12.03.2015 г.

МИСТЕРИОЗЕН ТРАКИЙСКИ ЗЛАТEH ПРЪСТЕН


България е осеяна с тракийски могили. Те могат да се видят както в Добруджа, така и в Родопите, както край Черноморския бряг, така и в полите на Пирин планина. Някои учени смятат, че броят на тези древни паметници е около 50 000. 

Количеството е внушително и е доказателство за мощта и богатството на дедите ни траките. Издигайки изкуствен хълм от пръст, камъни и глина, предците ни са показвали уважението си към своите владетели.


                                                      Могила край град Поморие

                                                                             Могила край село Старосел

                                                 Могила в северните Родопи

Проучването на тракийските могили е започнало още през XIX век. Първоначално това е правено само от чужденци. По-късно, след Освобождението ни, редица български учени извършват археологически разкопки. В началото на 30-те години на ХХ век Богдан Филов участва в разкопките на могилите край село Дуванлий, Пловдивско. Там са намерени забележителни артефакти, между които и два златни пръстена с надписи. На единият от тях е гравирано името на погребания благородникΣΚΥΘΟΔΟΚΟ - Скитодок


http://www.bulgariainside.com/images/galleries/th_641x426/_w_9fba3d7de7f9af2be8b3e5b2e7e27d0f.jpeg
                                         Находки от ДуванлийЗлатният пръстен принадлежащ за одриския благородник Скитодок

Този пръстен е намерен през 1931 година в Голямата могила от околностите на Дуванлий. Тя се намира на около 3,5 км северозапано от селището. Височината й  7 метра, а диаметъра е 45 метра. Гробницата е изградена с добре оформени каменни блокове. Погребението е с трупоизгаряне, а останките са покрити с червена, златнотъкана материя (Филов, Пенкова). В гроба са поставени сребърни кантароси, меч, шлем, ризница, златен нагръдник и две копия. Всички тези неща подсказват, че се касае за царска особа. 

Кой обаче е тракийският благородник Скитодок?

По датировката на намерените артефакти може да се отсъди, че благородникът от племето на одрисите е живял през V век преди Христа. Това е времето, през което Одриското Царство е в своя разцвет. Никой народ в Европа не може да се сравни с дедите ни по отношение на богатство, влияние и военна мощ. Най-известните наши владетели от този период са Терес I и Ситалк.

Те са споменати в работите на старите автори Херодот и Тукидид. На Терес I се приписва основаването на Одриското Царство, което неговия мъдър и смел син Ситалк успява да разшири и укрепи. Подчинени, или в съюзни отношения с одрисите са пеони, агриани, лееи, гети, дии, граи и др. Тукидид свидетелства, че армията на Ситалк наброява 150 000 души, като 100 000 са пешаци, а останалите 50 000 спадат към кавалерията. Впечатлени от тази огромна военна мощ, гърци и македонци се опитват да спечелят благоразположението на дедите ни било с подаръци, било с династични бракове.

Такива са сключени и със скитското царско семейство и то още преди времето на Терес I. Херодот споменава за скитският мъдрец Аварис, чийто баща носи тракийското име Сефт. То е носено от няколко владетеля на одрисите. Според езиковедът Димитър Дечев, Аварис е тракиец роден в земите на скитите. Бащата на историята свидетелства и за друг благородник от тракийски произход, който живее в скитския царски двор. Става дума за Октамасад - син на принцеса на одрисите, дъщеря на Терес I и сестра на Ситалк.

В двора на Октамасад живее брат на цар Ситалк, който по неизвестни причини е напуснал Тракия и потърсил приют в Скития. Нито Херодот, нито Тукидид не споменават името на младият благородник. Поради това, че той е избягал от одриския двор и е потърсил защита при скитите може да отсъдим, че се касае за потомък на цар Терес и скитска принцеса, най-вероятно дъщеря на цар Арияпейт.

Тъй както Терес I дава дъщеря си за съпруга на Арияпейт, така и скитския владетел е дал своя дъщеря за втора жена на одриския цар. От брака на одриския владетел със скитската принцеса се ражда Скитодок. Всъщност правилния вариант на името е Скитоток, в древността буквите Т и Д често са били заменяни една с друга. Тракийските имена Спароток и Ситалк са известни също под вариантите Сидалк, Спарадок -  Σιδάλκης, Σιτάλκης, Σπαράδοκος, Σπαρτακος.

Значението на името Скитоток е скитски потомък. Елементът ΣΚΥΘΟ отговаря на етнонима скит. На самия етноним скит може да се даде етимология със стблг. скытати сѧ- скитам. Това бе обяснено отдавна от великия български родолюбец проф. Ганчо Ценов. Частицата ΔΟΚΟ може да се обясни със стблг. токъ, блг. потекло.

Името е напълно логично. Скитоток е син на скитска благородничка, която е живее при одрисите. Не е известно каква е причината този млад човек да избяга на север. Възможно е да е имало разпра за трона между Скитоток и Спароток I, който е най-стария син на Терес I. Страхувайки се за живота си, Скитоток търси защита в двора на дядо си - могъщия скитски владетел Арияпейт.

Спароток I царува твърде кратко, около четири години, но дори и след смърта на този владетел, неговия брат Скитоток може да се е страхувал да се завърне в Тракия. Навярно се е опасявал, че някой от старите му врагове може да посегне на живота му. При скитите не е имало заплаха за Скитоток и поради това той остава дам дълго време.

Когато Скил, братът на скитския цар Октамасад на свой ред бяга в Тракия, за малко не се стига до война между траки и скити. Поради това, че Скил е предал скитските традиции, той трябва да бъде наказан по старите закони. Това е намерението на Октамасад, който събира отромна армия и потегля на юг към Дунава. На брега на реката войските на траки и скити се изправят една срещу друга.

Благодарение на мъдростта и спокойното поведение на цар Ситалк, до проливане на роднинска кръв не се стига. При срещата си със скитския цар, одриския владетел казва следното: “Защо да мерим сили в битка, в твоите вени тече моя кръв, ти си син на родната ми сестра. Нека аз ти доставя твоят брат бежанец, а ти ми дай моя, който от доста време се крие в държавата ти. По този начин никой от войниците ни няма да пострада.

Октамасад се съгласява и доставя братът на Ситалк, тракийският цар също довежда Скил на уреченото място на размяна. Попаднал в ръцете на Октамасад, Скил е обезглавен веднага, докато Ситалк отвежда брат си Скитоток обратно на юг от Стара Планина. Поведението и делата на тракийският владетел показват, че дедите може да въртели майсторски копието и меча, но са избягвали конфликтите със своите роднини и са търсели мирно разрешение на проблемите. Само тогава когато не са имали друга възможност, предците ни са показвали силата на оръжието си. 

Смятам, че Ситалк е хранил топли чувства към брат си Скитоток, с когото израства заедно. Несъмнено Скитоток е обучен добре във бойната тактика на одрисите, а Ситалк има нужда от такива хора при походите си срещу трибали и македонци. Подавайки ръка на своя брат, Ситалк засилва своята позиция. Не е изключено двамата братя да са воювали заедно срещу противниците на одрисите. Възможно е и да са паднали един до друг в последната битка на цар Ситалк.

Това, че Скитоток е погребан като паднал в бой благородник се потвърждава от кремацията и полагането на пълно бойно въоръжение в гробницата му. Оказана му е и честта да бъде изработен златен пръстен специално за погребението. Това е древна тракийска традиция, знаем за нея благодарението на пръстените от Езерово, Требенище и др. места.

Някои автори фанатично да се стремят да обрисуват дедите ни траките като кръвожадни, вечно пияни варвари, но историята показва, че истината е друга. Предците ни са посягали към оръжието само в краен случай, само когато нищо друго не е оставало. 

Не случайно Демостен казва – Траките нямат обичай да се убиват един другТова правило е спомогнало дедите ни да станат голям и силен народ. Нека не забравяме, че братоубийствените конфликти не са просто най-страшните, а и най-кръвопролитните.

Нашите деди са свеждали братоубийствените войни до минимум. Планините от трупове, реките от кръв, които са се леели по време на Пелопонески Войни, или по време на Гражданската Война в Рим са непознати на предците ни. Те са първите, които най-ранната човеколюбива доктрина, те са първите, които показват какво е истинска братска любов. За да може България да се съвземе е нужно да почерпим от мъдростта на предците ни, да забравим различията си и да подадем ръка на своите сънародници.Използвана литература:

1.Б.Филовъ, И.Велковъ, В.Миковъ, Надгробнитѣ могили при Дуванлий въ Пловдивско, София, 1934;
2.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
3.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
4.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
98 коментара:

 1. Страхотно написана история, достойна за учебниците...

  ОтговорИзтриване
 2. Господин Серафимов, говорите за братоубийствени войни, а трибалите и македоните нали са траки според вас? Ако наистина има народ Болги от Тракия (Ария както има сведения , че е старото има на Тракия) , това не обяснява ли днешното име на държавата ни? Значи 300 000 000 души славянски народи , всъщност са тракийски?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм казвал, че не е имало конфликти между древните балкански народи, а това, че дедите са прибягвали към насилието само в краен случай. Цитирал съм и гръцки автор, който твърди, че траките нямат обичай да се убиват един друг.

   Да наречете траки 300 000 000 души говорещи славянски езици е толкова логично, колкото да наречете викинги всички хора говорещи германски езици.

   Както различните германски народи са имали свои роднини, своя територия и своя история, така и дедите ни траките са имали своя история, своя територия, а роднините им в древността са познати под имената илири, венети...а чак дълги векове по-късно и като славяни.

   Изтриване
  2. Да но готите са всъщност гети, оттук значи германците имат тракийски корени. Село Герман- Германия, местността Щутграт край Ситово - Щутгарт, БавАРИЯ- БългАРИЯ. Може ли да направим такава връзка според вас?

   Изтриване
  3. По силата на каква логика щом готите са старите гети-траки, то германците трябва да имат тракийски корени ?! Готите са дошли от север, но нямат нищо общо с германците. Това, че старите пруси са траки от Бруса в Мала Азия, е съвсем друга работа.

   Изтриване
  4. Много странна логика - "готите са всъщност гети, оттук значи германците имат тракийски корени" ... Никой стар автор не е наричал готите роднини на свеви, алемани, англи, франки, сакси или други германски народи. Готската материална култура няма нищо общо с тази на германските народи. В земите обитавани от готите няма германски топоними.

   Тракийското селищно име Германеа идва от гермас-горещ, край селището има минерални извори. Тракийската дума гермас не е от един и същ корен с етнонима германи.

   Германското име на Бавария е Байерн, старите пруси са балтийски, а не германски народ.

   Изтриване
 3. Уважаеми господин Серафимов. Какво е обяснението, че още в пети век преди новата ера, тракийски общности пишат с гръцки букви. Професор Георги Сотиров много добре обяснява, че Линеарите от остров Крит, които са още по-древни, са тракийски и те са сходни на глаголицата. Кои са буквите донесени от Кадм. Още от древността ли е този нихилизъм, както нашето съвремие, имаме прекрасна азбука, но в надписите на имената на нашите спортисти или при номерата на автомобилите се ползва латинска азбука! Дори в "зората" на прехода за никъде, някои безродници искаха кирилицата да се замени с латинска азбука. Защо е ползвана гръцка азбука и тя гръцка ли е? Или тракийските общности са говорели сходни езици както и сходни със скитските наречия но да са били от различни народности, т.е., генетично да не са идентични.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вече е установено, че траките са имали писменост доста преди гърците. Вече е ясно защо Алкидамант е обявил Орфей за създател на азбуката.

   Аз смятам, че Сотиров е прав да твърди, че нашите писмености са сродни с Линеар А и Линеар Б. Глаголицата има над двадесет успоредици във форма и звукова стойност с Линеар Б, а това няма как да е случайност.

   Наложеното понятие гръцка азбука не е правилно. По начало това е азбука на пеласгите, които са близки роднини на траките.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за поясненията господин Серафимов. Хубаво би било, да се търси от изследователите и в тази посока. Дори, ако има научно финансиране от страна на държавата, през БАН. Надявам се тези въпроси да намерят в бъдеще своите отговори. Желая Ви успех във Вашата дейност.

   Изтриване
  3. Диодор Сицилийски, Алкидамант, Еврипид - авторите споменавали за писменост при траките, са познати на всеки сериозен учен. Писмеността от Караново, Градешница и др. бе обявена за тракийска от Вл. Георгиев, но уви, няма желание от страна на редица отговорни лица истината да се популяризира.

   Изтриване
  4. Чета с интерес статиите Ви, г-н Серафимов, и Ви поздравявам за честната и достойна позиция като учен и като българин. За съжаление учени като Вас днес се срещат рядко. Много искам да Ви задам един въпрос, който е свързан и с горното питане. Защо се получава така, че гръцкият език се налага като официален в Източната римска империя? Не е ли по-логично това да е езикът на някое тракийско племе, т.е. български диалект? Доколкото ми е известно около 21 императори на ИРИ са от тракийско потекло и само 5 мисля са гърци, а и населението на империята е предимно тракийско. Изобщо какъв език/езици са били официални в ИРИ и защо именно той/те се налагат? Изобщо как гърците/данайци са успели така добре да се инфилтрират и в последствие да откраднат историята от съседите си? Колко различно щеше да е, ако византийската документация бе на тракийски, а не на гръцки език, нали? Благодаря за отговора предварително! Василева

   Изтриване
  5. Г-жо Василева, имало е момент, в който за малко речта на дедите ни е щяла да надделее. Става дума за така наречената гетска опасност - Γετικόν ούδέν - Прокопий, История на Войните, V.xxix.29-30.

   За съжаление враговете на дедите ни са били коварни и хитри хора, съумели са да премахнат силните ни водачи, да отслабят народа ни и да омърсят името му.

   Доста преди времето на Прокопий, Галерий - императорът от тракийски произход има намерение да смени името на империята от Римска на Дакийска, но не успява да осъществи плановете си. Враговете ни са действали подмолно, не са се спирали нито пред клевета, нито пред заговори и убийства.

   Не само в древността, дори и в ново време чужденци се инфилтрират в българския етнос.Нашето добросърдечие е прекрасно качество, но то винаги трябва да е придружено от бдителност. Ако това не стане...последствията вече са ни познати - чужденците унищожават нашата култура, открадват историята ни, а нас обричат на погибел.

   Изтриване
 4. Дори един психопад няма да може да понесе толкова простотии написани на едно място!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ПсихопаД е серията от ругателства в коментарите след всеки постинг на Павел.
   скит

   Изтриване  2. Анонимен13 март 2015 г., 16:27
   Отговорът ви е достоен за евреин или ром, пишете си в чата...   Изтриване
 5. Гръцката писменост е създадена от Тракийската, Tocharian A and B, говори се, че няма много запазени сведениа за Линеар А, такива има но нарочно се крият или унищожават, тъй като това е религиозния език на Трако-Българите, докато Линеар Б е народно просто говоримият.

  Когато българите създават глаголицата и кирилицата, те се опитват от Линеар А и Линеар Б да създадът общ език и писменост, използването на така наречения старо гръцки, е не защото българите са били повлияни от гърци или византийци, а защото те много добре знаят, че тази писменост е на база стар трако-българска-скитска писменост поопростена, но Българите които "идват" с Аспарух, са се пообразовали и променили езика малко или много отивайки до иран, памир, руските степи, египет и тн. за това и Вкарват още 14тина букви и промнят някоя и друга от съществуващите. Сложността на Българската култура, традиция, държанвност, военна мощ и тн, се показва и в сложноста на българската писменост, нарича се и Еволюция. В Бан и Софийския Университе, никъде няма да видите, в изследванията по история, че преди 3то хилядолетие да е имало Траки, от тук няма как да имаме и гърци, но пък е доказано, че е имало Българи. Който завръщайки се тук носят старо рунната писменост, и около 70 букви/рунни, който се намиар и в старо дунавската наскоро открита цивилизация, такива руни/букви се намиар и при други народи, но е доказано, че повечето от тези други народи са имали между 15 и 25 такива, докато Българите имат цели 70 най малко и това са само намерените такива чрез археология! Ако линеар А и линеар Б са имали по 100-200 символа идеома руни букви, те е трябвало да се разграничават едно в регилия, ритуали и тн, 2ро при простолюдния народ и ествестно близки думи за търговия и тн с други или близки народи.

  Логиката дами и господа е нещо много просто, макар и да се води "гръцка" дума LOGOS, LOGO, LOG, всъщност значи много неща, освен език в устата, освен говор, освен мислене, освен математика, и божие слово, т.е дарено словото на хората, които са цъкали ъмкали тракали хъркали и бумкали и грухкали преди НЕГО,

  Замислете се защо и гърците крадат Българските БОЖЕства, Замислете се защо и РИМляните правят това, Замислете се и не само защо, но какво правят една от многото "групички" българки в Индия, носейки Ведическите Арий, Дори в момента все още има индийци, който почитат Орфейзма в Индия, за това не само имаше филм, но и изследванията се правят в затворена система на племе, което рядко общува с други индийски племена и народи. Замислете се какво правят и по късно не само на Балканите, Сърбия, Словения, Полша, но и Русия. А какво правят и Англичаните години след това?!? с техните мисионерски мисий ? Науката доказа, генът на Британците/Бритонците е 1 към 1 както Българин към Българин.

  Не случайно девизът на Британците е: Dieu et mon droit "Бог и моето право!"

  Гърци и Римляния са наричали Британските оствори с Български или показно български имена, Латинското Албион от Албус - което значело Бял Светъл, Марциан гръцки географ изсползва името ПРЕТАВИКАИ, Плиний Стари използва Brеtanniæ, Изполват се различни думи от уж народите живяли там и в западна европа, като франция и рим.. думи като Pretani, Prydain, Priten, Breten, Briten... Малко логика трябва и ще се види от един цивилизован българин, че това са български-тракийски думи, като Прежда, Преда и Вретено, Въртя и тн, а сега вижте и снимки на островите и не приличат ли те на такива.

  Това е на база изследвания на световната история и езици, не от едно, а от много места, и независимо, че това се знае от много много години, в момента е подкрепоно и с много научни доказателства от археология, изслевания на много хора от различн държави и народности.

  Ваш Петър-Тодор.

  ПС. Сега на вместо, някой да тръгне да спори и псува, започнете да правите изследвания и вкарайте "ЛОГУСА" в работа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Откъде дойде това "Петър-Тодор"?

   Изтриване
 6. Много си ги нагласяш! За конкретния пръстен, от къде си сигурен, че е направен след смъртта на притежателя му? Никъде не пише такова нещо. "Смятам" е думата, която най-добре определя "познанията" ти по история. "Смятам" е цитат от свободното ти съчинение, а "познанията" е в кавички, защото нямаш такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Две са индикациите, че пръстенът е направен специално за погребението. Едната е това, че изображението на конника е много добре запазено, а то е с висок релеф. Ако пръстенът бе носен няколко години, щеше да настъпи сериозно износване, все пак златото е мек метал.

   Втората индикация е това, че пръстени приготвяни специално за погребален ритуал се срещат също в погребенията от Езерово, Требенище, Мавро Спелио и др.

   Както виждаш драги ми анонимни коментаторе, все пак притежавам някакви знания :)

   Изтриване
  2. Павле ти си идиот, сляп ли си, че това е пръстен-печат и не може да е правен след смъртта на владетеля?

   Изтриване
 7. Поздрави Павел,
  Размишлявайки по темата, се чудя, не е ли тогава изходна позиция - СпароТок, СпарТак/ ток - от Спарта, потекло?
  И - Ток, Док да е начално за доста по-късното Дук?

  И Аварис - изходно име на по-късните авари?

  Търся компетентното ти мнение!
  Благодаря,
  Иво

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, аз не съм специалист, но смятам, че Спароток, Спороток могат да се обяснят със стблг. споръ-успех, бързина и токъ-течение, по-тек-ло, т.е. името има значение богат, бърз потомък.

   Паралели намираме дори в санскр. spara - силен, обилен, и toka- дете, потомък, потекло. Защо нашите езиковеди не са се спирали на тези паралели не зная, може да са се притеснявали не толкова от връзката на Спароток със санскр. спара и тока, а по-скоро са ги притеснявали българските еквиваленти споръ, токъ.

   Аварис може да се приеме като епоним за аварите, или пък да е точн обратното - лично име изведено от етноним :)

   Аварите са скитски народ, аварското царско име Таргитай принадлежи на скитския пантеон. Болшинството на скелетните останки от аварските погребения показват, че става дума за едри хора с европеидни черти. Учените като В.Пол обаче обясняват това с твърдението, че не ставало дума за авари, а за славяни приели аварския начин на живот :)

   Изтриване
  2. Sparo-tok имаш пропуски , чети по долу :) Spar e сила също да. В българския език имаме иСПОлин ! Дори т. нар. АвиТохол е Ави-Ток-хол, имаме гх-кх, да не говорим и за еСПЕР, ИСПЕРИ-ГХ-КХ... и по късно и АСПАРУ-ГХ-КХ....

   1во. Дори Spear в английския(от долу са примери за много езици и връзките им) идва от старо българския-тракийския. Тука и СПАРО-имаме :)
   фrom Middle English spear, Spere,
   from Old English spere,
   from Proto-Germanic *speru
   from Old Norse spjör, related to *СПАРРô (compare Middle Dutch sparre (“rafter”), Old Norse sparri (“spar, rafter”), sperra (“rafter, beam”)),
   from Proto-Indo-European *sperH- (compare Latin sparus (“short spear”).

   2ро.Тук вече в Spare в 2 етимологий , като едното е двубой тренировка(Sparing), другото е СПАсяване(пощада)
   вариант 1
   From Middle English spare, spar,
   from Old English spær (“sparing, scant”),
   from Proto-Germanic *sparaz (compare Dutch spaarzaam, German sparsam, German spärlich, Swedish sparsam, Icelandic sparr (“sparing”)),
   from Proto-Indo-European *sper- (compare Latin prosper ‘lucky’,
   from Old Church Slavonic sporŭ ‘plentiful’,
   from Albanian shperr ‘to earn money’,
   from Persian سپار (sepār) ‘entrust; deposit’,
   from Ancient Greek sparnós ‘rare’,
   from Sanskrit sphirá ‘thick’).

   вариант 2
   From Middle English sparen, sparien,
   from Old English sparian (“to spare, show mercy to, refrain from injuring or destroying”),
   from Proto-Germanic *sparōną, *sparjaną (“to save, keep, spare”),
   from Proto-Indo-European *sper- (“to be productive, earn”). Cognate with Scots spar, spare, spair (“to spare”),
   West Frisian sparje (“to save, spare”),
   Dutch sparen (“to save, spare”),
   German sparen (“to save, conserve, economise”),
   Swedish spara (“to save, save up”),
   Icelandic spara (“to save, conserve”).

   други варианти на подобни думи има, там вече за пример се губи S-C .. и ще имаме Pear, Paro и от този род, който думи също ги има в подобни нам езици... Както вече показах връзката на българите-траките за образоването на купищата народи е голямо :) И не гърците може и да я имат подобна дума, но тя е тракийска-българска заемка, истината е че оригинални трако-български думи има и в старо гръцкия, но кой са те много не е ясно.. но ето един пример за една такава.

   Ваш Петър-Тодор.

   Изтриване
  3. Мисля, че се бъркаш да доста неща. Коренът в Аспарух е аспас-тракийска дума за кон, чието значение е бързина, а етимология може да и се даде със стблг. спехъ-бързина.

   Английската дума spear е сродна на латинската sparus - копие, но не и на стблг. споръ. Друга английска дума- spare - спестявам, пазя е сродна на споръ.

   Изтриване
  4. Не се бъркам човек, тези неща ги знам от 30 години, когато историци и езикоВЕди, са ми ги казвали, неща който с охота споделят пред мен, и то не ащото много им се бъбри, не защото съм бил малък и съм искал да се уча, но защото за тези неща те не могат да говорят пред никого, нито в училище да го преподават, нито в университета, нито книги да пишат. Политиките в българия се определят от "Великите Сили" , за това и бе наложена Славянистиката в България, най вече по напъни на руснаците още от руско-турската война и по късно по време на комунизма, а турцизма и турките отново по същите параграфи. Историци и езиковеди имам в семейстовот от години, дори една от учителките ми всъщност се премести в моето училище само и само да ми бъде и личен преподавател и класен ръководител, защото е и рода и няма да ме остави на комунисти да ме учат глупости. Повярвай пише доста истини, но много неща не знаеш и пропускаш. Също и Хунската дезинформация е голяма, 2-3 век цяла европа е била Наша. Но братските войни са нещо, което ние правим постоянно. Траките са го правели също, бях видял някъде че споделяш друго мнение, което не е вярно точно. Една от причините траките да се разделят на племенни да го наречем региони е за да не се бият по между си за трона. Някъде бях писал пък аз да не се вади ВОДЪ от 1 кладенец или дори от 5-10, а поне 100 щото малкото кладенци пресъхват и се губи връзка с водата, т.е истинската история. Гърците са го правели това отдавна, крадат историята ни, божествата, писменост и тн. и ги пишат за свой, така с документ върви доказвай, че дадено нещо е твое, а не е крадено, това е практика отдавна позната на света. Една от причините и българите да оставят свой знаци, на неща, който са градили.
   Дори един пример ще дам за Полша, имаше преди 20-25 години кратка новина за български екип, който минаваше да види стара българска крепост т.е Полска, клипа новината беше за 5-10минути, поляците си гледаха историята и искаха да разберат как е строена и правена и от кого и какво намериха драгите ни поляци, прабългарски семейни руни на най долните градивни камъни, крепоста е строена 2-3век нейде из Полша. В момента никъде не съм намерил информация за това в нета, а съм го гледал по телевизията на български. Поляците обясняваха, че преди поляците да ги е имало в Полша, там явно са живели българи, после дадоха карта на Хунската империя, и казаха, че това явно е сгрешено, и трябва да е българската империя, и главното в новината бе как така вие българите сте номадски народ, а 2-3век сте били строили голяма крепост тук?!?(Имаха и данни за такива други пра-български крепости в западна европа нейде) После разни комуняги български коментираха, че те били сгрешили поляците, и че това ще да е било 4век, друг комуняга не , това е поне 5-6век, а защо не и 7ми. Лъжите (дезинформацията) са нещо много силно драги ми Спароток, Истината е една и има различни страни, но лъжите са много и имат още повече страни, да се изгуби човек в пустинята. Нейде ти бях писал пост вчера, че дори латинския език идва с дъщерна връзка от старо българския по изследванията на англичаните, това което им е грешно са години който дават там са създаване на езици, тъй като ги бъркат и с писмености. Ето ти пример пак:

   http://www.nytimes.com/2015/02/24/science/new-light-on-the-roots-of-english.html?_r=0

   Прекрасно се вижда, че Майката на Латински , Готик и Норсе е СтароБългарския , от преди кирилицата и тн. Тези изледвания се правят от група историци, лингвисти и компютри с купища данни, а не хванати един тефтер с 5 листа тракийски думи. :)

   Ваш Петър-Тодор.

   Изтриване
  5. А да не забравя и тракийския суфикс ИНТ , който при английския е ИНГ, което е много по близо от ЕНТЕ, да се търси началото на един език само от определен район и оставени тук таме сведения, е като да се търси вода от пресушен кладенец. Водата на планетата ни е на всякъде, сладка и солена, че и други вкусове има :)

   Изтриване
  6. Доста несериозно е да се сравнява англ. суфикс -ing с тракийския инт. В тракийския - инт е умалителна частица, докато в английския функцията е съвсем различна, а и в староанглийски формата е - ung.

   Изтриване
 8. Глаго̀лицата е първата славянска азбука. Създадена е от Константин-Кирил Философ около 855 г. за превод на богослужебните книги от гръцки на славянски език. Названието глаголица идва от думата глаголъ, означаваща „дума“ (такова е и названието на буквата Г). Тъй като глаголати означава говоря, глаголицата поетично е наричана „знаците, които говорят“. Названието ѝ е възникнало късно в Хърватско, като има основания да се предполага, че старото название на глаголицата е било кирилица, по името на нейния създател Константин-Кирил Философ.

  ОтговорИзтриване
 9. Господин Серафимов, искам да спомена за две неща; Като, че ли малко се чувствам омерзен като ме слагат, към славяните, може би не съм прав, но знаете приказката ,,Покрай Илия и св. Илия,,. И другото, знаем много добре, как ,,професионално,, се криеха нещата в близките седемдесет и две години. Защо да не търсим древната си писменост у гърците и средновековната при руснаците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Част от древната ни писменост е ПРИ Гърците, но и При народи като Англия, Германия и тн.. малко по горе дадох 1-2 примера само за Българо-Тракийска/Трако-Българска дума/думи във връзка с името на СПАРО-ТОК-ТОЛ-ТОР-ТОГ-ТОХ.

   А малко по нагоре и дадох други връзки с гръцки/английски такива, който всъщност са българо-тракийски.. Едно нещо трябва да стане ясно на всички историци, аматьори и лаици... Гърците всъщност са мразели всичко, което не е гръцко, т.е ЗАВИЖДАЛИ са и много лъжи им по техните писания, но и много истини могат да се намерят, тъй като когато КРАДАТ го правят тяхно за да не си го върнат/вземат тези на които принадлежи. Когато някой цитира гръцки историк, трябва да знае, че шанса написаното да е истина е 50 на 50.. и да не се взема веднага за чиста монета.
   Няма и как народ живял до българи/траки толкова време да няма наши думи там от хилядолетия, дори турците има много български думи, който хората смятат за турски. Пък и да не говорим, че и писменоста на гърците идва от траките, не е ли ясно, че щом крадат и тракийските божества, ще крадат писменост и други неща, такива са били гърците преди хилядолетия такива са и сега.

   Дори думата ИСТОРИЯ, не идва от гръцки, а е прото-индо-европейска от преди Херодот *смятан за баща на историята, но той всъщност не е такъв, за съжаления нямаме оригиналните летописи за историята на нашия народ и света, макар в момента да се смята че оригиналната библия всъщност е наша, но всичко е грешен превод и лъжовен, да не се знае че е наше).

   "The word history is ultimately from the Proto-Indo-European *wid-tor-, from the root *weid-, "to know, to see". This root is also present in the English word wit, in latin words vision and video, in the Sanskrit word veda, and in the Slavic word videti and vedati, as well as others. (The asterisk before a word indicates that it is a hypothetical construction, not an attested form.) "

   "Wid-TОR" - *weid- трако-българска дума/и от тук и ВЕДИТЕ и Арийте, който носят българите към Индия, от тук и W-V-В в българския и латинския на ВИДЯ, и Vision и дори думата ВИДЪ и ВИД, от тук веднага връзка към Аристотел:

   "The Ancient Greek word ἱστορία, istoría, means "knowledge acquired by investigation, inquiry". This is the sense in which it is used by Aristotle in his Περί Τά Ζωα Ιστορία, Peri Ta Zoa Istória or, in Latinized form, Historia Animalium.[1] The term is derived from ἵστωρ, hístōr meaning wise man, witness, or judge."

   следва...

   Изтриване
  2. Имаме и английското Wit-ness -> сВИДетел, този който видя потопа и оцеля да разкаже, какво бе преди това, какво се случи и какво стана след това до момента на написването - пример.. :) Една много полезна книга е " American Heritage Dictionary of Indo-European Roots " написана от Calvert Watkins ... Езика на който са говорили прото-индоевропейците преди така наречените писмености ис над 13 000 такива думи в речника. Не случайно на археологически експедиции ходят англичани, американци и германци и ги спонсорират.

   Много важно нещо е да спрете с тия СЛАВЯНСТВА, това ще ви доведе до дезинформация, че това е някакъв нов език направен през 9-10век... и че до преди това Българите, сме били варвари Славяни, няма такова нещо дами и господа, спрете се със СЛАВАТА и СЛОВЕНИСТИКАТА... Българите са българи, те са траки, те са и иранци, те са и англичани, те са и еврей. Англичаните се мъчат да ви дезинформират, че видиш ли българо-тракийските думи, находки и тн,. били не защото ние сме били в Англия, а защото римските легиони били довели само 1000 (хиляда тракийски роби) щото така пишело в еди кой си гръцки или латински "ЛАИК" ... Не случайно казвам тази българска дума (която е свързана с < духовно лице, с невежа, с неспециалист, дилетант, любител > от тук идва и английското Lie - Лъжа.

   И какво споменах по рано за завиждането на гърците, дори ЗаВижДане, е свързано с ВЕДИТЕ, ВИД, ВИДА ВИДЪ ВИДЯ , ИСТОРИЯ, Религия и тн... Вече бях обяснил, че така наречение Славянски език, е Български, който също е тракийски и ТОХАРСКИ на база Линеар А и Б, религиозен и общо говорим, преправен вече в един наречен глаголица, кирилица, който е български, а не славянски, държава ни не е била Славия. Някой е чел артефакти с Букви Руни, и е превел нещо на СЛАВЪЙ СЛАВЕН, с объркани 1-2 букви и така е измислил тази дума, това съм го изследвал лично от гетски руни намерени край Украйна.

   Ваш Петър-Тодор.

   Изтриване
  3. Разбирам Ви напълно господине, все пак нашето съзнание бива промивано от същата пропагандна машина, която накара нашите македонския братя не само да забравят, че са българи, но и да се чувстват омерзени, ако някой ги нарече българи.

   Напълно естествено е да се чувствате омерзен, ако Ви определят като славянин, за старите славени са изречени безброй лъжи и са премълчани доста важни неща. Някои от тях са:

   1. Славени е алтернативното име на гетите - най-храбрия тракийски народ. Това е обяснено в няколко книги от Теофилакт Симоката, но този автор е непознат на българските читатели.

   2. Дедите на руснаци, поляци, чехи, словени, словаци и др. са били познати в древността под името венети, венди, виниди. Венетия, Венетски Залив, Венетски Алпи, Венетско езеро, Тера Венеторум, Виндиш Марк са названия на старите територии на словени, словаци, поляци. Дори и днес финландците наричат Русия с името Веная, а на руснаците казват венелайнен- венетски народ.

   3. Венетите са наречени славени поради това, че езикът им е бил близък до този на гетите-славени, които са причинили огромни проблеми на Римската Империя и името им е станало най-известно. Докато всички венетски народи бъдат наречени славени ще минат векове от времето когато названието славени е употребено за първи път.

   4. Славени е арийско име, то има същото значение както и гети. Името гети се обяснява с арийския глагол гаяте-прославям с песен, а славени се обяснява с арийската дума славана -славене.

   5. Днес хората смятат, че старите славени са били слаби и безпомощни, но истината е друга. Прокопий е пределно ясен в описанията на славените определяйки тези хора като едри и изключително силни. Никой народ не отнема от Римската Империя толкова територии както старите славени - гетите. За арабите думата славени е символ на смъртна опасност, не случайно арабските халифи, които са завзели Испания ползват за телохранители хора от старите славени. Пак от старите славени, но по-рано е съставена армия, която пази източната граница на Римската Империя половин хилядолетие.

   6. Погребалните обреди на старите славени са идентични на тези на траките описани от Херодот. Жертването на съпругата в гроба на славенския благородник е познато и на старите арийци, а името на ритуала е сати, сути.

   7. Професионално се крият нещата за нас повече от 70 години. Това е направено най-вече от Енгел, Тунман, Шльоцер, Гибон, Бернщайн, Клапрот, Вамбери, Фехер, Шафарик, Рьослер, Фреен.

   Няма съмнение, че историята на България пречи на немкинята Екатерина Велика и нейните наследници. Това не може да се отрече от никой, но е хубаво човек да разглежда детайлите, да проучи кой какъв е, иначе лесно можем да бъдем манипулирани.

   Изтриване
 10. Г-н Петър-Тодор, ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако ми обясните следното Ваше твърдение - Българите са българи, те са траки, те са и иранци, те са и англичани, те са и еврей.

  Поне за мен липсва напълно всякаква логика, но може и да греша, ще изчакам вашите пояснения.

  ОтговорИзтриване
 11. Имаше лекция в БАН преди време за генетиката на българите, по различни хало групи, майчини и бащини и тн линий, родоначални гени, и близки гени на балканите или мала азия.. По тези научни данни, бритонците са почти идентични с българите по определен ген, същото важи и за иранците, 2 групи от еврейските народи също са почти идентично близки до Модерния Българин. Преди време имаше разни статий в нета как ние сме били 50% траки, а сме нямали никакви пра-български гени, ТОВА е доказано, че не е вярно, защото нашия ген не се е изменил, и не сме някакви мелези, каквито са например някой други народи. По определн родоначален ген, може да се извадят годините на създаване и връзките, така се вижда и какъв е бил този ген ан вид преди години, хилядолетия и как мутира. По този начин може да се види и в сегашния българин, дали, тракийските гени имат връзка с тези родоначални български, такава връзка е направена между тези гени, те не са идентични, но са идентично близки! Българския или прото-българския ген (той не е изменен за това е грешно да се казва прото) е по стар от тракийския. И двата гена носят началото си от един Прото-индо-Европейски ген да го наречем, който е стартирал на Балканите. Също поне за Европейските гени са дадени 10 такива народа или групи в Европа, Като 3 групи италианци на 4то място бяха англичаните, Шведи и Датчани мисля че имаше, че ми напомни на теорията на един мой колега историк за Викингите и до къде се е простирала българската ръка и тяхната митология. Трябва и да се прави разлика в това, как тези гени се връзват с нас, т.е както казах малко по нагоре българските гени са балкански заформени, след това сме ги оставали в Иран и то в голямо количество. При тези множество изследвания се представя и причини за тези близки гени, за пример българите са си взимали доста жени от него регион, в същия пример повечто от генът ни свързан с италианците и англичаните е свързан с мъжкия ген а не със женския. Побонно обяснение можем да дадем, но в друга връзка, защо част! от нашия ген го имат и турците, това е лесно обяснимо и исторически погледнто турците са си взимали българки за жени.

  Това което много хора бъркат при тези изследвания, е че те не се правят само на 1 база, а на много такива. Примерно от последното такова бе да се види най старият ген на балканите и заформил се тук, а не връзката със всички народи на планетата. Не трябва да се бъркат нещата и не трябва всеки да си прави сам заключения от щяло и нещяло.

  За по обстойни неща и обяснение, бих ви препоръчал да отидете на някой и друга лекция при доц д-р Явор Шопов, в Соф. Ун. Свети Климент Охридски. можете да му пишете на емайл : YYShopov@Yahoo.com

  До колкото знам, всякакъв вид историци и изследователи са добре дошли при него, във всякакви сфери и с всякакви тези, факти теорий, знания, тъй като множество данни и изследвания са нужни по определени въпроси, неизследвани все още от български учени.

  ОтговорИзтриване
 12. Ето и 2 лекции на Шопов по въпроса с гените и други въпроси свързани с наша история, била тя свързана с Европа или Мала Азия.

  https://www.youtube.com/watch?v=6sYDmK8LW0U

  https://www.youtube.com/watch?v=GohtyZXW2Mg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пак казвам, г-н Шопов е културен човек, но считам методите му на работа за несериозни. Дискутирал съм с него в blog.bg, останах с добри впечатления от държанието му. За жалост не мога да кажа същото за знанията на г-н Шопов.

   Изтриване
 13. Господин Серафимов. Искренно ви благодаря са това което правите, но предполагам, че не лошо и човек сам да си правят изводи. В същия смисъл, искам да кажа, че ми се струва, че не траките са дали словото и писмеността на българите, тракийското племе българи са го разпространили из цяла тракия, като най-съвършенно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изпитвам затруднения да Ви разбера. Ако българите са тракийско племе, то за какво даване на словото и писмеността на българите от страна на ....траките да говорим. Та това е един и същ народ.

   Изтриване
 14. Нещата, който доц. д-р Шопов показва, дискутира и говори, не са на база негови измишльотини, а са подкрепени от доста доказателства от последните няколко години. И както писах и преди това тези неща ги знам аз лично от преди Шопов и специалистите около него, бил съм в други кръгове на историци, физици, генетици, езиковеди и тн още преди 30-40тина години, тези неща и тогава ги знаехме, но науките и политиката по време на комунизма, не позволяваха много неща. Лекциите на колегата доц. д-р Шопов показват една обобщена "малка" част от нашата история, и малка част пак е неправилен израз, а друга Голяма част от нашата история. За съжаление не ми беше позволено по време на комунизма да преснимам една карта на Титанична България, с цяла Мала Азия, Източна Европа чак до скандинавието и повече от половин Русия, бе от забранената литература и се наказваше да не споменавам как, предаваше се от академици и то не на всички, а тайно. Документите си личаха че са стари, дали някой ги има, пази, или са ги отхвърлили или изгорили, най вероятно са и изчезнали след като са починали преподавателите.
  Не бих отхвърлял знанията, на цял научен институт Павеле, така както и аз не отхвърлям и твоите, независимо, че ти си един, а не цял институт. И преди споменах, че вода само от 1 кладенец не се вади... Нито българската история се разглежда според археология и лингвистика само от едно Село, нито дори и само от 1 + 3 други села около 1вото. нито дори + други 7 около тях. За да се научи Българската история, трябва да се учи Световна История и не само, прочитане на една да речем 10 томна История на Света пак няма да доведе до заключителни знания и изводи, не случайно историята не е точна наука, учи се биология, физика, химия, генетика, лингвистика, палеонтолгия, логика, математика, философия и куп други неща.

  Препоръчвам ти ето тази книга "A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History" на Nicholas Wade. Книгата е от миналата година, нещата който Уейд пише, също се знаят от години, хората са животни, и ако животните наследяват знанията си родителите си това го правят и хората, а това че от години дадени учени биолози и генетици са писали, че човек се ражда без закодирани знания от предците си е долна лъжа за стабилен контрол. Защото, какво би станало ако само един пример ще дам, на работа се взимат хора само с дадени генни маркери, или определени маркери показващи наследени болести се появяват при дадени хора, те ще бъдат дискриминирани още от раждането си.Това се вижда и от кастовата система при индийците, примери много.

  Ваш Петър-Тодор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще дам само един пример. Шопов говори за българската дума пижама и я сравнява с успоредица от хинди. Това е просто безумие, пижама е нова заемка в езика ни. Пижама, или по-точно паджаме е вид панталон, който е носен от мюсулманското население на Индия.

   Ако някой не знае това, ако ще и два института да основе, все е тая.

   Изтриване
  2. Г-н Петър-Тодор,
   Четейки Вашите безкрайни словесни излияния, аз като че ли се убеждавам, че има хора „произлезли от животни“ болни от особен вид разстройство, които въпреки неудържимия поток от думи и знания, „наследени от родителите им“, в крайна сметка не съумяват да прецизират никаква свестна мисъл, а оставят след многословието си един необозрим ХАОС!
   Моля да ме извините за откровеността.

   Изтриване
  3. Човече, та точно ти си този, за когото са типични безкрайните словесни излияния :)

   Аз отговорям кратко, точно и ясно, но явно казаното от мен не ти допада :)

   Изтриване
  4. Уважаеми Г-н Серафимов,
   Мисля, че ме бъркате с някой друг, защото моето скромно коментарче в никакъв случай не издържа конкуренцията на безкрайните словесни изяви на Г-н Петър-Тодор.
   Но, ако причината за вашата критика е съдържанието на коментара, да, позволих си вместо да говоря за „пижами“ и т.н., да изразя несъгласие по тезата, че човекът произлиза от животните! Поне за себе си нямам такова усещане. Ако това Ви е скандализирало, Вие с Г-н Петър-Тодор имате право, разбира се, да имате за себе си противното усещане. Сърдечен поздрав!

   Изтриване
  5. Регистрация, или поне формално представяне би помогнало да се избегнат евентуални недоразумения.

   Изтриване
  6. Уважаеми Г-н Серафимов,
   Съжалявам за получилото се недоразумение! Нищо лошо не се е случило!

   Изтриване
  7. Хора сме, съвсем нормално е да се получи недоразумение. В повечето случаи вината е моя.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. pajamas (n.) Look up pajamas at Dictionary.com
  1800, pai jamahs "loose trousers tied at the waist," worn by Muslims in India and adopted by Europeans there, especially for nightwear, from Hindi pajama, probably from Persian paejamah, literally "leg clothing," from pae "leg" (from PIE *ped- "foot," see foot (n.)) + jamah "clothing." Modern spelling (U.S.) is from 1845. British spelling tends toward pyjamas.

  http://www.etymonline.com/index.php?term=pajamas&allowed_in_frame=0

  ОтговорИзтриване
 16. Уелското име Маддок звучи подобно

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Мадок е наистина уелско, но значението е различно. Коренът mad-добър, отговаря на ирл. maith- добър, а ок, ог е наставка както например в gwres-og- горещ, brysi-og- бърз.

   Изтриване
 17. Най-противното е, че пишат хора които политиканстват. Те не се интересуват от истината за българите. Доколкото разбирам, господинът Петър-Тодор изобщо няма интерес в областта, освен да се опитва да докаже, че българите са англичани или което е още по-озадачаващо са в основата на създаването на САЩ. Да, ако се смята, че българите под названията остроготи и весиготи са живели в Европа от незапомнени времена и в техните територии нашественици са семити, араби и евреи. Ако знаеше, че френските крале са се клели над един български документ написан на глаголица, пробритански настроеният Петър-Тодор може и да спре и прочете някои неща, преди да пише небивалици, които бил научил от научни работници..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз все още чакам обяснение от страна на г-н Петър-Тодор относно изказването му "Българите са българи, те са траки, те са и иранци, те са и англичани, те са и еврей. "

   За мен то е странно и лишено от всякаква логика, но се надявам въпросния господин да ни осветли какво точно има предвид.

   Изтриване
  2. До Г-н Анонимен от 15 март 2015

   Уважаеми Господине, не сте сам, който сте на това мнение.

   Изтриване
 18. Исках да добавя,на унгарски език ,дреха за нощуване също е пижама.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата пижама се среща в доста езици, проникнала е в Европа с английско посредничество.

   Изтриване
 19. Тадей.Господин Серафимов, я кажете, извинете, трябва ли да се ,,кавардисвам,, ? Щом българите произхождаме от авганци, иранци, пакистанци да ни викат и на нас булгаристанци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно някой да е доказвал, че произхождаме от афганистанци, иранци и др. Просто на определени спекулации на дадени автори е дадена прекомерна популярност.

   Изтриване
 20. Здравей,

  Пускам ти две статии:

  "Тенчо Попов пред Фрог: Епир и Солун са български, доказва го монета"
  http://frognews.bg/news_87539/Tencho-Popov-pred-Frog-Epir-i-Solun-sa-balgarski-dokazva-go-moneta/

  "Овчата битка или как българите побеждават монголската империя"
  http://frognews.bg/news_87547/Ovchata-bitka-ili-kak-balgarite-pobejdavat-mongolskata-imperiia/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 21. бледоликия16 март 2015 г., 15:21

  Здравейте.
  На територията на България се намират около 500 селищни могили с височина(забележете) от 9 до 15 метра височина. За сравнение Карановската е висока 12,5 м и на възраст 7500г. Това показва че има и по стари от нея, тоест от преди потопа в Черно море. Мнозина не знаят че по това време климата в Европа не позволява отглеждане на култури и животновъдство. Там е населено с така наречените ловци-събирачи които оцеляват в малки групи по естествените укрития, за по на север няма и да споменавам. След катаклизъма в Новоевксинското езеро, солената вода убива сладководната флора и фауна. Тогава именно Черно море става черно зареди гниенето, и от гостоприемен сладководен басейн се превръща в отвратително гниещо блато, не е ставало ни за поливане ни за пиене и не е останало в него нищо живо за ловене. Всичко живо е избягало от там, и ми се струва на доста километри, защото като духне източния вятър вероятно е воняло на 40-50 километра. Тези Балкански народи са живели в относително спокойствие няколко хиляди години и са трупали опит със земеделие и скотовъдство за които другите народи не са и сънували принудени да оцеляват по пещерите с по едно две деца. Докато земеделието при нас позволява отглеждането на значителен брой наследници. След затопляне на климата условията на север и запад стават подходящи а при нас стават перфектни, което способства за значително и рязко повишаване на популацията и разселване. Тогава именно тръгваме да изпълним мисията си и да посеем между другите народи знанията и уменията които сме натрупали. Та затова сме и Англичани и Евреи и ......, защото сме оплодили всички народи с по-ниско цивилизационно развитие от нас. Радвам се на хора като Петър-Тодор защото това показва че има Българи които не искат плитката вода, а търсят дълбокото, там са големите риби, той всъщност с това загатване прави добро като посочва плевнята и остави сами да си намерим вратата. В интерес на истината доста се колебах преди да напиша този свой поглед, защото това е едно лично виждане и не претендирам за пълна истинност. Един много показателен пример: В книгата "Траки,Готи,Славяни" авторът пише за това че бягайки от Римската инвазия Тракийските племена създават така наречената Черняховска култура селищата на която продължават с километри и с гъстота на заселване много близка до сегашната. Заселвайки се там те заварват население в малки общности с примитивни техники на оцеляване. Тези хора не познават грънчарското колело. Около 500 г продължава обитаването на тези селища. Показателно е следното: След като народа с по висока култура и умения се изселва, автохонното население се завръща отново към старите методи на оцеляване и са им били необходими 800 години за да се научат да използват грънчарското колело и чернофигурната керамика. Значи не стига да ти дойда с технологията в къщата, а трябва да е узряла главата за да приложи новото иначе се връща на старото ниво. И няма по показателен пример от блоковете които се дават на циганите. Здравата къща те превръщат в примитивна пещера и то не защото така им е кеф а защото не са узрели още за новото и не умеят друго. Имам приятели Цигани и като сме се събирали на маса им казвам: "-Ей хора вие сте големи паразити, само че обикаляте за да намерите по тлъст гостоприемник и затова ходите на запад" Един от тях ми отговаря: "-Такива сме бе Брат, ко да прайм, такива сме....";))))
  Който разбрал, разбрал, за глухите камбаната не бие по два пъти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бледоликий, с Петър-Тодор трябва да се много близки, пускате коментари от един и същ компютър :)

   Изтриване
  2. Спароток също е прихванал тази тактика за да се отварят публикациите му, а?
   "Анонимен 18 март 2018 г., 13:49 ч.
   ... но примерно може като за начало да престанете да се представяте от един и същ IP адрес едновременно като анонимен, Павел Серафимов и Спароток. Поздрави!"

   Изтриване
  3. Сериозно! И как го разбра, с помощта на Mescal и LSD ли :)

   Изтриване
 22. бледоликия16 март 2015 г., 16:05

  Това не мога да го обясня, от седмица насам дори не съм отварял компютъра. Последните ми коментари в блога ти са за виното. На това отгоре компютъра дори не е мой а на майка ми, а около нас не се намират любители историци. Бих желал да познавам господина понеже ми се струва че знае неща които си заслужава да бъдат чути. В правото си да се съмняваш след като ти излиза един адрес, но нямам никаква нужда да разигравам театър пред теб и аудиторията(това значи да лицемеря и лъжа) истината за Българите не се открива на лъжците и лицемерите а на искрените и честни хора.

  ОтговорИзтриване
 23. бледоликия16 март 2015 г., 17:10

  Ами това което остава е да призова господин Петър-Тодор да разкрие тази мистификация, за да не остане съмнението че лицемеря и разигравам театър. Всъщност аз съм честен първо пред себе си а след това пред вас. И предполагам това не е някакво Голямо чудо а се касае за умения за работа в мрежата.

  ОтговорИзтриване
 24. ирена янчева15 март 2016 г., 13:39

  Здравей, Павле ! Благодарности за добрата статия - много ми допадна ! Този артефакт от село Дуванлии - дар от ритуално погребение на благородник, го виждам за първи път - много красива изработка, изящен и стилен пръстен, изображението напомня за Тракийския Конник ( само, че е обърнат в лява посока ), а надписът е издълбан майсторски. Ето откъде води своето начало традицията за употреба на червения цвят, която може да служи за етническа индикация при нас българите - древните траки са го употребявали при сакрални обреди: " останките са покрити с червена златотъкана материя ". Павле, от теб разбирам, че нашите скити са имали сурови нрави, които са съхранявали непреклонно - " Скил е обезглавен веднага ". Но пък от друга страна Демостен разказва, че " Траките нямат обичай да се убиват един друг " - което е силно обнадеждаващо ! Благородството трябва да побеждава ! Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 25. Вярно е,в мрежата чудеса няма.Или става дума за един и същ човек,или за двама,които ползват един и същи рутер :)Не че не могат да се крадат MAK адреси и IP адреси,но точно този случай едва ли е такъв.
  Иначе,благодаря ви господин Серафимов за поредната добра работа и продължавайте все така.Ние сме с вас и ставаме все повече.Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Тодоров! Не разбрах само за какво става дума по отношение на двамата човека ползващи един и същи рутер. Бихте ли дал повече подробности?

   Изтриване
  2. Възможно е и доставчика да дава динамични IP адреси, и в един момент като на линия е само единия потребител, да са съвпаднали ИП адресите. Доста засукано изглежда, но не е невъзможно

   Ж. С.

   Изтриване
  3. Или няколко устройства вързани към един и същи рутер с един IP адрес.Друг вариант:двама потребители вурзани към един и същи суич на доставчика,който раздава IP адреси в определен интервал,които се различават само по една цифра.Но все пак,според мен това са хорс,които се познават и ползват един и същи компютър или рутер.

   Изтриване
 26. ирена янчева27 май 2016 г., 14:44

  Здравей, Павле ! Бих искала да добавя: не е никак случаен факта, че златото и червеният цвят се срещат постоянно в погребалните могили ( стенописи, обреден артефакти ), религиозно - обредните практики и традиционното облекло на старите българи ( трако - пеласгите ) - те имат сакрален характер. Тяхното присъствие и значение може да бъде проследено в българския фолклор, дори могат да бъдат тълкувани и като специфичен етнически маркер. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 27. Отново пленяваща история извлечена от необорими и факти,споена с логиката на неизбежни умозаключения!Ето такива хора са нужни в БАН!Благодаря Ви от сърце ,г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 28. На тия,които твърдят,че нямало тук трупен материал за генни изследания,защото били трупоизгаряли,в тази статия има данни,че траките са трупоизгаряли.Значи или са или т.н.са си траки и не е имало не само,ами и локва не е имало,просто различни тракийски племена и групи са се смесвали при различни исторически събития,но в основата си са били с близък език,бит и култура и гени.А е възможно поради голямата територия,която тракийските народи са достигали и някой са се заселвали далече.а в даден период са се и връщали към Прародината си тук,при тези колонизирания на близки и далечни земи да са носили и от там нови и полезни неща и особености,а и самата среда след по-продължителен период в нова земя и понякога с друг климат са оказвали влияние върху тях. Но не в такава степен,че да загубят същността си и да изменят много гените си,а вероятно в отделни тракийски племена и групи е имало и различна степен на развитие,с тук от отдалечилите се. Но това е естествено и не следва да се вадят изводи за три народности,които дори имали уж различна материална култура,освен различните си езици,а как са се рабирали,май на,ромейски>а уж данните за матеиалната култура от артефактите е и едно от основнитеза измислителите на,нещо като ООД и станало ЕООД...Така ли е?

  ОтговорИзтриване
 29. Здравей Павле!Интерес за мен са твоите изследвания и винаги се стремя да ги чета. Искам да попитаем има ли данни за генетична експертиза от костен материал на траки и тези на прабългари. И ако има защо се крият резултатите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Генетичните проучвания на антична митохондриална ДНК бяха саботирани още преди за започнат. Имам пълно доверие на генетиците, но не и на ръководещите проекта, тяхното поведение е довело до удължаване на живота на заблудите.

   Ще обясня защо мисля така. За да се разбере дали траките имат нещо общо с нас, трябва да се разгледа не ДНК от преди 4500 години, а ДНК от времето на късната Античност - 450-550 година. В този период можем да говорим за оформен тракийски етнос. Ако бе сравнена ДНК от кости от гроб от 550 година с ДНК от кости от гроб от 750 година, то щяхме да имаме най-ясните и най-достоверните резултати, но това не е направено, поне по мои сведения.

   Другия пропуск е изследването на така наречената славянска ДНК. Прекараха ни с номера, че дунавдките славяни кремирали мъртвите си и нямало как да се изолира ДНК за сравнение. Това е нагла лъжа, балканските славяни практикуват както трупоизгаряне, така и трупополагане. При втория тип погребения има възможност да се изолира ДНК.

   Защо това не е направено не зная, възможно е от страх, че така наречената славянска ДНК ще се окаже типична за старото балканско население и това ще покаже, че стотици томове историческа литература трябва да се извади от библиотеките и да се предаде на вторични суровини.

   При по-ранното изследване на Y ДНК при българите също бе хвърлен прах в очите ни. Нека да помислим:

   Носителите на R1b у нас на наследници на население обитавало Балканите преди около 11 000 години, т.е. траки.

   Носителите на EV-13 са наследници на населението обитавало Балканите преди около 9000 години, т.е. траки.

   Носителите на J2 ca наследници на населението обитавало Балканите преди около 9000 години, т.е. траки.

   Тези три хаплотрупи са налице у около 56% от населнието на България, трябва да бъдат добавени и носителите на G2 защото те са наследници на най-древните европеци, т.е. древните маркери у българите стават около 57-58%

   Около 20% са носители на I2, но това не е екзотична група нито за Европа, нито за Балканите, а по-скоро се явява доминантен маркер при северните траки и така маркерите свързващи ни с траките стават около 78%.

   За маркера R1a се казва един път, че е славянски, друг път, че е прабългарски, никой обаче не си направи труда за обясни, че сред населението на Македония, Сърбия и др. се среща вариант на R1a, но принадлежащ на хора обитаващи Балканите преди 13 500-11 500 години.

   Дори само 10% от R1a при българите да принадлежи на древния балкански вариант, то излиза, че като цяло, тракийските ни гени възлизат на около 88-90%.

   Изводите ги оставям за Вас.

   Проверете този материал, чукнете на хиперлинковете и си свалете статиите публикувани в чужди научни списания.

   http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов как ще определите населението от КА дали е точно тракийско, след като още с встъпването на римската власт и се разместват огромни маси разнородно население? Местното население е разселвано по периферията на империята, а тук има преселени вълни от сармати, готи, хуни, авари, перси, арменци и те се претопяват като римски поданици, но това, че са обитавали тази географска ширина не ги прави тракийци, нали?

   Изтриване
  3. Няма данни за това, което твърдите. Ако то бе вярно, то в късната Античност топонимите в Тракия щяха да са от арменски, персийски, аварски, готски (германски) характер.

   Реалността е различна, несъмнено има доста латински топоними като Piscinae, Candida, Victorias, Victoriana, Castelona, Castellium, Marcelliana, Romaniana, Novejustiniana.

   Доминират обаче тракийските топоними: Aeadaba, Danedebae, Zicideba, Bregedaba, Zaldaba, Itadeba, Scedeba, Zisnudeba, Cumudeba, Struas, Tarporum, Calis, Millareca, Subaras, Bospara, Bepara, Besuparum, Beripara, Dardapara, Belaïdipara, Ceriparon, Mutzipara, Priscupera, Zanes, Stredên, Hedonia, Bogas, Babas, Belas, Bella, Belastyras, Capisturia, Copustorus, Bergisum, Debrê, Bodas, Tomis.

   Ако имате данни за антропологично, или генетично проучване доказващо присъствието на съществен арменски, персийски, германски и т.н. етнически елемент у нас, ще съм Ви благодарен да го упоменете.

   Изтриване
  4. Генетичните изследвания са ви известни и на вас г-н Серафимов. Често се позовавате на Нешева или Карачанак. Резултатите им са показателни и потвърждават смесване на гени от различни етнически субстракти. Има и при двете изследователки по една точка, която обърква целият замисъл на вашата теория. Разбирам и завоалирането ви в това отношение, както и цензурата, когато ви притиснат с тези конкретни точки.

   Изтриване
  5. Разбира се, че у нас са се смесили над пет различни групи, но това смесване не е започнало след 681-ва, а повече от 6000 години по-рано. Ето това е същественото, нито проучванията на Нешева, нито тези на Карачанак объркват нещо в теорията ми, напротив, потвърждават я.

   Изтриване
  6. Анонимен3 юли 2018 г., 19:55

   Няма как да я потвърждават, тъй като термина траки е въведен от Херодот през 5 в. пр. Хр. за неелинското население, което има културни белези от Бронзовата епоха, а след енеолитното население има прекъсване на живота за мноооого дълъг период от време. И още и на двете генетички в резултатите има точки в които се посочва, че траки и българи по митохондриални гени не е едно и също. Съжалявам, но явно не можете да боравите със съвременна документация, и се чудя, какво ли си внушавате като имате пред вас Лениарите?

   Изтриване
  7. Не е ли живелият векове преди Херодот Омир, който първи пише за траки и Тракия? Прочее, дори в микенските документи от Бронзовата епоха (PY Jn 706) намираме TA-RA-SI-JA, на същата плочица (PY Jn 706)са отбелязани имената PERIN, GETA.

   Хиатус може да има на определени локации, но не и в цяла Тракия, четете повече. Съвсем нормално е, че при покачване на нивото на подземните води, плодородните ниви ще се превърнат в блата и хората обитаващи въпросния регион трябва да се преселят.

   След като няма съществена промяна на населението на Тракия от Неолита до Античността, за хиатус и идване на ново население не може да се говори...но може да се фантазира :)

   Изтриване
 30. Г-н Серафимов, не става ясно от къде идва сведението за Абарис - синът на Сефт. Със сигурност то не е от Херодот, който пъръв пише за него, и съответно не може да се приеме за много достоверно това сведение. Нищо чудно сведението за Абарис сина на Сефт да се отнася за някой друг Абарис, който е би редови тракийски принц, а да не се отнася за Абарис Хиперборееца. Нещо съвсем нормално е било през античността наименуването на принцове и аристократи с имената на легендарни личности, какъвто е бил Абарис Хиперборееца.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Вас, какъв народ са хиперборейците? Към кой език трябва да причислим имената Аварис, Арга, Опия, Пагасос?

   Изтриване
 31. Г-н Серафимов, не всички народи са траки или наследници на палеобалканските народи. Това, че за вас и имената на хиперборейците са тракийски не значи, че са такива. И това всъщност няма никакво значение, доколкото въпросът е за достоверността на сведението свързано с Абарис и евентуалният му баща Сефт. Херодот не е писал нищо за Сефт. Тъй като използвате тази връзка като аргумент, то следва сам да я проучите дали е достоверна. Ако сведението е от някой късен автор от 2 век примерно то едва ли ще е достоверно и едва ли може да се използва.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 32. Относно траките и скитите прочетете Херодот. За него те са два различни народа с различни езици.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот едва ли е говорил тракийски и скитски, за да е в състояние да определи дали се касае за два различни езика. Знаем обаче, че скитския бог на войната е наречен Арес, а богът-отец носи името Папай. Арес несъмнено е тракийско име, а Папас, Папайос е име на тракийско божество.

   Скитите наричат слънцето Гетосур, при траките името е подобно - Сурегет. От Хезихий знаем, че скитите наричат Месечината с името Месплен (месец пълен), Месак е тракийски лично име, а Мен е тракийското име на божеството представящо месечината. Мисля, че фригийския теоним Μας Τεμρογειος е друг вариант на името на лунното божество.

   Скитското Мес плен отговаря на староперсийското маха пурна, а това показва, че скитското име на луната не е иранско.

   Скитското име на слънцето Гетосур също не може да се обясни с помощта на староперсийски, но пък признавам, че на ведически санскрит има обяснение с гаяте-прославям и сурия-слънце. Да обаче при траките имаме гети-прославените, а и Сура-зора, слънце.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, предлагате единствено предположения. Въпросът ми беше свързан конкретно със сведението което говори за Сефт. От кога е и от кой автор е, и за кой Абарис се отнася?! Уточнете това и останалите неточности, иначе написаното си остава любителски памфлет, който черпи информация от интернет.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Много забавно! Вие ме обвинявате, че се обосновавам с предположения, а какво правите самия Вие? Това са ваши думи: "Нищо чудно сведението за Абарис сина на Сефт да се отнася за някой друг Абарис, който е би редови тракийски принц."

   На това аз му казвам предположение.

   Изтриване
 33. Г-н Серафимов, предположение е, доколкото не знаем кой е извора който говори за това, че Сефт е баща на Абарис. Със сигурност не е Херодот.
  Кажете ако знаете кой е извора на сведението или ще приемем, че използвате сведения от интернет без да ги проверявате. Нищо чудно историята за Абарис и Дефт да е измислена през 1-ви, 5-ти или 20-ти век.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 34. Въпросът за това, че сведението за Абарис може да се отнася за друг Абарис, а не за Хиперборееца, идва от това, че Абарис е популярно митологично име сред древните елини. Имаме един кавказки Абарис, който митовете правят син на Цефей, и имаме още няколко хора с името Абарис, които влизат в текстове на автори от 1 в. пр. Хр и 1 в. сл. Хр.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 35. Източника не е някой извор от времената на Абарис, а е сборника или енциклопедията Суда (Свидас), която е от 10 век!!! Доста късно... Доста компилативен източник...

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 36. http://samoistina.at.ua/2/gancho-cenov.htm

  ОтговорИзтриване