9.08.2015 г.

БЪЛГАРСКОТО ИМЕ НА ОДРИСИТЕ – СТАРИТЕ ГОСПОДАРИ НА БАЛКАНИТЕ


Няма по-голям народ от тракийския, ако не смятаме индийците. В случай, че бяха обединени, или се управляваха от един цар вярвам, че траките биха били непобедими и най-силните от всички останали хора. Смятам обаче, че това единство е невъзможно и никога няма да се получи, поради това те ще останат слаби...” - Her.IV- 3.

Тези думи са написани от бащата на историята в средата на пети век преди Христа. Старият автор е вярвал на всяка своя дума и едва ли е предполагал, че съвсем скоро, “чудото наречено обединение” което той е считал за невъзможно при траките, става действителност. Цар Терес  - енергичният и смел владетел на одрисите успява да обедини не само своите поданици, но също така многобройните гети, кровизи, агриани, пеони, лееи.

Създадена е Одриската Империя, която според Тукидид няма равна на себе си по богатство и мощ в цяла Европа. Държавата на одриса Терес се простирала от Абдера (град   на брега на Бяло Море)  до делтата на река Дунав. По времето на цар   Сефт данъците, които постъпват хазната са 400 таланта злато и сребро, а поне още толкова са били получавани под формата на скъпи стоки. Като цяло приходите от данъци са били 800 таланта, един атически талант е 26 килограма, т.е.  сумата се равнява на 20 800 килограма злато и сребро.


http://kiaratravel.com/eng/wp-content/uploads/2011/05/11-667x328.jpg

http://trakia-tours.com/gallery/img-5-12-08-2011-12-13-17.jpg
http://s.ngm.com/2006/12/gold-rush/img/thracian-king-masks-615.jpg

Всяка богата държава е прицел на чужди хора и трябва да може да се защити. Древните ни деди са знаели това прекрасно и са създали внушителна армия. Войската, която е била подчинена на одриските царе можела да достигне до 150 000 души. Внушителната й численост карала всички съседи на предците ни да треперят от страх. – Thuc.-II-96-97

http://mirageswar.com/uploads/posts/1224849746_360maa1.jpg


Безспорно одрисите са били едно от най-важните тракийски племена. Не отдавна учените разбраха и, че одрисите са първите траки, чието име е документирано. Става дума за споменаване в Линеар Б надписи (XV-ти- XIV-ти век пр. Христа) от Кносос и Тива (К.Порожанов, “Общество и Държавност у Траките”, 1998, с.19-20). Изображения на тези надписи са дадени в книгата на Б. Хрозни  Ancient  History  of Western  Asia,  India and Crete”. 
Фиг. 1 - Линеарен Б надписи (от Крит и Тива), в които името Одрис е споменато. Четенето е лесно, предлагам таблиците на Younger за сравнение 
   
http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/ABgrids.html

Най-известните владетели от средите на одрисите са безспорно Терес I, Ситалк и Котис I. Терес е известен като енергичен и амбициран мъж с войнствен характер. Синът му Ситалк също притежава качества на военен стратег, но е по-сдържан, по умерен. Това проличава прекрасно от умението му да предотврати кръвопролитна война със скитите на цар Октамасад – Her.IV.80. Котис защитава ревностно интересите на своя народ и това става причина да бъде убит от двама ученика на Платон, които след бягството си в Атина стават там почетни граждани.

С течение н авремето одрисите губят старата си мощ. Царството им бива разделено на няколко части. Когато римляните стъпват на Балканите, одриската аристокрация е само бледо копие на старите владетели. За последно тези забележителни хора  са споменати през IV-ти век  от Амиан Марцелин – Amm. XXVII-4.9.

След този период разбира се одрисите не са изчезвали, не са се изпарявали мистериозно, а само името им е загубено защото са били асимилирани от друго тракийско племе. Този процес се обяснява много добре от Дион Касий, който казва, че по негово време (II-ри- III-ти век) много от тракийските племена вече не носели старите си имена, а били наричани различно Dio-51-27.

Понеже провинция Мизия обхващала голяма област, то племената наричани в древността одриси, гети и т.н. вече носели названието мизи (които по-късно биват наречени  българи).

Името на одрисите е важно за нашата история защото е лесно обяснимо на български език и е едно от многото доказателства за нашият местен произход. Владимир Георгиев търси обяснение на етнонима Оδρυσσαι с гръцката дума Υδρυσσα   като предлага тълкуване – водни (Траките и техния език, София, 1977, с.88). В това няма никаква логика, одрисите не живеят предимно край езера, или морското крайбрежие, а населяват най-вече планински райони. Освен това както се вижда от най-древния вариант на името, Оδρυσσαι започва с О, а не с Υ.

Смятам, че одриси е свързано със старобългарската дума одрина – ограждение, а също и с одър (с древно значение колове, дъски). Одриси означава – тези, които живеят в ограждения, градове. С подобна семантика е името на мосюнойките, то идва от мосюна  кула. Името на астите пък идва от трако-пеласгийската дума асту- град, укрепено селище.

Дори и името на основателят на Одриското Царство – Терес се тълкува лесно на български. Терес означава страшният, този, който тресе, разтърсва, със същия смисъл е и нашето име Страхил. Тук ще бъде добавена една интересна подробност.
В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис.

Той е каталогизиран като Epidamnos-414, а текста намираме важно за нас име - Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел. Кой обаче да поднесе на българския читател тази информация?

Щом племенното название на одрисите, а и техните лични имена притежават смисъл на български, то е повече от неуместно да се твърди, че ние сме нашественици в днешните си земи. Не е ли абсурдно името на великия наш владетел Тервел да се оказва тракийско, а на нас да се внушава, че дедите ни идват от Азия

Време е да се сложи край на безсрамните лъжи мачкали дълги години нашето самочувствие, време е гордостта отново да изпълва сърцето на българина! Нека враговете ни да казват, че сме неспособни и, че не сме в състояние да станем единен, силен и благоденстващ народ. Дори и само напук на злословниците българинът може да покаже как се правят чудеса. Това, което е било в миналото може да се повтори и в бъдещето!100 коментара:

 1. Може би "ханът-канът"Тривелиус-светеца,спасителя на Европа,да е бил просто някакъв хвалипръцко и сноб,та се е закичил с името на бащата на Терес-основателя на Тракийската империя!!??Защо ли не се е кръстил направо Терес???Освен това,като "монголо-татарин" Тервел демонстрира завидни познания по историята на балканските траки 12-13 века,преди него!!!Изключително интересни въпроси за официалната българска историография!!!
  Поздрави и Успех!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поддръжниците на официалната българска историография не обичат неудобни въпроси :)

   Изтриване
 2. Отново повече от интригуващо изследване. Дали на друго място са изследвани етимологията и смисловия обхват (семантика) при двата записа на Тервел(овото) име - това и срещаното за по-късния български водач назоваване като Тривелий. Имам предположение, но нямам увереност в него, недостатъчно доказано в писмената е, мисля, особено при Тервел. Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Прабългарска Ономастика, с.158-161 Борис Симеонов представя различните предложения за етимология на името Тервел

   - чувашката дума тирбел- нареждам
   - якутската дума тирабил - опора
   - хуно-алтайската дума тора-билиш, тора означавало-принц, а билиш-зная
   - алтайска дума торю- закон, установен закон
   - калмицката тюре-законен ред
   - узбекските тери-кожа и бел-колан, т.е Тервел означавало кожен колан, човек имащ кожен колан...все едно по онова време коланите са били от пластмаса и кожата е била рядка...

   Все бисери от класа...

   Изтриване
  2. Да припомня едно по-старо хрумване на Спароток за Тервел,Тривелий,кореспондиращо с родовото име Трибали!!!!

   Изтриване
 3. ирена янчева9 август 2015 г., 16:36

  Павле, благодаря за изключително добре написаната статия - перфектна логика и аналитично мислене, добра организация на база данни !!! Темата за Одриското царство попада в графа любими за мен заедно с проблематиката за буквите / древната българска писменост. Твоето проникновено тълкувание на името о д р и с и отново доказва наличието на високо - развита градска цивилизация на Балканите, чиито основатели и крепители са били нашите деди. Този факт е забележителен от социално- икономическа и културна гледна точка. Бих искала да попитам дали разполагаш с повече информация по следния въпрос : Защо с течение на времето одрисите започват да губят старата си мощ и царството им бива разделено ? , Имали ли някакви по - дълбоки причини за това, срещат ли се повече детайли ? При наличие на такъв добив на злато и други ресурси, защо се получава така ? Какво се случва с консолидацията в последствие, защото по време на римското владичество нашата провинция преживявя небивал разцвет / просперитет ? И най - накрая, успя да ме изненадаш твърде позитивно, тракийските=български имена Тервел и Терес се срещат в надпис от Драч - това е сензационно, никой до сега не е споменавал за този факт. Знаеш ли мнението на албанците за това ( те са чувствителни на тази тема, особено за Йоан Кукузел Ангелогласният - българинът от Драч )? Вярвам, че един ден можем да станем единни, вероятно това обединение предстои; обикновено то се случва в много трудни моменти, но резултатите ще бъдат позитивни. Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, мисля, че причината за упадъка на одрисите са няколко. На първо място е намесата на гърците. Те или внедряват свои хора в двора на одрисите, или пък дори убиват най-способните им царе. Пример за това е Котис I, гръцките братя извършили убийството се оправдават с това, че Котис бил скопил баща им когато последния бил още дете. Как обаче този скопен мъж е създал две деца...чудят се мошениците какво да измислят.

   Друга причина за упадъка е лукса. Прекомерният лукс, прекомерното богатство покваряват и унищожават духа. За жалост одрисите са били твърде богати и са се радвали на твърде голям лукс.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Основна причина за упадъка - романизацията на Одриската аристокрация!!!Защо изчезват имената Реметалк,Ракупорис и на брат му-Раксос,също-в предишната статия!!!

   Изтриване
  3. Казал то е народа отдавна - Рибата се вмирисва откъм главата...

   Изтриване
 4. Инфо:

  "Откриха библейския град Гет"
  http://megavselena.bg/otkriha-bibleyskiya-grad-get/

  "Загадка: подводен монолит прилича на камък от Стоунхендж"
  http://megavselena.bg/zagadka-podvoden-monolit-kato-kamyk-ot-stounhendzh/

  "Петроглифите в платото Укок – най-древните"
  http://megavselena.bg/petroglifite-v-platoto-ukok-nay-drevnite/

  "„Пришълец“ от Аркаим се оказал жена " - става въпрос за скелет с черепна деформация...
  http://megavselena.bg/prishylets-ot-arkaim-se-okazal-zhena-video/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за информацията, но каква е връзката с темата?

   Изтриване
  2. Реших, че ще ти е от полза в по-холистичен план, а си писал за подобни неща в други статии...
   Не винаги "джафкането" с определени индивиди по конкретните теми е градивно, по-скоро е само изнервящо и изморяващо и съответно отклоняващо от основната цел, защото колкото и да им повтяряш едни и същи неща, те няма да се съгласят с теб или нас по определени си техни причини (материални или не)... Смятам, че енергията трябва да се насочи в позитивна посока, точно за да се минимизира процента на тези дразнители.

   ПОздрав!

   Изтриване
  3. Опитвам се за избягвам безмислени спорове. Читателите сами могат да преценят кой е прав, кой е дал най-много и най-логични аргументи.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Терам га велим! - разкъсвам говорейки - ТерВел ! Терам - разкъсвам . Велим - Говоря. Терес - разкъсвач ! ТОВА Е !
  Всичко останало включително и твоето тълкувне са фантазий ! езика ни е стар и точен - ШоПе ( който бяха)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, а времето ще покаже кой е прав и кой не е.

   Изтриване

  2. Биляна платно белеше
   …………………………………………………..
   Не ви го сакам виното,
   а най го сакам момчето
   що напред ТЕРА кервано.
   ТЕРА= ВОДИ, ПРЕДВОЖДА
   ТЕР = ВОДАЧ, ПРЕДВОДИТЕЛ
   ТЕРес = Водителя, водача. Български княз от Тракия, а според фалшивата ни история тракийски владетел – одриски цар 6 в. пр. Р. Хр.
   ТЕР-ВЕЛ , а понеже в гръцките източници заместват Б с В в действителност е ТЕР-БАЛ = предводител голям или велик предводител , прогонил арабите от Балканите. В Зап. Европа е известен като св. княз Тривелий. Българския княз ТЕРБАЛ – 8в. е представител на владетелския род ТЕР, който е просъществувал векове.
   ТЕР-ТЕР = Водач на водачите, аналог. с цар на царете. Български Цар-13в. , още един от владетелската династия ТЕР. Последният цар от този владетелски род е внук му, Българският цар Георги ІІ Тертер-14в.
   …………………………………………………..
   спароток
   ".....В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис.

   Той е каталогизиран като Epidamnos-414, а текста намираме важно за нас име - Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел. Кой обаче да поднесе на българския читател тази информация?"
   ................................
   Благодаря на Спароток за новата находка. Много естествено е ТЕРес да е син ТЕР-големия = ТЕРБАЛ.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Браво, ИМПЕРИАЛИСТ!

   Изтриване
 6. ирена янчева10 август 2015 г., 7:27

  Благодаря Павле от сърце !!! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 7. Прекрасен постинг,както винаги,с нова и интересна информация,благодаря!
  Продължавай в същия дух!

  ОтговорИзтриване
 8. Поздрави от горещия Пловдив!!!
  С теб сме , Павле!!!
  УСПЕХ !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей приятелю!!! Дано следващия път да се видим в "Хепи Джо" за по-дълго !!! :)

   Изтриване
 9. Страхотно, отдавна чаках това за одрисите! Но ми се струва, че има и още.

  ОтговорИзтриване
 10. Павка,
  Не става ясно как Хрозни е разчел думата „одриси“ в посочения от теб надпис на Линеар Б.
  Текстът гласи:
  ka-u-no / o-ke-ru-wi-jo / wa-na-ka-te-ro

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
 11. Да, грешката е моя, а не на Хрозни
  Втората дума не е o-ke-ru-wi-jo, а o-du-ro-wi-jo


  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги Павле,

   В горния коментар е дадена думата „одуровийо“. От нея ли би трябвало да подразбираме „одриси“? Също така прави впечатление приликата с град „Дурач“ (Дуръс, Драч). В Хърватия за кости на риба се употребява – „драча“. Ако заменим „д“ с „т“ и, както става често, „ч“ с „к“ получаваме „трак“, „траки“. А ако оставим „д“-то – „Драки“. Дали не това е пежоративното гръцко название на пеласгите – трънливи хора, от които трудно можеш да се отървеш или покориш ?

   Изтриване
  2. Да, Одуровийо е, но знаците ду и ке се бъркат много често. Прочее, на тази страница можеш да намериш доста интересни имена като Перкон, Арей и др.

   http://minoan.deaditerranean.com/linear-b-transliterations/pylos/py-a/py-an/

   Тази статия пък е много ценна защото са дадени различните варианти на линеарните знаци


   http://www.utexas.edu/research/pasp/oldsite/publications/pdf/companionscribes.pdf

   А тук са дадени имената на микенските съдове

   http://people.umass.edu/glawall/LinB.pdf

   Изтриване
  3. Kansandilh, Хрозни също е направил погрешно разчитане, нищо, че е бил гений.

   Изтриване
  4. До Анонимен11 август 2015 г., 18:32

   Дуракиум - Дурач e официално илирийски топоним, но в Илирия срещаме и тракийския топоним Терми Дава, а това показва, че сред илирите са живели и траки.

   Дуракиум може да е сродно на тракийските топоними Дуриес, Дуросторум, като дур е древна дума за двор-оградено място.
   Частицата - ак в Дур-акиум може да е просто умалителна наставка, но може и да е древен вариант на прилагателното як, т.е. Дур-ак-иум може да означава яка крепост.

   Изтриване
  5. Е, Хрозни е гений, Павка. На него му е простено всичко.

   Аз обаче съм обикновен човек и би следвало да си проверявам коментара преди да го публикувам. За съжаление нямам такъв навик пък и рядко разполагам с повече свободно време. В случая с o-du-ru-wi-jo сега виждам, че в коментар 2 сам допуснал втора грешка, този път грешка при изписването(вместо ru съм написал ro). В коментар 1 грешката беше при разчитането - подведе ме почеркът на първия писар(текст А). Тъй като бързах погледът ми мина мимоходом само по долната част на знак du, която, в случая, е изписана буквално като стандартната долна част на знак ke. Пуснах коментара и подсъзнателно взе да ме гложде, че нещо не е наред. Върнах се към текста и видях грешката - знак du в почерка на втория писар(текст Б) стои графично по-близо до стандартния шрифт. Относно превода на така разчетения текст ka-u-no / o-du-ru-wi-jo / wa-na-ka-te-ro засега ще си спестя коментара.

   Бъди жив и здрав приятелю!

   kansandilh

   Изтриване
  6. Честно казано аз няколко пъти съм бъркал знаците ДУ и КЕ когато са изписани по различен начин, или пък неясно. Прочее, самите микенски писари също са се бъркали.

   Ако имаш Scripta Minoa II, провери документ 902 Dr 01 (LXII), там са споменати имената Одрис и Мируло, а има и три титли - корет, увокев, сипев.

   Изтриване
 12. Ако Одрин е стар топоном, значението му е паралел към значението на Одри-си или понашему Одрини-те.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално Одрин идва от Адрианополис, като по-старото име е Ускудама. Край Адрианополис се развива битката между готите на Фритигерн и армията на император Валенс.

   От друга страна си има древен тракийски топоним Одриозо - Proc. Aed. Iv.4.

   Има и селище Адрана, Адрена, споменато е от Стефан Византийски и явно е акав вариант на Одрена, Одрина, както Атрей е акав вариант на Отрей, Отрус.

   Изтриване
 13. отдавна имам един въпрос към теб павка-истанбул-и станът на българите има ли нещо общо и ако ли не защо е кръстен така

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според съставителите на БЕР, Истамбул е турското предаване на гр. είς την πολιν- към града.

   Името на селището не притежава връзка с думата стан. По-старото название е Бюзантион, а най-старото, ако не се лъжа е Люгос. Името на Люгос може да се обясни с нашата дума лъг, стблг. лонгъ-мочурище, блатливо място.

   Изтриване
  2. Истанбул - и-стан-пол е турска интерпретация на Кон-стан-тино полис, тоест градът на Константин. Кон-Стан тук е от латински със значение "постоянен, устойчив, твърд".

   Изтриване
 14. Спароток, във връзка с намерения надпис за Τηρεὺς Τρεβελλίου в албанския град Дурас – Драч питам, дали не може да се търси връзка на името Одрин с това на албанската река Дрин...?
  Нещо много интересно установих и за старото име на Одрин, УСКУДАМА. Знае се, че в древността се е писало както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. Така че прочетено на обратно се получава амаду – ксу. Тъй като е безспорно, че древните ни предци са носители на култура по света, то тогава „амаду” го откриваме в испанския като ОБИЧАН.
  Още по-интересна е частицата „ксу” , на тюркски „ак су” означава БЯЛА ВОДА, на казахски „ақ су”, на азерски „ağ Su”. „Аксу” също е и търговска марка за минерална/трапезна вода. В резултат се получава нещо като „обичан-вода” или по-разбираемото ВОДОЛЮБЕН, което напълно съответствува на географското разположение на гр. Одрин.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В древността са пишели в стил бустрофедон, а дори и от ляво надясно, но независимо от начина на записване, четенето е едно и също.

   Изтриване
  2. Да, четенето е едно и също, но е възможно при преписване на име/дума, което се ЧЕТЕ ясно, от дясно на ляво, писар да го ПРЕПИШЕ по-късно, от ляво на дясно, поради окултни съображения, незнание на посоката, или прикриване на факти. Освен това, за каменоделците е по-удобно при работа с чук и длето, надписите да са от дясно на ляво, като по този начин се пази от случайно повреждане вече изписаната част от текста, тъй като държат чука с дясната, а длетото с лявата си ръка.
   Същевременно, като се вземе в предвид , че звукът Ц в гръцките и от там в латинските текстове е заместван с ТС, звукът Б често с МП или В, пък П и Ф са взаимно заменяеми, списъкът не е пълен, при четенето отзад-напред (от дясно на ляво) много „тракийски”, „пеонски” и т.н. имена, топоними и хидроними добиват ясен смисъл. Броят им е смущаващо голям, но примерите ще изместят темата.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 15. Павелчо,
  има един специалист-епиграфик, казва се Николай Шаранков, който е някъде около 35-40 годишен, преподавател е в СУ в катедра "Класическа филология", владее перфектно старогръцки и латински, а от съвременните чужди езици: английски, френски, немски и руски. Ама ги владее. Не ги срича. И въпреки, че е толкова млад, вече абсолютно всички историци и археолози се допитват до него, когато се касае за антични надписи. Признали са го и зад граница. Обаче той е доста по скромен от теб. Ти и твоята клика колко езици знаете? Като гледам май ще го задминете :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм един от кликата и знам един език - Българският. Има го човекът и се радвам че го има, но какво казва той по темета? Това не ми стана ясно от твоят пост. Аз си мисля, че тук не сме за да скромничим, а да си кажим мнението, независимо дали се харесва на другите, или не.
   Хайде да ти го кажа директно. Твоето писание е тип ИРТП / Изключително Рядко Тъпо Парче/. Цитирай човека, кажи какво казва той по въпроса. Неговият превод различен ли е от предложеният тук?
   Има една причина поради която редовно следя постовете на Спароток - човека предлага възможност за проверка на тезата си чрез препратки към източници. Дай и ти такива.
   П.С. Относно тезата на Империалист, че Тервел е всъщност ТерБал не мога с лека ръка да го приема. За Тера - Тер -Водя, не го знаех, но си идва на мястото с оглед на думи като ПОТЕРЯ и др. Но гърците заменят Б с П или с МП, а не с В, така че по-логично е втората част от името да е ВЕЛЯ /т.е. заповядвящ/ или ВЕЛИК.Но все пак аз лично съм много пристрастен, тъй като за мен Тервел е най - великият Български владетел.
   В. Янков

   Изтриване
  2. Г-не, ясно се вижда, че сте без име, но въпросът е друг дали сте и без род, и родина, и кой ви плаща, щом не сте разбрали някои елементарни неща? Не е важно, колко езика знае някой, а дали ги използва за благото на родината си! Вие знаете само един език, поне така изглежда, извинявам се ако греша, но дали го използвате за благото на България или го изпозвате само за да критикувате с типичнa болшевишкa хватка, достойна за партиен секретар на някое ТКЗС, ха ха???
   И още нещо, латинския и cтарогръцкия са един вид "мъртви" езици, т.е. няма народ, който да ги използва днес. Как тогава можете да прецените, вие който нищо не знаете за тези езици, пак се извинявам може да сте някой 'скрит' специалист по тези езици, като санскрита, какво е нивото на друг човек, като няма установен критерий по който да се измери, кой колко знае??????? И защо тогава всеки учен изследовател има свой превод на един и същ текст??? Ако познавахте малко лингвистиката, пак се извинявам вие сте сигурно и там сте 'световно известен специалист', със сигурност щяхте да знаете, че големите европейски и световни проекти за автоматичен превод на модерните езици се провалиха преди около 20 години, защото се разбра, че това е невъзможно, да не говорим за "точни" преводи от мъртви езици на различни модерни езици, ха ха ха, колко голям смях!! Да, текстове на тези езици могат да се четат или по-скоро да се стигне до смисъла на писаното, но колко е добър някой е съвсем друг въпрос! Колко глупости на едно място, голям смях наистина!
   Забравих да се представя, аз съм един от 'кликата' и хич не се притеснявам, колко чужди езика знам, хa хa!

   Изтриване
  3. Анонимчо,
   Те и другите историци и археолози знаят гръцки и латински, ама пускат на сергиите само това, което им изнася, а другото го крият отдолу пък и често си измислят разни тангри и други глупости !

   Изтриване
  4. До В. Янков
   В осъвременената Паисиева история имаме "....5. Крал Свети Тривелия. 6. Крал Тербал, син на Тривелия. ..." Интересно е да се поразрови дали е БАЛ или ВЕЛ, но според мен ВЕЛ е нова интерпретация, докато БАЛ се среща в и в бАЛ-ИСКАН-ДАР, истинското име на "Alexander the Great"

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Империалист, БАЛ се среща и при ХаниБАЛ и при брат му ХаструБАЛ. А и са използвали криви мечове(тракийски) хе-хе.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  6. ДО ИМПЕРИАЛИСТ
   Извинявам се за закъснението с отговора ми, но сега четейки коментара ти, ме наведе на една интересна мисъл - прием в университетите е на база БАЛ, т.е. ВЕЛИЧИНА. Възможно ли е двете думи БАЛ и ВЕЛИК да имат едно и също значение, но с течение на времето, произнасянето им да се променило? И по този начин името на ТерВел / ТерБал/да се е променило, но запазвайки смисъла си? Досега съм възприемал БАЛ като чуждица, но определено ме накара да се замисля, за което ти благодаря.
   В. Янков

   Изтриване
  7. До В. Янков
   Разбира се, че БАЛ е синоним на ВЕЛИК. Не случайно по-горе съм дал пример с бАЛ-ИСКАН-ДАР което е оригиналното име на "Alexander the Great" преди гърците да го погърчат на нищо незначещото АЛЕКСАНДЪР, което име, с много условности, може да се свърже с гръцката дума за мъж. Темата за ИСКАНДАР сме дискутирали тук преди време. И друг път съм го казвал, ОГРОМНА ПЛАНИНА ОТ ЛЪЖИ е натрупана върху нашата история и никак не е леко делото на Спароток, но се стремя, според възможностите си да му помагам от дистанция.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 16. До Анонимен12 август 2015 г., 15:31

  А, вие лично колко чужди езика владеете?!

  ОтговорИзтриване
 17. В последния брой на Списание 8 - http://spisanie8.bg/магазин/списание/174-списание-8-брой-82015-г.html :
  "Прабългарите са европейци
  От Женя Милчева
  Прабългарите не са азиатци, нито тюрки, а типични жители на Западна Евразия – това е основният извод от проучванията на български генетици, които са анализирали ДНК на наши предци, живели през VIII-Х век..."

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, на този етап резултатите от изследванията могат да се наречат прогресивни, но въпреки това си имат недостатък. Веднъж завинаги можеха да се спрат спекулациите с произхода на дедите ни, ако бе казано ясно дали разновидността на приписваният на старите българи R1a1 е по-близка до R1a1 от Балканите , или R1a1 от Индия.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. От факта, че не знаеш точната възраст на господин Шаранков основателно мога да заключа, че не го познаваш като близък човек, а просто знаеш някои неща за него – тези, които изброяваш, а може би и някой други.

  От факта, че знаеш, че г-н Шаранков е международно признат преподавател в СУ, който владее древни езици, основателно мога да заключа, че не си на 7 годинки.

  Обаче, от това че изтъкваш способностите и знанията на друг човек, а не собствените, за да правиш сравнение със Спароток и неговата „клика“(както се изразяваш) основателно мога да заключа:
  1. Че страдаш от комплекс за малоценност
  2. Че в психическото си развитие не си мръднал от нивото на 7-годишните момченца
  Нали знаеш как се перчат „А ти знаеш ли моя татко какъв е…“

  Остави Шаранков, ти какво можеш АНОНИМКО?

  kansandilh


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, типове като анонимния ме карат да се смея. Г-н Шаранков може да е голям талант, това изобщо не го оспорвам, но да се преведе перфектно даден текст и да не направи анализ на данни от различни области са две различни неща.

   Изтриване
  2. Дори самият княз Борис І е получил второ име от гръцки произход !
   Михаил. Н. Шаранков, Предаване на старогръцките имена на български. Николай Шаранков е бакалавър (2001) и докторант по класическа филология (2002-2004). От 2005 г. е асистент по история и историческа граматика на класическите езици. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание Archaeologia Bulgarica, а от 2003 г. – сътрудник на списание L’Ann pigraphique. Специализира в Женева. Преподава историческа граматика на старогръцкия език, старогръцки език и автори – атическа ораторска проза и лирика, старогръцки език за начинаещи в специалност „Стара история”. Основните му научни интереси са в областта на историята и историческата граматика на гръцкия и латинския език, палеобалкански езици, антична култура, културна история на българските земи в древността. Гръцките лични имена навлизат първоначално в средата на феодализма и най-вече под натиска на църквата след покръстването и приемането на християнската религия през 9. век. Така, чрез християнската вяра и ритуалност, в антропонимичната ни система навлизат множество лични имена от гръцки произход, които започват да изместват старите езически имена. У членовете на отделните родове и семейства през средновековието до падането на България под турско робство е характерна едновременната употреба както на домашно славянско или прабългарски име (наречени общо дохристиянски имена), така и на официално църковно – християнско (каноническо). Дори самият княз Борис І е получил второ име от гръцки произход ? Михаил. Историческите и политическите условия водят до все по-силното възприемане и разпространение на християнските имена, в частност на гръцките. “... затова малко от европейските народи са могли да запазят известна част от старите си собствени имена. Можем обаче да кажем, че ние, българите, притежаваме днес покрай имената от християнски произход и едно голямо богатство от хубави, чисто български лични имена, отчасти наследени от старобългарско време, отчасти въведени по-късно” (Л. Андрейчин 1942-43) Днес гръцките лични имена имат стабилно разпространение и много малко от хората осъзнават първоначалното им нарицателно значение. През средновековието християнските имена са разпространени главно сред духовенството, благородниците и градското население, докато на село чак до миналия век преобладават славянските имена и техните производни. Както и другаде, така и в България, християнската именна система е "преработена" според звуковите и граматични закони на местния език и му се подчинява почти безпрекословно. Затова много българи, разбира се, могат и да не знаят, че Петър е гръцко име и значи "камък", но това не им пречи да смятат името за българско - както постъпват англичаните с Питър, немците с Петер, русите с Пьотр или французите с Пиер. Гръцките имена са най-многобройни, защото повечето светци са от елинизираните области на Източното Средиземноморие. Понеже около 2/3 от календарните светци и мъченици имат гръцки имена, техният брой у нас надминава 200, а с производните и видоизменени форми ? няколко пъти повече.

   Изтриване
  3. Така е, Павка, ама какво да обясняваш на Тъпчо Смехурков, че да преведеш статия е коренно различно от това да напишеш(създадеш) статия, при това по тема засягаща различни области. Че да стане това(написването) човек трябва да прехвърли планина от материали и не само да прехвърли ами да е способен да разкрие логически и фактологични зависимости скрити на пръв поглед.

   Какво да обясняваш на Тъпчо Смехурков, че някой може да владее перфектно древногръцки, латински, френски, немски, английски и ако ще всичките европейски езици и да е пълна нула в сравнение с друг човек, който владее само китайски, когато се налага да се прави превод от китайски на български.


   Какво да обясняваш на Тъпчо Смехурков, че някой може да има претенциите да владее древногръцки по-добре от Джон Чадуик – проф. по древногръцки и да не може да каже гък, ако седне да превежда от Линеар Б, въпреки че според Чадуик микенският език е архаична форма на древногръцки език. След Чадуик една камара микенолози(спациалисти по древногръцки) въртят като на Виенско колело една и съща малка камарка от микенски думи преведени още от Чадуик, а останалите думи са им препъни камък…Защо ли е така бе, Тъпчо Смехурков? Ами поради една много проста причина – микенският език не е никаква архаична форма на древногръцки език, а си е микенски език, от който в древногръцкия има заемки. Именно тези заемки са преведени чрез древногръцки, останалите думи, може да владееш ако щеш и японски и пак няма да можеш да преведеш...


   kansandilh

   Изтриване
  4. Не мога да повярвам на саморекламата на Шаранковци и прочие папагали, когато още в началото прочета :
   "Дори самият княз Борис І е получил второ име от гръцки произход"
   Не може учен да звучи авторитетно, ако започва веднага с обявяването на една недоказана хипотеза за реален факт
   Няма и няма да се намери никакво доказателство че княз Михаил се е наричал Борис някога си и после видиш ли си сменил името. Всичката кореспонденция към него е адресирана до Михаил. "Преименуването" е куха хипотеза, служеща да потвърди езичеството на хана Борис дето заспал и се събудил като княз Михаил
   В крайна сметка и най-добрия лингвист да си, ако си папагал, то си папагал- лингвист
   Поздрави от Митко Димитров

   Изтриване
  5. До Анонимен13 август 2015 г., 9:40

   Всичко това, което сте написал в този пространен коментар е много хубаво, дори бих казал прекрасно.
   Не мога да разбера обаче няколко неща:
   1. Как написаното от Вас се вписва в темата на статията?
   2. Какво общо има това, което пишете за християнските имена в България през средновековието с етнонима одриси, за който става въпрос в статията.
   3. Добре е да има повече българи като господин Шаранков. Да е жив и здрав и да се радва на все повече успехи в областта, в която работи! Но как така решихте, че този блог е университетски справочник за кратки биографични данни на преподавателите? Нима мислите, че четящите блога го отварят, за да черпят подобна информация?

   kansandilh

   Изтриване
  6. Митак, името Михаил не е гръцко, един специалист би трябвало да знае това :)

   Прочее, въпросният Михаил III е фригиец.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. Митак, не е задължително приятел на Шаранков да е пуснал коментара. Има един копмлексиран тип, който преди време се представи като гръцки еврей и заяви, че ненавижда българите понеже дядо му бил депортиран от окупираните територии през ВСВ. Този тип е срам както за евреите, така и за гърците, не съм срещал по-нагло, безсъвестно и грубо човече.

   Изтриване
 19. ==== Г-н Шаранков може да е голям талант, това изобщо не го оспорвам, но да се преведе перфектно даден текст и да не направи анализ на данни от различни области са две различни неща.===

  Anonimen,
  Това да знаеш добре един език и да превеждаш добре и смислено са различни неща.
  Има един закон при преводачите - превеждат буквално..Дума по дума.Те си продължават така да си превеждат. .
  Ще дам един пример.
  В компютърната техника превода на една команда - адресира клетка - по подразбиране , указване адреса на клетка от паметта на компютъра през немския става нагласяване на клетка.Има смислова разлика, нали?
  В първия случай адресира -значи точно указване адреса на дадена клетка и вземане информацията от нея. .При втория случай, значи изменение на информацията на клетката за нуждата на адресирането. За това при преводите трябва да се ползват консултанти от съответната област.
  Буквалния превод води до изменение смисловото значение на информацията.

  Рорик..
  .

  ОтговорИзтриване
 20. Моля, авторът на материала, след като е откраднал снимките ми, поне да пише "Фотогрофии - Николай Генов" !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Генов, ще Ви бъда благодарен, ако уточните кои снимки са Ваши?

   Под всяка снимка е даден линк, показано е от къде са взети. Ако държите на авторството си, би трябвало да поставите поне инициалите си някъде в ъгъла на изображението. Също така има възможност да защитите снимките си от копиране без разрешение.

   Изтриване
 21. До Анонимен13 август 2015 г., 9:40

  Анонимни, ти твърдиш, че Михаил е гръцко име, а това е голяма глупост. Михаил е еврейско име, чието значение е богоподобен. Дано твърдението, че Михаил е гръцко име не е на г-н Шаранков, това би съсипало кариерата му.

  Прочее, голяма част от така наречените гръцки имена не са гръцки изобщо, а са наследени от предгръцкото население, чиято култура гърците унищожават и най-нагло си приписват историята на по-старите жители на страната.

  Сър Артър Еванс, Аберт Йорис Ван Виндекенс и др. отдавна доказаха, че имена като Менелай, Одисей, Ахил и много други са пеласгийски и само са ползвани от гърците.

  ОтговорИзтриване
 22. До KANSANDILH

  Приятелю, то си е казано от ясно по-ясно които са атреидите, т.е. микенците, но учените предпочитат да си затворят очите. Страбон свидетелства, че Пелопонес получава името си от фригиеца Пелопс, който довежда фриги там. Атрей- бащата на Менелай и Агамемнон е потомък на фригиеца Пелопс. Това се признава и от други стари автори, които казват, че предците на Атреидите са от варварски произход.

  Нито един микенски топоним няма обяснение на гръцки, но какво ги интересува учените - техните методи са наглост и упорство.

  ОтговорИзтриване
 23. Спароток,
  Моля те, като българин, да се научиш да пишеш добре на български език. Не се пише в ед. ч. "гръцки еврей", както си го написал, а е правилно да се пише "гръцки евреин"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за забележката, но аз само цитирам. Обърни се към индивида регистриран в blog.bg под името aristotelis :)

   Изтриване
 24. Този aristotelis не е никакъв гръцки евреин, той даже не е и грък, а си е чист български гръкоманин. По съзнание само е грък. Щом се чувства щастлив, като се мисли за грък, да е жив и здрав! Само, че в Европа вече името "грък" е равнозначно на "търгаш" или на "паразит".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този човек не е щастлив, щастливите хора не мразят, не лъжат, не интригантстват.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС14 август 2015 г., 14:31

   ПАВЛОС (ПАУЛОС, ПУЛОС)...ДА МИХАИЛ Е ЕВРЕЙСКО ИМЕ.   ГРЪЦКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИМА БЕЗКРАЙНО КРАСИВИ И ОГРОМЕН БРОЙ ИМЕНА, КОИТО ДНЕС ЦЕЛИЯ СВЯТ НОСИ.

   А ТВОЕТО ИМЕ КАКВО Е ? ТРАКИЙСКО ЛИ ?

   А КЪДЕ И КОГА Е ИМАЛО ТРАКИЙСКА ИМПЕРИЯ ?? ИЛИ ПЪК ОДРИСКА ИМПЕРИЯ ??

   ХЪ ХЪ ХЪ. ХООХ.

   Изтриване
  3. Сивилино пророчество:
   "Първият род са словените, сиреч българите: гостолюбиви, смирени, честни, незлобиви, обичащи чуждите и християнството. Те ще предадат на Бога правата вяра, повече от всекиго на света.
   Вторият род са грузинците: кротки, любещи чуждите, незлобиви, любезни, почитащи попа, разпитващи за Бога.
   Третият род са елините, т. е. гърците, издигащи царя, смесващи се с всички народи, самохвалци, лъжесвидетели, горделиви, златолюбци, съдещи с подкуп, те трикратно ще разколебаят своята вяра..."
   Продължавай да се гордееш с гръцкия си произход "приятелю". ХА ХА ХА NOOB

   Изтриване
 25. Нещо разведряващо, макар и строго научно, публикувано в раздела за внушението от проф. Лозанов в колективен труд, озаглавен "Ръководство по психотерапия", изд.1963г.:

  "Всичко, което изхожда от утвърдени в съзнанието ни авторитети се приема с минимална критичност, а често дори и без всякаква критика. Липсата на критичност е естествено свързана със снижаване тонуса на съзнанието ...

  Парижкият парламент с декрет от 1624 г., четвърт век след смъртта на Джордано Бруно, заплашва с изгнание ония, които публично защищават мнения, противни на Аристотел; а Сорбоната обяви в 1629 г., че който противоречи на Аристотел, противоречи на църквата.

  Разказва се за ония времена следният анекдот: Тогавашен учен видял на слънцето петна и съобщил това си откритие на един достоен служител на църквата. "Сине - казал му той, - аз съм чел много пъти Аристотеля, та мога да те уверя, че в книгите му няма нищо подобно. Иди си с миром и вярвай, че петната, които си видял, съществуват в твоите очи, а не на слънцето.""


  С пожелание, повече хора да се осланят на собствения си дух и здрав разум.
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Станимире! Това наистина е разведряващо, a и обяснява доста от днешните проблеми :)

   Изтриване
 26. Ха-ха знам го aristotelis за него света почва с Елада и свършва с Елада. Обаче наистина има някаква еврейска жилка. И аз така съм чувал но не е чист евреин. Смесен българо-еврейско-гръцки произход. Повече се смята обаче за грък. Ама да си ходи в Гърция, като толкова си я обича. Що живее и работи в България? Като не иска да е българин, по-престижно би било за него да се прави на евреин, отколкото на грък.
  Симеон Бочев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Бочев, лицето подвизаващо се под името aristotelis не де факто никакъв, това е и основния му проблем, това му докарва комплексите и злобата.

   Изтриване
  2. Да си евреин е професия, да си българин е призвание, да си грък е ... наказание :)
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 27. Прочее, въпросният Михаил III е фригиец.

  ++++

  Просто предполагах.Като пра пра пра унука на поп ,чел старите свети книги.и предал любовта на внуци и правнуци любов към думите , четенето, истината.
  Ето тук
  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=415&WorkID=14855&Level=1

  за един знаещ много езици, но и философ ,който като чете ,превежда,философства и анализира и стигнал до истината че всеки човек има право да слави Бога на своя си език.
  От прочетеното си задавам бъпросите.
  1.Той рече: "Имах дядо, много велик и славен, който стоеше близо до царя. Но когато отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде в чужда земя, обедня и там ме роди. Аз потърсих предишната си прадедовска чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук." Евреите го обвиняват "Вие плащате данъци на ромеите" Какъв е Константин -Кирил философ? Дядо му е бил в двора на царя и е изгонен при чужди хора/ навярно с жена от тия чужди хора/ , и там е родил баща му Лъв.,който с майка му/навярно пак от тия чужди хора/ са имали една сюрия дечурлига от които той е най малкия.
  Ромей ли е?
  2. Родителите му са били християни и съответно и той. Какво е това му прекръстване на Кирил,50 дни преди смъртта си?
  3. ....Отец, Син и Свети Дух....как става -- Ние добре сме научени от пророците и от църковните отци и учители да славим светата Троица: Отец, Слово и Дух – три лица в едно същество.
  4. Там [философът] намери евангелие и псалтир, написани с руски букви, и срещна човек, който говореше на тоя език. Той влезе в разговор с него и разбра смисъла на речта му, сравнявайки със своя говор различието на звуковете на гласни и на съгласни. И като отправи молитва към Бога, скоро започна да чете и да говори [на тоя език]. И всички му се удивляваха и хвалеха Бога.
  В Херсон , научава еврейски и друг език ма писан с "руски"букви.Що за език е това?
  5. ...като откри сега, в наше време, букви на вашия език – нещо, което не е бивало досега освен в първите времена,......И ето, ние ти пращаме тоя човек, комуто Бог откри [тези букви] –...
  6....и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: "Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал [такива книги] – нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински." А философът им отговори: "Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това, или го смятате за завистлив, та не иска [да го даде]? Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език. Известно е, че такива са арменците, персите, абазгите, иверите, сугдите, готите, аварите, тирсите, хазарите, арабите, египтяните, сирийците и много други.

  Извинете , сигурно сте го чели.
  Пуснах го заради анонимния. Радвам се че има такъв човек като Шаранков , дето знае много езици ,защото няма начин да не стигне сам до истината записана на много езици.И както се казва в старите писания дано Бог му даде мъдрост да служи на истината.
  А тя истината е една и ще им извади очите на някои. . .

  Рорик
  ОтговорИзтриване
 28. Това гръцко мекере Павлос Георгиадис защо не се скрие? Павлос, искам да ти кажа, че като бях студент, в нашия курс имаше много гърци. Е по-грозни жени от гъркините няма! Всичките правени като по калъп - дебели и космати. Момчетата гърци се оглеждаха все за някоя българка. Повечето от тях се ожениха за българки да облагородят малко гръцката раса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този, който нарича себе си Павлос Георгиадис нито се казва така, нито е грък. Той е влах, т.е. каракачанин, а тези хора са българи, но с промито самосъзнание. Жал ми е за него, защото няма по-голямо падение от това на ренегата - този, който застава срещу народа си.

   Изтриване
  2. И аз съм работил с гърци и са точно такива, каквито ги описвате. Имаше една гъркиня, колкото коварна, толкова и грозна. Прякорът ѝ беше „крокодилът“.

   Изтриване
 29. ===Този, който нарича себе си Павлос Георгиадис нито се казва така, нито е грък.===

  Тоя да не срами тези имена .Тези имена са имена на рода ми.Като започнеш от тия които знам.
  Йоан,Давид,Павел.-- ,Иван,Васил,Димитър,Георги,Петрана ,.Драгуш,,Бълчо,Вида,Цвета,.....Господин,Симеон,Трифон,...Христо,Камен,Георги,Дафина,.Това са имена на Вярата.На онази вяра в мира между хората, ,в доброто,в обединението на хората от различен род,,от Ерусалим,до Рим и Панония,до Хазария..Вяра в доброто, Вяра в Мъдростта. .
  Не ми казвай че това са имена на гръчавите.
  Спрете да крадете не само история.,а всичко.
  Не ни наричайте роби,защото от хазарите и от Ростислав, Константин философ освобождава "гърци" както пише в горното писание на Климент Охридски а не българи..Име не сте имали,та ви наричат с име от преди 200 години....

  Не случайно,Константин в триединството на Бога,сменя син със слово. вместо Отец,Син,Дух -казва Отец,Слово Дух!!!!
  А вие гръчавите -ромеи, римляните , хазарите -евреи на словото казвате робия..На Сина Божи,казвате Роб ,а се зовете християни.. Езикът ни е словеноболгарски.Езикът на Бога,както всички езици по света.Езикът на който и до днес се слави Бога на мъдростта и доброто от Панония до.Аляска,от Северните морета до Бялото море.А гърчавият език звучи само на безводните средиземноморски острови .

  Рорик. ..

  ОтговорИзтриване
 30. Спаро, на снимката дето си постнал на панагюрското съкровище, забелязал ли си че на каничките с женски глави, нямат вдлъбнатина в основата на носа? Статуите на моста на панаира в Пловдив е същата работа. Как си го обясняваш?
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
 31. "Одриската империя, която според Тукидид...". Ха-ха! Защо пак лъжеш невежите, Серафимов? Тукидид никъде не пише за одриска империя, а за царство. Разликата е голяма. Империя не е била по възможностите на любимите ти траки(които не са българи!). Липсвало им е въображение за повече от дребно балканско царство, както и на теб, когато плагиатстваш от постовете ми, които не смееш да пуснеш пред тракедонската агитка, но там аз говоря за българска империя, изградена от българите по време, когато бившите велики траки са въртели задн..ци пред римляни и гърци. Виж, при Атина е било по-различно. Там се полага началото на европейската имперска политика.
  Явно и по-нататък се позоваваш на Тукидид, когато говориш за 150 хил. войска, но той пише за одрисите на Ситалк И ГОЛЯМ БРОЙ независими траки, "присъединили се без да бъдат повикани, а от жажда за плячка и грабеж". Има разлика, нали? Такива са били твоите "велики цивилизовани" траки.
  Тукидид пише и за събираните данъци в размер на 400 таланта, а също и сума не по-малка, но НЕ под формата на скъпи стоки, КАКТО ПАК ПОДВЕЖДАШ, а като подаръци. И после следва по-интересното, но него го пропускаш удобно, защото показва алчен продажен нрав, наследен и от днешните тракийски потомци:
  "В това отношение сред одрисите се бил установил обичай, противоположен на обачая в персийската държава, а именно да вземат повече, отколкото да дават; и онзи който отказвал да даде подарък, за който бил помолен, бил презиран повече от оногова, който получавал отказ, когато молел за него. Този обичай бил разпространен у всички траки, но от него се ползвали повече одрисите в съответствие със своите средства и при тях човек не можел да свърши нищо, без да им поднесе подаръци."
  Още ли ти е чудно ли защо скапаното им царство залязва скоропостижно, за разлика от околните, а като видиш и аналогията при сегашните тракийски "българи", сещаш ли се как ще свършат? Учи се от лошите примери и провали в историята. Със захаросани тракедонски алабализми за повдигане самочувствието на комплексарите им правиш лоша услуга. Или това е целта и директивата от централата?
  Колкото до лъжата, която постоянно тиражираш, за линеарната писменост, тя е по-древна от траките. Тракийският принос е, че са затрили народа и културата му дето я е измислил. Добре, че са били гърците да оценят значението, запазят и развият тази писменост, та после да я ползват и траките.
  Тервел е предполагаем син на Аспарух и от рода Дуло, Като такъв се явява българин. Колкото до името - не съм те проверявал откъде я имаш тази информация. Предполагам, че и там има нещо гнило, както всичко което пишеш, а и името, както казва Орбини, е: "Тервел, КАКТО СА ГО НАЗОВАВАЛИ ГЪРЦИ И ЛАТИНЦИ". В "Именник на българските ханове", май другояче го пишат. Ще я проверя и тая работа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не говориш английски, помоли някой да ти преведе :)

   (97) The empire of the Odrysae measured by the coast-line reaches from the city of Abdera to the mouth of the Ister in the Euxine.

   http://www.classicpersuasion.org/pw/thucydides/jthucbk2rv2.htm

   The size of the Odrysian Empire was great - R.F. Cennedy, C.S.Roy, M.L. Goldman, Race and Ethnicity in the Classical World: An Anthology of Primary Sources, 2013, c. 327.


   В английския думата за империя е empire, а царство е kingdom :)

   Помоли някой да ти обясни каква е разликата между държава и империя, ще ти е от полза.

   Търси помощ и за други неща, злобата поболява и унищожава повече отколкото си мислиш.

   Изтриване
  2. Не ме мисли. Справям се и с английския, и с още един западен, и с руския без никакви проблеми.
   Подбирай си освен източниците и преводачите. Аз ползвам превода наТукидид от старогръцки на Милко Мирчев, който е и със сериозна редакционна колегия. Преводача определено е знаел за какво става дума, като е превеждал и дали е царство, или империя. Също така, добре е разбирал и значението в политически смисъл на “атинското архе” и каква е разликата със съседните обществени устройства. Прочети го с повече вложена мисъл. Интересно е!
   Ето ти линкове та да разбереш каква е разликата между империя и държава. Погледни изброените империи. Нещо не виждам тракийски такива. Няма да те мъча и с чужди езици, та ти ги давам на български (не на тракийски :)).
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
   Колкото до това, да не приемаш антибългарската пропаганда и да ти обяснява някой, че това е злоба, не ми пука. По-добре в такъв случай злобен, отколкото глупак, защото пък аз да ти кажа: - Злобата може и да разболява, но пък глупостта убива!
   Айде със здраве, и виж пак ми затрий отговора, че почна да ти става навик! :))

   Изтриване
  3. Аз изобщо не те мисля. Човек, който няма смелост да се регистрира и да защити вижданията си в своя платформа има нещо да крие, гузен е.

   Нека ти дам още един повод за размисъл - има ли в Европа по времето на Терес I държава с по-голяма територия, по-големи доходи и по-голяма армия?

   Нека ти помогна - няма такава държава :)

   Изтриване
 32. Първо, археологията действително придава голяма тежест на изследванията, но последните археологически изследвания върху над 1500 скелета на прабългари показват антропология от европеиден сарматски тип - високи хора с брахикранни глави и фергански лица с 60 % изкуствена деформация на черепа, характерна за източноиранците по това време.

  Второ, от над 20 титли при прабългарите само 4 са общи с тюркските, при това повечето от тюркските титли (таркан, багатур, шад) са заимствани от други народи - иранци, тохари, китайци.

  Трето, според В. Бешевлиев, над 50 % от личните имена напрабългарите са ирански (Аспарукс, Безмер, Кубер, Кубрат, Котраг).

  Четвърто, много от набедените за тюркски прабългарски думи са всъщност ирански, например КУПЕ (ризница) си е чисто персийска (qäbā - дълга връхна дреха).

  Пето, тюркския език има една отличителна особеност - дефинирани са четири фонетични закона, на които се подчиняват 99,99 % от тюркските думи, но прабългарските (например Крум, Плискав, естрогин, хлобрин) не им се подчиняват.

  Шесто, да не говорим за различия в погребалния обряд, религиозните храмове, градостроителство и т.н. и .т.н - вероятно е излишно. В България всеки си пее своята песен и никой не се подчинява на научните факти и резултати, даже не ги чете. И накрая, да се твърди, че Мадарският конник е тракийска направа е много смело, човек трябва да си сложи очила и да не вижда очевадни подробности.

  Георги Лозанов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, задайте си въпроса - защо, ако старите българи са от памиро-фергански тип, ние, днешните българи не сме???

   Представителите на памиро-ферганската раса са с мургава кожа и голям, изпъкнал нос. За да не съм голословен педставям ви дефиницията на съветcките учени. Те изнамериха памиро-ферганската раса, знаете това, нали?

   " Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки."

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/


   Опитвайки се да изкара старобългарските имена ирански, Бешевлиев пропуска доста неща:

   1. Аспа е тракийска дума за кон, среща се в епитета на върховното божество - Ут Аспиос.
   2. Бурис, Барис, Борискос са тракийски имена.
   3. Мостис е тракийско име на тракийски цар.
   4. Прусий е също име на тракийски цар, то отговаря на името на старобългарския владетел Прусиян.
   5. Корсас е тракийски име отговорящо на старобългарското Корсис.
   6. Раскос е име на тракийски благородник отговарящо на старобългарското Расате.
   7. Токей е тракийско име съответстващо на старобългарското Токт.
   8. Гастис е тракийско име съответстващо на старобългарското Гостун, в ирландските легенди пък срещаме Гостен от рода на болгите.

   Що се касае за изкуствената черепна деформация, този обичай се практикува в Тракия от Каменната Епоха. През Бронзовата епоха се разпространява и в Черноморските степи, а за Бактрия Й.Йорданов смята, че изкуствената черепна деформация се появява през II век преди Христа. Можете да смятате, нали?

   Най-разпространена е старобългарската титла КАНАС. Тя няма обяснение в иранските езици, но за сметка на това, през 8 век пр. Христа траките ползват титлите АКЕНАС, АКЕНАНОГАВОС - Надписът Ареястин и надпис W-07.

   И накрая - не си затваряйте очите за неудобните данни. Сарматите са определени като принадлежащи на семейството на гетите - Прокопий, Готските Войни, III.ii.3.

   За даките Дион Касий смята, че са клон на скитите, за които пък по-късния Стефан Византийски пише, че са тракийски народ.


   Това са фактите г-н Лозанов, оборете ги, ако можете!

   Изтриване
 33. Поредната публикация извън наложените в училище рамки:

  Георги Сотиров — "Езикът на Константин Велики"
  http://www.otizvora.com/2015/08/6982/

  ОтговорИзтриване
 34. Братко благодаря ти... Имам 3 предложения за теб , КОИТО СА СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА !
  1 - АКО ИМАШ ЖЕЛАНИЕ НАПРАВИ СТАТИЯ ЗА СЛАВЯНИТЕ И СЛАВЯНСТВОТО КОЙ ГО Е ИЗМИСИЛ И ЗАЩО.
  2 - ДОШЛЯЦИТЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ,, ГЪРЦИ " ОТ СЕВЕРНА АФРИКА. ЗАЩОТО НЯКОИ ИЗМЕКЯРИ КАТО ЧУЯТ ГЪРЦИЯ И СИ ПРЕДСТАВЯТ НАЙ-СТАРАТА , НАЙ-ПРЕКРАСНАТА И НАЙ-СИЛНАТА НЯКОГА. ПЪК ГТАКА НАРЕЧЕНАТА ГЪРЦИЯ НЯМА НИЩО ОБЩО С ВИЗАНТИЯ.
  3 - СЛОЖИ НАЙ-ВАЖНИТЕ СПОРЕД ТЕБ СТАТИИ КОИТО ВСЕКИ КОЙТО ПОСЕТИ БЛОГА ТИ ДА МОЖЕ ДА ГИ ВИЖДА ПЪРОВ ТЯХ. ПОЗДРАВИ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1. Писал съм няколко пъти кои са старите славяни и кои са получили това име хилядолетие по-късно.

   2. Писал съм и откъде са дошли гърците.

   3. Няма как да определя кои са най-важните статии, това е нещо субективно и различно за всеки.

   Изтриване
 35. Може би е добра идея, да се постави в твоя блог едно поле за търсене, за да може хората по-лесно да намират информацията, която ги вълнува.

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, идеята е прекрасна даже, но време не ми остава да вдигна глава. Още не съм отговорил на писмата/мейлите от месец юли :)

   Поздрави!

   Изтриване
 36. Ще очакваме в скоро време и книга за популационната генетика на българите:
  http://www.desant.net/show-news/33803/

  ОтговорИзтриване
 37. Павка поздрави пак за статията.
  Като гледам коментарите стават все по-ожесточени, усложнени и все по повече теми.
  Аз обаче съм прост имам си три хитринки и трите добринки, а лисицата всъщност сама ще си изяде главата.
  Незнам кво сте чели и кво знаете вие за линеарите, аз пиша тука да ви поуча. Траките са нямали писменост, НЯМАЛИ СА! Що? Ми незнам, питайте ги! - О!! Ама те изчезнали-кофтиии.
  Иронио да земеш да ме пуснеш а?!
  Засегнахте Тервел по нагоре или Тривелий или Минчо Празников, ако щете да го наречете!
  Прошение имам, който има проста снимка на надпис Тервел хан на българите, да го постне тука некъде. От чисто любопитство питам.
  Чух че известен бил Тергизхан(моя интерпретация за логично име на монголоидния прабългарски син на Аспархрук),
  1.ПЪРВО Нахлул с войската си в Константинопол и сложил Юстиниан на престола, ама не го е превземал нали щото Юстьо знаел къде е задната врата и докато византийците ги чекали на портала те влезли през служебния вход през изключените металдетектори, щото Тергиз си носел нокторезачката и не искал да му я вземат щото щели да я измислят след 1000години.
  Според бнт2 докато коронясвали Юстиниан Ринотмет. Тервел се плеснал по челото и си казал:" Баси гафа аз ако знаех че ше има коронация в Св. София щях да се цаня за цар, обаче не бил прочел афиша пред базиликата и се прееб***, сещате се. Юстиниан за да го не е яд го провъзгласил за Кесар и сички се разбрали да не казват на Тангра щот щел да мрънка, щото варварин, а па Кесар не е прилично!
  2. ВТОРО Юстинианчо го фанало яд че майка му и татко му са го отгледали аджамия и че не е могъл сам да си свърши работата с престола и най-вече щото "Пази боже сляпо да прогледа" още не е написан. Тръгва да накаже помощника си че му е помагал. Всъщност истината е че Тервел много завиждал на Юстинианчо и оня го усещал и затова нападнал пръв. Лошото е че Тервел го смачкал Юстиниан кат хлебарка нахлула нощем на плочките в кухнята на панелка. Обаче понеже бързал да се върне за Златния век по тв7, пак забравил да седне на престола в Истанбул.
  3.ТРЕТО Минало се не минало време и дошли арабите. Обсаждат Константинопол. Византийците ревът и колабират и точно когато започнали вече примирено да се мажат с вазелин дошел Как беше Терам га Велим(стига бе тва да не е депутат от Македония"разкъсвам с приказки"). Та Тривелий за трети път показва Величието на себе си и народа си и смазва арабите категорично и трайно. И прогонил арабите от изтерзания и слаб Константинопол. Него го фаща деменцията(щото немал рецептурна книжка и не могъл да си земе гинко билобата) и върти обратен завой и чак в Шуменско се сеща че е могъл да превземе Константинопол. От там е и историческата фраза "Еййййййййййййй да се е*а у главата!!?"
  И за да не забравя повече изсякъл мадарския конник където той е конника "прободения"лъв е Византия(нищо че победил арабите ама те си немали животно) и кучето...ако сте се заглеждали кучето на Мадарския конник е русо със сини очи и бели дрехи със загрубели от ралото лапи демек земеделец-СЛАВЯНИН. Кучето в Мадарския конник е верният сподвижник на великите прабългари- Славяните.
  Моля да ме извините за ироничния коментар, но ми се струва, че понякога най-прекия и прост път е най-правилен и лесен за преминаване. Ако следваме логиката и погледнем голямата картина историята сама ни говори. Колкото и да искаме да се загубим правия път си е прав.
  Ако Тривелий(ТРИЖДИВЕЛИК) е прозвище след прогонването на арабите. То е абсолютно логично и обяснимо на български, не на старогръцки. Това автоматично допуска той да се е наричал с друго име преди това, може и Тервел да е. Просто ми се иска да видя снимка на надписа. Да не стане като "Тангра", дето на надписа е останало само -"гра" и не е ясно края на дума ли е или начало.
  Одрин е от Адрианопол, Адрианопол е от Адриан, а Адриан на кой е кръстен става малко като яйцето или кокошката;-)
  Милен

  ОтговорИзтриване
 38. Милене, само прекалената ти скромност те е подтикнала да се извиняваш за превъзходния „ироничен коментар“! Толкова ми е трудно да се въздържам да не избухна в смях, но в момента няма никой в къщи, който да ме погъделичка!
  Колкото до твоите терзания, може би ще ти отговори Павел Серафимов, ако не прецени, че това е под неговото достойнство.

  ОтговорИзтриване
 39. Винаги съм си мислил, че самотният живот води до сприхавост и проблеми в общуването с околните. И докато само си мисля ето и доказателство.."...в момента"!?!? Колко ли трае този момент, колко мъка има по тоя свят Анонимка
  Милен

  ОтговорИзтриване