2.08.2015 г.

ЗАЩО ИЗЧЕЗНАХА ТРАКИЙСКИТЕ ИМЕНА СЕВТ, РЕМЕТАЛК, РАСКУПОРИС?


Личните имена са част от облика на един народ. Хора, които държат силно на своята култура и обичаи пазят и традиционните си имена. Колкото и ревниво да се следи пътя на предците, чуждите влияния са неизбежни. Дори гордите римляни са приемали чужди имена и то от старите си господари – етруските. Като пример могат да бъдат посочени Гай, Гней, Метий, Тиберий, Тит.

В продължение на дългата си история нашият народ е преживял няколко чужди владичества. Те са оставили следи както в топонимите на страната ни, така и в нашата култура. Въпреки това, въпреки опититите на различни подтисници да ни асимилират, това не се е получило. Да, загубили сме много, но и немалко сме успели да запазим. Бих казал дори, че от всички европейци, ние сме съхранили най-древните си имена.

Преди около три хиляди и четиристотин години, на документи от Бронзовата епоха, с Линеар Б са записани антропонимите Дайко, Бати, Борко, Котел, Дуна, Котеу, Пирин, Куто, Ботийо, Дако, Куйо, Дуто, Маро, КитанScripta Minoa II, doc. 1516 A b01 lxxxvii, 250 Nj 49, 1495 Xa 93, 1421 Xb 164, 1416Xa 110, 1520 Ac02 lxxxix,  806 a Co 5 lvii, 1055 Cb02 xcvii, 1201 Ek 233 lxxxi

Тъжното е, че тези важни неща не са известени на българския читател, макар документите са разчетени преди около шесдесет и пет години.

Макар официално траките да ca обявени за изчезнали, а старите българи да са  набеждавани за азиатски пришълци, все пак се признава, че в нашата именна система присъстват не десет-двадесет, а над седемстотин тракийски лични имена. Някои автори даже дават и примери с Доле, Дадо, Бизо, Мендо, РаскоН.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, с.17.

Тук трябва да се отбележи и това, че не всички тракийски имена са документираниВеселин Бешевлиев спомена в свое изследване, че представителите на селското население – точно хората, които са пазели своят стар език и традиции са останали като невидими. Цитирам буквално Бешевлиев: Селската маса обаче и бедните траки, които най-здраво са държали за народностния си бит, почти не се явяват в надписите, те остават направо немиПроучвания върху личните имена у траките, с.51.

Това наистина е така, за някои имена на предците ни научаваме не от епиграфските паметници, а от свидетелствата на някои стари летописци. Живелият през IV век Амиан Марцелин съобщава за един способен боец назован Барзимер/Барзимир – Amm. XXX.1.16. Явно става дума за нашето име Бързимир, то е сродно на документираното по време на Античността БрузосD.Detschew, Die Thrakischen Spachreste, z. 92. И двата антропонима се обясняват с българското прилагателно бърз, бръз.

Реално погледнато всички традиционни български имена са ползвани на Балканите в древността поради простата причина, че ние сме наследници на народа, който римляни и гърци назовават с името траки. Съпротивата против това виждане е упорита и фанатична, но солидни аргументи за това, че дедите ни са дошли от Азия не са представяни.

Опитвaйки се да ни откъснат от нашите древни балкански корени, някои хорица ехидно подмятат, че по време на Ранното Средновековие не се ползват тракийски имена като Севт, Реметалк, Раскупорис. Това е верно разбира се, но си има напълно логично обяснение за феномена”.

С течение на времето определени имена стават архаични и започват да звучат странно. Пример може да се даде с Белота, Босота, Страхота, Тихота. Те са определени за едни от най-старинните – Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, с.17. Макар да са наши, те вече не се използват и това си е нещо нормално.

Друга причина за отсъствието на Севт, Реметалк, Раскупорис при нас е това, че се касае за царски имена. Днес няма ограничения кой как ще кръсти детето си, но в древността не е било така. Определени имена са били запазени единствено и само за благородническата прослойка. Така е било не само на Балканите, но също и при народи като египтяни, хети и др.

Има и друго, след идването на римляните в страната ни, тракийската аристокрация или е елиминирана, или пък съдейства на нашествениците. Поради това благородниците си навличат неприязънта на народа. Реметалк и Раскупорис са имена на едни от последните царе на одрисите. Реметалк е в приятелски отношения с Октавиан Август, дори сече монети, но които двамата владетели са изобразени заедно. Разкупорис разчита на римските легиони, за да запази властта си.Заради своята връзка с окупаторите последните одриски царе попадат в изолация предизвиквайки антипатията на своите поданици – A.Fol. K.Jordanov, K.Porozhanov V.Fol, Ancient Thrace, p. 127. Със своите действия тракийските монарси правят имената си непопулярни, дори заредени с негативизъм. Това е причината антропоними като Реметалк и Разкупорис да изчезнат от употреба.

Важното в случая е друго, Севт, Реметалк и Раскупорис притежават смисъл на български език. Различни учени се опитват да изтълкуват името Севт като сродно на санскр. haotar, авест. zaotarжрец, но одриското име никога не е документирано във вариант Завтар, или Заотар. Σευθης се обяснява по-скоро със стблг. стчсл. глаголи сѣвати, въсiaвати, осiaвати-сияя, светя,  а и блг.диал. сявам-сияя. Сефт означава сияен, светъл.

Ροιμηταλκας притежава варианти Ρυμηταλκας, Rometalcas - D.Detschew, Die Thrakischen Spachreste, z. 403-405. Името е двусъставно, първата частица – Rome, Ρυμη може да се обясни със стблг. рамѣнъ-силен.  За втората частица ταλκας Дечев дава превод – говоря, тълкувам и сам предлага стблг. тлъкъ -Thrakischen Spachreste, z. 403-488. Реметалк означава говорещ силно, умеещ да убеждава.

Да разгледаме и Ρεσκоυπορις. Частицата Ρεσκоυ бива тълкувана от Димитър Дечев като притежаваща смисъл  тичащ, течащ, в движение - D.Detschew, Die Thrakischen Spachreste, z. 403-405. Това е така, но защо ли Дечев е пропуснал старобългарските глаголи рискати-тичам, бягам, рещѫ сѧ-състезавам се? Те изразяват точно движение. Може да се добави и прилагателното рязък, т.е. бърз, неочакван.

Втората частица πορις има и варианти πορεις, βορις, βουρις, buris, Boris. Димитър Дечев прави опит за тълкуване между другото със санскр. burih-насилствен, бурен -  Die Thrakischen Spachreste, z. 80. Защо не са споменати българските думи буря и борба за мен остава загадка.  Сравняването на πορις, βορις, βουρις, buris, Boris  с боря се е правено от учени като проф. Кирил Влахов и проф. Асен Чилингиров. Значението на Рескупорис, или по-правилно Рескубор е добър борец, умеещ да преборва бързо.

Виждаме, че имената Сефт, Реметалк и Рескубор имат смисъл на български език. Да се посочва тяхното отсъствие сред владетелските имена на старите българи е слаб аргумент. Не бива да се премъчава и това, че антропонимите Севт, Реметалк и Раскубор са документирани на различни епиграфски паметници от Приозовието - земите на Стара Велика България.

Да не забравяме и това, че българските благороднически имена Борис, Борил, Прусиан, Токт, Войн, Бузан и др. се срещат още в Античността сред траките под формите Bouris, Boriscos, Βουρειλας, Prusias, Τοκευς, Βοινες, Βυζος. Защо обаче не се говори по този въпрос?

Още повече, в микенски документи от Бронзовата епоха срещаме старобългарски родови имена като Дуло, Вокил, Ерми (Ерма). В същия период са записани и имена като Кубир, Исевер, Винай, Кармесий, Крумен, - Scripta Minoa II – doc 1197 Ea 302 lxxxi, 1404 Ex 201 lxxxvi, 236 Nj 42 xxviii, 468 Xm 11 lii, 473 Rq 61 xcvii, 551 Ka 42. Те отговарят на старобългарските владетески имена Кубер, Севар, Винех, Кормесий, Крум.

Може ли толкова наши родови и лични имена да са споменати преди повече от три хилядолетия и да не се обелва и дума за това? Не е редно такива важни неща да бъдат премълчавани от хората опитващи се да изкарат българите азиатски пришълци. Истината винаги си пробива път независимо колко й се пречи. Всеки е свободен да изрази мнението си, но никому не е позволено да укрива данни, или да не се съобразява с ценна, съществена информация.

Предполагам, че хората желаещи да видят в дедите ни тюрки, или иранци правят своя избор поради това, че знаят твърде малко за траките. Нашите деди бяха оплювани дълго време, наричани бяха войнолюбиви варвари, невъздържани пияници, неспособни на организиране. Това са само клевети отправени от враговете на предците ни. Нужна е една проста проверка и човек може да види как стоят нещата.

Тракийските царе Ситалк, Дромихет и Котис I са известни със своята умереност и благородство. Цар Мидас издига монументални сгради, чието величие нито Рим, нито Гърция ще видят скоро. Терес I създава такава богата и силна държава, че всички негови съседи затреперват.

В същия този период Рим е още малко село, а гърците са разкъсани от вътрешни конфликти, колят се както и перси не са ги клали. Векове по-рано траките Орфей, Тамир, Лин, Евмолп и Имарад поставят основите на гръцката култура. Нека не забравяме и тракийските корени на Тукидид, Темистокъл, Езоп – все забележителни личности. 

Нека не забравяме, че мизите наречени по-късно българи бяха обявени за чисти и праведни хора, че учението на Залмоксис е повлияло не само гърците, но дори и келтите. Дълго преди Питагор да положи основите на вегитарианството, част от нашите деди са отричали месото, или както е казано навремето – хранели са се с недишаща храна.

Само незнаещ и заблуден човек би се отрекъл от такова наследство. За това наследство нашите съседи ламтят и са готови да си го присвоят виждайки, че някои наши сънародници бутат корените ни към обрулените от ветрове склонове на Памир и Тибет. Ако не пазиш своето, нямаш право да се сърдиш на чуждите, че искат да ти го отнемат. Какво ще завещаем на децата си зависи от нас. От нашите действия зависи дали ще ни проклинат, или благославят.96 коментара:

 1. Статията е супер. Който ще оспорва да предостави също толкова солидни аргументи за тюркската теория или за иранската.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Петров, на мен също ми се иска да срещна солидни аргументи в работите на подръжниците на тюркската и иранска теза.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. ирена янчева2 август 2015 г., 18:29

  Павле, благодаря за полезната статия, научих нови неща, имаш страхотни попадения в данните ! Забележително е, че повече от 700 тракийски лични и родови имена са живи и днес сред нас българите. Разбрах,че името на Христо - Ботевата фамилия от Възрожденския Калофер е съществувало от преди 3 400 години / Ботийо, което е направо уникално за устойчивостта на нашата истинска българска идентичност. Подкрепям те ! С теб съм ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иренче,тя си е и така,фамилията на Възрожденеца от Калофер - Ботьов,така се и подписва,ние все го "ботЕвосваме"!!!

   Браво,Павка!!!Ще ми помогнеш ли с уж римското име Марк-Марко...и т.н.,мисля,че беше писал някъде точно за него,ама не мога да го намеря!!! (така и не си сложи една търсачка!!!)

   Изтриване
  2. Марко е тракийска дума за кон, среща се в Марко Дава. В Български Етимологически Речник дават най-стария вариант на думата мрак като МАРКЪ, а това според мен е обяснението на марко-кон. Марко означава черен кон, кон с тъмен цвят.

   Изтриване
  3. Благодаря,много!!!Споря във Фейса с един "македонец" Марко Марк!!Вчера му изтърсих,че Марк-Марко е трако-балгарска дума,защото съм го чел някъде при тебе!!!Ама какво беше,или дали въобще е било....Нейсе!Мерси!!

   Поздрави!!!

   Изтриване
 3. По отношение на „изчезналите“ тракийски имена, записани с линеар Б:

  Дайко – „Дайчово хоро“ (всеки го знае)
  Бати – фамилиите Батов, Батоев
  Китан – Трайчо Китанчев
  Маро – предимно в женски род
  Дако – Миньо Даков от Чирпан
  Куто – срещащо се като Къто (фам. Кътовци); Гето- фам. Гетовци

  Павле, възможно ли е „у“-то в Дуло да се чете и като „и“, тъй като имаме и фамилия „Диловци“ ?

  ОтговорИзтриване
 4. Аз имам една молба,ако е възможно да включиш материал за жрицата Пития, която имала тракийски произход, и при която отишъл бащата на Питагор,който имал явно проблем с продължението на рода си,та там получил най-щастливото прорицание което наистина силно желалел, а именно, че ще има син и поради тази причина в знак на благодарност той променя и своето име и името на жена си като слага пред името част от името на прорицателката-Пития.По-късно това е причината сина му да се казва Пита-гор,същото това нещо имало отношение към числото "Пи",а пък името на прорицателката било пък свързано с тракийското племе от което идвала...нещо подобно дочух скоро,но за жалост бях на разстояние от телевизора та не можах да видя нито програмата нито човека,който разказа това извънредно любопитно нещо.Ако имаш повече подробности,ще се радвам да науча!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения по този въпрос, съжалявам!

   Изтриване
  2. По скоро името на жрицата е било нещо като Питай я, а оратолите са ортували отговора

   Изтриване
 5. Някои размисли по повод ткаа нареченото романизиране/елинизиране на траките.Сигурно е имало и такива предимно в градовете - представители на аристокрация, търговци и военни може би.Само че, какво е било съотношението градско/селско население в античността и ранното средновековие.В България едва през комунизма , до колкото знам, градското население взема превес предполагам и в Европа през последните 100-150 години. Интересно , за какво ли би му било на един селянин да говори първо на латински после на гръцки с животните , които е отглеждал :)). То и през турско , хората са знаели турски ама не са се турцизирали.Наскоро четох ,че римляните правели преброяване на населинието на всеки 6-7 години .Дали няма някъде запазани архиви та да се види колко и какви хора са живели по нашите земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Такива архиви, ако са запазени биха били от огромна ползна. Иначе ние притежаваме сведения от “Totus Orbis Descriptio” където се казва, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници. За жалост подробности не са дадени.

   Изтриване
  2. "Романизирането" е хипотетично и недоказано.
   Такова "романизиране до обезличаване и ... изчезване" не се наблюдава никъде в Римската империя.
   Допускането му за района на Тракия е доста смело и направо нелогично.
   Вярно е че в езика са навлезли много латински думи като например "поп" , но това само затвържда местния произход на българите, които явно са си били тук по време на латинския период .....
   Не знам какви документи има за хората, живели тук, но бях пращал на Павел един линк към изследване на млад историк за имената на римските легионери.по надгробните им паметници
   Възоснова на това изследване авторът установява, че над 70 % от редовия състав на легионерите на Балканите е от ТРАКИЙСКИ народи - били са местни. А латините са ( по памет) 6-7%
   Така че кой да романизира траките - римските легионери, които пак са траки?
   За елинизирането няма какво да говорим, това е пълна фантастика - нито ресурс демографски, нито политическа власт са имали гърците да постигнат такова нещо
   Поздрави от Митко Димитров

   Изтриване
  3. Романизиране до известна степен има при галите, но векове след налагането на римската власт в Галия, галският език продължава да бъде говорен. Дори и днес в Бретан се говори келтски от поне 250 000 души, защо в такъв случай някои смятат, че тракийския ще е изчезнал не ми е ясно.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Изчерпателна статия, Поздравления. Искам само нещо да добавя. Не съм съгласен, че имената Белота, Страхота и Тихота са изчезнали напълно. Т.е. изчезнали са в този им вид, но иначе си съществуват и досега Белота е Белю, Страхота е Страхил. За Тихота е Тихол, имам приятел, фамилията на който е Тихолов. В този ред на мисли искам да споделя едно мое наблюдение. Никой никъде не прави връзка между "Ахил синът Пелеев" и името Белю, което си е изконно българско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Белота и Белю са две различни имена, само коренът им е един и същ.

   Изтриване
 7. Няма какво да се лъжем - най-голямата именна метла е християнското кръщене. По ирония на съдбата Павел не е Савел (истинското име на библейския апостол), а името Павел на тракийски значи - потомък, син:http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18740 , както Бурис/Борис пък - мъж :-) . http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18687 .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че можем да хвърлим вина върху християнството. По-скоро причината трябва да се търси в опитити на чуждото духовенство да унищожи родовата ни памет.

   Изтриване
 8. Както винаги прекрасен постинг!
  Само една малка градивна забележка,Стара Велика България не е само при черноморските степи и приазовието,но и както др.Ганчо Ценов установява,на запад до Италия и на юг-югоизток до Босфора. :)
  Отново - поздравления и благодаря за новата информация. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам спомени проф. Ценов да е твърдял, че Стара Велика България е опирала до Италия. В коя своя книга Ценов е писал за това?

   Изтриване
  2. Извинявам се,изразих се грешно,имах предвид,че той пише,че България се е простирала от Черно море,през Тракия(до Босфора),Дакия,Панония и Далмация,точно до Италия не съм сигурен,но исках да кажа,че е се е простирала из Далмация главно.
   Поздрави. ;)

   Изтриване
  3. В книгата си "Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква".

   Изтриване
  4. Далмация е влизала в пределите на владенията ни, в това спор няма.

   Изтриване
  5. Павле, моля те , кажи по кое време е било това!

   Изтриване
  6. ИСТИНСКИТЕ ГРАНИЦИ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ

   http://sparotok.blogspot.nl/2015/05/blog-post_21.html

   Изтриване
 9. Иво Господинов2 август 2015 г., 23:17

  Браво,Павка! Както винаги- въодушевяващо!

  ОтговорИзтриване
 10. Защо не публикуваш моя коментар. Уверявам те, ще стане интересно като го прочете агитката ти! Или те е страх,че коментарът ми ще хвърли сянка върху "научния" ти авторитет? Очевидно цензурата при тебе е "добър" съветник.
  Поздрави от хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 11. Смея да твърдя, конкретно за цар Мидас, че той се възприема от масовата публика като грък и всеки опит да се обясни, че в Мала Азия не са живели само гърци се приема със снизходителна усмивка, виждате ли, няма значение вие какво си говорите, ние четем в интернет и знаем, че Мидас е от гръцки произход. Гръцкият популизъм до там е стигнал, че Византия се утъждествява с Гърция ...
  Изобщо опитите (бих казала доста успели) на днешните гърци, след като създават държавата си през 19в., да изкарат всички живели в т.нар. Византия гърци и от там да черпят дивиденти, са довели до голяма степен и до акта, приет от Р Турция през 30-те години на миналия век за повсеместна подмяна на древните имена с турски (турцизация).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имат си лоби хората, а и си седят за интереса като не ги интересува какви средства ползват, явно смятат всичко за позволено.

   Изтриване
 12. Павка, защо такава цензура налагаш бе човек?
  С голямо вече неуважение: хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 13. Цензурата е признак за научна и словесна немощ! Тя е присъща за фанатиците като теб Спароток!
  Хубав ден!
  хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти наистина ли мислиш, че седя затаил дъх и чакам да се появи коментар? Зает човек съм, одобрявам коментари когато имам време за това.

   Изтриване
 14. Първо, поздравления на Спароток за поредната интересна статия.
  Преди около две седмици постнах един въпрос в друга тема, но нещо не ми излезе (вероятно не съм направил нещо както трябва). Затова го задавам отново:
  Някой има ли представа каква е етимологията на думата "могила"? Това наша дума ли е?
  При положение, че има десетки хиляди могили на наша територия от древни времена, то думата за това нещо също би трябвало да е древна. Но не намирам информация за нея.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, има доста предположения за значението на думата могила. Някои я свързват с гръцката мегарон-свещена зала в храм, други търсят връзка с авестанската дума мага-пещера.

   Някои езиковеди смятат румънската дума магура-могила за заета от нашия език, а румънците от своя страна смятат думата за тракийска.

   И двете предположения са верни разбира се, може да се търси връзка с могъщ, т.е. голям, висок.

   Изтриване
  2. Или с моготъ-властник, владетел, велможа. Тази дума я срещнах в статията Ви относно как арабските хронисти наричат българските владетели.
   Нали в могилите са погребвали владетели основно.

   Изтриване
  3. Да, възможно е могила да означава - (свещено) място на владетелите.

   Изтриване
 15. Като четох се замислих за една дума която често назоваваме когато на някои му се случи нещо или направи нещо интересно за първи път ! Та казваме " направи сефтето " ...дали думата сефте може да бъде свързана с името Сефт ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сефт е само предаването на Сеут, което пък се обяснява със севати-сияя. Сефте е турска дума, тя не присъства нито в старобългарския, нито в среднобългарския.

   Изтриване
  2. Сефт на английски когато дават за траките го произнасят Свет(Сует), което е близко до Светулен и идентично(почти) със Светльо.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Подобно е и при други имена Омуртаг(безсмъртен), Муртагон(тоз който гони смъртта) става Атанас(безсмъртен) на гръцки, Твърдко, Твърдю, Твърдина става Константин от латински. Така че имената не са изчезвали, тук са си малко променени но повече преведени на друг език но със запазен смисъл.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  4. Нормално е определени имена да се променят, да претърпят развитие.

   Изтриване
  5. "севати-сияя", т.е. светя, свети. Логично е!

   Изтриване
  6. Да, но някои хора бягат от логиката, най-вече когато тя показва, че ние българите сме местен балкански народ. Севт е по-близо до севати, отколкото до санс. хаотар, или авест. заотар-жрец.

   Изтриване
 16. Във връзка с гръцкия популизъм, за който стана дума по горе, бих искал да допълня някои неща относно същия.
  В момента се забелязва една вълна на един чудовищен по рода си, изроден гърцизъм, който набира скорост и не се знае как може да свърши всичко това. Тази тенденция е от около 2000 - 2005 г. , тенденция, която аз бих нарекъл ФАШИЗЪМ. Към тази вълна се присъединява куцо, кьораво и сакато, рядко се цитират извори и почти винаги се правят свободни съчинения на историческите извори.
  За гръцко е обявено почти всичко за което можете да се досетите от близката и антична история. Авторите на тая нова вълна не се свенят пред нищо и пред никой, като доказват всъщност, колко опасен може да е гърцизмът за човечеството, особено за нас, българите, които особено силно изпитахме гръцката поквара, отрова и подлост последните 200г.
  Това са типове, които представят АБСОЛЮТНО ВСИЧКО в древния свят, като гръцко, начертали са карта на древния елинизъм с граници - р.Дунав на север, цяла Мала Азия, цяла северна Африка, южна Испания, централна и южна Италия, днешните Сирия, Израел и цялото източно Средиземноморие.
  Представят траките като най-чисти елини, показвайки обекти от България като древно елински.
  Това са представители на народа, който след всяко свое поробване се опитва(и успява донякъде) да докаже, че всъщност не са били поробени, а едва ли не са победители. Случаите с Александър Велики, Римската империя, дори и Османска Турция.
  Не се смейте, 1453г Константинопол е обсаден от гърка Мохамед Завоевателя, от гръцка армия нищо, че после 3 дена града е оставен на разярените войници.
  Исус Христос, Спасителя, е грък по майчина линия, и е роден в Галилея, защото само гърците са чакали идването на Месията и НИКОЙ ДРУГ!!!!!!!!!!!! Както и да се мъчите да го проумеете доста ще ви е трудно.
  Трябва да осъзнаем срещу какво се изправяме, когато говорим за новия гръцки фашизъм. Това е народа, който беше изгубил своето народностно име за около 1600 г. в рамките на Римската империя, наричаха се ромеи, думата грък е била жестока обида в държавата, служили са на кауза чужда на тях и на техните предци, преследвали са жестоко всичко елинско, и ВЪПРЕКИ ТОВА СЕГА ПРЕДСТАВЯТ ИРИ(ВИЗАНТИЯ), ЕДВА ЛИ НЕ ЗА СВОЯ ДЪРЖАВА. Осъзнайте абсурда срещу, който се изправяме. Това са само малка част от тезите на новите ,,възродители на елинизма".
  Смущаващото е, че все повече последователи се вливат в редиците на фантазьорите и на моменти дори е трудно да говориш с такива хора, заблудени от някакви взаимно изключващи се теории.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, не случайно е казано - Страхувам се от данайците дори и когато носят подаръци...

   Да, в Гърция се заформят фашизоидни групировки, но без финансиране те ще си останат лаещо куче.

   Изтриване
  2. Съгласен съм с г-н Ивонов...но до някъде.
   Това лято изкарах с едно момче грък.Сроди се с братовчедката на жена ми.Свестен човек.И много трудолюбив.Националист които си обича държавата но е в българя заради жена си.Обаче чух едни дивотии от него,които ,сам като се чуе, би трябвало да му се струват глупави но уви.Една от тях беше за спартанците породен от онзи филм "300".Жена му го попита нещо за филма...при което той отвърна " ами те и персите са гърци".При което жена му се учуди и го попита " е как така са гърци пък се избиват?" а той и отвърна "ами ние така правим от време на време...щото сме войнствен народ.И ако няма с кои да се бием започваме да се бием един друг."Да не говорим как се хвалеше за това как гърците били издържали на Хитлер 200 дни а всички други били паднали за 1 месец най-много.А само да се спомене за 24-май и Кирил и Методий,и веднага казва че се знае безспорно че те са гърци,понеже имената им били Кирилос,Методиос.
   Само че не съм съгласен с термините които използвате г-н Иванов.До колкото ми е известно...Фашизмът е идеология за която държавата и нейните интереси са над всичко,дори и над народа и етноса.Мисля че,правите сравнение по-скоро със национал социализмът.Като един от основните инструменти на национализма е изграждането на гордост у народа от постиженията и величието на дедите му.Още повече ще сравнението е едва ли не негативно.Понеже е идеологията на хитлерова германия.Бих ви по-критикувал защото очевидно познанията ви за хитлерова германия,национал социализма и фашизма не са много добри.Нека не забравяме, фашизмът е в Италия а национал социализма в Германия.Иначе гърците изкривяват нормалния рационален национализъм през техния "мегали" мироглед...и получаваме нещо леко изродяло.Проблема е че целия бял свят ги боготвори.И е по-вероятно още на първо четене,гърците да бъдат признати за извънземна раса дошла да цивилизова човекоподобните животни на тази планета,от колкото след много доказателства и доклади,българите да бъдат приети като наследници на древните балканци.

   Изтриване
 17. Казвам ви съвсем отговорно една истина, за която отдавна не се бях сещал.
  Преди повече от двадесет години случайно попаднах в компания на наши българи в Северна Гърция и няколко гръцки студентчета по история. Между тях цареше странно единомислие на базата на младежки идеализъм и социалистически убеждения. Гръцките момчета разпалено се възмущаваха за нещо, а нашите българи ми превеждаха за какво става дума. С една дума преводът гласеше:
  „Гръцките студенти по история бяха скандализирани, че почти всичко, което им преподавали в Атина били лъжи и измишльотини“.
  До конкретни примери не успях да се добера, но давам гаранция за това позабравено от мен свидетелство!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във всяка страна има прогресивни хора, жалкото е, че фанатизираните са по-нахъсани.

   Изтриване
 18. Поздрав Павка. Давам на внучките ми да четат, като за лятно училище, постингите ти.Те са толкова достъпни и убедителни, че и първокласничката Елина ги разбира. Благодарим ти.

  ОтговорИзтриване
 19. Спароток, аз не мисля, че седиш и очакваш с нетърпение да се появи коментар, но със затаен дъх четеш коментарите и одобряваш само тези, които са ти угодни. Десетки мои коментари не си одобрил, въпреки че в тях няма нито една нецензурна дума, нито пък псувам някого. Но понеже те поставям на място, не ги публикуваш. Един от читателите пита защо не напиша онези две изречения, които те помолих теб, като спец. по тракийски език, да преведеш. Обясни му защо не ги публикуваш, защото аз не мога да му обясня.Не зависи от мен. Ако случайно изпитваш словесна и научна немощ и не можеш да преведеш на тракийски език, пардон древнобългарски, двете елементарни изречения: "Здравейте аз съм Спароток! Живея в България и съм потомък на благородници.", значи не си спец по тракийски език и трябва скромно да си замълчиш. Но пък има твои читатели, които се смятат за специалисти по тракийския език, така че им позволи поне те да преведат тези две изречения.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, живееш в реалност различна от моята, търси помощ :)

   Изтриване
  2. Хаджи Иванчо, напишете ги на мен тези изречения, аз ще ги преведа!

   Изтриване
  3. Тодор Карапетков5 август 2015 г., 13:21

   Г-н хаджи Иван Петков,

   Здравейте, ѣз сам Спароток. ѣз а̀бе в Тракия и сам сен…

   (син-не е имало дума за потомък. Освен това в древна Тракия не е имало благородници. Имало е владетели и знатни, но това не са благородници в днешния смисъл на думата, затова няма такава тракийска дума). Звукът и респективно буквата ѣ са съществували в българския език до реформата от 1945 г., когато са излезли от употреба. Произнасял се е като нещо средно между А и Е. Личното местоимение ѣЗ е запазено в латвийския и литовския езици и освен че се е запазило непроменено, се произнася по един и същи начин и в двата езика и както споменахме по-горе - нещо средно между „Е” и „Я” (ѣ), независимо че в литовския „АЗ” се изписва AS, а в латвийския ES. Смятам, че не в българския, а в тези два езика се е запазило автентичното тракийско произношение на тази дума – „ѣЗ”.
   Траките са най-древният на род на земята и праотци на всички индоевропейци, а ние българите сме най-преките им наследници и е въпрос на време това да се докаже и приеме и от науката.

   Изтриване
  4. Хаджи Иванчо ! След като не са ви отговорили на десетки, "стотици","хиляди", коментари ,вие със сигурност няма да бъдете "одобрен", и публикуван !!! Не виждате ли че страницата е "малка" и "скромна" ....вие имате нужда от публика ,от истинска публика !!! Съветвам ви да потърсите "помощ" във някоя телевизия ? Ако сте истински "хаджия", ще ме разберете ! Пожелавам ви успех ...

   Изтриване
 20. Е, ако твоята реалност е да се правиш на спец по един древен език без да го владееш, или да ползваш дебелите речници на етимолози, които също не владеят тракийски език и натаманяват нещата, то тогава вярвай си на реалността, която си изградил :) Аз и друг път съм ти казвал, че владея няколко десетки думи на арабски език и съм прочел някои книги за арабската култура,история и език, но това не ме прави спец по арабски език и арабистика. Просто гледам да не фантазирам и да не фанатизирам. Но ти не само фантазираш, но и фанатизираш.
  Врагът на всички фанатици: Хаджи Иван Петков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странна работа, щом отдавна знаеш, че аз фантазирам и фанатизирам, защо постоянно влизаш в блога ми :)

   Защо не можеш да събереш смелост и да създадеш свой блог, в който да ме разобличиш :)

   Страх ли те е, гузен ли си?

   Изтриване
  2. Абре хаджи иванчо, ти нали заплашваше, че вече започваш работа и ще трябва да се лишим от твоето безценно участие в блога ?! Да не би пък работата ти да е точно това – да човъркаш и смут да всяваш! А кой те рани бе, или точно от това занимание изкарваш насъщния ???

   Изтриване
  3. „Странна работа, щом отдавна знаеш, че аз фантазирам и фанатизирам, защо постоянно
   влизаш в блога ми :)“

   -Иванчо влиза в блога ти, защото е фанатик, който се е вживял в ролята на „Врагът на всички фанатици“ – по собственото му определение; само дето е пропуснал след „…фанатици“ да добави „…по цялото земно кълбо“. Подобно маниакално поведение обладава понякога и иначе психично здрави хора, и което поведение най-често се поражда от емоционална неудовлетвореност вследствие непризнаване на изявено от тях мнение по един или друг въпрос. Такива хора с маниакална упоритост държат да налагат мнението си ( на всяка цена и с всички средства) и не са в състояние да опонират и да приемат аргументирани становища, които оборват тяхното мнение. Те не защитават теории, тези или становища със съответните аргументи, факти, доказателства, а отстояват мнения(обикновено не собствени) Те нямат съзнание за себе си като маниаци, въпреки че се заявяват като врагове на поддръжниците на едно или друго становище, теория или теза, когато тези теории не съвпадат с тяхното мнение и неистово водят борба така, както те я разбират – не оборват теорията, а всячески се стремят чрез внушения да осмеят поддръжниците й.


   kansandilh

   Изтриване
  4. Да, прав си, обяснил си го много добре!!!

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Защо да си създавам мой блог, като мога да използвам блога на ближния :)
  Поздрави:хаджи Иван Петков

  ОтговорИзтриване
 22. Абе само на мен ли ми се струва, че колкото по-категорични са доказателствата толкова по-ожесточени стават нападките? Сякаш изникнаха нови "читатели" на блога пристигнали само за да се заяждат. Защо четат като ще се възмущават? Ами никой не ги е канил - да ни оставят да се "губим" във "фанатизма" си. Или може би са особен вид алтруисти в кофти настроение? Поне да можеха да предложат убедителни доказателства против, но това май не ни се полага.

  Анастас

  ОтговорИзтриване
 23. Искам да попитам и още един-два въпроса.
  Има ли данни за липса или поне намаляване на бройката на погребенията в могили за периода 1-7 век в сегашната територия на България и съответно за увеличаване на същите в северната част на Черно море в посочения период?
  Т.е. възможно ли е местната аристокрация (или част от нея) да е побегнала от римляните при тяхното идване на Балканите, да са се установили в Приазовието и после да са се върнали тук под името българи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракийски могили се издигат и в периода на римското владичество. Такива са могилите от Поморие, Бояново и др. места. Колко на брой са тези паметници не зная, предполагам, че количеството е известно на специалистите.

   Броят на могилите в Румъния и Украйна е огромен, но нямам данни дали в тези страни броят на погребалните могили е нараснал в периода 1-7 век.

   По принцип могила се вдига само над гроба на върховен владетел, това ще рече, че за периода 1-7 век можем да очакваме около 20-тина могили на царе.

   Че част от траките са побегнали на север е сигурно, но трябва да се спомене и това, че дедите ни са обитавали Черноморските степи хилядолетия преди Рим да бъде основан.

   Изтриване
 24. Е разбрах, че не ме обичате и затова ви казвам сбогом. А и как ще ме обичате, като ви разклащам фанатичните теории. Очевидно е, че инакомислещи не търпите. Типично за фанатици. Желая ви успех, на теб Спароток и на цялата ти агитка! От такива "специалисти по всичко", като вас, България е на това дередже!
  Хаджи Иванчо Петков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гледай ти, аз си мислех, че България е на това дередже заради мафиотските структури и противоконституционните партии, чиито хора източват финансите на държавата.

   Изтриване
  2. Ами, сбогом де......Нали знаеш, че сбогом се употребява когато си заминаваш завинаги !!! Без да се връщаш!!! Дръж си на думата хаджи Иванчо!!!

   Хайде със здраве...
   Тодор Димов

   Изтриване
  3. Надявам се да ме опровергаеш, но, защо ли си мисля, че поредното ти сбогуване не е последното ти сбогом в този блог...кой знае!.. може би поради това, че както първото(страх от шефа), така и второто(липса на обич) решение да прекратиш коментарите си в този блог са емоционално мотивирани, а това предполага и емоционални мотиви за връщането ти, или както гласи поговорката „Шило в торба не стои“. Тайничко ще четеш статиите в блога, ще те засърби под лъжичката и хоп – отново си в блога – с поредния коментар щуротийка…

   „Е разбрах, че не ме обичате и затова ви казвам сбогом.“

   -Ами… какво да ти кажа…Ако си очаквал някой от коментиращите да ти засвидетелства обич – сбъркал си блога. Това не е блог за любовни запознанства. Тук се сбираме не да се обичаме, а, за да се информираме и коментираме относно едни или други факти от древната българска история и произход на българите.


   kansandilh

   Изтриване
 25. Тодор Карапетков5 август 2015 г., 13:24

  Тракийски имена, останали в днешния български език:

  Мъжки имена: Бено, Бечо, Ботьо, Вачо, Вичо, Гего, Гиго, Геро (герой, в гръцки от тракийски - heros), Гето, Гочо, Гюро, Дако, Дачо, Дечо, Дельо, Дико, Диньо, Дичо, Доко, Дочо, Драго, Драгомир, Владимир (и някои други имена завършващи на „мир”, защото тази дума е тракийска, а не славянска), Иво, Йото, Йоло, Киро, Кочо, Мако, Мето, Нако, Начо, Нешо, Пело, Рашо, Рачо, Руси, Спартак, Спас, Тако, Ташо, Хитко, Хитьо, Цачо, Цено, Ценко, Цеко, Цико, Цоко, Цочо, Яни, (Яне)
  Женски имена: А̀гата, А̀на, Атѝна, Бона, Вана, Венда (това име е запазено и при галите във Франция,) Гала, Гана, Гина, Гита, Гуна, Гуча, Дика, Ева, Еми, Зоя, Ива, Ида, Ина, Ира, Калиопа, Кина, Кица, Мара, Нана, Сирма, Хуба, Цена, Цу̀ра (роза), Яна

  ОтговорИзтриване
 26. О-о-о г-н Карапетков,
  нали Вие сте този дето се самотитулува за специалист по тракийски език. Ще преведете ли на Спароток, двете изречения, които го помолих да преведе. По-нагоре в коментарите ги има написани. Е много се смях на името Геро, не знаех, че идва от герой. На това му се вика натаманяване. Кой ти каза, че в имената Драгомир и Владимир, окончанието "мир" е тракийска дума, а не славянска. В коя умна книга го прочете? Значи чешките крале Моймир и Славомир са траки. Хайде да те видя, нали изяви желание да преведеш двете изречения от съвременен български на тракийски език. Ако Ян Хус беше жив и четеше тези абсурди в блога на Спароток щеше да възкликне: "О, свещена простота!"
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тодор Карапетков5 август 2015 г., 22:36

   Г-н хаджи Иван Петков,

   Написах ги по-горе, потърсете ги.

   Изтриване
  2. Ако Ян Хус беше жив, и четеше твоите писания на български език щеше да каже " О, свещенна простота", а не "свещена"...
   Впрочем ти нали се сбогува...
   Бъди здрав
   Тодор Димов

   Изтриване
 27. бледоликия5 август 2015 г., 22:03

  Здравейте.
  Господин Дойчев има една книга която се нарича: "Траки, Готи, Славяни" И в нея автора Петър Георгиев много добре описва така наречената, "Черняховска култура" която всъщност е сформирана от избягалите от римската инвазия тракийски племена. Книгата я има свободно в Нета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм чел книгата, но материалната култура на Черняково и Сънтана -Муреш наистина има прототип на изток в земите на България и Южна Румъния.

   Територията, на която са Черняково и Сънтана-Муреш е наричана в миналото Гетска Пустиня, там римляните не са смеели да припарят.

   Изтриване
  2. Да, знам я. Бях започнал да я чета, не съм стигнал кой знае колко напред.

   Изтриване
 28. бледоликия7 август 2015 г., 17:23

  Здравейте.
  В началото на книгата "Убий Сабазий убий Българина" има една карта която показва заселването на територията на Черняково, което е меко казано огромно. Там са отишли всички които не са искали Римския "ред". А какъв е бил той?! да не ви филосовствам направо щше цитирам:
  ЙОАН МАЛАЛА И СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 13които владееха Алос, Трехин и Алопа, плодната Фтия и малка Елада, с жени най-красиви, тях мирмидонци, ахейци и елини всички зовяха.”(Т.е. мирмидонците не са елини, не са ахейци). „И Аполодор също казва, че само елините в Тесалия били наричани елини: „и бяха наричани мирмидонци и елини.” 10(Но не – или елини). Страбон допълва:” ...и е разумно да предположим, че всички, които били поданници на Ахил и Патрокъл, които придружили Пелей в бягството му в Егина, са се наричали мирмидонци.” Ами да предположим: мирмидонци са поданиците на Ахил и Пелей. Това ни казва Страбон гръцки философ и историк, живял 63 г. пр. Хр., – 24 г. сл. Хр. А ще предполагаме, защото племето долопи в първи век вече не съществува във Фтия, област разположена в западния край на Тесалия. Обезлюдяването Но времената се менят и идва период, когато и самите гърци стават зависими от новия завоевател – Римската империя. Впрочем от това което пише Апиан например, става ясно, че гърците преминават към съглашателство с Рим, като повтарят варианта със завладяването им от Филип Македонски. („Разумните атиняни предпочели да бъдат подчинени на римляните”).11 Останалите народи изглежда не са били толкова демократични и оказват съпротива, която довежда до обезлю-дяване на регионите, обитавани от техните племена. За изчезналите градове и селища пише Страбон: „Полибий казва, че Павел (Емилий Павел Македон, римски консул в 182 и 168 г. пр. Хр.), след като победил Персей и македоните, унищожил седемдесет града на епиротите, повечето от които били на молосите и превърнал в роби сто и петдесет хиляди души.” „Случаят е описан и от Апиан: „Емилий Павел, като взел в плен Персей, връщайки се в Рим, по пътя умишлено посетил сената. На тях, изпълнени със страх, той им обещал прощаване за станалото, ако те принесат всичкото сребро и злато, което имат. Когато те се съгласили, то той изпратил с тях във всеки град войскова част, разпореждайки на началниците на отрядите....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За обезлюдаване на Македония по времето на Емилий Павел пише и Плиний Стари, а по-стария Тит Ливий споменава за заселване на траки в Македония и то неколкократно заселване.

   Прочее, миграции на тракийските племена е имало и преди идването на римляните. Херодот пише за походите на мизи и тевкри стигащи до река Пеней, а също така и за оттеглянето на стримоните от поречието на Стримон, та чак в Мала Азия.

   Клавдий Птолемей споменава беси на север от Карпатите, кога тези хора са отишли там не е ясно. Може да е след римската агресия, но може и да е по-рано.

   Изтриване
 29. бледоликия7 август 2015 г., 17:24

  ..... УБИЙ САБАЗИЙ, УБИЙ БЪЛГАРИНА 14 един и същ ден за събиране на парите и поръчайки им във всеки град на разсъмване да обявят чрез глашатаи, щото в три часов срок жителите да донесат на площада своите пари, а след като ги донесат, всичко останало той заповядал да бъде разграбено”. След всичко това, коментирайки процеса на обезлюдяване на региона, Страбон пише: “Maкедонците и римляните със своята продължителна война до такава степен разорили както този, така и другите епирски градове заради неподчинението им, че накрая Август, като видял, че градовете са съвсем западнали, заселил останалите им обитатели заедно в един град, града на този залив, който нарекъл Никополис... Този процес на изчезване (обезлюдяване) е започнал отдавна и все още не е прекъснал напълно в много райони, защото хората непрекъснато се бунтуват; всъщност, римляните след като се наложиха като господари на обитателите, живеят в домовете си като на военен лагер.” Отново Страбон: „Макар в онези стари времена, както вече казах, цял Епир и илирийската страна да са били каменисти и пълни с планини, като Томарос, Полюанос и още няколко, все пак били многолюдни; но в днешно време повечето части са обезлюдени, а все още обитаваните части оцеляват само в малки села и в руини. И дори оракулът на Додона, като всичко останало, буквално е изчезнал.” От картата е видно, че Долопиа е съседна област на Епир, недалеч от светилището Додона.

  ОтговорИзтриване
 30. бледоликия7 август 2015 г., 17:27

  .... Отново Страбон: „Макар в онези стари времена, както вече казах, цял Епир и илирийската страна да са били каменисти и пълни с планини, като Томарос, Полюанос и още няколко, все пак били многолюдни; но в днешно време повечето части са обезлюдени, а все още обитаваните части оцеляват само в малки села и в руини. И дори оракулът на Додона, като всичко останало, буквално е изчезнал.” От картата е видно, че Долопиа е съседна област на Епир, недалеч от светилището Додона. Според Павзаний12 Август наредил в учреденото Елинско събрание в Делфи мястото на долопите да бъде заето от жителите на новия град Никополис, защото те „вече не били отделен народ”. Естествено, остава въпоросът – къде са се преселили долобите? Пеоните Същото се повтаря и при пеоните, които упорито се съпротивляват на римляните. Апиан пише: „Когато Корнелий нападнал пеоните, то злополучният изход на неговия поход .....

  ОтговорИзтриване
 31. бледоликия7 август 2015 г., 17:33

  .....внушавал на всички италийци голям страх от пеоните, и дълго време следващите консули се страхуваха да воюват с тях.

  Спароток, едно уточнение. Големите могили са били за царете а малките могилки за обикновените хора. Били са високи метър, метър и петдесет и затова сега ги няма слегнали са се. Някъде срещах че големината на могилите е спрямо броя на хората, като всеки член на племето носи по една кошница пръст и затова височината им е различна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че доста голям брой могили са изчезнали поради ерозии, оран и т.н. Не съм сигурен обаче дали можем да говорим за истински могили при обикновените хора, това са по-скоро купчини пръст, могилата е нещо по-мащабно.

   Изтриване
 32. бледоликия7 август 2015 г., 17:40

  Бих искал само да добавя че писаното е предимно за племената под Стара Планина, на север като са видели какво се случва направо са си вдигнали чукалата. Общества наречени Ктисти които и на мравката път правят не са желаели да влизат в конфликти, още по малко да се бият. Това е същото което са направили българите в 17в по време на кържалийските нападения, просто се изнасят нависоко в Балкана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Даже и дедите ни на север от Хемус-Стара Планина са страдали от римляните, по-точно от действията на Марк Лициний Крас. Той постъпва особено жестоко с мизите и това наистина може да е станало мотив на много от тях да забегнат при братята си мизи живеещи на север от Дунава.

   Изтриване
 33. бледоликия9 август 2015 г., 8:36

  Здравейте
  Поредното късче тогавашна действителност:
  УБИЙ САБАЗИЙ, УБИЙ БЪЛГАРИНА
  Император Гордиан е същият, на когото жителите на Скапатора, днешен Благоевград пишат: „Ние живеем и владеем земята в по-горе назования район, лесно уязвима в следствие на това, че тук се намират горещи извори; районът е между два намиращи се в твоята Тракия военни лагери. ... Когато на две мили от нашето селище се извършват празненства, идващите поради тази причина не остават там през петнадесетте дни на празненствата, но изоставяйки ги, идват при нас и ни принуждават да им предоставяме гостоприемство и много други неща за обслужване, и то без пари. Освен това и войниците, изпращани по други места, се отбиват от пътя си, идват до нас и също ни принуждават да им предоставяме гостоприемство и провизии, без да заплащат. Идват също така за ползване на горещите извори управителите на провинциите, а също и твоите прокуратори. И така често по необходимост ние приемаме властващите, и нямайки сили да понасяме ставащото, ние многократно се обръщахме към управителите на Тракия, които, съгласно Божественото предписание, се разпореждаха да не бъдат извършвани срещу нас обиди, защото ние заявихме, че не можем да оставаме повече тук и имаме намерение да напуснем даже родните огнища заради насилията на приходящите; ето, от предишният голям брой къщи и стопанства вече останаха малко. И за известно време разпорежданията на управителите вземаха сила: никой не ни досаждаше нито под предлог за гостоприемство, нито по линията на доставка на безплатни провизии, но след изминаване на известно време твърде много отново се захванаха с нас, презирайки нашите интереси. И ето, тъй като ние не можем повече да понасяме теглото и може да се случи така, че и ние, както останалите, да бъдем принудени да напуснем прародителските огнища, то молим, августейший и непобедими, със своя божествен рескрипт да заповядаш на всеки да си върви по своя път...”

  ...И ние като останалите, да бъдем принудени да напуснем Прародителските огнища......

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През Ранното Средновековие България е освободена от римска власт от потомците на хората, които са били принудени да напуснат прародителските си огнища.

   Изтриване
  2. А след това те (готите) продължават походите си на запад и сриват Западната Римска Империя !

   Изтриване
 34. Sparotok ,
  "Белота и Белю са две различни имена"
  Не уточни какво им е различното , поне тук ,
  Белота -има село в Монтанско - Белотинци, а си има и Белово.
  Тихота - Имах братовчед с име Тихиян,лека му пръст.

  Рескупорис-- ми звичи на един диалект. Реску поря - преведено резко поря - изведнъж разпарям -корем например - Тоя ще да е бил майстор на разпарянето на кореми с малки ножове..

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 35. "Или с моготъ-властник, владетел, велможа. Тази дума я срещнах в статията Ви относно как арабските хронисти наричат българските владетели.
  Нали в могилите са погребвали владетели основно."

  Могила е и малко възвишение ,не връх.Географска категория.
  Ако румънците го сравняват с магура - пещерата Магура,подземие .като ли че е повече съвпада.Друга диалектна дума за гроб някой знае ли.?Тези гробове не са и обикновени де..Та думата може да е свързана и с можещите,знаещите, велможите ,...
  Старите капища май все са свързани с възвишения, а и пролетните празници край наше село все се правиха на могилата.
  Хората го нямаха като ходене на гроб, а като ходене при светлината, радостта ,....Но то май има връзка с вярванията на траките за радоста при умирането?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При смъртта на свой съплеменник са се радвали само травсите. Няма данни този обичай да е практикуван навсякъде из Тракия.

   Изтриване
 36. "...И ние като останалите, да бъдем принудени да напуснем Прародителските огнища..."

  Така е било от векове и ще е за векове.
  При гнет ,най несъгласните погиват, роднините им бягат първи от заплахата за разправа.Те запазват най много същността си на бунтовници , но на друго място.На място остават приспособимите на гнет..са си останали бедни,други са се приспособили към новите условия и са станали частот елита. Когато са се осъзнали тия от елита и те са се изнесли.Така предполагам се е романизирала Дакия.
  Местните са ги нарекли романеещите се.
  Така ги наричат и днес на диалект .Роменещите.. Така е станала Румъния.Така са наричали и , гръчавите, гръчкавите / слаботелесните/ гръчещите и допреди 100 г са казвали гръчко . Това са думите.А те са живи и днес.
  Хаджията изплю камъчето.Славянския език.Ха кажи бре човече,откъде се пръкна тоя славянски език през 18 - ти век, ,като от Кърпатите до Бяло море и от Хърватия до Черно море ,че и през Босфора в Мала Азия се говори от хилядолетия един език и той е какъв?Остави буквите настрана..С каквито и букви да ги пишеш думите са си думи,и са живи и до днес.
  Как искаш да ти се преведе потомък,като траките са имали съзнание за наследие на Духа и не са ги интересували от кръвните и земни потомци тук.Що тая дума потомък не ми иде на езика да я изговоря , не помня дедо да ми я казвал.

  Те , тук са оставили наследие - Дух,Знание , Злато за красота да им радва Духа , ,не територии ,имане,златни пари,..... .
  Този език е български ,даже според твоята история откакто в 681 -ва е създадена България.
  Иначе е борец против фанатиците а е станал Хаджия.
  Те тук прочетох Алия за присъствието на траките в Индия, и живите български думи там записани 5000 години преди христа .
  Мисля че Алия е мюсюлманка , живееща в Германия , омъжена за мароканец мюсюлманин.Има познания за религиите.
  http://aliya.blog.bg/history/2014/02/25/drevniiat-bylgarski-narod-osnovopolojnikyt-na-vedite-aiurved.1242351


  И тук нещо интересно прточетох http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=101&WorkID=2385&Level=3
  Заби ми нета както обикновено става в неделя.Та не мога да проверя със сигурност..

  Уф , докога в този редактор ще съществуват думите траки,траките ,тракийски подчертани като грешни думи.
  Ами видя се такива хора са съществували.Няма ли кой да извади траки като грешна дума. .
  Я , тракийски,, не се подчертава. .
  Рорик.

  ОтговорИзтриване
 37. SPAROTOK , Би ли си казал мнението за книгата в три тома "Хроники на трако-българските царе ''.И от къде мога да си я купя , може би от пл. Славейков....Благодаря Ти предварително .uhiaan.

  ОтговорИзтриване
 38. Не съм запознат с томовете а Хроники на трако-българските царе и не мога да дам мнение дали си струва да се прочетат. Ако не са скъпи, вземете ги, но проверявайте, сравнявайте!

  ОтговорИзтриване