22.09.2015 г.

КОЙ СЪЗДАДЕ МАДАРСКИЯ КОННИК?


Страната ни България е изключително богата на исторически забележителности. Достойни за посещение са много места у нас. Плиска, Преслав, Силистра, Несебър, Созопол, Варна, Пловдив и София са все локации съхранили в себе си ехото на древността. Могат да се добавят още Червен, Банско, Велико Търново, Ямбол и др. селища, които са запазили паметници свидетелстващи за величието на народа ни.

Такова място е и Мадара. Не случайно предците ни са избрали този регион, за да изградят там много светилища. Атмосферата е особена, сякаш се чувства духа на началото на цивилизацията – времето когато дедите ни са били най-развития народ на Европа.


Скалите на Мадара са крили дълго време един уникален паметник – фигура на конник пронизващ лъв с копието си, а зад боеца може да се види ясно неговото куче. Релефът е открит от Феликс Каниц през 1882 година. Едни от първите проучили монументалното изображение са Карел Шкорпил, Геза Фехер, Георги Баласчев и Веселин Бешевлиев.

Шкорпил датира паметника във времето на Античността и е сигурен в тракийския му произход, ето какво казва чешкия учен

Отъ описанията на релйефа е ясно, че произхода на Мадарския релйефъ трѣба да търсимъ въ първитѣ исторически времена като произведение на един високо културен народъ, чиито художествени паментици сѫ разпърснати в североизточната частъ на Балканския полуостровъ. Това са трако-гетитѣ е край Мадара трѣбва да се търси тяхната света земя.“ - К.Шкорпил, Byzantynoslavica IV, Praha, 1932, Мадаро-Могилското плато, с.122.

Подобно е и виждането на Богдан Филов и Георги Баласчев, които виждат в Мадарския Коник същия стил, в който е изобразяван Тракийския Херос – върховното божество на народа на Орфей.

Геза Фехер от друга страна е убеден, че се касае за творение на тюркски номади, повлияни от сасанидското изкуство.  http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/original/Krali%20Marko/Madara/IMG_8019.JPG

За унгарския учен е без значение факта, че Мадара е важнно място за траките, в което те са изградили много светилища. Едни са посветени на бог Дионис, други на нимфите, а има и такива които принадлежат на Хероса, който е изобразяван като конник. Намерени са и негови оброчни плочки.

Фехер не се притеснява иозобщо от това, че за сасанидско изкуство можем да говорим едва през III век след Христа. Изображенията на Тракийския Конник са от по-ранен период, а както знаем от Херодот – няма друг народ като персите, който да взаимства толкова много от други народи. ”-Her. I.135.

В миналото основното възражение за това, че Мадарския Коник не е тракийско творение, бе присъствието на стреме, а за този атрибут се смята, че е донесен в Европа едва по време на Ранното Средновековие. 

Геза Фехер обаче си казва без увъртане, че стремето е било познато още на скитите, но по тяхно време (Античността) то е било правено от кожа. Скитите обитават територията на Северна България от незапомнени времена, а автори като Стефан Византийски, Дион Касий и др. смятат траки и скити за хора от един произход.

Както знаем от работите на Тукидид, съседи на скитите са гетите, които имат идентично въоръжение и екипировка – II.96. От земите на гетите е и съкровището от Галиче. На една от фалерите е изобразен конник, чиито ходила според Е.Д.Филипс почиват на кожени ремъци, т.е. касае се за примитивно стреме.

Находките от Галиче са датирани II-I век преди Христа. Това ще рече, че можем да говорим за стреме в нашите земи поне от II-I век преди Христа. Тези данни обаче са неудобни за хората отричащи древните балкански корени на българите и поради тази причина ценната информация бива премълчавана.

Друго възражение за това, че Мадарския Конник не е сътворен от местно население е твърдението, че траките нямат монументално изкуство. Това разбира се не отговаря на истината. 

Неотдавна в Родопите бе намерена част от монументална статуя на лъв, която е ваяна дълги векове преди да се появи държавата на персите, а също така и дълго време преди да бъдат положени основите на Рим. За жалост на тази важна и променяща историята новина не бе дадено достатъчно внимание. Защо ли?


https://static.dir.bg/uploads/images/2012/09/13/985186/768x.jpg?_=1526926645
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/lav-troyanskata-voyna-11979464

Не се говори и за това, че има изображения на Тракийския Конник не само върху оброчни плочки, но съществуват дори и масивни статуи. По ирония на съдбата точно тази статуя показва Хероса пронизващ лъв – същото изображение каквото намираме и по скалите на Мадара.Още по-ранни скални релефи на конник сътворени от траки има в Мала Азия (Zekeria Koy), която е дом на тракийските племена фриги и мизите наречени още българи. Релефите изобразяващи древно тракийско божество са заснети за първи път от Алфред Холдер и Густав Заре през 1885 година и са публикувани в научно списание през 1886 година.

Тези публикации са добре известни на българските учени, които даже ги споменават в свои работи. Една такава творба бе открита от Мартин Константинов, който цитирайки Георги Баласчев представи следната информация:

„Отъ всичко изложено до тукъ може да се заключи, че у старитѣ траки е сѫществувалъ религиозенъ обичай, който налагалъ на почитателитѣ на нѣкое тѣхно божество да изваятъ неговия образъ въ естествена голѣмина заедно съ атрибутитѣ му върху недостѫпни скали, ако имало такива наблизо до свѣтилището му, издигнато въ нагова честь.

Тъй че, споредъ насъ, до съ. Зекерия ще да е имало въ тракийско време свѣтилище на бога Ареса, комуто тракитѣ поднасѣли своето моление. Свѣтилища ще да е имало, безъ съмнение, и тамъ, дето се намиратъ скални релйефи на конника богъ-херой. 

А тъй като свѣтилище се намѣри прѣзъ разкопкитѣ и до съ. Мадара, произходяще отъ трако-римско време, то възъ основа на всичко горѣказано, трѣбва да приемемъ, че Мадарскиятъ скаленъ релйефъ представлява поганско трако-гетско божество, подобно на ония конни божества, изваяни върху скалитѣ на Зекерия, и пр.”

ето и снимката направена от Алфред Холдер
Както Мадарския Конник, така също и боговете-конници от Мала Азия са обърнати надясно и са изсечени в скален релеф на известно разстояние от земната повърхност. Подобно на сведенията за стремето и за тракийските светилища край Мадара, тази информация не е известна на българския читател.

Трябва да се спомене и още нещо за монументалното изкуство на дедите ни наричани по време на Античността траки. Цитирайки Д.Денев, Александър Мошев съобщава за голям скален релеф - изображение на Хероса от долината на Русенски Лом. За жалост, този паметник е унищожен още през 1940 г. 

Мошев съобщава и за нещо друго, което е неизвестно на българските читатели. Става дума за откритието на археолога Атанас Милчев по време на разкопките в Плиска. Край Южната порта, този наш учен намира релеф на Тракйския Конник и то масивен релеф, божеството е представено в почти естествен ръст. Фрагменти от друг подобен артефакт са намерени и край Източната порта на старата ни столица (BOLGAR Тайните на нашия произход с.24-25). За жалост тези изключително важни сведения не се споменават от тези, които твърдят, че траките не познават монументалното изкуство.

Тези хора пренебрегват и други ценни данни. В земите на фригите и мизите наречени още българи е град Модра, чието име е сродно на Мадара. Модра е споменат от Страбон преди около две хиляди години, но петстотин години по-рано названието на селището е документирано върху древнофригийски надпис М 04 – VI век преди Христа.

Както Мадара, така и Модра могат да се обяснят с българската дума модър, модарсветъл, ясен, ведър, сродна е и диалектната модрия-господ. Значението на Мадара и Модра е светло, свещено, божие място. Логика в тълкуването има защото и на двете локации има светилища и олтари на тракийски божества.

Тези данни позволяват да се заключи, че Мадарския Конник не е създаван нито от туранци, нито от иранци, а от потомци на най-древния цивилизован народ – траките, чиито пълноправни наследници сме ние българите. Това е причината в продължение на хиляда и сто години да бъде правено отъждествяване на българи с мизи – най-големия и най-ранно споменатия тракийски народ.

Кога точно е изваян релефа е трудно да се каже. Надписите не са гаранция, че това е станало едва по времето на княз Тервел, но дори забележитеният паметник да е от това време, неговата поява само показва продължението на една дълга традиция – култа към Хероса, който се почита днес като Свети Георги.

Цитирайки Ростовцев, Мартин Константинов акцентува на това, че „тракийският бог-ловец и бог-конник и досега се почита в българските, румънските и сръбските села под името св. Георги и, че „в християнските църкви може да се наблюдава как образът на великия безимен бог, за когото притежаваме безброй оброчни паметници от римско време, на ловеца и боеца върху своя тракийски кон се почита от селяните като великия християнски „Херос“ св. Георги.                    Съкровище от Луковит -IV век преди Христа

Споменато е и мнението на Георги  Кацаров, който говори за съвпадането на стари и нови култови места, което се обосновава приемственост на култа. Няма съмнение, че Св. Георги е просто едно продължение на почитта към Тракийския Конник. Не случайно в повечето области на страната ни Гергьовден е считан за най-големия празник.

Етнологът Евгений Теодоров разказва, че българите мохамедани от Смолян почитат Гергьовден като байрама, а българите мохамедани от Гоцеделчевско дори тачат древният празник повече от байрама. Този удивителен феномен може да се обясни само като влияние на една хилядолетна традиция, която е запечатана в генетичната памет.

Евгений Тодоров отбелязва нещо важно в своите работи, а именно това, че при нас българите се живее един необикновено силен култ към предците. Тази особеност нашият учен свързва със старите вярвания на траките и цитира А.Дюмон, който още през XIX век стига до заключението, че  Тракийския Херос представлява хероизиране на мъртвите и култ към обожествените деди.

Несъмнено Дюмон има право, Херосът е идеалният мъж – силен, храбър, способен да води. Херосът пази своя народ и се грижи ревниво за него. Херосът е пример, който трябва да се следва, а неговата памет да се тачи. Той е връзката на обикновените хора с божественото, той е мостът, по-който всеки достоен човек трябва да премине.

В миналото дедите ни са знаели колко важно е за обществото им да присъстват индивиди като Хероса. На такива изключителни хора се е давал статут на божество. Не случайно тракийските царе Рез и Ситалк са обезсмъртени в предания и песни. Тези хора са известни със своето благородство, сила, мъжественост и мъдрост.

За траките обожествения Херос не е нещо абстрактно и недостижимо, не е нещо, от което те се боят, а дори напротив Херосът е част от тях. Той е един от тях, но притежаващ  особени качества, които са го направили уникален. Както Христос казва – Аз съм пътят истината и живота, така Хероса е отправял послание – Следвай ме, бъди силен, бъди мъдър, бъди добър, бъди честен, обичай народа си!

Почитайки мъжествеността, силата и духовната чистота,  дедите ни са давали пример за идните поколения. Качествата на Тракийския Конник е трябвало да бъдат и качества на държавника. 

Когато владетелят не е имал сила и мъдрост той е бил прогонван и друг, по-достоен е сядал на мястото му. Народът е бил буден, не е търпял слаби и порочни управници. По този начин е постигнато благоденствието в миналото. Държавата е била единна, изградена от здраво свързани едно с друго човешки звена. Хората са се обичали и уважавали, било ги е грижа за роднините си, не са се отдавали на апатия и малодушие.

Това е разковничето за по-добро бъдеще. Силна държава се гради от силни хора. Слабите са осъдени да служат на тези, които хитро умеят да се възползват от объркването на масите. Мошениците не се нито свръхсилни, нито извънредно умни. Крепи ги само подкрепата един към друг. Не случайно е възникнала поговорката  Гарван гарвану око не вади

Мошениците ги крепи и 
това, че двадест и четири часа на ден те следят интересите им да не бъдат накърнени. Какво пречи на нас също непрестанно, упорито и решително да остояваме интересите си? Вместо потънали в летаргия да проклинаме съдбата и да чакаме неволята да ни помогне, можем най-сетне да запретнем ръкави и да си потърсим своето. Както са казали древните – Съдбата преследва страхливите и помага на смелите.

Използвана литература:

1.Е.Теодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
2.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 10-12, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
3.E.D.Phillips, The Royal Hordes, Thames & Hudson, London, 1965;
4.Г.Фехер, Облеклото и оръжието на старата българска войска, Военното дело на българите, Тангра ТанНакРа, София, 2000;
5.N.Dimitrova, Inscriptions and Iconography in the Monuments of the Thracian Rider, Hesperia 71, 2002, p.p. 209-229;
6.D.Boteva, Combat Against Lion on the Votive Plaques of the Thracian Rider, Thracica XVI, Serdicae, MMV;
7.М.Константинов, Крали Марко, Мадара, Тракийският конник и тракийските ‘икони’ на св. Георги. Ценни снимки и факти

ИЗВОРИ ОТ ИНТЕРНЕТБГНЕС

Археолози откриха скулптура на лъвска глава от времето на Троянската война

Уникална монументална каменна скулптура на лъвска глава от времената на Троянската война е открита край храма на Великата богиня майка (пещерата "Утробата") в Източните Родопи, обяви на пресконференция археологът Николай Овчаров.
15:15 | 13 септември 2012
https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/lav-troyanskata-voyna-11979464

119 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си, да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване

 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо трябва да уважаваме БългарЯ - "Блог за миналото и за бъдещето на Българя."

   Изтриване
 3. Привет, Павеле!

  Много интересна тема си захванал... Имам и аз доста наблюдения по въпроса затова ще направя няколко коментара. Първо да кажа, че "модър" означава и досега предимно - син, синкав... Вярно означава и ярък, светъл, бодър и ведър... Имаме тук наблизо връх Модър в Родопите... Диалектното Модър в смисъл на Господ вероятно идва от "мъдър". Те думите в езиковите гнезда са малко много преплетени, но все пак мисля че "модър" и "мадър" са различни неща...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей! Даже и езиковедите са затруднени с точната етимология на модър, модар. Мъдър нявярно означава и светъл, сравни с англ. bright - светъл, умен, мъдър.

   Изтриване
  2. Добър вечер Павел ако мога да споделя моята баба употребяваше много стари думи които ,в новото време почти не се употребяват Модър е мъдър а кораво е синкаво или сиво

   Изтриване
  3. За коя област на България става дума?

   Изтриване
 4. Коренът на думата "мадър" действително е много, много древен... На шумерски "мада" означава земя, но и планина. На акадски "маатум" означава също земя. На грузински мта - означава планина. На урарту мату означава планина... Подобни думи в различните езици означават и хълм, издигнато място, а оттам и скала... Вероятно Мадара в този смисъл означава "скала"... Но както казах това езиково гнездо е много древно, в него може да видим и земя и майка и планина и скала...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения за шумерската и акадска дума, но нека не забравяме, че това са напълно различни езици, урартския също е различен, а това е индикация, че някакъв друг народ говорещ индоевропейски език е дал думите.

   На санскрит mandara е име на свещена планина, но означава също бавен, тежък, голям, дебел. На mandara съотвества стблг. мѫданъ-муден, бавен, тежък.

   Изтриване
  2. "издигнато място" може да означава "пpипoвдигнато", "дуxoвнo извиceнo", "бoжеcтвенo". B библиятa cе гoвopи за чeтиpитe кoнникa на aпoкалипcиca или пpexoдa към новa eпоxa, кoятo e cлaвянcкa (cпоpeд дънoв и т.н.).

   Изтриване
  3. Eдва ли Мадарския конник има връзка с четирите конника от Откровението на Йоан. То е било известно по времето когато релефът и изваян, но Мадарския конник е езическо, а не християнско божество. След време Херосът бива облечен с християнска дреха и се почита като Свети Георги, но той е закрилник, спасител, а не унищожител както конниците описани от Йоан.

   Изтриване
 5. И още нещо много важно... Под скалите на Мадара е открито светилище на... Тракийския конник. И десетки оброчни плочи с неговото изображение... Тези десетки плочи буквално са се търкаляли в краката на майсторите издялали Конника. А те видиш ли, отишли чак до Иран да вземат модела... Това е поредният натрапен ни абсурд в българската история...
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това не е просто натрапен абсурд, то си е безсрамна фалшификация на действителността. Факт е, че тракийските скални релефи с конник са по-стари от този в Афганистан с поне половин хилядолетие, но уви, тази информация се премълчава. Каква е тази омраза към всичко балканско не мога да разбера.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Има един родопски връх Модър тук близо при нас, някъде се споменаваше, че това на тракийски значи "син" понеже в далечината леко.синее. Дали е така наистина е спорно, но иначе ако е "светъл, ясен" също е подходящо значението понеже винаги се вижда добре, по всяко и при всякакво време Иначе там в околността се намира в подножието вр. Модър, вр. Персенк тракийски път, усъвършенстван от римляните, който сега е най старият път в България, който все още се използва- разбира се от туристи. Там в планинските пущинаци, които са населявани в древността е пълно с тракийски мистерии, които са почти недостъпни, трудни за откриване и много от тях никога няма да видят бял свят. А иначе е много добра работата за Мадарския конник, винаги съм, мислел, че си е тракийска изработка и вдъхновение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Донякъде е добре, че някои тракийски автефакти и постройки са невидими за човешкото око. Като се има предвид, че иманярската мафия е свързана със старите властимащи...

   Изтриване
  2. “и веч

   едва се мяркат очертани

   на тъмно-модър небосклон

   замислените великани

   на чутният Атон.” /П. К. Яворов/

   Изтриване
  3. Атон е тракийски топоним, в това спор няма.

   Изтриване
  4. Спаро, аз мисля, че анонимният имаше предвид тъмно- модър. А между другото, от къде идва думата атон? Лаик съм на тема езици.

   Изтриване
  5. Athos означава планина, голяма земна маса, обяснява се със стблг. ѩти-хващам, захващам, обхващам, в смисъл на акумулирана маса.

   Изтриване
  6. Благодаря. Благодаря ти и за всичко това, което правиш.
   Поздрави

   Изтриване
  7. Спароток, МОДЪР е стара и красива Българска ДУМА ЗА СИН ЦВЯТ. Затова и копирах този стих от Яворов в който срещаме "тъмно-модър небосклон".

   Бог да е с теб и да ти дава сили.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 7. Омраза, свойствена за компрометирани съвести, възнаградена с престижно обществено положение и материални привилегии !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се търси изконната прародина на Тракийският конник и Мадара извън Балканите,например в Иран или Мала Азия е поредна манипулация и заблуда насаждана от Дошлякоманията!!!Само по нашите земи се наблюдава удивителна,хилядолетна тройна приемственост на балканското население от дълбока древност,до наши дни,т.е.скални светилища и изображения(мегалити,менхири,долмени,побити камъни и пр)издигнати от протобалканското население през Неолита,а даже и по-рано,впоследствие обгрижвани от Траките,в по-късни времена християнизирани от Българите,някои от които се ползват и до днес за извършване на Християнски обреди!!!!

   http://www.otizvora.com/2009/11/601
   http://www.otizvora.com/2009/11/610
   http://www.otizvora.com/2009/11/619
   http://www.novjivot.info/2015/05/16/15120/
   http://www.nts-yambol.org/news_detail.aspx?newsid=0,8872296.xml
   https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&hl=bg&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBMQsARqFQoTCNGFupncjMgCFQaSLAodPlQJvA

   Изтриване
  2. Приемствеността е повече от явна, но руши старите догми, а точно с поддържане на тези догми определени хора са получили своите титли. Как тези индивиди да признаят, че нито са заслужили титлите си, нито са преподавали истината.

   Изтриване
 8. Павле, благодаря за изключително добре поднесения материал !!! Приложил си уникални снимки на скални релефи и скулптури !Научих много нови неща за разпространението на този култ в Мала Азия и за града Модра. За нас потомците на древните траки Култът към Предците и Култът към Мъртвите винаги са били много силни, така е и до днес и това е една от особеностите на нашата култура. Винаги съм харесвала анализите и хипотезите на Евгени Тодоров и никога не съм се съмнявала, че почитанията към Свети Георги са едно естествено продължение на почитанията към Тракийския Конник - един истински символ на пътя към спасението и безсмъртието на човешката душа. Доктрината на Тракийският Конник като божество и символ е една от любимите мои религиозни и философски доктрини. Мисля да напиша нещо по този въпрос - разпространението на това божество и култ в Древен Египет, въз оснва на артефактите, които намерих / изображения върху туники. За тази цел трябва да намеря допълнително по -подробни сведеня за тракийските колонии по долината на река Нил ( демографска картина, прослойки, поминък и др. ). Приятелски посдрави и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, траките в Египет са били доста, но няма много данни за тях. Павзаний прави едно интересно споменаване, има и епиграфски паметници, но като цяло информацията е оскъдна.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Че релефа е по-стар от официалната датировка ,по-стар е ! Наистина преди години мой съученик беше участник на разкопки точно горичката под релефа и бяха намерили стотици оброчни плочки на тракийския Херос ,даже ми каза ,че решили ,че има работилница за облачни плочки ,толкова знае били намерени!!! Но не малко интересни са и надписите около конника които са от по-късно време !!! т.е. може да се съди ,че през вековете може да са добавени някои елементи по самият конник ...примерно кучето да е било лъв но поради корозии на времето и нови тенденции да са вкопавали и засилвали релефа ..нещо като реставрация ,както сега се реставрират църквите примерно ! Но за мен безспорно конника е тракийско дело ,които и до ден днешен буди възхищение и поклон пред нашите деди ! Бих искал да чуя мнения за надписите ! Поздрави от Стойко !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стойко, не разполагам със снимки от надписите и няма как да дам коментар за тях. Нямам особено доверие на скиците на Фехер и Бешевлиев, дано един ден млади археолози представят дигитални снимки, които да позволят да се видят и най-малките подробности.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-нСерафимов, Гейза Фехир(Геза Фехер) е неточен често, но в едно е прав, заедно с други унгарски историци, че маджарите са се цивилизовали под властта на българите. Археологическия институт към УАН, твъди,че погребенията от 10-ти век саюдва вида:
   1. Бедни погребения, явно на основното маджарско население.
   2. Богати погребения, на хора от управляващия елит, с антропологичните черти на българите. Точните думи на унгарците са, че те не могат да кажат, че това са погребения на българи, но това е племе, много близко до българите. Като отчетем известният унгарски национализъм, проявяващ се и днес в състава на ЕС, това си е 100%-но признание за българския корен на династията на Арпад и неговата военна аристокрация.

   ПП. Моля за извинение за отклонението от темата.
   Димитров-Д3

   Изтриване
  3. Уважаеми Г-н Димитров,

   Вашият коментар силно ме впечатли поради това, че и вече покойният хърватски академик Луйо Маргетич пише за подобни артефакти от по-ново време, които потвърждават изложените от вас становища! Той отива още по-далеч, като изказва хипотезата, че днешните хървати са тогавашните „кроватци“, изпратени от княз Кроват да защитават южните граници на аварската държава. Надявам се, че и Г-н Серафимов би могъл да каже нещо по този въпрос.

   Изтриване
  4. Генетичните изследвания показаха показаха, че сме много близки с хърватите. Причината за това не е, че сме били един народ до началото на 7 век, а по-скоро това, че хърватите са потомци на илирите. Самите илири са близки роднини на траките и това обяснява както езиковите, така и генетичните прилики.

   Аз лично смятам, че хърватите са споменатите от Плиний Стари арвиати...на територията на Хърватско.

   Изтриване
  5. Хърватите и днес употребяват „модро“ в смисъл „синьо“.

   Изтриване
 10. Някои смятат, че изображението всъщност е на жена. http://www.virtualnabiblioteka.com/images/upload/books/Novi/petar.georgiev-madarskiat.konnik-.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето тук е следващата книжка на Петър Георгиев, в която той развива тезата си, а именно, че Мадарският конник е конничка - богинята Бендида (Артемида). В първата книга, на която си дал линк, не се твърди такова нещо. http://www.otizvora.com/files2015/pg-bendida.pdf
   Интересно четиво, определено.
   Има доста снимков материал, от различни ъгли. Не съм специалист и не мога да оценя достоверността на написаното, но като читател смятам, че е доста интересно и различно от всичко, което съм прочел по темата досега.
   Авторът също твърди, че релефът е с тракийски произход. По това спор няма.
   Това, върху което разсъждава (в началото е с едно мнение, после го сменя), е какво всъщност е изобразено и дали е ловна сцена или е сцена на жертвоприношение.

   Изтриване
  2. Не мога да се съглася с г-н Георгиев по следните причини:

   1. Бендида никога не е изобразявана на кон.

   2. Когато е изобразявана с оръжия, тя е с две копия, за това е наричана дилонхон-двукопийна. Конникът е с едно копие.

   3. Не ми е известно край Мадара да има светилище на Бендида.

   4. Мадара не е майка на тракийски, по тракийските надписи срещаме Матар, Матер(ан).

   Личи си, че г-н Георгиев е добре запознат с историята, личи си, че е интелигентен човек, но въпреки това не мога да се съглася с него.

   Изтриване
 11. ''Унгарският учен не се притеснява иозобщо от това, че сасанидско изкуство се появава едва през III век след Христа...''

  Сасанидско изкуство може и да се появява едва след 3 век, но персийското изкуство е факт най - малко от 7 в. пр. Хр..

  '' а както знаем от Херодот – “няма друг народ като персите, който да взаимства толкова много от други народи. ”-Her. I.135.''
  Нещо не ми е ясно, как така персите обичали да взаимстват толкова много, а професионални историци и археолози твърдят, че има ахеменидско влияние в тракийското изкуство ?

  http://istoriabg.com/?p=3179

  http://www.academia.edu/2604421/Thracians_and_Persians._The_so-called_International_Achaemenidian_Style_and_the_Metal_Vessels_from_Thrace_5th-4th_century_BC_in_Bulgarian_in_Seventh_Art_Studies_Readings_2009_Sofia_2009_134-145

  Като цяло май ще се окаже че траките взаимстват най - много, повечето тракийски съкровища на които се дивят редовите тракедонисти всъщност са изработени в малоазиатски ателиета и отразяват допира в този район на еленистичното изкуство и персийската култура. Твърде малко се говори и за скитското културно влияние върху траките, в множество тракийски артефакти се забелязва копиране на скитския ''зверин стил''.

  По темата за Мадарския конник - разбира се че той няма нищо общо с траките. Корените на конния бог са далеч на изток и такива изображения и пластики се откриват за първи път в Северното Черноморие (Боспорското царство )и се свързват със мигранти от изток - сарматите. На нито една металопластипластика, на нито едно изображение не се забелязват каквито и да е стремена при траките, дори кожени, което говори, че траките не са използвали и не са познавали стремето !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма спор, че народите се влияят един друг, но нека да обърнем внимание на подробностите.

   1. Това е фригийска мебел - 8 век пр. Христа, имат ли персите нещо подобно от този период?

   http://www.conservators-converse.org/wp-content/uploads/2013/06/Studio-1.jpg

   2. Това е фригийски монумент от 8 век пр. Христа, имат ли персите нещо подобно от този период?

   http://t10.deviantart.net/J8o9W8G3FRzgjh6ovyRQW-L3l_8=/300x200/filters:fixed_height(100,100):origin()/pre13/6597/th/pre/i/2014/197/a/a/phrygia_ii_by_erenyalcin26-d7qwcez.jpg

   http://2.bp.blogspot.com/-RQ8Uu1KFLLw/TpHuaXa57sI/AAAAAAAAHJk/qmEt19yg8ks/s1600/Rock_cut_tombs_of-Phrygian_Midas_Monument.jpg

   3. Това са фригийски монументални скулптури от 8-7 век пр. Христа, имат ли персите нещо подобно от този период?


   http://1.bp.blogspot.com/_F-ZiQNvmhRw/TSJCgiUjuNI/AAAAAAAABL0/nyHoUwKwpsE/s1600/sculpturedtombso00garduoft_0094.png

   4. Това е фасада на фригийски храм - 8-7 век пр. Христа, имат ли персите нещо подобно от този период?

   http://4.bp.blogspot.com/_F-ZiQNvmhRw/TT9-6aRjUjI/AAAAAAAABN8/T2xlJSEy550/s1600/historyartinphry00perriala_0144b.png

   5. Това са фригийски монументални надписи - 8 век пр. Христа, имат ли персите нещо подобно от този период?


   https://c1.staticflickr.com/1/5/9811512_202fbc82e2.jpg


   6. Това е фригийски ритон от 8 век пр. Христа, както виждаш стила е копиран по-късно от персите :)

   http://www.livius.org/a/turkey/gordium/gordium_large_tomb_situla3.JPG

   - eто още един фригийски ритон, чийто стил персите копират :)

   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b8/16/6a/b8166a64bd9c38613fc3fa5947f4ae32.jpg


   Драги ми чуждопоклоннико, парти и перси копират дори тракийската, фригийската шапка

   http://cdn.ipernity.com/133/79/37/24057937.3fc4b558.640.jpg?r2


   Сега разбираш ли защо Херодот казва, че няма друг народ като персите, който да взаимства толкова много от други народи?

   И недей да забравяш - скитите са наричани тракийски народ, но никога персийски.

   Изтриване
  2. ''Драги ми чуждопоклоннико, парти и перси копират дори тракийската, фригийската шапка ''

   Добре убеди ме траките са основоположници на човешката цивилизация, както разбираме от твоите статии траките повлияват културно перси, римляни, келти, дори и тюрки (!), разбрахме, че готите, скитите, сарматите и аланите са балканци сиреч траки коита са хванали пътя, кой на север, кой към Азия. Нещо повече, от твоите публикации разбираме, че неолитното население на Балканите е тракийско. Ами та вие сте на едно мнение с Волен Сидеров който по митинги и телевизии говори за трако - българска цивилизация със 7000 годишна история по българските земи. В предавания по същата телевизия (спонсорирана с руски капитали) на зрители се подаряват книги на цитирам: ''патриота Ганчо Ценов''.

   Да не се окаже че и твоите благородни и патриотични занимания с историята на древните българи са финансирани с руски средства ?

   Изтриване
  3. Ето нещо от Волен
   https://www.ataka.tv/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B3-c12444.html

   1 : 1 с автохтонните тези на Серафимов !

   Изтриване
  4. Така значи, липсата на аргументи те води до отправяне на необосновани обвинения. Не се ли усещаш, че така закопаваш не мен, а себе си показвайки не само безсилието си, но и нивото на морала си?

   Изтриване
 12. Рорик

  Ммм даа,
  Който търси намира.

  Ето тук ритуал по поставяне на фригийски шапка ,и един куп конници с фригийски щапки. Така че може би Мадарския конник е с фригийска шапка , а не жена. .На предната страница една жена подава книга на голи младежи и около тях има пак фригийски шапки.
  А казват че траките били безписмени.. .
  Там казват че това митра е титла за , ,мъдрост , разум...Просъществувал чак до 4-ти век след Христа когато са изчезнали траките и се появили българите.Даже говорят за картина българи- войници с такива шапки и началникът им със слънчева корона . Безписмени значи били , пък разнасят книги.Да го дочета , че не го дочетох.
  Поздравление г-н Серафимов. Не зная как сте стигнали до вашите изводи , но в тая тема нагледно са разнищени нещата.
  Митра е предшественика на Христос,В началото на първото хилядолетие са го кръстили Христос, не им е било достатъчно и в 300 и някоя си година са го окастрили и прекръстили и присвоили и после още един път . Все ни прекръстват и все недокръстени си ходим . .

  http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=444&sid=ede5b6d792f5d30b6495ac6d715af665&start=60

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чичко Рорик,

   Жалко, че линка, който си дал, не ми се отваря. С такова любопитство чаках да прочета за „предшественика“ на Христос – „Митра“.
   От друга страна винаги съм се чудил защо скалата над главата на конника е като допълнително изчукана. А сега и това не мога да разбера. Не си ли объркал нещо ?

   Изтриване
 13. Говорим си с колеги на различни теми,и решавам да им споделя за приемствеността в иконографията на св.Георги-показвам им изображение на тракийският Херос и питам-а това на какво ви прилича?Всички отговориха:на Мадарският конник.Наистина най-видимото и лесно обяснение е често пред очите ни,и не е нужно да търсим из Азия и Иран...Чудно как открилите Мадарският конник не са направили връзка с намерените на мястото оброчни плочи на Тракийският конник .Всъщност,не е чудно,а е страшно как отново историята ни бива манипулирана.Но истината все пак излиза наяве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страшно е разбира се, толкова неща са се знаели и все пак са премълчани:

   - оброчна плочка на Тракийския Конник пронизващ лъв с копие е намерена не къде да е, а в Мадара, където има още около 200 други.

   - Георги Баласчев публикува откритието на Густав Заре, който намира скални релефи на божество-конник в Мала Азия.

   - Името на тракийския град Модра е известно на всеки уважаващ себе си учен защото е споменато от Страбон, който е основен автор.

   - Още през 30-те години Фехер признава, че скитите познават стремето, макар то да е от кожа. Скитите обитават Добружда от незапомнени времена и според Тукидид имат същата екипировка като гетите, в чиито земи е Мадара.

   Изтриване
 14. Рорик

  Анонимен24 септември 2015 г., 19:13

  Извинете ,не дочетох темата . Днес я дочетох. Темата е за Митра .Но има повече информация за Бал и Кибела..Повторих съждението на един от форумците .,без да пиша че е чуждо, не мое. Но там има конници със такива фригийски шапки.Намерени са в Италия при етруските.Не зная защо не се отваря адреса.Но ще ви разочаровам дори и в тая тема има факти които потвърждават че траките-гети са и секли монети.И в надписите на тези монети има графема Б.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гетите са секли монети, има златни монети на Косон https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Koson_79000126.jpg

   Изтриване
 15. Георги Лозанов: Около фигурата на конника са издълбани надписи на гръцки език с важни сведения за българската история. Професор Веселин Бешевлиев предполага, че надписът може да „стои във връзка с името Аспарух“. Изказвани са различни мнения, които свързват надписите около конника с българските ханове Тервел, Крум, Омуртаг и император Юстиниан II. Интересен и важен е надписът на Омуртаг, открит при езическото светилище в подножието на Мадарския конник: единствено в него е съхранено директно споменаване за върховния бог на прабългарите Тангра (почитан сред всички тюркски народи и племена през епохата на ранното средновековие под името Тенгри). Мадарският релеф е част от голям археологически комплекс, обхващащ обекти с религиозно, културно и военно предназначение. Стръмни стъпала вляво от релефа водят до Мадарското плато на 431 m височина. Наблизо се намират и първите две български столици: Плиска и Преслав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментарът на Г-н Лозанов влиза в явно противоречие с казаното от Г-н Серафимов за т. нар. „български“ бог Тангра! Според него това име никога и никъде не е било откривано изписано изцяло в гореупоменатия вид!

   Изтриване
  2. " Откритието " на плочата с името на Тангра е направено от Геза Фехер. Има няколко проблема обаче

   - не се касае за една плоча, а за фрагменти, които не са с една и съща дебелина, т.е. не са били първоначално едно цяло.

   - името на Тангра не е изписвано, има само ТАГГ.....останалото е допълнено по желание.

   - в българската именна система Тангра, Тенгри отсъства напълно, но за сметка на това над 20 български имена са вдъхновени от тракийски теоними:

   В лявата колона са представени тракийските имена на древни богове, а в дясната са българските им съотвествия:

   АЗДУЛ- ЯЗДУЛ
   АРЕЙ- ЯРЕЙ
   БАГАЙОС- БОГОЙ
   БАЛИС- БАЛИШ
   БАСАРЕЙ- БАСАРИНА
   БИСТИР- БИСТРЬО
   ВЕНДИС- ВЕНДА
   ВЕДЮ- ВОДЮ
   ВИТЮ- ВИТЬО
   ДАРЗАЛА- ДЪРЖИЛ
   ДЕН- ДЕНЬО
   ЗАЛТЕН- ЗЛАТАН
   КАРПЕЙ- КРАПО
   КЕРНЕН- ЧЕРНИН
   КОТЮС- КОТЬО
   МАГУТИС- МАГУТ
   МОЛОДАС- МЛАД
   ПЕРКОС- ПЕРКО
   САВАС- САВА
   СУРА- СУРА
   ТИТИС- ТИТА
   ТОТИС- ТОТЕ
   ТУРМА- ТУРМАН

   Изтриване
  3. Г- Серафимов, мисля, че Гейза Фехир "прочита" името на Тангра, под влиянието на историците, считащи маджарите за тюркско племе. Това мнение е било широко разпространено. Тъй като Фехир счита, че българите са цивилизовали(властвали) маджарите, като даже името на държавата им има българска етимология, той счита, че и българите би трябвало да са тюрки. Така някак си българо-унгарските отношения стават по-лесно обясними, естествени и по-малко противоречиви и по-вече миролюбиви, едва ли не братски. Трудно е за унгарците да кажат направо, че са били под властта на българите.

   Изтриване
  4. Не зная какви са били мотивите на Фехер, но не одобрявам методите му. Има едно пресилване на нещата, а и премълчаване на важни данни. Носят се дори слухове, че Фехер е намерил в наша могила плоча с надпис и я е укрил. Не зная дали това е вярно, но съдейки по действията му, не е за изключване.

   Изтриване
  5. Да изведеш от фрагмента "тагг" името Тангра звучи дори още по-нелепо, отколкото приравняването на "бигом" с "ябгу", съответно замяната на обяснимото "канас бигом" (княз/началник/водач божи/от бога) с мистичното, измислено и с неясно значение "ювиги хан". Може някога да се намери на българска територия плочица с името Тангра, изписано ясно и недвусмислено, но аз продължавам да чакам откриването на олтар или храм на този бог. Необяснима е липсата на поне един такъв предвид почти двете столетия хипотетично езичество на дедите ни отсам Дунава.

   Изтриване
  6. Аз се чудя как учените ще обяснят, че в българската именна система присъстват над 700 тракийски имена, но пък за сметка на това няма тюркски, или ирански. Как може един забравил езика си и превърнал се в малцинство народ да окаже такова влияние???

   Изтриване
 16. http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5003417
  Не знам колко още проучвания трябва да се направят, че да се промени тотално историята по която ни учат.
  Побеснявам всеки път, когато многоуважавания от мен Б. Димитров, определя теорията за местния произход на българите, като пълна глупост. Доводите, с които ,,оборва" всяко доказателство за автохтонизъм, са толкова наивни и по детски глупави, че карат любител на историята, като мен, да клати състрадателно глава.
  Пример - според Б. Димитров, мирмидонците на Ахил се нарекли българи, защото били страшни в боя и приличали на древните мирмидонци.... Многоуважавания от мен професор пропуска да каже, защо по тази логика българите не са се нарекли мирмидонци, а е обратното. Това е един от десетките примери на безсилие пред фактите, на един наистина достоен българин, но за съжаление от старата школа.
  Имам един въпрос към тебе, Павка. Според много гръцки историци, древните гърци са достигнали ,,с гръцката колонизация на Азия" чак до Китай, до днешната китайска провинция Юнан. доказателство за това е името на самата провинция - Юнан и днес е името на Гърция. В самата провинция има много старогръцки селища и градове - Дионисиас, Маланга, Архидамия, Афродисиас, Ермион, Дион, Иреон, Елевсис, Зевгма и др. Тази провинция е на границата с Лаос и Виетнам в автономна провинция Юнан. Имаш ли някакво обяснение за това и какво точно означава името Юнан и наистина ли е китайското наименование на Гърция или просто е синоним на някоя страна от Запад.
  Благодаря предварително.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Юнан, или по-точно Ал Юнан е арабското име на Гърция, най-вероятно е взаимствано от иранското Яуна-Йония. Йонийците обаче не са гърци, а погърчени пеласги, за това свидетества Херодот, който самия е йониец - Her.I.56.

   Китайската област Юнан от друга страна означава - на юг от облаците

   http://www.learnchinesehistory.com/china-province-meanings/

   Изтриване
  2. Георги Лозанов: Мирмидонците били българи? Траките били българи? С подобни нелепици, неподкрепени от нищо реално, нищо материално и нищо археологическо, компрометирате дори безусловно доказаната теза, че траките са третия основен компонент от нашата народност. Съжалявам, но в желанието си да измисляте история, дори и от патриотични подбуди, опошлявате истинската ни история. Цитирате генни изследвания? Та някой от вас въобще запознат ли е, че тези „изследвания“ са с процента на допустимост от под 5%? Четете повече, работете на терен. Друго нямам какво повече да добавя.

   Изтриване
  3. Г-н Лозанов, преди да се появят генетичните изследвания са проведени антропологични изследвания. Ето това се казва там -

   “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” [1] стр.111.

   Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” [1] стр.122.

   Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи – “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [2] стр. 260.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Ето и изказване на учен от БАН - “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” - Д. Ангелов, “Образуване на Българската Народност”, Наука и Изкуство, София, 1971, с.189-190.

   Не е само антропологичния ни тип, който ни определя като траки, за това свидетелства и нашата култура - етнологът Николай Колев представя на читателите си своите изводи в “Българска Етнология”, с. 58-59:

   “Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

   · I, II и IV тип рала за обработка на земята,
   · вършитбата с диканя,
   · култивирането на лозята и направата на вино,
   · трансхуматното (подвижно) животновъдство,
   · носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
   · грънчарското колело;
   · черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
   · сходството на самодивите с тракийските нимфи,
   · русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
   · кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
   · нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
   · За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
   · жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
   · жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”

   Изтриване
  4. Г-н Лозанов, продължавам тук със свидетества на друг български учен - Важни данни за характера на културата ни е представил в своя работа и Евгений Теодоров. Не случайно заглавието на една от най-забележителните му творби е “Древноракийското Наследство в Българския Фолклор”. Теодоров разглежда подробно нашите празници, обреди и обичаи и като извод, в края на творбата си казва следното:

   “ Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ - “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

   Изтриване
  5. Г-н Лозанов, ето и друго мнение на български учен - В тракийския се забелязват абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза В. Георгиев ( Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е ( ие) от друга е засвидетелствано не само в античността ( в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

   Отново В. Георгиев отбеляза, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти зилен -зелен ( Διντιπορις –Δεντουπορις )...

   В тракийските диалекти забелязваме варианти КЕТРИ, КЕТРЕ отговарящи на старобългарските ЧЕТИРИ, ЧЕТЫРЕ.

   Редица учени са изолирали доста тракийски думи. Вл. Георгиев, И. Дуриданов, О. Хаас, В. Томашек, Д.Дечев и др. предагат следните съотвествия:


   КАВ КОВА
   КОЗА КОЗА
   ЗАЙКУС ЗАЕК
   ОРОЛ ОРЕЛ
   ЗУМ ЗМИЯ
   БЕБЕР БОБЪР, БЕБЕР диал.
   ДРАЗД ДРОЗД
   ЗЕР ЗВЕР, ЗВЯР
   ЗОМБРОС ЗУБЪР, ЗОМБРЪ
   УДРА ВИДРА
   ЗЕРВА ЖЕРАВЪ-жерав
   БЕРГАС БРЕГ, БРЯГ
   КАЛАС КАЛ
   ИЛ ИЛЪ-тиня, глина
   ЛУГ(ИН) ЛУЖА-лъг, блатисто място
   МУСАС МЪХ
   ОСТАС УСТИЕ НА РЕКА
   МАРИ МОРЕ
   ОЛГОН ВЛАГА, ВЛАЖЕН
   ЗЕМЕЛА ЗЕМЛIА-земя
   СТУРИЯ СТРАНА
   ГОРДО ГРАД
   ВИСА ВЬСЪ-село
   БУРД БРОД
   СТРАМБЕ СТРЪН, стърнище
   КАРПА КАРПА-скала
   ТАРПО ТРАПЪ-трап, яма
   ДРУМЕ ДРЪМА-горичка
   ГАЛТИС ГОЛОТЪ-поледица
   РУМБА РЪБ
   КАПАС КОПА
   БРИЗА БРИЦА-вид житно растение
   ЗЕЛКИЯ ЗЕЛКА
   БЕРЗА БРЕЗА
   БРУЗАС БЪРЗ
   СКАРАС СКОРЪ-бърз
   ДАРЗАС ДЪРЗ, ДЪРЗЪК
   САБАЗИАС СВОБОДЪ-свободен
   ДАБА ДОБЪР
   ПРИАНТ ПРИЕНТЪНЪ-приятен, желан
   СВИТУЛ СВЕТЪЛ
   ДУМАС ДЫМЪ-дим, тъмен
   БАЛ БЯЛ
   КЕРСАС ЧЕР, ЧЕРЕН
   СТАРА СТАРЪ-стар
   ЗАЛТАС ЗАЛТЪ, ЗЛАТЪ-златен
   ПРАС ПРЪСКАМ
   ДЕРЗ ДЪРЖА
   ДЕГ ЖЕГОН, ДАЗ-ДЕЩИ-разпалвам
   СВИТ СВЕТЯ
   ТРАУС ТРОША
   ВЕР ВЕРИОН-извирам, вра
   ДАЕТ ДЕТИ-слагам, полагам, поставям
   ВИТЕТО ВИДЕТЪ-вижда, той види
   ВАЙРАС ВЪРТЯЩ
   БРЮНХОС БРЪНЧА, БРЪМЧА
   КЕНТАС ЧЕНДО-чедо
   ТРИ ТРИ
   КЕТРИ ЧЕТРИ, ЧЕТИРИ
   КУПСЕЛА КУПЧЕ
   ПИНОН ПИЕНЕ
   ДИН ДЕН
   ТАЛКАС ТЛЪКЪ-тълкуване, обяснение

   Изтриване
  6. Както виждате г-н Лозанов, аз не си измисям нищо, просто съм събрал, анализирал и представил неща открити от други учени. Поради страха от репресии тези учени не са могли да кажат повече. Срахът е бил напълно реален понеже дори и днес съпротивата срещу теорията за местния произход на българите е фанатична и злобна. Това не е учудващо като се има предвид, че старите агенти на ДС и тези участвали в тоталитарната цензура все още имат влияние.

   Вие г-н Лозанов имате право да се съмнявате, имате право също и напълно да отречете местните корени на българите, но в такъв случай ще Ви се наложи да оборите две мащабни антропологически изследвания, а и изводите на някои етнолози и езиковеди.

   Когато направите това и представите сериозни аргументи за азиатския произход на българите, аз самия ще Ви стисна ръката и ще Ви благодаря, че сте ми показали истината.

   Дерзайте!

   Изтриване
  7. Заблуждение е че въпросните съпоставки с български думи са тракийски думи. Те са хипотетични реконструкции от ономастика през всякакви индоевропейски езици. И остават хипотетични, а не реални.

   Изтриване
  8. Това си е само Ваше мнение, нищо повече. Ще представите ли доказателства за твърденията си?

   Изтриване
  9. ДНК изследванията били с "допустимост" 5%?
   Що за научен термин използвате г-н Лозанов?!
   Няма такъв термин "допустимост" нито в генетиката, нито в статистиката. Има го само в стругарството, което явно по ви е по сърце
   ДНК изследванията са категорични че българите са местно население, а плямпалници като вас само предизвикват смях с лаизма си
   Поздрави от бате Митко Димитров

   Изтриване
  10. Дори нито едно доказателство, което Г-н Серафимов е представил през годините досега, да не е категорично, реално и подкрепящо тезата му, по-смущаваща за мен е липсата на сериозни доказателства за официалните теории, които на всичкото отгоре звучат твърде нелогично.

   Изтриване
  11. Точно за това започнах проучванията си - липсата на сериозни доказателства за официалните теории, които на всичкото отгоре звучат твърде нелогично.

   Когато прочетох достатъчно от работите на уважаваните учени, косата ми настръхна от ужасните манипулации и сериозни пропуски.

   Нямам претенциите, че съм способен да пренапиша историята, аз съм от хората, които казват - Кралят е гол! :)

   Изтриване
  12. Според г-н Лозанов, ако си направя ДНК тест със моя син.И той излезе идентичен(разбира се) то аз мога да бъда само 5% сигурен че той е мой син.Надявам се сам разбирате г-н Лозанов колко абсурдно е вашето твърдение.До колкото съм на ясно границата на грешката в около 1%...тоест ако ви кажат че имате 1% ескимоско ДНК,можете да спекулирате до колко измерването на това ескимоско ДНК е вярно.

   Изтриване
 17. Господин Лозанов, имате претенции да ни поучавате. Карате ни да четем повече, в което няма нищо лошо. Правите се на познавач и затова много Ви моля, дайте ни дефиниция на споменатия от Вас термин " процент на допустимост". Някои от коментиращите тук имат представа не само от хуманитарни науки. Преди да разговаряме по същество, първо трябва да се уточни терминологията. Нали.

  ПП. Този "термин", който само Вие разбирате, вече ни го пробутвате за втори път. Първият случай беше преди около половин година.
  Лично аз не смятам да общувам с хора, боравещи с неизвестни никому термини. Ако Вие сте негов автор, моля, светнете ни.

  Димитров-Д3

  ОтговорИзтриване
 18. „... единствено в него е съхранено ДИРЕКТНО СПОМЕНАВАНЕ ЗА ВЪРХОВНИЯ БОГ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ТАНГРА ...“

  На това място г-н Лозанов ни дава един класически пример как една модифицирана реалност може да се представи за истина и да влезе като такава в официалната ни история !!!

  ОтговорИзтриване
 19. Г-н Серафимов, позволете ми като лаик да задам въпроса си, какъв е Вашият кометар по отношение на мисловната ос МадаРа - ТангРа - бог Ра (в светлината на историческите данни за присъствие на траки в египетската култура и връзката им с Бастет)? Защо се търси връзка между "модър" и "мадара", не е ли по-видна връзката между "матар"-а - "мадар"-а ? Самият Вие пишете:"Мадара не е майка на тракийски, по тракийските надписи срещаме Матар, Матер(ан)." Подсъзнателно ми се натрапва една мисъл - както в християнството съществува мъжкото и женското начало (визирам Исус и Богородица), то не Ви ли се струва, че при траките може да е съществувал аналогичен модел - бащата на народа траки Тангра и майката Мадара?
  Друго, което ме озадачава е изписването на тракийския конник като" тракийския Херос" - това откъде и откога се налага в научните среди? Лично на мен ми звучи доста гръцко това "с" накрая. Много по-бизко ми е умозаключението, че произлиза от думата "герой". Чували сте как в много краища "г" се произнася нещо средно между "г" и "х". Вмятам, че и до ден днешен много ми е дразнещо упоменаването на хан Аспарух с това име, след като съществуват анали, че името му е Исперих (Испор). Постоянно се натъквам на гърчеене в езиково отношение на историческите факти. Имам и друга връзка по името Херос - като произлизащо от "хорс". Силата на траките може би е била достатъчно голяма за да приемат в езика си германските пемена и да трансформират "хорс" в "хорст"(кон), виждайки изображенията на тракийския конник. Някъде имаше писано, че ordnung идва от българската дума орда.
  Разбира се това са си мои разсъждения. Задавам си такива въпроси, опитвам да си ги обясня - Вие сте ерудиран човек и ми се иска да поразъждавате върху тази плоскост, която Ви задавам.
  Благодаря, че прочетохте мислите ми!
  Зибуте

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог с име Тангра не е имало. Тюрките са почитали Тенгри, той е почитания от шумерите Дингир. Името Дингир е сродно на тракийското божествено име Дин, етруското Тиния, Диния, германското Тиу, а и хетското тиуна-бог.

   Изтриване
 20. Rorik

  ---Та някой от вас въобще запознат ли е, че тези „изследвания“ са с процента на допустимост от под 5%? Четете повече, работете на терен.--

  Г-н Лозанов,
  Генетиката е млада наука. Съвместимостта на гените на маймуната и човека е с разлика наистина под , е някъде 5 процента, да не беше и 1 процент. . И в тези под 5 или 1процент са събрани всички гени на човеците по земното кълбо. Но това не пречи на лекарите да правят успешни трансплантации. Има и много неоткрити неща. Например , как е възможно майката да не може да бъде донор на бъбрек на сина си , но да е донор на нечий син в Турция и съответно ,роднина на този син от Турция да е подходящ донор на българския син. Това е рядък случай разбира се. Но все почесто се намират донори на наши пациенти в Турция и обратно. .И още един феномен възникнал при соца ми правеше впечатление. В Росия имаше бум на раждания на черни деца от бели родители. Даже и име му измислиха тогава , но го забравих . Та соц лекарите определено доказваха съвпадение на гените на чернокожото дете с белия баща.Уж само дефлорацията на бялата девойка , оказвала влияние на гените. Но се замислих , като случайно попаднах на болничния съдебен консултант ,който сподели че политиката тогава е да се намери баща на детето за да може някой да го отгледа. .Това недоверие се потвърди ,когато белия баща зачезваше на някъде или умираше, детето беше отгледано и поело своя път, и изведнъж се намираше истинския баща някъде по южните страни , студентствал на младини по Росията. . Та имаше и такава соц. генетика. Та генетиката ще мине и през такива неща разбира се. Та така..В тези от 1 до 5 процента човеци са се събрали гените на цялото земно кълбо , от цвета на очите , кожата , .... даже и гени на мозъка. Та така с четеното. Ще излизат все по нови и нови проучвания и картинката ще става все по цветна. .

  ОтговорИзтриване
 21. Георги Лозанов: От особена важност е изказаното от Р. Рашев мнение, според когото тълкуването на скалния релеф като образ на български владетел не може да се постави под съмнение и може да се приеме, че "се касае за обобщен образ на обожествен владетел, който в съзнанието на съвременника се е преплитал с чертите на образ от ранносредновековния епос". Освен това, около конника са представени няколко фрагментарно запазени надписа на средновековен гръцки език, които според Бешевлиев са от времето на Тервел (700-721), Крум (803-814) и Омуртаг (814-831). В тях се четат имената на българските канове Тервел, Кормисош и др. След налагането на християнството, конникът е отъждествяван по всяка вероятност със Св. Георги.
  Идеята, че релефът изобразява тракийския конник-херос е многократно изказвана, но срещу нея има неоспорими аргументи. Тя е трудно защитима поради няколко факта. Например, при Мадарския релеф конникът е със стремена и седло, непознати на траките и по-късните европейски народи до VI-ти век.
  Важен контрааргумент също е фактът, че в огромния брой изображения на тракийски конник, кучето и лъвът са съюзници на конника, докато при Мадарския релеф, лъвът е явен враг. Географската близост на релефа до столицата Плиска, както и детайлите, доколкото са запазени, също подкрепят тезата за прабългарския произход на релефа. Конят има подчертано мощни форми и наподобява други изображения на коне, откривани при строежи в близката столица Плиска.
  Силен аргумент са и гръцките надписи около конника, които съобщават за събития, засягащи България и Византия при Тервел, Кормисош и Омуртаг. Иконографските особености на релефа Мадарски конник също показват, че той представлява произведение на българската релефна пластика от началото на VIII-ми век.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аргументите против това, че Мадарския конник е строен от траки са несериозни.

   1. Точно в Мадара е намерена плочка на Тракийския Херос пронизващ лъв, представил съм и илюстрация на този артефакт, жалко е само, че някои хора не желаят да видят очевидното.

   2. За скитите се признава, че познават стремето, според Е.Д. Филипс съществува вероятност траките също да имат стреме, а то няма и как да е иначе понеже траки и скити живеят заедно в Добруджа и притежават същата екипировка. Това е засвидетелствано от Тукидид.

   3. Като каже някой траки защо трябва да мислим за V век преди Христа? Хайде да предположим, че седлото е от от VI век, ами то през този период е апогея на тракийското влияние в Римската Империя. Тогава властват траките Юстин I, Юстиниан I, Юстин II, това е и времето на най-великия римски пълководец - тракиецът Велизарий.

   В следващия VII век пъководец на тракийската войска в Римската Империя е Фока, той става и император.

   Дори седлото да не е тракийско, то какво пречи траките да се взели някои иновации от други народи и да са ги ползвали?

   Надписите изобщо не са аргумент за възрастта на паметника. Няма посвещение в което да се казва - В лето ...княз...издигна...
   В такъв случай нищо не пречи надписа да е от времето на Аспарух и да е изваян от траките освободители на земята ни като благодарност на върховното им божество - Хероса.

   Това за иконографските особености на релефа и твърдението, че той представлява произведение на българската релефна пластика от началото на VIII-ми век е доста несериозно. Какви други примери има от този перидод, нужни са примери, с които да се направи сравнение. Къде са те?

   Изтриване
  2. Георги Лозанов: Заобиколихте моя коментар без никакъв конкретен отговор но все пак има научни среди където можете да защитите вашите аргументи. Иначе всеки може да развива всякакви теории.....

   Изтриване
  3. Г-н Лозанов, като отваряте дума за конкретност, пояснете кой коментар съм заобиколил, все пак Вие представихте няколко коментара, на които аз се опитах да отговоря.

   Това, че отговора не Ви допада не означава, че не е даден отговор.

   Като говорим за научни среди, нека не забравяме, че хора от тези среди си затвориха очите за две мащабни антропологични изследвания доказващи, че българите нямат нищо общо с азиатците.

   Хора от тези научни среди внушаваха, че старите българи са имали ханове, макар тази титла да не е документирана никъде.

   Хора от научни среди твърдяха, че старите българи са роднини на хуните и са обитавали шатри, но се пропусна сведението на Приск, че хуните живеят в къщи направени от масивни дървени трупи, които са украсени с дърворезба.

   Хора от научни среди внушаваха, че езикът на старите българи е бил тюркски, въпреки, че никой от старите автори споменали дедите ни не твърди, че българската реч е като тюркската. Да се определи групата на един език въз основа на двадесетина думи не е просто ненаучно, това е наглост и безумие.

   Изтриване
 22. Рорик

  Г-н Лозанов.
  По въпроса за четенето. Тия почивни дни прочетох римската теза , не запомних чия,за произхода на думата българин.
  И там казаха че когато са се създавали националните държави за България се е определила територията според езика и вярата, обичаите..И има написано че българите имат право на самостойна църква , защото имат особен вид битие. Православни са ама не точно като ромеите Изказва се тезата че белезите на етноса българин са няколко. 1. Професията и мястото което са заемали група хора в обществото, езика, вярата, и свързаните с последната битови особености.
  Г-н Серафимов е търси.корена на етноса ни , преди всичко в езика и намира връзката на българите с траките по белезите - език , вяра , бит, Сега се добавя и генетиката и картинката става все по цветна.
  Какви неточности виждате в съжденията на г-н Серафимов? Той ви е изредил думите , които и до днес са живи в нашия език. Казал ви е че категорията българин се е срещала и много предиНовата ера.. Изрежда топоними по Балканския полуостров ,,имена на реки , на хора , богове , ... все думи от нашия език. Кое конкретно не е вярно според вас?В спора се ражда истината . Давайте. Ще повтаряме ще питаме , ...
  Ще бием камбаната защото все повече виждаме че няма как да сме дошли от някъде си а да не сме потомци на траки , чиито имена и думи ползваме и днес.Как така се разкопава гроб в който се намират запазени дрехи на хиляди години , които удивително приличат на бабините поли и престилки от преди 50 години..
  Как така виждаме рисунки в Лондон от 19-ти век на , "гъркини" облечени в рокли които поразително приличат на бабиния гърченик в раклата. Дайте разликите . Да анализираме.
  За Мадарския конник.Не виждам добре положението на краката на конника. .Струва ми се че са напред . Има ли покривало на коня предполагам че има и стреме..Виждам лъвска кожа на гърба..Даже виждам и шпори на една от следващите картинки на ботушите на конника.Дядо първо ме учи да яздя ,на чувал със зашити кожени ремъци., за да не падам Беше ми по удобно от колкото на седлото му.Бях на 5 години.
  Мисля че думата е модър. .След руско влияние да е станала о-то на а - Мадара . Дали е мъдрост или модър не се наемам да гадая . По нашия край има дума модро небе. синьо на цвят или небесно синьо. Небесен конник ,от небето ? Небесен Бог??

  Направи ми впечатление името на бог - турма, турман .Единия ми род е Гуновци - хуновци а другия турманци. Къде мога да прочета за този бог? . .

  ОтговорИзтриване
 23. Уважаеми Г-н Зибуте,

  С интерес прочетох коментара Ви и с нетърпение очаквам мнението на Г-н Серафимов по отправените към него въпроси. Единствено си позволявам да възразя на Вашата представа за някакво „мъжко и женско начало в християнската религия“. Освен началото изявено чрез Светата Троица, в християнството не съществува никакво „женско начало“ в лицето на Мария, от която се е родил Исус ! Огромната заблуда да се обожествява тази смирена добродетелна жена е тежко нарушение на заветите на Господа! Това е споменато най-малко на два пъти в Новия Завет.

  ОтговорИзтриване
 24. Поздрави и от мен.
  Виждам,че някои от твоите опоненти си успял да ги убедиш,че"Траките са основоположници на съвременната цивилизация".....
  Какво ли ще бъде изражението им,когато осъзнаят,че тези основоположници са говорили Български език.
  Поздрави и Успех Родолюбецо!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За всяко нещо се иска време, иска се време и хората да осъзнаят, че тези, които са разнесли искрата на познанието в Европа, а и части от Азия, са наши предци.

   Поздрави!

   Изтриване
 25. Не е съвсем по темата г-н Серафимов, но е безценно:
  http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=49818

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Журналистите не са си свършили работата добре. 10 000 пр. Христа не е Неолитната епоха, а Мезолитната, тя е по-стара. Троя е едва от трето хилядолетие преди Христа.

   Иначе новината е интересна.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ето я и оригиналната новина на Дейлимейл
   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3243225/Is-Europe-s-largest-prehistoric-house-Vast-stone-building-7-500-year-old-Bulgarian-complex-two-floors.html

   Ето и една по-стара, но също интересна:
   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3093131/Neolithic-village-hidden-beneath-Bulgaria-8-000-year-old-rows-streets-two-storey-houses-unearthed.html

   Изтриване
  3. Ето я и оригиналната новина на Дейлимейл
   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3243225/Is-Europe-s-largest-prehistoric-house-Vast-stone-building-7-500-year-old-Bulgarian-complex-two-floors.html

   Ето и една по-стара, но също интересна:
   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3093131/Neolithic-village-hidden-beneath-Bulgaria-8-000-year-old-rows-streets-two-storey-houses-unearthed.html

   Изтриване
 26. Анонимен25 септември 2015 г., 20:45

  Георги Лозанов:
  Цитирате генни изследвания? Та някой от вас въобще запознат ли е, че тези „изследвания“ са с процента на допустимост от под 5%?

  kansandilh:
  Не, не сме запознати с такова понятие „процент на допустимост“ и няма как да сме запознати, и знаете ли защо – поради една много проста причина: въпросното понятие съществува само и единствено във Вашата глава. А доколкото мога да преценя - сред коментиращите в блога няма телепати, които биха ни разкрили какви мисли се въртят в главата Ви. Аз също не съм телепат. Така че, след като Вие не благоволявате да ни разкриете съдържанието на измисленото от Вас понятие, ние оставаме в неведение въпреки наставленията, които давате – да четем. Колкото и да четем, каквото и да четем никъде не откриваме понятието „процент на допустимост“. С тази Ваша измислица „процент на допустимост“ целите едно нещо – да внушите на незапознатите с теорията на извадковите изследвания, че изследванията, за които става въпрос по-горе, са недостоверни. Опитът Ви обаче е смешен и жалък.

  ОтговорИзтриване
 27. Всички скачат да дискутират МАДАРА, кой ще дискутира ФАДАРА ? :) Мадара е доказана иранска дума, съставена от съкратената форма на МА т.е Майка на модерен български и славянско наречената дума ДАР (дарявам, подарък и тн). Влезохме в парадокса веке.

  " В някой райони на България явно има иранци, щом имат дума Модър, че и означавало син,синьо от тук, явно идва и думата Чадър, както и Кадър, тъй като Модър идва от сорта на: Заради теб Мъдрото небе реве като из ведро, та Кадърния за да не стане Мокър си извади Чадъра. Сега, ако извадим някой от българските диалекти, ще се получи : Оти Мъдиш Небу ке вали на едро, ту Къдиш Чадъша ту да не останеш Мокиш. Я да видим по гръцки: Отис Мадос кес валис пас едропос, тус кадусос чадисис, тус не да станисос Мокисис. Тук веднага можем да обясним отрицанието при гърците, който са обратно на пук на българите с тяхното обърнато "НЕ -ДА" в опозиция на нашето "ДА - НЕ". "

  Шегата на страна, нека се върнем към МАДАРА и що е то? Половината европейски езици имат МОДЕР, МАДЕР, МАДРЕ, МАТЕР, като майка, някой от тях и като Мохер, Мотхер, Метхер дори при руското МАТь, всъщност се има в предвид матЪ - където Ъ в ст.бълг е имал звукова стойност както Ар,Ър, така и Ра, Ръ или в случай, показани при германци и италианци Ре,Ер. Имаме и промени на Т в Д, както и на ТХ, th в Д .

  В българския в момента имаме МОДЕР-ЕН, МОДЕР-НА, МОД-А, Модите принципно са водени от жените.

  И малко повече неща за размисъл - МАДАРА, Мaдарския конник, на английски Mother Horsmen т.е Мадар Хорсмен , от тук може да се извадят няколко неща... Хорес, Египетския Хор, съкр форма би могла да се изведе с МАд'Хара, Някой вадят Герой, други най вероятно ще извадят Кормисош, Х се четяло в стар.бълг Т от тук Терес или пък Хоресмн, Хорезм накрая се губи н-то. Я да споменем малко за Хорезм....

  Има ли връзки Хорезм с траки и българи, ами има как да няма:

  http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/1771339.1ea/0_ade18_8f260f1_XXL.jpg

  ето и една руска книга по въпроса с древния Хорезм и хорезмийците : http://kungrad.com/history/khorezm/oldkhorezm/

  " Според руския учен Сергей Толстов първите жители на областта са хурийците, обяснявайки етимологията на Хорезъм като страна на хурийците. Първите известни днес имена на владетели на областта, въпреки оскъдните сведения, са Сиявус, ок. 1300 пр.н.е и Аурват Аспа, обикновено датиран към 7 век пр.н.е.. "

  и тн. случайно реших да видя на български нещо за Сиявус.. веднага ми се бодна в лицето нещо по темата в няколко части - СИЯВУШ – БОГ СИЯЕН КОННИК... Много писания много нещо, набързо прегледах нещо да ми се бодне в очите и видях, че се правят различни връзки с Мадара, и извеждане на определени неща, до който и аз съм стигал, така, че навярно ще се намери нещо по въпроса и там.

  Прес класическата епоха т.е 328 пр.н.е. царят на Хорезъм предлага приятелство на Александър Велики. Гръцки и римски биографи си представят номадски цар на някаква пустош, но руските археолози от 20 век разкриват Хорезъм като стабилно централизирано царство, земеделски район източно от Аралско море, заобиколен от номадите на Средна Азия. Защитаван от своята армия от бронирани конници, той е най-силната държава северозападно от Амударя. Пратеникът на царя предлага да поведе войските на Александър срещу собствените си врагове, на запад от Каспийско море. Александър учтиво отказва.

  ОтговорИзтриване
 28. Господин Лозанов винаги би могъл да изсмуче още нещо от пръстите си и да отхвърли всички доказателства, които оборват неговата позиция. Той просто не обръща внимание на въпросните доказателства. Поздрави за тези, които имат търпението да участва в дискусия с подобни нему люде.
  Светослав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Светославе, възгледи се променят трудно, но това не е нещо невъзможно. Да се надяваме, че след време г-н Лозанов, а и хората с подобни виждания ще имат доблеста да признаят, че са поддържали грешна теза.

   Изтриване
 29. Поздрави Павка,

  какво ще кажеш за пръстена открит в гробницата край Старосел?

  http://admin-ta.artstudies.bg/images/rubriki_items_img/20110814501243.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да кажа, то изображението си е достатъчно красноречиво :)

   Изтриване
 30. Унгарският евреин Геза Фехер е нанесъл непоправими щети на българската историография
  Известни са две основни негови престъпления:

  1. Унищова и фалшифицира надписите около Мадарския конник.
  2. Унищожава каменна плоча с надпис, открита при разкопки , които той ръководи на така наречената Омуртакова могила до Исперих.

  ОтговорИзтриване
 31. Братя Шкорпил - чешки евреи

  Според едни - основатели на българската археология, според други - основатели на организираното криминално иманярство в България и австро-унгарски агенти.
  Масовите надписи, с които са задръстени музеите ни (и са взидани в дуварите на много селски къщи, черкви и манастири) продължават да се изкопават и унищожават от археолозите ни - защото не пасват на еврейските теории от 18-19 век.
  ________________________________________

  ОтговорИзтриване
 32. Петър Георгиев - Мадарският Конник

  http://www.otizvora.com/2015/05/6834

  ОтговорИзтриване
 33. Релефите и скулптурите на Тракийският конник са доста късни, като всички те са от периода след римското завладяване след 1 век!!! Преди това при траките изображенията са по-скоро царски и ловни по пръстени и конска сбруя, а не са религиозни. Така смятат траколозите. Първите такива оброчни икони се появяват не в сърцето на Тракия, а в гръцките градове по Черно море, като се предполага пряка връзка с черноморието на Анатолия. Там персийското влияние е голямо, като перси управляват Понтийското царство. Персите ваят конници по скалите не само при Сасанидите през 3 век, но и още от времето на Ахаменидите през 5в.пр.Хр. Същите ловни и бойни сцени с конник са характерни и за по-ранните държави Асирия и Вавилон.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да се говори за монументални и за минитюрни изображения, но като цяло иконографията е същата. Прочее, траките ваят статуи векове преди персите.

   Изтриване
 34. Поздравления г-н Серафимов! С удоволствие чета статиите които пишете. Но тази ми е доста близка, тъй като от град на 5 км. от Мадара. На снимката от 1896 г. и сегашното състояние на конника, са доста различни, за съжаление... Участвах в разкопки на няколко километра от самия конник и археолозите намериха голям брой счупени статуи и плочи със същия конник. Да вметна само, аз не съм археолог, а бях там като художник. Голяма част от намерените неща и сега могат да се видят в музея под самия конник. Така и не запитах колко е стар самия конник архелозите, но заключенията напревени от вас имат по-голям смисъл от това да бъде считан като част от Иранско влияние.
  Още веднъж, благодаря за прекрасните статии и ще очаквам следващата. Успех.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата г-н Александров! Доста хора бяха се увлекли по иранската следа по простата причина, че не бяха известни важни данни.

   1. Не бе известно, че траките са способни да правят монументални статуи още в Бронзовата епоха. Намерената масивна лъвска глава в Родопите доказва това, а по-рано бе намерен и масивен крилат слънчев диск.

   2. Не бе известно, че съществува тракийски град Модра, който е споменат от Страбон, а и на епиграфски паметници от 8 век преди Христа.

   3. Не бе известно това, че аспа е тракийска дума, която е заета от иранците. Почти хилядолетие преди Аспарух в Добруджа са царували владетелите Хар-аспос и Адр-аспос, а Вед-аспиос е епитет на върховното тракийско божество - Конника.

   Малко по малко сведенията си пробиват път и достигат до българския читател, а това неминуемо ще доведе до достигането на истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Иска ми се да попитам за имената на добруджанските владетели. Вед-аспиос съм почти убеден какво означава - знаещ конник, може би умен или мъдър конник; в по-широк и старинен смисъл може и да е конник-водач. Знае ли се откъде идват имената на Хар-аспос и Адр-аспос?

   Изтриване
  3. Адр-аспос може да се обясни с трак.атрас, което е древния вариант на стблг. ѩдръ-бърз, т.е. Адр-аспос означава - бърз кон.

   Хар- аспос е сродно на Хар-котус, Хар-набон, елементът ХАР се обяснява с блг. прил. ХАРен-добър, което има първоначално значение - светъл. Сродна е хетската дума ХАРкиш-бял, светъл. Хараспос означава бял кон, или светъл конник.

   Изтриване
  4. Благодаря за отговора! Всъщност, за Хар-аспос намирам доста логика, и сега познавам доста хора, които използват харен, 'арен в смисъл на добър, хубав. Имаше и една реклама, в която хайдуците се възхищаваха на една девойка: "Тя много 'арна, бе, Танасе", казваше един от тях ;)

   Изтриване
  5. Да, думи като харен, харесвам, харно все още си се ползват в българския.

   Изтриване
 35. Попаднах на интересна статия, където се визира тракийския Херос от изследователя Павел Серафимов . Ако желаете надникнете тук: http://bradva.bg/bg/article/article-62217#.ViVINE26HIX
  Поздрави!
  Зибуте

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо да надниквам, това си е мое писание :)

   Изтриване
  2. https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=71&start=50 Какво ще кажеш за това Серафимов? Случайно намерих тези постове и изчетох темата от първа страница до края. Мисля, че ще ти бъде интересно и от полза да видиш медитиращия човек и други рисунки до мадарския конник, които са ги заснели любители на място. Като изключим глупостите за Тангра и още неща изписани там естествено, но снимките ме заинтригуваха определено! Ще ми е интересно и ще се радвам, ако разучиш и тези неща и след време напишеш своите изводи. Успех!

   Изтриване
  3. Това не са снимки, това е графично представяне на фантазии, които нямат нищо общо с реалността.

   Изтриване
 36. Трябва да се отбележи това, че до южната и до източната порти на Плиска са открити два фрагмента от статуи или плочи с тракийския конник в естествен размер подобен на този на Мадарския конник. Много вероятно тези плочи, ако са били цели, да са били поставени до портите с представителна функция, или след покръстването когато покровител на българите става Св.Георги. Тоест българите вероятно са били наясно с този тип иконография и са разполагали така да се каже със шаблони по които да бъде създаден Мадарския конник, без това да изисква от тях да са наследници на траките, да носят традицията от Персия или от другаде. Мадарският конник може би е иконография наследена от траките, но без да има пряка връзка с тях нито в религиозен нито в друг аспект.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интересната информация!Тази подробност не ми бе известна и това е причина да си набавя повече специализирана литература относно разкопките на Плиска.

   Не зная до каква степен българските археолози, историци и езиковеди са запознати със следите оставени от северните траки като започнем от Словакия, та стигнем до Кавказ. Възможно е поради липса на информация, или поне поради недостатъчно информация, в миналото да не е направена връзка между материалната култура на северните траки и тази на старите българи.

   Напълно е възможно Вие да сте запознат с по-важните разработки, но за всеки случай Ви предлагам следните неща, те могат да се свалят безплатно, а информацията е ценна:

   Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. М.: Наука, 1979

   http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/

   ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
   Сергей Крыкин (THRACIA, 8, pp. 58-83, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988)

   http://groznijat.tripod.com/thrac/articles/north_pontus.htm

   О.Дашевская, ПОЗДНИЕ СКИФЫ В КРЫМУ http://annales.info/skif/skifkrim/cover.htm

   тук има доста интересни изображения на конници, предполагам сармати, или траки

   http://annales.info/skif/skifkrim/t43.htm

   тези са със сигурност сарматски http://annales.info/skif/skifkrim/t44.htm

   а тези приличат поразително на паметниците от нашите земи http://annales.info/skif/skifkrim/t45.htm

   С.А. Плетнёва. Kочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV—XIII века

   http://historylib.org/historybooks/S-A--Pletnyeva_Kochevniki-yuzhnorusskikh-stepey-v-epokhu-srednevekovya-IV-XIII-veka/


   Дьячков С. В., Кадеев В. И. Фракийцы в Северном Причерноморье в первых веках н. э. // Вісник Харківського державного університету. – № 385: Історія. – Вип. 28. – Харків, 1994. – C. 39 – 48.

   http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/476/1/Dyachkov.pdf


   Изтриване
 37. Здравейте,
  Поредната порция информация, която ни дава сериозен повод да преосмислим миналото по нашите земи.
  Поздравления!
  Някъде в нета срещнах една разработка илюстрирана с различни по техника снимки на Мадарския конник. Ще се постарая да я открия и да ви я изпратя.
  Успех

  ОтговорИзтриване
 38. По темата,
  явно има спор кой кога го е издялал този релеф.Не съм специалист и не съм много познат с методите използвани за датировката на конника.Но нямаше ли някаква професия която можеше да определи приблизително на колко години е нещо издялано в камък.Особено в климатично динамичната среда каквато е на балканите.Предполагам с днешния ресурс и технологии би могло да се симулира как би изглеждал един релеф,намиращ се на открито и за какъв период приблизително би изглеждал като Конника днес.В зависимост от това колко остър или загладени са линиите на релефа...би трябвало да се разбере кои части от него са направени в по-скорошно време и кои по-ранно.
  От г-н Лозанов ,мисля че разбрах че е датиран спрямо надписите.Реално ако наистина няма част от надписът който да говори че релефа е издълбан напълно в еди коя си година,мисля че е глупаво да се стига до заключение ,че е издълбано в годината или годините,когато са нанесени надписите.Хайде,да кажем че за времето когато е бил изследван,развитието на технологията е било на ниво на което подобно датиране може да се приеме за вярно.Но да правим подобни изводи в днешно време....е малко пресилено за мен.
  Мисля и че тезата на един коментатор по-горе ми се струва доста логична.Че е възможно да е имало и реставрация на монумента след някаква победа.След гледането на видеото за Асеневци...ми дойде на умът ,че там се споменаваше ,че Калоян или беше или Иван Асен II, който след дадена победа над ИРИ реставрира църквата св.40 мъченици?
  Накрая за редовните пожелания на г-н Серафимов.Според мен силна и просперираща държава не се постига само със силни и способни управници(владетели) а и с етнически хомогенен народ.Историята на човечеството го е доказала емпирично повече от веднъж.Няма държава или империя,която да е етнически разнообразна и да се задържи като силна държава дълго време.В интерес на истинната мисля че се наблюдава един и същ сценарий.Една етнически хомогенна държава постига баланса между отделните племенна и те се обединяват за общото благо.Стават силна и просперираща държава.Не след дълго се появяват и паразитните етноси които биват допускани в тази силна и просперираща държава.Отново не след дълго се наблюдава и упадък на тази държава.Като тя се превръща на един тлеещ въглен,само напомнящ за някогашното величие докато накрая не изгасне напълно.Някой ще каже че винаги както едно дърво се възпламенява и гори със цялото си величие то и държавите се развиват и постигат величие.И по същия начин както за горящото дърво е неизбежно да се превърне във въглен,то така е неизбежно и за една държава да стигне своята точка на пълен упадък.Обаче аз не съм съгласен...понеже както внимателно поддържания огън може да гори вечно,така и внимателно управляваната държава може да има вечна сила.
  Мисля че един от основните ни проблеми за силна и просперираща държава,и ценности които все се жалваме че нямаме, е именно присъствието на различни етноси които постоянно дърпат чергата към себе си без да се интересуват от никой друг.И независимо колко призиви да правим да се обединяваме те продължават да се идентифицират като чужди нам, и следователно правят всичко възможно те да получат привилегия над другите етноси.Е няма как да има обединена и силна държава когато самата държава се самоизяжда от вътре от конфликти между различните етно групи.Следователно етно хомогенната държава би била много по-обединена и следователно много по-добър кандидат за потенциално силна и просперираща държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На Мадарския конник е трудно да се постави датировка защото още в миналото са правени гипсови отливки, т.е. повърхността на релефа е замърсена. Можем да се опитаме да правим датировка въз основа на стилови прилики.

   Изтриване
 39. Мадара е култов център от хилядолетия.На платото има крепост и тракийско селище,а долу е светилището,където водата е извирала направо от скалата.Там са били големите извори,смятани за лекувити и събирали хората от близо и далеч.В Мадара са открити и най старите водопроводи,които са отвеждали водата от скалата до басейна на вила/ римска вила /рустика/...Това ,че братята унгарци са ''открили''Мадара и конника е странно твърдение.По скоро ми е интересно как е издялан конника в скалата,дали е имало вода,до къде е стигала...и дали чрез нивото на водата не е направен и конника.Има хипотези за ''изчезването'' на траките,че това е станало,когато е имало покачване нивото на Черно море/2,3 век./ от това време са повечето крепости в Шумен,Провадия,Мадара....тогава е и преселението на местните хора/скити,мизи..../ на север и изток....а след това водата бавно се е оттегляла... след блатата и мочурищата...българите са се връщали поетапно,за да основат на пречистената земя и своята държава.Може и да звучи като приказка,но е логична .

  ОтговорИзтриване
 40. Точно пък ти да правиш опити за датировка въз основа на стилови прилики – няма как да стане! От изкуство разбираш колкото и от военно дело – т.е. никак, което разбира се не ти пречи да си пишеш. Бързай да напишеш нещо за Плиска, след като си набавиш специализирана литература. Тъй се пише сега, Спаро – четеш много книжки, пишеш и ти. Но по-важното е, че ти пишеш "истинската история"! П.П. Снимката от корицата на "учебника" ти е идеална за кутия на локум. Щото и ти едни локуми разтягаш. Дерзай, Спаро! Да те не предвари нЕкой друг фейсбук историк!

  ОтговорИзтриване
 41. До Анонимен 10 юли 2017г., 21:47

  А вие господин анонимен, колко разбирате от изкуство и военно дело? Много интересно, а как се получава диплома, може би по същия начин! С много четене! Изглежда Вие господине не сте от хората, които четат много, а само плюят срещу хората ако са по-добри от вас. Такива типажи като вас има безброй. По-добре отидете на доктор, гледаш опитал да Ви помогне.

  Ето нещо интересно и Вие да се запознаете за Плиска - https://goo.gl/g7uCFx.

  Нищо лично!

  Поздрави,
  Милен

  ОтговорИзтриване