16.03.2016 г.

СТАРОБЪЛГАРСКАТА БОЙНА ТАКТИКА СРАВНЕНА С ТРАКИЙСКАТАВ древността различните народи са устройвали своята войска по различен начин. Дори и прилаганата тактика е била различна. Докато при галите се е залагало на щурма и силата на първи удар, римляните изграждат желязна стена от опитни легионери, които да спрат напора на противника, а после бавно да го отблъснат, обкръжат, лишат от възможност за маневри и накрая да го довършат.


Атакуващи гали - Illustr. Zvezda /Karatchuk  
Ходовете  на потомците на Ромул са били добре обмислени, перфектно координирани и съчетани с действията на бойните машини като балистата. Не е никак случайно, че през II век Римската Империя е подчинила дори част от траките и се е разширила на три континента. 


Изведнъж обаче се случва нещо странно, нещо което е считано за невъзможно. През 169-170 година страховити бойци от земите на север от Дунава, не просто прекосяват голямата река и разрушават римските гранични постове, но извършват пробив, който никой “варварски” народ не е успял да направи.


“Нашествениците” заливат цяла Тракия и буквално прегазват като валяк стационираните на наша територия легиони. Походът не свършва в земята на Орфей, а продължава до сърцето на Гърция – до Термопилите. Това е първата, но не и последната сериозна атака срещу окупационната власт на Рим.  На Балканите ще бъдат построени 800%  повече крепости отколкото в цялата азиатска територия на Римската Империя (F.Curta). 

Страхът от нападателите дошли от север несъмнено е бил изключително голям, иначе нямаше да бъдат взети такива скъпоструващи мерки и нямаше да бъдат включени толкова много ресурси по охраната на долнодунавската граница.
Походът на свободните траки от земите на север от Дунава


Кои обаче са мистериозните бойци, на които се отдава да навлезат стотици километри в контролираните от Вечния град територии? Тези смели хора са обитавали земите край Източните Карпати и Северното Черноморие. Официално нападението от 169-170 година е извършено от траките костобоки, но реално погледнато едно племе не може да смачка римската военна машина. Повече от ясно е, че се касае за коалиция от различни сродни племена, които са се обединили с цел да освободят своите поробени братя обитаващи земите на юг от Дунава.

В началото на II век на император Траян се отдава да покори само Източна Дакия. Цар Декебал е победен, богатството му е ограбено, тоновете злато и сребро спасяват Рим от финансова криза. След смърта на Траян, никой друг владетел не посмява да навлезе в гористите и планински региони на Дакия. 

Спомените за погубените само век по-рано легиони в Тевтобургската гора са все още пресни. Никой пълководец не желае да се нареди до загубилия всичките си войници Квинтилий Вар. Гъстите гори, блатистата почва и стръмните хълмове не позволяват да се приложи добре традиционната римска бойна тактика, а и да се използват балисти, хиробалисти, онагри.

В земите на север от Дунава легионерите трябва да се бият мъж срещу мъж, а в схватка със синовете на Арес, потомците на Ромул често са губели главите си. По времето на похода на костобоките и техните тракийски роднини, дедите ни знаят добре как Рим води войни и са се адаптирали прекрасно. Първо са обсипвали противниците си със стрели, после са се престрували, че отстъпват и увличайки окупаторите след себе си са ги вкарвали в засада, от която рядко някой се е измъквал жив.

Тракийската бойна тактика от преди римското нашествие е описана с подробности от Георги Михайлов: “Встъпвайки в сражение, траките надавали страшен вик и вдигали невъобразим шум с дрънкане на оръжието си...Сражението водели според терена...Битката се започвала устремно, като се разчитало на напора, и за това е могло да стане врязване на една или друга част повече или по-малко в неприятеля...Те нападали нападали хоплитите-гърци, без да се излагат на опасност, защото гърците нямали ни стрелци, ни хвърлячи на копия, ни конници. Напротив, траките ги обсипвали с копия като тичали или препускали с конете си срещу им, а колкото пъти гърците атакували, се отдръпвали...”


Интересно е, че тази тракийска бойна тактика е присъща и на старите българи. От Иван Богданов научаваме следното: “Стихия на прабългарите е нападението. Промъкват се безшумно към предмета на нападение и след като разположат резервите и поставят в ударното ядро най-опитните бойци, връхлитат върху врага си от прикрите хълм, гора, храсталаци с яростни, страшни викове. Когато врагът има числено превъзходство пред него излиза само една дружина, увлича част от силите му, но внезапно започва да се отдръпва, бойците си дават вид, че бягат, сетне обркръжават увлечените и ги унищожават...”

Странно, как никой от проучилите нашата история не обръща внимание на факта, че бойната тактика на старите българи е идентична с тази на траките.

Разбира се има и развитие, това си е в реда на нещата, но основните елементи са идентични. При северните траки основната бойна единица е конния стрелец. Знаем за това от Тукидид, който твърди, че почти всички гети са конни стрелци. Геза Фехер от своя страна подчертава, че основното оръжие на конния народ българи е лъка. Това оръжие в ръцете на опитен боец е сеело смърт в редиците на противника.

Друг пренебрегнат факт е важната подробност, че въстанието и похода на костобоките и другите свободни траки съвпада с нулевата година на Именника (на Българските Владетели). Там е казано, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали княжество от другата страна на Дунава: “...сii ҃е кнѧз дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.. “. 

Хубаво, но по това време владетели на земите на север от Дунава са свободните траки. В териториите, в които римляните не смеят да стъпят живеят беси, гети, тирагети, а и мизи, които в продължение на 1100 години биват наричани българи.

За бесите на край Карпатите знаем от Клавдий Птолемей. Страбон разказва за тирагетите, съобщава и това, че както гетите, така и мизите обитават на юг, но и на север от Дунава. От работите на С. Крикин става ясно, че в далечното минало траките са обитавали дори и Крим, земите на Стара Велика България. След като император Траян не успя да победи тези свободни траки, къде се изпариха те и как така “новодошлия” народ българи зае техните места? От къде накъде “новия” народ българи ще прилага тракийската бойна тактика?


То да беше само бойната тактика – здраве му кажи. Крум Страшни не следва ритуала за правене на чаша от черепа на голям враг от памирци, или тюрки. Това си е стара тракийска традиция както научаваме от Луций Аний Флор: “Те (траките) правеха жертвоприношения с човешка кръв и пиеха от човешки черепи –They sacrificed to the gods with human blood, they drank from human skulls.”-Fl.Bello Thracico, XXXVIII.III.4Обичая на бръснене на част от косата и оставяне на кика също не е донесен от Средна Азия. Плутарх свидетелства за това, че траките абанти и мизите бивайки ръкопашни бойци стрижели част от косата си, за да не може противника да ги сграбчи за перчема:

” Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies. “ – Plut. Tes. 5.2.


Изкуствената черепна деформация също не е нов феномен в земите ни. Според Й.Йорданов особения обред се практикува на наша територия от времето на Неолита. Ст. Йорданов пък добавя, че траки и пеласги познават обичая да се деформира черепа с определена цел. Дж. Лоурънс Анджъл също съобщава за изкуствената черепна деформация при траките, но на тази важна информация не е дадена популярност.

Малцина са тези, които знаят за невероятните открития на Стамен Михайлов. Този наш учен установи, че старобългарската чернолъскава керамика има дълга традиция на направа тук на Балканите. Същия автор представи солидни доказателства и за това, че свещения за дедите ни знак IYI се среща по древна балканска керамика от преди 6000 години!

Преди доста време стана ясно, че над гробовете на знатни стари българи са вдигани могили, също както и при траките. Чудейки се как да обяснят феномена, някои автори пуснаха твърдението, че старобългарските могили били в речни долини, а тракийските не. Това изявление е лишено от всяка логика понеже една от най-големите концентрации на тракийски погребални могили се намират в Розовата Долина, там където течат реките Тунджа и Стряма.


Страшно е като си помисли човек какви дивотии са ни натрапвани, с какви глупости са пълнени главите ни, само и само да се прокара твърдението, че траките или са изчезнали, или са били само едно романизирано, елинизирано малцинство при идването на Аспарух. Страшно когато стане ясно какво огромно количество важна информация е останала в сянка.

И тук идва въпроса – защо? Ако траките бяха диви безмозъчни варвари, ако бяха паразитиращи мошеници, търговци на роби,  неспособни на култура, тогава можехме да се приемем, че от срам историците ни решават истината да бъде изкривена.


Реално погледнато обаче народът наричан в Античността траки е нещо уникално. Траките дават религия и култура на гърците посредством Орфей, Тамир, Лин, Залмоксис, Евмолп, Имарад, Езоп. По време на персийското нашествие, спасителят на Атина е имащия тракийски произход Темистокъл.

За Орфей се твърди, че е изобретил азбуката, на Залмоксис се приписва обучаването на келтските друиди. От дедите ни римляните приемат култовете към Дионис, Атис, Кибела и др. Плиний е уверен, че пеласгите са тези, които са занесли азбуката в Лациум.

Траките дават най-мъжествените и най-способни императори на Рим. Като започнем с Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Юстин, Юстиниан, Константин Велики, Маркиан, властвалия до 610 година Фока и много други. Най-добрите генерали на Вечния град също идват от средите на траките, това са Велизарий и Аеций. По времето на Константин Велики губернатор на Египет и Киренайка е тракиец с име Реметалк.

Управленческите качества на народа наричан траки не могат да бъдат отречени, но могат да бъдат премълчани, за да не се види продължението на традицията при старите българи, които са де факто същия народ. Не случайно монахът Фулко пише: “ българите, които назовават траки според предишните паметници -Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.“

Имената на народите се менят, това е нещо нормално, традициите обаче са упорити, а нашите традиции са древни. Най-важните ни празници и обреди са от времето на Орфей. Носията ни носи елементи от украсата на идолите от Раннобронзовата Епоха. Свещения знак на българите IYI е от още по-ранен период, създаден е на Балканите преди 6000 години. Гергьовден е едно ехо от култа към Тракийския Конник, в Трифон Зарезан е скрита почитта към Дионис. 

Един народ не може да оцелее ако не познава предците си. Те са пътепоказателя, те са примера, който трябва да се следва, а от далечните си предци има какво да научим. Те са успели не просто да оцелеят и запазят културата си по време на римската окупация, но в един определен момент представители на нашия народ са ставали господари на Рим.

Дедите ни са разчинали не само на силата и храбростта си, но също и на единството, на мъдростта и благоразумието. Сякаш буйния Арес и кроткия Орфей са си подавали ръка с цел да запазят своя народ, и са успявали, както ще успеем и ние въпреки пречките на продажници и врагове. Нито времето, нито кръволоците са успели да ни заличат от свещената ни земя, злите ще си заминат, ние ще останем. Използвана литература:

1.Г.Михайлов, Траките, Второ допълнено и преработено издание, НБУ, София, 2015;
2.И.Богданов, Прабългари, Изд. Народна Просвета, София, 1976;
3.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, Археологически Институт, 4.Епиграфска Поредица Nr. 8, София, 1965;
5.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988
6.Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961 г.
7.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
8.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
9.Г.Фехер, Ролята и Културата на Прабългарите, Значениетона прабългарската и старомаджарската култура в изграждането на цивилизацията на Източна Европа, Библиотека Елбеген, Издателска Къща Огледало, София, 1997;
10.С. Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
11.F.Curta, The Making of Slavs, History and Archaeology of the Lower danube Region 500-700, Cambridge University Press, 2007;
12.J.L.Angel, The physical Identity of the Trojans, Troy and the Trojan War: A Symposium Held at Bryn Mawr College, October 1984, еd. M.Mellink, 1999;
13.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
 14.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
A.Marcellinus, History, Books 27-31, transl. J.C. Rolfe, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2001;


16. ON THE TRIBES OF ANCIENT GAUL


18. Клавдий Птолемей, География
112 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Критиката е добре дошла, но нека бъде конструктивна и конкректно по темата.

  ОтговорИзтриване
 2. Ужасно лошо написано!
  Особено за опонентите които първо ще трябва да коментират:"И съгласно родственото си право....."отнасящо се именно за нападението на костобоките!
  След това да докажат че и Фуко е лъжец:
  -Не случайно монахът Фулко пише: “ българите, които назовават траки според предишните паметници -Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.“
  Или пък записаното в именника:
  -“...сii ҃е кнѧз дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.. “
  И това е само малка част :)
  УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО! :)

  ОтговорИзтриване
 3. Ужасно лошо написано!
  Особено за опонентите които първо ще трябва да коментират:"И съгласно родственото си право....."отнасящо се именно за нападението на костобоките!
  След това да докажат че и Фуко е лъжец:
  -Не случайно монахът Фулко пише: “ българите, които назовават траки според предишните паметници -Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.“
  Или пък записаното в именника:
  -“...сii ҃е кнѧз дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.. “
  И това е само малка част :)
  УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, доста данни са неудобни, но пък не случайно е казано - Който каже една лъжа, трябва да я защити с още три...а някои от нашите корифеи направо са се олели.

   Изтриване
 4. Траките са побеждавани от перси, македонци, келти, римляни. Иначе нищо ново не представяш, това което правиш а да натъкмяваш изворите както ти е угодно. Българите били наричани траки, ами това е анахронизъм типичен за съответния период.

  ''Крум Страшни не следва ритуала за правене на чаша от черепа на голям враг от памирци, или тюрки. Това си е стара тракийска традиция''
  Този ритуал е типичен за скитите, които съвременната наука не определя за траки. Всъщност археологически самите скити са ясно различими от траките, отделно прабългарите нямат дори минимални допирни точки с траките в археологическо отношение. Писал съм ти го и друг път и пак ще го пиша.

  ''При северните траки основната бойна единица е конния стрелец. Знаем за това от Тукидид, който твърди, че почти всички гети са конни стрелци.''
  Ами какви да бъдат след като са съседи на многобройните конни народи идващи от изток ? С тях идва и нов начин на воюване.

  ''Декебал е победен, богатството му е ограбено, тоновете злато и сребро спасяват Рим от финансова криза.''
  "Vae victis"! Римляните доказват превъзходството си въпреки че Децебал е подкрепян от сарматска конница и своите съюзници - бастарните.

  '' Официално нападението от 169-170 година е извършено от траките костобоки''
  Етническата принадлежност на кособоките не изяснена напълно и спорна. Тракийската е само една от тезите за техния произход като съществува и сарматска. И за деа те изпреваря за пореден път ще отбележа, че между траки и сармати в археологическо отношение има един Имеон разлика така да се каже.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни, аргументите ти са несериозни. Римляните са побеждавани от етруски, келти, вандали, хуни (скити)...и какво от това?

   За скитите ще ти се наложи да попрочетеш повече. Не става дума само за свидетелствата на Стефан Византийски, Дион Касий и др. поставящи тъждественост между траки и скити, но и за проучванията на археолози и историци. А. Мелюкова определи предскитската материална култура като носеща тракийски белези. За това, че населението на Малка и Голяма Скития идва от Тракия е писал Чередиченко.

   Въобще ясно ли ти е какво искаш да кажеш, какво искаш да обориш и какво искаш да наложиш?

   Изтриване
  2. Пак ще се потретя ... (защото на няколко пъти не публикуваш мненията ми) прабългари и траки са ясно различими по отношение на археологията. Това няма как да го обясниш и не го правиш. При траките не се наблюдават трупополагания типични за прабългарските некрополи, да не намлизам в подробности и за други неща ... И ми е странно как ти и всички автохтонисти приемате миграция на траките в едва ли не всички посоки - към Апенините (били основали Рим), към Пиренеите, към Албиона, към Африка, на север към Скандинавия, на изток към Индия и Алтай, но отричате, че миграционните вълни засягат Балканите и тук от 10 000 години е някакъв остров непокътнат от буйните ветрове и вълни на историята. Що за абсурдна ''логика'' е това ?

   Изтриване
  3. Драги ми анонимни, тракийските миграции в посока Индия са подкрепени от сведенията на Ариан, Диодор, Нон, Филострат и др. Подкрепят се от археологически находки като кирко-копачите с втулка, такива са признати за внос в Индия, а най-ранните екземпляри са от нашите земи.

   Тази инсинуация с недопускане на неудобни коментари е доста глупав начин за спорене. Номерът се изтърка, не минава пред никого.

   Съвсем естествено е, че погребения дори на един и същ народ, но от различни периоди ще се различават, щеше да е странно, ако не се различаваха.

   Щом си решил да използваш археологията като аргумент, бъди по-конкретен, посочи особености, детайли, локации, автори на публикации, иначе не става, иначе караш на принципа - Чух, че една жена рече...

   Изтриване
  4. "Анонимен16 март 2016 г., 19:25....И ми е странно как ти и всички автохтонисти приемате миграция на траките в едва ли не всички посоки - към Апенините (били основали Рим), към Пиренеите, към Албиона, към Африка, на север към Скандинавия, на изток към Индия и Алтай, но отричате, че миграционните вълни засягат Балканите и тук от 10 000 години е някакъв остров непокътнат от буйните ветрове и вълни на историята. Що за абсурдна ''логика'' е това ?"

   Г-н анонимен, аз не съм автохтонист или някакъв друг ...ист а ви чета за кеф и ограмотяване и знам че някъде там, по между споровете ви се крие истината за народа ни. Аз я търся, но не робувам на предрасъдаци!
   Както знаем, траките са древен народ! Предполага се че има родова памет! Херодот го нарича - най-многобройнияслед индийците. Траките са и конен народ, засвидетелствано още от Омир!Простете въпроса ми и лошите ми знания, но кое пречи на траките като многоброен народ да се изселват в частност през различни времеви периоди в различни посоки и след време да се завърнат някои от тях в родината си, поради родовата памет и причините за мигрирането си и защо българите да могат да мигрират в един кратък отрязък от време и на различни посоки а аджеба, траките да не можели да го напрвят щот това било плод на "абсурдна логика" Ще ме прощавате г-н Анонимен, но не ви хванах логиката!
   С уважение, Владимир!

   Изтриване
 5. Павка, може ли да изкоментираш, какво означава свидетелството на Луций Ариан, според когото тракийския бог Дионис е основателят на индийската цивилизация. Това на мен специално ми звучи много митологично.
  Едва ли Дионис е слязъл от небето и е казал на индийците, че е тракийски бог. Няма ли някакви други пояснения? Откъде Луций Ариан черпи тези сведения ? Поздрави, Илия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съжалявам, но този въпрос не е по темата. Не възнамерявам да се отклонявам от нея.

   Изтриване
  2. Аз само искам да отбележа че гърците споменавани в текста се появяват с това име чак 1828 год. когато германците им помагат да създадат държава преди не е имало такива

   Изтриване
  3. Това го е казал Хораций преди повече от 2000 години - Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio...

   Това пък го казва Плиний малко по-късно - Fieri certum est ex uva, quam Graeci sticham vocant...

   Името гърци и територия Гърция са били известни още по време на Античността.

   Изтриване
 6. Хуните са царските скити, това е обяснено от ясно по-ясно от Приск Панийски. Според украинския учен Чередиченко, населението на Малка и Голяма Скития идва от Тракия.

  Това обяснява защо скити и траки почитат както Папайос-богът отец, така и Арес. За хуните мечът на Арес е свещен, а Херодот обяснява, че скитите издигат олтари единствено и само на Арес. Бащата на историята допълва и това, че скитите не обичат чуждата култура и религия. Присъствието на Арес в скитския пантеон е едно от доказателствата на общите корени на траки и скити.

  Това впрочем е потвърдено от Стефан Византийски, който нарича скитите тракийски народ.

  ОтговорИзтриване
 7. Добре обаче според мен не е чак толкова извън темата! Тогава може ли да попитаме друго?
  Тракийските Шлемове и Старобългарските Шлемове приличат ли си ? Би трябвало да са едни и същи. Нали така!? Същото важи и за мечовете им. Прабългарите позват ли тракийски мечове Ромфея ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите българи ползват прав, едноостър меч, който е познат и като палаш. Първите европейци ползващи прав, едноостър меч са траките, това е ромфеята. С течение на времето тя се развива както се развива и римския гладий.

   Що се касае до шлемовете, старобългарския шлем намерен в Габровския балкан и съхраняван в музея на Велико Търново показва силни прилики с парадния дакийски шлем от Peretu.

   http://41.media.tumblr.com/63942d11dd8761385bf22e68083521d2/tumblr_mn3aalcDZV1rui49ao1_1280.jpg


   Ето други изображения на дакийски шлемове

   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/66/d3/99/66d399e99a4fb89674425b3bfa4ef56a.jpg

   http://lh5.ggpht.com/_oz-quqRgtfc/Sl9QEKbdPqI/AAAAAAAABKU/PHdg9EEonyk/s800/dacianhelmets1.jpg

   http://www.georgeglazer.com/prints/antiquity/pira-artifacts/images/pira-trajan-arm2.jpg

   Сравни със старобългарски шлемове от средновековни изображения

   http://medievalisticals.com/wp-content/uploads/2016/01/Clipboard03asss-300x300.jpg

   http://2.bp.blogspot.com/-lGI-ZJdTdbU/UrSzX15c-WI/AAAAAAAACOU/Vhg9SilAoUI/s1600/Bulgarian_king_Omurtag_sends_delegation_to_Byzantine_emperor_Michael_II_from_the_Chronicle_of_John_Skylitzes.jpg

   http://history.rodenkrai.com/images/image/Skylitzes-bulg_kill_gregorios.jpg


   Изтриване
  2. Дакийските шлемове са много красиви обаче старобългарски не видях точно такива. А палаша е доста по-къс. Предполагам защото се носи от конници а не от пешаци като тези които носели ромфеи.

   Изтриване
  3. Да, ромфеята е по-удобна за пешаци.

   Изтриване
 8. Няма за какво да те критикувам освен за незадълбоченост в изваждането на тази информация. Сякаш е писано за деца от малките класове. :-) Иначе е идеята ти е ясна, браво за нея!

  ОтговорИзтриване
 9. как "прабългарите" от VII ще ползват ромфеята на българите от преди Христа ?! това е все едно днешната ни войска да е въоръжена с ромфеи и да носят шлемове от преди 2000 години - кой ви каза, че "прабългарите" трябва да са въоръжени с ромфеи и да носят архаичните шлемове на предците си хилядолетия наред?!?!?! и до анонимен по-горе - "траки" и "прабългари" имат и двете погребални практики - трупополагане и трупоизгаряне - а Павката все се каня да го питам, Павка, случвало ли ти се е някой път да цитираш моята фундаментална /без излишна скромност от моя страна/ статия - "Траките са Българи" - нито доза заяждане! просто питам :) http://ziezi.net/trakite.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами не е толкова необяснимо, като се има в пред вид, че тези оръжия и шлемове са усъвършенствувани с векове. Това са технологии, майсторство, традиции. Защо ги подминавате?? Нали говорим за великата тракийска цивилизация ?? Това означава, че и въоръжението им е съвършено. Доколкото си спомням на едно място дори се говореше, че Александър Македонски е носил многопластова ризница от лен. И ако обичате не пускайте тези несериозни сравнения със днешната войска. Говорим за хладни оръжия! А не за танкове , ракети и автомати! Японската катана не се е променила хилядолетия!

   Изтриване
  2. Хубава е статията ти Емиле, а и аргументите са ти хубави!

   Доста проблеми идват от неправилните дефиниции. Де факто старобългарската чернолъскава керамика е неразличима от тракийската, това е една от индикациите, че траки е просто име, с което римляни и гърци са наричали дедите ни.

   Първоначално съкровището от Бързица бе обявено за старобългарско, днес знаем, че то е предатирано - 8 век преди Христа е и определено за тракийско. Правилно е да се каже древнобългарско, но уви, ще мине време преди да се въведат и преди да се наложат точни и правилни дефиниции.

   Тези, които са направили страшна каша от историята ни са били виртуози на манипулациите.

   Изтриване
  3. До iliaigi17 март 2016 г., 9:36

   Катаната има развитие и то значително The forging of Japanese katana

   https://www.forging.org/system/files/field_document/JapaneseSword.pdf

   Римския гладий също се развива, гладиус хиспаникус е доста по-различен от гладия на легионерите от имперската армия, за по-късната спата да не говорим.

   Изтриване
  4. За съжаление България се възроди преди 100 - 150 години. Един учен за да узрее и намери нещо сериозно му трябват 20 - 30 години. Отделно пък, че има такива, които прибързват, грешат или дори се заблуждават. Трябва да сме доволни и на това, което знаем. След още 100 години съм убеден, че нещата ще изглеждат по друг начин! Павка, Благодарности за труда ти !!!

   Изтриване
  5. По-принцип не целя да задълбочавам спора, обаче ако се има в пред вид възрастта на цивилизациите е нормално да се предположи, че тъй като тракийската е по-стара да има по-малки промени във въоръжението и. Освен това Катаната не е се е изменила много за 3000 години + - 10 сантиметра.
   Сами можете да видите измененията в този сайт
   https://digitalninpo.wordpress.com/category/japanese-swords/

   и малко в този

   http://outsiderjapan.pbworks.com/w/page/9758427/Japanese-Steel

   Изтриване
  6. Трябва да призная, че по отношение на някои оръжия действително се наблюдава забележителна консервативност. Бойната брадва със шип, която за първи път се появава на територията на Северна България през пето хилядолетие преди Христа, остава почти непроменена по отношение на формата си до 5-1 век преди Христа. Материалът разбира се е друг - първоначално мед, след това бронз и накрая желязо.

   Този вид бойна брадва е определена като типично оръжие на скити и масагети, като Херодот дори е дал и името - сагарис. Това разбира се е древния вариант на думата секира.

   Всяко оръжие обаче си има свой път на развитие, който се влияе от доста фактори.

   Изтриване
  7. Ето и изображения на сагариса

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Skythian_archer_Louvre_G106.jpg

   https://p3.liveauctioneers.com/1026/75772/39588996_2_l.jpg

   http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/Varna%201.JPG

   Изтриване
  8. Тоест Секира идва от скити ?? Много интересно наистина!! А пък Аз мислех, че само викингите се бият със секири. А Прабългарите имат ли подобни оръжия ?? Ако имат това ще е още една връзка със траките.

   Изтриване
 10. Павка,

  Имам позната, професор в Софийския университет, не в историческия факултет. Преди няколко години се завърза разговор, в който стана въпрос какъв език са говорили старите българи. „Как какъв, каза тя, някакъв тюркски – та те са били тюрки!“.
  Не бях добре ориентиран, но възразих че не е логично населението на Велика България да приеме езика на някакви призрачни „славяни“ на Балканите, от които не са останали никакви арефакти понеже били дървени и изгнили в земята. А освен те и великите „унуци“ на Александър се излъгали по същия начин...
  Другият „бисер“, който подхвърли госпожата беше, че апостол Павел изопачил учението на Исус. Безкрайно стъписан, попитах събеседницата на какво се базира в твърденията си и тя обеща, че ще ми изпрати съответната литература, за която чакам вече 6-7 години...
  В историята от край време има и голяма доза политика. Това се отнася в най-голяма степен за нашия народ, който стотици години не е бил в състояние да се бори за историческата си памет. Естествено, това е било използвано от други държави, които с помощта и на национални предатели са изкривявали историческата истина. Ти си един възторжен борец за тази истина и силата ти не е само в неоспоримите доказателства, които представяш, но и елементарната човешка логика е твой непреодолим съюзник срещу невероятните измишльотини на официалната ни историография!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нито един стар автор, който да твърди, че езика на старите българи е тюркски. Заблудата идва от това, че някои летописци отъждествяват българи и хуни, по-късно тюрките също биват отъждествени с хуните и повечето учени, без да направят подробна проверка, обявяват хуните за тюрки, а с това и българите за такива.

   Реално нито една от хунските глоси не е тюрска, хунските имена Баламер, Ругила, Атила, Балас, Горда също нямат тюркска етимология, но пък са близки до тракийските Регила, Атий, Балас, Гордий.

   Изтриване
  2. Като един от „многото и различни хора“, благодаря сърдечно за професионалното и логично разяснение!

   Изтриване
  3. Тъжното е, че определени учени изкривиха някои хунски имена, за да им предадат екзотичен вид. Баламер бе представяно като Баламбер, а Одолган бе прекроено на Ол доган. Де факто Одолган е сродно на тракийското лично име Одолеон, което може да се изтълкува със стблг. одоление-победа, надмощие, но учените упорито отказват да видят връзката.

   Те отвръщат очи и от това, че етнонима уно-гури (хуни) показва връзка с тракийското лично име Ун-ила и глосата (а)гурос-младеж, мъж. Частицата ун се обяснява със сътблг. унии-по-добър, т.е. благороден, а в комбинация с гурос-мъж получаваме - уногури = благородни мъже, благородници.

   В това тълкуване има логика понеже Приск Панийски нарича хуните на Атила царски скити. За тези царски скити Херодот обяснява, че властвали над останалите скитски народи, т.е. предците на атиловите хуни са били благородническата прослойка на скитската общност, поради това е възникнало и името уногури - благородници.

   Както виждате - лесно е за обяснение, стига обаче да има желание.

   Изтриване
  4. Благородници = БЛЪГари. Подчертавам: Във всички старобългарски текстове думата "българи" се изписва: БЛЪГари. Към това ще добавим: ГОТИ = готови/съвършени = "благи по род" = благородни

   Изтриване
 11. Анонимните??? Що не излезете с имената си като толкова се фъчкате??? Всъщност тази прикритост не е нищо друго освен добре познатите ни от историята стари гръцки и византийски номера.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За анонимността: Понеже над 30 години се занимавам с творчество установих, че посланията и идеите се възприемат по-лесно, ако са без маркера за авторство. Тогава съзнанието на реципиента по-лесно ги припознава като свои, а не ги отхвърля като „чуждо тяло”. Считам, че в конкретната област това е добра тактика.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Не мога да се съглася с това. Буда и Христос не биха разпространили своето учение, ако не бяха дали пример и този пример не бе станал път, който трябва да се следва.

   Изтриване
  3. Да де, обаче не случайно Христос не е написъл и един ред. Важна е идеята, темата, не толкова личността. Добрата идея най-лесно може да се реализира като внушиш на началника си, че е негова. В случая НАЧАЛНИКА Е НАРОДЪТ!

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Прав е Империалиста. Няма нужда всеки да си дава името. Някой хора злато подаряват с коментарите, като не искат да им се отблагодаряват по име или лично някой да ги търси, да им благодари или пък накаже, за пример -що подаряваш ти злато бе умник, аз бай селянина мафиот ей сега, че ти ** м****та... си е негова лична работа.

   Много хора за пример хвалят я този цар/княз я онзи военоначалник видиш ли кавки били, но не се замислят че покрай тях има не стотици, ами хиляди други БЕЗИМЕННИ и АНОНИМНИ ГЕРОЙ, които са всъщност виновниците дадено нещо да се постигне, че и да вдигне Името на НЯкой си...

   П-Я

   Изтриване
 12. Какво означава задълбоченост?!?Все пак става въпрос за блог,който се чете от много и различни хора,а не за многотомна книга предназначена за специалисти в материята. ;)

  ОтговорИзтриване
 13. Привет, Павеле,
  в книгата на Ал. Чертков, "Тракийските племена отвъд Дунав" е отбелязано и още нещо... Дори и един малък боен отряд от северни траки 3000 - 5000 човека, е действал успешно на Балканите. И Чертков задава въпросът как е било възможно това, като отговаря че просто на тези хора местното население е гледало като на освободители и на сродници и ги е подпомагало по всякакъв начин... Така е било винаги, от времето на това първо нахлуване 165 г. до освобождението на Северна България от ромейско робство през 680 година...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да разбира се, това си е най-логичното обяснение. Без помоща на местните хора е невъзможно да се проникне така дълбоко в окупирана от Рим територия.

   Изтриване
  2. Хмм, в днешно време виждаме същото от страна на Турция! Но това е извън темата.

   Изтриване
  3. Донякъде е по темата, макар наистина да не се отнася за старите българи. Все пак спечелването на подкрепата на местното население преди нашествие е една изпитана и ефективна тактика. Турското правителство я прилага с всякакви методи - заплахи, обещания, а може би и заплащане.

   Защо ли политиците спят?

   Изтриване
  4. Те не спят, те отдавна са заменени с техни хора и агенти! Българите на пръсти се броят в парламента. Трябва да се организираме и да им разбием инфраструктурата. По този начин, ще ги победим. Така че асасините да се готвят за удар - хехе.

   Изтриване
 14. Във връзка с Именника, 515 години по скоро схожда към годината 117 г., когато пада царството на Децебал... Както казва и поп Йовчо от Трявна в своя летопис - "Българите бяха прогонени от Траян Римски и пак се възвърнаха в годината 489..."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казал го е човекът ясно, но ето - сведението е пренебрегнато от повечето историци.

   Изтриване
 15. Тактиката на траките е включвала и доста нощни походи и нощни нападения. Това е една интересна особеност, която също трябва да се отбележи...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, тюните са описани като особено опасни при нощен бой.

   Изтриване
 16. "Прабългарите" като и траките, са погребвали своите по-видни първенци в могили... Този факт става все по известен напоследък. Вярно е че при прабългарите отсъства гробната камера, която в повечето случаи присъства при траките. Но ето в резервата Сборяново например, прабългарските и тракийските могили са буквално една до друга...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, нормално е да има разлики в устройството на могилните паметници от различни епохи. Не само развитието играе роля, но и ситуацията, по време на война, или криза има по-малко средства. Нека не забравяме, че Рим не се примирява със загубата на провинция Тракия.

   Изтриване
 17. И пак стигаме до въпроса: "Що за животно е това тракиецът?".Дотук от всичките тракедонски писания е ясно едно, това е чисто географско наименование на балканците, които де се знае откъде и кога са се заселили тук, дали имат връзка с по-ранните и висококултурни жители(5 - 6-то хил. пр. Хр.), или са дивите варвари разрушили културата им(около 3 - 2-ро хил. пр. Хр.).Тракедонците сте същите комплексари като македонците. Крадете и си приписвате чужди заслуги и качества, поради някаква ваша си неудовлетвореност от собствената си националност, или като изпълнители на чужда политика.
  "В териториите, в които римляните не смеят да стъпят живеят беси, гети, тирагети, а и мизи, които в продължение на 1100 години биват наричани българи". Разтълкувай ни това ТВОЕ твърдение, че не става ясно, Кой, Кога, за кой период от историята го твърди? Българите започват да се споменават в хрониките около 4-ти век.
  Тракийците не са народ, а сбирщина от племена. Нама такава нация и националност. Дерзай с тракедонските напъни. Може и да измислиш подобна националност, стига да убедиш останалите балкански "траки", че не а румънци, македонци, сърби, гърци или турци. Или целта ти е да отречеш съществуването на българите като народ и правото им на българска държава?
  Бойните тактики дето ги споменаваш, са характерни за всички неорганизирани пеши армии, а конните тактики на лековъоръжените конници важат из цяла Азия.
  Но пък започва да се наблюдава някаква еволюция в мисленето ти и приемане и на други аргументи в статиите и коментарите. Някой ден може и да стигнеш до по-друга истина от тракедонската.
  Българин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаеш ли поговорката - Какъвто човекът- такива и думите му? Какво трябва да мислят хората за теб, ако се изразяваш грубо и просташки, а и правиш глупави твърдения?

   За да дискутираш по дадена тема са ти нужни знания и то не малко, а ти нямаш дори елементарна подготовка. Още през 1980 (1984)2-6 J година Петър Боев и Славчо Чолаков доказаха, че траките са наследници на балканското население от Халколита, т.е. те са създателите на блестящата неолитна цивилизация. Прочети Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, Wien, Bd.I.

   Доста наивно е и изказването ти, че " Тракийците не са народ, а сбирщина от племена. Нама такава нация и националност. "

   По твоята логика трябва да се каже, че римляните не са народ, а сбирщина от племена понеже на Апенините са се консолидирали латини, хирпини, умбри, оски, волски, фалиски, сабини, самнити, брути, херники, вестини, марси, френтани и др.

   Опитай се да разбереш, че всеки голям народ се състои от няколко групи. Консолидацията е сложен процес, който при различните общности протича по различен начин. Поради това, че Балканите са убежище по време на последния ледников период, а и почвата е плодородна, още през Каменната епоха на наша територия започват да се смесват различни групи хора. В края на Халколита вече можем да говорим за появата на тракийския народ. Римляните ще се консолидират около 4500 години по-късно.

   Чети специализирана литеартура, дръж се културно, въздържай се от злобни подмятания и така ще стигнеш далеч.

   Изтриване
  2. "Тракийците не са народ, а сбирщина от племена. Нама такава нация и националност. "
   Тук господине вече изтрепахте рибата с прашка!!!
   Оплитате лекинко понятия като народ, националност и нация! Нацията е сравнително ново понятие и е леко неприложимо за онова време. Незная защо го употребявате, дали за да сте по-убедителен ли- ваша си работа? Тези термини обуславят развитието на обществата във времето! Градацията е род, племе, народ...
   Херодот употребява народ за траките!
   Желая ви успехи!
   С уважение, Владимир

   Изтриване
  3. "Бойните тактики дето ги споменаваш, са характерни за всички неорганизирани пеши армии..."
   Г-н анонимен, г-н Серафимов набляга, доколкото разбрах на приликите при българи и траки относно мнимото и увличащо отстъпление. Тактиката на мнимо отстъпление при неорганизирана пеша армия е чисто самоубийство. За да се симулира мнимо отстъпление и то да изглежда правдоподобно и да подлъже вражия главнокомандващ и армията му изисква бая обучение! Тази техника би трябвало да бъде отработена многократно а това противоречи на тезата ви за неорганизираноста на армите. Трибалите на Сирм разбиват не кой да е а Филип Македонски и не коя да е армия, а най добрата в света по това време!!! В тази битка е ранен Филип! А г-н анонимен, армията на трибалите да ви се струва неорганизирана? Мисля че написахте необмислен пост!
   С уважение, Владимир!

   Изтриване
  4. Съвсем правилно! Мнимото отстъпление е трудно за организиране, все пак никоя армия не се състои от глупаци. Да успееш да заблудиш противника е изкуство, върху което се е работило дълго време.

   Изтриване
 18. ирена янчева17 март 2016 г., 14:23

  Павле, къде е моят отзив за статията от 16 март, сряда, защо не го виждам сега ( пуснах го преди един ден ), досега не се е случвало да изчезва текста ? Приятелски поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа, възможно е да има пак някакъв бъг в системата. Самият аз понякога не мога да реагирам на коментар.

   Изтриване
 19. Николай Овчаров: В Бурятия и Монголия видяхме запазени древните танци и ритуали, които са изпълнявани от нашите предци

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е не просто несериозно, то е и смешно.

   Изтриване
  2. Може да е видял неговите предци да играят Дайчовото хоро там, но не и моите !

   Изтриване
  3. Изказванията на г-н Овчаров са меко казано странни. С монголци и буряти не ни свързват нито антропологичен тип, нито гени, нито език.

   Може да има незначителни общи елементи на културата, но това е нещо нормално. Все пак, нека не забравяме, че повече от десет стари автора споменават за поход на траки в Индия. В Китай са намерени мумии на европеиди, погребения на Европеиди има и в Южен Сибир.

   Щеше да е истинско чудо, ако старите европейци колонизирали Средна Азия не бяха оказали някакво културно влияние върху местното население.

   Изтриване
  4. Николаи Овчаров-До колкото знам е масонче,поставено лице!

   Изтриване
 20. Г-н Серафимов,

  няма смисъл да спорите с глухи слепци - за тях нито слънце грее, нито камбана бие. И друг път съм публикувал коментари във Вашия блог като анонимен и тъй като повечето анонимни публикуват само негативни коментари, сега ще се подпиша с двете си имена за да се разгранича от тях. По темата бих си позволил само едно единствено допълнение - нещо много специфично и за старъбългарската и за тракийската войска - войсковите единици са се формирали на родов принцип - рамо до рамо да се сражават бащи и синове, братовчеди, чичовци. Дали е случаен фактът, че през Балканската и Първата световна война цели дивизии от нашата армия са се рекрутирали на землячески принцип? Дали това не е една от тайните за силата на българския боен дух, съкрушил на бойното поле армиите на световни сили и империи? Случайно ли ни е намразил Чърчил до смърт и до гроб заради позорното поражение на неговата армия като военен министър на нейно величество английската кралица през І.св.война? А що се отнася до заключителната част на Вашата публикация, бих препоръчал на всички национални нихилисти и комплексари да посетят националния археологически музей в Атина. Имах удоволствието да бъда там на Нова година и бях потресен от видяното - там сякаш са подредили експонаните според блога "Спароток" - първата зала вляво от централния вход, където се продават билетите, е посветено на най-ранните гръцки археологически експонати, основно скулптури на хора: ВСИЧКИ ДО ЕДИН от периода 8-7 в. пр.Хр., ВСИЧКИ ДО ЕДИН на хора с подчертано негроидни черти, ВСИЧКИ ДО ЕДИН с очевадно (дори за непрофесионалист) сходство с древноегипетското изкуство и ..... НИТО ЕДИН артефакт с писмени знаци по него. Сякаш за да прикрият тази конфузия, нашите съседи са бутнали точно вдясно до входа на тази зала една витрина с микенска, т.е. тракийска керамика и такава от Самотраки с писмени знаци и типични тракийски сакрални символи по нея.... А в централната зала са изложени златните съкровища на Микена с погребалните маски на микенските царе досущ като тази на Сефт. Като ги разглеждах все се мъчех да открия по тях типичните гръцки физиономии, но без успех. Пътувах и по магистрала А1 към Игуменица и разглеждайки пътната карта се натъкнах на едно селце в сърцето на Епир със странно негръцко име "Микро Клисура". Думата "клисура" не съществува в гръцкия, но съществува познайте в кой език, защото съответната гръцката дума е ρεματιά.
  Изобщо не обръщайте внимание на смешници и злобари, не си губете времето!
  Аз лично няма от какво да се срамувам, че съм българин, срамувам се единствено от българите, които ги е срам, че са българи!

  Успех!

  Драгомир Каранешев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каранешев, имате право, че е губене на време да се спори със злобни хора. В някои случаи обаче не се касае за лоши хора, а просто за заблудени. Те вярват искрено в своята истина, за тях новите данни са заплаха понеже човек инстинктивно проявава недоверие към новото.

   Поради това, че не познавам лично анонимните коментатори за мен е трудно да преценя към коя категория хора трябва да ги причисля. Дали да видя в тях осъзнати поддръжници на лъжите, озлобени от факта, че истината се появява, или да ги сложа в лагера на искрено търсещите истината, но неразполагащи с нови данни?

   Не само Епир, цяла Гърция е осеяна с наши топоними и хидроними. Макар в началото на ХХ век огромно количество български селищни имена да са насилствено променени, пак много е останало.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Сигурно сте прав, г-н Серафимов! Аз май "изпуснах" повече пара, защото се дразня от зловамерените хора, за които не важат нито "неоспоримите доказателства", които представяте, нито "елементарната човешка логика" (цитирам думите на един от участниците във форума) и затова се извинявам. Но пък от друга страна дали не трябва точно те да бъдат оборвани, защото могат да приемат мълчанието за своя правота? :-))
   Драгомир Каранешев

   Изтриване
  3. Може да провериш в гугъл мапс, и да се убедиш че в най южната част на Пелопонес се намира селище Гарденица, :D
   Други такива славянски топоними в Пелопонес са Велика, Каменица, Камена, Керница, Селица, Половица, и др.

   Изтриване
  4. Г-н Каранешев, признавам, че поведенитето на доста от тези, които опонират е доста дразнещо. При част от тях целта не е дискусия, а отклоняване на вниманието, разводняване на темата. Понеже общуването е виртуално, за мен понякога е трудно да преценя кой вярва сляпо на старите теории и кой цели просто да развали атмосферата в блога.

   Изтриване
  5. До Knyaz Vojvoda18 март 2016 г., 12:05

   Тези топоними са интересни, но по-важни са древните. Коринт, Каминт, Провалинт, Саминт и много други нямат обяснение на гръцки.

   За наставката -инт Вл. Георгиев и И.Дуриданов казват, че отговаря на стблг. наставка -енте. Де факто -енте е развитата форма на -инт, това се разбира от документирани по време на Късната Античност тракийски имена като Бурк-ент, Кард-ент и др.

   Изтриване
  6. За мен са важни по-новите топоними с българска етимология в Пелопонес... Защото офицялно, Пелопонес не е бил част от България... Но няма никакво обяснение на това защо в Сърцето на Пелопонес се намират славянски топоними които нямат обяснение на гръцки... Това доказва че българско население в Пелопонес е имало и през средновековието...

   Изтриване
  7. Каминт си е камы, каменте, Корин е гора, горенте...

   Изтриване
  8. За името Провалинт :-) Незнам каде се намира, но ми идва ми една диалектна дума "провалило се" ,което значи станала дупка, скъсало се,пробило се. Например: Таванът се провалил (станала дупка и тече вода) , черга се провалила ( на дупки, скъсала се ) и подобни :-)

   Изтриване
  9. Не съм запознат с георгафските особености на Провалинт, но има логика.

   Изтриване
 21. Здрасти Павка,

  Вчера четох едни от по-старите ти статии и имах няколко въпроса или наблюдения, които исках непременно да споделя!
  Чудех се под коя статия да ги напиша, защото са разностранни и в крайна сметка бях решил да е под най-новата статия, но днес като отворих блога ти направо се изумих. Най-новата ти статия (както винаги) е брилянтна, но освен това обхваща всичко, което ме вълнуваше! Няма случайни неща!

  Та за какво иде реч. В един от коментарите си беше споменал, че пеласгите са всъщност пеласти. Сега директно ги свързваш с Лациум! А аз тъкмо щях да те питам, дали не биха имали нещо общо с хълма Палатин! (палат, паласт, интересно е че хуните са царски скити и т.н.)

  Освен това за IYI, Орфей , богомилите, Христос и всъщност дългата традиция през хиладолетията и повтраящите се мотиви. Та ако алтернативно знакът IYI от най-голяма древност всъщонст представлява човек укротяващ два звяра (лъвове), то Орфей след това е правил точно това с музиката си, а Христос е гонил бесовете от хората. Това според мен е точно овладяването на низките страсти, инстинктите, животинското в човека, към което се стремят богомилите (чистите)! Допълнително естесвено будистите и йогите и т.н. Та така до днес.

  Имам и една молба, ако е технически възможно. Статиите ти в блог бг са също толокова интерсни и много бих се радвал да могат да се прочетат и тук!

  Успех и специални поздрави,
  Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Иване! Не разполагам с много време, иначе бих преработил статиите си от стария блог и бих ги представил и тук. Всъщност от време на време правя това, но нямам възможността да прехвърля всичко.

   За названието на Палатинския хълм все още няма консенсус. Възможно е името Палатин да означава убежище, дом. Санскр. pala означава пазител, охранител, закрилник, княз. Основата е глагола palayati, paati-пазя, пася, опазвам.

   Във връзка с римляните ще спомена свидетелството на Тит Ливий, че най-древното римско въоръжение е копието наречено хаста и щита парма. С името парма е наречен вид тракийски щит. Оставям изводите на теб.

   Поздрави!

   Изтриване
 22. Благодаря ти, Павка, за изчерпателния отговор и чудесното допълнение!

  В подкрепа, пак по спомени от предни статии, бих само допълнил, че някой спомена, че дори и малкият меч, на когото е наречен Рим, има директен тракийски еквивалент (ромфея може би?).

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип римляните копират най-много от келти, венети и етруски. Ранния щит - scutum е взет от келтите, а също и плетената ризница - lorica hamata. Друг вид броня - lorica laminata май е взета директно от пеласгите обитаващи Апенините. По египетските монументи те са изобразени с такива брони, а и със шлемове, които показват силни прилики с по-късните шлемове на римската преторианска гвардия.

   eто пример http://www.salimbeti.com/micenei/images/seapeoples80.jpg

   Интересното е, че прототипите на римските pillum и pugio имат прототип в Черноморските степи. Понеже в ранната римска култура не се забелязва скитско влияние, то явно тези оръжия са прокникнали на Апенините чрез посредници като траките, или венетите.

   Pillum в земите на Скития http://www.encyclopediaofukraine.com/pic%5CS%5CC%5CScythian_iron%20weapons.jpg

   Изтриване
 23. здравей Павка. Въпроса ми няма нищо общо с темата за което ме извини но какв би казал за връзка между латинското Canis lupus / вълк/ и Каназ /Каназ Юбиги/. Траките гети се отъждествяват с Вълка и но и древните гети са актуализирали в своето битие вълка. Кубрат фигурира и като Курт / вълк /. За мен има връзка но всичко е въпрос на гледна точка. Благодаря ти за статиите и изследванията и че показваш неща които така наречените "историци" недовиждат, тактично премълчават или целенасочено пропускат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересен въпрос!

   В Южна Италия, провинция Кампобассо, близо до по-голямото градче БОЯНО(!), е разположено живописното селище КАНТАЛУПО, в което е била резиденцията на Алцек. За съжаление останките от нея са разположени в частен имот и би могло да се посетят само с разрешение на настоящия собственик.
   Д.Д.-Орфей

   Изтриване
  2. ДО Анонимен17 март 2016 г., 21:17

   Canis показва само звукова прилика с KANAC. Тълкуването на Кубрат като вълк става чрез тюркската дума курт-вълк, но в старите извори името на бащата на Аспарух е представено като Κροβατος.

   Canis е сродно на келтските кимр.cwn-куче, ирл.гаел.cù-куче, а също и на санскритската çúnas-куче. Май в основата се крие някаква древна дума със смисъл удрящ, убиващ. За сравнение хет.kuēn-убивам, удрям, а и блг. къна-късам, разкъсвам. Официално древната форма на къна е kudnati, но пък знае ли човек :)

   Изтриване
  3. Срам....отново ХАНОВЕ! Докога с тия лъжи?
   COPY-PASTE:Скулптура на хан Алцек – брат на хан Аспарух, ще се извисява в италианския град с името Челе ди Булгария. Родолюбиви млади българи събират средства, за да довършат статуята, която ще напомня за общитите корени на българския и италианския народ, съобщава БНТ. Алцек е петият син на хан Кубрат и е живял в Гало Матезе, Сепино, Бояно и Изерния в регион Молизе, Централна Италия.


   Идеята за създаване на паметник на хан Алцек, идва след като екипът на "Трежър" – организация, която се занимава с исторически възстановки, се запознава с историка проф. Дамян Попхристов. Той им разказва за едно от своите изследователски пътувания в Челе ди Булгария.

   "Носил си българска пръст в едно кофчеже и им го подарил. Те се разплакали от умиление и тогава разказали, че те са наследни на хан Алцек – това е един от братята на хан Аспарух, и цял живот са се чувствали българи. В цялата провинция се знае за връзката на Алцек с България и Италия, планината край града се казва България”, разказва организаторът на инициативата Ивелин Михайлов.

   От "Трежър" се свързват с историка Александър Въчков, който става консултант на проекта.“Какво е било ханското облекло, каква е била прическата, оръжията, по какъв начин са ги носили - той ни направи пълна възстановка на всеки един детайл”, обяснява още Михайлов.

   Дишко Дишков е скулпторът, наел се със задачата да увековечи образа на Алцек. Той и Въчков комуникират непрекъснато: “Работим съвместно – той ми праща материали от епохата, за да знаем как трябва да изглежда всеки един детайл, за да бъдем достоверни”, казва творецът.

   За довършване, транспорт и монтаж на скулптурата са нужни още 38 000 лв., но екипът не се съмнява, че ще има родолюбиви българи, които ще се включат в инициативата: "Инициативи като тази – те събуждат нашия дух и нашата гордост. Карат хората, децата, млади и възрастни да се гордеят, да се борят, да имат обща идея”, вдъхновен е Михайлов. В знак на признателност към работата на екипа кметът на Челе ди Булгария, Джино Марота, ще преименува площад на името на Алцек.

   Теофан Изповедник съобщава, че след разпадането на Велика България, част от прабългарите, които били предвождани от най-малкия син на кан Кубрат — Алцек, се заселва в земите на Лангобардското кралство. Павел Дякон отделя място в историята си за преселването на прабългарите в областта Беневентум: под предводителството на кан Алцек българите дошли в Италия при краля на лангобардите Гримуалд I (662-667), който прави Алцек гасталд, т.е. кралски чиновник, управляващ административен окръг.

   Изтриване
 24. УВАЖАЕМИ СПАРОТОК, истината за Българите е навсякъде пред нас, стига да имаме очи да я видим.
  COPY-PASTE:..............за българския генерал Иван Колев: "„Досега се беше наложило убеждението, че атаката на конница срещу пехота е невъзможна. Вие с няколко действия го опровергахте. Много висши кавалерийски началници Ви завиждат и не мога да ги убедя в писма, че това, което Вие направихте се е случило наистина”
  /Фелдмаршал Август фон Макензен (1849-1945), главнокомандващ на обединиените сили/"

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С новата история не съм запознат така добре, но мисля, че ген. Колев побеждава в Добруджа два пъти по-голямата руска конница. Ако не се лъжа разгромената пехота принадлежи на румънците.

   С подвига си ген.Колев сякаш повтаря делото на траките в армията на Александър Велики. Кристофър Уебър споделя следното - Дивата и необуздана тракийска конница спря нападението на многократно превъзхождащата ги по брой персийска конница.

   Изтриване
 25. У-РА-А-А! БИТКАТА ПОЧНА.
  Copy-paste: "400 000 лв. дарява днес бизнесменът Петър Манджуков на БАН за най-мащабното изследване на тракийската цивилизация. 20 института и 5 лаборатории на БАН ще реализират проекта "Траките - генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността". В проучването ще се включат учени от още 8 - Канада, Италия, Германия, Швейцария, Франция, Белгия, Русия, Япония.

  Read more: http://society.actualno.com/grandiozno-darenie-za-prouchvane-koeto-da-dokaje-che-sme-naslednici-na-trakite-news_529484.html#ixzz43Fjtj5pE

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това изследване не е нужно, та ние носим кръвта на предците си, а генетиците знаят прекрасно кой маркер на кой народ принадлежи. По мутациите може да се разбере колко древен а варианта на даден маркер.

   В такъв случай аз си оставам скептичен...

   Изтриване
  2. Аз се съгласявам изцяло с Вас. Да се плаща за доказване че сме наследници на траките ? Но поне сте е реклама и освен това нека повече се пише, проучва и т.н за предците ни.Действително генетиката ще си казва важната дума за историята на света , ако можеше и повече ДНК проучвания в нашата страна в многоброините ни археологически обекти от древността, пък защо не и на съвременните българи - за по-голяма представителност на данните и т.н С удоволстие бих се подложила на тест , но както знаем те са доста скъпи (поне за сега :-)

   Изтриване
  3. По принцип ДНК-то на съвременните българи казва достатъчно. По особеностите на мутациите специалистите могат да определят от колко време носители на даден маркер са в определена територия.

   Нашите J2, EV-13, G2 единодушно биват причислявани към маркерите типични за най-древното население на Балканите и Мала Азия. Стана ясно, че носители на маркера R1a1 са обитавали Балканите преди 13 500 години, известно е и, че R1b не се появил в Източна Европа с идване на келти, а по-късно и кръстоносци, а си е бил маркер на хора обитавали земите ни, че дори и Мала Азия от поне Бронзовата епоха.

   Изтриване
  4. Спароток, против това проучване ще има стршен вой, не се включвайте при опонентите. Забележете че в проучването няма да има гръцки учени. С това дарение да се надяваме, че ще се поразчисти планината от лъжи върху нашата история.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 26. Колкото повече ДНК изследвания, толкова по-добре! Освен физически се откроява и приемственост в духовен и политически аспект. Както вече добре знаем от този блог, Ария е първото име на тракийската земя, а ариец и блъгарин означават "светъл, сияен", като естествено и бялото братство е продължение на тази традиция. Това е в продължение на поне 7000 години!

  Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че можем да говорим за традиция от 7000 години. За арийско общество можем да говорим едва след опитомяването на коня, появата на леката колесница и най-вече на военната аристокрация. Като най-ранен стадий може да се приеме 2100-2000 пр. Христа.

   Изтриване
  2. Спароток: "..........Не съм сигурен, че можем да говорим за традиция от 7000 години.....", хайде оборете ги :
   ИЗТОЧНИЦИ:
   “The New York Times”.
   Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация” .
   Иван Маразов, „Митология на златото“, ИК „Христо Ботев“, София, 1994, с. 21-61.
   Славчев 2012: Д. Славчев. Керамиката като извор за погребалните практики през късния халколит (по данни от гроб №43 от Варненския некропол). –
   Collegium Historicum T.2, София 2012, 11-27.
   Уикипедия,https://bg.wikipedia.org/
   Дойче веле.
   Ivanov 2000: I. Ivanov. Varna necropolis: The dawn of European civilization. – Iv. Ivanov, M. Avramova – Treasures of Bulgaria, vol 1 2000.
   Ucko 1969: P. Ucko. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World archaeology, 1969. 1, 207, 262-280.
   Шумерския епос за Гилгамеш.
   Димитров П., Д. Димитров. 2003. "Черно море, Потопът и древните митове".
   Димитров Д. 2010. Геология и нетрадиционни ресурси на Черно море. Издателство “Онгъл”, Варна.
   Праистория» Най-ранните следи от човешко присъствие Археологически музей-Варна.
   Пейчев В., Д. Димитров. 2012. Океанология. Варна. Изд. Онгъл.
   Сайт на Археологическия музей, Варна
   Информация за Варненски халколитен некропол.
   Информация за съкровището от Варненския халколитен некропол
   Праистория на град Варна
   Древното селище при Дуранкулашкото езеро - Езерният град.
   Вретос (гръцки консул) - " La Bulgarie ancienne et moderne"
   И. Николау, учител - " Одиссос"
   П. Контогеорги - "Няколко исторически сведения за Варна" .
   http://www.moreto.net/s.php?n=159316
   "International Journal of Legal Medecine".

   ....и поне още толкова.
   По-рано бях писал:"...... В един прекрасно уреден провинциален исторически музей, видях същите зооморфни фигурки като тези от халколитния некропол край Варна, но не от злато, а от най-обикновенно тенеке и изложени във фолклорния раздел, като овчарски амулети за защита на стадото..... "

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Това не са аргументи за арийска традиция от 7000 години, а просто изброяване на литература засягаща древната балканска цивилизация, нищо повече.

   Изтриване
  4. COPY-PASTE:
   Автор: sparotok Категория: Политика
   Прочетен: 37273 Коментари: 118 Гласове: 52
   Последна промяна: 03.01.2010 13:49
   ИСТИНСКИТЕ АРИЙЦИ - I

   ".............................................Като важен арийски символ може да се посочи свастиката. Този слънчев знак се появява първо в земите на траките, още през Медно-Камената Епоха, а и смисълът на думата свастика е лесно обясним на български език [2]. В нашите земи ( а не в германските) се забелязва употреба на свастиката като слънчев символ и орнамент в продължение на повече от 6000 години......................................"

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Здрасти, Павка, прав си! Ставаше дума, че през тези 7000 години както генетически, така и културно и политически (малко по-късно) става дума все за един народ(и).

   Изтриване
  6. Така да, погледнато от този ъгъл, твърдението е правилно.

   Изтриване
  7. До ИМПЕРИАЛИСТ

   Появата на даден символ и появата на военната аристокрация са две различни неща.

   Изтриване
  8. До Иван, дори японците в днешно време направиха анимиран сериал за древните българи, базиран на китайски летописи и историята за големите мъжаги силни като горили, но и сияйни като благородници и големи огнени бойци, където битката и благородството са всичко за тях. Сериала се казва Драконовите топки, а бойците се наричат от расата на Сеяните, златните бойци. Колкото и фантастичен да е сериала, той е базиран на истината, в сериала се влагат и доста връзки с това, че Сеаните учат и помагат на Индийците.

   Изтриване
  9. Предполагам, че става дума за DragonBallZ!:-) Смятах го за абсолютна "простотия" като Покемон и т.н. но покрай youtube, се оказа че не е никак зле! ;-) В контекста на този форум това смятах навремето и за народната музика, танци, обичаите, за селото, но сега съм на съвсем друго мнение! За народните диалекти да не говорим, я някой микенски текст я нещо друго се превежда с някоя доста рядка "селска" дума, абе не знаем какво имаме май... Силно се надявам, че е направена изцяло пълна(!) компилация с българските диалекти (докато ги има още хората говорещи ги), това би било изключително богатство!

   Изтриване
 27. germantiger - ...
  18:48
  От няколко седмици намалих активността си в блог.бг.

  Няма фундаментална причина за това.

  Да прощават масата познати при които прекратявам коментарите ми.

  Спирам да популяризирам постингите ми.

  В последно време в мен превалира омразата ми към ЧАСТ от българите.

  Живи - здрави! - Много точно го е казал!Аз изпитвам същото към този народ,който мисли че омразата към различните е висша степен на тарикатлък и че всяка проява на човечност от европейците е несъвместима с просташката му представа за устройството на света и човешките отношения.Боже,пази ме далече от българи!Амин!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай, Павка, но би ли обяснил за какво всъщност става въпрос. Нищо не разбирам ...

   Изтриване
  2. Ей, извратен тип! Ако мислиш да пропагандираш омраза към българи поради това, че ти е трудно да смелиш една истина, не си намерил верния блог. Не се появявай повече тук !!!

   Изтриване
  3. germantiger, не е ли по-точно на се напишеш deutschetiger, сиреч дойчетигър. Все пак Герман или Джерман е тракийския бог на бурите. Но по-интересно е, какво разбираш под определението "европейци". Ако говориш за еврейската гмеш, която винаги е действала против България, и да обвиняваш българите за ответната реакция е признак на лоша генетика, не само на възпитание. Така, че проучете по-добре родствените корени на другият Ваш родител, който не е българин. Аз съм атеист, но доколкото знам в Библията е казано "С каквато мера мерите, с таква ще ви отмерят".

   Изтриване
  4. Умолявам коментиращите да се придържат като умерен тон!

   Изтриване
 28. Както винаги интригуваща и полезна статия. Макар и с опасения да предизвикам у Вас неприязън, защото зная, че мнението Ви е по-различно, ще попитам кои наши родственици прилагат тази бойна тактика и в съвремието. Кои са майстори на така наречените "котли". Предпоследния беше в Дебалцево а последния в Сирия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неприязън е доста силна дума, сигурен ли сте, че е употребена на място? Увличането на противника и неговото обкръжаване се е практикувало не само от дедите ни и техните роднини. В случая Вие намеквате за руснаците, да, те неведнъж са унищожавали големи чужди армии - френски, турски, немски. Най-известните стратези са генерал Кутузов и генерал Жуков.

   Изтриване
  2. Маршал Жуков!

   Изтриване
 29. http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160323-vikings-galloway-hoard-treasure-scotland-archaeology/

  Намериха се древни притежания на Елитен Викингски боец от 9-10век в Шотландия, злата и церемониални тинтири минтири работи...

  На друго място пак от него време пък е намерен златен кръст 9-10век , но този път в Дания
  http://www.smithsonianmag.com/smart-news/crucifix-suggests-christianity-may-have-come-earlier-to-the-vikings-180958516/?utm_source=facebook.com&no-ist

  На мен пък тия артефакти ми бият на скито-бугарски :) бая свастики (ака Детелини) се намират... дракони, феникси...

  ОтговорИзтриване
 30. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 31. Преди няколко дни в България дойде на посещение държавният секретар на Ватикана. Днес е „Разпети петък“ за католиците и по този повод си позволявам да публикувам един отговор на Исус към Пилат, който се чуди по какъв начин да избегне смъртното Му наказание, за което така упорито настояват юдеите:„Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе.“
  Два народа могат да се замислят над тези думи. На първо място, един народ, който непрестанно плаче от политиците си (не без основание), без да държи сметка, че в „Римляни“ 13:1 пише „няма власт, която да не е от Бога“, а френска поговорка гласи: „Всеки един народ си заслужава правителството, което го управлява“.
  Колкото до втората част от цитата, мисля че е излишно да пояснявам кой народ би трябвало да се замисли над нея ...
  Отхвърлям всякаква връзка на настоящия коментар с малко по-горе публикувания коментар на „germantiger“!
  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
 32. В публикувания доста по-назад коментар от 25.март 22:17 „Срам...отново ХАНОВЕ!“ не става много ясно къде се намира градчето Челле ди Булгериа, в което ще се постави паметник на княз Алцек. То е разположено северно от планината Булгериа, която е на северния бряг на залива при Сапри, доста по-югоисточно от Неапол.
  А северно от Неапол пък между Изерния и Бояно, е разположено градчето Канталупо нел Саннио, където е била резиденцията на Алцек, както вече писахме за това. Една доста значителна дистанция!

  ОтговорИзтриване