26.03.2016 г.

КЪДЕ Е ПРАРОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ?


За присъствието на дедите ни в земите край Хималаите научих отдавна. Доста преди г-н Петър Добрев да постави корените на народа ни в Средна Азия, мой учител по йога ми разказа, как в далечното минало един от нашите владетели, чиято столица бил град Мадра, дарил коне на индийския принц Арджуна. Карта на Бактрия –дом на бахликите, наричани от някои автори болхики

Става дума за благородник от рода на Пандавите, той е и един от главните герои на “Махабхарата”. Този забележителен епос е записан през I век, но се предполага, че описаните събития са се случили около седем-осем века по-рано.Понеже бях заинтригуван, започнах да търся информация за дедите ни, чиито коне принц Арджуна е ценил високо.  


Принц Арджуна-противникът на бахликите


Натъкнах се на доста впечатляващи и паралели между български и санскрит. В речта на старите арийци се срещат интересни думи като бага, дама, уда, грива, са, та, тама, бриноти, виса. Те отговарят на съвременните български думи бог, дом, вода, грива, а и на стблг. сь-тази, та-това, тьма-тъма, брити-бръсна, вьсъ-селище.

Името на свещената планина Меру показва близост с намиращите се на Балканите планинин Мерит и Гигамер. Край Индия е планината Имеус, Имеон, а Хемус, Хемон са най-древните названия на Стара Планина.


Планината Меру

Още по-интригуващи са други неща и по-точно факта, че при индийските брамини се наблюдава същия генетичен “букет”, който е типичен за нас българите. Касае се за наличието на хаплогрупите R1a1, J2, E, G2. Тази комбинация е много особена и изключително рядка. Това, че се среща при българи и индийски брамини не може да се определи като случайност.

Обяснение може да се даде с това, че в определени исторически извори старите българи са дефинирани като скити, а индийците считат скитския народ саки за потомци на древните арийци, по-точно на арийската войнска класа позната под името кшатрия. Саките са обитавали земи на север от Индия – територията на Ария Варта.

До този момент изглежда, че авторите твърдящи, че дедите ни идват от Средна Азия май имат право. Това щеше да е така, ако не бяхме обърнали внимание на няколко подробности. На първо място това са свидетелствата за етническата принадлежност на скитите към които принадлежат и саките.

Стефан Византийски казва съвсем ясно, че скитите са тракийски народ. Преди него Дион Касий смята северните траки за една общност със скитите. Още по-рано, старогръцки автори най-откровено споделят, че саките са траки.

Тези сведения се потвърждават от факта, че както траките траки и скити имат общи култове към боговете Папайос, Арес и слънцето наричано Сурегет, Гетосур. Не е за пренебрегване и това, че траки и скити имат почти идентични погребални ритуали, а и, че при двата народа благородниците татуират телата си.

Какво правят траки в Индия научаваме от Страбон, Плиний, Филострат, Нон и др. Най-интересните данни представя Луций Ариан, според когото тракийския бог Дионис е този, който е създал индийската цивилизация. Преди неговото идване индийците били диви хора, хранели се със сурово месо и кора от дървета. Дионис ги научил на земеделие, дал им знания за занаятите, обогатил ги с култура и дори поставил основите на религията им.

Колкото и странно да изглежда твърдението на Луций Ариан, то бива потвърдено от генетичните маркери типични за индийските брамини. Тази група хора живее в изолация, от доста време не се допуска смесване с други касти и по този начин генетичния букет на предците им – арийците, се е запазил сравнително добре.

Докато R1a1 се среща често в Средна Азия, то J2, E, G2 са чужди за този край на света. За сметка на това са типични за балканците и част от населението на Западна Мала Азия, която в далечното минало е била гъсто населена с разични тракийски племена, едно, от които са мизите наречени още българи. Присъствието на хаплогрупите J2, E, G2 сред потомците на арийците показва убедително, че арийската прародина е на Балканите. Това обяснява защо Стефан Византийски споделя, че Ария е най-древното име на Тракия.Точно в Тракия са и планините Мерит и Гигамер, чието название е сродно на това на свещената индийска планина Меру. Значението на имената на тези планини е велика, обяснение можем да получим със стблг. меръ-велик. Това е частица, която се среща в лични имена, а най-рано я намираме в епитета на тракийския Херос – Пюрмерул.

За запознатите с историята е излишно да се споменава, че името на тракийската планина Хемус, Хемон е документирано понече от половин хилядолетие преди записването на Махабхарата.

Понеже е възможно някой все още се съмнява, че траки са извършили поход до Индия и са се заселили там, нека разгледаме българо-индийските паралели в лексиката (езиковото богаство). Наистина санскритските думи като бага, дама, уда, грива, са, та, тама, бриноти, виса отговарят на нашите бог, дом, вода, грива, сь-тази, та-това, тьма-тъма, брити-бръсна, вьсъ-селище. Тези думи обаче не са дошли от Индия, а са занесени там от траките. Багос-бог е тракийска дума, същото важи за дама-дом, вода-вода, грива-грива, са-тази, та-това, тама-тъм, брилон-бръснар, виса-висъ-селище.

Ето как подробностите променят нещата и поставят всичко на точното място. Не Индия и Афганистан са нашите най-древни земи, нашата прародина е тук на Балканите, като към старата земя на предците ни трябва да се причисли и Западна Мала Азия. Дедите ни са я обитавали от незапомнени времена, но поради агресията на нашественици са я напуснали. Тези, които са останали са подложени на генозид и асимилирани отдавна.

Виждаме, че когато се представят ограничени данни е възможно да се спекулира лесно. Присъствието на дадени хора в определена територия не прави автоматично тази територия тяхна прародина. 

Англичаните са владели Индия дълго време и са оставили много следи там. В езика на индийците срещаме думи като school, station, hospital, doctor, nurce, principal, ward, officer, bank, car, train. Англичаните са оставили и много епиграфски паметници в Индия, това разбира се не е повод да се каже, че старите англо-сакси са дошли от Индия. 

Всеки разумно мислещ човек би се изсмял на подобно твърдение. Въпреки това някои наши учени ни приписват азиатски корени като се аргументират предимно с паралели между българския и иранските езици.

Когато се изследва миналото на един народ, трябва да се работи внимателно и съвестно. Не е редно да се преиначават сведения, или да се премълчава информация. Никой не е специалист по всичко, поради това е разумно да се търси съвет от специалисти.

В случай, че хората твърдящи, че Бактрия (Афганистан) е наша родна земя се бяха допитали до професионалисти – езиковеди, археолози и антрополози, то нямаше да се стигне до страшното залитане, до впрягането на каруцата пред коня.

Нямаше да се стигне до лансирането на заблуждаващото твърдение, че болшинството от българите принадлежат на памиро-ферганската раса. То бе прието от известен брой хора защото не бе казано най-важното, а именно, че цитираното изследване засяга не дунавските, а волжките българи. Много сънародници повярваха, че са роднини на паштуни и талишци защото не знаеха, че памиро-ферганската раса е продукт на смесване на средноазиатско население и народ от средиземноморски тип.


Тези сведения показват красноречиво, че в дълбока древност, хора обитавали Балканите и Западна Мала Азия са дошли в земите на Афганистан и Индия и са се смесили с част от местното население. Не азиатци са облагородявали генофонда ни, а нашите предци са оставили гените си сред редица азиатски народи. Това се доказва и от генетичния облик на индийските брамини.

Не само от гледна точка на антропологията и генетиката ние сме местен балкански народ. Свидетелствата от археологията също показват това. Свещения за дедите ни знак IYI се среща на Балканите по керамиката на културата Винча – 4500 пр. Христа.

Старобългарската чернолъскава керамика не е изобретена в долините на Афганистан, а има древна балканска традиция. Стамен Михалов е публикувал прекрасна работа на тази тема. Не само керамиката на дедите ни е древна, същото важи и за името на старобългарския род Дуло. Той е споменат най-рано не в Бактрия, а в микенски документи от Бронзовата епоха. В документи от същия период срещаме дори родови имена като Вокил и Ерми, а и лични имена Кубир, Исевер, Токеу, Винийо. Те са ранни варианти на Кубер, Севар, Токт, Винех.


Културата ни също не идва от земите на Афганистан. Кукерските и русалийските игри, лазаруването, ладуването, Герман, обредите по Коледа и Сирни Заговезни са от древен балкански произход. Ехо от тракийската религия са и празнуването на Гергьовден, Тодоровден, също и особената почит към Света Марина, Св. Илия, Св. Модест, да не забравяме и мартеницата.


Това е истината, тя може да е неудобна, дори неприятна за определени индивиди, но трябва да се приеме. Живеем във века на информацията и сега всеки буден човек може да извърши проверка на дадени твърдения. За да не се обрича изстрадалия българин на повече разочарования, би било редно тези, които ни отправиха в погрешна посока в търсенията на корените ни, да се извинят.


Да се греши е човешко, да се признае грешка е благородно. Не е важно кой е прав и кой е крив. Понякога, с най-добри намерения определени хора позаобикалят истината, но доброто намерение не оправдава деянието. Всичко си има последствия, това трябва да се осъзнае. Правото на лично мнение е свещено, но, ако това лично мнение се внушава на българския народ посредством значително количество книги, в които доста данни са пропуснати, вече не можем да говорим просто за лично мнение, а нещо по-различно.


Българинът заслужава да знае истината за себе си. За разлика от други народи ние не сме си съчинявали подвизи, нито сме си приписвали деянията на други хора. Напротив, чужденци бяха тези, които не само откраднаха старата ни слава, но и съчиниха безсрамни лъжи за нас. 


Не искаме милиарди за това, че дарихме знания на много други хора, а и, че пазихме Европа с кръвта си. Не искаме поклони, а заслуженото уважение, както и признание за жертвите, които дедите ни направиха. Народът, който е дал толкова много на Европа, трябва да бъде третиран справедливо, за да могат децата му да ходят с гордо вдигнато чело.


Използвана литература:

1.K.R. Subramanian,  Origin of Saivism and Its History in the Tamil Land, AES, Madras, 2002;
2.H.H.Wilson, Ch. Manson, Ariana Antiqua: A Descriptive Account of the Antiquities and Coins of Afghanistan, London, MDCCCLI;
3.H.H.Wilson, The Vishńu Puráńa: A System of Hindu Mythology and Tradition, London, 1840;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
6.Н.А. Дубова, К проблеме формирования памиро-ферганской расы. // Сов.этнография. 19786, №4.
7.С.Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
8.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
9.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
10.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
11.С. Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
12.А.Мелюкова, Скифия и Фракийский Мир, Наука, Москвар 1979;
13.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
14.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
15.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
16.A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952;
17.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
18.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
19.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”II.  прераб. изд.Стара Загора 1995;
20.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
21.E.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
22. Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
23..Д.Попов, Тракийска Религия, Изд. Изток-Запад, София, 2014;
24.Д.Попов, Приказна Древна Тракия, Изд. Изток-Запад, София, 2012;
25.Д.Попов, Тракийска Религия, Лик, София, 2010;
25.Г.Михайлов, Траките, Нов Български Университет, София, 2015;
26.П.Добрев, Кои сме ние българите, Книга за изгубената нишка на нашето минало или кратък курс по българознание, Галик, София, 2002;129 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. Г-н Серафимов,

  Точната формулировка на въпроса за произхода на българите е следната: Преди около 7600 години автохтонното население на Балканите и причерномоския ареал е силно отеснено поради екологична катастрофа – потопът в Черно море. В резултат една част от траките емигрират във всички посоки. Едни от техните потомци след хилядолетия поемат обратния път и след време стигат до прародината си. В резултат на тази вторична миграция (и съответно смесването на тези роднински племена) се образува мощна конфедерация от сродни племена, наричана Хунска империя, Аварски каганат, Хазарски Каганат и Българска империя (Magna Bulgarica). Резултат от експанзията на Магна Булгарика е Дунавска България (друг такъв е Волжска България).

  Горното дава обяснение на всичките Ви въпроси относно посоките на езиковите влияния, както и ДНК данните и пр.

  Аз мислех, че вече съм Ви посочил – по подобен повод – къде можете да прочетете подробности по тия въпроси, но сега ще го направя отново (и за последен път), за да насочите иначе симпатичните си усилия на български патриот към по-смислени цели (има достатъчно сериозни печатни издания, които се четат от достатъчно сериозни българи, и в тях доста голяма част от тематиката, с която се занимавате, е дискутирана, аргументирана и документирана – при това, напук на политическата коректност).

  И така, в детайли по горната тема може да прочетете на http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/Bulgaria,_terra_europeansis_incognita.html или на https://www.academia.edu/16690530/Magna_Bulgarica_as_source_of_arguments_for_the_EurAsian_Union. Във вариант на руски език последната статия е отпечатана в последната книжка №35 на списание “Ави-Тохол”. По принцип, във всеки брой на списанието има резултати от изследвания върху българщината, включително множество детайли и по тази тема. За сведение, книгата по-горе, на която съм автор, съдържа цитирана библиография от 760 източника и 1/10 от тези източници са статии, печатани в “Ави-Тохол” през 20-годишната му история. Направете си изводите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, как, ако българите са местно, балканско население може да се каже, че Дунавска България е разултат от експанзията на Magna Bulgarica?

   Можем да говорим за освобождаване на прародината от римско владичество, мисля, че това е правилната дефиниция.

   Относно 760-те източника, по принцип такъв брой не е нужен. По-добре е да се ползват малко, но ясни и съществени източници. Просто мое лично мнение.

   Изтриване
  2. Добрев го цитират учени, тебе никой не те знае и за това завиждаш на таланта на човека, личи ти по грубия език бе пич.

   Изтриване
  3. А защо генетиката казва, че сме от района на Памир и Хиндокуш, какво, лъжат ли ни учените, или ти бъзикаш народа здраво?

   Изтриване
  4. Спарко не чете други автори той е самотен вълк бе Даракчиев , не го ли усети , че е нарцис и половина? Той иска да е в центъра на вниманието , а другите български родолюбци да ги ръст кучетата. Пасков толкова го кани да работят заедно , но спарко се прави на велик .

   Изтриване
  5. Чета доста други автори, а съвместна работа започвам с хора, с които имам съгласие по основните въпроси. С г-н Пасков се разминаваме диаметрално по най-важния въпрос, това прави съвместната ни работа невъзможна.

   Готов съм да разменям данни, но това е всичко, което на този момент мога да предложа.

   Изтриване
  6. Господа анонимни, май сте един и същ човек...Нищо, ще ви отговарям като на различни.

   Навярно става дума за статията - Гените на българите близки до народите на Памир, доказвал ДНК анализ.

   http://www.mediapool.bg/genite-na-balgarite-blizki-do-narodite-na-pamir-dokazval-dnk-analiz-news166319.html

   Този материал не отразява истината, с народите на Памир делим R1a1, а при европейските народи той е с най-голяма честота при украинци и поляци. Ако се съди по този параметър, то въз основа на честотата на R1a1 при поляците, те са тези, които трябва да бъдат обявени за роднини на памирците.

   При брамините се срещат J2, E, G2, но това са хаплогрупи чужди за Азия и типични за Балканите.

   Изтриване
  7. До Анонимен26 март 2016 г., 23:17

   Г-н Добрев може да е цитиран от определени учени, не зная за това, възможно е. Мои разработки са цитирани от проф. А. Чилингиров, Й. Детев, А. Мошев, Ст. Николов.

   Изтриване
  8. От написаното от г-н Даракчиев излиза, че всички трябва да четем само неговите книги и тези на издателствата, посочени от него и вкупом заедно с г-н Серафимов да се откажем от този блог, защото само неговата теория е вярната. Също така, ни насочва да четем сп. "Ави-Тохол", което направи "бум" в началото на 90-те години, когато разбрахме, че нашата история, дори древната, е манипулирана и в училище са ни внушавали грешни догми, чрез които не можем да си обясним доста несъответствия. Появиха се доста скрити от нас факти. С годините обаче хората се отдръпнаха от кръга на списанието и там остана малцинство, вярно на идеите, представяни и от г-н Даракчиев.
   Благодарен съм на г-н Серафимов-Sparotok за този, създаден от него блог, на когото попаднах миналата година. Тук всеки свободно може да почерпи информация и да сподели вълнуващи го въпроси с автора и с четящите и пишещи в блога. Аз лично намирам много факти и добре написани от г-н Серафимов обосновки, които в повечето случаи ме убеждават в правотата на моята хипотеза за произхода и историята на българския народ (в частност - и на България, като държава), която си изградих през годините от хаотично четените от мен публикации по история и култура на българите и балканците. Много полезно е и посочването на литература след всяка статия. Намирам дори полезна за мен информация и в някои коментари към статиите.
   Единственото което ме дразни малко е, че често се срещат силно емоционални и груби коментари. Често те обаче са и доста неграмотни, което показва, че този "писач" си е губил времето в училище, ако го е посещавал, а не е самоук.

   Поздрави,
   Андон К. К. (АКК)

   Изтриване
  9. Най грозно е когато българи почнат да се кълват и оплюват едни други !
   Думите са - Обединение, логика, логос и всички търсим какви са причините някой да слага Каруцата преди Коня
   Многобройните Тракийци да се пръснат по целия свят !? Причина-Следствие !Отиване-Връщане,колко пъти?
   Това че от Тракия са произлезли много народи -единствено ясно е че сме БЯЛ народ!
   Това че са ходили и живяли из Хин Докуш надолу Пакистан,Перси и Вавилон, на изток до Китай,
   на север Хуни, Хини, а преди това CucoTripolien северни траки, с основно племето Кукони
   на запад илирийци и готи. На юг- Египети и Киренайка
   Изгубените в преводите гърци, византийци, римляни, араби, египтяни, персийци и турци и за капак руснаци
   са довели целия наш род и народ до състояние на онова запустение за което говори самия пророк Данаил в 12.12 а реално голяма част от всички тях или така наречената БЯЛА раса - са произлезли от Траките!
   За това са се постарали добре да се заличат следи, факти и артефакти и да няма връзки между всички тия народи. Хипотезите и логически разсъждения всеки е свободен да прави
   така могат да се доказват не само с книги и нечии писания, но и с науки, математика,
   и стига сте гледали надолу в земята -погледнете нагоре, казват пророците и тогава може да се отворят очите на всички и си и който има уши да чуе.
   поздрави Христо Иванов

   Изтриване
 3. Какво пак не е ясно? Прочетете отново.Накрая ползвана литература 27 посочвания. Вникнете в написаното,и пак,и пак! Заяждането Ви какво ще ни донесе?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дилев, мисля, че анонимният (анонимните) намекват за това, че не желая да ползвам работи на определени наши изследователи.

   Оценям труда на всеки, но не мога да ползвам разработки на хора, чиито виждания се различават прекалено много от моите. Не желая да ползвам и разработки, които не са издържани, нито пък проверени както е редно.

   Това явно дразни определени хора, но аз не смятам да се отклонявам от пътя си. Може аз да съм този, който бърка, времето ще покаже.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Но защо все ти си прав бе не правиш ли грешки изобщо като другите хора? Иранската теза е най- логичната и най- прогресивната на тоя момент, в нея няма нередности и патос като при твоето политиканстване.

   Изтриване
  3. Разбира се, че правя грешки, аз съм най-обикновен човек. Иранската теза би била най-логична, ако не съществуваха определени данни, но те съществуват и не е редно да бъдат пренебрегвани, или премълчавани.

   В работите ми може да има патос, няма да отричам това, но не смятам, че политиканстване може да се говори. Никога не съм призовавал към преданост, или поддръжка към дадена партия, или пък чужда велика сила.

   Изтриване
  4. Към анонимен, "Иранската теза е най- логичната и най- прогресивната на тоя момент, в нея няма нередности и патос като при твоето политиканстване.", хубаво, ето да видиш какво говорят учени привърженици на иранската теза: http://www.bulgaria-is-alive.com/ezik10.html
   Българския сравнен с ирански езици:
   •Българско "БЛЯСЪК" = "БЯЛ+СЪК" (???) - иранско "СЪК" (в български БЛЯ-СКАМ, БЛЕ-СНА (???))
   •Българско "БОДЪРСТВАМ" = "БОДЪР+СТАВАМ" (???) (значи БОДЪРСТВО = БОДЪР+СТАВА ???)
   •Българско "ДОБЛИЖАВАМ" - иранско "ДАБ" (???) (НА-БЛИЖАВАМ ??? ПРИ-БЛИЖАВАМ ???)
   •Българско "ДОСТОЯНИЕ" - иранско "ДАСТВАМ" (???)
   •Българско "ЯЗОВИР" = "ЯЗО+ВИР" = "АЗ+ВИР" (???????)
   •Българско "ИЗОБИЛИЕ" = "ИЗО+БИЛИЕ" (?????) (БИЛИЕ?????)- иранско "ИЖА"
   •Българско "НАТИСК" и "НАТРАПВАМ" (???) (от един и същ корен ???) - иранско "НАТ" (???) (ИЗ-ТИСКАМ (???), ПОД-ТИСКАМ (???))
   •Българско "ОЩЕ", "ОСТАВЯМ" (същия корен ???) - иранско "АСТЕ" (???) (ЗА -СТАВАМ ???)
   •Българско "РОЖДЕН" = "РОЖ+ДЕН" (????) (РАЖДАМ ??? Какво значи това РОЖ ???)
   •Българско "СКАНДАЛ" (???) (много българска дума ) - ирански "СКАНДА"
   •Българско "ЗАМИНАВАМ" - ирански "ЖАМ" (????) (-ИНАВАМ ??? ПРЕ-МИНАВАМ откъде идва ???)
   Както виждаш много научно изобщо, :D Сигурно виждаш пълна логика в това...
   Иначе поздрави за статията на Павел!!! Аз пък намирам пълна логика в разсъжденията на Спароток, силна статия и добър удар срещу иранската теза за нашия произход.
   Княз Войвода

   Изтриване
  5. Княз Войвода, когато видях как подръжниците на иранската теза предлагат думата пижама като българо-иранска успоредица и направо ми причерня. Не мога да разбера на какво разчитат тези хорица - че народът е изтъпял и, че никой няма да направи проверка?

   Премълчава се, че памиро-ферганската раса е продукт от смесване на хора от понтийски тип с азиатци и се натрапва движение от Памир към Балканите. Хубаво, ами като някой се позаинтересува и провери???

   Изтриване
  6. Павка, на мен ми се случи да попадна на сравнение между иранско "ПАРЧА" (хартия) - български "ПАРЧЕ хартия" :D
   В някой "древнобългарски речници" може и да видиш сравнена думата "апетит" :D
   Иначе най големия позор за иранците е писан от "учени" сред които и Явор Шопов... Другите не ги знам, http://www.bulgaria-is-alive.com/ezik12.html
   Тази статия разобличава истинската същност на иранците, в нея пише че в българския има косвен падеж, и дават смешни примери с някой глаголи (глаголите нямат категория падеж), това е позорно за цялата тази теза... Иначе цялата тази статия е пълна с пропасти в езикознанието, "наставка -ка за деятелни имена (писателка ???)", "наставка -кар за деятелни имена (рудни-кар ???)", "наставка -а за действия (чета, уча ???)", и други измислици които дори и аз не ги разбирам, :D
   Я виж какво са написали накрая, където пише "заключение" :D "Настоящата разработка на Института за древни цивилизации е плод на почти 10 годишни търсения и прилагане на съвременни научни методи и комплексен подход към изключително сложния въпрос за произхода на българския език и връзките му с други езици" :D :D :D
   Мисля че тази позорна страница трябва да се разпространи сред привържениците на иранската теза... Да видят що за налудничеви идеи споделят ираноманите, :D

   Изтриване
  7. Точно г-н Шопов беше представил думата пижама като доказателство за езиковата ни връзка с източните народи. Няма да се учудя и, ако думата апетит е негово предложение. Тези хора ме смайват, та нашите езиковеди са създали прекрасен етимологически речник, за който с чиста съвест мога да кажа, че превъзхожда работи създадени от капацитети като Фасмер, Фриск и др. Защо не се ползват ценните данни?

   Човек не е длъжен да се съгласи с всичко, но в БЕР са дадени поне сравнения, а те са от голяма важност. С тяхна помощ може да се установи, ако не значението на една дума, то поне към чий език тя трябва да се причисли.

   Не мога да си обясня и защо лингвистите не дават коментар по отношение на работите на г-н Шопов и останалите негови съмишленици. Няма съмнение, че аз заслужавам критика, признавам го най-откровено, но пък въпросните господа газят през просото смело и безотговорно.

   Изтриване
  8. Защо не обедите силите си и от работата ви да има реални резултати.Например да се промени нещо в учебниците.Децата ни все още учат че сме тюрки а съшо в други учебници пише за различни теорий за произхода ни но нищо не било доказано което е по лошо и от тюрската теория.Ние сме сигурно единствения народ който няма минало и корени.Защо не правите нищо по този въпрос,само спорове и джавкане точно както в миналота тракийските народи са били винаги във война помежду си.Не съм историк но вярвам че ние сме траки,дали сме били тук непрекъснато или сме от траките които са се върнали в родината си по късно но сме траки.Аз съм от северозапад.Там навсякаде е осеямо с тракийси могили и мисля че не могат просто да изчезнат.Също не приемам и другите неща които са написани в учебниците.Затова работете и в тази насока (учебниците).

   Изтриване
  9. Г-н Петков, как си представяте хората, които поддържат остарелите виждания да позволят да бъдат написани учебници, в които подрастващите ще се запознаят не само с истинската история, но и с грешките и позорното мълчание относно неудоби факти на казионните учени...

   Благодарен съм на съветите, но най-вече на тези съвети, които могат да се използват реално.

   Изтриване
  10. Именно тези писаници на застъпниците на иранската теза, неподкрепени с доказателства от източници по години (кога и къде се среща дадена дума, конкретни артефакти и др.), постепенно отблъсна хората от нея. Все по-малко са привържениците на иранския произход и това прави оставащите доста агресивни и ги кара да публикуват измислени "факти" и "доказателства".
   А що се отнася до учебниците - невъзможно е на този етап да се направи нещо, защото титулуваните "учени" историци наши и чужди се цитират взаимно, за да поддържат реномето си. Усещайки, че много укрита информация излиза наяве и "почвата се изплъзва изпод краката им" са се барикадирали и не допускат в средите си инакомислещи. Те отричат както д-р Г. Ценов, така и проф. Асен Чилингиров. Последният не бил историк, въпреки че е културовед-медиевист, той, по силата на логиката, навързвайки фактите от прочетените в оригинал и в преводи на няколко езика, които владее, множество книги и др. културни артефакти, доказва, че днешната ни история не е вярна. Най-добре фактите се връзват, ако се признае автохтонния характер на българското население. Разбира се то се е засилило от притока на връщащото се напуснало братята си по-рано население, както и от претопени примеси на народи, преминали през Балканите.
   Ето защо г-н Серафимов не може да повлияе директно в списване на учебниците, но като разпространява нови факти и логични и добри обяснения, като ние разпространяваме линка към този блог, може да се събудят повече българи и те да заставят новите тези да влезнат в учебниците (както повлияха да не отпада термина "турско иго").
   Да г-н Серафимов не винаги е достатъчно убедителен, понякога греши и не приема веднага критиката. Прав е защото изключително рядко тази критика е поднесена с факти. Тогава всички може да подпомогнем тези факти да се включат в по-точно обяснение на историята.
   Благодаря на г-н Серафимов за този блог и призовавам всички да го популяризираме, за да се постигне това, което иска г-н Божидар Петков, а вярвам, че и всички ние.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  11. Благодаря за хубавия коментар! Имате право относно това, че най-добрия начин за триумфа на истината е като се разпространява неудобната, но важна информация. Хората, които ни представят несъстотелните си теории разчитат на това, че ние не разполагаме с база за сравнение. Когато обаче такава се появи, когато хората започнат да извършват проверки, тогава всичко си идва на мястото.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Поздрави Павка!!!
  Тази статия ще бъде много тежка за противниците ти!!!
  Успех и Здраве желая!!!
  Bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти приятелю!!! Аз все пак се надявам един ден противниците ми да станат приятели. Все пак не е важно кой е прав, важното е истината за произхода ни да излезе.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Да се твърди, че има точната формулировка на въпроса за произхода на българите , както някой си твърди тука е доста несериозно.
  А какво казват индийските учени по темата,г-н Серафинов? Има ли някаква информация?
  Благодаря за статията
  Кирова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Кирова, нямам сведения някой индийски учен да е проучвал българската история. По принцип повечето индийски учени са против виждането, че арийците са народ дошъл от Европа, считат ги за местно население. За това обаче реално няма доказателства:

   1. В Риг Веда местното покорено население е наречено кали, т.е. черни, с тъмна като кал кожа.

   2. Патанджали съобщава, че едно от основните изисквания за един брамин е да е с руса коса.

   3. Конят е опитомен не в Индия, а в Черноморските степи, там е намерено и най-старото изображение на свастиката.

   4. В Индия се говорят два напълно различни вида езици - арийски и дравидски, към които спада тамилския. Това е силна индикация за външно културно влияние върху индийците.

   5. Говорещите арийски език индийци се различават дори генетично от сънародниците си в Южна Индия.

   Въпреки тези неща, индийските учени продължават да смятат арийците за местен народ. В никакъв случай не би допуснато признание за българско, или да го кажем по-правилно палеобалканско влияние върху индийците. Възможно е е да го стори индивид, но не и индийския учен свят като цяло.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. В най-старата китайка книга "Нейдцзин" придворният лекар Цибо,отговаряйки на Хуанди, Жълтият Император, на въпросите му за здравето и начините за лечението на човек, много пъти се позовава на мъдреци, които са му дали подобаващите отговори и разяснения. В тези отговори се посочвало и, че по човешкото тяло на строго определени места имало области, по-точно точки, и въздействието по определени начини върху тях водело до оздравяване на човека. Известно е, че това става в началото на третото хилядолетие преди Р.Х. Подразбира се, че тези мъдреци, наричани от Цибо свръхмъдри хора, не са били от този народ, чиито Император бил Хуанди. Преди 90-те години при разкопки в Пловдивско, наши археолози намират глинени плочки с черти и точки по тях. Предоставили ги за датиране и се установило, че те са били от 4 000 години преди Р.Х. При направена консултация със специалисти, които имали подобаващи познания по традиционната китайска медицина. станало ясно, че чертите оформят части от човешкото тяло, а точките в очертанията им, съвпадали с разположението на съответните точки, посочени в споменатата книга и в други подобни на нея. С тази информация и свидетелствата за датиране наши представители през 1995 г. участват в поредния конгрес на Международната организация по ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА и България безпроблемно е приета за пълноправен нейн член! До сега никой не е представял подобни или други доказателства, които да доказват, че някъде другаде по света, освен в нашите земи, е имало подобни знания, както в България и в Китай. От това по-убедително доказателство за пренасяне на знание от земите ни до земите на Китай е трудно да се представи. Има още едно и това са двата еднакви ритуални глинени съда без дъна, единият от които е от гроб № 4 на Варненския халколитен некропол, а другият е от Япония.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм компетентен по въпросите на китайската медицина, но мога да потвърдя намирането на плочици с особен вид писменост. Дали написаното засяга знания за човешкото здраве не зная, важното за мен е това, че тази писменост е по-стара от китайската, шумерската и египетската.

   Изтриване
  2. Нека да не забравяме и "пра-българския" календар, не само е най точен, но единственните близки прилики са едно с римския календар и китайския... тъй като българите са център между тези две точни и при доказаната прецизност, този център става толкова голям, че ще избоде очите на всички... това показва едно, влиянието на българите над китайците културно, две изначалния Рим е всъщност български. дори само по този довод, който няма как да се обори, се доказва, голямата тежест на древността на народа ни, високата култура и силата, която е имал този народ, всичко останло е бла бла бла бла бла...

   Истината е, че света не е дорасъл да признае, че един народ, е покорил света, когато всички не само са ходели прави под масата, ми и повечето не са могли и това да правят. Прародина същно няма такова нещо, тъй като българите са сбор от няколко народа от древно време, всичко от Европа до края на Азия, че и с части от Африка е било Българско, такава империя не може дори в днешно време да същестува, пък камо ли в старо време, дори и за момента се вижда, как се цепят държави и как се отделят дори градове, така е било и в старо време.

   Някой замислял ли се е че предунавската цивилизация е била единственната културно напреднала за времето си и че Египетската не е съществувала, пък камо ли някоя друга.. горен Египет това са блаканите, долен това е днешния Египет, средиземно море не е това, което е било, нито черно... Но хората просто не могат да си напънат мозъците за истината...

   Изтриване
  3. За така наречения прабългарски календар нямам никакви сведения и не мога да дам коментар.

   Изтриване
 7. ирена янчева27 март 2016 г., 6:51

  Здравей, Павле ! Поздравления за силната статия: приложената от теб библиография впечатлява, данните от терена също, работиш много прецизно и точно ! Благодарение на теб научавам за това особено и рядко съчетание от генетични параметри, което е налице едновременно и при българите, и при индийските брамини. Напълно споделям твоята теза, че по време на миграционен процес нашите предци са оставили редица влияния сред общностите по тези по - далечни територии: " Походът на тракиеца Дионис създава Индийската цивилизация. ". Нашата Пра-Родина е тук на Балканите !!! Павле, в твое лице аз виждам един от стожерите на истината за произхода на българския етнос и българската култура ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 8. Г-н Серафимов,

  Точната формулировка на въпроса за произхода на българите е следната: Преди около 7600 години автохтонното население на Балканите и причерномоския ареал е силно отеснено поради екологична катастрофа – потопът в Черно море. В резултат една част от траките емигрират във всички посоки. Едни от техните потомци след хилядолетия поемат обратния път и след време стигат до прародината си. В резултат на тази вторична миграция (и съответно смесването на тези роднински племена) се образува мощна конфедерация от сродни племена, наричана Хунска империя, Аварски каганат, Хазарски Каганат и Българска империя (Magna Bulgarica). Резултат от експанзията на Магна Булгарика е Дунавска България (друг такъв е Волжска България).

  Горното дава обяснение на всичките Ви въпроси относно посоките на езиковите влияния, както и ДНК данните и пр.

  Аз мислех, че вече съм Ви посочил – по подобен повод – къде можете да прочетете подробности по тия въпроси, но сега ще го направя отново (и за последен път), за да насочите иначе симпатичните си усилия на български патриот към по-смислени цели (има достатъчно сериозни печатни издания, които се четат от достатъчно сериозни българи, и в тях доста голяма част от тематиката, с която се занимавате, е дискутирана, аргументирана и документирана – при това, напук на политическата коректност).

  И така, в детайли по горната тема може да прочетете на http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/Bulgaria,_terra_europeansis_incognita.html или на https://www.academia.edu/16690530/Magna_Bulgarica_as_source_of_arguments_for_the_EurAsian_Union. Във вариант на руски език последната статия е отпечатана в последната книжка №35 на списание “Ави-Тохол”. По принцип, във всеки брой на списанието има резултати от изследвания върху българщината, включително множество детайли и по тази тема. За сведение, книгата по-горе, на която съм автор, съдържа цитирана библиография от 760 източника и 1/10 от тези източници са статии, печатани в “Ави-Тохол” през 20-годишната му история. Направете си изводите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Даракчиев,давате интересен сайт, но там има и нещо като "
   Разсъждения връх франкмасонската същност за човещина". Това са две противоположни неща, юдеомасонство и човещина. И понеже пишете за потопа, но нищо не пишете за продуктите на генното инженерство на, да го наречем както е написан в надписа на един български владетел "биги", семитите. Та кой е предизвикал потопа, пише Зехария Сичин, това което е разчел от глинените плочки с клинопис. И кой е този, може да кажете, че интерпретирам свободно, но не е така, "ка нас у биги", канас, княз, този, който ни представлява пред бога! Та, този бог Яхве ли е, или 2х12те представители от мъжки и женски владетели от експедицията на Ану? Защо, ако не е юдеомасонска тайна, не кажете защо звездите в знамето на ЕС са 12. Господин Спароток, извинявайте за това, че не е точно по темата, но видимо господин Даракчиев, не зная защо не се пише с кирилица, има специални интереси и държи "политкоректно" да насочи дискусията в други рамки.

   Изтриване
  2. Не ми се вярва г-н Даракчиев да има някакви скрити намерения. Той по-скоро следва своята методика и желае да използва своя терминология. Това не е лошо, но води до недоразумения както се получава в случая.

   Изтриване
  3. Г-н Даракчиев, ще Ви дам отговор когато се запозная с информацията на предложените от Вас линкове.

   Изтриване
  4. Преди да тръгнете да философствате, трябваше да погледнете поне кой е авторът на въпросната книга. Предлагам Ви да прочетете информацията, след което да се извините писмено тук пред всички – не на мен, а на най-великия български революционер, учител и духовен наставник на Ботев и Левски.

   Да, и още нещо. Понеже подобна реакция съм виждал и чувал неведнъж, както от повърхностни мозъци, така и от зомбирани малоумници,
   предлагам Ви да прочетете и две от статиите на https://independent.academia.edu/IvanDaraktchiev, които имат директно отношение към въпросния проблем: “Разсъждения върху «Разсъжденията»” и “Размисли върху новооткрития ръкопис на Г. С. Раковски”.

   Изтриване
  5. Господин Daraktchiev,има данни, че Раковски и ученикът му Васил Кунчев са масони, членове на ложата Коч в Истанбул!!!??? Това обяснява и много други несъответствия. Например, бележника с финансовите отчети на Левски е запазен, но бележник с данни за дейността на създаваните от него комитети няма. Купувано ли е оръжие, с какви пари и колко. Провеждани ли са военни учения с тези бойни дружини или комитети? Внушава ни се за строгата организация при Левски, но данни за най-важната му дейност няма! Същото е и при Раковски, с какви пари, защо и как той организира двете български легии в Белград.

   Изтриване
  6. Най-големия бълвоч, който някога съм срещал !!!
   Масоните да жертват живота си заради други ??? Те са „чисти“ хора защото никога не убиват, но всякога намират кой да им свърши мръсната работа. С една дума – демони в ангелска премяна !!!

   Изтриване
  7. До Анонимен31 март 2016 г., 10:53
   По вашата логика излиза, че и цар Симеон Велики е бил масон. Войни, широка културна дейност... Що пари се изискват за тези работи, откъде са взети? А на него даже и бележника с финансовите му отчети нямаме, сигурно защото е скрит от масоните... :D

   Изтриване
  8. Г-н Даракчиев, престанете да си налагате мнението.. Много нахално от ваша страна. Вас някой да Ви е насилвал да четете или влизате в този блог???? Хайде моля Ви се, че досадихте на хората вече...

   Изтриване
 9. Нямам възражения па статията.Имам възражения обаче ,когато се смесват и манипулативно объркват термините БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ И ПАЛЕОБАЛКАНСКО НАСЕЛЕНИЕ!Все пак историята е наука,а не курс по национализъм.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние българите сме носители на няколко хаплогрупи:
   J2 - е характеризирана като принадлежаща на потомците на първите земеделци и скотовъдци на Балканите
   EV-13 - също е характеризирана като принадлежаща на потомците на първите земеделци и скотовъдци
   G2 - принадлежи на най-старите европейци
   R1a1 - носители на тези група обитават Балканите поне от 13 500 години
   R1b - носители на тази група обитават Балканите и Мала Азия поне от Бронзовата епоха
   I2 - се свързва с най-старото население на Северните Балкани

   Както виждате, не по заповед на национализма, а по сведенията на науката ние имаме пълното право да считаме българския народ като наследник на палеобалканските народи.

   Изтриване
  2. Пак увърташ!НЕ САМО БЪЛГАРИТЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПАЛЕОБАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ!

   Капиш?

   Изтриване
  3. Така е, румънците също са наследеници на палеобалканските народи, но румънците са и част от нас, просто съзнанието им е промито.

   Гърците до известна степен също са наследници на палеобалканските народи, но гръцкия етнос нямаше да е това, което стана без асимилацията на стари балканци.

   При сърбите също има известно тракийско наследство, още д-р Методи Попов пише по този въпрос.

   Най-важното обаче е това - при нас не само генетичната връзка е най-силна, но и културно ние сме наследили най-много, а това прави нас основните наследници на палеобалканските народи.

   Изтриване
  4. То само по ДНК да бяхме по по най, като сложим и историческите данни, това ни прави най древните тук, не съм чувал за Велика гърция, нито за Велика сърбия, пък камо ли за Велика румъния, пък било то и за Велика албания или велика хърватия, дори и велика Италия не съществува, но пък имаме Велика БЪЛГАРИЯ. Да не говорим пък колко държави са правили Българите през времето на различни места по света и не само тези с името България, но някой от тях носят и други имена. В днешно време самите румънците си казват, ние сме по древни от Рим, и ватикана ни лъже като ни казва че сме нейни деца, след като ДНК-то казва че Италиянците са с по ново днк и повечето е испанско, а на румънците днк-то е древно като на троянците, самите румънци разглеждат историята си преди държавата Румъния/Влахия, като дават, че са родом от Балканите и наричат стара България - Влашка България, не за да покажат че са различни от старите българи, а точно обратното да покажат тяхната принадлежност, че това е било тяхно и те са били единни с нас, един народ, разцепен от войни и политики и до момента е така след толкова стотици години... А Румъния така е разцепена от нас, че почти всички крайдунавски градове и села са пусти и всичко се централизира на Север, Северо-запад.

   Изтриване
 10. odobriavam napalno va6ata rabota , imate moiata potkrepa. pe6o.

  ОтговорИзтриване
 11. Но Даракчиев защо се разправяте със спароток ,вие сте поне интелигентен човек ,който има публикации в списание , спароток никой не го бръсне за слива , не усещате ли , че това го кара да оплюва хората с книги , не виждате ли колко е завистлив?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз виждам тук множество патриотично настроени българи, които болеят за откраднатата, манипулираната и замитана под чергата своя история и търсят, ровят, мислят, предлагат... за да намерят истината за себе си. Отделям малко от времето си с надежда да им помогна. Ако успея да убедя поне някои от тях да четат сериозни неща и да не разчитат само на Интернет, регистрирам победа. В такъв случай, даже да допуснем, че сте прав по отношение на блогъра - което не мисля, че е така, поне не 100% - остават още други българи, които четат тук. Според мен си струва!

   Изтриване
  2. Едни търсят Истината, други прикрити зад своята анонимност, настройват хората едни срещу други и се опитват да дискиредитират личността на различни изследователи, които имат доблестта да застанат зад доводите си със своето собствено име. Анонимните провокатори просто демонстрират своето тотално безсилие пред аргументите. Може би на тях им се заплаща да вършат това, което им предоставя финансова сигурност!
   Според мен е грешка на подобни хора, които не уважават личността да се предоставя трибуна тук, а още повече да им се отговаря! Най-добрият начин за справяне с тях е да бъдат оставени на забвението!

   Истината прозира отвсякъде, дори скрита зад толкова много лъжи, тя пак ще намери своя път към хората!

   Поздрави и най-добри пожелания,
   Станимир.

   Изтриване
  3. До Анонимен 27 март 2016 г., 18:56

   Много глупав коментар и показващ непознаване на синтаксиса на българския език (Спароток е съществително име и се пише с главна буква, пред запетая не се оставя празно място, а след нея и т.н.).

   Аз не познавам г-н Серафимов, но от прочетеното от него (ако не е редактирано от някого) и от видяното в предаването "Въпрос на гледна точка" на Нова телевизия, съм на друго мнение за автора на този блог. Не знам откъде сте решили, че г-н Серафимов "оплюва хората с книги" и че е "завистлив"?! Не знаете ли, че след 1990-та година всеки, който иска и е поне малко грамотен, пише по вестници, списания (стига да е в унисон с мнението на главния редактор), особено много се пише в Internet. Трудно е да направиш научна публикация, защото трябва да получи рецензия от хабилитиран учен или най-малко - доктор по съответната наука.
   А това не е лесно, ако публикацията ти не е според официалните тези в науката. Иначе всеки, който има или си е намерил (а може и да са му дали с цел) пари, може да си издаде книга, като плати на издателството. Така че не всеки от "хората с книги" заслужава уважение! Важното е дали ще те прочетат и колко от прочелите ще го приемат или поне ще се замислят над прочетеното. А книгата на г-н Серафимов се е изчерпала бързо.

   Що се отнася до г-н Серафимов, смятам, че не за пренебрежение, че беше поканен от един от най-ерудираните съвременни журналисти - г-н Стойчо Керев в неговото предаване, тъй като му е направил впечатление на специалист по въпросите за произхода на българския народ (етнос).

   Не знам защо толкова много анонимни (или малко, но с голяма производителност) се нахвърлят със злоба срещу Спароток. Той не е създател на хипотезата (а според мен вече теория с много доказателства от артефакти и в културата, изкуството и старата литература) за автохтонния произход на българския етнос (не държава България, което е частен случай), а е добър популяризатор на укритите факти и на известните, но необяснени правилно, като прави логически и лесни за възприемане обяснения. Или може би се страхуват, че ще спомогне за събуждане на чувството за самосъхранение на българската народност и трудно ще се стигне до пълното й унищожение!

   Мисля, че такива коментари, в които само се "плюе" и обижда някой (от г-н Серафимов до пишещите коментари), в които липсват факти или въпроси, свързани с историята, не трябва да се допускат за публикуване.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 12. Здеавейте,напълно подкрепям вашата работа.Не се връзвайте на инсинуациите на тези безродници.Коментарите им предизвикват единствено съжаление.От години не се бях интересувал от история.Докато не попаднах на вашите статии преди няколко месеца и от тогава до сега прочетох и изгледах купища историческа литература ��.Успях да събудя интерес и в още доста хора.Тези неща наистина променят мисленето и светогледа.Вече никой не може да ме убеди че съм син на робско племе и съм част от недостоен народ.Наистина нацията в момента е в окаяно състояние но това е единствено в резултат на вековната манипулация върху нашата психика от страна на народи и империи.Но благодарение на твоите работи аз видях,че човек може да се отърси от тези влияния и вековните усилия на нашите врагове отиват по дяволите само за миг :).
  Продължавай все така - смисъл има ��.

  ОтговорИзтриване
 13. Павка,

  С тази статия изглежда си ръчнал яко в гнездото на осите, за да хвърчат такива плюнки от файтонджийския език на някои от опонентите ти!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една латинска поговорка - Юпитер, ти се сърдиш, значи не си прав :)

   Гневят се тези, които не са в състояние да поднесат по културен начин солидни аргументи.

   Изтриване
 14. А бе анонимен иди..т,като никой не бръсне за слива г-н Серафимов,,защо толкова хора четат блога му??? И какво по дяволите ти правиш в блога му с тъпите си коментари и лични нападки и обиди???Явно мнооого те притеснява истината... и най вероятно ти плащат за да я криеш.И какво означава хора написали книги,които други цитирали?Ами точно срещи тия хора и заблудите им се борят хора като г-н Серафимов.Защото ни писна да ни лъжат.А на теб и такива като теб,продажници,...ами стягайте си багажа и се измитайте за Китай,Хиндокуш,Памир или там от където смятате че сте дошли.Вие сте позор за Българската нация,която е оцеляла хилядолетия,напук на всички именно заради такива хора като Павел Серафимов.И тъй като,гледам,с интерес следиш работата му в блога,вземи си напиши името че да знаем кой си.Ако изобщо имаш лично достойнство и не си продал и него.
  Успех,г-н Серафимов и ви благодаря за поредната добра работа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата г-н Тодоров! Аз имам бегла представа кой може да е анонимния. Той ме преследва и във Фейсбук, разбрал е дори къде живея. Каквото и да опита обаче, номерът му няма да мине, с такова отвратително поведение той само показва, че не разполага с аргументи. В такъв случай доблестните хора признават, че не са прави, но уви, анонимния господин май не е от доблестните хора.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимният не е един,тресе те параноя.....

   Изтриване
  3. Не става въпрос за всички анонимни, а за тези, които са коментирали почти веднага след публикуването на статията. Положението на коментарите е такова, сякаш те са изпратени от един и същ човек, или поне от един и същи адрес.

   Изтриване
 15. В Zelka.org са пуснати книги издателство на БАН, които може да представляват интерес:

  Чавдар Бонев - Праславянските племена 1-ва част ( http://mgnet.me/bvqnamV ) и 2-ра част ( http://mgnet.me/bvqnanV )

  Свалянето е чрез магнитни връзки и е необходим торент клиент, примерно: http://www.utorrent.com

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, работите на Чавдар Бонев са доста ценни поради това, че съдържат богата информация. Не съм съгласен с всички виждания на Бонев, но трябва да призная, че той работеше съвестно и искрено се стремеше към откриването на истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Г-н Серафимов,

  Първо искам да Ви се извиня за повторното постване на коментара си - това бе едно недоразумение породено от тази експлозия на коментари, така че, съжалявам!

  1) Колкото до въпроса Ви “Как ако българите са местно, балканско население може да се каже, че Дунавска България е резултат от експанзията на Магна Булгарика?”, отговорът е много прост: Вие смесвате две различни (юридически) категории, а именно население и държава. Държавата е административната уредба, която възниква на даден етап от развитието на даден народ. Нашият народ се оформя на базата на автохтонното население (траки) плюс вторично (обратно) мигриралите негови потомци (вече като славяни и прабългари), както е демонстрирано в посочените вече публикации. Бидейки един от най-старите (ако не и най-стария) народи, той минава през първичен стадий на формиране на собствена администрация много рано (за начало спокойно можем да считаме това, положено от царя-жрец от Варненския некропол, където виждаме вероятно най-старите атрибути на властта). От по-късните времена (които са “антични” за останалия свят) датират множеството Тракийски царства, включително единственият успешен опит за обединяването им (в Македонска империя), който е частичен, недовършен и краткотраен поради егоистичните амбиции на суверена-мегаломан. Ако не бяха тези му качества, Александър можеше да докаже, че Тукидид не е прав; Филип му е предоставил прекрасната възможност да направи това чудо (обединяването на вироглавите Тракийци – надявам се вече да сте проумели на кого приличаме всички ние, българите), но младежът е търсел световна слава макар и за кратко, а не стабилизирано обединено царство на всички Тракийски племена за всички времена.

  И така стигаме до Дунавска България като резултат от експанзията на Магна Булгарика. Мисля, че в друг пост Ви писах, но ще повторя, за да приключим този въпрос завинаги: Щритеровата книга е най-ранният източник, неоспорван, неподвластен на пропаганда, безпристрастен, признат (все пак, известен германски професор, 18 век, България поробена, манипулаторите спят – по-точно не са се родили още), който утвърждава – на базата на наличните му тогава Византийски източници – началото на договорни отношения между Византия и двете Българии; даже той не прави разлика, а пише само “Булгарика”. Така поставя началото на България с признаването на Кубрат, като го номерира №1. После слага синовете му като равноправни съвладетели с №2, и т.н. Тази първа страница от “генеалогичното дърво на българските владетели” можете да видите на https://www.academia.edu/16690530/Magna_Bulgarica_as_source_of_arguments_for_the_EurAsian_Union.

  Така че въпросните две категории трябва да се разглеждат поотделно – както виждате, нищо не ни е попречило да си бъдем потомци на автохтонното население (с някъде около 40% наследявайки генно Траките – а това кой как ги наричал и пр. е второстепенен и третостепенен въпрос, който не променя нищо по темата) и да си формираме държавата едва когато са назрели условията за това. Засега ще трябва да приемем това, което е юридически приемливо, а по Щритер това е 634 г., а ако някой ден открием неоспорими свидетелства за признаване на статут на владетел на Органа, или още по-добре на Вулгер или Дронго, ще дръпнем началото на държавността си с още стотина години. Ако пък някой ден унгарците намерят гроба на Атила и там се види записано, че той счита себе си за хун, което ще рече съкратено от хуногундур и водач на българите... и т.н. Има разни писания тук и там, но няма нито официален документ носещ печата на шефа, нито пък междудържавен договор с Рим. Всичко останало е апокрифи – включително и анонимния списък – и за официално признаване не минава.

  Край на Част 1 .................................................... Продължава в Част 2

  ОтговорИзтриване
 17. Продължение от Част 1 ....................................................... Част 2

  2) “Римско владичество” е измислица на некомпетентни хора и повтаряно от баламурници. Написал съм го на няколко места – четете! Балканският полуостров става част от Римската империя. Тя е супранационална империя, което значи, че към момента на “завладяването” всички “завладени” стават равноправни граждани. Което обяснява скудоумието на твърденията, че “траките са изчезнали”. Траките стават граждани на Римската империя и в същия ден си продължават начина на живот както и в предишния, тоест, нищо не се променя. Някой да не си мисли, че са докарали няколко стотин хиляди “истински” римляни, за да надзирават и управляват няколкото милиона траки на Балканите? Дошли са по една шепа администратори в по-важните градове, легионите са си били разставени по гарнизони в близост до границите, и толкоз. В наемните корпуси бездруго е имало немалко траки още от Цезарово-Октавианово време... Траките изчезнали, ама докъм 500 години след “завладяването” им все още императорите от тракийски период (някъде 10-12 на брой) гордо го афишират.

  Проблемът е съвсем от друго естество: владичество няма, но с времето издръжката на метрополията, която лежи на плещите на провинцията нараства прекалено много, особено след като гръцките династии узурпират властта, а в същото време нашите хора от изток на няколко вълни преминават и опустошават каквото могат (аз не вярвам някой от тях да е съзнавал, че са роднини – не съм чул ни видял сигнали за това). Постепенно заселвайки се и смесвайки се с местните, се създават условия новата алтернативна администрация (българска държава) да изглежда като спасение от данъчните в Константинопол. Това аз го наричам смяна на караула. И трябва да се отчете, че във Византия остава население, което са всъщност наши братя. Това включва осъзнати българи, но и немалко “гърци”, които всъщност са елинизирани траки – знатните траки, които бездруго още отначало са влезли в администрацията като видни римски граждани, с времето са се “латинизирали”, а по-късно – в синхрон с Цариград – са станали “елини” (цисти гърци, както казваме по нашия край).

  3) Тук сте направили коментар само и само да кажете нещо (както много от пишещите в Интернет) – 760 източника са библиографията на книга представяща на света ВСИЧКИ АСПЕКТИ на България и българите (в 640 страници албумен формат). Без да знаете за какво говорите, просто не е нужно да ми давате съвет. Аз се опитвам да Ви понауча нещо – напр. критично отношение към източниците; идентифициране на манипулационни, пропагандни или безсмислени писания (във всички времена); и пр. – но май ще се окаже, че един от Вашите коментатори може и да е прав: тук губя много повече от времето си, отколкото прави смисъл.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, нашите недоразумения идват най-вече от това, че използваме различна терминология.

   Не съм правил опит да Ви давам съвет, просто изразих мнение, че за една тема не са нужни стотици извори, по-добре е да се използват тези, които са най-точни и ясни, а и най-лесни за проверка.

   Също така аз Ви споменах, че ще дам коментар когато успея да прочета информацията към която водят представените от Вас линкове. Това изисква доста време, а аз съм зает човек, няма как бързо да прегледам всичко, че и да го анализирам.

   Изтриване
  2. Привет!

   Цитирам г-н Даракчиев:
   "...а в същото време нашите хора от изток на няколко вълни преминават и опустошават каквото могат (аз не вярвам някой от тях да е съзнавал, че са роднини – не съм чул ни видял сигнали за това)."
   При наличие на толкова много допирни точки във език , култура , обичай и прочие между тукашните и идващите как така никой от тях да Не е съзнавал, че са роднини!...Няма начин да не са контактували по между си през цялото време!!? Едва ли дори са прекъсвали това някога.

   Цитирам г-н Даракчиев:
   "...Така поставя началото на България с признаването на Кубрат, като го номерира №1..."
   "...и да си формираме държавата едва когато са назрели условията за това.Засега ще трябва да приемем това, което е юридически приемливо, а по Щритер това е 634 г."

   А къде остана Стара Велика България наречена така от самият Рим!? Една държава съществувала едва няколко десетки години не може да е стара и велика според най-мощната империя!? Напротив съществувала е векове наред и е станала велика в очите на Рим по ред причини.

   Цитирам г-н Даракчиев:
   "...Всичко останало е апокрифи – включително и анонимния списък – и за официално признаване не минава."

   От "Именника на българските князе" , където началото на България е поставено през втори век!??... И същият именник , от който е ИЗВЛЕЧЕН старобългарският календар по дадените периоди на князуване на всеки владетел и който календар е ПРИЗНАТ от ЮНЕСКУ (международно признание има тоест) за най-точният намиран някога и най-древният!? ...За този "анонимен" списък ли говорите!?...
   Изтриване
  3. Уважаеми Г-н Неделчев,

   По всичко изглежда, че г-н Даракчиев се оказва поредният фалшиф контрабас. Просто, един от многото ...

   Изтриване
  4. не съм специалист ,но пък гледам по телевизията предавания на историческа тема на чужди специалисти и по този повод ,онзи ден имаше едно в което се разказваше за разрастването на Римската империя.Иследванията ставаха чрез сателит и в последствие с дрон на място ,спестявам подробностите, но намериха римско укрепление в Румъния
   приютявало 500 легионери, явно администратори ,според вас г-н Даракчиев,и с постройки за 5000 "администратори"легионери при явен зор.Учените проследиха всичко ,дори как и къде са минали Дунав, така че поне в този аспект теорията ви куца.

   Изтриване
 18. Добра работа Спароток.
  Все пак темите ти са за масовия читател. Необходими са, но не са достатъчни.
  С такива изследвания, написани за масовия читател, винаги ще бъдеш пренебрегван и охулван от казионните историци.
  Намери съмишленици и се опитайте да подредите нещата в сериозно изследване, без предварителна теза, а просто следвайте логиката на ВСИЧКИ факти. Така ще направиш тезата "официална". Тогава противниците ти ще трябва да оборват факти и произтичащи от тях изводи, а не да гледат снизходително от висотата на „научната“ си позиция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, какво разбирате под названието "казионни историци". Може ли да приемем, че това са послушковци, политкоректни, не говорещи срещу "научните доказателства" на "западните учени". Изглежда, че в този случай и професор Георги Сотиров не е казионен учен. Позволил си е да напише критична статия срещу капацитет, като професор Чадуик за да защити рода си и да покаже на "западните псевдоучени", че винаги имат пропуски в тезите си. И това не е защото те са недостатъчно образовани или имат пропуски в изследванията си, а защото са политкоректни и защитават страните и народите си. Тогава, защо и ние смело да не покажем нашите изследвания, макар и данните да се намират трудно след хилядолетия на унищожаване, продължаващо и днес. И най-важното, успяли са да ни разделят, да нямаме доверие на братята си, стигаме дори до откровенна омраза.И това не е от вчера, а също от хилядолетия. Така, че всичко което утвърждава народността и спомага за разбирателство с нашите братя е ценно, независимо, че не е поднесено в академичен вид, като публикация или научна разработка за присъждане на научна степен. Господин Серафимов събира и публикува сведения, които човек със специалност далече от тези въпроси или човек който не е любител историк, археолог, антрополог, физик, химик, свързан с тези въпроси, не може да намери в такъв изчистен вид, а има и езикова бариера, всички не сме полиглоти. Така, че уважаваме нашите учени, но да не си мислят, че народа е толкова прост и непросветен за да приема всичко казано от тях за безусловна истина. Има и генетична памет, която винаги се проявява интуитивно.

   Изтриване
  2. Господине, какво разбирате под названието "казионни историци". Може ли да приемем, че това са послушковци, политкоректни, не говорещи срещу "научните доказателства" на "западните учени".
   ========
   Да точно това имах предвид. Има доста историци и археолози днес, които са избрали конформизма. Избрали са съгласието с официалните тези за да не си провалят кариерата и да не си направят живота труден, макар вътрешно да знаят, че нещата не са такива каквито ги говорят.
   Какво пък, разбираемо е. Не всеки може да бъде смел, особенно ако е сам.
   И точно затова се възхищавам на работата Ви.

   Изтриване
 19. Аз така и не разбрах,за какво спорите двамата, коя е прародината на българите? балканите или черно море? или народ е само този който има държава? Я вижте хамериканците, те действат на принципа на траките, различни владения с различни закони с допълнително звено на власт от към президента и сената, който пък е близък и до римския модел. Първо си правят държавата по тракийския модел, после вкарват римския, който исторически се е видяло, че е успял да ги контролира.

  Аз не мога да разбера и защо, някой хора спорят и говорят за читателите на блога и ги коментират, все едно са някви болни мозъци, видиш ли Павел е сектатнт а ние сме някви олигофрени последователи в сектата... Съжалявам ги тия дето така мислят в главата, явно трябва да се прегледат.

  Още дядо ми преди да почине преди 40тина години ми каза, га бях още малък кой съм, отде съм, отде ми е родата, кой са нашите, колко сме стари, за какво сме се борили и тн... Траки, Пеласки, Скити, Кимери, Гети, Хуни, Фриги, Микенци дори и Шумери и тн. и всички сме едно, не сме различни, а сме имали просто различни имена, защото сме били центърът на света и сме контактували, взаимодействали, помагали и били различни племенца през многото хилядолетия, Родом сме от около Черно Море, било балканите, било Кримския регион, било Кавказкия, било Мала Азия, и че дори Киеван Рус е наше създание и голямата Русия може да е друга в момента, не българска, но е благодарение там на нас, а държавите около нас са все с Българи, Гърция, Румъния, Македония, Албания , Югославия, дори и Сърбите, който обаче имат някакъв друг ген омразен ген в тях пришълец и тн. Вярвай на Рода, а не на властта или някой друг, а вярвай и на себе си и Рим и Византия са все българския, но както и в гърция, предатели с лопати да ги ринеш, та така и на всякъде, всеки реве за власт, за да си прави каквото си иска, а на пилона не може да се качат всички. И не на последно място, винаги е имало историци в родата, както мъже, така и също жени, защото в битките, ако се случи мъжът да загине, някой трябва да ръководи родът. А пропагандата е нещо старо и зло, така са действали и с най пресен пример османците към робите българи, потурчването, а така и гърците. Та аз както и други анонимни слушаме бащите и дядовците си, а те слушат техните, които нямат сметка да ни лъжат, а моя род се гордее с КРЪВТА си, тъй като това е най важното нещо за Истинския ЧОВЕК, Род-Племе-Държава. И да специално родът ми каза, не плачи синко, че не си син на някой от Князете/Царете ни, генералите/съветниците на княза/царя са дори и по важни и дейни от тях, а те са тези които вършат цялата работата. Велик е моя народ, Велико е моето племе, Велик е РОДът ми и БЪЛГАРИН аз се наричам! И Па! на всеки който е срещу мен, главите ви на Кани ще направя, и всичките Ви окови върху тях ще стоваря.

  Прославата на родът ми в битки е нещо, което е все още залегнало в кръвта ни, гените и "образованието на рода", както високия морал и благородството и справедливостта. А кръвта вода не става.

  Никой не е безгрешен, но някой хора правят по малко грешки от други, много по малко, а други правят много и явно са принципа колкото повече, толкова по добре, кой е прав и кой е крив, всеки сам си решава за себе си, и да някой хора и това не могат да правят, техен проблем ли е или става проблем на "другите".

  П-Я

  ОтговорИзтриване
 20. "Никога не забравяй Кимерите сине, нито Скитите, Хуните, Траките, Троянците, Микенците и останалите от същия род за които в днешно време има най-малко писано, или прекроявано, унищожавано и крадено от други, те са най великите, в днешно време Българи, те се наричат."

  - Ами тате, македонците, гърците, румънците и другите?

  "Синко, те също са българи, но ти не може да кажеш, че си грък или румънец, те имат предателска политика спрямо РОДЪТ си, но Македонец можеш да се наричаш"

  -А мога ли да кажа, че съм Скит или Тракиец, или Кимериец?

  "Ти си, сине, всички тези имена са просто синоними за едно нещо, Българин! Ние сме най стария народ на земята, войнствен, който не ни е бил приятел ни е бил враг, а врагове много, колкото песъчинките по пясъците"

  - А ние от къде сме точно?

  "Ами от тука сме си, синко"

  - Ами Скитите, Хуните, Кимерийците, те ги дават, че живеят на други места, тате? Как така?

  "Всички тези места, са все наши синко. Ето, ти за пример, ако ти си роден във Варна, аз в Бургас, а майка ти в Търново, дядо ти в Македония, другия ти дядо в гърция, баба ти Сърбия, а другата ти баба преди първата световна война в турските земи на балканите, твоя род от къде е и какъв е?

  - Аз съм тогава мулти културен...

  "я да мълчиш сега синко, не знаеш какво говориш! Всички те са българи, и всички тези земи са български , все българи живеят там, други народи ни завладяват и се опитват да ни заличават, ти на турчина ли ще вярваш, дето е колил и бесил бащите и майките ти или на мен баща ти и на дядо си, както и дядо ти бащата и неговия баща и така от началото на света? "

  - Сега разбрах, тате, всичко е било наше!

  " Не всичко сине, но почти всичко, а това е достатъчно "

  -А кой са ни били приятели , тате?

  "Малко са били, но силни и ценни, точно както е в живота на човека, ето за пример ще ти дам Арменците"

  - А румънците приятели ли са ни били?

  "Не, те са от нашия род, същите като нас."

  - Ама защо не са с нас?

  "Политика сине, политиката е лошо нещо, айде бягай в леглото да спиш, друг път пак ще ти разкажа, за старо време и историята на родът ни"

  - Ама тате, разкажи ми още!

  "Айде в леглото и утре е ден"

  ОтговорИзтриване
 21. Уважаеми г-н Даракчиев,

  Поздравявам Ви за усилията, които полагате, за да запази блогът етичното си и интелектуално ниво, към което се стреми неговият автор.
  Не претендирам да притежавам Вашата ерудиция, но ми се струва доста необоснована идиличната картина, която рисувате на тракийските земи под римско владичество:„Траките стават граждани на Римската империя и в същия ден си продължават начина на живот както и в предишния, тоест, нищо не се променя“.
  Трябва ли да игнорираме, ако не се лъжа Хоматиян, както и други извори, които определят обстановката на Балканите като нетърпима за голяма част от населението, което се изнася далеч на север чак до Балтика, за да се завърне след около 300 години с меч в родината си. Струва ми се, че тези събития са вече коментирани неведнаж в блога.
  Поздрави:Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хоматиан пише за изселване на мизите от Александър, не от римското нашествие. Интересни са източници, които описват миграция на север вследствие на римската инвазия. Срещал съм твърдения че има източник за изселването на бесите оттатък Дунава от Траян. Ако е вярно е твърде интересно .... С техния водач Бологес
   Митко Димитров

   Изтриване
  2. Мизите са живели в доста региони. Това означава, че на различни места те се сблъскват с различни врагове и то в различни периоди.

   Малоазийските мизи воюват с Александър Велики през 4 век преди Христа, а мизите край Дунава влизат в конфликт с Марк Лициний Крас през 1 век.

   Жрецът Бологес е живял доста преди времето на император Траян, не съм срещал никога исторически извор, в който да се споменава за депортация на беси организирана от Траян. Овидий споменава Беси в Томи, на север от Дунава, около 100 години преди римо-дакийските войни.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н Митко Димитров и г-н Серафимов,

   Задължен съм за корекцията от страна на първия и за плахата фактология от страна на втория от вас по повод на отправената от мен критика към Г-н Даракчиев. Моят баща често казваше:„Куче, което не знае да лае, само вкарва вълка в кошарата!“. С вашия отклик вие придадохте нова сила на басните, разпространявани от гореупоменатия авторитет.
   Предлагам на вниманието ви откъс от „Образуване на българската народност“ от Димитър Ангелов, Глава първа, абзац 2:
   „Племенната раздробеност, с която се характеризира историята на траките през периода на римкото владичество, се придружавала С ЕДНО ОБЩО ВЛОШАВАНЕ НА ТЯХНОТО ПОЛОЖЕНИЕ при условията на наложения от римските завоеватели робовладелски строй. Значителна част от траките БИЛИ ПРЕВЪРНАТИ В РОБИ ИЛИ В ЗАВИСИМИ СЕЛЯНИ и трябвало да работят по именията на едрите земевладелци. Други пък БИЛИ ОТВЕЖДАНИ ДАЛЕЧ ОТ СВОИТЕ РОДНИ МЕСТА, най-често като гладиатори в Италия. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ, СОЦИАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ГНЕТ, ПРИ КОЙТО ИЗПАДНАЛО ТРАКИЙСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В РАМКИТЕ НА РОБОВЛАДЕЛСКАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ, СЕ ОТРАЗЯВАЛ ЕСТЕСТВЕНО ТВЪРДЕ ЗЛЕ ВЪРХУ ЦЯЛОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ЕТНОС.“
   Преди време, г-н Серафимов, нашият познайник Сирмиус се опита да Ви спечели за каузата, че ние сме били наследници на римляните, а Вие реагирахте доста остро на тия претенции. Как да си обяснявам сега Вашата мекушавост при разпространяването на други подобни измислици ?...

   Изтриване
  4. Прав си, миграцията на бесите нс север не е при Траян. Веднага след поражението на Бологес е! На няколко места четох че бесите се преселили в земите на гетите в Добруджа! Ако се намери източника на тая информация ще е супер
   Митко Димитрое

   Изтриване
  5. Информация засягаща конкретно преселение на беси в Добруджа, а и на север от Карпатите не притежавам. Уповавам се на свидетелствата на Овидий, а и на Клавдий Птолемей, които споменават за беси извън традиционните земи на бесите.

   Изтриване
  6. Привет Павка!

   Струва ми се, че информация за пребиваване на траки на Балтийско море се съдържа в немалък обем в книгата на Юлия Хаджидимитрова „Готите, това са Гетите“. Вероятно траки от региона на Бруса в Мала Азия са дали и името на старите пруси, които впоследствие са били подложени на геноцид от определени ордени заради вярата си. Мисля, че Хитлер е ценял прусите като най-добрите войни. За съжаление агресията срещу тях е била толкова ожесточена, че и в днешно време в Германия има иронична поговорка:„Каквото и лошо да се случи, винаги за всичко са виновни прусите!“. Нещо съвсем необичайно, нали?!

   Изтриване
  7. Книгата на Юлия Хаджи Димитрова наистина дава доста отговори относно тракийските селища в Северна Европа. Дори и да имаха друга религия, прусите и гетите пак щяха да бъдат нападнати и преследвани ожесточено, а повод все щеше да се намери.

   Войната срещу нашите роднини е била война за земи и ресурси, този процес продължава и днес, но е по-рафиниран и по-добре прикрит.

   Изтриване
 22. Господин Даракчиев, със същия успех казаното от Вас за "Римското владичество", кореспондира със съвременната теза за турското присъствие и още по актуалната, обезличаването на българската държавност от Еврейския съюз. Защо в цялата тази идилия, илириецът Управда (Юстиниян)убива братовчед си Речирад, защото сътрудничи с българите. Кои са тези страшни за Империята "терористи", българите? Нищо ново под слънцето, както са казвали семитите "римляни". Как гордите даки се превърнаха в романизирани нищожества. Защо на тракийските земи се появява семитската държава "Османска империя". Кои в крайна сметка са гърците? Нима не са етиопци? Господин Даракчиев, не зная каква специалност и каква научна степен имате. Но едно е да пишеш публикации с цел доцентура, докторантура или професура и да оставаш нещата без заключение. Обикновения българин се интересува от конкретност, с точни и пости разбираеми думи. Не са нужни разтегливи "научни" понятия. Е успяха евреите, настроиха брат срещу брата, а сега и Вие добавяте "изисканост".

  ОтговорИзтриване
 23. Г-н Серафимов,
  Неизбежно е да има "анонимни", на които да им се иска да са азиатци, но именно проучванията в последните години на ДНК-профилите опровергаха насадените исторически парадигми. Парадокс е, че никой народ не е този, за който се представя, но само при нас това е наопаки: ние не искаме да приемем, че сме европейци и че имаме същото ДНК като на коренните жители на Балканите. За такъв сценарий другите народи биха дали мило и драго, а ние нехаем. Русите не са славяни, гърците не са елини, турците не са тюрки, румънците не са даки... А ние?! Аз и преди съм Ви писал, че тезата за местния балкански произход на Българите ми намести личния пъзел, защото аз още от ученическите си години не можех да си отговоря на два основни въпроса: 1) Какво е станало с траките? и 2) Защо местното население не е посрещнало Аспарух враждебно и на какъв език са се разбрали? Е, наистина е много просто и логично да се приеме, че местните са знаели кой идва - Аспарух не е идвал като пришълец, а се е завръщал в земята на своите деди. Смятам, че е коректно да се допусне, че траки и Българи са разклонения на една и съща голяма общност. Също така смятам, че е приемливо да се предположи, че, въпреки общите гени, между отделните общности са съществували известни културни различия и че по-ясно изразената доминантна роля на Българите е наложила техните схващания. Така например, Българите са изповядвали единобожие (по тази точка знам, че с Вас сме на различни мнения, но това ни най-малко не ми пречи да Ви уважавам и ценя), както и от най-дълбока древност са имали ясна идея и концепция за държава (с правов ред, данъчна система, администрация, редовна войска - въобще всичко, каквото и днес разбираме под това понятие). Вероятно така може да бъде обяснено защо и до ден-днешен държавата ни се нарича България и къде са "изчезнали" траките - просто от даден исторически момент те са почнали да се наричат Българи.
  Станимир Михайлов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, съвсем нормално е названията на народите да се развиват и променят. Това не е ставало мигновено, касае се за продължителен процес, който се наблюдава при немалко народи.

   Изтриване
 24. Здравейте г-н Серафимов,
  Благодаря Ви за прекрасната статия. След прочитането и ме накара да се замисля върху доста неща. Част от иноформацията съм я срещал преди, но не така обощена. Докато се рових попаднах на един интересен замен сайт с близко виждане на точно тази теория, която развивате. За съжаление или не там Българите са описани като Тюрски народ, познат повече от 3500 г. преди Христа. Споделям Ви линка тук за да изкажете вашата теза по този въпрос. Информация е доста в сайта, но предполагам ще е полезна за по нататъшното търсене на истината - http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm
  Пожелавам Ви успехи за напред и все така прекрасни статии.
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Александров! Страницата, към която давате линк ми е позната. Повечето информация не е нищо друго освен евтина пропаганда. Няма абсолютно никаква научна основа за 99% от твърденията.

   За тюрки можем да говорим едва към V-VI век. Те разбира се са съществували и по-рано, но са били твърде малко, а и с твърде бедна материална култура, за да оставят доловими следи.

   В последните петнадесет години се засилват внушенията, че скитите са тюрки. Макар това да е пълна глупост, виждането се радва на популярност защото е добре спонсорирано и подпомогнато от доста, пък било и несъстоятелни публикации.

   Тревожното е това, че дори български автори като г-н Динков вземат страната на авторите опитващи се да прекроят историята най-безсрамно.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Как скитите ще са тюрки като името им е Σκιθαι, а съчетание "ск-" в началото на думата няма при тюркските езици, :D тюркските езици не позволяват поредица от съгласни в началото на думата, няма нито един древен тюркски корен започващ с две или повече съгласни, http://gokturkanitlari.appspot.com/eskiturkcesozluk.html

   Изтриване
 25. Павеле, трябва да говоря с теб

  ОтговорИзтриване
 26. Павеле, трябва да те питам нещо. Мога ли да използвам имейл

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам профил във Фейсбук, а и лична страница. И на двете места могат да бъдат изпратени съобщения и дори документи.

   Изтриване
 27. Спароток, толкова много неща могат да се научат и от вас, и от форума. Тия дето изкарват заплати със съшита с бели конци история, ряпа да ядат. Както пише един от форума, има и генетична памет (както котката по рождение знае за какво става мишката, а тя пък по рождение знае от кого да се страхува). Има неща като ги чуеш или видиш... и нещо в съзнанието ти дава знак - това е близко и познато, това - не, значи лъжат ме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много пъти съм казвал - Българинът е умен, ако има база за сравнение той ще разбере бързо кое е истина и кое е лъжа.

   Що се отнася до определени учени, те са забравили основния принцип на науката - търсенето на истината. Науката не може да застопори, не може да се каже - ние вече знаем всичко, други теории няма как да възникнат. Истинсикият учен е в постоянно търсене и развитие, истинският учен не се притеснява да признае, че е сгрешил по отношение на нещо. Съдейки по поведението на някои наши авторитети обаче ми се струва, че те се имат за безгрешни богове.

   Хубаво, но когато фактите говоря и боговете трябва да мълчат.

   Изтриване
 28. Уважаеми колеги,

  За да сте наясно кой стои в основата на манипулациите, запознайте се с доста по-преди публикувания коментар от 31.март 10:53. По изложените в него гадни инсинуации, мисля че ще усетите с кого си имате работа !!!

  ОтговорИзтриване
 29. Много ми е интересно по какъв точно начин някои хора, включително такива имащи се за учени, решават, че пу-ку, бу-гу, ба-го, булхи, бушки и др. означава българи. Все едно японското име Ам-и-ко да значи ам[ер]ик[ан]о, значи част от японците са по етнос "американци". Смукане, смукане от пръстите... Заявяват гордо, че ku-sun=k'un=hun, а хун=българин и хоп българите са ku-sun=кушани, значи прародината е в Кушанската империя. За да се подмажат на модерните течения в науката казват, че част от тази империя е Памир, както и Бактрия и хоп, ето ги 15-те минути слава. Може и докторска степен да получат, все пак и публикация има, нали? Продължава се с някоя апокрифна кушанска история и... ето ти изгубената история на България, написана и "доказана" безкомпромисно. Няма археология, няма ономастика, няма ДНК. Е, може да вмъкнат, че "ДНК изследванията доказазват, че сме с еднакви гени с марсианците, чиито потомци са и кушаните". Без цитати, разбира се, защото такива изследвания няма. Само гръмки прокламации. А нашите герои вече са историци. Може и да ги цитират някъде, а както разбрахме, това е най-важното, нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. продължение....

   Някой хора се раждат с генетично знание, други не, или дори и всеки да се ражда с такова, някой просто го нямат, не са го натрупали предците му, за това и такива хора от последния вид, не я и намират паметта, а те са много такива, учени дълги години се мъчат да излъжат хората, че те са единствените на планетата, който не носят генетична памет, защото видиш ли били СЛОЖНО устроени, толкова сложно, че всички останали, организми на планетата са толкова ниски форми на живот, че не си заслужава тяхното съществуване. И видиш ли кончето, сърната се учи да ходи още откакто скоква от утробата на майка си и след няколко дена бяга и скача с нея, котето на 1 годинка, всъщност е вече 15 годишен тинейджър по човешки години, за 1 година този така нисък организъм, вече е натрупал това, което на толкова високия и сложен и мулти господен организъм му трябват 15 години... и тн...

   Българите са били почти навсякъде в старо време, за това много теории, доказателства за много думи има в централна азия, топоними, хидроними и тн и то обитавани за дълги периоди, изследват се кой е бил в тези периоди на време на тези територии и така се разбира, че мала азия, и централна азия и тн са били български, били сме в сирия, иран, африка, ирак,бактриа,кушан, индия, скития, балканите , шумерия, фригия, лидия, партия, кимерия, русия, украйна, италия, средиземноморието островите, испания,австро-германия, били сме по крепостната археология във франция-полша по времето на Атила със сигурност и тн, по данни сме били в британия, ирландия, щотландия и тн, хиляди траки са били там на отряди, едно на ръка, днк доказателства второ, образование на старите ирландци трето, днешния днк микс на британцие и тн.. доказателствата с хиляди да се ринат. Но когато се приписват НА ДРУГИ, и се скача с тоновете булшитс, да се доказва, как видиш ли не, не са твой тия хора, били са келти, не гали са, не еврей са, не били са готи, ама не готите са германци, нямат нищо общо с вас и тн.., не еди кви си, не видиш ли най лесно ще докажем, че ти си НОМАДСКИ Тюрк дето не знае да строи, да се бие, да чете, да пише, да спелува и тн и не ти си от късните векове, пришълец, така най лесно се оборва, че всичко не е твое от по ранни години, атова, че този и онзи все чували за тебе, ми ти като Номад пътуваш навсякъде, та за тва така.

   Дали са живели българи в 20 различни държави на планетата, живели са и в повече, това прави ли всички територии български? ПРАВИ ГИ. Как така бе? Ти кого лъжеш тука? кого лъжа бе мамун?, по ДНК сме най стари и най културни, само по този довод, те оборвам за всичко останало. ТОЧКА. Така аз, мога да докажа, че когато всички са били в пелени, цялата планета е била наша и няма нужда дори да го доказвам, учените с ДНК изследванията, вече го доказаха. Но никой не мисли или не разбира, или не вижда или и тн.

   ( за пример, ако даден български учен има я майка, я баща, я някой от пряката си рода, от турция, иран, ирак , индия, чувашия и тн, той наистина ще вярва, че родата му е от там )

   Някой хора се чудят защо имаме прабългарски календар, пък на него пише на малко по различен език? Календара идва от черноморските степи, там българите траките са взаимодействали с хората в региона, аи археологията и днк анализите на труповете доказва, че 1 народ български се е месил там с РАЗЛИЧНИ народи от региона с монголидно днк. ТОВА е пряко доказателство и показно, как календара е придобил и животински черти и имена и малко по различен език,че и до Китай е стигнал. Но никой не може да мисли, а е толкова просто, лесно да се мисли.

   Надявам се песента на Ледената Земя за Един от бащите ви наречен Атила хунът и бичът на Господ, да ви е харесала, целият пост е към всички, а не директно към Георги, т.е чувставйте се поздравени, българи, ако не сте българи, пак се чувставйте поздравени с бичът на един от "Татковците" ми!

   Изтриване
  2. Георги, аз съм ужасен от някои публикации в пресата. Точно както казваш ти - пускат се заблуждаващи твърдения, които нямат никаква реална основа. Още по-страшно е, че от научните среди няма протести относно тези безобразия.

   Изтриване
 30. Браво, г-н Серафимов!!! За пореден път шапка Ви свалям, че не се отказахте никога, че продължавате все така, упорито напред. Имам и един въпрос към Вас?
  - Вашите научни знания не е ли вече време да преминат в по-голям мащаб? Защо се свеждат само до тук, във вашият блог! Да, това не е никак малко, но ми се иска да има адски повече гласност! Искам да натриете хубаво носовете на предателите с факти и доказателства! Веднъж за винаги да замълчат!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каталина, освен този блог, аз имам още един - в платформата blog.bg. Имам също профил и страница във Фейсбук, а всичко това отнема доста от времето ми. За други неща нямам възможност.

   Надявам се, че хората, които четат статиите ми и са съгласни с мен ще разпространяват новите данни последством свои блогове, или чрез Фейсбук.

   Телевизионните изяви също биха помогнали, но както вече казах - времето ми е малко. По принцип, ако информацията е в няколко блога е по-добре защото видяното по телевизията се забравя, а един блог може винаги да се посети.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да, съгласна съм напълно с Вас, но все пак знаем, че телевизията е най-добрата реклама... Не може за кретени (извинявам се), като един Божидар Димитров например, да се шуми толкова и всеки да го знае кой е, а Вас една шепа народ, които се ровим и търсим постоянно. Смятам, че е крайно време всички да научат за Вас и истината за нашата велика история, фалшифицирана най-нагло! Уважения

   Изтриване
  3. Каталина, така е, признавам, че след появата ми в предаването Въпрос на гледна точка, имаше засилен интерес към работите ми. Засилен интерес имаше дори след появата ми в предаване на BTV. Дано ангажиментите ми да понамалеят, за да мога да отговоря на всички покани за интервю, а такива има.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Има ли го интересът още и от къде са ви поканите?

   Изтриване
  5. Да, има, дадох две интервюта миналия месец. Когато бъдат излъчени, ще пуска линк на стената си във Фейсбук.

   Изтриване
  6. Сигурно, няма изненада и интервютата са само индивидуални. Никак не обичате да делите славата май, а? Поне да имаше истина във вашите ценовщини и чилингировщини. Представяте историографски мнения като факти, това не е никакво изследване, а съчинение на емоционална база.

   Изтриване
  7. Колко често гледате групови интервюта? Прочее, в интервюто за Писан Камък участваха също Мартин Константинов, Йордан Стайков, Паун Ташев и др.

   Изтриване
  8. Тези имена не са известни, да не са блогъри? До какви изводи стигнахте за "Писан Камък"?

   Изтриване
 31. Браво!!!! Само напред.....
  Пс Благодаря за коментара под поста ми. За мен е чест...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За мен бе удоволствие да коментирам в блога ти!

   Изтриване
  2. Заповядайте отново. Ще ми бъде приятно :)

   Изтриване
 32. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 33. Анонимен3 юли 2016 г., 11:01

  Г-н Серафимов, обяснете защо "балканските" гени известни като Хаплогрупа E3b не се срещат в големи количества на север или на изток от Черно море!? Ако е вярна хипотезата за преселението на траки на север и изток, то тези гени щяха да са често срещани там, но не са. Хаплогрупа E3b е така да се каже северно-африканска и днес на Балканите най-често се среща сред албанците и косоварите. Хаплогрупата не е нова на Балканите и предхожда и траки и гърци, тъй че не може да се каже, че е дошла тук примерно по време на Римската империя.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой твърди, че носителите на хаплогрупата Е са дошли на Балканите по време на римското господство там и защо трябва да има голямо количество носители на маркера Е извън Тракия? То и у нас това не е доминантната група, тя е типична само за 16% от населението, приблизително същия процент са носители на R1a1.

   Вие поставяте условия, които са напълно лишени от логика. Как е възможно на места далеч от Балканите да има значителен брой носители на маркера Е, след като в земите на траките това не е доминантната група? Важното е друго - хаплогрупата Е се среща при румънци, украинци, хървати, среща се също във Великобритания, че и в Индия.

   Ето как стои въпроса с румънците и носителите на маркер Е при тях:
   In comparison with other European ethnic groups, it is comparatively hard (as of 2012) to find detailed data on Romanian DNA. Nevertheless, I was able to find the following estimates for the frequencies of Y-DNA haplogroups among Romanian people:
   7.4% E
   5.6% G
   22.2% I or I2
   5.6% J
   20.4% R1a
   13% R1b
   http://www.khazaria.com/genetics/romanians.html

   Хаплогрупата Е се среща и при украинците
   "Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe." European Journal of Human Genetics 17 (2009): pages 820-830. First published online on December 24, 2008. (mirror) 92 Ukrainian males participated in this study. Their Y-DNA haplogroups were found in these frequencies:
   E1b1b1a2 among 7.6%
   E1b1b1c among 1.1%
   G2a* among 3.3%
   Хаплогрупа Е се среща и при поляците
   "Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe." European Journal of Human Genetics 17 (2009): pages 820-830. First published online on December 24, 2008. 99 Polish males participated in this study. Their Y-DNA haplogroups were found in these frequencies:
   E1b1b1a2 among 4%
   I1* among 4%
   J1* among 1%
   J2b2 among 1%

   Ето как стои въпроса при хърватите:
   Haplogroups J, G and E that can be related to the spread of farming characterize the minor part (12.5%) of the Croatian paternal lineages.
   http://www.nature.com/ejhg/journal/v11/n7/full/5200992a.html

   Същата хаплогрупа се среща и във Великобритания, като се смята, че носителите й са потомци на тракийски легионери.
   Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin
   Steven C. Bird
   The presence of Haplogroup E3b1a-M78 among the male populations of present-day Wales, England andScotland, and its nearly complete absence among the modern male population of Ireland, provide a potential genetic indicator of settlement during the 1st through 4th Centuries CE byRoman soldiers from the Balkan peninsula and their male Romano-British descendants.
   The Balkan studies also provide evidence to support the use of E3b1a-M78 (in the present study) as a close proxy for the presence of E3b1a2-V13 (representing 85% of the parent E3b1a-M78 clade) in both the Balkans and in Britain.
   The fact that this bronze plaque was found barely twenty miles (32 km) from the major fortress at Deva (now Chester, Cheshire), not far from the Roman Road and very close to the minor Roman settlement of Bovium (now Tilston, Cheshire) would tend to suggest that Reburrus settled in the immediate vicinity following his retirement. Presumably, soldiers from retiring Thracian, Dalmatian or Pannonian units, all of which were likely to have had members whose haplotype was E3b1a2, would have done the same.

   http://www.jogg.info/32/bird.pdf

   Ето информация и за присъствието на чуждите за Средна Азия хаплогрупи E, J2, G2 при индийските брамини – потомци на старите арийци.

   Three distinct lineages were revealed based upon 13 haplogroups. The first was a Central Asian lineage harbouring haplogroups R1 and R2. The second lineage was of Middle-Eastern origin represented by haplogroups J2*, Shia-specific E1b1b1, and to some extent G* and L*. The third was the indigenous Indian Y-lineage represented by haplogroups H1*, F*, C* and O*. Haplogroup E1b1b1 was observed in Shias only.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/   Изтриване
  2. Колкото до произхода на халпогрупата Е, сигурно знаете, че преди около 25 000 години е имало Ледникова епоха. Значителна част от Европа е била покрита с лед и човешките популации са били принудени да се преселят на юг.

   Напълно логично е, че ако носителите на маркера Е са обитавали Балканите, а и Мала Азия, те биха били притиснати от прииждащи мигранти от север и биха мигрирали още по на юг - в Африка.

   В случай, че хаплогрупата Е бе възникнала в Африка, тя би била сравнително хомогенно разпространена по този континент, но нейната концентрация е в Северна Африка, която дори и по време на Античността е била дом на европеиди като гарамантите, гетулите, максиите.

   Мисля, че е излишно да споменавам, че през четвърто хилядолетие пр. Христа, Египет е обитаван от хора принадлежащи на европеидната раса. Най-ранните мумии са на хора със светла кожа и коса, неслучайно най-старата мумия е наречена Джинджър - риж.

   Изтриване
 34. Анонимен3 юли 2016 г., 21:43

  Г-н Серафимов, данните Ви са грешни. Според Еупедия и според Българския генетичен проект Хаплогрупата E3b се среща при около 24% от българите, и е най-висок процент заедно с Хаплогрупа I! И тези две хаплогрупи не са характерни за източните и западните славяни, и не са характерни за Северното Черноморие, за Афганистан или Индия. Тоест хипотезата, че траките от Балканите се раселили на север и създали славянското море е генетично неиздържана. Ако имаше някакво подобно преселение то Хаплогрупата Е3b щеше да е равномерно разпределена по ония земи както е и R1a. Но по онези земи в античността при скити, сармати, тохари и други индоевропейци се среща само R1a и R1b.
  Примера с тракийските легионери в Британия е показателен за това, че за учените е ясно, че тези хаплогрупи са донесени от Балканите, а не от Северното черноморие, от Швеция или от Полша.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, аз не ползвам Еупедия като източник. Ето това са данните от научно списание:

   "The most prevalent haplogroups in Bulgarians are I-M423 (20.2%) and E-V13 (18.1%). They represent the autochthonous and nearly endemic sub-clades of I-P37 and E-M78 in Southeastern Europe, respectively"

   Според генетиците, доминантната група при нас българите е I - 20.2% следвана от E-V13 18.1%.

   Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry
   • Sena Karachanak,
   • Viola Grugni,
   • Simona Fornarino,
   • Desislava Nesheva,
   • Nadia Al-Zahery,
   • Vincenza Battaglia,
   • Valeria Carossa, …

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Аз не следвам тезата на Чертков, който смята, че славяноезичните народи от негово време са потомци на балканските траки, които мигрират след нашествието на римляните през II век.

   Поддържам нещо съвсем различно, аз смятам, че траките само повлияват различни народи в различни периоди от време.

   Разселванията на траките започват поне от четвърто хилядолетие пр. Христа, а в този период смесването на различните групи, от които е оформен тракийския етнос все още е в начален стадий. Това е причината сред индийските брамини да се срещат хаплогрупите R1a1, J2, G2, E, но не и I2.

   Eдин народ не се оформя мигновено, а в период на няколко хилядолетия, Вие знаете това по-добре от мен. Днес хаплогрупите I2, E-V13, R1a1, R1b, J2, G2 cа хомогенно разпределени по територията на България, а това свидетелства за хилядолетно присъствие тук на Балканите на хората, които се явават носители на тези групи. Само до преди 70 години, някои хора не са напускали региона, в който са се родили, някои са ходи само на 30-40 км. надалеч. И в по-далечното минало е било така.

   Изтриване
 35. Анонимен5 юли 2016 г., 3:36

  Ползвайте Еупедия. Там постоянно опресняват информацията, която постъпва от нови и нови изследвания. Да се разчита само на данните от едно изследване е доста ограничаващо и ненаучно. В генетиката най-важното е да се вземат проби от максимално количество хора, така че само едно изследване не не е достатъчно. В Еупедия последата графа от таблицата с хаплогрупите показва грубо колко души са изследвани, и когато постъпят нови данни се прави корекция.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eupedia е просто вариант на Wikipedia, възможно е въвеждащите данни да са съвестни хора, но аз предпочитам да черпя данни директно от научна публикация. Така зная името на автора и мога да се свържа с него, ако имам някакви въпроси.

   Публикацията, която ползвам е от 2013 година, изследвани са 808 българи, а според мен това е най-мащабното изследване до този момент.

   Изтриване
 36. Анонимен5 юли 2016 г., 21:25

  Не всяка -педия е вариант на Уикипедия.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки си има предпочитания каква информация да ползва. Аз предпочитам сведения директно от научно списание, специализирана литература и т.н. През колкото повече ръце минат данните толкова по-голяма е вероятността те да бъдат волно, или неволно променени, а това може да създаде проблеми.

   Изтриване
 37. ирена янчева18 януари 2017 г., 14:28

  Здраве, Спаро ! Запознат ли си с тенденцията сред египетските учени за поддържане на становището, че бог Дионисий е вариант на култа / мита / похода на Озирис - по текстове от пирамидите и съчинението на Плутарх " За Озирис и Изида "? Лично аз съм изразител на идеята, че трако - пеласгите са пренесли култа и мита посредством своите миграции на юг, няколко на брой. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 38. Атанас Лазаров18 януари 2017 г., 16:03

  До Анонимен(Идиот)26 март 2016 г., 23:10======= Петър Добрев - най-известният популяризатор на "памирската теза" за произхода на българите, пише в един от трудовете си:

  “Съгласно една доста разпространена във Византия традиция на българите се е гледало като на народ, произлизащ от древното тракийско племе бриги или фриги. Преки сведения за това е оставил Димитрий Хоматиан.” - Петър Добрев - “Необясненото и необяснимото в ранната българска история” - стр. 145 - 148"

  Ето,цитираме и любимият ти Петър Добрев,не е зле да си набиеш този Цитат в Кофалника!!!!

  Поздрави на Приятелите!!!!

  ОтговорИзтриване
 39. Моите почитания Спароток за усилията,в многото въпроси които ме вълнуват имам един належащ,какво стана с книгата и по точно, трябва ми хронолигията на фактите за да въведа малко ред в познанията си ,веднъж стана на въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Атанасов, писането и издаването на книга е дълъг, а и скъп процес, не мога да кажа със сигурност кога ще мога да представя ново четиво.

   Изтриване
 40. Поздрави за статията. Според мен истината е някъде по средата и наистина ЗАЕДНО трябва да работим в тази посока. Напоследък се бълват от всякъде най-различни писания и само добрата логика и хладен разум могат да разчетат и навържат последователно нещата. Има силни влияния както от Западна европа, така и от Русия....потърпевшите за съжаление сме ние. Прочете в уикипедия какво определение дават за нас и си направете сами изводите, за какво става въпрос! НЕ СМЕ ЕДИННИ и това е проблем от 1396 година до сега.Все пак сме на над 7 000 години народ, да заложим на мъдростта :)Успех на всички братя българи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние българите сме единни хора, но срещу нас работи добре финансирана машина, която сее разделение. В края на 14 век сме паднали под чужда власт не защото не сме били единни, а защото чужденци са работили против държавата ни и са сеели разделие както отвън, така и отвътре.

   Ако осъзнаем, че тези които ни делят и ни принуждават да се караме не са българи, ще успеем да се спасим.

   Изтриване
 41. Георги Атанасов27 ноември 2017 г., 23:29

  Едно доказателство за антично заселване на тракийски племена в Азия и Индия е походът на Александър Македонски.Той е знаел много добре къде отива и кои земи и държави иска да завладее.Ако някой от нас тръгне от София за Перник без да има пътища и табели,със сигурност ще се загуби,а Александър е стигнал чак до Индия.Пътя на коприната е съществувал от хилядолетия и е имало контакти между народите.Когато Александър стига до Бактрия,не води война с нея,а е посрещнат като приятел-роднина и се оженва за прицеса Роксана.После има син с нея.Това навежда на мисълта,че македонците и бактрийците са били близки народи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная откъде черпите информацията си за това, че не е имало стълкновения между бактрийци и войниците на Александър. Вижте какво пише Квинт Курций Руф: "В тази област, съседна на земите на скитите, има много и богати села, тъй като плодородието на земята изхранва не само местното население, но привлича и пришълци. Преди време тя бе станала убежище на бактрианските изгнаници, които се бяха отцепили от Александър. Но жителите ѝ, след като узнали, че царят идва, ги изгонили.

   Изгонените, около две хиляди и петстотин души, се събраха на едно място. Всички на коне, те бяха разбойници даже и в мирно време, а сега загубената надежда за прошка ги беше ожесточила още повече. Като се появиха внезапно, дълго водиха сражение с Аминта, наместника на Александър, и то с променлив успех. Накрая, след като загубиха седемстотин души от своите, от които неприятелят плени триста, бактрианите обърнаха гръб на победителите. Но не отстъпиха, без да си отмъстят. Убиха осемдесет македонци, а още триста и петдесет раниха. Все пак и след втората им измяна те измолиха прошка."

   "Изгнанници бактриани заедно с осемстотин масагетски конници бяха опустошили най-близките села. Управителят на тази област Атина, като не очакваше да му се устрои засада, изведе триста конници, за да ги усмири. Те укриха въоръжени части в околните гори..."

   http://macedonia.kroraina.com/bmark/kr/kr_8.htm

   Изтриване
 42. нека отчетем колко лесно и за колко кратко време бяха претопени Българи и създадени румънци, македонци. Не е за подценяване факта ,че в създадени из Евразия държави от българи или с българи са минавали много повече векове, дори хилядолетия. Следователно късали са се нишки, променяли са се самосъзнание, целеполагане, вярвания и т.н.

  Тоест дори да приемем като неоспорима истина,че абсолютното начало е на Балканите не можем да пренебрегнем правото на функционални етно-генетични огнища по други краища в Евразия. Може би с някакъв вид "йерархия "  .

  Днес имаме мобилни телефони, интернет канали, учебници , книги, е-медии и все пак една огромна част от децата на България не знаят елементарни факти, камо ли да могат да разсъждават Османското владичество присъствие ли било, робство ли били или пък геноцид ( тезата , която ми изглежда най-близо до фактическото положение и реалния статут на нашите деди ).

  Има един изключително важен въпрос - можем ли да намерим допирни точки за сътрудничество с други Български разклонения?

  И какво е необходимо да направим , за да приемат сериозно подобни предложения?

  Очевидна я нуждата от разделение на труда :)

  Не е достатъчно само да потупваме по рамото Павел и който и да било

  ОтговорИзтриване
 43. Генетичните проучвания красноречиво доказват, че индийската цивилизация е създадена от европейци. За мен, обаче, това не е повод за гордост. Кастовата система, създадена от европейците, които естествено са поставили себе си на върха й, винаги е била извор на разделение и страдание. Те просто са отишли там като завоеватели и са се възползвали от местното необразовано население. Практически са ги превърнали в своя работна ръка, т.е. роби.

  ОтговорИзтриване