7.09.2016 г.

БАЛКАНСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ЕГИПЕТСКИЯ СИМВОЛ НА ЖИВОТА

Макар да са на голямо растояние помежду си, Египет и Тракия са свързани още от най-дълбока древност. Знаем това благодарение на редица исторически извори и археологически находки. През 1973 година, край Тополовград, проф. Александър Фол открива забележителен артефакт. Става дума за крилат слънчев диск изваян от камък. Подобни паметници са типични за Египет, по-късно се срещат при хети, асирийци, перси и др.


Особената находка едва ли е донесена от египетски колонисти. Тя по-скоро е дело на хора, които са били запознати с египетската религия, заселили се у нас, и тук създали крилатия слънчев диск. Дали се касае за посланици на фараоните търсещи приятелство или търговия със старите балканци,  на този момент няма как да се каже. Със сигурност обаче определени групи хора са пътували между Тракия и Египет защото има и други артефакти свидетелстващи за дипломатически връзки.

Преди около тридесет години, край село Любча, Южна България, бе намерен египетски скарабей с надпис. Според д-р Васил Добрев, скарабеят е принадлежал на фараона Аменемхет IV, който е управлявал по време на XII династия. Предполага се, че по време на този владетел е живял Мойсей. Това е и периода, в който в Египет за първи път се появяват коне.
Интересни сведения предлагат не само археологическите находки, но и древните предания. Страбон пише, че Залмоксис събира своята мъдрост от Египет -Strab.VII.3.5. Съществувало е вярване, че Деканей – мъдрец и съветник на гетския цар Буребиста научава изкуството на прорицанията в страната на пирамидите- Strab.VII.5.11. Херодот пък смята, че тракийските орфически ритуали са египетски по характер – Her.II.81. Бащата на историята дори вярва, че тракийския бог Дионис е същото божество както египетския Озирис – Her.II.42.

В друга своя книга Херодот добавя интересна подробност, а именно това, че фараонът Сесострис (навярно Сенусрет I -1971-1926 г.пр.Хр.) е покорил Тракия - II.102. Тази история явно е позната и на Йордан, който обаче представя събитията по-различно защото твърди, че египетски фараон е воювал с гетите, но е победен от тях и те са го преследвали чак до река Нил – Jord.VI.47.

Събитията, които Херодот и Йордан описват са от времето на Бронзовата епоха. Намереният край село Любча скарабей, а навярно и крилатия слънчев диск са също от този период. Връзката между Египет и Тракия обаче е от доста по-ранен период, а фактите биха изненадали, дори шокирали мнозина. Оказва се, че траките, а не египтяните са тези, които първи са започнали да разпространяват своето влияние.

Колкото и странно да звучи, дедите ни са тези, които са създали прототипа на анкасимволът на безсмъртието. Той бива свързан най-вече с Египет, но се среща също в използваните на остров Крит писмености - минойска йероглифна, Линеар А и Линеар Б – 2100-1500 пр. Христа. Не по-малко учудващо е присъствието на анка в хето-лувийските йероглифи. Там значението е живот, живителна сила.
(foto-Nachbarnebenan)

Колкото и странно да изглежда, най-ранните изображения на знакa анк са от пещерата Магурата. Рисунките там са датирани различно – от 5000 до 3500 г. пр. Христа, като има и други виждания по отношение на възраста засягащи значително по-ранни епохи. Дори да приемем датировката 3500 пр. Христа, то изображенията на анк у нас са с векове по-стари от тези, които се появават в Египет.


Не само по-голямата древност на анка у нас е от значение, но и това, че в Магурата се наблюдава развитието на знака. Рисунките по стените на пещерата са от различни епохи. От една епоха е еволюиралия и вече оформен знак, а от друга е неговия прототип. Става дума за фигура на жена с високо вдигнати ръце, съединяващи се над главата й.

Вдигнатите и съединени ръце се явяват стилизираната горна част на знака анк, докато тялото на богинята и странния, изпъкващ колан са де факто долната част на символа на живота. Този знак е реално едно ранно изображение на богинята-майка, която е позната в по-късни времена като Ма, Бендида, Епта и т.н.


Интересното е, че почти идентични рисунки има и в Египет. Те принадлежат на културата Накада – 3400-3000 пр. Христа.Освен рисунки, по нашите земи са намерени и идоли представляващи женска фигура с високо вдигнати ръце. Като пример могат да бъдат посочени артефактите от Подгорица, Овчарово и т.н. Според специалистите, идолите са от времето на Неолита.

Както може би някои очакват, подобни идоли се срещат и в Египет, но там артефактите са от по-късна епоха в сравнение с тези от България и отново принадлежат на културата Накада, която бива считана за началото на египетската цивилизация.Приликите на рисунките и идолите от нашите земи с рисунките и идолите от Египет са доста големи, за да се касае за случайност.Въпреки това са нужни повече доказателства, за да можем да кажем със сигурност, че стари балканци са повлияли египтяните в края на четвърто хилядолетие преди Христа.

За щастие, доказателства за присъствието на наши предци в Египет по време на културата Накада има. В този период, край Нил се появава особен вид керамика, която е известна в научните среди като Black topped pottery. Съдовете са червено-кафяви, а върха им е черен. Такава керамика има и по нашите земи, като нашата е поне две хиляди години по-стара.

По-интересно става когато разберем, че съществува и друг тип керамика срещаща се както на Баланите, така и в Египет. Археолозите използват названието Schnurkeramik – шнурова керамика защото съдовете имат украса, която напомня на въже, шнур. Както в случая с Black topped pottery, нашата керамика е поне две хиляди години по-стара.

Има и други видове древна египетска керамика притежаваща прототип в земите на Тракия. Доста съдове от Накада и други локации показват силни прилики не само във формата, но дори и в украсата. Типичните за балканската неолитна керамика щриховани триъгълници, зигзагообразните линии и т.н. се срещат често по екзотични съдове от Египет. По-интересното обаче е друго, а именно присъствието на особен вид знаци по египетската керамика.
Тези мистериозни знаци се появават по време на Първа и Втора Династия, като тяхната функция, а и произход все още не са изяснени. Според Уолтър Емъри не се касае за ранни варианти на йероглифите, нито пък за име на грънчари, или грънчарски работилници. Сравним ли странните египетски знаци с древната балканска писменост, ще установим, че съществуват тридесет и пет успоредици.

Броят е сериозен и в никакъв случай не може да се приеме за случайно съвпадение, най-вече като имаме предвид приликите в различни видове балканска и египетска керамика. Интересното е това, че повечето знаци се срещат в доста по-късната старобългарска руническа писменост.  Дали това ще да е случайност, или се касае за предано съхранявана традиция?

В страната на пирамидите се появяват не само екзотична за региона керамика и нетипични за по-късните йероглифи знаци. В края на четвърто хилядолетие преди Христа може да се говори за поява на хора притежаващи отличителните белези на европейските народи. Намерени са доста гробове на индивиди, чиито ръст, форма на черепа и т.н. се отличават значително от населението на Африка. Новодошлите са с едър ръст, широки плещи, а и по-голям череп от местните жители. Други разлики са светлата кожа и кестенявата, а в някои случаи и рижа коса. Не случайно най-древната мумия на Египет носи името Джинджър, това е поради рижата коса на индивида.

Къде е прародината на тези мистериозни европеиди учените не са установили, или пък не желаят да обявят. През XIX и век XX са правени доста сериозни антропологични проучвания. Възможно е в ново време да са правени проучвания и на ДНК, но уви – явно хората положили основите на египетската цивилизация не спадат към представителите на така наречените “велики сили” и в такъв случай няма интерес истината да бъде казана.

Всъщнот обяснението на “мистерията” е просто. Въз основа на представените тук факти, може да се каже, че през четвърто хилядолетие преди Христа, представители на древното балканско население са мигрирали в посока юг като са достигнали до Египет.  Все пак антропологичния тип на дошлите четвърто хилядолетие преди Христа хора съвпада с този на старите балканци, които гърците наричат траки, а по-късно и българи. Балканска е и новопоявилата се през четвърто хилядолетие преди Христа керамика. Същото важи и за особените, екзотични за Египет символи.

Поредното доказателство идва от областта на езика. Староегипетския няма нищо общо с индоевропейските езици към които спада нашия. В никакъв случай не би трябвало да съществуват общи думи в български и староегипетски, но успоредици има и то не малко.

СТАРОЕГИПЕТСКИ  - БЪЛГАРСКИ  

АТЕФ -ОТЕЦЪ (баща)           
АН -ОНЪ, ОНА (той, тя)  
БХА-БЕЖАТИ (бягам)     
БЕС-ВЕСТИ (водя, нося)                    
ВСТ-ВЬСЪ (селище)         
ДР-ДВОР                         
ИИ-ИТИ (идвам)  
КЕНТ- НАЧѦТИ, ЗАЧѦТИ (зачевам, започвам, слагам начало)          
КЕС-КОСТ                          
МСТИ- МЪСТ                       
ПТ-ПИТА (хляб)            
ПРИ-ПРАВО, ПРЕД                     
РМНИ-РАМО, РАМЕНА
РУТ -РЪТЪ (уста, отвор) 
РУХ-РЪСТ                         
РК-РОКЪ ( време)         
САЧ-СЕКА, СЕЧ                        
САС-ШЕСТ
СЕПТ-ШИП                           
САМТ-СЪМВАНЕ               
СУ-СЪ (този, това)       
СВИ- СВЕТЛИНА              
СБТ-СОБА (стая)    
СТ-СТО         
ТА-ТА (тази, това)       
ТУ-ТЪ (това)                   
ХР-ГОРЕ                            

Всички думи спадат към така наречения основен речников запас,т.е. става дума за важни термини от бита и културата. Те са изключително консервативни и се запазват дълго време. Присъствието на успоредици в старобългарски и староегипетски показва две неща. Първото е, че ние българите действително сме потомци на хората познати на римляни и гърци под името траки. Второто е, че не кой да е, а определена група от дедите ни се заселила в Египет преди повече от пет хиляди години.

Поради по-високата си култура новодошлите са били в състояние не просто да покорят населението по поречието на река Нил, но дори и да се превърнат в негова благородническа прослойка в продължение на няколко века. В последствие, поради това, че са доста по-малко от коренното население, балканците са асимилирани.

Преди това да стане, те са повлияли културно и езиково населението на Египет. Още през четвърто хилядолетие пр. Христа дедите ни са предали развития култ към богинята майка, чийто символ е анка. Съвсем естествено е, че на майката ще се гледа като на символ на живота. Все пак без нея цикъла на живота е невъзможен.

Издигнатите високо ръце на идола навярно символизират контакта на богинята-майка със слънцето/небето, т.е. налице е стилизираното представяне на най-ранната форма на свещения брак. Нека не забравяме, че родителите на Дионис са Земела (земята) и Зевс, наричан от дедите ни Ден (денят, светлината, небето).

С течение на времето култът е променен, а корените на символа анк са забравени. Въпреки, че египтяните вече не знаят първоначалното значение на анка, те го боготворят. По същия начин, у нас ипсилона с две хасти, ствастиката, кръста и др. древни символи се тачат и се поставят по ритуални хлябове, ползват се в шевици, но хората, които правят това, не знаят какво е значението, първообраза на особените знаци.

Със сигурност, въпреки представените факти, някои хора биха си задали въпроса – Защо, ако анка е възникнал като свещен символ на наша територия, той не придобива същата популярност както в Египет? Това е лесно да се обясни. През четвърто хилядолетие преди Христа, процесът на оформяне на етноса ни е все още в начален стадии. Ще минат няколко хиляди години преди различните групи населявали Балканите се смесят така, че да се получи едно сравнително хомогенно общество.

Явно групата хора имаща особен култ към богинята-майка е била принудена да напусне Балканите твърде рано. Тези хора не са единствените, които са излезли от земите ни и са се установили в други територии. Страбон разказва за траките халиби в Кавказ, а Плиний Стари дори локализира траки сарапари край Бактрия. Павзаний пише за фригийски колонисти на остров Сицилия. Виждаме, че няма нищо странно в това, че определена група стари балканци напуска земите си и търси място за заселване далеч от родните места.

Как са били назовавани хората пренесли особения култ към богинята-майка в Египет едва ли някога ще разберем. В исторически времена Северна Африка е обитавана от имащите балкански произход максии (клон на мизите), гетулите (клон на гетите) и гарамантите, за които Хердот казва, че имат квадриги колесници с четири коня.

 Трудно е да се определи обаче кога точно тези наши предци са дошли в Африка. Днес Либия е хвърлена в хаос, който пречи на проучването на градовете на гарамантите в Сахара. Ние нямаме достъп до скелетния материал на най-старите мумии имащи светли коси, нито пък разполагаме с достатъчно финанси, за да проучим ДНК-то на тези мистериозни хора. Остават ни само коствените доказателства, които впрочем не са никак малко и с течение на времето само ще растат.

Ще растат на брой и свидетелствата за произхода, качествата и заслугите на народа ни. Със сигурност новите открития ще предизвикат недоверие у някои, но с течение на времето истината ще бъде приета и ще преобрази много от нас. Когато човек разбере, че е потомък на първите благородници и, че щастието зависи не от милостта на другите, а от собствената решителност и сила, тогава идва и пробуждането, а пробудения българин е като стихия, която нищо не може да спре.


112 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Прекрасна статия, Спаро ! Един от твоите най - добри материали. Всички споделени данни от теб са напълно обективни и верни. Културните влияния са протичали от Балканите към Египет. А сега остава най - трудната задача: Как да накараме днешните египетски учени публично да се съгласят с всички тези аргументи и да признаят истината пред гилдията и обществото като цяло, че Древен Египет е черпил векове наред мъдрост, език, религия, изкуство от друг, северен народ ?! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано не зная как можем да накараме египетските учени да приемат, че старите балканци са повлияли дедите им. Всеки дърпа чергата към себе си и всеки търси своя интерес. Египетските учени нямат интерес да се срутва мита, че тяхната култура е най-стара и, че от нея са черпили много европейски и азиатски народи.

   Изтриване
  2. Да накараш Захи Хаваси да признае, че преди свещения му Египет е имало и други цивилизации е кауза пердута! :) Затова усилията трябва да бъдат насочени, според мен, към „алтернативните” учени и изследователи като Греъм Хенкок, Робърт Шох, Бовал и т.н.

   Изтриване
  3. Всеки дърпа чергата към себе си, освен нашите историци. Явно имат интерес нашата истинска история да остане "мит коментиран само от лаици".

   Изтриване
  4. Жалко е това, но е факт, чуждото лоби дирижира какво да се публикува у нас и какво не...

   Изтриване
 4. И какво сега, всеки бог с вдигнати ръце е тракийски ли бе спароток? Ами то при хетите има барем няколко с високо вдигнати ръце. Или хетите са гети?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хетите имат в пантеона си Хебат и Яриш, а това са тракийските Епта и Арес. Хетите не са гети, самонаричат се неси, а езика си назовават несили. Не всеки бог с вдигнати високо ръце е тракийски. Представил съм виждането си ясно, дал съм и достатъчно аргументи. Може да греша за някои неща, но ми се струват прекалено много съвпаденията, за да греша за всичко.

   Изтриване
 5. А. Александрова7 септември 2016 г., 20:14

  Благодаря Ви за невероятния материал, с който за пореден път предизвиквате интереса ми към древната история на предците ни! Направи ми впечатление следното: може и да е само въображението ми, но този символ много ми напомня на древния знак ипсилон. Освен това, знакът "анка" ми изглежда точно като знакa "огледалото на Венера", обозначаващ планетата, символизираща любовта и красотата и универсален символ за жена. Дали всичко това е случайно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че анка съвпада по форма със знака на Венера, който е и символ на жената. В кой период обаче можем да говорим за знак на Венера, честно казано не зная.

   Изтриване
  2. А. Александрова7 септември 2016 г., 21:09

   Също ми прилича на кръст. Възможно ли е това е прототипът на християнския кръст?

   Изтриване
  3. По начало кръстът не е символ на християнството. Като такъв се налага едва през 4 век, по времето на Константин Велики. Равнораменният кръст е считан за символ на слънцето.

   Изтриване
 6. Атанас Лазаров7 септември 2016 г., 20:23

  Да Павка,все пак Сакар и Сакара(Сахара)са едно и също название,поне като звучене!!Мисля,че в тази връзка,за любителите на блога,ще бъде интересно да проследят последното интервю на египтолога В.Добрев,който работи в музея на Кайро от френска страна,дълги години!!

  http://portal12.bg/Nahodki-i-imena-sochat-pryaka-vryzka-mezhdu-Bylgariya-i-dreven-Egipet-VIDEO-.p3329

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за линка! Със сигурност информацията ще разсее поне малко недоверието на някои читатели.

   Изтриване
  2. Здравейте това интервю вече е премахнато.

   Изтриване
 7. Аз за Епта разбрах и с известни уговорки съм съгласен, ама Яриш не съм го срещал никога, дали изобщо съществува, или ти смяташ, че го е имало някога си?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре де, защо първо не потърсите сам преди да изразите съмненията си? Jarri – god of plague and pestilence, "Lord of the Bow"

   https://en.wikipedia.org/wiki/Hittite_mythology

   Jarri - god of plague and pestilence, "Lord of the Bow"

   http://www.liquisearch.com/jarri/hittite_deities

   Изтриване
 8. Йари, Яриш, Арис... Жариш, Жарещ, ами как кой Жари - Слънчо :) БогЪТ.
  Загрей, загрява я!
  Съскането, явно, е от недостатъци в говора и от препредаването.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хетският еквивалент на Дионис-Загрей е по-скоро богът на природата Телепину. Яриш е свърван с войната, чумата и стрелбата с лък, той си е бог на войната.

   Изтриване
 9. Юри Поздрав Павел за статията и логичните аналози.

  ОтговорИзтриване
 10. Поздрави г-н Серафимов! Благодаря за новата публикация! Вероятно си запознат с книгата на Стефан Симеонов "Египет - ключ към тракийската култура" и някои други негови публикации, като http://d3bep.blogspot.bg/2011/10/blog-post_28.html - на практика и двамата потвърждавате връзката между Тракия и Египет. Лично, аз също съм скептичен за официалното приемане на историческата истина за нашата древна история от онези, които сътвориха историята за древна Елада.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Стамов! Верно е, че както аз, така и г-н Симеонов пишем за връзката между Тракия и Египет, но реално г-н Симеонов поставя египтяните като учители на траките, а аз правя точно обратното - смятам, че дедите ни са били тези, които са били на по-високо културно равнище през 4-то хил.пр. Христа.

   По време на Античността, най-вече когато Тракия се намира под римска власт, на никой не му е минавало през ума, че величието на Египет никога нямаше да се роди без хората, които са управлявали страната през първите три династии. Никой не е знаел за похода на дедите ни, нито за тяхното установяване в Египет, камо ли за ролята изиграна от тях. Поради това бива създадена погрешна представа за трако-египетските отношения.

   Изтриване
  2. Искрено да ви кажа че предизвиквате смях и смях и още...Вие смятате че без азбука, писменост и следователно литература траките...??? смятам, че дедите ни са били тези, които са били на по-високо културно равнище през 4-то хил.пр. Христа.

   Изтриване
  3. Смейте се тогава, лошо няма, но не забравяйте, че най-добре се смее този, който се смее последен.

   Изтриване
 11. Диана Гергова е в момента на симпозиум в Япония.Дано някой се сети да вземе от нея интервю,когато се прибере.Със сигурност ще има какво да разкаже ))))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато и да попитате проф. Гергова, тя със сигурност може да разкаже доста интересни неща.

   Изтриване
  2. Павел Серафимов вие като я питахте, след това, защо преиначихте, това което ви е доверила като информация и факти, а?

   Изтриване
  3. Все още не съм имал честта да контактувам с проф. Гергова. Ако мислиш, че с тъпи измишльотини можеш да ме злепоставиш, бъркаш се. В днешно време е лесно да се разбере кой кой е, кога и какво е писал :)

   Изтриване
  4. Интересно, а как имелйът от вас се е озовал в нейната поща? Да ви се чуди на лъжите човек.

   Изтриване
  5. Както мейла ми, така също блога, а и профила ми във Фейсбук бяха хакнати, какво му е чудното?

   Изтриване
  6. Защо им отговаряш изобщо на такива тъпанари!? Платени плъхове мангали

   Изтриване
  7. Дори и плъховете трябва да ядат, нека си заслужи сребърниците човечеца.

   Изтриване
 12. Един ден Тракийската цивилизация ще се събуди, може би от това се страхуват някои хора:
  Джоко Росич и Йовано, Йованке: https://youtu.be/psKEDwwcN9A

  Позрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, във всяка епоха злото се е вселявало в определени групи хора, които са се опитвали да потопят света в мрак...и във всяка епоха са се намирали такива, които да чупят вериги и да размахат факела на познанието. Ние сме потомци на борците за свобода и просветителите. Това е причината за неистовата омраза към българите от страна на...други хора.

   Изтриване
 13. Благодаря от сърце за публикацията .Страхотна е нямам думи просто ! Чакам ги винаги Вашите публикации с нетърпение и ги чета с огромен интерес !Рано или късно всичко ще излезе наяве .Няма нужда да доказваме на никой че сме наследници на първите благородници .Просто трябва да следваме мисията БЪЛГАРСКА да учим и лекуваме .Затова сме изпратени ние БЪЛГАРИТЕ на тая земя .Великолепни публикации! Благодаря Ви отново от сърце !

  ОтговорИзтриване
 14. Уважаеми господин Серафимов, мисля, че тези символи са съществували много преди египетската цивилизация, в Шумер.Сведения можем да немерим в книгите на Зехария Сичин "Хрониките на Земята". Там за така наречената "планета на пресичането" или Мардук-Нибиру, четем "Наричана „велик пътешественик в небесата“, планетата се изобразява като крилата сфера. (Става въпрос за планетата Мардук)
  Навсякъде, където археолозите откриват древни останки от близкоизточните народи, символът на крилатата сфера господства в храмове и палати, скални релефи, цилиндрични печати и стенописи. Той придружава царе и жреци, издига се над троновете им, „виси“ над тях в бойни сцени, изобразява се на колесниците им. Предмети от глина, метал, камък и дърво носят този символ. Владетелите на Шумер и Акад, Вавилон и Асирия, Елам и Урарту, Мари и Нузи, Митани и Ханаан — всички почитали този символ. Хетските царе, египетските фараони, персийските монарси — всички смятали символа (и неговото значение) за върховен. Това продължило хилядолетия наред." Приемайки Вашата мисъл за влиянието на траките в Египет, аз бих казал за влиянието на траките в Шумер. А не можем ли да предположим, че те са били самите шумери, боговете. Има много паралели. Праз ледниковата епоха Балканите са били удобно място за живот. Дори ако не приемем това, че Иречек и други "специалисти" игнорират като неистински преданията в "Веда словенах", там в тези Веди се говори много за Шумер. От къде тези предания са дошли до помаците от Пазарджишко и Неврокопско? Така, че действително сме наследници на самите нефилими, не лу-лу продукт на генното инженерство на нефилимите. Зная, че е доста смело, за много хора, които за първи път се срещат с тези данни това няма да говори нищо. Но постепенно нещата ще си дойдат на мястото.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с работите на Захария Сичин и няма как да дам отговор на въпрос засягащ теориите му.

   Дали има влияние на стари балканци в Шумер? Да, има, все пак колелото е изобретено у нас, у нас се появяват и първите металурзи, а шумеската дума за руда, мед е уруду...

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, не е нужен отговор, само споменавам тези неща и източниците. Всеки от своя гледна точка и интелект може да си направи едни или други изводи стига да не робува на клишета и да върви по течението на неистината тиражирана от определени сили в световната история.

   Изтриване
 15. Понеже сте нагазили дълбоко в теориите на конспирацията и аз давам принос.Развалих си взаимоотношенията с един приятел,заради това видео https://www.youtube.com/watch?v=H8q2j9OXu8c

  ОтговорИзтриване
 16. Интересно... Разбира се най важното доказателство за етноса на една народност а колко тя е свързана с други е ДНК анализът. Всичко останало е въпрос на интерпретация. Тъкмо такива няколко публикации отнасящи се до ДНК на няколко групи българи от различни региони на страната токазват че българите като цяло съдържат типични южно-европейски характеристики на генетичния си материал, което е в унисон със според мен очевидното твърдение, че сме наследници на траките. Пише се 'косвени' впрочем.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Димитров, какво разбирате под ДНК анализ? Ако имате предвид хаплогрупи и митохондрии, нещата не са толкова прости и лесни. Не може да се твърди нещо, за което няма данни или показателите са много, така, че уравнението е с много неизвестни. Решение за сега няма. Понякога това дава повод за грешни оценки обичайно от страна на лаиците. Не е важно какъв ни се иска да бъде резултата, а достоверността му. Видимо сага съществуващите българи в България се различават от външния облик на хората от древността, наричани от гърците траки. Преобладаващ е тъмният цвят на косите, очите и кожата. Ще кажете, мутации. Но тогава каква е достоверността на хаплогрупите при мъжете и митохондриите при жените, които имали малки мутации? Кои са показателите за една народност. Как се определя хомогенността и. Не приемайте желаното за действително.

   Изтриване
 17. С риска да не кажа нищо ново – статията действително е страхотна!
  Но освен това, като че ли получих някакво просветление чрез нея. Само един път съм чел книгата „Кон Тики“ от Хайредал, но не мога да я забравя. Става дума за оня странен народ, който, както се появява по крайбрежието на Перу и пребивава там известно време, така и се отправя по вълните на Тихия океан върху странните си салове и след като изминава 4000 мили стига до Великденските острови и издига там огромни каменни колоси, които и до днес будят недоумение за неговите възможности.
  Проблемът е, че описанието на тези хора поразително наподобява първите династии в Египет с тяхната светла кожа и рижи коси и бради. Ако не се лъжа, авторът дори беше гостувал в България по много специален повод.
  Не зная дали Г-н Серафимов е запознат с книгата и ако не, бих препоръчал непременно да стори това, след което да сподели с нас своето компетентно мнение.
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съжалявам, че съм допуснал грешка, вярното име на автора е Тур Хейердал.

   Изтриване
  2. Работите на Хайердал съм ги чел преди повече от двадесет години и трябва да призная, че ме впечатлиха. Аз вярвам напълно на Хайердал по отношение на две неща. Едното е, че предците на викингите са се оформили като народ край Черно Море, а другото е, че доста преди Колумб е имало хора, които са достигнали до Америка.

   В косите на египетски мумии, работещата за Берлинския университет д-р Балабанова откри следи от тютюн и кокаин, а тези субстанции се срещат по това време само в Америка. В Централна Америка пък са намерени предмети, които няма как да са създадени там...Изводът е ясен, но не отърва на установените общоприети неща и поради това данните биват премълчавани.

   Изтриване
  3. Д-р Балабанова дори е получавала упреци за публикацията й, защото противоречи на официоза.
   Друго доказателство за връзките са някои култури внесени у нас от египет. Това са царевицата и пуйката, и двете се наричат мисир в южна България, а Мисир е името на Египет 10 век.
   Вектора на влияние е двупосочен, ако не е, то по-скоро е от балкани към Египет, а не обратно.
   Както първите династии са наши, наша е и последната, но има и други. Едва ли не излиза, че всеки възход на Египет се дължи на нашите деди, и тяхната структура на управление, която не е пирамидална :)
   Египтологът г-н Симеонов пише и за приликата на коптската азбука с кирилицата, но вектора на влияние е збъркан. Посочва се възникване на коптицата 1 в.п.н.е. - 1 в.с.н.е, да ама 4 в.п.н.е трако-македоните Птолемеи занасят нашата курила в Египет.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
  4. Така е, откритията на д-р Балабанова не са приети защото разрушават официалните теории. Всъщност има още много доказателства за това, че Америка е посетена както от европейци, така и от представители на азиатските народи, но уви - неудобното се смита под килима. Както виждаме, това не е български, а световен проблем.

   Изтриване
  5. Преди откриването на Америка у нас са внесени от Египет(египтяните си ги внасят по собствени канали от централна и южна Америка) пуйката, 8 редовата "македонска" царевица, която е много сухоустойчева, червената капия, някои сортове боб.
   След 10 век при култивирането на Русия стигат и там с наше посредничество. На руски червена капия е перец болгарский(българска чушка).
   Магурата се датира на 14 000 години(блога на киоковски) което прави цивилизацията по нашите земи със сигурност предпотопна!
   Бриг.

   Изтриване
  6. Прощавай, но няма абсолютно никакви данни за отглеждане на пуйки и царевица у нас по-рано от 17-18 век. Думи като перец, пипер и мисир не са български.

   Мисир идва от Ал Миср - семитското название на Египет, а ние не сме семити. На акадски мишру означава граница, а староеврейското название на Египет е Мицраим. Първоначално, след донасянето от Южна и Централна Америка, царевицата започва да се отглежда в Египет защото климата там е най-близък то южноамериканския.

   Изтриване
  7. Едно е да има внос - еднократен, или многократен, на стоки и животни от друг континент, а съвсем друго е култивизацията на растения и масовото отглеждане на екзотични животни.

   Изтриване
 18. Здравей, Павел ! Сетих се за един въпрос относно нашите общности, които се заселват по поречието на река Нил: Имаме ли база данни от античните летописци какво се случва с древните балканци ( трако - пеласгите ) по време на управлението на династията на Птолемеите. За тези векове гърците имат претенции, че слагат тотално гръцки културен отпечатък върху египетското общество, че те са доминанта. Но все пак ние не сме изчезнали от обществото.Какви са реалните последици от Птолемеите ? До скоро !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има сведения за набиране на тракийски войници по време на войните на диадохите...

   Изтриване
 19. Искрени благодарности !

  ОтговорИзтриване
 20. Дано си мъж да го изкоментираш! http://news.nationalgeographic.com/2016/09/mysterious-mosaic-alexander-the-great-israel/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20160909news-alexandermosaic&utm_campaign=Content&sf35485638=1

  ОтговорИзтриване
 21. Здравейте Павел, благодаря ви за интересните публикации. Преди определено време попаднах на статия за генетичното изследване на мумията на Тутанкамон и някои негови родственици от швейцарската генетична лаборатория Igenea. Резултатите са доста интересни за нас и потвърждават нашата пряка връзка с културата на Египет. За съжаление тази информация остана някак си незабелязана,но поне все пак не е скрита.
  Ето и линка към статията https://www.igenea.com/en/tutankhamun
  Благодаря ви и успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията и интересна, благодаря! Бях чел неща по този въппрос, но не и с толкова подробности.

   Изтриване
  2. В сайта който сте написали има и друго интересно сведение!:
   https://www.igenea.com/docs/bams.htm
   Ein Zehntel der Deutschen hat jüdische Wurzeln (25.11.2007, Bild am Sonntag)
   Sensationelle Studie Schweizer Gen-Analytiker
   Deutsche Frauen sind deutscher
   als deutsche Männer
   Прочетете статията, явно разбирате дойч, ще е интересна реакцията Ви. Някои господа много залагат на изследванията на швейцарската лаборатория, но до колко те са достоверни, няма показатели. Така, че "един учен казал" е основната предпоставка. Запад, какво да се прави!

   Изтриване
  3. Ако вземем предвид обясненията в статията от сайта https://www.igenea.com/docs/bams.htm излиза, че критикуваната "Гетика" на Йордан има достоверни данни. Ето в общи линии какво пише в статията"Deutsche Frauen sind deutscher
   als deutsche Männer"-Германските жени са повече германки в сравнение с германските мъже:Основните резултати от швейцарското изследване на потеклото на германците:
   • Само шест процента от всички германци са с германски произход по бащина линия.
   • Над 30 процента от германците са потомци на Източна Европа.
   • Един от всеки десет германци има еврейски корени.
   Противоречив на пръв поглед е резултатът от проверката на майчините приемствености с помощта на "митохондриална ДНК", която се наследява само от жени. 50 на сто от германците според швейцарското проучване имат по майчина линия германски произход, но по бащина само шест процента.
   Самите представители на лабораторията Ignea не считата резултатите давани по тази методика за достоверни при определяне на значими общности, но могат да служат като хоби или за доказване на коя част от света са предците на даден човек.

   Изтриване
  4. Не можах да разбера как сведенията от Гетика са подкрепени от генетичните проучвания. Бихте ли дал повече уточнения.

   Изтриване
 22. Няма смисъл да нападате западните учени.Кучетата си лаят...

  Дискусиите имат смисъл,когато участниците са готови да приемат факти и открития,които противоречат на собствените им схващания,но пък имат задача да изясняват заблуди и неистини.
  Серафимов,понякога ще поставям интересни линкове,но ги предоставяй и на останалите да четат.

  http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=103637&NewsCatID=375

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към господина от 10 септември 2016 г., 20:29. Уважаеми господине, не мога да разбера Вашето "възмущение" от това, че съм написал "Запад, какво да се прави!". С какво съм "нападнал" западните учени? Така наречените от Вас западни учени винаги дават данни съобразени с интересите на народа им или държавата им и никога няма да дадат достоверни данни за други народи, ако това е против народната им доктрина, за разлика от нас. Именно, за това написах Запад, какво да се прави. Но такова мнение имат и едни от големите български учени, от международна величина, което те изказват без ни най малко смущение. Не мога да разбера, Вие чие куче сте? Това, че давате линк съм Дейли Нюз, за Турция и то на английски език, може би говори за доброто познаване и владеене от Вас на английски език, но това не значи, ме масовият българин знае английски. Например, аз съм българин и не зная английски език и нямам никакво намерение да го уча. Сигурно, защо не искам да уча този език за Вас е безразлично, но все пак, смятам, че като "по-умни и по ерудирани", хората от запад могат да научат български език или поне някой славянски. А ако говорим за англичаните, масовия англичанин не знае друг език освен английски. Мисля, че на блога на господин Серафимов не участваме в дискусии, не е това целта на блога. Можем да изкажем мнение, нищо повече. А дискусиите се правят на други форуми.

   Изтриване
  2. Високопарното Ви заявление е смешно. Още повече и сведенията от линка който ни поднасяте не означават нищо, а са обичайно вестникарско действие. Ако и другите "интересни линкове" които ще поставяте са със същото съдържание, губите времето на участниците в четенето на банални журналистически писания. Общия превод на линка от турския Дейли Нюз е следния:Табела от византийската епоха намерена при пътно строителство
   КАРАМАН - агенция Доган Нюз
   Каменна табела от византийската епоха е била открита по време на пътно строителство в провинция Централна Анадола на област Карамански Ерменек .

   Открита в имота на фермера Али Бозтопрак, надписът на гръцки от таблата казва: "Здравей, приятелю. Може да получите двойно от това което ми пожелахте ", както и думите "proastion - topothesia". Табелата е предоставена на служители в музея за изследване .

   "Надписът е обръщение и започва с молба“ каза днес господин Мехмет Караманоглу от Университета за класическа археология академик Мехмет Алкан.
   "Имайки предвид други думи, можем да кажем, направен е надпис на имота. Думата "proastain" е общо използвана за пасбища в древни източници. От края на древната епоха, тази дума започва да се използва за богати собственици на земя. Думата "topothesia", е използвана, за да определи въображаемо място на съществуване. Виждаме тази дума в търговски документи, открити в Египет, което означава голяма страна и регион. Така че надписът е направен за богат човек имал имот тук ", каза той.
   "В този смисъл, надписът може да даде принос на научни трудове за късноантичната възраст и икономика на византийската епоха. Така може да се предостави информация за икономиката и социална структура на Германикополис (Ерменек), един от най-големите градове на региона Исаврия ", каза той.
   Както отбеляза Алкан подобна молба е била открита в провинция Коня на Централна Анадола.
   Септември/06/2016

   Изтриване
 23. Ако се вземе предвид потопът в Черно море, датиран около 5000години пр.Хр.от американските учени RAYN и PEETMAN след проучвания, то преселването на хора от нашите територии обяснява и керамиката, и писмените знаци, и ангх. И това, че Тутанкамон принадлежи към хаплогрупата R1b1a2, към която спадат повече от половината мъже от Западна Европа всичко това според швейцарската лаборатория Игенеа/.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тутанкамон е живял в доста по-късен период, миграции на балканци в посока Египет е имало в различни периоди. Те съвпадат с така наречените Преходни периоди, като разбира се започват през Додинастичния/ Преддинастичния период и завършват с времето на Птолемеите.

   Изтриване
 24. Една хубава новина за алтернативен учебник по родинознание:
  http://portal12.bg/Alternativniyat-uchebnik-po-Rodinoznanie-e-primer-za-dostoynstvo-i-grazhdanska-aktivnost-.p3334

  Предоставена е и връзка за безплатно сваляне, предстои да излезе и такъв по история.

  Поздрави на всички,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, знаеш, че съм откровен човек и не обичам увъртанията. Поне за мен този учебник не е нито нещо ново, нито нещо прогресивно. Ето защо мисля така:

   1. Ролята на траките е силно игнорирана.

   2. Твърди се, че славяните са руси и синеоки, а реално такива сведения изобщо няма. Прокопий описва старите славяни като хора с лек тен на кожата и кестенява коса. Епитът използван за косата е ксанти, а ксантизоо означава правя кафяв. Тези черти не са на северен народ, а на изконното балканско население - траките. Пропуснати са и свидетелствата на Теофилакт Симоката, че славени и гети са реално едни и същи хора.

   3. Пак се лансира заблудата за Тангра и за различния произход на старите славяни и старите българи, а реално се касае за две групи на един и същ народ, говорещи близки диалекти.


   Това с новите учебници ми прилича на една басня. Един беден евреин се оплакал на равина, че дома му е малък. Равинът отишъл, разгледал помещението и казал на бедния евреин - Я вкарай в стаята и магарето си! Човекът се зачудил, но направил това. После равинът казал - Вкарай сега и козите! Бедният евреин бил изумен, но ги вкарал в стаята мърморейки, че става непоносимо. Равинът обаче добавил - Сега вкарай и кокошките! Бедният човечец не можел да повярва на ушите си, но послушал своя свещеник и докарал и кокошките в стаята, в която спял с цялото си семейство. Тогава равинът попитал - Е, как е сега? Бедният еверин проплакал - Рави, това не е живот, това е страшно наказание!!! Равинът се усмихнал и казал - Изкарай кокошките от дома си! Човекът го направил и въздъхнал с облекчение. После равинът му казал да изкара магарето и козите и човекът сторил това. След изкарването на всички животни равинът попитал - Е, как е сега, малък ли е домът ти? Бедният евреин възликнал - Рави, благодаря ти, никога не съм предполагал, че имам такъв голям дом!

   Та и нашата работа е такава. Имахме си история изградена с неверни теории. В последствие тази изкривена история бе затрупана с още неиздържани неща като османското присъствие, ролята на определени народи в Освобождението ни...докато стана непоносимо - също като в къщата на евреина, в която са вкарани магарето, козите и кокошките.

   Сега един човек реши да пропусне добавените след 1989 дивотии за османското присъствие и т.н. но да повтори старите заблуди и ние като бедния евреин се радваме...на едно нищо. Игрите продължават млади ми приятелю и ще стават все по-рафинирани. Не вярвай спонтанно на нещо, което е представяно като позитивно. Вярвай на това, което познаваш добре и което си проверил добре!

   Изтриване
  2. Малко извън контекста, но понеже пак е спомената вярата в Тангра, един въпрос - някой може ли да посочи надпис свързан с България в който се споменава Тангра? Аз поне не съм чувал за съществуването на нещо такова.
   В. Янков
   п.п. И моля само факти, или приемете въпроса ми за риторичен.

   Изтриване
  3. Най-перфидните заблуждения са половинчатите истини!

   Изтриване
  4. Да, идеята за написване на алтернативни учебници е прекрасна. Жалко, че не е много добре реализирана.

   Позрдрави,
   Станимир.

   Изтриване
  5. Не познавам г-н Костадинов и ми е трудно да преценя какви са били мотивите му да поднесе отново старите заблуди в нови учебници. Възможно е текстът да е подготвен отдавна, доста преди времето когато се появиха пубикациите на генетиците доказали, че за изчезване на траките и дума не може да става. Друго обяснение нямам.

   Изтриване
  6. http://kostadin.eu/about/ Вижда се, че е представително лице.но аз също се възпротивих на това четиво за деца. Не ми хареса учебникът, за когото исках да коментирам и тук, но сега е ясно. Картинките в него и идеята са били добри, но само толкова.

   Изтриване
  7. Предлагам да се смени думата алтернативна с достоверна. Да се подходи строго.
   Аз по сьщество имам сьщата идея под заглавие "Учебник по Бьлгарознание", кьдето да се премахнат всякави източници от сьмнително естество. За написването на такьв материал авторите трябва да имат дьлбоки познания в областта на етимологията

   Траките = турките.
   Тангра е измислица от последните 20-30 години, не си струва да се обсьжда даже.
   Бьлгарите не са от турски произход. Имаме общи думи които идват от по-древния език сьществувал навремето, преди разселението на народите (т.е. Вавилон, който не е град ами просто сьбитие). Вавилон даже няма официална хронология, просто тука имаме работа с добре маскирани фалшификации.

   Вьобще трябва да се вземе една голяма метла и да се измете този боклук. Ако трябва да се изразя точно западните учени правят smoke and mirrors. Т.е. пушек и огледала за да заблудят хората. Добре известна тактика.

   Изтриване
 25. Ето го и блога на автора на алтернативния учебник: http://kostadin.eu/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам блога, не се съмнявам изобщо в патриотизма на автора, но не мога да разбера защо той определяйки себе си като прогресивен човек поддържа остарелите и неиздържани теории за асимилацията на траките, русите славяни от Припят, бог Тангра и т.н....

   Изтриване
 26. Ето и едно прелюбопитно интервю :

  http://portal12.bg/Volodya-Popov-Za-se-stigne-do-Egipet-i-Shumer-tryabva-da-se-mine-prez-Gradeshnitsa-INTERVYu-.p3284

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, интервюто е доста интересно, потвърдиха се и предположенията ми, че има още много писмени паметници на 6000-7000 години, но не са публикувани и биват крити в хранилища. Това за мен е неразбираемо, странно и неоправдано по никакъв начин.

   Изтриване
  2. Става разбираемо щом си спомним, че тракийският Севтополис е все още на дъното на язовир Копринка...

   Изтриване
  3. Няма по-голяма простотия от тази на последователите на "комунизма" в България:). Трябваше до един да ги затворим зад решетките, а ние ги оставихме да ни управляват, че и внуците им. Да потопиш този паметник е като сега италианците да наводнят Колизеума и да го зарибят:) с шаран.

   Изтриване
 27. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сърдечно благодаря за подкрепата на всички нас, но преди да можем да реагираме оставете ни малко време да се окопитим от избухването на бомбата, че сме били „симитски народ“, преди да се задвижим и ние към нашия „чичо Луд“!

   Изтриване
 28. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Костовски,
   Трябва да призная, че коментарите, с които удостоихте блога на Г-н Серафимов са до известна степен необичайни и доста претенциозни. Тъй като сме навикнали при нас всички твърдения да се подкрепят с доказателства, респ. – да имат някаква здрава основа, моля да изясните на каква база градите Вашите теории. За какво „Божие Слово“ споменавате, тъй като всяка религия притежава свое откровение, а богове има много. Например някъде пише, че в последното време мнозина ще се явят с претенцията да са Божият Пратеник. Да не би Вие да сте тъкмо един от тях?...

   Изтриване
  2. Г-н Костовски, нито езика, нито културата на народа ни има нещо общо с езика и културата на семитските народи. Много ми е интересно как разбрахте, че дедите ни са се определяли като потомци на Шем-Сим? В писмото си до испански евреин, хазарския хаган Йосиф определя българите като потомци на Яфет. Като потомци на Йафет ни определят и редица арабски автори.

   Не става въпрос за одобрение, Вие смесвате фантазии и лични желания с реалност, а това не е история и няма нищо общо с действителността.

   Изтриване
 29. http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Chovechestvoto-govori-na-edin-i-sashti-ezik-video_57437.html

  ОтговорИзтриване
 30. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 31. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 32. Уважаеми г-н Костовски,

  Някой беше писал по-горе, че най-перфидната лъжа – това е поизопачената истина!
  Нека се помъчим да видим как Вие виждате истината. Прав сте, че „чрез Симовите потомци е определено (СТАРОЗАВЕТНОТО) служение към Бога“. Казано е „Яфет да се засели в ШАТРИТЕ на Сима“, а не в „шатъра“ – старозаветната скиния. По смисъл това е същото, както при благословението на Аврам – чрез неговия ПОТОМЪК ще се благословят всичките народи. Има ли нужда да спорим, че тук става дума точно за Новия Завет чрез Исус Христос.
  Не мисля, че е редно да говорите за някаква борба за духовно надмощие. По скоро се касае за негативни чувства вследствие на ревност от страна на „по-стария брат“ към „по-младия“. Аналогията, която правите с взаимоотношенията между траки и българи е съвсем неуместна! Останалите Ви съображения, поради които искате да докажете, че българите са семити, са съвсем произволни. Колкото до споменаването на богомилите, целта Ви остава съвсем неясна...
  На мен също ми се иска „България да стане център на вярата“, но в момента клони повече към наследения от комунизма атеизъм.
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
 33. Библията не е исторически труд , а религиозни измишльотини , бе Юри !
  Що не ходиш в друг блог....Д.Милев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, но тя има и някое друго зьрно истина. Например Давид и Голият (за посветените очи се вижда че авторите са имали нахалството да използват Бьлгарска дума - Голият, т.е. голият мьж.) Давид е вьорьжен с прашка т.е. с добро орьжие, а Голият е гол - няма орьжие или просто то е неадекватно с прашката на Давид. Затова Давид побеждава. Това е реално сьбитие, знае се кои са участиците и кьде е станало.

   Изтриване
 34. P.S. Не съм съгласен с Вас, че българинът буди някаква болезнена омраза у останалите народи. За съседи – това е разбираемо. За създателите на научния комунизъм – вярно е, че те писмено са го декларирали, но това важи и за техните роднини. За баварския Дагобер, който заповядва избиването на Алцековите българи – това е по моето лично мнение по-скоро от страх, отколкото от омраза – явно той е знаел добре историята за Атила.
  За какво друго би могъл да бъде мразен един народ, известен с чувството си за справедливост, гостоприемството си и толерантността си ?!

  ОтговорИзтриване
 35. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 36. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 37. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие господине може да си вярватв в каквото искате даже и в Санта Клаус..Ваша си работа.Всъщеност, какво искахте да кажете по конкретната статия на г-н Серафимов:БАЛКАНСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ЕГИПЕТСКИЯ СИМВОЛ НА ЖИВОТА, че нещо не се разбра???

   Изтриване
 38. Уважаеми г-н Костовски,

  Тъй като не искам да прекалявам с търпението на г-н Д.Милев ще се постарая да бъда съвсем кратък.
  Нямам особен респект към „византийската църква“, но е установено, че богомилите правят много по-значителни отклонения от Божието Слово, в което твърдите че вярвате, който факт ги определя като ерес.
  Мисля, че краткият коментар на Г-н Милев доказва доколко сте прав по въпроса за българския атеизъм.
  Ако сте чели Новия Завет би трябвало да знаете, че в последно време не се очаква стремеж към правата вяра, а точно обратното – отстъпление от нея. При неотдавнашното събиране на папата с младежи в Полша той каза:
  „Ние трябва да се молим на хомосексуалните, или още по-точно – трябва да ги умоляваме да ни простят!“.
  Никаква „духовна борба“ не са водили „Яфетовите потомци“ със „Симовите потомци“. Словото ясно казва, че не всички израиляни по плът са наследници на Аврам, а наследниците по дух и вяра. Защо Бог казва: „Якова възлюбих, а Исава намразих“. Никой не може да има Бога, ако не вярва в Неговия единороден Син!

  ОтговорИзтриване
 39. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека не прекаляваме с желанието си да свързваме винаги историческата истина с абсолютната истина!
   Г-н Серафимов беше един от първите, които хвърлиха искрата за истината в българската история, която, набрала сила от последните археологически открития и прилагането на нови научни изследвания пламна в огън, изпепеляващ погрешните и тенденционни теории за произхода на нашия народ.
   Нима от гледната точка на първите хора е погрешно слънцето да бъде считано за символ на живота? Нима има нещо по-красиво от тиха лунна нощ с небе обсипано от безброй звезди? Колко лесно можеш да си кажеш, че не съществува нищо по-могъщо от слънцето и нищо по-прекрасно от луната и звездите и да започнеш да ги считаш за твои богове... Без да ти дойде изобщо на ум, че и те са част от творението, каквото си и ти, а Творецът е от съвсем друг свят...
   Първата истина се изявява чрез доказателства, а втората освен това се приема и с вяра. Ако нямаш вяра, винаги можеш да изразиш съмнения и никой не може да ти наложи втората истина със сила. Но поне би трябвало да се запознаеш с писмения извор за тази истина и чак тогава да вземеш решение за себе си.

   Изтриване
  2. Слънцето е най-близкото до бог, което имаме.
   Ако земята е майка на земеделската продукция, то кой е бащата? хе хе
   Българският православен кръст е равнораменен, двоен. Така наречената елбетица, слънчев символ.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 40. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявам се на колегите и изобщо не желая да споря повече с Вас, но понеже споменавате думата „абсурдност“, кажете ми в чии „шатри пребивава“ Божият Син от насилствено предизвиканата МУ смърт до ден днешен – в „Симовите“ или в „Яфетовите“ ?!

   Изтриване
 41. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 42. Вече няколко хиляди години продължава трансепохалният процес,за закаляване,отглеждане и селектиране на БЪЛГАРИТЕ при условия на границите на издръжливостта,които провеждат Българските Богове-Демиурзи със своите генетични деца-Българите от Дуло! Подготвяйки ни за универсален разсад,духовни водачи,интелектуален и управленчески ЕЛИТ на всички племена и народи! Този процес вече завърши/на 21.12 2012г,краят на календара на маите/!СЛЕДВА РЕКАПИТУЛАЦИЯ И ОТЧИТАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ,КАТО ПЪРВИЯТ ЕТАП ЗА ТОВА Е ,ПРОСВЕЩАВАНЕТО И ОСВЕСТЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ!П.П. Подчертаваме,че участието е само за етнически БЪЛГАРИ !!!Самата дума БОЛГ-ГУРИ означава учениците на БОГА!

  ОтговорИзтриване
 43. И защо никой от вас не коментира,че БАСТЕТ тръгва от Сакар,но задължително е трябвало да се погребе там където се е родила! Сахар -Сакар едно и също!Защо си мислите ,че ЛЪВЪТ е символа на БЪЛГАРИТЕ??!!Най охраняваната зона на една държава ,това е нейната ИСТОРИЯ!! Ако не знаем от къде сме дошли ,как ще разберем,къде да се върнем!?? ВРЕМЕТО Е В НАС ,И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО!Левски един от феномените на БЪЛГАРИЯ!Със всякакви видове системи/комунизъм,социализъм,демократизъм,либерализъм и тем подобни измишльотини/враговете на България се стремят да ни заличат ,като Велик народ от лицето на Земята,ама не става!Като видеха ,че не им минава номера със унищожаването на Българите ,измислиха простащината да ни нахлуят тук ммигрантчета! Много плосък номер ,предвид това,че те самите не искат да живеят тук!До кога ще търпим? Поговорката,преклонена главица,сабя не я сече,вече привършва! Стани Стани юнак Балкански!Благодаря Ви г-н Серафимов,че преди 7-8 години ми отворихте очите за ИСТИНСКАТА История на БЪЛГАРИЯ !


  ОтговорИзтриване
 44. Нещо свързано
  http://m.thevintagenews.com/2016/10/20/beads-found-3400-year-old-nordic-graves-made-king-tuts-glassmaker/
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 45. Отново невероятна статия Павка!Поздравления за трудът ти!Разбира се,че влиянието е от Тракия към Египет,а не в обратна посока.Не случайно(ако не се лъжа първите 3 Династий са били Тракийци от Балканите.Аз обаче се чудя и го мисля постоянно...как тази информация да я представим пред Света по най-убедителен начин и да се знае Истината веднъж завинаги!Знам,че в Началото биха Ни помислили за луди,въпреки очевидните факти и доказателства.Но знам,че рано или късно ще предоставя тази информация на Света по един или друг начин.Такава ми е мисията.И още много голямо благодаря-защото твоите трудове много добре ми отварят очите върху какво да се фокусирам в нашата Древна История.Лично аз,няма да намеря спокойствие,докато не поставя Гърците на колене-там където им е мястото!Най-сърдечни приятелски поздрави!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много истини са се появили въпреки фанатичната съпротива на хора, които са имали интерес да се разпространяват лъжи. Няма да е лесно да се справим с догмите, но светът се променя, променят се и вижданията на хората.

   Изтриване
 46. Между другото наскоро гледах 3д модел на женските полови органи, тъй като едва последните години са успели напълно да направят такъв модел, тъй като е имало доста нейзвестни.. Модела е оцветен и изглежда точно като АНКХ*. В древно време явно са знаели точно формата, която днес медиците с триста зора и технологии успяха да извадят... Но Анкх и Символа iYi - са женските полови органи, които са свързани и с мъжките. Та животът, живителната сила са свързани с плодорието и началото на човекът, като род, които идва от жената и мъжа и продължава с децата, това безсмъртие, което търсят хората е точно това. Не случайно част от първите култури на земята са свързани с фигурата на богинята майка.. по късно идващ като други символи, преобразявайки се.

  ОтговорИзтриване
 47. Мариан Цветанов19 март 2018 г., 10:19

  Здравейте г-н Серафимов,
  следя много отдавна всичко, което пишете във Вашия блог (който неуморно препоръчвам) и съм голям Ваш почитател!
  Моля да ме извините, че въпроса ми не е към точно тази тема, но не знам как да Ви попитам по друг начин.
  В случая се касае за един спор в един друг сайт, при който Вие, след като бях Ви дал за пример, бяхте наречен като АМАТЬОР...Заедно с още една госпожа, чийто линк също бях приложил, а именно този: http://alexandradelova.blogspot.de/2015/02/i_1.html?m=1
  Та въпросният господин (който дори не желае да спомене името си, както някои от Вашият блог леят помията си като АНОНИМЕН...), който дори се перчи, че бил професионалист и с това си изкарвал...ще ги нарека СРЕБЪРНИЦИТЕ.
  Та във връзка с гореспоменатата публикация въпросния господин/госпожа твърди, че авторката не била права, тъй като езикът на гърците не спадал към семитските езици. Тъй като аз съм едва прохождащ в тази материя, но съм склонен да вярвам на Александра Делова, се обръщам към Вас като изключително компетентно лице.
  За Вашия отговор Ви благодаря предварително.
  Мариан Цветанов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Цветанов! Не се наемам да кажа със сигурност дали гърците, по-точно старите гърци, са семитски народ. Вярно е, че в библейски текст има споменаване за родство между юдеи и спартанци, но това може да е политически ход. Нямам сведения за юдейски обреди, юдейски тип храмове, а и юдейски имена сред спартанците, а и те не познават обрязването, което юдеите практикуват.

   Има общи неща като сегрегацията, както юдеите, така също и спартанците не желаят да се смесват с чужденци. Името на типичната гръцка дреха - хитона е семитско, сродно е на стевр. кетонет-хитон и на акад. китину-лен.

   Като цяло обаче, старогръцкия е твърде различен от староеврейския. Тъй като гърците идват от Африка, възможно е речта на дедите им да е била семитска, но по-късно да е била заменена с тази на пеласгите и сродните им народи. Във всеки случай, сред най-древните регистрирани названия на градове в Гърция, няма такива, които могат да бъдат наречени семитски.

   Някои учени са склонни, да приемат, че Минойски Крит е бил обитаван от семити през Бронзовата епоха. Това е напълно възможно, но семитски анклав и масово заселване на семити са различни неща.

   Темата е сложна и изисква внимателен подход, като от голяма помощ биха били проучванията на древна ДНК от скелетни останки от различни периоди, но се съмнявам, че гърците ще се съгласят на това.

   Липсата на семитски топоними, непознаването на обрязването при гърците, а и липсата на юдейски храмове, ме кара да мисля, че семитите са били малцинство в древното гръцко общество, може би влиятелно малцинство, но все пак малцинство.

   Пак повтарям обаче - темата е сложна и изисква дълго и внимателно проучване.

   Изтриване