29.08.2017 г.

УКРИТИТЕ ТРАКИЙСКИ НАДПИСИ


Културата на един народ се определя до голяма степен от това, дали въпросния народ има своя азбука. Шумерите създават клинописа, хето-лувийците изнамират йероглифите, доста по-различни от тези на египтяните. Обитаващите Мала Азия карийци, ликийци и лидийци също разполагат със своя особена писменост. За финикийците никой не се съмнява, че са дали азбука на гърците, които пък, според официалните теории я разпространяват сред римляните, континенталните келти и т.н.

За дедите ни, наричани в далечното минало траки, както чуждите, така и нашите учени се надпреварват да твърдят, че не са успели за сътворят свои букви. На какво са основани тези твърдения, специалистите не споменават, а по принцип всяко сериозно твърдение следва да се подкрепи от сериозно доказателство. Уви, тaкова изобщо не е дадено. По-лошото е това, че са премълчани важни сведения от времето на Античността.

Всеки историк, а и лингвист занимаващ се с историята на предците ни, би трябвало да е запознат с работите на Плиний Стари, Диодор Сицилийски, Алкидамант, Аполодор, Зенобий, Еврипид, Павзаний, Тацит, Алексис, Платон, Дионисий Скитобрахион и др. Тези автори определят траките като първите европейци разполагащи с пименост.

За мен е непонятна причината да бъде укриван факта, че дедите ни не просто имат своя азбука преди Троянската Война, но и са създателите на въпросните букви. Що за научен метод е това да се премълчи, че съществуват ясни свидетелства на над десет стари автори относно това,  че траките са сътворили най-ранната писменост на Европа?

Още по-странно е, че важни тракийски надписи биват набутани в сянката и малцина знаят за тях. През XIX век учените смятаха, че дедите ни не притежават свои епиграфски паметници. След разкопките на надгробни могили край Първомай, Дуванлий, а и др. места, стана ясно, че все пак народът на Орфей е оставил послания на свой език, запечатани по златни пръстени, сребърни съдове, скали и т.н. Благодарение на Карл Леман специалистите разбраха, че траките от Беломорието също са боравели с древната азбука. А след проучванията във Фригия, всеки прогресивен учен осъзна, че след като в тази област са оцелели 340 надписа, някои от преди 2750 години, то в древността писмените паметници са били много повече.

По принцип у нас не се говори за огромния брой фригийски надписи. Та как иначе ще се твърди, че траките са безписмен народ, а същевременно ще се признае, че са оцелели стотици техни послания изсечени по скали и обработени плочи? Бяха направи дори отчаяни опити фригите да бъдат изкарани различен от траките народ, въпреки това, че Херодот, Страбон и Стефан Византийски определят фригите като част от тракийското семейство. За това свидетелстват също личните имена, ранната керамика, погребалните обреди, религията.


Фригийски надпис отVIII век преди Христа

Манипулациите на учените от ново време не свършват със замяната на идентичността на народа на митичните царе Мидас и Гордии. Има и друго, което е още по-трудно за оправдаване. Става дума за това, че много от писмените паметници на далечните ни предци бяха покрити с мълчание.

Един от най-ярките премери е надписът от Ситово. Той е намерен през 1928 година, от пловдивския юрист Александър Пеев, който публикува материал относно откритието през 1929 година. След време, хората изнесли най-много информация за тракийския език, не продумват и дума за древното послание изсечено в скалите над Ситово. Нито Димитър Дечев, нито Владимир Георгиев, или пък Иван Дуриданов се решават да направят анализ на текста, или поне да упоменат древния паметник в своите работи. Липсата на желание у повечето наши учени изненадва дори руските учени Лидия Баюн и Владимир Орел, които правят опит за тълкуване на текста и дефинират надписа като фригийски.


Надпис от Ситово, разделение на буквите по Баюн и Орел

Тези чужди изследователи представят доста интересна информация. Уточняват, че нишата, в която е направен надписа прилича много на скалните светилища на обитаващите Мала Азия фриги. Добавено е и още нещо от голямо значение, а именно това, че в района на надписа е имало древен храм, в който местни жители са намерили съдове с особени знаци. За жалост, поради незнание за стойността на намереното, хората извърлили керамиката в близката река. Това безумно действие би могло да се предотврати, ако още навремето лингвистите и историците бяха обърнали повече внимание на надписа от Ситово.*


Сравнение на буквите от Ситовския надпис с букви от други азбуки - по Баюн и Орел

Лидия Байюн и Владимир Орел съпоставят буквите от Ситово с тези от фригийските надписи и намират забележителни успоредици. Въпреки, че споменават за близост с фригийските паметници от VIII-IVвек пр. Христа, руските учени смятат, че посланието от Ситово е направено в периода III-I век пр. Христа.

Не съм съгласен напълно с тълкуването на Баюн и Орел, надписът наистина е тракийски, но аз лично виждам други думи като: у-у, в, синей-синове, он-той, небу-небе, зимле-земята, куис-който. Прочее, последната отговаря точно на древния вариант на стблг. кый-кой, а именно *куис. Думата зимле е в местен падеж, като окончанието съвпада с това в старобългарския. Филолозите пък знаят прекрасно, че он отговаря на стблг. онъ-той, този. Представен на съвременен български текстът гласиТози, който бе положен тук в земята, отиде на небето, оплакан от своите потомци.

Древният паметник е солидно доказателство за това, че нашия език не се е появил на юг от Дунава през ранното Средновековие, а е говорен тук от няколко хиляди години, като разбира се древните форми са се отличавали от днешната по отношение на лексиката и граматиката. За жалост това доказателство за местните ни корени не бива използвано.

Друг интересен, но до неотдавна неизвестен надпис е този от Буково, Първомайско. Региона, в който е скалата, върху която са изписани особените знаци не е случаен. Около скалата все още се намират древни хромели за мелене на жито, лимец и тн.
На отсрещния връх Малка Драгойна е имало тракийско светилище.

                      Паун Ташев, Сребрин Сребрев, П.Серафимов, край надписа от Буково


Благодарение на местния жител Паун Ташев, а също и на краеведите Сребрин Сребрев, Мартин Константинов и Йордан Стайков, бе привлечено вниманието на медиите.Журналистката Ирена Гигорова направи хубав репортаж, като покани и проф. Дияна Гергова в студиото си. Заинтригувани от откритието, чужди учени публикуваха материал в списанието “Advances in Anthropology”. Макар скалния надпис да е популяризиран достатъчно добре, все още няма опит от страна на лингвистите и траколозите ни да направят тълкуване на древното послание.

Смятам, че се касае за нещо уникално – знаците от скалата са звеното между минойската писменост и така наречената дунавска писменост от пето хилядолетие преди Христа. Това не само показва, че у нас може да се говори за приемственост, но също става ясно, че дедите ни са били сред създателите на Минойската цивилизация. Това прочее се потвърждава и от намерените в минойските документи тракийски лични имена Диза, Резос, Питак, Арей и т.н. Прочее, на надписа се среща името на бог Пороват, който е споменат в микенските плочици като Поровит, според мен това е едно от названията на Хероса.
1.Знаци от Писан камък.
2.Знаци от древната балканска писменост.
3.Знаци от Линеар А и Линеар Б.
4.Четене въз основа на приликите със знаците от Линеар А и Линеар Б

Както Ситовския, така и Буковския надпис са монументални. Буквите са със сравнително голяма височина – 20-40 см, а това е нещо забележително за времето, в което са правени. Сякаш, за да докаже, че България е благословена страна, съдбата заведе проф. Драгомир Лалчев в тракийско светилище край Вишеград в Сакар планина. Там нашия учен намери два протофригийски скални надписа, които също са монументални.Проф. Лалчев представи своя труд относно древните писмени паметници преди около 15 години. Това е доста време, но за жалост, въпреки прекрасно изложените доказателства, трудът на този талантлив човек не е достатъчно добре популяризиран и реално е останал неизвестен както на широката публика, така и на повечето ни студенти следващи лингвистика, история, археология.Повечето от нас не знаят и за това, че недалеч от Буковския надпис, на връх Драгойна има още един епиграфски паметник, за който се знае, че е древен, но публикации засягащи опит за прочит все още не съм срещнал. Както вече бе споменато, на връх Драгойна има тракийско светилище, т.е. мястото не е случайно, а е имало особено значение в далечното минало. Надписът се намира под заслон от скали и се вижда трудно, но за научен екип това не е проблем. Не е проблем да се направи и графичен отпечатък, който да позволи лесно разчитане, но това не е направено.


      Надпис от Малка Драгойна, снимка Мартин Константинов 
                Надпис от Малка Драгойна, снимка Сребрин Сребрев

Не са изследвани обстойно графитите от Белинташ, Перелик, а и от Водни пад, Триградско. Последният е доста интересен защото знаците имат аналог в минойската и микенска писменост от Бронзовата епоха. Единственото познато на мен публикувано изображение е това от книгата на Николай Гигов “Орфей и Азбуката”. Г-н Гигов не е нито археолог, нито траколог, но все пак си е направил труда да представи късче от древната ни култура в своята работа.Неотдавна, ролята на учените ни отново бе поета от загрижени за културното ни наследство краеведи. След дълго търсене, Мартин Константинов и Йордан Стайков успяха да намерят смятания за разрушен от иманяри надпис от Надарци. За наше щастие, благодарение на това, че паметника е на усойно място, той е останал незабелязан дълго време. Мартин Константинов публикува статия в blog.bg, но тя не предизвика интереса нито на археолозите, нито на езиковедите ни. 

                 Надарски надпис, снимки Мартин Константинов
http://prarodinata.blog.bg/history/2017/05/15/nadarskiiat-nadpis-vse-pak-syshtestvuva-pyrvi-snimki-sled-50.1546868

Константинов се опитва да привлече вниманието на българските учени и върху други древни паметници. Заедно със свои съмишленици като Йордан Стайков, той прави това от дълго време, но вместо похвала, понякога става така, че професионалистите позаемат без да питат – сведения, лични снимки и т.н.

Благодарение на Стайков, Костантинов и др. родолюбци, на българския читател стана известно, че учени като Йордан Заимов, Казимир Попконстантинов, Васил Миков др. са намерили интересни надписи, някои от които притежават значи имащи аналог с буквите от Ситово. Така информацията, по начало предназначена за шепа специалисти достигна и до широката публика, но интернет страниците на Мартин Константинов и Йордан Стайков не са комерсиални и въпреки, че определени статии имат 50 000 прочита, това явно не е достатъчно, все пак България има над 7 000 000 жители...

Знаци от надписи публикувани от Заимов, Попконстантинов, Миков


Все още нелокализиран надпис от Стара Планина, скица Д.П.

Тъжно е, че обикновени, но съвестни хора – краеведи, родолюбци, поемат работата на професионалистите, които вместо да изследват явно позабравените от тях исторически извори и да се опитат да запазят културното ни наследство, се занимават с лансиране на неверни твърдения като това, че траките нямат писменост.

Ако някой не може, или не иска да върши работата си както подобава, редно е да си подаде оставката, за да могат други, които желаят да опазят културното ни наследство и да кажат истината да имат по-голямо поле на изява. Такива хора има – доценти, дипломирали се студенти, а също така и отдавна утвърдили се учени, които смело се противопоставят на виждането на някои от своите колеги. За пример може да се даде проф. Диана Гергова, явяваща се един от най-даровитите и най-прогресивни наши археолози. Преди няколко години, в интервю за “24 часа”, тя заяви, че в никакъв случай траките не са безписмени, което е самата истина разбира се.

У нас се наблюдава една уникална, смайващо дълга традиция на писмеността. Определени знаци от края на Каменната и началото на Медно-каменната епоха се срещат в използваните на о-в Крит Линеар А и Линеар Б, но ги има и в ново време по нашите народни носии и шарките по писаните яйца. Тази тема е разработена доста добре от изследователката Иванка Пенева-Русева. През 2008 година, тя изнесе доклад засягащ крито-микенската писменост и знаците от тракийската керамика от Цепина. Тази авторка спомена за връзката между древната балканска писменост, използваните на остров Крит Линеар А, Линеар Б и орнаментите от народните ни шевици и писаните яйца.

Сравнение на знаците от най-древната писменост със знаци от критските Линеар А, Линеар Б и глаголицата

Традиция на приемственост от най-древната писменост се наблюдава и при глаголицата. Значителен брой нейни букви имат ясни успоредици сред егейската писменост от Бронзовата епоха и по-старата, така нареча Дунавска писменост. Ясна е и връзката между старобългарските руни и критските Линеар А, Линеар Б. Примерите са толкова много, че няма как да се говори за случайни съвпадения във формите. Не е случайност е това, че в древни документи с Линеар Б са изписани имената Дуло, Вокил, Ерми, Крум, Кубер, а и други, по-малко интересни, но все пак наши имена като Бато, Дайко, Мила.


Сравнение на старобългарските руни със знаците на критската писменост от Бронзовата епоха

Ние притежаваме солидни доказателства за местните си корени, а и за това, че сме потомци на хората създали най-ранната писменост и активно участвали в оформянето на Минойската и Микенска цивилизация, представителите на официалната наука обаче упорито отказват да приемат фактите. Възползвайки се от пасивността на нашите учени, изследователи от други страни си присвояват най-нагло постиженията на дедите ни.

Този процес трябва да се спре защото подариш ли богатството си на чужденци, те един ден могат да ти поискат и живота. Своето трябва да се пази ревниво. Оставеното от предците ни е ценно наследсто и е редно то да бъде завещано на децата ни, а не да се хвърля на бунището.Използвана литература:


1.Л.Баюн, В.Орел, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИТОВСКОЙ НАДПИСИ, Вестник Древней Историей, 1 (204), январь-февраль-март, Наука, Москва, 1993;
2.D.Lalchev, Newly Discovered Rock-Cut Sanctuaries with Old Phrygian (?) Inscriptions in the Sakar Mountain (South-Eastern Bulgaria), Eight International Congress of Thracology Thrace and the Aegean, Vol. II, Sofia, 2002, p.p.799-815;
3.Н.Гигов, Орфей и Азбуката, Хелиопол, София, 2006;
4.И.Пенева-Русева, За критско-микенските писмени знаци върху предмети от халщатската култура Цепина, Цепина, Чепинско, Велинград - Хилядолетната история на Северозападните Родопи, доклади от Националната Научна Конференция с научен ръководетил проф.д.и.н. А.Пантев, Велинградр 23-24 окт. 2008, изд. Исторически Музей Велинград, София, 2010;
4.М.Константинов, Надарският надпис все пак съществува – първи снимки след 50 години http://prarodinata.blog.bg/history/2017/05/15/nadarskiiat-nadpis-vse-pak-syshtestvuva-pyrvi-snimki-sled-50.1546868
5.М.Константинов, България – люлката на писмеността, 34 от надписите създадени в нашите земи през последните 10 000 години http://prarodinata.blog.bg/history/2012/09/06/bylgariia-liulkata-na-pismenostta-34-ot-nadpisite-syzdadeni-.997230
6.Ж.Христова, Бесите рисували върху съдовете си, 24 Часа, 13.10.2010;


* По-късно се появяват наши учени, които споменават Ситовския надпис. Златка Ракова-Морфова, а и Мая Василева, представят информация, която обаче остава достъпна само за шепа специалисти.


161 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Критиката е добре дошла, но нека бъде конкретна и градивна. Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. "Измислената история има седем версии, истинската - само една" - африканска мъдрост.

  Поздрави,
  Станимир. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много точно казано! Благодаря ти Станимире! Като се замисли човек, наистина е така - виж само колко версии са пуснати за произхода на дедите ни:
   1. Угро-фини.
   2. Монголци.
   3. Тюрки.
   4. Иранци.

   А истината е една - ние сме потомци на местен народ :)

   Изтриване
  2. А сега кажи че нямаш клакьори бе Павеле, ще отречеш ли тоя явен факт? Значи едва си пуснал статията и хвалбите започват, това си е баш организирана кампания бе пич, кого мислиш че ще изпързаляш? Не казвам че лъжеш за всичко , но си мисля, че си нарцистичен тип който трупа точки и се прави на учен.

   Изтриване
  3. Няма нищо мистериозно в това, че някои хора реагират бързо. Аз публикувам работите си и във Фейсбук, а там ме следят около 1400 човека. Всеки път когато пусна нещо ново, те получават съобщение и чуквайки на линка, идват в блога ми.

   Кампании за хвалби не съм организирал, а и не смятам себе си за самовлюбен тип. Вярно е, че предпочитам да общувам с приятели, но пък най-суровата критика получавам точно от тях.

   Следващия път опитай да си по-конкретен, или направо ми ела на гости да поговорим. Не се и съмнявам, че си от тези, които ме следят отблизо.

   Изтриване
  4. Г-на анонимен просто съжалява, че е пропуснал да "окупира" първия коментар, който предполагам знае, че най-добре се запомня. :)

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  5. Прав си Станимире, знаят какво искат хорицата и се ядосват, ако не се получи. Да са живи и здрави, но и дано един ден да прогледнат!

   Поздрави!

   Изтриване
  6. единната истина е само една, но има различни страни , които я допълват непрекъснато...

   Изтриване
  7. http://portal12.bg/Prof-Damyan-Pophristov-Bogomilskoto-uchenie-e-edno-ot-nay-golemite-duhovni-bogatstva-na-Bylgariya-.p6038 ; Мисля, че има много неща които обединява в своята лекция - 1ч с много занимателни размисли за траки/българи

   Изтриване
 3. ШИЛО В ТОРБА НЕ СТОИ !

  Павле, досещаш се за кого говоря! Продължавай да млатиш академичните мижатурки и негодници с необоримите си аргументи! Да не се заблуждаваме, че те ще приемат някога истината защото това би означавало да плюят в собствения си сурат. Най-правилно би било да им дадат по една пенсийка и да ги оставят на спокойствие да разсъждават върху собственото си падение.
  Не е възможно новото вино на истината да се налива в стари мехове!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вече съм напълно уверен, че защитниците на остарелите теории никога няма да признаят, че са сгрешили. Пенсионирането на тези хора обаче няма да доведе до промени защото въпросните учени са си подготвили заместници, които упорито ще защитават благодетелите си и трудно ще позволят на прогресивните учени да си проправят път.

   Борбата едва сега започва и няма да е никак лека, но пък истинските българи не се боят от борба.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Те по-скоро сега плюят в лицето си.Признаят ли истината,ще го изчистят,както и би било добре да се представят на Създателя,като им дойде времето за това върховно изпитание,неизбежно за всички нас.

   Изтриване
 4. Ох ама как съчиняваш само и в същото време цапаш името на професионалистите които разнасят славата на България по света. Защо така бе спаро? А???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Критика не е мърсене на име, всеки има право на критика относно методите на хората, чиито заплати идват от данъците плащани от българския народ. Да уличиш някого в лансиране на неверни неща, не е мърсене на име. Като мърсене на името на България могат да бъдат класифицирани лъжите за произхода на старите българи, лъжите за техния език, лъжите за тяхната религия.

   Изтриване
 5. Серафимов, ти нали не си забравил, че ние те наблюдаваме отблизо и като нагазиш лука знаеш какво става, нали ? Ще ги провериме тези твои лансировки много внимателно и само да си излъгал значи ще те сбъркаме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как да забравя, че ме наблюдавате отблизо, след като постоянно ми напомняте :)

   Колкото до проверките - прекрасно, проверявайте и то внимателно! Така ще се убедите, че казвам истината.

   Изтриване
 6. Явявал съм се на изпит при проф.Дуриданов и съм много внимателен когато трябва да изтълкувам или преведа значението на някоя дума. Езикознанието е изключително сложна наука и всеки превод от непознат език трябва да бъде изведен като с математически формули, но с методите и доказателствата на тази наука. Много бих се радвал, ако имате консултант и потвърждение на тезите си от специалист.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право относно това, че езикознанието е сложна наука. Точно поради това аз се консултирам със специалисти, а имам и доста добра библиотека с нужната литература. Друг начин няма, без помоща на етимологически речници, а и без напътствията, корекциите на професионалисти, е само въпрос на време човек да тръгне по погрешен път.

   Изтриване
 7. КрасимирнТихов30 август 2017 г., 8:10

  Хей Анонимните, кой ви възложи да проверявате Серафимов. Защо не проверите слагачите ,които станаха професори и Академици за да утвърждават фалшификациите в нашата история. И какво ще проверявате като
  сте исторически неграмотни. Знаете ли
  колко книги трябва да прочетете за да
  проверите това за което пише Павел
  Не закачайте Серафимов.Това, което прави е велико.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Краси кой ни слуша нас? Ние сме едни анонимници с определено ДНК на което не можешда дадеш разумни доводи но можеш да се заяждаш колкото си искаш.

   Изтриване
  2. На място казано! Действително съм убеден, че това, което прави Павел е велико!

   Изтриване
 8. ирена янчева30 август 2017 г., 9:55

  Здравей, Павел ! Много ми допадна статията - работиш съвестно и задълбочено; продължавай в същия дух и занапред ! Бих искала всички тези лингвистични открития да се изучават в нашите университети, защото биха променили мирогледа на бъдещите специалисти и възгледите за възникване на най - ранния литературен език, биха променили и датировките, които са свързани с доказване наличието на наша антична литература. Цялата тази информация и знание е необходимо да навлезе в основните академични програми на Филологическите факултети - особено в Българистиката ( БФ ), откъдето излизат главно нашите лингвисти. Естествено и археолозите трябва да изучават тази материя в детайли.
  За съжаление, все още в Историческите факултети у нас се застъпва напълно погрешната теза, че древните наши предци са си служили с гръцки букви - едно нелитературно общество, което в предавало своя тракийски език с гръцки букви / надписи.
  Назрява необходимостта от сериозни промени в академичната система, както съдържанието на програмите, така и в подбора на кадрите.
  Бих искала да споделя една твърде полезна идея, която е осъществена в множество музеи и галерии по света - задължителна дигитализация на цялата налична колекция от артефакти, за да бъде всичко достъпно за хората, за изследователи, студенти и всеки един от обществото, който желае да се информира. Това са принципи на работа в съзвучие с професионалните правила за работа, въведени от ICOM. Ако тези позитивни промени се въведат у нас, хората ще разберат истината бързо, музеите ще се изпълнят с посетители, колекциите ще се изучават постоянно, ще се раждат нови идеи, ще има засилена обмяна на информация, лъжите ще заглъхнат. Всички артефакти могат да се съхраняват при добри условия и да бъдат представени чрез информация и снимков материал по подходящ начин on - line, на сайта на музея. Сега това отсъства в българските музеи, виждаме една мъгла, сред която се шири цензурата, сякаш умишлено укривани истини.
  И тези реформи тепърва предстоят у нас, за да имаме реален прогрес.
  Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В музеите в България има жестока подмяна на артефакти. Наскоро ходих в музея в Елхово и ми се доплака от пошлите "народни носии", които би трабвало да са автентични, но са пълна гротеска.Придружаваха ме гости от чужбина, специалисти по фолклор".Дори не потърсих оправдания.Обсъдихме си с кеф имитациите в България и го обърнахме на подигравки.Нямам никакви угризения! Когато си фалшификатор и имитатор заслужаваш само това - подигравки!

   Изтриване
  2. Ирена, като основен аргумент за безписмеността на траките се изтъква това, че няма оцелели техни книги. Това е меко казано несериозно защото се знае много добре каква е ролята на гърците в унищожаването на нашата литература. Раковски, Гинчев, архимандрит Кирил Рилски, а и други будни българи разказват за престъпленията на фанариотите.

   Етруските също са имали много книги, но и от тях не е оцеляла нито една. Liber Linteus не е книга в истинския смисъл на думата, нито са книга златните листи от Пирги, но пък това не дава право на никого да определи етруските като безписмен народ.

   Същото важи и за турдетаните, за тях Страбон твърди, че имат много древни книги, но до днес не е намерена нито една от тях. Ако не разполагахме с иберйските надписи от територията на Испания, то можехме да си мислим, че Страбон не е представил истината.

   През I век пр. Христа, сред галите е имало повече образовани хора отколкото в Рим, но уви - не е намерена нито една галска книга. Надписите са много, но книги няма.Разбира се в миналото е имало, но са унищожени, ако не по времето на Клавдий, то по-късно това е направено поради неудобната информация.

   Изтриване
  3. До Анонимен30 август 2017 г., 18:21

   Не се учудвам на нищо що се касае нашите музеи. Много от музейните работници са свестни хора, но дали това важи и за тези, които определят как да се организират нещата в музеите?

   Изтриване
 9. Павка много се зачудих когато ми преподаваха история преди 40г. Как така тези траки са претопени и са били коренното население на нашите земи? Къде са изчезнали? Как така са нямали писменост? След като тракийските могили са осеяни с надписи. На тези въпроси даваш отговор. А злонамерените "учени" ще те "следват" и ще ръсят глупост след глупост защитавайки я!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди няколко години представих на един наш археолог сравнения на 44 старобългарски руни със знаци от критско-минойската и критско-микенската писменост. Добавих също, че в микенските документи се срещат имена като Дуло, Вокил, Ерми, Крум...уви, никаква реакция, трябвало да говоря с палеолингвист...А пък палеолингвистът ще ме изпрати при археолога...

   Изтриване
  2. Траките изчезват безследно. После идват прабългарите, правят държава за чудо и приказ, ненадейно си забравят езика, отрязват си опашките и започват да говорят на "славянски". Не оставят никаква следа - нито обичаи, нито думи, нищо. Дори и тюркски гени няма. ;)
   Все едно европейските заселници в Америка след 1792 да са били претопени в огромното индианско море и сега официалният език в САЩ да е примерно сиукски, а американският президент Ташунко незнамкойси да пуши лулата на мира с гостите си в бялото типи. :)

   Изтриване
  3. Аналогът е сполучлив и точно толкова абсурден както и нашата официална история :)

   След като са осъзнавали, че изворите за нашето минало са противоречиви, учените ни е трябвало да заложат на две неща - доминантният антропологичен тип сред българите и характера на ранносредновековните топоними.

   От 1939 година се знае, че съвременните българи в никакъв случай не са потомци на азиатски пришълци, а пълната липса на тюрко-алтайски и ирански топоними наложени в ранното Средновековие свидетелства за това, че езика на старите българи не е бил нито тюркски, нито ирански.

   Ясно е било, че това, което Херодот, Страбон и др. наричат тракийски език е де факто древна форма на българския. А това, че българския показва родство със сръбски, хърватски, словенски, украински и т.н. доказва, че подобно на траките, техните западни и източни съседи - илири и скито-сармати, изобщо не са изчезвали.

   Изчезването на най-войнствените и силни стари народи - траки, илири, скити е било нужно на "великите сили" от XVIII-XX век, за са оформят своите доктрини позволяващи им доминация над Източна Европа.

   Изтриване
  4. Изглежда, че и днес някои хора треперят пред мисълта за възраждане на тракийската цивилизация. :)

   "Там, където е текло, пак ще тече" - това е особено валидно за българите. :)

   Станимир.

   Изтриване
  5. Нашата земя е газена от египтяни, перси, гърци, турци и др. ориенталци, но никой от тях не е успял да ни заличи. Да разделиха ни, разединиха ни, но е само въпрос на време когато откъснатите от плътта на България групи се съберат. Това плаши потомците на тези, които неколкократно са организирали геноцид над народа ни...Напразно всъщност, защото ние можем да прощаваме, сега трябва да се научим да не забравяме имената на враговете си.

   Изтриване
  6. Така си е! Древноста и благородството на народа ни е заплатена с кръв, дух и твърда справедливост...
   ...и до днес всякаква пасмина граби нашата история, присвоява я, краде я! Всеки гледа да се докосне до нас! Да се облагороди! Да си придаде древност и благородство! Грабени сме щото имаме! Дали сме много - щото можем! Дали сме щото имаме, и още може да дадем! Мисията ни комай е такава - да творим историята и да даваме! Може и да греша, но империи се сринаха, изчезнаха, бяха забравени, а ние сме си тук и то на ветровито място! Но грабещите с пълни шепи от историята ни нека знаят, че ръката, която дава, може да престане и тогава тяхната истотрия ще се превърне в балон, отлитащ на майната си! Разбирам чуждите народи, грабещи историята ни! Бедни са от към нея - грабят! Обаче как и да се мъча, не мога да проумея абсурда на безродник, отричащ своето могъщество и делото на шебека, режещ сам клона, на който седи и поще гнидите си! Преди бях толерантен към всякакви идиоти, щото мисля че и аз изглеждам на моменти идиотски! Сега, въпреки че пак изглеждам на моменти идиотски, вече не съм толкова толерантен към горе описаните индивиди! Аз съм данъкоплатец и като такъв неща парите ми да отиват за заплати на баснописци! Неща детето ми да учи за присъствия, съжителства, ханове, тангрита, прабългари, тюрки и десетхиляди умрели от глад конници, дошли от мачка си пийчина! Не искам Сулю и Пулю, дошли от края на света у нас и видяли артефактите ни, писанията на древните и пр. да ми казват че сме най - древните! Искам тези, на които плащам заплатата да си свършат работата!Искам те да станат и да заявят че сме един от най-древните народи или да идат и те на мачка си пийчина, та да търсят корените си! Може и да греша!
   Владимир

   Изтриване
 10. Уважаеми господин Серафимов, всичко което пишете е прекрасно, но защо никой не уточнява тези, които отричат тракийската писменост и общност, кои са? Някакви вероятни същества, които искат да навредят на България, а от тук и на целия славянски свят, но не е ясно кои са те! Защо не се пише за причината, игнорираща данните за нашите предци и за нас, и кои са тези, които правят това. Утвърждава се не само това, че траките са безписмени, но и според мен, това, че не са имали "държавност" в съвременното и "семитско" понятие. Да, именно семитско. След като Адад-Яхве довежда създадените чрез генно инженерство същества в тракийска Палестина, се заговаря за държавност. При траките такова понятие липсва, защото не е било нужно. Те не са търсили противопоставянето. То им е наложено впоследствие, което води и до разпадането на тракийските общности. Те са обединявали, а не са разделяли хората. Разделението, което е актуално и до днес, чрез религии, партии и общности е дело именно на семитите. И забележете, те винаги остават в сянка, явно не показват нищо. Така е и до днес. А до кога? Мисля, че отдавна е време, да решим изцяло въпроса. Защо ни липсва смелостта да назоваваме нещата с точните думи. А, като не искат мира, има и секира.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте, има семити и семити, дано ме разбирате...Зная, че Ориента крие страшно зло, но то винаги се прикрива добре и да посочим само една група като виновник за всичко е лекомислено.

   Не мисля, че проблема може да се разреши със секира, по-скоро просвещение е нужно. Ако тръгнеш да се бориш със злото използвайки зло, ти ставаш част от тъмната страна. Аз вярвам в правото на защита и не бих обърнал другата си буза на този, който вече ме е ударил, макар да съм християнин. Важното е насилието да не тръгва от нас.

   Запомнете едно - болестите вредят на слабия организъм, хищниците нападат слабите животни. Колко и да не обичаме болестите и хищниците, точно те, или съпротивата срещу тях прави народите силни и устойчиви.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, истината е друга, "ако искаш мир-готви се за война". Тези същества са достатъчно умни, не са примитиви, за да се прилага "просвещение". Те имат цел и я следват. Те разбират само от сила, която да ги удържа. Войната тече от хилядолетия и за съжаление ние губим битките. Имунната ни система е разрушена. Вие пишете, че сте християнин. Именно лансирането на религиозни догми, партийни принадлежности, общностни разделения е едно от оръжията на тези същества. Това са инструменти за разделяне, но явно гоите са толкова заблудени, че сами влизат в примката. Трябва да се каже ясно диагнозата и да се набележат лекарствата, за да оздравее общността ни. Всяко заиграване с научни степени, чужди капацитети и религиозни догми е неподходящо. Те не са хищници, те са паразити. Нищото което унищожава. Понякога срещу паразитите е необходимо да се прилага огън, единственият начин да се отървеш от тях. Човеколюбието е по отношение на хората, а те не са хора.

   Изтриване
 11. Защо ли няма научни коментатори, а долнопробни хейтъри?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато се представят факт срещу факт, всичко става ясно, а на някои специалисти това не отърва. Могат да ме нарекат лаик, фантазьор, а даже и манипулатор, но дойде ли ред да представят факти, с които да ме оборят...изведнъж всичко утихва.

   Изтриване
  2. Жена ми е до мен и критикува много ожесточено!

   Истината отдавна ни е пределно ясна! До кога ще се задоволяваме да повтаряме едни и същи неща, което ни най-малко няма да смекчи сърцата на недобросъвестните ни „специалисти“! Нужни са решителни действия за измитане на лъжата. Трябва да се изработи ефикасна тактика за сигурна победа. Както излизаме на улиците за хляба си, така да излезем и за името си. В момента имаме някои достойни хора в ръководството на държавата, които ще чуят гласа ни. Предстои ни и председателство на ЕС.
   Толкова ли е трудно да се организира комитет от честни историци, които да поведат протеста срещу лъжата?! Няма да режем глави, а ще искаме отстраняването на заблудите в официалната ни историография. Защото справедливо общество на фалшива основа не може да се гради!
   И е престъпление „История на великите българи“ да не може да се намери и в най-забутаната книжарница на страната!

   Изтриване
  3. Ще започна с отговор на последната Ви забележка. Поради големия брой качествени цветни илюстрации, книгата „История на славните българи“ се оскъпи значително, наложи се дори отраняване на материал. За да се предложи „История на славните българи“ в книжарница, трябва да се плати на разпространители и на книжарницата, а това ще направи четивото непродаваемо. Това е причината Азбукари да разпространяват книгата сами.

   Прав сте, че както излизаме на улицата за хляба си, така можем да излезем и за истинската си история. Прочее, истината за миналото ни ще донесе благополучие защото от културен туризъм се печелят милиарди, много милиарди.

   Проблемът обаче не са само поддържащите догмите учени, но и много други хора. Ако печелим милиарди от туризъм, няма да са ни нужни дългове с безбожно високи лихви, няма да обедняваме и няма да продаваме земята си на безценица, няма да позволяваме да ни унижават с робски заплати. Разбирате ли чии интереси засяга истината за нас?

   Изтриване
  4. Розмари Де Мео (независима авторка) също разпространява своята книга само през сайта си. Тук е дала просторно обяснение защо не използва българската книго-разпространителска мрежа:
   http://narichane.com/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE/

   Предполагам, ще останете изненадани, но предвид състоянието на държавата ни - не чак толкова!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  5. Напълно ми е ясно, че тук се засягат интересите на ГОЛЯМАТА БЛУДНИЦА от „Откровение“ 17 и 18 глава. Това, разбира се, не намалява вината и на поддържащите лъжите учени.

   Изтриване
  6. Станимире, съгласен съм напълно с доводите на Розмари. Това, че е заформен картел не трябва да ни кара да се примиряваме с условията му, а да търсим друг начин. Розмари е намерила най-добрия начин и несъмнено ще се появят много други, които да я последват. Аз съм един от тях :)

   Изтриване
 12. Поредната хубава статия! Поздравления Павка!

  ОтговорИзтриване
 13. ирена янчева30 август 2017 г., 19:06

  Здравей, Павел ! Благодаря много за изчерпателния отговор. Бих добавила само, че има един оцелял ръкопис - книгата " Пастир ", създадена от Апостол Ерм, свързан с Ранно -християнската община във Филипополис, от края на 1 и началото на 2 в. от н. е.. И този ръкопис със сигурност е създаден на нашия език. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъй като не разполагаме с оригинала на Ерм, няма как да разберем дали работата му е била написана на древен български, или не.

   Изтриване
 14. Все пак разполагаме с достатъчно аргументи, изложени от проф. Чилингиров за това, че във Филипопол (дн. Пловдив) е поставено началото на първата християнска община в Европа.
  "Посланието до Филипяните" в Новия завет е адресирано точно до тях:
  http://www.otizvora.com/2009/01/184

  Поздравления пловдивчани, ап. Павел се е обърнал лично към вас в Светото писание!
  Станимир. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, значи предателството към народността е започнало от града на Филип II Македонски, Филипополис, Пловдив! Значи, не е случайно и избора му за столица на Източна Румелия.

   Изтриване
  2. Позволявам си да отговоря вместо Станимир. Християнството на дедите ни в никакъв случай не е предателство към народността. Вярата на предците ни не се е различвала от Христовото учение. Разликата е в това, че то не е било мистерия за група избрани, а е било достъпно до масите. Ставайки всенародна религия, Християнството спасява народността.

   Изтриване
  3. Да, най-вероятно ранното християнство не се е различавало много от учението за бъзсмъртната душа на Орфей, не случайно е открито изображение на разпънатия Орфей:
   http://oshte-info.de-zorata.de/oshte.info/004/000105/07/1207/03.htm

   Ако желаете по-пълна картина върху развитието или по-скоро израждането на християнството от апостолическата му форма до наши дни, е добре да прочетете и двете книги на проф. Чилингиров - "Българската църква" I и II.

   Наскоро са приключили разкопките на Голямата ранно-християнска базилика в Пловдив:
   https://www.bnt.bg/bg/a/bogatstvo-kray-golyamata-bazilika-v-plovdiv

   Обърнете внимание на различната символика, втъкана в подовите мазилки, която липсва в днешните православни храмове:
   https://youtu.be/E6ZrBD-0Cx8

   Изглежда, че тази базилика е един от стотиците ранно-християнски храмове по нашите земи, които са били разрушени след израждането на християнството в политическа доктрина, за което пише и проф. Чилингиров.

   Според мен, човек се ражда в един народ, за да се научи чрез него да обикне и всички останали. На това учи и Христос! Външните врагове ни помагат да се избавим от вътрешните несъвършенства, когато това се случи, те просто ще отпаднат. :)

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Серафимов, позволявам си да не се съглася с предпоставките, които Вие излагате по повод постоянното желание на Станимир, да свързва всяка обсъждана тема с религиозни догми. Все пак, траките не са били християни, но добре са познавали Шумер, справка "Веда словенах". Но ако погледнем всички световни религии се вижда нещо, което е характерно за всичките-средство за управление на народните маси, психотронно средство.За какво е нужна на хората религия? Обективни причини за нуждата от религия у който и да е конкретен човек няма, вярата като такава не ще ви донесе някаква осезаема полза, а напротив, може да ви навреди. Вярата в бог или в когото и да било до сега не е донесла на никого покрив, обяд, подходяща работа или щастие с любимия човек. Напротив, вярата възпира хората за постигане на желаните цели, защото във всички религии хората не само вярват в нещо конкретно, но са принудени да спазват набор от строги правила, предписания и указания за всички житейски случаи било то в Библията, Корана, Тората, Будизма всички искат отричане от материалните ценности и посвещаване своя живот на този когото никой никога не е виждал и никой никога няма да види. Изискването на всички религии е следното: прави това което ти казваме, а ние говорим от името на бога. Значи, това е истината. Ако вършиш разпорежданията правилно, получаваш „бонбонче“, ако не се мъчиш след смъртта. Не убивай, но да убиваш за родината (дали е джихад или кръстоносен поход) е велика чест! А цялата тази „моралност“ като не убивай, не лъжи и т.н., е за да се управлява по-лесно народа. За да не пречи и да е смирен. Но това довежда до обратният ефект, унищожава тракийският дух. Не запазва народността, виждаме и днешното състояние на броя етнически българи, достатъчно малко и продължава да намалява.

   Изтриване
  5. Не зная откъде черпите сведенията си, но дедите ни наречени траки са първите християни на Европа. Учението на Залмоксис пък може да се нарече предшественик на християнството. За това свидетелстват и тракийските монаси ктисти (чисти). Чисти е било име и на българските богомили, което преведено на гръцки става катари.

   Щом сте атеист, живейте си като такъв, но не ми натрапвайте и на мен начина си на живот. Аз няма да тръгна да ви покръствам, нито да ви убеждавам, че вярата споява наодите.

   Нашите пътища са различни защото и вижданията ни са различни. Ще съм ви безкрайно благодарен, ако избягвате общуването с мен. Създайте свой блог и го използвайте като платформа за разпространяване на вижданията си.

   Изтриване
  6. Уважаеми господин Серафимов, не Ви натрапвам нищо! Чудно защо се обиждате, или блога Ви е християнски извор за тракийското наследство? Не разбирам и значението на това което пишете "Не зная откъде черпите сведенията си, но дедите ни наречени траки са първите християни на Европа. Учението на Залмоксис пък може да се нарече предшественик на християнството. За това свидетелстват и тракийските монаси ктисти (чисти). Чисти е било име и на българските богомили, което преведено на гръцки става катари." Учудващо.
   Не съм писал сведения взети от някой източник, а обичайни разсъждения по факта, че някои участници в блога Ви загърбват конкретната тема и намесват религиозни предпоставки и Вие като православен християнин ги толерирате. Най-големият враг на истината не е лъжата - преднамерена, измислена и нечестна - но митът - упорит, проницателен и нереалистичен. Щом смятате, че нашите пътища са различни, защото аз съм атеист, славянин, родолюбец, тогава така да бъде. Но никога няма да си позволя да съм проводник на чужди интереси в България, особено на Израел.

   Изтриване
  7. Нещо не можем да се разберем, да не би да искате да кажете, че аз съм проводник на чужди интереси, тези на Израел?

   Не мога да разбера как се комбинират осъзнатостта на принадлежността към славянската общност и атеизма. Та най-големите палачи на славянските народи бяха атеисти, да си го кажем направо - богомразци и човекомразци. Атеистите ненавиждащи християнството избиха зверски около 60 000 000 души в Русия, Украйна, Полша. Пак атеисти бяха хората около Гаврило Кръстич, тези, които станаха катализатор на Първата Световна Война.

   Наистина не ви разбирам анонимни господине, опитвате се да съчетаете неща, които са несъвместими.

   Изтриване
  8. Да разбирам, че това което Ви е подразнило е последния абзац в моя коментар, за което се извинявам, той на пръв поглед няма връзка с историята и звучи поучително!
   Останалото е свързано с историята на християнството, която е неразделна част от човешката история.

   Историята е нещо отминало, но тя може да ни даде мъдростта и ценните поуки на нашите деди как да живеем достойно и да не повтаряме техните грешки. Според мен, точно поради тази причина, нейното изопачаване се използва като политически инструмент, също както и изкривяването на ранното християнство.

   Вие предпочитате да се борите с външни врагове (така е по-лесно), а те според Вас как успяват да ни разделят и владеят? Как така славната тракийска цивилизация допусна векове чуждо подтисничество от османци и римляни?!
   Според мен, външните неприятели са се оказали по-силни от нас, защото сме допуснали застой, поквара, разединение на всички нива. Досущ като времето, в което и ние живеем! Всеки народ заслужава своето управление!

   Ще си позволя да цитирам една велика душа, която освободи по мирен път своя народ от чуждо владичество:
   "Бъди сам промяната, която искаш да видиш в света" - Махатма Ганди

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  9. Уважаеми господин Серафимов, извинявайте, че пиша отново, но от каква народност бяха тези "атеисти", избили толкова много славяни в цитираните от Вас страни. Обобщавате за да докажете тезата си. Не искам да продължавам, но това което пишете няма нищо общо с атеизма, а с едни изкуствено създадени генетично извратени същества, имащи за цел световно господство. Техен е и принципа "единство и борба на противоположностите". Само като допълнение, богомразците са от народа на бога. Атеистите не отричат само визираният от Вас бог, а боговете от всички религии. Задължително ли е да си религиозен?

   Изтриване
  10. Анонимни господине, богомразците не са от народа на Господа. Христос не случайно казва - Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си...

   Не е задължително човек да е религиозен, стига да живее в мир със себе си и света.

   Изтриване
  11. Уважаеми г-н анонимен от 01.09. 17:38

   За „атеистите“-убийци отчасти сте прав тъй като те бяха роднини на Маркс, който писа, че „тяхната революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано“, но в тяхното пъклено дело участваха и много други народности.
   Фикс-идеята за някакви „изкуствено създадени генетично извратени същества“ си е Ваш личен проблем, който не мога да коментирам.
   Имате основание да твърдите, че „богомразците са от народа на Бога“, но така се получава, когато един „божи народ“ се превъзнесе до такава степен, че започне да поучава самия Бог! Това много ясно е отразено в Книгата, с която не зная доколко сте запознат. За нас, българите, също съществува такава опасност наричайки се „велики“, но много се надявам това да е само временно за повдигане на убитото ни самочувствие.
   За много от ислямистите е „задължително“ да си религиозен, но не и за християните. Обаче е изключително препоръчително. По такъв начин ти ставаш едно със световната Сила, която те е създала и преставаш да се надяваш единствено на твоето малко човешко мозъче. Послушайте един, който го е изпитал – разликата е огромна! А и доказателствата, че нашето съществуване не свършва с напускането на това тяло стават все повече...
   Но всекиму, както му е дадено.

   Изтриване
  12. Уважаеми господине Анонимен2 септември 2017 г., 0:46, видимо, четенето и осмислянето на нещата, не е силната Ви страна. Но това си е Ваш въпрос. Не зная, коя "Книга" имате предвид но ако това е "Старият завет" то това е Тората в Юдаизма. Но следват Талмуда и Кабала. Докато в орязания вариант, предназначен за аборигенното население имаме животоописания или Евангелия. Може би, гледате филми или четете книги от жанр фантастика, защото сравнението "със световната Сила" наподобява сюжета на филма Аватар или книгата на Клифърд Саймък, Всичко живо е трева. Няма да Ви карам "да ме послушате" или да ползвам термина "истина ви казвам", а ще Ви кажа следното, което Вие може да приемете или не или поне да се замислите, защото има връзка с нашите предци и "изчезването им" от историята. Основното нещо в една общност е да знае и идентифицира врага си. Във всяка отделно взета общност ВРАГА-това е чуждороден, чужд елемент, който действа вътре в общността против и за сметка на местното население на дадената общност, в полза на своята чужда организация или чужда общност или на историческата си родина. Най-популярният мит е, че евреите са малцинство във всяка страна, като не се взима предвид, че евреи живеят във всички, повече от 200 страни в света включително Полинезийските острови. Има явни евреи, които декларират, че са такива. Има и скрити евреи, криптоевреи. Има и много по-голям брой полу или четвърт евреи, резултат от смесването на еврейското и местното население във всяка една страна по света. Много от евреите не знаят даже, че са евреи или не искат да се задълбочават в това, но запазват вътрешна лоялност към своята историческа родина. Приблизителна екстраполация на данните ще покаже, че евреите, скритите евреи и смесените, представляват най-многобройната раса на Земята. Би могла да се каже, че евреите са втората половина на човечеството, ако те са хора изобщо. А за това, дали са хора или не, си потърсете сам литература. А един български "дисидент" от САЩ, Никола Николов, написа книгата "Евреи, масони, революции". И какво е търсил организатора на Първия кръстоносен поход, Готфрид Булонски в Храма на Соломон, в Йерусалим. Тъй възлага задачата на 5 рицари, известни като "Рицарите на Сион". За продължението се поинтересувайте сам. Факт е обаче, че навсякъде се цитира гръцката култура, гръцката писменост, гръцката скулптурна школа и гръцкия строителен гений, построил Акропола. Нито дума за траки! А за българите в частност и славяните в общност или лошо или нищо. Е, ако искаме да променим статуквото, на война, като на война.

   Изтриване
  13. Интересно, кой е народа на Господа? И този Господ има ли конкретно име? Христос, от кой народ е, все пак майка му е еврейка?

   Изтриване
  14. Мисля, че на така зададените смислени въпроси трябва да има отговор.

   Исус казва на апостолите: „Не пътувайте към езичниците и в самарянски град не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овце на Израилевия дом“. И на друго място казва, че приоритет за неговата дейност са евреите. Впоследствие многократно и чрез притчи констатира, че „неговият“ народ масово го отхвърля. Непосредствено преди да напусне Земята заповядва на апостолите „да научат ВСИЧКИТЕ народи“ на онова, което им е завещал. И по-нататък в Книгата неколкократно се споменава, че понятието „божи народ“ вече няма сила. Самият Исус казва: „Коя са майка ми и кои са братята ми? Защото който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра и майка“.

   Сам Бог казва: „Аз съм, Който съм!“ А конкретното име на Господ е Исус, което означава Спасител.

   Евреите считат за истински такива родените от еврейка. Но интересното е, че в Книгата винаги бащите се цитират като раждащи синовете си. Колкото до Христос, много ясно е казано, че Негов Баща е Светият Дух, въпреки че това може и да не пасва на човешката ни логика.

   Изтриване
 15. "Думата зимле е в дателен падеж, като окончанието съвпада с това в старобългарския" - дателен падеж на "земля" е "зем(л)и", а не "земле".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочее, дължа Ви извинение, допуснал съм грешка. Зимле не е в дателен, а по-скоро в местен падеж.

   Изтриване
 16. https://www.dunavmost.bg/Bulgaria/News/68859-kak-rakovski-dokazva-che-gratskiyat-ezik-e-razrabotvan-ot-balgarskiya

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав е бил Раковски, нашият език е доста по-стар от гръцкия, а и древно наше наречие е станало основа на това, което днес се нарича гръцки език. Разбира се това се знае от специалистите, но за тях е по-лесно да си траят и получават заплатата, отколкото да тръгнат да се противопостяват на общоприетите лъжи.

   Изтриване
 17. ирена янчева31 август 2017 г., 16:08

  http://eklekti.com/книгата-пастир-на-Свeти-апостол-Ерм-от-Филипопол

  ОтговорИзтриване
 18. Плевнелиев , сега Радев ,отказали да преименуват Мусала.
  От къде идва думата 'мусала" .
  Мисля че значението на много думи в българския език се обясняват с турския език.
  Така ли е наистина.
  Една русенска снаха получи молба от свекърва си "Иди у мутвака и донеси фаража"
  Отговорът беше- Разбрах сами че трябва да ида някъде и донеса нещо , но не разбрах нито къде , нито какво да донеса.
  А русенци живеят при "турците" а у Северзападния резерват имат спомен за 2,3 турски имена .
  Е какво значи Мусала?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен Мусала означава просто връх, остър връх, но е преосмислено като турска, или арабска дума.

   Изтриване
  2. Да, би могло да бъдем оригиналното (неизвестно) древно име преосмислено като турска, или арабска дума.Например: Musas (мъс) е вероятно тракийското Мъх...? Ала - може да е тракийска дума за Хала/Ала и тогава естестено ще го нагодят името Мъсала към близкото им познато турско/арабско Mусалла,което значи съвсен друго нещо. А има ли данни как са наричали римляните Рила и евентуално най-високата и точка?
   ЛК

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. А Чилингиров - Размисли за българския език - http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rbe/razmisli_za_bylgarskija_ezik.pdf

   Изтриване
  5. До ЛК 31 август 2017 г., 22:08

   Древното име на Рила е Дунака, смята се за келтско, но според мен си е наше.

   Изтриване
  6. Е какво значи Мусала?
   Муса - ла
   муса - гет
   муса - ген
   мусагеница

   Изтриване
 19. Прехвърлям си мнението от друга дискусия.

  [quote]Сега гледах картата, имаме проблем до Мусала имало и Малка Мусала,[/quote]

  Аха , нещо като връх и малък връх.
  Та как е връх на турски

  връх
  IPA: /vrɤx/; Type: noun;

  en.wiktionary.org
  [b]zirve {[/b] noun }
  GlosbeResearch
  [b]tepe { noun }[/b]
  GlosbeWordalignmentRnD
  [b]doruk[/b]
  Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data
  [b]baş { noun }[/b]

  MicrosoftLanguagePortal
  [b] köşe { noun [/b]}

  Show declension of връх
  Автоматичният превод:
  [b]zirve[/b]


  Е ,не става връх.
  Ако на турски е камък на покойник , то турците са превели старото име което трябва да било съвременно паметник, или гроб .Ако държат да е на Бог , то това си е направо Божи гроб.

  Всяка година на 2-ри юни на "Третия камък" от върха над Враца , алпинисти запалват огън в негова чест.Има едно възвишение мевду две села и се казва поповия камик. Дали не е поповия гроб .Баба се канеше на дедо като я ядосваше, че ще напише нещо на камика му, т.е на гроба му , да се знае за векове.
  Не си спомням точно но баба ми носеше някакави три камъка на гроба при изпращане на покойника до гроба и един връщаше у дома и до 40 на него палеше свещ при залез слънце.
  Па не зная да е била туркиня.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определено не е туркиня,по-вероятно да е трибалка :-) с тия 3 камъка насам-натам около "Третия камък"от върха над Враца .Сигурно е имала и 3-краки ниски столчета и ниска масичка с 3 крака и си е правила косата на по 3 плитки минимум :-)

   Изтриване
 20. ===Ще започна с отговор на последната Ви забележка. Поради големия брой качествени цветни илюстрации, книгата „История на славните българи“ се оскъпи значително, наложи се дори отраняване на материал. За да се предложи „История на славните българи“ в книжарница, трябва да се плати на разпространители и на книжарницата, а това ще направи четивото непродаваемо. Това е причината Азбукари да разпространяват книгата сами.===


  Не е трябвало да съкращавате .

  За всяка болка има лек .
  Ми ще се кооперираме и ще си купим тая книга .
  Къде ги тия азбукари???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За всяка болка има лек, но на мен с финанси не ми се занимава. Нито имам време, нито пък желание...

   Изтриване
 21. Да са ни честити две прекрасни новини:

  „История на славните Българи“ и в книжарници Сиела -
  http://www.azbukari.org/new/index.php/2012-08-14-15-04-20/546-istoriya-na-slavnite-balgari-i-v-knizharnitzi-siela

  Г-н Серафимов, има голяма вероятност жената от корицата на Вашата книга да стане "Лице на България за ротационното председателство на ЕС" :) -
  http://www.azbukari.org/new/index.php/2012-08-14-15-04-20/545-prezidenstvoto-s-otgovor-za-ideyata-balgariya-da-ima-litze-za-predsedatelstvoto-na-es

  Станимир. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина хубави новини Станимире!!!

   Изтриване
  2. Не искам да се повтарям, но се налага да ви напомня, че настоящото политическо ръководство на България е вероятно най-благосклонното за осъществяване на обрата в официалната ни история!
   Една хубава българка като „Лице на България“ за председателството е прекрасна възможност, но несравнимо по-важно е отварянето на пътя пред съдържанието на книгата, която тя украсява, да се наложи като заслужено извоювана истина за историята на страната, която тази българка олицетворява!!!

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, тъй като има хора, които Ви четат, се налага да се уточни за тях това как пишете. Интересното е, че говорите за манипулации и разни скрити неща, но напрактика вие използвате подобен стил. Аз бих го нарекал псевдонаука, но сигурно тази дума е много силна.

  Примерът на който трябва да наблегна е следния. По нагоре казвате, че не сте съгласен напълно с тълкуването на Баюн и Орел, и че Вие лично виждате някакъв превод през български език. Тоест тук Вие изказвате съмнение и след това извеждате Ваша хипотеза. От чисто научна гледна точка Вашата хипотеза не е нито доказана, нито е някакво доказателство, нито е научно анлизирана от други учени, тоест тя е просто една хипотеза.

  Вие обаче след това смело започвате така да кажем да манипулирате читателя, че древният паметник е вече е солидно доказателство за това, че нашия език не се е появил на юг от Дунава през ранното Средновековие, а е говорен тук от няколко хиляди години. Как може нещо да е солидно доказателство при положение, че това Ви мнение се базира само на Вашата хипотеза, която не е доказана и не е изследвана от други!!!?

  За да не бъде едностранчиво изследването Ви, следва освен през старобългарския език да преведете текста и през други средновековни или древни езици. Вероятно и там ще намерите сходни думи и навярно и чрез тях ще можете да направите превод.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, дали нещо представлява солидно доказателство или не е въпрос на гледна точка. Аз изказвам своето мнение. Ако темата бе за надписа от Ситово, то аз бих дал повече подробности и разбира се бих представил повече аргументи, за да докажа виждането си. В друга своя разработка аз съм представил сравнения на думите от Ситово с думи от санскрит, хетски, литовски, украински.

   Темата тук обаче е друга, тя засяга неглижирането на редица древни надписи от страна на повечето български учени.

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н проф. Д.И.

   Доколкото не ме лъже паметта, Г-н Серафимов неколкократно е давал примери как известни учени са правели опити да превеждат тракийски надписи на базата на чужди на българския езици безуспешно. По какъв начин тогава техните опити могат да издържат конкуренцията на съвсем логични преводи на базата на старобългарския?!
   Но, както заявява Г-н Серафимов, неговата болка е безпардонната незаинтересованост на казионните ни учени изобщо за каквато и да е работа върху тези надписи!!!

   Лаик

   Изтриване
  3. Проф. Д.И., Вие правили ли сте изследвания върху знаците от подобни древни паметници и ако да, бихте ли споделили резултатите от тях?
   Критиките относно методите на Павел Серафимов са ясни. Но на всички би било интересно да прочетем какво се получава, използвайки научните методи, които казвате, че Павел не използва.

   Изтриване
 23. И аз да кажа на професора,в региона на първа юстиниана , където съм роден , има скала с много букви !Никъде нищо не е публикувано в тази връзка !Разчита се на времето и забравата.Да ама както дядо ми я показа , така и аз ще я покажа на внуците си !Дано дойде време България да се управлява от Българи , а не от хазари или от техните врагове .....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Милев,

   Недейте да чакате внуците, а покажете скалата с буквите на Г–н Серафимов! Защото времето е дошло и ако не разберем това, повече никога няма да дойде!

   Изтриване
  2. Бих ви бил благодарен, ако публикувате снимка на скалата с буквите.

   Изтриване
 24. "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK31 август 2017 г., 19:12

  Нашата земя е газена от египтяни, перси, гърци, турци и др. ориенталци, но никой от тях не е успял да ни заличи."
  Да не пропускаме и Етиопи.

  ОтговорИзтриване
 25. Аз си имам слабост към тракиѝската писменост, затова си свалям всички снимки от блога ви, а също и от вашите колеги от други блогове. Не съм историк, но преди време продавах антикварни книги и разправях на клиентите същите глупости за невежите траки и тяхното неразбрано "изчезване". Сваляѝте и вие, че някои търсят и унищожават. Препоръчвам и книгата "Укритото и премълчаното в българската история" от Стоян Николов, написана на лек и достъпен език, подкрепена с доказателства, които всеки може да намери в уикипедия.
  Таня Василева

  ОтговорИзтриване
 26. Към Анонимен3 септември 2017 г., 18:51
  Кои са българите? От къде са дошли или са местно население? Наследници ли са на древното население на тези земи-траките, оставили безбройни могили по тези земи? Точен отговор на въпросите няма. Някои „любители историци“ и „генетици“ решават да използват „постиженията на съвременната биология“ и по-точно ДНК генеалогията, като неопровержимо доказателство за местния произход на съвременното население по тези земи, наричано българи. Твърденията са, че българите са траки, а траките гети са истинските славяни! За какви славяни става въпрос? Обичайно славяните се разделят на 3 групи - източни, западни и южни. Източните са руснаци, белоруси и украинци. Западните са поляци, чехи и словаци. Южните са сърби, хървати, словенци и българи. Това разделяне е основано на лингвистични показатели. Но генеалогически тези славяни принадлежат към различни родове и историята на тези родове е различна. Оказва се, че славяните имат три основополагащи рода или хаплогрупи според ДНК генеалогията. Хаплогрупа R1a притежават около половината от всички славяни в Русия, Белорусия, Украйна и Полша. Хаплогрупа I2a имат южните славяни в Сърбия, Хърватска, Босна, Словения, Черна Гора и Македония. Хаплогрупа N1c1 притежават внуците на балтите, които в съвременни Литва, Латвия и Естония са половината от населението. Как стоят нещата в България: R1a-18%, I2a-20%, N1c1-0%. Но месопотамската хаплогрупа J2-20% и африканската E1b1b-16%! Ясно е, че не може да се получи точен отговор на въпроса българите кого са наследили – прабългари , траки или славяни, съгласно съвременните „исторически“ предпоставки. От така представените данни виждаме, че България далеч няма толкова хомогенен състав, както някои други европейски държави, при които има стойности като 50% или 70% за някои хаплогрупи. Наблюдавайки близки стойности за много от хаплогрупите в България, трябва да се каже, че не знаем какъв процент от населението е тествано и доколко извадките са статистически достоверни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочетете по-подробно официалните доклади от генетичните проучвания, прочетете и за произхода и дистрибуцията на хаплогрупите.

   Нито J2 е месопотамска, нито EV-13 е африкански маркер. В дълбока древност не само Мала Азия и Леванта, но също и Северна Африка, са обитавани от хора нямащи нищо общо с хамитите и семитите.

   Изтриване
 27. В Казанлък се провежда 13-ят международен конгрес по тракология, в който вземат участие най-известните траколози от цял свят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои хора представят доста интересни материали по време на конгресите по тракология, но най-важната тема не се засяга. Това е все едно да обясняваш колко талантливи са били хората в миналото, но да не споменаваш, че се касае за твоите деди...

   Изтриване
  2. Да знаеш колко си прав!
   Най-важното от всичко казано беше, че от сребърните тракийски съдове можело да научим много повече за траките отколкото от златните, а и когато виното се пие от сребърна чаша, то придобивало най–благоприятната температура за консумация.

   Изтриване
  3. Как да подложиш подобно изказване на критика...Лошото е, че ние плащаме заплатата на тези хора, а те я карат на такава плитка оран, че даже прах не се вдига. Нашата история иска здраво и смело копане, а не галене по корицата на писани от чужденци книги.

   Изтриване
 28. Иван Червенков5 септември 2017 г., 9:44

  Павле, от доста време те чета и са ми много интересни твойте публикации! Но от доста време ме вълнува една тема, чел съм теориите на доста учени които смятат че езика ни е пълен с германизми, сред които са и някои от основните ни думи... Няма да изреждам целия този списък, но ще спомена само някои от тях, примерно: буква, хляб, кладенец, хлевина, княз, летва, крамола, ланец, и т.н. За някои от тях ти вече си обяснявал в твоя блог че не са германски заемки, но какво мислите за останалите "германски заемки" в езика ни???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да дам отговор на нещо, за което е нужна цяла статия. Ще спомена това, че дадени думи са определени за германски, за да може да се внуши, че народите на запада винаги са били по-развити от нас и само те могат да управляват. Това е стратегия, която е изграждана дълго време и довела до победа на германските народи над източноевропейците...поне на този момент.

   Нека обаче дам един фрапиращ пример за нагла лъжа. Думата МЕЧ е обявена за германска заемка съвсем произволно. Вярно е, че в староанглийския те се среща под формата méсе, а при саксите е mâki, но обяснение в германските езици няма.

   Нека видим подробностите, макера, мекера е пеласгийска дума за меч, която е заета от старите евреи. Пеласгите, или други техни роднини от земите ни са дали и думата МЕЧ на египтяните, но това никой не го споменава защото през Бронзовата епоха не е имало контакт между германи и египтяни, но за сметка на това, египтяните не само воюват с някои наши деди, но и позволяват на част от тях да се заселят в Египет. Така правия, островърх меч се появава в Египет.

   Типичния египетски меч е кепеша, той прилича много на оръжията използвани от хетите и народите на Месопотамия - острието е извито и има един режещ ръб. С появата на новия прав, островърх меч се появава и нова дума в египетския речник - МЕЧ.

   Тези подробности никога не са известявани на широката публика, нито пък е обяснявано, че по сведенията на старите автори, а и от археологическите проучвания става ясно, че основното оръжие на германите е копието. Мечовете са редки при тях, а и това което го има се появава под влиянието на сармати и келти.

   Изтриване
 29. За многотомната „История на България“ от проф. Чилингиров:
  http://www.otizvora.com/2017/09/9286

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Запознавайки се с линка, удивявам се колко неоправдано милостиви сме били досега в квалификациите си към нашите казионни „историци“!!!

   Изтриване
  2. Дано когато разберете каква са я свършили някои наши археолози да сте в седнало положение...ще ви се приплаче...

   Изтриване
 30. Учудващо, какво толкова е казал професор доктор Асен Чилингиров по отношение на "История на България". Тя, историята както и до сега остава неизвестна. Той е историк и изкуствовед, не е археолог и от 1964 година живее в Дойчланда. Като и казионните учени така и той е контролиран и изразява интересите на чужди сили, но не и на България. Какво имам предвид. Той "възмутено" издаде като критика към поръчково изследване от Дания, двата тома "Готи и гети" До тук, добре, но нищо повече. Подчертава, че според автори от античността, разлика между готи и гети няма и те са с тракийски произход. Но критика към появилите се преди това в Европа публикации относно вестготите, няма! Дори и това, че вестготите са поставени в Западна Европа! Ето какво пише в някои западни издания: В периода между V и VIII в. територията на днешна Франция е управлявана в по-голямата си част от династията на Меровингите, към която спада и Дагоберт II.Той е женен за принцеса с вестготско потекло. Според "Dossiers secrets" на Сионския приорат Меровингите са с юдейски произход.Те са загубеното племе на Бенямин, който мигрира в Гърция, а след това в Германия, където стават сикамбрийци (франки)" - пишат Пикнет и Принс. Други посочват, че в региона има толкова смесени бракове, че термините "готи" и "юдеи" стават взаимозаменяеми. Меровингската династия на франките традиционно се смята за първия род крале в това, което днес е Франция. Франция носи името си от франките и за първия им владетел - Франкио - се твърди, че е наследник на Ной. Родът на Франкио мигрира от легендарния град Троя в северозападна Турция, носейки царската си кръвна линия в Галия. Те наричат поселището си Троа на името на родния си град. Париж е наречен на гръцкия герой Парис, чието бягство с любимата Елена в Троя катализира Троянската война. Името Меровинги се отнася до Меровий, бащата на Шилдерик I, властелинът на салийските франки. Според генеалога Гарднър Меровеус проследява произхода си през баща си Клодио до Йосиф от Ариматея и Иисус. "Иисус е от племето на Юда и от царския род на Давид. За Магдалина се казва, че е донесла Граала - "Sangraal", или "царската кръв" - във Франция" - отбелязват Бейджънт, Лий и Линкълн. "През VIII век в южна Франция има владетел (Гилем) от племето на Юда и от царския род на Давид, който е признат като цар на юдеите. Той обаче не е само практикуващ юдей, той е и от Меровингите." И въпроса приема ли професор Чилингиров, че названията "готи" сиреч "гети" и "юдеи" стават взаимозаменяеми! В този случай траки и юдеи са синоними!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна не бях чел такива фантазии, наистина съм впечатлен!!!

   Изтриване
  2. Не зная дали са фантазии или не, но го има написано от съответни автори от Западна Европа и САЩ. Явно, не сте попаднал на тези издания или те не влизат във Вашата сфера на интереси. Ако не друго, поне сте запознат с кралство Септимания в днешна Южна Франция. Не е трудно да се проследи, какви са владетелите и населението на Септимания и връзката с готите.

   Изтриване
  3. Драги господине, свързването на западноевропейците с Христовия род е направено от късни автори, не от такива от времето на Меровех, Хилдерих и т.н.

   Париж не е наречен по името на Парис, а идва от името на белгийското племе парисии, те са споменати от Гай Юлий Цезар.

   Каква е тази ваша мания да свързвате всичко и всеки с юдеизма и юдените не проумявам, но ви умолявам да престанете.

   Изтриване
 31. Анонимний от 6-ти септември 15:29, остави тия мераци, защото ставаш смешен!

  ОтговорИзтриване
 32. Г-н Серафимов, тъй като не веднъж се опитвах да намеквам че методите ви не са правилни ще цитирам Карл Сейгън и "Свят пълен с Демони (науката като свещ в мрака).":

  "Когато една псевдонаучна хипотеза не успее да запали научната общност, това обикновено се тълкува като конспирация за скриване на истината."

  Тоест самото заглавие на темата за укритите надписи навежда на мисълта че става на въпрос за псевдонаука. От научна гледна точка.

  И за Вас и за читателите Ви ще е полезно да прочетете цялата книга на Сейгън.

  Проф.Д.И.  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не отваррям и дума за конспирация, а говоря за безотговорност, липса на воля и смелост да се тръгне против установеното. Има разлика, Вие сте достатъчно интелигентен, за да осъзнаете това.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, самото заглавие "Укритите тракийски надписи" показва, че говорите срещу някакви конспирации, че някой нещо е укрил и т.н. Думата укривам не указва безотговорност, липса на смелост и воля, а указва умисъл, в която обвинявате учените. Този пример е много показателен и Сейгън не напразно го е дал като пример.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, самото заглавие "Укритите тракийски надписи" показва, че говорите срещу някакви конспирации, че някой нещо е укрил и т.н. Думата укривам не указва безотговорност, липса на смелост и воля, а указва умисъл, в която обвинявате учените. Този пример е много показателен и Сейгън не напразно го е дал като пример.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Обяснил съм пределно ясно защо считам Ситовския, Буковския и др. надписи за укрити.

   Надявам се Вие да можете да обясните защо има информационно затъмнение по въпроса, защо Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Димитър Дечев и др. не са подложили на анализ и тълкуване Ситовския надпис, защо любители трябваше да популяризират надписите от Буково и Сакар?

   Ще съм Ви благодарен, ако отговорите и на въпроса - кое дава право на колегите ви да твърдят, че траките нямат писменост, при условие, че над десет автори от времето на Античността определят траките като създатели на писменост и ползващи ранната азбука?

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов, не само в заглавието, но и в текста много грубо правите обвинения към учените, и дори ги приканвате да си подадат оставката. Това явно говори за Вашата некомпетентност, тъй като явно не познавате Научния метод, и принципите на това как учините работят и как стават част от академичната общност.

   За Ваша информация сериозните учени обикновенно не работят в области в които не са напълно компетентни. Тоест ако Вие искате разтълкуване на епиграфски паметници то тогава се обърнете към специалист по епиграфските паметници, а не критикувайте лингвисти, историци и археолози че не пишат трудаве върху посочените от Вас надписи. Просто това не им е работата, и е напълно тяхно право да не се занимават с тези надписи и да не си губят времето с тях. Именно губене на време могат да се окажат те, тъй като тълкуването на подобни надписи винаги си остава в сферата на хипотезите, тъй като няма достатъчно доказателства. Дори и Вашите тлкувания на тези надписи са хипотези без доказателства.

   Въпросните надписи при това не може да се каже че са писменост, тъй като твърденията за наличие на писменост изисква достатъчно доказателства в това отношение. Няколко подредени в една линия знака издялани на камък не доказват нищо, и те може да са просто пиктограми на някакви природни обекти, явления или други подобни.

   Сведенията от Античността за наличие на писменост при траките не са достатъчни за доказването на съществуването на такава писменост. За целта са нужни писмени данни от тази писменост. При това те трябва да са доказано тракийски, тъй като на Балканите са живяли и преминали доста племена дори и в Древността. При това авторите които давате са автори от периода след V в.пр.Хр., тоест те няма как да са имали преки наблюдения върху писмеността на траките, тъй като по това време траките пишат на гръцки с гръцката азбука дори и според Вас тя да не е гръцка а да е фригийска. Това са фактите по време на Одриската държава и след нея траките пишат на гръцки език с гръцката азбука. Авторите от Античността често спекулират и техните сведения са компилации от истински сведения, техни и чужди спекулации и други текстови изглаждания. Така например всеобщо известното сведение за тракийския цар Резос в което той е описан като войн с пищни златни доспехи и колесница, според някои траколози е късна добавка към разказа, тъй като на територията на България не са откривани богати царски тракийски погребения от периода на Троянската война, а те се появяват много по-късно след VI в.пр.Хр.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Значи аз съм злодеят, така ли да разбирам? Живеем в демократично общество, в което свободата на словото е гарантирана, но на мен не ми е позволено да изразя критика???

   Лидия Баюн и Владимир Орел смятат Ситовския надпис не за природен феномен, както внушават някои наши специалисти, а за фригийски епиграфски паметник. Ако до времето, когато Баюн и Орел е имало съмнения, то защо след излизането на публикацията на тези хора, никой наш траколог, или лингвист не е оборил виждането на руските учени, или пък е приел откритието им и помогнал то да стане обществено достояние...

   Краеведи са известили на наши специалисти за надписа от Буково, но този паметник нито е проучен, нито е съхранен. За шега от ново време и дума не може да става, местни хора знаят камъка от деството си, а и местността, в която е камъка е усойна, намира се трудно, на доста път е от населено място. Край самия надпис има много хромели, което свидетелства за това, че локацията е била обитавана в древността.

   Да не говорим за това, че всички знаци от Буково имат успоредици сред знаците от Градешница, Търтария, Караново...и въпреки това камъка със знаците е оставен на произвола на съдбата. Това според мен заслужава критика и то остра критика.

   Монументалните фригийски надписи от Сакар са обнародвани от проф. Лалчев преди 15 години. Страното е, че студентите ни не знаят за тях, за широкаата публика да не говорим. Защо? Все пак проф. Лалчев не е случаен човек, колегите Ви спокойно могат да му се доверят, или пък сами да извършат проверка.

   Що се касае до "гръцката" азбука, Вие знаете ли, че буквите от Кьолмен, Езерово, Дуванлий, Браничево, а и тези от Самотраки са в различен стил? Значи всички тези варианти са заети от гърците, за които никой не твърди, че някога са създавали своя писменост?

   Не е ли по-логично да се приеме, че това, което наричаме "гръцката" азбука, е в действителност азбука на траки и пеласги, която е заета от гърците. Те, подтикнати от ревност и омраза са успели да издирят и унищожат писмените паментиници на древнобалканските народи. Това, което гъркът не е унищожил, го е затрило времето. Херодот обяснява, че основата за писане при варваните са обработените животински кожи.

   Странно, как това, което Вие наричане подредени в една линия знака, учени като Хаарман разглеждат като писменост и то най-старата писменост, която от своя страна се явява предшественик на Линеар А и Линеар Б.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов, не сте злодеят, но трябва да преосмислите методите си, и ако искате трудовете ви да бъдат приети като наука трябва да преминете към научния метод. Това обаче няма да е възможно ако те са продиктувани от идеология, патриотизъм и други подобни.

   Отново ще ви дам откъс от Карл Сейгън, като в него е описано именно това, че всеки учен се засяга лично от критиките към трудовете му. Когато преодолее този момент ще му е по-лесно да работи в сферата на науката.

   "Науката се храни от грешките, като ги отстранява една по една. През цялото време се появяват неверни заключения, но те са формулирани без категоричност. Хипотезите се изграждат по такъв начин, че да остане отворена възможността да бъдат опровергани. Експериментите и наблюденията служат за проверка на няколко алтернативни хипотези. Науката непрекъснато търси и се стреми към все по-пълно вникване в нещата. Разбира се, когато една научна хипотеза бъде опровергана, това обижда собственическите чувства на нейния създател. И все пак тези опровержения са признати от всички като основен елемент на научните начинания.

   Псевдонауката е пълната противоположност. Често хипотезите са формулирани така, че да останат недосегаеми за какъвто и да било експеримент, който евентуално би могъл да ги опровергае. Следователно те поначало не могат да бъдат отхвърлени. Занимаващите се с това хора са винаги нащрек и в защитна позиция. Скептичният анализ се посреща враждебно."

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 33. Г-н Серафимов, ето още един цитат от К.Сейгън, който вероятно ще Ви е полезен:

  "Ако предаваме на поколенията единствено откритията и продуктите на науката — независимо от това колко полезни или дори вдъхновяващи са те, — без обаче да представим заедно с това и нейния критичен метод, как тогава обикновеният човек ще може да направи разлика между наука и псевдонаука? В такъв случай и двете се свеждат до твърдения без доказателства. Доскоро в Русия и Китай този проблем го нямаше. Властите преподаваха авторитетна наука. Те вече бяха направили вместо вас разликата между наука и псевдонаука. Няма дилеми, сред които да си проправяте път. Когато обаче настъпиха политическите промени и тежащите върху свободната мисъл ограничения паднаха, внезапно множество самоуверени и харизматични твърдения намериха своите поддръжници. Това са най-вече такива учения, които ни казват това, което искаме да чуем. Всяка идея, колкото и невероятна да е, придоби авторитет."

  Тоест харизмата на идеите и привържениците им, каквито притежава автохтонната хипотеза, не доказват автентичността на тази идея. Наистина има и генетични и други данни за наличие на старо балканско население сред българите, но не трябва да се пренебрегват и омаловажават други факти и данни от историята.

  Скептицизма е основен принцип на науката, но винаги трябва да разглежда повече гледни точки и да има солидна фактологическа подкрепа.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, аз не разчитам изключително на резултатите от изследванията на антрополози и генетици, но също така на сведенията от ономастиката и археологията. Иронията е, че точно вашите колеги отказват да направят това, макар да са представители на науката.

   За да не бъда голословен ще дам няколко примера:

   1. Няма абсолютно никакви сведения на късноантични и ранносредновековни автори за това, че езика на старите българи е тюркски, или ирански.

   2. Няма абсолютно никакви сведения на късноантични и ранносредновековни автори за това, старите българи делят произход с тюркки, или перси.

   3. Въпреки, че търси упорито, Веселин Бешевлиев не успява да намери тюрски (или пък ирански) топоними и хидроними споменати от ранносредновековните автори описващи територията на България.

   4. Нито традицията на направа на земни валове, строеж с квадри, opus mixtum, житните ями и т.н. не идват от Алтай, или Бактрия. Северните траки правят земни валове още през Желязната епоха, векове преди римляните да дойдат на Балканите. Траките познават строежа с квадри векове преди римляните да дойдат на Балканите, но пък opus mixtum си е римско наследство.

   5. Няма нито едно свидетелство от времето на късната Античност, или пък от ранното Средновековие, от което да стане ясно, че старите българи са монотеисти. Напротив, Теофилакт Охридски говори за почит към слънцето, луната, звездите, за жертване на кучета. Патриарх Фотий, пишейки за българите от първата половина на IX век споменава, че дедите ни се отрекли от бащините си богове.

   Като се имат предвид тези неща, кажете ми моля Ви, какво е дало право на вашите колеги да определят старите българи като тюрки (иранци), какво е дало право да се определи езика на старите българи като тюрки (иранци), какво е давало право да се налага вярването, че старите българи са били монотеисти?

   Ето как работя аз:

   1. Преглеждам историческите извори, но за мен те не са доказателство, а само индикация. Все пак, добра индикация за това, че ние като цяло сме местен народ са сведенията, в които в продължение на 1100 години има отъждествяване на българи с мизи и на България с Мизия.

   2. Проучвам литературата за антропологичния тип на траките, а и на българите от ново време. Сведенията от работите на Арис Полянос и Методи Попов са достатъчно красноречиви, те показват, че за изчезване на тракийския антропологичен тип изобщо не може да се говори, напротив, той е доминантен у нас.

   3. Проучвам материалната култура на траките от края на Античността, най-вече тази на северните траки защото те са значитено по-малко повлияни от римляни и гърци. Проучвам материалната култура на старите българи от ранното Средновековие. Вършейки това, аз установих, че няма поява на нови строителни методи, няма поява на нови стопански методи, а от работата на етнолога Николай Колев ми стана ясно, че дори в ново време, значителна част от традиционните ни земеделски уреди са с тракийски корени. От работите на Стамен Михайлов, Атанас Милчев и др. разбрах, че старобългарската чернолъскава керамика и тази с излъскани ивици не е нещо екзотично за Балканите, наротив - тук традицията е смайващо дълга.

   4. Проучвам характера на българския фолклор, все пак това е душата на народа. От сведенията на Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Николай Колев и др. става ясно, че като цяло корените на фолклора ни са местни и дори до ново време са оцелели култовете към Дионис, Залмоксис, Бендида, Хероса, Земела, Сабазий.

   5. Проучвам тракийската ономастика от късната Античност. За мен няма съмнение, че топонимите Вода, Баба, Бог, Листе, Дебре и т.н. са български. За тълкуванията на някои от колегите Ви не ми се говори, те са крайно несериозни.


   Кое е ненаучното в метода ми?

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, по първите пет въпроса отговорите са следните:

   (1., 2.) От тези въпроси ясно се вижда, че водите война срещу тюркските и ирански хипотези. Тоест пристрастен сте, а не обективен. И при това явно тъпченте още върху старите научни книги от комунистическо време и върху любителските книги от посткомунистическо време. Научната общност в България която се занимава с история и археология към днешно време е единодушна (доколкото това е възможно в науката), че произхода на (пра-)българите е свързан със сарматите от северното черноморие. Тези сармати според лингвистите са ираноезични, и това не е заключение на любимият Ви П.Добрев, а е заключение на лингвисти занимаващи се с ономастиката от Северното Черноморие и Кавказ. Тях няма как да оборите, още повече само чрез едно-две сведения които казват, че сарматите са гети или готи или нещо подобно. Заключенията за връзката на (пра-)българите с иранския свят не са резултат от труда на П.Добрев, а са следствие на археологическите разкопки от периода на ПБЦ и в следствие на лингвистиката свързана със сарматите.

   (3.) Както казахме тюркската хипотеза е стара, и оборването и почти няма смисъл вече. Самият Бешевлиев е категоричен за иранските имена на повечето български владетели от рода Дуло.

   (4.) Традицията за изграждане на землени валове може да е била характерна за северните траки, за което нямаме много доказателства, но на север от Дунав тя обикновенно е свързана със римските укрепления, а не с тракийски селища. Традицията е характерна и за множество други народи от степите, като най-добър пример са градовете на Волжка България, но това обикновенно е безинтересно за любителите на местния произход. Мнението на учените е, че фортификацията на българите от най-ранния период е примитивна, подобна на тази на народите от степите, и чак през 8 век при Крум и Муртаг, или малко по-рано започва професионално каменно строителство вероятно с наети или поробени майстори от Римската империя. Просто няма място за пряка връзка между строителните техники на траките и средновековните български градежи.

   (5.) Относно боговете на българите отново разглеждате остарели хипотези и теории от старите книги от комунистическо време. Повечето днешни историци много професионално разглеждат въприсите с изворите и сведенията относно боговете.

   Това, че в интернет, в учебниците или по телевизията все още съществуват старите хипотези, не е проблем на съвременните историци, а е проблем на самата наука История и на принципите на науката като цяло, която изисква определен период от време на независимо, компетентно и безпристрастно изследване на новите и старите хипотези, след което новите открития се популяризират. Бързо и ударно популяризиране в медиите е възможно само за псевдонаучните трудове и хипотези, които целят сензации, революции и налагане на идеологии.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважеми г-н професор, това че не съм съгласен с определено виждане, че отказвам да го приема, в никакъв случай не означава, че съм пристрастен и необективен.

   Чел съм Сулимирски, Хармата и други автори писали за сарматите. Странното е, че тези професионалисти пропускат важни сведения от времето на Античността, като това на Овидий за това, че езика говорен от гетите е като този на сарматите. Да не забравяме и свидетелството на Апсирт за това, че гети и сармати говорят един и същ език. Редно ли е такава информация да бъде премълчавана?

   Прочее, ако сарматите бяха ирански народ, то в Североизточна България щеше да се оформи анклав. По отношение на антропологичен тип, хаплогрупи, а и диалекти, хората щяха да се различават, както във Франция бретонците се различават от останалите французи. В България такова нещо няма, нито антрополозите са намерили отличаващо се ярко от останалите жители на страната хора, нито пък генетиците успяха да установят съществуването на анклав в Североизточна България.

   В случай, че сарматите бяха ираноезични, то те щяха да оставят ирански топоними и хидроними из цяла Добруджа, която са обитавали поне от I век. Защо няма ирански топоними и хидроними в региона обитаван от сарматите?

   Бешевлиев само изрази предположение за определени ирански имена, като пропусна тракийските -Аспиос, Мостис, Гастос, Борискос...Редно ли е да се премълчава такава информация, при условие, че в продължение на 1100 години българите са отъждествявани с мизите?

   Изтриване
  4. Извинявайте, че се намесвам в потока на диалога, но прави впечатление, че т.нар. проф. Д.И. не посочва конкретно изворите, върху които гради своите теории!

   Предполагам не очаква, че ще приемем думите му за истина, просто защото се представя тук с научна титла, без да цитира първични извори или поне да посочи свои научни трудове!

   Станимир.

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов, относно методът Ви, той е подобен на този на Г.Ценов, и от гледна точка на науката не е научен. Аргументите в тази насока са много. Такива аргументи са това, че често изказвате хипотези, които не са подкрепени със солидни доказателства, а в последствие твърдите че хипотезите Ви са доказателства подкрепящи идеите Ви.

   Следващият проблем е в едностранчивото и често ненаучно използване на изворите. Тази ненаучност се състои в буквалното приемане на някои извори, които подкрепят хипотезите Ви, без критичият им прочит. Например за Вас картата на Йероним на която пише „Мизия, тоест България“ е неоспоримо доказателство за съществуването на България в Мизия през 4 век. Критичния научен поглед върху проблема обаче ще отчете това че текста в който четем сведението е препис от 12 век с вероятни допълнения свързани с епохата през която България е част от Римската империя. Напрактика споменатите от Вас 1100 години сведения за България са основно анахронизми, но при Вас този термин е табу когато сочи срещу автохтонтата хипотеза.

   Методът Ви включва и типично псевдонаучни способи и интерпретации, при които се подкрепят псевдонаучни изказвания на стари автори. Например това което пишете за тракийският антропологичен тип. Такъв тип няма в науката. Траките имат определен тип антропология, но тя не е тракийска, и се среща и при други народи.

   Относно материалната култура на траките фактите са, че тя не е единна, и не може да се обобщава. Още повече, че на Балканите има няколко съществени промени в културата, като съществен елемент внасят и външни елементи. Става на въпрос за „степната инвазия“ която въвежда големи промени и която е сериозно доказана чрез арехологията. Тоест Балканите не са затровен остров в който се е случвал тракийския етногенез, а е отворена на много страни земя на която често са се заселвали пришълци. Такива има и в античноста има и в средновековието. Северните траки, които явно Ви станаха любими, след като за южните открихте, че има предостатъчно доказателства които ги отделят от българите, са друг проблем. Но той е твърде сложен особено ако вярвате в теориите че готите са гетите. Ако е така значи те отиват на запад, а не са българите които идват от жилищата си над Черно море, както твърди един извор. Ако ли пък готите не са гети, то явно гетите се губят в историята асимилирани сред други народи, като хуни, склави, българи, или маджари.

   Относно българския фолклор и народните ни традиции, преди всичко трябва да погледнете какви са били езическите традиции в Римската империя, и ако успете да отсеете от тях нещо като тракийски обичаи чак тогава с много условности ще може нещо да се твърди. Сигурното е че през 681 година по времето на Аспарух много от съвременните български обичаи са заклеймени на Шестия вселенски църковен събор в Константинопол. На него са приети няколко правила на църквата като според едното правило се забранява празнуването на езическата нова година на 1 Март, в друго правило се забраняват кушиите, в трето правило се забранява прескачането на огън, в друго правило се забранява яденето на кръв (кървавици), друго правило забранява воденето на мечки, друго забранява отвличането на жени за съпруги, друго правило забранява обръщането с въпроси към гадатели и магьосници... Тоест това са били широко популярни езически обичаи в Римската империя които са заранявани, и които по някакъв начин са станали част от бъгарската традиция. Съвременните учени не отхвърлят това, но то не доказва тракийския произход на българите, а доказва наличието на езически обичаи при българите, част от които вероятно са следствие от включването в България на местно население от пределите на новозавладяните от българите римски земи. Това включване е описано много ясно в изворите, още от времената на Крум.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Г-н Серафимов, не е важно какво пропускат Сулимирски, Хармата и другите автори писали за сарматите, а е важно какви са аргументите им. Няма как да се пренебрегнат всички онези имена и други названия оставени от сарматите, които имат преки аналози в староперсийски, мидийски и осетински език. А ирански елементи или паралели с иранските езици има както в топонимията, така и в старобългарския език. Наличието на ирански думи в славянските езици е безспорен факт, като при това и славянския пантеон е почти изцяло ирански.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Уважаеми г-н професор, не мога да се съглася с Вас, че не е важно какво са пропуснали Сулимирски, Хармата и др. Тук става дума за свидетелства от Античността за това какъв е характера на сарматския език. Това, че Овидий и Апсирт смятат гетския и тракийския за идентични, по принцип не е доказателство, а само индикация.

   Ако обаче добавим и описанията на гети и сармати и разберем, че се касае за flavi - свелокоси хора, вече имаме още една и то сериозна индикация за това, че сарматите и гетите са роднини.

   Като добавим свидетелството на Прокопий, че сарматите принадлежат към гетското семейство, още по-интересно, защото този извор, макар също да е само индикация, все пак подкрепя предишните.

   Има и друго, предполагам знаете, че едни от най-ранните сарматски руни се срещат по предмет намерен в България. Става дума за ножница/ дръжка на меч от I век, намерена в могилата Рошавата Драгана, днес артефактът се съхранява в музея на Стара Загора.

   Колкото до сарматските имена притежаващи успоредици в староперсийския и т.н. реално никой не е доказал, че се касае за сарматски имена. Ако на даден епиграфски паметник е указано ясно, че упоменатото лице е от сарматски произход, то да - сведението може да се използва. Знаете ли колко такива паметника има в Черноморските степи...?

   Просто някой си решава, че определени имена са сарматски и толкова. Трудно ми е да приема, че да се пренебрегнат старите извори за характера на сарматския език, да се пренебрегнат историческите извори за родството на сарматите с гетите, да се пренебрегне идентичното описание на външния вид на двата народа, може да се нарече наука.

   Това с иранските думи в славянските езици също не мога да го приема. Още навремето, Ст. Младенов се обяви против виждането, че Бог е иранска заемка. Младенов не посочи тракийския теоним Багайос, но все пак тръгна във вярна посока.

   Реално няма сведения за пантеона на сарматите, но ако вярваме на Страбон, че скити и сармати са едни и същи хора, то нека видим какъв е скитския пантеон. По сведения на Херодот, Плиний, а и графити от Скитски Неаполис, са почитани следните божества - Арес, Папайос, Гетосур, Табити, Апи, Аргимпаса, Тагимасад, Дитагоя, Мес.

   Арес се среща и при траките, Папайос също, а и Мес-месечината се среща като Мас. Гетосур -слънцето отговаря на тракийския Сурегет - отново слънчево божество.

   Според С. Рябщиков, името на Дитагоя се обяснява с думите дете и гоя, т.е. хранеща децата. Смятам, че тракийския еквивалент е Барги-дентис - пазеща децата.

   Скитските Тагимасад, Аргимпаса, Апи и Табити, нямат точни съотвествия в тракийския пантеон. Името на Апи бива сравнявано с стперс. апа-вода, но тази дума е и тракийска. Името на Табити бива сравнявано със стперс. тапаеити-топя, топля, но нека не забравяме и латинската tepidus. Името на Аргимпаса затруднява повечето лигвисти, но според мен то може да се обясни със санскр. arki-лъч, bhasa-светлина, но също и с трак. арг-бял, ярък, бас-светлина, бъскам.

   Колкото до славянския пантеон, Перун се среща при траките като Перкон. Белобог съотвества на трак.Балей, Чернобог на трак.Керсула. Поревит съотвества на трак. Поробон, Поровон.

   От друга страна, Сварог се обяснява със санскр. svarga, su varga -небесна светлина, но коренът вар-светлина, топлина се среща не само в славянските, но и в германските езици.

   Името на Даж бог може да се обясни със санскр. dahate -горя, изгарям, но нека не забравяме, че коренът dag-светлина, ден, присътства и в германските езици.

   Името на Хорс, Хръсъ, действително показва близост със стперс. хuršēt -слънце, но също и с предгръцкото име Χρυσός.

   Както виждате, аз винаги подкрепям твърденията си и давам конкретни примери. Дали методите ми са научни, оставям на другите да преценят.

   Изтриване
  8. Г-н Серафимов, точно така, сведенията които давате са просто индикации, и ако някой е написал че езика на гетите и на сарматите е един и същ, то тази индикация не трябва да се приема за стопроцентово доказателство, а трябва да се изследва, да се провери доколко е анахронизъм, доколко авторът е бил в досег с тези племена, в какъв период от историята на тези племена е написано сведението и т.н. Напрактика термина сармати е доста обобщаващ, като сарматите от римските сведения не са същите савромати на Херодот, а са малко по-обобщаващ термин. При това сарматските племена се различавали и по бит и по богатство и по култура през различните периоди. В Панонската равнина били изключително бедни, а в северното черноморие - богати. При едни от тях традицията с могилите продължила дълго, при други отпаднала.

   Със сигурност сарматските руни не произлизат от Тракия, като е сигурно и това, че при сарматите освен характерните източни обичаи като ИЧД, са съществували и източни гени изразени в по-висок процент монголоидност при някои индивиди. Именно тази монголоидност открита при цяло семейство погребани под една от тракийските могили от Сливенско кара учените да смятат, че в Тракия е имало заселване и на част от сарматите!

   Относно имената от Боспорското царство, те наистина могат да са и ирански заемки по понтийска линия, доколкото там царуват владетели от Понтийското царство с персийски имена, но въпросът е в това, че основната маса население около тези градове са били сарматите. Това е добре описано. Имената както знаем от един извор се заемат често още в античността, като поради това ако твърдим, че иранските имена в Северното черноморие са заемки, то със същата сила можем да твърдим, че и тракийските имена там са заемки.

   Относно боговете нещата са по-комплицирани, тъй като те се заемат още по-често, и най-лесно се разпростират върху големи маси от хора. По Северното черноморие се развиват доста гръцки колонии в които вероятно е имало и много преселници траки от полисите по нашето черноморие, и това логично води до извода, че в Северното черноморие са се разпространили и богове като Арес или Папайос. Това обаче не означава, че скитите са траки. Означава единствено това, че тракийските принцеси за които знаем че са се женили за скитски царе, е възможно да са носили и вярата си в новите земи. Това обаче не прави от скитите траки, по същия начин по който византийските принцеси в българския двор не правят от българите римляни.

   Иранските думи и в езика и в пантеона на старите славяни са факт, който не може да се обори от никой. Сигурното е че този пантеон не е тракийски (Херодот много добре описва пантеона на познатите му траки). Думи като Дъжд, Бог, Дете/Дати имат много преки паралели в авестийския (Дазда, Бага, Дати), тъй че въпросът опира до етногенеза на славяноезичните, в който голяма роля е играел скитския и сарматски ираноезичен компонент.   Проф.Д.И.

   Изтриване
  9. Уважаеми г-н професор, да, аз считам свидетелството на Овидий за индикация, която обаче проверявам. Знаем, че Овидий е прекарал доста време в Томи и е бил в непосредствен допир със сармати и гети. Ако някой е компетентен относно езика на сарматите, това е Овидий.

   Трудно ми е да повярвам, че скитите са приели религията на други хора, било то съседи. Първоначално Дионис не е почитат от всички траки, а скитите изобщо не са искали да го приемат. Поради това, че имащия гръцка майка скитски цар Скил тайно практикува култа към Дионис, той е свален от власт, а по-късно и обезглавен от брат си Октамасад.

   Колкото до монголоидните елементи при сарматите ще Ви споделя какво ми научих от един руски учен - дали за даден череп ще бъде казано, че притежава монголоидни черти, зависи от методиката на изследователя, най-вече на чия школа е последовател.

   Доста се зачудих, но пък ми стана ясно защо по древните паметници сарматите са представени като европеиди с правилни черти, защо са описани като едри и светлокоси...просто такива са си били. Ако не бяха европейски народ, то и сред българското население щяха да бъдат намерени маркери типични за народите на Средна Азия.

   Да, авестийския има много близки думи със славянските езици, но защо да не приемем, че не иранци са въвеждали думи в Източна Европа, а по-скоро стари балканци колонизирали Средна Азия са повлияли местното население?

   Свидетелства за миграции на балканци в Иран, Индия и Китай има и то става дума за миграции започнали още през 4-3 хилядолетие преди Христа. Неслучайно съдовете от Лунг Шан, Ян Шао и други локации са почти неразличими от тези от Варна, Созопол, Стара Загора, Кукутени, Триполие. Докато при нас може да се види еволюция на тази така наречена линейна керамика, то в Китай, а и Иран тя се появава в доста развит вид.

   Изтриване
  10. Г-н Серафимов, съществува проста логика която почива на научни данни и оборва цялата конструкция на идеята Ви. Българите днес са понтиди преобладаващо (над 80%) кестеняви коси и кафеви очи, и от тях висок процент (над 24%) от мъжете имат "балканските" гени E3b. Тези "балкански" гени са преобладаващи в Северна Африка, а на Балканите при албанци, косовари и гърци. Ако гетите и сарматите са били само руси, то явно българите са нещо различно от тях, тъй като са много кестеняви, като персите, и други източни средиземноморци. От друга страна ако е имало някакво преселение на балканци от Балканите към Средна Азия и ако те са
   колонизирали онези земи, то там следва да са се пренесли и много от тези балкански гени E3b, но това не се наблюдава в Средна Азия. Същото е положението и със славяните. Ако всички славяни произлизаха от траките на балканите, то и при всички тях щяхме да откриваме този ген, но не ги откриваме. E3b не е нов ген на Балканите, а е доста стар (поне от преди 8000 години), тъй че логиката за преселението от Балканите на изток преди 6000 години не е вярна. Много по-вярна е логиката изгрдена на база археологическите разкопки, които говорят за така наречената "степна инвазия" при която от североизток от степите на Балканите се заселват конните народи, които оформят тракийската култура като такава каквато я познаваме. Според археолозите по онова време преди около 5000 години старата култура на Балканите запада, изчезват рисуваните съдове характерни за Варненската култура, и в много от селищните могили живота замира.

   Пренасянето на големи разстояния на керамика и на други изделия на лукса не е нещо необичайно, като по същия начин пренесени от изток на запад са и много китайски изделия. Учените свързват именно сарматите с търговските маршрути между изтока и запада.   Проф.Д.И.

   Изтриване
  11. Уважеми г-н професор, Вие знаете много добре, че формирането на един народ е бавен процес. Едно е ясно - в дълбока древност, носителите на различните хаплогрупи E, J2, R1b, R1a, I2, не са говорили един език. Имало е една доминантна група, която е успяла да наложи своята реч, а и значителна част от своята култура на другите групи.

   Какво пречи за Тракия това да са представителите на R1a? Фактът, че критските R1a и J2 са същите варианти като тези от Балканите, потвърждава виждането ми.

   Наличието на хаплогрупите E, J2, R1 при индийските брамини - потомци на арийците е още едно потвърждение на виждането ми защото показва, че преди да тръгнат към Индия, носителите на R1a са се смесили с хора, които са обитавали Балканите и Мала Азия.

   Моето виждане обяснява защо северни народи като венетите - предци на поляци, руснаци и др. говорят език като този на траките. Просто древната доминантна група на Балканите, а и в северните части на Европа е била една и съща.

   За същински траки обаче можем да говорим едва след смесването на носителите на R1a c носителите на J2, EV-13, R1b, I2. Това обяснява близостта на бългаския език с полския, но напълно различната история на народите ни.

   Изтриване
 34. Г-н проф. Д.И., ако въобще сте професор, в което ако позволите ще се усъмня!

  Може ли да предоставите заглавия на Ваши трудове по история, защото до тук нищо конкретно от Вас, освен цитат от един астроном и астробиолог! За същото бяхте помолен и от друг читател на блога!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен, моите научни трудове са достъпни, стига да не търсите само в България. Те обаче нямат никакво значение, тъй като въпросът е друг. Интересът Ви към моите трудове от гледна точка на науката е опит на насочване към личността на събеседника, като подобно пренасочване на темата в науката е известно като логическа грешка - аргумент срещу личността (аd hominem). Личността на критикуващия няма значение, тъй като критиките са по същество, а не са насочени лично към г-н Серафимов.

   Един от проблемите в метода на г-н Серафимов се състои в това, че той публикува в личен блог без трудовете му да са минали през независима оценка. Реномираните научни списаниия не публикуват по този начин, като в тях статиите преминават през научен анализ и оценка от един или повече независими и най-често анонимни рецензенти. Ако те преценят труда може да бъде върнат за доработка или да бъде отхвърлен ако не отговаря на научните принципи и метод.

   Всичко това много добре е описано от Карл Сейгън, който не е просто астроном, както го обявихте, а е преди всичко учен усвоил до съвършенство научните методи за изследване и аргументация, като при това е признат авторитет в науката. Прочетете книгата му, и след това анализирайте настоящата публикация и критиките към нея.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Г-н т.нар. проф. Д.И., какво Ви притеснява да посочите Вашите "преминали през научен анализ и оценка от един или повече независими и най-често анонимни рецензенти" трудове, ако имат връзка с историята, разбира се ? Ако сте физик или астроном като Карл Сейгън, тогава определено няма нужда да го правите.

   Какво Ви притеснява да посочите първичните извори, възоснова на които излагате теориите си тук?

   Да разбирам, че и Вие като г-н Серафимов сте любител историк?

   Поздрави,
   проф. д.и.н. Станимир. :)

   П.С. Надявам се да не ме питате за моите научни трудове, тъй като това би било "опит на насочване към личността на събеседника", което би било логическа грешка. :)

   Изтриване
 35. http://portal12.bg/Prof-Damyan-Pophristov-Bogomilskoto-uchenie-e-edno-ot-nay-golemite-duhovni-bogatstva-na-Bylgariya-.p6038 ; Мисля, че има много неща които обединява в своята лекция - 1ч с много занимателни размисли за траки/българи

  ОтговорИзтриване
 36. Мислех си, че си мръднал малко позитивно в духовно отношение, но вероятно съм се заблуждавал! А възможно е да те е страх, че духовната истина ще навреди на твоята историческа истина. Ако не знаеш, писано е, че щом някой има в живота приоритети, поставени по-високо от истината за Бога, той не е достоен за Него. И щом този някой укрива тази истина в интерес на своите човешки амбиции, той не може да не заплати за това, че се противопоставя на великата истина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, какво Ви дава правото да смятате, че сте извора на духовното познание? Човекът на духовното излиза пред света с лице и име, не се крие, не шепне от укритието на сянката. И вие ми говорите за страх...?

   Изтриване
  2. Обръщам се към теб на „ти“ съвсем не от липса на уважение, а тъкмо обратното.
   Духовните истини, за които ратувам съвсем не са лично мои, а доказани от вековете ценности на културното човечество. Поради това „анонимността“ ми не играе никаква роля.
   Няма, нито е имало друг Бог, който може да издържи съпоставяне с Божия Син. Неговата същност е разкрита в Святото писание, което е издържало изпитанието на времето непроменено! Всички претенденти за по-съвършена духовност на базата на това Писание, които го променят по един или друг начин, са врагове на Бога. Такъв е и Дамян Попхристов.
   Докато българският народ не приеме тази истина за своя, всуе ще се трудят будителите.
   Д.Д.Орфей

   Изтриване
  3. Да, г-н Д.Д.Орфей, трудът краси човека! :)

   Позрдрави,
   Станимир.

   Изтриване
 37. ---Един от проблемите в метода на г-н Серафимов се състои в това, че той публикува в личен блог без трудовете му да са минали през независима оценка. Реномираните научни списаниия не публикуват по този начин, като в тях статиите преминават през научен анализ и оценка от един или повече независими и най-често анонимни рецензенти. Ако те преценят труда може да бъде върнат за доработка или да бъде отхвърлен ако не отговаря на научните принципи и метод. ---

  Харесва ми обсъждането на проблемите.
  Винаги е от полза за страните които ги обсъждат.
  Присъствието на Проф.Д.И. тук показва че е отворен за други мнения и казва че не са му достатъчни аргументите за защитата на обсъжданата хипотеза.

  ОтговорИзтриване
 38. Да, и т.нар. Проф.Д.И. пропуска позоваването на исторически извори, но въпреки това упорито пише за научния метод!
  Предполагам, че това не го е научил от Карл Сейгън! :)

  В тази връзка има много какво да се научи от д-р Гачно Ценов, проф. Чилингиров и г-н Серафимов, стига, разбира се, да има воля за това!

  Ако, все пак, се осмели да предостави свои научни трудове по история (ако въобще има такива) "преминали през научен анализ и оценка от един или повече независими и най-често анонимни рецензенти", може и да научим нещо повече за прилагането на научния метод в учените среди.

  Поздрави,
  проф. д.и.н. Станимир. :)

  ОтговорИзтриване
 39. До т.нар.Проф.Д.И.
  Сегашната наука е по-скоро неука, заради политическата коректност. Защото са приети за верни много неща, които не са истина. За мен специално, като търсач на обективната истина за Българската(и световна) история, Вашите обвинения в ненаучност към г-н Серафимов се явяват по-скоро като комплимент. Защото ако г-н Серафимов стане по-"научен" , ще бъде за нас читателите безинтересен като Вас.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Бриг, подобна гледна точка може да има само човек който не е част от научните среди и не се занимава с наука. Всеки който знае как се пише дисертация, как се преминава през ситото на научния метод, и колко време трябва да отдели да да напише научна монография, не би говорил тези неща за това, че науката била ненаука, че трябвало да има политическа коректност и т.н. Понякога са налице опити да се налага политическо влияние, например при налагането на термини като "присъствие", а не робство, но те обикновенно не са подкрепени от всички учени, а само от малка част от тях. В останалите случаи обаче научните трудове се пишат следвайки много точен научен метод, който изисква солидни доказателства и много експериментални проверки.

   Фактът, че г-н Серафимов няма научна степен, че не е доктор, че не е писал докторат, че няма публикации в реномирани научни списания, може за някой да звучи като комплимент, но за науката и за учените е показателно, и това, наред с описаните от мен причини защо методите му не са научни, са причините учените да не го цитират. Това вероятно е и причината той да не присъства с доклад на траколожката конференция, която се проведе в Казанлък.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 40. Бриг, защо си мислиш, че холандския дърводелец е интересен и представя обективно историята? Нито е историк, както си личи от любителският му характер, начинът на цитиране и интерпретиране на източниците. Дава един обобщен текст със 100 евентуално цитирани източника, и ти иди и търси, кой абзац от текста му, от къде е взаимстван. Достъпното му преразказване и компилиране, само говори и за капацитета на аудиторията му видно от коментиращите. Критичните коментари не се допускат и се селектират според него. Поздрави Живко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и професионални историци, които се позовават на историческите извори, при това без да ги изкривяват или унищожават!
   И все пак безгрешни хора няма, но има огромна разлика между историческата наука и фентъзи жанра. :)

   След като г-н Серафимов не Ви е на нивото, предполагам знаете към кого да се обърнете. :)

   Все пак, може би е добре да си напомняме, че "Не може да се налее вода в затворено шише"!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  2. Живко,

   Преди 2000 години имаше един друг „дърводелец“, който посредством „достъпното си преразказване“ възвести истината на една „аудитория“ със скромен „капацитет“. Той беше отхвърлен от „учените“, но и до днес е Велик Учител, а те отдавна са забравени, защото бяха хора на лъжата.
   Та, както виждаш, ти не казваш нищо ново, само си сбъркал позицията, която защитаваш!

   Изтриване
 41. Живко, злобата и зависта са отрови, които рушат не само отвътре, но ще те разрушат и отвън. Ако имаш конкретен въпрос и желаеш повече подробности, нищо не ти пречи да попиташ спокойно и културно.

  Не е почтено да обиждаш читателите ми, доста от тях притежават образование, за което ти само можеш да мечтаеш.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, че притежават образование (но не историческо) и лесно се заблуждават хората. Най-ценното от новото ти творение със съмишлениците ти, било фотосите на Асен Великов , според "опарили се с паричките" за това безумие, 27 лв. Аудиторията ти ще намалее осезаемо. Поздрави Живко.

   Изтриване
  2. Изглежда, че г-н Живко се изживява и като пророк. :)

   Като няма аргументи какво друго му остава на човек! :)

   Станимир. :)

   Изтриване
  3. Ааа, това ли ти била болката - парите :) Не съм взел дори една стотинка, спи спокойно Живко :)

   Изтриване
  4. Нормално мислещ и работещ човек Павел, няма найси профила и блогове в нета. Та най-трезвата асоциация с такива деяния е финансовата изгода, облицована с патриотични лозунги. Разправяй ги на тъпата си аудитория,че не си се облажил. Поздрави Живко.

   Изтриване
 42. ==Да, и т.нар. Проф.Д.И. пропуска позоваването на исторически извори, но въпреки това упорито пише за научния метод!
  Предполагам, че това не го е научил от Карл Сейгън! :)==

  Вижте . Практик човек съм и не познавам научните методи.Но мисля , че е така
  във всички сфери на науката.
  Колко открития 'залежават" или по точно са захвърлени в архива на библиотеките и в други области.
  Гледах тия дни един клип.
  Ами казаха че и Нютон и Айнщайн , ...не са работили в научни институти не са оковани "от оценката на научни съвети и др. такива Хипотезите на Айнщайн не са доказани.
  Не зная от какво се притесняват нашите учени.Смятат че труда им е напразен . Ми не е напразен. Заслужили са си заплатите и титлите , нооо не са прави да мислят че труда на другите не заслужава същото.
  Така е във всички области.
  Възниква някаква хипотеза и с някакви методи се доказват.
  Може и двете хипотези в историята да са верни , но да се отнасят за различен период от време, например.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Рорик, в науката не е проблем създаването на нови хипотези и изказването на нови мнения. Науката живее от това. Въпросът е, че когато някой любител изкаже някаква хипотеза, която според него е подкрепена с факти, то той няма търпението да чака примерно 10 или 20 години хипотезата му да бъде разгледана и обмислена от науката в лицето на учените-специалисти, които да я потвърдят, развият или отхвърлят, а иска на момента всички да я приемат, и още от утре да се превърне в световно известна теория или сензация. И най-лошото е когато чрез подобни непроверени хипотези писателя се опитва да налага идеи.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н професор, това, че българите са потомци на местен народ не е нова теория. Да оставим настрана работите на Никола Йонков Владикин, Кирил Рилски, Д.П. Даскалов, Георги Сотиров, Стоян Шангов - всичките писали за тракийските корени на българите.

   Завършилият Берлинския Университет Ганчо Ценов лансира тази теория преди повече от 100 години. В последната си работа от 30-те години на ХХ век, Ценов публикува резултата от мащабното антропологично проучване на д-р Методи Попов.

   Ако тълкуването на историческите извори от Ценов може да се постави под съмнение, то свидетелствата на антропологията са необорими. За да не се изправят пред неразрешим проблем, професионалистите просто решиха да не дискутират върху темата и изледването доказващо, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия остана скрито за широката публика.

   Ако не се лъжа, само Димитър Ангелов посмя да каже нещо за второто мащабно антропологично проучване от края на 50-те години на ХХ век и то предаде само един от изводите, а именно това, че “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

   Хубаво, но и във второто проучване имаше още един извод - сред нас няма потомци на народите от Средна Азия, ако не изключим 1-2% от населението от определени региони. Защо проф. Ангелов не е споменал за това не зная, може би защото той смята старите българи за тюрки?

   Професионалистите са имали възможност да си сверят часовинка в края на 30-те и края на 50-те години на ХХ век, но не са го направили. Вярно е, че всичко трябва да се проверява, но какво да се прави ако няма желание за проверка?

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, избирателния подбор на автори, творили преди 100 години, които според възможностите си от преди 100 години са градили хипотези не е много научно. От тогава е минало много време, и много научни открития са направени. Най- добър пример който трябва да Ви накара да се откажете от остарелите автори е Г.Раковски, който също говори за тракийски произход, но смята всички индоевропейци за дошли от Индия. Прото преди 100 години науката е била доста изостанала и не е разполагала със съвременните постижения, като това се отнася както за онези като Златарски които смятат българите за тюрки, така и за онези като Г.Ценов и Раковски които смятат, че българите могат да са само местни и нищо друго. Ако проучванията Ви - свързани с пристрастност към една от двете страни и конфронтация със другата страна, се опират на тези остарели хипотези то е нормално съвременните учени да не обръщат внимание на публикациите Ви.

   Относно антропологията отново се опитвате да наложите идеята, че антропологичния тип на българите може да е единствено и само пряко зает от тракийския антропологичен тип (Не е научно този антропологичен тип да се нарича тракийски!), но това не отговаря на реалностите. Антропологичен тип подобен на българския има на още много места по света като например при татарите в Казан, при персите, и при други средиземноморци, и няма как да се твърди че всички те произлизат от траките, нито може да се докаже, че българите са наследили този антропологичен тип пряко и само от траките. Особено това е в сила по отношение на (пра-)българите, тъй като от историческите сведения знаем, че в България се влива много балканско население след 8-9 век когато са завладени обширни територии на Балканите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Уважаеми г-н проф.Д.И.

   Най-добър пример, който би трябвало да откаже Г-н Серафимов от остарелите автори не е Г.Раковски, а някои от тия „много нови научни открития“, които надявам се Вие любезно ще ни укажете.
   Досега би трябвало да Ви стане ясно, че Г-н Серафимов не се води от „пристрастност към остарели хипотези“ и игнорирането на неговите тези от съвременните учени се дължи на съвсем други причини.

   Г-н Серафимов съвсем не се опитва „да наложи идеята, че антропологичния тип на българите може да е ЕДИНСТВЕНО и САМО, а ПРЕОБЛАДАВАЩО пряко зает от средиземноморския, а и това е наивно да се твърди за най-стария цивилизован етнос, запазил се до днес. Той сам споменава за 1-2% от населението на определени региони. Колкото до наличие на нашия тип при персите, около Волга и при други средиземноморци, това естествено са разсейките на прадедите ни при странстванията им по света.

   Изтриване
  5. Уважаеми г-н професор, нека не се отклоняваме от темата. Аз само подчертах, че теорията за местните корени на българския народ не е нова. Това е факт, който просто няма как да се отрече и това е същественото в моя коментар.

   Дали вашите колеги са съгласни с Ганчо Ценов, или го отричат е друга тема.

   Що се касае до присъствието на хора от понтийски тип сред перси и др. аз не твърдя, че всички те са от тракийски произход, но известна част може да са. Това, на този момент не ни интересува. Важното е, че на Балканите не може да се говори за изчезване на доминантния антропологичен тип от Античността.

   Не само хората от понтийски тип са наследници на старото балканско население, но също така и светлокосите и светлооки хора. Както от сведенията на авторите от Античността, така също и от фреските в гробниците може да се отсъди, че в нашите земи, още в дълбока древност е имало хора със светла коса и светли очи.

   Да се приписва присъствието на светлокоси хора у нас на "идването на славяните" е несериозно, най-вече поради това, че първите хора наречени славени са гетите, които римските писатели наричат flavi-светлокоси.

   Същественото е това - у нас доминантният антропологичен тип може да се свърже с древното население на Балканите, а не това на Средна Азия.

   Изтриване
 43. Оригиналите нямат нищо общо, с твоите стъкмистики Павел. Понеже знам, че този коментар ще го селектираш и няма да стане всеобщо известен за останалата аудитория, тъй като ще те дискредитира ще покажа за твоя употреба достоверната информация. www.omniglot.com/writing/lineara.htm www.omniglot.com/writing/linearb.htm. Поздрави Живко.

  ОтговорИзтриване
 44. Здравей, Павел !

  Бих искала да споделя един много добър научно - изследователски сайт за фригите - Фригия - Древна история и археология. Мисля, че ще бъде полезен: http://phrygians.org
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване