9.01.2018 г.

МИСТЕРИЯТА HA ОКОВАНИТЕ БОГОВЕ


Роденият в египетската Тива Олимпиодор е документирал немалко събития от късната Античност. В работите му са отразени и случки от нашите земи. Една история е доста интересна, защото хвърля светлина върху мистерия от няколко века по-рано. Става дума за разказа засягащ вид древна магия, в чиято мощ Олимпиодор е искрено убеден.

Този автор описва намирането на три сребърни статуи при разкопаването на двора на старо светилище. Удивени от гледката, хората изровили статуите, веднага уведомяват управителя на провинцията Валерий. Той идва на място и там жителите на околните селища му обясняват, че земята край храма бива считана за свещена и, че статуите са погребани в земята поради следването на стари езически ритуали.

Управителят вижда три масивни фигури от сребро, несъмнено представящи индивиди от средите на варварите. Това си личало по особените пъстри дрехи и дългите коси. Статуите били поставени в легнало положение с глава в посока север, към земите на варварите, а ръцете били извити зад гърба и вързани.

Валерий отправил запитване до императора как да подходи в този особен случай. Властелинът на империята изпратил писмено разрешение статуите да бъдат преместени (навярно, за да може голямото количетство сребро да влезе в хазната бел.моя). Няколко дни по-късно последвало нашествие на готите, а също на хуните и сарматите. Засегнати били Тракия и Илирия, и то неслучайно защото според Олимпиодор, въпросния езически храм се намирал на границата на тези провинции [1].Бивайки чужд на християнството, египтянинът Олимпиодор е напълно уверен, че с изваждането на статуите от земята е нарушен древен ритуал, развалена е магия притежаваща голяма сила. Този вид магия е практикувана дълго време от гърците, а самото светилище, в което са намерени сребърните статуи е било гръцко, ако съдим по това, че е било на границата на Тракия и Илирия – регион колонизиран от южните ни съседи почти хилядолетие по-рано от времето на Олимпиодор.

Доказателство, че този вид магия е въведен от потомците на Данай получаваме от работите на Павзаний. Описвайки Лакония, този автор споменава за древна статуя на Ениалий (Арес), която била твърде необичайна на вид - божеството било вързано с въжета (вериги) [2] Paus. III. 15.7.

Павзаний се опитва да намери обяснение за странното представяне на Арес давайки пример със статуята на богинята Нике в Атина. Там тя била без крила и от това можело да се отсъди, че лаконците са поставили богът на войната във вериги, за да не ги напуска никога, а по-същата логика атинската Нике е лишена от крила [2] Paus. III. 15.7.

На друго място Павзаний пише за статуя на Афродита, чиито нозе са вързани с въжета (вериги). Тук авторът предлага друго обяснение, а именно това, че въжетата (веригите) са поставени от Тиндарей и символизират връзката, верността на съпругите спрямо мъжете им. Старият летописец е добавил и, че съществува друга версия за въжетата (веригите) на Афродита. Според определени легенди Тиндарей наказал богинята с въжета (вериги) понеже я считал виновна за позора на дъщерите му, Павзаний обаче бърза да подчертае, че не вярва на тази история... [2] Paus. III. 15.22.

Летописецът търси усилено обяснението на странното представяне на древните богове, но не е в състояние да намери логичен отговор. Причината е в това, че идването на гърците е станало около 1600 години преди времето на Павзаний. Той няма как да притежава спомени от далечните времена, в които предците му са дошли в Европа, няма как да знае за конфликтите с местното население и поради това се лута в търсенията си.

Днес богът на войната Арес бива представян като принадлежащ на гръцката митология, а някои хора автоматично го причисляват към изконните гръцки божества, но това не отговаря на истината. Дори по време на късната Античност се е знаело добре, че Арес принадлежи на дедите ни наречени тогава с името траки.

Йордан разказва за това, че отдавна властва вярването, че Марс Арес произлиза от гетите. Старият автор цитира Вергилий според когото богът на войната властва в земите на гетите. Добавен е и много интересен и важен фрагмент, а именно това, че гетите считат Марс (Арес) за свой праотец [3] 39-41.

Знаейки това, не е трудно да разберем защо в дълбока древност гърците са представяли Арес вързан. Южните ни съседи са вярвали, че представяйки праотецът на траките окован, вързан, те ще могат да намалят силата на нашите деди. Корените на тази примитивна магия се крият в Египет.

По заповед на фараоните, враговете на царството са представяни с вързани на гърба ръце. Така са изобразени хетите и техните съюзници от битката при Кадеш. Размзес II губи войната, принуден е да побягне към страната на пирамидите, но конфликтът е представен различно по стените на египетските храмове. Там хетите, а също мизите, дарданите са изобразени като пленници с вързани на гърба ръце. Навярно Размзес II се е надявал на реванш с помощта на магия целяща да омаломощи враговете му.


Врагове на Египет, в случая - така наречените Морски народи, изобр. Salimbeti, D'amato, Gröner

Връзката на гърците с Египет не е случайна, дедите на южните ни съседи не са европейци, а пришелци от далечни земи. Херодот недвусмислено свързва гърците с Африка, споменава за това, че гръцките погребални обреди са като тези на африканските номади [4] IV.190, добавя и, че гърците правят дрехата и егидата на Атина Палада по подобие на дрехите на либийските жени  [4] IV.189. Не по-малко важно е свидетелството за това, че данайките са донесли от Африка особени обреди и са ги предали на пеласгийските жени [4] II.171.

Страбон също знае за идването на Данай и хората му от Египет [5] VII.7.1, споменава и за това как е започнала асимилацията на местното население – Данай въвежда закон, с който задължава коренните жители пеласгите да се назовават данайци [5] VIII.6.9.

Плиний Стари е поредния автор свързващ Данай със земите на Африка – Египет [6] VII.195. Доста по-рано Есхил описва гърците като твърде различни от местното балканско население предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите: “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” [7] 276-284. 

В продължение на около половин хилядолетие различни автори определят гърците като чужд на Европа народ. Има пълно съгласие по отношение на това откъде са дошли дедите на южните ни съседи. Херодот, Страбон, Плиний, Есхил без колебание сочат Северна Африка, но ценните сведения сякаш нямат стойност за специалистите и това е жалко защото се пропуска възможността да се обяснят определени мистерии от древността.

Защо представителите на науката са предпочели да пренебрегнат ясните сведения на старите автори за мен е загадка. Южните ни съседи имат сметка от поддържане на общоприетите но неверни виждания за древните богове Арес, Афродита и др., но защо у нас никой не е предприел мерки, защо никой не се е осмелил да тръгне срещу ощетяващите историята ни заблуди?

Реално, в по-голямата си част, така наречения гръцки пантеон е трако-пеласгийски пантеон и е време това да бъде признато. Фригийският произход на Тантал, Ниоба, Пелопс, а и потомците му Атрей, Агамемнон и Менелай е неоспорим. Името на Херакъл, а и това на Хера не могат да бъдат обяснени на гръцки език, но за сметка на това са сродни на името на Хероса – върховния бог на предците ни.

Всеки запознат със старата история знае, че тракийската благородническа прослойка води произхода си от Хермес. Аполон, Артемида, Хефест също не са гръцки божества.
Даже гръмовержецът Зевс не е изконно божество на южните ни съседи. Омир е пределно ясен когато нарича Зевс с епитета Пеласгийски - Ζεύ ἄνα Δωδωναῖε ΠελασγικέТози бог е познат и под имената Зен, Ден, като второто бива тълкувано от Владимир Георгиев със стблг. дьнъ-ден.

Имената на Персей и неговия кон Пегас не са гръцки. Абант е несъмнено човек от средите на траките абанти, които според Плутарх подобно на мизите бръснат темето си, а косата в задната част на главата оставят да расте свободно. В тракийския произход на Орфей, Лин, Тамир, Тегир, Диомед, а и музите не може да има съмнение.

Тъжното е това, че специалистите не са направили достатъчно усилия, за да обяснят тези важни неща на широката публика. Така е дадена възможност на други хора да се кичат с нашето наследство и да го представят като свое. 

На това безобразие трябва да се сложи край и вместо с лъжи, младото ни поколение трябва да бъде закърмено със знанието, че дедите ни са играли важна роля в оформянето на европейската култура, че героите от “Илиада” и митовете са наши предци. Децата ни трябва да бъдат възпитавани да търсят смелостта и силата на Спартак, да се стремят да придобият благоразумието и въздържаността на цар Ситалк, мъдростта на Залмоксис и таланта на Орфей.Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговярам на въпроси и да представя допълнителна информация, но в случай, че някой желае да дискутира, нека се регистрира и коментира с истинското си име.


Използвани извори подробни цитати:

Олимпиодор
The historian relates that he heard from a person of distinction named Valerius about certain silver statues that were consecrated to keep off the barbarians. In the reign of Constantius, when Valerius was governor of Thrace, he received information of the whereabouts of a treasure. He proceeded to the spot and learnt from the inhabitants that it was regarded as sacred, and that certain statues had been consecrated there in accordance with ancient rites. Valerius reported this to the emperor, who gave him written permission to remove them. The spot was excavated, and three statues of solid silver were found, lying in barbaric guise, with arms akimbo, clothed in parti-coloured barbaric raiment, with long hair, turned towards the north, the country of the barbarians. When these statues were removed, the Goths a few days afterwards first overran and ravaged Thrace, and a little later Huns and Sarmatians made inroads into Illyricum and Thrace itself; for these consecrated districts lay between Thrace and Illyricum, and from the number of the statues consecrated, they appear to have been intended as a protection against these barbarous nations.
http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#80
Павзаний
Near is a temple of Hipposthenes, who won so many victories in wrestling. They worship Hipposthenes in accordance with an oracle, paying him honors as to Poseidon. Opposite this temple is an old image of Enyalius in fetters. The idea the Lacedaemonians express by this image is the same as the Athenians express by their Wingless Victory; the former think that Enyalius will never run away from them, being bound in the fetters, while the Athenians think that Victory, having no wings, will always remain where she is. Paus. 3.15.7

Йордан
, (41) Now Mars has always been worshipped by the Goths with cruel rites, and captives were slain as his victims. They thought that he who is the lord of war ought to be appeased by the shedding of human blood. To him they devoted the first share of the spoil, and in his honor arms stripped from the foe were suspended from trees. And they had more than all other races a deep spirit of religion, since the worship of this god seemed to be really bestowed upon their ancestor.
Херодот
 4.189. It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women
Херодот
4.190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes
Херодот
2.171. The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians; 
Страбон
 V.7.1 Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt
Страбон
VIII.6.9 throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians should be called Danaans.
Плиний
VII.195 puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam
Есхил  
Foreign maidens, your tale is beyond my belief—how your race can be from 
Argos. For you are more similar to the [280] women of Libya and in no way similar to those native to our land. The Nile, too, might foster such a stock, and like yours...


180 коментара:

 1. Непрофесионализмът на спароток личи от начина му на цитиране - със интернет източници вместо разработки на уважавани учени. Национализмът на спароток е прикритие на неговият тракедонизъм ,който без никакво съмнение е платен от Россия.Истинският произход на българите е в Кавказ ,така е доказал доктор Кирил Милчев.
  Наско Плочев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Плочев, използвал съм извори от интернет, за да е по-лесно за читателите на проверят написаното от мен. Милчев не е доказвал нищо, този човечец не може да направи разлика между Ур Халдейски и държавата Урарту, за другите несериозни неща не ми се говори.

   Ще съм Ви безкрайно благодарен ако ми обясните защо Русия ще има интерес да се признае, че българите са потомци на хората познати в Античността под името траки?

   Ще съм ви благодарен и ако дадете точна дефиниция на използвания от Вас термин - тракедонизъм.

   Изтриване
  2. Компилация с името Тива без да са представени убедителни аргументи за коя Тива от всичките става въпрос. А това че се налагат опции за някакви магии подсказва, че става въпрос за художествена белетристика, но не и за реално изследване.

   Изтриване
  3. Оставам с впечатление, че изобщо не познавате смисъла на думата компилация. Посочил съм съвсем ясно, че Олимпиодор е роден в египетската Тива, не беотийската.

   Оставам с впечатление и, че изобщо не познавате смисъла на думата опция. Аз не давам опции изобщо :)

   Изтриване
  4. Ясно е, че неспециалист като г-н Серафимов не може да ползва такива термини. Това не е изненада.

   Изтриване
 2. Много интересна статия, която, както винаги, разкрива тайни като се базира на здравата логика. А защо „представителите на науката са предпочели да пренебрегнат ясните сведения на старите автори“ също е лесно разбираемо – не е здравословно да се поставя под съмнение една общоприета световна лъжа!
  Манипулацията е добре измислена - ще се представят древните пеласги и илири като нашественици на Балканите, а действителните нашественици, данайците, като създатели на древната балканска култура. Но светилото на истината не може вечно да се държи под шиника!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля че има и друга пречка поради която истината се укрива. Когато една колосална лъжа се срути, хората се пробуждат, съзнанието им се отваря и те си казват - Ако това е било измама, колко ли още измами съществуват? За паразитите и тираните няма по-голям кошмар от будния народ, затова догмите се пазят със зъби и нокти.

   Изтриване
  2. Будните разбират и подобни посредствени опити за подмяна на историята и целите за разединение от индивиди като Спароток. Затова, злите сили си го спонсорират( за по евтино) в стремеж да приложат отработената схема с македонизма.

   Изтриване
  3. Това като забавен коментар ли бе предназначено?

   Изтриване
 3. Хората се пробуждат Павел! Скоро ще си зададат въпросите и ще търсят отговорите, няма начин да се гради градеж без основи, рано или късно ще рухне! Постоянно бликат факти от земята ни, колкото и да са се мъчили да ги изтрият, срутят, преобразят и заличат! Лошото са зъбите и ноктите на ПРОДАЖНИЦИТЕ като този с “тракедонизма”, но ще си остане анонимна мишка!!! Живи и здрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, хората наистина се пробуждат и това ме радва! След пробуждането ще дойде и вярата в собствените сили, а след това и възраждането. В интересни времена живеем.

   Изтриване
 4. Ето тук една карта . Всички са дошли от юг.
  https://www.youtube.com/watch?v=oqXnsHZi0FI
  Само че изрично казват че тук е имало неандерталци , някъде прочетох , кроманьонци,.
  и че тук се е зародила новата европейска цивилизация на земеделците.
  Преселването е станало на няколко пъти . Данайците явно са последния етап от преселението. За това имат още африкански белези.

  Тук
  https://www.youtube.com/watch?v=oqXnsHZi0FI
  Старата хронология.
  обаче на 4.00 казват че основното е ДЕН . За това си имаме бог Ден.
  И кой е въвел летоброенето спрямо ровдението на Христос-Константин.
  За това ли сме се карали в 324 -та година, щото сме броили 5504 г преди Христа. За това ли пише че липсват 300 г от летоброенето?

  Само хора които живеят уседнало могат да придобият знания за слънцето за звездите. . Преселниците си забравят произхода за 3 поколения.
  Колкото за Боговете . Прочетох че римляните са взели една богиня от Мала Азия и са я прекръстили иии станала тяхна. Ако не се лъжа беше Бендида.
  А са я взели защото била чудотворна. Статуята имала на гърдите си някакъв чудотворен камък, който явно въздействал по някакъв начин на хората .Не е изключено да е паднал от небето и да е имал някакво свойство и за това са я вградили в статуята.
  Така е и с чудотворните икони.
  Явно е поставено някакво знание в тях.Като плачещите , като една бесарабска икона в българска църква , дето не помня по кое време без да се полива с вода оживява едно растение по нея.
  Ами поверието на българите че не трябва да се отваря гроб , че не трябва да се краде от църква , ...
  Та тия магии са някакви знания.

  Ааа , даа!!

  ==Страбон също знае за идването на Данай и хората му от Египет [5] VII.7.1, споменава и за това как е започнала асимилацията на местното население – Данай въвежда закон, с който задължава коренните жители пеласгите да се назовават данайци [5] VIII.6.9.==

  Е ее,неее , това асимилация ли е ??
  Значи си го намерил . Ха сега в статията че елините не са гърци да пренесеш и това и да кажеш че и данайците не са гърци.
  Данай е прекръстил траките .
  Пак ще кажа . Местното население не може да се асимилира . Асимилират се придошлите.
  Може да се прекръсти , както е в случая и то със закон. . Ти го доказа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракедонистите да четат Есхил до край и да видим кой от къде идва, или винаги си е бил на Балканите.

   Изтриване
  2. Ясно е кой откъде идва.Научно изследване показва, че македонците т.е. българите принадлежат на по-стария средиземноморски субстрат, т.е. на най-древното балканско население.

   Доказано е също, че македонците т.е. българите не са роднини с близките от гледна точка на географията гърци, които не принадлежат на на по-стария средиземноморски субстрат, т.е. на най-древното балканско население.

   Доказано е, че гърците са роднини на хората живеещи в близост до Сахара – етиопците.

   1) Macedonians belong to the "older" Mediterranean substratum, like Iberians (including Basques), North Africans, Italians, French, Cretans, Jews, Lebanese, Turks (Anatolians), Armenians and Iranians,

   2) Macedonians are not related with geographically close Greeks, who do not belong to the "older" Mediterranenan substratum,

   3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
 5. Напиши нещо за българите бе Серафимов какво си се зачекнал с тея пусти пияници траките те не са наши деди по пряка линия а само прибрани в българското семейство след 681г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки и българи са имена на едни и същи хора, но от различни епохи. Не е никак трудно за разбиране, иска се само желание.

   Изтриване
  2. Трудно е поради много причини, например промиване на мозъци с измислена история.Но е трудно и поради липса на данни от самите българи( тези след митичната 681 гдодина),които са оставили доста надписи по колони и др.,но никъде не са даже намекнали за предците си траки, или да са написали името на поне един тракийски бог или храм някакъв да речем на Орфей и т.п.Забравили ли са само след 2-3 века историята си, а Паисий се е родил късно да им каже,че траки=готи=гети=българи.

   Изтриване
  3. Към :"Анонимен 9 януари 2018 г., 23:16 ч." Казвате, че никъде няма написано от старите автори: ето пример ако желаеш може да потърсиш още. "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи[3],"текста се намира тук:http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=173. Нямало никъде за тракийските богове а посочете ни някъде където е писано за Тенгри примерно.Погледнете обредите и обичаите ни светиите (по старите поне) са точно копие на древните ни богове.

   Изтриване
  4. Не всичко е забравено, в българския фолклор намираме спомени за галатите, цар Буребиста, император Траян, император Константин Велики. Самата легенда за княз Кроват (Кубрат), за снопа стрели символизиращ единството на народа, е реално басня съчинена от фригиеца Езоп около 1200 години преди времето на княз Кроват (Кубрат).

   Изтриване
  5. Баба ми разправяше приказка за цар Траян, който имал кози уши.Козите уши са като носа на Пинокио при едни други хора, т.е. , че лъже.Останал ни е някакъв спомен за събития преди близо 2000 години!Не сме толкова късопаметни, както им се иска на някои!

   Изтриване
  6. Знам за Охридската легенда ( в същия сайт,който цитирате http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=172)
   Туницки привежда редица съображения в полза на авторството на Димитрий Хоматиан и заключава: „Най-вероятно от всичко изглежда, че автор на житието е Димитрий Хоматиан, охридски архиепископ в края на XII и началото на XIII век"
   И да е така, това е чак след доста векове,легенди има сигурно още, няма артефакти .Ако ги имаше щече да е по-лесно да се обясни, което ми беше и мисълта,не е ли нормално според вас? .Значи трябват оше артефакти,доказателства писменни и т.н да се търсят,събират,асимилират,работа много за години напред.Само с постове насам натам - как? .... а на Тенгри и Тангри и подобни - не съм фен
   Аз също знам няколко локални тракийски легенди от Северна България, знам и легендата за скалите и пещерата на Костантин и златната статуя на майка му Елена в цял ръст и какво ли не .Някой да е седнал поне в един сайт да е събрал тези тракийски легенди,които са се запазили,пък да ги е превел на английски и т .н и да популяризира не само тук ами по света ? Следващото поколение изобщо няма да ги знае, старите хора дето помнят нещо си отиват, внуците по чужбина - и легендите си заминават .Ама пак - с легенди не става, трябват средства за проучвания,купища не пипнати от археолозите могили,по-стари крепости вече български -също ,ами то там са нещата дето трябват за доказателства.Обществото да е настоявало за пари от държавата за проучяания, да е давало зор така да се каже - да си видим корените? Като не искаме и не ни пука, гърците ни били виновни, руснаците, турците и кой ли не още.

   Изтриване
  7. Към Анонимен11 януари 2018 г., 21:55 ч.: Интересно винаги когато има точно и ясно определение за Българите те са се били объркали ??Да признавам, че това е един от любимете ми цитати заради точно този израз "европейските мизи". Ако беше объркване щеше да е мизи само.А и това не е леганда господине това е официално житие.Изглежда имате желание да ме просветите моля даите данни къде да погледна написано черно на бяло за бога Тангра, за дошляците от Азиатските степи, за монголоидните кривокраки с малки кончета.

   Изтриване
  8. Ивайло, никой средновековен летописец не е споменавал нито Тангра, нито това, че старите българи са монотеисти. Уви, специалистите не се вълнуват от фактите, а от поддържката но догмите.

   Изтриване
  9. Спароток, колкото и да триеш коментара, пак няма да се намери паметник приравняващ траки с българи. Факти те са такива към момента, дори и да ти приличат на теб като догми.

   Изтриване
  10. Има логика да не се намират артефакти в подкрепата на тезата на Павел. Аз лично съм жив свидетел как се разграбват гробници и стари градове и държавата нехае за това. Щом не е римско или византийско просто е оставено да бъде разграбено. Аз живея в пазарджишко, примери за това са дузини. Ето до мен е Бесапара край Синитово ми тук всеки иманяр се учеше какво да прави, горе на Паталеница същата работа, пътят за Бошуля ми там какво беше за иманярите просто рай. Намираха се много интересни неща но за жалост изчезнаха. Вероятно същото е и в цяла България. Но аз съм сигурен че има паметници които ще свържат нещата, все ще се появят от някоя частна колекция.

   Изтриване
 6. Моите уважения за работата която вършиш , с голям кеф и задоволство чета блоговете и коментарите в него , но много искам да попитам , какво се случва с иманярството и кражбата на историята ни , къде са органите и има ли специална служба която да ни опази от тези набези , във всяко село има поне по 10 машини за сканиране на метал , поне по 5 или 6 групички иманяри , които дори и случайно но попадат къде на монетка , накит или нещо друго , и какво се случва с историята ни , бива изпита и изядена като кебапче от хора които не ценят нищо българско .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросите Ви за иманярите трябва да зададете на министъра на вътрешинте работи и на министъра на културата. Аз не разполагам с власт и правомощия...

   Изтриване
  2. Иманярството е една от най-доходните престъпни дейности в България. Това е така от времето на комунизма когато са изнасяни ценности със съдействието на ДС, уж за да се набави валута, но далеч не е така. Това е добре организиран и контролиран бизнес с много приходи надвишаващи тези от проституцията например. Няколко пъти будни българи се опитваха да направят закон за това, но познайте кой ги съботираше в парламента. Тези които контролират този бизнес! Кои са те? Ами проверете в интернет кои са най-големите колекционери и ще си отговорите сами? Та за това нищо не се прави по въпроса с иманярството. Ще спрат едни пари да отиват в партийните джобове.
   А иначе браво за статията г-н Серафимов!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход

   Изтриване
 7. ирена янчева9 януари 2018 г. в 22:34

  Здравей, Павел ! Благодарности за интересната статия. Поредното доказателатво за истинския произход на божествата от древната митология и свързаните с тях вярвания са откритите сребърни статуи, които носят характерните за нашите предци традиционни костюми изтъкани с множество разноцветни орнаменти, както и стила на косите ("...три масивни фигури от сребро, несъмнено представящи индивиди от средите на варварите. Това си личало по особените пъстри дрехи и дългите коси."). Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 8. http://petardanov.com/index.php/files/category/168-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81/#gsc.tab=0

  Това е програма за стария правопис преди 9-ти.
  Чела съм книги , с тоя правопис . Това ще даде много светлина върху думите.

  ОтговорИзтриване
 9. Вие спароток не заслужавате да ви се обръща внимание защото нямате нужната подготовка и образование. Оставете на хората с дипломи и титли да изясняват на народа проблемите на историята, а вие се придържайте към това, за което имате необходимия ценз.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стига с тая изтъркана плоча за „подготовка и образование“, бе! Революциите в световната история никога не се вършат от тия с „дипломите и титлите“, а от природно надарените, които са предопределени за това! И „неукият“ Христос е унищожил духовно на времето всезнаещите фарисеи и книжници, които в действителност са били сребролюбци и заблудители като днешните титладжии!

   Изтриване
  2. Аз не съм Христос, не съм пророк, но няма съмнение, че недоволните анонимни са фарисеите и садукеите на нашето общество.

   Изтриване
  3. Не разбира се, г-н Спароток е просто тайнствен и мистериозен гадател на нашето съвремие. Е, от време на време като го засекат, че не е отгатнал и си е измислил обича да цензурира за да не му се смеят прекалено много читатели, но истината не може за бъде скрита.

   Изтриване
 10. Хитър театър играеш спаро, но професионалист ще те надуши веднага и ще те изобличи на бърза ръка. За какъв Олимпиодор фъфлиш като написаното е от Фотий? За това като си излъгал, какво ли още си манипулирал и нагодил така че да ти пасва на целите?????????Въпросът е риторичен, но надали ще пуснеш този коментар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фотий може да е предал написаното от Олимпиодор, но авторът на историята за намирането на трите сребърни статуи е Олимпиодор.

   Изтриване
 11. ирена янчева10 януари 2018 г. в 8:34

  Здравей, Павел ! Принадлежността на открите скулптури към " варварите. Това си личало по особените пъстри дрехи и дългите коси... " - отново показва близост с идентичността на нашите Балкански предци. Именно изтъканите, а по-късно избродирани, богато орнаментирани цветни дрехи и характерни прически за един от маркерите за специфична общностна принадлежност. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, самият Приск описва хунските дрехи като направени от лен и украсени с пъстри шевици. Впрочем, за дедите ни шевиците не са били само за украса, но са указвали рода, а и семейното положение на човека.

   Изтриване
  2. Да допуснем за момент, че г-н Серафимов е прав в подновяването на хипотезата на Г. Ценов. Идва интересният въпрос, защо се въвежда хунското и аварското облекло за българите, ако е идентично с тракийското. Не би ли било редно тази мода да си съществува, а не да се удивляват хронистите от делегациите на народите от северния бряг на Истъра. Везните се наклоняват към различни етноси, а не към идентични.

   Изтриване
  3. Твърдението, че българите са взели облеклото на аварите принадлежи на един автор - Свида. Преди това, Псевдомаврикий говори за български наметала използвани от войниците на римската армия. Кой от кого е взел е трудно да се разбере с пълна сигурност, но едно е ясно - средновековното старобългарско облекло не е ново за Балканите. С тесни панталони и тясна куртка са изобразявани трако-трояните, жалко е, че твърде малко хора знаят за това.

   Изтриване
  4. Здравейте, и преди съм чел този цитат, но ми е интересно дали някой знае къде и дали мога да намеря пълен превод на „Лексикон Свидас”, независимо дали на Български или Английски.

   Бих искал да видя пълния текст, но за сега намирам само цитати и извадки. :3

   http://www.desant.net/show-news/22417/
   Тук открих някои интересни неща и малко по-задълбочени извадки като:


   "Според „Лексикон Свидас” – византийски извор от средата на Х в., българите възприели аварската носия. Това е станало вероятно в началото на ІХ в., когато кан Крум унищожил източната част на Аварския хаганат. Теофан Изповедник, който пише в първите десетилетия на ІХ в., посочва че през 558 г. в Константинопол за пръв път дошли авари.

   Според него те „имали отзад много дълги коси, вързани с панделки и плетени, а останалата им носия била подобна на тази на останалите хуни”. Как е изглеждало облеклото на „останалите хуни” е твърде неясно, понеже всеки конен народ има своите собствени специфики най-вече в традиционната носия. "

   Но, бих искал нещо по-задълбочено, тъй като не става ясно дали облеклото на българите наистина са взаимствали Аварското облекло или просто са имали сходно изглеждащо такова вече. :3

   Съмнявам се да открия дефинитивен отговор дори и в пълния текст на Свидас, вероятно за такава цел е нужно множество експерти и всички останали източници и находки в това отношение. Все пак е начало. х)

   Изтриване
 12. Защо не си пишете имената АНОНИМНИТЕ?Да видим имате ли нужното образование ВИЕ.Като критикувате излезте с името си.
  Николай Николов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много скоро г-н Николов стягайте се за диспут със Старотока, че доста знаменити имена ще ви опонират, които цитирате и същевременно отричате, освен ако за пореден път не си намерите оправдание или причина да отклоните участие. Цял един народ ще ви гледа. Там ценза няма да влияе, а знанията, за да се оправдавате и ще покажат кой прав, и кой крив.

   Изтриване
  2. Ще се радвам на обяснените защо хора със знаменити имена са готови на диспут, но не смеят да коментират под собствено име?

   Диспут ще има, това е неизбежно, както е неибежно и излизането на истината. Приготвил съм доста изненади за поддръжниците на официалните теории :)

   Изтриване
  3. Не знам какво сте приготвил, но как ли ще се оправдавате ако срещу вас се окажат имената на специалистите от института по траколотия, В. Фол, С. Янакиева, Д. Гергова от които преписвате, но пък ги отричате. Дано да се съгласят на участват срещу некадърен комплексар като Спароток.

   Изтриване
  4. Диспут трябва да има и съм абсолютно сигурен, че ще победите при дуел. И те знаят това, иначе досега да сме им видели титлите, а не само някакви измислени инициали. Но вие трябва да сте готов срещу всякакви тактики и хитрости, които могат да измислят. В никакъв случай не се наемайте да спорите с повече от един опонент, защото ще се нахвърлят на Вас и няма да ви разрешат да си отворите устата. Вие сте възпитан човек, но бъдете готов на всякакви прекъсвания, насмешки, неверни твърдения и тям подобни. Точно затова досега не са се обадили, защото в писмена форма тия неща не хващат декиш!

   Изтриване
  5. Имате право, в бъдещетите диспути ще се използва тежка артилерия защото поддържащите догмите не само имат да губят много, те ще загубят всичко.

   Когато бъде осъществен контакт и бъде отправена покана за диспут, условията ще се обсъдят от двете страни, като всяка страна ще представи не повече от трима души.

   Изтриване
  6. Въпреки, че усилено налага цензура засягаща "фактите му" по творчеството и белетристиката, Спароток, никак не е в позиция да поставя условия.

   Изтриване
 13. Атанас Лазаров10 януари 2018 г. в 13:35

  Да ме прости бог Йисус Христос,а и всички останали древни божества,но ти Анонимен10 януари 2018 г., 0:58 ч. си невероятен Тъпънар,при това невероятно НЕИНФОРМИРАН ТЪПЪНАР!!Научната гилдия,от много години е напълно наясно,че гръко-римският Пантеон,в основата си,е тракийски!!Този факт,ми е преподаван(устно!!!)още през 70-те години на 20 век,по "История на древните изкуства",но по неизвестни причини,се премълчава и не се подчертава в учебниците,вероятно ЗАЩОТО няма пример в човешката история,когато народ на по-ниска степен на общестевено политическо,икономическо и културно ниво, да е цивилизовал народ на по-високо ниво на развитие!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров мисля, че дори в момента в България се наблюдава такъв процес. Циганите постепенно ни превземат и след 100 г. реалностите ще са съвсем различни. Помислете над това.

   Изтриване
  2. Браво, наборе, добре си го рекнал!
   Действително днешните ни южни братя са яко омешани. Говорил съм с хора от тази част на Македония, по отношение на жените, които казват: „Истинските гъркини са черни и грозни, а нашите са бели, най-често руси хубавици“. Какво да му кажеш повече на това?

   Изтриване
  3. На тази особеност е обърнал внимание и Юрий Откупщиков, който отбелязва, че Ахил, Менелай, Дионис и др. са описани като светлокоси, но в Класическия период, по гръцките вази се виждат хора с черна коса.

   Не е за пренебрегване и факта, че в менологията на Василий II българите са представени като имащи по-светла коса и по-светла кожа от гърците. Явно е, че дедите им са дошли от Африка и в това няма нищо срамно.

   Изтриване
  4. Няма да е зле да се информирате за достоверността на източниците преди да ги използвате г-н Спароток.

   Изтриване
  5. Аз до колкото знам цялата "We Wuz Kangz" теория за сега няма никаква почва, и също многократно е развенчан митът за Гърци-(негри)Африканци.

   Черна или тъмна коса само по-себе си не е белег за "не-бел" етнос.
   В Източна Азия почти всички са били с тъмно черни коси, но в същото време вероятно (поне аристокрацията) са били с доста по-светла кожа от повечето гръцки, предвид само климата при положение, че светлата кожа е била смятана за ценно качество и при двете култури.

   Вече за по-задълбочен поглед ще е полезно да разполагаме с повече генетични данни в съчетание с историческите препратки за определените периоди.

   Вероятно като цяло древните гърци са били една-две идеи по-бели и заради липсата на определени миграционни вълни в по-късните векове. Но е възможно някои Гръцки етноси да са били по-мургави в сравнение с други такива, и в по-голяма вариация в сравнение с Траки, независимо дали биха били причислени към Гръцките етноси или само като културна цялост.

   Вероятно в сравнение с пра-българите/древните българи, (преди да се смесят с Траките) ни имало още по-значима разлика. За съжаление все още не съм открил мДНК или други генетични данни, които да са публично достъпни, където да се цитират конкретните маркери и т.н. Това би ни дал една много по-ясна картина.


   В скорошното изследване на Гълъбов, Нешева и ко може да се види "близостта" и "отдалечеността" между различните популации. Все пак искам генетичните проби изобразени с мДНК-то, ама какво да се прави, за сега толкоз. xD

   Изтриване
  6. Друго обаче, което е по-интересно в случая, е че древните автори тогава споменават термина "хуни", а не "тюрки". Както и по-късни автори като Раковски:

   "Още през ХІХ в. забележителния историк Г.С. Раковски отбелязва в свое писмо, че българите вече са забравили „храбрия Атила“: "Нашите българи въобще не търсят и не обичат народното просвещение. Те са люде недвижими, те не знаят какво ще рече любов народна и просвещение народно. Те отдавна в несвяст са забравили своите златни векове от времето на храбрия Атила, Кардам, Боян, великия Владимир, славния Първи Асен и прочие.", пише Раковски в писмо от 1857 г. (Д-р Боби Петров. Биография на Георги Стойковъ Раковски, С. 1910)."
   http://arhivar.blog.bg/history/2017/04/07/svidas-za-voinata-na-bylgari-s-avari-prez-463-g.1520354

   Този термин "тюрски" трябва да се ревизира сериозно в глобален мащаб, защото размива доста историческата част с идеологическа мотивация вместо фактологическа такава.


   Реално, въпреки десетилетия на преписването ни към "Тюрки" и дори "Турци" се видя, че това е просто една съвместна между "Турко/Тюрко/Туранистка"и "Съветска" пропаганда, която няма никакви научни аргументи и източници.


   Виждал съм опити дори народи като Корейския да бъдат причислявани към "Тюрската" идентичност, но за мен това е също толкова нелепо, колкото Монголите или нас Българите да ни причисляват към "Тюрките".

   Ако не заради абсолютната липса на каквито и да е паралели, то и заради самият факт, че такова нещо като "Тюрска идентичност" е много трудно да се дефинира.

   Изтриване
  7. 1. Няма такава дефинирана ЕТНИЧНОСТ, всичко каквото съм изчел дори твърди обратното, че "тюрска етничност" няма и дори едва ли не, че такава дефиниция "пречи".
   2. Водещият фактор при "Тюрската" дефиниция е езика и други културни аспекти като религия, която предимно Ислям, който е изобретен едва около 6 век, а тук става въпрос за етно-културни групи, като Хуните измежду други, които са съществували векове преди това.

   Следвайки тази логика, според мен е напълно фактологически грешно да се лепва този етикет на различни етноси и култури, които явно нямат какъвто и да било паралел с нищо от водещата дефиниция. И това е проблема, че каквато и да е ясно и конкретна дефиниция за това какво е това "Тюрк" липсва.

   Дори съм виждал, и всеки лесно може да намери безброй примери на "същински тюрки" да се карат помежду си за туй кой е и кой не е "тюрски народ". Това е доста мъгляво понятие, мотивирано от идеологически движения като "Туранизмът", според който дори народи като Финландците следва да бъде сложен на едно равнище с Турците по произход. х)

   Същото нещо съм виждал и за Монголците, който нито са етнически "тюрки", тъй като няма тайкава етничност като "тюрк", а и Монголите и без това спадат към монголоидната раса, което пак не е "тюрк". Монголският също не може да бъде причислен към "тюрските езици", а вероятно и към никоя друга група, въпреки многобройни опити. Тъй като това си е направо "извънземен език", аз съм чувал много и различни езици, включително и "мъртви" такива вече, и нищо няма дори минимален допир с Монголския.
   И последно, но не и по-важност, като се вземе предвид очернянето на Чингис Хан поради факта, че се е сражавал с и разгромявал много от Ислямистките Калифати тогава, това просто е в абсолютен разрез и последния пирон в ковчега на това твърдение.


   Всички народи съставени от отличителни етно-културни групи не би следвало да бъдат причислявани и слагани под такива "етикети", не и преди тяхната собствена идентичност.

   По същата логика, следва Тракийците да бъдат преписани като Римляни първо и после като Тракийци, понеже са били част от Римската империя и е имало Тракийски владетели императори.

   Що за нелепица.

   Изтриване
  8. За Българите като произход може да се спори поне до днешен Казакстан, но според мен потенциално може да се твърди дори и за Монголия ако се съди по намерените Руни край някои реки.

   Също и една определена дума, която се среща само в Българския и Корейския, която едва ли ще откриете някой историк или който и да е било друг да споменава, поне аз до сега не съм видял, което е наистина учудващо за мен.

   С Корейците имаме и някои други прилики като например:
   Кисело зеле и Кимчи
   Музикални инструменти и певчески техники, особено при жените
   Специфичните копринени дрехи при висшата класа

   http://koreanetblog.blogspot.com/2017/06/korea-bulgaria-far-apart-but-quite.html

   Изтриване
 14. Какво искате да докажете с писаниците си? Внушавате че траките правят магии и така карате хората да се интересуват от сатанизъм и да се отклоняват от православието. Вашата дейност е опасна и трябва да ви се забрани да заблуждавате народа.

  Казвам се Тодор Тодоров, от Шумен съм и не ме е страх, че ще ме намерите защото много хора сме се обединили срещу вас в истински Отечествен Фронт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отечествен Фронт? В кой век живеем г-н Тодоров? И защо трябва да се страхувате от мен? Да, понастоящем е лесно да се намери всеки, но това важи и за мен. Нека не правим от спора за истинската българска история бойно поле!

   Изтриване
  2. Тук май Спароток се поизплаши и не се заканва за изненади,догми, конспирации, адвокати с които работел (то май няма такива) вече не са в действие за стряскане на опониращите, които не споделят писанията му. Жалка история и за бъдещ диспут нямаш акъл.

   Изтриване
  3. Вие религиозен психопат ли сте? Какъв сатанизъм?!!!! Какъв "Отечествен фронт" като нямате отечество! Нима ще отречете тракийският бог Джерман, който са викали селяните в България до времето когато започнаха да се използват ракети против градушка. Нима на така наречения Лазаров ден, момите не пеят Ладуньо моме, за богинята Лада. Тези тракийски божества еврейската религия не е могла да унищожи. И не използвайте православието или каквото и да било разклонение на християнството за претекст, защото има и хора като мен които не са религиозни, най-малкото нямат афинитет към еврейската религия. Но обичам народа си и зная къде са земите му. Вие ще изкарате и мистериите на тракийците от остров Самотраки за магии и сатанизъм. Не би ме учудило, след като човеколюбивото християнство въвежда инквизицията за неразбираемите за него неща. Такива като Вас изкараха тракиеца, защитник на земята си, Влад Дракула вампир, а представителите на божия народ правят филми по измислени сюжети на тази тема. И не плагиатствайте названието от един велик българин, какъвто е Георги Димитров и идеята му за "Отечествен фронт".

   Изтриване
  4. Към Анонимен10 януари 2018 г., 16:23 ч. Да господине траките са правили магия. Извличането и коването на метал е било вид магия. Не напразно голяма част от благородниците им са изваждали родословието си от Хермес.
   И сега има запазени магически практики това са Русалийски игри и Нестинарите примерно и не се "интересуват от сатанизъм". Можете да си потърсите ако желаете още доста примери.

   Изтриване
  5. Г-н Атанасов данни за извличането на метал има доста по-рано от траките. А за тези обичай е много трудно да се докаже чие изкуство представят. В Странджа е имало и доста компактна група келти със собствена държавна организация и монетосечене.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен явно сте пропуснасли Варненския некропол или Ада тепе но нищо а да поставяте келти до русалийски игри и нестинарсвото ?? Това бяха просто няколко примера но има толкова много, че незнам кои да дам още може би Орфей или според вас тои е грък,или Перперикон може би.

   Изтриване
  7. Г-н Атанасов точно Варненския некропол НЕ представя тракийско изкуство, защото е предтракийско и е трудно да се прецени каква е етническата група там. Вие как разбрахте, че са траки?

   Изтриване
  8. Г-н Атанасов по какъв критерий определихте, че Варненския некропол и Ада тепе се свързват точно с траките?

   Изтриване
  9. Позволявам си да отговоря вместо г-н Атанасов. Да се определи изкуството на Варненския некропол като предтракийско е несериозно и неаргументирано, това не е нищо повече от wishful thinking - приемането на желаемото за действително.

   Както керамиката, така също орнаментите по нея, а и оръжията намират своето продължение в Бронзовата епоха. Тъй като никой не е доказал появата на нов антопологичен тип по време на Бронзовата епоха, то твърдението, че тогава са дошли други хора е напълно безоснователно. Да не забравяме и това, че според акад. Вл. Георгиев, до този момент никой не е успял да докаже, че има по-стари топоними и хидроними от тракийските.

   Сега Вие бихте ли споделили по какви критерии определихте, че Варненския некропол не е дело на траките.

   Изтриване
  10. Определих, че няма данни за определянето към конкретна етническа група т.е. нищо не знаем за тази хора, а вие защо счетохте, че са траки г-н Спароток, вероятно защото само така го чувствате и просто така ви е удобно да предадете още по голяма древност на вашите траки. Трудно е с вашите познания, но доста по знаещи хора от вас са се занимавали с тези проблематики дори и траколози преди да са достигнали до така дразнещите ви титли.

   Изтриване
  11. До Тодор Тодоров / ако това е истинското му име разбира се/.
   Въртим, въртим и пак до отечествен фронт я докарахме. Толкова ли ви е къса паметта до какво доведе ОФ? Или пак искате да избиете и прогоните интелигенцията от България, а и всички които мислят и не са съгласни с вас? Какъв ОФ какви пет лева? Вие поне малко мозък в главата имате ли?
   Да въпросът е риторичен. Ако имахте щяхте да спорите като цивилизован човек с факти а не да плашите с ОФ-то! И изобщо не ви ли омръзна да отваряте фронтове срещу българи?

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  12. Младите ще научат какви са ги вършили от "Отечествения фронт" и БКП - цяло котило от късогледи политици и анархо-идеалисти ,които допуснаха чужда сила да ги "води за носа" , проляха кръвта на хиляди свои сънародници и отровиха с лъжливите си учения народа си и собствената си страна.
   Младите ще научат за да не допуснат за в бъдеще такова безумие каквото беше комунистическата държава.

   https://www.actualno.com/education/narodnijat-syd-i-vyzroditelnijat-proces-vlizat-v-uchebnata-programa-news_654491.html

   Шопов

   Изтриване
 15. Няма да те бъде дълго Серафимов, на лъжата краката са къси, вече те пипнаха за Фотий, нали така ха-ха-ха.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде точно е лъжата? Оригиналния разказ принадлежи на Олимпиодор, който познава Валерий, докато Фотий живее няколко века по-късно. Съвсем нормално е по-стари сведения на даден автор да бъдат запазени в препис от друг автор, в случая Фотий.

   Изтриване
 16. Поздравления за хубавата статия, Павка! Дано повече хора успеят да я прочетат ... и най-важното да се замислят над всичко споменато в нея.

  ОтговорИзтриване
 17. Георги Флорев. Поздравления за прекрасните статии и за труда, който полагате г-н Серафимов. Не съм сигурен дали сте писали в предишни ваши постинги за спартанците. Много ще ми е интересно какво знаете за тях. Доста различен народ са били от останалите балкански обитатели по тяхно време. Спарта, Спартак, Спароток... Нека светлината озарява пътя Ви и просветлява ума Ви в трудни моменти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Флорев! Спартанците са гърци, те са наричали себе си лакедемонци -Λακεδαιμὀνιοι. С нашите деди могат да се свържат само спартанските периойки, които принадлежат на по-старото, изконно балканско население.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Е как станаха гърци, нали нямаше такива до 19 в. В друг пост нали ги представяхте за еладци?

   Изтриване
  3. През 19 век, с помощта на великите сили бива създадена държавата Елада. До този момент, а и след това, южните ни съседи не ползват името гърци за себе си, то е екзоним, а и научен термин.

   Изтриване
 18. Изобличиха те здраво серафимка сега ще търсиш спасение в цензурата, но нищо няма да ти помогне защото много хора разбраха, че тракедонизма е заблуда и корените на народа ни трябва да се търсят в Кавказ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако народът ни се беше оформил в региона на Кавзаз, то в старобългарския щеше да има доста думи от езиците на народите обитаващи Кавзаз, но такива думи няма. От друга страна, генетичните проучвания доказаха, че не сме роднини с хората от Кавказ.

   След като нито делим една кръв с тези хора, нито пък езиково и културно сме близки, то е твърдението, че прародината ни е Кавказ не е нищо друго освен нечия фантазия.

   Изтриване
  2. Приятелю, ще те субсидирам една година, иди да копаш в Кавказ, но ако не откриеш „корените на народа ни“ ще ми върнеш субсидията заедно с лихвата!

   Изтриване
 19. Атанас Лазаров10 януари 2018 г. в 21:51

  Павка,остави ги пущуните,бактрийците,арийците,партите,афганистанците,киргизтанците и т.н.да си щъкат из Азия,колкото им душа сака,да се върнем на Темата!Аз се питам защо и до ден днешен,гръцката археология не излиза с официално становище за древният храм,върху който е посторен Партенона,чий е,какъв е?Мисля че имат достатъчно много артефакти да се произнесат официално,но не го правят!Само общи приказки и толкова!Възможно е аз да съм слабо информиран,но ми се струва,че нещо не е наред около предшественика на Партенона!?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По фризовете на Партенона са изобразени траки, макар учените да отказват да признаят това и да се опитват да дадат обясенние, че се касае за гърци облечени като траки. Доста несериозно обяснение, но то е официалното на този момент.

   Иронията е и в това, че не само Партенона не е изграден от гърци, но самите думи Атина и Партенос нямат обяснение на гръцки език.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Георги Флорев. Благодаря Ви за отговора г-н Серафимов, относно спартанците. Ще съм благодарен ако в бъдеще имате време и желание да посветите един постинг на тези смели воини. Все пак не мога да ги отъждествя с гърците(ни за работа ни за война ги бива). Впрочем и спартанците не са били много по работата. Благодаря Ви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Подготвям тема за битките при Термопилите, Маратон и Платея, мисля, че ще е интересна.

   Изтриване
  2. Спартанците са деца на лелегите с първи цар Лелег. Наследник е цар Милес, точно като моето име Милко - Мильо, Миле. А чудно в Кария, основан пак от лелегите по същотото време се появява и древния град Милет. Там в Анатолия и в Милет са открити най-много плочици от линеар А и Б. Лелегите са признати от почти всички световни историци за пред-гръцко население, древно също като пеласгите и са говорили обсолютно различен език от данайците (еллини-гърчоля-цигани), които са изобразявани по черна керамика, черни като брикети. Онези анонимковци горе да не плашат с Отечествени Фронтове, че като подхванем бобовите колове, ще видим кой кого ще пуца! Оттам е... и гръцкия полов член - пуца. 😉 Явно... си нямали такъв? 🤣 А другия анонимко по-горе с титлите и 15 профила, още не се е научил да пише, но пее за титли и дуели. 😁 Че Омир да не е написал Еллада (Илиада)? Няколко века след него от уста на уста е разкрасена и записана цялата поема. 😉 Че кой не е използвал магии по онова време няколко хилядолетия преди Исуса, защото Христос е гръцко допълнение от Хрисо (злато) и много неправилно за употреба - умници титоловани! Само че... при траките докато е използвана за благодат (бога-дат - дар), при джипсита от Джиптет (Египет), омайните етиопски данайски цигани са я използвали за троянски коне, черни помисли, продажба на деца и проституция.

   Та сега разбрахте ли мили учени, анонимни-тарикати? Моето БЪЛГАРСКО име Мил е от тракийски произход, много преди траките да докарат данайските цигани на Балканите от Египет, откъдето са ги изгонили с шутове. Ко шЪ кажете за това? Да, да... Илиада е писана векове наред от уста на уста, като басните на българинът (тракиеца) Езоп от древен Несебър (м(н)Есе(м-в(б)рия). 😉 Та как мислите? На някакви цървули с титли ли ще вярваме, или на старите летописци документирали всичко на мига? 🤔

   И много много да не се каните, че Аляска и Сибир много бързо ще я стигнете без превозни средства - плюс коне, и ще ви стане първи дом за векове! 😃

   Не само, че данайците са оковали някои тракийски богове, а самият Арес мразят в червата, че се е бил на страна на Троя срещу данайските плодове-дарове - страхливи врагове. Ф А К Т ! 👈😊🤞

   Поздравление за статията, която за пореден път ограмотява, шпионките... псевдо историци, продажни богове!

   Поклон пред усърдната работа на човека, който прославя родината ни със знания и познания от предците ни - доминирали всички народи с хилядолетия или векове!

   Изтриване
 21. Превъзходна статия на господин Серафимов. Предполагам за това резни шабес гои и откровени семити пишат простотиите си. Дори един дебил без повод намеси Русия. Да, по друг начин не може да се нарече съществото пишещо простотии. Че гърците са евреи семити има много данни от световни автори. Също така за това пишат и професор Георги Сотиров и професор Асен Чилингиров. Това го казват и тримата евреи от САЩ автори но книгата Светата кръв и свещения граал. На траките пелазги е принадлежала и Палестина, където съществото Яхве е довело изкуствените семити евреи. Какво ви притеснява еврейчета. Това, че номерата ви вече не минават. А какво пишат и говорят евреите от Западна Европа и САЩ е без значение. Лично аз не се съобразявам с еврейските тези. Евреите са проблема на света. Те създават войните и унищожението. Това, че българите вече се осъзнават ви дразни. Дразнете се евреи, скоро ще ви отпратим в Исраел. А тук вече Персия има думата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично не бих разчитал на иранците като приятели на България. Всеки следва интереса си, големите стават големи не защото дават, а защото вземат от по-слабите. Ние трябва да търсим също своя интерес, а и да търсим приятелство със своите съседи и роднини. Врагове винаги ще имаме, ако не са едни, ще са други, това е неизбежно.

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, ако гърците идват от Африка защо говорят на гръцки, тоест на индоевропейски език!? Ако са го заели от пелазгите защо той не е славянски според хипотезата че тракийския бил славянски?!!

  И къде са доказателствата за тази връзка траки-пелазги? Пелазгите ако са били местното население в южната част на Балканите, къде са сведенията че са обитавали и северните части!? Илияда достатъчна ли е като доказателство? Още повече, че спаред специалистите в нея са преплетени събития не само от времето на Троя, а и от по-късни времена.

  Според археологията траките били нашествениците от север, които дошли с конете си, с могилите си, с обичаите си, и завладяли Тракия и местните, а културата на местните била заличена. Заличен е бил и генофонда им по мъжка линия. Палеобалканците от културите Винча и Караново били основно с хаплогрупата G, която не се среща много при българите.

  Проф. Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според изследванията на антрополозите Петър Боев и Славчо Чолаков, като цяло траките са наследници на населението от Неолита. Според езиковеда акад. Владимир Георгиев няма по-стар топонимен слой от тракийския. Археологът Петър Детев счита траките за древно балканкско население обитавало земите ни поне от Неолита.

   Не зная някой да е доказвал, че траки и пеласги са напълно различни хора. Ще Ви бъда благодарен, ако ми препоръчате четиво, в което са представени солидни доказателства, че траките са изтласкали, или унищожили по-старото пеласгийско население.

   Населението на Мозабик спада към негроидната раса, но говори португалски - индоевропейски език от романската група. Знайки за присъствие на европеиди в преддинастичен Египет -4-то хилядолетие преди Христа, защо да се чудим, че определена африканска популация е заела най-древната форма на тракийския език?

   Напълно естествено е, че данайците няма как да усвоят перфектно древния тракийски, нито пък усвоената вече реч ще се развие по същия път, по който се развива речта на останалите по родните си места балканци.

   Ето го обяснението, мисля, че е съвсем логично.

   Изтриване
  2. Нищо подобно г-н Спароток. Нито Боев и Чолаков са твърдели подобно нещо, нито В. Георгиев и Детев. Просто вие с вашите интернет познания толкова сте разбрали, ако въобще сте чели тези научни работници.

   Изтриване
  3. Преведете си това, а после ми се извинете: “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Houptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 331-316.

   Изтриване
  4. Това не се нуждае от превод, но и тук дължите извинение: "...Това е тракийския топонимичен пласт и никой досега не е могъл да докаже, че преди тоя пласт в Тракия има някакъв друг по-стар от прединдоевропейски или изобщо предтракийски произход..." - Вл.Георгиев, Траките и Техния Език, БАН, София, 1977, с.265.


   “...най-старата култура, която се открива в пределите на Тракия, като например Караново I, е принадлежала на същинските тракийци”. -Вл.Георгиев, “Въпроси на Българската Етимология”, БАН, София, 1958, с.113.

   Кой говори наизуст, аз, или Вие?

   Изтриване
  5. Гус'ин професора се умълча когато му показаха черно на бяло истината, която според него не съществува. С да видим сега какъв е извода - "българската наука" не обича нито истината, нито има сурат да си признае грешките и да се разкая за това, че черни имената на тези, които тръгват срещу догмите. Аферим "български учени", бравос на вас, машалла.

   Изтриване
  6. Ето, затова другите професори на лъжата траят като пр....ви защото ще им лъснат з......те!

   Изтриване
  7. Аз ще си търся извиненията от г-н професора докато той не ги даде. Нека каже кой говори наизуст, кой представя конкретни данни и кой отправя необосновани обвинения...

   Изтриване
  8. Глупостта на лъжците винаги е добре дошла за възтържествуване на истината!

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов, въпреки че отново селектирахте коментар с културен тон, отново ще опитам да напиша такъв. Предвид, че под доста от публикациите ви липсва използвана литература, мисля че професора има пълно право. А вашите твърдения и обвинения са напълно несъстоятелни предвид гореизложеното от мен. Доста далеко сте от достоверно писане, научете се, че се посочват източниците с идея читателите да имат възможност да се информират за представената достоверност на авторовия материал.

   Изтриване
  10. Анонимни господине, опитайте се да разберете, че има разлика между блог и книга. Блогът е по-скоро за споделяне, а в книгата е редно твърденията да са подкрепени с цитати от използваната литература.

   Понякога се случва и даже в книги писани от професионалисти да не е посочена ползваната литература. За да не съм голословен, ще дам пример с произведението "Bulgaria History retold in brief", Riva, 1999. Авторите са Valeria Fol, Nikolay Ovcharov, Raina Gavrilova, Borislav Gavrilov, ed. Alexander Fol.

   Последната глава започва на с. 158, а последната страница е 159. Няма нито страница, нито ред използвана литература, а това е книга създадена от професионалисти и редактирана от професионалисти.

   Някакъв коментар ще дадете ли по този въпрос?

   Изтриване
  11. Когато една гилдия вече се е ангажирала в сферата на лъжата, тя не се усеща, че се стреми да защити тази лъжа с нови неистини! Силата на Павел Серафимов е най-вече в това, че всяко свое твърдение подкрепя с доказателствен материал. И в отговор получава упреци в смисъла на поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!““.
   А, колкото до коментара на Анонимен 13 януари 21:08ч., получава се впечатление, че „професорът“ се опитва да защити сам себе си...

   Изтриване
  12. Г-н Серафимов явно сте толкова далеко и от самостоятелно писане (вече си мисля, че някой ви пише коментарите подобно на материалите), че дори не сте схванали, че когато един автор обобщава заключителната част, там не е мястото за цитиране на източници, а за собствената му теза.

   Изтриване
  13. Благодаря за подкрепата! Атаките срещу мен зачестиха и изглежда ще станат още по-ожесточени. Никой не обича изобличителите си.

   Изтриване
  14. Вероятно тук сте прав г-н Серафимов, че "никой не обича изобличителите си", сигурно и затова налагате тотална цензура над изобличаващите ви коментари.

   Изтриване
  15. Но всички сме свидетели на един разобличен „бадива професор“, който вместо да се извини, продължи да напада с отвличащи вниманието коментари. От подобни субекти, Г-н Серафимов, никога няма да получите извинение, колкото и дълго да чакате...

   Изтриване
  16. Извинение не очаквах да получа. Както сам отбелязвате - тези хорица просто сменят темата, или не се вясват повече. Да са живи и здрави!

   Изтриване
  17. До Анонимен14 януари 2018 г., 13:14 ч.

   Във въпросната книга "Bulgaria History retold in brief", Riva, 1999, няма нито един цитат, нито в самия текст, нито под линия, нито самостоятелен списък в края на всяка глава, или като списък в края на книгата...просто няма нищо.

   Освен ако аз не съм попаднал на някакъв дефектен екземпляр, но не ми се вярва защото не липсват страници. Интересно е, че титлите на авторите Valeria Fol, Nikolay Ovcharov, Raina Gavrilova, Borislav Gavrilov, ed. Alexander Fol. са упоменати, но не и използваната литература.

   Споменато е името на преводачите на английски: N.Filipova, D.Doukovska, R.Delcheva, но не и името на преводачите на произведенията на старите автори, чиито книги са използвани, за да се изгради произведението.

   Поради неопитност, липса на подготовка, липса на редактор, един любител може да пропусне дадени неща, но какво оправдава професионалистите, които имат и опит, и подготовка, и добри редактори, да не говорим за средствата...

   Изтриване
  18. Господин Д.И. Вие знаете ли гръцки - еллиника? Ако не знаете, то не знаете, че 1/3-а от езикът им е български, и нямат обяснение за думите, които изговарят. Кои са тези славяни? Онези на Екатерина Велика и гърчолята ли? Защо мислите не освобождават първо братята си българи, а гърчолята? 🤣

   Връзката на пеласгите е с пе-они, мирмид-они и макед-они! Първите две племена (тракийски) са със знак за равенсто с българите. Ако се затруднявате с ИлиАдата, може и (Еллада) или Илион, старото име на Троя, сиреч Слънце, или Лее, Лъч, Олио. Името Еллада е открадното от древен Илион, и ладя означава масла.

   Изтриване
 23. Интересно ми е ...понеже все тръбите ,че ние сме наследниците на траките.Така ли е наистина?
  Ние ли имаме най-голям процент тракийско ДНК?
  Не са ли гърците също наследници на тракийците,понеже асимилират траки и пеласги?Следователно тези богове не са ли също техни?
  Ами турците?В техните земи е имало не малко гръцко и тракийско население,Фригите и Финикийците и куп други.
  До колкото си спомням...в нашето ДНК имаме близо 40-45% тракийски гени.Как стоят нещата с другите народи на балканите и в бившите тракийски земи? Изключваме македонците разбира се.
  Какво ви е мнението по тези въпроси?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная откъде черпите сведенията си, но хаплогрупите свързващи ни с древното балканско население засягат повече от 45% от населението ни.

   R1b познат и като R-L23* се срещу у 15 -16% от населението ни, като е типичен и за древното балканско население от след ледниковия период.
   EV13- също се свързва със старите балканци и 16-20% от нас са негови носители.
   J2 –се свързва с хората въвели организираното земделие преди няколко хиляди години, като 20% от нас са носители на този маркер.
   До тук, около 51-56 % от нас са носители на маркери типични за древното балканско население, но 20% от R1a също трябва да се добавят защото този маркер има доста разновидности, а явно нашата не е така като на индийците, следователно, съдейки по изследванията на Кльосов, че носители на R1a са обитавали Балканите преди 13 500-11 500 години, маркера R1a също може да се свърже с траките.
   Така излиза, че 71-76% от нас са наследници на траките, но има още една подробност. Срещащият се при 20% от българското население маркер I2 бива свързан със северните траки и в крайна сметка излица, че 91-96% от нас са потомци на траките.

   Ето материали за сверка:

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674295

   http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml

   Изтриване
  2. Не оспорвам процентите.Мисля в някоя от предишните ви постове,в миналите години.В коментарите беше споменато ,че така нареченото "тракийско ДНК" е в към 40-50% от българите.Не отделните хаплогрупи,а по скоро тяхната специфичната комбинация при намерените и маркирани като "тракийски" останки.Тоест ДНК-то на тези останки се срещало в 40-50% от етническите българи.Та информацията ми е от коментарите на предишен ваш пост,където и вие взимахте участите.
   Въпроса ми,обаче беше не процентите и хаплогрупите,а по скоро имате ли сведения какви са процентите при гърци,румънци и турци?Казахме ,че македонците ги отписваме,понеже те са си българи.

   Изтриване
  3. Румънците почти не се различават от нас, при тях се срещат същите хаплогрупи както и при нас, като съотношенията са близки. За по-точни сведения Ви съветвам представените в материала хиперлинкове.

   The approximate distribution of Y-DNA haplogroups among the Bulgarian people runs as follows:
   16% E1b1b
   1% G2a
   3% I1
   20% I2a (very common among South Slavic peoples)
   1% I2b
   20% J2
   1% Q
   18% R1a
   18% R1b
   1% T

   http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html

   Y-DNA haplogroups among Romanian people:
   7.4% E
   5.6% G
   22.2% I or I2
   5.6% J
   20.4% R1a
   13% R1b

   http://www.khazaria.com/genetics/romanians.html


   Ето ги и турците - Below are Y-DNA haplogroups Cinnioğlu's team found among Anatolian Turks:

   E1b1b1 = 10.7% (common in the Mediterranean region)
   G = 10.9% (common in the Caucasus, also found in the Middle East)
   I = 5.3% (common in Central Europe, the Western Caucasus, and the Balkans)
   J1 = 9% (common in Arabia and Daghestan)
   J2 = 24% (common in Western Asia and Southeastern Europe and also found in Central and South Asia)
   K = 4.5% (common in Asia and the Caucasus)
   L = 4.2% (common in India and Khorasan)
   N = 3.8% (common in Eastern Europe and North Asia, including Siberia [e.g. Turkic-speaking Yakuts], the Altai Mountains region, and the Ural Mountains region - the article however did not consider N to come to Turkey's Turks from North Asia)
   Q = 1.9% (common in North Asia including Northern Altaic peoples)
   R1a = 6.9% (common in Central Asia, the Caucasus, Eastern Europe, and among Indo-Aryans)
   R1b = 14.7% (common in Western Europe)
   T = 2.5% (common in the Mediterranean, South Asia, and Northeastern Africa

   http://www.khazaria.com/genetics/anatolian-turks.html

   За гърците нямам сведения, но тук има нещо интересно за критяните

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17264870

   Изтриване
 24. Абе Спароток всяка една от днешните националности живеещи в отделните им държави, носи генетично по нещо от всеки един народ от миналото. От едни повече, от други по-малко. Това което не се схваща от теб и много други изследователи като теб е връзката между гените и културата. Едното е биология, другото социология. Те са свързани разбира се, и това е от първостепенна важност, но съвсем не и по начина и внушенията покрай него както се третират в този блог. Генетично можеш да проследиш роднините си и до Адам ако искаш, но културата е друга приказка. Културата е религия, политика и икономика и резултатът от нейното развитие е различна по естество историческа реалност и следва да се разглежда като такава. Идеите (т.е. културните течения) сплотяват (а покрай това и сношават) крайно различни етноси и етнически групи които след време, покрай това идейно сплотяване било то заради религия, учение и т.н., тези различни в началото си етноси започват постепенно да се осъзнават като един народ. Да кажеш че произхождаме от траките или пък че сме много древен народ в този смисъл е нещо което няма значение в никакъв друг смисъл освен човек да задоволи някакво въображаемо усещане за значимост особено насред реалност която в това отношение е под критичния минимум - визирам окаяното състояние на днешна България било то духовно, политическо или икономическо от което първото така или иначе определя всички останали. Наследили сме гени от древни или автохтонни народи добре, но какво от това? Това ще ни направи по-силни, по-морални? И ако да - как? Ако има народ който може да се похвали с дълбока древност и съответно също толкова древна култура малко или много непокътната, то това са евреите, индусите, китайците и т.н. които в крайна сметка са се запазили не толкова телесно (т.е генетично) колкото заради някаква по-обща идея която ги приобщава едни към други във времето. Евреите и те са невъобразима смес на кръвта ако се погледнат под лупа, колкото и да се имат за затворена група. Хилядолетията тук също са оказали влияние върху генетиката, а в крайна сметка от Авраам и те са започнали като кръжок по интереси, а не по кръв и род както сега им се струва. Можем да вземем също и племената в Амазония или Папуа които са може би най-непокътнати генетично и културно въпреки че не са създали нещо подобно на цивилизация в най-познатия смисъл на думата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Анонимен11 януари 2018 г., 2:16 ч. Видимо сте "интелигент", носител на култура и духовност, след като започвате изложението си с "Абе Спароток", като признак на висок интелект. Прочетете какво пише италианският психолог професор Ломброзо по отношение на генетиката. Дете с лоша поведенческа наследственост, осиновено от семейство с обичайно поведение, въпреки примерите и възпитанието, след навършване на пълнолетие придобива поведението на генетичните си родители. Биологичната програма се изпълнява. А в смесените бракове тази програма е с промени, произволна смес от двете съставки.

   Изтриване
  2. Анонимен 11 януари 2018 г., 18:58 ч. .Напълно сте прав.Има много изследвания на запад.Всички теоретични и емпирични данни,сочат че културите и цивилизациите са плод главно на генетичния метериял,а не на някакви социални или морални възгледи и идеи.Разбира се анонимния по-горе е прав.Те са свързани,но трябва да имаш генетичния материял за да осъзнаваш и разбираш,тези социални,морални възгледи и идеи.

   Най видния пример за това е просто пред очите ни,в днешно време.Нанеслите се в европа араби,от 2-ро 3-то,поколение създават същата култура,естетика,социални норми и морални норми както в държавите където те са мнозинство.Въпреки,че са били щедро обучени и подпомагани в осъзнаването на "европейските ценности". Даже наскоро бях мярнал едно видео в youtube,където една японка с въодушевление планира пътуването си до франция.А когато пристига,се сблъсква с една реалност която я разочарова.Мръсотия,мюсюлмани и негри навсякъде.Джамийте пеят.Почти я няма типичната френска обстановка която знаем от многото френски филми.

   А иначе си имаме и пример и в българия.Нима,въпреки многобройните милиони налети в циганските общества,за "интеграция" и обучение през последните 20+ години,реално превърнаха циганските гета в нещо друго освен цигански гета?Още повече,с какво тези гета са по-различни от тези в Румъния,Македония,Гърция?Та дори и в западна европа.
   Повече от ясно е ,че културата е плод не на някаква социална система,а на чисто генетичните различия между народите.

   Изтриване
  3. Напълно вярно! Но заличаването на националностите е приоритет на световната мафия.

   Изтриване
 25. И още нещо - в крайна сметка идентичността се определя в голяма степен и от това кой е "другия", а не от гените или биологията. Гените са основа върху която се изгражда дадена култура, но те нямат онази видимост на културата която определя облика на даден народ в историята. Идеята, а не гена е онова което отличава великите от мимолетните. Това е и новозаветното послание когато говори че не обрязването телом прави някого праведен и пребъдващ във вселената и божиите очи, а обрязването на сърцето, в духа, а не в буквата (гена).

  Сторете, прочее, плод достоен за покаяние
  и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може и от тия камъни да въздигне чеда на Авраама;
  и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;

  Разбираемо е след десетки дори стотици години пропаганда и недоразумения относно произхода на българите тук и там хора да се впускат в търсене на истинския произход на българите. Просто генетиката не е най-изчерпателен отговор на този въпрос. Един народ е значим с духовността си отколкото с кръвта си. Кръвта се губи в хилядолетията, но духовните постижения остават във вечността. Интереса към миналото и корените на една народност е може би едно от най-любопитните занимания, но тя е толкова оплетена че всеки опит да се възстанови някаква непрекъсната кръвна верига с поколения и народи отпреди хиляди години е обречена на неуспех да не говорим за някакво ново самоосъзнание на тази база. Почитатели на такова самосъзнание ще си останат малобройна група ултраси които ще продължат да живеят в собствения си свят от древно величие в покрайнините на общественото житие и битие. Може би не е трудно е да се каже дали след хиляда години или дори само след сто ще има българи по начина по който сега разбираме това понятие. Народите разглеждани телесно т.е. като гени, идват и си отиват, остават само народите като дух.

  ОтговорИзтриване
 26. Не ме разбирай погрешно - историята на народите, а и на самото човечество е може би най-вълнуващото нещо от което може да се интересува човек. Просто твърде често хора занимаващи се с това потъват в непонятна вселена където миналото и древния произход на собствения им народ изглежда велико и мистично само за да оправдаят някаква вътрешна психологична нужда. Със сигурност в този момент някъде твори турски Спароток, гръцки Спароток, руски Спароток, сръбски, румънски, английски, германски и т.н., македонски...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да има хора, които пишат, за да оправдаят някаква вътрешна психологична нужда. За да установите дали аз съм такъв, трябва лично да ме познавате и то добре. Познавате ли ме?

   Изтриване
 27. Данайците дето идват от Египет и се смесват с гърците евреи ли са? От коляното ДАН?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В библията има загатване за общи корени на гърци и евреи, но как да си обясним това, че гърците не познават обрязването, нито пък имат култ към Яхве...

   Изтриване
  2. Господин Данев, гърците са данайците и идват на лодките на финикийците. Добротата и сърдечността на пелазгите им изиграва лоша шега. Данайците стъпват най-напред в Аркадия, полуостров Пелопонес. Тракиецът Пелопс е управителят на областта. Остров Крит също няма нищо общо с гърците, както и Кипър. Чистокръвни гърци са се запазили в Ставрополска област на Русия. Те са с тъмна пигментация и черни къдрави коси. Населението на Гърция е смес от народности, затова и външният им облик не е конкретно негроиден. Евреите казват, че ги припознават като братя. Може би фамилното Ви име Ви кара да задавате този въпрос. Навсякъде из интернет има много сведения по въпроса.

   Изтриване
  3. Ситуацията на данайците може да се види от пророчеството на стария Яков за всеки от синовете му:
   „Дан ще бъде змия на пътя, аспида на пътеката, която ухапва крака на коня, тъй че ездачът му ще падне назад“.
   Макар точният смисъл на това пророчество да не е ясен, данайците са изключени от общността на 12-те еврейски племена в последната книга на Библията – „Откровението на Йоан“.

   Изтриване
 28. Може би повечето от нас са гледали тържественото откриване на българското председателство, което завърши преди малко. Доналд Туск произнесе цялата си реч на български език! Беше казано, че Спартак произлиза от нашия народ, че сме най-старата държава в Европа, а Бойко Борисов беше сравнен с ТРАКИЙСКИ ВОЙН. Самият той се обърна най-напред към патриарха с обяснението, че успехът на всяко добро намерение зависи на първо място от Бога (последното за горчиво разочарование на разни атеисти и носталгици по провалилия се комунизъм в блога).
  Павка, виждаш че твоят момент е настъпил и то не поради недоброжелателни сънародници, а от публични изявления на някои от най-влиятелните ръководители на Европа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Новината е хубава, Доналд Тъск си има понятие от история и неслучайно ни нарича наследници на Спартак. Струва ми се обаче, че учените защитаващи старите теории ще се направят на разсеяни...

   Изтриване
 29. Можете ли да ми обясните защо цял свят знае, че Зевс, Арес, Афродита и останалите Олимпийски богове са гръцки, но вие не?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой е доказал гръцкия произход на имената Афродита, Артемида, Атина, Арес, Аполон...някаква литература ще посочите ли, или да караме на юнашко доверие?

   Изтриване
  2. Литературата се пише от научните работници, които г-н Серафимов отрича, но цитира. Дори и да се посочи такава тя ще бъде цензурирана от него, защото не му е удобна да се прави на Великан, но само в интернет. В колко сборника имате публикации г-н Серафимов? Като изключим сп. 8 където сте съавтор и срамна рецензия.

   Изтриване
  3. Какво точно и е срамното на рецензията? Аз я намирам за напълно нормална, всеки специалист оценя даден материал въз основа на собствените си виждания. Това разбира се не е гаранция, че тези виждания са най-правилните.

   Изтриване
  4. Днес говорителката на БНТ, коментирайки вчерашното изказване на Доналд Туск каза, че той „... демонстрира СЕРИОЗНИ ПОЗНАНИЯ за нашата история и култура“!
   А за кого е „СРАМНА“ тази констатация, уважаеми анонимний от 12 януари 16:43ч.???

   Изтриване
  5. Срамното г-н Серафимов е, че писанията ви под надслов "Истинската българска история" в рецензиите ви са квалифицирани като псевдонаука, щом за вас това е нормално, значи сам сте наясно, че не представяте достоверна информация на читателите си. Демонстрациите ви на подобен вид творчество се базира на вашите ограничени разбирания. Пишете толкова, колкото знаете, видно, без аргументи, а само емоционални предчувствия.

   Изтриване
  6. За мен лично това изказване на Туск е доста срамно:
   „С Министър-председател, който би могъл да сплаши не един тракийски воин ще се справите!“
   Защо тракиеца Спартак(Б.Борисов,според Туск) трябва да сплаши не един тракийски войн?
   Нещо ми звучи тъпичко доста,дори може да се каже и братоубийствено
   ЛК

   Изтриване
  7. До Анонимен13 януари 2018 г., 14:06 ч.
   Кажете ми наука ли е или псевдонаука да се твърди, че "прабългарите" са вярвали в Тангра? Или че идват от планината Имеон? За 65 дни през зимата. :) А колко е научно да се каже, че българите имат ирански корени? Колко доказателства, свидетелства има за това? Научно ли е да се неглижират всички свидетелства за местния произход на бъгарите?
   Нормално е историците да атакуват Павел Серафимов, че изследванията му са псевдонаука и че няма необходимото образование и ценз да се занимава с история. Те просто няма с какво друго да го атакуват. Аз не съм видял учен да обори неговите твърдения с доказателства. Като той сам пише нееднократно, че това не са негови открития, а свидетелства, факти, които той цитира и които се пренебрегват от историците.
   Не, има само голи твърдения и разбира се квалификации. Това научно ли е? Така ли се пишат научни трудове в България? Така ли се оборва опонент? В кръчмата може така да е.

   Изтриване
  8. Към Анонимен12 януари 2018 г., 9:20 ч. Господине, едва ли цял свят знае, че това не са гръцки богове, а тракийски. Няма да е лошо, по въпроса да прочетете студията на професор Георги Сотиров, писана в Канада през 1968 година "Чие е писмото Линар Б". Професор Сотиров е бил преподавател в канадски университет. Има го в мрежата в превод на български.

   Изтриване
  9. Тази работа на Георги Сотиров действително е много добра, но ценни са също и "Езикът на Константин Велики", "Убийството на Юстинияновата самоличност".

   Изтриване
  10. Уважаеми господин Серафимов, да ценни са студията на професор Георги Сотиров. Но, понеже господинът Анонимен12 януари 2018 г., 9:20 ч. зададе въпросът "Можете ли да ми обясните защо цял свят знае, че Зевс, Арес, Афродита и останалите Олимпийски богове са гръцки, но вие не?", посочих студията "Чие е писмото Линеар Б" където професор Сотиров цитира автори и дава аргументи защо споменатите богове не са гръцки. Ако не друго, поне да проумее, че не целия свят знае, че тези богове са гръцки. Ако въпросния господин е българин е чудно отношението му към българската история.

   Изтриване
 30. Доналд Туск е завършил история. Но не в България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както у нас, така и в Западна Европа, на определена група хора е ясно, че сме местен народ. У нас възпира поддържащите догмите да признаят, че са проповядвали лъжи, на запад влиянието на определени лобита се опитва за забави истината колкото се може по-дълго.

   Изтриване
 31. Здравейте, Пегас не беше ли производно от Бе(я)гащ, в гръцки вариант?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, Пегас означава бягащ, бърз, на гръцки няма никакъв смисъл.

   Изтриване
  2. Смешен и жалък сте господине, достоен само за смях и подигравка! Пегас (на гръцки: πηγή – извор) в древногръцката митология е митичен крилат кон. Името му значи „извор“, защото според легендите където тропнел с копито, бликал извор. Според една от версиите е син на горгоната Медуза и Посейдон. Изскочил от туловището ѝ заедно със своя брат воин Хризаор, след като Персей ѝ отрязал главата/ Според други автори се родил от падащата по земята кръв на Медуза. Живеел в гората Хеликон в Беотия. Пегас, също както и еднорогът, може да бъде воден само със златни юзди. След раждането си Пегас се качил на Олимп и там той доставял гръм и мълнии за Зевс.

   Изтриване
  3. Забравихте нещо важно, думата πηγή-извор няма обяснение на гръцки. Поправете ме ако греша, ще съм Ви благодарен да разбера кой е представил гръцката етимология на πηγή – извор?

   Изтриване
  4. Герой - Херос , Бегач - Пегас, ОдиСей , ПосейДон, МенеЛай все лесно обясними на български имена.

   Изтриване
  5. Аз се опитвам да намера наше обяснение за Атина,така просто не съм експерт в това.Но може да се каже,че имаме доста думи в българския и а и в съседни страни завъпшващи на -атина:патина,имена като Златина,Слатина и др.,какти и много други на -ятина,-ътина. Най-подходящо ми се струва (сл)атина което на стробългарски е извор,солен извор -изобщо свтрзано с вода, на хърватски и сръбски слатина означава залята на чешки- тресавище,блато и т .н Но понеже за богиня все пак говорим Златина/Златена/Позл-атена от злато май-по става.Но как е отпаднало ЗЛ пред Атина/Атена,това е въпросът,ако изобщо има грам резон в писаниците ми :-) лк

   Изтриване
  6. Действително окончанието на името Атина се среща в типичи български имена и то не само Златина и Слатина, но също Добрина, Божина и др.

   Атина означава родител(ка), идва от тракийската дума ata-отец, баща, тя е древната форма на стблг. отьць-баща - *ati(kъ). Сродни са тракийските имена Atis, Ates, Atys, да не забравяме и Атила.

   Изтриване
  7. В Хърватия от „АТА“ днес се употребява „ТАТА“.

   Изтриване
  8. Пак досаждам,изеинете
   Между другото Ватикан също съдържа -АТИКА) вече в употреба по време на Римската република е използванно за блатиста област на западния бряг на река Тибър, в покрайнините на разположения на отсрещния бряг град Рим. В началото на първото хилядолетие блатата са пресушени от Агрипина.Така,че би могло първото име да си е значело блато.Но знаем и че Атина,Коринт,Перинт и др не са създадени от гърците.Тезей, смятан за основател на град Атина е от трако- пеласгийски произход,по майчина линия той е потомък на дошлият от Фригия цар Пелопс, а по бащина линия е наследник на пеласгът Ерихтей.Та си мисля дали пък по-ранната богиня покровителка на града да не е примерно фригийската/тракийска Кибела - богинята майка, (имаме име Атий - жрец на Кибела) която като пазителка,родителка,защитница (от АТИ) е станало Атина ..Тоест Атина е е другото име на Майката
   лк

   Изтриване
  9. На гръцки единственото обяснение на Пегас е с пиге, което означа - отивай. 🤣🤣🤣

   Изтриване
 32. Какъв смисъл има Афродита на български бе спароточе ? А да видим как ще се измъкнеш сега, сигурно с цензуриране на неудобното запитване сигурно ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Афро отговаря на фриг. абере(т)-носи, а -дита означава деца, т.е. носеща децата. Афродита се явава богиня закриляща родилките. Смятам, че Баргидентис е неин епитет при балканските траки, а в Скития е известна като Дита-гоя - хранеща, гояща децата, а и Аргимпаса.

   Афродита се обяснява и с арийските bhara-нося, бера и dhita-напит, насукан, т.е. дете.

   Изтриване
  2. Точно така! И наши западни съседи употребяват „да одгоиш дете“ в смисъл да го изхраниш, да го отгледаш. Ние казваме за животно „да го угоиш“ в смисъл да позатлъстее.
   Доволен ли си, анонимчо ?

   Изтриване
  3. Да, нашите западни съседи са и наши роднини - смесица от "траки" и илири. Все пак град Serbinum е споменат на територията на Сърбия още през II век.

   Изтриване
  4. Спароток като си изтрил коментара от вчера с въпроса: Къде останаха аварите, печенегите и куманите разселени при западните ни съседи? Няма как за скриеш истината, но затвърждаваш незнанието си.

   Изтриване
  5. Защо ми е да трия такъв хубав въпрос??? Аварите са приети в Българската държава в началото на IX век и са напълно асимилирани понеже и те като българите са народ, който обитава Източна Европа от незапомнени времена. Археолозите знаят прекрасно, че скелетните останки в аварските гробове принадлежат на едри европеиди и изправени пред загадката казват, че това ще да са били славяни приели аварския начин на живот :)

   Аварската материална култура не е нова за Източна Европа, среща се 1000 годин по-рано от появата на аварите :)

   Името на аварския благородник Таргитай е известно на Херодот, който определя Таргитай като праотец на скитския народ.

   Куманите също спадат към древните източноевропейски народ, едри хора с руса коса няма как да имат за прародина Средна Азия.

   Колкото до печенегите, те не се задържат дълго на Балканите, ако се бяха запазили като компактна популация това щеше да стане ясно както от антропологичните, така и от генетичните изследвания.

   Изтриване
  6. Чел съм изследване на хърватски академик, който вследствие на новооткрити аварски погребения заключава, че Кроват някъде около 630 год. се намесва в спора за наследник на аварския трон. От това време насетне аварските погребения придобивали прилики с българските. Аварите престанали да воюват с Византия. Ученият обръща внимание на приликата на името Кроват с южните съседи на аварите и дори ги нарича „кроватовци“, но мисля, че тази негова хипотеза не е много възторжено приета в днешна Хърватия.

   Изтриване
  7. Аварските погребения не са нещо ново в Източна Европа. Полагането на кон в гроба на боец е древна традиция на траки, скити, а и келти.

   Името на хърватите няма нищо общо с името на българския благородник Кроват. Хърватите са потомци на илирийския народ арвиати, а пък Р.Дж.Летъм предлага за кандидат арависките, те също обитават Илирия.

   Изтриване
 33. Здравейте Павел, есетата Ви са много интересни и на достъпен, разбираем за лаиците език, заслужавате похвала, но вместо това, по ваш адрес се сипят обиди. Как си обяснявате това странно явление?
  P.S. Българите от САЩ ще Ви подкрепят винаги, на нас можете да разчитате, ние сме патриоти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че при различните хора мотивацията да изразят мнението си с остър тон е различна. При едни от неразбиране, при други е завист, при трети е страх от разобличение. Трудно е да се определи от растояние и поради тази причина допускам и коментари та хора, които не са особено учтиви.

   Благодаря Ви за моралната подкрепа! В статистиката на блога виждам, че посещенията от САЩ действително са много. Поздрави на българите, които пазят българщината дори да са далеч от Родината!!!

   Изтриване
  2. До Анонимен 16 януари 5:22ч.

   Не мисля, че описаното от Вас негативно отношение към Г-н Серафимов е странно. Злото открай време воюва с доброто, а напоследък битката фатално се изостря. И преди две хиляди години човеците, манипулирани от злото, решиха да унищожат Истината, която е приоритет на Доброто, но се провалиха гороломно! Въпреки това всеки, който е откъм истината, предизвиква срещу себе си злостни атаки от служителите на лъжата и това е законно положение. Но въпреки това истината ще победи защото „Силата е в десницата на Доброто“, както е писано!

   Изтриване
 34. Но как Арес може да е прабългарски бог когато няма никакви податки от древни хроники които да позволят да предположим това? Защо отричате Тангра при условие че плочата с името му се пази в музея?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поддръжниците на старите теории смятаха, че Дунавска България е основана от славяни и хуни. Има няколко подробности обаче, до VII век името славени важи само за гетите, а и Теофилакт Симоката казва от ясно по-ясно, че славени е новото име на гетите. А точно за гетите Йордан казва, че имало поверие, че богът на войната Марс (Арес) произлиза от тях.

   Що се касае до хуните, пак Йордан казва, че намирането на меча Марс (Арес) било изтълкувано от Атила като добро презднаменование. Хуните, за които Прокопий казва, че са се съюзили със славените, по-ранния Приск определя като скити, а Херодот твърди, че от всички богове скитите правят олтари само на Арес. Освен скити, хуните са наречени и масагети, месагети, т.е. мизогети.

   Дунавска България не е основавана от дошли от севера и от Хималаите нашественици, а от две групи свободни траки, които са освободили братята си от римска власт.

   Малко се отклоних, но поне стана ясно каква е връзката на Арес с българите. Да не забравя и това, че у нас се среща името Ярей, а това е най-древния вариант на теонима Арес.

   Изтриване
  2. На тази плоча в музея не пише никъде Тангра. Отдавна беше доказано, че свързването на текста от плочата с Тангра е плод на много силна фантазия. Това първо. Второ, някакви остатъци от предполагаемия култ към Тангра по нашите земи и изобщо по земите от Азовско море дотук има ли? Светилища примерно.
   Тюркският произход на българите, а заедно с него и твърдението, че българите са почитали тюркския бог Тенгри според мен първоначално е грешка, заради тюркския език, който говорят волжските българи. Но в последствие тази грешка се превръща в системно налагана лъжа. Система от лъжи!

   Изтриване
  3. На плочата не присъства дори и думата бог, тя е добавена ...и така се прави история с фантазии и желания.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 35. Тази плоча да не я намери случайно тюркофола и унищожител на истински надписи Геза Фехер? Колко удобно значи, ехааа и на никой не му прави впечатление, че работата е нагласена, за да пасне на уйдурмите на унгареца. Нъл тъй батю вата ?

  ОтговорИзтриване
 36. Искам да помоля,дамите и господата на
  които не им харесват есетата написани
  от г-н Серафимов просто да не влизат в
  блога и да не ги четът и коментират и
  коментират,както аз не си позволявам да
  коментирам в техните блогове и сайтове.

  ОтговорИзтриване
 37. Здравейте г-н Серафивмов,

  Бихте ли коментирали следното видео на изследователя Мария Арабаджиева - https://www.youtube.com/watch?v=_fiQeBO7Cu4
  Тя потвърждава вашата терия за така наречени гърци, които взаимстват тяхната култура и богове.

  Ще се радвам да пуснете тема по този въпрос.
  Благодаря.

  Поздрави,
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Видеото ми е познато, мога да кажа, че с г-жа Арабаджиева сме на диеметрално различни позиции по отношение на пеласгите. Тя ги счита за народ, които обитава Балканите преди идването на траките. С това виждане аз не съм съгласен по простата причина, че не може да се направи разлика между тракийска и пеласгийска материална култура, нито между тракийска и пеласгийска ономастика.

   Траки и пеласги са едни и същи хора, просто са обитавали различни региони.

   Изтриване
  2. Според госпожата днешните албанци се считали за най-достоверните наследници на високо развитите в интелектуално и културно отношение пеласги. Постарайте се да опознаете по-отблизо тези балканци, за да се убедите какво крещящо противоречие съдържа това предположение. И преди се опитваха да ги изкарат илири, а хърватите, които в действителност са такива, ги пращаха преселници от Иран. Сещате се за друга подобна манипулация, нали?!

   Изтриване
  3. Манипулациите никога няма да престанат, но хубавото е, че днес хората имат база за сравнение и е по-лесно да се улови този, който манипулира.

   Изтриване
  4. Да превеждаш историческа литература е едно,да импровизираш на исторически теми - съвсем друго.Това за келти и ирландци пеласги ме зачуди,а за албанците като най-стари пеласги на Балканите ми дойде малко в повече..дотам го гледах.Мисля,че имаше интересен момент,когато обясняваше как слънцето се въртяло около Земята(изгрявало ту от изток ту от запад,сменяло посоката демек ),което ме развесели доста :-)

   Изтриване
  5. Точно албанците - шиптърите са тюркско долно племе, което няма нищо общо с Балканите. Криви, ниски - жълтури! Ако видите метър и 80 албанец, то той не е чист жълтурин. Албанският език няма нищо общо с пеласги, илири и тракийци. Всички земи на днешна Македония и Албания са били чисто изконно български - векове наред!

   Изтриване
 38. Уважаеми г-н Александров,

  Въпреки изложените истини в предложения от Вас линк, той е една евтина реклама на сектата „езотерика“. В последно време ще имаме богата възможност да се конфронтираме с подобни явления!

  ОтговорИзтриване
 39. Интересно след като казва истини защо
  трябва да се конфотира ме,а не да дебатира ме или поспорим.Защо трябва
  и малкото съюзници които имаме да ги
  отблъсква ме

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всички думи изписани от Вас с отделена частица "ме" са грешни,
   тъй като са част от цялото, разбирайте думата.

   Изтриване
  2. Наистина ли са ни „съюзници“ езотериката, херметизмът и окултизмът ???
   Беше казано, че един от главните богове на пеласгите – кабирите, е Хадес. Хадес е богът на подземното царство. Дори и да имаме елементарна представа, сещате ли се за кого става дума ?!

   Изтриване
 40. Здравейте г-н Серафимов,
  и аз доста съм се ровил по въпроса за Данай и Данайките и стигнах до заключението, че те не могат и не са били гърци по следните причини:
  1. женска линия Данай и Египт имат аргоски произход (Йо)от рода на Инахидите, които се смятат за автохонни тоест пеласги. Те самите твърдят това и убеждават Пеласг Геланор и аргосци е произведението на Есхил.
  2. Данай и дъщерите му почитат тракийски богове като Атина преди да пристигнат в Аргос :"Построил храм и на Атина на брега на Понтина (Павсаний. Описание на Елада II 37, 2)." Есхил също потвърждава това
  3. Всичките 50 Данаиди с изключение на 2-3 се омъжват за местни пеласгийски мъже след състезания и създават поколения.
  4. Голямата част от Данаидите носят типични балкански имена като Теано,Елато, Пиларга, Евридика, Хиподамая, Горгофона, Астерия, Гловка, Клеопатра, Хрисипа, Клита, Пирена и т.н.
  5. Данай и Египт са първи братовчеди на Кадъм, Тасос и Финей за които знаем, че определено не са африканци или египтяни, а финикийци (от тракийските според мен).
  6. По времето на Египт и Данай египетските източници признават, че управляващата каста е от чужденци, неегиптяни.
  7. това, че някои от Данаидите приличат на либийките, а не са либийки не означава много, защото в египтяните са различавали два различни народа тъмни либи - на запад от Делтата матови и на изток от Делтата (Палестина, Финикия - бели либи). Колкото до облеклото и някои от обичаите е нормално да има особености и различия, все пак Данаидите са родени в друга страна.
  8. Данай и Пеласг спорят за трона демократично с избори - свиква се общото събрание на аргосци и те решили кой да ги управлява тоест не става дума за някакво нашествие или налагане на сила (още повече, че Данай е нямал някаква войска със себе си).
  9. Данай ,както братовчед му Кадъм носи на пеласгите азбука според преданията.
  Това според мен е достатъчно да направим извода, че предците на гърците са дошли по-късно от Данай и Данаидите и вероятно едва по времето на тъмните векове след Троянската война, но не и по времето на Данай и Кадъм.
  Поздрави


  ОтговорИзтриване