25.01.2018 г.

ДВАНАДЕСЕТ НЕЩА, С КОИТО ДЕДИТЕ НИ ИЗПРЕВАРИХА РИМ


Никой не може да оспори величието на Вечния град. Никой не може да оспори факта, че по времето на Гай Юлий Цезар, речта на римляните е отеквала по три контитента. Виадуктите, акведуктите, майсторски направените пътища, посветителските надписи на латински език, великолепните статуи и релефи се срещат на огромна територия. Справедливостта изисква да се отбележи, че потомците на Ромул са не само завоеватели, но и носители на култура.


http://www.italyswonders.com/wp-content/uploads/2014/08/colosseo.jpg
http://www.italyswonders.com/ancient-rome-tour/

Макар да покоряват много страни с огън и меч, макар да задължават подчиненото население да дава войска на легионите и да плаща данък на Рим, дошлите от Апенините нашественици са толерантни по отношение на религията на покорените хора. В някои случаи даже римляните позволяват на чужденците в армията си да изградят храмове в сърцето на Вечния град. На дедите ни наречени на времето траки, е разрешено да имат свое светилище на Есквилинскския хълм.

С течение на времето Рим се превърща в стандарт, към който мнозина се стремят. Малцина обаче са се замисляли относно това – дали преди римляните не е имало други хора, които да се разселят на огромна територия, да повлияят езиково и културно други народи, да разнесат важни знания?

До неотдавна никой не би си помислил, че ролята изиграна от потомците на Ромул по време на Античността, е само повторение и то бледо повторение на това, което дедите ни са извършили не векове, а хилядолетия по-рано. Както тръгналите от Вечния град легионери и пълководци разнасят своята реч по три контитента, точно така, но доста по-рано предците ни са обиколили света и са оставили отпечатък навсякъде откъдето са минали.

Нека отправим поглед към далечното минало и да разгледаме важни, но за жалост слабо известни факти. Става дума за постижения на нашия народ и то постижения, които са допринесли за възникването на значителни промени в обществата на народите влезли в съприкосновение с дедите ни.

Представям кратък списък на открития и постижения, с които предците ни изпреварват Рим:

1.Най-старите латински надписи са от VII-V в.пр.Христа, докато в нашите земи може да се говори за писменост още през пето хилядолетие преди Христа, ако не и по-рано, т.е. у нас има писменост около 4000 години по-рано преди най-ранните римски надписи. В случая, дедите ни изпреварват не само римляните, но дори египтяните и шумерите. Официално гръцката азбука се представя като прототип на латинската, но хората, които поддържат това виждане пренебрегват свидетелството на Плиний Стари относно това, че пеласгите са хората пренесли азбуката в Лаций (Plin.VII.193).

2. Рим придобива каменни стени след V в.пр.Христа, като едно от най-ранните съоръжения е така наречената Сервиева стена. Нейната структура прилича поразително на стените на цитаделата на Евмолпия/Пловдив. 


Стените на Сервий, Рим-Photo taken by Salvatore Falco, June 2005
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Servian_Wall-Termini_Station.jpg


Стените на Евмолпия- Пловдив

Дали хора от нашите земи са помогнали на римляните да изградят своите най-ранни отбранителни съоръжения е трудно да се каже със сигурност, но трябва да се отбележи това, че не просто на Апенитите, но и в цяла Европа, градове защитени със стена има най-рано на наша територия. Става дума за уникалното селище край Провадия, Варненско. То е от пето хилядолетие пр. Христа, а стените му изпреварват тези на Рим с около 4000 години. Това не е никак малко, нали?


Стените на най-древния европейски град край Провадия, снимка - Дарик Варна
https://m.netinfo.bg/media/images/32702/32702702/991-ratio-provadiia-solnicata.jpg
http://provaton.bg/2017/09/21/още-една-уникална-историческа-находк/


3.По отношение на архитектурата трябва да се добавят и други неща, с които дедите ни изпреварват Рим. Строежите с квадри у нас са с  векове по-стари от римските. Официално, на наша територия се ползват квадри от IV в.пр.Христа насам. Не смятам тази датировка за точна, но дори и с нея изпреварваме римляните.


Тракийска зидария с квадри - V в.пр. Христа, Староселска гробница

4.Несъмнено римляните правят тухлените постройки популярни, но преди потомците на Ромул да се изяват, на наша територия, векове по-рано дедите ни са майсторели дори секторни тухли за куполните гробници на своите царе. Проучванията на археоложката Мария Чичикова дават обилна информация по този въпрос. Нашите предци не само откриват важни неща от областта на архитектурата преди римляните, но има индикации, че някои от учителите на италийските народи са дошли от земите ни. Едва ли е случайно, че лат. struo, grunda, domus и т.н. отговарят на стблг. строѭ - строя, грѧда греда, домъ - дом.

5.Обработката на металите е важна стъпка напред в древните общества. Първият метал, който човечеството започва да използва е медта. У нас знанията за леене и коване на мед са придобити през пето хилядолетие пр.Христа, жителите на Апенините усвояват уменията около 1500 години по-късно.

6.Златото не е подходящо за направа на оръжия и земеделски сечива, но бивайки устойчиво, а и красиво, бива използвано за украшения, а и като разменна валута. Няколко хилядолетия преди древните жители на Апенините да усвоят тънкостите на златарския занаят, у нас са създадени истински шедьоври на ювелирното изкуство. Като пример могат да бъдат посочени артефактите намерени край Варна, Хотница, Юнаците, Дъбене.

7.Бронзът е сплав от мед и калай, или олово, инструментите направени от бронз са по-качествени от медните и са ценени високо. У нас производството на уникалната за времето си сплав изпреварва значително усвояването на знанията от населението на Апенинския полуостров.

8.С разкриването на тайните на желязото започва нова епоха в човешката история. Този метал е подходящ както за оръжия, така също за земеделски сечива, части на машини и т.н. Отново дедите ни са тези, които изпреварват не само Рим, но и всички останали европейци в тази област с повече от половин хилядолетие. Някои автори смятат, че гръцката дума за стомана, а именно χάλυψ идва от името на траките Χάλυβες.


9.По начало римската мощ е в пехотата, но за завладяването на Картаген, Гърция, Египет и т.н. потомците на Ромул е трябвало да ползват флота и са се справили добре. По времето на Цезар римляните са господарите на моретата, а тази роля е изпълнявана от дедите ни повече от 1200 години по-рано. Не случайно пеласгите, а и техните роднини дардани, тевкри, мизи и др. са наречени Морски народи в хрониките на фараоните Рамзес III и Меренпта. В края на Бронзовата епоха дедите ни са сериозна заплаха дори за Египет.

10. Опитомяването на коня през четвърто хилядолетие пр. Христа (в Черноморските степи) също е важно събитие не само за транспорта, но и за военната тактика. В древността , колесничарите, а и конницата са ударната мощ на една армия. Дедите ни са известни като конелюбиви, а и бойци-колесничари. Римляните така и не успяват да въведат колесницата на бойното поле, а за появата на значима римска конница, може да се говори дълги векове след като нашите деди са усвоили до съвършество ездаческото изкуство.

11. Отваряйки дума за изкуство, трябва да призная, че в имперския период, римските майстори са сътворили шедьоври, но както по отношение на монументалната скулптура, така и по отношение на фреските, нашите деди водят с векове. Преди няколко години, в Източните Родопи бе намерена част от статуя на лъв. Тогава стана ясно, че предците ни са били способни да ваят майсторски фигури още по времето на Троянската война. Това означава, че нашите деди изпреварват римляните с около 1000 години в скулптурното изкуство. Прочее, образци на монументално изкуство има и при фригите, поне половин хилядолетие преди римляните.

                                 
                             Монументални фригийски статуи (по Ramsay) 

Фреските от минойските дворци обитавани от траки и пеласги са датирани XVII-XVI в.пр. Христа, а за римска живопис можем да говорим около 1500 години по-късно.


Изображение на младеж с бръсната глава и две кики – Акротири, о-в Санторини

Във времето когато Рим е бил ограден с плет, дедите ни издигат внушителни паметници, а в направата на мебели майсторството им е ненадминато.


Паментикът на цар Мидас, изображение User:China_Crisis


Фригийски мебели

12.Както строителството, така също металургията, а и изкуството са важни за развитието на обществото, но Европа се измъква от несигурните времена на Неолита благодарение на организираното земеделие и скотовъдство. Отглеждането на полезни растения, усвоването на знанията как да се съхранят дълго време, опитомяването на овцата, козата и т.н. води до това, че вече има храна и през зимата, т.е. шансовете за оцеляване значително по-големи.

Най-рано, за огранизирано земеделие и скотовъдство може да се говори на Балканите. От нашите земи, благодарение на преселенията на предците ни, важните знания стигат и до другите народи, като старите италийци - предците на римляните.

Латински думи като ovis-овца, agnis-агне, melca-кисело мляко, caseus-квас, обикновено биват обявени само за сродни на нашите, или пък заети от различен от нашия език, но това е така защото все още се вярва на догмата, че народа ни е започнал да се оформя след прословутата 681-ва година. 

Приемем ли, че началото на етногенезиса ни е в епохата на Неолита, т.е. повече от 6800 години преди Христа, ще стане ясно, че сме потомци на най-старото цивилизовано население на Европа и много неща ще си дойдат на мястото.

За жалост, нито у нашите, нито у чуждите учени се наблюдава желание за преразглеждане на приетите отдавна догми. Както по време на Средновековието се е смятало, че земята е плоска и е център на вселената, така днес тези, които трябва да търсят истината и да разпространяват знания, са приели ролята на Инквизицията и отказват за приемат реалността, а именно това, че цивилизацията на Европа е започнала на Балканите. Още повече, оказва се фанатична съпротива на виждането, че ние българите сме потомци на хората разпространили искрата на познанието по целия континент, а дори и в определени региони на Азия.

Слава Богу, на запад се появиха прогресивни хора като Ричард Ръгли, Харалд Хаарман и др. които са прозрели, че е време да се пренапише най-старата история на Европа. Дано и в България се появат учени, които да намерят смелост да се изправят пред колегите си съддали кариера поддържайки заблуди и отричайки старите вярвания, да кажат истината.

Кога ще дойде този момент не зная, но докато дойде, поне ние обикновените хора ще трябва да разпространяваме това, което е неудобно за кариеристите, но е полезно за младото поколение. Нека българчетата растат със съзнанието, че са потомци на велик народ, че в гените им има закодирани големи дарби и, че тези дарби могат да бъдат отключени и използвани за благото на целия народ.Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но който желае да започне дискусия, нека да се регистрира и да коментира с истинското си име. Който е уверен в правотата на вижданията си, няма причина да се крие в сянката на анонимността.


Основна използвана литература:

1.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
3.A.Walde, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, Zweite Umgearbeite Auflage,  Carl Winter’s Universittats Buchhändlung, Heidelberg, 1910;
4.П.Балабанов, Градове в Древна Тракия преди походите на Филип II, Поселищен Живот в Тракия, втори симпозиум, 6-9 октомври 1986, Ямбол;
5.J.N.Adams, The Regional Diversification of Latin 200 BC – AD 600, Cambridge University Press, New York, 2007;81 коментара:

 1. Поздравления за интригуващата статия, Павел ! Бих искала да предложа един документален материал, в който можем да видим автентично облекло на фригиец, участник в обред (може би Дионисиев ?),с лилава туника, панталони и фригийска шапка, от дясната страна на главния вход на монумента - архитектурен паметник (каменен релеф), посветен на богинята на мира Еирене (която има Балкански корени) от времето на император Август, началото на 1-ви в. от н.е., който се намира в Рим. " Incredible Animations Present The Reconstruction of Ara Pacis-
  The "Altar of Peace" - https://www.realmofhistory.com/2017/07/07/reconstruction-ara-pacis-altar-peace-rome

  ОтговорИзтриване
 2. Рим и сега е велик макар улиците да са претъпкани с емигранти от Африка и Азия, а София е гето от класа. Силиш се спарко, но е напразно моето момче, българите са алкохолизирани покорни добичета от които Левски би умрял от срам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рим не е бил дълги векове под властта на ориенталци, както е положението при нас. Не бих нарекъл София гето, не мисля и, че като цяло българите са алкохолизирани и покорни добичета. Има и такива идивиди, защо да отричам, но те не са представителни за мнозинството от населението.

   Изтриване
  2. Не мисля ,че Рим е велик в момента.Величието на Рим приключва с неговата деградация и унищожение от варварите.А сега когато папата излезе пред масите черни лица,гледащи с озлобление,обградени от величествени колони и изящни статуи, които те не могат дори и да си представят,как се създават.Въпроса който трябва да си зададем е дали Рим наистина е велик днес,както твърдите г-н Анонимен.Или е просто едни останки от цивилизация и хора които днес са или малцинство,или въобще ги няма.Рим изгуби своето величие за пореден път,като застана зад идеята и идеала които веднъж го срина до земята.И ще го направи отново.Няма за какво да прехвалваме нещо което умра от собствената си глупост.
   А за София?Да гето е.Само ,че тя е гето защото носи тежкото наследство на една земя,владяна от империя,която е разселвала хора от други религии,раси и етноси по нашите земи.Едно е тази ситуация да ти е наложена от съдбата,друго е да си я причиниш сам.

   Изтриване
  3. Така е наистина, ако нещата с мигрантите вървят както до неотдавна, то само след 10-20 години, не само Рим, но цяла Италия ще прилича на гето.

   Ние ще преживеем и това зло.

   Изтриване
  4. Като наблюдавам подвизаването на папата, струва ми се, че и той е под шапката на световната мафия. Без да съм русофил, тук руският патриарх стои много по-стабилно в ролята на духовен водач!

   Изтриване
  5. Отиди в Рим, анонимни, разходи се и пак ще си говорим!

   Изтриване
  6. Не се срами да се наречеш Българин. Фактите са си факти. А Рим сега....е един архитектурен паметник, който е оцелял защото там не е владяло дивото и завистливо турско племе.
   Ако обичаш, оттегли се от сцената и си остани анонимен.
   Рим е един западнал град и акцентът в препитанието на "великите" римляни е старите лаври и оборотът, който реализират туристите.
   Да не говорим за "моралните" ценности на древните поселници на Рим - гладиаторски битки и смърт за удоволствие на тълпато.
   Низост и гнес! И ще си получат присъдата! Всичко се плаща.

   Изтриване
  7. Рим сега не е велик а по-скоро нормален и пощаден от завоевателите град. Това е най-вече , защото жителите му са го предавали доброволно и така са го спасявали от разрушение. Големи воини , като Анибал Барка, Атила, Аларих ,викинги, франки, испанци са го превземали, но са се задоволявали да изчукат римлянките и да приберат парите на римляните. След което са освобождавали заробените си братя и сестри и са си тръгвали. Не такава е била участта на тракийските, български градове на Константинопол...

   Изтриване
  8. Жителите като им писне да им разрушават градовете е напълно естествено да се предават, така или иначе си остават данъкоплатци. Същото важи не само за Рим, а и за Сердика, Филипопол...

   Изтриване
  9. Наистина е така,за съжаление.

   Изтриване
 3. Я ми обясни Павле защо като траките са били толкова напреднали и велики Рим ги покорява и ги прави роби за повече от 600 години?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Египтяните също са били напреднал народ, но и те са покорени от римляните. Етруските са едни от учителите на римляните, но също стават подчинени на Рим. Нивото на цивилизация е важно, но има и други фактори - военна тактика, дипломация, подривна дейност.

   Прочее, докато Галия бива покорена за 5-6 години, а гърците направо са прегазени, то на Рим му трябват 274 години да покори южните и северните траки...и то не всички. Това е повод за размисъл.

   Изтриване
  2. Няма доказателства за покорство.

   Изтриване
  3. Здрасти, Павле ) Не се съгласявам с този прочит на историческите данни/факти относно "покоряване на траките" от Рим. Приема се, че е станало ок. 50 г. Римската Империя съществува от 47г. пр.н.е. до 293 г., т.е. борбата с траките не довежда до "покоряването им", а довежда до разпада на Римската Империя. Последният (значим) император на РИ е Максимин Трак (Трак, защото е тракиец, а не е прозвище на "покорител на Тракия"). След метежните "войнишки императори", кой император, кой узурпатор, настава форма на управление, наречена тетрархия (съуправление) и Балканите ще се управляват от "императори" балканци по произход следващите 300-400 години. Тракийската държавност щастливо си съществува, далеч преди появата на Римската република дори и във формата Боспорско царство ще надживее РИ и ще се прелее във "Велика България" на Кубрат. Другата част на тракийското наследство, повлияно от "римската администрация", икономиката на робовладеенето, колоната и новопоявилия се "ортодокс" ще се прелее в т.н. "Византия". Та, за какво "покоряване" изобщо иде реч! Поздрави :) ***Боспор - волски брод

   Изтриване
 4. Павка пропусна да споменеш Дъбенските златни накити от кухи маниста които са датирани на 3000г пр.н.е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В такъв случай трябва да споменем и златото на Хотница, то е още по-старо...

   Изтриване
 5. Г-х Серафимов,четох наскоро Гетика на Йорданес и пак се стих за казаното от него:
  „Отвъд тях, над Понтийско аморе, се простират местата, обитавани от българите, които са станали твърде известни, поради лошите последици от нашите грехове”
  Какво има предвид с това? Защо българите са станали известни „поради лошите последици „ от техните(гетски) грехове? Знае се,че Йорданес не е копист само на Касиодор но и на Комес Марцелин,не може напълно да му се вярва,но все пак..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук явно се прави отъждествяване на българите с царските скити, които Херодот нарича базилеи, а Прокопий познава под името хуни. Около век преди Йордан да създаде своята работа, Атила подлага Римската Империя на страшно унижение. Неслучайно този велик пълководец е наречен flagelum Dei - бич Божий. На победите на Атила се е гледало като на наказание пратено от Господа на римляните.

   Това би обяснило израза - quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt - станали известни в последствие на нашите грехове.

   Веднага след този пасаж Йордан добавя, че от региона, в който живеят българите са произлезли хуните като здрав корен на най-храбрите народи...- Hinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium fecundissimus...

   Изтриване
  2. Благодаря много за пояснението!

   Изтриване
 6. Но как е възможно траките да изпреварят римляните с производството на тухли и квадри ,а същевременно нашите учени да не го казват? Не го знаят ли, нова ли е информацията, одобрение ли се чака от някоя инстанция, какво е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напротив, тези факти се знаят добре от археолозите ни, познати са дори на студентите. Защо информацията не е популяризирана въпреки важността си не мога да отговоря. Този въпрос трябва да отправите към хората, от които зависи обнародването, а и обясняването на важната информация.

   Изтриване
 7. Доколкото зная въпросът за произхода на римляните не е решен. Изведнъж се появяват с знания и умения. Освен това са и войнствени. Има предположения-хипотези, но нито една от тях не е приета. Но това явно не важи само за римляните или българите. Това важи за цяла Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като цяло, римляните са потомци на старото население на Апенините - латини, сабини, самнити, волски и др., асимилирани са също и различните по произход етруски, гали, месапийци, венети.

   Изтриване
  2. Знания и умения изведнъж не се появяват!
   Може би най-голямото умение на Римляните е било да взаимстват и копират "знания и умения" от други народи със които са имали каквито и да е контакти
   https://www.youtube.com/watch?v=VI-jg3KMrSU

   Изтриване
 8. Изглежда ми малко вероятно мълчанието на тези „хора“ да се дължи единствено на академичната им „чест“. Най-често мълчанието се заплаща с достатъчно дивиденти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, нали има едно изказване - интереса клати феса...

   Изтриване
 9. Интересени две лекции за Именика на Българските князе:
  Датиране - https://youtu.be/BXMCJ2q21DA
  Евентуалната му връзка с Джагфар тарихи и цар Симеон - https://youtu.be/jU7bvykoBUo

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Станимире! Добре дошъл! Аз прочее вече се ориенирам към спиране на публикациите, или ще е за три-четири месеца, или за повече. Трябва да се работи, няма как :)

   Изтриване
  2. Извинявай, ама това ми звучи като предателство! Е, вярно, че ще доставиш неописуема радост на някои. Мисля, че досега ясно се изяви желание от участниците в блога да посрещнат твои финансови затруднения! Уважавам твоята гордост, но повече ме боли да се изостави делото насред път! Никой не може да организира това освен ти самият. Определи твоите нужди и не само „емигрантите от Америка“ ще взамат отношение. Смири се, защото е престъпно да се поставя на карта истината, за която воюваш. Народното дело е много по-важно от твоите скрупули. Ние ти вярваме!!!

   Изтриване
  3. Какво предателство добри човече! Аз не съм от желязо, а да се търси важна информация, да се селектира, проверява и да се оформи в разбираемо за всеки четиво е трудоемък процес. Няма как да съчетая писане на нови неща, публикуване, дискусия и т.н. с увеличилите се професионални ангажименти.

   Оценям готовността на сънародници да помогнат и съм трогнат, но съм и почитател на българските поговорки - Помогни си сам, да ти помогне и Господ! Не обичам да разчитам на други хора, без значение, че намеренията им са чисти и благородни.

   Изтриване
  4. По време на почивката може да се появят и нови идеи за бъдеща изследователска работа. :)

   Писаното остава, ние можем поне да го споделяме с нашите близки, познати, фейсбук приятели и така да се натрупа нужната критична маса за подмяна на учебниците.
   Вече някои политици се замислят за учебниците по история, макар и за по-новата ни история:
   https://youtu.be/gYQgFTGMhtk - "ВЪПРОС НА ИВО ХРИСТОВ КЪМ КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ НА 26.01.2018 В НС"

   Ако малко променя думите на мой приятел, бих споделил, че има два вида историци: историци по професия и историци по призвание. :)
   Историята често се използва за обслужваща доктрина на нечии интереси, ето защо са толкова ценни историците по призвание. :)

   Ползотворна почивка,
   Станимир.

   Изтриване
  5. Благодаря ти Станимире! Почивката винаги е полезна, но моето не е точно почивка, а ограничаване на дейността ми...всъщност пак е нещо като почивка :)

   Изтриване
 10. Къде тухли в Тракия преди римляните бе, на луди ли ни правиш?Тая твоята маниа за величие право България за смях защото задминаваш и македонците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И още една дума все още използвана в италианския език . Abitare , която означава обитавам. Мария Кирякова

   Изтриване
  2. Едно радикално становище

   Гледайки Колизея, винаги нещо ме е смущавало, без да съм се замислям какво е то. Помогнаха ми родоотстъпниците, които издигат в култ римските тухли за сметка на „скромната“ тракийска квадрова зидария.
   Открих в Колизея грубо нарушение на основен арихитектоничен принцип. Върху трите ажурни етажи от концентрични аркади е качен огромен каменен кютук с малки прозорчета без особени архитектурни достойнства. Човек добива усещането, че всеки момент носещите го като клечки колони ще се пречупят и ще бъдат смазани под тежестта му. Неволно сравних неудачата с нашите възрожденски къщи, чиито долни каменни етажи, оптически и конструктивно свързани с хоризонтални сантрачи, безпроблемно се справят с леките горни катове от светлоизмазани дървени конструкции, богато снабдени с прозорци.
   Италианските архитекти са известни в цял свят не по-малко от българските със своите способности. А дали римският архитект на Колизея не е целял съзнателно да напомни чрез тази сграда за смазващите човешки трагедии, които често са били наблюдавани в нея?
   А родоотстъпниците ще си останат само с преклонението пред римските тухли...

   Изтриване
  3. Музеят на Казанлък е интересно място, там са представени дори секторни тухли, с които са градени гробниците на одриските царе векове преди римляните да дойдат в земите ни.

   Изтриване
 11. Здравейте ! Относно документалния материал, който споделих на 25 януари вечера -" Incredible Animations Present The Reconstruction of Ara Pacis- The "Altar of Peace" - https://www.realmofhistory.com/2017/07/07/reconstruction-ara-pacis-altar-peace-rome, бих искала да кажа, че това е обреда за посрещане на Еней - Неговият баща е братовчед на цар Приам. След като напуска превзетата от гърците Троя, той тръгва на път и основава днешния Рим. Еней е важна фигура в древната митология. Той е персонаж от Омировата „Илиада“ и Шекспировата пиеса „Троил и Кресида“.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 12. А кой е измислил цимента? Питам защото ти майче беше казвал за тая работа че цимент било старобългарски каменъ или нещо такова.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Циментът е изобретение на римляните, в това не е нужно да се съмняваме. Друг е въпроса каква е етимологията на caementum. Нейното значение е камък, дребни камъни използвани при направата на продукта цимент. Очевидно е, че caemen(tum) идва от камы, камѣнъ, но следвайки догмата, че българите са азиатци и няма как да са оказали влияние на жителите на Лациум в древността, очевидното и логичното се потулва и се търсят абсурдни и неясни обяснения.

   Изтриване
 13. Добри човече Павле,

  Ти ужасно ме разочароваш! Не разбираш ли, че поради мисията, която си приел, твоят живот не принадлежи на теб самия! Дори и краткотрайно прекъсване може да се окаже фатално! Змията се бие по главата, докато е жива защото, ако ѝ дадеш отдих, тя може да се съвземе и да ти надделее! Ако наистина сме траки, ние сме длъжни да ти осигурим условия за работа защото никой от нас не може да довърши делото ти. Аз съм убеден, че средствата, които са ти необходими ще бъдат използвани за каузата на България! Срещал ли си това слово: „Не обвързвай устата на вола, когато вършее!“? Само ти можеш да кажеш от какво имаш нужда, а ние ще реагираме, всеки – според ангажираността си.
  Твой:Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма никаква причина за разочарование. Това не е първия път когато прекъсвам дейността си за известно време. Нищо фатално не се е случило преди, надявам се и сега да не се случват лоши неща, всичко е Божа работа.

   Никой не е длъжен да ми помага, нито пък аз съм длъжен да приема чужда помощ. Всеки прави това, което може и го прави най-добре когато следва принципите си.

   Изтриване
  2. Абе то май и аз, като гледам как се развиват „събитията“, ще трябва да ти отдам право. И ще кажа като Левски: „Ех...народе...“.

   Изтриване
  3. Събития като събития Орфей, нищо ново под слънцето, само опаковката е различна, но същноста не. Остави го Павел да си работи, че то без пари не се стои, да не говорим за това че историческите книги са скъпи. Всичко това е на негов гръб и е негово право да спре когато и както поиска. Нека и други да поемат товара на доброто дело, за да не се получава като с Ценов - един да се жертва другите да гледат сеир.

   Изтриване
  4. „Остави го Павел да си работи, че то без пари не се стои,...Всичко това е на негов гръб и е негово право да спре когато и както поиска. Нека и други да поемат товара на доброто дело...

   Така ли, г-н проф. Д.И.??? Виждам колко сте възхитен от едно такова развитие!!! Вие ли сте този, който ще приеме товара на Г-н Серафимов??? Много трогателно от Ваша страна, но не ставате за тая работа, защото сте корумпиран „историк“! Г-н Серафимов е способен на саможертва, но въпросът е там, че когато има нужда временно от финансова помощ, всички самоизявени родолюбци от блога барабар мераклиите от великата презокеанска страна мълчат като риби! Сеирджиите на са само от времето на Ганчо Ценов!!!

   Изтриване
  5. В интерес на истината трябва да кажа, че финансова помощ ми е предлагана и то в сериозни размери. Както живеещи в България, така и сънародници живеещи в чужбина на няколко пъти ме помолиха да приема финансовата им помощ.

   Отказах на всички и обясних, че не съм беден човек, просто в определени периоди от време ми се събира доста работа и поради това не смятам за разумно да се претоварвам. Все още имам средства за специализирана литература, ако закъсам, ще се обадя на когото трябва.

   Изобщо не възнамерявам да спирам, имам 12 нови работи, а и идните месеци ще създам други. Това, че няколко месеца няма да публикувам не е никакъв проблем. В архива на блога ми има над 250 материала.

   Изтриване
  6. Левски не е казвал никога „Ех...народе...“. Ако визирате онова "Народе????", то прегледайте цялото тефтерче в какъв контекст е казано, а и се запознайте с кореспонденцията на Апостила и ще разберете, че Левски е използвал "?" вместо "!". Да не познаваме древната ни история, поради всичките манипулации и лъжи е едно, но да не познаваме делото на Апостола и да втълпяваме на населението на България, че дори той се бил отчаял от народа си е престъпление и висша форма на нихилизъм.

   Изтриване
  7. Черненето на паметта на велики Българи като Васил Левски, а и внушаването на вина на народа, си е част от психологическата война, която се води срещу нас, а тя е започнала още по времето на Херодот.

   Изтриване
 14. KANAΣYBIΓI (известни са KANAΣYBHΓH и още няколко начина за изписване,княз на биги. МНХАНЛЪ ВЕЛНКІН KNZZЪ БОЛГАРСКІН - "Княз" е аристократична титла на славянски владетел или феодал без вселенски характер.

  Произходът на думата идва от праславянското "кънѧѕь" (kъnędzь), което съответства на българското "кнeз", на руското "князь", на полското "książe", чешкото "kníže", сръбското "кнез" и хърватското и словенското "knez". По западните български територии, както и сръбско, по време на османското владичество "кнез" има значение на селски велможа/първенец, значение близо до това на думата "кмет".

  ОтговорИзтриване
 15. Преди няколко години във вестник прочетох,че при разкопки по нашето
  черноморие е открито писмо в което се
  казва,че гърците не са превзели Троя.
  И че Троя е разрушена от тракииски цар
  заради не удържани договорки за оказаната им помощ.Ако е вярно може ли
  повече сведения ако има.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За първи път чувам за подобно нещо, навярно e станало объркване поради един пасаж от работа на Страбон, в която се казва следното: "Phrygians crossed over from Thrace and slew a ruler of Troy and of the country near it, those people took up their abode there, whereas the Mysians took up their abode above the sources of the Caïcus near Lydia. "-Strab.XII.8.3.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12H*.html

   Фригийската миграция за Мала Азия обаче е доста векове преди Троянската война. Смятам, че точно хора от групата на фригите са дали алтернативното име на Троя - Илиос, понеже град с такова име е локализиран и в европейските поселища на фригите.

   Изтриване
  2. Аз пък четох това,което също е интригуващо. Древният Илион е другото име за Троя,и Константин Велики се съгласил по желание на съгражданите си избрал за място на новата столица мястото на стария Илион,но после премислил и избрал друго - недалеч от него.

   Оказывается, римский император Константин Великий, основывая Новый Рим, будущий Константинополь, пошел навстречу пожеланиям своих сограждан и "выбрал сначала МЕСТО ДРЕВНЕГО ИЛИОНА, ОТЕЧЕСТВО ПЕРВЫХ ОСНОВАТЕЛЕЙ РИМА". Об этом сообщает известный турецкий историк Джелал Эссад в своей книге "Константинополь" [240], с.25. Но ведь Илион, как хорошо известно в скалигеровской истории, это просто другое название ТРОИ. Как говорят далее историки, император Константин все-таки "изменил свое мнение", немного сместил новую столицу в сторону и основал Новый Рим неподалеку, в городе ВИЗА'НТИЙ.

   Изтриване
  3. Нямам сведения Константин Велики някога да е възнамерявал да мести столицата в Илион. Зная за друго, този император често е казвал: Sardica mea Roma est-Сердика е моят Рим.

   Изтриване
  4. Не,става дума,че е заложил Константинопол на мястото където е била Троя, а после премислил и малко по-настрани я започнал,до град Византии.

   Изтриване
  5. ...по-горе не става дума за преместване...

   Изтриване
 16. Здрасти, защо не позволиш да се пишат коментари на страницата ти във фацебук, ще се получават добри дискусии, някой ще оспорват други ще оспорват първите, но резолтата винаги ще е в интерес на истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На страницата ми може да се коментира и доста хора го правят.

   Изтриване
  2. Да, вероятно могат, но отново избирателно както и тук по усмотрение на Спароток, т.е. само тези които го възвеличават и споделят теорията на Г. Ценов. Истината не е от значение за тракедонистите.

   Изтриване
  3. Анонимни, вземи научи Български първо, после ела да спориш с батковците. Сериозно!

   Изтриване
  4. Кои са батковците и за какво спорят, сериозно?

   Изтриване
 17. Четейки негативните, провокационни, нямащи нищо общо с темата на студията писания, мисля, че това са платени или неволни апологети на "Отворено Общество" на унгарския евреин Дьорд Шорош, служител на еврейската фамилия Ротшилд за Европа която ръководи и ЦРУ. Тази "неправителствена" организация финансирана от САЩ е пуснала пипалата си във всички сфери на обществения живот в България. И усилията трябва да се насочат към елиминиране на тази организация. Изключително вредна за България. Не го очаквам от актуалното правителство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И да оставим само руските организации нали? И така до края на света. На Сорос не му дреме за България. Ни сме толкова незначителни като пазар финансов и всякакъв друг за него и за целия запад, че никой не се интересува какво става тука. Ако беше обратното щеше досега да сме като Унгария например. Да там има поне осем огромни заводи свързани с автомобилно производство! Тука няма даже и за Москвич. Интересни сме само и единствено за блядовете. Интересни да им плащаме по 5 млрд. на година за газ, да им плащаме незнайно колко млрд. за отработеното ядрено гориво с което зареждат Козлодуй, за прескъпия и некачествен бензин и дизел от Лукойл и т.н. В този смисъл платените тролове са се с рубли платени и нищо друго. Това са родоотстъпници с умствен капацитет на чехълче или амеба. Толкова са некадърни, че стават само за да плюят и да се правят на "патриоти". Сорос стана нарицателен защото блядовете не харесват да имат конкуренти в Унгария. Да ама не. И понеже там се хващат полезните идиоти на приказките за Сорос, блядовете го приложиха във всички бивши соц.държави.
   И накрая престанете с тези призиви за ликвидиране на който и да е било! Това е примитивно! Много чекистко и Сталинистко е това мислене. Вече сме 21-ви век. Освободете главите си от простотията. Огледайте се около вас и помислете какво хубаво можете да направите. Никога не трябва да се избиват помежду си БЪЛГАРИ. Та нали искате ДЕМОКРАЦИЯ. Само че се замислете какво точно означава това. Нека има всякакви различни хора и по убеждения и по какво ли не. Това само ни прави по-силни. Много примитивно е да искаш да унищожиш различните. И какво? Матрицата? Поредната тухла в стената? Не бъдете толкова заблудени? Мислете, разсъждавайте хора! Народе???
   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход

   Изтриване
  2. Глупости. Ти и гръко-рушляшко-сръбските тролове заливате дискусията с провокации. Американската историческа наука показва по-много по-обективен начин фактите до които достига и прави необременени с исторически империализъм заключения, в това число и за миналото ни. За разлика от лъжите на любимите ти рушняци, които си сменят "заключенията" щом сменят вожда си.. А Сорос и ЦРУ пък и хабер си нямат да ни пробутват техни версии за историята ни. Напротив - колкото и да ти е гадно, американците ни натиснаха да се сдобрим с макетата, които рушняците изкарват сърби, гърци..но не и българи. И ако, противно на напъните на рушняките, един ден се обединим с тях, заслугата ще е на "соросоидната" ти Америка...Примери колкото искаш.

   Изтриване
  3. ЕЙ ОТ ТАКИВА КАТО ВАС БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ПРОКОПСА!!!

   Изтриване
 18. Поздрави Павка! Като мислиш за почивката на семейството си, избери правилното място....!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зная аз, но този път може да сме по-голяма група. Ще Ви се обадя като стане време за идване, за да намерим място за преспиване и на още двама души.

   Поздрави на всички в къщи!

   Изтриване
 19. Здравейте Павел! С нетърпение очаквам вашите публикаций и се четат на един дъх! Сега вече съм убеден че Один е българин.Норвежки изследовател търси следи за него в района на Стара Велика България.На скоро попаднах на едно клипче във ю туб което много ми хареса като критика към историците и напъните на други наций да омаловажат или скрият приноса ни към световната цивилизация.Поставям го тук.
  https://www.youtube.com/watch?v=zKc7NQdrUx4&feature=share
  Поздрави от Стокхолм
  Иван и Цецка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината винаги излиза наяве, да му мислят тези, които се опитат да я изкривят.

   Изтриване
 20. Към Анонимен31 януари 2018 г., 11:13 ч. и Luben Стойков31 януари 2018 г., 14:39 ч. Господа, държите се като футболни запалянковци, демонстрирайки някакво псевдо патриотарско поведение, и намесвайки веднага Русия. Да, Русия е велика и винаги ще бъде велика. Тази реакция говори, че или сте евреи или сте слуги в "Отворено Общество". Да ви припомня думите на кървавия пълномощен диктатор на Украйна - българския евреин Раковски - Рейковер redsymphony.htm за това, че "...властта над този свят е в такива същества, които могат да накарат половината свят да произвежда говна, а другата половина да ги яде"! Института "Отворено общество", е една машина за разлагане на държави като България. Същият институт явно е едно от оръжията на ЦРУ. "Институт Отворено Общество и мрежата му осъществява редица инициативи и се цели да създаде отворени общества като оформя правителствената политика и подкрепя образованието, медии, здравеопазването и човешки и женски права, както и социални, правни и икономически реформи". Това е определение от самия институт! Дори сами си казват, че целта им е да "оформят правителствена политика". Наистина Нагло! В кои страни работи Отворено Общество? Албания, Армения, Азарбейджан, Босна, България, Хърватия, Чехия, Естония, Грузия, Гватемала, Хаити, Унгария, Казахстан, Косово, Киргизстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, ЮАР, Таджикистан, Турция, Украйна, Узбекистан както и цяла Южна и Западна Африка. Сигурно ви е направило впечатление, че в списъка не фигурира нито една западна страна.

  ОтговорИзтриване
 21. Към Анонимен31 януари 2018 г., 11:13 ч., Христослав и Luben Стойков31 януари 2018 г., 14:23 ч.-продължение. Защо "ОО" заедно с всичките си фондации идват в страни като нашата? Отговорът е прост. Чрез тази организация те подлагат цели нации на тотално разложение и западане, при което по-лесно могат да се контролират. Как обаче той подлага страните на разложение? Да се вгледаме в нашата мила Родина. Институт "ОО" създава и поддържа организации на етнически принцип, които целят благоденствието на всички, освен на коренното население на страната, тоест ние - българите. Най-смешното е, че вместо да "интегрират" /уж това им е целта/ някой народ към друг, те правят точно обратното - отделят го. Създават му медии, училища и т. н. Нека разгледаме обстойно цялата дейност на "ОО" в България:Тук институтът поддържа 94 етнически организации - Агробизнесцентър "Кубрат", Асоциация "Интегро", Балкански център за регионално развитие с Клуб за човешки права, Български адвокати за правата на човека, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Български хелзинкски комитет, Дружество за изследване на малцинствата "Студии Романи", Дружество за турски език и култура, Дружество за турско-българско приятелство, Етническа хармония, Институт за изследване на интеграцията, Институт за международно сътрудничество към Асоциацията на германските народни университети - Бюро за проекти - София, Институт за политически и правни изследвания, Институт "Отворено общество" - София, Клуб "Отворено общество" - Русе, Клуб "Отворено общество" - Сливен, Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, Младежка доброволческа служба - Стара Загора, Младежки културно-информационен център - Димитровград, Проект "Права на човека", Регионален фонд - ИГА - Пазарджик, Сдружение "Гаврош" - Варна, Сдружение "Толерантност", Училищно настоятелство "Феникс" - Лом, Фондация С. Е. Г. А. , Фондация АКСЕС - София, Фондация "Българска традиция", Фондация "Джендър проект в България", Фондация "Етнокултурен диалог", Фондация "Етнопалитра - Трубадури", Фондация "Здравни проблеми на малцинствата", Фондация "КЕЪР Интернешънъл - България", Фондация "Либерална интеграция", Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права", Фондация Партньори - България, Фондация "Партньорство", Фондация "Право на защита", Фондация "Толерантност", Фондация "Център на неправителствените организации" - Кърджали, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ, Център за работа в общността "Деметра" - Бургас, Център за социални практики, Център "Образование за демокрация", Читалище ЛИК - Плевен, Център по етнокултурно образование и възпитание - София, Арменско училищно сдружение "Степанос Ховагимян", Бюро за самопомощ Столипиново, Гражданско сдружение "Евет", Еврейски комитет "Цион",

  ОтговорИзтриване
 22. Към Анонимен31 януари 2018 г., 11:13 ч., Христослав и Luben Стойков31 януари 2018 г., 14:39 ч. -продължение. Еврейски център "Хабад", Женска независима ромска организация "Кармен" - Разград, Женско ромско сдружение "Добра Майка" - с. Вардун, Инди-Рома-97, Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България, Координационен съвет на арменските организации в София, Културно-просветна организация на арменците в България "Ереван" - София, Културно–просветно сдружение на кримските татари, живущи в България – "Асабай" - гр. Вятово, Младежко дружество "Изгрев - Столипиново", Младежко ромско сдружение "Нов път - 98" - Търговище, Национален ромски център "Свети Георги", Обединен ромски съюз, Областен ромски съюз - Бургас, Общоарменски благотворителен съюз "Парекордзаган", Организация "Дром" - Видин, Организация на евреите в България "Шалом", Ромска младежка организация - Сливен, Ромски обществен съвет "Купате" - София, Ромски самарянски съюз - Ямбол, Сдружение "Амалипе-Приятелство", Сдружение "Бъдеще за ромите" - гр. Дупница, Сдружение "Доверие", Сдружение "Заедно" - Видин, Сдружение на ромските жени и деца "Надежда", Сдружение "Нево Дром" - Кюстендил, Сдружение "Обновление", Сдружение "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца" - Лом, Сдружение "Романи Бах" - Самоков, Сдружение "Свят без граници" - Стара Загора, Съюз на арменските културно-просветни организации, Турски културен център "21 век", Фондация "Андрал" , Фондация "Дайвърсити", Фондация "Дъга" - Стара Загора, Фондация "Здравето на ромите" - Сливен, Фондация "Интеграция и развитие на малцинствата", Фондация за мултиетническо сътрудничество "Напредък" – Пазарджик", Фондация "Романи Бах", Фондация "Ромска солидарност" - Петрич, Фондация "Ромско бюро - Монтана", Фондация "Равен достъп", Фондация "Рома - Лом", Фондация "Саворе" - Самоков, Фондация "Шам", Център за ромънски език и култура, Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - Велико Търново. Това са парите давани за унищожението на България. Друга дейност на института е да поддържа и доста медии - 18 цигански, турски и ромски печатни издания - Кайнак, Филиз, Балон, Гьонюл, Делиорман, Сабах, Родопско равновесие, Заман, Ромски информационен седмичник и Ромска информационна агенция "Де факто", Андрал, Джипси рай, Дром Дромендар, Списание "О Рома", Акана, Житан, Заедно, Права на ромите във ФОКУС, Еврейски вести, Барберан и 1 телевизия - Рома Тв, Видин. Шорошовите "деца" пък доста често говорят против хора, които мислят за развитието на българската нация.Например в списание "Обектив" /издаван от БХК/ доста често се нападат хора, които защитават националните интереси. Според някои от статиите те трябва да бъдат съдени. Видимо и вие така мислите.

  ОтговорИзтриване
 23. Днес отново в Гърция има протести относно името на съвременната държава Македония. У гърците е заложено сведението, че древната македонска държава е на етнически гърци. Ние знаем, че това не е вярно и древните македонци са траки. Следва въпроса, защо участващите в правителството партии от "Обединени патриоти" не направиха митинг и не пуснаха нота до гръцкото правителство, че древна Македония няма нищо общо с Гърция. Това можеше и може да стане, като се обяви в Брюксел в централата на Европейския съюз от нашите евродепутати. В този случай ще отпадне и внушението у населението на съвременна Македония, че са наследници на древните македонци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Македонците не са малолетни и трябва да се оправят както намерят за добре! Не е работа на нашите патриоти да се подлагат на ударите за тези, които до вчера рушаха паметниците ни.

   Изтриване
 24. Здравейте . Обикалям от известно време по музеите из милата ни родина и все по-осезаемо е чувството , че се опитват да скрият и умаловажат нашата история . Не може в НИМ траките да са представени на 20 к.м . В Националния Археологически музей се мъчих да открия нещичко от предците ни , но уви . Само гръцки и римски находки . Едва на втория етаж в едно ъгълчке открих надпис за един пръстен , че е на тракийски език . При условие че има над 60 000 гробници по нашите земи , оставени от траките , това е подигравка . Скоро си зададох и друг въпрос - коя е най-старата книга на български език ? Нали сме дали кирилицата на света . Чичко Гугъл не можа да ми отговори еднозначно , което е абсурдно .
  Поздрави за това което правите . България ще пребъде !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. България наистина ще пребъдне защото броят на пробудените българи расте. Надявам се скоро да бъде сложен край на организираното унищожаване на културното ни наследство, а същевременно с това да се покаже на света истинския облик на нашето минало.

   Изтриване
  2. Най-старата българска книга, която е открита, написана на глаголица, доколкото знам е "Асеманиевото евангелие". Все пак това е след като Кирил и Методий са създали първата българска азбука - глаголицата. Смятам, че тя е създадена възоснова на по-стари писмена, донесени от българите, които създават тук държава - защото преди това е имало огромни славянски маси, живеещи на родове, а преди тях, разбира се траките. Все пак държавността е установена тук от българите, затова и се нарича държавата България, а не Славяния. Така смятам.

   Изтриване
 25. Александра Дохлинска , преди Одриското царство да бъде завоювано от римляните , е приело християнството.
  Саракин е обединил Орфизма с учението на Христос .Гетите са твоите славяни .
  Д.Милев

  ОтговорИзтриване
 26. Привет! Поздравления за работата Ви! Може ли да помоля да напишете двете думички от 8 точка, които са изписани на гръцки (мисля), как точно се четат/произнасят? Благодаря! Продължавайте в същия дух! Скоро всичко ще излезе на бял свят!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ДоНели Кирилова15 декември 2022 г. в 9:49 ч.
   Вие питате за произношението на χάλυψ, Χάλυβες, то е халипс, халиби.
   Поздрави!

   Изтриване