5.12.2018 г.

КЕХЛИБАРЕНИТЕ НАДПИСИ И ВАЖНОСТТА ИМ ЗА НАШАТА ИСТОРИЯЗа народ нямащ своя азбука, дедите ни наричани по време на Античността траки, са оставили огромен брой надписи. Във Фригия епиграфските паметници са стотици, броят е около 350, като това са оцелелите, а не всички направени. На територията на България са запазени надписите от Езерово, Ситово, Кьолмен, Дуванлий, Браничево, Буково, светилището край Вишеград, Надарци, връх Драгойна, Пандурската могила до село Драгодан.

Не можем да забравим и древните паметници оставени преди около 2500 години от нашите деди на принадлежащият ни в миналото остров Самотраки. До този момент са публикувани само 40 надписа, но реалната бройка е по-голяма. Важно е да се спомене и това, че обясними на български език посвещения, гравирани върху еленови рогчета и сребърни съдове от V в.пр. Христа, се срещат в различни локации от северната част на Апенинския полуостров.

Изразите “esi umni ne sur”-еси умни не сур”, “esmi venelu slanii”-“есми Венелу слании”, могат да се преведат като ти си умен, а не неопитен, аз съм изпратен на Венел. На тези от нас, които са позабравили уроците по старобългарски, ще напомня, че ѥсмь означава аз съм, а ѥси означава ти си.

Въпрос на време е всичко, което дълго време е било потулвано, да бъде открито и да стане ясно, че историята на азбуката започва на Балканите. Свидетелствата за това продължават да се трупат и въпреки упоритата съпротива на казионните учени, истината ще излезе на бял свят.

Благодарение на постоянно появяващата се нова информация, ние не само добиваме по-ясна картина за историята на писмеността ни, но и за влиянието на дедите ни над други народи, даже и над тези, за които няма точни исторически свидетелства, че са били в близки отношения с дедите ни наречени траки в далечното минало.

В периода 1994-2000-та година, са открити интересни паметници свидетелстващи за присъствието на предците ни в Германия по време на Бронзовата епоха. Става дума за уникални находки, които са намерени по време на разкопки на древно селище. През 1994-та година, край село Бернсдорф, недалеч от град Мюнхен, немските археолози Манфред Моозбауер и Траудл Бахмайер започват проучванията си, а няколко години по-късно, те се натъкват на уникално златно съкровище и надписи върху една доста необичайна основа – кехлибар.

Златото е с толкова чиста проба, че учените са силно удивени и някои от тях смятат, че се касае за фалшификация. В последствие се оказва, че артефактите са автентични, а чистотата на благородния метал само свидетелства за невероятните способности на майсторите от древността.


Златното съкровище от Бернсдорф, Бавария, Archäologische Staatssammlung, München http://cdn3.spiegel.de/images/image-1091662-galleryV9-wocc-1091662.jpg


Изображение на първата плочица кехлибар


Изображение на втората плочица, на чийто гръб е гравирано човешко лице http://www.kranzberg.de/images/geschichte_kultur/bild12.jpg

Необичайни са и “буквите” – реално знаци принадлежащи на Линеар Б. Това е писменост, която е известна най-вече от остров Крит се смята, че произлиза от по-старата Линеар А. За нея се вярваше, че е възникнала на територията на Крит, но по-късно се оказа, че прототипа е в традиционните земи на траките. Учени като Харалд Хаарман, Марко Мерлини, Ричард Ръгли и др. са убедени, че десетки знаци от Линеар А произлизат от особените доста по-стари символи срещащи се по плочите от Градешница, печатите от Караново, Тартария и т.н.

Кехлибарените плочици с надписи са две, като и на двете са гравирани по три знака представящи срички. Четенето е лесно и за текста на по-голямото парче кехлибар Моозбауер смята, че гласи ПАНВАТИ, а пък за значението немския учен (цит. от И.Туречек) смята, че се касае за гръцко име - Панвати, по-точно един от аргонавтите, за които е писал Аполон Родоски.

Проблемът е, че такъв аргонавт няма, самите аргонавти в никакъв случай не са гърци, а представители на по-старото трако-пеласгийско население. В похода, който от времето преди Троянската война, участват Орфей, сънародниците му Калаид и Зет, Мопс, да не забравяме Тезей, нито пък Пелей - бащата на Ахил, за когото пък Йоан Малала твърди, че предвождал предците на българите, наречени навремето мирмидони.

Моозбауер (цит. от И.Туречек) смята, че е възможно и друго четене ТИНВА, като то вероятно е алтернативно име на Пилос. Toва тълкуване е ненадежно по две причини. Макар реално да са съществували три града с име Пилос, за никой от тях не е известно алтерннативно име Тинва, Тинвос, Тинуос или нещо подобно*(1).

В древния Пилос, в който са намерени голям брой плочици с Линеар Б, във времето, в което е гравиран надписа върху кехлибар не е имало гърци, a фриги. Страбон е пределно ясен когато твърди, че Пелопонес е получил названието си от името на фригиеца Пелопс. Негови потомци са участвалите в Троянската Война Менелай и Агамемнон.

Игор Туречек смята, че текста от по-голямата плочица кехлибар трябва да се чете като ПАРАТИ  и търси тълкуване със санскр. parvata/parvati-парвата/ парвати-планина и чеш.ср. párati-късам, разкъсвам, също и белорус. парвать-разкъсвам.  

Както четенето, така и тълкуването на Туречек са крайно несериозни. Знаците са много добре гравирани и ясно може да се прочете ПАНУАТИ, като това може да се раздели на две части ПАНУ  и АТИ.

ПАНУ означава на пазителя, на господаря. Древната дума е представена в склонен вид, тя е сродна на старобългарската титла жоупанъ, а и на стопан, чиято древна форма според лингвиста Олег Трубачов е била *asta pana-защитник, покровител на дом *(2) - БЕР VII, с.479.

АТИ е името на бог Атис, отново в склонен вид. Тълкуване на името Атис можем да получим със стблг. отьцъ-баща, чиято по-древна форма според Ст. Младенов е била *атькъ.

Изразът ПАНУ АТИ притежава значение – На господаря Атис. Този бог е почитан от дедите ни в дълбока древност. Явно се е радвал на голямо уважение защото доста от имената на предците ни са вдъхновени от името му: Atis, Attius Rhesus, Atius Cotilo. Димитър Дечев представя твърдението на Константин Псел за това, че Атис е дума за върховния бог при фригите.

Друг наш учен – Иван Венедиков свързва името на Атис с това на Атила, което си е напълно логично, но в следващият момент, без да се аргументира Венедиков търси връзка с латинския език: “Употребеното за Атила име Авитохол има своето обяснение. Причината се крие в това, че всъщност името, под което познаваме този хунски владетел, е негов прякор. Латинското „ата” или гръцкото „атте” значат „баща”. Тази дума отговаря на нашето „отец” и на името на фригийския бог Атис, богът-баща. От латинското „ата” е образувано умалителното Атила, означаващо „Бащица”.

Доста преди Венедиков да публикува работата си “Медното гумно на прабългарите, фламандският учен Аренд Ван Виндекенс представя книгата си за пеласгийския език и там, сред пеласгийските заемки в старолатинския е и думата ata/ата-баща, отец. Дали Иван Венедиков е знаел за тази подробност едва ли някога ще разберем, но поне е ясно, че свързвания с историята ни Атила, носи име вдъхновено от върховния бог на дедите ни наричани в древността траки.

Да се върнем към надписите от Бернсдорф, Бавария. Видяхме, че на по-голямата плочица има посвещение към почитания от дедите ни бог Атис. На втората плочица също има текст, но на опаката ѝ страна се наблюдава гравирано човешко лице.Игор Туречек предлага четене на знаците като ДО КА египетски + йероглиф. За комбинацията ДО КА, Туречек дава тълкуване със срб.чешк. dojka-дойка, doska/deska-дъска. По-нататъшното тълкуване е крайно несериозно и поради това ще се въздържа от споменаването му. Желаещите могат да прочетат цялото изложение на г-н Туречек използвайки активния линк в посочената литература.

По правило, с Линеар Б се пише от ляво надясно. В такъв случай четенето според мен е МЕКАЗ(О), а тази дума е идентична на фригийската МЕКАЗ/МЕКАС от изрази като IMAN MEKAS, AПEΛAN MEKAS/ИМАН МЕКАС, АПЕЛАН МЕКАС.

Имайки предвид връзката на Пану Ати от по-голямата кехлибарена плочица с фригийската ономастика, e доста изкушаващо да свържем МЕКАЗ/МЕКАС от плочицата, на чийто гръб е гравирано човешко лице с фригийската дума MEKAS -могъщ, голям.

Tя от своя страна е сродна на стблг. могѫть-господар, владетел, а и мощ, чиято най-древна форма е била *moktь/mektь (cp. латв.mêgt-мощ, мога). Като имаме предвид, че на кехлибарената плочица е гравирано и човешко лице, смятам, че то представя лицето на божество, чието име, или епитет е Меказ.

Тук стигаме до най-важното място – влиянието на дедите ни над западноевропейските народи по време на Бронзовата епоха. Реално тази тема е табу не само у нас, но и в другите държави, като там това е разбираемо – просто хората пазят интересите си. У нас пък повечето изследователи предпочитат сигурния и утъпкан път, чието покорно следване е гаранция за избягване на проблеми.

Знае се добре, че в цяла Европа, най-рано на Балканите започва обработката на злато, мед, бронз. Знае се също, че от всички европейски народи, най-рано дедите ни наричани траки, са обявени за коневъдци и бойци колесничари. Знае се отлично и това, че конят е опитомен в Черноморските степи. Също така, погребалните обреди свързани с кремация и издигане на могила над гроба на благородник, са най-стари в Източна Европа.

Не е ли логично да се приеме, че разпространението на знанията за обработка на метали, за отглеждането на коне, направата на колесници, а и налагането на нови погребални обреди в Западна Европа, трябва да се свърже с миграции на население от земите населявани от траки ?

Как иначе култът към Земела и Дионис ще попадне при етруските? Кой друг да пренесе почитта към Атис и Кибела при римляните? Възможно ли е дионисиивите мистерии и обреди като тези от Самотраки при определени групи келти (в западна Галия) да са се появили от нищото? Защо Иполит ще твърди, че келтските друиди са инструктирани лично от Залмоксис? А и как да си обясним странните негермански имена на най-ранните известни германски царе Укромир, Ариовeст ?

Във времето, през което се използва Линеар Б, в Европа се появява така наречената Култура на полетата с погребални урни. С нейното разпространение се налага и обреда трупоизгаряне, който до този момент е непознат на западноевропейските народи. Благодарение на археологически проучвания се знае, че на Балканите и в Черноморските степи особения обред се практикува няколко хилядолетия по-рано. Литературните свидетелства са разбира се от по-късен период. Челите “Илиада”, знаят, че Ахил Пелеев полага своя роднина Патрокъл на клада, а изгорелите останки поставя в урна.

Официално, Линеар Б вече не се ползва след XII век пр. Христа, но Иванка Пенева-Русева открива (и разчита!) Критско-Микенски писмени знаци върху съдове от ранножелязната култура “Цепина” (XII–VI в. пр. Хр.). 

Самите старобългарски руни би трябвало да ги има в земите ни не по-рано от VI-VII век, но фактите показват нещо различно. Съществуват над 40 съответствия между руните на дедите ни и Линеар Б – писмеността, която е използвана при гравирането на посланията върху кехлибар. Нима това може да се изтълкува като случайност?


Сравнения на старобългарски руси със знаци от линеарните писмености 

Преди повече от 40 години Георги Сотиров писа за връзката между глаголицата и Линеар Б, но уви – траколозите и историците “не са видели” творбата на родолюбивия изследовател на миналото ни. 

Сравнения на знаци от Линеар Б (1) с букви от глаголицата (1)

След Сотиров, други автори ce натъкнаха на повече прилики между глаголицата, Линеар Б, а дори и по-старата Линеар А. Едно от най-важните открития бе това, че по плочиците от Бронзовата епоха присъстват типични за старите българи родови и лични имена, прототипи на  Дуло, Вокил, Ерми, Крум, Кормесий, Винех, Севар, Кубер, Токт.

Разбира се срещат се не само имена на наши владетели, но и обикновени, типични за българите имена като Видул, Суро, Перин, Мира, Рая, Коти, Бато, Дуто, Дуньо, Войо, Суро, Русо, Марон, Дайко, Кайо, Бото, Косо.

Както виждаме - данни за деянията на дедите ни има, но няма смелост в сърцата на учените ни, смелост, за да поискат това, което ни се полага. След като ние не предяваваме претенции за своето, не можем да се сърдим на други, че го вземат. А какво става като ти вземат миналото? Не е ли това отсичане на корените? Не е ли геноцид?

За своето човек трябва да се бори, да го пази и да го предава на идните поколения със завета примерът на героите и светлите хора да бъде следван. Родното не се подарява, родното не се продава, родното не се предава!
 Използвана литература и пояснения:

1.И.Пенева-Русева,  За Критско-Микенските писмени знаци върху предмети от Халщатската култура "Цепина" – В: Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на северозападните Родопи Доклади от Националната научна конференция с научен ръководител проф. д. и. н. Андрей Пантев – Велинград, 23–24 октомври 2008 г. София, 2010;
2.Български Етимологически Речник, Слово-Терясвам, Т.7, В.Атанасов, Х.Дейкова, Л.Димитрова-Тодорова, У.Дукова, Д.Михайлова, М.Начева,М.Рачева, Г.Риков, Т.Ат.Димитров, ред. М.Рачева, Т.Ат.Тодоров, отг.ред. Т.Ат.Тодоров, АИ Проф. Марин Дринов, София, 2013;
3.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”, II.  прераб. изд., Стара Загора 1995;
4. D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
5. Р.Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999;
6.H.Haarman, Einführung in die Donauschrift, Helmut Buske Verlag Gmbh, Hamburg, 2010;
7.H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011;
8.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universit aires, Louvain, 1952;
9.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 3-5, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;


А.Мошев, БЕЗПИСМЕНИ” ЛИ СА ТРАКИТЕ?
Г.Сотиров, Чие писмо е Линеар Б? (посл.вид. 05-12-2018)
Conny Neumann, Fälschungsvorwürfe Archäologen halten Bernstorfer Ornat für echt, SPIEGEL ONLINE (посл.вид. 05-12-2018)
I.Turecek, Decipherement of Bernsdorf Amber Inscriptions (посл.вид. 05-12-2018)
Ilse Romahn, Archäologischer Tatort‘: Der Bernstorf-Krimi als Lehrstück aktueller Wissenschaftsgeschichte (посл.вид. 05-12-2018)
GEMEINDE KRANZBERG, Bernstorf – Kultplatz, Wirtschafts- und Handelszentrum der europäischen Bronzezeit in Bayern (посл.вид. 05-12-2018)
A.Lubotsky, The Old Phrygian Areyastis-inscription, Originally appeared in: Kadmos 27,1 (1988), 9-26 (посл.вид. 05-12-2018)


(1)* На плочици от Пилос е отбелязана дума TINWASIJO, но няма индиказия, че това е алтернативно име на Пилос,  в микенските документи, названието на селището е PURO/PULO.

(2)*Трубачов смята, че *asta pana-защитник, покровител на дом е иранска, късна скито-сарматска дума, но забравя няколко важни подробности. Asta, astu е трако-пеласийска дума за селище, дом, като дори има тракийско племе асти, а и област Астика. Пан- пазител, също принадлежи на трако-пеласгийската ономастика защото това реално е името на предгръцкото божество Пан-покровителят на животните, чието име може да се обясни с блг. пазя, пася. Освен това, както скитите са наричани тракийски народ, така също за сарматите е казвано, че принадлежат на семейството на гетите.


37 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Но защо заблуждавате хората по такъв начин Серафимов? Като насложим турски орхоноеснисейски руни до линеарите няма ли да намерим сходства в големи количества? Няма исторически потвърждения за роднинство на българи с микенци защото последните са гърци.

   Изтриване
  2. Микенците няма как да са гърци, понеже и фригите не са гърци :)

   Атрей, Менелай, Агамемнон и др. са потомци на фригиеца Пелопс.

   Колкото до сравненията на орхоно-енисейски руни със знаци от Линеар А и Линеар Б, съмнявам се, че сходствата са много, а и самите тюрки не са изобретатели на тази писменост.

   Изтриване
 2. Радвам се, че съм първият, който може да Ви поздрави с тази хубава работа! Никога не съм чел за линеарни надписи в Германия, а като гледам, някъде към 18-19 години се знае за тях, това не е никак малко време. Как си обяснявате мълчанието на българските учени по този въпрос, а и по други проблеми като многото общи неща между глаголическата азбука, руните и линеарните писмености?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, 18-19 години са много време, но реакция от страна на нашите специалисти няма. Възможно е те да не се интересуват от археологическите открития в Западна Европа.

   От друга страна Георги Сотиров е писал за приликите между Линеар Б и глаголицата преди 48 години. Поне на неговите работи би трябвало някой да обърне внимание, но уви - няма дори критика.

   Изтриване
 3. Пан е на полски господин. Също трябва да се има предвид.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, думата я има в полския, чешкия, белоруския, украинския, но само българите са отъждествявали с древнобалканските народи мирмидони, мизи, пеони.

   Изтриване
  2. Думата "pan" на чешки и полски означава също и "Господ"

   Изтриване
  3. Проблемът е, че не знаем как е старият вариант, в чешкия не е било pan, a hpan, поради това се смята, че идва от жоупанъ.

   Българският е сроден както на чешкия, така и на полския, но народите ни имат различна история.

   Изтриване
 4. Иван Драгоев

  Моля те спирай, недей да ръчкаш заспалите в кочината, че са ти събрали бая карез дьонметата на държавна служба и ще стане мазано, ще те разпънат на кръст задето им разваляш рахатлъка 😃

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спокойно Иване, това може ми е последната работа :) Ще имаме повече време за пиене на мурзалски чай и за четене, почивка :)

   Изтриване
  2. Както винаги,на ниво!Възхищавам се на резултата от твоя труд. Но,моля да ми отговориш за някои неща,които ми правят впечатление.Ще ти бъда благодарен.

   ***“Пелопонес е получил названието си от името на фригиеца Пелопс..
   *А,не може ли да идва от БЕЛО И МОРЕ /ПОНТОС/ Т.Е. БЕЛОМОРИЕ? И името на Пелопс да е оттам-Белопс.
   ***„се прочете ПАНУАТИ, като това може да се раздели на две части ПАНУ и АТИ.“
   *„ПАНУ,в случая не може ли да се свърже с титлата – БАН. ПАНУ-БАНУ-БАН.? То ПАН в полския и БАН в Румъния и до днес съществуват. В същност по-надолу си дал отговор.
   ***Латинското „ата” или гръцкото „атте” значат „баща”
   *Но ОТЕЦ е по старо от латинско-гръцкото.Тракийците са създатели на гръцката култура,а и на Рим! Та,кое от кое е взаимствано?
   И накрая,прочетох,че това може да е за последно..Не вярвам,ти имаш толкова последователи.И ако призовеш,аз бих тръгнал с теб,каквото и да си мислиш.Огледай се,по-силен си отколкото си представяш,а си и много по-необходим! По някога не всичко,което ни се струва непреодолимо е такова! Бог дава отговор и вярващият сам се изненадва! Здраве и живот,вяра и действие,те водят до резултати!
   Ник

   Изтриване
  3. Благодаря ти стари проятелю!!'
   Но,дай отговор! Короната е тежка!

   Изтриване
 5. ирена янчева5 декември 2018 г., 21:47

  Много интересна статия, Павеле ! Поздравления за изследването на тези малко известни факти !

  ОтговорИзтриване
 6. Горещо препоръчвам на всички да прочетат книгата (всъщност са поредица от интервюта) "Петър Димков - откровено" на Магдалена Асенова. Чете се на един дъх.

  Линк към нея в PDF http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=2&find=%E4%E8%EC%EA%EE%E2

  Извадка от главата на стр. 44 със заглавие "Тефтер хание пази всичко. Елате, вземете!":

  "1934 г., по молба на министър-председателя и на БАН да се откупи една част от турската ни архива и литература, у нас идва вуйчо ми Никола Димков и казва, че България ще има Щастие. Васил Златарски му казал: Аз написах история, а нямам две книжки за нея. Нищо нямам. В Буковския манастир намирам на полето на един требник някой от певците писал: Лято еди-кое си, тук, в селата, башибозуците на Кърджали вършеха зулуми. Взимам го като документ....."

  ОтговорИзтриване
 7. Поредната хубава и логично издържана статия! Поздарвления Спароток! Бъди сигурен, че последователите ти само могат да се увеличават!!! Хубав и успешен ден :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е последователите да се увеличават, в Блогър имам 653 регистрирани последователи, а колко са нерегистрираните, мога само да гадая.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Увеличават се феновете ти Павеле, няма майтап. Онзи ден в един ресторант чух да си говорят за тебе, но даже и в училищата те знаят хората. Някои даже препоръчват блога ти на учениците си, за което им правя евала! Няма го оня страх от едно време, значи книгата ти се разлиства вчасовете по история, това е твоята победа.

   Изтриване
  3. Победа ще е когато има достатъчно българи с високо самочувствие и желание да повторят славните дела на предците.

   Изтриване
 8. Не знам дали българите са роднини с микенците, но източниците са категорични за това кога се появяват в Европа така наречените гърци. Първите абисински цигани тоест гърци идват две поколения преди похода на аргонавтите и за това няма как да са участвали в него. И точно поради тази причина няма как гърците да бъдат отъждествени с микенците.
  Четете ги тия книги, стига сте повтаряли като папагали!

  ОтговорИзтриване
 9. Ами вижте списъка на Плиний Старши бе хора, няма кьорав грък таласократ преди 8 век преди Новата Ера, какви мореплаватели са били комшиларите, щом 600 години след похода на Аргонавтите минават Босфора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и други списъци, но и при тях срещаме същото:

   The Thalassocracies, who ruled the sea - in brief, from the writings of Diodorus

   After the Trojan war, the sea was controlled by:

   The Lydians and Maeones - for 92 years
   The Pelasgians - for 85 years
   The Thracians - for 79 years
   The Rhodians - for 23 years
   The Phrygians - for 25 years
   The Cypriots - for 33 years
   The Phoenicians - for 45 years
   The Egyptians - for [..] years
   The Milesians - for [..] years
   [The Carians - for .. years]
   The Lesbians - for [..] years
   The Phocaeans - for 44 years
   The Samians for [..] years
   The Spartans - for 2 years
   The Naxians - for 10 years
   The Eretrians - for 15 years
   The Aeginetans - for 10 years

   http://www.attalus.org/translate/eusebius2.html#225

   Изтриване
  2. Caмо да добавя нещо на меоните, те са считани за спадащи към мизите: "Mysi and Maeones and Meïones are the same" - Strab.XII.3.20.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12C*.html

   Ето какво казва Димитри Хоматиан за мизите: "Tози велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи."

   http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ko/kratkozhitie.html

   Изтриване
  3. Много добре Павка, Меоните ги бях забравил. Хубава статия, давай все така.

   Изтриване
  4. Бащата на Омир носи името Меон, но този важен факт твърде често бива пропускан.

   Изтриване
 10. Не се ли притеснявате, че професионалните историчари ще ви намразят защото откривате по-важни неща за България от тях? Те че са некадърни го знаем, но те се държат така сякаш са обядвали с господа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глупаво е да се мрази. По-добре е някой да си върши работата така, че заслужено да получи и похвала, и благодарност.

   Изтриване
 11. Това,че плочки "говорещи"на Български са намерени около Мюнхен ,защо ли не ме учудва.Такива има намерени и в Испания.
  Ще бъдат намерени и още по на север в бъдеще,вероятно...Ноо си мисля...
  ...Кога ли така наречените германски племена са проговорили на немски?Дали по време на войните с Рим,тези племена са говорили на немски или на друг език,близък до нашия...по скоро предполагам второто...
  ...Знаем как българите на север от Дунав ги направиха румънци за има-няма 150 години...незнам!!!
  Поздрави Павле!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За езика на германците аз смятам, че първоначално не е бил индоевропейски. Индоевропеизация настъпва по време на Халколита, Бронзовата и Желязната епоха, благодарение на влиянието на дедите ни. Те реално са създателите на индоевропейските езици.

   Изтриване
 12. ==Анонимен7 декември 2018 г., 15:30 ч.
  Не се ли притеснявате, че професионалните историчари ще ви намразят защото откривате по-важни неща за България от тях? Те че са некадърни го знаем, но те се държат така сякаш са обядвали с господа.==
  Един археолог каза че като копаели не обръщали внимание на новите пластове и направо ги закопвали отново без да им обръщат внимание,щото не се търсили.Представяте ли си?Просто разбърникват пластовете?Направо се затрива най новата ни история.Това лято случайно попаднах в Оряхово.Не бях ходила в тоя град от дете.С дядо ми ходих да продава жито на немците на пристанището.И изплуваха спомените ми. Явно мехващадеменцията.И отново видях,много висок ми се видя тавана в митницата,застанахме пред едни светли прозорци и вътре някакви уреди.веднага излезе немеца с нещо като лъжица с дълга дръжка,бръкна в няколко чувала по избор.Записа на дядо ми името от къде е житото.Влезе,мери нещо,толкова пари,даде ги и ни показа друго гише на което пишеше "БИРНИКЪ"Отдолу едно малко прозорче и се показа една ръка с избелели ръкавели,дядо даде пари,отидохме на пазара.Вързахме коня на една дълга железна шина,имаше много каруци волски кола и по магазините за подаръци.Толкова много дървени играчки.Имаше бърденца,бъклички ,бъклета ,бучки,ведра,чинийки,лъжички,..всики поставени в долапчета,синийки,люлки за бебета,оджаци,столчета,.гардеробчета,легла.каручки,шити кукли ,..Всичко в дърворезба ,изрисувано , отварят се гардеробчета,долапчета,.едни истински сервизи от бял изписан порцелан със супници , стъклени кани,чаши,огледала,разни порцеланови животинки.Исках всичко да ми купи.Обаааче той каза едно.Най си харесах едно гардеробче да си прибирам рокличките на шитите куклички и едно стъклено шишенце облечено с бродерия с розичка. После майка ми ми го взе щото от плата за роклята и остана и за мен за рокля.
  Потърсих големия хубав магазин с някакви склуптори на хора по фасадата но на негово място беше художествената галерия и общината в стил -бетон облечен с камък.Влязох в галерията ,имаше изложба на художник от съседното до моето село с който пътувахме.Вгалерията празник за душата.До нея обаче видях жилищна сграда от "виенското време " по която бяха запазени заоблените ъгли , и украсите около прозорците В търговската уличка видях едно мъничко такова схлупено магазинче във "виенски" стил.Щях да си купя нещо обаче закъснях и беше затворено.Запътих се към Ловния дом да видя от високо Дунава. Видях още такива стари сгради.Загледах се в реката.Една такава величествена,водите и бавно се движеха,от нея полъхваше хлад в тоя горещ летен ден.Опитах се да изчисля скоростта с която се движи,не успях,макар че във водите и се отразяваше едно,две високи облачета.Нооо,бяла,мръсна.Исках да е чиста и синя.Пропърпори едно катерче от острова към брега по негова си работа. .
  Към 2 часа се изсипа една сурия деца, включително циганчета.хапнали набързо и дошли да играят на люлките,батута. На масата седна една майка придружила сина си на следобедна разходка.
  -Ти немкиня ли си?
  - Да,как позна? Изсмя се смаяно и звънко.
  -Сетих се за един немец който видях тук преди 60 години.
  -Да,дядо ми е работил тук.Той е немец,баба ми виенчанка. Баща ми се оженил за майка ми от Остров.
  -Наслаждавам се на гледката, казах и замълчахме..
  Абстрахирах се от врявата на децата загледана в реката.Само си помислих,ама те говорят много правилно български,обърнах се да ги погледна с любопитство,ама то и циганчетата говорят така.
  Просто гражданчета си казах,наум.Нищо общо с Козлодуй. На връщане минахме по един стар път,край реката.Хлад,сянка ииии мизерия.Едни разнебитени фургони край реката и лодките.
  Да , да, това са го направили ония "чужденците"., не ние.По Дунава има една култура която все още е жива.Просто някой трябва да я види.И не,не е "виенската",чуждата,а нашата си е чак до Русе и Силистра.После ще я търсим,така както сега търсим траките и ще казваме че сме били под робство. И през това робство аз на 5,6 години си купих стъкленица за розово масло,извезана на бяла панама,сигурно от някоя австрийка.

  ОтговорИзтриване
 13. Какво ви е мнението за Тодор Чобанов? Имам впредвид заместник кмета на София, той е написал "Дворцовата архитектура на Първото българско царство", но има и телевизионни изяви заедно с други учени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чиновник. Кариерист. Верен поддръжник на официалната ни "история". Метроспирка "Хан Кубрат" или може би "Ханку Брат". Подобни примери, много.Не подлежи на развитие! Вреден за София и нейните граждани. Сивота!

   Изтриване
  2. До Богомил 8 декември 2018 г., 17:35 ч.

   Аз не съм софиянец и нямам представа дали приносът на г-н Чобанов е положителен, или отрицателен. Запознат съм с критиката засягаща управата на София, но съм и от хората, които съдят по конкретни дела.

   Иначе зная, че г-н Чобанов е противник на теорията за местния произход на народа ни. Преди време, ако не се лъжа бе подложил на критика материал от Списание 8, засягащ доказателства за това, че ние сме наследници на траките. За жалост не съм запознат с този брой на списанието и не мога да Ви кажа що за аргументи използва г-н Чобанов, и дали изобщо представя аргументи.

   Изтриване
 14. До Анонимен 8 декември 2018 г., 15:26 ч.

  Не мога да Ви кажа нищо за г-н Чобанов, понеже нито го познавам лично, нито съм чел нещо от него. Имах намерение да си закупя "Дворцовата архитектура на Първото българско царство", но един приятел ме разубеди с твърдението, че въпреки хубавите илюстрации, книгата не си заслужава купуването понеже авторът дърпа много към Иран.

  Дали наистина е така, не смея да твърдя защото аз лично не съм запознат с въпросната работа на г-н Чобанов. Доверявам се на думите на приятелите си, но обичам и да проверявам. Докато не проверя, не мога да Ви кажа какво мисля за качествата на г-н заместник кмета.

  ОтговорИзтриване
 15. Г-н Серафимов, понеже става въпрос за надписи от доста време следа как разни хора разчитат онзи от съдовете на съкровището в Башова могила, Дуванли,а именно ΔAΔAΛEME.
  По всякакъв начин се опитват да докажат произходът му от гръцкото прилагелното δαίδαλος - сръчен, умел, майсторски, или дават някакви абсолютни фантасмагории от сорта:"Деметро,пази ме" където ДЕ е демек богинята и какво ли не още.
  Абсолютно нямам намерение да измислям нови "древни" тракийски думи,защото те си седят и кротуват в нашата реч и особенно в диалектите ни.Няма как езикът ни да не е най-стар в Европа поне, защото от тук се е пръкнала Европа(справка пещерата Козарника и други има,това е друга тема).
  Съдовете от Дуванли(дори да са гръцка изработка,както твърдят специалисти) не са ползвани за всекидневна употреба от притежателя им(богат човек явно) защото не са захабени и повредени и т .н,а надписите са правени допълнително - явно в правилното време и място - за погребението в могилата.Това трябва да ритуални съдове.
  От орлов поглед се забелязва(ако отхвърлим версията за тракийско име -няма такова документирано,гръцко прилагателно и др подобни) чрез генетичната памет един израз от 3 думи: ДА ДАЛЕ МЕ
  ДА и МЕ - си ги ползваме дневно и сега
  ДАЛЕ - ДАЛЕ-че,ДАЛЕ-ко,ДАЛЕ-чина,или рус.ДАЛь,вДАЛИ,ДАЛЕ-е и подобни в славянската(българска) реч е навсякъде със смисъл далече,там на далече,в далечното,отдалечава ....
  Дале напомня на глагол от далече: отДАЛЕчавам се - отивам по на далеч от сегашното си място,разДАЛЕчавам се - увеличавам разстоянието,
  "Да дале ме" не може да означава нищо друго освен:" Да ме води надалече(отвъдното)" или
  с други думи да ме съпровожда (в могилата) по пътя към далечното,в другия свят.
  Поздрави!
  ПС.От много места напоследък чужди учени казват: Да,много е възможно българският език(а може би и писсменност) да е по-стар и от гръцкия, просто нека нашите учени да седнат здраво и го докажат смело и категорично, с високо вдигнато чело!Стига са ни крали от всякъде и от веки веков!
  А на вас Павле,адмирации за неуморния труд и все така напред с рогата,има защо !
  ЛК

  ОтговорИзтриване