4.08.2019 г.

ФАЛШИФИКАТ ЛИ Е ИМЕННИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ?


Един от най-интересните извори за историята на народа ни се явава и един от най-подценяваните, а за жалост и един от най-манипулираните. Става дума за така наречения “Именник на българските князе”, който в миналото, без абсолютно никакво основание бе наричaн“Именник на българските ханове”. Казвам без основание, защото в текста се срещат думи като княз и княжение (княжество), но отсъстват напълно думи като хан и ханство.

                                                  Фрагмент от "Именника", Московски препис, изобр. Уикипедия 

Навярно поради своята краткост и неясни моменти, документът е считан от определени хора за фалшификат. Понеже вече няколко пъти различни читатели ме питат какво мисля за “Именника”, дали е надежно сведение, дали е от полза за разбирането на далечното ни минало и т.н., реших да представя виждането си по този въпрос в настоящата работа.

Безспорно, фалшиви, представени по некоректен начин исторически източници има. При войната с хетския цар Муватали, армията на египетския владетел Рамзес Велики е разбита, но египетските хроникьори пишат за победа. Доста по-късно във времето, легионите на император Домициан са победени от бойците на цар Декебал, но в Рим бива празнуван триумф, въпреки позорното поражение.

Дали обаче “Именникът” е фалшификат, дали можем да му се доверим? По принцип всеки документ трябва да се провери, нужно е да се направят сравнения с други писания засягащи хора и събития от засегнатите времена. Задължително е да се търсят потвърждения от областта на ономастиката. С други думи – трябва да се проучи дали в посоченият в документа период от време, в областта засегната в текстта има названия на реки, селища, планини и т.н. принадлежащи на езика на споменатия в“Именника” народ – в случая българския.

Преди да започнем изследването, трябва да си зададем въпроса: ако “Именникът” е фалшификат от сравнително ново време, кой има интерес да го поръча и направи?

Документът е намерен от руския учен Андрей Попов през 1861-ва година. За нас това е черен период от време – тогава дедите ни са най-жестоко подтискания народ в Османската Империя и не разполагат нито с политическо влияние, нито със значителни финанси. В никакъв случай не може да се приеме, че българин би могъл да проникне в руските архиви, да подкупи служителите без тайната полиция да разбере, а и да вкара сред пазената автентична литература три ръкописа явяващи се различни преписи на “Именника”.

През 1861-ва година има будни и интелигентни българи като например Георги Сава Раковски. Той обаче нито разполага с някакво влияние в Русия, нито пък властите там са благосклонни към него. Раковски не притежава и нужната литература, за да създаде документ, в който не само да отрази речта на дедите ни от Средновековието, но и специфичните за Именника  термини като имен, шегор, алем и др.

В случай, че “Именника” е фалшификат, то този документ няма как да е създаден от българи. Кой обаче е заинтересован да изкара на бял свят свидетелство, че още през II век българите са имали свое княжество? През втората половина на XIX век, нито руснаците, нито британците, нито пък историците на германската историческа школа имат интерес от появата на такъв документ.

На територията на Крим, топоним Малоросса/Malorossa е регистриран през VII- VIII век, а за държава Киевска Рус говорим през IX век. Англосаксите се заселват в Британия през V век, но консолидацията на Англия е едва през IX век. Франките създават своята държава по-рано - в края на V век, но това не би било възможно без отслабването на Римската Империя поради войните ѝ с армията на Атила (за когото се предполага, че е споменатия в в “Именника” Авитохол).

През XIX век, а и по-рано, никой няма сметка да се разбере, че първата национална държава в Европа е тази на българите.

В “Именника” е казано съвсем ясно, че 515 години преди княз Аспарух (Исперих кнѧз) владетелите от рода Дуло са имали княжество от другата страна на Дунава (сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі.). Това означава, че въпросното княжество е съществувало през 165-170-та година, или с други думи: то е повече от 300 години по-старо от царството на франките и около 700 години по-старо от държавите на русите и англосаксите.

Някои хора изразяват съмнения относно достоверността на “Именника” поради термините шегор, имен, алем и т.н. Трябва да подчертая, че това са особени думи от древен календар, като те не могат да бъдат използвани, за са се определи етническата принадлежност на старите българи. Все пак, дванадесетте названия на месеците – от януари до декември са римски, но това не означава, че родната реч на дедите ни е била латинска.

Важно е друго – има ли значително историческо събитие, което да съвпада с така наречената нулева година на “Именника”? Taкова събитие има, през 170-та година, живеещите край делтата на Дунава траки костобоки, прекосяват голямата ни река, разбиват всички римски легиони, като дори успяват да проникнат на юг чак до намиращата се във Фокида (централна Гърция) Елатея:

An army of bandits, called the Costoboes, who overran Greece  in my day, visited among other cities Elateia” -Paus. 10.34.5


Макар сведението да е представено от очевидеца на събитията Павзаний, Ърнест Браянт се съмнява в достоверността на разказа. Изследователят на миналото се чуди как костобоките са достигнали толкова дълбоко във владяната от римляните територия, без да покорят (и осигурят тила си бел.моя) Мизия, Тракия и Македония.

Всъщност няма нищо чудно, както и при други антиримски въстания, местното население подпомага на “нашествениците”, с които реално дели един произход. Та нима дълги векове по-късно, в края на ХIX век, значителна част от подтиснатите българи не се присъединяват към опълченците и освобождаващите страната ни руски войски?

Проблемът на Браянт е в това, че той не е знаел за общите корени на прииждащите от другата страна на Дунава костобоки и подчиненото на Рим тракийско население, а точно това обяснява и “странното” действие на бунтовциците, а именно опита им да прочистят Фокида от римските войски. Тази област е известна с това, че от дълбока древност е обитавана от траки: “Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus” -Strab.VII.7.1.


Проблемът на Браянт e и проблем на нашите учени. Приемем ли, че костобоките са част от мизите наречени още българи, всичко си идва на мястото и мистериите от историята ни изчезват. 

Благодарение на Страбон знаем, че преди около 2000 години, гетите и техните роднини мизите обитават земи както на юг, така и на север от Дунава: Now the Greeks used to suppose that the Getae were Thracians; and the Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi”-Strab.VII.3.2
Карта направена по сведения на Клавдий Птолемей, вижда се ясно, че на север от делтата на Дунава има област Мизия

C идването на римляните, част от гетите и мизите остава под властта на Вечния град, а друга част – обитателите на земите на север от Дунава запазва своята свобода. В началото на II век, през 105-та година, император Траян успява за победи царят на северните траки Декебал и да завладее част от земите му, но в стръмните източни Карпати и в Черноморските степи, римският владетел не посмява да пристъпи.

Тези територии остават владение на свободните гети и мизи. Там се са абсолютни господари, но тази тема не е засягана адекватно от нашите учени, а е от огромна важност за разбирането на историята ни.

Само 65 години след падането на гето-дакийското царство на Декебал, дедите ни успяват да възстановят силите си и през 170-та година – нулевата година на “Именника”,  основават княжество. Използването на термина княжество вместо царство, според мен показва, че има смяна на благородническата прослойка, т.е. вместо гето-даки, сега на власт са мизите, които по-рано са били подвластни на цар Декебал.

Част от самите мизи носят името българи и от 170-та до 680-та година то набира популярност и престиж, като през IX век е прието от всички мизийски роднини и става колективно название за древнобалканските народи.

Разбирам, че причисляването на старите българи към най-старото население на Балканите ще бъде посрещнато със скептицизъм от определени сънародници, но техните съмнения се дължат на непознаването на определени важни факти:

1. Споменатите в Именника старобългарски родови имена Дуло, Вокил/Оукил, Ерми са регистрирани най-рано не край Памир, Тибет и Сибир, а в микенски документи на над 3300 години. Дуло се среща в документ с регистрация KN Dd 1193 (по Вентрис и Чадуик), Вокил/Оукил можем да намерим в документ  1509 Xa 70 (по Еванс), а Eрми присъства в документ  551 Ka 42  (по Еванс).

2. Старото над 3300 години име Дуло е отъждествено с тракийските имена Дулас, Дулес, Дулос от руския учен Юрий Откупщиков, знае се и, че на известен брой тухли от Плиска се среща тракийското име DULES, но историците и археолозите ни упорито отказват да го свържат със старобългарското родово име Дуло.

3.Подложилият на анализ старобългарска чернолъскава керамика археолог Стамен Михайлов стига до извода, че “съдове с механично излъскана повърхност откриваме още в епохата на енеолита, бронза и особено през латенската епоха, когато се оформят всички основни елементи на т. нар. сива тракийска керамика, чието по- нататъшно развитие ние виждаме именно в чернолъскавата керамика от Нови пазар.” С други думи: корените на този тип старобългарска керамика са на Балканите и то още в Медно-каменната епоха (енеолита).

4. Цитирайки своите колеги Церманович и Тодорович, Михайлов споделя, че свещеният за старите българи символ IYI се среща на Балканите по керамиката от културата Винча. Тя е датирана 5500-4500 пр. Христа.

5.През 30-те и 50-те години на ХХ век, под ръководството на д-р Методи Попов са проведени мащабни антропологични проучвания, от които става ясно, че за азиатски корени на българите изобщо не може да се говори, като на всичко отгоре, най-разпространения антропологичен тип сред нас българите е понтийския. Този тип е доминантен и при древното балканско население наричано от римляните траки.

Имайки предвид тези важни факти, всеки непредубеден човек ще заключи, че продължилото над 1100 години отъждествяване на старите българи с тракийския народ мизи, се основава на историческа реалност.

Нека обаче да продължим и с другите доказателства за присъствие на българи на север от Дунава през явяващата се за нулева за “Именника” 170-та година. Името на планината Карпати достига до нас благодарение на живелият през II век Клавдий Птолемей, който пише за Καρπάτης ὄρος. Названието се обяснява с българската дума карпа-скала.

Отново, благодарение на Птолемей научаваме за селището Зуробара/Ζουρόβαρα. Елементът -бара присъства и в топоними на юг от Дунава, като пример могат да бъдат посочени споменатите от Прокопий Цезарийски Субара, Тамонбари. Реално бара е правилното представяне на изключително популярната за тракийски топоними частица пара срещаща се в Бесапара, Берипара, Скаптопара, Атипара, Брентопара и др. Още навремето, акад. Вл. Георгиев изказа предположение, че -пара може да се изтълкува с българската дума бара-рекичка.

Ще се наложи да използваме отново Птолемей защото той твори малко преди нулевата година на “Именника” и поради това е безценен извор за топонимите и хидронимите на север от река Дунав. Авторът пише за селище ίερνα, чието име е познато и под вариантите Tierna, Zernae, Tsierna.

Разновидностите са силна индикация за това, че началната буква е затруднявала гръцките и римски автори, а фактът, че въпросният топоним се намира край река Черна, не оставя никакво съмнение, че ίερνα, Tierna, Zernae, Tsierna е чуждото представяне на българското прилагателно и същевременно речно име Черна.

Фактите показват, че през II век, малко преди нулевата година на “Именника”, на север от Дунава са наложени несъмнено български названия на реки, планини и селища. 

А сега идва най-важният момент: eдин език просто няма как да се появи по-рано в определена територия преди появата на народа, който говори въпросния език.  това следвва, че старите българи не само са имали княжество на север от Дунава през през II век, но и спадат към древните балкански народи.

Трябвало е да се потулят и игнорират планини от информация, да да може тази истина да остане далеч от българския читател. По-тъжното е, че са наложени безумни теории като “изгубването” на езика на старите българи, само и само, за да се “докаже”, че те са пришълци на Балканите!

Страшното е, че манипулациите в историята ни продължават и днес. Въпреки излизащата постоянно нова информация, определена група изследователи търси под вола теле в Кавказ и Памир, а някои дори и в Сибир.

Ако в миналото историците ни са имали донякъде оправдания като непълни знания, страх от тоталитарна цензура, репресии и т.н., то днес, в демократична и свободна България няма пречки истината за произхода ни да бъде казана. Няма и обяснение, нито пък извинение за поведението на тези, които упорито се опитват да сложат корените на народа ни колкото се може по-далеч от Балканите.

Не вярвам индивидите поддържащи неиздържани теории да се покаят. Те ще забавят истината докато могат, игнорирайки важни данни, осмивайки привържениците на виждането за древния балкански произход на българите, а и опитвайки се да провалят сбирки и четения на прогресивни изследователи, макар това да е подсъдно деяние.

Единственият начин да получим гордостта и престижа, които ни се полагат е да разпространяваме игнорираната и укривана информация докато тя стане достояние на повечето сънародници. Веднъж достигне ли се до критична маса, нито титли, нито увъртане ще помогнат на недобросъвестните индивиди.

Никой няма да е в състояние да попречи в официалната ни история да бъде записано, че векове преди англосакси,  франки и др., дедите ни успяват да създадат независима от Рим национална държава, която впрочем е продължение на доста по-старите царства на Декебал, а и изплашилия с мощта си дори Гай Юлий Цезр цар Буребиста.

Към историята ни принадлежат също Одриското и Фригийското царство, точно както към историята на Англия принадлежат съществувалите преди консолидацията, малки царства: Северна Умбрия, Есекс, Мерсия, Уесекс, Съсекс, Кент. Не можем да пренебрегнем и това, че дедите ни са създатели на Троя, че по времето когато гърците са се обличали с кози кожи, цар Резос е носил позлатени доспехи.

Богата е историята ни, но е укрита и заграбена от чужденци. Не бива да се примиряваме с това и да позволяваме на други да пишат какви са били дедите ни. Това е безумие, което не просто води до упадък, но и до край. Не пазиш ли своето, не го и заслужаваш.


122 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Браво за страхотната статия.Но надали тълпата населяваща сега нашата територия,е чувала за 30 годишната война на Император Траян срещу Даките.Всичко е изгубено вече Павка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Румънците миналия век направиха филм за Дечебал казва се Даки та на тоя филм обедняват как те румънците стават романизирани траки незнайно колко пари са дадени за да станат румънци

   Изтриване
  2. Гледах преди време филм за тракийските корени на румънците и ми допадна много. Жалко само, че у нас такова нещо все още е табу.

   Изтриване
  3. До Unknown 4 август 2019 г., 16:10 ч.

   Не всичко е изгубено. Често са ни погребвали, но от всички древни народи, само ние имаме своя държава. Асирийците, коптите - истинските египтяни, арамеите, кюрдите и др. са подтиснати малцинства, а ние, повтарям имаме своя държава.

   Изтриване
 3. Велко Танев4 август 2019 г., 16:26

  Не е фалшификат Именика, но не източник, на който може да се вярва защото през 2 в. българи има на север от Кавказ, не на север от река Дунав. Щеше да го знаеш това ако те бяха допуснали в университета, но ти си просто любител белетрист и разчиташ на това, че ще можеш да изтриеш всеки неудобен коментар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Древните автори под планината Кавказ винаги са разбирали Тракоилирийтаска планина на север от Олимп, в това число и Рила и Пирин. Тогава и никой не е чувал за Кавказ в Евразия. Мизите отъждествявани с древните българи са живяли на север от Кавказ, като в описанието на планината се появяват и имената на реките извиращи от този Балкански Кавказ - Искър, Марица и др с тогавашните им имена..... Ганчо Ценов доказа това, но "университетските" преподаватели тогава Младенов и сие подлоги на евреите Шафарик и Иричек го заклеймиха с обиди, а не с доводи, както и сега заклеймявате Серафим не с доводи, а с липса на университетско образование..... Наистина цял живот живели в лъжа не можете да се обърнете в истината от глупавото си нисше аз.

   Изтриване
  2. Вие явно сте бил, но като гледам полза не е имало.

   Изтриване
  3. А, не е така, Танев - текстът на Захари Ритор не е запазен, цитират един сириец, нарече Псевдо Захари Ритор - та в този неоригинален текст от 6. век чак пише за БУРГР И БУРГРА - ама в текста няма гласни букви! И с какво тези названия са по-достоверни от Птолемеевите БУРГИОНИ над северно Ч. море и от 2. век?! А нима -они не замества народностното -ари?
   И даже П.З.Ритор да пише за българи - това си е в 555-6 г., а на Балканите българи има вече отдавна преди това.

   Изтриване
  4. Дай малко факти, отвори ни очите, по точно обясни защо смяташ, че на север от кавказ е имало българи, но на север от Дунав не?

   Изтриване
  5. "На север от Дунав" го пише в Именника. Не го е измислил Павел Серафимов. Ако имаш забележка, направи я на автора на Именника.

   Изтриване
  6. До Велко Танев 4 август 2019 г., 16:26 ч.

   Г-н Танев, аз не трия критични коментари, всъщност от доста време не трия никакви коментари. Колкото до българите в Кавказ, ами помислете - във въпросния регион е имало и римляни, това да не би да означава, че римляните са се оформили като народ в Кавказ...

   Изтриване
  7. До Росен Панайотов 4 август 2019 г., 17:49 ч.

   По принцип, на Балканите има град Баргала, който е споменат още по време на Античността. Пак по време на Античността е спомената крепоста Бургарама, чието име според мен е чуждото предаване на Българомъ, т.е. на българите и това не бива да ни учудва, защото в Македония бе открита керамична плоча с надпис BOLGAR - IV-V век.

   Във Фригия пък има град Балгатия, в Панония е град Болгум, а в Британия Вента Булгарум, но тези неща нашите учени някакси ги забравят.

   Изтриване
  8. За кой университет говориш , в който се изучават лъжите на казионните нищоправковци обслужващи чужди интереси в името на сребърници ли..пффф..

   Изтриване
  9. Въпросният Вента БУЛГАРУМ, днешният Уинчестър, е основан 1в.н.е и днес всячески бива преименован на БЕлгарум, демек на белгите, но документи за истинското му име има и който търси намира. Бас държа, че тия от университета не са и чували за това, ма то с такива опасни знания оценки не се вадят.

   Изтриване
 4. В северозападна България, и до днес на реката и казват бара.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бара е много интересна дума, но траколозите не я обичат, прекалено много топоними и хидроними съдържащи думата бара има в България :)

   Изтриване
  2. до Константин Дичев 4 август 2019 г., 17:24 ч.

   Кавконите са едни от най-старите древнобалкански народи. Кавкенските в Дакия са техен клон и навярно поради това Страбон пише, че за кавконите се смята ту че са скити, ту че са пеласги, ту че са македонци. Помпейт Трог от своя страна обяснява, че най-старото население на Македония са пеласгите.

   Иронията е, че името на Кавказ не притежава смисъл на езика на народите обитаващи тази планина.

   Изтриване
  3. БАРА е изказ употребяван и днес в цяла западна България а и в Родопите съм го чувал . Никой не казва малка рекичка а ВАДА или БАРА..

   Изтриване
  4. До Анонимен 5 август 2019 г., 13:50 ч.

   Да, действително думата бара-рекичка, все още е жива в речта ни. Зная за Суха бара, Черна Бара, Барата и т.н.

   Изтриване
  5. Думата "бара" си я има и в Южна България, използваме я в ежедневието за място, където се перат големи килими, губери, тежки одеала - неща от вълна. А това в миналото си е било - на реката, в специално пригодени места...

   Изтриване
  6. Eто, има си широка употреба думата, но учените успяха да направят така, че да не разберем за българския характер на Субара, Зуробара, Тамонбари, Скаптобара, Бебара, Брентобара, Бесабара и др.

   Изтриване
  7. Аз дори се учудвам, че може да е непозната, освен за някои от младото поколение. Вярно е, че не е масово използвана, но в различни райони из цялата страна, като кжеш "бара" те разбират. Поне аз не съм срещал някой който да не е запознат и да се налага пояснение. Осбено в планински и полупланински райони, където текат множество малки реки и поточета. Доколкото съм запознат, така наричат и съоръженията за пране на големи и тежки килими, губери, халища и други текстилни изделия, представляващи кръгово заграждение с дъски които имат разтояние помежду си и подвижен дървен улей, който да насочва водата към съоръжението. Не знам дали го обясних добре, но когато улея се завърти така, че водата да тече в заграждението, тя върти прането като в автоматична пералня и това може да продължава колкото решим, ако е необходимо и с дни. Мисля, че това има предвид и Жужана, в горния коментар. Но всъщност самото съоръжение няма собствено име или поне аз не го знам, но прането се пере на барата (т.е. на рекичката, потока).

   Изтриване
  8. Съоръжението за пране, което се прави по барите.
   http://barite.eu/images/bara/img2.jpg

   Изтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 6. Ама наистина в 'Именника' титлата ХАН я няма никаква, но защо ни баламосваха тогава, с какво право!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С никакво право, просто се следваше нещо прието, но недоказано. Желания на определени авторитети бяха представяни за истина и ние вярвахме.

   Изтриване
 7. Ако позволите малко критика:
  "в стръмните източни Карпати и в Черноморските степи....остават владение на свободните гети и мизи. Там те са абсолютни господари" - нито на предоставената от вас карта, нито на другите карти от Птолемей, които са средновековни модификации, ще установите, че няма такова нещо като гети и мизи в Карпати и в Черноморските степи!
  На Птолемеевата карта на Балканите сте подчертал Мизия, без да обясните, може би не знаете, че това наименование е в пряка връзка с последващото Inferior, и е наименованието на римска провинция Долна Мизия, както има и Горна Мизия (Moesia Sueprior).
  "Само 65 години след падането на гето-дакийското царство на Декебал, дедите ни успяват да възстановят силите си и през 170-та година – нулевата година на “Именника”, основават княжество." В Именника пише - отвъд Дунав, като това може да значи всяка територия на север то Балтийско море и на изток до Урал!
  Обърнете внимание, че в Именника няма подадки нито за прииждане от някъде, нито за
  принадлежност на българите към която и да е тракийска общност на юг и север от Дунав!
  Държали княжеството, значи управлявали тази земя, без да се споменава откъде са дошли и кога! Но за пореден път без да искате доказвате, че българите нямат нищо общо с тракийската култура от античния период на юг от Дунав, и че корените ни, ако имат нещо изначално с траките, трябва да се търсят сред северните общности, които според мен са с напълно различен мироглед от "южните" траки, трайно подчинени и работещи за каузата на Рим!
  "определена група изследователи търси под вола теле в Кавказ и Памир" - с това изказване, показвате, че игнорирате данните за българи в Кавказ през 2в, споменати в арменски хроники! Не знам защо го правите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Критиката е хубаво нещо, да дава Господ повече конструктивна и културна критика! По отношение на присъствието на гети и мизи в Черноморските степи, препоръчвам работата на Кирил Влахов "Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания", с.57-58. Там е обяснено, че името Гетомиз, което регистрирано в Олбия е композитум съставен от две племенни имена.

   "Именникът" е непълен документ, който засяга само определени князе и времето на властването им. Този документ не е подробна история на българите и описание на етногенезиса им.

   Нека има българи в Кавказ, нека има и в Азия, но това не означава, че там е прародината ни. Англичани е имало и в Китай и в Индия, но прародината на тези хора не е в Азия.

   Ако старите българи не живееха в близост до северните брегове на Дунава, а до Балтийските региони, то това щеше да е упоменато в такъв сравнително късен източник. Все пак, още по времето на Плиний и Корнелий Тацит, северните части на Европа са познати на римляните.

   Изтриване
  2. Прав сте, присъствието на българи тук и там не значи, че това са изконните им земи, но не значи, и че са се разселили от Балканите! Българите може и да са споделяли една езикова група с траките от Балканите, но това не ги прави траки! Със същата сила може да се говори не за тракийска или славянска, а за българска езикова и културна общност! Въпрос на гледна точка и предпочитания! Ако информацията, която имаме днес за траките не беше от гръцки, а от германски извори, вероятно нямаше да говорим изобщо за траки, а за венети и славяни, ако условно приемем, че сте прав относно това роднинство на общности. Ако пък, източниците бяха от тюркски характер, кой знае за какви щяхме да говорим! Според мен информацята, която притежаваме понастоящем за историята на траките и нас българите, е доста едностранчиво представена през гръцките очи, а това води до предубеденост. Докато не се открият повече източници като арменски напр., археологията е единствения коректив на тази информация, а също и нашите собствени хроники! Археологията казва, че траките са смесица от индоевропейци и малоазиатци, като цяло! Да говорим за траките и за българите категорично от гледната точка на чужденците от онова време е доста погрешно! За гърците няма съмнение, че българите са били нещо различно от траките, сам казахте, че територии на север от Дунав са били познати, и ако бяха едно и също или близки, щеше да се отрази като вълна на завръщане поне от един автор. Такова нещо не е открито! Вие, често цитирате предпочитателно автори, които ни определят като мизи, но те са късни автори по отношение на други, които са били съвременници на събитията и не посочват никаква връзка на хуните и части от тях с мизите. И никой от тези автори не е свързал славяните с тракийски племена!
   Не съм прочел нищо от вас и като цяло темата е табу за голямата скитска война, която започва около 2в води до раздвижването на народите! От Висла до Волга границите са се променяли всеки ден, Рим е бил защитен заради естествени прегради като големите реки Рейн и Дунав, и Алпите, и защото като цяло не е в центъра, а в южния край на Европа, затова е устоял толкова време на набезите на "варварите"! Да държиш царство, незащитено на север от Дунав в онова време може да стане само с тирания или равноправен съюз, без да е необходимо културно и езиково родство. Ние сме, доказано, били съюзници на аварите, докато славяните са били подтиснати от тях! Много народи са били неравноправни в Хунския съюз също, една много важна предпоставка за разпадането му! Половината поне от племена-народи по това време на север от Дунав са с германски характер! Т.е родината на германците не е Германия! Ако в Черноморските степи е било пълно с траки, както твърдите, днес процента на гените, имената и топонимите там щеше да е като в днешна България! Но уви не е така! В Индия всеки сигурно ще ви каже какво означава Митра, макар и да не е с индийски произход това име, но в България, предполагаемата му родина и първоизточник, хората не знаят! За какво ви говори това? Такова нещо се наблюдава при смесени бракове например, където културите са различни и едната страна приема доброволно културни ценности от другата без да ги разбира! Най-таченото божество при траките, Хероса, е изгубил всеки корен, а по-малко важни са се запазили в християнството! Как да го обясним?! Не е виновна църквата за това! А размиването на една култура с друга!

   Изтриване
  3. До Анонимен 6 август 2019 г., 17:17 ч.
   Нивото ми на потготовка е в пъти по ниско от това на господин Серафимов, но намирам много неверни или неясни твърдения в коментара Ви.
   1. "Българите може и да са споделяли една езикова група с траките от Балканите, но това не ги прави траки!" Кои са Траките и какво ги прави Траки?
   2. "Според мен информацята, която притежаваме понастоящем за историята на траките и нас българите, е доста едностранчиво представена през гръцките очи, а това води до предубеденост." Според мен пък информацията Ви е твърде стара, защото през последните десетилетия нещата се промениха повече отколкото за няколко предишни столетия.
   3. "За гърците няма съмнение, че българите са били нещо различно от траките, сам казахте, че територии на север от Дунав са били познати, и ако бяха едно и също или близки, щеше да се отрази като вълна на завръщане поне от един автор. Такова нещо не е открито!" Не посочвате никакви извори, които да доказват твърденията Ви. Няма твърдения на гърците, че българите са разлучни от траките. За териториите отвъд Дунав гърци и римляни нямат изчерпателни познания, а само бегла информация. Самия Херодот пише: "Длъжен съм да предам всичко, което ми се разказва, но да му вярвам – не съм длъжен..." И точно по този повод уточнява, че са му разказвали как отвъд Дунава е било невъзможно да се живее, защото имало страшно много пчели. Друго твърдение е било, че Скитите всяка година, в определен период от време се превръщали във вълци за една седмица и после отново ставали хора. Колкото до вълната от завръщане, никой не може да каже с каква цел са били непрестанните атаки от север, през река Дунав.
   4." И никой от тези автори не е свързал славяните с тракийски племена!" За кои автори става въпрос? Славяни и Траки не са имена на племена, а обобщено название на сродно население. За Славяните дори е спорно дали и доколко са реални или са политически проект.
   Има и още, но ще спра до тук.

   Изтриване
  4. Охх, май пак трябва да се намесвам за корекция, но дали ще ми пуснат коментара е друг въпрос, в тоя форум изначалността на санскритската култура не се толерира много. Та за Митра - с какъв произход е "това име"? Да не би да е римски? Айде проверявайте малко преди да пишете. Охх, май пак трябва да се намесвам за корекция, но дали ще ми пуснат коментара е друг въпрос, в тоя форум изначалността на санскритската култура не се толерира много. Та за Митра - с какъв произход е "това име"? Да не би да е римски? Айде проверявайте малко преди да пишете. Думата е с индо-ирански произход и означава нещо като "който обвързва" и обиконовено се свързва с друг бог - Варуна. А както съм посочвал и преди иранските свещенни текстове са по-късни модификации на Ведите.

   Изтриване
  5. До Анонимен 6 август 2019 г., 23:42 ч.

   Анонимни господине, блогът не е форум - това като за начало. Не зная какво разбирате под санскритска култура, за първи път срещам такъв израз.

   За първи път името на Митра се споменава не в Индия, или Иран, а в западна Мала Азия - 14 век пр. Христа. При индийците и иранците името е засвидетелствано почти хилядолетие по-късно.

   Ария неслучайно е най-старото име на Тракия, не е случайно и това, че през Бронзовата епоха траките са бойци-колесничари както арийците.

   Прекрасно е, че призовавате към проверки, но правете това и Вие.

   Изтриване
  6. Няма българи в Кавказ във 2в, има в 6в, когато биват заточени там с хиляди от Юстиниан. Не четете само Голийски, потърсете критиките на Сен Мартен, един от най-изтъкнатите арменолози в миналото по тези въпроси и ще бъдете смаян, за какви несъответсвия, късни интерполации и пр. иде реч при въпросните документи.

   Изтриване
 8. Понякога и аз го правя несъзнателно, но е по-добре да запазим речта си чиста от чуждици като потърсим синоними. "Там те са АБСОЛЮТНИ господари, но тази тема не е засягана АДЕКВАТНО от нашите учени, а е от огромна важност за разбирането на историята ни." - Там те са ПЪЛНИ господари, но тази тема не засягана ПОДОБАВАЩО-ПОДХОДЯЩО-ПЪЛНОЦЕННО от нашите учени, ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 4 август 2019 г., 20:12 ч.

   Умерената употреба на чуждици, особено такива, които отдавна са навлезли в речника ни, не вреди изобщо. Опитвам се да пазя речта си чиста, но осъзнавам и, че не бива да се прекалява.

   Изтриване
 9. Според моите изследвания - Именникът не е именник на нашите князе, а е просто част от библията в която се изброяват асирийските царе след Новуходоносор. Обърнмете внимание на фразата в текста: "Попреждереченйих царе ацирийскъ царствова такоже прежереченовий Иновуходоносор" направена след изброявянето на князете.
  Имах цяла статия със съпоставяне на имена и дати на всеки от владетелите, но никъде не я публикуваха официалните източници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имената в документа не са асирийски, а български, освен това е съвсем ясно спомената река Дунав, а тя тече на Балканите, не в Асирия.

   Изтриване
  2. Дуная, която се споменава не е Истър тоест Дунав, а град Дуная Кадеш в Асирия.. това е думата заблудила толкова специалисти да тълкуват документа неправилно. Най интересно е , че нашият монах, превеждал библията я е превеждал не от гръцки или еврейски, а е имал акадските имена на асирийските владетели.

   Изтриване
  3. Няма град Дуная Кадеш, в Сирия е локазизиран град Кадеш, не Дуная Кадеш. Самият израз "сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ" би бил не на място, ако се касаеше за някакъв град, а не за река Дунав.

   Изтриване
  4. Именно, че княжеството е обойи страни дуная- тоест от двете страни на Дунав съвсем не се връзва с Българската официална история, която твърди, че държавата е възникнала след преминаването на Дунава през 681 год.
   Според моите разбирания това изречение се отнася до асирийското княжество, което до Есархадон (или Есперих преведено на български) е било от двете страни на столицата Кар Дунайя. Есархадон премества двореца си в Ниневия както добре е описал в своите клинни писания. Бидейки в Ниневия княжеството им вече не е от двете страни на старата столица кар Дуная. И жителите на Дуная са носили земя за кирпича, както също е споменато в някои от плочите.
   Цитат от Църковнославянски речник: "Обоюду- от двете страни откъм двете страни"
   Поздрави: Вава (подписът е Древността, защотот е от друг компюрър, не че се крия)

   Изтриване
  5. В тази връзка да споменем и небезинтересната хипотеза за неправилното предаване на името на библейския Ахитофел като Авитохол. https://naum.slav.uni-sofia.bg/node/1615

   Изтриване
 10. Драги Павле,

  Нямам никакво намерение да те величая, но чувствам, че и тази статия е един от върховете на твоята просветителска дейност в излагането на показ кирливите ризи на казионните ни историци(извинявам се за пасващото сравнение).
  Имам съмнение за значението на една дума, но може и да не съм прав: „ ... дръжаше княжение ОБОНУ страну Дуная ...“. Доколкото ми е известно, значението на думата би трябвало да е „на двете“, а не „на другата“. Думата „оба, обе“ се употребява и днес.
  Думата „карпа“ днес едва ли употребяваме, но съм чувал „шкарпа“ – полегато скосяване на стръмен участък край пътя.
  Много интересна е модификацията на „бара“ в „пара“, а и във „-вар“ – Гостивар, Темешвар, Бйеловар – днес в три различни държави. Вероятно във всеки от тях тече и река.
  Като че ли почивката ти оказва положително въздействие. Бъди здрав и си почивай по-често!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 5 август 2019 г., 0:22 ч.

   Хубаво нещо е почивката, иска ми се да имам повече свободно време, но на този момент е трудно.

   Колкото до израза "ОБОНУ страну Дуная" - значението е наистина: от другата страна на Дунава. Думата об се използва във винителен падеж за означаване на място, а оба е съвсем различна дума, която действително притежава значение двама, от две страни. В Малък Речник на Старобългарския Език, автори Д.Иванова-Мирчева и А. Давидов, това е ояснено много добре.

   Карпа се ползва най-вече в Югозападна България, но присъства и в речника на Иван Вазов. Сродна дума е кърпел - уред с остър връх.

   Изтриване
  2. Мисля, че на сръбски "об ону страну" също означава "от другата страна".

   Изтриване
 11. Тоя късен документ не е автентичен Павеле. Не обърна ли внимание, че някои владетели ги няма, а на други е даден огромен период на князуване?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, че има умни хора, които да дадат неуспорим отговор на въпроса, който поставя заглавието на статията.

   Павел Серафимов не е направил това, защото като лаик той има принципът никога да не твърди нещо, което не може да докаже, за разлика от професионалистите, които кръщаваха нашите князе – ханове, султани или махараджи – всеки според собствения си вкус.
   Но като велик стратег, Г-н Серафимов използва темата, за да защити блестящо, за кой ли път, виждането си за произхода на българския народ, базирано на желязна логика и убедителни доказателства.
   По този начин думите и на акад. Дмитрий Лихачов, че българите са наследници на най-старата цивилизация, запазила се до днешно време, получават едно естествено потвърждение!

   Изтриване
  2. До Анонимен 5 август 2019 г., 14:10 ч.

   Акад. Лихачов се изказва ласкаво за нас, но и твърде скромно. Той просто не е предполагал, че ние сме много по-древен народ. Вярно е, че старобългарският е наричат латинския на Източна Европа, но реално речта на дедите ни се явава основа не само за славянската езикова група, но и за индоевропейската.

   Изтриване
 12. Павка извинявай че фамилиарнича без да те познавам лично но те усещам близък ..сега ..имам въпрос и дано не отнемам от ценното ти време но ..баба ми се казваше Митра , и винаги съм се чудил от къде идва това име . Ако знаеш нещо би ли споделил . Със сигурност не е от Димитър .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време един приятел сподели, че имената Митре и Митра идват от името на бог Митра. Тогава не взех това на сериозно, но в последствие разбрах, че нито на авестийски, нито на санскрит има обяснение за името на този бог. В последствие научих за тракийския град Модра, а и за срещащите се в древността особености като замяната на Д с Т, а и на О с И. Модра може да се обясни със стблг. модра-светла, ясна, а митра явно е просто диалектен вариант.

   Митра е едно от имената на слънцето, а какво по-добро определение за характера на това божество от светъл, ясен, или както е било *модър, митръ.

   Изтриване
  2. До И.Иванов 5 август 2019 г., 10:30 ч.

   Ако един документ е фрагментарен и съдържа неточна информация, това не означава, че не е автентичен. Фактът, че липсват имена на владетели е лесно обясним, практиката на заличаване дори на спомена за царе е позната в Египет по време на Бронзовата епоха.

   Да, има и владетели с неестествено дълъг период на властване, но и това може да се обясни. Явно съставителят на документа е попаднал на по-стар ръкопис, в който са присъствали хора, които по-късен владетелски род не е харесвал и е заличил от списъка. За да няма хиат, преписвачът е дал неестествено дълъг период на властване на определени индивиди.

   Изтриване
  3. Пафчуне къде точно в Именника е споменато, че иде реч за българите?

   Изтриване
  4. До Анонимен5 август 2019 г., 20:46 ч.

   Чии владетели са Аспарух, Тервел, Кормисош, Севар, Телец, Умор? На българи, или на кавказки джигити ?

   Изтриване
  5. При положение, че в документа пише, че еди кои си князе до Аспарух са държали княжуването от другата страна на Дунав и после от Аспарух са дошли от "тази" страна на Дунав, то няма никакво съмнение от чие име е написан документа. Кои със сигурност живеят от "тази" страна на Дунав след преминаването на реката от Аспарух? Българите. Значи документът е написан от българи и разправя за български князе. Относно неясните хронологични термини може би трябва да се има предвид, че управляващата династия, както и хората, които идват с нея, известно време са били под хунска и аварска власт и вероятно са използвали чужда система за летоброене.

   Изтриване
  6. Обяснение на Митра има както на санскрит, така и на авестийски (те са горе долу един и същи език) и както съм посочил по-горе означава "който обвързва". Митра е ведическо божество, което поне в ранните писания се свързва с друг ведически бог - Варуна. По-късно персийската религия повлиява авраамическите религии. Та Митра определено е от прото-индо-европейски произход. В слачая с баба ти съм сигурен че идва от Димитрина.

   Изтриване
  7. До Дойчин Дойчев 7 август 2019 г., 9:21 ч.

   Г-н Дойчев, особените термини май са от календара на куманите, които са наши съюзници дълго време. Самите кумани са турцизирани в по-късни времена, но по произход те спадат към старото европейско население, по-точно към скитите.

   Изтриване
  8. До Анонимен 8 август 2019 г., 5:52 ч.

   Санскрит и авестийски не са "горе долу един и същи език". Освен това, езиците са документирани с различни азбуки, нямащи нищо общо една с друга.

   Изтриване
 13. Здравейте, г-н Серафимов.

  Радвам се, че подновихте Вашите публикации за древността на нашия народ и в частност на държавата ни.
  Благодаря, че Вие по по-различен начин доказвате автентичността на „Именника на българските князе“. Доказателството си основавате на исторически факти и названия на планини, селища и реки, както и имена на родове, които пряко или повече косвено доказват наличието на българи от другата страна на Дунав, т.е. по местата, от които по-късно влиза в ИРИ княз Исперих.
  Още по-пълна щеше да бъде обосновката Ви, ако бяхте цитирали и други публикации в подкрепа на тезата, че „Именникът на българските князе“ е оригинална вставка в „Хронографа“, така напр. статията на проф. Чилингиров, публикувана в сп. „Богословска мисъл“, кн.1-2/2005 г. Колкото повече различни доказателства се трупат, толкова по-добре!
  Поздрави,
  Андон

  ОтговорИзтриване
 14. До Андон 5 август 2019 г., 15:49 ч.

  Каквото и да съм прочел от проф. Чилингиров, винаги ми е допадало, но тази негова работа не познавам. Както сам казвате - аз използвам други аргументи, а по-точно древните топоними и хидроними от земите на север от Дунава.

  Мислех да добавя и доказателства от областта на материалната култура като керамика, оръдия на труда и т.н., но темата и без това стана дълга и ще натежи твърде много. Явно друг път ще дам аргументите засягащи произхода на керамиката типична за старите българи.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павеле от къде ще ги добавиш тези "доказателства на материалната култура като керамика, оръдия на труда и т.н."? Ще си приписваш заслугите на казионистите, които отричаш и плюеш или си станал и археолог?

   Изтриване
  2. До Анонимен 5 август 2019 г., 20:48 ч.

   Ако казионните учени си бяха свършили работата, хора като мен нямаше да се появат. Нямам сведения някой наш археолог да е писал за прототипа на керамиката от Черняково и Сънтана Муреш от земите на Дакия :)

   Изтриване
  3. В книгата си "Траки, Готи, Славяни" Петър Георгиев също изучава сериозно тези въпроси и изказва сходни тези
   http://www.bookpoint.bg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-30514.htm

   Изтриване
  4. За старобългарската керамика... От разговорите които съм имал с археолози работещи на терен и историци считам, че тяхното становище е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, - те не се занимават с такава прозаична материя като „Технология на керамичното производство”. Не знаят колко сложен е процесът по изработката на керамичен съд годен за дълготрайна употреба, от намирането на находища с нужната суровина и нейната подготовка, до изпичането и финишното покритие. Номадски народ не може да развие такива умения, поради непрекъснатата смяна на местообитанието, тежеста на керамиката и разбира се нейната трошливост при преходите. Любопитно потвърждение на по-горе написаното е „монголската керамика”.

   Изтриване
  5. До Анонимен 8 август 2019 г., 23:59 ч.

   На този момент версията за номадите прабългари е изоставена, сега на дедите ни се търсят източноирански корени, нищо, че нито керамиката, нито архитектурата на старите българи има нещо общо с тези на източноиранските народи.

   Изтриване
 15. Фалшифицирането на историята ни продължава дори и сега с пълна сила! Наскоро излезе новата книга на Пламен Павлов, учен - историк който води дори телевизионно предаване за историята ни. Та в тази книга се твърди, че когато княз Борис-Михаил приел християнството и новата азбука, поръчал във всички источници в които пише за скити, мирмидони, готи и т.н. да се запише българи. Няма лошо, но беше даден пример с мирмидоните на Ахил и сведението на Малала. И се получава така, че понеже "хан" Борис променил источника на него не може да се вярва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламен Павлов е умен човек и един от нашите най-добри медиевисти. Трудно ми е да проумея какво го е мотивирало да се върже на хората опитващи се за изкарат старите българи дошъл от Азия народ.

   Изтриване
  2. Здравейте г-н Серафимов,

   Поздравления за поредната добра статия!

   Преди ден два гледах по канал три интервю на Наделина Анева с доц. Мариана Тиен. Досега не бях чувал за тази жена а и хванах интервюто по средата. В него тя разказва за изследванията си в Китай и за това как там има народност наречена хани или ханци, които също имат мартеница и характерни народни облекла като нашите. Според нея те са наследници на някакви древни Българи. Така пишело и ва някои древни китайски документи. Освен това в областта където живеят тези хора има река на име Дуло! Хората от тази народност са кръглооки и нямат общо с китайците.Написала голямо изследване жената ама за английски университет доколкото разбрах. Ако имате възможност проверете за какво става дума. Видя ми се интересно.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  3. До анонимен 5 август 2019 г., 16:25 ч.
   Не съм запознат с книгата, но личното ми мнение е, че подмяната на различни имена на племена с по късното им наименование българи, е възможно да е вярно. Точно по това време, вероятно е имало масов стремеж негръцкото население да установи някаква рязка разграничителна линия от гърците, които определено вече са успяли да асимилират сериозна част от балканското население. Такива корекции, през възраждането, са били не само възможни, но е имало и такива препоръки към преписващите. Аз дори допущам, че приемането на името българи, от много тракийски племена, е част от тази кампания. Дори македонците, които носят етнонима си от много векове преди новата ера и до днес, в един момент са се нарекли освен македонци и българи. Това трябва да е било наистина наложително. В коментар към предната статия посочих линк към един материал, в който се коментира появата на етнонима българи. Не възприемам всичко като напълно реално, защото има известни разминавания с други източници, но ми хареса начина на разсъждения. Официално, като етноним, името българи се появява не къде да е по света, а точно на Балкалнините, в IV век и се разпространява с учудваща бързина. При това и на територии извън Балканите, където населението е сродно. Кроватова България е типичен пример. Това пък ни подсказва, че тези общности са били напълно наясно с произхода и роднинските си връзки.
   От друга страна, Асен Чилингиров ни съобщава, че руския изследовател професор Андрей Николаевич Попов твърди, че най стария известен препис на "Именника на бългаските князе" е от X век в България, докато руските преписи са от края на XV и XVI век. Вероятно е правен при Симеон.
   http://www.promacedonia.org/tschilingirov/statii/tschilingirov_imennik.pdf
   По това време е течала усилена работа да се запазят исторически сведения за древната история на Балканите, но със същата упоритост гърци, римляни и други са правили опити да ги заличат. Нормално е, от дистанцията на времето, някои постъпки да ни изглеждат странни, но причините могат да бъдат най различни. Като започнем от оскъдните сведения с които разполагаме и стигнем до конкретни събития, които са изисквали адекватни за времето си реакции.

   Изтриване
 16. Критик със съвест5 август 2019 г., 22:06

  Ти остави Карпатите и Зурабара, и вземи да обясниш през славянски протобългарските имена на селища Абоба и Тухтон ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Откога най-рано се споменават тези две имена?
   Дали нямаме по-ранно название на Плиска, което да е от времето на т.нар. протобъргари? И освен това какво значи протобългарски? Откъде изобщо знаеш, че е съществувал такъв език?

   Изтриване
  2. До Критик със съвест 5 август 2019 г., 22:06 ч.

   Мисля, че сме засягали този въпрос. Абоба и Тутхон са документирани чак през XVI и XVII век, просто няма как да бъдат определени за прабългарски, протобългарски и т.н. Ако имената на тези селища бяха записани в хроники хиляда години по-рано, тогава ситуацията би била различна.

   Мои приятели като Емил Костадинов, смятат, че Абоба е отражение на името на майката на Максимин Тракиец, а то е Абаба. Регионът, в който е Абоба съвпада с региона, в който навярно е живяла Абаба, но пак казвам - названието на селището е споменато твърде късно.

   Изтриване
  3. До Дойчин Дойчев 6 август 2019 г., 10:34 ч.

   Г-н Дойчев, аз се чудя на нашите изследователи защо пренебрегват свидетелството на живелият по времето на Юстиниан Велики летописец Прокопий. Той споменава крепост ПЛИСТУМ в Тракия, а около четиристотин години по-рано, Павзаний споменава речното име Плистос.

   Край Плиска тече Асар дере, като това име не е наше, а турско. Въз основа на хидронима Плистос, а и на факта, че край столицата ни е минавала река, аз съм склонен да приема, че Плиска носи името на тази река. По същия начин се появава името на Рим - от река Румон, това е доста по-старото название на река Тибър.

   Има предостатъчно данни да се приеме, че Плиска е древно име, но то не е нито тюркско, нито иранско, а древнобалканско, това явно притеснява поддръжниците на догмите.

   Изтриване
  4. Това за Плистум не ми беше известно, много добра находка, поздравления за кой ли път. Деси

   Изтриване
 17. Здравейте Серафимов,
  Във Фейсбук имате вманиачен противник, който Ви клевети по ужасен начин. Може би знаете за кого иде реч? Той дори се движи по ръба на допустимото от закона, но не бих се учудил ако се окаже, че в миналото е преминавал границата и е навлизал в зоната на санкциите. Мислех да Ви предложа помощта на юрист, ако Вие сматате, че господинът е отишъл твърде далеч с действията си, но сега ми стана жал за него. Ваша снимка във Фейсбук има над 1000 харесвания, докато при него я харесат двама-трима, я не. Очевидно завистта на господина е неговият основен мотив, но за закона това не е оправдание и ако той продължи, след като Вие го помолите да престане, аз съм готов да Ви помогна да го поставим там където е мястото на хора с такова поведение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До C.Г.Т.6 август 2019 г., 12:04 ч.

   Да, зная за кого става дума, просто няма как да се объркам :)

   Този човек прекалява и не просто "се движи по ръба на допустимото от закона", но даже редовно преминава границата на допустимото.

   Не съм сигурен дали точно неговата самота и моята известност са мотива за действията на този човек. Той ме слевети около осем години, а това показва, че подтикът му е друг. Каквато и да е причината, деянията му са подсъдни и той го знае добре понеже работеше, а може би и все още работи за омбудсмана на България.

   Странно е, че хора с такова поведение - грубо потъпкване на законите, могат да работят във важна държавна институция, но това е реалността днес у нас. Може би господинът се чувства недосегаем защото има стари приятели в съда, но за чуждия съд те няма да му помогнат.

   Недопустимо е години на ред да се приписват престъпни деяния като служба на чужди държави, това си е нещо сериозно и, ако един път може да се приеме за неконтролиран емоционален изблик, то осем години са голям период от време и тук вече нарушаването на закона е по-сериозно.

   Изтриване
  2. Колко пъти си писал за прословутата толерантност на народа ни, от която толкова много е патил. А какъв пример даваш ти за нещо по-различно?! Нали знаеш, че „прекален светец и Богу не е драг“. Бетонните червени тикви не се впечатляват от отговор на злото с добро. Бъди мъжко момче и вразуми нахалниците, които губят контрол над злобата си!

   Изтриване
  3. До Анонимен 6 август 2019 г., 14:01 ч.

   Това, че някой се придържа към умереност и културно държание, не означава, че е слаб. Миямото Мусаши е известен като един от най-големите майстори на меча, има завиден брой победи, но и често е избягвал конфликти. Казвам избягвал не в преносния смисъл, Мусаши или както му е истинското име Такедо, наистина е бягал от дуел. Разбира се не защото е бил слаб, или страхлив, а защото е прибягвал към използване на сила само в краен случай.

   Аз зная кои са враговете ми, на повечето зная дори и адресите, но не мисля никому злото. Виж, ако някой прекали, ще му покажа и тъмната си половинка, и тогава вече става много, много неприятно.

   Пак напомням - търпението и добротата не бива да се бъркат със слабост и плахост.

   Изтриване
  4. Серафимов, Вие търпите клеветникът 8 години? Завиждам Ви на стоицизма, но мерки трябва да се вземат. До сега ползвах акаунта на сина ми, който е ваш ден, но смятам да направя свой профил и да поговорим на лични какви действия да предприемем.
   До скоро!

   Изтриване
  5. Павле мой, ти си истински християнин и истинският българин на Духа, както го разбира акад. Дмитрий Лихачов, защото е писано: „Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа Ми – казва Господ на силите“. Захария 4:6
   Още един повод да вземаме пример от тебе!

   Изтриване
 18. Господа казионисти , знаем че ви е тежко осъзнавайки че истината излиза на бял свят и папкането за слушкането свършва . А това най много боли нали така . Няма да ви заболи че сте участвали в лъготенето на цял един народ , а ще ви заболи че ще изгубите копейките осигурявали ви спокойно живуркане под чужда протекция . А титличките ви дадени ( това най добре го описва Ганчо Ценов ) са рангове в кариерата на лъжата . Това което Павел пише се разпросгранява със скороста на светлината. Наблюдавал съм реакцията на хората и тя е невероятна . Както и да се опитвате да игнорирате труда на Павката няма да стане . А още по смешно е и споменаването на образование получено в смешните университети които не присъстват в класацията на 400те в света . Вие да не си мислите че във века на интернет продължавате да сте фактор ..смях..
  Благодаря Павка ..и извинявай за езика към опонентите ти , но ти си прекалено възпитан та нека аз да се поразприказвам със тези невъзпитани хорица .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Цецо 6 август 2019 г., 12:51 ч.

   Вярно е, че определени хора от научните среди се страхуват от промените, други обаче са готови да ги приемат, стига веднъж един-двама авторитети да открехнат вратата към признанията.

   Изтриване
 19. Здравейте,

  Опитах се да публикувам коментар, но той беше отхвърлен от системата за сигурност на Bloger.bg. Ще опитам отново.

  Днес попаднах на руска публикация от 2013-а година и реших да я споделя, макар че може много от вас да я знаят. Както се казва „По-добре късно, отколкото никога!“. Касае се за много голямо проучване на руския генофонд. Ето линка:
  https://www.gumilev-center.ru/lico-russkojj-nacionalnosti/?fbclid=IwAR1y6K2cWnab02IG277Bc6kscdENIV1Rk_badtHG-SmE7ymAv3QnHSnfhHA#livdis63307

  От много години Павел в блоговете си често се налага да обяснява кои са славяните (словени) и че в голямата си част днешните славяни не са славяни по националност, като в частност това се отнася и за руснаците. И ето според публикацията, това е сензация: „А сенсация действительно получилась невероятная – оказались ложными многие мифы о русской национальности. В том числе выяснилось, что генетически русские – вовсе не «восточные славяне», а финны.“ Самите руснаци са написали: „РУССКИЕ ОКАЗАЛИСЬ ФИННАМИ".

  Благодаря Ви, г-н Серафимов, че въпреки малкото исторически извори и натиска от „опонентите“ Ви, които поради вкоренения им „панславизъм“ и русофилство (считайки ги за гордост), понеже не могат да Ви оборят, а само Ви обиждат и оплюват, не се отказвате да продължавате да повтаряте и обяснявате истината по този въпрос.

  Поздрави,
  Андон

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Русофилството не е страшно, страшно е рубладжийството, т.е. действията платени от чужденци, за да бъдат прокарани чужди интереси. Това не е моя мисъл, казал го е Стефан Стамбулов. Той е бил русофил, харесвал е руската култура - живопис, литература и т.н., но това не му е попречило за следва пробългарски интереси.

   Генерал Колев също е бил русфил, но признателността му към руснаците не му е попречила да поведе без никакво колебание войниците си срещу казашката конница.

   Така трябва да се постъпва - на първо място се поставя Родината.

   Изтриване
 20. Смущаващото в “Именника на българските князе“ е пояснението след името и рода на владетеля. Например “ а лѣт ему дилѡмъ твирем, а лѣт ему дохсъ. втиремь, а лѣт ему шегоръ вечемь, а лѣт ему соморъ. алтемь“. Звучат неразбираемо. Не е ясно кой и защо е написал този именник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 август 2019 г., 21:39 ч.

   Да, странни са имената, но пак казвам - става дума за термини от календар, а думите, които днес ползваме за месеците също не са наши. Нито януари, нито февруари, нито пък декември имат смисъл на български и в далечното минало са звучали странно за дедите ни.

   Изтриване
  2. Не оспорвам Вашето мнение, но остава въпросът, от кого и на какъв език е календарът ползван от българите по онова време. Знаем, че названията на месеците ползвани в България днес са римски. Но тези от Именника на българските князе не са персийски, гръцки или тюркски. Не са и шумерски! Това предизвиква предположението за “лингва болгарика“, те, че живеейки в съседство със скити, българите са приели езика на скитите, като някои изрази са се запазили.

   Изтриване
  3. Имената на месеците от българския календар са следните: сечан, веляча, ожуяк, траван, свибан, липан, сърпан, коловоз, руен, листопад, студен, просинец.

   Изтриване
  4. Точно така е. От най древни времена словенските имена на месеците са както Анонимен от 7 авг 2019 19:44 изброява. Моля да посочи източника!
   По мои изследвания от илирийска библия (наречена така от католиците, които са я съхранили) месеците са:
   Сеченъ (започващ някъде във вторат половина на днешния януари), Лютий, или Веляче, Ожуйка или Березозол (за март),Цветень (за април), Травний или Свибен (за май) Изокь или Червенъ ( за днешен юни), Липенъ (юли), Заревъ и Сърпень ( август), Руенъ и Вресень ( септември), Листопадъ Наздерникъ ( октомври) Студень Грудень ( ноември) Просинецъ ( декември)

   Изтриване
  5. А дали изобщо тези думи са се изговаряли така,както ги са ги написали преписвачите на Именника ? Втиремь може да е било и Витремь,Ветремь - нещо свързано с вятър,да речем . А ВЕчем и славянското ВЕляче,или как беше там,си приличат малко с първоначалните букви? Твирем и славянското Травень някак си са близки? Únor(февруари,чешки) или Унор не се ли доближава до Сомор и т.н?

   Изтриване
  6. да ги сравним с имената у Чешко /Чиско и Моравско/
   януари
   leden

   февруари
   únor

   март
   březen

   април
   duben

   май
   květen

   юни
   červen

   юли
   červenec

   август
   srpen

   септември
   září

   октомври
   říjen

   ноември
   listopad

   декември
   prosinec

   Изтриване
  7. КолоЖЕГ(славянското за януари) и Шегор/? ЖЕГор не си ли приличат?

   Изтриване
  8. Топло, топло... Странните названия от Именника са именно имена на месеци. Едните са от древномакедонският календар, другите от славянския. Шегор -алем е месец горпиеос - ален - август. Сомор е по скоро месец артемисиос - май. Твирем е наистина месец травен.

   Изтриване
 21. А пък тези имена колко пари са докарали на фантазийте за някакъв древен български календар не можеме и да си представим.
  Те са още едно доказателство за асирийската същност на именника.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. цитат: "... още едно доказателство за асирийската същност на именника." Всъщност Утнапищим или Ной е този, който е преживял библейския потоп? Кой е строил огромния кораб на който качил всички земни твари и семейството си? Нямам никакво намерение да се заяждам или да оспорвам различни твърдения, но нека да има посочена и някаква основа или надежден източник, който да обосновава съответното становище.

   Изтриване
 22. "фантазийте" се пише правилно така : фантазиите.Учете граматиката!

  ОтговорИзтриване
 23. Нека да погледнеме коментарите досега. Делят се на три групи (от тези, които са писали по същество, а не отклонения от темата.
  Първа група, че именникът е автентичен и ценен български документ с имената на старобългарски князе и календар.
  Втора група твърди, че именникът е фалшификат.
  Трета група, която е моя милост твърди, че това не е фалшификат, а хроника на асирийските князе от около 745 до към 600 год пр.н.е.
  Не ми е хубаво да го твърдя, но такива са фактите, които виждам в този документ. Нека да повторя- самият документ ги съдържа.
  1. Фразата: "Попреждереченийх царя асирйскь царствова якоже преждереченовий йнавуходоносор"
  2. Река Дунав се нарича Истър в древността. Дуная е Кар Дуная завзет от халдеите и ползван за асирийска столица
  3 Есперих е името на Есархадон пренесъл двореца си от тая страна на Дуная в Ниневия. Царувал 681 г. Преди новата ера.
  4. Календарът не е някакъв древен български и не е календар. Старобългарските имена на месеците са съвсем други, както ги изброих в по- предно писане.
  Ако можете оборете моите твърдения и тогава и аз ще се съглася с някои от вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още през I век името Дунав е познато на Корнелий Тацит. През IV век името Дунав вече е наложено и добре познато, споменато е от Амиан Марцелин.

   Няма асирийска столица Кар Дуная, това е измислица.

   Името Есархадон няма нищо общо с името Аспарух.

   Придържайте се занапред към факти и проверена информация, и моля Ви - без опити да наложите фантазии.

   Изтриване
  2. цитат: "...Ако можете оборете моите твърдения и тогава и аз ще се съглася с някои от вас."
   Ами аз не намирам за необходимо да оборвам твърдения, които не са обосновани. Писал съм го и по-горе. Не само, че не посочвате източници от които черпите информация, но си служите с имена и твърдения, за които дори Google нищо не знае. Нали не си мислите, че ще тръгнем да се борим с вятърни мелници?

   Изтриване
  3. За фалшификат няма да е лесно да се обяви, понеже годината "шегор алем" се съдържа и на друго място. Това е Чаталарския надпис, издълбан по нареждане на хан Омуртаг, който е предшественик на Именника, а надписа е открит едва в 1905 година. Няма как някой, през турско време, да е разчел същия надпис, да напише фалшификата и после отново да го скрие.

   Изтриване
  4. Здравейте,

   Няма да оборвам Вава, защото г-н Серафимов много точно отговаря на въпросите и също така е добре допълнен от Анонимния след него.

   Тук искам да спомена, че е хубаво да се запознаете с написаното от проф. Ас. Чилингиров по този повод. Тогава много ще се замислят дали Именникът е фалшификат или не. Да не забравяме, че по онова време всички християнски народи са извеждали произхода си от разказите и хронологията в Библията. Ето защо там е бил вмъкнат и Именника. А ето и линка: http://www.otizvora.com/files2015/tschilingirov//atch-imennik.pdf.

   Поздрави,
   Андон

   Изтриване
 24. Как пък никой не цитира моята статия за Именника - https://www.academia.edu/8651033/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80

  ОтговорИзтриване
 25. Най-накрая се повдигна и същината на въпроса; имената на владетелите и датировките в прословутия "Именник".
  За да няма недоразумения кой пише коментара - добродан.блог.бг.
  Съжалявам, засега единствените приемливи разчитания на тези думи са през тюркските езици. Превел съм, смятам, достатъчно добре и разбираемо английския текст. Гледам, че здраво се набляга на думата "бара" в коментарите - има я в много езици, да не бързаме да си я присвояваме като тракийска, предлагам. Тракийският компонент е вероятно най-слабо застъпен в развиването на етноса на дунавските българи. А славяни няма. Има словенци и словаци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Исторически народ славени има, като този народ се явава предшественик на българите, а не на словените и словаците. Дедите на словените и словаците са венетите, които спадат към тракийските роднини илирите. Славени е новото име на гетите, това е обяснено прекрасно от Ганчо Ценов.

   Това, че думата бара я има в сръбски, хърватски, словенски и т.н. само означава, че сърбите, хърватите и словените са наши роднини, а не, че думата бара не е изконно наша.

   Изтриване
  2. Сериозно ли, я дайте малко насам от тези разчитания през тюркските езици, защото досегашните ми срещи с подобни неистови опити да бъдат прекарани оттам въпросните неясни термини събудиха у мен единствено изблици на истеричен смях. То там такова въобръжение вилнее, че Тери Пратчет пасти да яде.
   Що се отнася до автентичността на обсъждания документ, лично аз все още имам прекалено много резерви.
   Дес

   Изтриване
 26. Ето какво казва историкът и дори участник в събитията при победата на Самуиловата армия над Василий|| при Траянови врата, наречен след тази славна победа "Българска клисура"
  "Войската преминаваше през една гориста и пълна с пропасти долина. Едва я беше преминала и достигна до стръмни и труднодостъпни места, когато МИЗИТЕ нападнаха ромеите, и като унищожиха голям брой войници, взеха царската палатка и съкровището и разграбиха целия обоз. Там бях и аз, разказвачът на това бедствие, който имах нещастието да придружавам императора. Тогава малко остана да се подхлъзнат стъпките ми и да стана жертва на СКИТСКИЯ меч...."
  И още от друг съвременник:
  "МИЗИЙСКИТЕ стрели прекършиха авзонските копия"
  Това е в края на Х век.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Даже през XV век Лаоник Халконкондил смята българите за потомци на мизите...

   Изтриване
  2. Пропуснах, историкът и участник в събитията, който цитирам е Лъв Дякон.

   Изтриване
 27. Всяка история се нагажда спрямо политически интерес. Но фалшификат ми се струва малко като конспирация.

  ОтговорИзтриване
 28. Към господин ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK10 август 2019 г., 21:22 ч.

  - "Няма асирийска столица Кар Дуная, това е измислица." / твърдите в отговора си/.
  The History of Esarhaddon:
  Duni-ya-as king- of the country of Kar-duniyas. WA], i. 50, 1—6. D.P.,
  Assur-akha- iddina sar Esarhaddon king cis'sati sar mat Assur D.A., of multitudes, king of Assyria, sakkanak CA-DIMIR-RA, D.A.
  priest of Babylon sar mat Sumir D.A., va.

  - "Името Есархадон няма нищо общо с името Аспарух."
  Есархадон идва от семитски език на Akkadian: Aššur-ahu-iddin. Ашур е името на бога на Асирииците. Остава "аху" или ако "Еспер" е името на бога което нашият монах е превел вместо Ашур- "их" остава за името на княза.
  За Дунава няма да спорим и го оставям като аргумент който може да е и така и така. По-долу привездам и други източници споменаващи Кар Дуния:
  Journal of the royal Asiatic Society of GB:
  It is further of interest to observe that the capital of the Chaldaean king, even up to this late period of history, was in the lower country, at Kar-duniyas, and not at Babylon. The expedition against Babylon is mentioned both by Polyhistor and ...
  The Encyclopedia Britanica:
  Kar-Duniyas may have represented the Median Wall of Xenophon
  WRITINGS OF Alexander Wilder:
  in the region of Duni, at the confluence of the Tigris and Euphrates, called in the Assyrian tablets Kar-duniyas or Ganduniyas
  Няма да ви превеждам, защото знам , че разбирате английски език.
  Поздрави: Вава

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но къде намерихте в текста, че столицата на Асирия носи името Кар Дуная?

   Столицата на Асирия носи името Ашур: The name "Assyria" originates with the Assyrian state's original capital, the ancient city of Aššur, which dates to c. 2600 BC – originally one of a number of Akkadian-speaking city-states in Mesopotamia.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Assyria

   Karduniyas е алтернативното име на Вавилония, а не име на столицата на Асирия: Tugulti-ninip king of Assyria and Nazi-murudas

   за сверка тук на с.250 http://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/20255.pdf
   king of Karduniyas (Babylonia)

   Изтриване
 29. В няколко книги. Например " Sacred Annals, Or Researches into the History of Mankind" на 169 стр четем:
  "Забележително, че асирийските анали говорят за Кар-дуняс в Долната част на страната като за столица на нацията, а не Бабилон"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Aми помислете малко, нали това казвам и аз - Кардунияс е алтернативно име на Вавилон, а не на Ашур - столицата на Асирия.

   Това, че асирийци споменават Кардунияс не означава, че градът е тяхна столица.

   Изтриване
 30. Здравейте Спароток,
  въпросът за фалшивата ни история ме гложди доста отдавна. Конкретно по темата за"Именника"- дали е фалшив или авторът на първичния документ е допуснал множество грешки, което е очевидно, например Исперих=Есперих.
  Та една от най важните грешки според мен е "обому"="обону" . Т.е. княжеството на Българите разположено от двете страни на Дунав се праща от едната(КОЯ?) страна. И ето ти официалната версията на историята за хан Аспарух, за ордата му прекосила Дунава и се стопила сред "морето от славяни" и т.н. Ето как една писарска грешка може да обърне историята на цял народ. Много е писано за "Именника", но тезите за евентуални грешки на автора са твърде малко.

  ОтговорИзтриване
 31. До генади

  В случай, че преписвачът е искал да каже, че дедите ни са имали княжество от двете страни на Дунава, то следния израз е излишен: "И потѡм пріиде на страну Дунаѧ.Исперих кнѧз тожде и доселѣ."

  По времето на княз Аспарух е имало българи и от двете страни на Дунава, но тези на юг от реката са били под римска власт. Аспарух просто е обединил две братски групи.

  Езикът на Аспарух и неговите хора е бил същият както на дунавските славени, а и на траките на юг от Дунава.

  ОтговорИзтриване
 32. Или Аспарух и неговото наследие са били князе победители от хунски произход и са създали една държава от мизи и траки наречена България. Ами задавали ли сте си въпроса коя вяра е изповядвал Аспарух и неговите наследници, та чак до Борис?
  Докато в Тракия и Мизия се е познавало, проповядвало и преследвало понякога християнството, Аспарух е бил или мохамеданин или хун вярващ в Тангра и почитащ Драконът, познат на християните като змията от битието на библиятя...Е разбира се това е друга тема, но не е за пренебрегване.
  Baba

  ОтговорИзтриване
 33. Например на страница 167 от Джагфар Тарих том3 четем:
  6. ...."Аспарух чувствуя приближение смерти, велел превезти его из Билсага (Плиска) в главное святилище Торна Уба (Търново), где попросил прощение перед духами предков.......и сказал слово по арабски и по тюрски "Бир Тангра" (Нет Бога кроме Бога)".

  ОтговорИзтриване
 34. Атанас Лазаров11 декември 2019 г., 16:41

  Ама,къде изобщо,в този документ,наречен "Именник",се говори за "българи"???Някой може ли да ми посочи??? "Именника"е основополагащия камък на Златарската "теория" за произхода!!Но ето какво пише за "именника",един от големите приятели и сподвижници на Васил Златарски-сър Ст.Рънсиман,ето изводите за "именника" които прави учения,в края на кариерата си!!! "Изводът, до който достигнах, проучвайки Именника на стари години, е че той е ненадежден документ, чиято стойност е по-скоро филологическа, отколкото историческа..." https://chitanka.info/text/2382-istorija-na-pyrvoto-bylgarsko-tsarstvo

  ОтговорИзтриване