25.01.2024 г.

ТРАКИЙСКИЯТ ПРОИЗХОД НА НАЙ-ДРЕВНИТЕ СТАРОГРЪЦКИ ТИТЛИ

 Ако преди тридесетина години някой ми беше казал, че титлата василевс [βασιλεύς] е тракийска, аз не бих повярвал изобщо. В случай пък, че някой ми бе казал, че василевс [βασιλεύς] няма смисъл на гръцки, а на български – тогава вече бих се изсмял. Както е казано обаче: Неведоми са пътищата Господни. Навремето не знаех, че един от първите василевси е Гета, не знаех и, че траките и спадащите към тях пеласги са по-старото население на Елада, явяващо се учители на дошлите от Африка данайци.

 

                                          Монета на тракийския владетел Гета      http://www.cngcoins.com/photos/big/680223.jpg


През 80-те години на ХХ век се считаше за неоспоримо, че Аспаруховите българи са дошли от изток, че въпреки бягството си от хазарите са успели да победят най-силната за онази епоха армия – тази на Римската Империя. Учеха ни, че езика на дедите ни е тюркски, че са вярвали в Тангра, а и, че въпреки ръководната роля в изграждането на нашата държава, са изоставили езика си.

 

Дълги години вярваме в едно нещо, а по-късно разбираме, че то е само една умело създадена заблуда. Често, това, което е общоприето е просто илюзия, чийто живот е подхранван с упорито повтаряне на лъжи и укриване на съществената информация. Без база за сравнение ние сме принудени да приемем твърденията на хората, които имат достъп да старите летописи, изследванията на археолози, езиковеди и т.н. За жалост те невинаги са съвестни и независими.

 

В края на 80-те години и началото на 90-те години на ХХ в. вече знаех, че официалната ни история не е базирана на проверени данни, но не подозирах колко дълбоки са ямите с лъжите. После, стъпка по стъпка, събирайки упорито информация, а и проверявайки я, останах смаян, дори дълбоко шокиран от количеството премълчани факти.

 

Когато се сдобих с антропологичните изследвания на българския народ от 1938 и 1959 г., разбрах две изключително важни неща. Първото бе, че нямаме нищо общо с народите на Средна Азия, а второто, че повечето от нас са наследници на древното балканско население, влязло в историята под името траки. Разбира се останах като зашеметен, защото от една страна в научните среди се пропагандираше, че дедите ни са азиатци, а от друга страна траките бяха изкарани незначително малцинство, което е изоставило езика си още преди идването на Аспарух. Оказа се, че в научните среди съвсем съзнателно са поддържани две нелепи лъжи.

 

Попадайки на великолепните трудове на Данаил Юруков и Цани Гинчев, разбрах, че езикът на Орфей никога не е изчезвал, той се е развил и по време на Средновековието вече носи името български. После се натъкнах сведения от работите на лингвистите проф. Влахов и акад. Георгиев, според които тракийският (дако-мизийският) език е бил близък или дори идентичен на старославянския (по-точно старобългарския).

 

Реално няма как да се говори за славянизация на траките по простата причина, че дунавските славени са гетите, а те са тракийски народ [както показва в книгите си д-р Ценов], а не бледи, русокоси нашественици от земите на Украйна, Русия, Полша. Това обяснява пълната липса на субстрат в старобългарския. Речта на траките под римска власт почти не се е различавала от тази на бойците водени от княз Аспарух.

 

Бях заинтригуван и когато се натъкнах на труда на Хялмар Фриск. Този лингвист е създател на един от най-подробните старогръцки етимологически речници. В неговия труд ползваната от старите гърци титла василевс [βασιλεύς] е обявена за принадлежаща на друг език [Frisk H., Griechisches Etymologisches Wӧrtebuch, Carl Winter Universitäts Verlag, Heidelberg, 1960, с. 223].

 

Още по-интересно се оказа виждането на друг учен, а именно Алберт Йорис Ван Виндекенс. Той стига до следното заключение: „Mоже да каже, че със сигурност титлата василевс [βασιλεύς] е от трако-фригийски произход: “BASILEUS, qui aurait le sense se homme noblesse, eclaire, ou poissant, serrait d'origine THRACO - PHRYGIEN [A.J.Van Windekens, Le Pelasgique, Universite de Louvain, Louvain, 1952, p. 76]

 

Вече силно мотивиран, продължих своето проучване. Истински удивен останах от анализа на древната минойска титла батос [βατος]цар, владетел, господар. В разработка от 50-те години на ХХ в. акад. Владимир Георгиев предлага интересно обяснение на негръцката (трако-пеласгийската) титла βασιλεύς. Опирайки се на сведения на Ерих Бернекер, нашият езиковед уточнява, че βασιλεύς. е сродна на βαττοςцар, идваща от ие. *bhātja, bhātеn.

 

Като сродни са дадени българските думи баща, батьо, бате, батко, а също и рус. [а и укр.бел. авт.] батябаща. С използване на сведения на Швайцер и Бернекер е обяснен много добре принципът на оформяне на древната титла. Първоначално тя е притежавала значение баща, по-голям брат (бато, бате), като после се развива в смисъл старейшина на рода, а още по-късно придобива смисъл господар, цар [Георгиев, Вл., Произхождение Алфавита, Вопросы языкознания № 6, 1952, ноябрь-декабрь, 1952, c. 52 53].

 

Според акад. Георгиев сродната на василевс [βασιλεύς] титла батос [βατος] е ползвана от древните минойци. И тук вече става изключително интересно, защото в минойските архиви са регистрирани тракийски лични имена като Арей, Диза, Питак, Тетюс. На минойски Крит се срещат названията Ида, Пергам, Гординия [Гортиния], Сетоя. Те отговарят на тракийските Ида, Пергам, Гордион, Сети-дава. Няма да давам значението на всички, ще спомена само, че още през XIX в. учени като Паул Кречмер, Вилхелм Томашек и др. тълкуват Гордион с градъград и др., а Сети-дава със сеть, сетьньпоследен, краен.

 

В крито-микенските документи също намираме интересни неща. Там тракийските имена са много, защото и самите документи са много на брой. Някои от тях се ползват и в ново време от нас българите: Бати, Боти, Дуло, Дуньо, Дуто, Косо, Коти. По-интересни обаче са титлите. Поне за мен най-важната е ванакатело, ванакател цар.

 

Най-рано тази титла се ползва за човек с име Одрис. На надписи върху съдове от Крит и Тива срещаме следният важен, но останал непопулярен текст:

КАУНО ОДУРУВИЙО ВАНАКАТЕЛО – Кана (съд) на Одрис царят.

 

                     Микенски надпис с титлата ванакател [по Хрозни]

По-късно, през VIII в.пр. Хр. (или даже X в. пр. Хр.) титлата ванакатело, ванакателцар, вече е във форма ванакт [Ϝανακτ] по фригийските монументи. А още по-късно гърците я приемат във форма анакс [άναξ], като се признава, че тя идва от ванакс [ϝάναξ], ванакт [ϝάνακτ]. Признато е също, че анакс [άναξ] няма смисъл на гръцки, т.е. титлата е приета от предгръцки народ. А трако-пеласгите са хората населявали Елада преди идването на данайците. Мизите и тевкрите в Тесалия, фригите в Пелопонес, абантите в Евбея, пеласгите пък в Епир и даже по територията на цяла Елада.

 

Фрагмент от фригийски надпис с титлата ванакт [по Рамзи]

Най-интересното е това, че векове по-късно фригийската титла ванакт [Ϝανακτ] е засвидетелствана от Авзоний при мизите под формата ванак [Phanaces]. Става дума за мизите, които по времето на Димитър Хоматиан са вече познати под името българи. Това не е случайност, защото подобно на батос [βατος], василевс [βασιλεύς], ванак е обяснима на български.

 

Тя се среща по време на Средновековието в опростен вид, под формата бан. Намираме я върху епиграфски паметник от Плиска [Делань Бань ]. Бан означава повелител, заповядващ, от древен корен ба, срещащ се в баяговоря [по виждане на Бернекер, Фасмер и др.]. Напомням – тълкуванията, които предлагам са на професионалисти, световно известни лингвисти. Аз само съм събрал на едно място важните данни.

Споменаването на титлата бан в надпис от Плиска [ИРАИК, т. Х, 1905, с. 107]

Ето како се получава: най-древните титли, които старите гърци ползват, са реално тракийски по произход – това е факт, признат от професионалисти лингвисти. Самите титли са лесно обясними на български език. И тук няма никаква мистерия, защото както различни исторически извори определят средновековните българи като потомци на мизи, пеони, даки, одриси и др., така и данните от мащабните антропологични изследвания се явяват ярко доказателство, че ние сме наследници на най-древния цивилизован балкански народ.

 

Можем да добавим и виждането на прогресивните етнолози, които смятат, че може да се говори за древнотракийски корени на българския фолклор и ние с право можем да се наречем пълноправни наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството (по думите на проф. Евгений Теодоров).

 

Каквото и да кажат противниците ми, срещу ръжен (фактите) не се рита. Истината си пробива път и тези, които ѝ пречат, пречат и на интересите на България. Народът ни е добър, благороден, но е и изстрадал, измъчен. Разберат ли хората по какъв грозен начин са лъгани, разберат ли как с тях са се подигравали индивиди, получаващи заплата от джоба на българския данъкоплатец, със сигурност ще има изблици на справедлив гняв.

 

За това отправям призив към тези, които укриват истината и чернят прогресивните изследователи: Моля ви, преустановете своята срамна дейност, във ваш интерес е, а и в интерес на целия народ, който ви храни!

29 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявяват разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Γιωργος Εβρίτης , Παύλε Μπράβο σου γιαυτην σου την ανάρτηση !!!! Παρακολουθω τις αναρτήσεις σου . Σου έγραψα και άλλες φορες , κάπου μπερδευεις το θέμα ΘΡΑΚΕΣ και ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ !!!! Καμία απολύτως σχεση ΔΕΝ εχουν οι ΘΡΑΚΕΣ με τους ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ μεχρι το 680 που περνά τον Δούναβη ο ΧΑΝ (οχι ΤΣΑΡ ) ΑΣΠΑΡΟΥΧ και εγκαθίστατσι στα Βαλκάνια στον χωρο της σημερινης Βουλγαρίας με 40-50.000 ακολουθους και οχι 800.000 άτομα . Οι ακόλουθοι του Ασπαρουχ είναι ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝΟΙ ΑΣΙΑΤΕΣ αλλά οχι ΘΡΑΚΕΣ !!!Αυτο το επέστρεψαν μετα από 8-9-10.000 χρόνια που ειχαν παει στο Τατζικισταν με τον Διόνυσο ειναι Ανοησία !!!! Ο ΑΣΠΑΡΟΥΧ και οι άνθρωποι του ήταν οι ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ !!!ΟΛΟΙ οι άλλοι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ μετα τους Ινδους ήταν οι ΘΡΑΚΕΣ !!!! Το ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΟΙ ετυμολογικα βγαίνει απο το ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡ το οποιο ειχαν ως κύρια τροφη τους και οχι το ψωμί !!!! Σαφως οι σημερινοι Βουλγαροι ειναι απόγονοι πολλων από τις 200 περιπου Θρακικες Φυλες !!! Η Βουλγαρικη γλωσσα είναι μία Διάλεκτος της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ αυτης που μιλιέται εδω και 10.000 χρόνια ισως και παραπάνω !!!! Τα Τατζικιστανικα ονόματα ΑΣΠΑΡΟΥΧ σημαίνει ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΟΓΟΥ, ΟΜΟΥΡΤΑΓΚ σημαίνει Ελεος , ΤΕΡΒΕΛ ,ΜΠΑΓΙΑΝ κλπ ΔΕΝ εξυγουνται στα σημερινά Βουλγαρικά ΘΡΑΚΙΚΑ γιατι είναι ξένα !!!! Εαν κάνεις τον Διαχωρισμό ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ (ΑΣΠΑΡΟΥΧΟΒΟΙ) ΔΕΝ έχουν σχεση με ΘΡΑΚΕΣ , μένουν οι απόγονοι των ΘΡΑΚΩΝ στην σημερινη Βουλγαρία ίσως το 85-90% !!!! Σήμερα με ενα απλό τεστ καταγωγης DNA οδηγούμαστε στην απόλυτη αληθεια !!!! 30 χρόνια επιμενω σε αυτη την θεωρεία !!!!

   Изтриване

  2. Unknown 26 януари 2024 г. в 9:52, O καθένας έχει δικαίωμα της γνώμης του.

   Изтриване
  3. Unknown26 януари 2024 г. в 9:52
   To the Greek Clown:
   Bulgarians have much more in common with the Thracians than you Greeks have! Don't write nonsense.

   Sorry to disappoint you but facts are for 22 centuries there is not a single one that represents a country/ state/ small city-states/ kingdom (or whatever) with the name "Greece/ Hellene/ Elada/ Hellas" etc. from the end of the antique times up to 19th century with any "continuity" whatsoever (and continuity of what ?!) ...

   There are only Roman provinces in ERE (Eastern ROMAN Empire) and the Bulgarian Empire as the biggest competitor to the Eastern Roman Empire for centuries.

   Greeks called themselves "Ρωμαίος" etc. They never called themselves "Έλληνες".

   "Έλληνες" at that time was even considered a derogatory name, offensive name, a heretic.

   The fun fact is that even up until 1841 in Turkey they kept calling themselves "Ρωμαίος", and Turks called them not "Έλληνες", but "Urum'/ Uruma" (урумъ), with the same meaning - roman...

   It was only after the new (first and only) Greek kingdom in 19th century was formed that the Greeks who inhabited it left the honorary Roman citizenship they had until the Ottomans, and only because of the European Powers, Greeks began to be called "Έλληνες" for the first time and to be given a nationalistic history with unrealistic "2200+ years old continuity" without you even have one. It's absurd anyway...

   Nowerday Greece is being the remnant and the leftover from the PERIPHERALS of the Eastern Roman Empire.. The term "Graeci" is the one that is mentioned and it is a Roman, Latin term that is actually an EPONYM and it was used mostly in Epirus, if you know where that is...
   In that matter of thought, Greeks as a people are multicultural remnants from one of the provinces of the Empire and carry that eponym. 🙂

   It also doesn't have anything to do with "Elini, Elines" (what you call them now - Hellens in English). And those are "fictional fairytales" 🙂

   Let me also say that scholars from 19th century are the ones that translate "Elini" to "Greek" and as a result we see many old sources being incorrectly translated in the late 19th century...

   You maybe don't know that but:

   1. Old Elinian (Hellenic, not Greek) was spoken until the 4th century BC
   2. Then it was the turn of Koine/Kine until the 7th century AD
   3. From the 7th to the 15th century it was Medieval Roman
   (Ρωμαϊκή γλώσσα (roman glossa/ language) and ρωμαϊκά (romeyka).

   The written text on the stone tablets, columns etc. was in Ρωμαϊκή γλώσσα (roman glossa/ language) and ρωμαϊκά (romeyka). This was the official, service, administration language and writing of Eastern Roman Empire...

   Modern Greeks speak provincial variant of that language only because of that fact -----> it was official of the Eastern Roman Empire....

   Greeks have that language because of that....

   Among the Greeks of today there are several reforms of the language and no natural development.


   Изтриване
  4. P.S.
   Even if you open the DNA database in Eupedia https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml , you will see how Greece is divided in 5 whole different regions because they differ genetically from one another... For example Bulgaria has similar territorial area but the Bulgarian population is homogeneous across the country, which is proven by the international AMOVA. This can not be said for Greece ...

   +

   Also...

   "Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt. “

   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1399-0039.2001.057002118.x/abstract;jsessionid=12016B3DD3B889A07EE40F28C5005212.d03t01

   +

   Also read this Harvard publication from 2022 to see with the newer full autosomal study, are you the "ancient Hellenes" and how much of a connection do you actually have with them and also with the Thracians.😁
   Here is a link to "supplementary materials" https://reich.hms.harvard.edu/publications from the Southern Arc. These are the largest autosomal studies published in 2022 in David Reich's lab. There all the samples are described in detail, open and read.

   +
   From the biggest official genetical study (2009-2015) from BAS, MU, Bulgaria with DNA probes from Thracians, Bulgarians and compared to Greek samples:

   "This is explained by the large time difference in the studied samples - the Thracians lived in the millennium BC, and in the new era the data about them is becoming increasingly scarce. BUT IT IS STILL SEEN THAT THEY ARE CLOSE TO THE MODERN BULGARIANS AND TO THE ANCIENT BULGARIANS, AND THE INTERESTING THING IS THAT THEY ARE MORE DISTANT THAN THE GREEKS."

   Изтриване
 2. Много интересно есе 😊

  ОтговорИзтриване
 3. Как ме кефиш само ако знаеш! Благодаря ти за това, че намираш време и сили да покажеш историята ни в неизвратен от хрантутници и тунеядци вид! С тебе сме!
  Станимир

  ОтговорИзтриване
 4. Пожелавам много здраве! Защото ,ще имаш много работа.

  ОтговорИзтриване
 5. Добре де, но ако василевс е българска титла, защо в именника пише княз, князе, княжение? надявам се да не ми цензурирате коментара, моят въпрос е съвсем резонен и е хубаво да дадете отговор, не да триете:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо сам не си отговорите, като имате предвид огромният брой на тракийските племена. както и огромната територия , която са обитавали? После съобразете и големите периоди от време, за което става въпрос. Съобразете, че езикът е жив организъм и бързо се променя. Вие лично колко думи от диалекта на баба си вече сте забравили и не ги използвате? Мен лично ме е срам от това, че съм забравил много капански думи. а от наречието на прадядо ми от Елена не знам нито една специфична дума.

   Изтриване
  2. До Анонимен 25 януари 2024 г. в 19:06
   До известна степен Ви е даден отговор, нормално е различните групи да ползват различни титли, а и самото устройство на държавата предопределя каква ще е титлата. Има и друго - след време определени думи, титли стават архаични и излизат от употреба. Ние днес нямаме банове, войводи, нямаме и боили..но сме си българи.

   Изтриване
  3. До Анонимен 25 януари 2024 г. в 20:19
   Благодаря Ви за хубавия коментар!

   Изтриване
 6. Много патос, но малко факти, много лаладжийство, но нищо конкретно, много претенции, но никакви качество. Разпознахте ли се гн. Спароток?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неадекватни твърдения. Фактите са на лице. И ако някой казва на бялото черно, това отлично го описва. Неговите твърдения са безпочвени, висящи във въздуха и са предназначени за хора с ограничени възможности.

   Изтриване
  2. До Анонимен 25 януари 2024 г. в 22:28
   Какво да се прави - някои хора винаги ще са недоволни.

   Изтриване
  3. Поредният смешник, който вика на бялото черно хаха
   Патосът е само в края на есето. Горе са ви данните и фактите. Информацията, която серафимов е усвоил (и то абсолютно качествено), ви прави да изглеждате още по-смешен и жалък.

   Изтриване
 7. Анонимен25 януари 2024 г. в 19:47
  Много патос, но малко факти, много лаладжийство, но нищо конкретно, много претенции, но никакви качество. Разпознахте ли се гн. Спароток?

  Аз не знам дали някой се разпознава от такова описание, но познах кой задава въпроса...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 25 януари 2024 г. в 19:59
   Аз също се досещам кой е пуснал по-горния коментар, понякога представя и име, но този път не :)

   Изтриване
 8. Харесва ми, че разказвате сложни неща по прост начин, така всеки разбира, с малки изключения на тези, на които заплатата не позволява да разберат 😉

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 25 януари 2024 г. в 23:03
   Когато човек няма какво да крие, тогава той представя разказа си кратко, просто и ясно. :)

   Изтриване
 9. Това с "Василевс" е ново за мен, но не ме изненадва. Без много лутане в архивите всеки може да достигне до извода, че с даването на убежище на прогонените от египтяните гръцки (етиопски) бежанци и заселването им на Балканите започват проблемите между местните. Няма сведения за военни действия от гърците при пристигането им тук, а и през цялата им по късна история. Всички по късни войни, назовавани гръцки, всъщност се водат с наемни войски от местен произход, а не с пряко участие на етнически гръци. Съвсем конкретен пример е Троянската война. Ето един материал, в който доста подробно се описва как без война днешна Гърция придобива териториите си след така нареченото "Гръцкото въстание за независимост" през 1821 г., организирано и финансирано от Европа и Русия с цел създаване на бъдещ плацдарм срещу Османската империя и освобогени територии само на юг от Тесалия, което пък от своя страна сочи, че османската окупация е клоняла към своя край и без Руско-турска война (1877 – 1878):
  https://www.guidegr.com/2020/05/10/как-и-кога-гърция-придобива-територия/
  Няколко века след трайно установяване на Балканите и бързото забогатяване от търговия с екзотични стоки, ползвайки връзките си с Африка и Близкия Изток, те започват да се опитват да поемат организацията на живота на Балканите под свой контрол и да наложат свои правила. За това обаче е необходимо да отстранят препятствията по пътя си. Самия Страбон твърди, че „атиняните обичат чуждото“, тоест – обичат да крадат, но за да няма проблеми след това трябва да няма кой друг да предявява претенции за откраднатото. Знаят, че не могат да го постигнат с физическа сила, но с подмолна дейност, интриги, лъжи, предателства и всякакви подлости могат да предизвикат вражди между съседните им племена. Те после се появяват като арбитър и така спечелват доверието и на двете страни. После с различни други трикове им дават достъп до своя начин на живот и забогатяване, но едно от неписаните и без принуда налагащи се условия е да боравят свободно с езика и писмеността им. Така поглъщат едно по едно племената на съседите си. И Херодот (Her.I.58) пише, че гърците са малобройни преди да асимилират пелазгите. Така постепенно и без войни колонизират възловите крайбрежия по цялото средиземноморие и всички свързани с него морета. Това все повече им улеснява търговията защото с кратки преходи стоките се прехвърлят по веригата от колонии и достигат до най отдалечени райони, а по веригата всички печелят. Няма държава, няма столица, няма централна власт, но всички са доволни и непрекъснато има присъединили се местни жители. Същите похвати прилагат и по късно, при римската и османската окупации и пак без войни постигат властови позиции и лични облаги. Това, че отношението им към българите през цялата история е традиционно същото, както към другите местни племена които са асимилирали е много показателно за произхода ни.
  Следва продължение.

  ОтговорИзтриване
 10. За съжаление, на по късен етап, тази тактика се възприема и от другите европейски народи Гемания, Франция, Англия и др., когато започват да претендират за създатели и разпространители на цивилизацията, но причината е абсолютно същата. Да бъде унищожен или поне заличен създателя на откраднатите ценности, за да няма кои да оспорва собствеността им. Така по политически съображения смесват трите, според мен различни, наименования "склавини (едно от наименованията на гетите)", "словени (термин появил са от ранното християнство със значение разпространители на Божието слово)" и "славяни (употребено за пръв път от хърватина Винко Прибоевич през XVI век, вероятно търсейки начин да обедини всички балкански народи срещу османските окупатори и повторено от сънародника му Мавро Орбини в своя труд “Царството на славяните”)". По късно, през XVIIвек, Екатерина II използва "славяни" за основа на панславянската политическа доктрина, поставяйки като начало руския народ, а всички други като произхождащи от него. От това по нелепо твърдение е днешно време едва ли има. От всички "славянски езици" единствено българския е аналитичен, а всеки език в развитието си с времето се стреми да премине постепенно от синтетичен в аналитичен и никога обратно. Основната разлика между единия и другия е, чев граматиката на синтетичния са налични различни падежни форми, които постепенно и много бавно отпадат докато премине към аналитичен. В руския език все още съществуват цели седем падежа. Така навсякъде, където трябваше да фигурира понятието българи или български,беше заменено със славяни и славянски. Като пример може да се посочи славянски език, славянска азбука, славянска писменост, че даже и славянски народи. Иначе изобщо не може да бъде присвоено нещо българско, защото така цял свят щеше да е наясно кои са българите, къде "изчезнаха" траките и кои са гърците.
  За титлата цар също имам съмнения дали е вярно твърдението, че произлиза от "цезар". Според мен по скоро е обратното. Не знам как е записана в античните документи от които саправени преводите, но не само в българските преводи се говори за царе още по времето и преди Троянската война. Цар Мидас, цар Приам, цар Менелай, дори Омир назовава Зевз "цар пеласгийски" и други. Изследователя мна митологията Jacob Bryant (1715–1804) в том I на A New System; or, an Analysis of Antient Mythology, на стр. 90 пише следното: "ZAR, and SAR.
  Sar is a rock, and made use of to signify a promontory. As temples were particularly erected upon such places, these eminences were often denominated Sar-On, from the Deity, to whom the temples were sacred. The term Sar wasм oftentimes used as a mark of high honour." "Сар е скала и се използва за означаване на нос. Тъй като храмовете са били особено издигнати
  на такива места тези възвишения често са били деноминиран Сар-на (свети ХХХХ бел.моя), от Божеството, на когото храмовете са били свещени . Терминът Сар беше често се използва като знак за висока чест."
  Съшо и днес църквите или храмовете са именувани на различни светии. Свети Николай, Света Петка, Свети Александър Невски и т. н. Най съществено е последното изречение, че този термин се полва и приживе като символ за висока чест, а такъв например е главнокомандващия или владетеля.
  https://books.google.bg/books?id=AjoGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:"A+New+System:+Or,+An+Analysis+of+Antient+Mythology"&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  ОтговорИзтриване
 11. Всичко това звучи до бре! НО ДНЕС БЪЛГАРИТЕ НЕ СЕ МНОЖАТ! МНОЖАТ СЕ ВСЯКЪКВИ ДРУГИ ЕТНОСИ ЖИВЕЕЩИ ТУК. НИЩО ПРОТИВ ТЯХ ЛОШО НЕ ИЗПИТВАМ. НО МЕ БОЛИ. ДЯДО МИ Е ИМАЛ6 БРАТЯ И1 СЕСТРА.... Е РОДЕН19002

  ОтговорИзтриване
 12. Защо скрихте от читателите любознателната информация, която ви представих, г-н Серафимов?
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 13. Павка... нека споменем на маляката горе, че българите носят тракийски ген, а техния водач се казва Крова-тон, по името на Кровизите - траки. Нека споменем, че тъй наречени от етиопските маляки - траки, по трасис (θρασυς) - дръзки, на монетите им пише - ΟΔΡΟΖΟΝ, ΔΡΟΖΟ, а не Одриси, по българския, а не етиопски корен - ДРЬЗЪ, ДРОЗЪ, тоест дързък. Нека споменем на маляката горе, че точно маляките са наричали блъгарωмъ - мизи, мирмидони, пеони, скити (масагети, мизогет), уни (унигури), даки (сар-мизе-гетузи, сармати, мизи, гети), илири и т.н. дръзки племена. Нека споменем на маляката горе, че българския езически герб, огнен бикъ (бликъ) с огнен кръст (арел, аружже, двойна секира) връз глава, линеарна и глаголическа буква А (ተ), всъщност е гербът на пеласгите на Крит, които се наричат още - пеласти (πελαστοι), палештини, пелешту - палещи. Нека споменем на маляката горе, че боговете на палещите в линеар А и Б носят имената - Диво (Зевс - звезда), Зен - Ден (Ꙃен - Ꚃен). ДивоНисо (Дионис), който също е Бакхус (Букхис - Bukhis, Буки - Бикъ - Бликъ, глаголическа бука - Б (Ⰱ), но също Якхос (Ꙗкост), Загрей, Савазий (Съвѧзати - свързвам), Бромий и т.н. Деметра е записана в линеар А и Б като Ida-mate, da-mate, даваща, идаща майка (МАТИ, МАТЕ от старобългарски). Ерми - Хермес, е Емаха - Емаа, или казано от български Емаха, Емати - вземети, въЗеми - земен. Ахил не е Ахилаус (сополив данайски народ), а записан в линеар Б - АкаРеу, АкиРеу - Яко Реещ. Херкулес не е Ираклис, а Алкади, Алкиди, казано на родна реч Ала Кади, клада.

  Маляката горе, защо не каже, че титлата Василео произлиза от нашата ВъСеЛиеНаЯ (ВъСеЛѥНаꙖ) въ това излива върху Я (мен), или просто ВсеЛиеНаЯ - всичко излива върху мен? Също и СеЛиеНа (това излива върху) - МеСеЧина (Мен това чини, или мен сече)? Маляката защо не каже, че името им Елини - Хелени, произлиза от пеласгите СеЛи - Seli (това излива), или по наша СиЛа и наше СЪЛНЬце (Слънце), Сольць (Сол), та откъдето и Солнъ - Слонъ. Също и СеЛена - се леа, Луна, или Лиеща Уна - уница?

  Ако продължа, на маляката горе ще му стане лошо, съпоставя ли българските руни, глаголицата, линеар А, Б и Ц (киприот).

  Браво Павка, щом вият и гърчолята в твоя блог, то нашите продажници историчари са вдигнали ръчинки пред данайските си господари срещу шепа с грошове - кирливи, гърчат се в агония и немеят.

  ОтговорИзтриване
 14. Аз мисля, че титлата Василевс е свързана с титлата Севаст, а тя с личното име и титла Севт. Това най- общо казано като предположение, понеже досега не съм се занимавал конкретно на този въпрос...

  ОтговорИзтриване