29.10.2013 г.

ТАЙНАТА НА БОГОМИЛИТЕ


Според официалните теории корените на богомилството са в Мала Азия. Вярва се, че то е създадено на основата на източни доктрини... Хората изповядващи тази особена форма на християнство са наричaни с различни имена – катари, павликяни, манихеи, албигойци, патарени, българи.

Името катари идва от гръцката дума καθάρός -чист, неопетнен, незамърсен. За названието павликяни съществуват няколко виждания. Едни изследователи смятат, че идва от името на Павел Самосатски, който е бил владика на Антиохия. Други считат, че павликяните са последователи на Апостол Павел, който проповядва в Мала Азия и Балканите на през I век. Някои смятат, че Св. Ерм - владиката на Филипопол (Пловдив) e последовател на Апостол Павел.

Манихеи е изведено от учението на манихеизма – доктрина възникнала (или по-точно утвърдила се) през III век. За неин основател се приема Манес, но когото се приписва персийски произход въпреки тракийското му име. Страбон е пределно ясен казвайки, че Манес е не само име, но и синоним на фригиец - VII.3.12.

Понеже през Средновековието във френският град Алби (Албига) е имало много привърженици на особената форма на християнство, тези хора биват наречени албигойци. По същия начин възниква и названието патарени – от Патария – това е място, което е обитавано от последователите на наречената ерес религия.

Названието българи – bougri не се нуждае от дълъг коментар. Поради това, че от България идват хората разпространяващи преследваната от църквата доктрина, то изповядващите, така наречена ерес са познати и под името българи. Богомили пък идва от името на поп Богомил, който е живял през Х век в земята ни. В настоящата работа ще бъде използвано името богомили за хората, чието учение е преследвано с жесток фанатизъм.

Веруюто на тези хора се и отличавало значително от това на гърци и западноевропейци.Богомилите не са се кланяли на кръста (разпянието). В интерес на истината трябва да се спомене, че ранните християни не считат кръста (разпянието) за свой символ. Божият син е избразяван като добрият овчар, или пък са използвани агне и риба като негови символи.


                                                                                                       http://www.fisheaters.com/LAMB.gif

                                              http://www.jesuswalk.com/christian-symbols/images/chi-rho_fish_anchor.jpg


Трябва да се отбележи и това, че кръстът на Константин Велики няма нищо общо с разпятието. По-скоро се касае за един древен символ на светлината. Самият Христос е олицетворен със светлината в Евангелието на Йоан - “В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе”. Йоан, 1-4,5.
Така нареченият лабарум също не е свързан с разпятието. Лабарумът е изграден от гръцките букви Х и Р, които са първите букви от името Христос, явяващо се като превод на еврейското и арамейско Машияхпомазаник, то пък идва от маша- мажа, помазвам...(трудно е да се определи смайващата прилика между българската и еврейско- арамейската дума).Богомилите не са признавали Стария Завет. Това обаче не би трябвало да е нещо учудващо. Сам Христос заменя принципа – Око за око, зъб за зъб с новото послание  - Да се обичаме един друг ! Любовта и духовната чистота трябва да са отличителните белези на последователите на Христа.

Според учението на богомилите съществуват двама господари на света. Материалният свят е създаден от черния бог, а човечеството от добрия бог. Това де факто е и виждане на самият Христос. В Евангелие на Йоан 14-30, четем думите – Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо общо с мене.

Интересното е, че според виждането на траките също има бог на светлината и такъв на тъмнината. От изучаването на тракийската религия става ясно, че дедите ни са познавали твърде различни богове. Балей, Багос, Сабазий и др. са били олицетворение на светлината и доброто. Имало е обаче и други като Керсос, Аксио-Керсос. Последното се превежда като черният ужас от Вл. Георгиев (Траките и техният език с. 59). Не са открити нито храмове, нито посвещения на този бог. Това означава, че дедите ни са познавали това божество, но не са му се кланяли.

Предците ни са разбирали, че съществуват две сили – тази на доброто и тази на злото.Това сващане е мното древно, то се среща при индо и ирано-арийците, които познават добрият Ахура Мазда и злия Ангра Маниу. Съществувало е вярване, че ще дойде ден на последната битка между доброто и злото, като силите на тъмнината ще бъдат победени. Същият концепт се поддържа и от ранното християнство.

Обществото на богомилите е доста особено. Те не са се обръщали към своите свещеници с името Отче! Това обаче го намираме в Евангелието на Матея като послание на Христос - И никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, който е на небесатаЕвангелие от Матея, 23-9.

На хора с богат духовен опит богомилите са давали  името дед, дядо. Тук трябва да се отбележи, че Дедас и Дадас са тракийски лични имена...Определени личности сред богомилите успели да постигнат високо ниво на пречистване са назовавани чисти (от там и гръцкият превод катари-чисти).

Богомилските чисти обаче не се появяват в България едва през Средновековието. От незапомнени времена такива хора е имало между дедите ни траките. За това научаваме от живелият преди около 2000 години Страбон - Посидоний предава за мизите, че заради своята набожност те се въздържат от ядене на живи същества, дори и тези от собстствените им стада. За храна използват мед, мляко и сирене, живеейки мирен живот и това е причината да им бъде дадено името богобоязливи и капнобати. И има някои от траките, които живеят без жена, те са наречени ктисти и заради почитта, на която им е отдавана, ги смятат за свети хора живеещи освободени от всякакъв страх. VII.3.3.

Наистина тракийските монаси са били чисти. Те са считали за грях да се убие живо същество, хранели са се с плодове, мед, зеленчуци, житни растения. Отричайки богатството и другите материални блага тракийските монаси са пазели душата си неопетнена. Не случайно Херодот, Омир и Страбон наричат северните траки най-праведните от всички хора...

Най-важното в случая обаче е това, че мизите, за които говори Страбон са наречени в по-късни времена българи. Цели хиляда години значителен брой стари летописци са сравнявали българите с най-големият и най-благороден тракийски народ – мизите. За ктисти трябва да се поясни, че то не е нищо друго, освен гръцкото предаване на българската дума чисти. Вл. Георгиев бе един от първите изказали предположение за връзката между ктисти и чисти.

Фактите показват, че богомилското учение има тракийски корени. Траки са и тези, които са го изповядвали. Не само Балканите, но и Мала Азия е била заселена с наши деди. Там са живели тракийските племена мизи, фриги, витини, мариандини, меони, мейони, бебрики, бюснеи, халиби, сарапари. Те са повлияли народите, с които са били в допир.

Персите също са изпитали влиянието на предците ни. От Херодот знаем, че мидийците играят огромна роля в оформянето на персийската култура. Заратурстра не е персиец, а мидиец, за мидийците обаче Плиний казва, че са предци на сарматите. Същите тези сармати са причислени към тракийското племе гети, по сведения на Прокопий Цезарийски.

Манес, за чието учение се казва, че става основа на богомилството не е персиец, а тракиец. Негови предшественици са Теребинт и Скитиян. За Скитиян се казва, че е живял по време на апостолите (Е.Бъртън).

В древността богомилите са подложени на неописуеми страдания. Били са горени живи, удавяни, бесени, посичани, подлагани на чудовищни изтезания. Преследването им е било толкова жестоко, че част от тях напуска Балканите и забягва в Средна и Западна Европа. Дори и там обаче изповяващите особена форма на християнството не намират покой. Садистичните им врагове ги преследват и избиват без дори да пожалят старци, жени и пеленачета...

И въпреки това богомилите са изкарани врагове на християнството! Христос е благ, той е против насилието, против насилието са и богомилите. Нашите южни съседи гърците леят реки от кръв без никакво притесненние, изтезават садистично противниците си и дори не се срамуват да се хвалят с това в своите хроники. Какво християнство е това? Та това си е сатанизъм…

Какво е предизвикало тази дива омраза към дедите ни? Какво а накарало гръцки, френски и италиански благородници да изцапат ръцете си с кръвта на стотици хиляди хора? Богомилите не са ограбвали никого, не са нападали градове и села, не са се държали безобразно и не са се отдавали на пороци. Въпреки това те са ненавиждани в почти цяла Европа. Смята се даже, че един кръстоносен поход е организиран специално срещу нашите богомили  (Н.Овчаров, Победите на Калоян).

За да разберем жестокото отношение на гърци и др. към богомилите, ние трябва да обърнем поглед към ранното християнство. В Европа то е въведено от Апостол Павел (и неговият помощник Сила) първо в земите обитавани от дедите ни. Това става някъде към 46-49 година, по времето на император Клавдий. Новата религия се разпространява в земите ни със смайваща бързина. Във Филипопол – старият Пловив е имало владика още през I век. Става дума за Св. Ерм, който е споменат от едно от обръщенията на Апостол Павел (Римляни 16-14).

Eрм е тракийско лично име, което между другото съотвества на старобългарското родово име Ерми. Свети Ерм е бил глава на няколко раннохристиянски църкви, а това означава, че доста траки живеещи в и край Филипопол са прегърнали новата вяра. 

Причината за това се крие в близостта на тракийската религия и християнството.Траките са вярвали, че душата е безсмъртна, вярвали са в новият живот, който е проповядван и от Божия син. Не е никак случайно, че един от ранните отци на църквата – Св. Климент Александрийски нарича Христос – вторият Орфей (Best, von Reden).

Явно в учението на Спасителя е разпозната доктрината на благородния тракиец. Нейни аспекти откриваме в писанията на Страбон, който разказва за ктистите. Тяхното учение, а и начин на живот са съвпадали с принципите на ранното християнство.

За него ние знаем твърде малко защото доста важни неща са скрити от нас. През I век гърците са били едни от най-фанатичните гонители на християните. Гърците са преследвали апостолите на вярата, клеветели са ги, предавали са ги на властите. По-късно, усетили потенциала на новата религия, южните ни съседи решават да я използват за свои цели.

За жалост те успяват да направят това. Само за няколко века от гонители на християнството, гърците се превръщат ...в християни. Малко по малко южните ни съседи получават все повече влияние в църквата, като през IV век те вече са в състояние да елиминират своите идеологически противници...наричайки ги еретици.

Доминираната от гърци християнска църква вече не е това, което е била по времето на апостолите. Учението на Христос е извратено и използвано за други цели. Покварата засяга и църквата в Рим...Спасителят е предаден, а тези, които следват предано завета му са обявени за еретици и биват преследвани, изтезавани и избивани без милост.

Богомилите са били пример на истински християни със своята морална чистота и благородство. Те обаче са били и просветители, обяснявали са на новопосветените във вярата, че официалната църква оглавена от гърци и др. не е християнска. Обяснявали са, че събирането на богатства, сляпото подчинение, самовъзвеличаването на свещениците е противно на християнството, докато любовта, отричането на материалното и търсенето на справедливостта са истинските християнски ценности.

Тази истина е била опасна за тогаващната официална църква, която се е радвала на голяма власт и богатства. Воден от богомилите народът е започвал да се събужда и да търси сметка за безобразията на свещеници и благородници. Доктрината на богомилите е правела хората свободни, а когато човек един път опита свободата, той вече не позволява да му се слагат вериги, видими, или невидими.

С деянията си богомилите провалят плана на гърци и др. да завладеят много хора с помощта на новата вяра. Движението на богомилите е де факто повторение на бунта на тракиеца Спартак, който счупи оковите на десетки хиляди роби и с това предизвика гнева на Рим. Докато действията на Спартак засягат само Апенинския полуостров, то богомилите успяват да пробудят хората в обширни територии на Мала Азия, Балканите, Средна и Западна Европа.

Спокойно може да се каже, че без намесата на богомилите, християнството отдавна щеше да е изчезнало. Българските богомили дават един светъл пример как човек трябва да търси светлина и справедливост. Искрата, която тези хора запалват гори още векове наред и принуждава враговете на църквата, опитващи се да я разбият отвътре да се унищожат...

Богомилите показват, че вярата в доброто и любовта към хората винаги трябва стоят над властта на така наречените духовници и монарси. За да намери щастие и покой, човек първо трябва да се пробуди, да живее като свободна личност, а не като роб носещ веригите си безропотно.

Желая да уточня, че аз в никакъв случай не отричам Православната Църква. Напротив, смятам, че без нея българщината нямаше да просъществува. През вековете на чуждо подтисничество, нашите православни свещеници успяха да се пречистят носейки същият товар, който опираше на плещите на народа. Българската Православна Църква успя да постигне това, което не се отдаде на много други и поради това заслужава уважение.

За жалост през втората половина на 20 век у нас насилствено бе наложен атеизма. Днес ние опитваме горчивият плод на бездушието и безверието. Когато уважението и срамът си отидат, отива си и човещината. Християнството проповядвано от възвишени хора е не само просветление, то е и лекарството, от което обществото се нуждае. Живеем в свят, в който тъмнината неуморно преследва светлината, и този, който се откаже от доброто ще се лута до безкрай причинявайки страдания не само на себе си, но и на другите.

Дори някой да няма доверие в църквата като институция, дори да не приема Христос като спасител, какво пречи да се следва доброто и да се върши добро? Ще навреди ли Христовото послание да се обичаме един друг, ще навреди ли това да се опитваме да бъдем чисти духовно и телесно? Не мисля... Християнин не е този, който се тупа по гърдите и се нарича такъв, а този, в чиято душа има любов и човечност.

74 коментара:

 1. Машиях – помазаник, то пък идва от маша- мажа, помазвам...(трудно е да се определи смайващата прилика между българската и еврейско- арамейската дума).

  ------------------
  1. Християнството е направено от българина Павел по заръка на римския елит. ;)
  2. Ние и евреите сме първите в света траки/турки, защото сме почитали Златния Тур/Телец. Затова и много си приличаме.

  ОтговорИзтриване
 2. Адаш, статиите ти стават все по-красиви. Ще се радвам в живота да ти се отвърне с това което даряваш на другите, това все ще стане, но предпочитам да е по-скоро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз намирам щастие в щастието на другите, а това си е направо благословия!!!

   Изтриване
  2. Ами да речем някоя твоя мечта да се изпълни, без значение за теб или за други хора.

   Изтриване
 3. Богомилите правят опит за връщане на християнството към първичното учение на Исус. Kакто sparotok е написал, символ не е бил кръста и кръстът не е символ на разпятието. Той е много древен символ свързан първичния култ към Слънцето. Не случайно на английски думите sun(слънце) и son(син) са близки и дори се произнасят един начин,а английския е изкуствено създаден език и почти няма случайна дума.

  Както споменах, богомилите се опитват да върнат християнството към корените му, но в тогавашния му вид то е било угодно на властта и тя не харесва това което се опитват да направят богомилите. Всичките Вселенски събори имат за цел да създадат имитация на христовото учение в този догматичен вид.Tова било най-лесното решение за контролиране на тази огромна маса последователи на Христос.

  За радост донякъде богомилите успяват. Благодарение на тях имаме епохата на Ренесанса. Те са тези които занасят на запад знания и прогресивни идеи. Защото тук в източна Европа научните и философските достижения от древността не са забравени и унищожени както става на запад. И се получава така,че успехите на нашата цивилизация се дължат заради възраждането древните идеи плюс християнските ценности. Нещо което богомилите правят много преди запада.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Да обичаш Бог със сърцето си".Това е изначалното учение на Иисус Христос,а сърцето има и то като човека мозък...Затова,който знае кака да го използва не само като лекар,а като просветен печели заедно с близките си...

   Изтриване
 4. Също така пропуснах да спомена,че богомилите повлияват на много хора с леви и социални виждания в икономиката. Благодарение на които западните общества имат социални придобивки(не във всички, но най-видно е това при скандинавските страни).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За мен няма съмнение, че влиянието на богомилите се чуства дори днес в политиката на определени държави.

   Изтриване
  2. За жалост не и в нашата.

   Изтриване
 5. Много добра статия, поздравления : ) За мен няма съмнение, че още от дълбока древност е съществувало под различни форми и имена едно познание за доброто, което е достигнато от определени личности, или пък косвено, чрез културна дифузия е било насадено на разни народи, чрез религии. Орфей, Кришна, Митра, Буда, Хермес, Мани, Залмоксис и Исус... ако различни хора знаят Истината, то те ще говорят за едно и също нещо, за това ученията им споделят подобни концепции. А дали е случайно, че името на ведическия бог Агни (огънят) е близко до думата ни 'агне', което е символ на Христос, а пък самото агне (овенът) е точно огнен символ в астрологията? Съмнявам се : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата агне е свързана с огън до такава степен, че агне означава - родено в светлия сезон - времето на нарастващия ден. Със същата семантика са и думите ярка-млада кокошка и яре...

   Изтриване
 6. Забавни глупости!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че сте се забавлявали, за мен е истинско удовлетворение да дам на хората добро настроение :)

   Изтриване
 7. Поздравления за статията. Българското християнство винаги е било различно от гръцкото(според професор Чилингиров)
  http://vardarsko.org/index.php?option=com_content&view=article&id=671:2013-08-02-15-09-54&catid=34:2011-11-21-20-55-21&Itemid=55
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Чилингиров наистина дава хубаво обяснение за ранното християнство, и за това как то бива заменено с доктрина служеща на чужденци.

   Изтриване
 8. Труден е пътя на истината към съзнанието на обществото, но тя е единственото, което остава във вечността. Аз се придържам към виждането, че богомилството е форма на преминаването от орфизма към християнството. Неканонично, първично, идващо от самия Спасител християнство. Такова, каквото са го разбрали от проповедите на Апостол Андрей и Апостол Павел нашите предци. Радвам се,че има такива хора, които отделят зърното от сламата и то не за себе си. Само като служиш на народа си, служиш на Господа.
  Тъй дръж!

  ОтговорИзтриване
 9. В чешката история се споменва, че техните предци са френски катари. Интересно е , че чешката земя в миналото са я наричали ЧИСКО. Интересно, че на гръцки чист е катар.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 10. Една победа за усилията на спароток
  Махаме тюркския произход на българите от сайтовете
  http://pressadaily.bg/publication/27239-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5

  зелас

  ОтговорИзтриване
 11. Съгласен съм с абсолютно всичко,но зад гърците са стояли познаете кои-евреите.Те са подбудили гърците в конспирация срещу нас.Изменят,орязват(основно в две напрвавления,за инкарнацията на душата и за езо и екзотеризма) истинското Христово учение,многобройни последователи на което е имало по нашите земи.В последствие Борис ( за мен родоотстъпник) насила приема иналага това изкривено аз го наричам Юдео-христианство.

  ОтговорИзтриване


 12. „Напротив, смятам, че без нея българщината нямаше да просъществува.”
  Не, без Бог и ангелите Му нямаше да съществуваме, така че това е истината, а не че само от православието е зависело, защото вярата е тази която крепи, а не служители, йерарси
  „През вековете на чуждо подтисничество, нашите православни свещеници успяха да се пречистят носейки същият товар, който опираше на плещите на народа.”
  И това не е вярно. Те продължиха през всичките векове да носят семето на отричането на богомилите и затова атеизма процъфтя. Те не успяха да се опълчат на властта на която служеха.
  Затова и:  „Днес ние опитваме горчивият плод на бездушието и безверието.”

  „Когато уважението и срамът си отидат, отива си и човещината.”
  Те не успяха да се покаят, като както примерно германците за фашизма, те и сега говорят открито против богомилите и ги хулят най-надуто.

  ОтговорИзтриване
 13. Както винаги си на гребена на вълната. Благодаря за информацията.Прекрасно ще е някой който е изучавал благословие да направи анализ на връзката древни религии- ранно/ първично/християнство-богомили-късно християнство. Прилики и разлики с примери.

  ОтговорИзтриване
 14. Всъщност някой тук запознат ли е въобще с учението на богомилите!!?
  Тъй като в него има доста повече източен дуализъм, от колкото "първично християнство". Или аз поне не помня някъде в проповедите на св. апостол Андрей и св. апостол Павел дяволът да е наречен създател на видимия свят, като твърдят богомилите. Нито помня Господ Исус Христос да ни е оставил подобно твърдение в евангелието Си. Всъщност Той стана човек и бе разпнат за нас, за да спаси ТВОРЕНИЕТО СИ, а не творението на дявола.
  Мисля че дори само с това можем да приключим, относно праведността на богомилското учение и близостта му с така нареченото първично християнство.
  А относно това че богомилството ни било съхранило по време на турското робство.... ами то горе долу тогава се е затрило..., а православието и ние не :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има около 200 евангелия, като само 4 са обявени за канонически...от обикновени простосмъртни хора живели векове след Христа.

   Това, което се проповядва днес е от четирите евангелия...мислите ли, че това е единствената истина...

   Изтриване
  2. Да, така е. Също както днес има много повече варианти на "истината" представени от безброй-многото съвременни лъже-учения. И ако ние приемем дори само две произволно избрани от тях за истина, то ние бихме си противоречили. Това което се опитвам да кажа е, че истината винаги е само една, останалото е неистина или просто лъжа. Лъжата може да противоречи на истината, но истината няма как да противоречи сама на себе си.
   Просто малко логика ;)

   Изтриване
  3. Аз бих го перефразирал по следният начин - Истината винаги е проста. Христос казва - Обичай ближния си както обичаш себе си, пази Божиите заповеди!

   Ето, простичко и ясно. Ако това Христово послание се следва, то няма как да се отклониш от истината.

   Любов към хората и странене от пороците - ето това е Християнството.

   Изтриване
  4. Здравей Павле,
   чета с огромен интерес всичко, което публикуваш и много се радвам, че работиш толкова усилено върху истинския произход на българите и върху езика на древните траки! Приветствам огромния ти труд, радвам, че има българи като теб и чакам с нетърпение всяка твоя следваща статия! Позволи ми, обаче, да не се съглася с това, което се говори за богомилите напоследък все по-често - а именно, че били носители на истинското Християнско учение. Да, наистина има около 200 евангелия, но отклоненията в схващанията на богомилите не са толкова свързани с Евангелията, колкото със произхода на света и ролята на Бог-Творец и създаването на света, описано в Стария Завет, вкойто пророците предсказват идването на Месия. Христос никога не е отричал Стария Завет *напротив, Той го е изучавал мног прилежно) и никога не твърдял, че Адам и Ева са сътворени от Сатана, както твърдят богомилите. Именно това е светотатството - да се отнеме ролята на творец на Бог-Отец и тя да се да де директно на дявола... Не знам, ти какво си мислиш по този въпрос, но аз като християнка смятам, че това е светотаство. Друг, разбира се, е въпросът с гоненията на хора поради различни убеждения, което също е светотаство и е свързано с човеконенавист, последното е грях към хората, изповядвали различни възгледи, което не прави тяхното учение по-истинско или равно на учението на апостол Павел, който сам казва, че Бог е наш Отец (сиреч създател), а не дявола! Отношенията между богомили и представителите на официалната тогава църковна доктрина отразяват дискусии между вярващи хора - те всички признават божествения произход на Христос и вярват, че Той е син на Бог-Отец и е наш спасител. Следователно тази тема не може да бъде обсъждана от атеисти и нехристияни, защото това води до дпълнително изкривяване на картината и вменяване на богомилите на свръхестествени качества, каквито те реално не са притежавали (това го пиша относно за коментарите на други читатели, които твърдят, че богомилите били носители на истинската вяра, но самите тези читатели не казват, дали те са вярващи християни или по-скоро са езотерици, които търсят сензации...). За да се коментира темата за богомилите правилно, трябва да се изчете цялата теологична литература по въпроса, вкл. Стария и Новия завет, и то от Вярващ християнин, всичко останало е празна логорея...
   Иначе на теб, Павле, ти пожелавам успех с изследванията върху Тракийската цивилизация и продължавам да следя сайта с огромно удовлетворение!
   Поздрави, Мирела

   Изтриване
  5. Здравей, Мирела.
   Малко късно идва този отговор, тъй като едва сега попаднах на тази тема при Павел, макар че с удоволствие следя блога. Дано все пак да го прочетеш.
   Смея да твърдя, че съм чела и продължавам да чета доста теологична и историческа литература особено на тази тема, тъй като живо ме вълнува. Да, права си, не може да ровиш из тези дебри, без да си запознат с основни моменти в християнските вярвания, книги и история на църквата, а това е необятна ниша и многопластова. Откровено казано доста се забавлявам с реакциите и коментарите на смятащите себе си за православни и истински вярващи християни, когато навлязат в тези мръсни за тях води. Но смятам, че неодобрението им се дължи на дълбоко неразбиране и на недотам внимателно четене на изворите, оставяйки се на манипулациите на хилядите драскачи по темата, в това число и на офиц. историографи и уж подготвени, но догматизирани теолози. Чудя се също, защо коментиращите тези въпроси толкова лошо познават евангелията, включително и недотам апокрифните, онези, които са влезли в офиц. нов завет. Няма да мога да разгърна нашироко въпроса, но ще започна с основното ти насъгласие, онова, което наричаш светотатство в т.нар богомилско виждане за сътворението на света. Всъщност то ни е познато от няколко средновековни документа и всички те не отразяват директно виждането на българските "богомили", за нас най-важното е "Интеррогацио Йоани" (там се казва, че е донесено от България, да приемем, че то най-добре разкрива местното схващане, това е важно, защото има разлики в различните общини). Там се счита, да, че материалният, тленният свят, който не е вечният надсъщен свят на БОГА, е сътворен от възгордялия се Сатанаил, НО защо толкова рядко се обръща внимание на факта, че всъщност това става под надзора и със знанието, може да се каже дори с одобрението на Бог-отец, който е и единственият БОГ и ОТЕЦ за българските богомили. С други думи БОГ косвено чрез неговият подчинен е създател на този свят, в който затъмнената светлина става материя и подлежи на тление. Пак Бог е онзи, който дава душата на човека. Понеже може много да се говори, ще се върна към евангелията, където много ясно се казва, че: Князът на ТОЗИ свят не е Христос! (КОЙ е князът на ТОЗИ свят?)
   Йоан 12
   30 Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.
   31 Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
   32 И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.
   Йоан 14
   30 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
   31 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

   Йоан 16
   Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
   8 И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;
   9 за грях, защото не вярват в Мене;
   10 за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;
   11 а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.

   Изтриване
  6. Ап. Павел в Коринтяни пък говори за БОГА на ТОЗИ свят или век, зависи от превода:
   4:3] Ако пък е и закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите:
   [4:4] на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, Който е образ на невидимия Бог.
   А, два "бога" при Павел? един на този свят и друг невидим....
   https://www.bible.com/fr/bible/8/2CO.4.4.AMPC


   Както можеш да видиш, богомилите, Мирела, много добре познават свещените текстове, много по-добре от "вярващите" православници, включително и далеч несвещения текст на стария завет. За мен дори е странно, как е възможно да смяташ себе си за християнин и да приемаш отвратителните старозаветщини (една варварска, племенна, а не универсална по своето същество книга) за свещени, които са в пълно противоречие с НОВИЯ ЗАКОН, този на ЛЮБОВТА към ближния, на милостта и прошката. В този смисъл те, богомилите, са много повече християни от онези, които, следвайки безумията на клира, смятат себе си за такива.
   Ох, много дълго става, но опитай да разровиш църковната история и ще видиш, къде са почти всички ранни апостолски църкви, къде проповядват Андрей, Павел и учениците му, разрови интересните раннохристиянски "ереси" и ересиарси и ще откриеш много любопитни неща, обещавам. За мен т.нар богомилство, което няма нищо общо с някакъв си поп Богомил от 10в., а много повече с богу милите добри човеци, или добри християни,както сами се наричат, е местно явление, естествено продължение на онези течения на ранното християнство, което най-силно се разраства и разпространява именно в нашите земи, и които след след окупацията на религията от новоизникналия клир и светската власт в Новия, а после и в стария Рим, превръщайки я в държавна йерархическа структура, идеална за манипулация на масите, стават реактивни и дисидентски. Това е народното християнство, което по-късно ще бъде наречено "особената българска църква", която категорично таи дълбоките си корени в старите местни религиозни, морални и етически представи на дедите ни, в тяхната житейска философия, поради което и Христос е наречен Втори Орфей и заради което "новата" религия намира такова бързо, леко и безопозиционно разпространение именно у нас, на Балканите, а не в елинистичния свят, нито на италийския полуостров по онова време.
   Поздрави и не бъдете тесногръди "християни", четете внимателно текстовете, а не драскачите.

   Изтриване
 15. Да, така си е "...щом любов нямам, нищо не съм." казва св. ап. Павел в своето първо послание до коринтяни.

  ОтговорИзтриване
 16. Кръстът на (О)Мортагон - 2 част
  http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t96887.html

  ОтговорИзтриване
 17. “Или аз поне не помня някъде в проповедите на св. апостол Андрей и св. апостол Павел дяволът да е наречен създател на видимия свят,”
  Приятелю, тези неща не се разбират буквално, а се разбират, че дяволът е създал в последствие света по свой образ. Просто малко повече логика трябва само. Защото иначе богомилите би трябвало да кажат, че Бог не е създал света, и че Духът не е творил и т.н….нали в Началото бе словото и т.н… едва след това е започнало проникването и преустройството по дяволски тертип, което и искат да кажат богомилите

  ОтговорИзтриване
 18. „А относно това че богомилството ни било съхранило по време на турското робство.... ами то горе долу тогава се е затрило..., а православието и ние не :)”
  Доста изопачаване. Богомилството поема на запад, а тук по нашите земи Балканите е гонено и преследвано. Което означава, че преминава в нелегалност, така да го кажем, нужно е Малко логика.
  След като се говори и сега за богомилство, съвсем не означава, че се е затрило и изчезнало, защото тук ние пишещите не съхраняваме богомилските предания и книги.

  „..то горе долу тогава се е затрило..., а православието и ние не :)”
  Много често в историята на човечеството победителят остава на бойното поле и надава вик на победа, след време историята се произнася – безмилостно, кой е победителя
  Нека не забравяме, че Господ като си отива казва едни пророчески думи, (преразказвам) че малко време му останало защото идвал оня рогатия. Което ни припомня, че няма царство да не му е подвластно, а както знаем църквата е прилепена за всяко едно от тях. Така, че изводите са ясни, кой направлява съборите –гръмко наречени Вселенски.

  ОтговорИзтриване
 19. Беше ми интересно да се запозная със статиите Ви, докато не прочетох тази. За останалите не бих могъл да бъда сигурен твърденията Ви верни ли са или не, доколкото се касае за археология, работа с извори и т.н. Теорията Ви е интересна все пак и заслужава внимание. Но искам да отбележа нещо много важно и то вероятно се вижда най-добре в тази статия. Всичко е добре, докато не започнете да излизате от чистата фактическа история и да навлизате в области, които са повече свързани с идеологическа концепция. Аз естествено много добре знам, че никой човек не може да живее без такава, но ... има едно но. Трябва да си даваме много добре сметка какъв е изворът на една идеологическа концепция, какви са ни мотивите да я поддържаме или да я отхвърляме.
  Нека конкретизирам за случая и после ще обобщя. Християнската вяра, разбира се, за тези, които са вярващи, съзнателни християни, е единственият правилен начин човек да води духовен живот, т.е. да бъде действително жив,а не просто да съществува. И до този начин човек не може да стигне сам, със своите собствени сили, затова и вярата ни е богооткровена /мисля не е нужно да си обясняваме думите/. Истината е само и единствено това, което идва от Бога, и нищо друго. Разбира се, има всякакви други схващания за това що е духовен живот, но всички те са опит да се издърпаме за косата, защото при тях за духовното се съди по материалното и душевното, които стоят под него. Така например за учението на Христос се съди по някакви материални останки (археология) или душевни нагласи на хората, като например - "има над 200 евангелия, но са одобрени само 4 от простосмъртни хора". Това фактически е вярно, но този факт не може да обясни учението, а тъкмо обратното - учението трябва да обясни този факт. Материалното и душевното не може да обясни духовното, а точно обратното - духовното трябва да обясни душевното и материалното.
  В тази статия Вие обяснявате основни концепции на християнската вяра чрез идейната концепция, която имате. Обаче от гледна точка на самата християнска вяра това е абсурдна спекулация. Разбира се, Вие сам избирате на кое да отдадете предпочитание, но няма как и двете да са едновременно верни. Христос казва ясно в Евангелието "Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде та продаде всичко, що имаше, и го купи", а Вие се опитвате да анализирате този бисер без да го имате у себе си.
  Тези неща касаеха настоящата статия и християнството. За да обобщя ще повторя, че човек е добре да е наясно какъв е изворът на убежденията му, на идейните му концепции, защото именно оттам тръгват нещата, а не от фактите. Историците гадаят по артефакти не по-зле, но и не по-добре, от всяка врачка и процентът им на успеваемост не е по-добър. И така е точно заради това, че имат предварителна идея, която отпосле доказват. Но по този начин не е никакъв проблем да намерят и под вола теле и научно да го докажат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има свое виждане и свое тълкуване на факти и събития. Аз представям своето и не твърдя, че то е единственото, което е правилно. Може да греша да нещо, може да греша и за всичко, времето ще покаже.

   Изтриване
 20. Г-. Серафимов.От дълго време чета статиите ви,и честно да ви кажа за непросветен човек са супер.Вероятно доста хора се възхищават на писаното от вас,но това е както сам казахте, виждането ви по този въпрос е такова! До тук всичко е супер,но поне не го пропагандирайте.Мислете си го на ум,по малко ще се излагате.Доверете ми се!Не ви желая злато.То не бяха глупости че траките имали писменост.Че Българския език бил на 5000 години.Че нямало Гърци.И още мога да изреждам до утре сутринта.Вие въобще мислите ли какво пишете??Имам чувството че по поръчка ги пишете тези статии а?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трогнат съм от Вашата загриженост за репутацията ми, но не се притеснявайте за мен. Погрижете се първо за себе си, опреснете знанията си, все пак е XXI век.

   И най-важното - научете се какво е това почтеност. Непочтено е да се приписват неща на човек, който не ги е казвал. Непочтено е също да изкарвате някого поръчков писач без да сте представили доказателства, или поне нещо, което да прилича на аргумент.

   Изтриване
 21. Еретиците богомили стават главната причина за разделянето на източно и западното царство и падането под гръцко робство...Проповядвали са неподчинение на царската власт , отказвали са да служат войници и да ходят на война по времето на Цар Петър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но това твърдение е глупаво. България пада под властта на Римската Империя в последствие на интригите на Калокир, който кара украинеца Светослав да нападне България, а същевременно римската армия напада от юг.

   Изтриване
  2. Недоволни от управлението на Петър,една част от болярите му се разбунтували и се отделили в отделна държава,в която се включили земите западно от река Осъм - Западна България,Македония,Албания,Северин Епир,Северна Тесалия и Моравско.По такъв начин в 963 година се е образувало западното българско царство с пръв цар Шишман I . Останалата част от българската държава - източно от река Осъм ,до Черно море, останала да съществува под името Източно българско царство. Цар Петър умира през 969 г. и престолът е бил зает от неговия син под името Цар БорисII. Още същата година , обаче, източното българско царство е било нападнато от руския княз Светослав , който завладял земите столицата му и пленил Цар Борис. В 971 византийците нападнали русите и успели да им отнемат българските земи.
   Вземи и да прочетеш Книгата Арих'
   (Хрониките на Авийла4, верният Пастир, написани за
   Теларих) - Corpus Regum Thracae - Liber Regum Tertius id est
   Arih

   Изтриване
  3. Чета предимно научна литература, а Книгата на Арих е всичко друго, но не и наука.

   Изтриване
 22. Благодаря ти,Павле!Като чуя думата Будител-за теб се сещам.Жив и здрав,Българино!

  ОтговорИзтриване
 23. Госпоин Серафимов, какво разбирате по "древността и къе се намират сведения за "горене(освен за Василий Врач, който е доказал твърдението си за ново, неуязвимо тяло при съвършените) - в цитата:"В древносттаВ древността богомилите са подложени на неописуеми страдания. Били са горени живи, удавяни, бесени, посичани, подлагани на чудовищни изтезания. Преследването им е било толкова жестоко, че част от тях напуска Балканите и забягва в Средна и Западна Европа. Дори и там обаче изповяващите особена форма на християнството не намират покой. Садистичните им врагове ги преследват и избиват без дори да пожалят старци, жени и пеленачета...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разбирам въпроса Ви, бихте ли задали нов, по-ясно формулиран въпрос?

   Изтриване
  2. Познах те :)! Ти си Димитър Пенев :) !

   Изтриване
 24. Когато се говори за Богомили, трябва да се започне основно с четири имена от новата Българска история, а именно Елин Пелин - Под Манастирската Лоза. Антон Глогов и запазената от неговия род буквално библия на Богомилите с название Богомилско Учение. На изключително важно място следва Николай Райнов, който посвещава огромна част от живота си на изследване на Богомилството (не случйно синът на този Български гений се казва Богомил). На трето място идва легендата Петър Димков, който в запазените интервюта сам казва “децата ни беха общи“. Говориме ли за Богомилство, трябва да се обърнем също така към старите словянски/български приказки, които са основа на една от най-високо развитите съвременни култури, а именно Чешката. Чешкият език е почти старобългарски, а техните приказки са 100% Богомилизъм. И накрая ще подчертая, че българската Православна църква е яростен гонител и убиец на Богомилите до толкова, че огромна част от тях стават мюсулмани - суфисти или както днес ги наричаме помаци. Последната Богомилска държава е Босна и Херцеговина, където Богомилите също конвертират, търсейки спасение от правослвани и католици.
  Руски представители на съвременния Богомилизъм - Тарковски и всичките негови творби. Чешки представители на съвременния Богомилизъм - чешката нова вълна в киното (много са за да ги изреждам тук).
  Най-отявлени и яростни пазители на Богомилизма в древната БГ история са синовете на цар Симеон - Бенеямин, Иван Рилски, Петър. Търсете и четете сами, гледайте с отворени очи - това, което ние забравихме Чехи и Руснаци не забравиха - напротив, тяхното съвременно изкуство е пропито с Богомилизъм.
  И както дядо ми казваше (от стар Богомилски род) - ние сме белодрешковци. До толкова се страхуваха и пазеха, че не смееха дори да произнесат думата Богомили. Не били гонени другия път. Айде със здраве и не забравйте - Господ е само разликата между живото и мъртвото, а не определена фигура в небесата или висяща на кол. Богомилите винаги ясно сме се разграничавали от Исус проповядваш смирение - Господ е във всяко едно живо същество и той/тя не може да бяде подчинен/а никому!

  ОтговорИзтриване
 25. Браво!Съгласна съм с Вас*n и с Вас Г-н Серафимов.Дай Боже повече СЪБУДЕНИ Българи,търсещи и говорещи за българщината.Искренно вярвам в силата на този народ,че имаме мисия на тази планета.Моля се това за което пишете да стигне до повече наши сънародници,да ги накара да се замислят:"Кои сме ние?".Гордея се,че съм БЪЛГАРКА!Любов и Светлина!Мир Вам!

  ОтговорИзтриване
 26. Браво!Радвам се,че има има такива хора като Вас *n и Вас Г-н Серафимов,търсещи в дълбочина истината за нашата история.Дай Боже повече българи като вас и събудени души между нас,защото искренно вярвам,че сме народ с мисия на тази планета.Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Има още много будни и родолюбиви българи, а ще стават и още повече.

   Изтриване
 27. Благодаря за тази статия!
  Имах нужда да прочета точно такъв или може би точно този текст!
  И както съм писала в книгата си: " Във всеки има зрънце любов и някой трябва да го полее ... да го полее с усмивка ... всеки трябва да даде, за да получи ..."
  Ти днес поля моето зрънце!
  Любов и светлина на всички!

  ОтговорИзтриване
 28. Ирена Янчева23 юни 2015 г., 23:13 ч.

  Благодаря за хубавата статия. Досега не се бях замисляла толкова сериозно за някои влияния между Богомилството и Ранното християнско учение. Това, което бях учила е за връзките между Ориген и други антични философи и ранните християнски мислители. По принцип от богословите се смята, че Павликяните изповядват самостоятелна философска доктрина и обредни практики, те функционират като една затворена общност - създаяат бракове само вътре в общноста, и са разселени от византииците от Мала Азиа в централните български земи като опасна секта, за да всяват раздори и неразбирателства по между ни. Искам да споделя още, че аз харесвам концепцията като цяло на статията и споделям вашите послания за любоя и човечност, за това как истинската любов учи на мъдрост и че е необходимо да проявяваме постоянно любов към хората и странене от пороците.Наи - сърдечни приятелски поздраяи и до скоро.

  ОтговорИзтриване
 29. За основоположник на Богомилството в БГ се смята Боян Мага, за когото се твърди,че е бил Велик посветен още на16(!) годишна възраст.

  ОтговорИзтриване
 30. Странджа.Местноста БОСНА.Поляна на която от стари времена бабите палят свещи за душите на свети хора изгорени там заради вврата си.Може би това са били Богомили.Знаетели за това предание във времето.

  ОтговорИзтриване
 31. Павле, напълно споделям - християнските души са преизпълнени с любов и човечност, незлобливи и добротворни !!! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 32. ВАПРОС НА ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА РАЗБЕРАТ ЧЕ НИЕ СМЕ ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ.

  ОтговорИзтриване
 33. Уникална статия от един уникален човек с истинско християнско сърце.
  Благодаря сърдечно за статията, професионално написана, с посочване на източници - това си е нелека задача, изпълнена перфектно. Аз лично си мисля, че всъщност богомилите са били исихасти - християни, проповядващи директна връзка с Бога, осъществяваща се чрез дълбока медитация, без посредничеството на каквито и да било отци или попове. Точно както е проповядвал самият Христос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, но враговете на богомилите са били хитри, те самите са се представяли като богомили и са направили всичко възможно да омърсят името на богомилите. Не всички, които са се представяли за богомили са били такива.

   Изтриване
  2. Петър Дънов също пише много добри неща за богомилите и казва, че са били най - чистите и най - добронамерени хора - християни. Не случайно Ванга поръчва да се построи параклис в местността "Босна" в Странджа между 7 дървета, които символизират седемте по - напреднали водачи на богомилите и най - важното - олтарът да гледа на юг - това е единственият християнски параклис, в който олтарът гледа на юг. Тя е посочила имената на дарителите и имената на строителите, а поръчението е било изпълнено от д - р Петър Бодуров от Бургас. Уникални тайни има в България...

   Изтриване
  3. Понеже прочетох за това, че богомилите смятат човешкият свят за дело на дявола - личният ми поглед е, че всъщност няма никакъв дявол, човешкият свят днес е резултат от свободната воля на човека, а "дяволът" - нещастията и грозното в света не са нищо друго освен проява и резултат от най - обикновен човешки егоизъм.
   Всъщност и Бог не е това, което днес се разпространява от религията. Бог е физична величина - сила и енергия, която няма нищо общо с човешките представи за нея. Това е мое разбиране, никого не убеждавам. Но хората имат твърде ограничени /човешки/ разбирания за Бог. А религиозните посредници са абсолютно ненужни, когато душата искрено се стреми към чистота и любов към ближния.

   Изтриване
  4. Всъщност исихазмът по всяка вероятност е продължение на "богомилските" идеи, лично аз съм повече от убедена в това, но то е вече монашеско течение, докато богомилството е народно християнство. В този смисъл не богомилите са исихасти, а исихастите са духовни наследници на т.нар богомилство. Казвам т.нар., защото имат много имена, а сами те наричат себе си просто добри хора, добри християни, boni homines (в Окситания).

   Изтриване
 34. Живко Гавраилов6 януари 2018 г., 19:31 ч.

  Откъс от „Обвиненията на богомилите“
  Димитри Хоматиан, който в описанието на произхода на Климент Охридски е записал и кратка история на българския род:
  „Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия“ (Житие на Климент Охридски)
  Моето лично тълкуване на този текст е, че по времето на Александър Македонски тракийското племе Мизи (известни със своята духовна чистота и вегетарианство - ценящи живота на всяко живо същество), които са изселени в Азия, където се приобщили към обединените племена с подобни възгледи, наречени „бѣлгури“ (небесни учители). На базата на новото познание за Бога част от тези тракийски племена се връща в тракийските земи още през IIв. сл.Хр., но въпреки своя тракийски произход вече се наричат българи, понеже са носители на небесното учение за Силата на Сътворението. На базата на това двойно наименование става пълно объркване понеже не се отчита условието, че „българин“ не е принадлежност към род, а е принадлежност към учение и философия за отношенията между хората и на човечеството към Силата на Сътворението, както и отношение към цялото творение.
  За периода от около 400 години преселените тракийски племена уеднаквили до голяма степен езика и гените си с азиатските българи. На практика и домът на Авраам в началото се е обособил на същия принцип, хората, които са били в неговата патриархална общност, са били от различни племена, но ги е обединявало поклонението пред Ияхве. В началото на тази книга цитирах текст от библиотеката във Ватикана:
  „Българите бяха някога най-справедливият от всички народи и затова градовете и племената се присъединяваха към тях доброволно“( „Записки на готския топарх”, познат като Аноним на Хазе)
  Как според вас са се наричали след сливането с българите присъединилите се доброволно към България племена?
  Далечните от тях ги наричаха скити, мизи, алани и др., но те вече са наричали сами себе си българи. Дион Касий от III в., говорейки за траките, свидетелства за такъв феномен:
  „ от двете страни на Истрос (Дунав) Тези, които живеят отсам реката и до земята на трибалите, се числят към провинция Мизия и се наричат мизи от всички, освен от местните жители. Ония пък, които живеят отвъд Истрос, са наречени даки, било че са траки от дакийско племе, което някога е населявало Родопа“ ibide, 51.22.7 [32]
  Днес в България много рядко може да се срещне някой, който да твърди, че е от чист алански, сарматски или тракийски произход.
  На практика богомилите са имали същия подход и традиции, те не са се делили по национален признак, благодарение на това приобщили големи маси от местното население в западна Европа към своите идеи и начин на живот.
  Реално погледнато, при катарите, валденсите, албигойците, хугенотите и лолардите - българите са били само като закваска, постепенно претопени в големите множества от народи, но въпреки това оставили ясна светла следа в историята.
  На базата на тази моя теория си обяснявам присъствието през IVв.сл.Хр. на коренно население, наречено българи, наречени „сините“, на приема, организиран от Константин Велики, поканени на шестия ден от Коледните празници, поставени първи в списъка от почетни гости.
  Завърналите се на Балканския полуостров траки, макар и да са вече с българско самосъзнание, не са успявали да се обединят в държава, но при пристигането и на азиатските българи чрез привнесената от Аспарух справедлива държавност и закони местните тракийски племена доброволно станали част от обединена България. Това става възможно благодарение на тези трако-илирийски племена, които са вече с българско самосъзнание, приемащи като братя Кубертовите и Аспаруховите българи, които също не са генетически чисти, а носители вече на тракийски и азиатски гени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за тази история! :)

   Изтриване
  2. Супер, ще следя...Като чета този блог, все едно гледам Тайнствените Златни Градове. Ама наши си и съответно усещането е по-хубаво :))

   Изтриване