7.04.2013 г.

ИМА ЛИ ИРАНСКИ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК?
Казват, че на лъжата краката са къси. Така е разбира се, но не може да се оспори и това, че с упорито повтаряне на лъжи могат да се заблудят мнозина. На нас ни е нужно време да анализираме и проверим дадено твърдение. Когато бъдем залети с водопад от неверни твърдения, ние лесно попадаме в плен на заблудите.

След крахът на теорията за тюрко-алтайския произход на българите се появи една “нова”. Редица автори се опитваха да ни убедят, че не сме потомци на най-древния цивилизован народ, а идваме някъде от региона на Памир и Тибет. С поредица от книги се нагаха внушения, че във вените ни не тече кръвта на Арес и Орфей, а сме близки роднини на талишци, афганистанци, иранци. Г-н Петър Добрев дори успя да направи  “речник” на думите от езика на аспаруховите българи като посочи източните (ирански) “успоредици”.

Смятам, че г-н Добрев е направил такива сериозни пропуски, че при обстойна проверка,  всичките му аргументи за източния (иранския) произход на дадени български думи се изпаряват

Давам кратък пример с някои от подбраните от нашия изследовател думи, които не би трябвало да имат успоредици със сръбски, полски, словенски, хърватски, а само с езиците на талишци, мунджани, перси и т.н. Пропуснатото от г-н Добрев е представено с наклонен шрифт:

AZ – I, me is common for the Pamirian Languages Ishkshimi, Sarikoli, Roshov, Bartang,
 Пропуснато е, че нашата АЗ се среща при тракитесродна е също на староукраинската АЗЪ, словенската ЯЗ, старополската ЯЗ, старочешката ЯЗ и полабийската ЙОЗ.

АКО - AKAAGAAGAR (‘if’) in IshkashimiTadzhikMundzhaniSarikolietc
-Условният съюз АКО се среща също в старочешки, сърбохърватски, а на словашки е АКУ.

BORIKA – a slender pine-tree - BERIK (‘a slender tree’ Wakhi).
-Сродни думи на бор на намираме в чешки, полски, украински, словенски и дори в старонорвежки – бор, бору, бiрborr. Да не забравяме и тракийската бор, засвидетелствана от Прокопий в тракийският топоним Бор брега.

BUZA a cheek Similar to the Persian BUS in the expression BUS-GЪH (‘a face’).      -Тази дума е от дако-мизийски произход, имаме тракийско име Бузo, което е по-старият вариант на Бузан (старобългарски вожд), друга сродна е галската busu-уста.

BUNISHTE  a dumping grounda dunghill - BUN (‘a bottoma pit’) Talish .
-Бунище е сродна на гръцката βουνος – могила, за която пък eзиковедите смятат, че е от тракийски произход.

VADA – a ditch, a channel WAD, WOD (‘a ditch, a channel’ Sarikoli Wakhi)
-Сродни думи са сръбската и хърватска ВАДА, а и латинската VADUM.

VECHE – already, сompare to the Pamirian WEZ Jazguljami
-Не са дадени чешката vice-вече словашката vecej -вече полската wjecej – вече и лужишката wjacej –вече.

VESHTICA – a witch WAASHT (‘a nightmare, a bag ghost’ Ishkashimi
-Пропуснати са сръбската вештица, словенската vešca и полската wieszcz.

VIK – a cry Compare to the Persian WIK
-Забравени са сръбската вика-вик и словенската vikati – викам. Родственост показва и латинската vox -глас.

GAZJA – to wade; to trample GAZAR ‘a ford’ Wakhi
-Успоредици на тази дума срещаме в сръбската и хърватска газ и словенската gaz. Тракийският произход на тази дума става ясен от древният топоним Газа в Южна Тракия споменат от (Стефан Византийски), за тракийски произход на глагола газя п изказва предположения Вл. Георгиев.

GOVEDO – an animal, a brute; a cattle GOVET Talish
-Има сръбска и хърватска дума говедо, на словенски е goved, срещаме я също и в лужишки – gowedo и в литовски guovs –говедо.

DOBA – time DOJA, DAJA Pashtu Wakhi
-Не е споменато за сръбската и хърватска дума доба, украинската доба, словенската doba, чешката doba, полската doba, лужишката doba....

ZARAN – morning A common Pamirian word – ZAAR, ZAARE Wakhi
Странно, че г-н Добрев не е чувал за сръбската и хърватска дума заран, словенската zaran, чешката zrana, словашката zarana, полската zaranie...които са доста по-близки до българската в сравение с памирските успоредици.

ZЪM– a snake (dial.) SHKH ЪJM(‘grass-snake’ Eastern Caucasian
Не мисля, че източнокавказката дума шкъйм е по-близка до нашата диалектна дума зум, зъм, отколкото сръбската и хърватска змия, чешката zmije, словашката zmija полската zmija , украинската змiя, руската змия...Нашата диалектна дума зъм, зум отговаря прекрасно на тракийската зум-змия. Това също е пропуснато от Добрев.

KOSSER – a sicklea pruning-knife KOS (‘a big knife’) – Chuvash
-Забравени ca чешката kosir словашка kosiar, словенска kosar и украинска косарь.

KOSH – a basket KESH, CHOZH (‘a receptacle’ Izt. Kavkazki
-Не са дадени много по-близките до нашият език сръбска и хърватска дума кош, белоруска кош, словенска kos, чешка kos, полска kosz и лужишка kos.

KRASTA – scabies; a vice, a passion GRAS (‘to scratch’ Wakhi
-Пропуснати са сръбската и хърватска краста, чешката krasta, словенска krasta, и полска krosta.

KUCHE – a dog KUCHUK (‘a dog’) – Tadzhik
-Сърби и хървати притежават думата куче, в полския има kusciuk, в словенски kucak, в лужишки cuzka, да не забравяме и литовската kucis – куче.

KЪRPA – a piece of cloth, towel; kerchief
-Тази дума я има при сърби и хървати – крпа, познават я и словените – krpa.

SAMO – only, solely SAM (‘a little bit, partially’ Jazguljami )
-САМО е тракийска дума, засвидетелствана е в теонима САМА Зис, това може да се провери в работите на Вл.Георгиев.

SLANA – a frost From SЪRANA (‘a frost’ Talish)
-Пропусната е словенската SLANA.

CHARDA – a heard of cattle CHARDA (‘to lead to pasture, to pasture’) Tal
- ČREDAČREDNIK са словенски думи за стадо и пастир.

SHETAMSHTAM – to do the housework; to be active SHЪTKA (‘to work’ )Wakhi
- ŠETAM е дума на словени, сърби и хървати.

По подробен списък може да се намери на следния адрес:


Както виждаме, сравненията на господин Добрев не са никакви сравнения, а само несполучлив опит изкуствено да се предаде ирански произход на определени български думи.

Тук е мястото да се обясни нещо важно. Не може да се оспори това, че българския език е сроден на сръбски, хърватски, словенски и др. Наблягайки на тази прилика различни спекулатни казват – Ето, виждате ли – българския е славянски, а славяните са късни пришълци, следователно българите не могат да са наследници на траките.

Хората, които прибягват към тази хитра стратегия пропускат умишлено изключително важни подробности. Предците на поляци, словаци, словени и др. не са носили името славяни в древността

Дедите на поляци, словаци, словени ...са назовавани венети, венди. Това е причината земите на Словения и Словакия да бъдат наричани Венетия, Виндиш марк, терминес Венеторум. Това е причината залива на Гданск да е бил известен под името Венетски залив, а финланците все още да казват Веная на Русия. Повечето от нас не познават тази информация изобщо, запитайте се защо е така?

Както е обяснено от Теофилакт Симоката истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ.Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. 

Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Това го обяснява на няколко пъти и великия родолюбец проф.Ганчо Ценов. 

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

Това, че немски и шведски са от една едикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.

Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни-гетите, може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища, съвсем различен принос към световната история

Може да се окаже даже, че траките са тези, които със своите завоевания си са създали така наречената славянска езикова група, по същия начин, по който чрез завоевания римляните създават романската езикова група. Май думите на Михайловски отразяват една отдавна забравена истина:

"Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!
"


Ние сме народа на Арес и Орфей! Дедите ни покоряваха народи със силата на меча си, но после ги въвеждаха в светлината дадена от благия Орфей. Това е причината много народи да говорят език близък до нашия...

Българската реч не се е оформила в пустошта на Памир и Тибет. Ние говорим език, чието ехо отеква в пределите на страната ни още от времето на Неолита. Най-древните топоними и хидроними от нашите земи са обясними дори на съвременен български.

Това ни прави не само местно население, но показва и, че сме първия цивилизован народ на Европа. Въпрос на време е когато това ще бъде признато от всички. Както каза преди време Емил Зола: "La vérité  est en marcheet  rien  ne  l'arrêtera"- Истината е поела по своя път и ще се смее последна.С благодарност на GET!


39 коментара:

 1. Здрасти Павка, отново в десятката. При нас Българите има много «необясними исторически мистерии» за «професорите»историци (бългагски и чужди),проповядвани от самите тях като:Траките с такава богата култура изчезват внезапно,Атила с тълпа «варвари и диваци» поставя «непобедимият Рим» на колене и изчезва пак внезапно, Аспарух покорява с шепа хора «могъща Византия» и тн. Списакът е голям и в него влиза също езиковият «феномен» на Българите да разбират с лекота «славяните»:Руснаци,Поляци,Словаци, Сърби и тн., но те нас не. Този факт е известен на всеки от нас, но приемайки го за нещо обикновенно никой не се замисля какво всъщност се крие там??? Интересното при този «мистериозен езиков феномен» на Българите е че,той не изчезва. С благодарност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип нещата не са сложни, направени са с много усилия да изглеждат сложни. Въведени са грешни понятия, премълчани са важни подробности...и кашата е готова.

   Истината ще си дойде на мястото, това е неизбежно. Чудя се обаче дали тези, които заблуждаваха народа ни ще поднесат извиненията си...

   Изтриване
 2. Няма да се извинят,а по скоро ще измислят трета теория след като и иранската пропадне. Много вдъхновяващ материал,точно и систематизирано си го представил на читателите. Думите на Емил Зола не ги знаех , истината ще възтържествува без съмнение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също се боя, че извинение няма да дойде, а по-скоро ще се съчини поредна теория за азиатските ни корени.

   Истината обаче не може да се спре...

   Изтриване
 3. Мислех, че бунище идва от ВОНИще. Поздрави за статията!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, бунище означава просто купчина, издутина. Бунище се обяснява с буен съм, т.е. надигам се нагоре.

   Думата воня също е тракийска, срещаме я в името на дивия бик вонасос. За това животно е казано, че се защитава от враговете се със своите изпражнения. Вонасос означава вонящ.

   Изтриване
 4. Здравей, Sparotokvski - ето какъв е моят проблем. Сърбят ме ташаците! Ама много! И то само, когато съм на обществено място! Стоя си и си викам: леле, ами ако сега ме засърбят?! И те ме засърбяват на момента! И се почесвам, какво да правя. Срам ме е, ама няма как! Ходих на лекар, всичко ми е наред. Но ме сърбят! МНОГО! Какво да правя? Доктора ми каза че ше се лекувам ако прочета "орфическите химни" от 6 век преди Христа на български език!Рано или късно Sparotokvski, историческата мастурбация се допира до еротичните зони и тези действия се затвърждават с времето като навик!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. аристотеле, най-често сърбежа в описаната от тебе област се дълъжи на лоша лична хигиена. Къпи се по-често...и си потърси нов лекар:)

   Просташките коментари са признак на безсилие. Когато човек няма аргументи и няма достойнство да признае, че не е прав...започва да показва животинското в себе си.

   Изтриване
  2. Недейте така,моля ви,човекът си има проблем и се нарича невродермит,той сам си го е написал.Не се лекува,само успокоителни може да пие, за да отслабнат симптомите.Колкото повече ги търка със сапун,толкова повече ще го сърби.Докторът може да се е опитал да му обясни,че няма отърваване,ако не бяха горили и събаряли всичко българско дядовците му,щеше да прочете химните и да се оправи.
   Ако не бяха горили дядовците му... :)

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Познахте г-н Добрев, наистина познахте.

   Изтриване
 5. До аристотел със сърбящите телесни части, за гърците древните народи|Българи,Араби и др.| казват: ена аркиди, ке ена кромиди,ке ена аркимандриди.Вижда се че можете да използвате Българските букви,остава сега да научите себе си и децата си на учтив, правилно говогим Български език и лична хигиена,ако разбира се желаете сърбежите да изчезнат.Другата възможност е усвояването на турско-ционистки език и култура,но медицинската история сочи неуспорими данни за трайно установени и неизчезващи сърбежи в задните телесни части на ригиони практикуващи такива езици и култура.Разбирасе изборът е изцяло ваш.

  ОтговорИзтриване
 6. Петър
  Когато дискусията пренебрегне добрия тон,тогава всички аргументи стават безмислени,защото издават личностна простащина,а на такава не може да се вярва.
  Впрочем,това дава отговор на въпроса:Защо НЯМАМЕ история?
  Факти,моля,не интерпретации.Тях оставете на други,вероятно, по - запознати от вас.
  Малко скромност никога не е излишна.

  ОтговорИзтриване
 7. Денчо Балев9 април 2013 г., 16:44

  Здравей отново.Благодаря за отговора в предишната статия. Както отбелязох, чета всичко написано от теб, а сега вече се опитвам и да задавам въпроси. Наскоро ми попадна документален филм /руски/ в който се описва митична държава "Тартария" разположена на територията на целият Сибир и дала начало на славянството и цялата европейска цивилизация.Началото и идва от древните лемурийци и е просъществувала до 16 век. Чел ли си нещо по въпроса и какво мислиш? Няма пряка връзка с България, но е антипод на тезата за Черноморската цивилизация. Лично аз считам, че това е издънка на великоруският шовенизъм, но все пак може би има някаква следа оставена и от древните хронисти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано такива филмчета не бих гледал даже и да имам много свободно време, а аз нямам...

   Руснаците даже не знаят, че тяхното старо име е московити и, че спадат към групата на вендите. Истинските руснаци са украинците...Светослав Игорович е украинец, не руснак...

   Изтриване
 8. Денчо Балев9 април 2013 г., 21:29

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a55LwUuQXDg
  това е филма за който писах

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денчо, благодаря ти за линка, но както вече споменах - на такива неща човек не трябва да обръща внимание.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Силно впечатление ми направи интервюто с д-р Чилингиров за фалшификациите на стенописите на Ивановския манастир и на датирането на създаването на църквите в Бачковския манастир и представянето им от определени личности като повлияни от ВИЗАНТИЙСКОТО изкуство от този сайт: http://www.otizvora.com/2013/02/5389/
  В последствие попаднах на други две интересни интервюта с него: http://www.radio999bg.com/?id=7160 - отнасят се за кирилицата, съответно за Великоморавската мисия, Симеоновия сборник и руските присвоявания на история.

  Чърчил е казал:"Няма вечни приятели, има вечни интереси", а аз ще добавя: Всичко води до нечий интерес.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Чилингиров е човек към когото храня дълбоко уважение. Ценя книгите му и следя неговите проучвания с интерес.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Поздрави за статията и от мен. ;-)

  ОтговорИзтриване
 11. Павка,позволявам си да пратя линк със МНОГО интересна информация за всички.-http://demokrat63.blog.bg/politika/2012/11/17/bylgarskiiat-ezik-i-proizhodyt-na-bylgarite.1021186-----незнам дали си запознат със този труд,о той те допълва идеално според мен във търсене на истината.С Уважени-Хектор..........

  ОтговорИзтриване
 12. Хекторе, благодаря ти за информацията! Контактувал със с блогъра demokrat63, но не си спомням да съм чел тази негова статия. Всяко късче информация е от значение.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 13. Български думи има в езиците на повечето народи-от най-древни времена. Чужди думи у нас се появяват сравнително късно- по време на Възраждането " с пофренчването" на част от интелигенцията, руското влияние, немски елементи и сега с влиянието на новия голям "брат". Голяма част от турцизмите всъшност са наши древни думи, умишлено класифицирани като такива за да бъдат заличени. Така че, според мен е правилно да се казва- български думи в ирански, индийски и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, съгласен съм с Вас по отношение на това, че част от турцизмите са наши древни думи.Съгласен съм и с това, че е по-удачно да се каже - български думи в ирански, индийски.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Произхода на някои думи може да бъде доста спорен по мои наблюдения. Не съм специалист в тази област, просто обичам да изучавам чужди езици и го правя с голямо усърдия и интерес. Не, че знам толкова много езици и далеч не ги знам перфектно. Но колкото повече езици учи човек толкова всеки следващ става по-лесен, защото забелязваш колко много си приличат. Страшно интересно е да изучаваш произхода на думите, но и на мен ми изглежда доста заплетено. В крайна сметка някой може ли да каже кой език е най-древен? Ако имате и някакви линкове към такива трудове и статии би ми било интересно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен2 юли 2013 г., 2:21

   Господине, радвам се че обичате и изучавате езици. Аз също. И ги преподавам.
   По отношение на въпроса за най-древния език-това е така наречен оксиморон (контрадикция в логиката). Защо? Защото езиците се появяват много преди да станат писмени. От там и проблема с датировката... Моля само не ставайте жертва на такива "убедителни" теоретици като собственика на този блог. Това е много лошо маскирана пропаганда.

   Успех!

   Изтриване
  2. Бихте ли уточнили в чия полза е тази пропаганда? Кой друг народ освен българския има сметка ние да бъдем признати за потомци на хората създали най-старата цивилизация на Европа?

   Изтриване
  3. Само Вие, Г-н Спароток можете да отговорите на собствения си въпрос.
   Дори ако научните Ви дерзания да имат за цел да уползотворят Българския народ, не всички българи са съгласни да приемат тази "слава" на цената на пропагандиране. Това е то което правите!

   "най-старата цивилизация на Европа"!
   1. Дори и да има начин да се докаже, все още не е станало.
   2. Не пренебрегвайте "малкия" проблем с преравняването на територии с етничност, и всички останали подробности които са свързани с този аспект.

   Изтриване
  4. http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A--------ii--&catid=143%3A2013-08-13-07-12-24&Itemid=228

   Изтриване
 15. А ако обърнем въпроса има ли български думи в иранският език?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определено има български думи във иранските езици :)

   Изтриване
 16. Анонимен2 юли 2013 г., 2:14

  Тази "теория" игнорира факта че Тракийският език е Индо-Европейски език.
  Това е достатъчно да сложи една голщма въпросителна след Вашите твърдения че НЯМА връзка между Иранския и Тракийския език. Така наречената "теория" мирише на пропаганда и е продукт на един голям напън.

  Толкова потенциал, а вложен в погрешна посока...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Оставам с впечатлението, че не сте чел внимателно. Никъде не твърдя, че няма връзка между тракийски и ирански. Друг е въпросът как е възникнала тази връзка.

   Бихте ли обяснили един феномен - ако действително имаше Индо-Европейска прародина, ако действително предците на иранци, гърци, келти, германи и т.н. са живели някъде заедно...как за няколко хиляди години не са се смесили един с друг? Да не би жените да са носили целомъдрени колани, а ключетата да за били в джобовете на мъжете от тяхната раса?

   Изтриване
 17. А на мене ми стана чудно, като как Петър Добрев реши, че влиянието на езиковата основа е от изток към нас а не от нас къмто изток.
  Така се получава когато принизяваш своята същност и величаеш чуждите същности

  ОтговорИзтриване
 18. " Никъде не твърдя, че няма връзка между тракийски и ирански. Друг е въпросът как е възникнала тази връзка."
  Как - според вас - е възникнала тя?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чрез миграция на палеобалкански народи в Средна Азия...

   Изтриване
 19. Анонимен8 май 2015 г., 15:19

  Господин Спароток, искам да спомена две случки които са се случили ЛИЧНО с мене. 1976г. в един магазин за авто части в Чехословакия, тогава, се мъча да му обясня на продавача за бутален болт, казвам му, пистонен болт, пак не разбира. Тогава поисках едно бутало и пъхнах пръста в отвора, той сещайки се казва ''А чеп чеп.'' Другата случка е: Купувам една пластмасова кофа.На дъното беше залепено листче с названието на артикула на четири езика.На чешки, полски, хърватски и български На трите езика се казва ВЕДРО. Какъв красив БЪЛГАРСКИ език, можем да чуем и другаде. Тадей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни, народът наричан от римляни и гърци с името траки е имал свои роднини, това са скитите и илирите, които де факто се явяват и предци на словени, хървати, сърби, а и част от украинците.

   Нормално е сродни народи да се разбират, така както се разбират донякъде и нидерландците с немците. И двата народа са германски.

   Изтриване