13.04.2013 г.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО ЗА ТРАКИТЕ В КАВКАЗ И АЗИЯ
Ние българите сме изключително древен народ.Неотдавна генетически проучвания доказаха, че значителна част от нас носи гените на население, което е било на Балканите още през Каменната ера. Това означава, че предците ни са обитавали днешните ни земи хилядолетия наред. Владели са обаче и доста други територии.

Доста от нас не знаят, че тракийското племе сарапари е живяло отвъд Армения, между гураните и мидийците (Западен Иран). Тази информация може да бъде намерена в работите на писалия преди повече от 2000 години Страбон [1]11.14.14. 

Плиний е друг автор от времето на Античността, чиито творби съдържат много ценни за историята ни дани. Той съобщава за клон на траки сарапари още по-на изток, чак до бактрийците -
 [2] VI.48. 

На север от територията на днешен Иран са локализирани хора носещи името едони [2] VI.xviii-50. На север, северозапад от Индия са разположени селищата на тюни и кикони [2] VI.55. 

Традиционните земи на едоните, тюните и киконите са на Балканите. Ксенофон разполага тюните в Югоизточна Тракия и споменава, че те са едни от най-опасните траки, изпитани в нощните нападения [3] VII.2. Киконите са известни на Омир, а по времето на Херодот, те все още обиватат старите си владения [4] VII.110. За едоните знаем, че обитават долното течение на река Стрюмон (Струма) [4] V.11.

Бащата на историята твърди, че арменците (по-скоро аристокрацията им) произлизат от тракийското племе фриги [4] VII.73. Съседи на арменците са и добиващите желязо траки-халиби – [1] 11.14.5. Плиний ги разполага в съседство с тибарените, мосиниките и генетите – [2] Plin.VI.11. На друго място, описвайки племената обитаващи Кавказ в близост до Армения Плиний споменава арменохалиби – [2] Plin.VI.xi-29.

Beyond these  are the deserts of Colchios, on the side of which that looks towards the Ceraunian Mountains dwell the  Armenochalybes;  and there is the country of the Moschi, extending to the river Iberus.”


За тракийско присъствие в Армения пише Киркор Джаукян. Този автор споменава за три етапа на тракийски миграции – XV, XIII и VIII-VII век преди Христа. Джаукян пише и за силното влияние на траките върху арменците. До това заключение изследователят стига поради значителното количество тракийски антропоними и топоними в арменската ономастика.

Джаукян показва връзката между трак. хидроними и топоними (местни названия) Арисбос и арм. Арипша, трак. Арне и арм. Арния, трак. Бероя и арм. Парая, трак. Газа и арм. Газу, трак. Мару и арм.  Марииа.

Джаукян споменава и други интересни факти, а именно това, че в урартските надписи се срещат не само лични имена притежаващи паралели в тракийската ономастика, но и явни тракизми – урартски заемки, или пък употребявани от тракийско население обитаващо Урарту (древна държава на арменска територия).

Най-фрапиращото е това, че има дори асирийски сведения за тракийски топоними от Урарту. В надписи от IX век преди Христа се споменава град Ишпили-брия, съдържащ типичната за тракийски селища наставка брия (като в Месем-брия, Полтим-брия, Селим-брия).

Още по-смайващо е откритието на Джаукян по отоншение на това, че в грузинския топоним Триалети се крие името на тракийското племе трери (точно в Триалети е открита керамика от тракийски тип). С името на тракийското племе скаи Джаукян свързва арменската дума скаи-великан, гигант.

В Черноморските степи са живели гети, тира-гети, тиса-гети, сапеи и други тракийски народи [2] IV.xii-82, IV.xii-88, VI.vii-22. На полуостров Крим, в древните Олбия и Истрия на различни паметници са регистрирани тракийски лични имена като Битюс, Дидзас, Сефт, Дзурес, Далас, Мендика, Вистас [5] с. 58-83.

Малък брой хора знаят и за това, че в Приазовието, в земите наречени Кимерия и Стара Велика България е имало Tракийско царствоТракийското Боспорско Царство в земите на Стара Велика България.Там векове наред са властвали монарси с имена като  Спарадок, Котис, Берисад
Реметалк, Рескупорис. В същата област се намират не малко куполни гробници като тези от нашите земи. Регистрирани са и тракийски топоними като Пар-оста, Кар-оста, Сал-оста, Апа-тура, Сибри-апа, Панти-капей, Капа, Азара, Коркон-Дама*. Почитана е тракийската богиня Кибела.

Важна подробност е и това, че царувалите в Крим Рескупорис, Реметалк и др. са имал родови знаци близки по форма с тамгите от стените на Плиска и Преслав.


тамга на Боспорския цар Рескупорис VI
http://slavonicweb.chat.ru/w6.gifтамга на Боспорския цар Реметалк
http://slavonicweb.chat.ru/w7.gifТези важни сведения обикновено биват хитро премълчавани от изследователите, които се опитват да изкарат дедите ни нашественици на Балканите. Недобросъвестните автори не уведомяват читателите си че в далечното минало е имало размествания на народите.  

Това е било нещо характерно за древността и се е случвало често. Когато обаче тези подробности се премълчат, мисленето на хората може да се манипулира лесно. Оттеглянето на дадена група траки от черноморските степи в посока Балканите може да бъде маскирано и изтълкувано като идване на нов етнос.

Ако учените в миналото бяха обективни, те щяха да уведомят широката публика, че нашите деди траките са били огромен народ, който е успял да колонизира още в дълбока древност територии в Кавказ, Крим и други места. В случай, че истината бе казана, щеше да стане ясно защо княз Аспарух е погребан край Вознесенка – селище в днешна Украйна. Просто тази земя е принадлежала на предците ни хилядолетия наред.

Не може да се отрече, че сме загубили много. Съдбата не винаги е била благосклонна към нас, но все пак сме оцелели. Все пак имаме държава, говорим езика на Арес и Орфей, на героите сражавали се край Троя. Запазили сме духовността си, своите стари носии, песни, хора и традиции. 

Това само по себе си е чудо, но и Българинът е чудо.
 Май е верна легендата, че траките са се родили от пепелта на титаните. Сигурно за това българите са способни да се изправят от пепелищата  отново и отново. Каквото е било, пак ще бъде, България е била силна държава и пак ще бъде! Трябва само да го поискаме!

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3.Xenophon, The Persian Expedition,trasl. R.Warner, Penguin Books Ltd, Haormondsworth, 1977;
4.HerodotusHistoriestranslG.RawlingsonedT.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5.С.Крыкин,  ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯTHRACIA, 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;


17 коментара:

 1. Коментар по темата: Как са изглеждали траките:
  Информация за това как са иглеждали траките, какви са били дрехите им и какъв е бил битът им може да се почерпи от фреските в Тракийската гробница в с. Александрово (Хасковско)www.alexandrovo.com/ и www.haskovo.com/. Тези фрески били добре запазени, когато била отворена, но в последствие понесли резултата от безстопанствеността на Културното ни наследство.

  Коментар по темата: Перперикон
  Хълмът и раката се казват Перперек, а името Перперикон е било наложено от проф. Овчаров по негово осмотрение. Такова е било името на крепостта на хълма през гръцкия период и то няма нишо общо с тракийския произход на каменния град. Името Перперек произхожда от ПЕР - името на бога на Камъка.

  Бих искала да Ви изпратя един едни интересни снимки, които намерих в едно списание, за да прецените каква информация ни дават те. Кой е Вашия е-mail?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Публикувайте тук като коментар Вашия мейл и аз ще Ви отговоря.

   Изтриване
 2. На широката публика не е оповестен и факта, че арменците са имали цар с името Одомант

  Любимият ви похват за манипулиране. Между другото споменавате, че на широката публика не е известен някой научен факт, като леко внушавате, че нарочно е укрит от нея. Ама широката публика не е чувала за радиуса на шварцшилд, примерно. Ама това не значи, че е някаква супер тайна на астрофизиката, която се крие. Просто е специфична материя. Същото е и с историческите факти.
  А за този конкретно цар Одомант, бихте ли споделил малко повече информация и защо го няма в нито един списък с арменски царе, включително и митичните, които дава В.В. Эрлихман?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом смятате, че споменатите от мен факти са всеизвестни, или пък, че е писано за тях в работите на хората поставящи корените на дедите ни на изток, надявам се да можете да дадете примери за това.

   Считам за важно да се уведоми широката публика, че тракийски племена са обитавали Кавказ и Приазовието в древноста. Тези неща би трябвало да се споменат от изследователите, които търсят българските корени край Кавказ...защо обаче не са споменати? Не е ли това едностранно и ограничено представяне на реалността?

   Значи няма нищо лошо, ако някой каже, че трябва да вярваме САМО на Михаил Сирийски, или на арменските летописци, асирийски клинописи и т.н., а същевременно бъде премълчано тракийското присъствие в Кавказ и Приазовието?

   Относно Одомант ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЯ, ЧЕ СЪМ НАПРАВИЛ ГРЕШКА. Използвам антикварно издание на Страбон, което в лошо състояние и е само на гръцки. Направил съм неточен превод, не става дума за личност, а за област - Одомантия.

   ПОДНАСЯМ ИЗВИНЕНИЯТА СИ НА ВАС И ЧИТАТЕЛИТЕ ЗА НЕТОЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ!

   Изтриване
 3. Щом смятате, че споменатите от мен факти са всеизвестни, или пък, че е писано за тях в работите на хората поставящи корените на дедите ни на изток, надявам се да можете да дадете примери за това.

  Виждам, че вие имате данни за това, значи те не са укрити. Но това е специфична, научна материя. Нали не очаквате да бъде вкарана в средношколския курс на обучение. Все едно да очаквате, че в курса по физика за осми клас да има развита суперсрунната теория.

  Считам за важно да се уведоми широката публика, че тракийски племена са обитавали Кавказ и Приазовието в древноста. Тези неща би трябвало да се споменат от изследователите, които търсят българските корени край Кавказ...защо обаче не са споменати? Не е ли това едностранно и ограничено представяне на реалността?

  Може би защото няма доказателства за това. Поне аз такива не видях във вашата статия. В нея има повече нравоучения, малко цитиране на стари автори, но без нужното изследване на текстовете и данните.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За българи в Кавказ също няма кой знае какви данни. Откъслечни, мъгливи споменавания
   И едно дере, чието име май има нещо общо.
   Но сегашното име, не това преди 2000години?!
   Изобщо ялова работа е тая с българите в Кавказ.
   Да се надяваме че това ще епоследната спирка на продажниците, които ровят да търсят Азиатската "Прародина"

   Изтриване
  2. Кирил Милчев упорито се опитва да убеди българите, че Кавказ е българската прародина :)

   http://letopisec.blog.bg/history/2012/10/25/prarodinata.1013447

   Изтриване
 4. В X в. булгарские правители для охраны своих южных земель в Крыму, между Доном, Кавказом и Волгой стали формировать отряды из наемников. Этих наемников булгары называли "чиркес", что по-булгарски значит "бродящий, вольный (чир) человек (кеше)". На Руси этот этнос называли Бродниками. Большинство чиркесов были христианами. После того, как Волжская Булгария уступила свои южные земли Монгольской Орде (в 1242 г.), чиркесы поступили на службу монгольскому хану Ногаю. Когда Ногай погиб, чиркесы остались на монгольской службе, они охраняли дороги, границы, перевозы, монгольских купцов, чиновников, послов и др. Жили они на границе леса и степи небольшими общинами и охотно приняли в свои ряды таких же, как и они, украинцев-казаков. Постепенно для чиркесов название казаков стало сначала вторым, а потом главным именем, а казацкий "трезубец" стал их гербом! http://ukhtoma.ru/traditions3.htm

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте SPAROTOK,
  от известно време следя различните Ваши постинги и изследвания на древнта българска история. Адмирации за това с което сте се заели. Винаги доводите Ви са подплатени с факти.Крайно време е да узнаем древната си история. Нямам търпение. А вече има и генетични изследвания.Искам да Ви попитам обаче излагате ли доводите си и на английски,че то май за нашите историци се държат като ущипани моми - докога ще се пише че сме дошли в 7 век (една шепа народ, която е асимилирана от голямото славянско море) и веднага сме създали държава. Хем шепа народ хем като в........ американските филми. Вижте на какво попаднах

  http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/danube-valley-civilisation-script-oldest-writing-world-001343

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте SPAROTOK,
  от известно време следя различните Ваши постинги и изследвания на древнта българска история. Адмирации за това с което сте се заели. Винаги доводите Ви са подплатени с факти.Крайно време е да узнаем древната си история. Нямам търпение. А вече има и генетични изследвания.Искам да Ви попитам обаче излагате ли доводите си и на английски,че то май за нашите историци се държат като ущипани моми - докога ще се пише че сме дошли в 7 век (една шепа народ, която е асимилирана от голямото славянско море) и веднага сме създали държава. Хем шепа народ хем като в........ американските филми. Вижте на какво попаднах

  http://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/danube-valley-civilisation-script-oldest-writing-world-001343

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Миналата седмица си купих две книги на Харалд Хаарман, преди време си набавих и четиво на същата тема от Ричард Ръгли. Хубаво пишат хората, но защо нашите учени не следват примера...

   Надявам се скоро да успея да събера средства за изграждане на отделна страница на няколко езика - ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ТРАКИЯ.

   Изтриване
  2. ok, чакаме следващи публикации :)

   Изтриване
  3. Успех в благородното начинание !

   Изтриване
 7. Здравей Павле(мога ли да ви говоря на ти),преди 2дни четох статия за "откъде идват русняците" естествено беше на руски и така споменават че идват от балканите и са създатели наазбуката,също така историята от 4/6 в.от н.е.и създаването на славянските народи който са гърци и румунци и т.н.за България не се споменава нищо дори и един ред.не ми издържаха нервите и нея прочетох.Та мисълта ми е докога ще ни крадът историята не само руснаци а македонци,гърци и т.н.Докога нашите историци,архелози и политици ще поискат статут за отнетите ни теритторий за историята при толкова факти и доказателства и мн. Др.неща

  ОтговорИзтриване
 8. ирена янчева29 април 2016 г., 2:03

  Здравей, Павле ! Благодаря за увлекателната статия и най - вече за споделените от теб исторически данни от Плиний, Херодот, Ксенофон така, както и за Боспорското древно тракийско царство ! Бих искала да попитам дали могат да бъдат разчетени родовите знаци / династичните символни изображения от Приазовието и п - в Крим, да се намери техния закодиран смисъл - какво точно означават те, дали са буквени знаци, име или съкратена дума, или някакви по - специфични символни графики ? Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 9. имперските интереси и преиначената история са факт. Крайно време е да излезе на бял свят истината !

  ОтговорИзтриване