15.04.2013 г.

ИСТИНАТА ЗА КИМЕРИЙЦИТЕ
Силата на нашия народ често ме е удивявяла. Съдбата ни е дарила с много победи, но за жалост сме познали и упадъка, чуждото подтисничество. Дедите ни обаче винаги са намирали сили да се изправят след всяко поражение. Успявали са да се противопоставят на всеки враг, не са се оставяли да бъдат асимилирани. Пазели са традициите си, пазели са и земята си защото са помнели, че тя е защитавана с болка, кръв и саможертва.


Противниците ни след време са разбрали, че народ като българите не може да бъде победен напълно на бойното поле. Това е причината да бъде избран нов метод за борба с нас. Не случайно казват, че перото е по-силно от меча. Враговете ни са знаели, че посетите в летописите лъжи ще поникнат като страшна отрова. Лъжите е трябвало да разколебаят народа ни, да го разединят и отслабят.


Още по-страшно е станало когато противниците ни са взели за помощници наши сънародници. Във всяка държава има герои и предатели, ние не правим изключение. Винаги се намират жадни за пари и власт родоостъпници готови да продатат България на чужденците. Поради действията на служещи на чужди сили историци, ние загубихме много територии. Дано не загубим и малкото останала ни земя. Както в миналото, така и днес се намират жалки хорица, които правят опити да ни изкарат потомци на чужд за Балканите народ.


Неподготвени автори докарват вода от девет дола, само и само да ни убедят, че корените на старите българи не са в Тракия. Понеже в “Зографска История” дедите ни са наречени   кимерийци [1], определени хорица решават, че нашата стара земя не е на Балканите, а някъде на изток. Намират се дори такива, които назовават Кавказ наша прародина [2]. Това разбира се е пълно безумие. 

Да, в някои извори се споменават кимерийци край Кавказ, но какво от това?
  Знаем, че англичаните са колонизирали Индия, били са там векове наред. Трябва ли от този факт да заключим, че старите англо-сакси идват от Индия? Разбира се, че не, това е налудничаво, точно толкова налудничаво както да се твърди, че Кавказ е родина на българите понеже дедите ни са били и там.


Нека разгледаме всички факти, най-вече тези, които определени автори предпочитат да премълчат.Кимерийците   са споменати за първи път от Омир. Стария автор ги свързва със събития от XIII-XII век преди Христа и ги локализира отвъд река Океан [3] 11.14. 

Днес, на Балканите няма река с такова име, но прочетем ли писанията на Аполон Родоски ще разберем лесно локацията й. В “Аргонавтика” срещаме следния пасаж: There is a river, the uttermost horn of Ocean, broad and exceeding deep, that a merchant ship may traverse; they call it Ister…” [4] ll.257-293... 

Истър е древното име на Дунава, следователно най-древната спомената земя на кимерийците е била на север от красивата ни река.

Разбира се ние не можем да разчитаме на един-два извора. Нужни са ни повече сведения, за да разберем със сигурност къде са живели кимерийците през второто хилядолетие преди Христа. Благодарение на Херодот ние узнаваме за едно важно за кимерийците място. Става дума за свещената им земя, там където те са погребвали предците си. Според бащата на историята древното кимерийско гробище е до река Днестър [5] IV.11. 

Понеже Днестър се намира недалеч от Дунава, виждаме, че както Омир, така и Аполон Родоски са дали вярна и точна локализация на кимерийски земи.


Трябва обаче да се добави и това, че Херодот разполага кимерийците също на полуостров Крим. Там е Кимерийския Боспор, Кимерийския вал, а също и област Кимерия [5] IV.12. Разбира се този древен народ е обитавал и други територии. За далечна кимерийска миграция от XIII-XII век преди Христа споменава Страбон твърдейки, че след Троянската Война, група енети придружени от кимерийци заминали за земите край Адриатичесто море [6] 12.3.8.

Там те се установяват в северната част на Апенинския полуостров, но друга група кимерийци стига чак до Южна Италия където изгражда храм-проницалище до езерото Аверно. За това говори Страбон в друга своя книга [7] 5.4.5... На фиг. 1 може да се види разпространението на кимерийски находки в Източна Европа и Апенинския полуостров.


                               

Фиг.1
                                           http://www.kimmerier.de/Abbildungen/abb004.jpg

Кимерийците са обитавали също части от Мала Азия, по-точно областта Мизия. Там Плиний разполага град Кимерий [8]   V.123. По време на походите си кимерийците се сблъскват с народа на Урарту, чиито съседи са траките-халиби, а и траките сарапари (живеещи на изток от Кавказ). Не са пожалени от силата на кимерийското оръжие и лидийци, асирийци, гърци [9].


Кимерийски племена е имало и в ТракияТова е един важен факт, който някои автори пропускат да споменат. Трерите, обитавали Югозападна България са наречени кимерийци. За тях се казва, че извършвали далечни походи, приписва им се даже завоюването на Фригия през VII век преди Христа *[10] I.3.21.

През V век преди Христа кимерийските трери все още са обитавали Тракия защото са споменати от Тукидид. Той ги разполага между Σκαρδος-Шар планина и Οισκος-река Искър [11] II.96.

Тук трябва да обърнем внимание на една важна подробност. Нито Страбон, нито Тукидид не говорят за идване на кимерийските трери в Тракия. Старите автори често споменават за това, кой е местен и кой е дошъл от друго място. Херодот, Плиний, Страбон и Eсхил определят гърците като пришълци от Африка [5] VII, 7. 1, [8] VII. LVI.195-198, [12] VII, 7. 1, [13]. Никой обаче не твърди, че кимерийските трери не са местен народ. Страбон ги определя като народ на Тракия [6]1. 13.18. Тукидид даже дава точна локализация [8] II.96.


За да разберем що за народ са кимерийците e необходимо да разгледаме тяхната материална култура, а и останките от езика им. Омир твърди, че кимерийците и тракийското племе синтии носят криви лъкове [14] с.236. Със същото оръжие- крив лък са описани и пеоните [14] с. 234. 

Съвременни археологически проучвания показват, че стария автор е бил прав, кимерийците са дефинирани като конни стрелци: “
Cimmerian men were buried with bows, sword, and spear. Everything suggests that they fought as mounted archers [15]. Абсолютно същата характеристика дава Тукидид за северните траки, наричайки ги конни стрелци [11] II.96.

На саркофага от Клазомене - фиг.2 (горна част) може да се види, че кимерийците притежават големи мечове. За траките Омир казва, че те са единствени от варварите, които употребяват големи мечове  [14] с.229. Това е поредната индикация, че кимерийците са част от тракийската общност.

                                                 фиг.2


Благодарение на различни разкопки установяваме, че кимерийските върхове на стрели, копия, юзди и т.н. са като тези на траките- фиг. 3. Това не е проста случайност, а се дължи на факта, че траки и кимерийци имат едни и същи корени. Тези корени са в Тракия както ще видим след малко.                                                             фиг.3
В една своя работа А.Иванчик представя изображения на бойни брадви намерени в различни региони – Мала Азия, Сибир, черноморските степи - фиг. 4 [16]. Този особен тип оръжие той свързва с кимерийците. Съгласен съм с г-н Иванчик, но трябва да добавя нещо, което той е пропуснал по необясними за мен причини. Кимерийската бойна брадва със шип се среща най-рано не край Кавказ, а във Варненския некропол -фиг. 5, около 3000 години по-рано! 

Траките,
 кимерийците и техните роднини скитите са изобразявани често с този тип оръжие- фиг.6. Херодот дава даже името на брадвата – сагарис [5]. I.215. Сагарис не е нищо друго освен гръцкото предаване на нашата дума секира.


  .


                                         фиг.6
Интересна подробност е факта, че кимерийците са обитавали  землянки. За това свидетелства Страбон, който даже споменава, че кимерийската дума за землянка е аргила: “… in question for the Cimmerians, says: They live in underground houses, which they call "argillae…" [7] V.4.5.

Аргила е тракийска дума, тя се среща в иметa на селищата Аргилос (Бисалтия), Арги-дава (Дакия),   Аргилий (Тракия), Аргилиум (Витиния). Топонимите са споменати в Lempriere’s Classical Dictionary [17] c. 78. 

В далечното минало землянката е била типично жилище и за селското тракийско население. За тракийски подземни жилища говори Демостен [14] с. 470. Тракийската и кимерийска дума аргила се обяснява с българската аргводеничен улей, в смисъл нещо изкопано. Други сродни думи са санскр. roka-   яма, лит. rakti– копвам и стблг. рака-гроб, изкоп.


Археолозите са установили, че кимерийците са правели антропоморфни паметници [18] fig. 10, те са наречени още каменни баби. Такива, даже в същия стил има на територията на Тракия още през второто хилядолетие преди Христа. Катакомбната култура от Бронзовата епоха е приписана на кимерийците. От скелетните останки става ясно, че някои индивиди са практикували изкуствена черепна деформация. Този обичай се среща в Тракия още през Каменната епоха [19] c.136.


Нека обобщим какво знаем за кимерийците:

1. Най-древния вариант на кимерийската бойна брадва се среща в земите на Тракия, във Варненския некропол – 4500 преди Христа, такава брадва ползват и траките.

2. Както траки, така и кимерийци обитават землянки.

3. Както траки, така и кимерийци имат големи мечове.

4. Както траки, така и кимерийци ползват криви лъкове.

5. Както траки, така и кимерийци са конни стрелци.

6. Както траки, така и кимерийци ползват върхове на стрели с триъгълно и ромбоидно сечение.

7. Както траки, така и кимерийци обитават Тракия и черноморските степи, Кавказ, Мала Азия, т.е. тези хора са винаги заедно!

8. Както траки, така и кимерийци правят антропоморфни паметници.

9. Както траки, така и кимерийци практикуват изкуствената черепна деформация.

10.Кимерийската дума аргила е и тракийска.

След като две групи хора имат общи неща по отношение на бит, въоръжение, начин на живот, бойна тактика и език, след като са заедно в Тракия, край Кавказ и Мала Азия, то е близко до ума, че става дума за две групи на един и същ народ. Т.е. кимерийците са по произход древен балкански народ. Това е причината трерите да бъдат дефинирани ту като траки, ту като кимерии.


Няма абсолютно никакво основание кимерийската прародина да се поставя в Кавказ, тъй както няма основание да се твърди, че англичаните произлизат от Индия понеже са живели там векове наред. Хората опитващи се да поставят нашите корени извън Балканите няма да затворят устата си въпреки изложените факти. Важно е обаче ние за знаем истината и да пазим земята си.


Важно е да се гордеем с произхода си следваме примера на предците си. Те бяха горди, но и добри, благородни хора. Те бяха силни, подкрепяха се един друг, не си затваряха очите за несправедливостта. Тези им качества ги превърнаха в мишена на силите на злото, но същите тези качества им помогнаха и да оцелеят хиляди години на едно и също място – златна Тракия.


Използвана литература:

1. ЗОГРАФСКА ИСТОРИЯ http://ziezi.net/zograf/3.htm
2. К.Милчев, ПРАРОДИНАТА…http://letopisec.blog.bg/history/2012/10/25/snimah-prarodinata-kavkaz.1013447?reply=4189948
3. The Odyssey by Homer, transl. S.Butler, http://classics.mit.edu/Homer/odyssey.11.xi.html
4. The Project Gutenberg EBook of The Argonautica, by Apollonius Rhodius, Produced by Douglas B. Killings, and David Widger, Release Date: July 21, 2008 [EBook #830], Last Updated: February 7, 2013, SELECTED BIBLIOGRAPHY: ORIGINAL TEXT—Seaton, R.C. (Ed. & Trans.): "Apollonius Rhodius: Argonautica" (Harvard University Press, Cambridge MA, 1912). Original Greek text with side-by-side English translation
http://www.gutenberg.org/files/830/830-h/830-h.htm
5. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. J.Henderson, Books 10-12, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000; 
7. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 3-5, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999; 
8. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
9. Cimmerians http://www.iranicaonline.org/articles/cimmerians-nomads
10. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 1-2, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1997;
11. Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972; 
12. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
13. Аeschylus, The Suppliants, transl. E.D.A.Morshead, The University of Adelaide, Last updated Wednesday, February 6, 2013 http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aeschylus/suppliants/
14. Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010;
15. Cimmerians http://www.livius.org/cg-cm/cimmerians/cimmerians.html
16. A.I. Ivantchik, Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit. Steppenvölker Eurasiens, 2. Moskau: Paleograph Press, 2001.
17. J.Lempriere, Lempriere’s Classical Dictionary, Bracken Books, London, 1998; 
18. A.L.Momgait, Archaeology of USSR, transl.M.W.Thompson, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1961; 
19. Й.Йорданов, Антропология на древните българи, масовия кръгов гроб край Девня, ИК Тангра ТанНакРа, София, 2008; 
45 коментара:

 1. Понеже текста излезе по-дълъг от предвиденото, публикувам като коментар използваната литература.

  Използвана литература:

  1. ЗОГРАФСКА ИСТОРИЯ http://ziezi.net/zograf/3.htm
  2. К.Милчев, ПРАРОДИНАТА…http://letopisec.blog.bg/history/2012/10/25/snimah-prarodinata-kavkaz.1013447?reply=4189948
  3. The Odyssey by Homer, transl. S.Butler, http://classics.mit.edu/Homer/odyssey.11.xi.html
  4. The Project Gutenberg EBook of The Argonautica, by Apollonius Rhodius, Produced by Douglas B. Killings, and David Widger, Release Date: July 21, 2008 [EBook #830], Last Updated: February 7, 2013, SELECTED BIBLIOGRAPHY: ORIGINAL TEXT—Seaton, R.C. (Ed. & Trans.): "Apollonius Rhodius: Argonautica" (Harvard University Press, Cambridge MA, 1912). Original Greek text with side-by-side English translation
  http://www.gutenberg.org/files/830/830-h/830-h.htm
  5. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
  6. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. J.Henderson, Books 10-12, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
  7. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 3-5, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
  8. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
  9. Cimmerians http://www.iranicaonline.org/articles/cimmerians-nomads
  10. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 1-2, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1997;
  11. Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
  12. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
  13. Аeschylus, The Suppliants, transl. E.D.A.Morshead, The University of Adelaide, Last updated Wednesday, February 6, 2013 http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aeschylus/suppliants/
  14. Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010;
  15. Cimmerians http://www.livius.org/cg-cm/cimmerians/cimmerians.html
  16. A.I. Ivantchik, Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und chronologische Probleme der Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kaukasiens in vor- und frühskythischer Zeit. Steppenvölker Eurasiens, 2. Moskau: Paleograph Press, 2001.
  17. J.Lempriere, Lempriere’s Classical Dictionary, Bracken Books, London, 1998;
  18. A.L.Momgait, Archaeology of USSR, transl.M.W.Thompson, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1961;
  19. Й.Йорданов, Антропология на древните българи, масовия кръгов гроб край Девня, ИК Тангра ТанНакРа, София, 2008;


  ОтговорИзтриване
 2. ЕДНО ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

  B "Зографска История" се твърди, че българите са получили името си от древния цар Болг http://ziezi.net/zograf/3.htm . Болг, известен като Болгий и Белгий е предводител на голяма войска от келти. Част от тези хора се преселва в Мала Азия и там те са известни под името галати.

  За галатите Флавий Йосиф казва, че в древността те били наричани гомар-кимерии - For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. I.6. http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm

  Днес редица учени смятат, че халщатската култура на келтите е основана от ТРАКО-КИМЕРИЙЦИ, които са дошли в Галия през Ранната Желязна Епоха. Без ТРАКО-КИМЕРИЙЦИТЕ нямаше да се появат келтите, а и келтските езици щяха да звучат съвсем различно.

  Потомците на келтите помнят от къде са дошли хората повлияли тяхната култура. В Leabhor Gabhala Eirenn се говори за народа болги, който дошъл от Тракия по времето на цар Кир - VI век преди Христа. Това сведение е считано за достоверно защото е публикувано в Енциклопедия Британика - “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

  От анализа на данните става ясно, че идването на цар Болг е всъщност завръщане на трако-кимерийци на Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте! Искам да ви попитам за келтското нашествие, понеже малко се омешах - Щом са се завърнали мигриралите на запад трако-кимерийци, това означава ли, че е нямало келтско нашествие? Защото по всичко личи, че келти са идвали тук и царство са имали за малко. Дали трако-кимерийците не са довели със себе си и келти? Или говорим за две различни събития в историята?

   Изтриване
  2. Келското нашествие по нашите земи не може да се отрече. Има както исторически извори, в които то е споменато, така и доказателства от археологията за келтско присъствие в земите ни.

   Тези келти обаче са били водени от хора, чиято прародина е Тракия. В Галия се срещат населени места съдържащи елементи като брия, бара, иало. Те са де факто тракийските брия, бара, ила (в Месем-брия, Зуро-бара, Илиос).

   Keлтската титла за цар е рикс, тя е изведена от тракийската рез-цар.

   В Галия са регистрирани лични имена като Гета, Дакиус, Борисус...те обаче са тракийски по произход.

   Иполит свидетелства за това, че религията на друидите е взаимствана от учението на тракиеца Залмоксис.

   Страбон свидетелства за култ към Дионис при келтите край река Лоара.

   Всички тези данни показват, че има силно тракийско влияние върху келтите. То не може да се осъществи от разстояние и от малка група хора. Следователно трябва да заключим, че дълги векове ариостокрацията на келтите е била от тракийски произход.

   Изтриване
  3. Благодаря за отговора. Би ми се сторило странно, че келтите са имали тракийска аристокрация, ако не бяхте говорили за същото нещо и на други места. Явно който има висока култура се налага над местното завладяно население... след време обаче, местното население 'пораснало' благодарение на приетото влияние само започва да се развива, да излъчва царе и вместо благодарност започва да демонизира своя Прометей. Явно това отговаря на мита за прикования Прометей. Персите преследват мидийците и подкрепящите ги, като някакви рецидивисти. Римляни и те пак със своите така са правели. Индия поне дълго време признаваше чуждите арийци, чак в днешно време тамошните учени започнаха да отричат 'арийската инвазия' под страх от запада, а не от някакви нови доказателства...
   И все пак, въпреки всичко, Прометей накрая е откован...

   Изтриване
  4. Да, Прометей не случайно казва - Исках, исках и така сгреших...Няма ненаказано добро...

   Едва в ново време учените започнаха да признават тихомълком, че галите са повлияни от древни източноевропейци. Неотдавна стана ясно, че галите не са роднини на ирландци и шотландци, а на друго население.

   Знае се кое е това население, знае се за необичайните топоними в Галия, за необичайните лични имена, за появата на нов тип погребение, за появата на нови типове юзди, нова порода коне и т.н.

   Лошото е, че траките дълго време бяха оплювани и определяни като войнолюбиви варвари. Трудно се разчупва такъв стереотип и трудно се признава, че по отношение на разпространението на култура траките надминават гърците.

   Изтриване
 3. Привет! Благодаря за хубавата статия. Отдавна исках да те попитам относно траките населявали Чипровският край. Известно ми е, че са ги наричали трибали и са се занимавали с рудодобив и металообработка. Знае се, че под Чипровци има изкопани тунели, които не са мини, а са облицовани с каменна зидария. Незнайно защо отворите им са заровени и нито един археолог не проявява интерес. Наличието на златни и сребърни находища определят района като богат. Силно се надявам да се открие тракийско светилище по подобие на Перперек.Моля те за информация по темата.Поздрави!
  Моят E-mail balev_dencho@abv.bg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денчо, Чипровци наистина е на старата територия на тракийското племе трибали. Верно е също и, че рудодобива в този край е бил добре развит.

   Не съм чувал нищо за тунелите, но не ме изненедва липсата на интерес у археолозите. Пари се дават само за няколко обекта, това е проблема.

   Няма да се учудя обаче, ако край Чипровци бъде намерено съкровището на цар Сирм.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Един завет оставили са нам дедите -

  велик завет, написан с кървав меч:

  - „Деца, на родний край пазете си земите

  от подъл враг, кат зеницата на очите

  бранете ги от близо и далеч!...“  И тоз завет на миналото грял е в дните

  кат дивен фар, и вожд той бил е драг

  на всички тез, кои загинаха в борбите

  за род, за родна чест, презрели суетите

  на грешний свят, презрели бащин праг.  И не ли той под родно знаме днес войските

  събира пак? И не ли тоз свещен

  завет на всички тям сгрява им душите

  и вика ги в борба неравна със вразите

  без жал да мрат за бащин край рожден?...  Един завет оставили с нам дедите -

  велик завет, написан с кървав меч:

  - „Деца, на родний край пазете си земите

  от подъл враг, кат зеницата на очите

  бранете ги от близо и далеч!...“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано да успеем да опазим земите си, че апетитите са много...

   Изтриване
  2. Разтърсващо написано, ще пазим родния край до края, но нашия роден край е цяла Европа, Азия, Северна Африка и Арабия... Така че трябва да пазим целия свят и всички хора да са ни родни, както е било и преди :)

   Изтриване
  3. Нашият роден край са Балканите и част от Мала Азия. Останалите места са колонии, има разлика между родно място и колония.

   Изтриване
 5. Моля да ме извините, че не е по темата, но ако някой има интерес, утре 17.04.2013 от 17.00 ч. "Реставрация на бронзовата глава на Севт III" лекция на д-р Петя Пенкова,(НАИМ-БАН),Заседателна зала, Национален Археологически Институт с музей. Поканата идва при мен от Италианският Културен Институт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинение не е нужно, новината е прекрасна! Надявам се доста хора да проявят интерес към лекцията на д-р Пенкова.

   Изтриване
 6. Здравей Спароток,в момента чета пътеписи на различни западняци от българските земи през турското робство,та там хората си пишат,че поне до 1750 год,че и по-късно дори земите от Дунав до Стара Планина са България,от Балкана до Бяло Море е РОМАНЯ ИЛИ РОМАНИЯ,на турски е Румели,а жителите са ромеи,няма България няма българи,кога е започнало ппобългаряването не знам,но е факт че южна България не сме се считали от онези другите българи,не казвам че нямаме общ произход.и в София живеели най-лошите хора в Европа...интересни неща има из библиотеките!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Попаднал си на неподходящи пътеписи. Потърси по-усилено и ще намериш споменаване на българи през 15-19 век на територията на Балканите.

   Даже в самата територия на Гърция има значително количество топоними и хидроними свързани с името на българите - Негръцките топоними и хидроними в земите на южните ни съседи са хиляди. Срещат се от Епир до остров Крит, има ги в Лакония, Атика, Тесалия, Пелопонес и т.н. Важното в случая е това, че тезитака наречени славянски топоними са типични за българския език. Не е само това, но сред славянските топоними в Гърция срещаме - : λίμνη τοῦ Βούλγαρα- българско езеро (Аркарнария), Βουλγάρινη – Булгарине (село в Тесалия), Vulgar(is) (поток и планина в Тесалия), Βουλγάρα - Булгара (връх в Тесалия), Βούλγαρι –Булгари (село в Халкидически полуостров), Βουλγάρο–Булгаро (село в северозападния край на остров Тасос), Βουλγάρικο –Булгарико (местност при Генадио в Епир)... ( Д.Ангелов, стр. 372). Да не забравяме селището Вουργαρο -Бургаро на остров Крит, село Вουλγαρ -Булгар до тракийския град Енос (Янина), Вουλγαρηλι-Булгарели в Епир и Вουλγαρινη -Булгарине в Лариса ...

   Тези данни могат да се намерят в работите на Д.Ангелов и М.Фасмер...

   Изтриване
  2. нормално е да са Румели жителите или "ромеи", и така да ги описват.
   та нали и днешните цигани тукашни в източната част на европа-така се самонаричат- това е жител на римската империя.-
   Това значи думата и името.
   Тази империя е просъществувала много векове- преди идването на османците- та е нормално да е претопявала съзнанието на местните хора- да не знаят какви са, да си забравят история и култура и да са прости роби.
   затова тези със промитото съзнание- се наричат ромеи, или румънци.. а тези с запаеното съзнание все още са се наричали българи
   Преди тази империя- как са се наричали хората тук? Все едно са си нямали народност етническа?
   според мен на балканите тук поне- няма народност ромеи, ромънци и тн.. това са термини и имена възникнали заради римската империя- и по нейно време.
   преди възникването на римската империя на тези наши земи народите са си имали идентичност, която няма нищо общо с ромеите.
   ако бъркам и нещо не съм права- моля кажете :)

   Изтриване
 7. Нещо ново за мен като информация - Кимерийско море:
  http://letopisec.blog.bg/history/2013/04/19/istoricheski-rebusi-imeto-na-cherno-more-bilo-kimeriisko-mor.1102226

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично не бих черпил информация от блога на Летописец:)

   Кирил Милчев се опитва да сложи кимерийската прародина в Кавказ, което е пълна глупост.

   Прочетете стр. 16 от Contributions Toward a History of Arabico-gothic Culture, Том от Leo Wiener. Ще ви стане ясно, че Кимерийско море е край река Дон, а не между Кападокия и Кавказ :)

   Кирил Милчев е известен със слабото си познаване на изворите и правенето на странни заключения. За да не съм голословен ето примери- В неговите работи грешките са обилни и груби, липсва яснота на текста, не е цитирано при важни твърдения. Пишейки за някака хипотетична връзка между урартския бог Халди и Коледа, Кирил Милчев показва липса на елементарни знания по география. Това проличава ясно от следния пасаж –

   “ Основният култ в държавата Урарту/Боян е бил този към бог Халди. Дори Моисей в Петокнижието нарича тази страна "Ур Халдейски". От този регион бил роден Аврам, който изоставил баща си Тара и сестрите си Иска и Милка, и потеглил на юг към Ханаан... “
   http://letopisec.blog.bg/history/2013/04/17/istoricheski-zagadki-bog-haldi-koleda.1101582


   Милчев отъждествява държавата Урарту и месопотамския град Ур. Това обаче са две напълно различни неща. Има дори деца с основно образование знаещи това. Линковете по-долу водят до изображения на карти на Урарту и Ур- град в Южна Месопотамия.

   http://nbad.narod.ru/pic/na/na_351.gif - УРАРТУ


   А ТОВА Е КАРТА НА ДРЕВЕН ШУМЕР КЪДЕТО Е И ГРАД УР
   http://priyakate.weebly.com/uploads/5/6/6/7/5667812/9220557_orig.jpg

   Всеки може да се увери, че Урарту е на територията на днешна Армения, а Ур е в Южен Ирак. Урарту е планинска страна, там е Кавказ, езерото Ван, докато Ур се намира в равнина, по долното течение на река Ефрат. От шумерския Ур до държавата Урарту има около 600-700 километра...не е шега работа...


   Напредвайки в текста на Милчев срещаме поредната груба, но и комична грешка- “Все пак обаче този регион, както казахме, включва и Хорезм, т.е. територията от Каспийско море до Дунав,…”

   Това наистина е умопомрачиелно! Милчев докара Централна Азия на Балканите.

   Хорезм, или Хорaзмия никога не е опирала до река Дунав. Касае се за територия засягаща предимно земите на Узбекистан. Тази държава е на няколко хиляди километра от Дунава. На приложената карта това може да се види пределно ясно.

   http://www.istorianasveta.eu/m/photos/get_image/file/f1b297397f31563546f61c0abaf629f0.jpg - ХОРЕЗМ – НА СЕВЕР ОТ БАКТРИЯ

   Ето и цитат от Страбон, който поставя хоразмийците в Средна Азия при масагетите, а не край река Дунав –“Към племето на масагетите и саките са също така атасиите и хоразмиите” http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/14/sgk11c8/

   Още един цитат от livius.org - Chorasmia (Old Persian Uvârazmiya): satrapy of the ancient Achaemenid empire, in modern Uzbekistan. http://www.livius.org/cg-cm/chorasmia/chorasmia.html

   Продължим ли с четивото ще установим, че Милчев стига до нелогични твърдения въз основа на неясна информация – “ Арменският късно-античен историк Мовсес Каланкантуаци пише, че хуните почитат бог Куар.
   Кой е бог Куар? Той, заедно с Халди, е засвидетелствуван в урартския пантеон!!!” http://letopisec.blog.bg/history/2013/04/17/istoricheski-zagadki-bog-haldi-koleda.1101582

   Добре, но става дума за урартския пантеон, а не този на хуните. Няма нито едно свидетелство, че хуните са имали култ към бог Халди. Ако прочетем по-натам няма да срещнем нито едно доказателство, нито едно свидетелство свързващо народа на Атила с култа към урартското божество Халди...Това, че някаква група от хуни (чиято локализация Милчев не е благоволил да даде) имат култ към Куар, не доказва, че тези хора почитат също бог Халди.


   Изтриване
 8. Ето и още доказателства, че Азовско Море, в което се влива река Дон е истинското Кимерийско Море - MAEO´TIS PALUS, Μαιῶτις, the large body of water to the NE. of the Euxine now called the Sea of Azov, or the Azák-deniz-i of the Turks. This sea was usually called “Palus Maeotis” (ἡ Μαιῶτις λίμνη, Aesch. Prom. 427), but sometimes “Maeotica” or “Maeotia Palus” (Plin. Nat. 2.67; Lucan 2.641), “Maeotius” or “Maeotis Lacus” (Plin. Nat. 4.24, 6.6), “Maeotium” or “Maeoticum aequor” (Avien. 5.32; Val. Flac. 4.720), “Cimmeriae Paludes” (Claud. in Eutrop. 1.249), “Cimmericum” or “Bosporicum Mare” (Gel. 17.8)

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=maeotis-palus-geo

  ОтговорИзтриване
 9. Благодаря за отговора! На мен ми направи впечатление, че някои от коментиращите доста спорят около самата карта и нейния създадтел.

  ОтговорИзтриване
 10. Понечето от картите, с които днес разполагаме са създадени в ново време. За жалост създателите не са проверили твърденията на старите летописци и по-този начин често се представят заблуди.

  Теофановото описание на Стара Велика България е ужасно. Ако се направи карта само по неговите думи ще стане ясно, че този автор никога не е посещавал споменатите в работите си земи.

  ОтговорИзтриване
 11. Поредното доказателство,че литературния герой Конан-варварина е БЪЛГАРИН

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен9 май 2014 г., 12:07

  Здравей Павка, поздравления за поредната хубава статия. Бих желал да добавя, че на картата Аргонаутика има означение "Caucasij Scopuli" в района на днешна Западна България, точно под (на юг) от Дунав. Ако и да се споменава връзка на обиталищата на Кимерийците с Кавказ, то това не бива да се приема еднозначно като съвременния Кавказ. Посочената локация на картата и обиталищата на север/около Дунав са крайно близки. Поздрав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Луций Флор локализира планина Кавказ в Тракия - Didius, finding them wandering about and dispersed in undisciplined plundering, drove them back into their own land of Thrace. Drusus forced them still further and prevented them from recrossing the Danube. Minucius laid waste all the country along the Hebrus, losing, however, many of his men as they rode across a river covered p179with treacherous ice. 6 Volso penetrated to Rhodope and the Caucasus.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Florus/Epitome/1J*.html#XXXVIIII

   С името Кавка-ланда е наречена част от Карпатите - Athanaricus withdrew with all his followers to Caucalanda, a place inaccessible because of high mountains and deep forests, from which he first drove out the Sarmatians...

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Едно голямо БЛАГОДАРЯ на г-н Серафимов за задълбочения и доказателствен материал за нашият произход!Когато фактите говорят и боговете мълчат!!! Георги Янев гр.Меричлери.Краевед,писател.

  ОтговорИзтриване
 14. Едно голямо БЛАГОДАРЯ на г-н Серафимов за задълбочения и доказателствен материал за нашият произход!Когато фактите говорят и боговете мълчат!!! Георги Янев гр.Меричлери.Краевед,писател.

  ОтговорИзтриване
 15. АР ГИЛА
  МО ГИЛА

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аргила и могила са две напълно различни думи, едната означава землянка, другата означава възвишение.

   Изтриване
 16. Според описанието къщите на кимерийците приличат на тези на шопите, т.нар. 'шоплук'? Някой знае ли повече за тези стари шопски жилища?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне доколкото ми е известно само Страбон дава описание на жилищата на старите кимерийци определяйки ги като землянки.

   Again, Ephorus, in the passage where he claims the locality in question for the Cimmerians, says: They live in underground houses, which they call "argillae,"

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5D*.html

   До началото на ХХ век в определени региони на страната ни е имало хора, които са обитавали землянки.

   Изтриване
 17. В древният шумерски език и писменост има над 150 думи запазили се и до ден днешен в съвременния Български език.
  На древен Шумерски БАЪЛ+ГУРИ означава Божи хора - Божи НаРод. БаълБилон - Вавилон или Божии град, с главно божество ВААL - БАЪЛ, което означава просто Бог.
  Кимери = Шумери .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Месопотамия са живели гутите, те не са семити, или хамити, а хора говорещи индоевропейски език. Според Иванов и Гамкерлидзе, езикът на гутите е прототохарски. Прародината на тохарите е била край долното течение на Дунава и Черноморските степи. Виктор Меир посочи, че най-ранните петроглифи, чийто стил може да се определи като тохарски е от земите на Румъния и България.

   Изтриване
 18. Първата книга, която дядо ми купи, когато бях на около 6-7 беше Конан Кимериеца, напълно съм сигурен, че дядо ми не я е чел и със сигурност знам, че дядо ми пари за детски глупости не е давал, нито преди това, нито след това, да не говорим за книги от които няма смисъл. За него важно бе хляба т.е оцеляването на семесйтвото и не на последно място да знаеш кой си и от къде си и кой са лошите, в това число не само народи и държави, но и предатели и каквото и да казват дори политици, ти ще знаеш кой си и от къде си, но ако те питат лъжи, лъжата е нещо лошо и долно, но враговете са по долни. Българи е само едно от имената ни, Траки и Кимерийци са били също наши имена, просто не можем да носим, всичките имена, който са ни давали и сме имали, също за Спартак беше важно да знам не само, кой е но и да науча повече като порасна за възстанията и борбите, които е водил. Тези неща не ги казвам защото съм ги чел някъде, а защото дядо ми и баща ми са ми го казвали още преди 25-30 години и това още от комунистическо време, и не защото те са чели нещо, макар и да са чели, а защото, така е било в родата ни и е имало определени закони по който не само предците ни са живели, но е трябвало и да научават за да оцелеят. Така историята се е предавала от баща на син и от дядо на внуче (т.е поне от 2 извора) и по време на турското/османското робство е било важно в родата от рано да се направят деца да пораснат малко и да се образоват, преди главния в родата да се впусне в опити за освобождения* И че осводителните опити не са спирали през 500 години на робство * и преди тоав на другите робста, който сме имали), в началото са били на подребно за да не стане ясно чий родове са виновни и да не ги сполети целия род зла участ, защото османците са заличавали цели родове и села, че и съседните на тях. Също така осводителните опит са били из всички региони на България (имало е и места на който са се опъвали да се включват, та в по късни времена т.е внуците като пораснат са имали същата задача да говорят с техните внуци по късно и тн). Още един плюс са били части от знатните български родове, чрез който османците са искали да имат по голям контрол над по бедното да го наречем население, за да слуша* Също така по спомени, не знам защо но турския език в страна ни, не е бил задъжителен и не всеки го е знаел, но е бил в плюс на знатните родове, особенно сред турци, като са също така да се правят, че не знаят езика им. А наследствени неща от Българските царства сме имали, но каквото не е било откраднато, взето насила от турците, е било претопявано да се спонсорират многовековните опити за освобожение. Също да не забравя, че на дъщерите, жените, се е обяснявало същото и поне в моята рода част от дъщерите е трябвало да са учители и да предават знанието, без реално да скачат в битките, че без тях деца няма.

  Малко се отклоних от темата, просто исках да подчертая, че Българи, Траки, Кимерийци са родоначалници на днешните българи и са един народ, също така са от този край и региона. Имам спомен, че Кимерийската част на Траките е обичала да странства повече, вместо да води фермерски живот и много са обичали през определени места да минат и да гепят някоя девойка за спорта. Също така мисля, имаше нещо свързано с подковата, която са използвали често в различни неща, от подковаването на конете, до конския крак на бог, който яхнал кон стъпил с конския крак на земята и направил Черно Море.
  Намира ли се някъде книга за кимерийците и по задълбочение изследвания по темата? и Търсят ли се такива в римски, византийски и и Мала Азия? Не съм срещал книги по темата или по точно за Траките/Българи-като кимерийци. Също има ли народи и армий, който да се придвижват под формата на подкова и подобни форми?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста автори са писали за кимерийците, но по правило те пропускат важни данни, а именно

   - кимерийците са отъждествявани с траките

   - единствената документирана кимерийска дума - аргила е и тракийска дума

   - кимерийците живеят в землянки подобно на някои тракийски племена

   - кимерйците погребват благородниците си както тракийските племена от Европа и Мала Азия, става дума за Timber Chamber Burial

   - най-старите кимерийски находки са от територията на България - 4500 преди Христа

   Изтриване
 19. "Опонента"нещо пак се заигрва с кимерийците!!

  http://letopisec.blog.bg/history/2015/05/14/kimeriiskiiat-ezik-na-drevnite-bylgari.1361385

  Кимерския език бил „изгубено звено“ между тракийския и иранския езици /според осн.източник-Леман-Хаупт/,ама в никакъв случай не бил тракийски!!?? И още:
  "Кимерийският език все още чака своето задълбочено проучване, твърди кимеролог № 1 днес - Иванчик А. И. Киммерийцы. М., 1996."
  Значи,хем „изгубено звено“,хем непроучен,ама това никак не ни пречи още сега да си го обявим за "български"-нетракийски!!??
  А това,дето най не ми харесва,че се "присламчваме" към Патриарха /Раковски/ по кимерийския въпрос,а това си е направо-гадно!!!!??
  Да не би да ставаме свидетели на някаква нова "революционна" Хунорска теория??Не разбирам??...Помагай!!!

  Поздрави!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Опонентът не е опонент, той не спори с аргументи, а си служи с клевети и лъжи.

   Кимерийският език е тракийски, единствената документирана кимерийска глоса е аргила, това е тракийска дума, но Милчев премълчава това.

   Иванчик не е кимеролог номер 1 защото е пропуснал най-важните неща - предскитската, т.е. кимерийската материална култура е тракийска, а и най-древните кимерийски артефакти са от територията на България, Варненския некропол.

   Милчев нарочно говори с мъгляви термини, той е готов да се присламчи към всяка теория, стига тези, които я представят да са свързани с властта, а Милчев винаги е край власта. По време на тоталитаризма той бе милиционер, след 1989 влезе в СДС, след залеза на СДС се присламчи към НДСВ, а после направи опити да се внедри в ГЕРБ, но май не му се отдаде.

   Тук съм представил своите виждания за етническата принадлежност на кимерийците ИСТИНАТА ЗА КИМЕРИЙЦИТЕ

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/04/blog-post_15.html

   Изтриване
 20. Благодаря ти,Павка! Зная! Именно затова ти пиша тук,при твоята Истина за кимерийците-2013г!! "Човекът"си е една-гадина/писах ти моето отношение/Ама е хитра гадина! Случайно,пак попаднах на него и забелязах,че напоследък се опитва упорито да "яхне" Раковски и Възрожденците и сигурно не е само той! Считам тези попълзновения за осбенно опасна тенденция,защото сматам,че Раковски/въпреки кимерийските му забежки!?/ трябва задължително да си остане "наш"!!! В никакъв случай не трябва да се допуска Автохтонните ни Възрожденци да бъдат оставени в мръсните лапи на подобни номенклатурни мекерета!!! За това ти обръщам внимние!
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав сте г-н Лазаров, въпросния индивид е хитър, а това, че се опитва да използва името на Раковски е безсрамно деяние.

   Какво да се прави, такива индивиди като Милчев няма да изчезнат, те не познават ни срам, ни свян.

   Изтриване
 21. Анонимен5 юни 2015 г., 20:38

  А пък в днешна България се среща личното име Аргил и фамилията Аргилови :) Обаче не знам дали произхождат от трако-кимерийската дума аргила.

  ОтговорИзтриване
 22. ирена янчева21 май 2016 г., 19:10

  Здравей, Павле ! Мисля, че истинската родина на кимерийските племена е тук на Балканите - Тракия, независимо от посочените данни за обитавани от тях земи между устието на р. Дунав и р. Днестър, също така и в Мала Азия ( Омир, Аполон Родоски, Херодот ). По всяка вероятност става дума за древни миграционни процеси, чиято причина все още е неизвестна. Може ли една общност за има две Родини, една от тях винаги е първоначалната. Подкрепям тезата, че кимерийските племена са част от Тракийския етнос - артефактите доказват това. Павле, разполагаш ли с повече база данни относно землянките - традиционните жилища за част от тракийското селско население ? Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 23. Гайдата и други музикални инструменти, считани за традиционни келтски и шотландски също са я взаимствали от тук.

  ОтговорИзтриване
 24. Анонимен7 юли 2016 г., 20:41

  Кимерийците са измислени и нищо повече.

  ОтговорИзтриване