24.04.2013 г.

ОТ КЪДЕ ДОЙДОХА ГЪРЦИТЕ ?


У нас, поне по времето когато аз бях ученик, не се говореше за най-древното население на Южните Балкани. Съдейки по думите на преподавателите аз смятах, че докато дедите ни са се заселили трайно на юг от Дунава чак след времето на Аспарух, то гърците са обитавали земите си още през Бронзовата епоха. За това, че цялата територия владяна днес от южните ни съседи е била населена с траки и пеласги, разбрах чак след години, когато срещнах прогресивни, свободномислещи историци.

Благодарение на тези родолюбиви хора, а и на работите на Ганчо Ценов и др., разбрах, че споменатите в старите писания траки и пеласги са наши предци. Колкото повече се задълбочавах в непопулярната информация, толкова по-удивен, и огорчен оставах виждайки, че официалната история не е нищо друго освен поредица от хитро скалъпени лъжи. По-лошото бе това, че измислиците бяха в ущърб на интересите на България, но въпреки това бяха ревностно защитавани от наши учени.

Известно време смятах, че казионите историци са се заблудили, че са посредствени хорица, способни да направят кариера с повтаряне на казаното от чужди авторитети.
В последствие ми стана ясно, че е невъзможно един професионален историк, който е добре запознат със старите извори, да не знае как стоят нещата. Сведенията от древните летописи са пределно ясни и всеки непредубеден човек може да определи кой народ е местен и кой е нашественик на Балканите.За идване на гърците от Северна Африка говори Херодот. Стария автор споменава за това как дедите на южните ни съседи донасят култове от Египет, добавя важни подробности за прилики на ползвани от гърците дрехи с дрехи, които са типични за населението на Либия. Ценно сведение е и това, че североафриканските номади и гърците имат едни и същи погребални обреди:

“The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians…” - Her.II.170


“Moreover, it is true also that the Egyptians were the first of men who made solemn assemblies and processions and approaches to the temples, and from them the Hellenes have learnt them.”- Her.II.50


“It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women.” – Her.IV.189


“The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes.” – Her.IV.190


Благодарение на бащата на историята, ние разполагаме и с друга, ценна информация засягаща корените на старите гърци. Херодот обяснява, че благородническата прослойка на дорийците е от египетски произход:

“ the rulers of the Dorians will prove to be Egyptians by direct descent.” – Her.VI.53


Африканският (египетският) произход на гърците е известен и на Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam…” - Plin.IV.195


Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите: - Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” -  No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…” 


Страбон обяснява, че полуостров Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс, докато Данай е довел хора от Египет:

“Pelops  brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt.”-Strab.VII.7.1


Има ли нещо неясно в свидетелствата на Херодот, Страбон, Eврипид, Плиний Стари и Есхил? Не е ли видно, че в продължение на около пет века, различни автори са писали за африканския произход на старите гърци 

Не само писмените свидетелства указват древните египетски земи като прародина на южните ни съседи. Гръцкото изкуство от ранната Желязна епоха показва силно египетско влияние. Статуите от това време представят индивиди, чийто антропологичен тип е типичен за населението на Северна Африка. Странно е как специалистите не са забелязали тези неща в миналото.Още по-странно е, че дори при излизане на нова информация, няма дори опит за промяна на очевидно неверните стари теории. Преди около 17 години, през 2001 година, в научно списание бяха публикувани резултатите от важно генетично проучване. Установено бе, че гърците са роднини на африканците, по-точно на хората обитаващи Етиопия:

 Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt. “


Налице са предостатъчно сведения, които позволяват да се каже, че дедите на южните ни съседи не спадат към старите балкански народи, а са преселници от Северна Африка. По-важното е, че на разположение на учените са и предостатъчно сведения относно това, че в древността цялата територия на Гърция е била заселена с варвари, т.е. хора говорещи различен произход от гърците: “…in the ancient  times the whole of Greece was a settlement of barbarians…“ – Strab. VII.7.1.


Страбон дори дава подробности за това, кои региони са обитавани от хора напълно различни от гърците. Цитирайки Ефор, старият автор твърди, че най-древното име на Пелопонес е Пеласгия. Спадащите към тракийското семейство пеласги са обявени и за изконното население на Епир, тяхна е била и Тесалия-Strab.V.2.4.


На Плиний също е известно изконното название на Пелопонес, въсщност този автор дава две названия – Апия и Пелaсгия: “Peloponnesus, Apia antea appellata et Pelasgia”-Plin.IV.iv.9


Названието Апия е от голям интерес за нас защото е обяснимо със стблг. вапа-вода, т.е. правилното име на Апия е било Вапия, като значението е било – място заобиколено от вода, море. Точно такава е географията на Пелопонес и неслучайно в ранното Средновековие дедите ни наричат полуострово с името Морея. В същинска Тракия има планина, която носи името Месапион, като мес означава между, а апион е вода, според езиковеда Димитър Дечев –“Die Thrakischen Sprachreste”, 1957, с.296.За това, кой е обитавал Атика и съседната и област Фокида, Страбон не оставя и място за съмнение, като дори указва кой тракийски цар е властвал в Давлида още преди Троянската война: Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus.”- Strab.VII.71


Херодот също знае, че в древни времена територията на Гърция е носила името Пеластия: the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia” –Her.II.56Всеки, който си е направил труда да проучи старите извори е осъзнал кои хора са обитавали територията на Гърция преди идването на дедите на южните ни съседи от Африка. Всеки, който се е запознал с трудовете на Георги Раковски, Никола Йонков Владикин, Данаил Юруков, Ганчо Ценов, Георги Сотиров и др. е разбрал, че ние българите сме потомци на старите балканци, които са влезли в историята като траки и пеласги. Това неотдавна бе доказано и от генетиката. Оказа се, че по-голямата част от нас носи същите гени, каквито е имало и балканското население от Каменната ера.  

Няма изчезване на хора, изгубили са се само старите имена, но това си е напълно в реда на нещата. Дори предците ни обитаващи Гърция не са били избити, или прогонени. Несъмнено част от тях е загинала по време на асимилационния процес, но и много са оцелели ставайки съществена част от гръцкия етнос. С помощта на генетиката може да бъде установено какъв процент от нашите предци са оцелели и до каква степен сме оформили генетичния облик на южните ни съседи.

Държа да отбележа, че не мразя гърците. Възхищавам се на таланта на Праксител и  Фидий, възхищавам се на откровеността и точността на Страбон. Възхищавам се на работите на Еврипид, Павзаний, Херодот. 

Хубавото и положителното не бива да се отрича, но същото важи и за негативното. Не е редно то да се премълчава и укрива. Не е справедливо ние да сме вечно белязани като войнолюбиви варвари тормозещи Римската Империя позната и като Византия, а гърците да се смятат за най-великия народ на Европа. Светци и убийци е имало и в двете държави.

Смятам, че трябва да се стремим към приятелски отношения с Атина. Православни държави сме, трябва да се поддържаме един друг, но и трябва да си кажем истината. Пясъчните кули обаче трябва да паднат, колкото и болезнено да е това за гърците, то е и наложително. Без болка няма катарзис, без катарзис няма бъдеще. Старото и гнилото трябва да изчезнат, за да направят място на едно ново мислене и нова духовност. Без тях няма бъдеще за никой народ.112 коментара:

 1. Йоан Малала пише „пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, 3000 души“.
  Чета тук, а и другаде, поради смешна причина. Във филмът Троя, в сцената при слизането на брега Ахил поздравява воините се с "Вие сте Лъвове!" В историята народ символизиран с лъвове се среща рядко. Така, четейки тук и там - чел съм много и преди, но официалната версия с идването ни от Кавказ - стигнах до три сериозни риска за съвременната история:
  Вероятно ние сме траките, вероятно дори Ахил е от нас.
  Твърде е вероятно Христос да има общи гени с нас /има връзка филистимляни-пелазги/.
  Ние имаме право да претендираме, че сме правоприемници на Римската империя /чрез Източната такава/.
  Тези рискове са доста сериозни и е логично да бъдат елиминирани - от гърците, от католическата църква, от Великите сили.
  Във връзка с последните се сещам, какво ми загатваха, когато учех история. По време на заключителните битки на Освободителната война дипломацията на Великите сили се събира и стига до следния паритет: явно Русия ще освободи България, ще се появи нов политически играч, който или трябва да си възстанови историята или най-добре да му създадем нова, удобна за всички нас. Така руски, английски и френски учени скалъпват един Франкенщайн, а през цялото това време тече ровене и изтърбушване на библиотеки, архиви, манастири, за да не остане следа... Може да е мит, но май е реалност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е мит това, че така наречените велики сили са направили всичко възможно България да не стане силна държава.

   Изтриване
  2. Не се съмнявайте в изтърбушването на библиотеките, архивите и манастирите, това е документирано от десетки источници съвременици на тези безчинства. Факт е, че най-ценните книги са били скривани в тайници по тези места и от време на време излизат на яве, и още много неща са скрити, и когато дойде времето им, ще бъдат разкрити...

   Изтриване
  3. В периода 1947- 49-51 от България са изнесени около 47 жп вагона книги на глаголица, и други исторически книги в посока Москва.

   Изтриване
  4. Съкровището на Хан Кубрат е в Ермитажа архивите ни в нямат намерение да ги върнат ..

   Изтриване
 2. И къде си учил история ако ен е тайна ?

  ОтговорИзтриване
 3. И къде си учил история ако не е тайна и кой по-точно ти го е казал това ?

  ОтговорИзтриване
 4. факт е, че нито една политическа сила - държава кото може да си позволи политика...не иска да се казва истината за траките, филистините/днешните палестинци/, пелазгите...защо след като студената война я няма вече....защо е този страх от истинската история на Тракия....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но днешните палестинци нямат нищо общо със старите пилищим- филистинци.

   Днешните палестинци са араби, техния език, култура и произход са съсвсем различни от езика, културата и произхода на филистинците, които се явяват част от пелазгите.

   Изтриване
 5. Само не ми стана ясно как от произхода на гърците, изведнъж прескочихте две хиляди години и спряхте до Константин Велики и Константинопол?
  Ако темата ви е за произхода на елините, то се концентрирайте по този проблем. Наследството на констатинополския престол е друга тема.
  Но тъй като така и така сте я зачекнали, да видим колко от твърденията ви са истина...
  Казвате тракиеца Константин Велики. Ама пропускате да споменете, че тракийския му произход не е доказан категорично. Има известни предположения за тракийски произход на Констанций Хлор, вярно е. Но също такива недоказани предположения има за британски произход на св. Елена - родителите на Константин Велики. Т.е. произходът му вероятно е бил смесен трако-британски. Но той е син на римски император и гражданин на Римската империя. Не грък, не трак, не британец, а римлянин. Затова и цялата ви теза е несъстоятелна. Все едно да признаете някакви кенийски заслуги в политиката на САЩ, защото Обама има кенийски произход. Ама пак си остава американец и действа като американец.

  Юстиниан Велики създава Юстиниана Прима. Там е седалището на независимата църква за траките.

  Само дето местонахождението на Юстиниана Прима още е спорно. А това за независимата църква на траките от Г.Цанов ли го взехте? Ще поясните ли по какво тази църква се е отличавала от православната и католическата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, позволете ми сам да определям каква да е постройката на работите ми и какви данни да включа.

   Няма такова нещо като категорично доказване. Винаги се намират скептици, които отричат до последно.

   Константин Велики е роден в земите на Тракия, баща му е тракиец. Защо тогава Константин да не бъде наречен тракиец.

   Не е проблем да се каже, че императорите Роман Лакапин, Филипик Вардан, Йоан Цимисхи и др. са арменци, но Вие го изкарвате едва ли не престъпление да се определи Константин Велки като тракиец.

   Да, това за Юстиниана Прима съм го взел от Ценов, ако са Ви нужни пояснения прочетете Кроватова България и покръстването на Българите.

   Изтриване
  2. Вярно, роден е в Ниш, има предположения, че баща му има тракийски произход. На тази база може да бъде наречен тракиец. Но като етнически произход, така, както в САЩ има много ирландци, но те си остават американци. Кенеди е ирландец, но е президент на САЩ. Същото е и с Константин - макар и да има някакви сведения за тракийски произход, той си остава римлянин и римски император.
   Не съм казал, че е престъпление да бъде наречен тракиец. Просто не доуточнявате детайлите. Нито, че произхода му е спорен, нито, че става дума за гражданин на империята. Проблемът ви е в едносранчивото представяне на данните, само тези, които обслужват тезата ви.
   Колкото до Кроватова България и покръстването на Българите - книгата изобилства от противоречия, изкривено представяне на факти, вадене от контекста на подбрани цитати от източници и изобщо не може да бъде наречена достоверна. Специално за така нареченото "тракийско верую" изобщо не става ясно какво е и по какво се отличава от гръцкото и римското.
   В Бойна слава и Бгнаука има публикувана много хубава критика точно върху тази книга. Прочете я

   Изтриване
  3. Прощавайте, но наричането на Константин Велики тракиец е доуточняване на детайлите. Това, че Константин Велики е бил римски император е известен факт, но от друга страна произхода на този забележителен човек е слабо познат.

   Не само в Кроватова България...има противоречия. Почти във всяка научна работа засягаща проблематични теми има противоречия.

   Ценов е пояснил веруюто на тракийските християни. Дали това пояснение ще се изтълкува като ясно е и въпрос на гледна точка.

   Изтриване
  4. NE OBRASHTAY VNIMANIE NA TAKIVA HORA,QVNO I TE SA OT TEZI,KOITO IZKRIVQVAT BG ISTORIQ I SE OPITVAT DA Q ZALICHAT!!!SAMO,CHE AZ SHTE IM KAJA"NQMA DA USPEETE"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Изтриване
  5. Г-н Анонимен има нещо вярно в концепцията ,че въпросния император е всъщност Римски.Но следвайки тази логика,то господин Анонимен не е Българин а е европейски гражданин,както нашите родители пък също не са Българи, а са съветски граждани.
   Иначе сравнението на Обонго/Обама и неговата американска идентичност е безгранично спорна.3 години след вашия пост,дори и афро-американците са напълно разочаровани от него,като той нито е направил нещо за техния интерес нито за интереса на американската нация.А САЩ е далеч от обединена нация създадена от много различни етноси.Всъщност единствените които се чувстват обединени от американските ценности са белите американци,тоест европейските имигранти които, приемайки тезите на г-н Серафимов,са явно вариации на едни и същи хора.А за другите американци е повече от ясно:факт е че черните,мексиканците и арабите в америка са с най-голям коефициент за извършено престъпление.Което поставя под въпрос,чии ценности тези хора изповядват.
   Иначе не мога да не се съглася с концепцията на г-н Анонимен.Не знам дали е редно да се хвалим колко успели учени,музиканти и какви ли още не хора,имаме при условие че те са в чужда държава ,като чужди граждани.

   Все пак благодаря за статията,това обяснява защо гърците непрестанно се държат с лека омраза към българите.Но все пак,както казахте г-н Серафимов,това са неща от миналото и е редно да имаме добри отношения с гърците.За жалост засега е предимно едностранна тази инициатива .

   Изтриване
 6. Здравей,Павле!Можеш ли малко по-конкретно да разясниш,че Данайците в ония времена са определяни като елини?Извини ме,ако аз съм пропуснал нещо...Може да са били някое отделно по-раншно племе?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Древните ели, или елини са местен народ. Става дума за пелазгийското племе сели, което пази храма на Зевс в Додона, Епир. Етнонима сели е бил престижен, поради тази причина и други хора в по-късни времена започват да го използват за себе си.

   От сели, данайците правят хели, хелени...или както го знаем -елини.

   Освен в Епир племе сели е имало и в Тракия. Град Селимбрия е тяхно селище. Брия е тракийска дума за събор, пазар, град, а селим е дат.пад.мн.ч. на сели, т.е. на селите.

   Ето и повече информация за истинските елини, с обяснение, че сели е трансформирано на хели.

   The Selli, whom Homer describes as the interpreters of Zeus, “men of unwashed feet, who slept on the ground,” appear to have been a tribe. They are called by Pindar the Helli; and the surrounding country, named after them Hellopia (Ἑλλοπίη), is described by Hesiod as a fertile land with rich pastures, wherein Dodona was situated. (Strab. vii. p.328; Schol. ad Soph. Trach. 1167.) Aristotle places the most ancient Hellas “in the parts about Dodona and the Achelous,” adding that the Achelous has frequently changed its course,--a necessary addition, since the Achelous does not flow near Dodona. He likewise states that the flood of Deucalion took place in this district, which “was inhabited at that time by the Selli, and by the people then called Graeci, but now Hellenes.” (Aristot. Meteor. 1.14.)

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:id=dodona-geo

   Изтриване
  2. Чета ви с интерес, и по звучене името "сели" защо ли ми прилича на село, селянин, селски?
   А и като се свърже с “men of unwashed feet, who slept on the ground, направо си ги навързах нещата. хахах

   Навсякъде открай време и до днес, по тъмните хора винаги са взимали за жена бяла хубава мома. За да си оправят малко гените и расата. И до момента негрите си мечтаят да взимат по бели жени, чувала съм арменци да искат да се женят за по.бели жени, защото не си харесват гените, носовете и изобщо за всички черни, с груби черти, криви носове и тн, бялата раса е по красивата.
   та може би е силно вероятно, българите да са умешани по баща с гърци, азиатци и тн- по тъмните хора (по азиатски източни гени, и семитски-защото по ДНК-гърците са си най-вече семити, с гена J -което обяснява и лукавството им и алчността за власт и трепене на другите народи), а по майка с тракийски, български и изобщо бялата Европейска раса? Нищо чудно. Самият обичай и да се краде мома- навежда на мисълта, че нейният род- не е искал да се свързва с друг чужд род- които са груби и крадливи - рода на мъжа. А при тракийците поне съм чела че жените принципно са били свободни, не както е наложена до момента диктатурата на партиархата и азиатският модел в българия - и не е имало това Азиатско поведение жената да няма право да сяда на масата и да стои права докато мъжа яде и тн. Били са равноправни и са били почитани от мъжете си. Може да се бъркам с данните, не помня от къде чета-нито си записвам, но горе долу беше това.
   В крайна сметка в момента няма 100% чиста раса, гени и народ. Всички сме объркани и мешани. Тракийските гени също.
   Информацията си я взимам от генетични изследвания от eupedia.com

   Изтриване
  3. Имате право относно значението на сели. То е сродно на селяни, заселени. В древността обаче значението не е било пейоративно, а по-скоро престижно. В далечното минало само развитите племена са били в състояние да се установят на едно място, това е било нещо голямо.

   Възможно е гърците да са носители на гени типични за семитсикте народи. Все пак живели са хилядолетия наред в Ориента и Африка.

   За жените на траките също имате право. Тракийките са били свободни, за разлика от гъркните, които са били затворени в гинекиите - вид харем...

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Ееее, Павле, Надя не разбира и си прави свободни съчинения, но ти гледам, че употребяваш термини, ровил си се тук-там (не знам какво си учили)... Ако си учил Сравнително езикознание на славянските езици, ще знаеш какво представлява сравнителния метод и че просто няма как коренът "сел-", който попада в сърцевинната част на езика да се пръсне по всички славянски земи, т.е. на разстояние от 2000 км (и то в ония времена на непътуване), от СЗ до СИ, и да измести евентуално някакъв друг, дотогава съществуващ, толкова основен корен. И то без никаква нужда (преселвания на огромни маси на север, каквото е нямало; завоевания - също; някакъв невероятен международен авторитет с произтичащо от него желание за подражание - също - пукало им е на славяните до Балтийско море какво ставало някъде СИ на юг, та специално да си вземат ей тази думичка).
   По спора ти по-горе с Анонимния не мога да се изкажа, но като гледам доводите му, е прав.
   Но иначе статията ти е хубава и характеристиките на гърците са верни. Не съм чел нищо по въпроса, но пък един млад и начетен грък тук в Торонто направо ми каза, че е чел сериозни научни трудове, че от Африка в стара Гърция се изсипват африканци, избиват мъжкото население (как точно е станало това - война, подъл заговор или каквото и да е там - не знам), вземат жените им и... ето ти съвременните гърци - вакли като араби.
   И да - ние биваме затривани като народ точно заради истинската ни история. Тъжното е, че почти са успели и то благодарение на нашето си бездушие и дупедавщина (друга тема).

   Изтриване
  5. Бездушието и дупедавщината са типична черта на българските политици от 19 и 20 век, но не и на българския народ. Голяма част от българските политици от 19 и 20 не са българи изобщо. Да се прехвърлят качествата, а и деянията на тези индивиди върху целия български народ е несправедливо.

   Изтриване
 7. Интересно как стигна до извода че Константин Велики е тракиец, или баща му? Записано ли е някъде, че е от тракийски род?
  Твърдението че е роден в Тракия е невярно. Бащата на Константин - Констанций хлор е внук на брата на Клавдий Готски, за когото изрично се твърди, че е от илирийския род - гентес.

  По бащина линия Константин Велики е илириец, не тракиец. По майчина също няма нищо тракийско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Константин е роден в Ниш, този град е в земите на тракийското племе дардани и спада към провинция Мизия.

   NAISSUS (Ναϊσσός, Steph. B. sub voce Νᾶσσος, Ptol. 3.9.6; Νάϊσος, Zosim. 3.11; Ναῖσός, Hierocl. p. 654), an important town in Upper Moesia, situated in the district Dardania, upon an eastern tributary of the river Margus, and upon the military road running through this country.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DN%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dnaissus-geo

   В Historia Augusta, Евтропий - дядото на Консатнтин Велики е определен като благородник от тракийското племе дардани.

   Изтриване
  2. Освен това, Елена - майката на Константин е жителка на Витиния. Щом не е уточнено в житието й, че е гъркиня, или потомка на римски колонисти, то тя е витинка, т.е. тракийка.

   Витините са дошли в Мала Азия от земите край Струма, Херодот свидетелства, че по-старото име на витините е струмони...

   Ето, както за майката, така и за бащата на Константин Велики има сведения, че са от тракийски произход.

   Изтриване
 8. Отрязаната глава на Васил Чакаларов.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasil_Chekalarov_head.jpg
  George Santayana: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че гърците са разнасяли отрязани български глави и са се радвали на гледката показва ясно кои са истинските варвари на Европа.

   Изтриване
  2. Наистина, тези дела е необяснимо как е възможно да бъдат извършвани в една държава, която се нарича християнска от хилядолетия и претендира да е такава, като има толкова много примери от близкото минало... И на какво отгоре са всичките тези претенции и самочувствие... - единственото обяснение е, че болшинството от хората не знаят какво са вършели сънародниците им в миналото. Друго, което прочетох в стар извор и не можех да повярвам, та се наложи да проведа проучване докато получих потвърждение е, че на някои икони на Св Димитър, на които светецът е нарисуван как убива войник вместо змей, войникът е... нашият цар Калоян! И въпреки потвърждението от достоверен източник, все още не искам да повярвам, че нещата е възможно да стигнат до там! Вярно е, че е имало гонение срещу християните, че са били избивани светци, че е имало и има репресии срещу християни, но да се представя така една християнска икона на голям светец, при това в една християнска държава, която изобилства не от днес от храмове и манастири, някак си не се връзва... Едва ли и този факт е известен на болшинството на жителите й. Единствената ми надежда е, поне тази икона вече да не се разпространява.

   Изтриване
  3. Димитър Долапчиев22 април 2018 г., 10:14

   Въпросната икона е факт. И да, изобразява как Свети Димитър Солунски възседнал белия си кон, пронизва Цар Калоян. За това е говорил и Божидар Димитров. Така художественото изобразяване на смърта на царя, изхожда от една от версиите за смърта му. Която гласи, че по време на обсадата на Солун. Неговия военоначалник и брат на съпругата му, куманина Манастър, го убива и бяга от шатрата му на бял кон. И понеже Свети Димитър е смятан за покровител на града, е изографисан като негов спасител, обивайки Цар Калоян. Нали църквата трябва да използва момента и да се окичи с още "слава". Тази версия издиша, понеже Манастър в този момент е бил втория мъж в държавата а сестра му е царица, огромна власт, най доверения човек на царя, командващ войската.Той е нямало на къде да се издига повече, невъзможно е да стане цар. За това и не виждам причина да прави такава глупост. За мен има по достоверни версии за причината на кончината му, която на 100% е заговор, според мен. Едната е намеса от Константинопол, а причината е очевидна. А именно, че Солун е само подсигуряване на тила за предстоящата обсада на Константинопол. Който в този момент, не е бил в състояние да се противопостави на българката военна мощ. Цар Калоян години наред се подготвя за този поход и предстоящата обсада. Наема арабин, чието име ми се губи в момента, за изработването на обсадни машини.
   Другата версия, която също е много вероятна е намесата на невидимата рака на Ватикана. А причината е провала на преговорите, така да ги нарека, между Папата и Цар Калоян. И явния курс към православието който той поема.
   Много може да се говори по темата. Жалкото е че една такава икона е тачена от българската църква. Аз също нося името Димитър и мой близък ми е подарявал същата икона, по случай именния ден. И съм я освещавал в църква и е видяла на стената у нас, но това преди да науча историята. След това я свалих и изхвърлих, а беше много красива, със сребърен обков. Но преди всичко аз съм Българин и после християнин. И не мога да и да си помисля дори да почитам икона, която е плод на "гръцка", да го наречем пропаганда.

   Изтриване
  4. Почти е сигурно, че смъртта на цар Калоян е резултат от заговор на важни личности от Константинопол.

   Изтриване
 9. Дядо Йоцо: За колко ли сребърника е продал татковината този мерзавец?
  BUSH:"Заличаваш коментари.Сигурен съм не само мои.Имаш чувствителни точки,които като се засегнат се завиваш с перде и се криеш във въображаемия си тракийски свят.Нечестен си и имаш нечисти намерения.Опитваш се да градиш фалшив имидж.Напълно нормално за състоянието на тракийската култура по нашите земи напоследък.Аз лично бягам далече от БГ манталитета.Добре,че не съм принуден да си изкарвам хляба по подобен начин!"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този човек - BUSH се подвизава по различни форуми. Старае се да смачка самочувствието на българите...На такива не давам платформа за изява.

   Изтриване
 10. Здравей SPAROTOK! Радва ме всяка твоя публикация. Преди две години в НБУ се опитаха да сформират специалност "Тракология". За съжаление записалите се за специалността бяха двама човека. Но все пак вече се виждат резултатите от труда на хора, които търсят в старите извори и поднасят своите изводи, хипотези. А това си е едно много добро начало.Но едно е сигурно - всеки докоснал се до историческите извори българин не може да е със смачкано самочувствие. И е крайно време в училищата да се изхвърлят сегашните учебници по история. Весели празници Павел!
  Alav

  ОтговорИзтриване
 11. Здравей alav :)

  Броят на хората, които търсят истината расте! Имаш право за това, че този, който се е докоснал до историческите извори не може да е със смачкано самочувствие.

  Весели празници!!!

  ОтговорИзтриване
 12. ПРОИЗХОД НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ АНДРЕЙ КИРЯКОВ

  В предложените модели на т.нар. индоевропейско езиково дърво българският език намира своето място сред сродните т.нар. славянски езици, основни съвременни представители на които са полски, чешки, руски, белоруски, украински, словенски и сърбохърватски език и други (прил. 1).
  Този факт едва ли подлежи на преразглеждане или на промяна. Спорове по този въпрос могат да се провеждат дотолкова, доколко е правилно разграничението на три вътрешни подгрупи в това семейство - западнославянска, южнославянска и източнославянска (или проторуска), какви са вътрешните прилики и разлики между отделните езици, доколко е правилно причисляването на българския към групата на южнославянските езици и т.н. Като цяло обаче, родството между изброените славянски езици е несъмнено и се дължи на един общ език-основа, изучаването на който, впрочем е от изключително значение както за самите славянски езици, така и за изучаването на всички съвременни индоевропейски езици.
  Днешните славянски езици са близки както по своята граматична структура, така и по речниковия си състав. Но докато първото не важи в пълна степен, особено при разглеждането на един аналитичен език, какъвто е българският, близостта по речников състав е очевидна. Това нагледно може да се проследи при съпоставяне на едни от най-често употребяваните думи в ежедневието при различните славянски езици:
  Украински лiто дiм один брат сестра жити пiць возеро
  Белоруски лета дом адзiн брат сястра жыць пити возера
  Сръбски льето дом jедан брат сестра живети пити jезеро
  Полски lato dom jeden brat siostra zyc pic jezioro
  Чешки lеto dum jeden bratr sestra ziti piti jezero
  Български лято дом един брат сестра живея пия езеро

  Руски земля осень ночь солнце звезда ветер река
  Украински земля осiнь ноч сонце (зiрка) вiтер рiка
  Белоруски земля восень нiч сонца звязда вецер рака
  Сръбски земльа jeсен ноч сунце звезда ветар река
  Полски ziemia jesien noc slonce gwiazda wiatr rzeka
  Чешки zeme (podzim) noc slunce hvеzda vitr reka
  Български земя есен нощ слънце звезда вятър река

  Руски вода рыба снег зима голова горло город
  Украински вода риба снiг зима голова горло (мiсто)
  Белоруски вада рыба снег зiма галава горла горад
  Сръбски вода риба снег зима глава грло град
  Полски woda ryba snieg zima glowa gardlo (o)grоd
  Чешки voda ryba snih zima hlava hrdlo hrad
  Български вода риба сняг зима глава гърло град

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, аз никога не съм подставял под съмнение това, че българския език е сроден на останалите славянски езици.

   Ето как виждам нещата - траки, илири и скити са предците на хората наречени в ново време славянски народи.

   Тракийски, илирийски и скитски са били сродни езици и поради тази причина днес намираме прилики между хърватски - представител на илирийския, украински-представител на скитския и български - представител на тракийския.

   Изтриване
  2. V същност и сърбите са Траки, след като се разбирам с тях чудесно без да знам нито една дума на "сръбски", или имаш нещо против ?

   Изтриване
  3. Град Сербинум е споменат на територията на Сърбия от Клавдии Птолемей през 2 век.

   Антични топоними от територията на Сърбия могат да се обяснят на сръбски език.

   В земите на Сърбия са се смесили илирийски и близко сродни на тях тракийски племена.

   Имаш ли нещо против това твърдение?

   Изтриване
  4. Относно произхода на древните българи мога да препоръчам една статия на която попаднах буквално преди минути и реших да я споделя с Вас:
   http://www.bulgarianhistory.org/%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
   Има доста интересни факти и разкрития и мисля,че ще ви бъде доста интересна и полезна.

   Изтриване
 13. На съмняващите се в произхода на Константин препоръчвам да прочетат отговора на папата до Калоян относно неговия произход( изтъква че е наследник на Симеон и се иска императорска титла).Там папата отговаря че той произлиза от знаменити римски граждани.Така че 1вото българско царство според мен е мит.Константин не измисля нова стратегия просто повтаря старото деление в РИ , император и цезар ( съимператор)Ако погледнем на тъй наречените български владетели като на кесари(съимператори)нещата си идват на мястото. Те са наследници на независимите тракийски царства съществували с кратко прекъсване през цялата римска империя.
  пп.само след края на така наречената от Николай Мистик гражданска война между Самуил и Василий титлата кесар се дава на небългарин (обикновнно арменци) което поражда въстанието на Асен и Петър

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ивайло аз също съм карал скептици за проверят отговорите на Папа Инокентий III.
   След прочитането на документите скептиците не пожелаха да дадат коментар :)

   Изтриване
  2. Само за протокола... Кои са тези независими тракийски царства, съществували по време на Империята? Имена, владетели, хронология... Освен ако не става дума за измисленото от Г.Цанов Солунска царство на Михаил.

   Константин не измисля нова стратегия просто повтаря старото деление в РИ , император и цезар ( съимператор)

   Старо, старо... колко да е старо? Въведено е от имп. Диоклециан през 293г. А Константин се възкачва през 306г. С цели 13 години по-късно. Това ви е проблема на автохондистите - съвсем произволно преиначавате фактите от историята във ваша полза.

   Изтриване
  3. Римската Империя е основана от Октавиан Август през 44 г. преди Христа. В този период, а и по-късно все още съществува Одриското Царство, чиито късни владетели са Реметалк II, Раскупорис, Котис, Реметалк III.

   На север от Дунава е Дакийското Царство. Там владетели са Диком, Дапикс, Котис, Зуракс, Ролес,Косон, Буребиста, Декебал.

   Изтриване
  4. Анонимен7 май 2013 г., 12:25

   Римската Империя е основана от Октавиан Август през 44 г. преди Христа.

   Сериозно? Аз пък си мислех, че тогава е убит Цезар, пък до създаването на Империята ще мине още малко време до 27 г.пр.н. Отново показвате пренебрежително отношение към фактологията.

   Ако погледнем на тъй наречените български владетели като на кесари(съимператори)нещата си идват на мястото. Те са наследници на независимите тракийски царства съществували с кратко прекъсване през цялата римска империя.

   И вашия отговор на моя въпрос:
   В този период, а и по-късно все още съществува Одриското Царство, чиито късни владетели са Реметалк II, Раскупорис, Котис, Реметалк III.
   На север от Дунава е Дакийското Царство. Там владетели са Диком, Дапикс, Котис, Зуракс, Ролес,Косон, Буребиста, Декебал.

   Г-н Петров по-горе пише за тракийски царства съществуващи през целия период на империята, вие давате за пример Одриското царство и изреждате негови владетели, чийто последен владетел Реметелк ІІІ, споменат и от вас е съвременник на имп. Калигула (37-41)г.н.е
   А споменатия от вас дакийски цар Буребиста е съвременник на Цезар и е умрял в една година с него, преди създаване на империята. Декебал пък е водил войни с имп. Домициан и Траян, като е победен от последния през 106г.н.е.
   Само че западната римска империя съществува до 476г. или още 370 години.
   Та пак да питам кои са тези независими тракийски държави съществували "с кратко прекъсване през цялата римска империя"?

   Изтриване
  5. Ясно, за империята сте допуснал грешка, но бихте ли дали информация да някакви независими тракийски държави, съществували през цялата римска империя?
   Не такива, завладени от империята през първи век, а държави съществуващи до пети шести век

   Изтриване
  6. Та пак да питам кои са тези независими тракийски държави съществували "с кратко прекъсване през цялата римска империя"?

   Г-н Анонимен, да помогна на Спароток - това е боспорското царство, предшественика на Стара Велика България.
   С неговите най-интересни за нас царе - Аспург(Аспарух), Спароток(Спартак),Горгип(Георги), Котис(Къти), Асандр(Александър)

   Изтриване
 14. Г-н Серафимов, случайно Вие да сте писали критика към Аристотел по повод на наглостта му? Някъде го бях срещал, но сега ми се струва, че навсякъде е изтрито.
  Става въпрос за коментари относно наглостта на елините за тяхното превъзходство, отношението им към робите и варварите. Както и как римляните приемат този модел.
  Ще Ви бъда благодарен ако ми помогнете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това може да помогне

   http://internetbiblecollege.net/Lessons/Cato%20Predicted%20Greek%20Philosophy%20And%20Ethics%20Would%20Destroy%20Rome.pdf

   Изтриване
 15. Анонимен3 юли 2013 г., 12:37

  Иво Иванов. Факт е, че гърците са присвоявали чужди познания, познания от други народи. Физика, математика, геометрия, астрономия са разработвани от други народи. Доказателство за това е, че от 2000 години нито един грък не е измислил нещо, или да участва в някаква разработка. В Гърция имаше дори една книжка озаглавена ,,Антиелинизма на византийските императори", и в нея едно от безбройните доказателства беше, че няма нито един император роден на територията на днешна Гърция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Т.Асирийси и Й.Флавий отправят не малко упреци спрямо гърците по отношение на гръцкото самохвалство и присвояване на чужди постижения. Страбон и Катон съвсем ясно определят гърците като носители на пороци. Ливий и Прокопий Цезарийски свидетелстват за малодушието и женствеността на гърците...

   Тези истини обаче са заглушени от безбройното повтаряне на хвалби и лъжи...

   Изтриване
  2. Тълкуванията на "Анализа" сочат,че Филистимляни= Палестинляни (Палестинци),а Палестина= Паласгина (Пелазгина,Колония на Пелазги). И навсякъде,където в древните текстове пише "Барбари" ("Варвари") ние трябва да го четем като Баргари (Балгари). Ако направим това,изведнъж ще станат ясни много неща. Ето,и Страбо отличава Барбарите от другите народи- той говори за "Барбарите,номадите и за останалите"! А кои са останалите? Явно онези,които не са нито гърци,нито Българи!

   Изтриване
  3. "Анализът" сочи,че Филистимляни= Палестинляни (Палестинци),а Палестина= Палесгина (Пеласгина,Колония на Пелазги). А етнонимът Барбари ("Варвари") навсякъде трябва да се чете като Баргари (Балгари)- ако направим това,много неща изведнъж ще ни станат ясни! Древният географ Страбо в своите произведения е правел разлика между Барбарите и останалите- той неслучайно пише за "Барбарите,номадите и останалите"! Кои са останалите? Много ясно- онези,които не са нито гърци,нито номади,нито Българи! Така той ни казва,че Българите ("Барбарите",Баргарите) не са гърци,но не са и номади!

   Изтриване
 16. Гьрците, както и всички други народи които са допринесли с нещо за развитието на науката, са "взаимствали", тоест използвали са натрупаните или забравените знания от другите народи преди тях, Вавилонци, Египтяни и т.н. и това не се крие от никого, а се споменава от древно-грьцките автори.

  Какво гърците са допринесли за науката и културата на нашата цивилизация всеки би трябвало да знае от уроците по математика и физика в гимназията, дори и да не се е интересувал от литература или философия.

  Фанатичен национализъм не е помогнал на никой в дьлгосрочен план.
  Ето ви един пример за това - според една американска енциклопедия от преди 15-тина години пьрвият цивилизован човек на света се е появил в ... Америка разбира се. Не сьм я чел повече тази енциклопедия от тогава, явно е предназначена само за ползване в USA.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако ми посочите гръцки автор, който да казва без увъртане, че математика, философия, гадателство, металургия и др. гърците са взели от други народи.

   Защо, ако старите гърци признаваха това, което са взели от други народи би било нужно Йосиф Флавий и Титиан Асирийски да се гневят на гръцкото високомерие и ...кражба на история.

   Съгласен съм, че с фанатичен национализъм не се постигат хубави неща, но фанатичния национализъм не е познат на българите. Ние просто си искаме своето, което други са си присвоили в миналото.

   Изтриване
  2. Мисля,че Вашия принос е безценен и Обществото би трябвало да Ви благодари за това че му поднасяте информация, която е резултат от дълги проучвания, много усилия и посветено лично време. Българският етнос трябва да научи своята История, защото подобно на Закона за гравитацията - нашата История съществува, независимо от това дали някой я отрича.

   Изтриване
  3. За мен благодарността на сънародниците ми се изразява в това всички българи да са с гордо вдигната глава, да осъвършестват себе си непрекъснато, да помнят, че са потомци на благородници и да се държат като такива.

   Изтриване
  4. И пак ви казвам, гърците са били племена, като остров Самос, където е роден Питагор, се обединява поседен към Гърция. Това че всички научни създатели са се родили в днешна Гърция не означава, че са гърци.

   Изтриване
 17. По въпроса, или по-точно твьрдението че гьрците са се появили от Африка, ще предположа че не сте чели достатьчно или нещо в превода не е било наред.
  Ако гьрците са преселници от Либия (трява да поясня че Либия от старо-грьцките текстове от онова време не сьвпада с днешна Либия), вьпроса е от кьде е била заселена самата Либия? От "африканци" ли?
  Това че гьрците са взели някои ритуали и обичаи от Египет, (както и обратно в по-кьсен период) е добре известно.
  Египет е взаимствал от Вавилонците, които са наследили културата на Шумерите.

  Мьдьр е този който се учи от умните си предшественици. Няма нужда да се открива колелото наново от всеки народ или от всяко следващо поколение, както ние правим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Безспорно в древната Либия са живели и европеиди. Херодот споменава гарамантите и максиите, но тези хора не са роднини на гърците. Херодот е пределно ясен поставяйки връзка между гърците и африканските номади, т.е. примитивни племена.

   В своята работа Есхил казва ясно, че гърците ярко са се отличавали от населението на Пеласгия с по-тъмната си кожа.

   Изтриване
  2. В гърците има нещо египетското. Ако обърнете внимание на древно гръцки скулптори ще забележите, че си приличат с тези на египетските, а защо не и на либийските!

   Изтриване
 18. Ясната разлика между две раси с различен цвят на кожата можем да видим по стенописите на Казанлъшката гробница. Никой не говори за негроидни черти, просто цветът е очевидно по-тъмен.
  Идеята за родство със семитите не е чужда. Някъде четох много любопитен анализ, насочващ към коляното на Дан - едно от десетте еврейски племена, които остават в египетски плен и за чиято по-нататъшна съдба нищо не се знае. (Старият завет се занимава със съдбата на двете племена, които бягат с Мойсей. )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мъжете по принцип са с по-тъмна кожа от жените. Живеещите в южните райони са с по-тъмна кожа от живеещите в северните райони. Със старите гърци обаче въпросът стои другояче. Пеласгите са били с мургава кожа, те са обитавали Пелопонес хиляди години, но за тях новодошлите гърци са били хора с тъмна кожа, т.е разликата е била голяма. Това прочее се потвърждава и от генетическите проучвания.

   Ако гърците бяха от дановото коляно, то гръцките мъже щяха да се обрязват...такива сведения обаче няма.

   Изтриване
 19. Sorry che pisha na latinica no ne moga da razbera kak stana taka che dokazaxte che gurcie sa afrikanci moshennici podli straxlivci i che stavat samo za robi ne me biva v istoriqta no do kolkoto si spomnqm gurciq triqbva da e bila strashno razpokusana na vremeto i tochno za tova mi e interesno vie koq tochno rasa ot vsi4kite smqtate za gurci ?? v gurciq togava sa bili pone 5-6 razpokusvaniq posle idva vizantiq i t.n kak po dqvolite opredelqte edin narod slqt ot 5-6 moje i pove4e plemena s tezi dymi ...? kak moje da kazvate che matematikata astrologiqta i vsi4ki drygi postijeniq sa postignati ot dryg i otkradnati v sledstvie..?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Татиан Асирийски упреква гърците в това, че си приписват постиженията на други народи. Подобен упрек е отправен и от Йосиф Флавий. Фактите показват, че тези автори са прави.

   Да вземем питагоровата теорема. Днес е доказано, че тя е открита много преди Питагор да се роди...

   До скоро се вярваше, че гърците са първите европейци имащи писменост, но американски учени откриха, че траките имат азбука много преди гърците.

   Това, че истината не Ви допада е друг въпрос.

   Изтриване
 20. Древна Гърция е общото наименование на всички области от античното Средиземноморие, обитавани от население, говорещо старогръцки език и наричащо себе си елини в периода от третото хилядолетие пр.н.е. до 2-ри век пр.н.е., когато тези земи са завладяни от римляните. Древногръцкият или старогръцкият, подобно на латинския е класически език. Древните елини обитават не само територията на днешната държава Гърция, но също така и Малоазийското крайбрежие на Егейско море (в днешна Турция), Кипър, Сицилия и южните части на Апенинския полуостров, както и колонии по бреговете на Средиземно и Черно море. Древно елински колонии по западното черноморско крайбрежие в днешните български територии са Аполония Понтика — днешен Созопол, Месемврия — днешен Несебър, Одесос — днешна Варна и други. Древните елини не винаги поддържат добри съседски отношения с траките, както и с останалите народи с които съжителстват, тъй като техните колонии представляват търговски центрове, а не военни постове.
  Дори и днес гърците наричат държавата си Елада, а себе си елини. Древна Гърция се разглежда от мнозинството историци като основополагаща култура на западната цивилизация[1][2][3], родина на демокрацията[4], западната философия[5], основните принципи на архитектурата, скулптурата, математиката, поезията[6] и Олимпийските игри.--- wikipedia elinite ne sa bili edna koloniq a vsi4ki vkliy4itelno i trakite

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо - няма абсолютно никакви доказателства за съществуването на гърци в Европа през трето хилядолетие преди Христа.

   Второ - няма абсолютно никакви доказателства за това, че преди средата на първо хилядолетие преди Христа търците са се наричали елини.

   Трето - Гърция не е родината на демокрацията, това е заблуда. Старите германи и старите славяни са избирали своите водачи без да са повлияни от гърците.

   Четвърто - основните принципи на математика, архитектура, поезия и т.н. са открити от други народи, гърците само си приписват заслугите за това.

   Ето какво казва Т. Асирийски - BE not, O Greeks, so very hostilely disposed towards the Barbarians, nor look with ill will on their opinions. For which of your institutions has not been derived from the Barbarians? The most eminent of the Telmessians invented the art of divining by dreams; the Carians, that of prognosticating by the stars; the Phrygians and the most ancient Isaurians, augury by the flight of birds; the Cyprians, the art of inspecting victims. To the Babylonians you owe astronomy; to the Persians, magic; to the Egyptians, geometry; to the Phoenicians, instruction by alphabetic writing. Cease, then, to miscall these imitations inventions of your own. Orpheus, again, taught you poetry and song; from him, too, you learned the mysteries. The Tuscans taught you the plastic art; from the annals of the Egyptians you learned to write history; you acquired the art of playing the flute from Marsyas and Olympus,--these two rustic Phrygians constructed the harmony of the shepherd's pipe. The Tyrrhenians invented the trumpet; the Cyclopes, the smith's art; and a woman who was formerly a queen of the Persians, as Hellanicus tells us, the method of joining together epistolary tablets:, her name was Atossa. Wherefore lay aside this conceit, and be not ever boasting of your elegance of diction; for, while you applaud yourselves, your own people will of course side with you.

   Изтриване
  2. Към "градивно критикуващите" относно съмненията изказвани в блога за тракийския корен на определени личности и успехите на ТРАКИТЕ и техните наследници...т.е. ние - БЪЛГАРИТЕ:
   1.Всеки има индивидуален подход към информацията:един гледа филм за да не мисли,друг за да не заспи,трети за поука,четвърти за да получи инфо/знание/ и т.н. и т.н.
   2.И посетителите и споделящите на блога би следвало да са обединени от една и съща идея-за информираност на съществуващи факти/но неизвестни/ или скривани,за станалото/историята/ по земите ни...
   3.Както във всяко семейство при възпитание на подрастващите се показва най доброто от учителя,за пример се дават само най хубавото-за да се вдъхне увереност за това се учи и историята:ЗА ВЪЗХВАЛА и за ПОУКА/а не за омерзение,за съмнение,за мнителност/която я има навсякъде и при всеки/ Фр.Жорес беше писал някъде че /цитирам по памет/:"историческата памет е като огнище в което има и пепел и въглища и когато даваш огън на други даваш и пепел без която не можеш НО ЖАРТА преобладава/ поне аз разбирам така идеята и фактите споделяни от блогъра.
   4.Юирст съм по професия с доста десетилетия стаж,изучавал съм и съм преподавал вкл. и РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО и като юрист винаги търся най малко поне две гледни точки за всяка хипотеза...От 10-на години се заинтересовах относно ДРЕВНИТЕ корени на българите и съпоставям знанието си с новите и старите факти относно "изложенията" в настоящия блог И СЕ УБЕЖДАВАМ в правотата и твърденията на блогъра, "ЧЕ Е В ПРАВИЛНАТА ПИСТА и в правилната посока"
   5.АПЕЛА ми към всички които коментират:ако не сте съгласни дайте ДОВОДИ,дайте факти-отправни източници/извори/ за да докажете твърдението,съмнението си-ИНАЧЕ СИ Е ЧИСТО ЗАЯЖДАНЕ,ПРОВОКИРАНЕ/психолозите го наричат комплекс../
   6.Мисля че следва да има ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ФИЛТЪР за коментиращите:поне да са чели ХЕРОДОТ/ИСТОРИЯТА/,поне да са видели 20-50 карти за балканския полуостров от преди н.е. до 19в.,и да знаят ИСТОРИЯТА на България..колкото и по ограничен начин да са им я преподавал и пр... иначе няма смисъл да общуват.../във всеки разговор,диспут,не само се слуша/узнава нещо/,но и се казва нещо.../не обидно разбира се.Това е и моето и общоприетото "виждане" за разговор в тази виртуален КЛУБ ЗА ЗНАНИЕ.....
   7.Сегашните гърци даже не са потомци на "СТАРИТЕ ГЪРЦИ"/още по малко на ЕЛИНИТЕ/ но се гордеят с Държавата си Гърция/образувана след войната 1828-1829г/ и с първи Император-ГЕРМАНЕЦ/Баварси престонаследник/,При Руснаците е същото/вищо че произхода им е от "РОС/И", и т.н. и т.н. а тук участници с толкова мнително и язвително отношение изразяват съмнение,/да ти стане жал за тях или да си помислиш че са провокатори..-друг ваиант не остава за размисъл/.Ако знаеш противното ОБОСНОВАНО ОБОРИ ОПОНЕНТА/ние не сме противници/,ако не знаеш-попитай...
   8.Относно "ЛЪВОВЕТЕ"в България,в символите и призива на Ахил:"здравейте лъвове"/възможно е сценариста да е имал повече обща култура от някои от участниците:Ахил е бил СКИТ/тракийско племе/,ЛЪВОВЕ в "ЕВРОПА"/областта под ТРАКИЯ и опираща до две морета-вкл.до Черно море/вкл. където сега е ОДРИН/ е била населявана от ЛЪВОВЕ и по време на похода на КСЕРК и след това и това подробно е описано от ХЕРОДОТ в часта от "ИСТОРИЯТА"/ засягаща похода на КСЕРКС до ЕЛАДА....
   9.ПРИЗИВА ми е да бъдем ТОЛЕРАНТНИ и ВЗАИМНО ПОЛЕЗНИ   МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ за ПРОСТРАНСТВЕНОТО "словоизявление"/оправдавам се като юрист защото ми трябва много време за да се подготвя да бъда кратък-НО БИ СЛЕДВАЛО НАЙ МАЛКОТО ДА УВАЖАВАМЕ ТРУДА на П.Серафимов около който "ГРАВИТИРАМЕ" със съжденията си и от който НАУЧАВАМЕ МНОГО НЕЩА/не просто твърдения А ОБОСНОВАНИ ФАКТИ И ТЕЗИ и то с препратки към източници.НЕКА ПОДХОДИМ С ВЗАИМНОСТ при общуването си в този "КЛУБ по история"

   Изтриване
  3. Тодор Димов ---- Напълно съм съгласен с вас уважаеми господине. Ние сме в този саит защото търсим истината за нас, за децата ни и за нашата държава. Открих Павел преди година, следя го под лупа,и му се възхищавам за труда, за търпението и за ФАКТИТЕ най - вече по материалите които той публикува без анонимност, без корист! Mисля, че е наш дълг да го подкрепим !!! Вие какво ще кажете?

   Изтриване
  4. Г-н Димов, благодаря Ви за това, че извършвате проверка на работите ми! Винаги съм призовавал читателите ми да не ми се доверяват сляпо, а да проверяват.

   Благодаря Ви и за желанието за подкрепа!!!

   Изтриване
 21. NE OBRASHTAY VNIMANIE NA TAKIVA HORA!!!QVNO I TE SA OT TEZI,KOITO IZKRIVQVAT BG ISTORIQ I SE OPITVAT DA Q ZATRIQT!!!SAMO,CHE AZ SHTE IM KAJA-"NQMA DA VI SE POLUCHI"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
 22. 1.Йосиф Флафий – „А Тир, синът на Яфет, нарече народа, над който управляваше – тираки, но гърците промениха името, наричайки ги траки." /античност на Юдеите, книга 1, глава 6:1/
  2. Херодот -I-57 - Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки.
  3. Страбон V-2-3 - Пеласгите са древен народ, живял на територията на цяла Гърция.
  4. Херодот VIII-44, II-56 -Това, което днес е Гърция някога се наричаше Пеласгия.
  5.Плиний- IV-III.8-iv - Старото име на Пелопонес бе Пеласгия.
  6.Плиний- IV-V-19-vi - Аркадия бе наречена в древността Пеласгия.
  7. Херодот I-56 - Йонийците са пеласги по произход.
  8.Херодот - I- 57 - Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците.
  9.Херодот-I-58 - Гърците се превръщат от незначително племенце във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора.
  10.Страбон VII-7-1 - Данай доведе хората си от Египет.
  11.ПлинийVII-LVI-195-197 - Данай дойде от Египет.
  12.Херодот IV-190 - Гърците имат същите погребални ритуали както и африканските номади.
  13.Херодот IV-189 - Гръцката дреха аегис е африканска по произход.
  14.Страбон V4-2 - Данай се установи в Аргос и издаде закон, с който хората наричащи себе си пеласги бяха преименувани данайци
  http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t98335.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да се добави и свидетелството на Есхил, който описва данайците като тъмнокожи хора неприличащи на тези от Пеласгия, но идентични с хората от Либия и Египет.

   Изтриване
 23. Анонимен28 май 2014 г., 1:02

  Не беше ли Йосиф ФлавиЙ тоз, който изложи писмата от спартански цар до иудейски жрец, в които спартанците се обозначават като иудеи , а жрецът потвърждава , казвайки,че го знае от техните книги ? Че са потомци на Дан, семитското коляно.

  ОтговорИзтриване
 24. Чел съм Йосиф Флавий, но не си спомням да е писал за роднинска връзка между гърци и евреи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен4 юни 2014 г., 23:09

   samo gluposti pi6e6

   Изтриване
  2. и малкото истини са плагиатство бих казал

   Изтриване
  3. Посочи тогава от кого съм отркраднал. Ако не можеш, това те прави три неща - завистник, лъжец и клеветник :)

   Изтриване
 25. Толкова са ми възможностите :)

  Все пак съм поласкан, че отделяш от времето си, за да четеш глупостите ми :)

  ОтговорИзтриване
 26. Кои са гърците:http://balkanec.blog.bg/history/2010/10/05/semitskiiat-proizhod-na-gyrcite.616051

  ОтговорИзтриване
 27. Незнам за вас ,но Българите идват от геогравски области в средния изток които след разпадането на империята на Александър Македонски са под командването на негови генерали.Това е факт и никой не може да го отрече .Дали именно тези генерали не са сплотили множеството племена който са съставяли дълго време след това прабългарския народ ?Дали те не са именно в основата на тактиките които са използвали прабългарите в доказването си като един от най-добрите народи в битка?Ровете по-дълбоко и ще стигнете по-далече от това което е ,това е стериотипа на динамичната история в днешно време ......нищо не е последно ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, това, което казвате за идването на старите българи от "средния изток" под командването на генералите на Александър Велики не е факт, а желание, нищо повече :)

   Факт е това, че от гледна точка на антропологията българите нямат нищо общо с азиатските народи. Това е установено по научен начин, чрез изследване на 10 000-11 000 българи.

   Факт е, че от гледна точна на лингвистиката ние не сме нито иранци, нито тюрки. Няма нито ирански, нито тюркски субстрат в старобългарския език.

   Ето това са факти :)

   Изтриване
 28. И за езика не си прав ,може би знаеш изтинското име на Аспарух ,Защото Аспарух е византийска версия в техните летописи,и ако знаеш как е може би занеш какво означава на фарси в древноста ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В древността фарси не е означавало нищо :)

   Парса е името, което иранците са използвали за себе си.

   History of Persian or Parsi Language

   http://www.iranchamber.com/literature/articles/persian_parsi_language_history.php

   Изтриване
 29. http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa?page=1

  ОтговорИзтриване
 30. https://www.youtube.com/watch?v=aQlD7PJNowQ

  ОтговорИзтриване
 31. Май и професора бърка нещо ;)Именно страните Балхара или Бактрия и Сгодиана в които Александър Македонски завладял и в последствие оставил под командата на генералите си :)
  https://www.youtube.com/watch?v=MvVRW6EZSO8

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За някои хора се е превърнало в хоби да врягат каруцата пред коня :)

   Изтриване
  2. Може би свидетелството за значителен период от време на Гръцко-Бактрийското царство също не пасва с генетичните изследвания с които сме най-близки с Гърци и други народи за които е доказано общата ни връска поради една или друга причина;) ЗА ВСЕКИ КОЙТО РАЗБИРА ПОНЕ МАЛКО АНГЛИЙСКИ ЧЕ НА БЪЛГАРСКИ Е СЛАБ ПРЕВОДА ;)
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bactria
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bactria

   Изтриване
  3. Като говорим за коне ,провери какво означава Еспор на "парса" или "фарси" които всъщност е "парси" .

   Изтриване
  4. Имаш в предвит проф. Божидар Димитрроф ли ?Доста смело казано ;)

   Изтриване
  5. Всеки има право на лично мнение...

   Изтриване
 32. Прочее, на днешен ирански, или на староперсийски ЕСПОР не означава нищо.

  ОтговорИзтриване
 33. Явно не си толкова добър за колкото се мислиш в това което правиш ;)

  ОтговорИзтриване
 34. Дали това наистина е нашата прародина ?Казват че сме най-близки генетично до гърците населяващи северна Гърция ,северна Италия Румъния и леко по далеч от Унгария.Забележете колко време е имало именно Гръцко-Бактрийско и Индо-Гръцко царство от времето на Александър Македонски .Само за сведение за 9 века колко са наследниците на един от най-великите завоеватели ,а именно Темуджин или познатия повече Чингиз Хан.Той е един ,а колко ли гърци са останали в тази територия възползващи се от правота да са привилигировани над масата .И след всичко като добавим че доста българи са останали в северна гърция извън рамките на своята родина след множеството войни и разкъсване на нашата страна.За генетичната връзка със северна Италия знаем за Алцековите българи които са заселили там за Румъния знаем че през 8 век големи територии са част от България,за Хуните или по-късно Унгарците знаем че е имало и български племена в редиците още на Атила ......Кои всъщност сме ?И идваме ли от някаде или всъщност се връщаме там където пренадлежим,а може би част от нас никога не е напускала тези земи, но са носели друго име ...........


  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanthropologyreviews.com%2F%3Fp%3D266&h=gAQGvKqyn

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне за мен като цяло ние сме потомци на древен балкански народ. Това не е просто желание, не е вяра, а извод направен след повече от 25 години проучвания.

   Изтриване
  2. Разбира се , че генетично сме идентични със северните гърци, защото те просто не са гърци или поне не са били преди 60 години!

   Изтриване
 35. mnogo istina ima v tvurdenieto 4e sme avtohonno pleme nedo6lo ot nikude a hilqdoletiq ziveem i umirame tuk pozdravi za sparatok a kolkoto do asparuh dokolkoto sum zapoznat asp na trkijski ozna4ava ezda4 konnik aruh go ima kato sobstveno ime v slavqnskite ezici spored men ne e neobhodimo da izu4avame svetovnite ezici i to v drevnite im varianti za da si obqsnim imena i toponimi izpolzvani tuk o6te ot anti4nosta suzalqvam za majmunicata

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, аспас е тракийска дума за кон, обяснява се със стблг. спехъ-бързина и оясвам се-бързам.

   Изтриване
 36. Мисля че ние Българите винаги сме си живеели тука. И от тука сме тръгвали за други земи, за да търсим по добър живот.
  То и сега си е така, историята се повтаря.

  ОтговорИзтриване
 37. Браво! Прави Ви чест! Продължавайте в същия дух!

  ОтговорИзтриване
 38. Възхитен съм от Вашия труд и напълно споделям изводите Ви. Те са непоклатими, защото са обосновани със стабилни исторически източници. Заниманието Ви е смело и благородно, характерно за типичния
  българин. Без пресилване, без надувки, спокойно, методично, уравновесени, научно, Вие разбивате на пух и прах вековни заблуди, натрапени на нещастния ни народец! Браво, прави Ви чест! Продължавайте в същия дух!

  ОтговорИзтриване
 39. Господин Серафимов, прекрасно е делото, което сте започнали! Защото хвърля светлина за това, кои сме ние българите, кои са съседите ни и какви са! Жалко е обаче, че българската историческа наука мълчи за траките и за въпросите, които повдигате по-горе в постовете си. Защо мислите, че е така? Какво е мнението Ви за всички книги за траките на братята д-р Стефан Гайд и акад. Цветан Гайдарски-"Тракийски хроники", 4-те книги "Тракийското писмо декодирано", "Тракийски орфизъм"...?
  Мисля, че е време да напишат и издадат трудове на тези теми и да се пренапише тази наша смръдлива история, за да сме с високо вдигнати глави, ние БЪЛГАРИТЕ!
  Поздрави! Големи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще бъда откровен с риск да Ви разочаровам. Не подкрепям работите на братя Гайдарски, причините съм ги посочил тук

   БИБЛИЯ БЕСИКА И МЕТОДИТЕ НА Д-Р ГАЙД

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/10/blog-post_26.html?showComment=1418125749834#c3674347519534006031

   Изтриване
  2. Не ме разочаровате, ние сме разумни хора. А и аз също се впечатлих от липсата на конкретни доказателства за написаното от тях. Но смятате ли за фантазия по-голямата част от "Тракийски хроники"!
   Поздрави от Велико Търново!

   Изтриване
  3. Честно казано - да, повечето от писанията на Гайдарски са фантазии, поне според мен. Самото име бохаирски е гавра с доверието на читателите. Смятам, че не е почтено да се представя арабската дума бохайра-езеро като разновидност на народностното ни име.

   Изтриване
 40. Не намерих бутон за "Споделяне". Моля, споделете статията, да я прочетат повече българи! Хареса ми! Дори и в днешни дни, гърците крадат историята ни, както и македонците. Твърдят, а и така пише в историята им, че Орфей е грък, Александър Македонски е гръг (макар, че , общоизвестен е факта, че когато бащата на Александър, иска да участва в Олимпийските игри, не му разрешавата, защото не е елин(грък). И много още неща. Камък да изкопаят и го правят паметник на културата. А ние какво правим, при такава история - сами я крием и изопачаваме.

  ОтговорИзтриване
 41. Историята е толкова комплексно (включва толкова много факти “променливи”) нещо (дори не съм сигурна дали може да се нарече наука). Всеки е “прав” (за себе си), но в същото време греши. Да не забравяме, че източниците на които се позоваваме са написани от ХОРА. Те са предали събитията както са видяни през ТЕХНИТЕ очи. По тях времена не е имало медии, интернет или каквато и да е “цялостна” информация.
  Трябва да се примерим, че НИКОГА няма да знаем ИСТИНАТА. Не можем ли да приемем, че всички сме жители на тази планета и да се обичаме и помагаме?!

  ОтговорИзтриване
 42. Господин Серафимов, искам да благодаря за цялата Ви дейност, като българин. Дори публикациите ви да бяха абсолютни глупости,самия факт че сте запознат с огромна по обем информация, отделяте толкова много от личното си време за да поддържате блога ви прави чест. Не съм историк,но всеки здравомислещ човек може да си даде сметка, че няма как едно азиатско племе, което язди кон,яде месо от кон, пие мляко от кон,кой знае още какво прави с кон,дошло на Балканите победило Византия и създало България. В следващите няколко десетилетия, вероятно от ударите в битките получили частична амнезия и забравили езика си и започнали да учат славянски. Единствено останало на дивото азиатско племе най съвършеният календар познат на човечеството,като Български(не славянски). Предлагам на всичките ви критици да създадат свои блогове,в които да развият своите тези и да популяризират въпроса за лъжата наречена "Българска история"

  ОтговорИзтриване