14.08.2013 г.

КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ ТРАКИТЕ ?


Всеки народ има свои отличителни черти. Става дума за телосложение, цвят на кожа, коса и очи. Могат да се добавят също начина на обличане, прически и т.н. Не са за пренебрегване нравите, вкуса и обичаите...

Благодарение на исторически свидетелства, фрески, статуи и каменни фризове ние притежаваме доста данни за външния вид на траките. Стари автори като Тит Ливий, Плутарх, Ариан и др. определят дедите ни като едри, силни и мъжствени хорао бичащи свободата. Херодот нарича тракойското племе гети най-храбрите, но същевременно и най-праведните. 

Най-стария автор дал описание на дедите ни е Омир. В неговите очи тракиеца Резос е божествена фигура. Автора на “Илиада” пише и за други траки. Когато разказва за смърта на Пейрой Омир казва нещо интересно за неговите другари. За тях е употребен епитета ακροκομοι – имащи коса на темето...т.е. главата е била обръсната, като е оставен един кичур да расте свободно. За същата тази прическа Плутарх казва, че е типична за мизите (наречени в по-късни времена българи). Векове след Плутарх, един друг автор - Прокопий Цезарийски нарича тази прическа хунска мода...Старите летописци понякога грешат, но Плутарх е казал истината. На фризове от Луксор (Египет) са изобразени хетите от битката при Кадеш, а също и техните съюзници – тракийските племена мизи и дардани. Бойците са с бръсната глава и кика.


Точно такава прическа е била типична и за голяма част от българите от дълбока древност поне до края на ХІХ, началото на ХХ-ти век. В “Именника на Българските князе” пише, че 515 г. преди Аспарух дедите ни имат царство на север от Дунава и са били с бръснати глави. Събрал сведения от народните предания, Николай Хайтов разказва за Ангел Войвода, че бръснел главата си и оставял кика (кичур коса). 

С подобни прически са и група българите от една картина на Николай Павлович.  По сведения на П. Берлиев и др. носене на кика се е практикувало до 30-те години на на ХХ-ти век в селата Войнягово и Дуванлий, Пловдивско. Краеведи от Бургаско и Странджалийско дават подобни сведения.

Разбира се бръсненето на главата и оставяне на кика не е било типично за цяла Тракия. Предците ни са обитавали огромна територия, естествено е да има различия в обичаите в различните крайща на страната. Освен това според Плутарх тази прическа е типична само за бойците, а не за цялото население. Стария автор твърди, че косата на абанти и мизи е остригана, за да не може противника да ги хване за перчема при ръкопашен бой...

Относно цвета на косата на дедите ни в далечното минало има различни сведения. Някои автори твърдят, че траките са рижи. Други казват, че са русокоси, а има и автори определящи косата на предците ни като кестенява. Благодарение на фреските от тракийските гробници ние разбираме, че свидетелствата от историческите извори са достоверни. По стените на Казанлъшката, Александровската и др. гробници са изобразени хора с рижа, руса, кестенява, а даже и черна коса.


Преобладаващи са индивидите с кафява коса, следвани са от чернокосите, русите и рижите. Същото съотношение се наблюдава и днес в България. Повечето наши сънародници са с кестенява коса, но се срещат и доста хора с черна. Имаме си и хора с руса и рижа коса. Това показва, че през последните 2000 години не се наблюдава сериозна промяна в етническата принадлежност на населението на земята ни.


                             http://dariknews.bg/uploads/news_images/200902/photo_big_329776.jpg

Разбира се само от цвета на косата не може да се отсъди за произхода на дадени хора. Трябва да се сравнят също данните от формата на черепа, типа телосложение, а и физическите качества. Тук отново идват на помощ изображенията от тракийските гробници, но също така и тези от каменни фризове, а дори и монети.От техния анализ става ясно, че траките са предимно със среден и къс череп, прав нос, високи скули. Точно това са характерните черти на днешните българи.В сравнение с траките старите гърци изглеждат доста по-различно. Силно накъдрената коса и брада, свидетелстват за неевропейски, африкански произход. Нещо, което е подчертано многократно от Херодот, Страбон, Плиний и др. В африканския прозход на съседите ни обаче няма нищо срамно, не цвета на кожата, а действията на хората определят дали те са добри и благородни, или не.

                                                   изображение на старогръцки воин

Фреските, а и описанията на различни автори представят тракийските мъже като едри и широкоплещести. Изръжливостта на потомците на Арес е огромна, дори неестествена. Прокопий Цезарийски разказва за тракийски боец, в чиято глава се забива копие, но той пръдалжава да се бие....Макар днес спорта да не е на уважение у нас както бе в миналото, като цяло българите са с добро телосложение и лесно качват мускулна маса. Това безспорно е заложено в гените, които сме наследили от дедите си.

Съществуват данни и за тракийските жени. Тяхната красота е смайвала нашите южни съседи до такава степен, че те са считали тракийките за свърхестествени създания (музи, горски нимфи). На сравнително добре запазените фрески от Оструша могила, а и от Казанлъшката гробница са изобразени тракийки. Те имат правилни, изящни черти на лицето...както и днешните български жени.


                          http://www.picturesofbulgaria.com/photos/1129887903minus_00.jpg


Асклепиад разказва една интересна история, според която гърците от Лемност били така запленени от красотата на тракийките, че пренебрегнали и изоставили своите жени. Друга легенда за необичайната хубост на тракийките разказва Ариан. В своя работа той споменава нимфата Траке, която била в състояние да омагьоса всеки, или да излекува болен.

Важен аспект от външният вид на дадени хора са техните дрехи. Изследователи като Д.Агре и Г.Китов са установили, че носията на тракийските жени показва прилики с традиционната българска женска носия. Нейните корени се крият далеч във времето. Кройката е поне от Бронзовата епоха, а някои от орнаментите са от по-старата Каменна епоха. Украсата, а и кройката на дрехите на идолите от далечното минало прилича поразително на българската женска носия.По оброчни плочки също има изображения на тракийки. Омъжените жени са със забрадка (това бе представяно като прабългарски етнически субстрат от някои учени като К.Колев). Типът лице е характерен за населението на България.Това разбира се не бива да ни учудва. Две антропологически проучвания доказаха, че ние сме европейци и, че повечето от нас спадат към понтийския (черноморския) тип. Последваха две генетични изследвания, които дадоха повече подробности и показаха по-ясно тракийските корени на българския народ. Несъмнено ще излезат още много изследвания, които ще покажат на нас и на света истината за произхода ни.

Ние сме потомци на народа, който въведе организираното земеделие и скотовъдство в Европа. Ние сме потомци на хората, които построиха най-древните градове на нашия континент. Ние сме потомци на гениите, които сътвориха първата писменост в света. Дълъг е списъка с постиженията и заслугите на нашите предци. Дълъг е и списъка с престъпленията извършени спрямо тях. За разлика от шумери, хети, асирийци и др. ние сме оцелели, запазили сме се като народ въпреки ужасните преследвания и убийства, на които е бил подложен народа ни през последните 2000 години. Запазили сме културата, азбуката, езика и традициите си, чиито корени са покрити от мъглите на времето...

Това не е случайно, нищо на този свят не става случайно. Всеки народ има своя роля в историята. Едни причиняват злини, лъжат, убиват, грабят и мамят. Други като нас са вечните дарители...и подобно на титана Прометей стават изкупителна жертва за стореното добро. Песента на Българина все още не е изпята. Напротив, тепърва ще започне да изгрява нашата звезда. Пречистени от изпитанията, ние за пореден път ще покажем на Европа и света на какво са способни потомците на първите царе!


Използвана литература и пояснения:

1.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965;
2.Н.Колев,  Българска етнография, Издателство Наука и изкуство, София, 1987;
3.Strabo, Geography;
4.Herodotus, History;
5.Plutarch, Parallel lives;
6.Procopius of Caesarea, Historia Arcana;
7.T.Livy, History of Rome;
8. Homerus, Illiad;
9.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
10.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;31 коментара:

 1. Всичко написано тук звучи много добре, но следният пасаж ме обърка съвсем: "Ние сме потомци на народа, който въведе организираното земеделие и скотовъдство в Европа. Ние сме потомци на хората, които построиха най-древните градове на нашия континент. Ние сме потомци на гениите, които сътвориха първата писменост в света".
  Както може би не знаете траките се появяват на Балканите едва през ІІІ хил. пр. Хр, те не са автохтонно население. Преди те да се заселят по тези земи тук са живели хора с типична земеделска култура- преселници от Двуречието. Заселвайки се тук траките смесват своята култура с тази на завареното население като така се формира познатата ни тракийската култура. Преди идването на траките също е имало големи селищни структури, пример за което е селищната могила Юнаците.
  "Ние сме потомци на гениите, които сътвориха първата писменост в света" - доколкото ми е известно все още не е открита и разчетена тракийската писменост.
  Като цяло ми се струва малко пресилено цялото възвеличаване и сравнение на древните траки и съвременните българи. Да, може да сме наследили част от гените им, но в никакъв случай не сме техни "копия", във всяка една нация се срещат хора с различен цвят коса, очи, което те трябва да е индикатор за идентичност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбирам съмненията Ви напълно. Широката публика в България не знае доста неща и това е причина да се вярва, че няма тракийска писменост, или, ако има, то тя не е разчетена.

   Във Фригия са открити над 300 надписа, а фригите са тракийски народ според Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски.

   В същинска Тракия са открити около 50 надписа - 40 от Самотраки, седват тези от Ситово, Езерово, Браничево, Кьолмен, Дуванлий...Назарския надпис, а и отритите неотдавна надписи в Странджа.

   Ако имате желание можете да прегледате следните теми

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/07/03/uchenite-ot-ban-i-trakiiskata-pismenost.775897

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/21/trakiiskiia-nadpis-ot-ezerovo.420144

   Съгласен съм с Вас, че цветът коса не може да е доказателство за идентичност. При нас българите обаче не само антропологичният тип е като този на дедите ни траките, но ние сме и живите носители на тяхната традиция.

   За да не изпадам в многословие, моля Ви, прегледайте тази тема

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/06/blog-post_25.html

   Изтриване
  2. В модерният 21 век ДНК експертизите се ползват, като солидни доказателстава в много научни сфери.
   Доколкото занам две широки ДНК иследваня са правени, до момента по темата. Резолтатите напално доказват тракискят корен на Балгарите.

   Изтриване
  3. Да резултатите са красноречиви, но някои учени си упорстват. Трудно е да се каже - сгрешихме, простете ни!

   Изтриване
 2. Вдъхновяваща статия! Браво! Личи си правдивия поглед покорил илюзията!

  ОтговорИзтриване
 3. Вдъхновяващо! Веднага се вижда правдивия поглед отхвърлил илюзиите! Продължавай така и ще стигнеш ...безсмъртие ;) !

  ОтговорИзтриване
 4. Историята трябва да се изучава от древни източници и свидетелства , които са останали запазени до днешни дни . Всяко съчинение , написано с политически или националистически пристастия не е история , а е разказ , който ни се "втълпява" като история ... В последно време много се спекулира с историята на траките , както и с находките , които се откриват по нашите земи , а би трябвало внимателно да се изследват и анализират откритията и тогава да се коментира за историята по тези земи ...Истината е , че още по времето на римското владичество по тези земи , както и особено през късния Рим , тоест Византия , умело и завинаги са били заличавани исторически данни както за траките , така и за други култури , съществували още по времето на Древна Елада и много преди нея ... Гърците , които са стъпили по тези земи едва по времето на Византия ( Римска губерния , управлявана от гърците) , си приписват история по тези земи от древността , както и история по земите на днешна Турция , а те никога не са били на този полуостров преди това !... Трябва да се ровим в миналото си и да ценим историческите открития и съкровища по тези земи , но да не се внася политика в разсъжденията за миналото ни , защото точно тогава си губим миналото и оставяме бъдещето си в ръцете лъжепатриоти и шарлатани , които си играят с историята , за да убеждават хората и да печелят власт и дивиденти от всичко това ! Историята на човечеството е много стара , същото важи и за поколенията хора , просъществували по нашите земи хилядолетия и са оставили следи в историята на тези земи ... Но когато я тълкуваме историята и я пишем или коментираме по ефира , трябва да сме убедени във всичко , което твърдим , защото иначе историята се преиначава и ... разбира се , че има такива , които и вярват , но това вече е псевдо- история ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, аз вярвам в това, което пиша по простата причина, че съм го проверил няколко пъти.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Не споделям виждането, че според носията на жената се определя нейния семеен статус. По отношение на връзката на дрехите и женското организирано мислене не съм съгласна. Също не приемам идеята, че прическата на тракийските мъже от посочените племена служи за защита от захващане на противника. Това е доста късогледо и смешно даже. Косата е връзката на човека със обществото, с природата, откъдето интуитивно получава информация за защита и сила и затова оставената коса е дълга. НО има оставена, събрана коса точно на определено място на главата, което визира посоката. Посоката (прическата) формирана от цялостната визия на скалпа излъчва намерение и познание за природните сили, с които е свързан война (мъжа), а те са тези на горната природа, останалата коса се елиминира (бръсне). От тук следва, че въпросните мъже имат и поддържат връзка с горната природа, чрез антените си (косите си). Но това е само физически израз на неизразимото намерение на човека (тракиеца). Цялостно погледнато, като продължение на черепа ще се сетите, че изразяват черепа-съзнанието на Озирис и семейство познати ни от древен Египет. Поздравления за материала, Павел!!! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В областта на езотериката съм пълен лаик и поради тази причина няма как да дам коментар...

   Изтриване
  2. браво ,харесва ми отгорът ви аз смятам същото за вярно,в кичура коса се крие голяма енергия която им е служила за много цели.:))))))

   Изтриване
 6. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 7. д-р Ганчо Ценов „За народността на старите македонци“ сказка изнесен 1938г. в София http://chitanka.info/text/27011/0

  ОтговорИзтриване
 8. Искам да кажа на първия "Анонимен" че теорията за Анадола като прародина на индоевропейците е окончателно разработена от сър Колин Ренфрю и поддържана от цяла плеяда историци и археолози. Това обаче не е никаква пречка тази теория да не е вярна! Първото нещо, което се пропуска - единствено поради незнание и поради високомерието на историците може би е че преди Големия Потоп който е катастрофално явление именно в Черно море двата полуострова - Балканския и Мала азия - не са съществували. Това е била една обширна единна суша, населявана от едни и същи племена - древните кимери, пелазги, траки или най-общо - скити. Няма никакви основания да се допуска - освен от развинтени фантазьори (какъвто напр. е Лев Гумильов) че народите се местят ей така, защото им хрумва! За да се започне някаква миграция сред човешките племена основанията са повече от сериозни! Друго което историци и археолози пропускат напълно поради незнание (и вероятно поради вирене на носа) са екологичните общо казано условия на средата като едни от много важните параметри са почвено и биологично разнообразие, климат, релеф, води и воден режим и пр. Има още цял куп неща отнасящи се до ранната история за които историците или поне огромното мнозинство от тях не са и чували, камо ли да ги имат предвид в тяхната изследователска работа...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук приемаме "Големият Потоп" като факт? Най-интересното е че 1 изречение по- долу наричате други хора "развинтени фантазьори". :)))

   Изтриване
 9. Анонимен2 юни 2014 г., 15:49

  здравей, чета с интерес някои твои неща. Но изгубих връзката с цялата ти история на България. Беше сместена в 13 глави или нещо подобно. Сега не я намирам. Би ли могъл да помогнеш, тъй като хич не съм "на ти" с блоговете, намерих написаното от теб чрез google. А искам да препратя труда ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен този блог аз публикуваx и на друго място - http://sparotok.blog.bg/

   Там имам 250 статии, навярно за тях става дума.

   Изтриване
 10. Странно,аз какъв произход имам като моя генотип е много подобен на северните народи :) Кожата ми е млечно бяла,подобна на скандинавците и руснаците.Била съм заставала до скандинавци,разговаряла съм с тях и сме еднакво бяли,дори има и с малко по-обикновенно бяло от моето.Очите ми са светли - светло сини,имат и светло зелено и сиво,но са с много светъл отенък.Косата ми е естествено руса,родена съм с бяло руса коса,каквато много рядко имат българчетата,северно бяло русо.Потъмня ми до естествено медено русо,каквото е и сега.Бяло руси са ми косъмчетата около устата,по лицето,по тялото.Половината ми мигли са много руси,веждите ми са тъмно руси.Нослето ми е чипо,леко вирнато,очите са ми тип котешки и леко кръгли.Най-странното е,че чертите ми не са български имам предвид не съм виждала момиче,което да прилича на мен в лице,по-скоро такива чужденки съм срещала.Майка ми и баща ми също са руси,много бели,с лунички,и светли очи - тате сини,мама сребристо зелени,също с много интересни черти.Не искам да се изразявам така,но не мисля,че съм тракийка.Тракийките не са скандинавски тип - Те са с кафяви очи,кафява коса и не са толкова бели,не са били руси или светло кестеняви със сини очи,нито с такива черти.Казват,че всички българки са траки,но не е вярно - повечето са,но не всички - не се отнася за малкото светли българи с нордически черти.Не съм и прабългарка - не съм мургава,с тъмни очи и черна коса.В смисъл аз уважавам българския произход и се гордея с него,но просто адски ми е интересно,защо аз и родителите ми не приличаме на българи,и какъв е моя произход.Дали е български,славянски,или някакъв друг? И имало ли е траки,които са били нордически тип,защото доколкото съм чела и съм се интересувала,както казах,няма.Какъв произход имат светлите българи? Един човек със кестенява или руса коса,светли очи и много бяла кожа,които има по-различен череп,нос,лице и т.н какъв е? Наистина ли е имало славяни,както казват,създали ли са семе,толкова силно,че да пребори тъмния или тракийския ген,има ли родове със славянски гени,където родителите и детето са славяни,или тези хора имат стари северни прадеди,които са били приходящи и са се брояли на пръсти? През Великото преселение на народите сме се умешили славяни,траки,прабългари,но би трябвало светлия ген да се погълне от тъмния и да се размие,след което следва,че става нещо по средата между тъмен и светъл,или с много различни външни белези примерно тъмна кожа и сини очи,но как са се запазили светлите гени и много бялата кожа на някои българи,без да се мешат,предположение,че доста тъмни племена са били по нашите земи.И само славяни ли е имало генетично в България,или и някакви други светли племена.Веднъж видях един мъж,българин,който прилича на викинг - Висок,много русоляв,с много бяла кожа и сини очи.Беше висок,снажен с дълъг череп,не много,но все пак не беше къс или среден.С нежно изсечени черти.Сериозно говоря,бих го объркала за скандинавец без да се замисля.И скоро видях едно момиче със почти светло руса коса,бяла кожа тип север и сини очи,с по голяма уста и дълго лице.Винаги съм се питала подобни българи какъв произход имат? Защо не кажете нещо и по този въпрос моля,ще съм благодарна :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Светлата кожа, очи и коси не означават, че даден българин е от западно и северноевропейски произход. Още от най-дълбока древност по нашите земи се срещат хора с руса, рижа коса, а и сини очи. За това знаем не само от фреските на тракийските гробници, но и благодарение на писанията на стари автори.

   Смесването на балканци с хора дошли от Анатолия и земите на север от Дунава е започнало още през Каменната Епоха. Погребенията от този период показват, че нашата територия е обитавана от хора от различен антропологичен тип. Благодарение на това, че различни групи индивиди се смесват тук на Балканите се ражда народът на траките - силен и притежаващ генетическо богатство.

   Процесът на смесване е бил бавен защото е протичал не по нечия заповед, а е естествен. Наистина средиземноморския тип - с тъмна коса и очи е доминантен, но не трябва да забравяме, че до преди 70 години хората в българските села живяха сравнително изолирани. Смесване ставаше предимно в градовете и това е причината броят на русите хора да намалее от 17% на 11% за малко повече от половин век - от 1930 г. до наше време.

   Има и друго, в началото на ХХ век в България се заселват руски емигранти - хора бягащи от терора на болшевиките. Преди това, през Античността и Средновековието в земите ни попадат хора от германски произход- херули, варяги, фламандци. Макар техният брой да е бил ограничен, все пак те са оказали някакво влияние върху генетичното богатство на българския народ.

   Не е по силите ми да определя дали сте потомка на късни западни пришълци, или пък във вените Ви тече кръвта на северните траки - синеоките и руси обитатели на Добруджа и Черноморските степи. В моят род броят на хората със сини, сиви и зелени очи е висок. Някои мои роднини даже не могат да почернеят от слънцето.

   Всички обаче се смятаме за българи :)

   Изтриване
  2. И аз да допълня: 11% ми се струва висока цифра. За по-голяма част, по мои наблюдения процента е към 3-5% и ощи няколко със светлокафява коса. Най много руси хора има около София. Това, доколкото знам е, че покрай София, Ниш и Куманово са заселени множество кумани - за които се смята, че са езиково турцизирано фино-угрско племе, за което древните автори споменават, че измежду тях е имало много руси хора. Това за доминантния ген за тъмната коса и очи мисля, че важи, само ако единия родител е от някое африканско племе или друг народ, при който няма как да е попаднал гена за сини очи и руса коса - т.е. те да са преносители. В останалите случаи, примерно сред българския народ, сред който 100% от населението носи тези гени, шанса за поява на руса коса и сини очи при един рус или тъмнокос или синеок или тъмноок родител при детето е практически равен. Не ми се струва, че миграцията извън селата е намалила процента светли хора. И преди това е имало миграции, но основно междуселски, а цяла България е залята от бежанци от откъснатите територии. Въпреки това, наличието на повече нордически черти сред населението край София, може наистина да означава, че има сравнително компактни, макар и напълно асимилирани, неразтворени компоненти като куманите. Чувал съм също, че към Мъглен в Егейска Македония е имало компактно заселване на печенеги, това вярно ли е?

   Изтриване
 11. Разбирам :) Просто не съм много наясно с генотипа на траките и други български племена,защото навсякъде всеки казва различно.Просто като гледам българите у нас не виждам някои,който да има черти като моите,а като гледам скандинавците намирам много общо в чертите на лицето и структурата на тялото с моите,и просто ми е много интересно защо нито аз,нито моите родители приличаме на нацията ни и имаме различни черти,различни характери и още много различия.Това какви корени имам,не мога да кажа аз,защото във всеки един български род има много смесени гени.Хората със много бяла кожа,руса или светло кестенява коса и светли очи имат северен ген,защото всички северни народи са светли хора с бяла кожа.100 процента моя ген е северен,не е южен,нито средиземноморски.И колкото е по бяла една кожа,толкова по-чиста раса си и толкова по малко са умесени гените.Все още незнам дали в България има рядко хора,които имат скандинавски прадеди или корени от Балтийската раса,но ако изглежда по същия начин като тях и има северни черти,най-вероятно има такива корени.Аз също не мога да почернея от слънцето,кожата ми е млечна,тънка,прозрачна и не издържа на жега,получава рани.Така са и родителите ми.Фактът,че много пъти ме бъркат за скандинавка,рускиня,англичанка,когато съм на море в България,показва,че приличам на тях.Никой до сега не е помислим,че съм българка.Дори и когато сме на екскурзий аз и моите родители ни мислят за скандинавци,англичани,руснаци и т.н.В чужбина мислят,че всички българи са южен тип - тъмни и мургави,което не е така.Един човек от Германия,чужденец каза,че това което знае за България,е,че населението е смесица от турци и руснаци,което е пълен абсурд,нищо,че има и хора с такъв произход в България.Самите балканци са тъмен тип,като италиянците например и дори испанците.Хората,които са бели със сини очи,кестенява и руса коса,просто са приходящи от Севера,но са останали векове да живея на Балканите и се имат за такива.Много ще съм ви благодарна,ако кажете,наистина ли е имало славяни в България,както казва българската история или има нещо друго? И дали е имало приходящи викинги,както четох,които са се брояли на пръсти,но са оставили северни гени на някой хора на Балканите и в България,както и силните мъжествени тела и изсечени черти,защото рядко има и такива мъже в България,ама точно както изглеждат викингите - скандинавците днес.Благодаря :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понятието славяни е ужасно изкривено и то умишлено. Първоначално то е важало единствено и само за гетите - северните траки. Въоръжението, керамиката, а и погребалните обреди на старите славяни са като тези на траките.

   Понеже езикът на старите славяни-гетите е бил много близък до този на венетите - деди на руснаци, поляци, чехи и др. то в по-късни времена за тези хора също започва да се употребява името славяни. Подобни "грешки" правят и дедите ни давайки името франки на лангобарди, фламандци и др.

   Топонимите оставени от старите славяни по територията на Гърция и Албания съдържат особености типични за българския език, не за полски, чешки, руски...

   Старите славяни и старите българи не са чужди народи, а две групи на един и същ етнос - тракийския. Старите славяни са гетите, а старите българи са мизите. Цели 1000 годиини различни автори наричат дедите ни мизи, а страната ни Мизия.

   Според Страбон гетите и мизите са близкородствени хора, които лесно се смесват. Фактът, че липсват каквито и да е било анклави в Средновековна България говори за това, че населението е било хомогенно.

   Прочее, дедите ни са облагородили скандинавците с гени още от края на Неолита. На няколко вълни балкански преселници се установяват в земите на Дания и Швеция. Тракийското влияние в тези региони се признава от учените макар и с половин уста.

   Както огромния брой находки, могили, така и древните топоними свидетелстват за това, че предците ни са оказали силно влияние в оформянето на културата на скандинавските народи.

   Изтриване
 12. Значи северните траки са били един вид славяни,макар и по-различни от венетите - изглеждали са по еднакъв начин и са имали близък до звучене език.Попитах ви,защото виждам,че сте доста запознат и сте научил много неща,което е похвално. Аз съм объркана с историята,понеже има много факти,които водят до различни неща.На много места съм чела и съм чувала,че траките са били с кафяви коси,кафяви очи и са нямали много бяла кожа,като славяните - не са били северен народ,който носи руси и бели гени.Някъде казват,че са от Средна Азия.други от Северна Азия,трети от Североизток,не мисля,че някой,може да каже със сигурност кой откъде е,минали са толкова много векове.Просто незнаех,че и от тях е имало много светли и бели хора,които са нордически тип.Може би нарочно го отричат.Самите траки са били многобройни и са изглеждали по различен начин според мен,защото са идвали от много места и после са се сляли в едно племе.Не може със 100 процента да се каже,за многобройни племена,как са изглеждали и какви са били.Но просто и до днес мислех,че са кафяв тип,не чак азиатски,но пак в никакъв случай светъл - защото така се опитват да ни научат нас,младото поколение и постоянно това ни обясняват.Затова съм много объркана,но не мога да намеря достоверни факти 100 процента,понеже е много оспорвано.Може би няма как да се знае точно откъде идват прадедите ти,но просто като се погледнем в огледалото и ще преценим дали носим северни или южни гени,без значение къде живее днес :).Може ли да ми кажете,как са изглеждали траките,защо ги наричат траки - странно име е,може би заради някой Бог? Били са много племена,имали ли са съответния генотип,фенотип всяко от тях и определени местоположения,където са живяли? Какви корени според вас имат българите,които са бели,руси или светло кестеняви със сини,зелени,сиви очи? Само от северните траки или и от руските и германските емигранти,за които по-горе споменахте? Те също ли са били навремето многобройни,или са били малко? Или има и други приходящи от северните народи по земите ни,които са оставили светлите гени в кръвта на някой сънародници ? Доказано ли е,че всички светли хора в България имат български и тракийски корени ? А много тъмните хора,които са с черни очи или тъмнокафяви и черни коси,както и мургава кожа,наистина ли имат азиатски и южни корени ? Благодаря предварително :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Северните траки са приличали по външен вид на днешните славянски народи, но са имали своя особена култура и своя история. Това, че два народа говорят сродни езици и си приличат не ни дава право да смесваме историята им...а точно това са направили учените от 19, 20 и 21 век.

   Названието траки е гърцизирания вариант на името на древното балканско племе дерзики - дръзките. Понеже старите гърци са с африкански произход, те не са били в състояние нито да чуят, нито да произнесат правилно думите от езика на дедите ни.

   Дерзики бива преиначено на терсики, после на терейки и накрая на траки. Като подкрепа на тази теория предлагам следното срамнение - на старогръцки трасса означава тракийска, а трасус означава дързък.

   Как са изглеждали траките може да прочетете в тази статия

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/10/17/kak-sa-izglejdali-trakite.1010597

   Изтриване
 13. Интерсна информация...

  http://mysteriousuniverse.org/2014/08/scientists-prepare-to-solve-mystery-of-sumerian-dna/

  ОтговорИзтриване
 14. Неотменимо правило от древността е,че всичката важна и сакрална информация задължително се захерметизира със съответен таен шифър и код!
  Всички писмени описания и изображения на прическите на древните Българи са зашифрована и засекретена с помощта на Свещения шифър,който ви разкриваме чрез

  ТАЙНАТА НА СВЕЩЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-част1и2 в постингите ни
  http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546
  http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/26/tainata-na-sveshteniia-bylgarski-ezik-chast-2.1114061 и всички други документи от блога ни,

  сакрална информация за Българите,за да се съхрани от перманентната и тотална цензура на враговете ни истината за Българите като народ от Първосвещеници и жреци на Боговете–Демиурзи и Духовни водачи и надзорници на всички тракийски племена при тяхното разселване по целия свят и възникване от тях на всички съвременни народи,както и да се скрие и съхрани информацията,че Древните ни Деди са създатели на всички култури и цивилизации по света!
  Разчитането на засекретената информация става по обратен път със същия шифър и код,по който е съставена,и което ще ви демонстрираме за пореден път сега,за да разсекретим емблематичните информационни съобщения от древността за Българите,които съобщения досега се приемаха и четяха в пряк смисъл и прав текст първосигнално и ни пращаха в абсолютно грешна посока,нямаща нищо общо с истинската вложена информация в съобщенията.
  Съобщението на древно–Българският Посветен ОМИРОС в ИЛИАДА за външният вид на Траките(Българите) важи в неговия Български превод,тъй като е било съставено първоначално на Български език и гласи:

  ТРАКИТЕ ИМАТ КОСА НА ТЕМЕТО=ТРАКИТЕ ИМАТ Кан от Иса и Диана Мат=Траките имат Канове(Жреци) от Исус и Майка Диана–където Исус е Богът Баща Демиург на света и Съ–Творец,а Диана Мат или Майка Диана е Великата Богиня,Майка на всички богове(хората, неосъзнали Божествеността си)
  Последното аватарно проявление на Боговете–Демиурзи,които Са Българи,е преди 2000 години като Бог Исус и Неговата Любима и Съпруга Мария Магдалена,които подновяват закърнялата святост на Тяхната световна управленческа династия Дуло чрез даване на живот на трите Йм деца,родени в България и поставят началото на изграждането на Свещената световна Българска империя, фалшифицирана на книга и в откраднати от България материални ценности и богатства досега като Римска империя!

  ОМИР,или ОМИРОС,е Българин–посветен,Техен династичен потомък от Дуло от предпоследното Йм аватарно проявление преди 4000 години в образите на ОРФЕУС и ЕВРЕДИКА.

  ОРФЕУС=СУЕФРО=Иса Фер=Иса Вер–Исус Вер,където ВЕР е един от 12-те змейски синонима на животинския символ ЗМЕЙ,ЛАМЯ...от Древно–Българския календар на Българската Божия династия Дуло

  ЕВРЕДИКА=Диана Барк=Диана Българката–където ДИАНА е едно от многобройни херметически превъплатявания на Великата Богиня Майка във всички известни досега езически богини на всички племена и народи,на всички култури и цивилизации!


  продължава в следващ коментар от инж,Иван Дунчев от екипа на bezistena.blog.bg

  ОтговорИзтриване
 15. ПРОДЪЛЖЕНИЕ

  С горното съобщение за Траките,Омирос ни информира в код,че Жреците–Вождовете на Траките,са Канове(Жреци) от потомствената династия Дуло на Боговете–Демиурзи!
  Съобщението от Омирос и другите Български посветени от свещеното Божие Българско родословие на Дуло–Плутарх и Прокопий Цезарийски,че древните Траки/Българи ходят с БРЪСНАТИ ГЛАВИ и с ОПАШКИ НА ТЕМЕТО,ни съобщава същата информация:

  БРЪСНАТИ ГЛАВИ=Богиня Диана и Иса Българи=Богиня Диана,Великата Богиня Майка и Исус,Богът Отец,са Българи!
  БРЪСНАТИ ГЛАВИ=Българи на Богиня Диана и Иса=Българите са потомци(жреци) и народ на Богиня Диана и Исус
  БЪЛГАРИТЕ са С ОПАШКА НА ТЕМЕТО=БЪЛГАРИТЕ са от Бок Исуш и Диана Мат
  БЪЛГАРИТЕ са С ОПАШКА НА ТЕМЕТО=БЪЛГАРИТЕ са Кан-ове(Жреци) на Бог Исуш и Диана Мат

  ПЛУТАРХ=Диана Булхария–посветен потомък на Богиня Диана Българката,която е Великата Богиня Майка
  ПРОКОПИЙ ЦЕЗАРИЙСКИ=Кан от Цар Бог Исуз Бърк=Жрец от Цар Бог Исус Българина

  Същата информация ни носят и фризовете от Луксор за бръснатите глави на Траките.

  Изобразяването и носенето на забрадки на древните Тракийки,ни съобщава в шифър,че техните Духовни водачи и Посветени–Българите,са Канове/Жреци на Исус и Богинята Майка:
  НОСЯТ ЗАБРАДКИ=Кан-Брат от Исус и Диана
  НОСЯТ ЗАБРАДКИ=Народ на Исуз и Бокиня Диана–
  затова този обичай е внушен и вменен като задължителна етносна сакралия на Траките!

  В наименованието на преческата ЧУМБАИС по същия начин е скрит документа за Божествения прозход на Българите:

  ЧУМБАИС=ТШУМБАИС=Исуш и Богиня Мат=Исус и Богинята Майка–Българите са народ от феноменни потомци на Българските Богове

  Обяснението ДА ХВАНАТ ЗА ПЕРЧЕМА ни съобщава в код,че Българите са народ на Боговете:

  ДА ХВАНАТ ЗА ПЕРЧЕМА БЪЛГАРИТЕ на=БЪЛГАРИТЕ на Бох Изуш и Богиня Диана Матара

  Върхът на шифровъчната техника на Българските посветени зашифровчици,е Именникът на Българските Канове(Жреци),в който ако бяха оставили свещената информация,че Българите са народ на Исус Тракиеца в прав текст,нямаше да остане и буквичка от информационния
  носител,каквато е съдбата на всички други безбройни Български информационни носители
  Затова Дедите ни записаха чрез Свещения шифър и код,,че Българите са С ОСТРИГАНИ ГЛАВИ и ГЛАВИ СТРИЖЕНИ

  ОСТРИГАНИ ГЛАВИ=Иса Траг Балг=Исус е Българин от Тракия
  БЪЛГАРИТЕ СА С ОСТРИГАНИ ГЛАВИ=БЪЛГАРИТЕ СА от Исус Трага Балга=Българите са от Исус Българина от Тракия


  ГЛАВИ СТРИЖЕНИ=Диана и Исуж Балг=Диана и Исус са Българи
  БЪЛГАРИТЕ СА С ГЛАВИ СТРИЖЕНИ=БЪЛГАРИТЕ са от Диана и Исуж Българина

  Казваш,Павле,"В областта на езотериката съм пълен лаик и поради тази причина няма как да дам коментар..."
  А в езотериката и чрез езотериката нашите Посветени Деди са засекретили и блокирали достъпа до истинската Българска история!
  Не в религията,която е инструментът и институцията за преследване и фалшифициране на Българската история,а в езотериката,която минава през Духа и Душата на човека,тръгнал да търси Истината за Българите и действителните и реални Всемогъщи Богове,и в който
  термин отново е скрит Българския Бог Исус от Тракия:

  ЕЗОТЕРИКА= ЕЗО ТЕРИКА=ИЗА ТРИКА=Иса Трака=Исус Трака

  А на теб ти са дадени по наследство феноменните Божии дарби и езотерично познание,защото си от Божията Първосвещена династия на Флавий,сиреч Павел,която династия е и Дуло!

  Бъди благословен,Исус и Богородица те обичат и бдят над тебе и дома ти!

  инж.Иван Дунчев от екипа на beistena.blog.bg

  ОтговорИзтриване
 16. Всички грешите жестоко

  ОтговорИзтриване