19.08.2013 г.

ЕДНА ПРЕКРАСНА НОВИНА!


Често съм се питал – какво е нужно, за да оцелее даден народ? Какво го погубва и какво му вдъхва нов живот ? Богатството и славата са преходни, владенето на огромна територия също не е гаранция против падение. Има и други неща обаче, те не са материални и поради това не могат да бъдат унищожени. Става дума за духът на хората, за тяхната воля и упоритост, за търсенето на истината и нейното отстояване.

България е държава, която е благословена с будители. Колкото и черно да е било небето надвесено над нас, винаги са се намирали родолюбци, които са грабвали главнята на просветата и са показвали пътя. Днес също е така, не един и двама будни българи са се заели да убедят своя народ, че заслужава да е горд и трябва да отстоява своето, да води борбата без страх, защото в нашите вени тече кръвта на герои, на първите царе, на тези създали най-раннато човеколюбива доктрина...Ние не сме случайни хора, а тези, с които историята започна.

Като един от най-изявените будители аз считам проф. д-р Асен Чилингиров. Той е известен най-вече с революционните си книги за гетите – най-смелият и същевременно най-праведният тракийски народ. Повечето от нас са се запознали с  различните издания на Готи и Гети. Там е обяснено на достъпен език каква е етническата принадлежност на готите, за кого Урфил (Вулфила) превежда библията и ред други важни неща. Лично на мен тези изследвания са ми помогнали много в проучванията ми на тракийската история.

Радостен факт е това, че д-р Чилингиров продължава своята дейност. Наскоро той успя да завърши поредната своя работа в защита на истината. Българските читатели ще имат щастието да се запознаят със Софийската Света София и Нейните Изследвания. В тази прекрасна книга са представени ценни сведения за важния архитектурен паметник, за проучванията на различни учени и за ранното християнство по нашите земи. Творбата е богата на илюстративен материал, който спокойно може да се нарече уникален.
Имам честта да ви представя увода на поредният шедьовър на един истински родолюбец – проф. д-р Асен Чилингиров.
АСЕН
ЧИЛИНГИРОВ

СОФИЙСКАТА
„СВЕТА СОФИЯ“
И НЕЙНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРАСтогодишният юбилей на първите научни изследвания върху Софийската „Света София“ на Богдан Филов и излизането на неговата монография за църквата, както и неотдавна завършилият пореден етап от нейните изследвания и възстановяването ѝ, при­ключил с откриването на музея във и под църковната сграда, на­лагат равносметка на тези, продължаващи вече цяло столетия из­следвания. Но те засягат не само архитектурата на този паметник, а също така неговата история и предистория от първите векове на християнството чак до последните дни на нашето съвремие, както и неговата украса – или поне това, което е стигнало от нея до нас. 

На най-важната част от тази украса, подовите мозайки в сградите, предшествали сегашната, е посветен значителен брой мои публикации, представени от 1989 до 2011 г., последната от които във вид на монография, излязла от печат преди две години и публикувана малко след това в интер­нет. В настоящата монография се разглеждат предимно въпроси­те, свързани с историята и архитектурата на паметника, а също така и неговите връзки с другите паметници на византийската и на българската средновековна ар­хитектура. Но се прави и рекапитулация на сведенията от археологическите изследвания в църк­вата и в античния дохристиянски некропол около нея.

Богатият фактически материал, получен от раз­копките по целия ареал на античния некропол, включително под самата църковна сграда, показва твърде точно неговите хронологични и топографски граници. Въпреки това, много от тълкуванията на този фактически материал са правени напъл­но произволно и нямат ни­що общо с действителността, като съз­дават погрешен образ на ху­дожествения и архитектурен паметник, налагайки на обществеността невярна представа както за него, та­ка и изобщо за българската история и нейния принос в културна­та съкровищница на човечеството. 

А тъкмо изследванията върху този паметник показват неговите най-характерни черти, свързани не с византийската православна традиция, а с раннохристиянската ду­ховна и художествена традиция в нашата родина, като продължение на тази традиция, зародена още през първите хилядолетия на човешката цивилизация. Че и тогава, преди много столетия и хи­лядолетия, един от главните отличителни белези на тази цивилизация не е бил принципът за мирно съвместно съ­ществуване на различните етнически, религиозни и културни об­щности, показва сложната и изпълнена с борби между разни верски общества история на софийската църква – но тези борби показват и централ­ната роля, която нашата столица играе през цялата раннохристиянска епоха още от първите вселенски църковни събори, а и след нея като един от главните християнски църковни центрове в следюстиниа­новата епоха и дори в рамките на Първата българ­ска държава, когато за известно време е седалище на българския патриарх.

Болшинството историци и богослови привеждат патроната на Софийската „Света София“ като едно от главните и безспорни доказателства за принад­лежността ѝ към византийската право­славна традиция. А тъкмо патронатът на Божествената Мъдрост е заложен в основата на конфликта между двете идейни течения в ранното християнство, за който ние сме осведомени във всички подробности от писмените исторически извори. 

И той е свързан с първата християнска църква, посветена на Божествената Мъдрост – замислената и проектирана от Константин Велики, но построена от неговия наследник на престола Констанций ІІ църк­ва в столицата на Източната римска империя. Тя е осветена в 360 г. от арианския епископ на Константинопол Евдоксий Антиохийски и е най-голямата църква в столицата на Източната римска империя, а от последните десетилетия на ІV век става прицелна точка за нападенията на войнстващите православни монаси. 

След разрушаването ѝ през V век е наново построена от Теодосий ІІ (408–450); отново опожарена в 518 г., тя е възстановена от Юстиниан по поръка на вуйчо му, Юстин І, а след поредното нейно разрушаване през 532 г. по време на въстанието Ника Юстиниан прекратява борбите между двете враждуващи помежду си течения в ранното християнство, като обявава и двете за православни. На мястото на разрушената по време на въстанието църква той пострроява следващата и последна едноименна църква, като я провъзгласява за символ на православието

Сега ние вече сме в състояние да проследим в неотдавна откритите текстове на пър­вите християни и пред­историята на този патронат, стигаща назад до първия век на нашата ера, а също и него­вата връзка с другите дохристиянски духовни общества в Древ­ния из­ток. 

И знаем, че този патронат на софийската църква не е резултат на византийски влияния, а про­дължава раннохристиянската традиция в нашите земи. Той е присъщ за главните цър­ковни сгради между „седемте храма, с които българският владе­тел Борис опасал като с пояс страната си“ – но и за голям брой едноименни епископски и митрополитски църкви под върховенството на българската патриаршия/архиепископия, пръс­на­ти по це­лия Балкан­ски полуостров и дори далеч от него, чак до Новгород и Киев.

Берлин, 2 VІІІ 2013
14 коментара:

 1. Асен Чилингиров е най-големия българин. От неговите материали знам че има разрушени над 500 църкви между 4 и 6 век. Защото не са били канонични според тогавашната(и сегашната) вяра. Били ариански. Като "червената църква" до Перущица. Според сегашната ни глупава история са разрушени от готите. Ама чакай бре аланкоолу, те готите са били ариани тоже. "Червената църква" е зидана с технология която и досега се нарича "готски градеж" и излиза че готите са разрушавали собствените си църкви хе-хе.
  Спаро, ами твоите книги кога ще ги представиш?
  Поздрави.
  Бриг

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, проф. Чилингиров заслужава да се нарече истински Българин! Той имаше смелостта да тръгне срещу течението и да представи ценни данни.

   Що се касае до моята книга...надявам се да е скоро...

   Изтриване
 2. Едно малко уточнение на прилагателното СОФИЙСКА
  София е обявена за столица на 3 април 1879 година от Учредителното събрание по предложение на проф. Марин Дринов, като стар български град, отдалечен от турската граница и средищно разположен в българските земи според тогавашното разбиране.През 1879 година се разгаря и спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който се застъпва за възстановяване на историческото име СРЕДЕЦ. НАДДЕЛЯВА ОБАЧЕ СТАНОВИЩЕТО НА РУСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НОВАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ …..СЕ НАРИЧА ОФИЦИАЛНО СОФИЯ.
  Сега с великото и многозначително име СРЕДЕЦ е кръстено едно странджанско градче, - бившото Грудово.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 3. Ako niakoi znae v koi Fakultet da potyrsia profesora v Berlin - da pishe!

  ОтговорИзтриване
 4. Интересна Книга За Вас: Македонският въпрос в зародиш
  “Македония и Българското възраждане”, Симеон Радев, ИК “Изток - Запад”, 236 стр., 10 лв.
  Целта на видния български журналист, публицист и историограф Симеон Радев е да разясни и уточни за чужденците, че сръбската пропаганда за народността на славяните в Македония е абсолютна лъжа. Книгата е писана през 1918 г. на френски език, а на български излиза за първи път през 1927 г.
  Авторът разисква въпроси от съществено значение в онези години (пък и до днес), сред които: “Истина ли е, че българското име в Македония е внесено отскоро?”, “Вярно ли е, че българското съзнание в Македония е продукт на пропагандата на Екзархията и на България?”, “Какво е националното самосъзнание на славяните в Македония преди 1870 г. (когато е създадена Българската екзархия) и 1878 г. (годината на Освобождението)?”.
  Самият Радев коментира: “Разбрах от разказите на младите български дейци в Македония, които водиха борбата против сръбското владичество, че тази моя книга е стигнала до тях по тайни пътища и не била без полза както за тяхното вдъхновение, тъй и за опровержението на лъжите, разпространявани от Белград относно македонското минало.”
  “Македония и Българското възраждане”, Симеон Радев, ИК “Изток - Запад”, 236 стр., 10 лв.

  ОтговорИзтриване
 5. Привет! Малко встрани от темата, но пак за четиво - чели ли сте 'Български митове' (1979) на Анчо Калоянов? Книгата си е белязана от епохата си, но ми направи огромно впечатление, колко трохички е оставил автора. Ето няколко цитата:
  "Но когато Цани Гинчев е посегнал към мита за "последния змей", всъщност той е имал предвид последния спомен за траките, за Дядо Трак, той е имал щастливия час да предскаже, че ние рано или късно ще видим и в траките свои предци, а нас, като законни наследници."
  "Името му е открито на микенски таблички (относно бог Дионис) и това отвежда към самата Гърция, но напоследък се оказва, че в табличките се четат и други палеобалкански имена, тъй че тракийското му поданство в гръцкия пантеон остава в сила."
  "Ние не сме толкова далече от Троя и гибелта на тракиеца Рез с белите коне".
  "Напоследък все по-обосновано се налага тезата за приемствеността в нашите земи... откритията са неочаквани не само за публициста, срещнал се с онова, което е още във фондохранилищата на нашите музеи, но и за специалистите, защото става дума за цивилизация по нашите земи, чиито измерения понякога изглеждат невероятни - откритите през 1972 предмети от златния некропол край Варна. Ние, българите, сме страна в Троянската война."
  "...ако изследваме образът на елена в народната митология ще стигнем до мита за Рез, тракийския цар, при когото идвали елени на доброволно жертвоприношение."
  "...епитетът на Тракийскят конник - Херос Перкос - ни отвежда към балтийския Перкунас и славянския Перун."

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, виждам, че трябва да си набавя 'Български митове'.

   Истината започна да си идва на мястото. Различни генетични изследвания показват убедително, че ние българите сме древен, уникален балкански народ.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. д-р Асен Чилингиров23 август 2013 г., 14:50

  Книгата е пусната за свободно ползване в интернетния портал SCRIBD та адрес:
  http://de.scribd.com/doc/162452734/Sveta-Sofia-Sofia-2013-SCRIBD-Ea

  Свалянето и отпечатването на текста е допустимо само за регистрираните ползватели на портала, като регистрираните във Фейсбук могат да използват там своята регистрация и своя парол.

  На същия портал и при същите условия могат да се ползват и другите публикации там

  А. Чилингиров

  ОтговорИзтриване
 7. Още по-встрани от темата - вижте какво излезе в нета. Докога ще сме васали на децата си?

  http://www.rusiadnes.com/bg/66-arhiv/broi-39-12-18-oktom-vri-2012/rusiya-dnes/novini/129-svetlana-sharenkova-predlozhi-smel-nauchen-proekt.html

  ОтговорИзтриване
 8. Асен Чилингиров24 август 2013 г., 18:37

  Книгата е пусната за свободно ползване н портала SCRIBD в два варианта - малко компримиран Еа И с висока резолюция HQ.

  Адресът е: http://de.scribd.com/doc/162452734/Sveta-Sofia-Sofia-2013-SCRIBD-Ea

  За копиране на текста е нужна регистрация, като порталът приема и регистрацията и паролата във Фейсбук

  Чилингиров

  ОтговорИзтриване
 9. Боже!!!
  Не са се загубили Човеците в българската нация ,като г-н Чилингиров.
  Най ценното , няма цена!!!.
  Името Ви трябва да се запише в в истинската българска история. Поклон!

  РОРИК

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте всички.
  Цял ден четох блога. Благодаря, има и други луди не съм само аз. Според мен дори не можем още да проумеем дълбочината на корените си.
  В България има около 500 селищни могили с височина от 9 до 15 метра. За сравнение най-известната от тях, Карановската е висока 12,5 м и с датировка 5500пр.хр. Никъде в света няма толкова старо селище, просъществувало на едно място хиляди години. А има неразкопани по високи от нея. Подозирам че ние Българите сме "Тракийски концентрат". Българинът е начин на мислене, метод на действие. Има турска поговорка че: "Когато Българин реши да гони заек, ще го настигне с волска кола"
  Здраве.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина селищните могили в България са нещо уникално! Такова нещо няма на териториите на Англия, Франция,Германия, Испания.

   Наскорощни генетични изследвания показаха, че значителна част от българите носят гените на население живяло на Балканите преди 8000 години...

   Нека мошениците да си опявят, че идваме от Азия, фактите говорят достатъчно красноречиво!

   Изтриване