26.08.2013 г.

КАК АСПАРУХ ПОБЕДИ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ?


Твърде често моите противници ме укоряват, че не разглеждам критично сведенията на старите автори. От друга страна обаче, опонентите ми приемат безпроблемно данните на явно пристрастните и изпитващи омраза към българите летописци. Като пример може да се даде Теофан Изповеник, който нарича дедите ни мръсен и нечист народ. Съвсем ясно е, че този човек е мотивиран да обрисува дедите ни с черни краски.  Въпреки това, Теофан и неговият съвременник Никифор се ползват като основни извори.

Благодарение на писанията на тези хора е създадена теорията за възникването на Дунавска България в края на VII век. На ученици и студенти се преподава, че бягайки от хазарите, Аспарух се установява в Онгъла (Бесарабия). Не дълго след това, срещу българските бегълци потегля армията на Римската Империя. Като по някакво чудо войската на император Константин Погонат е разбита, а той е принуден да плаща данък на народа, който едва се е спасил от хазарите.

Поне за мен това са пълни глупости. Удивен съм как толкова дълго време нашите изследователи не са се замислили относно несъстоятелността на вплетените в теория сведения. Нека да приемем за момент, че хазарите са нападнали дедите ни и, че те са се оказали по-слаби и са побегнали. 

Когато някой е принуден да напусне земите си бързо, той взема само най-ценното със себе си. Това е семейството, а също и част от покъщнината. Добитъкът, зърното, запаси от метали няма как да се вземат защото ще забавят бягството.

Да обаче, един беден и изтерзан народ няма как да събере сили и средства да се опълчи на най-силната за времето си армия – римската. Войната е скъпо занимание и се подготвя дълго време. Ако хазарите са нападали от изток, то поне половината от българските мъже са се занимавали със защитата на източната граница

Останалите бойци на Аспарух  са били не само заети с отблъскване на римските войски, но и с пазене на западната граница от аварите. Какво се получава обаче – дедите ни не само смачкват легионите на Константинопол, но принуждават империята да им плаща данък. След битката при Онгъла Аспарух разширява своето влияние чак до Стара Планина. 

Как ли е станало това чудо?

Още по времето на Юстиниан Велики (VI век) се започва масово укрепване на Балканите. Тук са изградени шест пъти повече крепости отколкото в цялата азиатска област на Римската Империя (F.Curta, The Making of Slavs). 

Тези крепости са отбранявани от професионални войници. Снабдяването на гарнизоните с оръжие и храна е било на ниво. И все пак "изплашеният" от хазарите Аспарух, успява не само да разбие Константин Погонат, но също да му отнеме областта Мизия и да го накара да плаща данък.

Нещо не е наред в тази история. Всъщност нищо не й е наред, странно е, че тя е приета за чиста монета и дълги години на нас ни се внушава, че това е истината за основаването на държавата ни. Явно истината не е била удобна за определен кръг от хора и е изкривена ужасно.

Ето как аз виждам нещата. Аспарух не е бягал от никого. През втората половина на VII век, този наш благородник е властвал над огромна територия – от Крим до Западните Карпати. От незапомнени времена този регион е обитаван от различни тракийски племена. Става дума за клонове на беси, гети, тирагети, тисагети, костобоки, саи и разбира се мизи, които биват отъждестяввани с българите в продължение на около 1100 години.

По времето на император Клавдий, Тракия е превърната в римска провинция. През II век император Траян успява да покори част от земите на северните траки. Само след около 50-60 години обаче траките не само преминават Дунава и наказват римските колонисти в Тракия, но стигат чак до Термополите в Гърция. 

По-късно, по времето на Аврелиан -271 г. всички римляни са изритани от Траянова Дакия. С това опитите за освобождаване на тракийските земи на юг от Дунава не престават.  Походи има през 378г., 390 г., 494 г., 505г., 559 г... 

В някои случаи, в бойните действия участват и подтиснатите от Рим траки. Благодарение на тях дошлите от север техни братя успяват да достигнат до Контантинопол и Херсонес, а даже и Мала Азия.

До пълна победа обаче не се стига защото не е имало пълно обединение на тракийските племена. Аспарух прави нещо по-различно. Преди да се изправи срещу Рим, той сключва съюз със своите роднини. По този начин не само събира внушителна армия, но печели и подкрепата на подтиснатите траки на юг от река Дунав. Виждайки, че бойците на Аспарух превъзхождат римските легиони, селското население на Тракия дава охотно своята подкрепа.

Подкрепа е дошла и от друго място - самата византийска (римска) армия. Тя не е била съставена само от гърци както повечето хора си мислят. В легионите са влизали арменци, келти, исаврийци, германи и не на последно място траки. Да не забравяме, че най-способните римски военоначалници от Късната Античност са родените в земите ни Велизарий, Аеций, Виталиан.

Разбира се траките в римските легиони са били подчинени на Римската Империя и са й служели, независимо дали това им е харесвало, или не. Някои като Виталиан са се вдигали на бунт и са предвождали смело своите сънародници. Други като Хилбудий са били предани на окупаторите.

В краят на VII век се случва нещо уникално. Мъдрият владетел Аспарух успява да обедини всички свободни траки. Тогава тези наши деди, които са служели на Рим, но тайно са мечтали за независимост, са осъзнали, че ако подкрепят своите идващи от север братя, ще могат да живеят в свободна държава. 

Напълно е възможно Константин Погонат да е избягал преди битката след като е разбрал, че най-способните му легионери са преминали на страната на освободителите. В такъв случай той не е имал дори и най-малкия шанс да победи.

Именно подкрепата на тракийското селско население и на траките от римските легиони дава възможност на Аспарух да заздрави своята позиция и даже да постави на Погонат неизгодни за империята мирни условия

Разбира се императорът не е бил доволен от договора. Опитвайки се да отслаби обединената държава, той плащат на хазарите да нападнат България от изток, като се е надявал дедите ни да отделят голяма част от войската си за защита на отвъддунавските владения. По този начин би било по-лесно за имперската войска да нахлуе в Тракия и да отвоюва старите територии.

Платени и подбудени от Погонат, хазарите наистина завладяват част от източните ни владения, но по-на запад от Днепър не успяват да дойдат. Дедите ни губят Крим, но печелят най-старата си земя, в която има много повече българи, отколкото в Приазовието. 

Това, че хазарите нападат страната ни чак след обединението на България е засвидетелствано и от факта, че Аспарух загива в битка с тези хора край река Днепър след обединението на земите ни. До село Вознесенска, Украйна се намира гробa на този велик българин.

Фактът, че България остава стабилна държава и след Аспарух показва, че няма новодошъл народ, а е настъпило едно дългоочаквано обединение. Годината 681 се определя като начало на държавата ни, но в Именникът на Българските Владетели се казва, че преди Аспарух са властвали други петима князе на север от река Дунав. Обърнете внимание – на север от Дунав, а не на изток от Черно Море.

Приазовието е било само периферия на държавата ни. Дедите ни са владели земи в териториите на Румъния, Унгария, Украйна. Наша, но окупирана от Рим е била и Тракия. След краят на VII век това се променя – тази територия е отново цяла след вековна борба за свобода.

Това е изпълнило със страх душите на хората подвизаващи се на престола в Константинопол. Те са знаели, че е само въпрос на време когато дедите ни са щели да потеглят още по- на юг, за да си възвърнат Константинопол, а и други земи. Не случайно погледът на старите българи е постоянно отправен към юг. Знаели са, че, ако не успеят да освободят навреме своите събратя в Тесалия, Пелопонес и т.н. римляните са щели да разселят и претопят тези хора.

За жалост се получава точно това. Траките в границите на ИРИ често биват депортирани в Мала Азия, или избивани безжалостно. Между тях се сее изкуствено вражда, създават се лъжи за произхода им*. Княз Крум, а и други наши владетели успяват да спасят част от това изпаднало в неволя тракийско население, като при походите си на го преселвали на север – при своите.

Тези спасителни операции обаче са тълкувани като масови отвличания. Това не е единствената лъжа на имперските летописци разбира се. За да придадат сила и правдивост на своите претенции за нашите земи, южните ни съседи създават измислицата за българското нашествие, а де факто деянието на Аспарух не е нахлуване в нова земя, а освобождаване на Родината от страшен поробител и подтисник.

Ако Аспарух бе представител на нов народ, то името му нямаше да е тракийско. Аспа е тракийска дума за кон. Срещаме я не къде да е, а в Ут Аспиос - епитет на Тракийския конник (Вл. Георгиев). Почти хилядолетие преди Аспарух в Добруджа са царствали царе с подобни имена. Става дума за Хар-аспос и Адр-аспос. Да не забравяме и живелият в Късната Античност военоначалник Аспар, който е гет, т.е. тракиец според Йордан.                           монета на царувалият в Добруджа преди около 2300 г. цар Адр-аспос 

С идването на княз Аспарух не настъпва съществена промяна в топонимията. Тракийските бара, балта, река, бурдо, стоб, полт, ила, не са нищо друго освен българските бара, блато, река, брод, стобор, плотъ-ограда, илъ-кал, глина...

Няма промяна и в начина на строеж на крепости. Старите българи градят с квадри, но този метод е познат на траките поне от IV век преди Христа. (Китов, Агре, Въведение в Тракийската Археология). През Ранното Средновекoвие в земите ни най-популярните жилища са землянката и полуземлянката. В такива жилища обаче живеят и траките. За дедите ни е известно, че съхраняват зърното си в ями. Точно така правят и траките.

В старобългарските погребения на благородници е жертван кон. Същият ритуал се наблюдава и при траките. Всеки е чувал за това как княз Крум е направил ритуална чаша от черепа на Никифор. На малцина обаче е известно, че това е тракийски обичай описан от Флор в книгата му Тракийската Война. Друг особен обичай на старите българи е изкуствената черепна деформация. Тя не е въведена в земите ни чак през Ранното Средновековие, а е позната още от Каменната ера.

Имайки предвид всички тези данни, ние не трябва да се учудваме, че в продължение на хиляда години старите българи са отъждествявани с траките от различни автори. Св. Йероним, Л. Дякон, М.Аталиат, М.Гавала, Н.Грегора, Фулко, Й. Зонара, Й. Кантакузин, Л. Халкондил, Й. Цеца, Й. Геометър и др. поставят равенство между българи и траки.

Ето каква е истината за идването на Аспарух. То не е завоюване на нова земя от един отчаян и изтерзан народ, а дръзко освобождение на Родината от чужди подтисници. Има какво да научим от тази история. 

Побеждават не най-силните, най- войнствените, не най-мъжествените, а тези, които са в състояние да оставят настрана различията си и да се обединят за общото благо.

Както по времето на Аспарух, така и днес ние сме на кръстопът. Както тогава, така и днес разковничето е същото – обединение. Не можем да чакаме дълго, кръвта на България изтича. Трябва да се действа докато имаме сили. Трябва да спрем изкуственото противопоставяне подклаждано от враговете ни и да спасим бъдещето си, не само нашето, но и това на децата ни. Те заслужават един по-добър живот.


От нашите действия зависи дали ще сме благославяни, или проклинати от младото поколение. Все още имаме избор и все още е възможно да създадем една нова, чиста и свята република. Такава, за каквато мечтаеше Левски. Такава, каквато ще е майка, а не мащеха на българите.Пояснения:

*Хората, които Римската Империя отвлича от Тракия и откарва в Мала Азия са наречени в летописите славяни. Те обаче не са деди на словени, словаци, чехи и поляци, а са траки – местен народ. С тези траки техният роднина Аспарух сключва договор, обединение и така успява да се сдобие с огромна войска....

Понеже недобросъвестни личности злоупотребяват с и без това обърканото понятие славяни, е нужно да се дадат допълнителни разяснения. Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. Съвсем не, в далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди

Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка  Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а  на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

По времето на Прокопий, Йордан и Симоката предците на словени, словаци, руснаци и др. са били в земите на днешните Словения, Словакия, Русия...и не са взели абсолютно никакво участие в бойните действия на старите славяни срещу Римската Империя.

Гетите- славяни са били най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Рим, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!


По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

97 коментара:

 1. + МОИ СТАТИИ : том 2-ри Авитохол, от 59 до 72 страници!

  - http://avi-tohol.hit.bg/tom2.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво Емиле, всеки има право на своя гледна точка.

   Изтриване
  2. Що не си напишеш заключението в едно две изречения тук!!!В забързаното ни време нямаме време да четем много, още повечеако трябва да се ровим...

   Изтриване
 2. Много силна статия! Дано повече хора я прочетат. Края е супер въздействащ. Благодаря! Вярвам, че ще успеем! Росица

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти и аз Роси!:)

   Аз също вярвам, че ще успеем. Българинът е хвърлян в ямата много пъти, но всеки път се е изправял и е погребвал, този, който го е подтискал...

   Изтриване
  2. Ama e razhdal DECA... A Bulgarkata sega neshte da razhda....!

   Изтриване
  3. Павеле, ако поразсъждаваме по вектора влиянието на траките в Римската империя (включително водещи пълководци, императори), изграждането на Плиска и вероятно Преслав от траки , но с римски средства.... Не бихме ли могли поне да обсъдим и хипотеза за поредно преразпределяне на империята. След делениетоо на Източна и Западна. може би е настъпило времето за деление на Северна и Южна. Войни е имало и между императорите на Източната и Западната, нали ?

   Изтриване
  4. Точно когато са започнали строежите на Плиска, започва и деленето на Римската Империя. Едва ли обаче е имало разделение Северна-Южна, просто дедите ни обитаващи Мизия са получили известна автономия.

   Изтриване
 3. Здравей,

  http://society.actualno.com/Predlagat-han-Kubrat-da-byde-kanoniziran-za-svetec-news_436354.html

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересна новина е това, но аз лично не съм компетентен по въпроса дали княз Кубрат може да бъде обявен за светец.

   Изтриване
 4. Прочетох за илъ и се сетих, че моите баби и дядовци казваха на един вид почва „иловица“ - една такава твърда, глинеста, обработва се много трудно, а като се намокри, става като бетон и се лепи по обувките. Имаше светлокафяв цвят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С тази дума - иловица се обяснява и името на Троя - Илиос. Край града е имало блата и глинести почви.

   Изтриване
  2. Кой и къде го нарича Илиос, първоизточник? То е черноземът като се намокри е лепкава кал и изсъхне става бетон.

   Изтриване
 5. Като прочетох за илъ се сетих, че моите баби и дядовци казваха на един вид почва „иловица“ - една такава твърда, лепкава, светлокафява на цвят, обработва се изключително трудно. Не можеш да прецениш дали е по-твърда когато е суха или когато е мокра.

  ОтговорИзтриване
 6. Добре! Бих искал обаче да запитам нещо, което мен лично ме озадачава. В последните години (а някои автори и по-отдавна) е широко разпространена тезата, че българите водят началото си от Тибет и сърцето на Азия. В подкрепа на тази теория са приведени много доказателства, включително и същите или подобни имена на географски обекти в Афганистан, Иран, Индия и на много места още. И сега изведнъж чета, че българите и траките са едно и също племе, заселило се в нашите земи още от памтивека. Бихте ли ми обяснили това противоречие? Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Авторите, които твърдят, че българите идват от Средна Азия си затварят очите за доста неща.

   1.Михаил Сирийски твърди, че Болгиос дошъл от Имеон за 60-65 дни някъде в началото на 7 век, по времето на император Маврикий. Това е невъзможно защото името на българите е известно на Балканите още от 4 век - по свидетелства на Св. Йероним и Касиодор. За българи в Европа през 5 век пише Павел Дякон...докато според Михаил Сирийски по това време българите трябва да са някъде към Индия. Явно Михаил Сирийски не представя верни данни.

   2. Планината Имеон бива наричана Българска планина...хубаво, но Имеон е и название на Стара Планина, което е регистрирано около 1800 години преди Михаил Сирийски. Сродно на тракийското Имеон - Стара Планина е и древното име на Македония - Ематия, Иматия...

   3. Две обширни антропологически проучвания доказаха, че българите са европейци, а не азиатци.

   Това, че в Азия има названия като у нас е нормално. Тракийските племена сарапари, кикони, тюни и др. са били съседи на перси, индийци и бактрийци. Просто някои учени се правят, че не са чели Плиний Стари, който пише за тези тракийски племена.

   Изтриване
  2. Поздрави за това, което правите!!! добре е да има такава дискусия за произхода на българите, добре е да се знае също че ние НЕ сме славяни, добре е да се знае всичко за старобългарския език ... защото сега започва една плътна, потайна и явна /за някои българи/ офанзива че език, култура и каквото се сетите, идва от нашите "освободители" от турско робство ...

   Изтриване
  3. Уважаеми господине, не отъждествявайте името славяни с руснаци, или комунизма. Ако някой има право над името славяни, това сме ние българите понеже славяни е новото име на гетите - един от най-големите тракийски народи. Имената славяни и гети имат едно и също значение на арийски език.

   гети идва от арийското гаяте-прославям с песен

   славяни идва от арийското славана - славене

   Ето и по-подробно обяснение:

   Понеже недобросъвестни личности злоупотребяват с и без това обърканото понятие славяни, е нужно да се дадат допълнителни разяснения. Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. Съвсем не, в далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди.

   Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

   По времето на Прокопий, Йордан и Симоката предците на словени, словаци, руснаци и др. са били в земите на днешните Словения, Словакия, Русия...и не са взели абсолютно никакво участие в бойните действия на старите славяни срещу Римската Империя.

   Гетите- славяни са били най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Рим, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!


   По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

   Изтриване
  4. Eто и виждането на великия родолюбец Ганчо Ценов относно славяните :

   Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират “ с.8

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   ато се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “ c. 23.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   ато се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “ c. 23.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Изтриване
 7. НЕИСТОРИК

  "Старите македонци не са били гърци, защото старите гърци не са ги считали за такива. А това е най-важното.
  За народността на македонците е станало дума още в V в. пр[еди] Хр[иста]. Херодот пише, че македонският княз Александър I се считал за елин. Добре, но гърците не са го считали за такъв, и когато Александър поискал да вземе участие в Олимпийските игри, те му отказали, защото тия игри били само за елини, а не и за варвари, какъвто бил Александър. Това го накарало да докаже, че е елин, и доказал, че е елин, защото е от аргийски произход. Но и с това той не доказа, че е принадлежал на елинската раса, защото аргийците не са били елини, а само спечелени за елинската култура. Още Изократ (Paneg. 50), който е живял в V в. пр[еди] Хр[иста], пише, че с името елини не се е означавал родът или родовият произход, а духът, убеждението и възпитанието."ГАНЧО ЦЕНОВ

  ДУХЪТ,УБЕЖДЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО - ТОВА Е!

  Колкото и да ми съшивате с бели конци,че имам нещо общо с разни чукундури от Кавказ,Алтай или разни чуваши и други самозвани бугараши -нямам!Точка!
  ДУХЪТ МИ ОТКАЗВА ДА ГО ПРИЕМЕ!
  Това,разбира се,не би могло да бъде разбрано от клиширани,промити мозъци,които градят жалките си теории на базата на зубренето в "историческите факултети"!

  Всяка епоха е носител на свой дух,който ако остане неразпознат,нито артефакти,нито писмености,могат да ...разкажат епохата.
  Трий!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам защо трябва да трия. Всеки има право да изрази мнението си по културен начин.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Духът е всичко. Сега Българският дух е низвергнат и затова сме на това положение. Имаме нужда от ново възраждане.
   Да се казва че Александър Велики е бил елин е все едно да се каже, че Хитлер е бил поляк. В своите "Филипики"(плюнки срещу Филип) Демостен ораторът на демократическата партия в Атина, нарича Филип варварин и неговата политика щяла да доведе до края на елинизма.
   Кое е направило мизите, траките и македоните българе? Според мен това е вярата. Нашата българска вяра наследник на Орфизма, на Дионисиевите мистерии и на учението на Залмоксис. Мизи гетите може да са били първите блъгари, но и другите траки и македони са станали блъгари по вяра и по религия.

   По времето на Аспарух според мен е станало също като след войните през миналия век. Бежански вълни от бившите български земи към Майка България. Като български земи са били Приазовието и кавказ по онова време и след възшествието на исляма и войната с хазарите(юдеисти) са се свили. Като връзката с отвъддунавци е прекъсната едва след Борис 1 (по времето на Крум я има )
   Поздрави. Бриг

   Изтриване
  3. Бриг, няма как да не се съглася, че духът е всичко!

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Аз съм ваш съмишленик и сега си мисля след като има обединения на толкова различни групови наименования макар и като общо един народ явно думичката БЪЛГАРИ е обединила всички и всички са били съгласни да бъдат част от нея но след всички обяснения и до този момент няма точна и доказана от всички безспорна истина за нейното значение а това би трябвало да бъде задача №1 за всички историци защото по този начин българския народ поне ще има някаква отправна точка ще има къде да стъпят и тогава ще дойде истинското обединение защото когато нямаш А всичко след това няма нужната тежест......за не историка ....

   Изтриване
  5. Да но такъв народностен дух и висока нравственост не се втълпяват в чистите съзнания на младите БъЛГари, нито на бившите БъЛГари около нас в югоизточна Европа. Посланието ти стига до няколко стотин, които ще го покажат на няколко хиляди, а трябва да са милиони. Освен това когато е тежък жуотя, няма да мислят за духа. Затова казвам, че трябва да се атакуват и обработват масово силните на деня в ЕС и региона.

   Изтриване
 8. ....Бриг, няма как да не се съглася, че духът е всичко!.....
  Не зная дали сме дошли от Чувашия, Афганистан,Индия ... но че там витае духа на българите е ясно, щом искат да се наричат такива и не можем да им забраним .Може би не са ни роднини но явно имат спомени за тоя нашия дух.Като гледах филма на БТВ с каква охота показват археологическите си разкопки. Просто сме пример някакъв за тези хора.
  Като се споменаха хазарите- та гледах един съвременен руски филм и един от героите беше в отпуск от войната с хазарите.Руснаците днес на кои казват хазарите , на афганистанците ли?

  RORIK

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Афганистан и Индия са места, които са посетени от дедите ни. Част от тях дори са останали завинаги там...

   Хазарската държава е унищожена от Светослав Игорович - владетелят на Стара Русия, или по-точно Украйна...

   Разбира се потомци на хазарите има все още по цял свят.

   Изтриване
  2. Един въпрос: Не е ли Азърбайджан наследник на Хазарската държава?

   Изтриване
 9. Възможно обяснение за „Аспаруховия онгъл”
  ЛАГУНА <=> АНУГАЛ = ANUGAL = ОНГЪЛ

  Обръщането на посоката на писане - Бустрофедон е начин на писане широко разпространен в древноста.
  „ЛАГУНА е плитък водоем, залив, отделен от морето с пясъчна коса... .
  Често се образуват около устията на реките. „ /от Wikipedia/
  Това е пълно съвпадение с описанието от Теофан Изповедник и патриарх Никифор.


  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лагуна не е българска дума, навлязла е в речника ни в ново време. Това я прави неподходяща като кандидат за тълкуването на Онгъла.

   Дали писането е в стил бустрофедон, или просто от ляво на дясно няма никакво значение. И в двата случая думата си се чете по един и същи начин.

   Изтриване
  2. "Лагуна не е българска дума, навлязла е в речника ни в ново време. Това я прави неподходяща като кандидат за тълкуването на Онгъла.
   Дали писането е в стил бустрофедон, или просто от ляво на дясно няма никакво значение. И в двата случая думата си се чете по един и същи начин."

   1. Много Български думи са преминали в другите езици, както и сам знаете.
   2. Да, при бустрофедон се чете по един и същи начин с ляво-дясно, но ако знаеш посоката, ако не, се получават ето такива неща:
   2.1. Лампсак-малоазиатски гръцки град от преди Р. Хр. с развита златарска промишленост
   ЛАМПСАК=ЛАБЗАК<>КАЗ-БАЛ.
   Микроязовир «Казбал дере» в землището на с. Голямо Дряново до гр. Казанлък.


   2.2. ОТОЛОБ<>БОЛОТО
   В книга XLIV на своята “История” Тит Ливий описва военни действия на гръцка територия. Близо до Аскуридското езеро
   “... консулът решил да мине покрай Отолоб, където били разположени хората на царя.”
   2.3. Астибо - главния град на Пеоните.“А пеонците са българите. Не вярвай на глупаците, да смяташ, че пеонците са различни от тях... "
   Йоан Цеца -XI-XII век „Хилиади” .
   АСТИБО<>ОБИТСА=ОБИЦА
   2.4. Олимп
   1. Олимп Родопски – първи. В планината Родопа – между
   върховете Перелик и Карлък. Тук са се провеждали музикал-
   ните състезания „Карнейони“. В подножието им е новооткри-
   тата плоча с древна писменост. Средоточие на митологията на
   траките.
   2. Олимп Салмидоски – втори. Недалеч от Цариград. Нарича
   се още Витинийски Олимп (до Бурса). Съществува и днес. Тук
   Кирил и Методий създават кирилицата и глаголицата.
   3. Олимп Малоазийски – трети. Свързан е с Троя. Средоточие
   на съюза между траки и троянци.
   4. Олимп Пелопонески – четвърти – с град Олимпия. Гръцки.
   Там се пренасят Олимпийските игри – от Родопите към Гърция.
   И от музикални игри те постепенно стават спортни.
   5. Олимп Тесалийски – пети. В северна Гърция. Върхът на
   гръцките богове (Зевс). Средоточие на гръцката митология.
   6. Олимп Критски – на остров Крит. Средоточие на линеарната
   писменост.
   7. Олимп Кипърски – на остров Кипър.
   8. Олимп Сиракузки – в гр. Сиракуза, с храм на Зевс. Всички
   тези върхове „Олимп“ са реални и днес, но като сюнгер тяхната
   слава е поета от Олипм Тесалийски.
   ОЛИМП <>БИЛО, това "топоним", доста широко разпространен по разбираеми причини.
   Гърците нямат буква за звука "Б". По тази причина го означават с "В", "П", "МП" От кога използват съчетанието МП за записване на Б, никой не може да каже. Известно е само, че след средата на 10 век това е преобладаващият начин.

   Съществува една грандиозна фалшификация в световната история и тя се нарича "Ренесансова древност" т.е. през Ренесанса е създадена познатата ни и добила легитимност "Древна история". През същия Ренесанс е създадена и известната ни на всички от училище "Илиада на Омир".
   Още навремето, френският президент Валери Жискар де’Стен е казал, че Европа без Гърция е като дете без акт за раждане.
   Съвременната Европа е приемник на ренесансова Европа - плод на идеалисти – утописти, които почти 20 века след залеза на елинизма се заемат да го възраждат и на тази база да изградят една нова епоха, епохата на Ренесанса.
   Цялата ни позната антична гръцка култура е създадена през Ренесанса, включително и Илиадата. Илиадата е достигнала до нас в множество РЕНЕСАНСОВИ ръкописи на латински и ренесансо-омиров старогръцки. Оригинален старогръцки ръкопис на Илиада няма запазен, има такъв на латински , известният на учените «Сирийски ръкопис», за когото последните, забележете допускат, че може и да е превод от гръцки ръкопис, който може би, бил изчезнал.
   ЕВРОПА ДО ПОСЛЕДНО ЩЕ ПОДКРЕПЯ СВОЯТА ИЛЮЗИЯ ГЪРЦИЯ И ЩЕ НАЛИВА В НЕЙНАТА ИКОНОМИКА МИЛИАРДИ, ЗАЩОТО НА ТАЗИ ИЛЮЗИЯ СЕ ГРАДИ ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Съгласен съм, че много наши думи са преминали в други езици. Лагуна обаче не присъства нито в старобългаския, нито в среднобългарския. За първи път се появава през 1859 като заемка от руски. Там път тя едва от немската Lagune, която на своя страна е заета от латинската lacuna, lacus - езеро.
   БЕР, БАН, София, 1986, с. 271.

   Сродната дума на lacus - езеро е нашата дума локва.

   Който пише на бустрофедон знае посоката на писане, иначе нямаше да пише на бустрофедон.

   Казбал не е българска дума и не може да е кандидат за евентуално българско тълкуване на Лампсак. Комбинацията МП като заместител на Б се появава в гръцкия език едва през Средновековието, т.е. около 1500 след даването на името на Лампсак.

   По-старото название на Лампсак - Питюса е тракийско...

   Страбон, Геаграфия, 13-1-18- Lampsacus,a!so, is a city on the sea, a notable city with a good harbor, and still flourishing, like Abydus. It is about one hundred and seventy stadia distant from Abydus; and it was formerly called Pityussa, as also, it is said, was Chios. On the opposite shore of the Chersonesus is Callipolis, a small town. It is on the headland and runs far out towards Asia in the direction of the city of the Lampsaceni, so that the passage across to Asia from it is no more than forty stadia.

   http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&getid=2&query=Str.%2013.1.19

   Олимп не е гръцко название, но не е и думата било. Най-ранното изписване на Олимп е Олупийо- 14 век преди Христа на плочици с Линеар Б.


   Похвално е, че търсите истината, но проверявайте твърденията си по-обстойно.

   Изтриване
  4. ......................................................................................................................................
   laguna е по-скоро италианска дума. Това подкрепя тезата, особено като се има в предвид, че между Българите и Римляните има много тесни връзки.
   В основанието си за коронясването на Калоян Папата изрично отбелязва „Римския произход на Калоян”. Писмо до Калоян от 1199 г. Инокентий ІІІ пише: "До благородния мъж Йоаниций . Господ обърна внимание към твоето смирение и преданост, които, както се знае, си имал досега към Римската църква... А ние, като чухме, че твоите предци са произлезли от благороден род на град Рим и, че ти си получил от тях благородната кръв и чувството.........”
   Също може да се добави и кратък списък (непълен) на римските императори от Български произход
   Максимин Тракиецът, Галериий, Максимин, Дая, Ветран, Констанций- I, Константин,Велики, Лициний, Юлиан Апостат, Маркиан, Клавдий Готски, Йовиан, Лъв Бесът, Юстин, Юстиниан….
   От друга страна пък старобългарската книжнина е тотално унищожена с изключение на малкото запазени богослужебни книги, така че няма материал за сравнение, но имаме пълно съответствие на ЛАГУНА с ANUGAL = ОНГАЛ според описанията на Теофан Изповедник и патриарх Никифор,
   което не може да се пренебрегне както Вие го пренебрегвате. Просто ОНГАЛа е описан от тях като типична ЛАГУНА.
   Който пише на бустрофедон знае посоката, но който чете и преписва невинаги.
   Казбал си е българска дума, нека не повтаряме грешката на Юрий Венелин, по чието предложение е осакатен Българския език за да придобие „по-славянски” вид, като много чисто български думи са обявени за турски. Какво точно е написъл Страбон за КАЗБАЛ<>ЛАМПСАК преди 2000 години трудно може да се установи.
   Ясно съм написъл „Гърците нямат буква за звука "Б". По тази причина го означават с "В", "П", "МП" От кога използват съчетанието МП за записване на Б, никой не може да каже. Известно е само, че след средата на 10 век това е преобладаващият начин” -, така че промените в правописа по това онова време не са се извършвали с министерско постановление обнародвано в „Държавен вестник” за да сме толкова категорични в датите.
   Също така не трябва да се пренебрегват многобройните „Олимпи”, което ясно подсказва, че тази дума има смисъл като БИЛО<>ОЛИМП. Това, че в линеарите накаква поредица от знаци може да се тълкува като някакво име на Олимп е доста несъстоятелно. Това,че Дуриданов пази генералната линия в Българската История е разбираемо, защото иначе е щял да бъде низвергнат като проф. д-р на ист. н. Ганчо Ценов и за това ги пише тези работи, че Олимп идва от „лупам” – което пък било „трошени камъни”.
   За другите примери: АСТИБО<>ОБИТСА=ОБИЦА, ОТОЛОБ<>БОЛОТО нищо не коментирате.
   Бъдете жив-здрав и дерзайте в благородното си дело!

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Това с Онгъла според мен е глупост. Взето е почти 1 към 1 написаното от достопочтенният Беда за историята на Англия.
   По време на френската революция става възкресяването на елинизма като сурогат с който са подменени истинските идеали довели до революцията. Вижте картината на Делакроа как е изобразена свободата: http://www.vratovrazka.bg/images/stories/strasti/women/french_revol/liberty.jpg с тракийска шапчица хе-хе.
   Това което е искал народа е било хоризонтално управление(като древно тракийското у нас) без робство и подтисничество. Това което получава обаче е "елинизъм" вертикално(пирамидално) управление основан на робство и подтисничество. Демек получили са същото срещу което са се борили но с друго име. Та по време на френската революция е измислена гърция и е осъществена през 1828 като стожер на европа от един робски народ(с помоща на тайните общества) който да управлява света.
   Различията са от по-ранен период 5-6 век. Единосъщен срещу подобносъщен, едното начало срещу двете начала, борбата между сините и зелените в ИРИ. В тази борба сме се записали и ние, но сегашната ни история не ни позволява да го знаем.
   Поздрави. Бриг

   Изтриване
  6. Прав си, ако хората можеха да узнаят какъв ад е била Елада...възхищението им щеше да се изпари на секундата...

   Изтриване
  7. Това за "шапчицата" на Делакроа е много интересна информация. Тя, "шапчицата", на пръв поглед не се забелязва много. Ето още една подобна "шапчица", този път много по-стара - Согдианска -
   http://theslittyeye.files.wordpress.com/2011/08/huren.jpg .Хубаво е, че всеки който може да чете български език има достъп до подобна информация, но някой проверил ли е как Wikipedia превежда текст от бългаски на английски, напр.за фригийците и тяхната шапка, и колко много информацията е променена. Едно не мога да разбера - защо никой от вас тук, с толкова много знания основани на факти, не допълвате или поправяте Уикито, ами продължавате да задълбочавате изопачаването на фактите?!

   Изтриване
  8. Да редактираш Уикипедия е все едно да пълниш съд без дъно...Има достатъчно недобросъвестни хора, които отново изопачават данните.

   Ето изображение на тракийска шапка и от Китай http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/FRIG%20SHAPKA%20KITAI%202.JPG

   Прочее, присъствието на такива шапки в Согдиана не е учудващо, това е земята на саките, а в гръцки извори от 5 век преди Христа се казва, че саките са траки.

   Изтриване
  9. нищо не се е променило от тогава до сега, Гърците са царе,но само на измамата. Техните хронисти пишат угодна история и я разпространявят по света. През междусъюзническата война избиват българи и опожаряват села , това в историята е представено като "български зверства". Дали Европа не е успешно заблудена? Важното е това вътре в нас, то не лъже.

   Изтриване
  10. Да, първо ние да разберем истината, а пък и на Европа ще и дойде времето.

   Изтриване
 10. ДО ИМПЕРИАЛИСТ

  1.Какво да добавям за Отолоб...блато на тракийски е балта, не болото. Думата е регистрирана в Ди-балтум.

  2.Обица идва от об-весити, няма нищо общо с Астибос.

  3.Може да се каже от кой период гърците ползват МП за Б, има достатъчно запазени древни ръкописи.

  4. Онгъла не е Онгъл, а Олгон, по-късно преписвачите правят от Олгон Онглос, намерете антикварни издания на Теофан и ще се уверите, че е така.

  ОтговорИзтриване
 11. Интересно ми е какъв е бил статута на Аспарух след 681 в ИРИ. Защото такъв държавен данък се плаща само на върховен господар.
  Бриг

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни са знаели много добре, че имат права над територията на ИРИ. Не случайно Тервел е титулован кесар. Напълно е възможно и Аспарух да е носил тази титла и да е считал себе си за господар не само на българите, но и на роднините ни в пределите на ИРИ.

   Изтриване
 12. Тервел, се е титолувал КЕСАР поради бойни заслуги. Ако дедите ни са имали права то същите не би ли следвало да са в непосредствена връзка господар - подчинен? В такава ситуация не би било проблем столицата да е Константинопол, а не Плиска и никога да не воюваме с Римската Империя. До строителните навици - е - покажете ми един само тракийски градеж с градния план на Плиска или Преслав - тогава млъквам.
  поздрави!

  ОтговорИзтриване
 13. Стигнах до "Римска империя в края на 7ми век и византийска(римска) империя и спрях да чета!
  1 съвет, момче прегледай си датите а именно, създадена - процъфтяваща - изчезнала и степените на влияние през различните периоди!
  Да наричаш византийците римляни през 7ми век е най-малкото смешно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да не би да искаш да кажеш, че Константин XI Палеолог е считал себе си за византийски, а не за римски император?

   Ще съм ти благодарен, ако представиш някакъв документ, в който този император да нарича себе си византиец.

   Ще съм ти благодарен и, ако успееш да обясниш защо турците наричат Южните Балкани Румелия, а не Византия :)

   Изтриване
  2. България=Мизия, Тракия и Македония, Рим е столица но не на Римската Империя, Истамбул/Константинопол/ не е Византийски, Иран не е Персия и т.н,

   Изтриване
  3. Мисля, че бях пределно ясен. Аз помолих за извор, в който Константин XI Палеолог е нарекъл себе си византийски, а не римски император.

   По мои сведения нашите южни съседи са се считали за римляни, това, което ти наричаш Византия в старите извори е Βασιλεία Ῥωμαίων.

   Ако имаш данни за Βασιλεία Βυζαντίων обади се :)

   Изтриване
 14. Поздравления за статията!
  Иска ми се да ви попитам за името Аспарух. Чел съм, че в старите текстове, такъв човек, с такова име, не съществува. Имало е Еспер риг (х), но не и Аспарух. Вашето мнение?
  Поздрави!
  Х

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Различни извори дават различни варианти за името на старобългарския владетел.

   1. В български апокрифен летопис е споменат цар Испор.

   2. В арменските извори срещаме Аспахрук.

   3. При Теофан и Никифор е Аспарух.

   4. В Именника на българските владетели е записано Есперих.

   За да имаме 4-5 различни извора, съобщаващи за един човек, то това е доказателство, че той е съществувал. Как точно е било името му е трудно да се каже, но аспа, еспа са тракийски думи за кон, а точно те дават вариацията Аспа-рух, Еспе-рих. Има разбира се и форма Испор, тя също е характерна за тракийския език, където неудареното Е се редуцира в И...както е и в съвременни български диалекти - петел-пител, зелен-зилен...

   Надявам се да съм Ви дал достатъчно информация.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Благодаря за поясненията!
   Аз не поставям под съмнение съществуването на този човек, в исторически план. Поставям под съмнение неговото име. Имам предвид, че риг/рих е титла при тракийските владетели и си мисля, че е възможно случая да е идентичен, като при Теле-риг. Информацията, която имам за гореспоменатия и същевременно "прословут" "Именник на българските владетели", е че въпросния Аспарух, е записан, като Есперерих, което автоматично ни довежда до съждението, че Еспер, е титулован, като владетел или риг/рих.
   Затова, лично за мен, името Аспа(РУХ), в този си вид и съдържание, е нерелевантно и невалидно!
   С уважение!
   Х

   Изтриване
  3. Съгласен съм с Вас, че -рух е малко странно, докато рег -цар има логика. Все пак думата е регистрирана като титла на Пирагаст, ако не се лъжа, а Аспарух е живял малко по-късно, нищо чудно правилния вариант на името му да е Аспа-рег, Аспа-риг.

   В Ранното Средновековие обаче титлата риг, рега е имала значение по-скоро вожд, господар, отколокото цар.

   Изтриване
 15. Много интересна статия. Поставя въпроси, които съвременната наука отхвърля като незначителни най-малко. Чела съм Петър Добрев и съм съгласна с много от нещата, написани от него. Какво е Вашето мнение за неговите трудове? Мисля, че има много истина в неговите разработки. Но в края на краищата всеки има свое виждане, тъй като говорим за един далечен период. Не бива да се пренебрегва и това, че "старите гърци" говорят за Старата Велика България. Арменците също споменават този факт. Моля, дайте мнение по този въпрос. Юлия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Юлия, частица истина има и в работите на най-големите майстори на пропагандата. Това е изкуството - за прикриеш една лъжа с частица истина.

   Моето лично мнение е, че работите на Петър Добрев са манипулативни и неиздържани. Никой уважаващ себе си езиковед няма да застане зад тезата на Добрев, че езикът на старите българи спада към иранската група. Това си е живо безумие!

   Няма абсолютно никакви доказателства, че старите Българи идват от Памир и Тибет. Нито антропологично, нито езиково, нито културно ние приличаме на народите обитаващи Памир и Тибет.

   Съветвам те да прочетеш това: ЛЪЖАТА ЗА ИРАНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ У БЪЛГАРИТЕ

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/02/blog-post_20.html

   Изтриване
 16. Здравейте,

  бихте ли могли да дадете подробности около картата, която прилагате - източник, отразено време, и т.н.

  Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На картата се вижда, че западната граница на владенията на дедите ни опира чак до Австрия и Унгария. За това съм ползвал две сведения - това на Павел Дякон за сблъсък на българи и лангобарди някъде към 420-440 година в Северна Унгария, другото сведение е на Орозий Павел, който някъде през 410-415 година пише, че отвъд Каринтия (Австрия) започва земята на България, която пък опира до Гърция.

   На картата се вижда, че източната граница на дедите ни е била в Приазовието, на север от Кавказ. Изворите за присъствие на българи в този регион са доста - Теофан, Никифор, Ананий Шикараци, Мойсей Хоренски, Захарий Ритор.

   Сведенията на старите автори се потвърждават от археологически находки, които са типични за старите българи.

   Изтриване
 17. "До село Вознесенска, Украйна се намира гробът на този велик българин". Уви, не е...

  ОтговорИзтриване
 18. "До село Вознесенска, Украйна се намира гробът на този велик българин." Уви, не съм видял нито едно доказателство за това

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За някои въпроси ще си останем само с предположения...Няма как да знаем със сигурност дали в хероонът в Старосел е на цар Ситалк, за Казанлъшката гробница се предполага, че е на Ройгос, но дали е така..

   Изтриване
 19. Искам да те поздравя за отличните ти статии! Доставят удоволствие да се четат, поне на мен. Защитаваш тезите си и оборваш почернилите ни летописци, има логика във всичко, което пишеш! Фен съм ти ! Продължавай в същия дух Паваеле ! Трябва да те слуша голяма аудитория и да им отвориш очите и ушите ! Георги :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата Георги! Вече имах една скромна поява по телевизията, може и други да последват.

   https://www.youtube.com/watch?v=0znhAPqhEx8

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Дано Българската история се узнае наистина един ден всяко дете да знае за родината си, със сигурност Европа не иска някои неща да излезат публично..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И да иска, и да не иска, Европа няма избор, истината ще излезе на бял свят.

   Изтриване
 21. хубава статия и според мен следва естествената логика на нещата, че ако византийския кесар е бил победен от друг господар и е бил задължен да плаща данък на този господар, то народът на този господар няма как да е бил шайка бегълци, а силна държава с традиции в управлението, войната и т.н.

  Между впрочем не съм съгласен, че официалната ни историческа наука изцяло отхвърля или не подкрепя тази истина, тъй като ако беше така, то нейното официално лице проф. Божидар Димитров нямаше да напише същите твърдения относно събитията около войната на Държавата България през 680-681г. с Рим в книгата си 12-те мита за българската история. Професорът доподкрепя тази истина и с друга елементарна логика, а именно, че "шайка варвари" няма как да построят град като Плиска, ако няма зад гърба си многовековна КУЛТУРНА и ДЪРЖАВНА история!
  Вдигането от нищото на такива градове като Плиска и след това Преслав изисква изключителна организация, пари, познаване на строителни технологии, архитекти.
  И още нещо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО споменато в книгата от Божидар Димитров - за цялата близо 10 вековна история на българо-византийските военни конфликти САМО НА 3 ПЪТИ ИМПЕРАТОР ЗАСТАВА ЛИЧНО НАЧЕЛО НА ВОЙСКАТА. Няма логика през 680-681г. императорът да се вдигне и лично да поведе армията си срещу малка група натрапници, при наличието на добре обучени генерали, на които може да възложи тази задача.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, присъствието на Погонат подсказва, че е ставало дума за сериозна ситуация. Аз лично смятам, че императорът е искал с присъствието си да предотврати дезертирането на траки от армията. Това не му се отдава и Погонат е принуден да избяга.

   Изтриване
 22. Привет и поздравления за ВСИЧКИЯ ТРУД!
  Молба за разяснение относно: "...изкуствената черепна деформация. Тя не е въведена в земите ни чак през Ранното Средновековие, а е позната още от Каменната ера." каква по-точно и с каква цел, ако имате информация.
  Поздрав,
  Зорница

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Зорница!

   Мога само да дам предположение за предназначението на изкуствената черепна деформация. Смятам, че първоначално тя е била белег на благороден произход. В Египет само благородническата прослойка практикува този обичай. Същото важи и за древния Крит.

   С течение на времето обичаят е приет и от обикновените хора.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Статиите и коментарите ми харесват. Не съм изненадан от всичко това, тъй като общувам с хора търсещи истината за нашата си история. Чужда не ми трябва. Остават обаче доста въпросителни за мен много преди Аспарух и Кубрат (разбира се и по време, а и след това). Като цяло, МОЖЕ БИ ситуацията за мен е следната, а и доста по-сериозна. Оставам с впечатлението,че на Балканският полуостров преди хилядолетия е имало изключително високо развита цивилизация (доказано чрез Варненският некропол), а и чрез частично обследване на дъното на Черно море при границата, където се е намирало сладководното езеро преди това.След, което става катаклизъм (така наречения Потоп), и високо развитата цивилизация изчезва......
  Има различни теории, относно произхода на Българите, но две от тях привличат моето внимание, както и големият въпрос: Тукашни ли сме, или сме дошли от източна Азия ( етническата супа )? Според различни доказателства, които подкрепят теориите, везните накланят ту в едната, ту в другата посока. НО...и за двете има доказателства, част от които споменавате и в тази статия, както и в коментарите под нея. Излиза,че и двете теории съвсем спокойно могат да претендират за достоверност. Излиза,че на тази база,аз съвсем спокойно бих могъл да предположа,че след като доказано ТУК се е развила тази допотопна цивилизация, след този катаклизъм, част от нея е останала по вътрешността на сегашните ни земи, а друга част е минала през Азия до Памир и Хиндокуш,оставяйки своя отпечатък до ден днешен НАВСЯКЪДЕ,след което се връща обратно. Това би могло да бъде подкрепено и от въпросното антропологично изследване за произхода на Българите. Мисля,че няма как азиатци да са дошли до тук да правят държава, пък и да изглеждат като европейци.
  Така,че от всичко казано до тук, смятам и двете теории за верни,с разликата,че в тази, която изказвам, давам пресечно точка между тях. Тоест, Българите сме били винаги тук, но според стечение на обстоятелствата, подпомогнати от Природата, сме отишли до Памир, където сме останали доста дълго, и сме се върнали обратно.
  Бих бил любопитен, какво е вашето мнение по този въпрос.
  Благодаря ви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че част от един народ остава по родните си места, а друга част напуска и колонизира далечни земи е нещо нормално. Нормално е и определена част от колонистите да се завърне в старата си земя.

   Като пример могат да бъдат посочени галите. Значителна част от тях напуска Галия и се отправя на изток. Тези галски колонисти нападат Тракия, Македония и Гърция. След време галските колонисти се разделят на няколко групи - първата се заминава за Мала Азия, втората се заселва в Тракия, а третата се завръща в Галия отнасяйки там плячката събрана от светилищата в Гърция.

   Тези гали, които се завръщат в старата си родина са толосатите, дали името на Толуза. Страбон свидетелства, че когато толосатите били покорени от римляните, в храмовете на толосатите било намерено златото ограбено от Делфи.

   Никой не оспорва тези факти, никой не смята за чудно, че след дълги пътувания и страшни войни част от галите се завръща обратно в родината си. Странното е, че някои хора у нас оказват фанатична съпровива, ако същият модел се приложи и при историята на дедите ни.

   Изтриване
  2. Чрез вашият отговор, да смятам ли, че споделяте за възможна подобна хипотеза за Българите.

   Изтриване
  3. http://prarodinata.blog.bg/history/2012/06/05/dylgoochakvanite-plochi-izpisani-na-kirilica-ot-vremeto-na-t.964033

   Изтриване
 24. Здравейте. И преди съм се натъквал на блога Ви но от вчера се позачетох. Искам да Ви поздравя за спокойния и аргументиран тон на дискусията и излагането на възгледите Ви, дори и наличието на известни грешки или по-скоро неправилно интерпретирани събития и факти.
  Ще си позволя направя няколко коментара по повод горния материал:
  1. Траките се считат за неавтохотонен народ (група народи). Засега не са ясно посочени като носители на "Желязната групировка", която измества предишната бронзова култура, но са "основния заподозрян".
  2. Как ще коментирате факта, че голямата част от надписите у нас са на гръцки език? И то надписи на владетели и висши чинове в държавата?
  3. Не зная какъв форум трябва да се организира или сдружение на честните хора занимаващи се професионално или самодейно с история, но няма ли да се тури кръст на практиката и до днес в учебниците нашите владетели да се "ханосват"? Включително и с моя помощ убедихме "Нешънъл Джиографик" (българското издание) да използва единствения засега правилен термин - владетел. Има най-много 3 надписа с "канасубиги", но броят на "архонт" е огромен. Докато не се намери нещо достоверно единственото название е архонт и така следва да се ползва.
  4. Правилното име на южната ни съседка е Рим а жителите й - римлани или най-точно ромеи, както сами пишат техните владетели. Литература по въпроса има предостатъчно.
  5. Нищо дотук при Вас не прочетох за преселнието на народите, а то е факт констатиран от съвременниците на събитието в цяла писмена Европа. Нищо не виждам за хуните, които са един от соновните двигатели на това преселение. Да се отрича навлизане в Европа на тюркски елемент (разглеждам тюркското като лингвистичен, а не расов признак), отделни монголоидни групи, ирано говорящи елементи и други, е несериозно.
  6. Така нареченият "Боцман" е беснеещ трол, изхвърлян от повечето сериозни форуми и сайтове. Но ако се водим от позитивизма, може да се отбележат и някои правилни изводи, нищо че човека е изтървал питомното да гони дивото. Как ще коментирате "федератската керамика" отсам и оттатък Дунава през римо-еленистичния период?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще се опитам да отговоря накратка на въпросите Ви:

   1. Липсват каквито и да е било доказателства за това, че траките са пришълци на Балканите
   - няма легенди, в които да се разказва, че траките са дошли от някъде
   - анропологичния тип на траките е типичен за Балканите
   - няма по-стари топоними и хидроними от тракийските

   2. Нормално е повечето надписи у нас да са на гръцки. До 7 век Тракия е провинция на Римската Империя. След извоюването на независимост през 681 г. значителна част от населението е говорело гръцки, който е бил и език на дипломацията.

   3. Аз лично смятам, че титлата на дедите ни е княз, не кан, или хан.

   4. Правилното име на южната ни съседна е Римска Империя.

   5. Хуните не са нов народ, те са старите скити, които обитават Добружда и Черноморските степи още преди времето когато на мястото на Рим е имало само овчарски колиби.

   6. За пръв чувам за федератска керамика, не съм запознат с този термин. Федерати означава съюзници, а съюзници на Рим са били хора от разричен етнически произход.

   Изтриване
 25. Ей мишко къде са ми коментарите. Ще триеш неудобните ли а? Там на къде си тръгнал цел нема да излезеш боклук, мамица ти скапана. Ще те съсипа, не всички са овце в стадото

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мишка може да се нарече някой, който страхливо се крие в сянката на анонимността :)

   Нагледал съм се на виртуални " мъжкари " ...:)

   Изтриване
 26. Мдаа.
  По този начин заветът на Кубрат придобива по-друг смисъл и излиза, че Аспарух спазва бащината си повеля, а не, както досега беше прието, че синовете на Кубрат не са го послушали и българите са се разпръснали на различни страни.
  Това трябва да е и националната ни доктрина - обединението. Вече не сме в позиция да водим война с оръжия, но може да водим война с лъжите относно нашата история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-успешните войни са тези, които се водят без оръжие.

   Изтриване
 27. Турци и гърци доста труд са хвърлили за унищожаването на историята ни! Разбра се с любезната подкрепа на Римокатолиците!
  Надявам се хора като Вас да направят този техен труд да отиде на вятъра!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Великите народи винаги имат много врагове, това е неизбежно. Колкото до премахмането на лъжите, това не е дело, което трябва да подеме един човек. Повече са нужни и слава Богу, има такива!!!

   Изтриване
 28. zraveite imam edna rimska moneto sas dupka may e se4ena moje da se svarjete sas men

  ОтговорИзтриване
 29. Възникването на Дунавска (Аспарухова) България, както и това на Волжска (Котрагова) България трябва да се разглеждат като част от експанзията на Кубратовата Magna Bulgarica. Така поне може да се интерпретира Генеалогическото дърво на българските владетели по Щритер, който (през 18 век) номерира Кубрат с №1 и официализира признаването на държавата му към 634 г. Петимата му сина го следват с №2 всеки... и така до края на второто българско царство (Щритер не е доживял да види третото, формирано около 100 години след смъртта му). Генеалогичното дърво е публикувано в http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/Bulgaria,_terra_europeansis_incognita.html , а една страница (от общо пет), съдържаща времето на цар Самуил, може да се види като част от статия в "Ави-Тохол" №33.

  Малко повече относно горната експанзия може да се прочете в https://www.academia.edu/16690530/Magna_Bulgarica_as_source_of_arguments_for_the_EurAsian_Union ; вариант на руски език се съдържа в "Ави-Тохол" №35.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, не съм сигурен, че думата експанзия е най-правилната в случая. За експанзия говорим когато има разширение върху чужда територия. Разбира се по времето на Аспарух Тракия е провинция на Римската Империя, погледнато така, можем да говорим за експанзия, но поне за мен целта на Аспарух не е толкова завоюване на чужда земя, а обединение на роднините.

   Изтриване
 30. ирена янчева6 март 2016 г., 17:43

  Здравей, Павле ! Напълно подкрепям твоето становище, което са основава върху древните автори - равенство между българи и траки; войната през 681 г., водена от Аспарух е война за освобождение на българските територии, а не за нахлуване, чиито краен резултат е обединението между северните и южните племена; не настъпват никакви нови промени на Балканите в обичаи, календар, топоними, хидроними и др., а строежите с квадри са от 4 в. пр.Хр.. Тук научих и ключови данни от теб, за което благодаря - походите за освобождаване на българските земи на юг от р. Дунав не престават дълго време - от 3 в. от н. е. до 6 / 7 в. от н. е. !!! Мисля, че най - силните доказателства в статията са свързани с гроба на Аспарух ( загинал в битка с хазарите край р. Днепър, Украйна, след обединението на българските земи ), името на Аспарух, което е тракийско по произход ( епитет на Хероса - Аспиос, " кон " )и данните от Именника на Българските Владетели ( преди Аспарух са властвали петима князе на север от р. Дунав ) !!! Искрени поздравления за вложения труд и смелата, принципна позиция в науката, която отстояваш ! Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 31. Добре написано, тази информация трябва незабавно да замени made in Russia пропагандата за славяни и прабългари, създадена около XVI век, за да обслужва конкретни интереси. Тя гласи, че руснаците са истинските 100% оригинални и чисти славяни, а ние, българите, разбира се, идваме от Русия, но лошите азиатци прабългари били една тълпа хора успяват да претопят многобройните славяни и да съсипвят ценния славянски ген и някак си от 100% русите, високи и синеоки славяни при смесването им с минималното количество мургави, ниски, кривокраки подчовеци, някак си магически свръхдоминантния азиатски ген убива славянския и, магически това дава резултат, че по-голямата част са от средиземноморски, алпийски и динариден расов тип, ненаблюдавани при въпросните 2 групи създали нашата държава задължително през 681... и знаете как след освобождението, не-извършено от чиста доброта, а в опит на преследване на имперските амбиции и то започнато след огромни протести из цяла Европа и особено в Русия, последните направиха опит да създадат марионетни правителства, командвани от тях, след като плана се провали и истински патриоти управляваха, Ал. Батемберг, Стефан Стамболов и др., как имаше атентати, бяха свалени, избити. При отказа на българските велики политици да играят по руската свирка знаете, техните слуги Сърбия и Гърция, както и самата Руска империя извършиха редица
  предателства и вероламства и получиха български земи, в които с разрешението и одобрените се извършва геноцид над българите. Освобождаваха ни през 1916 в Добруджа и 1944... знаете как. През цялото време поддържането на русофилството, основно чрез "славянските братски" измишльотини, спомогна значително за поддържане имиджа на Русия сред Българите, като освободители, братя, които Русия се опита да подчини, ако ли не успее - да ни съсипе, унищожи, дори и през турското робство, прочетете за опитите за изпразване на българските земи с цел заселването им с руски колонисти за осъществяване на вечната мечта - проливите от ето от този линк четете за тогавашните трикчета на "славяните" спрямо техните "православни братя": http://www.faktor.bg/bg/articles/politika/na-vseki-kilometar/-tragediyata-na-tavriyskite-balgari-razbiva-lazhata-za-ruskiya-i-savetskiya-osvoboditel-48749
  Питането ми е каква точно е етническата композиция на руснаците, аз доколкото знам те са смес от венди, фино-угрски племена, кипчаки и изввестен монголоиден елемент. Как се случва езика им да е базиран на българския? Чрез "църковнославянски" от църквата или от тракийски преселения в Русия и ако е имало, то те дали ли са съществен генетичен принос, защото българите не приличат много на руснаците по външност. При втората възможност, може дори българите да са спомогнали за консолидирането на тези народи в един единен руски народ, също и чрез заместване на техните езици с тракийския. Също да питам паисиевата история наистина ли се е казвана История СлавЯнобългарска или е било История СлаВНобългарска или това за славянобългарската е фалшификация на панславистите, подменящи българската история с измислици?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Излиза че не само простотията, но дори глупостта нямат почивен ден...Именно това тъпо, просташко държание работи в полза на тези, които се смятат за русофили.

   Човече, има издания на История Славеноболгарская от началото на ХХ век,намери ги, прочети и ще разбереш как стоят нещата.

   Изтриване
 32. Господин Павел Серафимов моите уважения към труда ви, аз имам един въпрос, защо прабългари имат бог наречен "Тангра" и от къде идва тази дума. С уважение Аксиния.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реално няма нито едно сведение относно това, че старите българи са почитали бог с име Тангра, няма и сведение за това, че са били монотеисти.

   Според Теофикакт Охридски старите българи почитали слънцето, луната и звездите, а това показва, че в никакъв случай не може да се говори за монотеизъм и култ към Тангра.

   Патриарх Фотий също говори за много богове при старите българи, той казва за дедите ни - отказаха се от бащините си богове и свещени действия...

   Просто няма византийски автор, който да е писал за религията на старите българи и да е споменал Тангра.

   В ново време, под влияние на чужди учени, нашите учени приемат вярването, че старите българи са били тюрки, а тюрките имат бог когото те наричат Тенгри хан.

   Ето това е причината да се пусне измислицата, че старите българи са почитали Тангра и, че са наричали владетелите си ханове.

   Още от края на 30-те години на ХХ век се знае, че старите българи няма как да са били тюрки, понеже антропологичното изследване на около 11 000 българи показва, че ние сме смесица само от европейски раси, като доминантния тип у нас е понтийския, а той е характерен за най-древното население на страната ни - траките.

   Също така, още от началото на ХХ век се е знаело прекрасно, че езика на старите българи просто няма как е бил тюрски поради пълната липса на тюрски казвания на селища, реки, местности.

   Реално, това, което е преподавано в училища и университети не е основано на истина, не е основано на факти, а на желания на чужденци целящи да ни унижат.Тъжното е, че български учени са съдействали и все още съдействат на това престъпление срещу българщината.

   Изтриване
 33. според достоверни източници забележете името Боганатар или българинът в превод името му Е Още Боян булгар и други сходни имена които описват името на лао дзъ. Това е 5 века преди христос този човек се ражда от рода Дуло.Този род се споменава и в документ от гробница в китай датираща от 16 век преди христа .Къде то е описано пътешествие на императора до ланината ЯН или днешен алтай .Повреме на пътуването си той е преминал в подножието на планината населяван от рода Дуло които са били част от неговата империя

  ОтговорИзтриване
 34. Каква е връзката с белите пирамиди в Китай?

  ОтговорИзтриване
 35. Тази статия е удар в десетката, но според мен има нужда още да се развие. Точно защото е много добре прицелена.

  1. На всеки му е ясно, че когато един народ бяга от голяма и силна заплаха, се налага армията да остане и да пази гърба на преселващите се жени и деца (мъжете тогава са били в армията).
  2. Също така, когато бягаш от голям и силен враг(хазарите), не отиваш да воюваш с друг още по-голям и още по-силен като римляните, най-малкото, защото ако си в състояние да победиш римляните (по-големия и по-силния враг), при това с част от армията си, то какво да кажем за хазарите и защо да бягат българите от тях.
  3. И за капак, нормално е синовете на Кубрат да следват завета му и да стоят заедно и единни пред опасността, защитавайки родната земя, а не да се разпилеят и да бягат в различни посоки, изоставяйки Батбаян и родината. Само 15 години след смъртта на Кубрат.

  Така че на много хора отдавна им е ясно, че походът на Аспарух е бил целенасочен, добре подготвен и перфектно планиран, за да постигне успех срещу най-силната армия на Земята по това време - римляните. Какво говорят е друга история.

  Това, което в статията е пропуснато, но пък спокойно може да се добави, е, че Аспарух основава новата си столица на съвсем не случайно място - Онгъла. Да, вероятно мястото е избрано така, че да осигурява отлична защита срещу голям и силен враг, да намирало се е в средата (приблизително) на териториите населени с траки, на запад от Черно море, но има и още нещо.

  Онгълът се намира(л) точно срещу Фанагория - столицата и на бащата и на брата на Аспарух. И на същата географска ширина. Това трудно би се получило случайно!!!

  Онгълът е бил разположен на остров Певка(и). А това никак не е случаен остров. Точно там, през 355 г. пр. н. е., Александър Македонски търпи поржение от трибалите, водени от Сирм. А трибалите също са тракийско племе. Така че не може да се отрече наличието на приемственост .... при все 1000-та години отдалеченост във времето.

  Аспарух не спира, след победата при Онгъла, а продължава напред, дълбоко в земите на ИРИ, при това без да е гонен от каквито и да било хазари. Това е целенасочено действие за завладяване или отвоюване обратно на предишни владения (прародината). Означава и че Аспарух е бил спокоен за гърба си., и не се е притеснявал от хазарите.

  Кубрат умира около 665 г. а Аспарух води война с ИРИ 680 г. Връща се да защитава родината през 701 г. когато загива и той самият. 20 години след победата над римляните. 20 години той е бил спокоен за родината си, за братята си, за българите там. И се връща чак когато има сериозна опасност, въпреки, че той самият вече е на 60 години!

  Критиките ми към статията са, че намесването на обобщеното понятие траки (а то освен обобщено е и чуждо и обидно) не е много подходящо тук. Първо защото тези хора (предците ни) се смятат за българи и второ, защото римляните ги смятат за българи.

  Също така, Константин Погонат е бил наясно, че армията му включва много тракийци, и няма как да не е предвидена възможността те да се обърнат срещу ИРИ. Почти съм сигурен, че преди тази важна битка, войниците с подобен произход са били извадени от състава. Не съм и срещнал източник, посочващ информация за войници, преминаващи от страната на римляните на страната на българите. Най-малкото, след това действие щеше да има децимация, която обикновено не остава скрита.

  И един въпрос - каква е информацията за присъствие на цивилно население с похода на Аспарух ? И
  Има предположения за около 20 000 души. Има и прилична вероятност да се смята, че походът на Аспарух е бил основно военен, защото при 8-10 000 мъже, от останалите 20 000 човека с него поне 10 000 са били жени, което означава че почти не е имало деца и възрастни хора. За възрастните мога да се съглася, но за децата не. Това би означавало, че цивилното население е идвало в Дунавска България и след 681 г.. Или си е било там.

  И още един въпрос: На о-в. Певка, е бил роден и краля на вестготите - Аларих I, дали има някаква връзка, или просто се дължи на удобството и естествената защитеност на мястото?

  ОтговорИзтриване
 36. По тази тема бях публикувал в основни линии тезата, която развива в 1930 г. архимандрит Кирил Рилски в своята книга „Българската самостоятелна църква в Илирия на Балканския полуостров и нейната апостолска древност".
  За любознателните: https://istoriazagadki.blogspot.com/2017/12/blog-post_17.html

  ОтговорИзтриване
 37. господин Серафимов останах с впечътлението, че голама част от територията на Стара Велика България не я вписвате в границите, ако е така като я описвате, как се вписва Волжска България в историята,
  или става въпрос само за дунавска, вие имате статии на тази тема, но все пак, направете и някакво проучване за българското влияние и на изток, за Бат Органа примерно, а и друга информация ако има, евреите дали нямат някаква информация за Стара Велика България от хазарите.

  ОтговорИзтриване
 38. Искам само да отбележа,че последните генетични изследвания показват абсолютното генетично несходство между траки,българи и така наречените руснаци.Освен това названието руснаци е прието официално след Петър Първи неправилно и насилствено с негов указ,наричайки истинските руси(от Киевска Рус)малоруси,а московитите-великоруси.Аз също не знам под посочените от вас потомци на траките,които сте изброили и в тях включвате руснаци,кои точно руснаци имате впредвид-сегашното население на Русия или някогашните руси от Киевска Рус,сега Украйна.Моля ви да се уточните аргументирано.Освен това има прекалено много информация,че сегашната история е резултат на много манипулации и тълкувания извършени през средновековието и в трудовете си д-р Ганчо Ценов точно това доказва.Аз лично имам съмнения,че определението славяни произхожда от названието словени,за които се има впредвид народите,до които е стигнала българската(не славянската) азбука и език на учениците на Кирил и Методий.Това название после е прието като общо название на народите,които говорели и пишели на език,сроден с българския.Впоследствие това название се е промъкнало като редакция на по стари хроники и трудове на всякакви пишещи и отразяващи исторически факти,много от които са били обременени от принадлежността си към други вероизповедания и вражески на българите държави.Не искам да възприемате написаното от мен като начало на спор,а по скоро като молба да аргументирате и уточните твърденията си.По принцип изключително много уважавам вас и труда ви и се надявам да приемете забележките ми като приятелски спор.Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Костов, названието руси, росси е повече от хилядолетие по-старо от Петър I, a иначе сте прав за това, че дедите на руснаците са московците, докато руси, малоруси е изконно име на украинците.

   Относно предположенията Ви за произхода на името славяни, Ганчо Ценов е ясен - в дрввността това не е било колективно име на много народи, а се явава новото име на гетите.

   Имената славени и гети означават едно и също на арийски - славни, възпети. Проверете сам какво е значението на gayate, giita, srava, slava на ведически санскрит.

   Изтриване
 39. Поздравления, г-н Серафимов. Моите най-дълбоки уважения. Трудна, но важна и достойна мисия сте поел. Позволете ми да Ви попитам /ако сте проучили въпроса,защото сякаш е слабо застъпен в учебниците ни/ - какво се случва в и с отвъддунавските територии на България след завладяването ни от Византия? Доколкото знам, Византия не преминава Дунава,но там е съществувала българска администрация. Благодаря!

  ОтговорИзтриване