13.08.2013 г.

БЪЛГАРИ И ГЪРЦИ В СТАРИТЕ ИЗВОРИ


Всеки народ има свой особен облик. Едни хора са храбри, силни, справедливи, други пък са коварни, слаби и лишени от мъжество. В продължение на дълги векове различни автори са давали своето мнение за качествата на нашия народ. Същото е направено и за гърците. Разгледаме ли древните извори ще установим, че за разлика от южните ни съседи, нашите предци са представени в доста по-добра светлина.

Преди около 2000 години Тит Ливий предава думите на римски военоначалник – "Ето, македонци, траки и илири – все силни и войнствени народи, докато сирийците и азиатските гърци са най-долният човешки род, годни само за слугуване". (T.Livy, History of Rome from its foundation, XXXVI-17).

За коварството и безчестието на на гърците пише и Вергилий - “Timeo Danaos et dona ferentes”  Страхувам се от данайците (гърците), дори когато носят подаръци. Тук става дума за постъпката на данаевите дъщери, които убиват своите мъже през първата брачна нощ. Гръцкото двуличие е забелязано и от Ювенал, който употребява следния израз – “Natio…comoeda est” – Това е народ на хитри преструвачи (A.N.Sherwin-White, Racial Prejudice in Imperial Rome, p.74).

Татиан Асирийски реагира с възмущение на гръцкото самохвалство. Старият автор напомня на възгорделите  ce гърци, че" те дължат знанията си по птицегадателство на фригите, че Орфей ги е научил на песни, музика и мистерии, че от египяните е взета геометрията, от финикийците азбуката, от вавилонците астрономията"...и въпреки гова гърците имат наглостта да си припишат тези неща...


Докато Юстиинан Велики хвали тракийската храброст и мъжество, то Прокопий Цезарийски споделя за гърците, че са страхливи и негодни за военна служба  (В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965, стр.62).

Доста време след Юстиниан, един друг благородник – Робърт от Лондон споделя следното за гърците – Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си.... (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.50-51).

Дори и главата на Римо-Католическата църква не се изказва ласкаво спрямо гърците предупреждавайки българският цар Борис I – И тъй, не следвай гърците защото те си служат винаги с лъжливи доказателства, винаги се занимават с коварни хитрости.“ (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.35-36).

Много преди папата, историкът Страбон  свидетелства за това, че гърците са тези, които разпространяват корупцията и упадъка на морала -Но нашият начин на живот е повлиял за промяна към по-лошо у почти всички народи, въвеждайки сред тях лукса и чувствените удоволствия, както и измамите, нужни за задоволяването на тези пороци, водещи до безброй прояви на алчност. Тъй щото много от тази порочност е завладяла и варварите, и номадите, както и останалите. “ (превод – Валерий Любенов Русинов


За моралните болести на гърците споменава и Марк Порций Катон - “The Roman historian Livy recorded that Cato told the Roman Senate: “The better and the happier becomes the fortune of our commonwealth day by day and the greater the empire grows – and already we have crossed into Greece and Asia, places filled with all the allurements of vice, and we are handling the treasures of kings – the more I fear that these things will capture us rather than we them...

Cato was not a prophet of God. But he had a very good understanding of the practical morally corrupting effects which Greek philosophy and culture had had on Greek society by that time. Cato knew that Greek philosophers had mostly advocated or at least passively accepted paedophilia or pederasty, public nudity and other immoral practices...” 

http://internetbiblecollege.net/Lessons/Cato%20Predicted%20Greek%20Philosophy%20And%20Ethics%20Would%20Destroy%20Rome.pdf

На малцина е известно, че Демостен е осъждан два пъти за корупция. Повечето хора не знаят, че гърците са първите фалшификатори на монети. Диоген, известен с фразата си – Търся човек...е пооткраднал от среброто предназначено за сечене на монети.  Гъркът Харпал задига хазната на Александър Велики, а атиняните укриват мошеника. В последствие се разбира, че атинските политици са приели подкупи от Харпал и поради това са му дали дали убежище. 

Законодателят Солон организира опрощаване на дълговете и в същото време казва на приятелите си да заемат огромни суми...които никога няма да върнат (май това е примера, от който са се поучили нашите кредитни милионери:)  Темистокъл казва, че няма смисъл да си лидер, ако не се самообогатиш и не направиш и приятелите си богати с властта, която имаш...Педерастията, която не е нищо друго освен насилие над деца е считана за нещо нормално от дедите на нашите южни съседи. Сам Херодот признава, че гърците са запознали персите с педерастията – История, I-135 - …from the Hellenes to have commerce with boys.


Естесвено дедите ни са опознали гърците най-добре. Благодарение на вековната близост и общуване, предците ни са възникнали поговорките – Дето грък стъпи, трева не никне, Грък лъже и за девет цигани, Грък лъже и сам си вяра не хваща... (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.69).

Някой може да възрази, че негативният облик на гърците може да е създаден от техните противници. Разбира се съперничеството може да стане причина да бъде очернено името на един народ. Ние обаче разполагаме с данни, че самите гърци се хвалят със своето коварство и подлост. Псевдомаврикий споделя следното – Добре е с измама, нападения и глад да се вреди на врага...Измамата често помага на войната... (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.26).

Принцеса Ана Комнина разказва без капчица срам как баща й коварно заблудил богомилският лекар Василий. Поканил го в дворецът си под предлог, че желае да прегърне богомилството, но щом Василий идва, бива хвърлен в окови. По- късно е изгорен на клада заедно със своите съмишленици. Гъркинята описва със сатанинско задоволство пламъците на кладата, треперенето на жертвите и тяхната ужасна смърт (Л.Брокит, Богомилите от България и Босна, с. 49-52)...

Дедите ни също са проливали кръв, но при съвсем други обстоятелства. На бойното поле нашите предци са били впечатляваща сила. Не случайно Енодий ги нарича – Страшните за целият свят българи...Касиодор твърди, че българите са народ, при който е стоял на почит този, който е купувал своето достойнство с кръвта на противниците си...(Г.Ценов, Праотечеството и Прародината.., с.59, 63). Лъв Дякон казва за цар Симеон – вождът на мизите Симеон е бил човек смел и твърде войнолюбив ...(П.Ангелов, България и Българите...с.198).

Понякога дедите ни са били сурови към противниците си, но не без причина. Никита Хониат обяснява жестокостите на цар Калоян с това, че той не можел да търпи повече гръцкото коварство, неверният им нрав и променящото се ежечасно поведение. – (П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците VII-XIV век, с. 248).

За разлика от гърците, които избождат очите на 15 000 войници на цар Самуил, то българите са известни със своето хуманно поведение. Летописецът Георги Пахимер твърди, че българите имат обичаи да освобождават невредими пленниците, с изключение на знатните и големите (П.Ангелов, България и Българите...с.110)

Разбира се благородното поведение на нашите деди не е накарало всички гърци да кажат добри думи. Теофан нарича предците ни мръсен и нечист народ. Константин Багренородни използва определението – богоомразен народ. Георги Монах гледа на дедите ни като на надменни и дръзки хора...Друг гръцки автор най-нагло нарича българите неблагодарници понеже се дръзнали да нападнат тяхната земя в Тракия и Македония - (П.Ангелов, България и Българите...с.90-91)

Омразата на южните ни съседи може да се обясни с едно изказване на Агатий Миринейски. Старият автор пише в една от работите си - Тези, които се сближават с нас и приличат на нас, ние сме свикнали да считаме за приятели и добри хора, а да се отчуждаваме и отвращаваме от тези, които ни превъзхождат.(П.Ангелов, България и Българите...с.129)

Eто и обяснението за гръцката омраза към нас акто духовно, така и физически предците ни са превъзхождали гърците. Георги Акрополит описва българите като едри на ръст и добри на вид. Друг автор -Никита Хониат споделя за Иванко – Той беше висок на ръст, извънредно съобразителен и с голяма физическа сила. (П.Ангелов, България и Българите...с.61-62).  Разбира се не само българските мъже са впечатлявали с външният си вид. Красотата на българската жена е пословична... Чуждите пътешественици от епохата на османското владичество не крият възторга си от хубостта, ведрия характер, физическата и нравствена чистота дори на обикновените български селянки. Един средновековен персийски поет е споделил със своите читатели – красива като българка”. (П.Павлов, Забравени и Неразбрани Събития и Личности от Българското Средновековие, с.183).

Друга причина за ненависта на южните ни съседи е това, че не са успели да ни асимилират, както са направили със стотици хиляди наши роднини в далечното минало.В древността цяла Гърция е била обитавана от дедите ни. Най-старите топоними и хидроними потвърждават това. Да не забравяме и историческите извори, поставящи траки и пелазги като изконно население на Гърция...

Апетитът на южните ни съседи за земя е бил ненаситен, но на територията на страната ни те срещат нещо уникално. Тук хората са корави и безстрашни. Тук е родината на богът на войната. Тук с малки изключения, населението не желае да приеме гръцкия език и упорито държи на своя. Гърците успяват да омаят западния свят, но не и българите. Като отмъщение за това южните ни съседи създават безброй лъжи за дедите ни. Изкарват ги чужд народ, за да оправдаят претенциите си за Тракия и Македония.

За жалост тези лъжи бяха повторени повече от 1000 пъти и доста им повярваха. Поради тези лъжи светът придоби грешна представа за произхода на нашия народ. Ако се знаеше, че ние сме най-старото балканско население, ако се знаеше, че ние сме разпространили искрата на познанието в Европа, то съдбата ни щеше да е друга...

Все още не е късно светът да научи истината. Все още не е късно България и българите да си получат заслужената слава. Хиляди години наред дарявахме различни народи с блага, редно е днес да получим нещо за заслугите си.


Използвана литература:
Female slaves are described as being prohibited from keeping their children, and Infants born of master-servant liaisons were destroyed

The Greek practice of pederasty came suddenly into prominence at the end of the Archaic period of Greek history; there is a brass plaque from Crete, about 650-625 BC, which is the oldest surviving representation of pederastic custom. Such representations appear from all over Greece in the next century; literary sources show it as being established custom in many cities by the fifth century BC.

32 коментара:

 1. Благодаря на Спарток за интересната статия!

  ОтговорИзтриване
 2. Истината боли, но има такива който не обичат и двете!
  Иван

  ОтговорИзтриване
 3. Иво Иванов. Какво дадоха българите на своите съседи? Най-изтъкнатия сръбски политик от близкото минало, Пашич, е българин според неговите думи, както и доста сърбомани влели се в интелигенцията на Сърбия, езикът на ВСИЧКИ ,,румънски" и молдовски князе, без изключение, и на тяхната дворцова канцелария е български, начело с Влад Цепеш, имената им както и произхода им е доказано български. Иконата на всички албанци - Георги Кастриоти, е родом, според някои изследователи, от село Ягнево, близо до Круя, майка му Воислава е българка, светилото за турците - Мустафа Кемал, има догадки да е помак от солунските села, незнайно защо неизследвано. За гърчолята какво да кажем - като почнем от династията Караманлис, та свършим до Марко Бочар (Боцарис) и Христо Българин (Вулгарис), минем през редица воеводи участвали във въстанието от 1821, всички са БЪЛГАРИ... От периода на т. нар. в Гърция, Македонска борба, българите облагородили гръцкия ген, стават хиляди... А, бе хора, какво сме ние, бе, какво е това люпило на водачи, и просветители, каква е тая земя дето ражда такива хора? А какво дадоха гърчолята през последните 2000 години на света? Отговора е - една кръгла нула. Колкото и обективен и здравомислещ искам да бъда, не мога да не изкрещя на целия свят - ТОВА ГО МОЖЕМ САМО НИЕ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес около 220 000 000 души ползват азбуката, която дедите ни създадоха и разпространиха.

   През 8 век Тервел спаси Европа от арабското нашествие.

   През 14 век българите забавиха значително турците на Балканите.

   Да изреждаме ли още ?

   Изтриване
  2. В едни не много стари извори съм чел за гръцкия фанариотски режим в България и за техния лозунг - "Вулгарос наме мини"(Българин да не остане). Същия лозунг е изтупан от праха и развят наново от гръцките андартски чети през воините за освобождение на Македония, както и у нас от 1945 година насам. По делата им ще ги познаете.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Н. Бъкстон е публикувал в своя книга писмата на гръцки войници, който се хвалят със зверствата си над мирното българско население.

   За ужасите в гръцкия концентрационен лагер Трикери също вече има информация...но нямаме държавници да потърсят поне официално извинение от страна на Гърция.

   Изтриване
 4. Иво Иванов. Колкото и шовинистично да звучи, колкото и да е неприятно на останалото човечество, трябва да признаят, че с огън и меч много народи могат да завладяват други, да ги мачкат и налагат ,, цивилизация", да асимилират и заробват, но духовно и миролюбиво да разпространяват светлина и познание, за огромно съжаление на всички, дори и на нас, го можем само ние. Без да искаме нещо в замяна, без скрити помисли и задни мисли, даряваме лидери, идеи и надежда. През вековете. За хората. Орфей, Залмоксис, Спартак, Кирил и Методи, богомилите, които разтърсиха устоите на средновековния свят, са все рожби на тая земя. Новатори, разбиващи догмите на своето време и правещи света по-различен и по-добър. Не споменавам откритията от най-новата ни история, през 20-ти век, родени след половин хилядолетно робство и гнет, когато името българи почти не е съществувало. Открития, пак в полза на човечеството. Само генетически може да се обясни тази способност на българите. Какво дадоха гърците? За съжаление през последните 2000 години, най-известните гръцки имена остават Онасис и Зорба гърка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, в думите ти няма нищо шовинистично.

   Шовинизмът между другото е родолюбието на другия...

   Изтриване
  2. Този път не мога да се съглася с Павел, поне относно шовинизма - той си е типично френско "изобретение", за което думата родолюбие е не на място. Според мен родолюбието е чисто и неопетнено чувство, докато в шовинизма заляга концепцията за собствено превъзходство над другите, високомерие и омраза.

   Izbul

   Изтриване
 5. Иво Иванов. Преди малко гледах едно филмче в ю тюб-а, където един човек даде обяснение на името Зевс. Обяснението беше толкова просто и логично, че не мога да повярвам как не е станало известно на всички. Като го чух имах чувството, че винаги съм го знаел и нещо все ми е убягвало, и сега като го зная, все едно, че съм наредил пъзел, който ме е тормозил дълго време. Името е бог Живец... И от там погърченото Зевс... Наистина няма по-логично обяснение, а и който е запознат поне малко с материята не може да не признае, очевидното. Моля за коментар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че името на Зевс е обяснимо със стблг. светъ- светлина...

   Изтриване
 6. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 7. НЕИСТОРИК
  Вероятно в тази тема ще бъде полезно това http://career.mu-sofia.bg/attachments/article/478/Avtoreferat.pdf

  ОтговорИзтриване
 8. Наистина странно. Народът, който твърди, че едва ли не е измислил всичко на този свят от известно време насам (поне 2000 години) не е сътворил нищичко. Освен, че измислиха няколко поредни схеми, как да харчат чужди парички :)

  ОтговорИзтриване
 9. Ето какво пише древногръцкият географ Страбон, живял на границата между старата и новата ера в труда си „География“:
  „Прочие, елините са приемали, че гетите са траки. А гетите са обитавали от двете страни на Истър, както и мюзите, които също са траки и са еднакви с народа, който днес се нарича мизи. От тези мюзи произхождат също и мюзите, които днес живеят между лидийците, фригите и троянците. А самите фриги са бриги, тракийско племе, каквито са и мигдоните, бебриките, медовитините, витините и тините, и, според мен, също така и мариандините. Всички тези народи, разбира се, напълно са напуснали Европа, но мюзите (мизите) са останали там. И Посидоний според мен е прав в предположението си, че Омир поставя мюзите в Европа (имам предвид тези в Тракия), когато казва:
  После обърна очи лъчезарни в обратна посока,
  вгледан далеч към родината на коневъдци тракийци
  и на мизийци, прочути в бой ръкопашен…“
  „По-нататък Посидоний казва за мизите, че поради своята набожност се въздържат от ядене на живи същества, а заради това – включително и от стадата им. И че за храна използват мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и по тази причина са наричани „богобоязливи” и „капнобати”. И има някои от траките, които живеят без жена; наричат ги „ктисти” и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх. За всички тези народи поетът говори като за „горди хипемолги, галактофаги и абии, най-справедливи хора”.“
  „Какво чудно има в това, че поради широко разпространената алчност между нас при търгуването, Омир е нарекъл „най-справедливи” и „горди” онези, които живеят най-малко от търговия и печелене на пари... „

  ОтговорИзтриване
 10. още от древногръцкия географ Страбон:
  "Есхил също очевидно се съгласява с поета, когато казва за скитите: „Но ядящите сирене от конско мляко справедливи скити.”
  И тази представа и до ден днешен съществува сред елините. Защото ние смятаме скитите за най-простосърдечните хора и най-малко склонни към злонамереност, и също така за много по-скромно живеещи и по-независими, отколкото сме ние.“
  „Защото между скитите номади има някои, които се хранят само с кобилешко мляко и превъзхождат всички други хора по справедливост. И те са споменати от поетите...“"

  ОтговорИзтриване
 11. отново древногръцкият географ Страбон:
  „И това са признаци за простодушието на варварите: Първо, че Сирм отказал да позволи дебаркирането, но въпреки това изпратил дарове и сключил приятелски мир, и второ, че келтите заявили, че не се боят от никого, но все пак над всичко останало ценят приятелството на велики мъже. Също така, Дромихет бил цар на гетите по времето на диадохите на Александър. Той, след като пленил жив Лизимах, който повел поход срещу него, първо му показал собствената си бедност, както и на племето си, а също и тяхната независимост от други, а след това го убедил да не води война с такива народи, а да се отнася с тях като с приятели; и след като му казал това, първо го приел като гост и сключил приятелство с него, а след това го освободил.“
  „Колкото до гетите, за древната им история ще премълча, но това, което е свързано с днешните времена е следното. Буребиста, гет, след като наложи властта си над племето, възстанови хората, чието състояние беше влошено от честите войни и ги въздигна до такава степен с помощта на физически упражнения, въздържание и подчинение на заповедите му, че за няколко години наложи голямо господство и подчини на гетите повечето от съседните им народи. И започна да става опасен дори за римляните...“

  ОтговорИзтриване
 12. Добър ден. За съжаление има една неприятна новина във връзка с една публикация в гръцки сайт от 16.02.2014, която има отношение към горепосочените въпроси, но в днешно време. Фактите говорят, че просто на някои са им плащали, както и сега се случва, да изопачават истината, за да настройват народите един срещу друг. Ето поредната провокация от страна на гръкоговорящи граждани, явно желаещи да всяват раздори между живеещите на територията на Гърция представители на различни етноси. Явно това, което става днес, е ставало и в миналото. Този факт обяснява много тайни и загадки в историята. В тази статия, на която вече са се заели наши сънародници от подходящите инстанции и разполагащи с нужната информация да отговорят адекватно и компетентно, се петни името на български Светец, на българи с духовен и културен принос, на български светини. Статията на гръцки е написана изключително исторически и православно неграмотно и некомпетентно (може би нейният съставител е имал достъп до фалшифициращи и изопачаващи истината извори) и се намира на адрес http://www.sakketosaggelos.gr/Article/5297/ .

  ОтговорИзтриване
 13. източник публикуван в интернет: "Латински извори за българска история-том 2", изд. БАН:
  Анастасий Библиотекар
  Писмо до папа Адриан II
  2.Българите скъсват с римската църква (стр. 196)
  „ Разбира се, най-после трябва да припомним, и за да се предпазим в бъдеще, по-точно да предадем в писмена форма че на същия събор (Съборът в Цариград през 869/870 г.) не е било решено нещо повече или по-малко от това, което се намира в Римската църква, записано в гръцкия протокол на заседанията, и се потвърждава от поставения в архивата на същата църква достатъчно точен латински превод, и което, потвърдено с подписите на местоблюстителите на всички патриаршески катедри, и дори на самите императори, и на всички предстоятели, стои и до сега подпечатано, за да не би с течение на времето случайно да се открие, че константинополци, по свинския си обичай са прибавили или променили нещо в гръцките протоколи на този свещен събор...“
  „...Защото цяла Дардания, Тесалия, Дакия и двата Епира, а също и останалите области покрай Дунав, се управлявали и ръководели в старо време главно от вашата апостолическа катедра. Но след като римските императори, които сега се наричат гръцки, станали покровители и подбудители на различни заблуждения и никак не се побояли да разкъсват с различни ереси светата Христова църква, Бог разкъсал властта им и по решение на небесния съд, те най-сетне престанали да управляват в западните части, и най-сетне, докато се опитвали безуспешно да победят със своята порочност римските първосвещеници, и им налагали различни наказания, загубили напълно властта си на Запад. Ако и да загубили властта си над Запада, те все пак се стараели да убедят римските първосвещеници, понеже не могли вече да им заповядват, че трябва да се прояви благосклонност към техните оскърбени чувства. Но понеже римските първосвещеници, стоейки заедно с Петър на скалата на истинското изповедание, могат да слушат гибелното внушение но не могат да му се подчиняват, скоро те, като не могли да ги оскърбят по друг начин, преместват наследените древни граници, унищожават привилегиите на апостолическата катедра и похищават почти всички права за разпределяне на диоцезите... Обаче благочестието на княза се увеличило дотолкова и той се изпълвал дотолкова много с чувство на почит към блажения Петър, че един ден хванал със собствените си ръце косите си и пред погледа на всички се поверил на римските пратеници, като казал: “всички боляри и всички народи на българската земя да знаят, че от днес, след Бога, ще бъда слуга на блажения Петър и на неговия наместник.“ Слушайки от ден за ден това, гърците завиждат, и жадни за такава слава, търсят различни хитрости, за да могат да го отклонят от римската катедра, като му изпращат непрекъснато многобройни дарове, и му представят твърде често софистически доказателства. А той останал като непоколебим стълб, докато най-после бил измамен от гърците, които му пишели и говорели, че в Константинопол е бил повдигнат канонически спор между римските викарии и патриарх Игнатий за тази страна – дали тя трябва да се подчини на Римския или на Константинополския първосвещеник... „
  „...Прочее, известно е, че гърците, при удобен случай на тържествени вселенски събори са постъпвали често така и че поради своето лукавство, дори коварство, злоупотребяват с общите постановления и дори дръзко променят по свое желание всичко, каквото намерят за добре, като ту съкращават, ту добавят или променят, понякога в отсъствие на съюзници, понякога в скрит ъгъл, понякога извън събора, понякога след събора. И така, всичко, което се намира в латинския кодекс на заседанията на 8-мия събор, е лишено от всеки белег на измама. А каквото случайно се намери в повече в гръцкия кодекс на същия събор, било за българския диоцез, било за друго, всичко е опетнено с отровата на лъжата...“

  ОтговорИзтриване
 14. "През 1876 американският публицист Макгахан в своето „Трето писмо от България“ пише:
  „Аз мисля, че хората в Англия и изобщо в Европа имат твърде погрешна представа за българите. Винаги чувах да се говори за тях като за обикновени диваци, които не били по-цивилизовани от американските индианци. Аз бях учуден и вярвам, че повечето от моите читатели ще се учудят, когато научих, че почти няма българско село без училище. Тези училища, където не са изгорени от турците, са в цъфтящо състояние. Те се издържат посредством доброволен данък, с който българите се самооблагат, не само без да бъдат принуждавани от правителството, но и напук на всички спънки, създавани от корумпираните турски власти. Образованието, което се дава в тях, е безплатно и всички – бедни и богати – се ползват от него. Няма българско дете, което да не знае да чете и да пише. И накрая, процентът на грамотните в България е голям толкова, колкото в Англия и Франция... И друго – аз мислех, че изгарянето на български села означава изгаряне на няколко колиби, направени от кал, които нямат голяма стойност в действителност и които могат да бъдат възстановени. Бях особено много учуден да установя, че множеството от тези села са всъщност добре построени градове със здрави каменни къщи, че в много от тях живееха сравнително значителен брой хора, които бяха достигнали равнището на всички удобства, и че някои от тези села могат да служат за пример на много английски и френски села...“
  от „Българската писменост – Европейски феномен“ – Пл. Павлов, Ат. Орачев, Ант. Ханджийски

  ОтговорИзтриване
 15. 2.Титиан Асириец роден през 110г A.D. (Anno Domini 1 = 4 пр. Хр.
  "РЕЧ ПРОТИВ ЕЛИНИТЕ"
  1.Не бъдете, елини, враждебно разположени към варварите и не хранете ненавист към тяхните учения. Защото кое от вашите учереждения е получило начало не от варварите ли? Най-славните от телмисяните изобретели изкуство да предсказват по сънищата; карите - изкуството да предузнават по звездите , фригите и най-древните от исаврите по полета на птиците, кипърците по вътрешностите на жертваните животни. Астрономията са изнамерили вавилоните, магията персите, геометрията египтяните, писмеността Финикийците. Затова престанете да наричате свои изобретения това, което сте приели от другите". Орфей ви е научил на поезия и пеене; той пък е, въвел у вас посвещението в тайнствата. Тосканите (етрускит;К.К.) изобретили пластиката (ваянето;К.К.); чрез летописите египтяните са ви научили да съставяте историята. А от Марсия и Олимп вие сте приели изкуството да свирите на флейта: те двамата са фриги, двамата от заселниците, открили,хармонията на звуците на този инструмент. Тирсените изобретили свиренето на тръба, циклопите (тракийско племе;К.К.) обработването на медта; да пишат писма измислила, по свидетелството на Хеланик, жената, някога бивша царица на персите, чието име било Атосса.
  И така, оставете това високомерие и не се хвалете със своето красноречие; вие, когато сами хвалите себе си, използвате пристрастни- защитници. Необходимо е, за тези, които приписват на себе си подобна слава, ако те са толкова мъдри, да са чакали свидетелствата от други, и да биха били съгласни между себе си и в произношението на думите. А само у вас самите се употребява в разговори не една и съща реч: не е едно и също наречието у дорийците и атиците, и еолийците не говорят така, както йонийците (по-голямата част от тях са траки пеласги; К.К.). Какво тогава разногласие съществува между тези, у които не би следвало това да бъде, то аз не мога да реша, кого съм длъжен да наричам елин.
  27.Диагор бил атинянин, но вие го наказахте за това, че се подигравал над атинските тайнства; и, единствено четете неговите фригийски книги, а нас ни ненавиждате... "
  източник: http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t98335.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво го е казал Титиан Асириец! След него Йосиф Флавий също изопачава гръцкото самохвалство...

   Изтриване
  2. Да, примери явно има много. Но може би трябва да уточним, че по всяка вероятност цитираните древни автори в оценките си имат предвид преди всичко елинската/гръцката политика на държавни, обществени и други видове формации и институции и техните лидери, към които и отправят критиките си, за да не прозвучи писаното прекалено абсолютизирано и бъдат поставени всички под един знаменател и бъдат онеправдани несправедливо.

   Изтриване
  3. Не зная дали Титиан Асирийски и Йосиф Флавий са имали предвид само една ограничена група хора от елинското общество. Може и така да е...

   Изтриване
  4. Проблемът е, че е имало хора сред тях, които по ред причини са съумявали да манипулират успешно общественото мнение, използвайки похвата:"Крадецът вика: дръжте крадеца!". Така са изписани дебели томове и книги, казващи това, което би им било изгодно. За нещо такова пише и Св Паисий Хилендарски в своята "История Словенобългарска", описвайки нравите на нашите народи и някои исторически събития: „Гърците в началото не са писали подред, а сега нямат писано за всичко, което се знае за българите и за храбростта, която имали известно време. И не вярват, което у тях не е писано. У тях е писано по тяхна угода. В много наши ръкописи, книги и грамоти се намира писано от предишно време така, както и тук се написа отначало.“
   „В гръцките истории е писано, че Шишман и Страшимир сами повикали турците в България един срещу друг, но турците се опълчили и против двамата и завзели от тях България. Това писали гърците, но това не е истина; те прикриват своето лукаво дело. В началото техните летописци писали така, но руските и московските печатни истории показват, че гръцкият цар Мануил повикал изпърво турците против България и ги пуснал през море и по сухо срещу България. Така се почнала войната най- напред чрез гърците против България и цар Шишман.“
   „Гърците имали мъдрост и култура и много церемонии, а българите пък – неуклонна храброст и съгласие в боя. Така никак не били сговорни едни с други, докато привлекли върху себе си Божия гняв, погубили своето царство и държава и станали най-долни турски роби - и до тоя ден. Ако гърците и българите бяха имали любов и съгласие, турците не биха могли да ги надвият по никакъв начин, но самите гърци ги викали на помощ и сами се предавали в техните ръце. Турците ги оградили отвсякъде и ги покорили под своята власт и иго.“

   Изтриване
  5. За съжаление тези манипулации продължават и до ден днешен - писмено и устно. Фактите се преиначават, изопачават, черното се представя за бяло, а бялото - за черно, като потърпевшите се изкарват извършители на престъпления, на които самите те са жертви. Единственият лек е по някакъв начин да се представи истината такава, каквато е по подходящ начин така, че да осъзнаят, че и самите те са били манипулирани. Това никак няма да е лесно и ще срещне огромна съпротива, защото на никого не би му се искало да приме нелицеприятни факти, каквито има купища в историята, и при положение, че всичко е било представяно досега в противоположна светлина. А и едва ли много хора биха посмяли да кажат и напишат истината. Например, Св Паисий Хилендарски казва, че преди него и по негово време на Св Гора е имало 12 български манастира и повече от половината монаси на Св Гора били българи. От историята на Света Гора е известно, че много преди да стане монашеска република, от древни времена Атон е бил заселен с пеласги и скити. Страбон също пише, че Атон е бил заселен с тракийци. Миналата година в Гърция стана ясно че се е коментирал въпросът със Светогорските манастири. Една от тезите - всички Светогорски манастири били гръцки (въпреки очевидното, че днес там има българския Зограф, сръбския Хилендар, и руски манастир, и 3 български скита към някои гръцки манастири. В книга, писана през 70-години за Светогорските манастири пише, че някой отец казал, че Зографският манастир е гръцки. В изследване на подписа на игумен на един Светогорски манастир, което предаваха по радиото, изследователите търсеха сръбски, руски следи, и накрая след много трудности изказаха предположение, че по всяка вероятност е български и става въпрос за игумен българин. Не е лесно да се преборят с всички предразсъдъци, всявани през хилядолетията.

   Изтриване
  6. ето още факти:
   "Данни за положението в Зографския м-р в края на 30-те години от доклада на Стефан Гачев до пълномощния м-р Димитър Шишманов от 8 Юни 1938г.: ...гръцката власт в Света Гора има за задача да улеснява по всякакъв начин разпръсването и изобщо разкола между инородните братства“;
   „Въпреки прикритото гонение, на което се подлагат българския език и народ от страна на гърците, 100-на монаси извършват службата на български... Български език се чува по улиците на Карея, а нашият манастир се уважава като един от най-богатите манастири в Света Гора.“;
   и ето какво става след преминаването на двете съседски държави в противоположните лагери:
   След 1944 положението на българския манастир и скитове в Атон става истински драматично; минимално се намалява материалната подкрепа на манастира, и намалява броят на българските монаси. Най-важната последица е фактическото прекъсване на комуникацията между Зограф и България, а след 1953 и прекъснати контакти с Вселенската Патриаршия... Ангел Петров дава следната информация в свое писмо от 4 април 1949 до Министерството на Външните работи: „През Ноември 1945 в Солун било образувано дело срещу 13 български и руски монаси от Света Гора по обвинение, че по време на окупацията на Гърция са сътрудничили на германските окупационни власти. Според обвинението монасите написали обръщение до Хитлер, в което настоявали гръцката полиция на Света Гора да бъде заменена от българска. Монасите са обвинени, и защото по време на окупацията идвали в България да тръсят помощ за манастирите. В своята информация Ангел Петров напълно отхвърля тези обвинения и настоява, че меморандум за верноподаничество до Хитлер е бил подаден от гръцките монаси, а през войната българските монаси дори са давали убежище на гръцки партизани. Независимо коя е истината, съдебният процес завършва с осъдителна присъда за архим. Владимир Бъчваров, библиотекаря йером. Панарет, и още трима руски монаси, които са осъдени на 1 година затвор, последван от 2-годишно заточение на о-в Жакинтос. „
   от книгата на Момчил Методиев „Между вярата и компромиса – БПЦ и комунистическата държава 1944-1989“
   Става ясно, че в основата на всичките ни проблеми стоят политиката и пропагандата. А тяхната сила в лъжите и манипулациите се състои в човешките слабости и незнание. Най-надеждното и ефикасно оръжие срещу тях според мен е духовно - борбата със слабостите, но едновременно с това - и търсенето на историческата истина.

   Изтриване
  7. Една корекция за данните за Светогорските манастири по времето на Св Паисий Хилендарски само: ето по-точно какво пише той - става въпрос за времето, когато са защитили своята вяра 26-те Зографски мъченици : "... по това време в Света Гора били избити много отци от български род и останало незаписано колко са били. Бог знае имената им и ги е записал в книгите на живота. В това време манастирите били 12, четели на български език. Тогава по килиите и скитовете живеели много български монаси. В Света Гора българите били повече от гърците. И досега в манастирите, килиите и скитовете се намират стари български книги и царски грамоти... Сега там е останал за българите само един манастир Зограф, в който пострадали тия свети мъченици..."

   Изтриване