23.08.2014 г.

БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНА


Истината винаги излиза наяве. Понякога минава време, понякога съпротивата е жестока, но въпреки всичко истината побеждава. Днес ние сме свидетели на това.В миналото дедите ни траките бяха описвани като войнолюбиви варвари, които Рим покорява. Бяха положени много усилия да ни накарат да повярваме, че в края на Късната Античност, народът на Орфей е едно незначително малцинство, което е забравило своят стар език и култура. Някои автори признаваха плахо участието на траките в оформянето на българския етнос, но категорично отричаха възможността старите българи да са част от тракийския народ. Със славяните пък бе направена такава каша, че и академиците се оплитаха като петле в калчища.*

Днес, благодарение на антропологически и генетични проучвания става ясно, че не само не притежаваме гени типични за азиатците, но и, че българският народ е смайващо хомогенен. Това показва, че в никакъв случай не може да се говори за смесване на три различни народа след прословутата 681 година. Смесването на етнически групи на наша територия не е от този период, а от поне 6000 -8000 години по-рано.

Езикът, който говорим днес е само развита форма на речта на Орфей, Спартак, цар Ситалк и мъдреца Залмоксис. Ако това не бе така, то ние не бихме могли да обясним имената на древните тракийски премена с помощта на българския език. Представям кратък списък с названията на слабо известни древнобалкански етноними.

Abretteni – Абретените са траки от групата на мизите - Pliny V.xxxii-123. Наречени са така по името на областта Абретена. Тя се намира в Северна Мизия, недалеч от река Риндак (Rhyndacos). Страбон съобщава за Зевс Абретенски, който според стария автор е мизийски бог -Strabo 12.8.9. Топонимът Абретена се обяснява със стблг. обретати сен- намирам се, срещам се, т.е. Абретена = намерена земя. Наречена е така от древните мизийски колонисти, които са дошли от Балканите и са намерили добро място за живеене.

Бризеи- Brysае- Обитават Южна Тракия, река Нестос (Места) минава през земите им, съседи са на карбилесите и сапеите - Pliny, IV.xi-40. Бризеи може да се свърже с прилагателното бръз, бърз, т.е. значението на етнонима да е бързите, силните, смелите.

Вени, Beni за тях пише Плиний Стари, но не дава подробности - Pliny IV.xi-40. Името на това племе показва връзка със споменатият от Стефан Византийски тракийски град Βέννα - St.Byz. с.162. Вени прижежава значение търговци, обяснение можем да получим със стблг. венити-продавам.

Ентриби/Entriboi – За тези траки пише Стефан Византийски -St.Byz.Ethnica. Тяхното име се тълкува със стблг. съществително онтроба, диал.ентреба-вътрешност, утроба. Възможното значени е -хора обитаващи вътрешноста на страната, хора обитаващи постоянни жилища. Със същата семантика е и келтското племенно название атребати. Дж. Дотен стравнява атребати с ирл. adrebad- (habiter) живея, обитавам, брет- treb – (village) село – La Langue, 229.

Крестони, Crestoni. Херодот локализира крестоните в Южна Тракия споменавайки, че река Ехейдорос извира в Крестония – Her. 7.124, 7.127. Херодот съобщава за владетел на бисалти и крестони, който отказва да се подчини на персиският владетел Ксеркс, като забранява и на синовете си да следват персийската армия. Подведени от любопитство младежите се присъединяват към Ксеркс, но завърнали се след края на кампанията, те биват ослепени от баща си поради своето неподчинение - Her.8.116.

Земята на крестоните е наречена Грестония от Тукидид -Thuc. II.99 (transl. B. Jowett. Second edition. Oxford, Clarendon Press, 1900). Това де факто е правилното име. Племенното име грестони (крестони) се тълкува лесно със стблг. гренстивървя, отивам, идвам. Грестони (крестони) означава скитащи, хора, които са в движение. Тези траки са се занимавали с трансхуманно животновъдство. Заедно със стадата си те са търсели свежа трева – през пролетта в планините, а през зимата в земите край Бяло Море където климатът е мек.

Тукидид добавя и едно интересно твърдение, а именно, че сред крестоните и бистоните живеят пелазги (те са най-старото население, което и обитавало територията на Гърция) – Thuc. IV.109.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg/800px-Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg


Одони, Odones – споменати ти са от Стефан Византийски -St.Byz. Ethnica. Името на одоните е сродно на това на одомантите, свързано е с думата ода-вода. От същия характер е скитското (сарматското) племенно название удини, а и това на роднините им носещи името вудини. Удините са споменати от Плиний Стари – Pliny, VI.xv-38, а вудините от Херодот -Her.4.21, 4.105, 4.123.

Приянти, Priantae- Плиний Стари разполага тези хора по долното течение на Марица. Pliny IV.xi-41. Името приянти може да се обясни със санскр. priya-обичан, желан, свой, приятен и със стблг. приентъ-приятен, желан. Подобна етимология е дадена от Л.Гиндин предлагащ i.e. pr-aimer-обичам “Freunde”-приятели – Gindin, z.32.

Явно става дума за гостоприемни, миролюбиви хора, които със своята мъдрост и кротко поведение са спечелили уважението и възхищението на сънародниците си, а и това на чужденците. Такива племена е имало в древността. Херодот споменава за аргипеите, те прочути с благият си нрав и са считани за свети хора. Помагат със съвети при разрешаване на междуплеменни конфликти и дават подслон на бежанци от други места – Her. 4.23.


Списъкът може да се удължи прилично. Името на тракийското племе веси се обяснява със стблг. вьсъ-селище, т.е. веси означава заселени хора. Одриси се тълкува със стблг. одрина-ограда, т.е. одриси означава – хора живеещи в укрепени селища. Значението на етнонима витини е обитатели, етимология получаваме от стблг. витати-пребивавам, живея някъде.


http://restlesspilgrim.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/Map-Asia-in-Roman-Times.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Heinrich_Kiepert._Asia_citerior.Bithynia.jpg

Ако само едно-две тракийски племенни имена се тълкуваха със старобългарски думи, ние можехме да приемем това за случайност. Истината е обаче, че като цяло тракийските етноними се тълкуват на български език. Това показва, че няма никакво нашествие през 680 година. Единствените нашественици през Античността са римляни и гърци. Страната ни е била окупирана и екплоатирана повече от половин хилядолетие.

След много опити дедите ни успяват да сложат междуплемените различия настрана и да се обединят за общото благо. Така и става, съюзът между мизите наречени още българи и гетите наречени славяни* довежда до обединението на свободните тракийски земи на север от Дунава с тези, които Рим е тъпкал шест века.

Държавата ни се възражда за пореден път и се възражда с такава сила, че бившите окупатори треперят под властта й. Способността за възраждане, за издигане от пепелищата е типична черта на нашия народ. Богатствата могат да ни отнемат, могат временно да окупират земята ни, но духът ни не могат да пречупят. Когато желае, българинът може да стане свободен!*Моля ви, прочетете това пояснение внимателно и проверете сами фактите!

Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. 
През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите...Запитайте се – защо тази информация се укрива усилено?

Истинските славяни са гетите-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава- Така нареченият съюз между стари българи и славяни не е нищо друго освен съюз между два тракийски народа – гети, носещи ново име славяни и мизи, носещи ново име българи.

Понеже името на гетите-славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. 

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от лингвистиката с име на исторически народ.

Това, че немски и шведски са от една езикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.


Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни-гетите може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища.

23 коментара:

 1. http://letopisec.blog.bg/history/2014/08/18/rekviem-za-trakite.1290321

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пратиха ми вече тази статия...поредният турлю гювеч на Кирил Милчев :)

   Изтриване
  2. Седнете на масата заедно с Кирил Милчев да се разберете иначе и ти си "поредният турлю гювеч".....ясно ли ти е?

   Изтриване
  3. Анонимни господине/госпожо/госпожице, канил съм Кирил Милчев на среща четири пъти. Три пъти в родния му град и един път в София. Всеки път Милчев изпадаше в ужас и истерия и не благоволи да се появи нито веднъж. Ако Вие поемете ангажимента да ни съберете без Милчев да получи nervous breakdown ще съм Ви много благодарен.

   Изтриване
 2. Хора, на мен ми се струва, че създаването на кирилицата и многобройните езикови реформи в българския език, водят (може би случайно или пък не) до загуба на родова памет... Защото един съвременен българин неспециалист не може нито да прочете надпис на Линеар А, нито да разбере много от старите думи... А гърците постоянно обясняват имена и думи на техния език и с това се тупат в гърдите, че всичко тръгва от тях едва ли не... Какво мислите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че сте се заблудил. Прощавйте за откровеността, но няма как да се изразя другояче.

   Нито Линеар А, нито Линеар Б са гръцки писмености. Негръцките имена в Линеар Б са повече от "гръцките" Орфей, Дионис и т.н. Всяка лъжа е до време, а във века на информатиката лъжите се хващат лесно :)

   Изтриване
 3. Та в този ред на мисли, на мен като неспециалист ми се струва, че има доста прилики между покръстването ни от Борис I, и приемането на кирилицата... Някак си и двете навяват на гръцко влияние....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По времето на Борис I в Константинопол император е фригиецът Михаил...фригите не са гърци, нито пък са гърци Кирил и Методий.

   Изтриване
  2. Г-н Николов, имам чувството, че сте от групата хора, която смята, че Християнството ни е виновно за нещо? Християнството е естественото продължение за нас през първи век, когато апостолите са ходили по нашите земи лично. Приемането на Християнството, поне според мен, е плавен и лесен процес, предвид характера ни и отношението ни към света. Свети Цар Борис, прави Християнството официална държавна религия, точно с цел да имаме собствена автокефална църква, с Патриарх епископи и тн. Как си обяснявате "гръцкото влияние" със разцвета на българската култура и този златен Век, който е златен именно заради културата, а не заради боя.
   Друг съвет, въпреки че съм един любител: "Спрете да разглеждате Византия/Източната Римска Империя като гръцка държава. Тя не е такава.

   Г-н Серафимов, ще Ви благодаря за статия тук, за да не спамя.
   Само ще кажа, че само до преди пагубния Ньойски договор, българите в родопите си живееха по този начин през лятото на планината на паша, през зимата долу на Бяло Море. Само че изкуственото разделяне на Тракия унищожи тази практика. Затова и тези райони са така окаяни, другата причина е исляма, но това е друга тема.

   Изтриване
 4. Това " Така нареченият съюз между стари българи и славяни не е нищо друго освен съюз между два тракийски народа – гети, носещи ново име славяни и мизи, носещи ново име българи." никак не ми звучи убедително! Как става така,че на един народ можеш току - така да му туриш друго име?Човек би се съпротивлявал да променят собственото му,камо ли цял народ да се остави да му променят името.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно нормално е имената на народите да се променят. Днешните иранци са познати в историята под следните имена
   - артеи
   - кефени
   - перси
   -иранци

   Който е запознат добре с историята знае това...

   За гърците са се ползвали още имената елини и данайци.

   Днес за белгийците важи не само името белгийци, но също и фламандци.

   Холанците се разпознават не само като холандци, но и като нидерландци.

   Примери колкото искаш...

   Изтриване
 5. Не сте ме разбрали - не казвам, че линеарните писмености са гръцки, а че са предшественици на глаголица, а със създаването на кирилицата намалява познаването на глаголицата...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че кирилицата измества глаголицата, но именно благодарение на по-лесната кирилица става възможно да се просвети българския народ.

   Изтриване
 6. Казвам се Андон Каравелов и съм от София. Отскоро попаднах на сайта Ви. Във втората си младост съм - от няколко дни съм пенсионер. Обичам историята и от десетина години интуитивно стигнах до Вашата хипотеза и търся доказателства, за да заприлича на теория. Благодарен съм, че Вие подавате доста доказателства в тази насока. Доста често не съм съгласен с Вашите заключения, но не Ви отговарям, защото няма как да защитя тезата си.

  Във всяка Ваша публикация подбутвате народа ни към народностно самоосъзнаване и да поеме бъдещето си в свои "национални" ръце. Това е много хубаво! Но отстрани нещата с нашето население изглеждат по-различно, и колкото да ми е неприятно, вероятно има някаква истина, която ние не забелязваме. Ето на какво попаднах и в което има доста истина за сегашното ни положение!

  http://mall359.com/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-2281-obiavi.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каравелов, тази статия е една гнусна манипулация, която циркулира в интернет от няколко години.

   Съвсем лесно е да се напише друга статия - НЯМА ПО ПРОСТ НАРОД ОТ АНГЛИЧАНИТЕ...

   Знаете ли, че най-употребяваното име в Англия е ...Мохамед, а самият град Лондон е наричан подигравателно Лондонистан...

   MUHAMMED IS BRITAIN'S MOST POPULAR BOYS NAME

   http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/08/15/Muhammad-IS-Britains-Most-Popular-Boys-Name


   'Londonistan' Didn't Go Anywhere, Abu Hamza's conviction is a blow to one generation of U.K. jihadists, but a new one is emerging to take its place.

   http://online.wsj.com/articles/london-is-still-an-islamic-terror-hub-1401739395

   Изтриване
 7. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1315734
  :-)

  ОтговорИзтриване
 8. Павел Серафимов. Това е пример за народна етимология или етимология на пълни лаици. Дори не схваща противоречието, което сам посочвате - че българите са хомогенен и напълно формиран в етно-генетично, езиково и културно отношение народ от цели 8 хиляди години, като при това са писмени от поне 5 хиляди години (и живеят в СИ Западна Азия - в Бактрия и земите на север от Хиндукуи и на запад от Тян-Шян и Памир), а траките се появяват и оформят на Балканите и в СЗ Мала Азия преди около 3300 години и са доказано неграмотни и безписмени. Е, как тогава траките ще са българи или българите ще са траки. А пък и на суахили Жоре (Jore) означава "Припомняме, Припомняне; помнен, запомнящ се, който е помнен, известен, забележителен", ама на български е Жоре от Джоре, Джуре, което пък е от Джорге и от Георге, Георги. На суахили и Каша (kasha) е "след това, после", и Къса (kusa) е "вина", и Кус (kus) е "доставяне", и Син (sin) е "негов", и Мома (moma) е "вида (виждам) змия", и Каза (kaza) е "затегнете", и Път (put) е "слагам; стъпвам, слагам крак", и пр. и т.н., обаче ние българите не сме африканци! ... Вижте статиите ми Българският език, Волжко-българският език, Чуваши, Руският език, Словенски, Словенобългарски, Кирили, Кирилица, Глаголица, Склави, Славяни и пр. в сайта www.azbuchnaistoria-na-bulgarite.bg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дичев, Вашите твърдения са пълни безмисленици.

   Несериозно е, дори налудничаво е да се твърди, че "българите са хомогенен и напълно формиран в етно-генетично, езиково и културно отношение народ от цели 8 хиляди години"

   Както езикът, така също и културата на един народ са нещо динамично, постоянно развиващо се. Освен това няма писмени извори от преди 8000 години, а това показва, че твърдението Ви почива единствено на фантазия и лични желания.

   Позволявам си да Ви напомня, че историята не се гради от нечии фантазии и желания, а от факти.

   Много ми е интересно кой и как е доказал, че траките са безписмени, след като Алкидамант твърди, че Орфей е създателят на азбуката.

   Еврипид също споменава за писания на Орфей върху плочици.

   Диодор Сицилийски определя Орфей и Лин като първите ползвали древната азбука.

   Да се сравнява български със суахили е безмислено, дори глупаво. Не омонимите са това, което определя общ произход на два народа, а най-вече антропологията, генетиката.

   Ето това е тежката дума на генетиката

   “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...”

   http://www.blitz.bg/news/article/117690

   “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... “

   http://www.vsekiden.com/102320/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8E/

   “Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... “ http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530

   Изтриване
 9. Здравейте г-н Серафимов! От къде се появяват власите? Знам ,че общоприетото твърдение е ,че са романизовани траки или смес от хора говорещи развален латински,но ми е някак странно могъщите някога даки и гети да се спотайват в Карпатите осем - девет века и чак тогава да се появят за историята. Моля кажете ,има ли общо в това ,че времето в което престава да се говори за склави ,започва да се говори за власи и какво означава Валахия или Балахия? Бих желал да коментирате дали подаденото от йеросхимонах Спиридон Габровски название на дедите ни мизигети присъства и в други источници и случайност ли е наличието му в името на столицата на Децебал Сармизегетуза? Почитания: Павел

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Теорията, че власите са романизирани даки куца отвсякъде. Император Траян покорява само част Дакия в началото на 2 век. Свободните даки, а и техните роднини беси, костобоки, тирагети не попадат под властта на Рим. Само 60 години след похода на Траян, свободните траки не само прегазват граничните гарнизони на Рим по поречието на Дунава, но се спускат из цяла Тракия и подлагат на сеч римляните.

   Наказателната акция на траките е мащабна, те се спират едва при Термопилите, Гърция. Малко по-късно, по времето на Аврелиан всички римски колонисти и легионери са изгонени от Дакия, като бягащите войници дори разрушават моста над река Дунав, страхувайки се, че бунтовниците ще минат по него.

   По принцип няма наложени римски топоними в периода 3-7 век, а това показва, че няма и латиноезично население. Потвърждение за това получаваме и от свидетелството на Приск Панийски, който в средата на 5 век посещава резиденцията на Атила, която е на север от Дунава и казва, че латински и гръцки там вече не се говори, като изключение правят само търговците.

   Латински елементи в езика на власите започват да се появяват едва през Средновековието, най-вероятно донесени от емигранти от Западна Европа. Чужденците заселили се на север от Дунава не са малко, саксите дори си извоюват доста силна позиция.

   Интензивна латинизация на населението се започва едва през 19 и 20 век. До този момент българи и румънци могат да се разберат прилично, ползват една и съща азбука, а църковният език е дори идентичен.

   Що се касае до названието мизигети, за него има обяснение. Страбон обяснява, че Елий Катон преселва в началото на 1 век 50 000 гети на юг от Дунава и само поколение по-късно те вече се наричат мизи. Такава бърза промяна на името може да стане само, ако мизи и гети говорят един и същ език, имат един и същи бит, вяра и т.н.

   За това, че е имало племе, което е смесица от мизи и гети пледира К.Влахов, който разглежда името Гетомиз и заключава, че това е лично име изведено от етнононим гети-мизи, като дава пример с медо-витини, а и с мизо-македони ако не се лъжа.

   Изтриване
 10. ирена янчева28 март 2016 г., 20:50

  Здравей, Павле ! Благодарности за статията - споделил си малко известна, но страшно ценна информация !Много ме радват фактите, че преобладаващата част от тракийските етноними могат да се разтълкуват твърде добре на старобългарски език, а от там и на съвременен български - ето това е един истински и то много силен маркер за нашата идентичност. Владетелят на " Бисалти " и " Крестони " от Южна Тракия проявява твърде суров нрав - наказва чрез ослепяване своите деца за неподчинение - надявам се, че това не е била честа практика. Павле, възможно ли е наименованието " Одони " или " Одоманти " да се разтълкува чрез глагола " о д а " = " х о д я / в ъ р в я ", диалектна форма, която се среща и до днес ? Напълно подкрепям научната теза, че единствените нашественици през Античността са гърци и римляни. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 11. Грестони идво по-скоро от западно-българското гръсти (коноп) и свързано със земеделие и тъкачество.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен4 септември 2020 г., 19:47

   Дедите ни са познавали конопа и са го обработвали така изкусно, че направените от коноп дрехи не можели да се отличат от ленените.

   Изтриване