19.08.2014 г.

НЕИЗВЕСТЕН НАДПИС ОТ ОДРИСКА ГРОБНИЦА


Преди време ми бе изпратена интересна снимка на непознат за мен надпис. Става дума за ножница на меч, върху която е гравиран текст. Находката е от V-ти век пр. Христа, намерена е в гробница от земите на одрисите. Публикацията за забележителният артефакт е от 1976 г. и за жалост не е от български автор. Данните дължим на Мелюкова и Мошкова – редактори на “Скифо-сибирский зверины стиль в искусстве народов Евразии”.

В тази книта, за находката от нашите земи е казано следното: "Трудно е да си представим, че майстори с тракийски имена са изготвяли златни и сребърни предмети някъде другаде, освен в своята богата страна...".  "Паметници, близки по стил по ред признаци, прнадлежащи на един художествен кръг, произхождат от един художествен център."

На надписа се виждат две тракийски лични имена – СЕФТ и ПАЛАГАРОС. Първото е добре известно, но второто не е споменавано нито от траколози, нито от историци (поне по мои сведения). Първоначално мислех, че ПАЛАГАРОС е гръцки антропоним, или топоним, такъв обаче няма регистриран никъде. Самото име ПАЛАГАРОС няма смисъл на гръцки език. Остава възможността това да е гърцицираното предаване на древно тракийско име. Понеже царското име Берисад е предавано като Перисад, то е напълно възможно ПАЛАГАРОС да е всъщност БАЛАГАРОС.

Това име е изключително близко до старомакедонското лично име БАЛАГРОСБлизко е и племенното име БАЛАГРИ – хора в армията на Александър Велики. Заедно с одрисите и агрианите те са осигурили доста победи на синът на Филип II. До края на XVIII век балагрите са считани за народ описан от Квинт Курций Руф и Луций Ариан. През XIX, XX и XXI век се започва яростно отричане на тази възможност и с фанатизъм се повтаря, че няма хора с име балагри, това било грешка...Странното е, че от времето на Квинт Курций Руф – средата на I век век, до края на ХIХ век, т.е. около 1900 години хората не са смятали, че народностното име балагри е грешка, макар в миналото латинския език да е ползван доста повече от днес. Откакто България е освободена от жестокото турско подтисничество, изведнъж балагрите вече не са племе…а грешка...

Да се признае, че е имало народ балагри в армията на Александър Велики е било и все още е неудобно за тези, които искат да ни изкарат пришълци в собствената ни земя.
Неудобно е не само съществуването на етноним балагри, но и топонима Балагрос, чието алтернативно име е Орбелос. То пък съвпада с най-древното название на Беласица.

Напълно е възможно древен балкански народ с име балагри да е дал името на топонима Балагрос. Старомакедонското лично име Балагрос и одриското Балгарос са най-вероятно на етническа основа, т.е. Балагрос и Балагарос имат знание българинВ тракийската именна система същестуват антропоними изведени от етонним. Това са Тюнос от тюни, Гетас от гети, Пеон от пеони, Дардан от дардани и т.н. Защо тогава да няма Балагрос, Балагарос от балагри-българи?

Верно е, че освен Руф и Ариан никой друг не споменава племе балагри, но това е разбираемо. Изворите за нашите деди идват предимно от враговете им, които в никакъв случай не са били глупави и са осъзнавали, че всички извори за древното присъствие на българи на Балканите трябва да се премълчи. Не трябва да забравяме и това, че някои богати и могъщи тракийски племена като дероните също не са споменати в старите летописи, а точно дероните секат монети, които нямат равни на себе си през V век преди Христа. Наивно е да се мисли, че дероните са били бедни и незначителни. Причината да не присъстват в хрониките е цензура, или даже умишлено унищожени сведения.

Точно така стои въпроса с одриското име Балагарос и народа балагри. Те са неудобни за определени кръгове и поради тази причина не се говори за тях. Как да си обясним иначе мълчанието на учените ни относно надписа върху одриската ножница от V век преди Христа, а и присъствието на племе балагри край Беласица.

Отново на Балканите, в Панония Плиний Стари разполага народът белги- Historia  Naturalis, III.XXV.148. Векове по-късно Йоан Зонара нарича българите с името панонци -Πανόνιοι οἱ Βούλγαροι. А самата България означава като Панония -Πανονία ἡ Βουλγαρία (Димитър Ангелов, Образуване на българската народност, стр. 374). В тази Панония е и град Болгум. Въпреки топонима Болгум, етнонима белги и ясното свидетелство на Зонара, че българите са стари обитатели (и) на Панония, тези неща се характерзират като ...грешка.

Май грешката се състои в това да се пренебрегват ценни епиграфски паметници, топоними, чиито названия са близки до народностното ни име, както и сведенията на уважавани летописци... Няма логика корените на народа ни да бъдат търсени извън Европа понеже нито антропологически, нито езиково, или културно ние не принадлежим на народите на Изтока.

Щом народностното ни име се среща в средите на одрисите, панонците, мизите и т.н. това означава, че още през първото хилядолетие преди Христа се е обособила група древни балканци, които са носили вариант на името българи. Това е нещо уникално и със сигурност трябва да се проучи. По това време -V век преди Христа все още няма споменаване на народностни имена като германци, испанци и т.н.... българското народностно име обаче е познато и то не край Аму Даря, не в Памир и Тибет, а на Балканите.

Малко по малко лъжите за нас се срутват. Малко по малко истината за произхода и заслугите ни започва да излиза. Със славата обаче идва и отговорност – който се счита за българин, трябва да се държи като българин, т.е. да е добър, честен, да има смелостта да търси своето, да го пази, за да има и след нас българи.Благодаря на Мартин Константинов за ценната информация!

35 коментара:

 1. Прекрасна статия, благодаря, Павел :)

  ОтговорИзтриване
 2. Прекрасна статия, благодаря, Павел :)

  ОтговорИзтриване
 3. Може би Ганчо Ценов не е бил луд, когато твъдеше че Стара Велика България е била на Босфора. Много са сведенията вече, според които Одриското царство е Стара Велика България, а не измислената от Златарски държава на север от Кавказ, където така и не се намериха никакви български следи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нашите деди са обитавали не само Тракия, но също Мала Азия и Черноморските степи. Теофан разполага българи само в Приазовието защото Римската Империя гледа на Тракия и Мала Азия като на свои територии.

   После когато дедите ни отвоюват обратно Тракия, дори и Приазовието вече не се дава като наша земя, Михаил Сирийски ни запраща в Средна Азия.

   Изтриване
 4. Етнонимът ПЕЛАСги и топонимът БЕЛАСица един и същи корен ли имат?

  ОтговорИзтриване
 5. https://www.youtube.com/watch?v=6sYDmK8LW0U

  Линка , който давам съдържа наистина страхотна , издържана научно лекция, която дава представа и то напълно достоверна за древното минало на Българите!
  Обаче какво забелязвам , аз! Господин Шопов , който е д-р Явор Шопов и е ръководител на Лабораторията по aрхеогеофизика към Физическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски” и който аз не познавам ,разбира се...,ни представя по чудесен начин преселенията на древните българи от балканите към далечния изток след потопа и го доказва- струва си да се гледа целия запис, защото е много интересно и мисля безспорно -в някаква голяма степен!
  В коментарите отдолу г-н Шопов казва следното:
  "прабългарите в същност са траки и обратното- В действителност те са родствени, но не са едни и същи: Траките не са етнос за разлика от прабългарите. Траките са група разнородни народности, които произхождат от индо - европейците, както и прабългарите. Напоследък някой хора, които се забавляват с исторически изследвания често наричат индо - европейците “тракийци”, което е недопустима терминологична грешка. Тракийците не са местното население на Балканския полуостров, а са само една малка част от него. Същевременно по-голямата част от тракийските племена не са обитавали Балканския полуостров, а Мала Азия (днешна Турция). Когато прабългарите тръгват от Балканите на изток още не е имало тракийски племена. Те заедно с илирите възникват доста по- късно от останалите по тези места индо – европейци. Никой български учен археолог или историк не твърди, че е имало траки преди средата на второ хилядолетие пр. Хр."

  Тези хора вече смениха тактиката - сега си признават , че не сме пришалци на Балканите от Иран, НО аз поне останах с впечатлението , че след като са тръгнали на изток Българите след потопа в Черно Море ( в линка много добре е описано всичко и с научни доказателства ) , то ТУК на Балканския полуостров не е останал Български етнос или народ или просто българи!?
  За д-р Шопов "траките" са от друг етнос!!!??? ДОРИ НЕ СА ЕТНОС!?!?!? Ето това вече на нищо не прилича!!!!!
  На края на филма Г-н Шопов описва как изглежда Българска шапка от онова минало време по възстановки на световно известен учен и...изпада в немилост, защото той описа прекрасно ФРИГИЙСКАТА шапка , а когато му казаха от страни , че това е ФРИГИЙСКА шапка , човека реши , че не било , защото фригийската шапка била "паднала назад" и прочие ...!
  Явно парите , които са дадени за изследване на "Иранските ни корени" са довели до добри резултати ( в полза на БЪлгарското), но ИСТИНАТА или поне цялата ИСТИНА ги ДЕРЗАЕ УЖАСНО тези наши Учени! Защото пак не е казват цялата.
  Как да няма тракийски етнос!?? Какво като са много племена и групи!? Ами Одриското царство , ами Боспорското царство!? Ами мизите = БЪЛГАРИ !
  Вълкът облече овчите си кожи..., но нрава си няма да смени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Общувал съм с г-н Шопов, той е културен и начетен човек, но не мога да се съглася с вижданията му. Има твърде много спекулации в твърденията му.

   Да се твърди, че траки има едва от средата на второ хил.пр. Христа е несериозно. Никой не е доказал идването на траките през Бронзовата епоха. Фол преди време обясни, че така наречения хиатус се дължи на неадекватно и недостатъчо археологическо проучване.

   Какво да се прави обаче, някои хора май имат алергия към името траки...

   Верно си е, че вълкът козината си мени, но нрава не...

   Изтриване
 6. Interesno, no avtoryt trjabwa da nauchi prawiloto za upotreba na pylen i nepylen chlen w BG ezik. Imam chuwstwoto, che cheta neshto na srybski ili na makedonski dialekt. Za syzhalenie ne e samo toj. Inak wjarno e, che bylgarite sa obikolili mnogo mesta. Interesno dali ima DNK analizi na kosti ot grobowe.

  ОтговорИзтриване
 7. Благодаря ти Павле /и на Мартин/ за ценните статии. Вчера по телевизията проф. Маразов отново показа своята некомпетентност, като каза, че Орфей е взаемствал от "гръцката" писменост, а Херодот казва че Орфей им е дал 24 букви. Твърди нашия професор още, че траките в своето изкуство много умело са взаимствали от "гръцкото изкуство", когато не един "елински" хронист /граките - африкански цигани/ са заварили на Балканите народът на Пелазгите /Белазги/, които са Богоподобни и владеят всякакви изкуства и занаяти, и цялото знание са получили от тях и от Египет. Защо продължават да превеждат "Рома" и "Ромоус" като гърци или елини?
  Мисля,че е време някой да покаже, че преселниците от Мала азия и от Крим мюсюлмани не са "турци", а са също като нас ТРАКИ, Белазги, Беласки!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм гледал предаването с Маразов, но той със сигурност греши. В работа на Алкман се казва съвсем ясно, че Орфей е създателят на азбуката. В подкрепа на това твърдение е сведението на Диодор Сицилийски, че Орфей и Лин са първите, които са ползвали древните букви. А неотдавна американски учени установиха, че траките са имали писменост доста преди гърците.

   Изтриване
 8. Иво Иванов. Много добра статия както винаги. Тъкмо когато си мисля, че вече нищо ново не можеш да добавиш и все ме изненадваш със някой супер материал. Павка, можеш, ли да кажеш нещо по-вече за находката, в началото на статията казваш че е от земите на одрисите, а по-късно, цитирайки авторите, се казва ,,трудно е да си представим, че майстори с тракийски имена са изготвяли златни и сребърни предмети някъде другаде, освен в своята богата страна". Не успях да разбера добре дали тази находка е дадена като сравнение или е намерена далеч от Тракия. Между другото само да вметна нещо за снощния мач на Лудогорец със Стяуа. Обърни внимание на имената на половината румънски играчи - Н. Станчу, К. Ръпа, В. Кожокару, Г. Янку, А. Тошча, А. Преперица, П. Първолеску, А. Попа, Р. Вълчану. Знам, че това няма да изненада никой, особено теб, защото имаш някои публикации относно нашите северни съседи, но е дооооста интересно при условие, че са играли 18 души и другите са само чужденци почти. Това май беше мач от вътрешното първенство :) Поздрави, и разясни нещо за находката моля те с две - три думи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, има много тракийски находки в Скития, но тази ножница е от земите край Стара Загора.

   Преди време се смяташе, че гърците са тези, които са направили изящните златни и сребърни изделия намерени в тракийските и скитски царски погребения. С течение на времето учените разбраха, че де факто траки и скити са били учители на гърците.

   Ето тази статия е точно по темата

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/05/29/senzaciiata-koiato-be-osydena-da-ostane-v-sianka.755855

   Изтриване
 9. Както винаги и сега сте аргументиран и логичен в съжденията си. Благодаря Ви, Павле!
  Четейки статията Ви, се сетих, че и до днес в района на северна Странджа (Малкотърновско) има няколко села, където местното българско население е известно като ТРОНКИ - "църно, нема, одеф, сЕдеф...". Бил съм лично в с. Факия и действително диалектът на местните е носи много повече особеностите на западните български говори. А и народните им носии разкриват особености на кюстендилски, разложки, кривопаланечки и други западнобългарски народни одежди. Разпитвайки защо е така, един човек ми обясни , че според легендата , селото е основано от преселници от Кюстендилско, дошли тук в тази част на Балканския полуостров през 15-16 век. Имало още 20-тина села само с тронки. Та да не се отклонявам. Гледайки историко-етническата карта на местоживелищата на тракийските племена на Балканите, ми се набива в очите, че ДЕРОНИТЕ са обитавали именно казано грубо районът на географсаката Североизточна Македония - Крива паланка, Благоевградско, Кюстендилско, Брезнишко... Та и паралелът в етноназванията между ДЕРОНИ/ТЕРОНИ и ТРОНКИ/ДРОНКИ/ДЕРОНКИ някак си ми се щурна иц ума. Дали е правилен такъв "алгоритъм" на разсъждения ? :) Здраве и късмет, Павле!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, дероните са обитавали територията на Македония, дали тронките от Странджанско се техни потомци не зная, възможно е.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Запознати ли сте с ненаучната, засега, етимология на името българи от "благАри", което произхожда от "благ". Разяснено в днешен стил, то е означавало "благи хора".
  Срещал съм и вариант "Бог-ари" - "божи - хора".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип думата благ е свързана с бълг, значението е бял, светъл. От друга страна хора не е българска дума, нашата изконна дума е люде. Хора е гърцизъм с първоначално значение област.

   Изтриване
 11. Това за Кавказ Ценов пише не веднъж в не преиздаваните книжки, че е планина Керауния като цитира няколко историка!!! Тази Керауния е в Македония!!!

  ОтговорИзтриване
 12. Здравей, Павле. Това мисля, ще ти е интересно - статии на д-р Асен Чилингиров: http://www.otizvora.com/2014/08/6405/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря, следя публикациите на проф. Чилингиров от доста време. От този човек винаги има какво да се научи.

   Изтриване
 13. http://frognews.bg/news_75016/Otkriha_fabrika_za_med_na_trakite/

  ОтговорИзтриване
 14. Спараток, поздравления за рядко хубавата статия, но докато сме налапали тракийската въдичка нищо не може да се промени. Тъй като това е малко неясно, то в прав текст: ТРАК Е РУГАТЕЛНО-ОБИДЕН ПРЯКОР В ДРЕВНОСТТА. Както изчезнаха гяурите, по същия начин са изчезнали и траките.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виждам, че сме на различно мнение. Ще те помоля за последен път да не посещаваш блога ми. Всеки има право на лично мнение, но и всеки има възможност да го прави на свое място. Направи си блог и си пласирай тезите от там...

   Изтриване
  2. Не се дразнете, но това показва логиката защото:
   1. Коренният балкански човек не се e самоназовавал ТРАК. Ако ТРАК е било престижен прякор, то поне едно от над стоте местни „тракийски” племена е щяло да го приеме за етноним. Знам за вашата хипотеза, че ТРАК произлиза от името на племето Дерзики, но това е само хипотеза и при това е доста пресилено да се търси ЕЗИКОВА и СЕМАНТИЧНА връзка на Дерзики с Траки.
   2. Гай Юлий Вер МАКСИМИН е римски император избран за такъв от легионите и поради това спада към тъй наречените „войнишки” императори. Бил е кадърен военоначалник и печели много победи за римската империя. Бил е безпощаден към корумпирания и продажен римски сенат, като много сенатори са екзекутирани по негова заповед, а богатствата им конфискувани и средствата насочени за подобряване положението на легионерите. Освобождава от данъци селяните от крайградските стопанства към метрополийте и по този начин намаля чувствително доходите на градската аристокрация. По негова заповед се разрушават и претопяват множество статуи в храмовете. Сенаторите в безсилната си злоба му лепват прякора ТРАК и след неговата смърт го осъждат, забележете на какво, -ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИСТОРИЯТА.
   3. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме "тракийската въдичка", са сложили доста примамки, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
   Трак - стрес, колики
   Трака - паразитизъм,прося,изпросвам
   Тракадорос - просяк, курварин

   Вече съм Ви обяснил защо нямам собствен блог, но може би, ако бях млад пенсионер по болест, бившо ченге, щях да си направа такъв като Вашия.
   ТРАКИ е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Кога съм твърдял, че дедите ни са се самонаричали траки?

   Обяснил съм няколко пъти, че траки е гърцизираният вариант на местно племенно название - това на дерзиките.

   Обяснил съм също, че значението на всеки етноним може да се опорочи - bugger (n.) Look up bugger at Dictionary.com
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.

   http://www.etymonline.com/index.php?l=b&p=46&allowed_in_frame=0

   Ако на Максимин е лепнат прякора тракиец понеже е бил мразен, то какво да кажем за високо уважавания Дионисий Тракиец - човекът изчислил датата на рождество Христово.

   Изтриване
  4. Нещо темата доста се разми, но накратко:
   Мисълта ми е, че Траките това сме ние. Преди време Ви бях писал за един крив нож с красива кания, с който са колели животни за курбани. Купен от сергийка до Бачковския манастир. Макар и с особена форма и доста богато инкрустирана красива кания, но от некачествена стомана и го бях захвърлил в мазето. По-късно същият, според Интернет, се оказа вид т.н. „тракийска махейра”.
   1. Да, ние не сме се назовавали Траки. Траки са ни наричали нашите СМЪРТНИ ВРАГОВЕ. Няма логика те да ни сложат положителен етноним. Така е и до ден днешен. Днес сме простите и вулгарни Вулгари, Бугари и т. н. Да се твърди, че ТРАКИ произлиза от ДЕРЗИКИ т.е., че гърците са почитали предците ни и за това са им дали такова название е върховна глупост.
   2. Дали „тракиец” към името на някой е достатъчен аргумент? По тази логика то и „гяур” не е обидно, защото имаме високоуважавания и талантлив бас, Николай Гяуров.
   3. Не е „високоуважавания Дионисий Тракиец” този, който е изчислил рождената дата - „......През 534 г., монахът ДИОНИСИЙ ЕКСИГУС поискал от Свещеното събрание да утвърди нова точка за начало на летоброенето – датата на раждане на Христос. Той мотивирал тази своя идея просто: християните не са длъжни да изчисляват времето от основаването на една варварска империя, доколкото раждането на сина Божи е далеч по-подходяща отправна точка за целта. Дионисий не само предложил реформа на календара, но и самостоятелно изчислил рождената дата на Христос......”
   4. Тезата за съществуването на някакви си ТРАКИ, измислена от враговете ни, има за цел единствено да ни разграничи от славните ни предци. В момента по същия начин, но на обратно, се създава понятието „Македонска нация” за да ги разграничат от нас.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 15. Иво Иванов. Искам да изкажа едно предположение във връзка с коментара на анонимен от 20.08., относно западния диалект на източно тракийци от с. Факия. Известно е, че в 17 в. става огромно преселение на българско население от района на дотогава чисто българския Белград и цялата Браничевска област в Тракия. Може от тогава да е.

  ОтговорИзтриване
 16. БълГари, булГури, блеГури.
  Гури и Гяури близко ми е и логично.
  Ако искаш да обидиш Божи(красив, светъл и т.н.) човек ще го наречеш просто човек.
  Или кой знае може да са произнасяли каквото са дочували агаряните.
  Имам си теорийка и за Константинопол. А именно, че Истанбул му е умалителното или съкратено име както Филипополис-Филибе.
  По-старите му казват Стамбул или Станбул(стана на българите;-)))). Ако приемем, че п е преминало в б, то имаме КонСТАНтиноПОЛ или Станпол.
  Или с две думи жаргонно-мързелива реч щот и до ден днешен все гледаме да съкращаваме изразите. Ние хората имам предвид!

  ОтговорИзтриване