19.11.2014 г.

НИМФАТА ТРАКЕ И БИЛКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ


В работата си “История на Витиния”, древният летописец Ариан  разказва за красива тракийска нимфа наречена Траке. Тя притежавала необикновени качества. Можела да омагьоса и подлуди някого (както правят и самодивите), но също така била способна да изцели тежко болен човек с билки и заклинания (А.Фол.К.Порожанов, К.Йорданов, В.Фол, с.75-76).


http://media1.shmoop.com/images/mythology/characters/maenad.jpg

Всъщност в облика на чаровната тракийка няма нищо необикновено.  Нашите предци са местно население, обитавали са земите ни хиляди години. Точно това им е дало   възможност да опознаят добре различните видове билки. Лечението с пеене (баене), повтаряне на особени думи е също древна традиция, поддържана  до днес от българските билкарки и баячки. Легендата за нимфата Траке е породена от удивлението на гърците, които са влезли в контакт с красивите и познаващи природата тракийски жени, на чията свобода и жизнена сила е гледано като нещо неестествено.

За някои названия на лечебните растения ползвани от дедите ни получаваме сведения от древните летописи. По имената на билките може да се отсъди, че са създадени от хора говорещи архаична разновидност на българския език. Нашият езиковед Владимир Георгиев  подлага на етимологически анализ имената на няколко тракийски растения (Траките...с.194-200), но съзнателно, или не прави сериозни пропуски.

АДИЛА бива свързано с гръцкия глагол айто-горя. Възможно е растението да се е ползвало за лекуване на треска, висока температура. Пропусната е българскита дума ад-пъкъл, място на огъня, жегата. Официално ад е гръцка заемка, но това не отговаря на истината понеже паралели съществуват в галски, ирландски, санскрит и авестийски. В Галия има племе Aedui (горящи, светли). Тяхното име Жорж Дотен сравнява с ирл. aed-огън-L.G.- c.224. Към ирландската aed-огън могат да се добавят санскритските думи аdhа-желая да запаля огън, аdhаna-запалване, а също и авестийската atar-огън. При тълкуването на българската дума ад, успоредиците от ирландски, галски, санскрит и авестийски не са споменати изобщо. Не е споменато и, че наставката ла (в адила) се среща  в български думи като: мъгла, копрала (копраля), кошула (кошуля), мигла.

БОР е тракийската, т.е. древнобългарска дума за бор-иглолистно растение. Названието е документирано в споменатата от Прокопий Цезарийски крепост Бор Брега. Тук трябва да се уточни, че смолата на бора се е използвала за мехлеми, а от младите шишарки може за се приготви субстанция подобна на пчелния мед. Този така наречен боров мед се ползва за лечение на заболявания на дихателните пътища.

БЕРЗА е тракийската, т.е. древнобългарска дума за бреза. Сокът, добит от корените на това растение е сладък и се използва за лечение на бъбречени заболявания. Може да се възрази, че думата бреза е твърдо разпространена. Да, така е, но не е важно дали определена дума присъства в даден речник, а дали има обяснение за нея. Бреза е обяснима с българското прилагателно брез-бял, докато в много други езици думата виси във въздуха, т.е. заемка е и то явно е дадена от българи.  

БРЕЙ е име на вид мъх, който причинява раздразнение на кожата при докосване. Владимир Георгиев смята името за пеласгийско и го свързва със стблг. брити-бръсна, т.е. режа. Не е обяснено обаче как уж дошлите през Ранното Средновековие българи ще имат в речника си не само пеласгийска дума за растение, но обяснението за нея идва от българския език.

ДАКИНА бива преведено от гърците като вълче сърце. Георгиев търси връзка с тракийската дума ДАУОС- вълк, която на своя страна идва от ДАУА- давя, душа ( това, което прави един вълк). Въпреки, че българския глагол давя е споменат, не е пояснено, че наставката на (в дакина) се среща в имената на други наши растения като къпина, детелина, малина, а това е граматическа особеност типична за езика ни.

ДЕЛА, ЗИЛА се тълкува като зелено, лист. В този случай Владимир Георгиев споменава старобългарската успоредица, именно  ЗЕЛѤ - зеленина, зеленчук.

ДИВИСМА е лечебно растение което вирее почти навсякъде в Източна Европа. Билката е считана за свещена защото първият й елемент диви е тракийската дума за бог. Леонид Гиндин си опитва да даде обясние на дивисма с диво есе (дума подобна на чудесе-чудо). Значението на дивизма е Божие растение. В речника на Найден Геров срещаме Див огън, което е равностойно на Божий огън.  

                        http://gradinata.bg/_images/i011716.jpg

ДИН е тракийска дума за коприва. По необясними причини при търсенето на етимология на древното име е пропусната нашата билка динче. Не е направен и задълбочен анализ на името на билката. Дин е свързано с тракийската дума дин-ден, а ден означава яркост, светлина, топлина. При контакт с коприва се получава зачервяване на кожата и се усеща парене, топлина. Не е никак трудно да се обясни името на растението, но българската етимология май не оттървала на някого.

ЗЕНА е име на силно отровно растение. Георгиев търси връзка с персийската дума зян-вреда (която според него е навлязла чрез турския в езика ни). Нашият езиковед пропуска да отбележи връзката със старобългарския глагол женти – повалям, жъна. Той е сроден на санскритския ханти и староперсийския жанайти-жъна, убивам, унищожавам...точно това, което ще направи едно отровно растение.

КОТИЯТА  Георгиев обяснява с чешката дума котята  котенца (котета ) на върба. Растението е имало мъхниста повърхност подобна на котенцата на върбата. Въпреки, че чешката и българска дума са споменати, една важна граматическа подробност е пропусната, а имено образуването на множествено число с (т)а. В езика ни има достатъчно съществителни, чието множествено число се образува с (т)а : момчета, момичета, дървета, кокичета, камъчета...

КУРИНОКУМ  е червеникаво растение. Връзката с българските думи кръвнина, кръвник и червеникав не може да бъде отречена.

МЕНДРИТА е вид кукуряк. Владимир Георгиев посочва сръбската и хърватска дума мездра-ципа, мембрана защото листенцата на кукуряка са като мембрана. Мездра е и българска дума, мездрест означава тлъст подкожен слой, а най-древната и форма е билаsdra (менсдра) БЕР, том III, с. 717. 

http://bilka.info/wp-content/uploads/2011/10/011428070-big.jpg

МИЗУЛА, МОЗУЛА е древното название на мащерката. Тя е известна с пикочогоното си действие. Като сродни думи са предложени арменската мизем, хърватската и сръбската мижам със значение уринирам. Пропуснат е старобългарският глагол мочати, диалектнета дума мащам-махам, отделям, а също и мизинец-най-малкото дете. Нейното значение е този, който се напикава - БЕР, том III, с. 786.  


 http://m4.netinfo.bg/media/images/2480/2480159/624-400-mashterka-bilkolechenie-narodna-medicina-izpitan-metod-chaj-infekcii.jpg

СЕВА е вид бъз. Георгиев правилно свързва тракийската дума с българската дума ЦЕВ, защото бъзът е кух и стъблото му фактически е цев.

СОПИТИС е название на растение имащо благотворно действие върху нервната система. Георгиев търси обяснение с помоща на редки гръцки и латински глаголи, което е излишно защото сописис е чуждото записване на старобългарския глагол съпати спя. Растението е имало успокояващо действие и е помагало за спокоен сън.

Понеже имената на тези растения имат обяснение на български, то е повече от ясно, че са дадени от хора говорещи наречие, което след време се е развило в езика, който говорим днес. Не само етимологията на имената на тракийските билки е българска, но дори граматически особености на думите са типични за езика ни. Става дума за бразуването на множествено число с (Т)А (в КОТИАТА), наставката НА (в ДАКИНА), наставката ЛА (в АДИЛА, МИЗИЛА, МОЗУЛА).

Жалко е, че нашият езиковед е бил принуден да премълчи, че дивизма, динче и др. са названия на български билки, че берза е прекрасно обяснима на български, че мендрита е обяснима не само със сръбска и хърватска дума, но и с нашите мездра, мизинец. Какво да се прави, такива са били времената. Концетрационния лагер Белене бе пълен с хора разгневили по някакав начин тоталитарната власт.

Все пак Владимир Георгиев е успял да подскаже доста неща, за което заслужава нашето уважение. Сигурен съм, че той се е надявал хората след него да използват трудовете му и да открият цялата истина на българския народ. Точно това се случва днес. Работите на нашия езиковед макар и осакатени от цензурата са ценен източни на данни за езика на предците ни.

Те едва ли са предполагали, че тяхната идентичност ще бъде закодирана в имената, които те са дали на билките си. Ставали са рано, събирали са полезните растения, лекували са с тях и са дарявали здраве на съплеменниците си. Традиция, която ние днес продължаваме. Нимфата Траке не е изчезнала. Тя продължава да живее в сърцата на българските билкарки и баячки, които упорито пазят древната традиция и продължават да пазят нашето здраве с даровете на природата.44 коментара:

 1. Чета с удоволствие всички Ваши статии и чрез тях си отговарям на доста въпроси.
  "...Ей сега ще те заведа
  На самодивско игрище
  Там растат билки всякакви
  Ще си Тодорке набереш
  Девеття билки потайни
  Потайнибилки, омайни
  Кумата кумунигата
  Кичеста жълта вратига
  Синята бяла тинтява
  Едностръката иглика
  Умана и потайника
  Планински ситен син тъжец
  Планинска дива люляка
  И зъйменското ягоди..."
  Стара народна песен, тракийска, от така наречената Долина на тракийските царе. "Планински ситен син тъжец" е местното наименование на небеизвестния родопски силивряк. Според легендите за Орфей това растение е поникнало от сълзите /кръвта/ на Орфей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Силивряка е наистина уникално растение, едно от многото в България! Де да осъзнавахме какво богатство имаме, нямаше да го даваме на чужденците безплатно, нито да им се оставяме да ни казват какво да правим.

   Изтриване
  2. Удивително ! Уникално растение е ! Това е т.н. Орфеево цвете,нали ?!?

   Изтриване
  3. Да, силиврякът е наречен още орфеево цвете.

   Изтриване
  4. http://www.omda.bg/public/bulg/priroda/silivr.htm

   Изтриване
  5. Едва ли е случайно, че Орфеевото цвете расте в България :)

   Изтриване
 2. Някак си не ми се връзва името "мездра". Все пак имаме град с това име и обяснението, че това е "тлъст подкожен слой" не показва значението на името на града. Някога преподавателката ми по български език в СУ ни обясняваше, че Д в думата се е появило по-късно. За съжаление не си спомням друго((: Имате ли някакво обяснение? ще ми е интересно.
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значението тлъст подкожен слой е късно. Доста думи имат различно значение в древността, с течение на времето то се променя.

   Изтриване
 3. Названието на "тлъст подкожен слой" не беше ли ПУЗДРА?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владо, възможно е да има и такъв диалектен вариант, но аз не го познавам.

   Изтриване
 4. Силиврякът (Haberlea rhodopensis) е наистина много интересно растение и е един от терциерните реликти - доколкото си спомням - в нашата флора. И може би тук си струва да се припомни че по време на последния ледников период, с продължителност около 1 милион години и завършил преди около 15 000 години с Черноморския Потоп, нашите земи са били обитавани. Всъщност териториите на юг от някакъв паралел в Европа не са били продължително под масивни ледени шапки и хората там са живеели - доказателство за което са и находките на френско-българската палео-археологическа експедиция от 90-те години на 20-и век, която откри следи от пребиваване на хора в пещерата Козарника в Зап. Стара Планина отпреди 1.5 милиона години! Няма никакви основания да се смята, че тези хора не са били нашите преки прадеди!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Владо, но колко човека знаят, че Балканите са били убежища по време на Ледниковия период? Те учените се чудят как да докарат траките на Балканите колкото се може по-късно, да признаят, че народът на Орфей е най-старото население на Югоизточна Европа ми се струва causa perduta.

   Дали е от страх, дали е нагаждачество, дали е глупост не зная, но доста от учените ни не си вършат работата както подобава.

   Изтриване
  2. Щом само в България са намерени растения от преди ледниковия период, а в Европа не, напълно логично е да се предположи, че тук са били първите заселници и от тук са се разселили по цяла Европа?

   Изтриване
 5. http://frognews.bg/news_80237/Taen-tunel-prekosiava-Balgariia/

  Мнението ти?

  ПОздрав

  ОтговорИзтриване
 6. Запознати ли сте с книгата на сем. Цонево ,,Шифърът на древните българи"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочетох малко от нея и останах леко разочарован понеже са ползвани мои неща без това да е упоменато. Такова нещо не бях очаквал от Киряк Цонев.

   Изтриване
  2. Вероятно господин Цонев също е провел свои изследвания... В крайна сметка това застрашава ли съдържанието на книгата от неистини?

   Изтриване
  3. Г-н Цонев може да е провел повече изследвания и от мен, но това тук си е преписване, стилът не е на Цонев, а е мой:

   Ние българите сме светъл народ, който се е славел със своята справедливост. В нас е заложена упорита непримиримост към злото, което погубва душите на хората. Ние сме вечните бунтари и будители, тези които разкъсват черната завеса на лъжите.

   Напълно естествено е, че точно тези качества са ни превърнали в мишена за силите на тъмнината.Тези, които й служеха се постараха да омърсят името българи и успяха да заблудят мнозина. За да почетем предците си трябва да извадим наяве истината за тях. Потомците на светлината не трябва да тънат в забвение!

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/10/blog-post.html


   Ето фрагмент от книгата на Цонев:

   Ние, българите, сме народ със светла душа, който се е славел със своята справедливост. Самото ни име е свързано със Слънцето и неговите богове. У нас е заложена упорита непримиримост към злото, което погубва душите на хората. Ние сме вечните бунтари и будители, тези, които разкъсват черната завеса на лъжите.

   Напълно естествено е, че точно тези качества са ни превърнали в мишена за силите на тъмнината. Тези, които є служеха, се постараха да омърсят името българи и успяха да заблудят мнозина. За да почетем предците си, трябва да извадим наяве истината за тях. Потомците на светлината не трябва да тънат в забвение!

   http://www.fakel.bg/index.php?t=3708

   Eдинствената фраза, която Цонев е добавил е следната – “Самото ни име е свързано със Слънцето и неговите богове.”

   Тази фраза между другото е глупава, не съм чувал слънцето да има богове, то самото е считано за божество.


   Има и други неща, които Цонев е взел от мен:

   Ето това е мой оригинален текст:

   Правени са доста опити за тълкуване на народностното ни име. Едни изследователи смятат, че то идва от названието на река Волга. Други виждат връзка с тюркско-монголският глагол bulgha – смесвам. Д.Дечев предлага обяснение с немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка. Търсени са и тотемни значения с името на някакво пъргаво животно - булга в границите на Монголия...(Б.Симеонов и др.)

   Всички тези предположения са неверни разбира се. Б.Симеонов отбелязва, че старите имена на Волга са Ра и Итил, докато Волга се налага доста след появата на българите в историческите извори. Две обширни антропологически изследвания пък показаха, че ние притежаваме европейски корени и като произход нямаме нищо общо с турците, или други азиатски народи. Немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка няма успоредици в другите германски езици, това показва, че е заемка.
   Това е текста на Цонев:

   Правени са доста опити за обясняване на народностното ни име. Едни изследователи смятат, че то идва от названието на река Волга. Доказано е обаче, че това название идва след появата на българите, следователно генезисът е най-вероятно обратен. Други виждат връзка с тюркско-монголския глагол bulgha – смесвам.

   Две обширни антропологически изследвания обаче показаха, че ние притежаваме индоевропейски корени и като произход нямаме нищо общо с турците или с други азиатски народи. Д. Дечев предлага обяснение с немската дума Bаlger – войнствен, несговорчив, драка, обаче е доказано, че тази дума няма успоредици в другите германски езици и това показва, че е заемка.

   http://www.fakel.bg/index.php?t=3708

   Разместени са няколко изречения, добавена е една глупост, но текстът си е мой.


   Имайки предвид тези неща, оставям изводите на Вас – дали книгата на Цонев е стойностна, или не. Стойностни неща се пишат от стойностни хора, такива, които притежават съвест и морал.


   Изтриване
  4. Само така, Спарчо ! Не се давай на такива посредствени типове !

   Изтриване
  5. Да си призная честно преди хранех дълбоко уважение към г-н Цонев. Никога не съм мислил, че ще ползва чужди неща и ще ги представя като свое творчество.

   Да е жив и здрав!

   Изтриване
  6. Как бихте коментирали това, че г-н Цонев не пише, че гърците идат от Африка и че те са племето еврейско на Дан, а казва, че данайците са траки?

   Изтриване
  7. Няма как да коментирам понеже г-н Цонев не си споменава изворите, от които е почерпил сведения. Как в такъв случай да направя проверка и да установя дали нещо отговаря на истината, или не? Не виждам кой изобщо би могъл да коментира нещо, което не е в състояние да провери.

   Изтриване
  8. Има ли исторически извори, че славяните са били наричани скитите в миналото, както Мавро Орбини ги извежда?

   Изтриване
  9. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  10. Зависи какво разбирате под славяни - днешният езиковедски и културен термин, или названието на историческия народ.

   По принцип славяни не е било общо име за руснаци, поляци, чехи, а дори словени. В древността предците на руснаци, поляци, словени и др. са носили името венети. Името славяни принадлежи по право само на една група хора - това са северните траки.

   Теофилакт Симоката обяснява в няколко книги, че славяни е новото име на гетите. В действителност от описаните обичаи, бит, облекло, имена и титли на старите славяни може да се отсъди, че те действително са тракийски народ.

   Скитите са близки роднини, или дори клон на балканските траки, самите гети са наричани и скити. Разбира се скитски поданици, или по-скоро подчинени хора, както се изразява Херодот, са били и част от венетите. Става дума за племената ставани и субени. Те са обитавали територията на Северна Украйна и Белорус.

   Интересното е, че всички тези имена - гети, славяни, венети, ставани и субени имат един и същ смисъл на ведически арийски.

   гети се обяснява с гаяте-прославям с песен

   славяни се обяснява със слава-слава и славана-славене

   венети се обяснява с вандаяте - прославям

   ставани се обяснява със ставана -славене

   субени се обяснява със субана-славене

   Признавам, че не мога да дам задоволителен отговор на този феномен.

   Изтриване
  11. Реално това е главната слабост на славянската теория. Паисий сам си противоречи, на пръв поглед, като хем извежда българите от славяните, хем говори за българи по времето на имп. Валент, което е преди официалното нахлуване на славяните на Балканите. Говори и че българите били зовяни още и готи, и гети.
   Този феномен, както го наричате, намира логично обяснение при Раковски и Ценов.
   Няма абсолютно вярна книга. Винаги има пристрастия и пропуски. Това важи и за трудът на сем. Цоневи, и за всичко, предполагам. Трябва да се търси навсякъде!

   Изтриване
 7. Здравейте, г-н Серафимов!Тази чудесна тема я прочетох с удоволтвие,както и другите теми ,и тя много интересна.Знам,че билките освен за лечение са се използвали и за подправки,както и днес,но кои са били най-използваните от дедите ни?
  Ще се радвам някой ден,когато имате възможност да публикувате нещо за кухнята,за храната и напитките им,какво са поднасяли на трапезата на празници и обреди, и т.н.! :))) Благодаря и всичко най-хубаво ви желая!
  П.Иванова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз имам такава статия, дано да Ви допадне: КАКВА Е БИЛА ХРАНАТА НА ТРАКИТЕ?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/11/30/kakva-e-bila-hranata-na-trakite.859383

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, поздравления за статията! Интересува ме, срещали ли сте сведения за т.нар български шамани - колобрите. Намерих доста разпиляна информация в интернет пространството, от която не става ясно дали тези хора наистина са съществували. Има ли въобще смисъл думата колобър и от къде мога да намеря достоверна информация за шаманизма и развитието му на територията, която обитаваме днес! Благодаря предварително

   Изтриване
  3. Има растение ДИВИСИЛ. Може би има отношение към темата.

   Изтриване
  4. Дивисил обикновено се тълкува като девет сили, но може и значението да е божия сила. Див, Диу е древна дума за божество на светлината. Див огън пък е тъждествено на божий огън.

   Изтриване
  5. Благодаря! Неотдавна чух, че има книга за билките на Орфей - той е лекувал с билки. Знаете ли нещо по този въпрос и публично достъпна ли?

   Изтриване
  6. До колкото ми е известно няма оцелели писания на Орфей. Явно се касае за манипулация на някой спекулант. Орфей е живял преди Троянската Война, а по това време се е ползвала писменост сродна на Линеар А и Линеар Б. Никакъв документ изписан с друга писменост не може да се припише на Орфей.

   Изтриване
  7. Има един писател, който е написал много книги за Орфей. Казва се Никола Гигов http://nikolagigov.hit.bg/
   Негова е книгата "Орфей и цветята”- 2007. Той твърди, че е видял Орфеевото цвете върху римска монета.
   Ето неговите книги за Орфей:
   "Легенда ли е Орфей?" -1992;
   “Орфей и Азбуката”- 2003;
   "Орфей и Европа"-2000;
   "Орфей в Египет"-2002;
   "Орфей и Христос";
   “Тайната на Орфей”-2005;
   “Възкресението на Орфей”-2007;
   "Музиката на Орфей"- 2009;
   „Орфей и космоса”-2009;
   „Орфей и любовта”-2010;
   "Орфей-зора за бъдното"- 2010

   Изтриване
  8. Това е белетристика, не е история. А иначе не бих се учудил, ако силиврякът е изобразен по някоя провинционална римска монета.

   Изтриване
  9. Той е зет на Николай Хайтов (информативно).

   Изтриване
 8. Поздравления, Спароток !
  За да се определи категорично произхода на българите трябва да се използва интер-дисциплинарен подход:
  1. Език, топоними, имена система, граматика, особености и т.н. - Научната дисциплина е лингвистика.
  2. Бит и култура - Етнография
  3. Материална култура - Археология
  4. Антропология
  5. Генетика
  6. Традиции, обичаи и вярвания - Сбор от отделните дисциплини
  7. Наративни източници ( исторически извори) - История
  Трябва всичките знания от тези области да се обединят от НЕПРЕДУБЕДЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ и така ще изплува истината за произхода ни и ще се напише истинската история, а не тези лъжи, които пише в учебниците ! Българите са казали: Капка по капка вир става ! Накрая усилията на всичките достойни българи, дали принос в това свято дело през вековете ще се възнаградят и България ще се изправи за сетен път! Албанците казват за българите, че когато най - малко си мислиш, че българите ще се изправят, те възкръсват отново !
  Относно работата ти съм сигурен, че ще продължаваш, защото един път, когато се докоснеш до истината Бог вече е с теб !
  Понеже имаш много публикации и не съм изчел всичките, не знам дали си писал относно плочката (края на Vв. /началото на VIв.), намерена във Виница, върху която пише БОЛГАР заедно с друга, на която пише АХИЛ още няколко с раннохристиянски светци. Въпросът кога се появява етнонима "българин" е много важен, защото това показва, че тюрската теория е напълно невярна. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За интердисцеплинарен подход пледира още проф. Г. Кацаров, но чуждото лоби има здрави корени сред нашите политици и учени и поради това напътствието на Кацаров е останало нечуто.

   За плочката с надпис БОЛГАР не съм писал нищо понеже нямам достъчно данни по въпроса. Избягвам да пиша по теми, които не съм проучил и проверил добре.

   Ако вярваме на ирландските предания ще установим, че народ с име болги е обитавал Тракия още по времето на Кир Велики - 6 век преди Христа. Ирландците няма защо да лъжат и да си измислят неща. Няма причина народът болги мигрирал от Балканите за Западна Европа да не е съществувал.

   В древността, при миграции хората често са спирали на определени места, като един дял от хората е оставал на новото място, а други са продължавали пътя си. Една такава спирка е била Испания. Там на епиграфски паметници от 2 век преди Христа е споменат етнонима болги, като болгенс. На друг документ от същата епоха е споменат човек от рода, или народа болгондизи. Документирани са също лични имена като Баба, Сура, Котизо, но не ми е известно някой наш учен да е коментирал тези важни неща.

   Прочее, албанците наричат българите с името шкеи, шкаи. Някои учени казват, че значело скити, може и така да е, но шкаи, шкеи прилича повече на скаи. Скаите са тракийско племе, което е населявало Балканите и Троя, там са Скайските порти.
   Според Дечев древното селище Скаи-дава е днешното Ябланово.

   Изтриване
 9. Привет! Попадна ми тази книга: Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ, Александр ЖАБИНСКИЙ, Другая история войн. Може да се изтегли от нета... Има интересни, свързани с темата постулати...

  ОтговорИзтриване
 10. ирена янчева24 юни 2016 г., 17:54

  Здравей ! Много интригуваща статия, Павел ! Голяма част от изброените тракийски билки се използват в лечителските практики на нашата народна медицина и в съвременността: например мащерка, бъз, бреза, дивисил, коприва / дин, особено боровата смола и боровите шишарки. Боровият мед има наистина невероятен ефект и много добър аромат - и до днес в нашата фамилия се приготвя боров мед по традиция. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма да се учудя, ако от българските билки бъдат направени лекарства за понастоящем нелечими болести. Дано да не загубваме това ценно знание - билкарството.

   Изтриване
 11. Атанас Лазаров24 юни 2016 г., 18:39

  SPAROTOK,22.11.2014г. : " За плочката с надпис БОЛГАР не съм писал нищо понеже нямам достъчно данни по въпроса. Избягвам да пиша по теми, които не съм проучил и проверил добре..."=========== Ето,след около 1.5г. вече имаме абсолютно всички данни за плочката от Виница!!Разполагаме и с книгата на Сашо Мошев "Bolgar,тайната на нашия произход",а също и с мнението на редица изследователи на старата българска история,както и с различни интерпретации на широката публика,интересуваща се от древната история на българите и разпространението на ранното християнство по нашите земи,а също и мненията по второстепенни въпроси,като етническата принадлежност на омировия герой Ахил Пелеев!!!Накратко,развиваме се!!От страна на Ортодоксалната ни "наука" засега - ни вопъл,ни стон!!!Това е Трагедия!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, трагедия е, но това си е за сметка на мълчащите учени. Истината няма как да бъде спряна днес, мисля, че за отхвърлянето на старите теории просто е избран варианта меко кацане...а това ще рече, че ще се бавят още години наред.

   Изтриване