7.11.2014 г.

“СТРАННИТЕ” ДУМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ НАДПИСИ


В епиграфските паметници оставени от дедите ни има доста думи, чиято етимология е все още спорна. Някои спекулират, че се касае за слабо известни титли, или неясни термини като се отхвърля възможността да се касае за лични имена. Разгледаме ли екзотичните титли и термини забелязваме една особеност, Tе показват връзка с лични имена на хора живели по земите ни векове преди Аспарух да се роди.

В различни старобългарски инвентарни надписи намираме ЗИТКО, ЗИТКОМИР и ТУРТУН. Тези думи нямат никакъв смисъл в езиците на тюрки, памирци, тибетци и др. азиатски народи. Непознати са също на латино и гъркоговорещи. Какви може да са тогава?


                            http://www.promacedonia.org/vb/vb_sn24.jpg

Защо нашите учени не направиха дори един опит да намерят тълкуване чрез древните балкански езици? Основания за това има. Все пак в продължение на повече от 1100 години българите биват отъждествявани с най-древният народ на Балканите. Като започнем със Св. Йероним, писал през IV век, та завършим с живелия през 1430-1490 г. Лаоник Халкондил.

Тези ценни сведения бяха игнорирани упорито дълго време.Спекулираше се дори , че народът на Орфей и Залмоксис бил забравил родната си реч и я е заменил с тази на гърци и римляни. Дали е така обаче?

Да разгледаме “странните” думи от старобългарските инвентарни надписи. За ТУРТУН г-н П. Добрев твърди, че има значение – сборен лагер на приходящите военни отряди (Древнобългарска Епиграфика, стр.95), В. Бешевлиев се колебае в тълкуването между титла и съсловно означение (Първобългарите, История, Бит и Култура, стр. 244).

И двамата автори отричат възможността да се касае за лично име. Меко казано това е доста наивно. Та войсковата част в столицата Преслав да не е била като малка хайдушка чета, всеки да знае всекиго? Съмнявам се, че в този стар български град е имало само един боил, един жупан и т.н. за да не се налага те да се споменават поименно. Може би някои автори се смущават от факта, че странните думи са имена, но не на тюрки и памирци, а на траки.

Коренът ТУРТ (в ТУРТУН) се среща в тракийското име на божество – Сбел турт. Става дума за гръмовержецът, този, който удря с мълнията. Така и бива тълкувано от траколозите, частицата турт е сравнена с немсккият глагол stürzenсъбарям, бутам, хвърлям (Вл. Георгиев, Траките и техния език, стр. 581 стр.78). Странното в този случай е това, че български учен е използвал за анализа немска дума, но е пропуснал българската търтя- бия, удрям, имаща древен вариант туртя.

Търтя е звуково и смислово много по-близка до тракийската, т.е. древнобългарска турт- бия удрям. Тя от своя страна присъства в като корен в старобългарската Туртун, която е лично име със значение боецът, войнът, стражът. С подобна семантика е тракйското, т.е. древнобългарско име Войнес, което пък е по-старият вариант на нашето Войне, Войно.

Частицана унТуртун) е наставка срещаща се в български лични имена като Белгун, Владун, Годун, Медун, Татун и др. Окончанието ун намираме и в тракийския, т.е. древнобългарски топоним Баткун.

ЗИТКО (ZITKO) е друга “странна” старобългарска дума, за която учените се чудят какво точно значение има, а то е повече от ясно. Зитко е лично име – Жит, Житко, то е от пожелателен тип и идва от глаголи жытиживея. Има и тракийско име подобно на Зитко-Житко, това е SITA...То е известно от надгробен камък на тракийски кавалерист служещ в римската армия. Понеже нито гърко, нито латиноговорещите имат звук и буква Ж, необичайният за тези народи звук се е отразявал с Z ( Zitko ), или S ( Sita ). Умалителната частица ко, която срещаме в Житко (Zitко) е типична за български имена като Велко, Делко, Златко, Райко. Има я също и в тракийското, т.е. древнобългарско име Бориско(с).


Вече става ясно, че и ЗИТКОМИР, ЗИТКОМЕР не е рядка титла, а лично име, подобно на Жит, Житко, да не забравяме е Житомир. Частицата МИР, МЕР означава велик и присъства в стотици български имена, а и в тракийските, т.е древнобългарски Пюрмерул, Барзимер.

Към странните старобългарски думи могат да се добавят и купе, тулсхи, тулши. Те се срещат в инвентарните надписи от Преслав. Правейки опитт за анализ на купе, П. Добрев сравнява със санскр. и авест. купия-материалът, от който се правели ризниците. Добавена е и кавака-дума за ризница (Древнобългарска епиграфика, с.88-90).

Купе е по-скоро свързано със санскр. купа-кухина, изкоп, съд, бутилка. Един от най-древните типове броня може да се оприличи с кух съд, купа. Става дума за броня, която наподобява релефа на човешкото тяло. Този тип предпазно облекло се среща както при римляни и гърци, така и при дедите ни, наричани в древността траки, а в по-ново време българи.Купе означава нещо кухо, изкопано, като най-близката дума е блг.диал. купая-копая и окупан-вдлъбнат. В санскрит думите за копая, вдлъбвам, правя кух са канати, ксурати, никанати, париканати, удханти, стапутаяти, виканати, абиканати, габира, гарта, котара, надика и т.н. 

Понеже няма глагол със смисъл копая, влъбвам имащ корен куп, то думата купа трябва да е заемка в санскрит. От кого е заета е ясно за тези, които са чели свидетелството на Ариан за това как тракиецът Дионис създава индийската цивилизация.

Сродна на купе е трако-пеласкийската заемка в гръцкия κϋπελλον-съд, чаша, бокал. Друга трако-пеласгийска заемка е купа - шлем. За нея е писал Фредерик Ваудхойзен в своята работа засягаща езика на пеласгите.  

Да разгледаме последната дума – тулсхи, тулши. Уповавайки се на окончанието –ши, П.Добрев търси връзка с талишкия език, в който се среща думата толеше-парче и санскр. тулакадълбоко подплатена материя (Древнобългарска епиграфика, с.90-91).

Доколкото съм запознат със санскрит, тулака означава калъп за леене. Тя е сродна на тулши, а не посочената от Добрев дума със значение дълбоко подплатена материя.

Смятам, че тулши е вариант на стблг. тоулъ-колчан за стрели. Тя от своя страна има по-древна форма тулак-съд, кошτουλακος -съд, кош – трако-пеласгийска дума в гръцкия.

Виждаме, че “странните” думи в старобългарските надписи са всъщност неудобни думи за нечии неиздържани теории. Тези неудобни думи имат успоредици в най-древната реч говорена на Балканите – тази на трако-пеласгите.


Нашата история е била преиначавана от враговете ни в продължение на повече от две хиляди години, истината обаче не може да се крие вечно. Подобно на капка вода тя разбива бавно, но упорито тежкият камък на лъжата, докато в един определен момент той се пропука и разпадне.

Светът трябва да знае кои сме ние и кои са всъщност дедите ни. Крайно време е да си получим обратно откраднатата слава и признанието на другите народи за ролята на предците ни в оформянето на европейската култура. 

Днес сме изправени пред два избора – или уверено да поискаме своето и да се държим като силни и горди хора, или да изчезнем в мъглите на забравата. Дедите ни избраха борбата, нека последваме примера им!
29 коментара:

 1. Можем ли да предположим, че Сбел Турт и викингския Тор са едно и също божество?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И двата бога са богове на гръмотевицата, подобно на хетския Таркун, а и галския Таран.

   Изтриване
  2. все започва с т, приликата е очебийна. Всичко от нас са взели

   Изтриване
  3. Едва ли е всичко, но доста са взели.

   Изтриване
 2. "Въпрос на гледна точка", серия за "Спекулации с историята на България":

  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/spekulatsii-s-istoriyata-na-balgariya/118789#.VF_yCWeIWZE

  Експозе на предаването:
  "Изследователи сензационно заявиха, че пет големи лъжи от историята на славната ни държава се пропагандират от ортодоксалните учени.
  Славянството е лъжа, измислена през 17-ти век като геополитическа доктрина по времето на Екатерина Велика.
  Изчезването на траките и замяната им с прабългари и славяни, е втората лъжа. Старите автори, които говорят за българи обаче, доста често слагат знак за равенство между тях и траките.
  Прабългарите са определяни като монголоидни тюркиномади. Няма нито едно доказателство в подкрепа на тази теория.
  Тангра бил старият Бог на българите – няма такъв Бог, нито съществуват свидетелства за разпространение на негова религия сред българите.
  България не е създадена през 681 г. от Хан Аспарух, твърдят авторите на проекта "Петте големи лъжи".
  Кои сме ние и каква е причината да ни пробутват фалшива история? Вижте отговорите от идейния създател на проекта д-р Пламен Пасков."

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Относно петте лъжи за българската история съм съгласен с г-н Пасков по четири точки.

   Славянсквото не е измислица от времето на Екатерина Велика. Не трябва да се смесват имперските амбиции на германката Екатерина с име на народ, което е станало название на многомилионна общност.

   Изтриване
  2. Няма ли как да се организирате с такива съмишленици за по-широкомащабно медийно представяне?

   Изтриване
  3. Вече има медийно представяне, макар да е твърде скромно.

   https://www.youtube.com/watch?v=0znhAPqhEx8


   https://www.youtube.com/watch?v=JQQA6nCbAgw

   Изтриване
  4. По моето скромно мнение не е наложително непременно да се работи колективно. Да забравим комунизма ! Истината може да се търси и индивидуално, а при необходимост може да се осъществи и обмяна на мисли. Всеки радетел е ценен. В никакъв случай не трябва да се допуска някаква ревност или противопоставяне, което ще радва безкрайно враговете на България.
   БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО !

   Изтриване
  5. Напълно съм съгласен с Вас, трябва да се работи задружно. Нужно е обаче и още нещо - хората трябва да са на едно мнение по важните въпроси, за подробностите това не е нужно.

   Съдружие се прави със съмишленици, а не с противници. Ако орел, рак и щука се съберат, до никъде няма да стигнат.

   Аз имам достатъчно съмишленици, те стават все повече защото това, което аз твърдя може да се провери, а и не противоречи на здравата логика.

   Изтриване
 3. Между другото "Канати" продължаваме да използваме и днес. Така наричаме преградните дъски на каруцата или ремаркето, с които "вкопаваме" правим по дълбока и с възможност да събира повече. Мисля, че се използва в цяла България, но ако не то в Северна/Североизточна със сигурност.
  Поздрави Спаро!! Продължавай да цепиш мъглата :) поддръжниците да повече от колкото си мислим. Кръвта вода не става и докато е жива можем да я събудим.
  Митака

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, зная, че броят на съмишлениците ми расте и това ме радва много!!!

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Между другото - Канатица се нарича един от символите в чипровските килими, както и традиционен елемент в българската шевица. Символът е разпространен в много страни. Има изследвания по въпроса.http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa

   Изтриване
  3. Друг Димитър Димитров но от Южна България - Пловдивско. При нас също се използва тая дума, така, че не е само в Северозападна България

   Изтриване
 4. Привет и от мен,

  все пак думата търтя (тътря) означава влача, суркам (тътря си краката). Търтлявя се или трътлявя се означава - върша нещо бавно, туткам се. В речника на остарели и редки думи в българската литература намерих думата търта - подобна на цвете нашивка върху дреха. Но това е свързано по скоро с кръгъл хляб - турта, (съвременното торта и т.н.).
  За Зитко, Житко или дори Читко, съм съгласен че е лично име.
  Поздрави -
  АК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Трябва да се набавя тази работа - Речник на остарели и редки думи в българската литература. Диалектите крият ценна информация, която със сигурност ще помогне някога.

   Ако не се лъжа думата турта-пита я има в речника на Найден Геров. Това също е четиво заслужаващо да се провери за особени думи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Има цвете с името турта:
   http://kasnaprolet9999.blog.bg/hobi/2010/08/24/turta-krasivo-cvete-za-dushata-i-bilka-za-telata.595545

   Изтриване
  3. Това не го знаех, благодаря за сведението!

   Изтриване
  4. На ударено,посиняло и болезнено място по тялото, баба ми каваше "натъртено" място. "Натъртеното" няма открита рана, то е причинено от удар с тъп ппедмет или падане,след такъв удар се получава вътрушен кръвоизлив, който е много болезнен. Когато описваше болка казваше " боли като натъртено"

   Изтриване
  5. Във видинския край думата "търтя" не е със значение за "тътря". Пример: "И като търти да бега!" в смисъл на положено по-голямо усили при извършване на действието. В някои от случаите е само: "И като търти нагоре по баира!", в смисъл на "И като побегна нагоре по баира!". Малко е сложно да се обясни. И е свързана с по-голямо усилие, и с внезпност на действието, най-вече бягане, и с неочакваност от страничния наблюдател на действието.

   Турта - пита - е също дума от нашия край. Но не каква да е, а постна пита, такава правена без мая.

   Изтриване
 5. Спарчо, един коментар извън темата

  Често съм те критикувал, че искайки да ни повдигнеш самочувствието, най-често наблягаш на мускулите на траките. Все едно това е от първостепенно значение за един достоен за уважение съвременен човек. А и дали изобщо ни липсва самочувствие, за което ти толкова се кахъриш ?
  Следейки състоянието на сигурността по пътищата и особено рекордния брой катастрофи за днешния ден, не мога да се съглася, че на повечето траки зад волана им липсва самочувствие, а по-скоро го имат и то в завишена доза. Да не би пък тъкмо те да са твоите най-ревностни читатели? И трябва ли прекаленото самочувсвие да е допълнително средство за оредяване на и без това вече доста оределите ни редици ?!
  Това прекалено самочувствие не зная дали ни прави повече траки, но със сигурност – повече простаки. Ти сигурно ще кажеш:„Аз съм историк и това не е моя тема!“ Да, ти си историк, но многократно си декларирал, че желаеш да помогнеш на мизерията в България. А за поставения тук проблем сме си виновни самите ние и никой друг.
  И понеже си и народен будител помисли дали не будиш народа някак едностранчиво, като изпускаш някои други много важни неща !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимчо, нищо не те спира да преодолееш страха си, да покажеш мъжко държание, да се регистрираш в някоя блог платформа и да запълниш пропуските ми :)

   Изтриване
  2. Прав е човека, едностранчиво работиш, нищо за пенсиите не съм прочел още...само траки, пеласги, тинтири-минтири:)))))

   Изтриване
  3. И на двамата анонимни бих казал,че именно завишаването на самочувствието от гледна точка на историята ни ще помогне и за по-малкото идиоти на пътя и за по високите пенсии.
   Все пак официалната история ни учи че винаги сме били едни варвари,които нищо свястно не са направили,ами само войни са водили.Като добавим и силната цианизация на самосъзнанието, и издигането на егоизма като единствения мироглед.Е то нищо чудно че има проблеми по пътищата. Понеже им се набива в главите на младите момчета и момичета че които мисли за другите е будала.Които помага на другите от обществото е наивник. А именно, желанието за добруването на другите от общността и взаимната помощ води до по-спокойни и по отговорни водачи по пътищата.
   А за пенсиите е повече от очевидно.Причината пенсиите да са ниски е защото работещото население в българия е малко.От там бюджетите за данъците и осигуровките са малки.И от там има една етно група която се чуди как да източи тези пари за да яде и пие без да работи.

   Изтриване
 6. Още едно изразче:
  Търти да бяга-хвърли се (втурна се) да бяга. Чудесна логика със гръмотевиците- Хвърля(мята) гръмотевици.
  Суркам се, Влача се - пак можем да го отнесем към тях, просто щото не са еднакви.
  Търт или Тъндър;-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Търти да бяга" е като "Удари на бяг". Според мене търтя и удрям са равнозначни.

   Изтриване
 7. Искам да попитам нещо конкретно,в горния български текст писан с не знам какви,вероятно гръцки,букви на много места виждам двуеточия.За какво служат тези двуеточия?В разни рунически надписи,предимно фригийски съм виждал и триточия и двуеточия.Какъв е граматическия смисъл на тези точки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че се касае за способ на отделяне на думите. Освен по фригийските надписи, точки като маркировка на думи се срещат също при венетските епиграфски паметници.

   http://proel.org/index.php?pagina=alfabetos/venetico

   Изтриване
 8. ирена янчева13 май 2016 г., 15:36

  Здравей, Павле ! Благодаря за добрата статия - винаги научавам нещо ново и полезно от теб, напр. трако - пеласгийските думи и как те присъстват като заемки при нашите съседи и др. Най - сърдечни поздрави !

  ОтговорИзтриване