25.11.2014 г.

ЗАЩО НЕ ВЯРВАМ НА ИРАНСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ?


Франсоа Волтер има една много красива мисъл – Не споделям това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш . Така би трябвало да бъде, всеки има право на лично мнение по даден въпрос. Всеки има правото да защити своите виждания, но това трябва да стане с уповаване на истината, а не чрез възползване от факта, че повечето читатели не знаят определени неща, или нямат възможност да ги проверят.

Понякога на поддръжниците на дадена теория им е трудно да намерят солидни аргументи и се стига до подхвърляне на обиди, опити да се дискредитира събеседника и т.н. Този път не води до никъде, ползата от него е никаква. В миналото при дискусии аз казвах на хората срещу мен – Това, че сме противници в даден спор не означава, че трябва да станем врагове.  

Слава Богу, все по-често срещам хора, които не са съгласни с мен, но въпреки това запазват културен тон. Не мога да не изпитам уважение към такива сънародници. Зная, че е много трудно човек да промени възгледите си. Те са станали част от вътрешния ни свят и отхвърлянето им причинява сътресения. Нашето съзнание обаче не обича шокове и сътресения. Поради това то ни кара да се борим с противниците си.

Неотдавна един добър и културен човек ме попита защо отричам иранската теория, защо се изказвам против виждането на г-н Петър Добрев? В отговора си аз се опитах да обясня, че при мен не се касае за сляпо отричане. Мнението си аз съм изградил върху една солидна основа почиваща на доста аргументи. Представям част от тях в тази своя работа. Ето защо не съм съгласен с иранската теория за произхода на българите:


1. Няма обширни антропологически изследвания показващи, че сме роднини с иранци, пащуни, талишци. За сметка на това две мащабни антропологически изследвания показват, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия. През 1938 и 1959 година са публикувани антропологически изследвания извършени върху около 11 000 българи от различни региони. Не ми е известно след този период някой да е правил изследване от такъв мащаб и то да е дало различен резултат.


2. Няма мащабно генетично изследване, което да показва, че сме роднини на пащуни, талишци и иранци. За сметка на това български и чужди генетици установиха, че значителна част от българите са потомци на траките - най-древното население на Балканите.

“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени, обяснява си го Гълъбов...”  http://www.blitz.bg/news/article/117690

“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 


3. Старобългарската керамика от Плиска и Преслав няма прототип в Памир, Тибет, или друго място в Средна Азия.


4. Типичните за старите българи острия на стрели, копия и т.н. се срещат в Източна и Средна Европа около 1300 години преди времето на Аспарух.


5. Типичната за старите българи изкуствена черепна деформация се среща в Тракия още от Неолита. Сред мизи и фриги тя е употребявана масово по време на Желязната епоха. Йордан Йорданов, Стефан Йорданов и други чужди автори са писали по тази тема.


6. Легендите за старите българи са от тракийски, а не от ирански произход. Легендата за снопът стрели, които Кубрат кара синовете си за счупят има прототип в баснята на тракиеца Езоп, който е живял около 1200 години преди Кубрат. Легендата за изкореняването на лозите от княз Крум има прототип в историята на гетския цар Буребиста, който кара гетите да изкоренят лозите си.


6.Обичаите ни
са от тракийски произход, а не ирански. Кукерство, нестинарство, лазаруване, Герман, Гергьовден, Трифон Зарезан, Еньовден, запалените стрели на Сирни Заговезни, русалийските игри, жертвоприношението при продължаване на живота на възрастен човек известно като помана и т.н. са признати за тракийско културно наследство. Е.Теодоров, Н.Колев и други са писали по тази тема.


7. Българските земеделски сечива и пастирски атрибути са от тракийски произход. Става дума за ралата от I, II IV тип, дикани, брани и т.н. Н.Колев е създал прекрасни работи по тази тема.


8. Българската народна носия е от тракийски произход. Връзката е открита и от Г.Китов, Д.Агре. По мои сведения те са едни от първите български учени установили приликата между традиционната ни носия и тази на траките.

9. Историческите свидетелства, че сме местен народ са повече от тези, които ни определят като азиатци. Отъждествяване на българи с мизи, пеони, трибали и други балкански народи правят следните стари автори:

Св. Йероним
Л. Дякон
Н. Хониат
М.Гавала
Й.Цеца
Й. Зонара
Й.Геометър
Й.Кантакузин
Н.Грегора
Й.Малала
Фулко
М.Аталиат
Д.Хоматиан
Л.Халкондил

10. По време на Ранното Средновековие не са регистрирани никакви ирански топоними и хидроними в земите обитавани от старите българи. Ако приемем за момент, че дедите ни са пришълци и, че са дошли за пръв път на юг от Дунава по времето на император Зенон – 488 година, то до към 880 година, когато старите българи уж са забравили езика си, те би трябвало да са оставени хиляди ирански названия на селища, реки, местности. Такова нещо не се наблюдава изобщо. Сравненията на Мадара с индийската Мадрас са интересни, но защо се пропускат тракийските селищни имена Мандара, Модра?

Защо не се обясни на българския читател, че има сведения на десетина стари летописци за тракийски поход в Индия? На тракиецът Дионис е приписано създаването на индийската цивилизация. Ариан твърди, че допреди Дионис да дойде в Индия, индийците не са имали градове, обличали са се с животински кожи, хранели се с кора от дървета и сурово месо от дивеч. След като Дионис пристигнал, той основал градове, дал закони и знания как да се обработва земята, създал даже и религия като разбира се поставил себе си начело на пантеона:

“Indians also had no cities and built no temples; but were clothed with the skins of animals slain in the chase, and for food ate the bark of trees; these trees were called in the Indian tongue Tala... They also used as food what game they had captured, eating it raw, before, at least, Dionysus came into India. But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself” Arrian, Anabasis Alexandri, VIII.vii.11. Старобългарските лични имена не са ирански. Авторите твърдещи това са премълчали доста данни:

-Аспарух не е иранско име защото аспас е тракийска дума за кон, която намираме в епитета на Тракийския Конник - Ут Аспиос.

- Кардам отговаря на тракийското Кард-ентис, наставката -ент е типична за старобългарския, намираме я в жреб-енте, осл-енте, вол-енте.

- Крум е още по-древно, име Крумено е споменато на микенски документи от 2 хил.пр. Христа. Документът е с регистрация – 236 Nj 42 (XXXVIII).

- Кубер също е палеобалкански, то се среща също в микенски документи от 2 хил. пр. Христа под формата Кувирийо, Кубирийо. Документът е с регистрация -468 Xm 11 (LII).

- Севар е пореднето палеобалканско име, среща се под формата Исеверио по документи от 2 хил.пр. Христа. Документът е с регистрация – 473 Rq Cb01 (LIV).

- Същото важи и за старобългарските родови имена Дуло, Вокил, Ерми. Те се срещат по микенски документи на около 3300 години под формите Дулo, Вокило, Ермаа.
Как би било възможно дедите ни да са дошли едва през Ранното Средновековие от Азия, след като старобългарски лични и родови имена се регистрирани на Балканите още през Бронзовата епоха?

12.Самите старобългарски руни имат прототип в Линеар Б, това е същата тази писменост, с която са изписани българските родови и лични имена в древните микенски документи. Съществуват над 40 съотвествия между руните на старите българи и трако-пеласгийската писменост.13. Житните ями на старите българи са типични и за траките поне от Ранната Бронзова епоха. Житните ями се срещат и в земите на галското племе белги. В ирландските летописи те са наречени болги, като се твърди, че болгите идват от Тракия по времето на Кир Велики VI– век преди Христа. “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

14. Жертването на кон и куче се среща в старобългарския некропол край Нови Пазар.
Тази традиция е типична за траките, а и за микенците, с чиято писменост са документирани български лични и родови имена преди около 3300 години.

15. От доста време e известно, че през Ранното Средновековие над гробовете на благородните българи се е издигала могила досущ като при траките.

16. За бръсненето на главата и за оставяне на кичур коса при старите българи споменава Геза Фехер. Различни краеведи твърдят, че този обичай е просъществувал у нас до началото на ХХ век. В Живота на Тезей Плутарх пише, че бръсненето на главата и оставяне на кичур коса се практикува от траките абанти и мизи. Ще напомня, че в продължение на около 1100 години българите са наричани мизи.

17. Ксенофон е пряк свидетел на тракийските нрави. Той споделя за това как бойците на одрисите изливали вино на гробовете на своите загинали другари. Поливането на гроба с вино се е практикувало от българските хайдути. Този особен ритуал  е жив и днес във всички краища на България.

18. Друг слабо познат тракийски обичай е правенето на ритуална чаша от черепа на враг, така както прави княз Крум с черепа на император Никифор. За това знаем от римския летописец Флор в Bellum Thraciсum - Flor. Epit. 1.39.4.2.

19. Описвайки бита на дедите ни автори като Фехер и Бешевлиев споменават свидетелствата на старите автори, които твърдят, че старите българи вземали кобили по време на военните си походи и ползвали млякото им за храна. От преданието за благородната тракийка Харпалика научаваме, че тя била кърмена с кобилешко мляко, баща й я научил да пие направо от вимето на кобилата (Г.Батаклиев, Антична Митология-Харпалика)

20. Смайващи прилики между траки и стари българи намираме също в материалната култура. В тракийски гробове са намирани особен вид украшения. Става дума за торквите – обръч от сребро, или злато, който се поставя около врата. Този тип украшение се ползва и от старите българи. Най-старите торкви са от земите на траките.

21. Според Д. Овчаров най-разпространеният тип старобългарско жилище са землянката и полуземлянката. Това безспорно отговаря на истината. През Средновековието селското население е обитавало землянки и полуземлянки. Същото може да се каже и за тракийското селско население. Знаем за това от археологически проучвания и исторически извори. Този общ елемент от бита на траки и стари българи не е споменат от изследователи твърдящи, че старите българи са иранци.

22. Всеки сънародник знае, че знакът IYI e типичен за старите българи. Съвсем малко обаче са тези, които са запознати с изследванията на Ст.Михайлов, Дж.Бенсон, Я.Тодорович показващи, че този знак IYI е познат на древното балканско население от Бронзовата и от по-ранната Неолитна епоха. Пълна лудост е при наличие на тези данни, които са отпечатани в престижни издания, да се твърди, че знакът IYI е донесен в земите ни едва през Ранното Средновековие. Тези, които се съмняват в твърденията ми могат да направят проверка - Ст.Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28),  “Георги Бакалов”, Варна, 1987.

23. Благодарение на епиграфски паметници, а и на арабски източници ние знаем, че старите българи са назовавали своите владетели с титлата КАНАС. В миналото тя бе обявена за равностойна на хан понеже се вярваше, че дедите ни са тюрки. Тази заблуда царстваше поради това, че учените ни отвърнаха очи от траките, в чиито надписи присъства титлата АКЕНАС (W-07) - A.Lubotsky, The Old Phrygian Areyastis-inscription, Kadmos 27,1 (1988), 9-26. АКЕНАС  идва от корен КАН, КЕН имащ значение – начало. Същият корен присъства в стблг.кань, конь-начало, а също в наченти, заченти- започвам, слагам начало.

24. В българската именна система няма присъствие на ирански имена на богове като Ахура Мазда и Апам Натат, за сметка на това тракийските са доста:

- Българското име Балей е идентично на тракийския теоним Балей.

- Басарина е старо българско име съответстващо на тракийското Басарей.

- Бистрьо отговаря на тракийското божествено име Бистирас.

- Венда е изведено от тракийския теоним Вендис, позната и като Бендида.

- Витьо произлиза от древното божествено име Витю.

- Диньо, Деньо са вдъхновени от името на богът на светлината Дин/Ден.

- Според Вл.Георгиев тракийският теоним Залден съотвества на българското лично име Златан. Сред нас се срещата и имената Златена, Златин.

- Хубавото наше име Млад пък има успоредица в тракийския теоним Молодас.

- Сава идва от Савазий – едно от имената на Дионис.

- Ярей е по-новия вариант на Арей, Арес – богът на войната.

- Яздул отговаря на тракийския теоним Аздул – ездачът – Тракийския Конник.


25. За строежите с квадри Й.Йорданов и др. смятат, че са дело на старите българи. В Тракия такива строежи се срещат поне от IV век преди Христа-Г.Китов, Д.Агре, “Въведение в Тракийската Археология”, с.61.


Кажете ми – как при присъствието на всички тези неща да вярвам на иранската теза? Откъдето и да я погледнем тя куца. Опреледелена група хора се е подлъгала поради това, че ключова информация като представената по-горе е пропусната.


Няма да отричам, че освен траки, старите българи са наричани и скити. Това го правят Тефилакт Охридски, М. Сирийски и др. Да видим обаче какво се знае за скитите:

1. Стефан Византийски пише – скитите са тракийски народ.

2. Дион Касий казва – тракийското племе даки е клон на скитите.

3. Страбон определя саките като източни скити, но доста преди него Аристофан казва без увъртания – саките са траки.

4. Пак Страбон казва, че в дълбока древност гърците са наричали всички свои северни съседи с името скити, т.е. това име е важало и за траките. Страбон добавя и, че скити означава номади, т.е. скитащи. Преди доста време проф. Ценов обясни, че скити се тълкувва със стблг. скытати се-скитам.

5. Страбон твърди също, че сарматите са скитски народ. По-късно Прокопий Цезарийски пише, че сарматите спадат към семейството на тракийското племе гети.

6. Подобно нещо прави и Плиний причислявайки тракийското племе костобоки към сарматите.

Това са важни исторически свидетелства, но поддръжниците на иранската теория ги премълчават. Те премълчават и други неща:

7.Скитите почитат тракийския бог Арес, като Херодот подчертава, че скитите правят олтари единствено и само на Арес. Херодот добавя и това, че скитите изпитват неприязън към чуждата култура и дори въстават и убиват царете си заради чуждопоклонничество. Точно поради тази причина намират смъртта си скитските царе Анахарзис и Скила. Явно траки и скити имат наистина общи корени, иначе скитите няма как да почитат чужд бог.

8.Освен Арес скитите почитат и богът баща с име Папайос. Това божество се почита и от траките под името Папас, Папоос.

9.Тракийското слънчево божество носи името Суре- гет, а скитското е Гето-сур.  

10.Хезихий твърди, че скитите казват на мечечината Мес, докато на ирански месечина е маха. Има документирано тракийско име Месак, буквално месец, месечинко, а има и дори божество Мас Темброгиос. Докато траки и скити имат поне четири общи божества, то между скити и перси няма нито едно.

11. Пишейки за скитите Плинй Стари споменава жени, които биели с очите си, на местния език името им било Bitii. Това отговаря на стблг. бити-бия, но на стперс. бия е jan, mru (Avest.).

12.Подобно на траките скитите вдигат могили над гробовете на царете си, а персите не правят така.

13.Подобно на траките скитите жертват коне и хора при царско погребение, персите не правят това.

14.Подобно на траките скитите правят чаша от черепа на враг, персите не познават този обичай.

15.Подобно на траките скитите татуират телата си, за персите този обичай е непознат.

16.Скитската керамика показва силни прилики с тази на северните траки, но е твърде различна от тази на иранците.

17.Важна подробност е това, че едно от най-големите тракийски племена – гетите са наричани многократно скити от Дексип, Филосторгий и др.

18. Херодот определя масагетите като скити – Her.I.201. Според Йордан масагетите са гети -Jord-X-61.

19. Масагетските имена Балас, Томира, Спаргапий отговарят на тракийските Балас, Тамир, Спарка.

20. Добруджа е наречена в древността Малка Скития понеже от най-дълбока древност е обитавана от скити. Топонимите в тази област са тракийски, не ирански. Става дума да Одесос, Визоне, Томи, Капидава, Берое, Карсиум.

Тези съществени неща са пропуснати от г-н Петър Добрев и други негови съмишленици, а това не бива да се прави.

Не бива да се правят и елементарни грешки като твърдението, че езикът на старите българи е безпадежен. Това е меко казано несериозно. Всички така наречени индоевропейски езици са били падежни по начало. Санскрит, авестийски, староперсийски и т.н. не правят изключение. Това може да се провери много лесно, в интернет е дадена предостатъчно информация.Ако една теория е пълна с грешки и пропуски, то как да я приема? Както се уверявате не става дума за сляпо отричане. Аз съм посочил ясно причините, които ме карат да смятам иранската теория за несъстоятелна. Съгласен съм с мисълта на Волтер, че всеки има право на лично мнение, но този забележителен човек има и друга хубава мисъл – Les opinions ont plus causé de maux sur ce petit globe que la peste et les tremblements de terre- Различните мнения са причинили повече беди на тая земя, отколкото чумните епидемии и земетресенията.

Нека се запитаме – ако иранската теза е неверна, може ли пропагандирането й да доведе до някакво бедствие? Според мен –да. България е едно райско кътче, което шепа политици са превърнали в ад, но това не променя факта, че страната ни има плодородна земя, достатъчно водни басейни и много полезни изкопаеми. Всички тези неща привличат чужди погледи и апетити.

Днес де факто ние  нямаме армия, нямаме ракети, от които потенциален враг да го е страх. Границата ни с Турция е като селски плет, а точно южната ни съседка не крие амбициите си за възстановяване на Османската Империя. Учени като Полат Кая лансират теорията, че турците са най-старото население на Балканите, но по-късно са прогонени в Азия. Същевременно турската младеж бива надъхвана против нас. В историческия музей на Одрин се показват картини изобразяващи българин убиващ по зверски начин бременна турска жена. Младежите в Турция не учат за садистичните кланета над българите от Стара Загора, Батак и т.н. Създадена е една ужасно изкривена картина на реалността и лошото е, че това не е никак случайно.

Подготвя се поредното прекрояване на границите. През последните петнадесет години се уверихме, че това е възможно – новите държави Косово, Северна Осетия, Крим и т.н. са факт. Факт е и това, че нито американците, нито западноевропейците попречиха на Турция да окупира част от Кипър. В такъв случай е не само неразумно да се твърди, че прародината ни е в Памир, но също така безотговорно и опасно, още повече, че това не отговаря на истината.

Иска ми се да не съм прав, иска ми се да се окаже, че съм просто един разтревожен параноик, но фактите показват друго. Вместо да чакаме, трябва да действаме. Няма да ни позволят да изградим нова, силна армия, но можем да направим друго. Можем да разпространим истината, че дедите ни са създателите на европейската култура. Без мъдростта на Орфей и Залмоксис светът щеше да е по-жесток и примитивен. Без знанията дадени от предците ни, обитателите на Апенините, Иберийския полустров, Скандинавия и Британия щяха да тънат в тъмнина и нищета. Трябва да изчистим тинята покриваща името на предците ни. Да напомним, че без подвига на  бойците на княз Тервел цяла Европа щеше да е под арабска власт, а световната история щеше да е доста по-различна.

Не ракети ще ни опазят от надигащият се от юг фанатизъм, а симпатията на милиони европейци, които са се запознали с истината. Признателност за деянията на дедите ни ще има, но, за да дойде тя, ние трябва неуморно да разпространяване на истината и да се борим с лъжите. Нищо хубаво не идва даром, хубавите неща трябва да се заслужат.58 коментара:

 1. Чела съм книгите на Петър Добрев и според мене той не твърди, че бългатите са от ирански произход. Неговата теза, доколкото аз съм я разбрала е, че дедите ни са живяли в съседство с иранците, в земите на Памир и Хиндукуш. (Не мога да разбера защо Вие разрешавате на траките да са се преселвали до Индия, а не им давате да са живели и по тези места) :)
  Но така, или иначе, Вашата теория би могла да се приеме напълно само ако обяснява всички факти - а вие очевидно пренебрегвате и премълчавате много от тях - наличието на копие на Мадарския конник в северен Афганистан, на селище с име Мадара и други български топоними и т.н. - тези, които изтъкват привържениците на идеята, че българи са живяли там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаема госпожо, съветвам Ви да прочетете работите на г-н Добрев още веднъж.

   Съветвам Ви също да четет по-внимателно материали, които сте решила да критикувате. Не съм премълчавал връзката между името на Мадара и индийската Мадрас, напротив посочил съм връзката между имената, като съм дал и обяснение за това.

   Мадарският Конник има тракийска иконография. Преди се пледираше, че траките нямат монументално изкуство, но това не отговаря на истината. На линка по-долу ще видите изображение на Тракийския Конник. Тракийската статуя е по-стара от така наречения мадарски конник от Афганистан.

   http://novinite.bg/articles/11192/Mecenat-dari-cenen-trakijski-konnik-na-Arheologicheskiya-muzej-vav-Varna

   Ето още едно изображение - прототип на Мадарския Конник от Тракия - I-II век.

   http://www.kroraina.com/thracia/hb/thracian_hero2.jpg

   Няма да е зле преди да критикувате някого да се подготвите добре.

   Изтриване
  2. Госпожо, можете ли да ми покажете доказателство за това, кой е направил Мадарския Конник
   Някак без основание се приема че това са някакви "прабългари" , доведени тук от Аспарух.
   Само че доказателство за това НЯМА.
   Следователно с пълно основание може да се допусне че Мадарският конник си е бил тук и много преди 681-ва година. За което има сериозни основания - релефа очевидно е по-стар

   Изтриване
  3. Верно е, ерозията на Мадарския Конник показва, че той е доста по-стар от този от Афганистан. Самите тракийски статуи на конник са векове по стари от конника от Афганистан.

   Изтриване
 2. Съветвам Ви също да прочетете следната статия, тя отразява мнението на иранист:

  Пресилено е да се твърди, че конниците в Мадара и Афганистан са близнаци

  Названието на конника, който е открит в Афганистан е сходно с това на нашия в Мадара, но е пресилено да се твърди, че конникът в Северен Афганистан е близнак на този, който се намира у нас. Това обясни в интервю за Дарик иранистът доц. Иво Панов, един от участниците в научната експедиция, която посети Афганистан през август и септември миналата година, както писа "Списание 8". „Всъщност афганистанският конник има две названия..." – казва доц. Панов.

  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=332695&audio_id=29845


  Конникът от Афганистан е от Сасанидския период, а това означава, че тракийските статуи са по-стари от него.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още повече, че това са думи на единствения що-годе специалист от т. нар. "експедиция" в Афганистан. Останалите са : Освен доц. Иво Панов, в експедицията са участвали още: Петко Колев – председател на Общобългарска фондация „Тангра”, доц. д-р Ружа Нейкова – фолклорист, етнолог и музиковед, Иво Леонтиев – преподавател в НАТФИЗ, оператор, фотограф, д-р Славян Стоилов – специалист по вътрешни болести. Ръководител на експедицията е бил доц. д-р Александър Илиев – преподавател в НАТФИЗ, режисьор, оператор, фотограф.
   Голяма експедиция, няма що. - актьори и доктори.

   Изтриване
  2. От тях се е искало актьорска работа, за това са подбрани такива хора :)

   Изтриване
 3. Много ми хареса статията. Ценна е!

  ОтговорИзтриване
 4. Поздравления за превъзходната статията, много е важна и интересна!! Може би единствената забележка според мен е за ДНК данните от северна Италия и България. Нашите историци мълчат, но там се създава Българска 'държава' през 568 година, която просъществува някъде до 1167 годинa. Затова генетичните проучвания показват сходства с българския геном.
  А колкото до турците те се канят, откакто ги пълнят с долари американците, европейците обаче не ги обичат чак толкова, колкото някой си мисли, а и ние не сме толкова сами и беззащитни, колкото пак някой си прави сметките.
  Напред за България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип дедите ни са населявали Апенините в още по-ранни времена. Страбон твърди, че след Троянската война, група пафлагонци заминава заедно с траки за северното крайбрежие на Адриатика.

   Изтриване
  2. Траките са се заселвали в Апенинския п-в а преди тях и пеласгите, и още етруските, които трябва да са поне роднини или смесени с траките?! Според мен би трябвало да се направи ДНК изследване и на жителите на о. Сардиния, които пък са потомци на сердите?? Имало е и още вълни по-време на Римската империя?! Според мен обаче най-голямата изселническа вълна е тази на българите през 568 година. Те завладяват почти цялата Северна Италия и си правят своя държава. У нас погрешно се е дават данни за България в Италия, представяйки ги за тези на Алцек(защото, предполагам някой не иска да каже, че българите се заселват в Италия 100 години по-рано от известната ни 681 година) а Алцековите българи са били много по-малко. Затова и Алцек, когато идва му казват да се засели в централната част на Апенинския п-в? Даже и след 1400 години в Италия е пълно с фамилни имена като Булгаро, Булгарели, Булгари и т.н. Ако някой направи изследване, има такива програми по интернет, къде се срещат определени фамилни имена ще се получат интересни резултати.
   Поздрави

   Изтриване
  3. Сердите действително са тези, които дават името на Сардиния. Там носителите на хаплогрупата Н са около 64%, а в България носители на същата група са около 38%.

   http://www.ata.org.tn/fichier_PDF/Article2.pdf

   http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 5. Prekrasna statia , pozdravlenia .

  ОтговорИзтриване
 6. Pozdravlenia , prekrasna statia. Predi dva dni ,komentirax s edin Rumanski duxovnik(ot transilvania) istoricheski temi otnosno Balgaria I Rumania .V sledstvie na razgovora rumanskiat mi poznat mi spodeli ,che tehnite teritorii sa bili pod balgarsko robstvo 600 god. (ne utochni tochno koi perid) ,no tova se izuchavalo oficialno v tehnite uchiliwa-biax mn.iznenadan. Gospodin Serafimof ,vie kakvo mislite po vaprosa. A otnosno turskite namerenia ste apsolutno prav.Pozdravi ,edin" dentelet" ot France .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма такова нещо като "българско" робство за румънците.
   Населението там има същия произход като нашето и земите на България са включвали и отвъддунавските воеводства по съвсем естествена причина - и там са живели Българи.
   На север и на юг от Дунава населението е наследник на гетите (даки и мизи).
   Днешните румънци получават промивка на мозъка, която има за цел да "обясни' защо езика им днес включва 40% български думи, а преди 200-300 години си е бил изцяло български

   Изтриване
  2. Вече Ви е даден отговор - няма такова нещо като българско робство над румънците. Те са наша плът и кръв.

   Изтриване
 7. Как може тогава да се обясни факта, че траките са единствения народ, който продава децата си в робство (българите никога не са го правили)? Дали можем да се доверяваме на щвейцарците от Игенеа, при положение, че изкарват днешните македонци носители на 30% от гените на античните, водени от Александър Велики?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки исторически извор трябва да се разгледа критично и най-вече трябва да се мисли. Щяха ли да станат траките огромен народ, ако продаваха децата си???

   Херодот споменава, че за дъщерите си траките получавали голям откуп от жениха, момчетата пък са тези, които гледат родителите си като остареят. Следователно твърдението, че траките продават децата си в робство е пълна безмислица, най-вероятно добавена от късен преписвач на Херодот.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  3. Не знам къде сте прочели че учените от Игенеа "изкарват" днешните македонци носители на гените на античните.
   Няма такъв учен който да каже такава глупост.
   Генетиците говорят в техни термини - могат да кажат какви са хаплогрупите на днешните македонци и да изкажат предположения за разпространението на конкретните хаплогрупи.
   Директното свързване на днешни и антични народи е непрофесионално. Най-вероятно сте чели журналистическа интерпретация.
   В статията си Павел е цитирал коректно - произход голямата част от днешните българи е местен. Но не казва че сме наследници конкретно на мизите например.
   Така че на генетиците трябва да се вярва, на журналистите не е задължително

   Изтриване
 8. С иранската теория отново се правят опити да се накара кравата да засуче от телето хе-хе.
  Приликите са защото персите са културно повлияни от траките.
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот твърди, че няма друг народ като прерсите, който да заема така охотно от други хора.

   Изтриване
 9. Ех, нищо ново под слънцето. Отричане и пак отричане, няма да се намери истината с отричане, а когато се напаснат и обмислят известите факти в хранологичен ред! Всеки си е хванал неговата теория и я защитава, вместо да се открият приликите в теорите. Повлияни от Русия учени ни правеха славяни и тюрки, сега траки, кимери и такива от Памир. За всяко нещо си има обяснение, но не и като се опитваме да се изкараме какви ли не забравяйки, че сме българи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прилики в противоположните неща няма анонимни господине. Или един народ е местен, или е пришълец в днешните си земи. Няма средно положение.

   Прочее, най-големите лъжи за произхода на българите са създадени от Шльоцер, Енгел, Тунман, Вамбери, Рьослер, Фреен, Мерперт, Якобсон, Генинг, Маркварт, Хилфердинг, Юхас, Куник, Томашек, Шафарик, Иречек... Знаете ли какви са тези хора?

   Не се и съмнявам, че етнически руснаци също са взели участие в съчиняването на лъжи, но малко обективност никому няма да навреди, нека се знаят и другите, а те не са малко.

   Изтриване
  2. Незнам, но наистина има неща, които са загадъчни, например, в една от тезите е че сме дошли от задкавказието, Т.е има проучване на едно село, което до ден днешен изповядват ритуали с почитането на Тангра, които имат сходен език със старобългарски думи и със съвременни изрази в молитвите им, начините им на жертвоприношение танцът и т.н. Но все са хипотези но е ФАКТ, ЧЕ СА БИЛИ навсякъде. Не само в Европа а даже и в днешен Израел.

   Изтриване
  3. Да, дедите ни са посетили и колонизирали доста места из Европа, Азия, а дори и Северна Африка.

   Изтриване
 10. Остров Сардиния е единственото място, където има каракачански овце.:) Породата я има такава каквато е в България, само не ми е известно името и там. До колкото ми е известно има и подземни храм-кладенеци, какъвто има и в с.Гърло, Пернишко. Не съм се замислял за името на острова и сердите, но май нищо не може да се покрие. Страшна работа сме. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сардиния е получила името си от древен народ с име сарди, серди. Те са част от Морските Народи, които за малко не превземат Египет през 12 век преди Христа.

   Роднини на сердите са мешуе-мизи, чкр- тевкри, тршу-трауси, уешеш-веси, дрд-дардани, пелесет-пеласги. Това са все палеобалкански народи, чиито наследници сме ние.

   Изтриване
  2. Не само овцете ами и кукерите, които се казват мамутонес, музиката, обичаите, шарките по одеялата и т.н.

   Изтриване
 11. Г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK обяснява на славянски език колко много не сме славяни. Това би било смешно, ако не е толкова жалко. Ако според този енергичен демитологизатор на цялата ни история (няма траки, няма славяним няма прабългари) нашият език не е славянски, то това означава, че сръбският, руският, словенският, словашкият, чешкият и полският език също не са славянски, а са сигурно тракисйки, т.е български езици. Това би било интересна новина за изброените славянски народи и на г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK се пада честта да им го съобщи. Цялата тази кампания за демитологизация на нашата история произлиза от дълбините на една анти-българска по същество шизофрения, която включва в себе си патологична русофобия и славянофобия и идва от онези, които внушиха на диктатора Стамболов, че Берлинският договор е велик, а Русия е враг на България. Тези корифеи изковаха термина "пан-славизъм", сигурно мислейки, че така заклеймяват Русия. Нашата обща писменост, православна религия и историческите опити, апогей на които е руско-турската освободителна война опровергават тези демитологизатори. Интересното е, че г-н Сидеров, койотo не е русофоб, не усеща как го подхлъзват новите бакаловчета и славянофоби, които говорят за 5-те лъжи за българската история, без да обясняват защо нашият език е славяснки. Сигурно на 24-ти май г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK обикаля центъра на София и убеждава празнуващите на славянски език, че това не е денят на славянската писменост. Пази, Боже........

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако малко от малко бяхте чели блог-а до сега, щяхте да знаете ,че тия 13 реда, в които сте събрали всички сложни думи, които знаете нямат никакъв смисъл в контекста на обясненото до тук. Сега, ако сте толкова заинтересован, върнете се 2години назад в блог и прочетете всичко отначало, едва тогава може и да имате идея какво всъщност се обсъжда тук!

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  3. До Анонимен27 ноември 2014 г., 13:57

   Благодаря Ви за хубавия коментар!

   Изтриване
  4. До Анонимен27 ноември 2014 г., 9:47

   Анонимни господине, бихте ли дал цитат, от който да проличи, че отричам славянския произход на езика ни? Приписване на несъществуващо деяние на някого се нарича клевета. Това е непочтено деяние и присъщо на индивиди с нисък морал, или изобщо липсващ такъв.

   Моето виждане е дори, че предимно ние българите сме потомци на старите славяни, които де факто са гетите - голям тракийски народ. Това е казано от Теофилакт Симоката, а се поддържа от хора като Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Цани Гинчев и др.

   Опитайте се да мислите, наистина се опитайте да извършите самостоятелно мислене и може да Ви просветне.

   Шведският език е от една група с немския, шведите са германски народ по отношение на език, култура и т.н. Това обаче не означава, че немците са потомци на викингите.

   Така стои въпроса и със славяните и славянския език. Българският е безспорно сроден с полски, словенски и т.н. но това не означава, че дедите на поляците са се сражавали с Римската Империя за свободата на Тракия. Поляците НЕ са потомци на на старите славяни, а на венетите. Този факт няма как да го промените.

   Венетският залив е в Полша, Венетия, Виндиш Марк са земите на Словения и Словакия.

   През 680 година е сключен съюз между гети наречени славяни и мизи наречени българи.
   Гети и мизи са роднини и говорят същият език както и траките.

   Венетите са роднини на траките, поради тази причина българския език прилича на полски, чешки, словенски. Роднинството на два народа не ни дава право да припишем деянията на един народ на други хора.

   Опитайте се да разграничите деянията на един исторически народ със съвременно понятие от областта на лингвистиката. Един разумен човек би направил това.

   Изтриване
 12. Много интересен филм защитаващ гледната точка споделена по-горе. Филмът е румънски: https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е, че нашите учени не са се заели да направят подобен филм, а са се втурнали да търсят нечии корени в Памир и Тибет.

   Изтриване
 13. Доста интересна информация, с удоволствие прочетох Вашата статия. Аз имам един конкретен въпрос. Какъв е произхода на траките? Разбирам вашата гледна точка за отхвърляне на иранската теория, но има ли възможност някой клон на тракийското племе да е с точно такъв произход и от там да поризлизат различните теории? Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За това къде е прародината на траките имам цяла статия, дано да Ви допадне

   ОТ КЪДЕ ДОЙДОХА ТРАКИТЕ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/10/blog-post_12.html

   Изтриване
 14. Аспарух не е иранско име (Sparotok)
  ---------------------

  Името Аспарух със сигурност е иранско, има го в надписа от NAQSH-E RUSTAM под формата Asporik.Среща се и при ираноезичните алани под формата Аспар.

  Кардам
  --------------------
  Отново иранско име засвидеталствано при централноазиатските саки.

  Крум
  ----------------
  Име фиксирано при азитските Хионити (вероятно смесен народ от сакски и тохарски племена) под формата Грум-бат.

  Кубер
  -------------
  Името показва несъмнена връзка с индоарийският бог Кубера.

  Защо пропускаш името Алцек което има чудесна осетинска етимология ? В осетински алцигъон - всемогущий; способный

  Самите старобългарски руни имат прототип в Линеар Б (Sparotok)
  --------------------------------
  Самите старобългарски руни са идентични с руните от донско - кубанския регион и са разчетени успешно от Турчанинов. Преведените думи показват връзка с осетински и талишки.

  Старобългарската керамика от Плиска и Преслав няма прототип в Памир, Тибет, или друго място в Средна Азия.
  --------------------------------------------
  Старобългарската керамика има прототип в Западен Кавказ където е обитавал основния прабългарски масив - уногондурите.

  Няма обширни антропологически изследвания показващи, че сме роднини с иранци, пащуни, талишци. (Sparotok)
  -----------------------------------
  При днешните пущуни има силен превес на дравидските гени. Вие г-н Серафимов много добре знаете, че не е коректно да сравнявате днешните пущуни с техните антични предци - саки и тохари.

  Генетиците не могат да кажат на кой сме наследници, след като наплогрупата характерна за траките е неизвестна на науката !

  Типичната за старите българи изкуствена черепна деформация се среща в Тракия още от Неолита. (Sparotok)
  -----------------------------------
  Но не е характерна за траките и не описана при тях от нито един античен автор.

  Жертването на кон и куче се среща в старобългарския некропол край Нови Пазар.
  Тази традиция е типична за траките ... (Sparotok)
  ------------------

  Жертването на кон при прабългарите е изключително рядко и до момента са открити едва 7 - 8 случая. Прабългарските погребални традиции са идентични с късносарматските - грунтови ями с беден инвентар и нишови погребения които са типични за средноазитското междуречие вкупом с масовото практикуване на черепна деформация. Такива погребални практики - грунтови и нишови погребални ями не са засвидетелствани при траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не сте се подготвил добре анонимни господине, никак даже.

   Това, че дадени имена присъстват в именната система на перси и т.н. не означава, че са изконно персийски. Херодот свидетелства, че няма друг народ като персите, който така охотно да заема от другите народи :)

   135. The Persians more than any other men admit foreign usages;135. [1] ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

   Пълна глупост е упрека Ви - "Вие г-н Серафимов много добре знаете, че не е коректно да сравнявате днешните пущуни с техните антични предци - саки и тохари".

   Как може един народ да е от различен антропологичен тип от този на дедите му? Всеки народ се развива, но за 1500 години никоя етническа група не се е променила неузнаваемо. На една територия могат да живеят два напълно различни народа, както например на територията на Индия са живели англичани и индийци. Това, че саките са обитавали Афганистан не означава, че територията на тази страна е прародината на тези хора, тъй както присъствието на англичани в Индия не ни дава право да определим Индия като прародина на англо-саксите.

   Казвате, че никой не е описал изкуствената черепна деформация при траките. А да не би някой стар автор изрично да е казал, че старите българи практикуват изкуствената черепна деформация? В този случай трябва да разчитаме на археологията. За практикуването на ИЧД от траките Ви съветвам да прочетете Ст. Йорданов, Тракийският Войн, 2000, страница 223.

   Сравняването на стари българи и сармати ми допада, още повече ми допада свидетелството на очевидеца Прокопий Цезарийски относно това, че сарматите принадлежат към семейството на гетите - История на Войните, III, ii, 3.

   Що се касае до твърдението Ви, че в Западен Кавказ се среща керамика като тази от Плиска...може, край Кавказ са живели доста траки, не знаехте ли това? Тракийското племе армено-халиби е обитавало Армения. Тракийското племе сарапари е обитавало както Армения, така и Бактрия.

   “Beyond these are the deserts of Colchios, on the side of which that looks towards the Ceraunian Mountains dwell the Armenochalybes; and there is the country of the Moschi, extending to the river Iberus.”

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D6%3Achapter%3D11

   It is also said that certain of the Thracians, those called "Saraparae," that is "Decapitators," took up their abode beyond Armenia near the Guranii and the Medes, a fierce and intractable people, mountaineers, scalpers, and beheaders, for this last is the meaning of "Saraparae."

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/11N*.html

   Изтриване
  2. За тракийско присъствие в Армения пише Г.Б. Джаукян. Този автор споменава за три етапа на тракийски миграции – XV, XIII и VIII-VII век преди Христа. Джаукян пише и за силното влияние на траките върху арменците. До това заключение изследователят стига поради значителното количество тракийски антропоними и топоними в арменската ономастика.

   Джаукян показва връзката между трак. Арисбос и арм. Арипша, трак. Арне и арм. Арния, трак. Бероя и арм. Парая, трак. Газа и арм. Газу, трак. Мару и арм. Марииа.
   Джаукян споменава и други интересни факти, а именно това, че в урартските надписи се срещат не само лични имена притежаващи паралели в тракийската ономастика, но и явни тракизми – урартски заемки, или пък употребявани от тракийско население обитаващо Урарту (древна държава на арменска територия).

   Най-фрапиращото е това, че има дори асирийски сведения за тракийски топоними от Урарту. В надписи от IX век преди Христа се споменава град Испили-брия, съдържащ типичната за тракийски селища наставка брия (като в Месем-брия, Полтим-брия, Селим-брия).

   Още по-смайващо е откритието на Джаукян по отоншение на това, че в грузинския топоним Триалети се крие името на тракийското племе трери (точно в Триалети е открита керамика от тракийски тип). С името на тракийското племе скаи Джаукян свързва арменската дума скаи-великан, гигант.

   Прочетете Г. Б. Джаукян. Фракийцы в Армении.

   Предполагам можете да смятате и да прецените, че Линеар Б - писмената система от Бронзовата епоха е доста по-стара от руните от Донско-Кубанския регион...с някакви си 2000 години. Така става от ясно по-ясно къде е прототипът на старобългарските руни.

   Старобългарското име Alceco е по-близко до старомакедонското Alcetas отколкото до някаква осетинска дума алцигъон - всемогущий; способный.

   Следващият път се подгответе по-добре.

   Изтриване
  3. Дълбокопочитаеми Господин Анонимен от 27.11. 17:17ч.

   Аз, като скромен лаик, си позволявам да дам израз на крайното си разочарование от това, че една толкова ерудирана личност като Ваша Милост ни е спестила удоволствието да узнаем Вашето име.
   Изхождайки от моята неосведоменост, позволявам си единствено да отбележа, че не ми стана ясно къде според Вас са се изпарили старите траки и защо академик Д. Лихачов ни нарича най–древния народ, съхранил се до наше време. Предполагам, за останалото ще получите отговор от Г–н Серафимов.
   Мисля, че е правилно да се пише „на кого сме наследници“, а не „на кой сме наследници“. Благодаря.

   Изтриване
  4. Господин Анонимен ,
   изрекли сте толкова много лъжи и спекулации че писанието ви представлява обемист спам.
   Абсолютни глупости сте писали и за генетиката и за керамиката и за имената.
   Публикуването на голи твърдения е чист СПАМ.
   Едва ли ще се и опитате да докажете някое от твърденията си, но аз ще се занимая само с някои тях:
   Име Аспар има тук, в Мизия. И то много преди 681г. И е от гетски произход
   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80

   Генетиката не е безсилна в определянето на произхода на населението, както на вас ви се иска.
   Генетиката нарича основното население на днешна България " Old Europe" - едва ли има нужда да ви обяснявам термина. Над 90% от днешните българи са наследници на мезолитни, неолитни и европейци от бронзовата ера. всичко това е мнооооооого преди 7-ми век.
   http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
   Руните от Дон са донесени там, и то са донеси от Източното Средиземноморие, защото там се срещат много по-отдавна, отколкото в степите около Дон.
   Спекулацията не издържа на фактите. Постарайте се повече и давайте ДОКАЗАТЕЛСТВА за твърденията си.... ако можете.

   Изтриване
 15. Жертването на кон и куче се срещат и в една от могилите при с.Караново, Новозагорско; там конете са два; датировка - I-II в.сл.Хр.

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип се касае за широко разпространен ритуал сред палеобалканските народи. Среща се още в Атика, а и на остров Кипър, дори и в земите на Древен Египет, който е владян 500 години от стари балканци.

   Изтриване
 16. от Наблюдател10

  Уважаеми Спароток,

  Аз не твърдя с категоричност, че древна Балхара е прародина на българите, защото без археологически разкопки никой не може да го твърди с категоричност, но как ще коментирате следните тези и факти?

  1. В древна Балхара е имало град на име Варну
  2. В древна Балхара е имало град със сходно име на град Шумен
  3. В древна Балхара е имало скален релеф много приличащ на Мадарския конник
  4. Древният Балх е родина на Зороастризма, а археологът Чобанов доказа, че в нашите земи има останки на много зороастистки храмове.
  5. Във Волжка България има един Зороастристки храм напълно запазен защото след 922 г. е превърнат в джамия.
  6. Според някои крепостните стени на град Балх са сходни с тези на Плиска
  7. Древните иранци са наричали населението на Балхара - "Булгар" според Петър Добрев
  И много други съвпадения.

  Според Вашата теория Траките са колонизирали Азия и са създали град Балх??? Има ли исторически извори, които да говорят, че траките са стигнали до Памир?

  Предварително благодаря за отгвора Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добри, човече, античен град Вариана има в Тракия, град Варна има и във Швеция - http://www.mapquest.com/maps?city=Varna&country=SE

   В работата на кой стар автор може да се прочете за град Шумен в Балхара? Кой стар автор изобщо е споменавал държава Балхара? Не си ли се замислял, че това може само да е внушение на определена група хора?

   Иконографията на Мадарския Конник е тракийска, има не само малки оброчни плочки, но и статуи.

   Не е верно, че зороастризма е зароден в Балкх. Зороастър, или Зартош е мидиец, а според Плиний Стари мидийците са предци на сарматите, които от своят страна са причислени от Прокопий Цезарийски към гетите. А гетите са най-храбрия тракийски народ.

   Няма сведения, че стените на Балх са като тези на Плиска, от друга страна стените на Плиска са градени с квадри, а квадрите са познати на траките векове преди римляните да дойдат на Балканите.

   Не е верно, че древните иранци са наричали населението на Балхара Булгар, това си е само една фантазия.

   Не е нужно траките да създават Балх, там също са живели способни хора. А, че във Бакрия е имало траки знаем от Плиний Стари който слага тракийското племе сарапари като съседи на бактрийците, а по на изток локализира племена като кикони, туни, брисари.

   За влиянието на траките в Индия е писал Луций Ариан.

   Изтриване
  2. А как ще обясните наличието на дъб Лъжник в Странджа, като родината на този растителен вид е в Хималаите. Освен това възрастта на най-старото оцеляло дърво от вида Лъжник в Странджа е 1310 г (измерена през 2015) - т. е дървото е поникнало точно през 705 г. годината в която Византия отстъпва областта Загоре на кан Тервел и древните българи се заселват там за да пазят южната граница на България.

   Как ще обясните наличието на маслодайната роза в България. Вече е ясно че българите са я отглеждали много преди османците да стъпят на Балканите - т.е. българите сами са си я донесли от Персия или Балхара

   Изтриване
  3. Не зная откъде черпите сведенията си, но растението дъб лъжник не е от Хималаите, там не вирее изобщо.

   Quercus hartwissiana http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_hartwissiana.htm

   Относно маслодайната роза, тя си е на Балканите още преди персите да стъпят тук:

   so-called gardens of Midas the son of Gordias, where roses grow wild which have each one sixty petals and excel all others in perfume. - Her.VIII.138

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh8130.htm

   Изтриване
 17. Отговори
  1. Илирийците са роднини на траките, знаем за това от свидетелствата на Апиан. Бесите са несъмнено тракийски народ и то не малък. Херодот локализира бесите в Родопите, по-късно Клавдий Птолемей споменава за беси на север от Карпатите. През 6 век името беси се използва за всички траки независимо дали са от групата на бесите, или не.

   Изтриване
 18. Здравейте,
  аз имам няколко въпроса:

  1. Какво точно траките са влагали в символа IYI ?
  2. Откога го използват ?
  3. Ще се радвам, ако можете да посочите източник със снимка на оброчна керамика или храм от тяхно време на който този символ е изобразен ?
  4. Как от една политеистична религия са преминали към монотеистична ? И най-важното кога точно според използваните от вас източници е станало това.
  5. Може ли да публикувате снимка на тракийски храмове, обреди или свещени места в които свастиката е вплетена като символ ?
  6. Къде има паметник или артефакт от разкопки, който да показва календара по който са се водили в ежедневието си? Моля за снимка.
  7. Има ли известия за това как са наименовали небесните тела и как са ги изобразявали ? Моля да пропуснете могилите в Свещари защото знаем,че те са подредени по звездното небе.

  Благодаря за отделеното време и внимание !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни сънароднико! Хубаво е да търсиш истината, но моля те, не бъркай дискусията с поведение на изпитващ учител :)

   Изтриване
 19. Здравейте г-н Серафимов. Вероятно съм Ви прозвучал по-строго от редовните ви почитатели и читатели. Което не е било моята крайна цел. Не можах да прочета всичко, което сте писали по въпроса за траките и за това си позволих да Ви задам тези няколко въпроса. Искате или не , Вашата теория ще бъде сравнявана с тази на Петър Добрев / и на тези,които се нагодиха към нея/. За да не звуча предубедено ще кажа,че и тя не е безспорна, защото една теория без реални историко-лингвистично-археологически изследвания "на терен" , си остава само теория. Същото важи и за написаното от вас.Надявам се,че сте съгласен с мен. Единственото безспорна нещо е, че не сме монглоиди :)

  Позволявам си да добавя и още един въпрос, който ме вълнува:

  1. Може ли да направите съпоставка на титлите /при разпределението на административните длъжности/, при траки и прабългари ?

  Като ще помоля да разясните на широката публика как са се наименовали както при траките, така и при прабългарите

  Не съм сигурен дали някой е правил подобна съпоставка и наистина ще ми бъде любопитно да прочета нещо по въпроса.

  За мое съжаление не отговаряте на конкретно зададените от мен въпроси преди това. С уважение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, темата с титлите е интересна, а съпоставките са още по-интересни, но с титлите трябва да се внимава защото те може и да са заети. В нашата армия се ползват титли като лейтенант, капитан, генерал, майор, но нито една от тях не е българска.

   При траките се срещат титли АКЕНАС, АКЕНОНОГАВОС, смятам, че те отговарят на документирените по-късно КАНАС, КАНАБОИЛА.

   При траките се среща още титла БАЛЕН, тя идва от балайос-голям, силен. Смятам, че бален отговаря на боил, която от своя страна е обяснима със стблг. болии-по-голям.

   Според Сорин Палига, тракийската дума ДИУПАН е древната форма на ЖУПАН, с това аз съм напълно съгласен.

   В момента проучвам връзката между траките Тарконити и титлата таркан, очаквам важен материал от JSTOR.

   За стблг. ТЪЛМАЧЪ-преводач, мога да кажа, че се среща при етруските -ТАЛМИТЕ-преводач. Пак при етруските има титла КЕПЕН, а тя съотвества на стблг. КОПАН.

   За БАГАИН трябва да спомена, че съответства на названието на келските конни отряди - БАГАУДИ.

   ОЛГУ не мисля, че е титла, а лично име, отговарящо на тракийското и скитско Олгасус. Същото важи и за ЗИТКО, СИТКО, то отговаря на Сита, Зита.

   ИЧИРГУ смятам, че е от латински произход, като значението е областен управител.

   Останалите все още ги проучвам.

   Изтриване