29.11.2014 г.

ИСТОРИЯ НА ВИНОТО, КЪДЕ Е НЕГОВАТА РОДИНА?


Виното е едно от най-старите и най-обичани питиета. Преди хиляди години то се е леело в дворците на шумерските царе, става любима напитка на египетските фараони, без него войствените властелини на китайската династия Шанг не са започвали да празнуват. Виното заема важна част и в живота на нашите деди. Не случайно като негов създател е определен тракиецът Дионис. Неговите сатири и вакханки са се опиянявали често от рубиненочервения еликсир.


Изумително красивите златни съдове от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и т.н. познават сладкия дъх на тракийското вино. Държейки бляскави ритони владелели като Терес, Ситалк, Сефт и др. са вдигали многократно наздравица за благоденствието на своите хора и държава.За разлика от своите южни съседи нашите предци са пиели виното неразредено с вода – факт, който едновременно е смайвал и ужасявал гърците. Способността на траките да се справят с алкохолната напитка много по-лесно от други хора показва, че предците ни са познавали опияващото питие  от най-дълбока древност и организма им вече е изградил ензимите, които са нужни за преработката на алкохола.

Виното от нашите земи  се е славело в древността с изключителните си качества. По време на Троянската Война ахейците си набавят високо цененото питие от Тракия. Одисей е силно впечатлен, дори нарича виното на Марон – божествена напитка. Гроздето, лозата, а и Дионис са така дълбоко почитани от дедите ни, че те дори са ги изобразявани на своите монети...Съществуват доста теории за мястото където за пръв път в историята е правено вино. Едни сочат Месопотамия (Ирак), някои залагат на Грузия и Армения, а най-новите открития показват, че това е може би Иран. Не мисля, че спора ще бъде решен скоро защото с течение на времето нови археологически открития ще доведат до нови данни, а те до нови изводи.

Едно нещо обаче е пределно ясно- в дълбока древност, различни народи от Европа и Азия са успели да култивират дивата лоза и ползвайки плодовете й са създали първото вино. Кой на кого е дал знанията все още не е напълно ясно. Възможно е дори отдалечени една от друга групи да са започнали самостоятелни опити за създаване на напитка от гроздовите зърна. В това няма нищо чудно, дивата лоза вирее както на Балканите, так и в земите около Кавказ, в Анатолия и Средна Азия.

Има обаче един интересен факт, който учените не са обяснили както трябва. Думата вино е позната на хора от съвсем различни езикови и етнически групи. На хетски вино е вияна, на грузински гвино, латинската дума е винум, гръцката инос, а на арабски вино е уаин

Хетския език е сроден на българския, гръцкия и латинския, но няма нищо общо с арабския, нито пък с грузинския. От друга страна нито исторически, нито генетични, нито пък археологически проучвания ни дават основание да смятаме, че някога предците на араби, грузинци, гърци, римляни, българи и т.н. са оформяли една общност. От това следва, че думата за вино пърноначално е принадлежала на един народ, който чрез миграциите си я е разпространил сред други хора.

Споменахме, че понастоящем  археолозите смятат, че най-старото вино е от Иран – VI-то-V-то хил.пр. Христа. Явно обаче напитката не е изобретена от дедите на персите защото  думите им за вино са бор, мей, баде.  Думата   бор присъства и в езика на унгарците, но принадлежи на новоперсийски, не се среща в по-стария авестийски.

Арменците, в чиито земи се е произвеждало вино в края на VI хил.пр. Христа са добър кандидат за разпространители на технологията на виното, но арменската дума за вино е гини. Тя не би могла да бъде префасонирана от гърци и т.н. като инос, винум и т.н.

Да оставим за момент произхода на виното и да отправим поглед към древната Европа. На този континент организираното земеделие се появява през VII-мо хил. пр. Христа,  първо на Балканите. Преди дедите на германи, латини, келти и др. да получат знанията за култивация на различни растения ще минат няколко хиляди години. 
Това е факт, който никой учен не би се наел да оспори.

Най-старите балкански обитатели са траките и пелазгите. Именно те са първите европейци успели да създадат питие от плода на лозата. Гърците се появяват в Европа едва през
II хил. пр. Христа и заемат голяма част от езика и културата на местното население. Явно думата инос е заемка от тракийски и пеласгийски. Гърците са “гълтали” началното тракийско В. Град Едеса е всъщност Ведеса, Одесос е Водесос, Исмар е Висмар, а инос е гърцизираната форма на винос-вино.

Южните ни съседи заемат от дедите ни и култът към Дионис. Фламандският учен Алберт Ван Виндекенс разглежда термините от дионисовия култ и заключва, че думите не са гръцки. За думата тирс Ван Виндекенс смята, че трябва да търси обяснение със санскр. трасати- треса, тръскам. Тирсът наистина е една украсена с шишарка тояга, която се тръска от танцуващите почитатели на бога на виното. Точно така както се прави и по нашите хора с тояга украсена с някаква зеленина. Не е нужно за се обяснява, че тирс се тълкува с треса, тръскам.
Друг древен термин носи името тиясос. Това е процесията на празнуващите, за чието название Ван Виндекенс предлага етимология с помощта на санскр. двисати-движа се.
Тиясос означава движение, шествие. Дали Ван Виндекенс е пропуснал връзката с българския глагол движа от непознаване на езика ни, или причината е друга едва ли някога ще узнаем. Важното е да запомним, че тирс и тиясос имат обяснение на български.Има и други индикации, от които става ясно, че дедите ни са дали виното на гърците. Атеней разказва, че Инопион (Винопиец) – синът на Дионис показал на хиоските гърци как се садят лози. Павзаний твърди, че дори в Спарта е имало светилище на тракиеца Марон (жрец на Дионис, който дарява Одисей с тракийско вино). Псевдо-Хигиний предава друга история, тази на Икарий -последователя на Дионис. Той дошъл в Гърция и дал на местните овчари да опитат от виното. Опиянени, те се изплашили, че са отровени и убили Икарий с тоягите си.

Това, че латинската форма - винум започва с В показва, че думата е получена директно от траки и пелазги, а не чрез гръцко посредничество. За ранен контакт между римляни и древни баканци занем от Плутарх. Той предава една от версиите за основаването на Рим, а именно тази, че градът е създаден от пеласгите: “Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.До тук може да се каже, че траките са дали дума за вино на гърци и римляни, като последните са изиграли голяма роля в разпространението на напитката, така и думата за нея сред западноевропейските народи. 

Редно е обаче да се запитаме дали траките са изнамерили сами дионисиевия еликсир, или пък са получили знанията за направа на алкохолната напитка от някой друг. Все пак живеещите в Азия хети имат думата вияна, арабите пък  ваин, да не забравяме и етиопската ваин.  

Даните от археологията показват, че на Балканите, в Южна Тракия виното е било познато още през V хил.пр. Христа. По това време хетите все още не са колонизирали Мала Азия, а арабите са били неорганизирани номади, т.е. не са били в състояние да правят вино, нито пък са познавали лозата като растение.

Виждаме, че хилядолетия преди хетите да се установят в земите на днешна Турция нашите предци са познавали виното. А сега идва и най-важното – доста учени знаят, че тракийското присъствие в Мала Азия, Иран и земите коло Кавказ не започва едва през II хил.пр. Христа, няколко  хиляди години по-рано. За това може да се отсъди по тракийската неолитна керамика в Грузия и Иран, както и смайващата прилика в неолитните погребалните ритуали от Тракия и Мала Азия.

Босфорът не е бил граница между европейските траки и други народи. Преди около осем хиляди години както на Балканите, така и в западните и средни части на Мала Азия са живели траки. Част от тях са бригите, наречени фриги, мизите, дарданите, витините, мариандините, меоните, бебриките, халибите и добре познатите на персите сарапари.

Тези траки са влезли в контакт с дедите на арменците, грузинците, иранците, да не забравяме хетите и арабите. За последните Херодот казва, че носията им била същата като тази на траките, но не толкова богато украсена. Плутарх пък добавя, че арабите бръснели косата си и оставяли кика също като мизите (наречени по-късно българи). Това едва ли се дължи на случайност, а по-скоро е последтвие от контакт и културно влияние.

Интересно е да се отбележи, че тракийската дума за селище – мидне отговаря на арабската медина-град. Тъй като траките имат селища хиляди години преди арабите, то е ясно, че те са взаимствали думата за селище от дедите ни. Траките усвояват организираното земеделие хилядолетия по-рано от арабите, следователно твърде вероятно е те да са дали на азиатските номади думата за вино. Поредната индикация за това е твърдението на Херодот, че в древността арабите почитат Дионис:

“Of gods they believe in Dionysos and Urania alone: moreover they say that the cutting of their hair is done after the same fashion as that of Dionysos himself; and they cut their hair in a circle round, shaving away the hair of the temples” – Her. 3.8.


За хетите се предполага, че са потеглили за Анатолия в края на трето хил.пр. Христа от земите на Южна Русия и Украйна. По това време траките познават виното вече две хиляди години. Напълно ясно е кой на кого е дал технологията за направата на питието, а и думата за него. Хетите почитат дори тракийския бог Арес (Яриш) и тракийската Епта (Еват).

Интереснен е въпросът с келтите. Те влизат в интензивен контакт с Рим през IV-ти век преди Христа. Гърците основават тържища в Южна Галия (Марсилия) още през VI-ти-V-ти век преди Христа, но гръцката дума инос едва ли е дала келтската вино. Тя е документирата на лепонтийски надпис от VI век преди Христа. Лепонтийците са келти, които са обитавали територии отдалечени около 800 километра от гръцката колония в Марсилия. Освен това тези хора биват свързани с културата Голасека.

Керамика, фибули, мечове, копия и ножове от Голасека са неразличими от тракийските от по-ранен период. Лепонтийското лично име Латумар, споменато в надписа, в който присъства думата за вино, е сродно на тракийските лични имена  Карсимар  и Беримар (днешните Красимир и Беримир).  Да не забравяме и свидетелството на Страбон за култ на Дионис при келтите.

С германите положението е неясно, директна тракийска връзка е възможна, но не могат да се изключат също галско и римско посредничество. Честно казано те са по-вероятни.

От данните, които притежаваме може да се заключи, че древни тракийски племена са дали знанията за направа на вино на хети, араби, гърци, римляни и келти. Възможно е траките да са взели технологията от предците на иранците, с които са влезли в контакт през Неолита. Проблем остава обаче древната дума за вино, тя определено не е иранска.

Езиковедите смятат, че вино идва от глаголя вия, увивам се, понеже лозата се вие, увива около скали и клони на дървета. Както смисъла, така и строежа на думата са си български. Глагола вия, увивам е наш, а съществителни от м.р. често носят окончание О – сено, руно, вено (цена), коляно, мливо...

Самата дума лоза е тракийска по произход. Сродна е с персийската раз-лоза, но в езика на иранците няма обяснение за нея. Лоза е свързана с лазя, лъка, лъкатуша, лък, лакът, т.е. нещо извито, нещо криво, виещо се. В иранските езици няма етимология, а това прави вероятността иранците да научили траките на винарство нищожна.

Дори новоперсийската бор-вино няма обяснение в персийския. Тя по-скоро е заемка, вариант на нашата дума бръшлян – увивно растение. Съществува вариант на бръшлян, а именно борстлян, тя е добър кандидат за персийската бор. Важно е да се спомене, че в Линеар А надписи идеограмата за вино е идентична на глаголическата буква Б, т.е. съществувала е трако-пеласгийска дума за вино започваща с Б...Изводите ги оставям на вас...

Като завъшек трябва да се изясни и тракийската дума зелас-вино. Смятам, че това е по-скоро епитет на питието, свързан с нашата дума желание. Т.е. касае се за определен вид вино, което е характеризирано като събуждащо желанието. Качествата на виното като афродизиак са добре известни, то премахва задръжките и освобождава страстите. Буйното вилнеене и разюздано държание на дионисовите менади и сатири е лесно обяснимо...

Това е моята теория за за произхода на виното и неговото разпространение сред различни народи. Смятам, че дори траките да не са били първите, които са създали божесвения еликсир радващ сърцето, то те са раздали знанията за направата му на хети, араби, гърци, римляни и келти. Това никак не е малко...


Наздраве на всички родолюбиви и чистосърдечни българи!


Благодаря на ZELAS-Пламен Георгиев, който ме вдъхнови да напиша тази работа!


56 коментара:

 1. Павка, не зная дали ти е известно, но преди няколко години излезе статия в някакъв вестник, че наши археолози са намерили най-старите семки на култивирано грозде в света. В Родопите са отглеждани лози преди 8 000 години ДОКАЗАНО. В светилището до с. Татул е открито и най-старото вино в света - 3 000 г.пр.Хр. Това, че хората, от които зависи светът да знае това, са с ниско самочувствие и чуждопоклонници, прави всички българи главните губещи. Според мен, не може да имаме такива живи традиции във винопроизводството, така да ценим виното и да имаме Трифон Зарезан, ако не е започнало от тук производството му. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако наистина в Родопите са гледани лози преди 8000 години това променя нещата значително в наша полза!

   Изтриване
  2. Само че изследваните семки са от археологически обект в Грузия и спаровите траки изостават с цели 2000 г. Това променя непотвърдената му теория за началото на цивилизацията от Балканите.

   Изтриване
 2. Живял съм 21 години в комунизъм, златни времена бяха, всички спокойни, усмихнати, България бавно и сигурно вървеше напред. това са фактите, българите бяха на работа, циганите в стопанствата а турците в турция. Сега как е, циганите и турците в парламента разпродават България, а ние-българите се боричкаме за коричка хляб. Да ви сера на демократичния строй!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, основите на ада, в който днес живеем бяха положени точно по времето на комунизма. Нима властта днес не е в ръцете на агентите от ДС, на старите директори и нагаждачи. Махнати се няколко бетонни глави, останалите, които преди 25 години имаха власт и пари все още имат власт и пари. Ние обикновените хора бяхме ограбени.

   Изтриване
  2. Разбира се, Павел е прав. Анонимният господин, който описва тази идилия, е пропуснал да отбележи, че от нея се ползваха само повече или по-малко привилегировани другари, а останалите брояха стотинките и обитаваха един огромен затвор !
   Комунистическата диктатура я изсмукаха от пръстите си чифутите Маркс и Енгелс, а днешният ад го наложиха техните правнуци от световните банки, за да задоволят ненаситната си лакомия за злато и власт !

   Изтриване
 3. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0

  ОтговорИзтриване
 4. за златното руно:
  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1364308

  карта на Европа:
  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1364308

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Информацията ми е позната, гледал съм документален филм как с помоща на овча кожа се събира златен пясък в реките на Грузия.

   В походът на аргонавтите не са участвали гърци по простата причина, че този поход е от второ хилядолетие преди Христа, докато гърците успяват да преминат Босфора едва през средата на първо хилядолетие преди Христа.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Възхищавам се на упоритостта ти, с която години наред следваш каузата си – да разкриеш истинската история на древните балкански племена (пелазги, траки, илири, гърци ), и връзката им с днешните българи. Искрено се надявам да успееш в разрушаването на историческите митологеми за траки, българи и гърци, битуващи в съзнанието на учените историци, както и в съзнанието на обикновения човек. Но дълбоко в себе си усещам нотка на скептицизъм. Така, всеки средно, че дори и под средното интелигентен човек може да събере 2 и 2 и е наясно, че резултатът е 4. Но виждаш ли, същият този средно интелигентен човек, не допуска в съзнанието си мисълта, че аргонавти и гърци не са от една и съща племенна група, въпреки че е наясно, че по времето на аргонавтите гърци на балканите няма. Историческите митологеми упорито се възпроизвеждат(посредством образованието) в съзнанието на поколенията от западната цивилизация, че дори се насаждат и на целия свят, и този западен човек се отказва да мисли.

   Бъди жив и здрав Спаро! Успех!

   kansandilh

   Изтриване
  3. Чудех се защо не си казал нищо за картата, а то аз съм сложила два пъти един и същ линк...

   http://www.astrofenomen.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/

   Какво ти е мнението?

   Относно горния коментар: Явно според въпросния коментиращ "най-спокойни и усмихати" са били "почиващите" в концалагерите, особено в "най-реномирания" от тях - Белене!

   Изтриване
  4. Относно картата - скептичен съм. Не преди 1 000 000 години, само преди 50 000 години крайбрежията, а и изобщо контурите на континентите са били различни.

   Смятам, че трябва да се ограничаваме с период от около 10 000 години. Колкото по-назад се връщаме във времето, толкова по-малка е сигурността и толкова повече спекулациите.

   Изтриване
  5. ДО KANSANDILH

   Зарадва ме с присъствието си! Разбирам скептицизма ти, нормален е, как да не не натъжи човек, когато броди из изпепелена гора. Това е сега България, но няма да е това в бъдеще. След всяко бедствие идва прераждане, точно ние го можем това най-добре.

   Никой не ни е обещавал лек живот, никой не ни е обещавал битие без премеждия. Животът е един тест, а трудностите служат да калят тялото и духа.

   Така разбирам аз нещата.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Павле, точно тук е въпросът. Ти си един непоправим оптимист! Какво по-хубаво от това, ще кажеш ти. Човек трябва да мисли винаги позитивно!
   Дали обаче това не е една коварна философия, която може да ни изиграе много лоша шега?
   Ние научихме, че сме били най-яките, най-умните, най-справедливите и най-сияйните. И само това самосъзнание е достатъчно да ни изведе от блатото. А другите народи като научат това ще ни се извинят за несправедливостите, ще ни издигнат на пйедестал, а враговете ни горчиво ще се разкаят и ще заплачат ...
   Не са ли всички тези представи една наивна нереална утопия?! А ти вероятно би казал: дори да е така – какво друго ни остава ???
   Съгласен съм с теб, че „животът е един тест, а трудностите служат да калят тялото и духа“. Това е доста точно и становището на Библията. Но, прощавай за откровеността, струва ми се, че ти вземаш тези неща за свое верую, а в същото време игнорираш участието на Бога в това дело, като разчиташ единствено на нашите човешки възможности.
   Има хора атеисти, а има хора, които вярват в най-различни богове или неща. За да изпълним великата задача, която предстои пред нас, българите, обясни ни най-после трябва ли да вярваме и в нещо друго освен в собствените си възможности. Мисля, че това е от решаващо значение за всички нас!
   Повод за този конкретен въпрос към теб е същата „нотка на скептицизъм“, която безпокои и нашия сънародник KANSANDILH.

   Изтриване
  7. Оптимизмът, а и скептицизма са само състояния на духа. Едното може да те спаси, другото със сигурност ще те погуби.

   Не храня илюзии, че скоро ще получим извинение и признание, не зная дали ще доживея до този момент. За мен е повече от достатъчно това българите да разберат истината за себе си и да започнат да се държат като горди и силни хора. С гордите и силни хора всеки държи сметка и не може да ги пренебрегва лесно.

   Бог помага, но помага на тези, които са си помогнали преди това сами. Да казвам на някого в какво и кого да вярва не е моя работа. Аз съм възпитан в основните християнски добродетели - любов, уважение, съпричастност.

   Ако някой прави добро с чисто сърце, то той е християнин независимо дали се нарича такъв, или не. Когато правиш добро защото то е потребност за теб, ти отваряш сърцето си за Бог.

   Изтриване
  8. Драги Павле, благодаря за отзивчивостта ти да споделиш с нас твоето верую. Това не е без значение, защото съзнателно или несъзнателно то присъства в твоите високопатриотични послания и оказва влияние върху твоите почитатели.
   Основната ти теза е, че на нас, българите, масово ни липсва гордост и сила и твоята задача е да допринесеш за отстраняването на този недостиг.
   Не мога да се съглася с това мнение. Липсвали ли са тези качества на Голиат от града ГЕТ (някои казват, че филистимците са наши древни роднини от остров Крит), липсвали ли са на Мойсей, брата на цар Самуил в двубоя при обсадения Солун, липсваха ли най-после на нашия Кубрат в мача срещу Кличко, който накрая заяви:„Ние българите никога не се предаваме! Отново ще се срещнем!“ ?
   Въпреки завишената мярка за гордост и сила, и при тримата следваше поражение. Много от нас искрено вярвахме, че Кубрат без проблеми „ще разбие носа на Кличко“, както се изразяваха. И дума не можеше да става за липса на някаква гордост!
   Ти казваш че християнските ценности не са ти чужди, но кой „в какво и кого да вярва“ много като че ли не те занимава. Получавам впечатление, че всички вярвания или богове имат едаква стойност за тебе, а смирението в молитва пред истинския Бог е може би и противопоказно за „гордостта и силата“. И че щом сме в състоянние „да си помогнем сами“ Бог изобщо не ни е и потребен.
   Мисля, че една такава жизнена философия действително може да „погуби“ някого или цял народ. Но всеки е свободен да има своята собствена вяра, а дали тя е здравословна – бъдещето ще покаже. От съдбоносно значение е обаче вярата, която преобладава всред един цял народ за неговото оцеляване!

   Изтриване
  9. Какво е молитва господине? Христос ни е дал Отче Наш и е казал съвсем ясно и точно, че всичко друго е от...онзи другия.

   Показа ли Христос смирение когато направи бич от върви и прогони търговците от храма?

   Или както е казано в Еклесиаст -

   Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:
   Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;
   Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;
   Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване;
   Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;
   Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне;
   Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене;
   Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир.


   Разбира се, че имаме нужда от Бог, пак в Еклесиаст е казано - И помни Създателя си в дните на младостта си, Преди да дойдат дните на злото, Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, И да се върнат облаците подир дъжда; Когато стражите на къщата ще треперят, И силните мъже ще се прегърбят.


   Ето я и есенцията - Бой се от Бога и пази заповедите Му!

   Най-голямата заповед е да обикнем ближния си така, както обичаме себе си.

   Изтриване
  10. Павле мой!

   Възможно е някой да си каже, че времето, което си отделил да ми отговориш е напразно пропиляно. Аз не мисля така и сърдечно ти благодаря за твоята отзивчивост!
   Какъв е смисълът на нашия разговор? Нали сме единомислени, че трябва да воюваме, а не да чакаме от Бога наготово! Когато един иска да воюва, той трябва да избере стратегия, която да му осигури победата. За това става въпрос.
   Ако аз искам да бъда полезен с нещо, то това не е гола теория, а неща, които по Божията милост съм изпитал на практика в живота си и не бих искал да ги задържа само за себе си.
   Като начало ще се опитам да отговоря на въпроса ти:„Какво е молитва, господине?“
   „Защото ОРЪЖИЯТА, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости.“ 2 Кор. 10:4
   „И каквото и да поискате В МОЕ ИМЕ, ще го сторя, за да се прослави Отец и Сина.“ Йоан 14:13
   „И всяка ваша грижа НА НЕГО възложете, защото Той се грижи за вас.“ 1.Петър 5:7
   „... ще увенчае КРОТКИТЕ с победа.“ Псалм 149:4
   Не мога да илюстрирам по по- добър начин победната стратегия за каквото и да било и условията за нейното осъществяване.

   Прав си, че реакцията на Исус при вида на тържището в Божия дом е далеч от това да бъде наречена „смирение“, но тук конфликтът е екстремен – най-святото е осквернено с най-гнусното в очите на Бога – „сребролюбието, което е идолопоклонство“.
   Любопитен е пасажът от Еклезиаст, който цитираш. Когато на Земята ще дойдат дните на злото, небесните светила ще помрачат светлината си, стражите ще треперят, а СИЛНИТЕ МЪЖЕ ще се прегърбят. За същото това време в Лука 21:28 Исус казва:„А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава“. Аз мисля, че ние българите като силни мъже, трябва да се разберем от коя от двете описани групи от хора искаме да бъдем – от прегърбените или от тези с изправените глави!
   За „есенцията“ съм съгласен:„Страх от Бога е началото на всяка мъдрост“, но в интерес на истината трябва да признаем, че единствен приоритет пред любовта към ближния има любовта към Бога и Неговия Син Исус Христос!

   Убеден съм , че няма да е напразно, ако намериш време да кометираш моето писание за нещо, с което не си съгласен. Благодаря ти със съзнанието, че не трябва да занемаряваш основното ти призвание!

   Изтриване
  11. Относно по-горе споменатия Кубрат Пулев.Аз лично бих бил много скептичен относно честността на всяко събитие,когато има замесени чифути(тази дума много ми харесва). Кличко е всеизвестен представител на тази група.Когато разбрах че Кличко е от чифутите,станах много скептичен относно загубата на Кубрат.Още повече ,че наскоро Кличко беше победен от англичанина Тайсън Фюри,който не крие неодобрението си към етносът на Кличко.Така че не се и учудвам че го е победил,просто не е преклонил глава пред мениджърите и спонсорите,навярно от от произхода на Кличко.

   Изтриване
  12. Г-н Невенов, използване на обидни епитети не е помогнало на никого, няма да ни помогне и на нас. Хубаво е да се пазим чисти.

   Изтриване
 5. Ммм даа,

  ---Живял съм 21 години в комунизъм, златни времена бяха,====
  Някои са живели 21 г.,тати носи , мама меси , други работеха и строиха 20 г. социализъм и мечтаеха за комунизъм,после още 20 г. градиха капитализъм и мечтаят за справедливост.Днес не могат да си платят тока. Не можеха да си и помислят да се борят за каквото и да е против партийците.Само тайничко си разказваха вицове че беше опасно за живота.. Партийците крадяха, построиха къщи и вили с държани пари на комсомолците, фалираха държавата и програмираха светлото капиталистическо бъдеще за комсомолците пак да крадат. . Дойдоха комсомолците дадоха право на народа да разказва вицове и да протестира . Малко им беше наследството от крадени къщи и вили на гърба на народа. Сега крадат спестяванията на народа и инвестират и създават работни места на други народи , прогониха децата на народа.
  Горното изказване е на пионерите.Идват пионерите.
  Така е казал народа - Крадецът краде, децата му пропиляват краденото , от пионерите ще оцелеят 1 процент. Божи закони.
  Търпение му е майката.Псуване му е бащата.И мислене на избори. Поне имаме надежда, че можем да се борим . Никой не ни е обещавал лек живот . 25 г. все затягаме коланите .Дано доживеем божията справедливост. .

  Прочетох в дадените връзки Нефела - богиня на облаците , - има такова село в България.
  Мой роднина преди 50-тина години беше овчар. Изкарваха овцете на паша в една местност. Овцете които задържаха за разплод и пасяха по 2-3 г. в тази местност получаваха жълт налеп по зъбите си, блестяха като златни.. Пращаха за изследване в София.Така и не получиха отговор. Дядо ми беше започнал да има проблеми със зъбите и се шегуваше че ще дъвче тревата 2-3 г и няма да си вади зъбите. Така че всяко ново знание е добре забравено старо. Така че, това "златно руно" крие някакво знание свързано точно с овцете. Има много истини в старите притчи.Да видиш чудо , гърците тръгнали да търсят златното руно. Нали бяха началото на европейската цивилизация а пък нямали златното руно и тръгнали пак да крадат знания . . Нашите соц. учЕни все гръцки чинии намират по нашите земи.Казват, че притчите били приказки на народа , бабини деветини, празни приказки . Те все факти търсят и носят от девет кладенци вода да доказват измислените си факти.
  За пореден път поздравления г-н Серафимов за труда Ви!

  Рорик

  Т

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Походът за златното руно е по-скоро поход за търсене на суровини. Всяка разширяваща се държава има нужна от ефективни средства за заплащане, а златото е било и все още е най-търсеното средство за заплащане.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Рорик, това за социализма ми хареса. Дано да има живот след социализма, когато крадците профукат окраденото и се самоизпозастрелят. Лошото е, че днес те са дребни пешки в играта, разпродаващи българската земя.
   Дъщеря ми е на 6. Гледаше една реклама на "Агрион", сещате ли се...., дето щели да се погрижат за земята ни, и ме попита как сме спечелили земята си. Отговорих и без да се замисля, че е с много пролята българска кръв и мисля, че това е единствената цена, която някой друг би трябвало да плаща, за да я има, а не жълти стотинки, както ни разпродават сега.

   Изтриване
 6. Привет и от мен!

  България днес е действително тъжна държава, защото много се краде и лъже. Там където властват кражбата и лъжата е тъжно място, много тъжно място... Има изход, но е труден и иска много самодисциплина, и работа. И по стриктно отношение към себе си и към другите. Искаме ли наказание за другите, трябва да сме готови да бъдем наказани и ние самите, няма друг начин...
  Сега, по въпросът за гърците предлагам една нова формула, надявам се да ти хареса.
  Гърците все пак са траки, смесени с преселници от арабския свят и Африка. Т.е. по тракийска линия гърците са наши трети братовчеди, да кажем...
  И така предлагам гърците да ги наричаме "южни траки". Това ще реши много спорове по въпросите за траки и гърци. А ако не искат да ги наричаме "южни траки" може да ги наричаме "северни араби". Те да си изберат коя от двете формули им е по приятна... ха-ха.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Както за пътя към по-добро бъдеще, така и по отношение на южните ни съседи имаш право.
   Много от тях осъзнават каква е истината, но и много са заблудени. Все пак поколения наред са расли с пропаганда нетърпяща друго виждане.

   Въпреки това съм уверен, че ще намерим сили да си подадем ръка.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. ТИМЕО ДАНАОС ЕТ ДОНА ФЕРЕНТЕС ! ВЪЛКЪТ СИ МЕНИ САМО КОЗИНАТА !!!

   Изтриване
  3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС3 декември 2014 г., 11:51

   АНДРЕИ.. БРАТКО--ТИ СИ ГРЪК..ПОБЪРКАН ВУЛГАРИЗИРАН ГРЪК..

   ТАЗИ ЧУМА ''ВУЛГАРОС / ВУЛГАРИСТАН''---ВИ Е ИЗПИЛА МОЗЪЦИТЕ.

   ВУЛГАРИЯ Е НЕЛЕГИТИМНО, ПРЕСТЪПНО БАНДИТСКО, КВАЗИ-ОБРАЗУВАНИЕ,.... ДЪРЖАВА-ПЛЕВЕЛ ПО СТАНДАРТА НА ЧОМСКИ.

   ВИЕ СТЕ МНОГО ЗАБУДЕНИ...ЖАЛ МИ Е ЗА ВАС,

   ИСКАМ ДА ВИ ПОКАЖА ИСТИНАТА, НО ВИЕ СТЕ ЗА УБИВАНЕ.

   И ПО ДОБРЕ ДА ВИ ИЗБИЕМ ВСИЧКИТЕ.

   МАСОВ И ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ЗА ВАС...НЯМА ДА ВИ ИМАМ И НЯМА ДА ОСТАНЕТЕ

   ГАРАНЦИЯ = ФРАНЦИЯ !

   ВИЕ ЧАЛГА-ЦИГАНСКИ СЛАВЯНО-ТАТАРИ=НАРЕЧЕНИ ВУЛГАРИ, ........СТЕ ''ЗАРАЗНО ЗЛО'' = РЕЗИДЕНТ ЕВИЛ = РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ЗЛОТО !!


   НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ , ЗА ТОЛКОВА ВРЕМЕ, ЧЕ ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА ВИ МРАЗИ ЗВЕРСКИ И, ЧЕ ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА Е СРЕЩУ ВАС...ВИЕ СТЕ ЗЛОТО НА ТАЗИ ГРЪЦКА ПЛАНЕТА.
   ВИЕ СТЕ ВРАГОВЕТЕ НА НАШАТА,..НА МОЯТА ПЛАНЕТАТА ГАИА !!

   Изтриване
  4. Ех, каракачанино, влахо, заблудени човече! Какво ти изкриви така съзннатието, че намрази своя народ!

   Ти дори да бе грък, трябваше да си ни благодарен да добрините сторени от дедите ни.

   Зъл е този, който носи злото в сърцето си, зъл е този, който мрази другите хора.

   Поспри се, замисли се, все още не е късно.

   Изтриване
  5. Малък африкански борец, нещо много си нервиран, напоследък, ха ха! Внимавай да не получиш инфаркт, покажи на всички, че си голям! Започни като начало, напр. да използваш малките букви? Знам, че е трудно за теб, когато си с IQ под 70, но опитай се! Те гените, нали знаеш, за твое съжаление се предават по наследство!
   И хайде дръж се, не ми се предавай, че още неща ще излизат. Ние, Българите, запомни добре това име, кошмар за теб, сега тепърва започваме...

   Изтриване
 7. Винаги когато някой грък е излизал от контрол, и е почвал да сипе хули за България и българите, му цитирам думите на полковник Каварналиев - ,,На грък гръб не обръщам!" Полковник Каварналиев предвожда 3 000 български войници при дойранското езеро през 1913г. Срещу него са 43 000 гърци предвождани лично от краля им. Боят продължава 3 дена и гърците са удържани като губят 10 000 убити. Какви гърци, какви Термопили, какви герои, това е истинския герой - 1 срещу 14 и да задържиш позициите си, дори да умреш в боя, но да победиш. Примери в нашата история колкото искаш, в гръцката само един и Новия световен ред се уби да ги величае, жалките наследници на техните предци-фалшификатори на история. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, няма народ, който да е удържал победи срещу по-многоброен противник както българите.

   При Термопилите гърците не са 300, а около 12 000 души, персийската армия не е повече от 25 000 човека, т.е. съотношението е 1 към 2.

   Павзаний е дал хубави данни, но те са неудобни за самовеличаещите се човечета.

   Изтриване
  2. Само на мен ли ми прави впечатление, че името на България не се споменава в никой научен или по-скоро псевдонаучен канал, нищо не се говори за траките , за обичаите им, за силата им, за учението им, за една от империите на Европа и Азия - България? Може и за кратко, но е била голяма и силна и културна. Сякаш някой иска да ни заличи от картата, макар че и без това сме малки днес. Опитват се да ни заличат дори и в нашето собствено съзнание като ежечасно промиват мозъците ни.
   Но искам да Ви вдъхна надежда - в днешна България се раждат деца, които мечтаят да са като нашите силни владетели, а не като онези сополковци, които ни показват по Big Brother ( VIP сезона:)

   Изтриване
  3. Точно тези млади хора ми вдъхват надежда. Една част от младото поколение бе покварена и превърната в послушна маса, но тези, които устояха имат потенциала да се превърнат в благородници.

   Изтриване
 8. Здравейте.
  Всичко има в тази статия, само виното липсва. Да попълним празнината. Няколко години вече като берем лозето отделям Една кофа гъмза една памид, една гръцко и една бяло. Изцеждам ги по отделно и се получава гроздов сок, при употребата на половин литър от него непосредствено след изцеждането веднага усещаш силата(напива). Изцедения сок наливам в дамаджани и завързвам отгоре с хартия. След един месец се получава леко вино което при нас наричат Самоток. Хубавото на метода е че виното не е в съприкосновение с други материали като дърво(танин) и джибри. Така според мен са превили Траките именно за това амфорите са с конусни дъна за да може утайката да се сбие и да не мъти виното. Дори и да нямате лозе минете през пазара купете десетина килограма, изцедете го и резултата ще е същия. Радичков има един разказ наречен "Кастел" Който завършва с това че преди е имало вино за любов; вино за веселба; вино за цяр, а сега има едно вино само, това от винпрома. Този метод прави вино, другото е само "манджа с грозде" и с етикет. Ето и част от разказа:
  — Какво е това страшно вино? — пита по едно време Пешко.
  — Не е страшно — обаждат се ловците от Рабиша. — Това е старовремска лоза, държиме още по някой и друг декар от нея, щото правим хубаво вино. Съвременната лоза не може да ти даде таквоз вино. Това вино се казва кастел.
  — Бравос, кастел! — казва Пешко. — Ние също гледаме една старовремска лоза, в Бибино лице и в Аврамови ръкавици, отел, но не е нейното вино така хубаво, стипчиво е и като пиеш, се подсещаш, че жена ти е грозна, че оградата на градината е паднала и покривът на сайванта тече, та требе да препокриваш керемидите. Туй, вашето вино, не те подсеща за такива работи, хубаво е и е вкусно като чужда булка. Бравос, кастел!
  Ловците почват да обсъждат различните сортове вина, всички без изключение са възхитени от виното кастел, щото като го пие човек, изпада в пълно блаженство и на душата му става леко и светло. Има бунтовни вина, на третата чаша човек се хваща за револвера (това е било едно време, когато хората са носели револвери), а по-късно се хваща за ножа или почва да се удря с юмруци по юнашките си гърди; има меланхолични вина, тъжни — колкото повече отпива от тях човек, толкова по-скръбно става на душата му; и заядливи вина има, половин кана е достатъчно да изпиеш от такова вино и да почнеш да гледаш заядливо на целия свят. Сега, казва Ойчи, „Винпром“ ти прави едно вино, както и да го пиеш, все ти е равно и сърцето никак не се развеселява. Обаче тия вина напиват… Като се впускат да обсъждат вината, ловците се сещат, че има така също женски вина, има чисто мъжки вина, вина трапезни и тежки, те приспиват човека хубаво, без сънища, само че след съня усещаш жажда. Но това, кастел, е като че бамбашка, пиеш го, понася те леко през пламтящата есенна гора и уж е тихо, а чуваш как из доловете на Мойсеевото бранище, под сурдинка, едва-едва пеят стоте ансамбъла на Филип Кутев, и ако се втренчиш по-усърдно, дори можеш да забележиш как между дърветата се мяркат приветливи, срамежливо усмихнати, невестите от ансамблите.

  ОтговорИзтриване
 9. Мисля че не бях достатъчно ясен и за това бих искал да цитирам едни текстове писани от мен по повод Кутела до с.Розовец в един друг сайт:
  Кутела без съмнение е обредна чаша, фиксирана здраво в земята за да може да се пълни с течност. Пълнена е с гроздов сок непосредствено след брането на гроздето. Този метод е най- простия и същевременно същинския метод за производство. Гроздовия сок се изтисква и се поставя или в керамичен или в каменен съд за да има минимални въздействия. Равномерно дебелите стени и капака показват постигането на среда с постоянна температура. Капака се е подмазвал за да не падат насекоми и прах, сигурно е имал отвор покрит с тъкан през който да се саморегулира налягането при кипенето. Конусната форма събира утайката и практическото приложения на жлеба би могло да бъде легло на дръжка за легенче на дъното с което да се изважда утайката през определени периоди от време. Забележете че масово се намират амфори с конусни дъна, тази форма на дъното способства утайката да се сбие и при изливане течността да не се мъти. За да се напълни, или всеки е давал своя дял или е имало свещени лозя на Бога които са се отглеждали общо.
  Не съм си поставял за цел да отида лично до кутела и за това не бих могъл да взема в предвид:ориентировката спрямо посоките на света, ъгълът на склона,формата и големината на околните възвишения и още ред други фактори които за нас съвременните чеда на цивилизацията са безсмислени докато за хората тогава са били от първостепенна важност. Вероятно съдът не е изработен там и само те си знаят какви въздействия притежава мястото за да поставят съда там. От ваши предишни броеве съм чел колко внимателно са подбирали мястото на всяко жилище, а какво остава за обреден съд от който всички заедно са пили(защото това е общия съд на племето) на вероятно един от големите си празници в който се чества както плодородието така и завършването на земеделския цикъл. Този метод на производство е за така нареченото леко вино или Самоток, отличителното при него е че виното винаги е светло, дори и когато се прави от много червено грозде цвета е леко розов. В чистия гроздов сок липсват киселините които се съдържат в семките, ципата и чепката на грозда. Отделно от това кисненето в опушени дървени съдове прави от сока един коктейл пълен с тежки елементи и танини особено от дъбовите съдове каквато е по сетнешната наша традиция. Съвременните сортове лози не са наши местни, а както съм чел предимно стабилизирани американски сортове засяти след опустошителното шестване на филоксерата,услужливо разпръсната от псевдо изкупвачи на грозде, които под предтекст че инспектират бъдещата продукция посредством кухи бастуни разпръскват този вредител из нашите лозя. Това се е случило след като лозята в западна европа са тотално унищожени и търсенето се е насочло към нашия регион. В разказа на Йордан Радичков- Кастел се прави аналогия именно между тракийската лоза и по сетнешните. Нито един производител на вино в момента няма подобно разбиране за нещата и карат папагалски-каквото видят от чуждите. Ако могат да обяснят какво му е уникалното на съвременното Българско производство?!? Този сок ферментирал в камък, керамика или стъкло и след това налят и запечатан в керамични амфори с конусно дъно ще сложи в джоб всички мастити световни производители. Който опита от това Нещо ще разбере простата истина че другото е бледо подобие на вино. Сомелиерите говорят за нотки във виното?!?! като изпиеш вечер няколко чаши пълни с тези нотки и сутрин разбираш само колко ти е разакордирано пияното. А какво се е случвало след като гроздовия сок в Кутела ферментира?! За това говори древния журналист Еврипид: Дионис, който с тирсове, обгърнат в кожи на кози, в горите на Парнас, подскачайки танцува.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте. Вътрешния обем на конуса по най-груби сметки е около 500литра. При положение че съдовете са два се получава общ обем от около един тон. Не може да се каже сега за колко човека е било предназначено виното, но са най-малко 1000. Един литър вино не всеки умее да носи в себе си, от друга страна има и такива на които и два са им малко. Мисля че е подхождано индивидуално. Ние съвременните Българи сме забравили какво е било хорото на мегдана. Какво е усещането когато се хванеш пояс за пояс. От този захват произлиза и поговорката: Хванеш ли се на хорото пускане няма. Защо няма пускане?! Защото ти ще се пуснеш ама другите не те пускат и щеш не щеш скачаш, ако не са ви се разигравали краката докато хорото се вие до вас не можете да ме разберете. Аналогията с хорото е бледо подобие на тогавашните празненства в които са били и с маски. Маскирането автоматично освобождава от ежедневните дребнавости на ежедневието. Вината което се получават от две лозя с един сорт засяти непосредствено едно до друго се различават значително. Фактори като влияние на земята, водата, въздуха и светлината са съществени, но по съществено е отношението на лозаря. На лозето отгледано с любов качествените и количествени показатели скачат в пъти. Влиянието на характера на самия лозар също е от голямо значение, заядлив ли си по характер виното което ще Получиш също ще е заядливо, ако си добродушен, виното ще предизвиква добри мисли в теб. Всеки тип характер се попива от растението а от там и влиянията на питието ще са копие на твоя характер. Това и предполага до голяма степен общата чаша и еднородността на виното. В съвременността лозята се отглеждат механизирано, за здравето им се разчита на химикали, как отглеждали тези хора грозде без химикали дори и син камък вероятно не са използвали?? Отговора е близо, много близо,крие са в сърдцето. Темата за отглеждане на грозде в древността е обширна и много дълбока защото това е умение свързано на първо място с духовността която отваря вратата на разбирането. Ще ме извините че бях хаотичен в излагането на личните си разбирания за виното в древността и съвремието, каквото съумях написах, друго затаих а третото още ферментира от него вероятно ще се наслаждавам в бъдеще. В заключение бих желал да споделя проста рецепта за да може всеки който има мерак да си направи сам Лично Вино. Купете си грозде, примерно 5-10 кг. Оронете зърната в по-голям съд, и след това смачкайте всичко с ръце докато усетите че сока хубаво се е отделил от семките и ципата. Вземете стъклена дамаджана с тясно гърло и прецедете течността в нея. Оставете около една десета от съда свободен за да не прекипи и завържете отгоре с хартия за да може да диша.Цялата тази процедура трае не повече от час. Поставете на някой рафт в мазата или килера на постоянна температура и по възможност тъмно място. Забравете го за един месец а след това наточете си с тънко маркуче. Това вино се усеща със сърдцето, докато другото само се избира по етикет, форма на шишето и дебелината на джоба.
  Тази година си купих грозде, 20кг Димят от Асеновград, понеже нашето не стана. Изцедих го, и пусна 12л сок,две дамаджани по 6л. Гроздето го купих по лев килото, сами си направете сметката като отидете в магазина "хубавото", "вино" колко струва?!
  В заключение ще ви споделя че дива лоза вече зарязват по Родопите а такива със сладко диво грозде има и в Средна Гора и в Стара Планина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди няколко години, гледах едно интересно предаване по италианската телевизия за един производител на вино в Словения. Той изпозваше подобен метод за производство и новото вино го затваряше в нещо като огромни делви с капаци, заровени в земята в избата му. Той казваше, че е търсил дълго тези делви и ги е купил в Грузия, защото само там те не използват химически продукти за направата им. Производителя казваше, че всяка година изравя тези делви от земята и ги приготвя за новата реколта, а виното никога не го бере, когато всички го берат а го оставя някъде около месец още да узрява.
   Поздрави

   Изтриване
  2. Да се оставя виното в големи делви, а и да се бере възможно най-късно е стара технология. Възможно е траките да са я предали на венетите - дедите на словените още през Бронзовата епоха.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Здравейте.
  Според мен всичко се е случило много по рано. Щом на мен ми се случи да "забравя" 1,5л сок в едно ПВЦ шише и пролетта един приятел ми идва на гости и ме попита имаш ли нещо за пиене, източих му от този сок и коментара му бе че това е най-хубавото бяло вино което е пил... Миналите години правех от Гръцкото на асмата, което е много тъмно и го ползват за добавка на цвят. Пък то е шекер сладко и като наточиш такова вино, след това влиза като в къртичина. Един клиент като му представих разбиранията си ми донесе Розе и някакъв друг вид. Пробвах ги но като не съм пияч редовен се получаваше едно накъртяне именно от тези дъбилни вещества, въпреки че виното бе от не знам си каква изба и му е дадено от близък човек. Искам да поясня че "хваща" виното направено от Човек за Хората, тоест за подарък, появят ли се парите и отиде му магията та се не виде. Според мен никакви претакания не трябва да има, именно и за това е конусът. Както го изцедиш, така го наливаш, запечатваш и оставяш да си узрее. Порестата,зърнеста структура на керемиката способства за сбиването на "калта" която се образува от утаяването на сока. Сега бутилките също имат конус ама е обратен, но то не им и трябва, защото виното е налято готово и почти няма утайка. Тогава са мислили първо за ВИНОТО след това за транспорта.Ами докато стигне до бутилката през колко материала минава: Огромни цистерни от неръждаема стомана, от там в опушени дъбови бъчви и тогава в шишета. Само докато го опиша и ми загорча. Забележете че в миналото има щерни за изцеждане, в които гроздето се мачка от младежите и децата, те са тези на които е дадено да пият вино но все още само през кожата на краката а и така Виното поема от младежките енергии и се балансира от негативното. Този Словенец вероятно е чул нещо(с другите уши) за да го прави по тази най-стара и за това същинска технология, дълго е търсил такива делви...... Откакто намерих този метод, непрекъснато обяснявам като стане въпрос за вино, белким един направи да опитам чуждо, още повече че става и с 2кг грозде(изцеждаш, наливаш, затваряш, поставяш) дамаджани бол.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да този словенец казваше, че баща му го е научил всичко за виното и каза, че е търсил тези делви много, защото е обикалял предполагам по цяла източна Европа, там където се прави вино, може и у нас да е идвал, но ги е намерил чак в Грузия! После, дълго обясняваше колко е важен терена и как да се познае дали е хубав, гледайки какви растения и дръвчета растaт по нивите. Накрая даде пример с едно място, за което е чакал поне двайсет години да го купи, защото било идеално за лозе.

   Изтриване
 12. Здравейте.
  Като се разходих с Гугъл из Словения забелязах че е типична Балканска територия със средна височина от около 500м и Средиземноморски климат. Идеални условия човек да се научи. Не се знае какво чудно вино прави този Винар(потомствен). Едно е да обитаваш равнина, съвсем друго да катериш и спускаш хълмове, да ги засаждаш и се храниш от тях. Де факто ние сме продукт на земята си, защото от нея ядем, нейната вода пием, нейния въздух дишаме. Интересно ми е било да чета че Траките гадаят с изливане на вино в жертвения огън. Понеже от гроздовия сок се получава светло вино и вероятно такова се е използувало в тайнствата си мисля че спокойно е би могло да се замести с ракия. То пак е вино но е дестилат. Възможно е жреците да са знаели за дестилацията но да са я държали като технология в тайна. Всеки знае че виното не гори.... Но в жертвения огън е друго. Пък и то си е видно че това е Тракийска технология, защото и сега се практикува масово на Балканите. Спомнете си само какво се случи когато обложиха ракията, всичко живо скокна...абсурдно е да ми облагат казана на който сам събирам материала си. Като толкова искат данък ще им дам от сливите си или джибри да си сварят, да я продадат и тогава да си вземат парите. Погледнете ги в европа?! Плащат си като Западняци. Ние сме били варвари и прости че си правим виното и си варим ракията а не си ги купуваме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е траките да са познавали дестилацията, но аз лично нямам данни за това. Все пак дедите ни са обитавали Мала Азия, а и Северна Месопотамия. Дори сами да не са изобретили дестилационния процес, биха могли да се научат от съседите си в Месопотамия.

   Изтриване
  2. Лозята на словенеца са точно на границата с Италия, и той обясняваше, че е чакал около двайсет години по поръка на баща си, за да купи един парцел, който е бил в Италия от другата страна на границата. Той е известен производител, поне така са разбра от предаването, но не си спомням нито как се казваше, нито къде точно живееше.
   В книгата 'Bulgaria' Richard Watkins,Christopher Deliso на стр.69 се казва, че кръстоносеца Goffredo de Villehardouin, в 1205 година, не разрушава Асеновград заради хубавото вино.
   А траките и скитите май са произвеждали и бира, както се казва в тази статия https://movimentobirra.wordpress.com/2014/05/15/birre-alla-ciliegia-nellantica-scizia/

   Изтриване
 13. бледоликия16 март 2015 г., 18:23

  Здравейте.
  Къде са вари ракия? в Тракия!!!
  https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fshtaparov.blog.bg%2Fpolitika%2F2011%2F11%2F19%2Fsenzacionni-razkritiia-na-quot-analiza-quot-rakiiata-e-izobr.853503&ei=APsGVbeaBuS0ygO0wICACA&usg=AFQjCNF5FPReiOA38bFW6ncm63KViMV9Tg&bvm=bv.88198703,d.bGQ

  ОтговорИзтриване
 14. Ирена Янчева24 юни 2015 г., 6:26

  Това е една от твоите наи - добри статии, Обожавам тази тема. Култът към Дионис, виното и обредната система свързана с тях е непрекъсваемата нишка, жива до днес, която ни свързва с нашите предци. Тя се превраща в маркер за българска идентичност. Толкова силно е вклинено виното в нашата традиция, че то преминава сякаш по естествен път като символна обредна напитка по - късно в православното християнство. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нашите традиции са действително древни, много древни.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Гледах предаване с шефа на Института за виното. Той обоснова България като Земя на виното чисто технологично. Съществуват два ендемични сорта - Широка Мелнишка лоза и Мавруд. Преместени, качествата им се понижават. Сравнени с Мерло и Каберне, нещата изглеждат така - последните вина стареят до 20 - 25 г.,след това започва деградация. Маврудът и Мелнишката лоза стареят до 30, 40, 50 години през които набират нови качества. Биологията трудно може да се измами. Вероятно майсторите на виното могат да забавят стареенето, но по-горе става дума за естествени процеси. За мен това е прекрасно доказателство от къде започва виното.

   Изтриване
  3. Имам приятел агроном, който ми каза, че най-старите сортове лозя у нас са близко сродни са най-старите сортове лозя в Сирия, а през Неолита, част от територията на тази страна е обитавана от дедите ни.

   Дори преди 6000-7000 години лозата да е пренесена от Сирия на Балканите, това най-вероятно е сторено от наши деди.

   Изтриване
 15. Както винаги на ниво! Отлично поднесена информация в стила на г-н Серафимов!Имам въпрос -на гръцки вино е "краси",инос на кой език е по-точно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инос, или винос е дума дадена на гърците от нашите предци, които в далечното минало са познати като траки и пеласги.

   Изтриване
 16. ирена янчева31 май 2017 г., 19:08

  Благодаря, Спаро ! Лозата се почита и като дърво на живота - има съхранени изображения. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 17. От нашите земи произхожда първото вино !
  https://www.actualno.com/society/naj-staroto-vino-v-sveta-se-pazi-vyv-varna-news_681522.html

  ОтговорИзтриване