5.12.2014 г.

ТУРУН – ТИТЛА НА ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ


През XIX-ти и XX-ти век почти всички учени определиха дедите ни като тюрко-алтайци. Като такива бяха дефинирани и волжките българи. Никой не обърна внимание на това, че тюрките по начало са номади, а дедите ни имат укрепени селища. Болгар-столицата на волжските българи е голям и богат град. Волжките българи са известни и с това, че са добри земеделци, които съхраняват житото в ями*. Неотдавна британски учени установиха, че това е много ефикасен метод, който запазва зърното с много добри качества (S.James).


http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD_814BulgariaKrum.jpg


Информацията за езика на волжките българи е оскъдна. Малкото, което се знае бива тенденционно свързвано с тюркските езици. В работата си “ Этимологический словарь русского языка ” Макс Фасмер споменава за една титла на волжките българи. Това е турун, известна още като трун. Според Фасмер тя съответства на древнотюрската  tudun- княз, но не обяснява от каква основа е изведена. Римската титла princeps принц, владетел идва от primusпърви, а dux-водач, господар от ducere-водя.

Заблуден от догматичните вярвания от своето време, талантливия Фамер не успява да прозре, че най-близката успоредица на турун  благородник е древната титла tyranos владетел, господар, от която по-късно произлиза тиран (подтисник, деспот).

Думата tyranos  владетел, господар не е тюркска, тя принадлежи на език (най-вероятно лидийски), говорен в Мала Азия. Тази земя е обитавана още в най-дълбока древност от редица тракийски племена като мизите, които много средновековни автори наричат българи. За мизийския език Страбон твърди, че мизийския диалект е смесица от фригийски и лидийски (от чийто език е думата tyranos  владетел, господар).

За да разберем какъв е смисъла на волжско-българската дума турун ние трябва да намерим етимологията на tyranos. Тя не е никак трудна, ако сме запознати с характера на древното общество. По принцип царе са ставали най-силните и най-мъжествените, те са водили останалите хора в битката. Думата tyranos отговаря на стблг. тоуръ-бик т.е.едър, силен, голям. Със същата семантика е фригийската титла бален-цар, тя идва от балайос-голям, едър. От своя страна балайос е свързана със стблг. болий-по-голям, по-едър ...и с думата вол, т.е. силен, едър.

Думата тур-силен, едър (бик) се среща в тракийското селищно име Туро диза (буквално яка, здрава крепост). Това показва, че титлата турун е от тракийски, или по-точно древнобалкански произход. От същия произход е и средновековното име на река Волга, това е Атил. То отговаря на споменатото от Херодот тракийско речно име Атлас (според И. Дуриданов по-стария вариант е Atulas).

Разбира се само от една титла и едно речно име не можем да правим изводи за етническия произход на волжките българи. Най-вероятно те са били смесица от балкански народи (траки) и местно угро-финско население, като тюркските етнически и културни елементи проникват в един по-късен период.

За това, че благородническата прослойка на Волжка България е била от тракийски произход има и други индикации освен титлата турун, а и хидронима Атил.

По време на пътешествията си арабският дипломат Ибн Фадлан посещава волжките българи и описва обичаите им. Ибн Фадлан разказва как по време на вечерята царят е този, който разпределя и раздава храната на приближените и гостите. Абсолютно същото е засвидетелствано около 1200 години по-рано в двора на тракийския цар Сефт.
За това знаем от работата на Ксенофонт Анабазис.”

Ценни сведения за обичаите на волжките българи дава и Ал Масуди. Той твърди, че при погребение с починалия към отвъдното се изпращат неговата съпруга и слуги.
Същият суров обред е описан около 1400 години по-рано при траките от Херодот.

Интересни данни получаваме и от Ал Масауи. Той споделя, че волжките българи убиват най-даровитите и умни хора. Подобно сведение дава и Ибн Фадлан, но с повече подробности. Като причина за ритуалното убийство Ибн Фадлан посочва, че жертвата трябва да послужи като пратеник на някакво божество, господар. Този странен обред също има паралел в Тракия, това е описаното от Херодот изпращане на пратеник при Залмоксис.

Понеже другите обичаи, а и бита на волжките българи са доста различни от тези на палеобалканските народи, става ясно, че във Волжка България живеят две напълно различни групи хора. Благородническата прослойка е от балкански произход, а простолюдието е представено от местното угро-финско население. Примери за такава държавна постройка има доста – арийците в Индия, хисосите в Египет, митаните в Ханигалбат и т.н.

За жалост с течение на времето тракийската аристокрация бива елиминирана. Причина за това са действията на хазари, монголци, а и армията на Иван Грозни. Дедите ни оставят културно наследство във Волжка България, но генетичното наследство най-вероятно е унищожено, ако не напълно, то почти напълно. Сред чувашите, населението край Казан се срещат хаплогрупите U, K, H, които са чужди на нас българите.

http://i664.photobucket.com/albums/vv10/SergejKorolev/Unknown%20Dark%20Age%201/BulgarRus.jpg

По-подробни археологически, а и езиковедски проучвания ще ни дадат повече информация. На този момент обаче е важно да знаем, че влиянието на нашите деди траките се е простирало не само на Балканите и Мала Азия, но и далеч по-на север. Важно е да знаем, че дедите ни са били носители на култура и знания, били са уважавани от хората, с които са влизали в контакт. За да сме достойни наследници на предците си е редно да показваме най-доброто от себе си и да се опитаме да бъдем народ на светлината, това е ролята, която ни е определена.Използвана литература и пояснения:

1.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
2.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
3.S. James, Exploring the World of Celts, Thames and Hudson, London 1993
4.Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002
5.Xenophon, The Persian Expedition, transl. R.Warner, Penguin Books, Harmondworth, 1977;
6.Р.Заимова, Арабски Извори за Българите, Тангра ТанНакРа, София, 2000:


* съхраняване на житото в ями са практикували и траките още през Бронзовата епоха.

трун Near etymology: I "знатный человек у волжских болгар", др.-русск. трунъ(Троицк. летоп. под 1230 г.). Из волжско-болг., дунайско-булг. turun, которое соответствует др.-тюрк. tudun "князь", хазарск. Τουδουνος (Феофан. Chron. 378, 379); де Боор (Тhеорhаn. 716) приводит также глоссу Τουδουνοι ̇ οι τοποτηρηται παραΤουρκοις t. Маgn.). О близких формах ср. Маркварт, UJb. 9, 80; Рамстедт, JSFOu 55, 75; Бенцинг, ZDМG 98 25; Менцель, АО I, 228; Рясянен, FUF 26, 133. Pages: 4,108http://euroglose.com/cgi-bin/vasmer/vasmer.cgi?word=%E2%E0%E3%DD

c.1300, "absolute ruler," from O.Fr. tyrant (12c.), from L. tyrannus "lord, master, tyrant" (cf. Sp. tirano, It. tiranno), from Gk. tyrannos "lord, master, sovereign, absolute ruler," a loan-word from a language of Asia Minor (probably Lydian); cf. Etruscan Turan "mistress, lady" (surname of Venus).
46 коментара:

 1. Единствената що-годе логична хипотеза за произхода на волжските българи, която някога съм чел. Казвам що-годе, не защото подценявам труда ти, Павка, а защото ако в труда ти се включат лингвисти, етнолози, историци, археолози и на място бъдат изпратени групи да работят на терен, хипотезата ти ще е 100% вярна! Абсолютно съм сигурен в това! Мога да ти кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ. Въпреки, че доказателствата са по-вече от недостатъчни, мисля, че това е истината. За непредубедения наблюдател е по-вече от ясно, че нямаме кой знае каква прилика с хората от днешен Татарстан, нито пък общо имат носиите, фолклора, ДНК-то или архитектурата, колкото и някои да се опитват да ни убедят в това. Аристокрацията начело с Котраг, е отишла по онези земи като като колонизатори, но за съжаление са се стопили в морето от околни народи. Можеш, ли да ,,задълбаеш" по темата и да направиш нещо като сравнителна таблица, за да се видят не само приликите между двете Българии, но и най-вече разликите? Тогава хипотезата ти, мисля, ще изпъкне още по-вече. Браво още веднъж. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, аз съм човек, който се придържа към данните, които притежава. Сведенията ми показват, че като цяло волжките българи са различен от нас народ, чиято аристокрация обаче е свързана с нас езиково и културно.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Цитат: " Сред чувашите, населението край Казан се срещат хаплогрупите U, K, H, които са чужди на нас българите."
  това е деструктивно.Може и да отговаря на истината,но също вярно е,че днес бели и синеоки,истински българи по ген,работят за унищожението на България!Те българи ли са!Гърците имат наш ген,сърбите и македонците,НО НЕ СА БЪЛГАРИ!Да си роден в България,да имаш родители българи и да говориш български,далеч не означава,че си българин,реално! Трябва да се внимава и да не се отблъскват народите,които считат,че са българи!Осиновени са и това е! Точка! Така са решили дедите ни и това само ни засилва! Така работят всички,които вземат от нас и го обявяват за свое.Единствено ние,даваме своето и отблъскваме тези,които ни припознават!Глупаво! Деструктивно! Колкото и да сме интелигентни,ако не знаем да плуваме,давим се!Съвсем сигурно ще имаш против,но ако размислиш,България никога не е била държава! Била е винаги ИМПЕРИЯ! Лорд Рънсиман. Не трябва да даваме,трябва да вземаме,още повече,че имаме своите основания,за разлика от други,които нямат,а вземат, за наша сметка! Поне този път дано да съм разбран! В резюме: Самосъзнанието е над етническата принадлежност! Ник!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, но какво да направим, ако населението на Саудитска Арабия се определи като българи?

   Българин не е този, който се зове българин, а този, който езиково и културно е българин.
   Чувашите не говорят български език, нямам сведения те да пазят нашите празници, обреди, за народните песни, танци и т.н. да не говорим.

   Изтриване
  2. Лошото е, че днес масово българчетата не се възпитават в българщина, а в някаква промиваща мозъка им помия, наречена ТЕЛЕВИЗИЯ, където 50 % от думите, които чуват не са български, празниците не са български (типичен пример са Св. Валентин и Хелоуин), а те биват заливани с това на всяка крачка. Нима ще се отречем от тях, защото от малки им промиват мозъците с небългарски неща? Те са българчета, защото във вените им тече българска кръв, имат български гени и български гений и най-вече хора с българско самосъзнание и традиция са им родители. На циганските лични карти пише, че са българи, но те не са етнически българи, защото са черни (напоследък стават по-бели от кръвосмешение с други народи), имат цигански манталитет, възпитавани са от родители цигани и имат цигански черти или гени:) (общо казано).
   Звучи шантаво, но ние се отличаваме от другите народи и етноси, независимо на кой празник се напиваме:)). Винаги можеш да различиш българина в тълпата от чуждоземци, без дори да говори. Може да сме крастави магарета, може да сме еднорози - не знам, но сме различни:).

   Изтриване
  3. Съгласен съм с Ник. Самосъзнанието е над етническата принадлежност! Етническо самоопределяне има от сравнително скоро. Добри хора е имало винаги.
   Според мен "циганин" е всеки който прави цигански номера, ако ще и да е бял като сирене хе-хе. И обратно всеки добър човек може да бъде припознат като българин.
   Ако във Волжка( Татарстан, Казахстан, Азърбайджан, КабардиноБолгариа) се имат за българи нека са такива. Какво да правим с гърците и македонците, които са доказано с българска кръв, а не искат да са българи. Сложен казус.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  5. Не съм съгласна, че всеки който прави цигански номера е циганин. Просто е мошеник. Ако следваш тази логика - цяла Европа, Америка и Азия трябва да ги пишем цигани. Съгласна съм единствено, че всеки циганин прави цигански номера....:), независимо колко е бял. За цвета на кожата говоря, защото допреди "комунизма" да наложи на циганите да работят във заводи и фабрики или най-често да имитират работа в родния ми град, циганското население е било с доста черна кожа (някои са си все още така - бедните основно), сини венци, черни прави коси и много тъмни очи, не много едри на ръст и със слабо телосложение и характерни белези на бебето след раждането (акушерките ги знаят и винаги могат да различат). За манталитета нека кажа - който не е живял на село не знае, че циганите не са имали земя, ходели са да просят храна по къщите и жените обикновено са им давали, ако имат нещо останало или са си имали типично цигански занаяти - всеки ги знае, един от който си е краденето, нещо като етносна характеристика. Има си и крадливи българи, резултат на пропаднало възпитание и комунизъм взети заедно. Циганина ще се бъхти цял ден да изкопае желязо (незаконно и ще си рискува живота, за да го продаде, а за тези пари би могъл да се хване на много по-лека работа, но той си е такъв.......И да продължа разказа - след вкарването на циганите сред българското население, основно циганки сред българи, започва "лека" форма на кръстосване и облагородяване - появяват се деца със светли очи, леко просветлява кожата, косите и т,н. в следващите поколения, които се появяват изненадващо бързо - през 10-тина години:). Сега избелването на кожата, боядисването на косите, кръстоската със западно-европейци и българи (напоследък доста често явление) направи циганското население доста по-разнородно по алели на гени, но не и по манталитет. Още ходят да се пазарят, още си крадат, още искат да получават наготово, още са нагли, още не ценят образованието си и още се продават, още се забременяват на 11 години. Циганката винаги ще я различиш, независимо колко е хубава и бяла. Тя се облича безвкусно дори и за много пари, по-възрастните ходят с терлици и чехли посред зима:))(нещо като англичаните, които ходят с чорапи на плажа), дори и в снега, дори и да имат пари за ботуши. ТА, ЦЕЛТА НА РАЗКАЗА Е, че всеки си има някакъв сбор от черти, които остават неизменни, дори и цвета на кожата да се мени. Аз не казвам, че определящ е цвета им, защото и сред българите има доста смугли, което си е нормално, защото който е учил генетика в училище знае как се определя цвета на кожата. Той обаче е част от тяхната характеристика, така както има израз "бяла българка", а израза "бяла циганка" е по-скоро в акт на учудване, а не на възхита. Няма значение, че по документи са българи - те не са....

   Изтриване
 3. Всичко ви е много объркано и неясно а от научна гледна точка е просто под всякакво ниво. Всеки може да пише каквото му хрумне на главата но вашето определено не подлежи на сериозен коментар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сериозен коментар може да даде само подготвен и образован човек. Определено не очаквам сериозен коментар от човек, който не поставя запетая пред "а" , "но" и пише "ви" и "вашето" с малка буква.

   Изтриване
 4. Господин Серафимов, считам за неточно това, което пишете за Иван Страшни (Грозни), а именно "За жалост с течение на времето тракийската аристокрация бива елиминирана. Причина за това са действията на хазари, монголци, а и армията на Иван Грозни." Българинът Иван Грозни отвоюва тази територия от тюрките (монголите също са тюрки). Ето, Вие говорите, че езикът на мизите е смес от "За мизийския език Страбон твърди, че мизийския диалект е смесица от фригийски и лидийски ". Тракийската общност корали е в Карелия. Гетите и даките също са българи. А защо и русите да не са българи? Този трик с хаплогрупите е условен, дори и защото митохондриите при жените не съвпадат. А хаплогрупата Р1а1 я има и в България, както и в Индия културата на която създава Дионис. Не отхвърляйте по политически пристрастия очевидни неща. Още повече, Р1а1 е балканска, от Динарските алпи, най-старата хаплогрупа която се е разпространила от Балканите в четирите посоки. Много е общото между три от така наречените славянски държави България, Русия и Сърбия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважавам приятелството между трите народа, но не бих казал, че нашата народопсихология е подобна с тяхната. Мисля, че от т. нар. „славянски“ народи има само един, с който сме блзки роднини. Предполагам, че и Павел е на същото мнение.

   Изтриване
  2. До Анонимен 6 декември 2014 г., 21:58

   Не мисля, че е правилно руснаците да бъдат наричани българи. По принцип същинските руснаци са днешните украинци, докато руснаците са потомци на московците от групата на венетите.

   Върху дедите на днешните руснаци българите са оказали езиково, културно, а дори и генетическо влияние, но това е било в дълбока древност. С течение на времето се е оформил нов народ със свое, различно самосъзнание, а и своя, различна история.

   Никога не съм отричал, че R1a1 е балканска хаплогрупа. Мисля даже, че бях един от първите, които споменаха древният й балкански произход.

   Изтриване
  3. До Анонимен 7 декември 2014 г., 22:50

   По принцип със сърбите си приличаме повече, както по отношение на езика, така и по-нравите, но няма спор, че и трите горе споменати народа са родствени.

   Изтриване
  4. Да, ние ги братосваме според поговорката: „Кой ти извади окото?“ „Ами брат ми.“ „Ей ...! Той затова го е извадил толкоз надълбоко !“

   Изтриване
  5. Не всички жители на България са българи...

   Изтриване
  6. Попаднах на много хубав пасаж в книгата "Въведение в психоанализата" на Фройд. Там той споделя своята теория за Свръхаза и пише: "Човечеството никога не живее само в съвременността, в идеологията на Свръхаза е живо миналото, жива е традицията на расата и народа, която бавно отстъпва пред влиянието на съвременността, пред новите изменения, и докато действа Свръхаза, играе мощна, независима от икономическите отношения роля в човешкия живот." Този Свръхаз, според Фройд, се формира под влияние на родителите, които на свой ред го възприемат от своите родители напълно несъзнателно. Прииска ми се да споделя това, независимо, че не е пряко по темата.

   Изтриване
  7. Нямам понятие от Фройд и неговата теория, но му отдавам пълно право за това, което е писал. Днешната съвременност приемам все по-осъзнато като една отвратителна гадост, основана на т. нар. „европейска ценностна система“ и други подобни перфидни манипулации, които са далеч от всякакво сравнение с простичкия в своята естествена мъдрост и духовна сила мир на моите родители и прародители !

   Изтриване
 5. "Сред чувашите, населението край Казан се срещат хаплогрупите U, K, H, които са чужди на нас българите."

  И аз имам забележки към това изречение, но от малко по-друго естество. Моля, да не се смесват чувашите, които живеят в съседна на Татарстан (със столица Казан) република Чувашия (със столица Йошкар-Ола). В Казан и околностите, а дори и в териториите на днешна Чувашия, граничещи (условно) с Татарстан преобладават татарите. Те твърдят, че до 1920 г. са се наричали булгари, като в последствие Ленин им променя името и създава Татарската ССР. Другата голяма народностна група в съвременен Татарстан са руснаците. Чуваши там не съм срещал.

  Понеже съм бил на място и историята на тази страна живо ме вълнува донякъде споделям хипотезата представен от Павел тук. Казвам донякъде, защото засега историческите извори са доста оскъдни по този въпрос. Отхвърляме неоснователната хипотеза, че българите са се претопили сред славянското море, но приемам, че волжските българи са се претопили сред угро-финското. Моля за по-сериозно обосновка!

  Иначе по лични наблюдения, без да съм антрополог, външно около 25% от жените и 20% от мъжете в Татарстан могат спокойно да минат за българи. Що се отнася до културата и фолклора - те са доста, да не кажа съвсем, различни от нашите и от балканския като цяло. По-сходни са ми с тези на степни народи като казахи или монголци. Моето мнение е, че каквото и българско да е имало, то се е запзазило до късното средновековие, може би до нашествието на монголците. А сега на хората там много им се иска да са наследници на една велика и цветуща държава и култура, която без съмнение е била Волжска България. Възможно е да имат основание в много отношения, но следва действително да се видят и разликите.

  Отделно далеч не всички хора в Татарстан се смятат за българи. Това важи в по-голяма степен за потомците на монголските фамилии (хора с преобладаващи монголоидни черти) и в някаква, макар и много по-малка за тези с преобладаващи европеидни черти. Много често казват, да ние сме всъщност българи (булгары на руски, да не се бърка с болгары!), но ни наричат татари, говорим на български, който се нарича сега татарски (булгарский, който е език от тюркското езиково семейство, много подобен на турския, но с по-меко звучене). И в последствие всички ти говорят за татари и татарски. Тъй че нещата не са толкова еднозначни. Добре е да се знае, че под българи местните имат пред вид именно волжките българи, а не нас дунавските, така че дори и да има такива, които се смятат за българи, то това е доста условно понятие, поне от наша гледна точка.

  Похвално е, Павле, че си се заел с тази тежка задача, да осветлиш тази част от историята ни. Според мен нещата тук са още по-заплетени и прикрити, отколкото при нас и затова е небоходимо повишено внимание. От една страна имаме историческите извори, Волжска България с нейните великолепни архитектурни паметници, официалната религия Ислям, една разцъфтяваща култура и изкуство през средните векова. От друга страна сега имаме едни хора, които живеят в Руската Федерация в държава Татарстан, наричат се татари, говорят на език от тюркската езикова група, който сега се нарича татарски и в културно отношение доста се различават от нас. Тези хорат, знаят че до началото на миналия век са били бълагри (булгары) и са говорели и писали на български (булгарски) с атрабски букви. Сега ползват кирилица. Доста мътни води. Мисля, че Павел се е ориентирал в правилната посока, но ще трябват повече усилия, за една добра обосновка на едно такова положение. И без да се бъркат чувашите с казанските татари. Те са съвсем друга бира, както се казва. Een ander verhaal...

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
 6. Спаро,
  антропологично проучване проведено през 1932 г. в Татарстан установява, че само 19,4%от населението принадлежат към монголоидния расов тип. Забележително е, че 38,2% са от източносредиземноморски(понтийски) тип, от който сме и ние, българите. Останалите проценти типове до 100% са също европоиди. Така че много е вероятно не малка част от населението на Татарстан да са потомци на българи от Стара Велика България.

  kansandilh


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те пак може да са европейди от понтийски тип, но чак след мащабни генетически изследвания ще разберем как стоят нещата.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Уважаеми господин Серафимов, уважавам Вашето мнение за общото между българи, руси и сърби, но аз съм на друго становище и имам съответните данни за това. Но това не е толкова важно в случая. Само два въпроса, за които ще ми е интересно Вашето становище. Кои са "днешните украинци" и кои древните украинци-хазари, тюрки. Ако са славяни, то те са българи. И доколкото ми е известно Вендите, наричани от Вас Венети са създали град Венеция и са сродни на Вандалите, унищожили Рим и стигнали Атласките планини в Африка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днешните украинци са тези, които са познати през Средновековието като руси, руснаци. За украинците се ползва и названието малоруси.

   Хазарите са познати още като казари, алгацири, агатирзи. И агатирзите-хазари и скитите, от които произлизат украинците са живели на територията на днешна Украйна и са били сродни народи. В последствие хазарите приемат юдаизма и се оформят като различен народ. Съперничеството между Русия и Хазария е голямо. Княз Светослав разгромява Хазария, но но хазарите не изчезват яко дим...те са си още на територията на Украйна и наричат себе си украинци.

   Изтриване
  2. Хазарите не изчезват яко дим, а са се разнесли из целия свят под името чифути. Те определят световната политика и държат посредством световните финансови институции целия свят в ръцете си. „Съперничеството между Русия и Хазария“ се изразява в стремежа им с помощта на САЩ да сломят съпротивата на Русия срещу новия световен ред и да сложат ръка върху безмерните ѝ природни богатства !

   Изтриване
 8. Поздравления за статията Павка! Следя с интерес всяка нова публикация.
  Имам един въпрос относно сарматите. Какви са по произход, тракийци ли са, други ли са?
  Питам, защото попаднах на една стара географска карта в оригинал от 1476г. Там е изписано, че на европейската част на Русия е Сарматия. В историята на Русия пише, че през тези години тя е вече оформена като държава, а на картата излиза съвсем друго.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Прокопий Цезарийски сарматите са част от семейството на гетите - История на Войните, III, ii-3.

   Изтриване
 9. щом са от семейството на Гетите, то това означава, че са българи. Значи цялата територия тогава е била българска!!! Умът ми не го побира.....
  По нагоре си писал, че хазарите и скитите са сродни народи, а щом скитите са българи значи, че и хазарите са българи или казано днешните украинци.Те много повече приличат на нас като външност отколкото руснаците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само ние българите носим скитска кръв, но също така украинците, а и част от руснаците.

   Що се касае до хазарите, те са старите агатирзи - съседи на скитите, а и техни роднини.

   Самите хазари се определят като потомци на Яфет, т.е. европеиди, а и роднини на старите българи.

   II. THE LETTER OF JOSEPH THE KING, SON OF AARON THE KING, THE TURK-MAY HIS CREATOR PRESERVE HIM TO THE HEAD OF THE ASSEMBLY, HASDAI, THE SON OF ISAAC, SON OF EZRA-about 960

   You ask us also in your epistle: "Of what people, of what family, and of what tribe are you?" Know that we are descended from Japhet, through his son Togarmah... I have found in the genealogical books of my ancestors that Togarmah had ten sons. These are their names: the eldest was Ujur, the second Tauris, the third Avar, the fourth Uauz, the fifth Bizal, the sixth Tarna, the seventh Khazar, the eighth Janur, the ninth Bulgar, the tenth Sawir. I am a descendant of Khazar, the seventh son.
   I have a record that although our fathers were few in number, the Holy One blessed be He, gave them strength, power, and might so that they were able to carry on war after war with many nations who were more powerful and numerous than they. By the help of God they drove them out and took possession of their country. Upon some of them they have imposed forced labor even to this very day. The land [along the Volga] in which I now live was formerly occupied by the Bulgarians. Our ancestors, the Khazars, came and fought with them, and, although these Bulgarians were as numerous as the sand on the shores of the sea, they could not withstand the Khazars. So they left their country and fled while the Khazars pursued them as far as the Danube River. Up to this very day the Bulgars camp along the Danube and are close to Constantinople. The Khazars have occupied their land up till now.

   Изтриване
 10. Да се смятат писанията на библията за исторически извори е малко прибързано и неосновано

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Свидетелствата основаващи се на данни от библията са просто една индикация, не доказателство.
   Доказателствата идват от други области.

   Изтриване
 11. Уважаеми господа, освен хазари и скити, не коментирам произхода на хазарите, по тези земи са живели половци (кумани), печенеги и узи, всичките тюркски народности. Дори един печенег, Георги Тертер е бил български цар. Как така русите от Киевска Рус са станали малоруси, а хазарите поданици на Естер славяни? Тогава българите не са ли печенеги и узи? И как така Вендите от запад са създали московското княжество, което впоследствие приема названието Рус. Нещо като германското тълкуване на ост готите, които са на запад и вест готите които са на изток!

  ОтговорИзтриване
 12. Продължение:
  За съжаление, все още съм на етап проучване на тези по-горе (от №1 до №8) и съпоставянето им с много други изследвания от Европейски учени, но като цяло се надявам съвсем скоро да излезе коментар по нашите публикации от италианеца Fulvio Cruciani, който в последните си три публикации (тук по-горе №9 - №11) ) застъпва силно хипотезата за произхода на човечеството от Африка и по-специално района на Етиопия и около нея. Разбира се, в интерес на истината той допуска и друга първоначална родина, като по-специално цитира Източна и Средна Азия, т.е. това което се предполага и от Карачанак (сега вече и Янкова, вероятно се е омъжила междувременно), но би било много ценно според мен ако самият Крусиани застъпи и подкрепи по-уверено тази теория.
  Аз разбира се ценя и уважавам Вашето предположение, че траките (или българите) са автахтонното население на Балканите, но за да намаля резервите си ми се иска да видя все пак основания в хронологичния ред примерно даден по-горе. Има една публикация относно Културата Варна: Попов Св, - АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРА ВАРНА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА, 2010, където в края на своята публикация ... твърдо заявява:
  следва продължение...
  Оставам с уважение,
  Димитър Кузманов

  ОтговорИзтриване
 13. продължение: Цитирам (повдигането на части от текста е от мен):
  И така, анализът на многобройните археологически артефакти свидетелства, че в случая с културата Варна и на първо място с феномена Варна, т.е. със селищната система при Варненските езера, са налице и осемте критерия на Р. Брейдууд. Това означава само едно. Тук става дума за цивилизация. Затова формулировката „цивилизация Варна” не е нещо измислено и без съдържание. Това е началото на всички начала. Началото на цивилизацията в света.
  Но също така на стр. № 57 той отбелязва:
  Цитирам:
  Известно е, че неолитната епоха се появява на Балканите изведнъж, без предистория и в готов вид. Впечатляващ е контрастът между бедния на археологически обекти и артефакти местен мезолит (9000-6200 г.пр.Хр.) и последвалият го неолит. За цялата среднокаменна епоха е известен един-единствен обект на територията на страната – Побитите камъни край Варна. На този фон неолитът (6200-5000 г.пр.Хр.) е истински богат и включва десетки и дори стотици обекти, много от които с характера на селища, строени по план, с прави и пресичащи се под прав ъгъл улици, с правилни жилищни квартали, целите заобиколени от ровове и защитни палисади. Жилищата обикновено са от дървени плетове, измазани с глина, с по една-две, рядко три стаи. Налице са белезите на развити родово-общинни отношения с произвеждаща икономика, независимо от значителния дял на събирателството, лова и риболова. Населението е носител на земеделско-скотовъдна култура, сеят се два вида пшеница, фий, ечемик и бобови култури. Отглеждат се говеда, овце, кози, свине. Кучето и котката са одомашнени. Налице са примитивни дърводобив и дърводелство, като дървото се използва в строителството, за изграждането на защитни съоръжения и мебели. От края на VІІ хил.пр.Хр. се появява керамичното производство. Дрехи се шият от кожа и от вълна, тъкана на стан. Водещ в развитието си е районът на Тракия, но постепенно се наблюдава заселване и на север от Стара планина.
  следва продължение...
  Д. Кузманов

  ОтговорИзтриване
 14. продължение:
  Търсейки причините за неолитната революция на Балканите учените забелязват, че началото й удивително съвпада с началото на т.нар. „мини-ледникова” епоха (6200-5800 г.пр. Хр.) – втората и последна пулсация на отминалата ледникова епоха. Климатолози, биолози, биохимици, глациолози установиха по безспорен начин, че в този период климатичните условия на земята, включително и в Европа се влошават. Дебелината на ледената покривка над Гренландия и други части на Северна Европа нараства, времето се застудява и засушава не само за Европа, но и в Анатолия и в Близкия Изток. Високопланинските езера в Мала Азия губят под формата на изпарения голяма част от водата си, тя се концентрира, става
  непригодна за консумация, те постепенно се заблатяват, а земята се превръща в неплодородна. Влошените климатични условия правят Близкия Изток и Мала Азия неблагоприятни за обитаване. И реакцията не закъснява. А тя ни е известна и представлява едно преповторение на събитията от „По-малкия сребърник” (10500-9400 г.пр.Хр.) През следващите столетия хората са прогонени от тук, напускат района и той запустява.
  Същевременно сладководното Черноморско езеро като голям воден басейн, независимо от спада в нивото на водата, успява да запази благоприятния климат около себе си и става притегателен център за хората от Анатолия. Така неолитните култури Чатал Хююк и подобните й в Мала Азия изчезват, а на Източните Балкани се появява културно, уседнало население, носител на земеделско-скотовъдни умения. Смята се, че това са хората внесли неолитните порядки на Балканите и през следващото хилядолетие те стават водещия в развитието си културен център за света.
  Приблизително два века след края на мини-ледниковата епоха, някъде около 5600 г.пр.Хр. се става потопа в Черно море, известен ни от Библията като „потопа на Ной”. Авторите на хипотезата смятат, че миграцията на населението е обезлюдила близкото крайбрежие, но дори и така, водният катаклизъм не преустановява бурното развитие на региона и до края на хилядолетието именно Източните Балкани стават люлката на металургията. Те изпреварват в развитието си останалия свят и тъкмо поради тази причина каменно-медната епоха тук е толкова продължителна и отчетлива, че археолозите ни я разглеждат като нещо самостоятелно и отделно от неолита и бронзовата епоха. В това отношение те се различават от колегите си от много други страни, които говорят твърде условно за каменно-медната епоха и обикновено я разглеждат заедно с неолита.
  следва продължение...
  Д.Кузманов

  ОтговорИзтриване
 15. продължение:
  Беден откъм история мезолит! Това ме кара да мисля, че тогаващната култура и бит на траките (българите) живеещи вече тук не е в основата на внезапно появилата се в района на Северо-Източното черноморие както споменава Светлозар Попов вече напреднала (готова) цивилизация наречена културата Варна. Склонен съм да приема, че местното население (траки, българи, мизи или както и да ги наречем сега) са били далечни роднини с новодошлите носители на културата Варна и поради това са се смесили по един съвсем естествен и незабележим начин, който не е могло да бъде отразен в историята от никого. Те са имали един и същи народностен бит и традиции, говорели са близки по произход езици в основата на които е бил старо-българският и т.н. Но това пък веднага идва да подкрепи отново хипотезата, че първоначалната точка на експанзия и разселване на българите не са Балканите и е може-би някъде на Изток.
  Виждам, че Вие застъпвате този въпрос като заемате позицията, че траките (българите) са имали експанзии от Балканите на Изток и поради това в тези територии на Средна Азия, Месопотамия и т.н. има оставени следи от нашите обичаи, бит, писменост и език. Добре, в това няма нищо лошо стига да можем (аз също бих се присъединил към Вас) да го подкрепим с неоспорими доказателства. В тази връзка очаквам Вие да сте в състояние да предоставите така необходимата хронология на събитията, които са се случили далеч назад във времето. Предполагам, че това едва ли ще Ви затрудни, предвид Вашата безспорна ерудиция и богата библиотека с най-разнообразни исторически източници.
  Няма как да не са Ви известни и публикуваните материали от други двама наши сънародници: Д-р Живко Гочев Войников http://www.bulgari-istoria-2010.com/web/1.html и проф. Иван Танев Иванов, дб, дбн, Тракийски университет - Стара Загора: http://protobulgarians.com.
  Що се касае до генетичните изследвания, то тук аз ще продължа да работя и да търся допълнителни основания, подкрепящи Вашите и/или моите хипотези. Ценен и богат източник са публикациите на белгиеца Масиамо Хей (Maciamo Hay) – белгийски ентусиаст в областта на генетиката и историята; има множество публикации на своя сайт: http://www.eupedia.com/.
  следва продължение...
  Д.Кузманов

  ОтговорИзтриване
 16. продължение:
  Известно е, че историята се е появила като наука едва след появата на писмеността. Но също така е добре известно, че достоверността за написаното се проверява и сега и в миналото, поради което написаното само от един хронист (историк) не се счита за меродавно, ако не е подкрепено от още поне двама независими един от друг източници. Тъй като все пак остава съмнението за евентуален субективизъм, в съвремието историците се обръщат и към археологията, а в края на миналия и още повече сега в началото на този век се търсят вече и резултатите от изследванията на генния произход и направените на тази основа анализи. Съществуващите резерви към точността на карбоновото датиране прави още по-ценна възможността за определяне на периодите на обитание и разселване по генните изследвания и съпоставки. Безспорно едва когато се намерят съвпадения и от трите вида информационни източника ще можем с достатъчно увереност да се наемем да твърдим повече или по-малко една или друга хипотеза за произхода на човечеството и разпространението на цивилизацията в Европа и по земята като цяло.
  В тази връзка, предполагам сте запознат с книгата История на Стария Свят, проф. М. Ростовцев, (1924 – САЩ), който що се касае до Шумерите също твърди, че те не са били местното население, а са го асимилирали, така както е станало това и в древна Персия. Ако в основата на техните древни култури са допринесли нашите деди, това внася спокойствие в душата ми, защото това е моята хипотеза без да е от голямо значение за мен дали идваме от Мала Азия или от района на Балканите. Е, сега остава само да установим защо тази наша древна култура не е оставила никакви следи по нашите земи от времето на мезолита?
  Предполагам ще Ви улесня, ако споделя, че също така има вероятност нашият древен народ да е мигрирал на големи вълни в различни периоди от ранните епохи и тези миграции да са били във всички посоки извън Балканите. Това също е теоретично възможно и допустимо. По този начин например бихме могли да си обясним защо тази култура и цивилизация се е развивала е в други региони по света и после е била пренасяна с поредното преселение както у нас така и в Азия, Северна Африка (Египет) и Европа. Изказано вече бе предположение, че културата Варна се е развила например в Анатолия и от там е била пренесена на Балканите!? В това също така няма лошо, та нали и древната Анатолия е била заселена вече от пра-българите!?
  Някъде бях чел, че според Jordan (Йордан, който според Вас е родом от Дуранкулак, т.е. Силистра) и неговата Гетика (имам я и на английски, но не съм я прочел) един век преди Аспаруховата България да се появи на картата в Западна Европа вече е имало над 50 милиона българи!? Разбира се, ако приемем хипотезата, че българите са дали произхода на готи, гети, гали, етруски и т.н. (Вие ги знаете по-добре от мен), то подобно твърдение е съвсем основателно и в него няма нищо удивително.
  следва продължение...
  Д.Кузманов

  ОтговорИзтриване
 17. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 18. Славяни или венети ли са руснаците?
  Всъщност самите руски учени поставят под съмнение славянския произход на Московска Русия. Според Гумильов Московска Русия етнически е угрофинска, а исторически и политически е наследник на Златната Орда, откъдето идва непримиримостта към Киевска Русия, славянска Полша и Волжка България.
  http://www.gumilev-center.ru/lico-russkojj-nacionalnosti/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не чета Гумильов, не смятам работите му за сериозни.

   Изтриване
  2. Не става въпрос за Гумильов, а за новите изследвания и фактите подкрепени от различни изследователи, разкриващи истинската история на Русия (а не фалшивата в учебниците). Мога да спомена и Владимир Белински «Страна Моксель ...»
   Ето и друга статия по въпроса http://smotriinfo.net/o-zolotoj-orde-i-kievskoj-rusi-ili-pochemu-marksa-ne-izdavali-v-sssr.html
   И част от нея:
   Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему суверену и хозяину, правопреемнику Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени…

   1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке, в 1721 году.

   2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши, звучит как «грязная вода». Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва. Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности.

   З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины). Московия — улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии.

   4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану (!), своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени (!?).

   5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией.

   6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами.

   7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым.

   8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса.

   9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяно-руськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах. А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские племена и народы.

   10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов.


   Изтриване
 19. възможно ли е турун , да е тракийска дума за трон, и от там титлата турун да е в смисъл тронясан ,коронован .., за цар ; турен ( сложен ) за цар , и сега имаме дума турям в смисъл слагам

  ОтговорИзтриване
 20. Само да попитам... Волжките Българи, "траки" ли са, или са скити? Знам че всъщност траки и скити са два клона на един народ, но, все пак, към кой клон принадлежат волжките българи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че само благородническата прослойка на Волжка България има родство с нас. По принцип тази прослойка може да се причисли към скитите, все пак траки е екзоним.

   Изтриване
 21. Бързате да говорите за монголската империя като задължително азиатска(тоест от същата раса като китайците),но има и доста доказателства,че монголите(подобно на хуните !)са били чисти европейци.Ами те са били наричани основно моголи,а тази дума идва от мощ ! Батай си е чисто българославянско име също

  ОтговорИзтриване
 22. ирена янчева19 юни 2018 г., 21:50

  Здравей, Павел ! Удивителни са приликите в облеклото и неговата орнаментална украса. Един малко по-отдалечен, граничен регион, който съхранява различни културни влияния.

  ОтговорИзтриване