29.12.2014 г.

СУРВА, БЪЛГАРСКИТЕ СУРВАКАРИ И БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА


Един от най-красивите, а и уникални български обичаи е сурвакарството. То е познато във всички краища на страната ни. Регионалните разлики показват, че се касае за една много стара традиция, която се е развивала дълго време и в следствие на това са се появили нови елементи.  Както млади момчета, така и ергени обикалят домовете на близки и познати. Държейки украсени дрянови пръчки  (тояги) сурвакарите отправят пожелания за богат урожай, богатство, здраве и късмет.  

                                      http://magicaura.com/root/f/uploads/su.jpg
                           http://magicaura.com/Idvat-survakari-art3135.html

Едва ли има някой, който да не е чувал благословията: “Сурва, сурва година, весела година, златен клас на нива, червена ябълка в градина, едър клас на нива, пълна къща със коприна,   голям грозд на лоза, живи-здрави догодина, догодина до амина!”...

На сурвакарите се отблагодарява с кравайчета, хляб, сушени плодове, а дори и с пари. 
Бил съм сурвакарче много пъти и винаги съм се чудел какво означава думата сурва? Питал съм различни хора, а те отговаряха – Ами, така се казва, така са ни учили и нас. Сурва е за здраве, за късмет, за берекет...

                http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1192654

Особената дума не ми даваше покой дълго време, но попадайки на сведения за боговете на траките изведнъж всичко стана ясно. В древността  дедите ни са почитали  слънцето. Гръцкият летописец Софокъл свидетелства, че не кой да е, а небесното светило е върховния бог на конелюбивите траки. 

https://pantherfile.uwm.edu/prec/www/course/mythology/0200/408.jpg

Те са го наричали с различни имена. Някои от тях са Сурегет,  Сургаст, Суротер, Сура. Подобно божествено име Сурия-слънце срещаме в езика на старите арийци, които покоряват Индия в дълбока древност. В предишната си работа споменах, че войнстрените бойци-колесничари повлияли индийците културно и езиково, са от тракийски произход. Това е причината край Ганг и Хималаите да се почитат богове с тракийски имена.


Друг теоним подобен на Сурия, Сурегет и др. е Гетосур. Според Херодот това името на бога на светлината при скитите. Днес те са сласифицирани като ирански народ, макар нито бащата на историята, нито Страбон, Плиний, или Ариан да ги е определил като хора делящи един произход с персите. Дори напротив, неколкократно скитите са отъждествявани с траките. Това се прави от Стефан Византийски, Дион Касий и др.
Доста по-рано Тукидид отбелязва, че северните траки – гетите не се различават по бит и въоръжение от скитите бивайки хипотоксоти (конни стрелци). Съществени прилики между траки и скити намираме също в погребални обреди, обичаи, култура.

Спокойно може да се каже, че скитите са просто северни траки. Имайки предвид това не е никак чудно, че едни автори наричат дедите ни траки, а други използват определението скити. Пишейки за вярата и обичаите на  старите българи,   Теофилакт Охридски казва, че българите поради с китското си суеверие почитали слънцето, луната и звездите, принасяли в жертва и кучета (жертвите на тракийската богиня Зеринтия са кучета).

Обърнете внимание – Теофилакт не казва изобщо, че дедите ни са монотеисти, не казва, че почитат Тангра, а говори за култ към слънце, луна, звезди и особени обреди свързани с жертване на кучета (както е и при траките). Теофилакт нарича старите българи скити, а от Херодот знаем, че богът на слънцето при скитите носи името Гетосур.

Гетосур означава славното слънце. Частицата гет е сродна на тракийския етноним гети-славни, прославени, обяснение получаваме и от арийските думи гаяте-прославям с песен, гиита-песен*. Елементът сур означава сияние, светлина, слънце.

                              http://oadriax.com/kabbalah/esa/ag/apollo.jpg

Защо жителите на земите на юг от Дунава са казвали на слънцето Сурегет, а роднините им на север от красивата ни река са ползвали името Гетосур не мога да отговоря. Във всеки случай значението е едно и също – славното слънце.

В далечното минало думата сур(а) е имала значение слънце, светлина, сияние, бясък. От Сур) -слънце идва и нашата дума Сурва. Нейна сродна дума е българското прилагателно сур. То има значение бял, белезникъв, светъл.

Казвайки сурва, дечицата всъщност произнасят едно от имената най-почитаното тракийско божество. То е документирано като Σουρα, но е възможно истинското му звучене да е било сурва, или както е в някои наши диалекти суруа. За стар български бог Сурица се говори във Веда Словена. За древно наше божество Сура споменава Г. Раковски, като свързва името му с обичая сурвакане. Според Раковски Сура е бог на човешкото щастие. Само преди около сто и петдесет години все още се е знаело кой е бог Сура. С течение на времето под въздействие на чужди влияния и доктрини, това древно знание е загубено. Днес генетичната ни памет и будният ни интстинкт ни карат да продължаваме традицията на дедите ни, макар да се позабравили корените й.

Несъмнено празника Сурва, или както се нарича в определени региони Сурваки е много древен и е ехо на почитта на дедите ни траките към слънцето. Без него няма топлина, няма здраве, няма живот. Напълно естествено е, че предците ни са му се кланяли. В по-късни времена се получава така, че основните добродетели на християнството, а именно  любов към хората, честност, доброта и почтеност, са и качества на богът на слънцето. Това е довело до бързия синтез на двете религии, който явно е доста успешен, иначе нямаше да може да просъществува в хармония толкова дълго време.

За мен няма никакво съмнение, че ние сме потомци на древен балкански народ. Във вените ни тече кръвта на хора, които още в далечното минало са избрали пътя на доброто. Предците ни са тръгнали от примитивното, преминали са през много изпитания и в крайна сметка са се превърнали в носители на светлината. Такива са били векове наред, това е и най-важната част от наследството, което те са ни оставили. Цялото ни народно творчество е пропито с упорит стремеж към позитивното, преклонение към почтеното и възхвала на праведното. Българските песни, обичаи, обреди и предания са отражение на духовния свят на дедите ни.

Хубаво е да помним, че сме потомци на народ, който е наричан в миналото най-праведен и честен. Хубаво е да вървим и по стъпките на предците ни. Те са оцелели не само заради физическите си качества, но и благодарение на многото си добродетелите. Именно духовността пази народността.

Весело посрещане на Новата година и дано ви посетят сурвакари!:)


Използвана литература:

1.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010;
2.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
3.Д.Маринов, История на Българската Литература, Проектория, София, 2012;
4.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
6.Stephany Byzantii, Etnicorum quae supersunt, Impensis G.Reimieri, Berolini, MDCCCXLIX;


* арийският глагол гаяте-пея, прославям с песен се е развил в българските гудети, гонсти-свиря, пея, това обяснява защо херодотовите гети са познати около хиляда години по-късно и като готи, гути;


53 коментара:

 1. Само фолклора ни е достатъчен за да се убедим колко е стар народа ни.
  Такова богатство и разнообразие на обичаи, песни, предания, пословици няма нито един друг народ в Европа.
  Разнообразието на един същ обичай като сурваки, което виждам от север на юг и от изток на запад в българските земи е невероятно. То може да се обясни само с изключителната древност на обичая и народа. ако народът ни беше на 1000 години, както твърди официалната история, то бихме имали бедния фолклор на западните народи, които наистина се формират чак след разпада на Рим

  ОтговорИзтриване
 2. "Притури се планината ..." изп. Валя Балканска.
  Вярното е "ПРИСУРИ се Шар планина ...." - изсветляването на планината от първия сняг, при който овчарите със стадата останали по пасищата не могат да се върнат в долината, защото прясно навалелият нов сняг още не е уплътнен, а есенната шума и трева още не са улегнали под тежеста му и хора и животни затъват. По тази причина при първия сняг планината става непроходима. Горе-долу така ми обясняваше моята баба , която преди 50 години пееше тази народна песен, а и лично съм го изпитал при слизане без пътека към Предела от към Пирин.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е наистина правилното да е ПРИСУРИ се планината, има логика.

   Изтриване
 3. Уважаеми господин Серафимов, радостно е, че търсите и намирате обяснения за народността на нашите предци. Това е родолюбиво дело. Но в тази публикация разширявате ареала на разпространение на българите, цитирам "Спокойно може да се каже, че скитите са просто северни траки. Имайки предвид това не е никак чудно, че едни автори наричат дедите ни траки, а други използват определението скити. Пишейки за вярата и обичаите на старите българи, Теофилакт Охридски казва, че българите поради скитското си суеверие почитали слънцето, луната и звездите, принасяли в жертва и кучета (жертвите на тракийската богиня Зеринтия са кучета)." Може ли да се каже, че нашите деди са скитите? Това може да предизвика неудобни въпроси, които не биха се харесали на господата с "евроатлантическа" ориентация и "вярващи православни християни". В знеполския край, трънско, има град Сурдулица, сега в Република Сърбия. Може би и неговото име е свързано със Сура, както един друг град, сега в Република Македония, град Велес, на името на тракийският бог Велес. Също и много други народни обичаи, нямащи нищо общо с каноните на християнството. Това е молебенът към тракийският бог на бурите Джерман, съществувал доскоро в България. Според мен няма никакъв синтез между християнството и тракийската древност. Християнството е наложено с огън и меч по земите на древна България от един изрод, какъвто се явява Борис-Михаил. Също и мюсюлманството наложено с огън и меч в България все още е основна пречка в развитието ни. Трябва да се разглеждат всички предпоставки, а не само тези обслужващи някоя съвременна политико-религиозна доктрина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако християнството е наложено на българите с огън и меч, как за 500 години турците успяха да ислямизират само една малко част от народа ни. Зверствата и издевателствата на азиатските нашественци са били ужасни, но българите са останали верни на християнството. Никой не може да бъде така предан на религия, която му е наложена насила.

   Изтриване
  2. Това патетично изказване е много смешно,не само поради патоса :)

   Изтриване
  3. г-н Серафимов, мисля че сте абсолютно прав. Религията християнство е приета доброволно, но едновременно с това и насилствено.
   Прието е учението на светите апостоли доброволно - после това става "скитското безумие", а гръцката версия е приета с насилие и избиване на много родове - това и официалната история си го казва, както и че всички от Дуло са християни(а според мен и всички след тях, въобще християни в царския/каняжеския двор винаги е имало и те са добре приети)
   Освен това, според мен днешна Украйна също е била християнска - а Светослав отмъщава за отмяната към нашето си християнство, това което Расате е искал да върне:
   "За огромно съжаление на майка си Светослав не става християнин, но много добре пази спомена за българския си царски произход и отнетия насилствено трон на дядо му Владимир Расате. Това довежда по-късно до основание за претенциите му към престола на България. Не успява по една или друга причина с това си начинание, макар и да е много близо до целта. От това се възползва византийския император Йоан I Цимисхи, който отблъсква руския княз от земите на България, за да ги запази за себе си. Княз Светослав съхранява спомена за дядо си, като кръщава сина си на негово име - Владимир. Като езичник не се е срамувал от дядо си Расате, който също се е опитвал да върне езичеството в България. Княз Владимир I, под влияние на баба си княгиня Елена - Олга, получава отлично възпитание, докато баща му води безкрайни войни далеч от дома."
   http://www.rkray.odessa.ua/?page=showmore&style=message&id=817

   Изтриване
  4. Християнството не е наложено с огън и меч на българите. . Това е нон сенс, защото тракйиските народи са първите европейски християни и са основен разпространител на християнството в Европа. Доказателствата за това са хиляди.
   За теб стига само едно - траките преместиха столицата на империята в своите земи именно под знака на кръста (спомни си как Константин стана император) и направиха веднага християнството официална религия на Империята.
   Огън и меч, ама друг път. Княз Михаил приема канона, а не вярата. Смяна на версията на християнството не е нова вяра

   Изтриване
  5. Пълно невжество е да се твърди че "няма никакъв синтез между християнството и тракийската древност"
   Първите векове на ранното християнство Исиус и Орфей са многократно смесвани. Просто пишеш в google "Исус като Орфей" и преставаш да постваш нелепици

   Изтриване
  6. Г-н Парасков, легендата за избиването на 52 рода от цар Борис е само легенда. Дали тези хора са действително избити и дали отказа им да приемат християнството е причината, няма как да се докаже.

   Изтриване
  7. За много години г-н Серафимов, жив, здрав и с още повече устрем!
   Не знаех, че в историята ни обичат да се позовават толкова много на легенди, дори за това.

   Благодаря ви, че ви има. Не спирайте :)
   Наздраве

   Изтриване
  8. Благодаря за подкрепата!

   За много години! Здраве и късмет!!!

   Изтриване
 4. За първи път ми се случва да прочета, че "християнството е наложено с огън и меч...." Очевидно е, че сте се объркали, анонимни господине. С огън и меч се налага исляма и това цял свят го знае :)

  Г-н Серафимов, беше удоволствие за мен да прочета поредната ваша статия. Благодаря ви!
  Ваня Генчева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ваня, дори и днес ислямът се налага с огън и меч, нищо не се е променило...нищо...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Интересно е да се прочете описанието на Суроваки в пищу-английски речник от ок. 1860г. Като цяло - интересно е това наречие "пищу"! (Владимир Петров)

   Изтриване
  3. Предлагам за обсъждане следната хипотеза. Защото не казваме, че ислямът на практика е секта на основата на християнството - характерно е използването на фактите от Библията за целите на една милитаристична доктрина. Да превърнеш философията на любовта, смирението и добротворчеството в идеология - оръжие на имперска експанзия, е твърде човешко и няма нищо общо с Бога. А е направено изкусно - за да завладееш душите трябва да ги омаеш с благи слова. И така, мюсюлманите, които искрено вярват, следват Исляма като истинска религия на доброто, и не усещат как са омотани и превърнати в оръжие в ръцете на своите водачи. Мой познат иранец ми сподели конфиденциално (на неутрална територия), че много иранци негодуват срещу войнствените призиви в Исляма, У тях все още е жива зороастрийската философия и не са чак толкова промити (аятоласите им са араби). Баща му му казал - виж, колко повторения на няколко страници "убий" - що за религия е това. Не мога да твърдя защото не съм го видял с очите си, но това го чух от него. На мен ми прилича на сектите в съвременния свят, но хилядократно по-успешно. Ако не ставаше въпрос за значителна част от населението на Земята, нямаше да има съмнение в тази теза, но сега се чувстваме задължени от някаква политическа коректност. Какъв е отговорът ни? Естествено, в никакъв случай НЕ Огън и Меч! Трябва да приобщаваме мюсюлманите нежно като само им показваме къде всъщност е истината, която търсят. А тя не е в сатанинската култура на пазара. Че най-страстните борци с демоните на модерността (Hollywood - каква ирония в името, рекламата, reality shows, егоцентризъм,консуматорство, тръгуване със здраве и чувства, продажба на дразнители на примитивни страсти и т.н.) са войните на демона на ислямския империализъм (ИДИЛ, АЛКАЙДА) не е случайност и само забавна ирония. Така сме вкарани в капана на дявола и каквото и да изберем - избираме него. А ако не искаме? Защо се срамуваме да бъдем чистосърдечни и добродушни па макар и малко наивни българи? Защото ние смачкано самочувствието. Ето с това се бори Павел. Павле, да си жив и здрав и да будиш бьлгарите и през новата година.

   Изтриване
  4. Всеки се бори за доброто и против злото както може. Аз съм избрал определен път, времето ще покаже дали съм бил прав или не.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. И Християнството е налагано с огън и меч всред индианците на Американския континент. Доколкото си спомням и цар Борис е направил подобни постъпки по нашите земи.
   Истината може да ни направи свободни, ето защо при никакви обстоятелства не бива да спираме да я търсим...

   Весело посрещане на Новата Година.
   Станимир.

   Изтриване
  6. Едва ли наистина "помните" нещо за "цар Борис"
   Най-вероятно имате предвид че помните нещо от ученото в училище за "цар Борис"
   С най-добри чувства ви казвам, че на ученото в училище не трябва да се има много вяра. особено за историята ни преди 10-ти век.
   В частност за така нареченото "покръстване" при така наречения "цар Борис" има доста обширни дискусии и все още няма убедително доказателство за съществуването нито на покърстване, нито на цар с име Борис.
   А особено пък нещо да се е правило с "огън и меч" няма нито един намек в никакви източници.
   Ако търсите истината, четете Ганчо Ценов - има книгите в нета. Макар че книгите му са вече на близо 100г, все още са най-доброто тълкуване на източниците (известни по онова време). След това, ако още имате желание за истината, има много други автори, сред които разбира се и Павел.
   Весела Нова Година
   Митко Димитров

   Изтриване
  7. Даа, в училище сме учили, че е избил доста боляри, но пък това не е попречило на нашата т.нар. православна църква да го канонизира за светец. Да не забравяме и какво се е случило с богомилите по нашите земи!
   От друга страна, съм чувал, че на Американския континент т.нар. католическа църква се е постарала да убие доста индианци, да изгори техните книги с цел да наложи т.нар. християнство. Да не забравяме и трите й кръстоносни походи, инквизицията, индулгенциите и т.н.
   Лично аз не съм историк и много ще се радвам да прочета нещо и за кощунствата извършени от т.нар. християнски църкви. Навсякъде пиша "т.нар.", защото изглежда, че това което проповядват не е християнство, а някаква изопачена псевдо религия. В тази връзка, може би ще са Ви интересни и трудовете на проф. Асен Чилингиров, налични безплатно в Интернет.

   Само ЦЯЛАТА Истина може да ни направи свободни!

   Благодарности за прекрасния блог и още по-успешна Нова Година.
   С нетърпение очаквам новите Ви книги!
   Станимир.

   Изтриване
 5. Анонимен29 декември 2014 г., 20:2130 декември 2014 г., 22:15

  Защо коментиращите тук взимат критично отношение към моето мнение за християнизирането на България, но не казват нищо по въпроса скитите наши предци ли са. Защо в едни коментари "северните траки" не са считани за българи, а тук се определят като наши предци? Анонимен30 декември 2014 г., 9:34 пише: "Доказателствата за това са хиляди.
  За теб стига само едно - траките преместиха столицата на империята в своите земи именно под знака на кръста (спомни си как Константин стана император) и направиха веднага християнството официална религия на Империята." Доколкото ми е известно той говори за Източната римска империя, която е държала в покорство местното тракийско население, а и примерите на господин Серафимов за преселенията на гетите на север отвъд Дунав и връщането им обратно са показателни. Защо тракиецът Юстиниян избива българите? Константин не прави християнството официална религия, а спира гоненията. Но и друго, той канонизира 4 евангелия и отхвърля други. Той организира никейският събор. Това вътрешни, психически, генетични дадености ли са при траките, довели до унищожаването на тази огромна общност. Следва, че траки избиват траки? Кой кум, кой сват кой на булката брат? А в коментарите на гледащите сапунени сериали всичко е толкова безпроблемно, гладко и се случва така, както ни се харесва! И да искате или не, християнството не е народностна тракийска религия. Отчуждаването от корените доведе до края на България на който сме свидетели днес. Или господа, Вие виждате всичко в розово, под мъдрото ръководство на колониалната евроатлантическа управа на България. Нищо ново под слънцето. Оставаме поне географско понятие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърде объркано и наивно писание.
   Нерде Константин, нерде евроатлантизма
   Един друг като теб пък обвиняваше Павел и съмишлениците че са руска агентура.
   Ти пък в евроатлантизъм
   Отърси се от политическите си мании и търси истината.
   Къде си прочел че "тракиецът Юстиниян избива българите"
   Къде съм написал че "Константин направи християнството официална религия". Написал съм че траките го направиха.
   Къде си прочел че "тази огромна общност е изчезнала"????
   Ако искаш диалог - бъди коректен. Подмяната на думички издава пристрастност или некомпетентност. И в двата случая разговорът е безполезен

   Изтриване
  2. Скитите са наши предци, както и останалите тракийски народи.
   Само че скити е общо и (много важно) външно название
   Тоест това че авторите наричат Симеон скит и мизиец.
   Това не са различнио народи , а само различни наименования, които се преплитат с различните автори.

   Изтриване
  3. За високата ерудиция която считате че имате това е" объркано и наивно писане"? Не търся диалог, защото диалог със стена не може да се осъществи. Само искам да накарам сънародниците си да прогледнат, защото те имат очи но не виждат същността. Няма настояще и бъдеще без минало. Освен това ползвате и турцизми за да подчертаете значимостта на написаното от Вас! Връзката е много видна, при Константин се утвърждава еврейската религия в подвид "християнство". Днес 01.01.2015 година се празнува Васильов ден или Обрезание господное. Христос е бил обрязан на 8 ден от рождението си. В две съвременни религии има обредно обрязване и те са юдаизмът и мюсюлманството.Така наречения "евроатлантизъм" е еврейско творение и дейност на евреи. Къде е България къде е Атлантическият океан? И в двата случая се унищожава тракийското. Вие сте политически пристрастен, а се опитвате фарисейски да бъдете съдник. На въпроса Ви къде пише, че Юстиниян избива българите, ето Ви източника, надявам се да сте запознат със статиите на професор Георги Сотиров:
   "Г. Сотиров
   УБИЙСТВОТО НА
   ЮСТИНИАНОВАТА
   САМОЛИЧНОСТ
   LYNN
   1974
   ………………………………………………………………………………………………………………….
   5. Според манускрипта, рожденото име на Юстиниан е Управда. Роден е
   в Призрен, Македония. Баща му, който извеждал своя произход от рода
   на Константин Велики, се казвал Исток. Името на майка му е посочено
   като Бигленица, а на латински като Albula. Тя била сестра на император
   Юстин, който привлякъл младия Юстиниан към имперския трон. Бащата
   на Юстиниан имал сестра на име Лада, която се омъжила за Селимир,
   славянски принц. Тя и Селимир имали няколко синове, един от които се
   казвал Речирад. Този Речирад станал съюзник на българите, което не се
   понравило на Юстин и Юстиниан. Сред другите подробности, споменати
   в ръкописа от Барберини, се откроява следното:
   a) Още преди да навърши 20 години Юстиниан убива при дуел
   братовчед си Речирад, но бива ранен и е изпратен в Константинопол за
   лечение."
   А моля Ви посочете къде е тази огромна тракийска "общност", нямам предвид комуна, днес. В реда на написаното по-горе следва, че руснаците и сърбите са наши братя, сиреч българи? Сега, да видим Вашата не пристрастност и компетентност? Не навлизам в областта на медицината и измислените хаплогрупи ерго митохондрии, защото в случая произхода на жените и мъжете по нашите земи е различен! От къде е взет и генетичен материал? Тук съм отговорил само на Вашите провокативни въпроси, зададени от "висотата на Вашият интелект".

   Изтриване
  4. Позволявам си, да се намеся, защото почнаха да се говорят небивалици:
   "А моля Ви посочете къде е тази огромна тракийска "общност", нямам предвид комуна, днес."
   Там си е - нека смятаме, около 5 млн наследници в днешна България, 1.2 млн в днешна Македония, около 3-4 млн в днешна северна Гърция(като повечето вече не са осъзнати), поне 2 млн в цяла източна Сърбия(които още от 1800+ предпочитат да са сърби, за да нямат български проблем), около 16 млн в днешна Румъния, 3 млн в Молдова, поне още 2-5 млн в юго-западна Украйна - общо над 30 млн наследници на траките. При толкова войни, никак не е малко.

   "В реда на написаното по-горе следва, че руснаците и сърбите са наши братя, сиреч българи?"
   Ако покажете текст, от преди 14 век, в които руснаци или сърби са наричани славяни, ще ви изпратя един кашон бира?
   Това са мечтите на хърватските благородници, да се обвържат със славното минало на славяните, както и имперските амбиции на Екатерина Велика.
   Истинските наследници на славяните, днес не искат да имат нищо общо с това име, и са се обявили за част от романската култура, в 2 държави, на север от България.

   Колкото до Управда и Речирад - до малко след него, все още ИРИ се е възприемала като "тракийска" империя, и всички опити да се създава отделна държава България, според мен са били считани за измяна. Ние често сме се деляли в историята си, и само голямо зло ни е обединявало.

   Изтриване
  5. Господин Парасков, самият Вие пишете небивалици. В днешна България населението не е 5 милиона дори с всички етноси населяващи територията. Същото е и в Македония, шиптарите са по-голямата част от населението. Ако под Източна Сърбия разбирате Малка Морава със столица Смедерево, също грешите. За Румъния и Молдова, ще Ви препоръчам да влезете в тези страни откъм Приднестровската република. Аз съм го правил под дулата на автоматите и от двете страни. И отново приемате хазарите от Украйна и Полша за славяни или траки! Подобно е и положението с териториите на траките балти. Аз не зная някъде да е написано, че траките са се осъзнавали като общност славяни!? Но еврейката Екатерина както и евреина , министър в новоосвободена България, Иречек са дали такива сведения! От къде са ги получили? Но затова пък, княз Светослав казва, че отива в неговият град Переславл на Дунай. Той бил в средата на неговата държава? Дори и днес погледнато Киев е в периферията. Какво е имал предвид Светослав и как се е възползвала Византия? Никой в България не се е идентифицирал като римлянин, сиреч от Източната Римска Империя, а има песни където юнакът отива в Ромеля, имайки предвид ИРИ. Това, че Вие предпочитате да обедините своите политически убеждения с преиначаване на действителността от онези времена не е нищо ново. И други родоотстъпници са го правели. Според Вас: "Колкото до Управда и Речирад - до малко след него, все още ИРИ се е възприемала като "тракийска" империя, и всички опити да се създава отделна държава България, според мен са били считани за измяна. Ние често сме се деляли в историята си, и само голямо зло ни е обединявало." България е съществувала много преди така наречената "нова ера" или "преди Христа". Никога не сме се обединявали с Византия, а винаги сме воювали. Ако тези два века считате за обединение, много се лъжете. Въпроса е защо това предателство съществува и до днес и вече държавата е унищожена напълно?. Нещо сбъркано в генетиката, израждане или внасяне на неподходящи гени?

   Изтриване
  6. г-н Анонимен, много ви се иска, да ни няма, но ни има, и в България и в Македония, нито България е по-малко от 5 млн, нито в Македония шиптарите са повече(Да не говорим, че пропуснах Албания, където българи също има. За Косово няма да споменявам и гораните - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
   За Сърбия говорех, за всичко в дясно от Паричин, около Ниш, Заечар и т.н.
   За Румъния и Молдова такъв гювеч сте сътровирли, че не мога да разбера какво искате да кажете. Населението и на двете е наследник на славяните, а не всички останали дето ни бутат в тази група.
   За Украйна - съм съгласен, че е периферия, въпроса е - наша или на Россия.
   А това, че юнак отива в Ромеля, как показва, че тази държава не е управлявана от българи?
   Имало е българи, които са служели на империята, и точно тук е била драмата на българия. Едни са били промити още тогава, да вярват, че една унитарна държава (според християнските догми), ще реши проблема с войните, и ще донесе вечен мир. Другите са виждали заблудата и интригите в такава държава

   Изтриване
  7. Уважаеми господин Парасков, много думи с които не казвате нищо! Били ли сте в страните, за които пишете? Едва ли, тогава нямаше така фриволно да определяте етноса на хората. Всеки сам определя какъв е! Нищо не споменавате за Турция? Населението и не се състои от тюрки, а от европеидни траки смесени със семити. Голям е броя на хората с тракийски външен вид, но считат себе си за етнически турци, каквото и да означава това! Същото неясно положение е и при помаците в България. Пишете за Сърбия и Ниш, той отдавна е обезбългарен, но още по фрапантно е, че е обезбългарен и Пирот, който е по-близо до България както и Калотина. Понеже питате за Румъния и Молдова, "гювеча" е във Вашите разбирания! До края на 19 век в Румъния се пише на кирилица, вече не. Никой в Румъния не се счита за българин, още по-малко в Молдова. Това е реалността. Дори румънците имаха претенции, че Асеневци са румънци, дошли са от румънските земи и са направили въстанието, с което създават новата българска държава, ерго румънска! Какво ще кажете? Отново се ръководите от политическите си пристрастия и еврейско-атлантическата си ориентация. Многократно повторих, че руснаците са българи и Русия е българска държава. Как мога да бъда по-ясен. Обясних ви, че Жеч Посполита както и прибалтийските даржави са хазарски, както и Галиция. Но нито ние българите, нито руснаците нито сърбите, ще искаме да се наричаме по-различно или да приемем названието на другите. Обединението се прави по друг начин, но явно не сте българин и това за Вас е без значение. Кажете от къде идват римляните, след като Еньо създава Рим. Когато еврейската гмеш превзема тракийските земи, включително и Палестина, която също е тракийска, Вие го считате за признак на приемане на по-висока култура, една многократно повтаряна глупост, дори и в днешно време от английските и германски евреи. По отношение на българите, които са служели на империята, днес го виждаме в колониалните правителства доминирани от САЩ. Вече съм напълно ясен, нали?

   Изтриване
  8. Уважаеми г-н Анонимен,
   никъде не говоря за етнос, съжалявам, ако сте се объркали. Говоря за гени. Да гени. Прочетете това - http://history.rodenkrai.com/files/dnk_na_bulgarite.pdf
   Знам, че си мислите - да, но тези хора нямат нашето самосъзнание. Е, ако така се разсъждава, то тракийската кауза само до преди 30 години, бе безвъзвратно загубена. Дори ние не бяхме наследници, на тези на които сме(а официално и още не сме много).
   И нищо не е обезбългарено - само е променено съзнанието на наследниците. Но повярвайте, истината е най-големия ни съюзник. Човек е такъв, какъвто се възприема. Но най-вече иска да се възприема правдив. А истината, винаги тегли към нея, въднеж след като докаже себе си в очите на хората.
   А Румъния и Молдова, пак ще поискат да са част от това, което е тяхни изконно, веднъж след като истината излезе. Все пак евро-атлантизма в добрите си странни, е точно основното от това, което са учили Орфей, Залмоксис, Евмолп, Лин и други велики наши предци. Румъния и Молдова, ще разберат, че Рим, е взел всичко най-добро от нас, както и Гърците. И никой няма да иска да следва бледото копие. Но за да поискат това - пръво трябва да разкрием блясъка на първоизточника.
   "Многократно повторих, че руснаците са българи и Русия е българска държава"
   Руснаците не са българи, руснаците са наши братя по дух, но това е всичко! Вижте горните генетични изследвания(там руснаците имат голям брой финнски гени). А Русия е българска държава, дотолкова доколкото иска да асимилира българските държави, аристокрацията и в основата и е била българска, но това не е прави българска държава. Нашите обичай правят една държава българска - и от тях такива са България, Румъния, Молдова, Македония, Северна Гърция.
   За турците няма да говоря, там е прекалено смесена.
   "Когато еврейската гмеш превзема тракийските земи, включително и Палестина, която също е тракийска, Вие го считате за признак на приемане на по-висока култура"
   Е това кога съм го казал? Смятам, че е сродна култура, поне по добрите си странни, но има и доста уловки и капани, поставени вътре с цел, християните да са "раби" "божии" (а всъщност на църквата).
   Колкото до фокусирането ви върху еврейте, в една друга статия обясних, че това е доста повърхностно.
   Те самите са играчки в ръцте на върховните им водачи - Левитите, част от жреците на Египет. Вземете почетете по въпроса, и не се хвърляйте на червения плащ развяван на коридата. Той е за отвличане на вниманито.
   "избрания" народ и "рабския" народ - каква добра главоблъсканица. А когато двама се карат - трети печели.

   Колкото дали съм българин - не сте вие този дето може да отсече това. Всичко друго е в стил партия руските патриоти на България. (Защото българските родолюбци на са партийно представени)
   Със здраве

   Изтриване
 6. Уважаеми господин Серафимов, казвате "Ако християнството е наложено на българите с огън и меч, как за 500 години турците успяха да ислямизират само една малко част от народа ни"! Първо защо приемате априори, че тези които не са мюсюлмани са християни? Голяма част, за да не кажа повече от 90% не са вярващи в никакви еврейски божества, дали те ще се наричат Йешуа или Мохамед е без значение. Но ако вземем предвид съвременната българска действителност, в България има една етно-религиозна партия, наречена ДПС, която е втора по изборни резултати! Преди дни, нейният лидер Местан направи заявка в свои изказвания за първенстваща роля на тази партия. Осведоми ни, че ще има извънредни парламентарни избори, на които ДПС ще получи мнозинство и държавата ще се управлява от тази партия. От това до присъединяване към Турция е малка стъпка. Ерго, основната религия ще е мюсюлманството. Но когато пишете за запазеното християнство, кажете нещо за българските войни които дори след налагането на християнството носят у себе си фигурки на четириликият Янус направени от глина или изрязани от дърво. Намирани са от археолози. Защо любимият Ви Моисей е водил евреите през Синайската пустиня 40 години? За да се сменят поколенията и да се забрави по-добрият живот в Египет. Но такава е била повелята на Яхве! Та същото става и с тракийско-славянските божества. Биват забравени или остават само в названията на населени места или планини. Това е и основната цел на юдаизма. Да забравим. Четем и Вашето негодувание по отношение на учените от БАН. Но всичко е доминирано от евреите с различни лостове, един от които е религията, но не религията на народа. Това е действителността и който допусне дори и малка грешка е изхвърлен в небитието. Да спасим България, макар да е останало малко за спасяване, не чрез думи, а чрез действия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какви действия предлагате? Моля Ви, бъдете по-точен и по-подробен.

   Изтриване
  2. Позволете да се намеся вместо запитания. Както казах по-горе - НИКОГА ВЕЧЕ ОГЪН И МЕЧ. Май трябва да се каже като чета накъде върви дискусията. Да не се поддаваме на провокации и да помним, че АТАКА и ДПС са лявата и дясната ръка на една воля. Всеки НАМЕК за етническо и верско противопоставяне в България е стъпка към унищожението ни.

   Изтриване
 7. С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ЧЕТА КОМЕНТАРИТЕ НА ВСИЧКИ ВАС! ПРОПИТИ ОТ МНОГО ФАКТИ, ЛИЧИ СИ,ЧЕ СТЕ ЧЕЛИ ДОСТА ПО ТЕМИТЕ. АЗ СЪМ ЧЕЛА ПО МАЛКО, НО НЯКОИ НЕЩА ГИ ЗНАЯ ПОВЕЧЕ ОТ ВАС,ЗАЩОТО ГИ УСЕЩАМ СЪС СЪРЦЕТО СИ.ПРЕДЛАГАМ СРЕЩА,ИМАМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.ПИШЕТЕ МИ НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, ВИ ЖЕЛАЯ!

  ОтговорИзтриване
 8. С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ЧЕТА КОМЕНТАРИТЕ НА ВСИЧКИ ВАС! ПРОПИТИ ОТ МНОГО ФАКТИ, ЛИЧИ СИ,ЧЕ СТЕ ЧЕЛИ ДОСТА ПО ТЕМИТЕ. АЗ СЪМ ЧЕЛА ПО МАЛКО, НО НЯКОИ НЕЩА ГИ ЗНАЯ ПОВЕЧЕ ОТ ВАС,ЗАЩОТО ГИ УСЕЩАМ СЪС СЪРЦЕТО СИ.ПРЕДЛАГАМ СРЕЩА,ИМАМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.ПИШЕТЕ МИ НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, ВИ ЖЕЛАЯ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ПРЕДЛАГАМ СРЕЩА,ИМАМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.ПИШЕТЕ МИ НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ!

   Как да пишем на лично. И аз съм за среща, макар и виртуална

   Изтриване
 9. Уважаеми господин Серафимов, питате какви действия! Първото е, всички имащи право да гласуват да се възползват от това си право и практически. Второто е да се заменят програмите на компютъра изчисляващ изборните резултати в ЦИК съгласувано от ИТ специалисти от всички партии. Тогава, може да се очаква, че ще имаме за министър председател човек подобен на унгарския министър председател Виктор Орбан, милеещ за народа си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но мислите ли, че управляващите ще позволят това? Освен това хора като Орбан са нови в политиката, а у нас всеки, който прави партия е свързан със старата партия...разбирате какво имам предвид, нали

   Изтриване
 10. Към Анонимен31 декември 2014 г., 10:0131 декември 2014 г., 17:01

  Уважаеми господине, Вие мислите за огън и меч, но прехвърляте тези мисли на други. Това, че не Ви харесва ПП Атака е Ваше мнение. Но като сте казали А, кажете и Б, чия воля изпълняват Атака и ДПС, и различна ли е от волята изпълнявана от ГЕРБ, БСП, РБ, АБВ, ПФ и ББЦ? Кой поддържа колониалната администрация в България?

  ОтговорИзтриване
 11. Наздраве и за много години! Сурва, весела година, живи-здрави догодина, догодина до амина!

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години приятелю! Здраве и късмет на теб и цялото ти семейство!!!

   Изтриване
 12. Честита Нова Година г- н Серафимов! Интересно ми е защо подминаваме темата за Хермес Тристмегист? На много места го посочват за учителя на тракийската аристокрация и като цяло го свързват с развитието на тракийската култура. Чета Ви от много време и се чудя умишлено ли не пишете за него или всъщност Хермес няма връзка с тракийската култура? Благодаря предварително

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години!!!

   Важните неща за старата ни история за много, няма как всичко да се каже на един път и от един човек.

   Изтриване
  2. Като пример ще посоча ,че само в Пловдив има изключително много негови статуи и символи по сградите, които повечето хора може би не са забелязали!

   Изтриване
  3. В САЩ има голям Институт по Херметизъм, с безкрайно много членове, привърженици на учението на Хермес Трисмегист. Има издадени много книги, някои от които бяха преведени на български през 90- те година на миналия век. Не зная дали са преиздавани, но предполагам употребявани могат да се намерят на площад "Славейков" при букинистите.

   Изтриване
 13. Херметизмът набира много последователи последните години, поне модерният му прочит, мисълта ми беше за връзката на дамата личност Хермес с тракийската аристокрация. Ако някой може да посочи конкретна литература ще съм му много благодарен !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Библиотеката на Рицарите Тамплиери в Малта, достъпът до която е платен и скъп.

   Изтриване
  2. Може би в Химните на Орфей може да е казано нещо за Хермес Трисмегист. Мисля, че Божидар Димитров има издадена книга с химните на Орфей (цитирал ги е на гръцки, обаче).

   Изтриване
 14. Сурвакането е обичай и до днес актуален в Чувашия(Сувария). Там се характеризира с думата СУРваки, която и до днес се среща в определени родни езикови форми. Чувашите(Сураварите), са един от преките наследници на волжките Българи, като голяма част от тях, са Православни, но има и солиден брой езичници, чийто върховен бог е "СУлтитуРА.

  ОтговорИзтриване
 15. И аз искам да бъда вклучен в тази среща за която Павлина говори.
  Член съм на една невероятно усведомена частна група тук в Щатите и един път в седмица се събираме на вертуална среща.
  Това са няколко такива веб сайта с изклучителна сигурност. Набира се телефон а после код и се вклучваш в разговора.

  Искам да наблегна на това че тук покрай Павел се насъбраха доста родолюбци и ще бъде лошо ако се изпусне тази енергия.
  Това първо:
  А второ,
  Участието ми в тази група която споменах по горе ме наведе до проглеждане и отваряне на очите на какво е способен чевека като такъв, а също и откриването на неговите силни и слаби страни. И така че се използват и развиват само силните страни. Което от своя страна довежда до невиждано големи резултати които никои поотделно даже не си е и предствиал че могат да будат постигнати някога. Работа в екип, това е начина. Тази дискусия се постига благодарение на стрицтното спазване на "Robert's rules" Не всеки говори през главата на вторъ или трети а се спазва стрицтно реда контролиран от "Chairman' то ест руководителя на заседанието. Ислущването и дебатирането е в основата на всичко. Без това няма резултати. И личната отговорност на всеки участник в дебата и изпълняване на неговите задългения за постигане на крайната цел.

  Благодаря на всички и честита нова ПО..добре усъзната година.

  Следва.

  ОтговорИзтриване
 16. Ето две книги на авторът Джон Бейнс на тема Херметическа философия:
  Книгата “Звездният човек” - 9.00 лв. Налична в книжарници ХЕЛИКОН
  Книгата “Тайното учение” – не е налична (потърсете употребявана)

  ОтговорИзтриване
 17. Ето няколко връзки, където не че се разглежда ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ като тракийски бог (какъвто той несъмнено е !), но който могат да бъдат полезни с някои сведения и източници. Писателят Никола Гигов е съставил сравнителна таблица, от която се вижда как тракийските богове в последствие са се превърнали в гръцки и римски богове.
  http://hermetic.com/about/hermetic.html
  http://www.guillaume-delaage.com/en/thot-hermes/
  http://www.guillaume-delaage.com/en/category/hermetic-doctrine/
  https://books.google.bg/books?id=Aq7JvbRecgQC&pg=PT296&lpg=PT296&dq=hermetic+doctrine&source=bl&ots=fHZ0YRAWPS&sig=vdsc-cDqbP-JBkALD4PktmLCYMQ&hl=bg&sa=X&ei=ZaWpVJ7pL8rraomfgtAE&ved=0CCMQ6AEwATgK#v=onepage&q=hermetic%20doctrine&f=false
  http://www.academia.edu/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. СЪПОСТАВКА НА БОГОВЕТЕ И ИЗВОДИ НА НИКОЛА ГИГОВ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ОРФЕЙ, ПИСАТЕЛ И ПУБЛИЦИСТ

   Митологията на траките е създадена по времето на Орфей и Орфеевата цивилизация (13 век пр. н. е.) в Тракия (днес земята на българите) и по-точно в Родопите. Тя се документира от Химните на Орфей, изпети от Родопееца – Канос в чест на боговете. Химните носят информация и за историческото време.
   Траките са вярвали преди всичко в следните богове:
   Фанес – първичния бог на светлина
   Ерос – бог на любовта
   Дионис – бог на веселието

   ОЩЕ ТРАКИЙСКИ БОГОВЕ:
   Хелиос – бог на слънцето
   Хермес – бог – вестоносец на боговете, в когото траките са се заклевали
   Аполон – бог на изкуствата
   Деметра – богиня на плодородието
   Асклепий – бог на медицината
   Бендида – богиня на брака
   Ил – бог с клонка към Троя (Илион)
   Зевс - бог с клонка към Гърция
   Уран – бог с клонка към Шумер
   Кибела – богиня с клонка към Фригия (Мала Азия)

   Митологията на гърците е заимствувана от траките по времето на Хезиод и Омир – 8 в. пр. н. е. (500 години по-късно). Митологията на римляните е заимствувана от траките, гърците и етрусите след основаването на Рим през 754 – 753 г. пр. н. е. (600 години по-късно).


   МИТОЛОГИЯ НА ТРАКИТЕ XIII в. пр.н.е.
   1.Плутон (THRACE)
   2.Ап-Олен, Аполон (THRACE)
   3.Арес (THRACE)
   4.Бендида-Артемида (THRACE)
   5.Асклепий (THRACE)
   ---
   7.Афродита (THRACE)
   8.Гея (THRACE)
   9.Деметра (THRACE)


   МИТОЛОГИЯ НА ГЪРЦИТЕ VIII в. пр.н.е
   1.Аид /Хадес, Плутон/ (GREECE)
   2.Аполон (GREECE)
   3.Арес (GREECE)
   4.Артемида (GREECE)
   5.Асклепий (GREECE)
   6.Атина (GREECE)
   7.Афродита (GREECE)
   8.Гея (GREECE)
   9.Деметра (GREECE)


   МИТОЛОГИЯ НА РИМ 753 в. пр.н.е.
   1.Диспатер /Оркус/ (ROME)
   2.Аполон (ROME)
   3.Марс (ROME)
   4.Диана (ROME)
   5.Ескулап (ROME)
   6.Минерва (ROME)
   7.Венера (ROME)
   8.Телус (ROME)
   9.Церера (ROME)
   (Под номерата в трите списъка са посочени успоредните богове. Само под номер 6. няма тракийска богиня)

   Горната съпоставка на боговете дава основание да се направят следните изводи:
   - Митологията на траките е първична и оригинална.
   - Митологията на гърците е вторична.
   - Митологията на Рим е компилативна.

   Изтриване
 18. Относно ""Веда Словена": като цяло думата и коренът сур се използват доста често в нея спрямо животни, Юди, Лами и прочие...

  ПОздрав

  ОтговорИзтриване