9.12.2014 г.

КАКВО ОЗНАЧАВА БАЛХ, БАЛХАРА ?


Който се е интересувал от историческа литература през последните двадесет години е срещнал със сигурност книги, в които се споменава градът/държавата Балх. Някои автори свързват нейното име с етнонима българи (Съселов, цитиращ Остин в “Българи в древността отсам и отвъд Памир”, стр. 61).

За съжаление изследователите опитващи се всячески да поставят корените ни в Азия, премълчават голямо количество важни данни. Така читателя е лишен от възможност за сравнение и това става причина много наши сънародници да попаднат в плен на заблуди. 

Когато непредставените сведения бъдат показани става ясно, че Балх е наистина обитавана от наши предци, които обаче са потеглили в дълбока древност от Балканите и съответно принадлежат на тракийската общност.
Нека видим какво казват старите летописци за Балх, наричана още Балхара. В работата си “География” Страбон казва, че градът Бактра (Балх) е получил името си от реката, която минава през него, а в древни времена тя е била наричана Зариаста - Strab.XI.xi.2.
За да разберем какво означават Балх и Зариаста трябва да знаем кой е обитавал тези земи в най-дълбока древност. Има няколко сродни народа, които са делили тези територии. Едни са масагетите, за които Йордан казва, че били клон на гетите живеещи в Тракия. Друга група са конния народ даи, които според Страбон са същия народ както и даките обитаващи долното течение на Дунава.

Стария автор е прав защото китайското наименование на Балх е Даксия, т.е. земя на даките. В Балх е живял и Заратустра, той не е персиец както смятат мнозина, а мидиец. Според Плиний Стари мидийците (медите) са предци на сарматите, които Прокопий определя като гетски народ, т.е. траки. 

Друго сведение за етническата принадлежност за обитаващите Балх мидийци дава Херодот. Той пояснява, че на север от Дунава, до земите на венетите (днешна Словения) живеят сигините, които са от рода на мидийците. Става дума за огромен народ, а топонимите и хидронимите и топонимите оставени от тези хора са тракийски, не ирански. Самата материална култура е тракийска, а не иранска.

Като съседи на народите в Бактрия са споменати и сарапарите. За повечето хора това е само племе със странно име, но специалистите знаят прекрасно, че сарапарите са войнствено тракийско племе, чието име означава  главорези. Както знаем от Тит Ливий траките вземали главата на повалените противник като трофей, а сънародника на Ливий- Луций Флор добавя, че от тези глави траките правели ритуални чаши (както и старите българи).
Интересни данни, нали? Обаче авторите твърдящи, че ние българите сме азиатски народ не споменават в работите си свидетелствата на Страбон, Плиний, Йордан, Ливий, Флор. Как тогава да разбере обикновения човек, че тракийски племена са обитавали Балх още от най-дълбока древност? Тракийските народи обитавали Балх не са никак малко, нека ги споменем отново –мидийци, масагети, даи, сарапари.
http://i.imgur.com/J4hnO09.jpg

Към тези обитатели на Балх трябва да се добавят и тохарите. За тях изследователи като Виктор Меир казват, че не са местно азиатско население, а мигранти от Източна Европа. Меир дори уточнява къде е тохарската прародина - земите на Северна България и Южна Румъния.

изображения на тохари, светлата кожа и коса свидетелстват за европейски произход 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/QizilDonors.jpg

Някой може да се запита – Добре, но как са попаднали тези стари балкански народи в Азия изащо не знаем за това? В интерес на истината има огромно количество данни за тракийското присъствие в Средна Азия, а защо определена група учени не ни уведомяват за тях е загадка и за мен. Все пак не става дума за един съмнителен извор, а за свидетелства на цяла плеяда стари автори. За тракийски поход към Индия свидетелстват Филострат, Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон.

Луций Ариан разказва, че преди идването на тракиеца Дионис в Индия местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракиецът им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. С други думи, според Ариан Дионис е основателят на древната индийска цивилизация.
Това си е повод за гордост, но кой да представи на българина тези важни данни, от се разбира, че корените ни са на Балканите и, че от тези земи, част от нашите деди са мигрирали на Изток и са цивилизовали местното население.
Да се върнем обаче на Балх и по-старото название  Зариаста и да видим какво е значението им. Смятам, че Зариаста е чуждото предаване на зарящта, т.е. светла река. В Зариаста коренът е ЗАР, той отговаря на тракийската дума ЗАРтас – светъл, златист. Балх явно е свързано с понятието бял, светъл, тук тракийската дума балиос-бял пасва прекрасно.
Тракийски хидроними в Балх не биха ни учудили изобщо, ако някой в миналото си бе направил труда да ни уведоми, че множество тракийски племена са обитавали този регион и, че има над десет исторически извора за тракийски поход в Азия...
В Балх има и тракийски ороними- названия на планини. Който е, чел книгите на П.Добрев знае за българската планина Имеус/Имеон. Това, което господин Добрев не благоволява да поясни е, че Имеус/Имеон е най-древното тракийско име на Стара Планина, споменато още през V-ти век пр. Христа.
Интересно и названието на планинския масив Бага Стана – станът на бога, божие място. Багос, багайос е тракийското име за бог, от което се развива българската дума бог, а стана-стан дори не се нуждае от превод.
Друга планина с интересно име е Меру, паралел намираме в тракийското име на планина – Мерит. Значението на двете названия е велика, свещена, а обяснение получаваме от стблг. меръ-велик. Частицата мер-велик намираме и в тракийското божествено име Пюр-мер-ул.
Видяхте ли се как се променя картината, когато се споменат всички данни? Кой би повярвал, че старите българи са роднини на паштуни, перси и талишци, ако се знаеше за древното тракийско присъствие в Средна Азия, за ролята на траките като народ носещ цивилизация и мъдрост! Кой би се лъгал, че сме азиатци, ако всеки автор добросъвестно бе споменал двете обширни изследвания на проф. Mетоди Попов доказващи убедително, че сме стар европейски народ. Потвържение дойде и от страна на генетическите проучвания, които показаха, че значителна част от българите са наследници на балканското население от Каменната епоха.
Не можем да си позволим да пилеем наследството си и да даряваме на други старата си слава и постижения. Не можем да си позволим още дълго време да играем ролята на слаб народ. Това нито е правилно, нито е разумно. Човек отива натам накъдето го водят мислите му. Внушаваме ли си, че сме неспособни и, че не можем да променим нищо, ще си останем слаби и ще слугуваме на хитреците. Спомним ли си, че дедите ни са вдъхвали уважение и страхопочитание на останалите, малко по малко ще си възвърнем стария дух. 

За тези, които са уверени и имат високо самочувствие не съществуват прегради и препятствия, всеки проблем е лесен за разрешаване. Наближава денят, в който името българин отново ще се превърне в символ на сила, благородство и почтеност, вярвам в това!


Благодаря на bulgarinut57 за ценната инфромация!


35 коментара:

 1. Ако сме били наричани балхи , балхики или балки в индийските древни писания , то какво тогава означава наименованието на полуострова на който живеем - БАЛКански полуостров ?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определени автори твърдят, че дедите ни са били назовавани балкихи, болхики, в това аз се съмнявам понеже подобно название не присъства в нито един домашен извор. Струва ми се твърде странно, че дедите ни няма да знаят името си.

   Що се касае до името Балкан, то официално е определено за турско, но това не отговаря на истината.

   Коренът БАЛ присъства в тракийски думи като балайос-голям, едър, силен и бален-господар, владетел, т.е. голям, силен.
   Има и скитски топоним Балкия споменат от Плиний Стари, а и тракийски топоним Балкея. Защо учените ни не ги споменават е загадка за мен.

   BALCE´A (Βαλκεία, Steph. B. sub voce is placed by Stephanus about, that is near, the Propontis. It is mentioned by Pliny (5.30), who places it in Teuthrania, a district which contains Pergamum. His position, therefore, differs altogether from that which is vaguely assigned by Stephanus.


   Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.

   Изтриване
 2. Общувал съм с много чужденци и винаги съм изпитвал уважение към тях, дори мога да кажа едно първоначално възхищение. Те имат богати държави, големи заплати, добре са облечени, имат хубави коли и т.н. Винаги съм си и мислел, благодарение и на това дето все са ни набивали в главата, че сме второ качество, че това благоденствие на чужденците е защото те са по-умни от нас. Уви, от няколко години се убедих, че не само те не са по-умни от нас ами е точно обратното. Ние сме много по-будни и заради това нашите работници и специалисти са търсени навсякъде. Как стана така, че талантлив народ като нашия се намира на това дередже? И кога ще се събудим за да покажем нашите истински възможности на света? Да, продължавам да изпитвам уважение към чужденците, но не ги гледам отдолу нагоре и не позволявам на никой да обижда Българите и България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние вече се събуждаме въпреки фанатизма на медиите, които ни приспиват и упойват по всякакъв начин. Когато се събуди напълно, народът ни ще престане да храни противниците си с най-талантливите си чеда. Това време наближава.

   Изтриване
  2. Здравейте г-дин Симеонов,
   споделям вашето мнение. Вярата в човек се поражда според мен тогава, когато той може да се чувства полезен. Полезен не само за околните, но и за себе си. Тогава, когато вечер легне и прелисти моментите от деня и види, че деянията му са били добросъвестни и не се срамува от тях. По този повод може много да се разсъждава и да се пише, но искам накратко да споделя моето лично виждане по въпроса не само кога, но и как бихме се събудили.
   Върху сградата на Народното ни Събрание има един много важен надпис оставен от предците ни, а именно: „Съединението прави силата". За съжаление не виждам идея или ос около която всички българи да могат да се обединят. Не е сега най-важното да определим кой ни е виновен, кой е дал основи на един частичен културен опадък, на който сме свидетли в днешно време, а важното е да намерим пътя на изхода от него. А той е в преоткриването на всеобщата вяра в просперитета на нацията, чрез старанието за личен успех, който не е в ущърб на чуждото благоденствие. Всеки трябва да поеме отговорност за това да споделя открито вижданията си с близки, приятели, познати и по-далечни нему хора. Всеки, който се чувства способен и достатъчно уверен в себве си и знанията си трябва да се опитва да убеждава околните и да им вдъхва доверие, че има бъдеще тази държава и не случайно се е запазила през хилядолетията макар и в умален размер.
   Само така според мен може да заискри онзи пламък, който е горял в сърцата на дедите ни (имам предвид пококоленята между 1850 и 1945 година), които са вярвали че могат да успеят.
   Трябва да се научим масова да се радваме на успехите на сънародниците ни, а не да завиждаме или да ги омаловажаваме. Завърти ли се това колело, започнем ли да да се поставяме на мястото на отсрещния при всяко наше действие, тогава ще намираме стимул, радост и смисъл в това да се чувстваш полезен в обществото и да виждаш смисъл и сигурност в деянията си.
   На това място искам да благодаря от сърце на г-дин Серафимов за огормните усилия, които полага през годините, за да разбулва и доказва многото неправди в нашата история.
   С уважение,
   Колю Михайлов

   Изтриване
 3. http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/
  Спаро попаднах на това много-много интересно изследване на БАН. Разбира се за тези, които обикалят България често това няма да е нещо ново, но е чудесно събрана и съсредоточена информация. Има и звукови файлове със записи на диалектен говор.
  Мисля, че е крайно време да изкореним глупавото подигравателно отношение към диалектите и да приемем, че това е народната памет и богатство оставено ни от дедите. Ако изучаваме диалектите ще можем да четем и древните открити тракийски надписи.
  Поздрави за упорития труд! :)
  Да те попитам какво стана с книгата с тракийските думи? Ще я пускаш ли на печат?
  Митака

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Материалът за Тракийския Речник напредва, вече съм на с. 180, остават около 40 страници, но после следва проверка, после още една и още една. Чак тогава може да се даде за редакция, после за предпечатна подготовка. Следва поне още една проверка и чак тогава може да се даде за печат.

   Работата е доста понеже за всяка дума давам подробни обяснения. Това ще помогне на читателите както да извършат проверка.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ето ти един пример с тракийската дума агурос, давам само откъс поради това, че има ограничение за думите в коментара:

   ἄγουρος-агурос – древна тракийска дума за млад мъж – Дечев с.5. Тя е една от най-важните глоси, но историците ни, или не я познават, или нямат желание да говорят за нея. Точно тя обяснява прочутият етноним Ουνογουροι – уногури, познати още като хуни и хуногури. Това са хората, на които се приписва пречупването на римската власт в Тракия и основаването на Дунавска България.

   Елементът -γουροι има значение мъже, а Ουνο е със смисъл благородни, етимологията е скрита в стблг. оунии-по-добър, намираме я в тракийскито име Унила. Името Ουνογουροι означава благородни мъже, благородници, господари и то не на тюркски, а на най-древния език говорен на Балканите. Народът познат като Ουνογουροι в Късната Античност е наричан от Херодот с името βασιληίων Σκυθέων -царе, благородници, царски скити. Те се славят като най-храбрите от всички свои роднини, които прочее са им подчинени - Her.4.20.

   Нито персите, нито елинската хитрост, или страшната военна машина на римляните не успяват да покорят тези хора. Тяхната мощ е толкова голяма, че според Тукидид те имат потенциала да завладеят всеки народ -Thuc.II.97. Старият автор не преувеличава ни най-малко. Царските скити прегазват войската на силните държави на Мала Азия и Ориента. Египет бива спасен с не от мъжеството на армията си, а благодарение на подаръците и молбите на фаранона Псамитех отправени към царските скити -Her.1.104-105.

   Според официалната историография войнственият, многоброен и могъщ народ на скитите се изпарява мистериозно, за да направи място на други хора. Повечето учени не се интересуват от това, че Приск Панийски нарича Атила и хората му царски скити, т.е. употребява същото име както и Херодот около девестотин години по-рано. Няма особен интерес и към това, че хунските погребални обреди описани от Йордан- Jord.254-258 са идентични на тези, които бащата на истоирията приписва на скитите-Her.4.71-72.

   Бива премълчано свидетелството на Стефан Византийски, че скитите са тракийски народ. Премълчано е и твърдението на Дион Касий определящ тракийското племе даки като клон на скитите. Страбон определя саките като източни скити, а по-рано Аристофан уверено казва, че саките са траки. Известно е дори тракийско лично Скитоток – скитски потомък. То е явно е принадлежало на благородник защото е гравирано на златен пръстен намерен в тракийска могила край село Дуванлий. Тези данни остават непознати за българския читател, на когото дълго време бива внушавано, че скити и траки нямат нищо общо и са изчезнали яко дим. Най-големите и най-силни хора в древността се били изгубили просто ей така?


   Изтриване
  3. Благодаря сърдечно за примера :), това ме радва страшно много ....
   Поздрави,
   Митака

   Изтриване
 4. Интересна статия, господин Серафимов ! Интерес предизвиква наименованието -Бага Стана- за което сте писали ... та до троянският манастир ,високо на дълъг хребет ,се намира място със наименование -Баба Стана- (чувал съм ,че Константин Хаджи Калчов родом от тамошната махала е писал чудни неща ...за съжаление не съм чел книгата му да коментирам какви ) та по хребета са разположени много тракийски могили и има интересно светилище със вкопани във него ями и канали ! Та мисля това е мястото -Бага Стана- просто със течение на времето са го променили на -Баба Стана -
  Поздрави !
  Стойко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е едно име да се измени след като първоначалното му значение е забравено. Дали обаче Баба Стана е било Бага Стана не мога да кажа, трябва да се изследват най-старите извори споменаващи това място.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Павле мой, не е ли значението на „Бага Стана“ на старобългарски „Божи дом“ или „Божието обиталище“ ?

   Изтриване
  3. По принцип древното значение на стан е дом, обиталище, място, на което се остава.

   Изтриване
  4. И понастоящем в Хърватия това е най-употребяваната дума в този смисъл.

   Изтриване
  5. Не е никак случайно, че генетическите проучвания показаха, че българите имат най-голяма близост с хървати и поляци. Хърватите са потомци на старите илирийци -арвиатите, а в Полша са се установили сарматите, за които Прокопий казва, че принадлежат на семейството на гетите.

   Изтриване
 5. Защо сме на това дередже ?!

  Защото от векове народът ни е подложен на геноцид, като предимно са унищожавани най-качествените българи. Тази тенденция се засили в последно време чрез примамване на такива хора да напуснат родината си.
  Защото червената чума, която ни бе натрапена, унищожи всичко положително, постигнато след Освобождението. Най-продажните и престъпни слоеве получиха власт, която след 1989г. превърнаха в икономическа, след масово ограбване на държавата. Престъпниците, загубили работата си в системата на тоталитарната полицейщина, създадоха мафиотски структури и отново вършат престъпления в услуга на пребоядисаните червени олигарси.
  Комунизмът съвсем не е унищожен! Той само еволюира в глобализма и под името на една фалшива „демокрация“ осъществи мечтата за световна власт на тези, които го създадоха ! ! !

  ОтговорИзтриване
 6. http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/lazhite-v-balgarskata-istoriya/119897

  Има и други подобни, но мисля това е най-интересното предаване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може и така да е. Г-н Пасков има право за това, че старите българи не почитат Тангра, има право и за това, че не княз Аспарух е основател на България, но за славяните не мога да се съглася.

   Пълна лудост е да се твърди, че славяните са измислени през 17 век.

   Най-големите ни родолюбци - Раковски, проф. Ценов, Цани Гинчев, Георги Сотиров пледират за това, че сме местен народ, но обясняват също и това, че ние сме потомци на старите славяни.

   Ето какво казва Ценов - Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират “ с.8

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf


   Като се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “ c. 23.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf


   Не зная какви са мотивите на г-н Пасков, аз лично не мога да разбера какъв смисъл има създаването на нова лъжа - че няма славяни.

   По-разумно би било да се обясни, че прадедите на руснаци, поляци, словени, словаци, чехи и др. не са носили името славяни, а са били назовавани венети.

   Старите славяни са гетите - огромен тракийски народ населяващ територии от Германия до Украйна, а дори и територии в Азия.

   Това, че старите славяни са гети е обяснено няколко пъти от летописецът Теофилакт Симоката. Хората трябва да проверяват повече, а и да имат смелост да кажат кога са се заблудили.

   Изтриване
 7. Моето мнение също е, че така формулирана, тезата на Д-р Пасков няма много общо с истината. Макар, разбира се, да е прав за това, че "разливането" на "славянското море" е крайно невероятна теория, според мен за нас, българите, възниква един друг важен въпрос. Как така славянската пропаганда от страна на русите започва през 1963 година, по времето на Екатерина Велика, при положение че година по-рано отец Паисий говори за "славянски род", за род и език на Мосхос, син на Афет, син на Ной и как (видиш ли) Мосхос заселил хората си на север и кръстили реката Москва, оттам и града. За библейската препратка пиша единствено като доказателство, че по времето на Паисий панславизмът вече е съществувал, така че следва Д-р Пасков да ревизира тази част от твърденията си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Паисий не е ползвал оригиналът на Мавро Орбини, а руски превод. Ползвал е и руски преводи на други автори. Напълно нормално е, че по времето на Паисий, който е съвременник на Екатерина Велика, в Русия вече се гради доктрината на новата империя. Това е процес, който е типичен за всички големи държави - като започнем от героичните разкази на Саргон Велики, преминем през историята на Тит Ливий и стигнем дори до ново време.

   Самият Орбини макар да е ползвал над 200 източника може малко да е променил определени факти. Не трябва да забравяме, че по негово време съществува активно хърватско движение, което се бори за независимост на хърватския народ. Орбини е осъзнавал, че без съюзници хърватите нямат шанс да успеят и това го е накарало да акцентува върху родството на славянските народи.

   Такова безспорно има, но то не е това, което Орбини, а и съвременните учени представят. Теорията за славянската прародина в Припятските блата си изпя песента. Още Р.Дж. Летъм посочи, че в дълбока древност народите наречени днес славяни са обитавали своите днешни земи, но са носили други имена.

   Аз вярвам в това, че още през Каменната ера древни балканци са се смесили с други хора в Средна и Източна Европа и са им дали своите езици. Новооформените народи показват както езикова, така също културна и генетична връзка със своите създатели - старите балканци, които в историческите времена са наречени траки.

   Не обща прародина, а дифузията на балкански премена обяснява възникването на славянската езикова група. В нейната периферия са германи, келти латини. Те също са повлияни от дедите ни, но вече и с посредничеството на новообразуваните народи.

   Както езиковите особености, така също дифузията на артефакти, технологии и погребални ритуали показват, че това, което казвам е вярно.

   Изтриване
 8. Малко свободно тълкуване на пишещите тук на думата Стан. Например Анонимен11 декември 2014 г., 9:12 пише

  "И понастоящем в Хърватия това е най-употребяваната дума в този смисъл." Но в Сърбия тя също се употребява в смисъл за дом, т.е., на сръбски дом е стан. Оттук и непубликувани генетични проучвания и други неясноти. Но обърнете внимание, на тюркските езици стан е с значение на страна, турците ни наричат Булгаристан. Но в същото време древният Боспор, градът на Константин е наричан Станбул. Стан Бул! Страната, българското място. Можем да интерпретираме и в тази посока, но доколко е правилно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата стан е заемка в турския. Дали е от персийски, или от български не мога да кажа.

   Станбул, или Истамбул е турското изговаряне на Контстантинопол- градът на Константин Велики.

   Частицата -бул от Истам-бул е представянето на пол(ис) -град.

   Изтриване
 9. Когато д-р Пасков говори за „славяни”, той има предвид общоприетото значение на думата. В момента (все още ) общоприетото мнение е , че българи (или прабългари), славяни и траки са три РАЗЛИЧНИ народа. В този смисъл понятито „славяни” наистина е лъжа. Екатерина велика доразвива тази лъжа, за първоначален създател на тази лъжа се смята Хърватската интелигенция. Дали д-р Пасков изобщо знае за второто значени на думата, дали чете този блог нямам представа.
  В този блог смисъла на “славяни” е доста по-различен. Според Спаро славяни, траки, българи са синоними. (Точно така не е написано, но нещо в този смисъл). Аз лично много се затруднявам с думата „славяни” – и когато говоря и когато пиша. Когато кажа/напиша „славяни” веднага след това трябва да пояснявам какво имам предвид – първия или втория смисъл. Много, изключително неудобно за говорене, а и за писане. Затова моля ви (поне тези които смятат, че славяни, траки, българи са синоними) – НЕ употребявайте думата „славяни”. Щом е синоним заменете я с „Българи”. Звучи много по-ясно, по-разбираемо. Хайде да пробваме как би звучало вместо славянски държави да се пише Български държави. Няма да сме много, много далеч от истината. Тези така наречени „славянски” държави са си Български културни наследници, а някъде и народностни наследници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че вместо да се нарича нещо лъжа, е по-добре то да се изясни.

   Немците и датчаните са германи, но след като Гай Юлий Цезар воюва с германския цар Ариовист, това не означава, че Цезар е воювал и срещу дедите на датчаните.

   Не може просто ей така да се заменят нещо с нещо новоизмислено. Пак казвам - трябва да се представят непознатите данни и да се обяснява тъпреливо.

   Изтриване
 10. Извинявайте ако прекалено често пиша, но съм любопитен какво мислите за следните разсъждения:

  Кимерийците са траки или поне са роднини на траките, дори има термин трако-кимерийци.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thraco-Cimmerian
  http://letopisec.blog.bg/history/2012/12/19/zashto-kimeriicite-sa-rodstveni-s-trakite.1033221
  Ако кимерийците са траки излиза че наследниците им утигури и кутригури също са траки.
  И като се знае, че Българите (Прабългарите) са наследници на Утигури и Кутигури
  излиза че Стара Велика България ( Кубратова България ) е тракийска държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че кимерийците са траки, най-старите кимерийски артефакти са от територията на България - пето хилядолетие преди Христа.

   Това, че Черноморските степи са обитавани от траки се знае, С.Крикин е писал подробно за това. За връзката между синтите от Южна Тракия и синдите от полуостров Крим е писала д-р Д.Гергова. Арменският учен Б. Джаукян публикува своя работа, в която доказва, че траките оказват влияние върху арментиците още през 15 век преди Христа. Джаукян пише и за контактите на траките с асирийците и предците на грузинците.

   В Кавказ живеят тракийските племена -армено-халиби и сарапари, а според Джаукян също скаи и трери. Трерите от своя страна обитават и Тракия, а са обявени и за кимерийци от Страбон.

   На територията на Крим са царували доста владетели с тракийски имена като Спароток, Берисад, Раскупорис, Реметалк, Котис...

   Така нареченият - летописец - Кирил Милчев премълчава тези важни данни и напада с фанатизъм всички тези, които обявяват нас българите за местен народ. Милчев дори измисли грозната дума - тракедонизъм, с която цели да осмее тези, които смятат, че ние сме потомци на траките.

   От друга страна Милчев винаги се присламчва към силните на деня. По време на тоталитаризма той беше милиционер, след промените през 1989 г. влезе в СДС. След като СДС залезе Милчев се присламчи към НДСВ...

   Милчев с упорство твърдеше, че Аспарух е пришълец, че Кавказ е прародината на Българите, но това човече усеща накъде вее вятъра и започва да си постила нова постеля.

   Изтриване
  2. Милчев дори измисли грозната дума - тракедонизъм,......Аз ще добавя и думата - аутизъм!

   Изтриване
 11. инфо:
  http://frognews.bg/news_81624/Istorikat-G-Genov-Samuil-i-Ivan-Vladislav-imat-jivi-rodnini-v-Evropa/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 12. Здравейте г-н Серафимов! Моите питания са : Не е ли създадено сборното название славяни от Винко Прибоевич и Мавро Орбини в края на 16-ти век за така наречените тогава иллирически народи и не е ли изкривило значението си това име след панславизма и откровените великоросски имперски лъжи от последните няколко века? Един нов термин за нашата езикова общност носещ истината за миналото и същността и не е ли средство да се измъкнем от историческия батак бъркан вече няколко столетия от народ с угро фински корени целящ не само да се отъждестви с нас ,но и присвоявайки и кривейки историята и достиженията ни да се изкара изначален?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, по времето на Орбини значението на назването славяни е забравено, верно е и, че Орбини е следвал свои цели, но това не прави работата му незначителна. Орбини е дал ценни данни за историята ни, а и ни определя като европейски народ, за разлика от други.

   Не мисля, че е нужен нов термин, по-скоро трябват повече разяснения относно лъжите в миналото.

   Изтриване
 13. Според мен пък,БАЛХАРА означава,човек който носи бълхи.Нямам против да се сравнявате с бълхари,или въшкари.АЗ НЕ СЪМ!

  ОтговорИзтриване
 14. Виж каква статия: "Фолксваген откри български ген в Африка - туарегите"
  http://frognews.bg/news_82560/Folksvagen-otkri-balgarski-gen-v-Afrika---tuaregite

  А в уикито пише следното:
  "Високи и със светла кожа, мъжете се забулват още с влизането си в пубертета, като някои твърдят, че това ги предпазва от злите духове, които се вселяват в човека през устата. Те носят дълги мечове и ками, а щитовете им са изработени от кожа на бяла антилопа. Според някои изследователи това са наследниците на тайнствените воини с колесници, избягали от Либия към 1000 г. пр.н.е. и увековечени във фреските на Тасили.
  Името "туареги" е от арабски и означава "изоставени от бога", защото те доста късно са приели ислямската религия и все още проявяват известни различия от общоприетите вярвания. Жените не покриват лицата си и вземат дейно участие в семейните дела, а туарегските семейства обикновено са моногамни."

  http://www.geo-bg.bg/p-teshestviya/na-brega-na-pustinyata?page=4
  ето изображения на въпросния кръст:
  http://www.africouleur.com/en/27-agadez-crosses

  Не откривам много подобни изображения на носии, а от какъв зор Волксваген правят генетично изследване?!

  Твоето мнение?

  ОтговорИзтриване
 15. Димитър Хайдутов1 февруари 2015 г., 14:09

  Една от поредните измишльотини на темата "прародината" ни праща в Бактрия. Били сме тръгнали от там. Там бил градът Балх и това било достатъчно основание и ние да сме цигани, като местните. До сега бяхме тюрки, ама повече славяни. Сега ни правят направо цигани авторите на тази фантасмагория, която започна от откритията на Петър Добрев. Всяка политическа мода ни измисля родина. Само да не сме от тук. От Нова Гвинея ще сме, но няма да сме от тук! В същност, това е идея! Ние си падаме по плаването в Тихия океан и това може да е достатъчно основание да ни преоткрият като аборигени,маори или филипински китайци. А ако си заврат главиците в тихоокеанските езици, току виж са намерили и достатъчно подобие в някоя от сричките, а може да намерят и почти цяла дума. Че градът Балх има нещо общо с нас има достатъчно основания, но те са от друг характер. Източниците на Ариан споменават този град по повод на това, че той е направен от цар Александър главна база на войската му в този район. Никой от тях не споменава името Балх, защото не го е чул. Ако бяха го чули Птолемей, Аристобул и ли който и да е друг от писалите на темата живота на цар Александър свидетели на тези събития, ние също щяхме да го знаем от тях, защото веднага щеше да им направи впечатление познатата дума. Но те пишат за Бактра и за Зариаспа, но не и за Балх. Най-вероятно градът е наречен така от местното население заради това, че е станал база на новете завоеватели. Така стигаме до извода, че македонците на цар Александър са се самонаричали българи и съответно местните са нарекли града "Българския". Няма защо да търсим далечни подобия и значения на "Балх". Означава "Български". Защото е бил наистина български, на българскат войска града. И на заселените в него българи ветерани от войската.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На територията на Бактрия е имало траки и то не само такива, които са дошли с Александър Велики. Плиний стари разполага тракийското племе сарапари в съседство с бактрийците.

   Изтриване