18.04.2015 г.

МАНИПУЛАЦИИТЕ ОТНОСНО ПРОИЗХОДА НА МИНОЙЦИТЕ

По време на Бронзовата епоха на територията на Крит се заражда забележителната Минойска цивилизация. Названието й идва от това, че в далечното минало на острова е живял легендарния цар Минос. Той е познат предимно от древното предание за Тезей и минотавъра. В периода XХ-XV век пр. Христа, в Кносос, Закрос, Фестос са издигнати  внушителни дворци. 

                                     http://www.adventurerob.com/wp-content/uploads/2010/07/Knossos-5.jpg

Създадени са фрески, които предизвикват възхищение дори и днес поради своето излъчване и богатство на цветове. Художниците са успели майсторски да пресъздадат човешките образи, а и различни пейзажи – ярко свидетелство за дълга традиция в изящното изкуство. Керамиката от това време е добре изработена, а и пищно украсена с разнообразни мотиви.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Dauphins_de_knossos.jpg/800px-Dauphins_de_knossos.jpg

Минойските бижутери са сътворили невероятни шедьоври, златните изделия са със смайващо високо качество. Древните господари на Крит се славят като опитни мореплаватели, а също така ca били и добри търговци. Дълго време те обменят стоки с египтяните, установяват дори колонии в страната на пирамидите. Не на последно място трябва да се посочи и писмеността на минойците. Тя е наречена Линеар А, състои се от около седемдесет знака, а също така и пиктограми.* До неотдавна тази азбука бе считана за една от най-старите в Европа.

Несъмнено древните обитатели на остров Крит са били хора със завиден талант. Това е и причината да бъдат правени опити те да бъдат причислени към различни народности.
Определени изследователи са склонни да видят в минойците стари гърци, но дори ревностни елинофили като Джон Чадуик изказват сериозни съмнения по отношение на тази теория. Други автори смятат, че минойците са дошли от Близкия Изток и речта им принадлежи на езиците на Ориента. За това виждане също няма сериозна поддръжка нито от областта на археологията, нито от минойската ономастика – документираните лични имена и топоними. Поддръжниците на тезата за африканският произход на старите минойци са малко, а аргументите им твърде слаби.

Неотдавна излязоха сензационни статии, в които бе направен опит за внушение, че от гледна точка на генетиката древните обитатели на Крит са близки до народите на Западна Европа. За жалост повечето от журналистите направили това твърдение не дадоха необходимите подробности. Не посочиха точно кой генетичен маркер е общ за минойци и западноевропейци и в каква честота този маркер се среща сред населението на остров Крит.

Най-често срещаната хаплогрупа в Западна Европа е R1b. Тя действително присъства и сред населението на остров Крит, но в никакъв случай не е доминантна там. Нейната честота е едва 16%-17%, приблизително както е в България. Тази изключително важна подробност за жалост не е спомената от журналистите.  

Те не са посочили и другите хапло групи, които са типични за наследниците на минойците. Най-често срещаната е J2, чиито носители са около 30% от критското население. J2 е изключително рядка в Западна Европа, но пък в България се среща сред около 20% от населението. Хората опитали се да сродят минойците със западноевропейците са пропуснали и това, че на Крит се среща R1a. Тази група е сравнително рядка в Западна Европа, но при нас българите се среща отново сред една пета от населението.

За потомците на минойците е типична групата Е, по-точно ЕV-13, а нейната най-голяма концентрация е на Балканите. В България носителите са около 16% от населението, докато в Западна Европа носителите на групата Е са изключително малко. Известна концентрация се наблюдава във Великобритания, но там присъствието бива обяснено от учените с идване балканско население в древността, по-точно, смята се, че носителите на групата Е са потомци на старото балканско население -траките, които са служили в римските легиони стационирани в Британия:

The invasion of Britain by the Roman military in CE 43, and the subsequent occupation of Britain for nearly four centuries, brought thousands of soldiers from the Balkan peninsulato Britain as part of auxiliary units and as regular legionnaires. The presence of Haplogroup E3b1a-M78 among the male populations of present day  Wales,  England  andScotland, and its nearly complete absence among the modern male population of Ireland, provide a potential genetic indicator of settlement during the 1st through 4th Centuries CE by Roman soldiers from the Balkan peninsula and their male Romano-British descendants.... The Balkan studies also provide evidence to support the use of E3b1a-M78 (in the present study) as a close proxy for the presence of E3b1a2-V13 (representing 85% of the parent E3b1a-M78 clade) in both the Balkans and in Britain.” (S.C. Bird).


Както виждаме подробностите променят картината на реалността значително. Не германци, французи, англичани, или испанци могат да имат претенции за родство с великият народ изградил Минойската цивилизация. Ние българите сме тези, които имаме право на сторим това.

Комбинацията от генетични маркери типични за жителите на остров Крит не се различава особено от тази, която е типична за нас. Това не е нито случайност, нито пък е някакъв необясним феномен, ако приемем, че българите са потомци на древен балкански народ. Преди няколко години изследванията на български учени показаха, че теорията за тюркския произход на старите българи е напълно погрешна. Сред нашия народ носителите на гени характерни за тюрко-алтайците са около 1,5%. За сметка на това за значителна част българите са типични гени, които биват дефинирани като принадлежащи на най-старото балканско население – траките. 

Прочее, преди повече от половин век преди генетиците да установят, че ние имаме право да се наречем наследници на траките, бяха извършени няколко мащабни антропологически проучвания. Те убедително доказаха, че нямаме общи корени с азиатските народи, но за сметка на това сред болшинството от българите се среща така наречения понтийски тип. Той е характерен за най-древните жители на страната ни – траките.

Навярно поради натиска на тоталитарната цензура, тези важни изследвания проведени от д-р Методи Попов и други негови колеги останаха неизвестни за широката публика. Един от малкото осмелили се да говорят по неудобния въпрос бе Димитър Ангелов. В своя работа той каза следното: “Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.”...Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” - (Д.Ангелов, c.44, 189-190). **

Не само антропология и генетика доказват, че сме наследници на народът, който смайва римляни и гърци. Въпреки, че дедите ни претърпяват няколко чужди подтисничества, те успяват да запазят своята култура. Голяма част от нея е жива и днес както проличава от подробните изследвания на Евгений Теодоров. Като заключение на работата си той казва следното:  Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.

Това, че българите са наследници на народа на Залмоксис и Орфей е ясно на всеки прогресивен човек. Каква обаче е ролята на траките в изграждането на минойската цивилизация? Нашите студенти не учат нищо за тракийското влияние на остров Крит. Твърде жалко защото по този въпрос е писано преди повече от половин век от не кой да е, а проф. Бедрих Хрозни. Той е човекът, който успя разчете хетската писменост. Този даровит учен свърза разпространението на определен вид керамика с идването на траки на остров Крит: “ From the archaeological point of view this invasion from the Balkans can be evidenced by the so called band ceramics, which in Crete are represented by the splendid polychromatic pottery of Camaros…” ( Hrozny p. 220).

Проф. Хрозни намира дори тракийски и илирийски лични имена и топоними на острова на легендарния цар Минос. Способният учен споменава дори  за присъствието на клонове на тракийските племена пеони, сатри и спадащите към мизите артакии(Hrozny, p.219). Мизите от своя страна са отъждествявани със старите българи от редица стари автори в продължение на повече от хиляда и сто години. Това в никакъв случай не може да се тълкува като случайност, или даже грешка, архаизация както смятат някои учени.

За тракийско присъствие на остров Крит е писал също нидерландския учен Петер Ван Сусберген, който се натъкна на  тракийски лични имена в най-древните минойски документи. Действително, на златни пръстени, златни фибули и глинени плочици (НТ 13) и др.са записани имената Рез, Арей, Питак, Диза, Амаваси.

Името Рез е идентично на това на споменатия по-късно от Омир цар Резос. В по-късни времена стари автори споменават за цар на едоните наречен Питак. Диза пък е едно от най-често срещаните тракийски имена. Амаваси е теофорно име, т.е. вдъхновено е от названието на древно божество, в този случай богинята-майка, която е наричана Ама, Ма и т.н. Арей де факто е истинското име на богът на войната Арес (Марс), за когото се смята, че произлиза от средите на гетите (К.Порожанов).

Трябва да се отбележи, че доста от минойските топоними имат тракийски съответствия. Критските Аптера, Ида, Пергам, Гортина, Даво, Истрон, Ина, Капа, Праисос, Сурос, Сетоя, са идентични, или почти идентични на тракийските Абдера, Ида, Пергам, Гордион, Дава (Даос Дава), Истрос, Ина, Капи дава, Прасиас, Суро бара, Сети дава.

Дори и Кносос - столицата на минойското царство притежава тракийско име, чието значение е котловина, ерозирано място. От Плиний Стари знаем, че мястото, в което е изградена критската столица е разсечено на две от река Кайратус. Име сродно на Кносос е Книшава – област в Рила Планина, чието име Иван Дуриданов определя за тракийско по произход. Дуриданов предлага тълкуване с лит. knisti-копая, но забравя, че най-древния вариант на Кносос е Коносо, а в този случай най-близката дума, с която можем да получим тълкуване е стблг. конобъ-котел, съд. Други сродни думи са санскр. кани-яма, изкоп, а и името на митанската столица Вашукани, чието значение е богата мина, богат рудник.

Обичаите на минойците също показват, че остров Крит е колонизиран от балканско население в древността. В своя работа от началото на ХХ век Е.Дж. Дингуол съобщава за откритие на свой сънародник извършващ изследвания на територията на Крит. Става дума за черепи с изкуствена деформация. Д. Бъкстон датира скелетните останки като принадлежащи на ранния минойски период (2500-1900 пр. Христа) -E. J. Dingwall. 

Повечето от нас смятат, че изкуствената черепна деформация е сравнително ново явление на територията на България. Някои автори дори правят внушения, че този обичай възниква в Бактрия, откъдето благодарение на старите българи е пренесен в Източна Европа. Това разбира се не е така. Изкуствената черепна деформация се практикува в Тракия още през Каменната епоха, има публикувани научни разработки на тази тема (Й.Йорданов, с.125). Учените дори признават, че изкуствената черепна деформация е практикувана от траки и пеласги (Ст. Йорданов, с. 223).

Друг минойски обичай е бръсненето на косата и оставяне на кика, това може да се види от различни фрески. Геза Фехер съобщава за тази практика при старите българи. Доста по-рано, в Именника (на Българските Владетели) е казано съвсем ясно, че петстотин и петнадесет години преди Аспарух дедите си са имали царство на север от Дунава, като в този период са били с остригани глави.

Практиката на бръсненето на част от косата е типична за траки и пеласги. Плутарх дори обяснява, че тракийските племена абанти и мизи стрижат косата в предната част на главата си не по подобие на чужди народи, а поради това, че са ръкопашни бойци и, че премахвайки част от косата, те лишават противника от възможност да ги хване за перчема: “Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies…Therefore, in order that they might not give their enemies a hold by their hair, they cut it off.”


Един по-късен автор, Д. Хоматиан обяснява подробно, че същите тези мизи са познати още под името българи: “…европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия... “ (А.Милев).

Има и други неща, които свързват траки и минойци. Едно от най-интересните е лабриса – двойна брадва, която се явава символ на царска власт в древното критско общество. Това оръжие е изобразявано върху минойски пръстени печати, медалиони, а на територията на Тракия се среща по монети, съдове от благородни метали и керамика. Важен, но слабо известен факт е това, че за първи път бойната брадва се ползва като символ на царска власт на територията на България. Става дума за погребенията от Варненския Некропол. Там в едно от най-богатите погребения, в ръцете на благородника е поставен жезъл имащ формата на бойна брадва.  

Интересното в случая е това, че минойското название на лабриса е дапуро/тапуро. То отговаря най-добре на българската дума топорбойна брадва. Интересна е и минойската дума датала- дарители. Тя се обяснява най-лесно със старобългарската дателъ- дарител. Други минойски думи са сея-тази, кедо-син, куло-около. Техните български съотвествия са сея-тази родоп. диал. чедо-син, куло-колело, кръгъл предмет диал. Думите са изолирани от древните документи НТ 13, CN Zf1, KN Zf 13.

Не само езикът на минойците, но и тяхната писменост показват, че те са свързани с нас българите. Дедите ни бяха набеждавани за тюрки дълго време, но никой не обясни защо руните от Плиска и Преслав са твърде различни от тюрските орхоно-енисейски знаци. За сметка на това старобългарските руни имат най-силни прилики и най-много паралели с използваните на остров Крит Линеар А и Линеар Б.БР- Български руни
ЛП-Линеарна писменост


Броят общи знаци е твърде голям, за да се търси обяснение със случайна прилика. Значителното количество паралели са ясна индикация, че поне от времето на  Бронзовата епоха предците ни са обитавали Югоизточна Европа, където са сe появили и прототипите на линеарните писмености. Допълнително доказателство за това, че руните на дедите ни са сродни с Линеарен А и Линеарен Б получаваме от факта, че ако на старобългарските знаци приложим звуковата стойност въз основа приликата им с линеарните знаци получаваме смислени български думи. На розетката от Плиска можем лесно да разчетем думи като лепи хубав, лоно-основа, сая-сянка, навес, буря, вопъл и др.ПЛ- руни от Плиска
Л.А.-Линеар А
Л.Б-Линеар БОще по-фрапираща е приликата между минойските знаци и свещената българска азбука глаголицата. Официално между двете писмености стоят около две хиляди и седемстотин години. Въпреки това ние сме в състояние да открием ясни паралели и то не просто във форма, но и по отношение на звуковата стойност.


ЛЗ -линеарни знаци
ГЛ - глаголица

Както и да погледнем, не западноевропейците, а ние българите имаме право за предявим претенции за родство с древните минойци. Когато неудобните данни биват извадени наяве, истината блесва. Не само доказателствата от генетиката, но също така и доказателствата от областта на езика, културата, археологията и т.н. са в наша полза.

Повечето от представените тук факти са непознати на широката публика. За доста хора информацията е по-скоро парадокс, отколкото важно откритие. Това се дължи на факта, че нашето създание е натоварено с догми, които са налагани дълго време. В научна и художествена литература, във филмите, а също така в училища и университети старите българи бяха представяни като азиатски пришълци.

Няколко антропологически изследвания в миналото доказаха, че това не е така, но ценните данни бяха пренебрегвани от повечето изследователи. Пренебрегвани бяха и историческите извори, в които старите българи бяха отъждествявани с траките. Това се представяше като архаизиране, като грешка. Тази грешка обаче просъществува около хиляда и сто години. Доста дълъг е периода, доста са и авторите определили старите българи като древен балкански народ. Само наивник вече може да се върже на нелепите обяснения, че не трябва да вярваме на сведенията, в които българите са отъждествени с народа на Залмоксис и Орфей.

Доказателствата за местният произход на нашия народ се трупат бързо. Днес представителите на старата цензура нямат предишната си власт и не са в състояние да пратят неудобните хора в концлагери. Единственото, което могат да сторят е да се опитат да очернят, за злепоставят тези, които се осмеляват да разпространят неудобната истина. Това начинание е обречено на неуспех. Българският народ се буди, чалгата не успя да отрови всички млади хора. Много от тях се отърсиха от покварата и започнаха да се държат като горди и свободомислещи хора.

За това пробуждане допринесоха значително работите на проф.Ганчо Ценов, проф.д-р Асен Чилигиров, Георги Сотиров, Чавдар Бонев, Андрей Киряков, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев и още много други родолюбци. Благодарение на непокварените от цензура книги, българинът разбра, че не е потомък на роби и плахи хора, а на старите господари на Европа, на героите изковали голяма част от историята.
Много от нас осъзнаха, че трябва да се следва примера на дедите ни, да не чакаме помощ от другиго, а сами да се борим за по-добро бъдеще, да си подадем ръка и заедно за изградим ново и здраво общество. Дедите ни бяха благородни хора, ние носим тяхната кръв, никога не трябва да забравяме това.


Използвана литература и пояснения:

1.Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971;
2.Е.Теодоров, Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
3.B.Hrozny, Ancient History of Asia Minor, India and Crete, transl.I.Prohazka, Artia, Pragues, 1952;
4. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр., STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
5. E. J. Dingwall, Articial Cranial Deformation, John Bale Sons & Danielsson, London, 1931;
6. Й.Йорданов, Антропология на Древните Българи, масовия гроб край Девня, ИК, Тангра ТанНакРа, София, 2008;
7. Ст.Йорданов, Тракийския Воин, Фабер, Велико Търново, 2000;
8. М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988;
9.Г.Фехер, Облеклото и Оръжието на Старата Българска Войска, Военното Дело на Прабългарите, Тангра ТанНакРа, София, 2000;
10.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
11.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
12.А.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
13.S.C. Bird, Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin, Journal of Genetic Genealogy. 3(2):26-46, 2007,
14.Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective, Karachanak S1, Carossa V, Nesheva D, Olivieri A, Pala M, Hooshiar Kashani B, Grugni V, Battaglia V, Achilli A, Yordanov Y, Galabov AS, Semino O, Toncheva D, Torroni A. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674295 
15.Paleolithic Y-haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau, Martinez L1, Underhill PA, Zhivotovsky LA, Gayden T, Moschonas NK, Chow CE, Conti S, Mamolini E, Cavalli-Sforza LL, Herrera RJ.
19.http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2325768/The-Minoans-Caucasian-DNA-debunks-longstanding-theory-Europes-advanced-culture-Africa.html#ixzz3XgXzMlMx

* Има и по-стара писменост от Линеар А, това е критските йероглифи. Техният произход е труден за определяне, някои знаци показват прилика с по-старата писменост от Балканите, други са взаимствани от египетските йероглифи.

**Макар да признаваше силния тракийски елемент в българския етнос, самият Ангелов приемаше азиатският произход на българите, а и това, че народът ни е смесица от три различни групи. Това може да се обясни с натиска на тоталитарната цензура.


51 коментара:

 1. Защо да вярвам на вас когато има други официални източници с съвсем различна информация?

  ИСТОРИЯ НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ - МИНОЙСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  http://greece.jordan-iliev.eu/bg/text/1-2.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Информацията от страницата е верна, но непълна, нали разбирате разликата?

   Ето ги и пропуските :

   1. Премълчано е откритието на Хрозни относно балканския произход на определен вид критска керамика.

   2. Премълчан е факта, че с Линеар А са документирани само тракийски имена.

   3. Премълчан е факта, че според Хрозни о-в Крит е обитаван от тракийски племена.

   4. Премълчан е факта, че има значителен брой успоредици в топонимията на Крит и земите обитавани от траки.

   5. Премълчан е факта, че минойците са практикували изкуствената черепна деформация както и траките.

   6. Премълчан е факта, че определена група от минойците стриже косата си и оставя кика както тракийското племе мизи.

   7. Премълчан е факта, че съществуват над 40 успоредици между старобългарските руни и критската писменост.

   8. Премълчан е факта, че съществуват ясни прилики между Линеар А и глаголицата.

   9. Премълчан е факта, че хаплогрупите типични за критяните са типични и за българите.

   10. Премълчан е факта, че както при траки, така и при минойци двойната брадва е символ на царска власт.

   Обикновено се вярва на този, който представя най-пълната и най-лесната за проверяване информация.

   Изтриване
  2. Премълчани факти има във вашата фантазирана глава, а за халогрупи, малогрупи, групировки и подобни простотии може да ги приказвате на децата........

   Изтриване
  3. Да се пренебрегва свидетелството на генетиката е не просто несериозно, но дори наивно. За фантазии в работата ми и дума не може да става, просто Вие трябва да поопресните знанията си, а и да ги вдигнете на по-високо ниво. Това, че нещо не Ви е познато, не означава, че то не съществува. Науката се изразява в постоянно търсене на истината, а не в упорито защитаване на стари догми.

   Изтриване
  4. На посочения сайт няма нито едно доказателство за гръцки произход на минойците.
   Има само голи твърдения.
   "халогрупи, малогрупи, групировки и подобни простотии" - за Вас простотии, за науката - научни методи

   Гърци по време на Троя на Балканите не са индикирани. А след това си остават население на махали в европейските градове, както подобава на цигани
   Митко Димитров

   Изтриване
 2. История се пише само от историци а не от лайци като тебе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, пише се - лаици, второ, ако историците си вършеха работата подобаващо и не си затваряха очите, то на лаиците нямаше да се налага да оспорват общоприетите вярвания.

   Изтриване
  2. Благодарности за поредната обоснована публикация, г-н Серафимов!

   Стандартна практика на псевдо-поръчковите историци е, когато нямат контра аргументи, да продължат с критика срещу личността на Павел Серафимов!

   Наистина е много жалко, че учените, на които българският народ плаща заплати (може би не само той им плаща!), се занимават с белетристика и фентъзи, а не с историческа наука! Най-вероятно това не е случайно и изглежда някой много се страхува от нас българите!!!

   Г-н анонимен, ако нямате доводи, може да продължите с любимата си белетристика в някой друг блог, определен за тази цел. Аз лично предпочитам да се осланям на логиката на аргументите, без да отчитам техния източник! Какво да се прави, живеем в абсурдни времена - нашите историци обожават свободните съчинения по картинка!

   Поздрави от България.
   Станимир.

   Изтриване
  3. Благодаря ти за подкрепата Станимире!

   Изтриване
  4. Такаааам, значи ли това, че само на някого, който има Диплома му е разрешено да разсъждава, да прави изводи и публикации? Означава ли вашето съждение драги Анонимко, че на мен ми е забранено да правя проучвания, да чета, мисля и извеждам заключения? Нима все още не сме се откъснали от Тоталитаризма, в който това беше право само на човеци с партиен билет и карта?
   Нима не знаете, че днешната софтуерна индустрия тотално се доминира от хора, които нямат дипломи по Информационни Технологии - Джобс и Гейтс. Ако те могат, то защо и Спаро да не може? Нима някой наш Историк има толкова милиона гледания, четения и прочее интерес към свои статии, колкото има Спаро в blogspot & blog.bg?

   Аз мисля, че Павел е достойна конкуренция на Историческото лоби в БГ. Ако няма лошо да има лоби то защо да има лошо то да има конкуренция, която да изостри вниманието на обществеността и да предизвика състезание?
   Всеки тренирал бойни изкуства знае, че всяка школа по Карате например мисли и твърди, че тя има най-добрия стил и методики ...... и така докато не се появи някой светъл ден някой "опърпан монах" в тяхното Дожо и не разбие техните "Черни колани" на пух и прах. Сега те имат ли право да твърдят, че имат история и претенции и че са най-добрите? Имат разбира се. "Опърпания Монах" има ли право да се появи и да заяви, че е по добър, да ги предизвика и да ги напляска? И той има право.
   Накратко - истината се ражда в спора!!!

   Ако някой от нашето Историческо Лоби с много Дипломи, Д-р, Професор и прочие титли има дързостта да оспори тезите на Спаро то нека тогава обяви 2-3 публични диспута, да излезе и да го напляска за назидание на всички. Аз съм сигурен, че Павел е мъж с достойнство, който публично ще си признае, че е победен от по-добър противник.
   Ако обаче нашето Историческо Лоби мълчи и пуска само слухове то тогава това означава само следното: Безсилие; Страх от конкуренцията; Липса на достойнство; Некомпетентност; Харч на моите платени данъци за лични амбиции, а не за народното дело; Липса на национална гордост и самочувствие; Продажност на чужди интереси;
   Искам да ви кажа, че не за люде считащи, че са "Тюрки и Татари" умряха Раковски, Ботев и Левски!!! Засрамете се ....

   Уважавам дълбоко всички наши учени историци и разбирам нуждата от оцеляване през тоталитаризма. Но не уважавам липсата на достойнство у тези, които се крият и не желаят да признаят грешките на БГ Историческата наука като цяло.

   Поздрави Спаро & Respect,
   Митака

   Изтриване
  5. Митак, за мен наистина не е проблем да призная, че съм победен от някого, че някой има повече и по-логични аргументи. Готов съм да се изправя на публичен дебат дори и с индивид имащ десет титли. Нека ми натрият носа, нека ме поставят на мястото ми, но не със съскане и лични нападки, а аргументирано и културно, както подобава.

   Дано дочакаме този ден!

   Изтриване
  6. лаик не се пише с "й" а човек който не може да пише правилно, не трябва да се пробва да дава коментари за неща, които разбира толкова, колкото и граматиката.

   Изтриване
 3. “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип....."

  Нали уж уточнихме,че ..."такова животно тема"?,че терминът "славяни "е късен и изкуствено създаден.Защо пак го лансираш?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой си ти скъпи ми анонимни, кога сме уточнявали нещо с теб :)

   Прочети внимателно работите на проф. Ценов, ще разбереш кои са истинските славяни.

   Изтриване
  2. Склавите, или както по-рано се казваха тия варвари-готите, всички учени хора знаят че в стари времена се наричаха гети

   Но!
   Смесването на хаплогрупите в България е протекло много преди 7-ми век, защото т.нар "славянска" група r1a е в по-голям порцент в Северна Гърция, отколкото в Мизия. Освен да започнем и ние като Божо да фантазираме и да си представим че "славяните" са прескочили Северна България са се заселили в Беломорието. Подгрупата на r1a в България е различна от тази в Полша и Украйна. Което показва че популацията тук се е отделила преди хиляди години. И то най-вероятно посоката на отделяне е била юг-север.
   Никой никога не е заливал Балканите с някакви популационни морета, населението си е същото както и по времето на Омир.
   Митко Димитров

   Изтриване
  3. Да, отделянето е било преди 7000-6000 години, като посоката на оттегляне е била север. Нашественици на Балканите са само римските и гръцки колонисти, турците и други ориенталци.

   Изтриване
 4. "Живеем с митовете които създаваме, колкото сме по нещастни, толкова повече митове ни трябват". Аз добавям само това:
  когато някой стъпва върху лъжливо и измислено минало..такова ще е и бъдещето му!

  ОтговорИзтриване
 5. Браво! Както обикновено, сериозно направено проучване, подкрепено и обвързано с източници и доказателства. Най-много се радвам на добре описана библиография в едно проучване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Библиографията дава възможност за проверка, а когато хората проверят сами, евентуалният им скептицизъм изчезва.

   Изтриване
 6. Слушайте бе, примитивни ентусиасти!
  Когато искате да критикувате Господин Серафимов, критикувайте по същество, а не според вашите профански претенции. Човекът ви изброява сумати факти, чрез които обосновава тезата си. Като сте толкоз ербап, изобличете го: кажете – ето, тук бъркаш, ето, тук послъгваш! Аз разбирам, че за вашето ниво, това е единственият начин да противодействате, но другото е интересно: КАК ДОСЕГА НЕ СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ПРЕХВАЛЕНИ „ИСТОРИЦИ“, КОЙТО ДА ОБОРИ ПРОФЕСИОНАЛНО ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ, а мълчат като пр.....и !
  Сещате ли се какво означава това?! Това означава, че дори и да биха се опитали – те няма да могат!
  А колкото до вас, в най-добрия случай вие сте едни нещастни мелези, защото мераците ви са далеч под достойнствата на един чистокръвен българин!

  ОтговорИзтриване
 7. Обожавам, когато народът чете на диагонал и чел-недочел се изказва. Това, що е цитат и за какво се използват кавички явно за някои е висша математика.

  Прекрасна статия Спароток! Когато символите и оставените следи говорят, трудно се плюе. Или както чехите казват, срещу вятъра не се пикае!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мъдри думи са казали чехите, но както сам виждате от коментарите в блога, не всеки е готов да почерпи мъдрост.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Нещо се обърках. ИЧД се среща по всички континенти и във всички времена, включително мисля и днес в Африка. Това все траки ли са? Струва ми се, че нещата започват да стават, меко казано, несериозни и заприличват на македонска история. Не омешахме ли всичко – пеласги, минойци, етруски, траки, троянци, римляни. Навсякъде намерихме българска връзка и само едно не става ясно – Защо изведнъж познатите на всички траки, според вас, стават българи? Какви са тия българи, откъде се взеха и къде изчезнаха след като сега сме траки? Толкова ли пък никой от живелите по онези времена народи не е разпознал че траките и българите са едно и също, а са ги разграничили? Вече обявихме Господ за българин, предлагам да обявим и Адам за тракиец и да приключваме с въпроса!
  Между другото и аз съм склонен да разгранича днешните именуващи се българи от Българите. Имам основания да мисля, че българската държава и Българите изчезват с ликвидирането на Първото българско царство и Василий II с право се е именувал – Българоубиец. Българите, като етнос основал държавата, се изчерпват още тогава във войните с Византия, маджари и руснаци. Това не е нищо невиждано. Такава е съдбата и на други малобройни племена основали големи империи като ахейци, римляни, османци, роси, но те са имали време да създадат чувство за общност и държавност сред управляваните, за разлика от българите от които остава само името. За днешните българи може със сигурност да се каже само, че са някави потомци на Адам без особено чувство за национално единство. По това определено може да се идентифицираме с траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изкуствената черепна деформация сама по себе си не означава нищо. Когато обаче са налице и други неща, вече става интересно. Тези неща Вие анонимни господине предпочитате да не ги видите, ето от това идва объркването Ви.

   Изтриване
  2. Заниманието с история само по себе си е интересно като научаване на факти за миналото, но основното поради което тя е била писана от древните е да се учат бъдещите поколения на етика и морал, как да живеят та да не започват винаги и всичко отначало. От тази гледна точка е може би интересно да се знае за племената живели някога, но е безсмислено ако не се направят изводи от техните успехи и провали. Човекът е елементарно животно. От историята се виждат повтаряемостта и стереотипът на действията, както и основните мотиви. От тази гледна точка си стува изучаването на по-старата история написана от гърци, римляни, евреи. При тях по-ясно се откроява нишката в поведението, няма толква “страничен шум” от идеологизиране, политизиране и партизанщина. Всичките тези приказки са за да кажа, че не си струва толкова вторачването в траките. От тях, ние като народ, може да се научим на успех, но само в смисъла какво ДА НЕ правим за да не се провалим и изчезнем от историята. Не си струва целия труд от разнищване на това какви са били или в какви връзки с други племена. Така най-много да стигнем до извода, че човечеството се дели на бяла, черна, жълта и кафява раси. Другояче стои въпросът с племена създали империи и държави. Те ни показват каква е формулата на успеха за създаване, защита и ръководство на държава. Такива са Българите. ТЕ създават държава, тяхното име носим и с тях трябва да се идентифицираме като поведение и разбиране за държавна политика. От ТЯХ трябва да се учим и ТЯХ трябва да изучаваме кои са, откъде са дошли, защо са били такива, какво ги е водило, а точно това най-малко знаем и е най-манипулирано. Историята на неуспелите и изчезналите е повече “талаш” за забавление и обща култура Не виждам с какво ще ни помогне за възпитанието на национален дух за желание за победа и успех. Предпочитам да считам себе си за българин, а не тракиец или друг. Българинът е ДУХ за независимост, държавност, успех на своята си земя и със свои сили. Мисля, че това трябва да пишем, на това да учим децата си и за това да се борим. Няма смисъл от излишно разводняване на българската историята във времена когато вече е под въпрос националното оцеляване. Околните народи пишат доктрини, измислиха македонска, румънска и турска нации, а ние се занимаваме с племена измрели или сменили самосъзнанието си с римско, византийско/гръцко и турско, които не знаят, че са траки, а и не ги интересува.
   Анонимен българин. :)

   Изтриване
 9. Браво,г-н Серафимов!Представяте поредната убедителна студия.На невярващите читатели искам да припомня,че "връзката" на Минойската и Крито/Микенската култура с Елинистичната култура бе направена първоначално от германският лингвист,ентусиаст-археолог Хайнрих Шлиман-именно той "откри" Троя,той "откри"съкровището на Приам и "накитите"на Елена.Именно той реши,че след като Омир е грък,става дума за гръцка история.Шлиман "окри"и гроба и маската на Агамемнон в Микена.Всички знаем какво се случи след като се намеси сериозната археология-нещата се доказват и до днес,явно отправната система от твърдения нещо не е вярна.И все пак-какво откри Шлиман в Троя,Микена,Крит и т.н.-ами,съкровища,накити,пищни погребения,златни маски,гробници-случайно да ви звучи познато????Тези неща нямат аналог през Елинизма,да не говорим,че в даден момент някои водещи гръцки полиси забраняват със закон "скъпите"погребения.Следователно......????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, заблудите в науката идват най-вече от това, че има доста премълчани данни.

   Омир е определен като меон по произход, а меоните са тракийско племе от групата на мизите.
   Тези мизи биват наричани българи, а България е наричана Мизия в продължение на около 1100 години.
   Агамемнон и Менелай са Атриди, а както Атрей, така и предците му са тракийски преселници от Фригия.
   Анализирайки имена като Ахил, Агамемнон и др. учени като Еванс и Ван Виндекенс заключиха, че това не са
   гръцки имена, а принадлежат на пеласгите - по-старото население на Гърция.

   Тези данни са добре известни в научните среди, но уви, няма желание да бъдат популяризирани.

   Изтриване
  2. Да, казват се точно толкова истини, колкото са необходими за прикриване на лъжите!
   Още една стандартна практика на поръчковите псевдо-историци!

   Успешна седмица.
   Станимир.

   Изтриване
 10. Браво Пафка!!! Много добра статия. 10+ и за аргументацията в 10 точки. Само две забележки имам:
  1. Ще се радвам ако ми посочиш двойна брадва от варненското халколитно съкровище. Жезълът на погребания велможа е чук, а не брадва. Има глави на брадви в гроба, но и глави на чукове. Това виждам аз там. Че нашите археолози за пореден път бързат да правят "класификации" на артефактите само за да са навряни в някакво клише ( и то първото, което им е хрумнало) няма да коментирам. Иначе си прав. Двойни брадви и то антични по нашите земи има много - музеите са пълни с тях, а т.нар. им архивни фондове - още повече. Освен това има толкова огромно разнообразие на главите на брадвите, които са намерени по нашите зами - като тип, форма и функционално предназначение, че не знам дали има друго място по света където да има такова разнообразие.
  2.Относно тракийската прическа - моля те да ми посочиш творбата на Плутарх където го има това описание. Освен това досега не съм взимал отношение за писанията из нета за тази прическа, но определено нейното предназначение не е "да не може противника ти да те хване за перчема", защото - а) в бой на главата на боеца има шлем, а при двубой с оръжия - последното нещо, което ти идва на ум е да "хванеш опонента за перчема". б) При двубой без оръжия такова ловене за перчема също е абсолютно безсмислено, тъй като ако се стигне до захват, то той е за тила (врата) на противника и по удобно е да хванеш опашка от коса, отколкото перчем. Това го казвам от личен опит - пробвано е и е експериментирано многократно. За да стане по -ясно - Чисто практически - дали ще направиш захват на перчема ми е без значение, тъй като не можеш да установиш контрол върху мене по простата причина, че не променяш нито позицията ми, нито положението на тялото ми, нито можеш да въздействаш върху посоката на атаката ми - със същия успех можеш да поставиш ръка на челото ми и да се опиташ да ме спреш. Боецът не е овен, че като го подпреш в челото и да го спреш. ;) Според мен този тип прическа символизира наистина редки бойни умения, тъй като наистина захват на врата или опашка( плитка) на тила дава възможност за установяване на контрол върху противника ( най-малкото с едно относително леко опъване се открива много лесно гърлото му или артериите на врата му). Именно по тази причина си мисля, че тази прическа е по скоро знак за предизвикателство и увереност в бойните умения на човека, който я носи. Т.е. тя е определено със символно значение.
  Поздрави и успех в родолюбивото ти начинание!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Костадине, споменавайки Варненския некропол, аз съм писал за наличие на бойна брадва изпълняваща формата на царски жезъл. Лабрисът се появява по-късно, в Тракия той се среща във всеки регион като артефакт, вижда се и по фрески, като тази в Александрово например.

   Ето и цитата от работата на Плутарх - Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.Therefore, in order that they might not give their enemies a hold by their hair, they cut it off.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Theseus*.html

   Изтриване
 11. Благодаря ти,Павле!Винаги съм подозирал,че между мизийският бард Омир и легендарният тракийски певец Орфей има нещо много общо.Разликите са може би само хронологически: Орфей обикновенно е изобразяван с 3,максимум 4-струнна лира,докато Омир вече е "китарист".Омировите песни от Илиада,Одисея и пр.са наречени "китародии",защото са изпълнявани със съпровод на китара,която по негово време притежава над 10-до 14 струни и е различен от съвременният,познат на всички муз.инструмент.Начинът за отправяне на послание обаче е абсолютно един и същ,а именно:устно,директно предаване на митовете,легендите и изобщо-важните събития от уста на уста,от поколение на поколение,като най-сигурен способ за съхраняване и предаване на информация от миналото за бъдещето!Благодаря!Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, доколкото ми е известно, най-старата лира, китара е била с четири струни, а името и означава точно това - четири (струнна) -кетири, кетри е тракийската, т.е. древнобългарската дума четири.

   В по-късни времена броят на струните расте, но името на инструмента си остава същото.

   Изтриване
  2. Лирата и китарата са два коренно различни струнни инструменти - и броят на струните няма значение (основният признак е наличието на резонансна "кутия"). Най-задълбоченото изследване на древния прародител на китарата (тамбурата, наричана още "булгарина"), което познавам, е на Краси Желязков в книжка №35 на списание "Ави-Тохол."

   Изтриване
 12. Къде сте родни историци...

  Къде сте родни историци,
  професори, академици?!
  Защо ви няма в този блог
  да спорите със Спароток?!

  Ако не ви харесва нещо,
  със знанията си вещо
  изобличете тоз лаик!
  Да не се мисли за велик!

  Но няма ви, уви...
  Само хора недобри
  драскат с правописни грешки
  обиди, или просто смешки!

  Явете се на публичен диспут
  да защитите своя труд!
  Или публично признайте,
  че историята не знаете!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е силата на перото :) ! Благодаря Ви, че споделихте своето стихотворение с нас :) .
   Но не очаквайте наши официални историци да се явят със своите имена и титли, както и с подобаващи контра аргументи, нито тук, нито на публичен диспут. Още по-малко, да признаят, че не знаят историята :). Те много добре знаят, че когато фактите говорят и боговете мълчат. Това, което им остава е да започнат злословене на лична основа, като гледам най-често чрез неграмотни посредници.

   Поздрави.
   Станимир.

   Изтриване
 13. Боже,Павка!Ако си прав за думата "китара"това е едно от страхотните неща,които сме дали на света!Може на пръв поглед да изглежда маловажно,но като се замисли човек важни думи като Бог,майка,баща,Слънце,небе,Вселена и др.на различните езици звучат различно.Докато думата "китара"не само е оцеляла през хилядолетията,ами към днешна дата едва ли ще се намери жител на планетата Земя,който да не знае какво е китара.И на всички възможни съвременни езици звучи еднакво,от времето на Орфей-до днес!Преди години в Академията ни "учеха"че като произход и етимология думи като "китара"/също муза-музика,гама,пентатоника и др.битуващи и до днес понятия/имат категорично гръцки генезис!!??Абсолютно си прав,че се налага българите наново да образоват Европа и Света,но преди всичко трябва да съумеем да образоваме себе си!Поредно-БЛАГОДАРЯ!!Апропо-извини ме за фамилиарните обръщения/Павка,Павле/,те са израз на идейна съпричастност като към сънародник и българин!Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, това, че китарата е музикален иструмент, който първоначално е бил с четири струни е споменато от проф. Мюлер в Grieksch Woordenboek, Den Haag, 1929;

   Както Мюлер, така и Хялмар Фриск смята, че думата китара е заемка в гръцкия, но не е дадено уточнение от кой език.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. До г-н Владимир Настев:Чудесно и навременно стихотворение!Аз лично мисля,че 20-ти април /а не 3-ти март/трябва да бъде истинският Национален български празник,защото без Априлското възстание,едно изцяло българско начинание,България едва ли щеше да съществува днес.Дай Боже,сатирата Ви да стигне до адресатите,а именно "богопомазаните"академици,които се правят на слепи и глухи за важните исторически доказателства и безспорните научни аргументи дето се натрупват в този блог,пък и на др.места през последните години.Сатирата е мощтно оръжие когато служи на Истината и според мен е в състояния да ги накара да се размърдат върху "недостъпните"си тронове в БАН.Колкото до драскачите-разни неграмотни ЧАТъристи,неверници,гръкомани,русофили,тюркофили,войнстващи Тангристи и др.ще си позволя да цитирам великият български сатирик Р.Ралин /Поклон и Мир на праха му/,който казваше: "С келяв да се бориш-беля да си сториш!"От все сърце пожелавам успехи на трудното поетическо поприще и дано заедно съхраним ЕЗИКЪТ СВЕЩЕН НА НАШИТЕ ДЕДИ !!!

  ОтговорИзтриване
 15. Прекрасно хрумване.Г-н Настев.Поздравления.Д.Милев

  ОтговорИзтриване
 16. Разпространяват те:
  http://curious.actualno.com/Minojskata-civilizacija-bila-syzdadena-ot-trakite-news_468503.html

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 17. Браво г-н Серафимов!

  Поздрави,

  Ивелин Тодоров

  ОтговорИзтриване
 18. ирена янчева18 март 2016 г., 5:50

  Здравей, Павле ! Благодаря за доброто изследване и библиография към него, статията много ми допадна !!! Напълно подкрепям твоята научна теза - Минойците са старо Балканско население, което е мигрирало на о - в Крит, т. е. това са нашите древни предци трако - пеласгите. Намирам твоето изложение за силно, поради железните аргументи, които прилагаш: данните от генетиката и медицинската антропология; работите на проф. Бедни Хрозни и проф. Петер Ван Сусберген за тракийското влияние на о- в Крит / керамика, лични имена, топоними, заселили се тракийски племена; както и твоите лични анализи. Павле, благодарение на теб научавам за това, че тракийската двойна брадва / Лабриса ( символ на царската власт ) се адаптира от Минойската култура, а също така и за множеството прилики между Старобългарските руни и Критското писмо. Именно поради смайващата прилика между Минойските знаци и Глаголицата искам да те попитам следното: Освен класическия кръстен знак, виждам древния Египетски символ Анкх/ кръст Ансата ( Египетската емблема на Задгробния живот - Вечен живот, Безсмъртие, адаптиран от общността на Коптите като техен кръст ), които имат претенцията, че те първи са го създали - Какво мислиш по този въпрос, чий е този знак като произход, кой го е сътворил, каква е неговата истинска традиция, как той се оказва налице и при Глаголицата, и при Линеарните знаци от о - в Крит ? От всичко гореизложено проличава, че той може би не е египетски, а дали е тракийски / български ? Какво би казал за това ? Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 19. Имам наблюдения, че фолклора е нещо учудващо устойчиво и се предава с малки изменения през вековете. От цяля съвременна Гърция, Критските хора и песни са най-близки до Българските! Изключваме тези от северна Гърция - Македония и Тракия по разбираеми причини!

  ОтговорИзтриване
 20. Имам наблюдения, че фолклора е нещо учудващо устойчиво и се предава с малки изменения през вековете. От цяля съвременна Гърция, Критските хора и песни са най-близки до Българските! Изключваме тези от северна Гърция - Македония и Тракия по разбираеми причини!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, никога не съм посещавал Крит и не мога да дам коментар. Във всеки случай ние сме генетично свързани с критското население, това вече е доказано.

   Изтриване
 21. Началото на България - преди 35000 години
  Чудесна статия.Трябва отново да се напише
  Българската история,като,,Българиада и Одисея"
  Днес е 19.Март.7524 година по Българският
  КАЛЕНДАР

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с това летоброене, никога не съм срещал достоверни данни за този календар и ще се радвам ако споделите с мен поне част от тях.

   Изтриване