21.04.2015 г.

ХАРАКТЕРЪТ НА НАШИТЕ ДЕДИ, ИЛИ КАК СИЛНА ДЪРЖАВА СЕ ГРАДИ ОТ СИЛНИ И СМЕЛИ ХОРА


Имам доста приятели чужденци, на които разказвам за миналото на народа ни. Повечето от хората, с които общувам в Белгия, Германи, Холандия и др. имаха твърде различно мнение за българите преди да им представя неизвестни и непопулярни факти. Разбирайки, че ние сме преживели няколко жестоки подтисничества, приятелите ми изразиха удивлението си как изобщо сме успели да оцелеем като народ! Как дори зверското преследване на бездушни хора не е успяло да ни сломи.

Запознавайки чужденците с качествата на предците ни, аз успях да дам обяснение как сме градили държави, как сме пазили своето и как не се гаси туй що не гасне. Животът на дедите ни никога не е бил лесен. Те не са получили от никого нищо даром, за всичко е трябвало да се борят, но именно тази борба ги е направила силни и смели. Желязото се калява в огъня, човекът с трудности.

Земята ни е рай, който е привличал погледите на агресори още от незапомнени времена. Старият летописец Йордан разказва за това как египетски владетел се опитва да завладее страната ни - Тази земя обитаваха гетите когато Весосис, царят на египтяните започна война срещу тях. Гетски цар по това време бе Танаус. В битката при река Фазис, Танаус посрещна Весосис и му нанесе страшно поражение преследвайки го чак до Египет. Ако гетите не бяха спрени от непроходимия Нил и отбранителните съоръжения на египтяните, Весосис щеше да намери смъртта си в собствената си страна..“ Iord. De Orig. 47.

През XIII век преди Христа египтяните отново усещат силата на тракийското оръжие. В битката при Кадеш (днешна Сирия) като съюзници на хетите участват тракийските племена дардани и мизи, които средновековни автори наричат с името българи.

                                                          Картина на Marc Millmore
                                    http://artworks.markmillmore.com/wp-content/uploads/2014/05/KadeshB1.jpg

Почти хилядолетие по-късно дедите ни отново променят хода на историята. Без дедите ни траките, никой нямаше да знае за Александър Велики и неговите походи в Азия. Благодарение на предците ни Александър Велики успява да победи цар Дарий в няколко битки, като при Гавгамела траките правят нещо, което граничи с чудо. Със светкавичен удар на кавалерията персийският владетел се надява да разгроми напълно противника си. Азиатските сили са по-многобройни, те напредват като бърза морска вълна способна да помете всичко по пътя си, но не могат да се сравняват с по-твърдите по характер балканци. Ето как Кристофър Уебър описва действията на дедите ни в този жескок сблъсък-  Дивата и необуздана тракийска конница и пехота спряха атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница...  “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11.

В Индия траките спомагат за удържането на още една важна победа в полза на Александър. Край река Хидасп, балканците са изправени пред армията на цар Пор. Сблъсъкът на двете сили става по време на дъждовния сезон. Реката е бурна и пълноводна и индийците не очакват тя да бъде премината. Това обаче става въпреки лошото време и за пореден път земята е напоена не само с вода, но и с човешка кръв.

И двамата пълководци осъзнават, че сблъсъкът ще е страшен. Цар Пор се е приготвил добре включвайки тренирани слонове, за да елиминира с тях конницата на противника си. Ето думите на Квинт Курций Руф - “За кратко време не само видът на големите животни, но и външният вид на Пор възпря македонците. Животните, които се движеха между войниците, изглеждаха като кули, а Пор надвишаваше ръста на обикновен човек. Изглежда, че слонът, на който той се намираше, допринасяше ръстът му да се издига над останалите толкова, колкото неговият слон се издигаше над останалите животни. Александър огледа царя и войската на индите и каза: „Най-после виждам опасност, достойна за храбростта ми. Едновременно ще се бия и с диви зверове, и с отлични мъже.”

Квинт Курций Руф, “История на Александър Велики Македонски”, прев. от латински Николина Бакърджиева, Военно издателство, София 1985, с.238

Първоначално атаката на слоновете предизвиква суматоха сред войската на македонския пълководец. Както хора, така и коне са объркани от страховитите ревове на огромните животни. Положението е спасено от агрианите и останалите траки. Те се втурват стремглаво срещу слоновете сякаш това е нещо най-обикновено. Докато другите треперят, дедите ни засипват слоновете и водачите им с копия и стрели. После безстрашно се врязват в редиците на индийците и започват да секат краката на огромните животни с тежките си мечове, доказвайки, че Ариан не е преувеличил наричайки траките най-храбрия и най-мъжествен народ на Европа.  

С този народ римляните се запознават на бойното поле в средата на втори век преди Христа. Автори като Ливий и Плутарх споделят своите впечатления - “Първи настъпиха траките, които както Назика ги описва бяха най-внушителните – високи, едри мъже облечени с черни наметала, под които сияеха лъскави доспехи. На раменете си те бяха облегнали масивни, железни бойни брадви– Plut. Aem.Paul. 18.3.

                                                                       http://www.civfanatics.net/uploads8/0004cimbri.jpg


Траките, подобно на диви зверове пуснати от клетка, с оглушителен рев се спуснаха срещу италийската конница така стремително, че макар и калени в битките италийците изпаднаха в голямо объркване и страх”. – Liv. 42.59.

Прези около две хиляди години римляните забиват клин в сърцето на Тракия. Въвеждайки умело раздор сред дедите ни, потомците на Ромул успяват да наложат своята власт в земите на юг от Дунава. Век по-късно император Траян успява да завладее и територии на север от тази река. С това обаче траките не са напълно покорени. Голяма част от гетите и мизите обитаващи Източните Карпати и Черноморските степи остават на свобода. А за това, че свободните траки не се примиряват със съдбата на покорените си братя знаем от голямото антиримско въстание от 165-170 година. Тогава спадащите към гетите костобоки, придружени от своите роднини не само помитат римските гранични гарнизони, но прекосяват цяла Тракия, спирайки се чак край Термопилите.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg


По-късно, по времето на император Аврелиан, от северните тракийски територии са прогонени всички колонисти и легионери. Страхът от дедите ни е толкова голям, че Аврелиан заповядва да се махнат гредите от моста свързващ двата бряга на Дунава. Императорът е знаел, че ако освободителите се обединят с подтиснатото тракийско население, дори елитните легиони няма да са в състояние да окажат съпротива. 

Населението на Тракия може да е подчинено на имперската власт, но не е загубило древните си качества. За тях споменава не кой да е, а Юстиниан Велики - Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащият осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождение в кръвта си.’’
- Превод на цитирано от Веселин Бешевлиев изказване на Юстиниан Велики, “Проучвания върху личните имена у траките”, БАН, София, 1965, с. 62

През VII век се сбъдва страхът на император Аврелиан. Свободните мизи и гети успяват да се обединят с траките под римска власт. Заедно те  успяват да сломят мощта на имперската войска. Земята на Залмоксис и Орфей е отново свободна, от този момент светът ще я познава под името България.

Тази България ще устои на многобройни жестоки нападения, ще устои и на страшен геноцид извършван в продължение на векове. Въпреки петте века мрак и ужаси българите не се превръщат в роби. Пет века се раждат герои, които раздават възмездие за поругана чест и достойнство, за безбройни грабежи и унижения.

След Освобождението през 1878 българите показват на света кои са и само няколко десетилетия по-късно поставят на колене турците в битката за Одрин. Без намесата на “великите сили” в подкрепа на бившите ни подтисници, България щеше да се превърне в най-силната и влиятелна държава в Източна Европа. Гаранция за това бяха качествата на народа ни, забелязани от различни хора. Ето какво казва Уйлям Монро за нас :

 “По никакъв начин не бих искал да подценявам българския селянин... Той е силен, трудолюбив, здрав, миролюбив и почтен, издръжливостта и упоритостта му нямат равни на себе си. Българският селянин освен това е грамотен, патриотично настроен и готов да учи… В страната няма нито богаташи, нито просяци, а селяните почти нямат нужди, които да не могат да удовлетворят сами… Хората консумират храна и алкохол умерено. Няма хазартни игри… В никоя балканска страна няма такава религиозна свобода както в България… Трудолюбието им е пословично. Издръжливостта им е забележителна. Бедността в смисъла, в който думата се използва в Европа и Америка, в България е просто непозната…” (Bulgaria and Her People. Washington, 1914г.).

Уил Монро цитира английски писател, който казва следното за нас: Българинът е истински син на земята... Пестелив и сдържан, българинът не притежава лекомислената веселост на румънеца, бурната приветливост на сърбина, или мечтателния непрактичен идеализъм на руснака. Той по-скоро прилича на шотландеца от равнината и носи многото си възхитителни качества зад външност, зад която малцина имат щастието да проникнат…”

Монро не е единственият, който е силно впечатлен от народа ни. Ноъл Бъкстон пише в своя работа - За българинът е достатъчно да знае какво трябва да направи и той го върши. Дълбоки чувства той изразява, без да парадира. Интуицията му е отправена към реалността, българинът изразява себе си със заблежително спокойствие... – N.Buxton, With the Bulgarian Staff, The McMillan Company, New York, 1913.

Идвайки у нас Джон Риид е изумен - “Ключът за Балканите е България, не Румъния....Прекосиш ли Дунава попадаш в съвсем друг свят. Влакът още не е спрял, а един едър полицай дружески те поздравява ...добродушни войничета се преструват, че ти преглеждат багажа и те гледат със засмяно лице. От някъде идва добре облечен господин и те пита на френски: -Вие сте чужденец, нали? Мога ли да Ви помогна с нещо? Той не е служител в туристическа агенция, а най-обикновен пътник като мен, но пък е българин, а това ще рече приятелски настроен..... Прекрасно е да видиш простите и честни лица на планиниците и свободните хора, да напълниш ушите си с живата славянска реч! България е единственото място, в което ако запиташ някого нещо ще получиш откровен отговор. Това е мястото, в което, ако случайно магазинерът е взел дори две стотинки повече, ще те потърси дори и в хотела, в който се отседнал, за да ти ги върне... Броят на хората говорещи английски е смайващ. Почти всечки политически лидери са завършили “Робъртс Колидж” ...много офицери, учени и журналисти са получили образованието си в Германия. Българите се лоялни, честни и изключително дисциплинирани...”

От качествата на българите е смаян е и немецът А.Фон Хун, който пише: “Извън всякакво съмнение хората в България са превъзходни войници и са страшно издръжливи...Като всяка истински добре дисциплинирана войска, българите се отличиха в битките с изключителна храброст... - Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.82.

Пред българите се прекланя и французина Л. Дюпуй-Пею – Ние се задоволихме да дадем обща представа за Българската армия...Добрият й външен вид и дисциплината, при която е подготвена, правят от нея елитна армия, способна на всякакви смели прояви, на голяма преданост и саможетрви, ако врагът дойде отново да тъпче свещената земя на Родината.. - Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.162.

Дори англичаните са впечатлени от младата българска армия. В. Хърбърт споделя следното –Армията е гордостта на нацията, но не е глупаво идолизирана както армията в Румъния. Има силен, непоклатим патриотизъм и изострено желание за учене...Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.197.

Поредният чужденец видял в българите нещо уникално е Джеймс Бекър -“Те притежават силни социални и патриотични качества, достойни за всеобщо възхищение, помагат си един на друг и насърчават по-слабите, търпеливо обучават тези, които са изостанали и не се примиряват, докато не започнат да се движат заедно напред. Cчитаме  българите са народ, който е способен на велики дела."


Тъжното е, че това, което чужденци виждат у нас, някои наши интелектуалци, журналисти и политици не желаят да видят. Дори напротив, народът бива унижаван с обвинения в мързел, завист, злобен характер.

Нашият единствен грях е, че сме търпеливи и прощаващи. Не сме поробвали чужди народи, не сме горили чужда книжнина, не сме подлагали никого на геноцид, не сме създатели на порочни доктрини, не сме въвеждали тоталитарни режими, но пък сме жертва на такива.

Ние българите няма от какво да се срамуваме. Защитавали сме по-слабите, давали сме знания и вяра на милиони хора, борили сме се за свободата на другите народи. Никой няма правото да ни обижда, никой няма правото да ни кори, но въпреки това се намират такива, които го правят.

Злите думи са отрова за душата, това утайката го знае добре. Един народ не може да бъде поробен преди са се пречупи духа му. Ето за това не бива да се оставяме да ни пречупят, да отровят надеждите ни, да отнемат бъдещето ни. Не трябва да позволяваме да мачкат съзнанието ни и да ни внушават, че сме слаби, че нищо не зависи от нас.

Злото няма да се спре, няма да престане да ни залива с помия и лъжи, но ние не сме длъжни да приемаме това. Бог ни е дал възможност да избираме – в каква посока да гледаме, кой път да изберем. Който търси доброто ще намери добро. Който търси приятели ще намери приятели. Който твърдо реши, че ще изгради по-добро бъдеще ще работи за това и ще спре да се надява на обещанията на хитри празнословци.

Българинът може всичко, запомнете това! Прекланям се пред мъдростта на една жена, която е прозряла това. Никога няма да ми омръзне да четa написаното от Иваничка Георгиева, която е дала една от най-сполучливите характеристики на нашия народ. Прочетете тези думи не само днес, не просто десет-двадесет пъти, четете ги всеки ден и помнете какво сте! Имайте вяра в себе си!

“Особено важна черта в етнопсихологическата характеристика  на българина е неговата увереност и оптимизъм. Тя изпъква особено силно и в българската митология, в която няма свръхестествено същество, което да не може да бъде победено от човека. Последният е способен да намери винаги някакъв изход: да го унищожи, а когато не може - да го надхитри, да го излъже, да го заблуди, и ако всичко това не помага - да го умилостиви. Човекът е този, който благодарение на своя ум и съобразителност в края на краищата ще победи.

Българинът винаги поставя себе си по-високо от демоничните и митични същества: змеят е лековерен, вампирът е глупав, орисниците могат да бъдат заблудени, самодивите умилостивени. За него и дяволът не е така страшен, защото може да бъде надхитрен. Изключение не е направено и за господ, който понякога е несъобразителен и не винаги всесилен. Обобщен израз на тази идея откриваме в любимия народен герой Крали Марко. Той така вярвал, че би могъл да повдигне земята, че дръзнал да премери силата си с бога: „Господ да спадне от небето, с него ще се борим."- Иваничка Георгиева, Българска Народна Митология, Наука и Изкуство, София, 1993, с.25779 коментара:

 1. Уважаеми господин Серафимов, добрите думи на цитираните от Вас чужденци, едва ли ще променят статуквото в България. А то е липса на държавност и марионетни правителства на колониална държава. Демографски срив. На нас ни разпореждат първо от посолството на САЩ после от Брюксел. И най-дразнещото е, че това не е от загубена битка или война, а от предателство. Кои са предателите и българи ли са те? Вие пишете: "Тази България ще устои на многобройни жестоки нападения, ще устои и на страшен геноцид извършван в продължение на векове. Въпреки петте века мрак и ужаси българите не се превръщат в роби. Пет века се раждат герои, които раздават възмездие за поругана чест и достойнство, за безбройни грабежи и унижения." Кои са поробителите, монголоидни тюрки? Не! Външният им облик е семитски, езикът особена лингва от арабски, персийски и тюркски думи. По същия начин тракийска Дакия се превръща в романизирана Румъния. Ако не знаем от какво страдаме, не можем резултатно да то излекуваме. Тривиалният принцип е "шерше ла фам", търси жената. В случая с Иван Асен е жената. Но в общия случай е търси семита. Добротата ни позволи внедряването на чужда генетика в рода ни. Това, надявам се да не е унищожило до край народа ни. Въпроса е как да се отърсим от тази семитска зависимост. А тя е повсеместна, от религията, през управлението до банковата система страната ни е управлявана от семити, както преди така и сега. Има решение, което на някои няма да се хареса, а други ще говорят за общочовешки ценности, въпреки, че народа изчезва. Трябва поне 80% да искаме и да можем да извършим това лечение. В противен случай за България ще се говори само като за географска област. Гордиевият възел може да се разплете и като се съсече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но нали знаете, че който меч вади от меч умира.

   Аз лично виждам друго разрешение - всеки да работи върху собственото си осъвършенстване, а и да не е безучастен по отношение на проблемите на ближните. Когато и индивидът е силен, и обществото обединено, нито паразитите, нито хищниците могат да навредят. Те няма да изчезнат, но няма и да определят съдбата ни.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, да, Вие сте пацифист. Това е хубаво, но не дава резултат. Посочвате пословицата, "който меч вади от меч умира". Но на България е изваден отдавна меч и тя бавно умира, въпреки, че на два пъти излезе от реанимацията. За това аз ще Ви предложа друго, това, което го има в семитската книга-"библия". С каквато мера мерите с такава ще ви отмерят. Отдавна е дошло времето да извадим меча. И това не е само оръжието. Има много невоенни дейности по които трябва активно да се водят битки. Един случаен пример, Изложбата на тракийските съкровища в парижкия Лувър. Трябва ясно да се покаже, че това са нашите предци, както смело го е заявил Йоаница, княз Калоян на папския унций.. Не да се споменава Атина, влиянието на гръцката култура и подобни несъстоятелни изказвания, едното от които беше на Бойко Борисов за трите културни течения в българската история. Не може де се очаква от етнически турчин, министър на културата на България да работи по тези въпроси. И Анкара има претенции за наследник на траките. Виждате, че държавата липсва. Поголовно поражение на всички фронтове. Имаме силна индивидуалност, но за съжаление обществото ни винаги е било разединено. Няма дори 40% сходни мнения. Може би, това е генетиката ни и тя е определяща за изчезване на етноса. Но тук не малка роля играят и чуждите осведомителни централи, наричани днес национални и български. За това, дори и с риск за грешка, трябва да застанем зад някоя патриотична обществена организация. Да преценим, кои са наши братя, кои са наши приятели, кой би ни подкрепил. Да създадем независима народна държава. Да, враговете са много и разполагат с всички съвременни средства, от военни до обществено-психологически, с които да доунищожат българите. Нямаме избор, освен да намерим правилното решение. Все някога трябва да приемем битката за собственото си оцеляване.

   Изтриване
  3. Битката за оцеляването на България е започната. Първо народът ни трябва да си върне самочувствието, което заслужава. Следва пробуждането на любовта към ближния. Ако имаме самочувствие и се подкрепяме един друг, вече няма как да ни делят и мачкат.

   Изтриване
  4. Тези цитати, които вие публикувате във Вашата статия, трябва да бъдат изучавани в часовете по Родинознание или както там се казват подобните предмети на учениците. "Бай Ганьо" може да е прекрасен роман, но колко хора от "масовката" могат да четат между редовете, колко хора биха възприели този роман като умение на българина да се самоиронизира!? Опростяването е всеобщо сред сегашната младеж. Да, има изключения и те не са малко, но това не ни помага в момента.

   Изтриване
  5. Опростяването е масово явление след младежда на цяла Европа, при нас даже все още бива. Опростяването не е естествено явление, а добре дирижиран процес, който за щастие може да се спре. Ако човек знае, че е болен от нещо, ще предприеме и мерки да се излекува. У нас лечението вече започна.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен говори по начина по който говорят повечето наши съграждани. Разбираемо е, хората се чувстват в безизходица, като че някой друг решава вместо тях. И чакат да се хванат за някаква сламка на надежда. Целият пъткойто трябва да се измине до успеха обаче не може никой да ти го разкаже. Вселенски закон е да се дава само посока и дасе разкрива малко по малко правилната пътека.Има толкова много неща които човек може да направи дори в този мизерен момент. На първо място да спрем да продаваме земята на дядовците си а да я пазим наша собственост! Който не може да я обработва може да я даде под аренда. Пазете селските си къщи и имоти, та дори да са порутени до земята , те са такова богатство че няма думи да се опише. Запишете децата си на народни танци, това възпитава духа неимоверно. Просто, ефективно и безплатно. Но резултата няма да се забави.

   България е бедна страна, ала хората не виждат това колко много ни е предпазило. Погледнете, Европа се наводни от всякаква паплач която носи само разруха по пътя си. Агресивно и настоятелно. Върха на процес протичащ от десетки години.Защо не искт да остават у нас? Защото при нас няма помощи, не сме развита държава и избора им се свежда до това или да мизерстват или да хванат мотиката. Европейците са изгубили бойния си дух, жалко е и тъжно. Те стават все по-чувствителни и слабохарактерни.Това което у нас се смята за проява на твърд характер при тях е недопустимо обидно асоциално поведение. Няма казарма, няма мъже на място, дори истинските жени са на изчезване. Не бих искала това да ни се случи и на нас.

   Изтриване
  7. Не вярвам да я докараме до положението на западноевропейците, ние сме от друго тесто. Верно е, че не са малко тези, които са се поддали на чуждо влияние, но такива явления ги има откакто свят светува. Ние ще се върнем към корените си и истинския си характер.

   Изтриване
 2. Превъзходна статия. Моите поздравления за нея, г-н Серафимов. Ето такива уроци трябва да има в учебниците ни по история.
  Не знам докога казионните историци ще продължават да пренебрегват фактите и да се опитват да ни заблуждават. В именника на Българските владетели е написано ясно и категорично - "Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз.Същото и досега." Още преди повече от 1300 години нашите деди са написали ясно и категорично кога е основана държавата с име България в нашите земи- 515 години преди 680 г. от н.е.когато Аспарух е пресякъл Дунав, т.е. 165 год. от н.е., когато е антиримското въстание на Траките. И ясно се посочва къде е била тази държава - от другата страна на Дунав, а не от другата страна на Черно море, както се опитват да ни убеждават професори с партийни дипломи.
  Относно коментара на Анонимен21 април 2015 г., 21:13 бих казал - лесно е да търсиш вината в други и да отдаваш проблемите си на някакъв световен заговор. България ще стане отново силна и велика когато намерим сили да погледнем в себе си, когато признаем своите грешки и когато излезнем от това безкрайно хленчене как другите са виновни за нашите проблеми и най-накрая приемем че бъдещето ни е в нашите ръце. Аз съм оптимист и вярвам че това ще се случи в близките години.
  И накрая, понеже се интересувам от историята на Хетите и връзките им са нашите деди - има ли данни Траки да са участвали в създаването на Хетската държава? Контактите между двата народа са забележителни в едно отношение - те никога не са воювали помежду си. Преди няколко месеца гледах документален филм за Троя, в който се коментираха за два известни похода на Хетите към града, при които археолозите не констатират никакви разрушения на населени места по пътя на армията им. От това те заключават че хетската армия е отивала на помощ, а не на завоевание.
  Ето какво казват в руската укипедия за Хетите - Прародиной хеттов были предположительно Балканы, которые они покинули в конце III тыс. до н. э. / Предполага се че прародината на Хетите са Балканите, които те са напуснали в края на трето хилядолетие преди н. е./ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янков, не зная дали траките са участвали в изграждането на хетската държава, но със сигурност са били съюзници на хетите. Хетите почитат тракийските богове Яриш-Арес и Епат- Епта, съществуват също лични имена употребявани както от хети, така и от траки, това са Атес, Атас, Татас, Телепину (Телеф).

   Възможно е приятелството между траки и хети да е започнало още на Балканите. Евентуално изследване на ДНК от скелетни останки на хети би могло да хвърли повече светлина по въпроса.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Уважаеми господине от 22 април 2015 г., 0:18, аз съм този за когото пишете, "Относно коментара на Анонимен21 април 2015 г., 21:13 бих казал - лесно е да търсиш вината в други и да отдаваш проблемите си на някакъв световен заговор. България ще стане отново силна и велика когато намерим сили да погледнем в себе си, когато признаем своите грешки и когато излезнем от това безкрайно хленчене как другите са виновни за нашите проблеми и най-накрая приемем че бъдещето ни е в нашите ръце. Аз съм оптимист и вярвам че това ще се случи в близките години." Вие сте написали само пожелания. Не споменавате конкретни действия за това как "България ще стане отново силна и велика". Има хубава българска поговорка, нивата не иска молитва, а иска мотика. Обаче имате вяра, "вярата в утрешния ден". Необходимо е да разберем къде сме грешили и грешим в продължение на векове и след като поставим диагнозата да предприемем активно лечение. Но за това е нужно да се влезе в битка, битка не само военна но на всички фронтове. Само с оптимизъм и вяра нещата няма да се променят в необходимото за нас, имам предвид България и българите, направление. Не мога да разбера следното нещо което сте написали "лесно е да търсиш вината в други и да отдаваш проблемите си на някакъв световен заговор". След като приемате определянето на диагнозата за неблагоприятните последствия за България като търсене на вина у други и сте готови да се прегръщате и действате с враговете на България, като закономерност идва Вашато заявление " Аз съм оптимист и вярвам че това ще се случи в близките години". Това са само думи които нямат стойност и не означават нищо. Добре сте усвоили самитския начин на изразяване. С такива като Вас, не можем да изградим самостоятелна и силна България.

   Изтриване
 3. Адмирации!Патриотична статия,наистина достойна за учебниците.В тази връзка имам въпрос към четящите и пишещите в този блог: До колкото си спомням,още преди около година и половина председателствуващите БГ Парламент - Михаил Миков,Мая Манолова/БСП/и др.се заклеха пред обществеността,че ТЮРКСКИЯТ ПРОИЗХОД на българската нация ще бъде премахнат от официалните сайтове на РБ.Някой има ли инфо- докъде се стигна по този въпрос?И ако парламентаристите ни наистина са изпълнили обещанието си,то каква е новата официална версия и т.н.???-Благодаря предварително!Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 4. А,Веда Словена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли направили опит да се изразите по-ясно?

   Изтриване
  2. http://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-near-eastern-world/alexander-in-the-east/

   Изтриване
 5. Аз не зная да има промяна в положителна насока, дано да се лъжа.

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте, може ли малко повече информация за картата която сте публикували. Бих искал да наема художник за да я нарисува и да я поставя в офиса ми. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дал съм линк от къде е свалено изображението на картата. Това е файл от Уикипедия.

   Изтриване
 7. Нещо взех да се обърквам,как след като траките са толкова неустрашими войни са буквално прегазвани от перси, които създават свои сатрапии на Балканите, келти, които създават свое царство по нашите земи, бита са и от римляни. Истината е далеч по - различна. Тези племена познати като траки са анархистични и не познават силната ценрализирана държава. Фактите са факти ! И ако Вие смятате траките за ваши деди то други хора смятат българите за свои деди, а траки и българи са два коренно различни народа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво е човек преди да прави изводи да попрочете малко и да се задълбочи в подробностите.

   1. Персите са определени като най-женственият народ на Азия, това, че Александър Велики ги смачква с доста по-малка армия е ярко доказателство за това.

   2. Самите перси ползват други народи, които да се бият за тях - нещо подло и напълно лишено от мъжество. Персите покоряват постепенно околните народи и карат подчинените хора да се бият с друг.

   3. Персите подчиняват само малка част от Тракия и то за толкова кратко време, че не са се наложили топоними и хидроними.

   4. Ето как стои въпроса с келтите. Те също подчиняват малка част от Тракия за около 70 години, след това траките смазват съкрушително келтското царство.

   5. Да се наречат траките анархистични и не позваващи силната централизирана държава е смешно.

   - Траките имат монументали сгради векове преди римляните.

   - Траките има монументални надписи векове преди римляните. Става дума за надписа от Ситово, надписите от Сакар Планина и стотиците надписи от Фригия.

   - В микенската епиграфика за първи път титлата ванакатело-цар е употребена за човек с тракийското име Одрис - 14-13 век преди Христа.

   - Векове по-късно, в средата на 5 век преди Христа Тукидид свидетелства, че по отношение на власт и сила Одриското Царство няма равно в Европа. По това време Рим е село със сламени колиби, а римляните едва са се отскубнали от властта на отруските.

   Българи е название на същия народ, който Омир, Херодот и др. наричат траки. Генетиката доказа това, а който отрича, или е слабо осведомен, или си заравя главата в пясъка.

   Изтриване
  2. Кои източници твърдят че персите имат огромно числено превъзходство над армията на Александър ? Ако трябва да се доверяваме само на гръко - римските извори то трябва да повярваме и на сведенията че 300 спартанци побеждават многомилионната персийска армия. Факт е че Ксеркс превзема Тракия без особени проблеми. Дарий бие без особени трудности гетите, а повечето тракийски племена му се подчиняват дори без да опитат съпротива !

   Изтриване
  3. Нещо Ви куца историята анонимни господине. Тристата спартанци не побеждават персите, а са избити от тях. Атина е разграбена и опожарена. Прочее спартанците не са били триста, а между 10 000 и 12 000. Павзаний е дал доста подробно описание на броя на различните контингенти.

   Нито Ксеркс, нито Дарий покоряват цяла Тракия, подчинена е само една малка част и то за кратко време.

   За сметка на това Александър Велики покорява цяла Персия със своята войска от траки и македонци.

   Изтриване
 8. http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=7163 Ето,официално Аспарух вече е българин,а не тонгуз!Стъпката може да е дребна и незначителна,но поне е в правилната посока,според мен!?

  ОтговорИзтриване
 9. Атанас Емилов Лазаров23 април 2015 г., 16:12

  http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=7163 Ето,официално Аспарух вече е българин,а не тунгуз!!!Крачката може да е плаха и незначителна,защото това бе ясно на всеки мислещ човек мн.отдавна,но поне е в правилната посока.Дано доживеем и по радикални промени в представителната ни История!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, крачката е наистина плаха, но поне е в добра посока.

   Изтриване
  2. Премахването на израза "народ от тюркски произход" от сайта на Министерството на външните работи не е нито крачка, нито стъпка(в каквато и да е посока) направена от съзнателни същества, след като са оставили титлата хан, с която титулуват Аспарух. Тия хора упорито не искат да вденат, че никога и никъде не е засвидетелствана такава титла за български владетели. Единствено за Омуртаг, Маламир и Крум откриваме "канасубиги" и никакъв "хан". Според същият сайт на територията на днешна Североизточна България Аспарух заселва "прабългарите". А това, че векове преди Аспарух българите водят битки отсам Дунава срещу Константинопол, сигурно за шушумигите от Външно няма никакво значение. Това, че Виталиан води българи от земите на днешен Шумен срещу император Анастасий 160 години преди Аспарух, на умниците от Външно не им говори нищо...Кръв нямам като им чета небивалиците

   kansandilh

   Изтриване
  3. Kansandilh, аз се удивявам на съвестта на хората, които поддържат небивалиците, как спят нощем тези индивиди за мен е загадка.

   Виталиан не просто води българи против римската армия, по негово време, повече от век и половина преди Аспарух земята ни е наречена Провинция България. Два века по рано Св. Йероним пише - Mesia hec et Vulgaria - Мизия, или още България.

   Докога ще се продължава с поддържането на заблуди не зная...

   Изтриване
 10. С риск да бъдем сложени също в хора на антибългарската пропаганда, сме длъжни да кажем две неща:

  1. Изложбата в Лувъра е добра, хубаво е, че я има, браво. Това обаче не е събитието, което ще преобърне политическия и културния живот на страната; българската култура няма да се дели на два периода - преди и след изложбата в Лувъра. Златните предмети от преди няколко хиляди години няма да направят нищо за живота ни сега. Той пак ще бъде такъв, какъвто си го направим.

  2. Поведението на културния министър е неприемливо. Инициативата с изложбата може и да е правилна, но обясненията и изказванията му трябва да са съобразени с това, че той представлява държавна институция. Предполага се, че в такива случаи с поведението си трябва да дава положителен пример, да учи на умереност и цивилизованост.

  Древните траки, казват, се отличавали от останалите антични народи с една особена черта - освен че са имали корумпирани царе, техните племена са разкъсвани от вътрешни конфликти. Това в крайна сметка е довело и до изчезването им, защото те не са били способни да се обединят, за да решат общите си проблеми. Три-четири хилядолетия по-късно изложбата на тракийското изкуство в двореца Лувър показа, че не сме напреднали особено в обществената еволюция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни страхливецо, ти си и плагиат, преписал си коментара си от capital.bg! Не заслужаваш внимание.
   Димитров -Д3

   Изтриване
 11. До объркания г-н Анонимен от по-горе:След като не си съгласен,че траките са българи и обратно,откъде смяташ,че дойдоха тези твои "българи",откъде изведнъж се пръкнаха на историческата сцена??От Памир,Алтай,Кавказ,Иран,извънземните ли ги спуснаха или си искаш Тангра и кривокраката монголска ордичка?Я стига,моля ти се!Павел казва-чети и се образовай!Аз ще добавя-и мисли,мисли с главата си!Да Персия,Елада и Рим са огромни империи,но всичко постигнато от тях/вкл.и прехвалената им "демокрация"/ е с цената на мъките,сълзите и страданията на милиони хора.Те вмениха на човека РОБСТВОТО,от което дори съвременния свят не се е освободил напълно.Единствено гордият тракиец/българин/Спартак дръзна да се опълчи на злото и умря в името на един справедлив живот.Горд съм да се нарека негов потомък!Не е вярно,че траките са били нихилисти и анархисти,защото не създават огромна РОБОВЛАДЕЛСКА "централизирана"империя.Може би величието им се състои точно в това!А ти,сънароднико,поддаваш на манипулациите,които са започнали още с акустирането на Данайците/африкано-семитски мелези/на тракийският бряг и продължават и до днес.Павел ти дава фактологии,библиографии,купища източници и доказателства,човека ти цитира Тукидид-най-великия елински историк.Ами ,че Тукидид си е чист тракиец,човече.Фамилиата му е притежавала златни мини в земите на т.нар.днешна Македония,тук е написал"Пелолонеските войни"!!Знай,че като отричаш хора като Павел,в крайна сметка отричаш и Апостолите на българската свобода/Раковски,Левски,Ботев,Каравелов.../които още преди 200г.,все още роби, вкупом застанаха на автохтонна позиция и единодушно провидяха Истината за българският корен!!Затова,скъпи сънароднико,не се инати-чети и се образовай,ама и мисли,мисли трезво и логически! - Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абе Павел да не е пророк проповядващ единствената истина? Ако само от неговия блог се образовате... Чети коментарите към 2-3 теми назад. Писал съм откъде са българите и защо нямат нищо общо с траките, тангрите и извънземните дето ви се въртят в главите и ги свързвате с българите.
   Българин! (Не тракиец!)

   Изтриване
 12. Браво, г-н Серафимов! Браво, г-н Лазаров! Дано доживеем децата и внуците ни с гордост да учат в училище истинската българска история! Иначе ще им я преподаваме апокрифно у дома и ще ги научим да мислят, а не да вярват сляпо на безумни, макар и официализирани твърдения! Така те като пораснат ще имат възможност да направят промяната! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 13. Виждам, че сте намерили за себе си истината за “българите”, но за днешните, които само носят това име. За тях и тракийското наследство което продължава да им тежи няма да споря. За истинските българи създали държавата и дали името и обаче сте далече от истината.
  Конкретно по статията. Освен тракийския нарцисизъм, избирателност на факти и манипулация ли наблюдаваме? Къде са и географски тия “наши” земи според Йордан? Сравнете (Iord. De Orig. 44) и (Iord. De Orig. 47). ГОти, гЕти или скити? На Йордан му е толкова мътна историята и такива компилации прави, че трябва да се чете с анализ и разбиране. За него всички са гОти, както за вас всички са траки.
  За VIIIв. не знам какво и кой е писал, но преди това покрай Кадеш определено никой нищо не е чувал за българи.
  За траките на Александър Македонски откъде е информацията? Пропускам без коментар твърдението: “Без траките никой нямаше да знае за Александър Велики и неговите походи в Азия”.
  Костобоките спадат към гетите според някои, според други са по-скоро към готите, а и като се има предвид, че плячкосват империята съвместно с германите – маркомани и квади е по-вероятно второто.
  За кой точно мост при Аврелиан става дума? Източник?
  Още малко за траките през средновековието. Във втората, а и първата българска държави е факт, че градове южно от Хемус, а там е заварено тракийско население, отварят портите и вдигат байряка според победителя. Не може да се говори за утвърдено българско народно самосъзнание в Тракия, но се обяснява националния нихилизъм на днешните “българи”. Българите е трябвало да се борят на два фронта срещу траките за да опазват българската държавата – вътрешен и външен на елинизираните и романизирани траки/ромеи.
  Не е имало и масова народна съпротива срещу турците. Разпокъсаната държава между отделни царчета отново напомня на тракийските държавици. Дори приемането на исляма не е било винаги насилствено, а в много случаи от икономически интерес. Не знам какъв процент от турчеещите се НЕ са местно население, но се продължава целенасочено поддържане на заблудата за произхода им. Народното самосъзнание и преди е било на много ниско ниво, и сега сме пак на този хал. Тракийско наследство?
  Може и да е черногледо, но каква пробългарска политика искаме при недостиг на българи в тая държава. Но пък траки – дал господ!
  Българин! (Не тракиец!)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни криещ се под името Атеас! Ако постоянно трябва да ти давам извори за елементари неща няма да ми остане време да вечерям. Преди да тръгнеш да дискутираш по дадена тема вземи и попрочети, но не по диагонал, а сериозно, води си бележки, сравнявай, проверявай.

   Прочее, Българин има право да се нарече само един смел човек, а не анонимен боящ се да се представи.

   Изтриване
  2. Правилно становище. За сегашния етап повече не е нужно.

   Изтриване
 14. Точно така г-не!Авторът на този блог г-н Серафимов е абсолютно прав като казва,че помощ едва ли ще дойде отнякъде.Явно трябва като барон Мюнхаузен сами да се изтеглим за косите си от блатото.Особено като гледам какво сътвотряват в момента нашите държавни мъже,нашите избранници и посланници в Лувъра,направо ме избива на гняв и отчаяние.Смятам,че се изпуска един много удобен момент за генерална промяна на бълг.официална История,да се отървем от лъжите и чуждите манипулации в нея,момент в който бихме могли да си вземем своето/Спароток/,съответно да оставим на децата си една България,с която да се гордеят.Защо удобен: 1.Главният,не само според мен меко казано "опонент"на бълг.ист.истина-Русия е в дълбока изолация от целия цивилизован и свободомислещ свят,заради грубото и вулгарно анексиране на Кримския полуостров-една също така българска светиня.2.Гърция-един отколешен асимилатор и манипулатор на бълг.история също е на колене.3.Останалите Балкански държави-Сърбия,Македония и пр.разчитат на нашия глас за ЕС.4.С Румъния сме в добри съседски отнашения.5.Навременна грандиозна тракийска изложба в Лувъра.6.Активизиране на родолюбивите българи извън страната-напр.честването на В.Левски в Струмица и др.За сега действията/т.е.бездийствието/на официална България в посока на някакви положителни промени са нулеви!Явно с посткомунисти,безродници и шарлатани начело на държавата тъй необходимите реформи/вкл.в областта на историческото познание/просто няма да се случат.Максимата на скромния,учен и трудолюбив българин "Абе,аз ще правя каквото трябва-пък да става каквото ще!"25 год.също не дава резултат.Прав сте,че за възпитаването на децата и младите на училището не може да се разчита,но домашното,както казвате"апокрифно"възпитание е голяма сила.Затова предлагам,не-настоявам,четете и запознайте децата си с прекрасните статии на П.Серафимов,запозайте ги с родолюбивите идеи на Апостолите от Възраждането и със светлите български умове като Гинчев,Ценов,Чилингиров и др.големи бълг.учени поставени в жестока и незаслужена изолация от господстващото вече над 100 г. лъжливо и зловредно Статукво на официалната ни История.Категорично не съм съгласен,обаче,че трябва да вменяваме на децата си и бъдещите поколения българи бремето на тежките промени,след като самите ние днес осъзнаваме тяхната необходимост!Не зная какво точно трябва да направим ние възрастните днес,но повече така не може!!Трябва да намерим някакъв начин-още сега!Най-малкото,може би,трябва за в бъдеще много да внимаваме как и за кого гласуваме!!! Поздрави

  ОтговорИзтриване
 15. Вечеряхте ли вече? Имах конкретни елементарни въпроси на които не е лошо да отговорите, защото иначе може да останат съмнения у околните. Предполагам, че след като сте започнали да пишете блог, не очаквате да ви четат само такива които ви се възхищават и няма да има критики. Не се заяждам за да се правя на интересен, но не споделям теориите ви, както и идеята за отричането на българското за сметка на тракийското. Това е поредното течение изкривяващо и ограбващо историята на Българите, както тюркската и на измислените “славяни”. За четенето, бъдете сигурен, че чета. Няма да споря дали е по диагонал, но пък е от години и мога да събера 2+2. Нещата достатъчно добре изкристализират при този обем от данни с които вече всички разполагаме и не могат повече да се укриват.

  Какви източници например е ползвал Нютон когато е писал в “Ten Kingdoms represented by the ten horns of the fourth Beast” следното за Ломбардите: “By their wars, first with the Vandals, and then with the Bulgarians, a Scythian nation so called from the river Volga whence they came; it appears that even in those days they were a kingdom not contemptible.”
  Превеждам: ” С войните си първо с Вандалите, а след това с Българите – СКИТСКА нация, така нареченени на река Волга откъдето идват...”, но това е било сигурно защото тогава е нямало как да прочете тракийската ви теория.

  Кое е важно – името или какво се казва? Нарочно пиша и ще продължавам полуанонимно, а и Атей е добър псевдоним и с нарочно търсен ефект. Нещо като Спароток ;) Когато пишете със своето име считате ли, че се променя смисълът на казаното и става ли то по-истинско?

  Българин! (Не Тракиец!)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни, критиката е нещо много полезно, но на критика е способен само човек със знания, а не такъв, на когото му липсват такива.

   Човекът със слаба подготовка е скептик, той се съмнява, отрича, но съмнението и отрицанието не са критика, не могат и да бъдат.

   Що се касае до скитите, ще насоча вниманието Ви към следните факти, с които явно не сте запознат:

   1. Според Стефан Византийски скитите са тракийски народ.

   2. За роднинство между траки и скити споменава също Дион Касий, който твърди, че даките са клон на скитите.

   3. Страбон определя сарматите като част от скитите, а същите тези сармати Прокопий Цезарийски причислява към гетите.

   4. Пак Страбон определя саките като източни скити, но още по времето на Аристофан гърците знаят, че саките са траки.

   5. Херодот причислява масагетите към скитската общност, а Йордан споделя, че масагетите са гети, че Томи в Добруджа е основан от Томира - царица на масагетите.

   6. Херодот локализира сигините на север от Дунава, от делтата, та чак до земите на венетите в Адриатика. Херодот добавя, че сигините са колонисти на мидийците. До тук добре, но в територията на сигините няма ирански топоними и хидроними, за сметка на това има тракийски.

   7. В ирландските предания се споменава за идване на народ болги от Тракия по времето на Кир Велики - VI век преди Христа. Потвърждение, че това е истина получаваме от факта, че като благородници от групата на болгите са посочени Умор, Гостен, Телчиу. Потвърждение се получава и от областта на археологията, в средата на първо хилядолетие преди Христа на територията на Ирландия се появяват оръжия и сечива, които са типични за Балканите.

   Та драги ми анонимни, преди да решиш, че си в състояние да критикуваш, не е зле да се запознаеш с историческите извори, които са неудобни на поддръжниците на иранската теза за произхода на старите българи :)

   Изтриване
  2. Драги ми Велики Историко, предавам се – траките са живели от Китай та до Атлантика на запад. Само дето съвременниците им поради своята неукост не са ги разпознавали като такива, защото го е нямало тогава Серафимов да ги просвещава. Гръцките колонисти търгуват и с траките, и с други племена, но незнайно защо ги разграничават. Херодот също поради своята неосведоменост, като съвременник, пише за някакви скити и ги разполага северно от Черно море между Дунав и Дон, пише и за савромати и НИТО ЕДИН ПЪТ НЕ ГИ НАРИЧА ТРАКИ, но пък за траките май той беше писал: „Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват. Тъй като това обаче е невъзможно и със сигурност никога няма да бъде постигнато от тях, те са слаби. Във всяка отделна племенна област, те носят отделно име, но нравите и обичаите им са едни и същи. Изключение от това правило правят само гетите, травсите и племената, които живеят на север от крестоните” (Hdt, V, 3)
   Значи ако мислим логично и се водим по него като техен съвременник, траките са най-многобройним, но пък НЕ живеят северно от Черно море защото там разполага скитите, а след тях савроматите.
   Може ли малко разяснение и източници по втората част на твърдението: “Пак Страбон определя саките като източни скити, но още по времето на Аристофан гърците знаят, че саките са траки.(?)” Отново ви питам за източник, а дотук не сте ми дали нищо по това за което ви питах преди. Просветете нас неуките откъде ги четете тези неща да ги прочетем и ние.:)
   За Ирландия не знам, но пък Алеко Консатнинов беше писал в пътеписа за Америка, че чергите на индианците са досущ като българските. Пропуснали сте този факт, а въз основа на него може да разширим ареала на траките около Земята до на изток от Китай. ;)
   Обещавам да се запозная и с други източници, ОСВЕН ВАС, неудобни за подръжниците на иранската теза, веднага щом ми ги разкриете. А вие кога ще престанете да игнорирате или изопачавате източници неудобни за тракийската ви теза?
   Между другото, тази тракийска теза да не е някаква американо-европейска директива? Да няма политически елемент в тази теория? Питам проста така, невинно. Нали вече не сме от лагера на руснаците и съответно славяни, не сме и не щем да сме тюрки, пази боже пък да сме ирански муджахидини.

   Българин! (Не тракиец!)

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Драги ми анонимни, когато четеш книгата на Мелюкова, обърни внимание на следната глава - Фракийские элементы в предскифских культурах степи и лесостепи северного причерноморья :)

   http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/3


   Не е грях човек да не знае нещо, грехота е да отричаш истината след като си се запознал с нея.

   Изтриване
  5. Драги ми анонимни, представи в сбит вид най-важните аргументи на иранската теза, може да съм пропуснал нещо.

   Херодот е преминал през Тракия, не е извършвал етнологическо проучване, което е било възможно за Стефан Византийски, който ползва работи на автори писали преди него.

   Относно източника за тракийския произход на саките - Д. Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския Свят, Лик, София, 2010, с. 325 - Схолия към Аристофан, Птици, 31- а саките са тракийско племе.

   Съветвам те драги ми анонимни да попрочетеш за траките обитаващи земите на север от Черно Море

   ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
   Сергей Крыкин (THRACIA, 8, pp. 58-83, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988)

   http://groznijat.tripod.com/thrac/articles/north_pontus.htm


   THRACIAN CULTURE ON THE NORTH BLACK SEA LITTORAL UP TO THE 3rd CENTURY AD STUDIA THRACICA 13 m

   http://www.academia.edu/4847999/THRACIAN_CULTURE_ON_THE_NORTH_BLACK_SEA_LITTORAL_UP_TO_THE_3rd_CENTURY_AD_STUDIA_THRACICA_13_m

   Прочети и тази книжка - А.И.Мелюкова. Скифия и фракийский мир

   http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/


   Прочее, поизостанал си със сведенията за славяните. Руснаците са венети, които получават името славяни около 1000 години след като това име е споменато за първи път.

   Изтриване
  6. Колкото до “иранската” теория, първо трябва да се изясни защо е наречена така и защо се е решило, че посоката на движение е било от Иран, вместо към Иран, а може би и в двете през различни периоди? Защо скитите/траките/германите да са иранци вместо иранците да са скити/траки/германи с примес на друго население. Каква е била посоката и причините за движение на различните групи и раси, геологичните и климатичните периоди и фактори, и изобщо каква е причината за ясните различия и открояващите се региони според отделните групи и раси. Ако например Близкия изток се откроява като смесица на раси, то какво ни говори това, че от тази смесица произлизат и се оформят отделните групи или тя си е това което виждаме – контактна зона и смесване на различни групи. Или пък например Средна Азия като граница между бялата раса, китайци, индийци, иранци. Предполагам, че е най-малкото нелогично да речем да се говори, че от монголоидите населяващи я сега, се оформят бялата и жълтата раси и те тръгват към двата края на Евразия.
   Схващате ли насоката на това което имам предвид? Препочитам да вървим от началото към следствието, от по-старите към по-новите народи, да разглеждаме различията по-скоро като основа и първопричина, а не като резултат, ако нямат друго логично обяснение.
   Когато Херодот разграничава скити от траки, значи е било така, защото това е виждал.
   Когато Лъв Дякон пише за битката при Траянови врата: “Тогава малко остана да се подхлъзнат стъпките ми и да стана жертва на СКИТСКИЯ меч.”, то това означава, че говори за българите като за скити, а не като за траки и е имал някакво основание и знание поради по-близката си времева историческа позиция от вас.
   Когато хилядолетия по тези земи е имало траки без централизирана власт и държава в мащабите на следващата България и не се е чувало за българи, а след това около 5-ти, 6-ти век започва да се чува това име на народ живеещ в “скитските предели” и след това минава един Аспарух Дунава и прави държава България, а не Тракия бих се замисли много преди да твърдя, че българите са траки. Може би близки и познати поради контактите си като съседи, но не и едни и същи. Освен другото, това не е първата скитска държава южно от Дунав.
   И отново уговорката – Говорим за Българите основали държавата, а не за това което остава като народ “българи” преживели всевъзможни войни, нашествия и изтребление. В историята на държавите винаги има една група, която подчинява и води другите. Тя е тази която дава името и формира общата народност. Траките, ако така наричаме местните със събирателното гръцко наименование, са само неосъзнатия пълнеж на народността. Как е в Румъния, Турция, че и Гърция впрочем? И там имат големи тракийска етническа група. Не съм чувал да се пишат траки.
   Със сведенията за славяните не съм изостанал. Пиша ги навсякъде като “измислените славяни”, но явно или не четете внимателно, или отново се заяждаме на дребно като много добре схващате какво казвам – Руснаците имаха панславянската теза, като основа за обединение и влияние в региона.
   Благодаря за линковете. Ще ги прегледам.

   Изтриване
  7. Не е редно за се пренебрегват изворите, които не са удобни. Ирландските летописи локализират народ болги в Тракия през VI век преди Христа. В тези летописи са посочени и лични имена на болгите - Умор, Гостен, Телчиу, Дела. Имената са български, а и необичаните за Ирландия находки от средата на първо хилядолетие преди Христа имат прототип на Балканите. Всички тези нека показват, че може да се има доверие на сведението, че земите на юг от Дунава са обитавани от народ наречен болги повече от 1000 години преди Аспарух.

   Ще съм безкрайно благодарен, ако някой се наеме да ми обясни панславизма на германката София Августа Анхалт Цербст, позната като Екатерина Велика.

   Не се заяждам, просто всеки крещи панславизъм, но ми се струва, че твърде малко знаят какво изобщо означава това и дали германката Екатерина е използвала тази дума-

   Ще съм благодарен на подробни обяснения. Благодаря предварително!

   Изтриване
 16. "Древните траки, казват, се отличавали от останалите антични народи с една особена черта - освен че са имали корумпирани царе, техните племена са разкъсвани от вътрешни конфликти. Това в крайна сметка е довело и до изчезването им, защото те не са били способни да се обединят, за да решат общите си проблеми. Три-четири хилядолетия по-късно изложбата на тракийското изкуство в двореца Лувър показа, че не сме напреднали особено в обществената еволюция."
  Г-н Анонимен,
  Защо правите анализите си от днешна гледна точка за обществена еволюция и мерите с днешен аршин?
  Това което пишете, го пишат враговете на траките.Г-н Серафимов ви дава източниците, които ползва за анализите си.
  Мен ме дразни факта че не искате да четете и мислите в 21 - ви век.Значи признавате българите които днес се състоят от мизи , траки , македонци....Не признавате че в различните епохи според това което племе е най развито са се именували по различен начин? Та в този ред на елементарни мисли , тракийците не са българи според вас , така ли, щото нямали държава имали някакви мижави държавици разбираш ли?Само се замислете днес на къде върви света? Точно като преди 2000 години. Раздробяване на отделни мижави държавици в една империя ЕС. . Неминуемо ще се стигне до обединение на регионално ниво.Пресен пример от тия дни. Региона се казва Крайова,Има ли такъв народа? Крайовчани, а? Какви са тия хора ? Българи , сърби, румънци. Ха погледни генетично кои са най много? Тази култура която излиза от недрата на земята съсредоточена по нашите земи е белег е тук е имало едно общо на Балканите Точно при това общо е разцъфтяла тая култура.Тя не е изчезнала в небитието. Изчезнали са я само от паметта. И кои са я изчезнали , някакви велики държави ли? Не , някакви си градове държави Атина, Спарта ,Рим, нали?"Великите" империи кръстени на един град. Та какви са били хората? Някакви си императори , тракиец, мизиец, Александър е Македонски нали?Що не са го кръстили Елински? Що си мисля че човек е на земята на която се е родил и която го е хранила? Такива са и всичките тракийски родове.
  Тракия я има ама няма траки, според вас , нали. Ами няма логика. Хич човек да не е прочел и една книга и да е неграмотен.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
 17. Да,приятелю,Рорик!Подобни логични неща исках да обясня и аз на българина/но не-тракиец/Атей,защото явно го мори някакво информационно затъмнение.Чуди се човека,що за пророк е тоя Спароток,що за шаман е,та успява да ни омагьосва с тази своя тракомания!?Ами да вземем да му обясним,защо следим точно този блог-аз лично вече вечерях,така че нямам проблем.Виж какво,момче,тук не става въпрос за някакво сляпо одобрение или просто харесване,симпатии или предпочитания.Става въпрос за следното:Има една Истина,една Идея,ще я нарека "теза",която още преди 200год.се изповядва от българските Възрожденци.След Освобождението и първите 10-летия на ХХ век тази теза се подлага на щателна критика и систематичен научен анализ от редица водещи български историци,завършили и специализирали в големите Европейски академии.В резултат на научните изследвания и натрупаните доказателства тази Теза прерастна в стройна,научно обоснована,фундаментална историческа теория,която се нарича " ТЕОРИЯ ЗА МЕСТНИЯ,БАЛКАНСКИ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ "

  ОтговорИзтриване
 18. Сигурно знаеш,че поради редица ужасни външни и вътрешни фактори,през онези бурни години на българина му беше наложена една друга измислена,измамна,не бих я нарекъл теория,а "Зловредната линия Иречек/Златарски",която за съжаление господства в БАН и до днес-за Аспаруховата монголска банда, за Тангра,за славянските "морета" и т.н.Апогей на измамите бяха,разбира се,годините на Комунистическия режим.Към днешна дата измамите и заблудите в българското училище продължават.На това трябва да се сложи край!Именно затова следим този блог,защото ни предоставя един наистина обективен,непредубеден и необременен поглед в/у старата българска история.Стотиците и хиляди примери,доказателства,фактологии и пр.които ни представя Спароток в лекциите си водят неизбежно до научно обоснования логичен извод-потвърждава се МЕСТНИЯТ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ!!! А не дали това или онова ни се иска или не ни се иска!!Ти,Атей,не искаш да бъдем траки?Ами тогава го кажи балканци,балканджии,дунавски народи или друго.Не-ти искаш да бъдем скити/защото така бил казал Нютон/Добре!Нещо като "не врат,ами-шия"както мъдро казва народа

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, скитите са също балкански народ. Страбон свидетелства, че в дълбока древност гърците наричали всички свои северни съседи с общото име скити, т.е. траките също са наричани скити. Това е така защото през Бронзовата епоха някои от балканските племена все още са скитали, както впрочем са правили по това време гърците, келтите, германите.

   В самата Скития най-ранната керамика е от тракийски тип, по принцип още от 6-5 хилядолетие преди Христа в Тракия и Черноморските степи живеят едни и същи хора.

   Изтриване
 19. Апропо,този скитски цар Атей не беше ли ликвидиран от "гръка" Филип /Македонеца/-нещо такова ми се върти,бащата на другия "грък"Александър,де.Та,като пловдивчанин винаги съм чудил на този меко казано странен "грък"Филип-македонският цар.Първо-изобретява и организира страховитата Македонска фаланга,после-с нея превзема и изпепелява почти цялата си "родина" Елада.После пък,харчейки огромни усилия,средства и ресурси взе че пльосна разскошната си столица Филипопол/Пулпудева/точно насред враждебната за гърците Тракия,точно в сърцето на "дивите,необуздани" Тракийски народи!!!???И този негов"гръцки" град не само че оцеля насред тракийските главорези,ами взе че процъфтя и то за много векове напред???Междувремнно,този странен"грък"Филип Македонски взема че се ожени за една тракийска принцеса/ист.факт/.И така тези двама "елини"взеха та си родиха едно малко "елинче"и го кръстиха Александър!!Като порасна този Александър,взе че стана един голям и страшен Грък....Еее.че хубаво стана,бе!Кво шъ каиш,Атей??Пък и някак логически звучи,а???До тука го ундурдисахме!Продължавам:Та,този Велик Грък Александър имал един биограф-летописец/от тия дето описват кланетата/май Ксенофонт се казваше- той пък бил Вилик историк.За него лично много малко се знае.Естествено че е "грък"-какъв друг би могъл да бъде?!?!Само дето нещо много си падал по конете,направо бил вманиачен по тях,непрекъснато яздел насам-натам като луд!!??Представяш ли си,Атей-грък на кон!?Ами,че това си е направо гротесткна ситуация!-май се отнася и за Александър! Какво,не ти ли харесва"логическият"ми разказ?Защо?Аз никъде не съм споменал и думичка за траките!И откъде накъде-та тия всичките са си "чистокръвни гърци"-нали!!??Е,щом не ти харесва-чао,че нещо много се заприказвахме.И да четеш,нали казваш,че четеш!Чети,ама чети Чилингиров-много е готин!Ако нещо ти е труден материала в Ю-ТУБ има едни филмчета с него,направо ще ти светне пред очите!Хайде,до скоро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, анонимният си е избрал псевдоним Атей, но точно това име е свидетелство за роднинството между траки и скити. Атей, Атиа, Атес, Атюс са тракийски имена :)

   Името на скитския цар Идантирс пък показва връзка с тракийския теоним Ида.

   Изтриване
 20. Г-н Серафимов!Да Ви попитам-има ли нещо вярно според вас в,как да го кажа,каламбурата: ТРАК=ТУРАК=ТУРК и т.н.,или е поредната туркско-иранска манипулация?Или пък е вярна?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етнонимите тюрки и траки нямат нищо общо.

   Верно е, че сред траките има култ към бика-тура, но това не е единствения култ, а освен това, едрото животно се почита и от други народи.

   Изтриване
 21. Споделям: българите са в основата на човешката култура.
  Моля, погледнете:
  3.5.3.Турция - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html
  в е-страницата: www.za-balgarite.com
  Представител на български род с родов знак IYI е обединил 24 рода/племена в така нар. „тюркска общност“. Представител на български род с родов знак IYI- Осман І е създател на Османската държава.

  ОтговорИзтриване
 22. Здравейте . Първо искам да поздравя автора за прекрасния блог и за невероятните неща които прави. Аз не съм историк просто се интересувам много от истинската ни история ,а не тази която ни представят. Харесвам много хипотезата за тракийският ни произход , но доста неща не ми се връзват. Нали казват , че българите са богоизбраният народ не траките. Българин означава светъл , мъдър човек. Създали сме много държави по целия свят Където стъпят българите ,държава създават Балхара , Бактрия , град Булгар, Волжка България ,Стара Велика България, всички ентоними на България няма нищо никъде за Тракия. Тракийските владетели са били царе , нашите са били канове , нищо общо. Какво общо има богоизбрания род на владетелите ни Дуло с траките ? Може ли малко повече информация за Орендата , която е българска не тракийска . Българите сме имали колобри , тракийските жреци така ли са се наричали ? Още веднъж казвам не съм историк и нямам за цел да засегна или да опонирам на някой , просто тези въпроси не са ми ясни а в този блог мисля , че има хора които могаг да отговарят на тях. Благодаря ви предварително и ви желая лека вечер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаете ли какво е Оренда? Смятате, че българите са индианци ирокези от Северна Америка ли?

   The Iroquoian term ORENDA, like mana, designates a power that is inherent in numerous objects of nature but that does not have essential personification or animistic elements. Orenda, however, is not a collective omnipotence.

   http://www.britannica.com/EBchecked/topic/431779/orenda

   Изтриване
 23. Това което чета в отговора ви от 25 април 2015 г., 23:15 с нищо не ме убеждава, че траките са едно и също със скитите и българите. Не знам защо го давате като доказателство за фикс-идеята ви - тракийската теза. За различните древни култури е писано много. Не мога да се похваля, че мога да обсъждам свободно всичките. Няма да ги изброявам, но се говори за култури тъй като на този етап не могат да бъдат свързани с отделни племена, а още по-малко – народности. Затова са оформени териториално и са резултат на регионалните контакти. Траките идват много по-късно като понятие за започнали да се обособяват племена върху основата на преди същестуващи култури или като придошли външни групи. Това дори не е самоназвание, а обобщено име дадено от гърците на групите подобни по вид, нрави и начин на живот. Самите те са се наричали по различен начин и са се деляли едни от други. Вие вземате един конкретен момент от историческото развитие на конкретни европейци и искате да го наложите като предистория и история за всички. (“Адам е тракиец.” :) )
  За славяните май на Мавро Орбини трябва да сме благодарни. Това е Йордан-а на славяните. Чета го и се смея. Той пък издокарва и готите като славяни, а “славяни” го извежда от “славни”, а не от слово и “словене”, както го пишат първо нашите граматици. Нещо много логично и убедително по въпроса според мен може да се прочете в “ЗА СМИСЪЛА И ПРОИЗХОДА НА ТЕРМИНИТЕ “СЛОВЕНЕ, SKLAVOI И САКАЛИБИ”. Панславянизма идва като идея по време на руско-турските войни и си е претекст за “освобождаване” на “братята”.

  1. Значи не вярваме на съвременниците, а на Стефан който е ползвал работите на автори. Кои автори? Сигурни ли сме колко от нещата, дето не са му били много ясни, е уйдурдисал. Дадох ви пример с Йордан дето на една страница си противоречи в желанието си да докара своя теза.

  2.Схолия е коментар за пояснение. Дори да има нещо такова, защо неизвестният който го е писал да е авторитет, а Херодот не? А и Word-а не открива подобна препратка в превода който намерих. Не съм ги чел тези “Птици” и ще се заема по-подробно.

  3. ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ /Сергей Крыкин:
  ”Приступая к изучению реликтов фракийских этносов на территории Северного Причерноморья в античную эпоху, важно выявить основные этнодифференцирующие признаки, характерные для данного этнокультурного массива. Это необходимо, поскольку ФРАКИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ на сформировавшуюся на основе эллинской античную цивилизацию Северного Причерноморья ВСЕГДА БЫЛО ВТОРОСТЕПЕННЫМ ИЗ-ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПЕРЕВЕСА ПЛЕМЕН ИРАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.”

  4. THRACIAN CULTURE ON THE NORTH BLACK SEA LITTORAL UP TO THE 3rd CENTURY AD STUDIA THRACICA 13 m:
  “Очертана от Ал. Фол, понтийската територия на юг е отворена към Егея, а на изток и югоизток – към Пропонтида и Северозападна Мала Азия.20 На север тя безусловно прехвърля устието на р. Дунав и достига онези безименни предели, които едва след средата на VІІ в. пр. Хр. Ще бъдат наречени скитски земи, където се откриват дифузно разхвърляни анклави от ДВАТА ЕТНОСА – тракийски и скитски чак до територията на Боспорското царство, в което топонимията, хидронимията, антропониията и особено имената на царе свидетелстват за значително тракийско население със своя аристокрация.”

  5. А.И.Мелюкова. Скифия и фракийский мир:
  “В ТЕЧЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ МНОГОВЕКОВНОЙ ИСТОРИИ СКИФЫ, а несколько ранее киммерийцы на западе и северо-западе СОСЕДИЛИ С ФРАКИЙЦАМИ... Всего, по подсчетам В. Томашека, сделанным на основании упоминаний античных письменных источников, известно 86 фракийских племен....
  Поскольку в задачу работы входит вопрос о том, ИГРАЮТ ЛИ КАКУЮ-ЛИБО РОЛЬ ФРАКИЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СКИФСКОЙ КУЛТУРЫ, то приходится остановиться на предскифском периоде, включающем позднюю бронзу и начало железного века как в степи, так и в лесостепи Северного Причерноморья...
  Второй стороной проблемы фрако-скифских взаимоотношений является ВЫЯСНЕНИЕ СКИФСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РОЛИ В КУЛТУРЕ ФРАКИЙСКИХ ПЛЕМЕН, с которыми скифы соседили и сталкивались на протяжении всей своей истории.”

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни, освен четене се иска и мислене :)

   Изтриване
  2. Помолих за изясняване на дефиницията панславизъм, не за предположения кога и от кого е използвана.

   Относно предложената информация за тракийско присъствие в Черноморските степи се получи това, което очаквах. В отговор-,типично за защитниците на иранската теза срещнах избягване на неудобните данни и представяне на това, което им оттърва.

   Хора, вие наистина ли си мислите, че са много тези, които ви се връзват? Май не, защото иначе нямаше да коментирате като анонимни.

   Изтриване
  3. Хайде да го кажа още един път като за последно:
   Теорията ви скърца от всякаква гледна точка - и научна и логическа. Показвам ви го точка по точка без да получа нищо конкретно като отговор освен безсилие и опити за обиди. Ако можеше да приложите пожеланието за мислене и към собствената си персона...
   Нещо повече, тракийската тезата която поддържате е антибългарска и вредна защото е опит за отричане и омаловажаване на ролята на Българите за основаване на държавата България и за истинската и сила, и величие. Подобна теза не може да е основа за Българска национална идеология, затова изказах предположение, че е плод или на външна манипулация, или не знаете какво вършите. Някои я наричат Тракедонизъм, по аналогията с Македонизма и са много прави.
   Дефинициите се намират много лесно във времената на Гугъл, а началото ви казах кога е положено.
   Вие(!) нямате представа кои ви се вързват. Феновете ви постоянно търсят сред коментарите такива на историци и решиха, че липсата им се дължи на това, че историците не могат да опровергаят “истините” ви. Обяснението е много по-прозаично – сериозни, знаещи и мислещи хора не биха влезли повторно във блога ви. Едно не може да ви се отрече – продуктивността, но пък народът е казал: “Пази Боже от ... и работлив!”

   От мен толкова. Попаднах на блога ви случайно, опитах се да ви дам някои насоки са размисъл, видях, че е напразно или пък забивате отново в тракийския джендем. Повече няма да ви тормозя. :)
   Останете си със здраве.

   Изтриване
  4. Благодаря за откровеността! Нека скърца теорията ми, времето ще покаже кой е прав. Аз съм уверен в своята правота, неуверените с правотата си се крият в сянката на анонимността :)

   Изтриване
 24. Здравейте!Анонимен28 април 2015 г., 21:14
  Акад.Цани Гинчев,проф.д-р Ганчо Ценов,проф.Асен Чилингиров има и мн.други/Г.Сотиров,Андр.Киряков,Чавдар Бонев и пр/но тези първите са най-чистите извори.Някои трудове ги има в Нета.Ще получите отговорите,които Ви интересуват.- Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 25. Изброените са тълкуватели на извори. Те са извори само доколкото фабрикуват поръчкови или собствени “научни” теории. Ясно ми става защо сте толкова заслепени – защото избитателно четете тълкувания, а не търсите първоизточник, факти и логика. Във време на неограничен достъп до информация, каквато споменатите “светила” не са имали, обясненията са само въпрос на четене и осмисляне, включително и на различни мнения, което за съжаление не е в способностите на всеки. Както са казали – „В Страната на слепите едноокият е цар!“. Приели сте да ви водят еднооки. Нищо чудно, че се въртите в кръг.
  Ганчо Ценов, А. Чилингиров! Ха-ха! А тези дето наблягате на каквото покаже Ю-тубата нЕма да ви коментирам, щото аз там не влизам да “уча” история!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. J.Best, Thrakische Namen in Mycenisher Schrift, Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984
   'Tradurre il divino: le dediche dei militari traci nella Roma imperiale' Dan Dana e Cecilia Ricci
   CARLA CORTI (Ferrara), Dal Po al Danubio e dal Danubio al Po. Circolazione di uomini e merci in età romana;
   Onomasticon Thracicum (OnomThrac). Répertoire des noms indigènes de Thrace, Macédoine Orientale, Mésies, Dacie et Bithynie, Athènes, 2014 (MELETHMATA 70) Dan Dana
   Има още и още, и още, и тепърва ще излиза всичко наяве... Как ще го обяснявате на Българския народ не знам, предполагам обаче какво ще стане след това!!!!!

   Изтриване
  2. Работата на Ян Бест я познавам отдавна, жалко, че не успях да се срещна с този човек.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Може пък да се срещнеш с Дан Дана, според мен си струва!
   Поздрав и със здраве!

   Изтриване
  4. Стига този човек да има желание за общуване, защо не...

   Поздрави!

   Изтриване
  5. Това е неговата лична страница, виждам, че работи и с българи? https://cnrs.academia.edu/DanDana (ddana_ddan@yahoo.com)
   Поздрави!

   Изтриване
 26. Ateas, Вие се заблуждавате защото официално възприетата терминология Ви обърква.
  1. Коренният балкански човек не се e самоназовавал ТРАК. Поне едно от над стоте местни „тракийски” племена е щяло да го приеме за етноним. Да, ние не сме се назовавали Траки. Траки са ни наричали нашите СМЪРТНИ ВРАГОВЕ.
  2. Спароток има хипотеза, че ТРАК произлиза от името на племето Дерзики, но това е само хипотеза и при това е доста пресилено да се търси ЕЗИКОВА и СЕМАНТИЧНА връзка на Дерзики с Траки.
  3. Гай Юлий Вер МАКСИМИН е римски император избран за такъв от легионите и поради това спада към тъй наречените „войнишки” императори. Бил е кадърен военоначалник и печели много победи за римската империя. Бил е безпощаден към корумпирания и продажен римски сенат, като много сенатори са екзекутирани по негова заповед, а богатствата им конфискувани и средствата насочени за подобряване положението на легионерите. Освобождава от данъци селяните от крайградските стопанства към метрополийте и по този начин намаля чувствително доходите на градската аристокрация. По негова заповед се разрушават и претопяват множество статуи в храмовете. Сенаторите в безсилната си злоба му лепват прякора ТРАК и след неговата смърт го осъждат, забележете на какво, -ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИСТОРИЯТА.
  Мисълта ми е, че т. н. Траките това сме ние. Преди време бях писал в този форум за един поостарял крив нож с красива кания, с който са колели животни за курбани. Купен от сергийка до Бачковския манастир. Макар и с особена форма и доста богато инкрустирана кания, но от некачествена стомана и го бях захвърлил в мазето. По-късно същият, според Интернет, се оказа вид т.н. „тракийска махейра”.
  4. Нека да уточня, както гяур и трак е обидно прозвище за нас, БЪЛГАРИТЕ.
  Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
  трак-уплах, стес,страшилищe, колики
  трака-трошачка;сблъсък,паразитизъм,прося,изпросвам
  тракадорос- просяк, курварин
  .....................................................
  Трака -горещи въглени, жарава
  Трасус-дързък, нахален
  Трасус - наглец
  Тъй като с гърчулята сме изповядвали една религия и в древността и днес, то не е могло да ни обиждат на религиозна основа както са го правили османлиите. Както "изчезнаха" гяурите, така са "изчезнали" и траките от нашите земи. Ние наистина „нямаме и капка тракийска кръв”.
  5. "Прабългари” е изкуствено създадено название, популяризирано за първи път от Петър Мутафчиев през 1943 г. ...

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 27. Силата е в победата над страха, а как да победим страха нашата култура ни учи вече над 10.000 години. Уроците са в детските приказки - там е скрито всичкото психологическо знание за това, как да надвием страха в себе си (да хванем дявола за опашката), използвайки силата на логиката. Учете децата си на приказки, разбирайте ги и обяснявайте уроците в тях и страхът ще бъде победен. Там скриха огромното си знание и траки/славяни/българи и богомили. Религията поквари това знание, за това се нарича религия, а не знание. И чрез религията може да се стигне до него, но пътят е поне 10х по-дълъг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много добре казано,колега!Точно като приказката за "дядо Трак и последния змей"!Ще ми се да попитам обвиняващите своите родолюбиви сънародници в Тракомания и Тракедонизъм-защо нямаме приказки за дядо Скит,дадо Атей,дядо Грък или за някакъв друг дядо???Дори "любимия на всички" Дядо Иван,комай отсъствува от българския приказен фолклор!!??

   Изтриване
 28. Много добре казано,колега /*n 2 май 2015 г.,11:44/ Точно като приказката за "дядо Трак и последния змей"!? А хората,обвинящи родолюбивите си сънародници в Тракомания и Тракедонизъм бих попитал-защо нямаме приказки за дядо Скит,дядо Атей,дядо Грък или за някакъв друг дядо???Даже "любимия на всички"-Дядо Иван,като че ли липсва в българския приказен фолклор!!??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези, които ни обвиняват използвайки глупави определения скоро ще млъкнат. Не може да се плюе срещу вятъра.

   Изтриване
 29. ирена янчева27 ноември 2015 г., 14:53

  Павле, благодаря за чудесната статия ! Напълно подкрепям споделеното от теб историческо изложение за типичните качества на траките по рождение - " невероятна мъжественост и страховита войнственоат, изпитани на бойните полета ". Траките - българите си истават най - храбрият и най - мъжественият народ на Европа. Несъмнено е, че това са важни характеристики, но дълбоко в своята душа и сърце аз считам, че словото е по - силно от меча. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 30. Леле, коментарите бяха толкова дълги че почти забравих каква беше темата на пост-а.
  Трябва да благодарим обаче на г-н Ateas ,че представи малко по-интелигентна и интересна критика на тезата на г-н Серафимов.
  Критиките му бяха интересни и на място.Обаче трябва да призная че малко и неговата теза куца.Или поне това което изложи тук.И в статията и в коментарите г-н Серафимов даде поне 4-5 източника на хора занимаващи се с история.А г-н Ateas даде два,и единият каза че бил Нютон.Аз лично бих признал Нютон за голям физик,математик и дори химик, но едва ли може някой да каже че е бил и историк.Може да е имал интерес в тази сфера,но да се уповаваш безрезервно на човек който не прекарва голяма част от времето си,изследвайки исторически източници, си е доста несериозно.Съответно остава един източник от който ние трябва да си правим изводите.Вярно сигурно има и други,но той не ги представи тук.В този ред на мисли и г-н Серафимов далеч не доказа кой знае какво в отговорите си.Но пък от друга страна човека си е прав ,а и аз съм го споменавал и преди,едва ли има време да пише дълги разработки за защита на тезите си,като коментари или отговори на коментари на всеки който се пръкне и настоява да получи отговори.Има приблизително 150 поста преди този в които г-н Серафимов защитава тезата си.Редно е г-н Ateas първо да се запознае с тези 150 поста преди да твърди каквото и да е.
  Накрая бих ви критикувал г-н Ateas, малко и за подписът ви след всеки коментар " Българин(а не Трак)".Според собствената ви теза,където смятате траките за някакъв пълнеж на един малоброен военен елит,дошъл от Азия.И че днешните българи далеч нямат нищо общо с онези за които "създадоха" държавата Българиа през 681г.То шансът вие да сте наследник на тези "няколко", "истински" българи,е може би по-малък от този траките да са стигнали до Китай.Също дори и тези "няколко","истински" българи да са били хора чудо в военно отношение,те все пак са имали нужда от воини за своите армии,а с неспособни и некадърни войници колкото и гениален да си,не мисля че ще спечелиш битка срещу римската империя.Общо взето чисто логически от това което изложихте набързо тук мисля че и вашата теза куца,бих казал и повече от тази на Серафимов.

  ОтговорИзтриване
 31. Всяко твърдение може да се оспорва, но всеки има право на самоопределяне на базата на обективно проучване (включително генетичен тест) и субективен синтез. Колкото по-сериозно обективното проучване и колкото по-честен субективният синтез, толкова по-правдоподобно самоопределянето. Това е времепоглъщащ процес и на практика не е по силите на всеки. Целта е постигането на самосъзнание, в което обективното и субективното не си противоречат. Не е проблем, ако някой е успял да се самоопредели като тракиец, друг като българин, трети като славянин, четвърти като северноиранец, пети като тюрк и т.н. За мен проблемът е, че липсва български национален идеал, който да обединява всички самосъзнания. Всеки опит за създаване на такъв неизменно влиза в конфликт с друг. А това е защото никой не е 100% успял да постигне сигурност в индивидуалното си самосъзнание така, че другите да не го дразнят. И аз мога да кажа доста интересни неща за така наречените траки, с които лично се идентифицирам, но ще си създам повече неприятели, отколкото приятели. Така че ще постигна по-скоро разединение отколкото обединение около някакъв идеал. Нито пък чувствам призвание да бъда обединител. Осъзнал съм, че цената на съществуването е вечна война, но не желая да воювам със свои. Само ще спомена, че ако на моето тракогерманско самосъзнание не му пречат други български самосъзнания, със сигурност знам, че други ще изтеглят мечовете. Предпочитам сам да избирам битките си.

  ОтговорИзтриване