15.04.2015 г.

МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ЕТРУСКИ


Векове преди Рим да извиси снага над три континента, Апенинския полуостров е доминиран от други хора. Те са били майстори ковачи и бижутери, способни търговци и войници. Градовете им са били добре устроени, а селското стопанство на смайващо високо ниво. 

Изпълнени с енергия и жажда за живот тези хора са знаели как да се насладят на момента. Музиката е била неотделима част от живота им, мелодия е звучала не само по време на празненства и събрания, но и дори когато някой роб е бил наказван. Жените са имали пълна свобода, а и влияние в политиката. Свободното държание на нежния пол ужасява живеещите в съседство латини, които в това поведение виждат форма на разврат.
Особеният народ, който впечатлява, но и предизвиква антипания у потомците на Ромул са етруските. Те са познати още под имената туски, тирсени, расна. 

Tяхното истинско име, това, което етруските използват за себе си е расна, расена. Останалите две - туски и тирсени се ползват от римляни и гърци, като най-вероятно са синкопирана (съкратена) версия на tauth rasena- етруски народ. Названието туски е дало и името на областта Тоскана.Макар да гледат на етруските като хора с разпуснат морал, римляните научават доста от своите съседи. Символите на власт:  курулното кресло, ликторите, брадвата втъкната във фасциите, а и организацията на армията са заети от етруските. 

Същото важи за азбуката, гадателството и ред други неща като например гладиаторските игри. Докато при етруските гладиаторските двубои са погребален ритуал, то при римляните се касае само за забавление. Римляните заемат и лични имена от съседите си. Авъл, Варон, Перперена, Маркус, Тиберий, а дори и Гай (име носено от Цезар) са от етруски произход. Заето е и името на богът на войната Марс, то идва от етруския теоним Маворс. До VI век преди Христа потомците на Ромул са в сянката на етруските, които ги владеят. Последният цар е Луций Тарквиний Горди. През 510-509 г. пр. Христа избухва бунт и Тарквиний е свален. От този момент силата и влиянието на римляните започва да расте. След няколко века те покоряват бившите си господари. Когато през I век преди Христа Октавиан Август създава Римската Империя, етруските са само бледа сянка на миналото си. Книгите им потъват в забвение, забравени са и обичаите, храмовете, религията.

Несъмнено етруските са били надарен и особен народ. Това предизвиква интереса на учените към тях. За жалост задачата поета от доста изследователи се оказва изключително трудна. Все още няма пълно съгласие по отношение на произхода на народа на Тарквиний Горди. Няма съгласие и по въпроса – към коя група трябва да се причисли речта на етруските.

Понастоящем етруският език е считан за неиндоевропейски от изследователи като Джулиано и Лариса Бонфанте. Учени като Владимир Георгиев обаче са склонни да видят в етруските хетски преселници. Причината за това е най-вече предание, според което етруските идват от Мала Азия. 

Херодот разказва за това, че векове преди неговото време в Лидия настанал глад (Лидия е държава на територията на изчезналата по това време Хетска Империя). Бедствието траяло осемнадесет години и владетелят на страната решил да пресели част от поданиците си, за да може да изхрани останалите. Бил хвърлен жребий и на синът носещ името Тирсен се паднало да напусне родното си място с група хора. След дълго пътешествие те намерили нова земя при омбрите (италийски народ) и променили своето име на тирсени по името на своя водач. Странното е, че тази история не е потвърдена от лидийския историк Ксантос.

В миналото е имало и теории, според които старите господари на Апенините спадат към групата на германите и келтите. Солидни доказателства за тези смели твърдения обаче не са представяни изобщо. Понастоящем има хора които правят опити да сложат тъждество между етруски и руски, руснаци, но и тази теория няма стабилна основа.

Вижданията за характера на етруския език са много и това прави разгадаването на мистерията трудно. Няма съмнение, че в по-голямата си част етруския съдържа думи, които са непознати на латини, келти, германи, гърци. Не се срещат също и в санскрит, авестийски, или пък дори в хетския. Като пример могат да се посочат числителните tu-едно, zal-две, ci-три, sа-четири, mach-пет, huth-шест, а също и val-виждам, sanisvа-кост, аrenа-пясък, cleva-жертва, fler-жертвоприношение.

Между етруския и латинския език има ясни паралели, но броят им е ограничен. Това означава, че двата народа не са били в състояние да общуват без преводач. Етруско-латински успоредици са nefts-nepos, Selvans-silva, phersu-persona, Itus-Idus, macstre-magister, vinm-vinum.

Връзка се наблюдава и с германски думи, навярно това е накарало в миналото някои автори да се опитат да дадат тевтонски корени на древните господари на Апенинския полуостров. Принадлежащите на етруската реч hinth, hintial, Catha, puth, semph, Tin/Din, thar, отговарят на немските hinten- зад, отвъд, Gott-бог, Pot-гърне, sieben-седем, Diens(tag)- вторник (денят на бог Дин), dort-там.

Паралелите са интересни, но както и при латините се касе за твърде малък брой. Общите думи свидетелстват по-скоро за контакт в древността, отколкото за общ произход. Етруските са поддържали дипломация с доста народи, не на последно място и с далечните финикийци. Златните плочи с посвещения намерени в град Пирги (Северна Италия) свидетелстват за това. Текстът е на два езика – етруски и финикийски, това помага значително за откриването на непознати до този момент думи.
За хетски произход на етруските едва ли може да се говори. Хетите ползват две писмености – клиновидна и йероглифна. Нито една от тях не е позната на етруските. Вярно е, че хетските роднини лувитите биват считани за предци на лидийците, това не може да се отрече, но и самата лидийска азбука не е идентична на етруската.               http://proel.org/img/alfabetos/lidio1.gif                                             
                                        http://proel.org/img/alfabetos/etrusc11.gif                                                                                                                 

Освен това в Северна Италия не са намирани типичните за хети и лувити оръжия, керамика, светилища. Етруските не познават изобщо хетските богове Арма, Арина, Инар, Дамкина, Камрусепа, Кубаба, Кумарби, Пируа, Телепину, Уликуми, Шаушка, Яриш. Единствения паралел е може би името на Тархунт - хетския бог на гръмотевицата. Той не е почитан на Апенините, но пък съществува етруско лично име Тарквиний. С това обаче връзката приключва.

Няколкото общи думи не помагат да се утвърди тезата за общ произход на етруски и хето-лувити. Владимир Георгиев сравнява етруските an-той, ca-тази, c(e)s-този, ci-това, mi-аз, ми с хетските  ammuk, mi- аз, ми,  kaas-тази, keez-този, kii-товаПриликата не може да се отрече, но отново количеството успоредици отново е твърде незначително, за да се говори за общ произход.

Истината за корените на етруските може да се открие сравнително лесно, но тя не отърва на силните на деня. Първо трябва да установим дали в древността етруските са били хомогенен народ, или смесица от различни хора. Благодарение на многобройните фрески може да се види, че в обществото е имало индивиди от различен произход. Едни са със светла кожа и руса, рижа, светло кестенява коса, други са леко мургави с тъмна коса. В някои случаи тя е права, в други е къдрава. 


http://1.bp.blogspot.com/_Fp1TvPT3pZg/R-niLb8gR-I/AAAAAAAAAU4/A-yYCRMvnBY/s1600-h/Pg_EtruscanEggFrieze.jpg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-mY0dZwEpVPzMWVmi0Al2OKSTU2Wsj9UVzAai2wDkpFJNY_ZroA

Изследването на скелетните останки също позволяват да се установи присъствието на три различни антропологични типа сред етруските. Това позволява да се каже, че в далечното минало в Северна Италия са се смесили няколко различни народа и от тази амалгама се е родил народът, който ще даде култура, държавност и писменост на римляните.

Несъмнено една от групите станали основа на етруския народ принадлежи на местното италийско население. Остава да се установи къде е родното място на другите  групи. Една със сигурност е дошла от Тракия. За тракийска миграция в края на второто хилядолетие преди Христа пише Страбон. Той твърди, че енетите наречени още венети, придружени от траки са отпътували от Троада за земите на север от Адриатическо Море, т.е. северната част на Апенинския полуостров.

Сведението на Страбон се потвърждава от друг стар автор. Тит Ливий, който разказва за троянските корени на хората основали Рим, споменава интересни имена на царе, които са властвали преди да се родят близнаците Ромул и Рем. Става дума за благородниците Атис, Капус и Капетус. Атис е дори име на тракийски бог, любимият на богинята Кибела. Капус е цар на Дардания (Троада), а Капетус е негов син.

Доста интересни сведения за идване на балкански поселници на Апенините дава и Плутарх. Според него пеласгите били могъщи хора, който успели да покорят почти всички народи. След идването си в земите на Лациум пеласгите основали Рим, името Roma означавало сила на оръжие на пеласгийски език: “Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.


В съгласие с Плутарх пише и Хеланик, според когото тирсените-етруски са пеласгийски преселници от Тесалия, Западните Балкани. Действително Тесалия е била земя на траки и пеласги още преди Троянската Война. 

Освен историческите извори има и други данни, които позволяват да се установи тракийско/пеласгийско присъствие на Апенинския полуосров в древността. Това са документираните в миналото топоними и хидроними, чиято етимология не може да се получи с помощта на италийските езици. Като топоними и хидроними имащи паралели на Балканите, а и тракийска/пеласгийска етимология са посочени Alma, Alsnum, Blera, Caere, Cortona, Perusia, Pyrgi, Rusellae, Volci,  Scaptia, Tiberus.

A. Sciaretta определя също Trasimenus lacus, Caletra като неиталийски топоними, но не ги свързва с Тракия. За сметка на това изследователят предлага тълкуване на Caletra с I.E. kal-кал. Тук е мястото да се спомене, че има тракийски топоним Каластра, който е изтълкуван от езиковедите като кало-струя. За Trasimenus lacus – Тразименското езеро Sciaretta предлага I.E. tras-треса. Това езеро е било плитко и през лятото се е превръщало в блато, тресавище. Ван Виндекенс тълкува пеласгийската дума тирс със санскр. trasate-треса, тръскам. Trasimenus lacus и Caletra притежават успоредици в тракийската/пеласгийската ономастика, а и имат обяснине на български език.

Както виждаме присъствието на стари балканци на Апенините е засвидетелствано не само от историческите извори, но и от значителен брой топоними. Има и друг аспект, който си заслужава да бъде разгледан. Става дума за религията на етруските. Знаем, че те почитат Земла – богинята на земята. Това де факто е тракйската Земла (Земела), чието име Владимир Георгиев тълкува със старобългарската дума землiа-земя.

Същият автор сравнява името на етруското божество Сетланс с тракийското божество Суетулен, а и с българското лично име Светлан. Сетланс е бог ковач, явно названието му е вдъхновено от светлината на огнището. Други паралели срещаме между етруските Ката, Тин/Дин и тракийските Кадмил, Дин. Етимология на името на бог Дин бива дадена от Владимир Георгиев с помощта на българската дума ден.

Паралелите не са много, но все пак са повече отколкото успоредиците между етруските и германските, хетските теоними. По-интересна в случая е една заемка в етруския език.
Касае се за думата расен-цар, тя бива сравнена със санскр. rajjan, и тракийското име Резос означаващо цар. Индия е твърде далеч от Апенинския полуостров, а и няма сведения индийци да са идвали в Етрурия. За сметка на това разполагаме с исторически извори, в които траките са определени като преселници в земите на италийците.

Други доказателства за идване на балканци на Апенините получаваме от археологията.Керамика, фибули, мечове, ножове, върхове на копия и т.н. от земите на Северна Италия имат неотличими успоредици сред артефактите намерени на територията на България. Това разбира се може да се изтълкува и като продукт на интензивни търговски контакти. Такива е имало, защо да отричаме, но съществуват неща, които не се изнасят, неща, с които не се търгува.

В етруския град Пирги има оцелели укрепителни съоръжения. Стените са в циклопски стил, а именно той е използван от пеласгите. Паралел намираме и в куполните гробници на етруските. Такива не са познати на римляни, келти, хети и германи, но за сметка на това Тракия е осеяна с куполни гробници. Керамика и оръжие са стоки за износ, но същото не може да се каже за крепостните стени и типа гробници.

http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2011/10/Regolini-Galassi-tumulus.jpg

Не по-малък интерес представляват и погребалните обреди на етруските. Знаем, че те дават гладиаторските игри на римляните, знаем и, че тези игри не са били за забавление, а са представлявали обред в чест на починал благородник. Същите игри са описани при траките от Херодот.

Остава да разгледаме етруските думи от индоевропейски произход. Предлагам сравнение на етруски с български.

ЕТРУСКИ               БЪЛГАРСКИ         

АН                           ОНЪ-той стблг.     
АРАК                      ОРЕЛ
ЕТА                         ЕТО, ЕТО ТОВА
ЗИВА                      ЖИВЯ-той живя
ИТА                         ЕТО
КАЛ                         КАЛ, пръст, Каластра-тракийски гард
КАНТКЕ                 КАНАС-княз, титла на благородник
КАПУ                      КОБЕЦ-вид ястреб, Кабесус-тракийски град
КЕПЕН                   КОПАН –старобългарска титла
КИЛТ                      ЧЕЛЯД
ЛАИВЕ                   ЛЯВ
ЛЕНСУ                   ЛЕНИВ
ЛУП                         ЛОБЕН, МЪРТЪВ
МАРИА                  МАРА, ОМАРА- жега
МАРУ                      МЕРЪ-велик, трак. имена Карси-мар, Бери-мар
МАТ/МАД              МЕД
МЕТЛУМ                МЯСТО, област
МЕ                           МЕ
МИ                           МИ
МИНИ                     МЕНЕ
НЕНЕ                      НЕНА, майка, дойка, гледачка
РАТМ                      РЕД, ЗАКОН
СВАЛ                      ЖИВЯЛ
СРЕН                       ШАРЕН, ШАРКА, ЗНАК
СУПЛУ                   СОПЬЦЬ-свирач стблг.
ТА                            ТА-тази стблг.
ТАЛМИТЕ              ТЪЛМАЧЪ- преводач стблг.
ТАУРЕ/ДАУРЕ      ДЕБРА, ЯМА, ГРОБ
ТИН/ДИН               ДЕН
ТМИЯ/ДМИЯ         ДОМ, СГРАДА
ТУИ                         ТУЙ-тук стблг.

Всички паралели са интересни, но най-важните са КЕПЕН-КОПАН, КАНТКЕ-КАНАС, СУПЛУ-СОПЬЦЬ, ТАЛМИТЕ-ТЪЛМАЧ. 

Някои изследователи са склонни да определят стблг. титла копан като тюрска, виждаме обаче, че неин вариант съществува при етруските, а те не са тюрки. С фанатизъм бе повтаряно, че старобългарската титла канас е тюркска и трябва да се разгледа като хан. Данните показват обаче, че при етруските е съществувала титла за благородник със същия коренkan. Тук трябва да се добави и това, че фригите имат титли akenas, akenanogavos (S.Lubitsky, Leiden University).

Думата тълмач-преводач също е набедена за тюрска, въпреки, че има митанска дума талами-преводач (Макс Фасмер, ЕСРЯ, с. 718), а и митаните в никакъв случай не са тюрки. Етруската дума суплу не само отговаря на стблг. сопьць-свирач, но и се обяснява със стблг. сопати- издишам, изхвърлям въздух при дишане. Точно това е механизмът на свиренето на кавал, изхвърля се въздух в кухината на музикалния инструмент.

Има още едно доказателство за връзката ни с народа станал учител на римляните.То е солидно защото идва от областта на генетиката. Неотдавна благодарение на мащабни изследвания проведени от учени от БАН, бяха установени няколко важни неща:

1. Сред съвременното българско население се срещат само 1,5% носители на гени типични за тюркските народи. Това лесно може да се обясни със заселването на узи и печенеги в държавата ни по време на Средновековието.

2. Установено бе, че сред значителна част от българите се срещат гени, които са считани за типични за най-старото население на Балканите. С това бе нанесен удар върху догмата, че траките са изчезнали.

3. Най-важното откритие в нашия случай е това, че българите показват генетична близост с населението на Северна Италия. Точно в този регион Страбон локализира тракийски преселници. Точно в този регион са живели и етруските, чиято мистерия учените се преструват, че не могат да разрешат.

Мнозина са се опитали да си присвоят славата на етруските. Нито германи, нито келти, нито пък други хора обаче не са в състояние да докажат, че дедите им са съжителствали с етруските, че са се смесили с тях. Ние българите можем да го докажем и то доста убедително.

Ние разполагаме с исторически извори поставящи древни балканци в Северните Апенини.Има купища с археологически находки от Етрурия притежаващи прототипи в Тракия. Етруските крепости и куполни гробници могат да се свържат с дедите ни траки и пеласги. Ясно е, че дедите ни са оказали влияние върху етруските, боговете в етруския пантеон, а и тракийските/български думи в етруския език доказват това. Най-солидното доказателство идва от областта на генетиката.
                                                                 
Никак не е трудно да се обрисува картината на древността. В краят на Бронзовата епоха поради климатични промени доста народи са принудени да търсят нова земя за заселване. Херодотовото предание за гладът в Лидия, а и походите на Морските народи срещу Египет са потвърждение за това. Малко преди войната на Рамзес Велики с идващите от север пеласги, тевкри, веси, дардани и др. (Морски народи) египтяните пращат зърно на гладуващите и терзани от чумна епидемия хети.


Представители на Морските народи, киката на първия човек се вижда ясно
http://www.salimbeti.com/micenei/images/seapeoples66.jpg


Явно миграцията на старите балканци – пеласги, веси, дардани и т.н. не е била само в посока юг, но и също на запад. В периода Късна Бронзова Епоха – начало на Желязната Епоха в Средна Европа се появява така наречената Култура на полетата с погребални урни. С това идва и появата на погребалния обред трупоизгаряне в Средна и Западна Европа. Най-ранните етруски погребения са от този тип. Изгорелите останки са се поставяли в урна, която се е заравяла в земята. Най-ранните урни са от същия стил, който е типичен за Тракия и Троя. Съдът представлява стилизирано човешко лице, или тяло. Този тип се среща на Балканите около 4000 години преди да се появи на Апенините. Това показва пределно ясно каква е посоката на разпространение.

Ние можем да установим дори имената на древните балкански племена, които са се преселили в земите на Италия преди повече от 3000 години. За идване на пеласги там съобщават Страбон, Хеланик и Плиний, който твърди, че пеласгите са тези, които донасят азбуката в Лациум. Същият автор добавя за пеласгийски селища в областта Брутиум. Пеласгите биват разположени и в Етрурия, като се добавя, че при идването си те са изтласкали умбрите.

В друг пасаж четем, че в Кампания има град Кимериум. Той носи името на кимериите – тракийски народ обитаващ територията на Северна България и Черноморските степи. В Кампания Плиний разполага и племе с име корани като твърди, че те са потомци на Дардан. В книга III Плиний говори директно за племе дарди. В древността на Апенините е същестувал град Сатрикум, чието име бива свързано с тракийското племе сатри от проф.д-р Диана Гергова.

Тези данни ни позволяват да кажем, че в края на Бронзовата епоха, древните балкански племена пеласги, сатри, дардани и кимерии са мигрирали на Апенините. Едни народи са изтласкали, а с други са се смесили. От една от тези амалгами се раждат етруските. Смесицата на стари италийци и стари балканци обяснява защо българите показват генетическа близост с хората от Северна Италия, а и защо в етруския език има толкова много думи близки до българските.

Горкият Вазов, колко скромно се е изразил с думите – И ний сме дали нещо на света...Де да знаеше великият поет на България, че дедите ни са дали писменост не само на руснаци, украинци, белоруси и сърби, но около 1600 години по-рано са образовали и други народи. Без намесата ни в Средна и Западна Европа, там мракът щеше да трае дълго време, Рим нямаше да се роди, нито пък щеше да се появи пълната с енергия келтска халщатска култура.

Ако някой има право да се нарече ковач на европейската история и цивилизация това са нашите предци. Вече бе признато, че не в Ориента е блеснала искрата на познанието, а на Балканите. Въведен бе и термина Дунавска Цивилизация. Малко по малко истината си проправя път сред купищата лъжи и манипулации. Малко по малко започва да става ясно, че народът на Прометей не е изчезнал, а все още живее в старата си земя – България. Няма да трае дълго, когато учените ще бъдат принудени да признаят, че в продължение на няколко хиляди години дедите ни са дарявали знания на различни народи, но подобно на титана Прометей са наказани за добротата си.

Ние можем да ускорим този процес като се върнем към себе си, като показваме най-доброто от себе си и неспирно работим върху собственото си осъвършестване. Можем да ускорим процеса, ако се държим като благородници, ако подаваме ръка на слабите и не мълчим когато виждаме неправда. Време е да отхвърлим дрипавата дреха наметната ни от чужденци. Време е титаните да се събудят.


Използвана литература:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
3.J.Best, Thrakische Namen in Mycenisher Schrift, Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984,
4.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
5.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 10-12, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
7.V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981,
8.G.Bonfante, L.Bnofante, The Etruscan Language, revisited ed. Manchester University Press, Manchester, 2002;
9.D.Strong, The Early Etruscans, George Rainbird Ltd, London, 1967;
10.J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, John Parker and Son, London, 1852
11.W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
12.Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
13.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse mediterannée, Sixth International Onomastic Congrees, Florence-Pisa, April 1961 (Bulgarian Academy of Sciences), 1961 ;
14. D.Ridgway, F.Ridgway, Italy before the Romans, Academic Press, London, 1979 ;
15.D.Gergova, The Eternity of the Burial Rite. The Throne and the Sitting Deceased, Proceeding of 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, The Society of the Living – the Community of the Dead, Sibiu, Oct.2005, 
16.The History Blog  http://www.thehistoryblog.com/archives/13249
17.The Greek Age of Bronze  http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm

44 коментара:

 1. Един от италианските учени се опитваше да изкара дори етруските унгарци!?? Много трудно ще бъде да се докаже общия корен на етруските и траките, защото официалната наука е много предубедена не само в България но и в Италия. Даже и постоянно да има изследователи, които доказват общите и корени!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този учен е Марио Алинеи. Той смята траките за тюрки понеже имали криви мечове :)

   По тази логика трябва да обявим ликийци, кари, хети, египтяни и др. за тюрки.

   Важното е ние българите да знаем истината, чужденците нямат сметка истината да излиза.

   Изтриване
 2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС15 април 2015 г., 20:49

  ХРИСТОС АНЕСТИ, ПАВЕЛ !!

  ТИРЕНИТЕ ИЛИ ТИРСЕНИТЕ СА ДРЕВНИ АЛТАИЦИ=ТЮРКИ....ИМАТ ЖЕНСКА БОГИНЯ = ТУРАН !!

  НЯМАТ НИЩО ОБЩО НИТО С РУНАЦИ.НИТО С БУЛКАРОС.

  А ПЕЛАСГИТЕ ОТДАВНА Е ДОКАЗАНО ЧЕ СА ХОРА ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК..С КОРЕННО РАЗЛИЧНА ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКОГРАФИА ОТ НАС ГЪРЦИТЕ.

  НИЕ СМЕ АССИМИЛИРАЛИ ПЕЛАСГИТЕ В АТИНА..

  АЗ КАТО ЕПИРОТ И ПОТОМАК НА АХИЛ ,НЕОПТОЛЕМ И ЦАР ПИРРУС...СЪМ ГОРД ЧЕ ВЪВ МЕН ЖИВЕЕ КРЪВТА НА СИНА НА АХИЛ - НЕОПТОЛЕМОС !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Туран означава господарка и няма общо с народа тюрки.

   Никой не е доказал, че пеласгите са хора от Близкия Изток, там те са имали колонии, но не там е родната им земя. Това са Балканите.

   Ако в във вените на някого тече Ахиловата кръв, това са българите.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС17 април 2015 г., 3:41

   Може да се съглася с тебе, но тогава Ти ще ПРИЗНАЕШ ЧЕ ТИРЕНИТЕ СА < ЕЛЛИНИКЕ ГЕНОС> = ГРЪЦКО ПЛЕМЕ...ЗАЩОТО АКО --- ''ТУРАН'' НЕ Е БОГИНЯ, А САМО ТИТЛА---ТОВА ИМА ВРЪЗКА С НАШАТА ДУМА '' ТИРАННОС-ТИРАНТ '' !!

   А ЕТРУСКИТЕ ПОМЕЖДУ СИ СА СЕ ЗОВЯЛИ РАСНА-РАСЕНА-РАСЕНИ..ТОСКИ Е ДНЕШНОТО ИМЕ НА ТОСКАНА--ИТАЛИАНСКА КАЛКА ОТ ЕТРУСКИ..

   СЕРВИТЕ ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ ЧЕ ТЕ ИМАТ ВРЪЗКА С ТЯХ , ПОРАДИ ЧИСТО ФОНОЛОГИЧНА (ЗВУКОВА) БЛИЗОСТ ДО ТЯХНАТА ОБЛАСТ -- РАШКА, СЪС СОБСТЕНОТО (ВЪТРШНОТО) ИМЕ НА ТИРСЕНИТЕ = РАСНА/РАСЕНА/РАСЕНИ. !

   БУУУ ХЪХЪХЪ.

   ТОВА Е БЛИЗКО ДО ТВОИТЕ ТЕОРИИ, ПАВЕЛ...ТИ ТАКА ОБИЧАШ ДА ДОКАРВАШ И ДА НАПАСВАШ ТЕТРИСА И ПЪЗЕЛИТЕ --- БУТАН И ПРОПАН БУТАН И ДЪРЖАВА БУТАН..НИКОЛАЙ КОПЕРНИК - ПЕРНИК..И Т.Н.

   АЗ ЕДИН ПЪТ ХВАНАЛ И ТВОЯ ''ПРИЯТЕЛ'', Г-Н КИРИЛ МИЛЧЕВ---- ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ ПИШЕШЕ ТЕМА ЗА ХУРИТИТЕ И ЗА ЕЗЕРОТО ВАН...ТАМ ИМАЛИ НЯКАКАВ СВОЙ ЕПОС.. Г-Н МИЛЧЕВ ГО БЕШЕ ПУСНАЛ В ТЕМАТА...И АЗ ВЕДНАГА ГО ЗАПИТАХ : КАК ТАКА ХУРИТИТЕ ИМАТ НЯКОИ ДУМИ, КОИТО НИТО НАУЧНО, НИТО ВРЕМЕ-ПРОСТРАНСТВЕНО, НИТО КУЛТУРНО НЕ МОГАТ ДА ИМАТ КАТО СОБСТВЕНИ ---КАТО ФОРМУЛА лат., емпиризъм гр., Епос гр,. и още няколко лекси видях в темата му.


   ПОЗДРАВИ И УСПЕХ В ДЕЛОТО ТИ !

   Изтриване
  3. Тюранос не е гръцка дума, нейния прозход е предгръцки, провери в етимологическите речници.

   tyrant (n.) Look up tyrant at Dictionary.com
   c. 1300, "absolute ruler," especially one without legal right; "cruel, oppressive ruler," from Old French tiran, tyrant (12c.), from Latin tyrannus "lord, master, monarch, despot," especially "arbitrary ruler, cruel governor, autocrat" (source also of Spanish tirano, Italian tiranno), from Greek tyrannos "lord, master, sovereign, absolute ruler unlimited by law or constitution," a loan-word from a language of Asia Minor (probably Lydian); Klein compares Etruscan Turan "mistress, lady" (surname of Venus).

   http://www.etymonline.com/index.php?l=t&p=45&allowed_in_frame=0

   Изтриване
 3. Селянин си ти Павел Георгиев... селянин фанариот!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Заблудено момче е той, българин, който е забравил корените си.

   Изтриване
 4. Здравей,Павле!Геният на българското слово Христо Ботев най-добре определи подобни "исторически упражнения"като на цитирания М.Алинеи и с право ги нарече НАУЧНА БУДАЛАЩИНА.Проблемът е,че в България "будалите"са все още много.Възхищавам се на титаничните ти просветителски усилия "на ползу роду" и в името на Българската кауза!Дай Боже,на България повече хора като теб за да възтържествува измъчената ни историческа правда,защото както казва нашият голям учен и патриот Ганчо Ценов: "Има история-има народ,няма история-няма народ!Народ без история-няма."Бъди здрав ти и близките ти!- Сънародник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Лазаров! Много са тези, които са крали от нашата история, много са и тези, които са я объркали, но на всяко зло идва край. Все повече и повече българи се пробуждат и вече няма да се оставят да бъдат приспани с лъжи.

   Изтриване
 5. blagoandreevaliliyana.blog.bg15 април 2015 г., 23:33

  ЧУДЕСНО ИЗСЛЕДВАНЕ! ТОВА Е НАУЧЕН ТРУД! И Е ИСТИНА! БЪЛГАРИТЕ СА БАЛКАНСКИ НАРОД, А НЕ АЗИАТСКА ОРДА! ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  ОтговорИзтриване
 6. Привет, Павле!

  Мисля че доста обосновано защитаваш тезата си за етногенезиса на етруските.
  По отношение на етруската дума „СУПЛУ“ – баща ми казваше „СОПЛО“ на задната част на турбината на реактивния самолет, въпреки че иначе рядко съм го срещал.
  Северно от Болоня тече неголямата река „ARDA“.
  Бил съм по земите на етруските и не съм имал усещането, че съм сред чужди.
  Колкото до завършека „Време е титаните да се събудят“, да не се събудим и ние като „Титаник“ – на дъното на океана ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От нас зависи как ще се събудим, ако чакаме ще е на дъното, ако действаме, ще има бъдеще за нас.

   Изтриване
 7. Защо в момента Лувъра представя съкровищата като гръцки изровени на територията на България ? И какво прави Борисов там за да промени това мнение ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този въпрос трябва да бъде зададен на някой друг.

   Изтриване
  2. Това е сделката на Фол и Бокова,като част от пиара на предизборната й кампания,като председател на Юнеско.Трябва й подкрепата на Гърция.Това е!Борисов е част от пейзажа.

   Изтриване
  3. Не зная, възможно е, Гърция има силно лоби.

   Изтриване
  4. Поне се надявам да ни го върнат, а да не се получи като скитското злато на Украйна.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  5. Това ще го върнат, но изнесеното с тирове през последните 25 години трудно ще си го върнем.

   Изтриване
 8. Хей,гордий ПАВЛОС ГЕОРГАДИС,замислял ли си се някога как така високо развит и цивилизован народ като Елините взе наготово цялата си Митология от "безпросветните и безписмени" тракийски народи?От много години това е безспорен научно доказан факт.Не мислиш ли,че това е доста сериозна "заемка",защото 90% /за да не кажа-100%/ от монументалната Елинистична култура /пък и произтичащата от нея Римска култура/се основават на тази Митология,която е изцяло Тракийска??!!Вече се доказва,че изкуството на Крит и Микена,което се считаше за основа на Елинизма,всъщност е Тракийско!И за Ахил-мислиш ли,че Мирмидоните/доказани трако-български войни/ще служат,ще се вричат във вярност и ще воюват рамо до рамо с един непознат за тях чужденец?Нямам никаква историческа подготовка и квалификация-просто се опитвам да разсъждавам логично.Като например,че "пеласги" са всъщност хората от Беласица,това ми се струва най-простичкото,логично обяснение/разбира се думата имат изследователите и историците като Спароток/Гордей се с Ахиловата кръв,но според мен човек трябва да гледа малко по-далеч от носа си,или поне да се опитва!!!

  ОтговорИзтриване
 9. Италиански изследователи казват, че фамилията на Наполеон са имигранти от Тоскана а също, че майка му произхожда от род на тоскански благородници. Какво би станало, ако свържем „Мистерията етруски“ с „Мистерията Наполеон“? Но някак си не се получава – най-великият военен стратег на всички времена да има български произход! Точно затова „Мистерията етруски“ трябва да си остане вечно една мистерия!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с тези изследвания, не мога да дам коментар.

   Изтриване
  2. Предполага се, че фамилията Бонапарте са от благородническо потекло от Флоренция, но няма документи, които да доказват това със сигурност. Със сигурност се знае, че неговата фамилия се заселва във град Аячо, Корсика през 1567 година от Лигурийското градче Сардзана(Sarzana). Има документи, които доказват роднинството на фамилията Бонапарте с много старата благордническа фамилия Маласпина, от които пък произлиза фамилията Брунсуик(Brunswick) и английската кралска фамилия. Отдолу е библиографията взета от линка:
   http://www.italiadiscovery.it/news/liguria/la_spezia/sarzana/la_famiglia_di_napoleone_bonaparte/1268.php?user_lang=1
   G. Sforza, “I Buonaparte in Lunigiana”, Torino, 1911.
   F. Antommarchi, ”L’ultimo medico di Napoleone”, Ed. Documento Libraio, 1944.
   F. Galantini “Napoleone Bonaparte le origini sarzanesi ” Società Editrice Buonaparte, Sarzana, 1999.
   G.P. Balbi “L’ambiente culturale a Sarzana”, in “Niccolò V nel sesto centenario della nascita” a cura di F. Bonatti e A. Manfredi, Città del Vaticano, 2000.
   A. Ivaldi “La signoria dei Campofregoso a Sarzana (1421-1482)”, in Atti della Società Ligure di Storia Patria LXXXI.
   A. Neri “Aneddoti sarzanesi al tempo della Repubblica Ligure” Sarzana 1879, ristampa anastatica a cura dell’Associazione Culturale Progetto Spezia, Sarzana 1998.
   Rivista francese “Figaro Litteraire”, febbraio 1959, traduzione dall'Avv. Luigi A. Rossi.
   Според мен е пресилено да се изкарват всички българи, но един генетичен анализ подкрепен с едно обстойно културно-историческо, битово, археологическо и лингвистично изследване, би могъл да докаже древните роднински връзки между България и Северна Италия и островите Корсика и Сардиния!

   Изтриване
  3. Войните на Бонапарт не са били успешни. Какъв стратег е бил? На малкия пръст на Ханибал не може да се равни.
   Благодарение на Бонапарт, Америка стават щати след продажбата на френска Луизиана защото той я продава.

   Изтриване
  4. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС17 април 2015 г., 19:14

   ВЕРНО Е / НО НЕ Е ЦЯЛОТО...НАПОЛЕОН ПРОВАЛЯ ЕДИН ГОЛЯМ И ВЕЛИК ШАНС И СЛУЧАИ...ДНЕС ЦЕЛИЯ СВЯТ., ИЛИ ПОНЕ СЕВЕРНА АЕРИКА И ЕВРОПА ЩЯХА ДА СА ДРУГИ...ТОИ ВМЕСТО ДА НАСОЧИ СВОИТЕ СИЛИ И ВОИСКИ В СЕВЕРНА АМЕРИКА...ГИ ПРАЩА В РОССИА.

   А ТОЙ НЕ ПРОДАВА САМО ЛУЗИАНА.....А ЦЯЛАТА ФРЕНСКА СОБСТВЕНОСТ И ФРЕНСКИ ЗЕМИ---ОТ ГРАД ДЕТРОАТ = ДЕТРОЙТ = ПРОТОК ФР. ...ЧЧААААКК ДО ЛИУЗИАНА = 5 000 ХИЛ. КМ !! НА НОВИТЕ 13 ОРИГИНАЛНИ ЩАТИ.= ДЪРЗАВАТА ''САЩ''......ПОСЛЕ САЩ СИ ВЗИМАТ И ТЕКСАС, И ОЩЕ 5 ЩАТА ОТ МЕХИКО ПРЕЗ 1846 ГОД.


   ТА НАПОЛЕОН Е УНИКАЛЕЕН ПРОВАЛ----ЗАЩОТО СЛЕД НЕГО, И ЗАРАДИ НЕГО...ИМА ВИЕНСКИ КОНЦЕРТ В 1815 ГОД. КЪДЕТО СЕ ПРАВИ ЕДИН ВИД ООН ТОГАВА ЗА ЕВРОПА.


   НАПОЛЕОН ИЗДЪНВА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ----ЗА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН СВЕТА ДНЕС...ИЛИ ДА БЪДЕ ДНЕС ТАКЪВ, КАКЪВТО Е !!

   Изтриване
 10. Здрасти Павка, покажи им на хората, каква е истината, и да се спрат да крадат историята на най древния народ, българите. Аз тук самод а постна, че тука едни Георгиевци опа Грузинци ни крадат историята на виното, та може една статийка и за това да пуснеш, по някое време с истината и кой е бил там и как сме носили виното наляво и надясно, та по късните открити вина са си все български :) http://outofedenwalk.nationalgeographic.com/2015/04/14/ghost-of-the-vine/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20150416ooew-wine&utm_campaign=Content&sf8638234=1

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Писал съм по този въпрос преди няколко години - ИСТОРИЯ НА ВИНОТО, КЪДЕ Е НЕГОВАТА РОДИНА?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/11/08/istoriia-na-vinoto-kyde-e-negovata-rodina.848319

   Изтриване
 11. Здравей Павел, Искам да попитам дали това Bulga може да има някаква връзка с нас, попадна и случайно. Също така попаднах на един град близко до Калкута Belgheria... http://www.abc.net.au/news/2015-04-18/relocation-proposal-bulga-mine-expansion-will-destroy-heritage/6392886

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този топоним е нов, едва ли е свързан по някакъв начин с името на народа ни. Понякога думи от различни народи си приличат по звук, но се отличават по смисъл.

   balg - belly, bag, Irish bolg, Old Irish bolc, Welsh bol, boly, belly, Cornish bol, Gaulish bulga (Festus), sacculus; Gothic balgs, wine-skin, Norse belgr, skin, bellows, English belly.

   balgair - a fox:

   В гаелския срещаме думите балг и балгер, но те не са свързани с народностното ни име.

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов, тази Ваша работа е на достатъчно високо ниво, за да бъде публикувана в списание "Ави-Тохол", ако го пожелаете. В една от следващите книжки ще публикуваме изследвания на един руски учен от Волжска България свързващи етруските с българите. Има няколко заключения в неговата работа, с които не съм съгласен (или по-скоро приемам за доказващи обратната причинно-следствена връзка); подобно (но в много по-малка степен) и относно вашето изложение. Това обаче не понижава качеството на изследванията и не ми пречи да отправя покана и към двама ви да поместим двете статии в следващ брой на списанието, вероятно № 36.
  На коментиращите, които намесват Ахил, предлагам да прочетат току-що излезлия брой № 34 на "Ави-Тохол" - има какво да научат, преди да се върнат към коментиране.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, нямам нищо против да публикувате работата ми в "Авитохол". Трябва обаче да приложите други илюстрации, не съм сигурен дали тези, които съм ползвал аз, могат да се ползват и от списанието Ви.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Разбира се - ако искате да публикуваме статията Ви е "Ави-Тохол", трябва да ми я изпратите пренаредена с фигури/илюстрации, които са номерирани и цитирани в текста, плюс съответните пояснения/наименования на това, което те показват (captions, as they say n English) и източниците им. Когато източник е Интернет, ние публикуваме само тези материали/илюстрации, за които изрично е обявено, че са свободни за ползване (естествено, с посочване на автора/източника).

   Поздрави!

   Изтриване
  3. В такъв случай доста илюстрации няма да могат да бъдат ползвани, но де факто текста е важен.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. ирена янчева13 март 2016 г., 6:33

  Здравей, Павле ! Впечатлена съм от статията, поздравления ! Благодаря за сведенията от Страбон, Тит Ливий, Плутарх, Хеланик, както и за добрите стенописи ! Павле, би ли споделил повече за това какви са връзките между тракийски / старобългарски и финикийски език , родствени ли са наистина ? Бих искала да те попитам и следното - Защо мислиш, че произходът на Гладиаторските игри трябва да се търси в погребалните ритуали при древните етруски ( театрални елементи от погребенията ) ? Нали след 1 век пр. Хр. етруските са само бледа сянка на миналото си ( забравени са обичаите, храмовете, религията ). Когато гладиаторите се явяват за първи път на игрите през 105 г. пр. Хр., те се бият един срещу друг по двойки, защитавайки лоялно взаимните си шансове да оцелеят - Пиер Гримал, " Животът в Древния Рим ", С., 1999, с.46. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 14. Серафимов браво прекрасна статия и анализи

  ОтговорИзтриване
 15. Г-н Серафимов, бих Ви посъветвал да не използвате фразата “Дунавската Цивилизация”. Тя вреди на нашата кауза, по подобен начин на разграничаването на “македонска” от “тракийска” (култура и пр.), както Ви посочих преди време. Разбира се, в настоящия случай не очаквам директно да се досетите, затова ще се опитам накратко да Ви обясня.

  Преди няколко години по препоръка на проф. Петко Димитров изпратих на Д-р Х. Хаарман мейл с предложение да ми даде пощенски адрес, за да му пратя книгата си за България за мнение/рецензия. В краткото описание му бях споменал, че книгата засяга всички аспекти на българщината и част от нея (която би го заинтересувала като специалист) третира нашите предшественици – траките, като автохтонното население на Балканите. За мое огромно удивление, получих километричен мейл (без адрес или желание изобщо да види книгата), в който Д-р Хаарман ми чете наставление как траките не са и не могат да бъдат автохтонното население на Балканите, защото:

  1) Това противоречи на универсално възприетата теория на М. Гимбутас;
  2) Той – като един от най-горещите привърженици на тази теория и поклонник на Курганите и Гимбутас – бил написал книга, в която допълвал тази теория с аргументи, и тази книга получила най-престижната награда за научен труд през въпросната година;
  3) Той, в съавторство с Д-р Антъни, били написали друга книга, в която още по-нататък доразвили въпросната теория, която пък книга получила еди-коя си престижна награда за най-добър научен труд.

  След което, за да се позастрахова поне малко, ми посочва, че той бил лансирал още през 2002 г. в една друга книга предложението да се зачете съществуването на “Дунавска Цивилизация”... Той дори не е видял книгата ми, където в библиографията въпросната книжка се мъдри гордо, а в текста съм споменал неговия опит да “екстрахира” част от цялостното наследство на тракийската цивилизация, с което (А) да парира (ако, доколкото и до когато може) очевадната несъстоятелност на Курганната теория, и (Б) да не накърни “светая светих” на Западоевропейската наука, която упорито търси – всъщност счита за доказано – да изведе своята наскоро пръкнала се цивилизация от тази на древна Елада.

  Въпросният учен е пример за методист на “изследвания”, при които целта да се докаже нещо е поставена предварително, след което се рови за доказателства, като от намерените такива се използват селективно само обслужващите предначертаната идея. Така може и да се вади хляб, но сериозни научни постижения няма как да се постигнат. Впрочем, впоследствие няколко реномирани учени – включително Бил Райън – не само изразиха пълна подкрепа на моята теза, но и споделиха, че те Хаарман си го знаят, той си е такъв, да не се впечатлявам чак толкова (а Гимбутас никой за нищо вече не зачита)... Добрата новина е, че в резултат на тая (неочаквана) полемика аз се захванах да напиша статия с изброяване на всички аргументи (книгата ми не е специализирана и тезите, които застъпвам, са илюстрирани с възможния минимум, който такъв алманах/енциклопедия може да си позволи да включи) в наша полза. С времето статията прерасна в малка книжка, която скоро се надявам да влезе в печат. Основният мотив е Тракийската Цивилизация, автохтонна за причерноморския ареал, изнесла постиженията си във всички посоки (като Арийски миграции) и станала де факто цивилизационен източник и директно на Европейската и на Гръцката (и оттам отново на Европейската) цивилизации. Курганната теория – ако още не го е получила, според някои – получава един голям надгробен кръст.

  Надявам се проблемът с (дори споменаването на) “Дунавската Цивилизация” да Ви се е изяснил. Необходимо ни е да привлечем вниманието на света върху “Тракийската Цивилизация” и всички опити за отвличане на вниманието (и разпарчосване на цялото) работят против нас, българите, като законни преки наследници на тази цивилизация.

  ОтговорИзтриване
 16. Интересна публикация,но трябва да се съглася с някои от коментаторите,че не е редно да наречем етруските -българи.Дори и да имаме силна генетична връзка,то тези хора са си отделен народ с тяхната си история.Смесили са се с други народи, различни от тези с които траките са се смесили на балканите.
  Но иначе бих искал да коментирам нещо което ме подразни в началото на поста.
  Още в началото се споменаваше за социалния живот на етруските,и това колко свободни били етруските жени.Не знам защо,но в днешно време, на пълното разкрепостяване и свобода на жените се гледа като върхът на цивилизацията. Вярно до колкото съм наблюдавал,винаги със развитието на една цивилизация се забелязва едно освобождаване на жените,както от социалните и семейните окови,така и от моралните.Въпросът ми е обаче,дали това освобождаване е нещо позитивно и ако е...то до каква степен е позитивно и къде започва да става деструктивно.Защото не може да се отрече и факта че в залеза на една цивилизация,се наблюдава и пълно освобождаване на жените от всякакви ограничения.Мога да спекулирам с Египет,понеже не знам какъв е бил социалния строй тогава,но в залеза си..Египет дори има и кралица а не фараон.За гърците не веднъж се е споменавало какво са заварили римляните когато ги колонизират.По-късно Рим също затъва във разврат и прекомерно разкрепостяване.Сега разбираме и за етруските.Просто наблюдава се едно и също нещо.Едно общество се развива и достига до точка където се разкрепостяват всички задръжки и морали.След това се появява друго общество където се ценят тези задръжки и морали,което пък унищожава първото.За съжаление наблюдаваме същото и днес.Европа беше двигателя на цивилизацията за цялата планета.Сега се е оплела в собствените си свободи,а хора които дори третират жените си като добитък,навлизат и я завземат както си искат.Та е редно според мен всеки да се позамисли дали освобождаването на жените от всякакви ценности и морал е нещо позитивно или не.
  Иначе според мен най-правилния път е както Буда е казал "средния",нито лишение нито изобилие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. гледа ли ли сте филма са чингис хан, жената на чингис хан ми се струва доста свободна, не мисля, че монголците са били морално деградирали, според мен деградацията започва когато има изобилие, живота стане лесен, започне да се живее от търговия или робство, започнат да се трупат богатства, тогава започва покварата това е необратим процес, може да се забави, но не и да се спре, а относно дали жената трябва да е свободна, задължително трябва да бъде свободна, аз съм мъж и ако жена не ме иска не смятам, че имам права да бъда с нея или пък желание дори, няма да влизам в подробности, ако имате предвид други свободи, то и те са право на жената, друг е въпроса нивото на обществото в което жената живее и неговото разбиране за поведение, демек като са вихри и няма достойнство да фаща гората, разбирате ли ме.

   Изтриване
 17. Анонимен9 юни 2018 г., 17:41

  Здравей Павле,

  Чувал ли си за Тадеуш Волянски и неговия начин за разчитане на етруските надписи? Изглежда доста налудничав, но това което предизвика моя интерес е, че в Уикипедия, най-вече в българската версия, е окепазен по същия начин като Ганчо Ценов и други неудобни хора и теми.

  Той е направил таблица, през която някои етруски надписи могат да се разчитат на славянски.
  http://picbg.net/pic.php?u=3985p6K4O&i=875483

  Недялко Ст.

  ОтговорИзтриване
 18. Анонимен9 юни 2018 г., 17:49

  Освен това се чудя хората с негроидни черти, къде се намират в момента, на територията на Европа?

  Недялко Ст.

  ОтговорИзтриване
 19. Още няколко интересни факта за етруските:
  - в езика им няма звънки съгласни - Б, Д и Г, както и гласна О /или към 400 г.пр.н.е са отпаднали/
  - в изречението глаголът винаги трябва да е на последно място
  - липсват префикси (има само суфикси); липсват предлози - само падежи; глаголите не се спрягат по род
  Има около 30 думи в английския (от латински през френски), за които се предполага, че може да са с етруски произход: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Etruscan_origin

  ОтговорИзтриване
 20. Здасти аз смятъм, че цяла южна европа около средиземно море и до каспийско се е населявала от хора с подобна култура и език на траките, език който сега бихме определили като славянски, тези народи са били и мореплаватели, нормално след като са живели все около езера и морета, после идват римляните и гърците, римляните от каде идват незнам чел съм, че се смятали за бежанци от троя, а троя някои определят като тракийски град, но езикът им според моите виждания не е тракийски, а за гърците съм чел че началото им тръгва от етиопия, там благодарение на протока мужду африка и арабския полуостров и индия развиват мореплаването, търгжвията и натрупват богатства, и се пръскат после към средиземно море, може би през египет, въпросът ми е как мислите има ли логика преставата ми за историята преди римската империя в европа.

  ОтговорИзтриване