15.07.2018 г.

ПРОИЗХОДЪТ НА НАШИТЕ РОДНИНИ ХЪРВАТИТЕ


С хърватите ни свързват много неща. Всеки интелигентен българин може да се разбере с жител на Хърватско, макар техния език да е падежен, а нашия аналитичен. Двата ни народа са сближени и благодарение на глаголицата, която макар да се появава в нашите земи, преживява най-голям разцвет при хърватите. Te дори създават вариант подходящ за бързопис. Не е за пренебрегване и това, че както при нас българите, така и при хърватите все още съществува традиция на кукерскитe игри, които без съмнение са древни и са остатък от култа към бог Дионис.


Глаголическия текст от Башчанската плоча – снимка  Neoneo13.Хърватски кукери (zvoncari) – снимка Davor Zunic

По-интересно е това, че особеният генетичен маркер EV-13, който някои нарекоха български ген, се среща и при хърватите. Както и при нас, така и при тях бяха проведени генетични проучвания и бе стигнато до заключение, че  75% ( ¾) от населението се явават потомци на хора обитаващи земите на Хърватско отпреди времето на Неолита! Ето и кратък цитат: More than 3/4 of the contemporary Croatian men are most probably the offspring of Old Europeans who came here before and after the Last Glacial Maximum.

Разбира се, както при нас, така и при хърватите се срещат потомци на хора дошли в по-късни епохи. Това е напълно естествено, движения на етнически групи винаги е имало, а и във времената когато чужденци са властвали над хървати и българи, са  докарвани преселници от различен произход, които е трябвало да поддържат подтисниците и да спомогнат за остлабването на местното население.

Важното в случая е друго – генетиката доказва, че повечето от българите и хърватите са потомци на хора, които са били познати на Херодот, Страбон, Плиний и др. стари автори. Сега идва въпросът – след като ние българите сме наследници на траките, то какви са хърватите, те също ли са траки?

Трябва да се отбележи, че за разлика от дошлите от Африка гърци, дедите ни не са били изолиран народ, а са били обградени от роднини (както и днес ние все още сме обградени с роднини). Става дума за скитите и илирите, които респективно обитават територии на изток, север и запад от траките. За това, че траки и скити са роднини знаем от Дион Касий и Стефан Византийски. Благодарение на Апиан пък разбираме за родството между илирите и мизите, които в по-късни времена Димитър Хоматиан и много други наричат българи.

Сведенията на старите автори са пределно ясни, но биват покрити с мълчание от специалистите поради това, че изобличават официалните теории, т.е. показват, че общоприетата история не е нищо друго освен поредица от лъжи, с които мнозина покорно са се съгласили и дори предано поддъжат.

За мен няма никакво съмнение, че хърватите са потомци на тракийските съседи илирите, които преди около две хилядолетия и половина са споменати от Херодот. Той не дава много сведения за тях, но поне става ясно, че този древен народ обитава земи от Македония до северните крайбрежия на Адриатическо море.

Това виждане не е ново, още през XIX век, учени като R.G.Latham смятат хърватите за древен балкански народ и ги свързват с арависките – хора споменати най-рано от римският автор Корнелий Тацит. За разлика от Р. Дж. Летъм, аз смятам, че деди на хърватите са не арависките, а арвиатите, за които пише Плиний Стари.

Причината е следната – докато арависките са наречени от Тацит германи, относно илирийския произход на арвиатите никой няма възражения. Самото название арвиати има обяснение на хърватски език. Смятам древното име на хърватите е било харавати, по-късно променено на хървати, а значението на името е – бойци, унищожители, тези, които умеят да воюват.  Хървати може да се изтълкува с хърв. глагол harati-унищожавам, опожарявам. Имайки предвид войственият характер на старите илири, това име е напълно подходящо.


Илирийски шлем – източник Уикипедия, снимка  - David Liam Moran  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Illyrian_helmet_1.jpg

Освен Летъм, други учени също виждат в хърватите не само потомци на местен балкански народ, но и роднини на българите. В началото на ХХ век, Ганчо Ценов публикува своя работа интересни неща за хората, от чиито среди произлиза Свети Йероним. Съвсем естествено, най-много ме заинтригува твърдението, че названието хървати е свързано с името на княз Кроват (Кубрат) *. Не по-малко интересни се оказаха подробните сведения за удивителната близост на словенския и хърватския език с българския.

Ганчо Ценов цитира проф. Цонев, който обяснява голямото количество общи езикови белези между български и словенски, хърватски с това, че в далечното минало, дедите ни трябва да са били съседи на словените (а може би и на хърватите). Още по-ценно е виждането на Цонев относно това, че не му се вярва на писанията на Константин Порфирогенет.

Относно виждането на езиковеда проф. Цонев за това, че в далечното минало българите трябва да са били съседи на словени и хървати държа да дам няколко ценни сведения. Когато говори за дедите на хърватите – арвиатите, Плиний Стари споменава и други хора – белги: “Arviates, Azali, Amantini, Belgites…” - Plin. III.148


Смятам, че римският автор е предал името на народа ни, което по това време е звучало като бльгии. Разбира се, в този период от време – I век, името блъгари-бльгии е използвано само от ограничена част от дедите ни и чак след повече от половин хилядолетие се превръща в колективно име на целия народ.

Що се касае до недоверието на Цонев спрямо писанията на Порфирогенет, става дума за съчиненията на римски (византийски) император, който повече от нас познават под името Константин Багренородни. Според него, хърватите са пришълци в днешните си земи, както и българите. Това разбира се не отговаря на истината, но истина и интереси са две различни неща, а седящите на трона в Константинопол са следвали винаги собствените си интереси.

Това е причината както за хърватите, така и за българите да бъдат разпространявани лъжи. Не е имало нито идване на хървати на Балканите, нито идване на българи. И двата народа са местни, близко сродни, защото споменатите от Херодот траки и илири са роднини. 

За това свидетелства Апиан в работите си:These peoples, and also the Pannonians, the Rhærtians, the Noricans, the Mysians of Europe, and the other neighboring tribes who inhabited the right bank of the Danube, the Romans distinguished from one another just as the various Greek peoples are distinguished from each other, and they call each by its own name, but they consider the whole of Illyria as embraced under a common designation.” – App. Bell.Ill. III.6Когато разгледаме всички факти, става ясно, че българите и хърватите са потомци на древни европейски народи прославени със своята сила и мъжество. Вярно е, че днес и двата ни народа са сравнително малки, но е вярно и това, че сме носители както на уникални гени, така и на уникални качества. Най-голямата ни дарба е способността да се възраждаме отново и отново. Правили сме го и пак ще го направим, ще го направят и поколенията, които идват след нас.

Използвана литература:

1.Г.Ценов, Праотечеството и Праезикът на Българите, Историко Филологически Издирвания, Хелиопол, София, 2005;
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
3.Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
4.R.G.Latham, The Germania of Tacitus with Ethnological Dissertations and Notes, Taylor, Walton and Maberly, London, 1851;
5.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;

Информация от интернет:
D.Primorac, D.Marjanović, P.Rudan, R. Villems, P.Underhill, Croatian genetic heritage: Y-chromosome story (посл.вид. 14-7-2018 ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3118711/
Complete Works of Tacitus. Tacitus. Alfred John Church. William Jackson Brodribb. Lisa Cerrato. edited for Perseus. New York. : Random House, Inc. Random House, Inc. reprinted 1942.


*Макар да уважавам дълбоко Ганчо Ценов, не мога да се съглася, че народностното име хървати идва от името на княз Кроват (Кубрат), мисля, че самият Ценов не би искал неговите последователи да се съгласяват автоматично с всяко негово твърдение.  Когато се тълкува народностно име, трябва да се има предвид какво е самоназванието на въпросния народ, а и дали то има ясня връзка с дадена личност. Няма сведения българският княз Кроват да е свързан с хърватите, а и името арвиати е споменато на територията на Хърватско около половин хилядолетие преди времето на Кроват.123 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към умерен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В ръкописа De administrando imperio на Константин Багренородни четем:
   »Хърватите (ΧΡΩΒΑΤΟΙ) по онова време живеят от оная страна на Бавария (ΒΑΓΙΒΑΡΕΙΑ), където днес са “белите хървати” (ΒΕΛΟΧΡΩΒΑΤΟΙ). От тях излизат петимата братя: ΚΛΟΥΚΑΣ, ΛΟΒΕΛΟΣ, ΚΟΣΕΝΤΖΗΣ, ΜΟΥΧΛΩ и ΧΡΩΒΑΤΟΣ, и двете сестри: ΤΟΥΓΑ и ΒΟΥΓΑ, които пристигат в Далмация и там намират аварите, които владеят страната. След няколко години хърватите побеждават аварите. (DAI: 30).
   (Интересно: Хроватос (Кробат), Туга и Буга!?)

   Изтриване
  2. Честно казано, аз не вярвам на думите на Багренородни...

   Изтриване
  3. Защо в Европа се пише Croazia за Хърватия? От къде идва техния термин cavata за вратовръзка? Благодаря

   Изтриване
 2. Анонимен15 юли 2018 г., 9:19

  А бе интересно е това и се чете лесно, но щом Кубрат-Кроват не е кръстник на хърватите, на кое племе си е дал името?Мерси предварително!

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен15 юли 2018 г., 9:48

  Как не те е срам да ни сродяваш с такива касапини като хърватите бе платен писарушко! Знаеш ли ли колко народ са изтрепали тея изроди дето и ада не ги иска? Искам отговор, разбра ли ме тракедонист объркан!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако трябва да го е срам, първо трябва да се засрамим от себе си, защото и нашата бойна слава не е по-малка! Войната си е война – и преди, и сега. А ти обясни с какво хърватите са по-големи „касапини“ и „изроди“ от сегашните „демократизатори“. Те никога не са отишли да „освобождават“ някого, а само са защитавали държавата си!

   Изтриване
  2. Вярно ами, французите казват: На война - като на война. Балет ли да играят хърватите по време на война? Англичаните умориха с глад милиони в Бангладеш и Ирландия, умориха бая народ в концлагерите на генерал Китчнър в Южна Африка, участваха в организирането на Първата и Втората Световна Война, помогнаха за сриването на Ирак и Либия, дестабилизират Сирия, а и да не забравя - английските кораби прекараха аскера на Сюлейман Паша и така стана възможно клането в Стара Загора.
   Хърватите направо бледнеят пред английските уроди.

   Изтриване
  3. Английската жестокост е ненадмината, където стъпнат англо-сакси, местното население намалява...без изключения...

   Изтриване
 4. Анонимен15 юли 2018 г., 9:56

  А хърватите имат ли се за илири или това е ваше заключение? Не се заяждам, само искам да знам фактите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Навремето се запознах с хърватин, който носеше фамилното име БИЛИЧ. Един стар свещеник му бил казал, че истинското произношение на това име е БИЛИК. То било старо илирийско име.

   Изтриване
  2. До Анонимен15 юли 2018 г., 9:56 ч.

   Вие питате дали хърватите се считат за илири? Както българите, така е хърватите биват лъгани различни неща, като последното е, че са иранци. Разбира се в Хърватско има много прогресивни хора, които осъзнават, че са потомци на местно население, а не пришълци. Слава Богу, хората от този лагер стават все повече и повече.

   Изтриване
  3. До Анонимен15 юли 2018 г., 13:14 ч.

   Стари илирийски имена са Антис, Веселия, Венда, Гентий (Генций), някои ги оприличават на хърватските Анте, Весела, Вена...

   Изтриване
 5. До анонимен 15 юли 2018г.,9:19ч. Че защо трябва Кубрат да оставя името си на някой народ, той е един от многото ни владетели. Всеки владетел ли трябва да дава името си на нов народ, а и Спароток обясни разликата във времето. Йосиф Василев.

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте, господин Серафимов. Благодаря ви за цялата информация, която ни предоставяте и чрез която можем да анализираме по по-достъпен начин данните. Досега не бях коментирал под статиите, просто си четях. Ако не е проблем би желал да Ви попитам дали ятагана е развита версия на ромфеята или фалкса и дали каракулака също е развита версия на сиката? Като ги гледах ми се виждат прилики и се зачудих.
  Поздрави,
  Гроздан
  Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа, Георги Михайлов бе изказал предположение, че ятагана е модерната верския на тракийския меч. Навярно става дума за меча на диите махайрофори. Ромфеята е прав и дълъг меч с дълга дръжка, тя по-скоро може да се оприличи на палаша, който също е прав и едноостър.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за отговора.
   Поздрави,
   Гроздан

   Изтриване
 7. Уважаеми Г-н Серафимов,

  В никакъв случай не искам да се противопоставям на мнението Ви за произхода на името на Хърватите. Във всеки случай разполагам с книгата на хърв. академик Луйо Маргетич, в която той изследва евентуални връзки с Кроватова България, подобно на Ганчо Ценов. Текстът е на хърватски, но същевременно и на немски. Тя се нарича „Долазак хрвата“, поставено умишлено в кавички, което ще рече, че авторът не е съгласен със старата сага за „идване“ на хърватите на Балканите през VII век от някаква „Бяла Хърватска“ на север. Като междинна зона за влияние между двете територии е посочен аварския каганат.
  Само ако имате желание и интерес, бих могъл да Ви изпратя книгата на посочен от Вас адрес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за предложението, но вече ми обещаха тази работа. Нали става дума за изданието от 2001 година, издателство Knizevni Krug?

   Изтриване
  2. Точно така!

   Изтриване
 8. Не знам как траки и илири са сродни народи. От 15г. живея в Хърватия и не съм прочела или чула за намерено златноно съкровище, могила или град, каквито намират на териториите, които са били населени с траки. Илирският език е подобен на днешния албански, а хърватския и българския са сродни, но не и с илирския. Потомците на илирите в Хърватия живеят днес в Далмация и Далматинска Загора, имат специфичен, почти неразбираем за нас диалект и са доста високи, тъмнокоси, тъмнооки хора. Самите хървати казват, че името им може да идва от глагола хървати се, което значи да се боря.В статията има доста малко факти, които отговарят на истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, но как разбрахте, че илирийския език е подобен на албанския? Познавате ли работите на Антон Майер и Ханс Крае?

   Албанците са асимилирали както илири, така и траки, но това не прави от албанците нито илири, нито траки.

   Удивен съм как може да сте 15 години в Хърватско и да знаете толкова малко за археологическите открития там. Препоръчвам Ви тези материали :

   http://isaw.nyu.edu/library/blog/croatian-excavation-loewen

   A.Evans, Ancient Illyria: An Archaeological Exploration;

   Изтриване
 9. EV-13 няма, има Е-V13, което нито е ген /хаплогрупа е/, нито е български /процентно най-често се среща при албанците/.


  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-V68#/media/File%3AHgE1b1b1a2.png

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хайде помислете малко, нека предположим, че в дадено селце 99% от населението е носител на EV-13, а в друго място носителите са едва 20%. На пръв поглед разликата е впечатляваща, но ако в селцето живеят 100 човека, а в другото населено място жителите са 100 000, то нещата се променят, нали?

   Докато хърватите са наричани илири векове наред, а пък българите са определяни като мизи, то за албанците няма нито един средновековен извор, в който да се казва, че те са илири, или траки.

   Какъв е извода?

   Изтриване
 10. Албанците са илири те са хората които имат право да кажат автохтонци сме. Четете научна литература не Ганчо Ценов защото той отдавна е отречен заради многото грешки ,те направо не могат се преброи толкова са много и серйозни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Посочете поне един ранносредновековен, или средновековен автор, който да е нарекъл албанците илири. Грешки правят всички, но груби грешки, или дори умишлено унищожаване на истината, това прави не Ценов, а неговите противници.

   Изтриване
  2. Анонимен18 юли 2018 г., 9:35

   А кой е Ценов и колко документа е вкарал в обръщение за науката? Точно колкото Серафимката, нула.

   Изтриване
  3. Книгите на Ценов се пускат вече 20 години в книжарниците и всеки път се изчерпват много бързо. Колкото до моите писания - блоговете ми и фейсбук имат 14 000 000 посещения, не е никак зле.

   Изтриване
 11. Тези дни излезе италиански исторически сайт публикува статия за хърватите, които като илири са били част от Римската империя и са дали 20 императора и 4 папи

  ОтговорИзтриване
 12. Тези дни в италиански исторически сайт излезе статия за хърватите като илири в рамките на Римската империя, които са дали 20 императора и 4 папи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че цифрата е завишена. В Илирия са родени Траян Деций, Хостилиан, Квинтилий, Проб, Диоклециан, Максимиан Херкулий, Валентиан, Грациан, Анастасий, Валентиан II.

   Изтриване
 13. Като нито траките са изчезвали и нито илирите, защо се говори за пристигане на славяни и прабългари тогава? Има ли някой, който поне веднъж да каже, че прабългарите са траки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Римската Империя - Византия, има нужда от създаване на мит за идването на славени и българи, за да може да даде морален стимул на своите поданици да отвоюват обратно загубените територии. В по-ново време, тези митове, реално лъжи, пасват добре на доктрината на новите велики сили, които искат да внушат, че източноевропейците са хора втора ръка и неспособни на държавност, т.е. трябва да бъдат управлявани от други.

   А иначе, отъждествяване на българи с мизи се прави от IV до XV век, т.е. около 1100 години.

   Изтриване
  2. Преполагам че много отговори стоят във Ватикана и тпо заключени

   Изтриване
  3. Със сигурност има интересни неща там.

   Изтриване
 14. Много интересно фамилно име със сръбски суфикс на хърватския футболист СУВАШич, което кореспондира с тово на българския владетел СУВАШ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Откъде изникна пък този български владетел Суваш,нещо не си спомням за него ? Дайте повече инфо

   Изтриване
 15. Сръбска поговорка:
  "Убиj Хрвата да нема Бугара брата"
  Нещо да ви говори това?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази поговорка казва всичко! На думите тясно, на мисълта широко!

   Изтриване
  2. Това за първи път го чувам и мисля, че е измишльотина. "Убий хървата, да шиптър нема брата" е оригинала.

   Изтриване
 16. ирена янчева15 юли 2018 г., 23:29

  Здравейте ! Думата "субаш", "субаши","субашия" е твърде често употребявана по време на нашето Късно средновековие-Предвъзраждане-Възраждане, вековете, когато османлиите управляват на Балканите за близо 5-6 века. Открих нейното конкретно значение в два специализирани речника:
  1) Речник на употребените турски думи и термини, изготвил Страшимир Димитров - Виж: Петър Петров "По следите на насилието. Документи и материали за налагане на исляма", С., Част първа, 1987 г.
  "с у б а ш и я" - "военачалник". В спахийската конна войска субашиите били мирновременни и военновременни началници на спахиите от дадена нахия или каза и били помощници на алай-бейовете. В последствие с тази титла се наричали управителите на леновете или именията на крупните феодали, а също и началниците на полицейските сили в дадена каза.
  2) Речник на редки, остарели, диалектни, чужди думи и изрази, съставил доц. д-р Ибрахим Т. Татарлъ - Виж: Поп Минчо Къмчев "Видрица. Спомени, записки, кореспонденция", С., Дял първи, 1983 г.
  "с у б а ш" ("с ю б а ш ъ") - "военачалник", "военен сановник", "началник на полицейските сили в градовете"; командуващият акънджийските поделения или спахиите от дадена каза; управител на владение или имение на феодални сановници; заместник на спахията при събиране на доходите от феодалния лен и др.
  "с у б а ш и о т к у п в а ч и" - субаши, които са откупили и събират ленни изземвания и данъци.

  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 17. Имам преки наблюдения върху хърватите и албанците. От опит мога да кажа, че становищата, които защитава Г-н Серафимов са абсолютно правдоподобни.

  ОтговорИзтриване
 18. Не съм съгласна с термина асимилация, особено като се има предвид местно население .Кръвта вода не става.

  ОтговорИзтриване
 19. Аз самият работя от много години с хървати.
  Моите лични впечатления са че не си знаят, слабо се интересуват и че не са съгласни със 'спуснатата' им "славяно"-руско ориентирана дошляческа историйца. Натрапено им е че са отскоро тука и че са руско-ориентирани славяни, което ужким считат за добро.
  Знаят че от древни времена са се занимавали професионално с охрана и с войни, винаги са били физически здрави и силни, със самочувствие са че са ги наемали от време оно като отлични професионални войници и охрана по чуждите държави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А моите впечатлени са, че има и такива, които се интересуват не само от тяхната, а и от нашата история. Но и при нас има и такива, и онакива. „Дошляческата историйца“ не им е спусната, а е тяхно народно предание. Били дошли от север, предвождани от петима братя(?!) и две сестри. За мен тя не е лишена от смисъл, понеже и ние под името „готи“ в един момент се завръщаме в родината си. При тях е упоменат водач Остроил.
   Действително споделят, че винаги са били войници. Далматинците спадат в по-висока категория от нас, имам в предвид ръста. Единствените войни, които нашият Симеон Велики не е спечелил са срещу хърватите.

   Изтриване
  2. Анонимен17 юли 2018 г., 0:30

   Всъщност войните са били три 1.Борис I с Търпимир I през 854г н атериторията на днешна Босна и Херцеговина без победител,раменят си подаръци и сключват мирен договор с граница установена между Приморска Хърватия, а България се установява твърдо на река Дрина (между днешна Босна и Херцеговина и Сърбия) 2.Тази война на Симеон,за която говорите с Томислав(подтикван от византийците) където сме разгромени ,но самия Симеон не участва,За предводителя на българите е известно само, че е носил титлата алогоботур,а годината е 927-ма. Симеон умира в деня на битката в Преслав. 3. През 997 Самуил по молба на братята Крешимир III и Гоислав,за сваляне от престола на 3-я им брат Светослав Суроня поради провизантийската му политика.Самуил отговаря на молбата и и срива до основи далмацианските градове Трогир и Сплит, но е спрян при обсадата на Задар и се завръшат.Територията завзета от Самуил по време на войната е дадена на Крешимир и Гоислав, които с по-нататъшна българска подкрепа печелят хърватската гражданска война и вземат властта в кралството през 1000 година.
   А през 1018 година България пада под византийска власт а Крешимир III, и Гоислав стават византийски васали.
   пс. Заинтересува ме етимологията на името Крешимир, имаме в Западния Балкан до границата със Сърбия село с име Крачимир,звучи ми подобно

   Изтриване
  3. Вярно е, българо-хърватските войни са три, като разбира се основната причина за тяхното избухване е подривната дейност на Римската (Византийската) Империя.

   Що се касе до хърватското име Krešimir, то просто е вариант на българското Красимир, чиято най-древна форма (тракийска) е Карсимар.

   Krešimir ce се обяснява с хърв.гл. krješiti se -светя, сияя. Стблг. краса означава красота, великолепие, накит, като първоначалното значение е сияние, топъл цвят.

   Изтриване
 20. Не разбрах, хрватите са илири, а словенците венети? Така ли да смятаме. Значи, нито едните, нито другите са наши роднини,а далечни братовчеди, може би. Но, при посещение на крепоста в град Дубровник, се казва, че градът е български и е създаден от българи. Дубровник, на източно българско наречие е Дъбровник, а на западнобългарско наречие е също Дубровник, от дървото дъб (дуб) което е растло в изобилие около града. Пишете, че харватските "кукери" се наричат "звончари". Явно това е от звънците които носят по себе си, на източно българско наречие звънци, на западно българско наречие също звонци. Но "път" на хрватски е "цеста", както е и на словашки и чехски езици. На западно българско наречие е пут, на източно българско наречие е път. Давате и примери с принадлежността към определени хаплогрупи, но това е "популационна генетика", която не е приета еднозначно в биологията. Но по едно си приличаме с хърватите, с нечестните си постъпки и предателствата спрямо роднините, далечни или близки. Не може хърватския евреин Йосип Броз Тито, да управлява съюзната държава, а за всичко да са виновни сърбите. Така, че по подлост и любов към семитите си приличаме. За това сме останали малко като население и територии. И двата народа имат комплекс за величие, защото го нямат в действителност. Това, че ние ще се хвалим, колко сме били велики или колко сега сме успешни не променя действителното състояние на нещата. С този темп на стопяване на българската народност, след няколко десетилетия няма да има българи, нещо което се е случило към края на османското робство, освобождението също не е наше дело. Но "великия" народ търпи и пише по форумите, в мечта която няма да се осъществи. Освен писане, трябва и нещо друго, което у българския народ липсва. Това е народно достойнство и отстояване интереса на общността, сиреч на държавата. А някакви изблици на "родолюбие" които угасват бързо виждаме постоянно, при спортни мероприятия и от страна на така наречените "Обединени патриоти", които са коалиционен партньор в управлението на държавата. С две думи, прост народ, слаба държава. Но явно нещата са такива не от днес и вчера, а от векове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глупост на глупостите е да вадиш заключения за цял народ от някакъв си Тито.
   Хърватите и словенците са съседи, но имат различна народопсихология.
   Ако „нещо липсва у българите“ то няма да се породи с отрицателни прогнози, а чрез дейността на днешните български будители.

   Изтриване
 21. Идеята че албанците са потомци на илирите се появява още в края на 18 век, в труда на Йохан Тунман "Върху историята и езика на албанците и на власите" 1774 г. Този същият Тунман изказва и идеята за татарския произход на прабългарите и други гениални идеи, за нещастие оцелели във вековете. В краткия си 32 годишен живот този шведски гений, творил на немски език, успява да нанесе сериозни поражения върху представите за историята, езиците и културата на балканските народи. Много от неговите заключения са актуални и днес, за нашите кабинетни учени. Като тази че албанците са потомци на илирийците, че прабългарите са татари (тюрки), траките са говорили латински, смесен с думи и изрази от родния им език, че даките също са румънци и т.н. и т.н. Единственият напредък за два века и половина от страна на нашите кабинетни учени е, че изкараха прабългарите не татари, а а фино-угри, хуни (отново тюрки) и тюрко-алтайци. Амин!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че нашите „кабинетни учени“ припознават манипулирани идеи за произхода на нашия народ, говори ясно на кой господ служат. Мога да подозирам що за произход може да има тоя „рибешки“ учен.

   Изтриване
  2. И аз това си го мислех.
   Че идеята за албанците и това че били илири,е плод на редовната грешка от страна на западни учени,че понеже този или онзи народ живее на тази или онази територия,то те непременно трябва да са наследници на древните населения от древността.
   А нямаше ли информация ,че ИРИ когато управлява тези територии целенасочено заселва точно там араби?

   Изтриване
  3. Обявяването на албанците за траки и илири не е просто грешка. Учените не са наивни третокласници, те добре са осъзнавали, че няма споменаване на шкиптари (албанци) преди XII век. Знаели са също, че не албанците, а българите са отъждествявани с траки, а и илири (в списъка с български владетели, поп Йовчо поставя Илирик, Гентий, Агрон, връзка с илирите прави и Спиридон Габровски, да не забравяме и Кирил Рилски). По отношение на културата, ние сме народът, който може да се нарече наследник на траките.

   Не зная кой така дълбоко ни е мразил и е давал заръки на учените, но си е направо за страх този орианталски фанатизъм на враговете ни.

   Изтриване
 22. Хърватте не ни долюбват заради българската глупост в края на ВСВ да предадем на сърбите доброволно предалата се на І БА хърватска войска и нейното избиване от сърбите...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква българска глупост, та нима българи определяха политиката на страната ни след 09-09-1944?

   "Великите сили" диктуваха какво да правим, а ако бе угодено на българомразеца Чърчил, държавата ни щеше да е разделена между гърци, сърби, румънци и турци.

   Изтриване
  2. Не затова, че сте Павел Серафимов, но сте съвсем прав! Познавам хървати, които живо се интересуват от приятелските отношения между България и Хърватия преди края на Втората световна, по специално за възможността хърватски младежи да са се обучавали в бившето ни Военно училище. Също и коя е тая българска царица, която е живяла и била погребана на малко островче досами Дубровник.
   Ако има омраза то тя е от други националности на СФРЮ, които в момента живеят в Хърватия и от недоизмрели бивши комунистически функционери.

   Изтриване
  3. Здравейте, г-н Сетафимов,

   Вие много добре знаете,че личните симпатии на политиците влияят по-малко от интересите. Защо в отговора си забравяте Сталин? В Ялта се договарят за 75% съветско влияние срещу 25% съюзническо. Сталин много е разчитал, че като засили влиянието на Тито, той ще му бъде по-верен.

   Поздрави.

   Изтриване
 23. До Анонимен16 юли 2018 г., 20:37 ч.

  Злото има много имена и форми, а и умее добре да се прикрие. Реално, най-ефикасната борба срещу злото е да се придържаме към доброто, да си помагаме, да сме сплотени и да не позволяваме да ни настроят едни срещу други.

  ОтговорИзтриване
 24. До Анонимен16 юли 2018 г., 11:51 ч.

  Казвате - хърватите и словените няма как да са ни роднини,а далечни братовчеди, може би...
  Братовчедите също спадат към роднините, а самият език, общи неща във фолклора и т.н. също доказват роднинството.

  Не разбирам какво искате да докажете с това, че на хърватски път е цеста. Та на старобългарски цѣста също означава улица.

  Не мога да разбера и къде в работата ми намерихте обвинения към сърбите. Злините ги правят индивидите, аз съм против колективната вина.

  Чувал съм, че Тито е от еврейски произход, но не съм имал възможност да проверя дали това наистина е така. Иначе неговите приближени Moses Pijade, Edvard Kardelj, Joza Vilfan, са действително от еврейски произход.

  ОтговорИзтриване
 25. Да, добавя, че е възможно глаголицата да е оформена като такава именно на територията на днешна Хърватия. Мавро Орбини , своята "История на славянските царства" 1601 година, отбелязва че глаголицата (буквицата) е създадена от св. Йероним (далматинец, т.е. хърватин) през 4 век. Разбира се, знаем, че дори това да е така, глаголицата е създадена на базата на още по-ранни знаци, от територията на Балканите, които днес намираме запазени от артефакти още от времето на каменно-медната епоха и от по-късни времена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павел Вълев17 юли 2018 г., 22:58

   Самия Св. Йероним пише , че е взел глаголицата от Етикус Истрос гот/гет от Томи.

   Изтриване
  2. Можете ли да посочите конкретен документ?

   Изтриване
  3. Тук има много нтересна информация по темата Св. Йероним - Етикус Истрос
   :
   https://belokk.wordpress.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86/

   Изтриване
 26. Уважаеми господин Серафимов не търся провокация но по Ваше мнение,руснаците са венети, т.е., наши далечни роднини, за това приложих и същата теза за хървати и словенци. Така, че обичаите, названията за родини, и езика както казвате също доказва роднинството. Само не ми стана ясно, защо в единия случай го отхвърляме, а в другия се стремим всячески да го докажем! С цеста исках да покажа пример, че въпреки интелектуалното равнище на изявени българи, ако нямат подготовка по хърватски език, едва ли биха се разбрали. Имаше и опит за така наречения сърбо-хърватски език, който се оказа неуспешен, въпреки, че сръбския и хърватския езици са по-близки околкото българския и хърватския езици. Например брод на хърватски и български са съвсем различни неща, на български е плитка част на река, която може да се премине без мост, докато на хрватски и сръбски езици е кораб. А цеста, както на хърватски така и на словашки и чехски езици е път, не улица. Не зная, че на "старобългарски", цеста е улица. Извинявайте, не съм изказвал мнение, че обвинявате сърбите в нещо! Просто отношенията на доскорошните "братя" станаха агресивни, въпреки смесените бракове в бивша Югославия. Пътувайки от Загреб за София никъде не ще видите указателна табела Београд, а Славонски брод. Злините може да ги правят индивидите, които не са изобщо славяни, но народопсихологията е лабилна и виждаме жестокостите които се извършиха от всички страни, независимо кой е започнал пръв, а пръв беше семита Клинтън обслужващ клуба Билдерберг. Относно Тито, един евреин в повече или по-малко не променя ционисткия англо-саксонски проект. И в България ги имаме в предостатъчно количество, на ръководни постове в държавата. По мое мнение, това не е добре за държавността, дори индивида да е със смесена кръв, в която да има дори частица семитски ген, бил той еврейски или арабски. Ваше право е да не допуснете този текст в блога си. Ваше право е да не приемате доводите които съм изложил. Но все пак, мисля, че имам и съмишленици, които не са малко.
  Друго нещо, което мисля, че аз не зная е по отношение на "българския ген" - "По-интересно е това, че особеният генетичен маркер EV-13, който някои нарекоха български ген, се среща и при хърватите." Защото, родоначалника на хаплогрупата E1b1b1a-M78 е живял в края на палеолита в Египет. Термина "хаплогрупа на Y хромозомата" съществува в генетиката. И ако всички членове на рода действително произхождат от един общ предтеча, то те ще имат и обща хаплогрупа на Y хромозомата. Но ако няма общ предтеча или тези предтечи са няколко, то няма обща хаплогрупа. Балканските народности се състоят от няколко рода или както ги наричат - хаплогрупи. Процентно най-големи са I2a и R1a, следвани от по-малобройните E1b, R1b, J2, J1, I1, Q,T. Процентно най-голяма е хаплогрупата I2a, която е до 37% в Хърватска и до 56% в Босна и Херцеговина. Спирайки се на хаплогрупата E-M78, то тя се подразделя на 5 подгрупи:
  E1b1b1a1-V12 (потомци на южните египтяни);
  E1b1b1a2-V13 (потомци на микейци, македонци, епирци и тракийци);
  E1b1b1a3-V22 (потомци на северните египтяни);
  E1b1b1a4-V65 (либийци и марокански бербери);
  E1b1b1a5-M521(потомци на йонийци).
  В случая най-малкото с хърватите ни обединява египетския, семитски генетичен маркер E1b1b1a2-V13 и поради простата причина, че той не е един от основните I2a и R1a. Не мисля, че Ной е акостирал на Балканите и наследниците на сина му Сем, са основополагащи за Балканите. Но, нищо не се знае със сигурност, може да се окаже, че сме семити!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви бъда благодарен, ако ми посочите научната литература, в която са направени следните подразделения:

   E1b1b1a1-V12 (потомци на южните египтяни);
   E1b1b1a2-V13 (потомци на микейци, македонци, епирци и тракийци);
   E1b1b1a3-V22 (потомци на северните египтяни);
   E1b1b1a4-V65 (либийци и марокански бербери);
   E1b1b1a5-M521(потомци на йонийци).

   Изтриване
  2. Анонимен19 юли 2018 г., 0:15

   The African DNA of Europe E-V13
   Posted on 01/11/2016 by Alex Imreh
   https://vieilleeurope.wordpress.com/2016/01/11/the-african-dna-of-europe-e-v13/

   Изтриване
  3. Благодаря за линка, но в във въпросния блог се пишат пълни глупости. За да не съм голословен, ще дам примери. В следното твърдение на автора се казва, че Манфред Битак е намерил керамика от 7000 пр. Христа, на която са изобразени хора от африкански произход - "Bietak unearthed evidence from artwork as early as 7000 B.C. that depicts the early people inhabiting Greece were of African descent"

   Периодът 7000 пр. Христа е Палеалита, след него идва предкерамичния Неолит, а за керамика, по която могат ясно да се различат хора от различен антропологичен тип, може да се говори 6000 години по-късно - първо хилядолетие преди Христа.

   Има и други глупости като африканския произход на шумерите. До ден днешен не е намерен скелет на негроид в Месопотация, от 4-то хилядолетие преди Христа, а и в самата Африка никъде няма храмове, жилищни сгради, а и идоли като тези от Шумер от 4-то хилядолетие преди Христа.

   Помислете и върху това - ако EV-13 принадлежеше на хамити, защо концентрацията е само в Северна Африка, а не по целия африкански континент? B EV-13 принадлежи поначало на негроидно население, защо при българи, албанци, хървати, сърби, няма белези на негроиди?

   За мен далеч по-логично е това, че EV-13 принадлежи на стари европейци, които са потърсили убежище в Северна Африка по време на последния Ледников период, а в последствие голяма част от тези стари европейци са асимилирани от дошли от юг и изток хамити и семити.

   Изтриване
 27. ирена янчева17 юли 2018 г., 22:07

  До Андрей Киряков, относно глаголицата при нашите съседи. Хърватите употребяват ъглова глаголица, посредством която се постига бързопис. Те е създадена по-късно, тя е вторична по отношение на първоначалната, по-ранна глаголица ("изсечена"). Графичната отлика между тях е видима и разликите са бързо разпознаваеми.
  Поради специфични културни условия, хърватите задържат употребата на тази ъглова глаголица за много дълъг период от време.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 28. ирена янчева17 юли 2018 г., 22:39

  До Андрей Кириаков,
  Прибавям линкове за по-добро изясняване на детайлите в разликите между обла глаголица и ъглова/илирийски вариант на глаголицата. Башчанската плоча от 11 в. - един от най-старите запазени глаголически текстове: https://bglog.net/BGLog/23867
  И още една полезна статия за разликите между двете глаголици - https://news.bg/culture/ekip-sazdade-paket-ot-shriftove-vazproizvezhdashti-glagolitsa-i-kirilitsa
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 29. Ъъъъ, не знам как до го кажа това дето досега никой тук не го е споменал, най-фрапантния факт дето всеки би трябвало да го знае, но ХЪРВАТИ И СЪРБИ ГОВОРЯТ ЕДИН ЕЗИК! Та нещо хич не се връзва цялата теория.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сърби и хървати говорят близки езици, хората, които са достатъчно интелигентни, са в състояние да направят разлика.

   Изтриване
  2. Хърватите говорят по-меко като често „е“-то им е „йе“ или дори „и“ и не казват хиляда, а тисяча. С това се доближават до руския говор. Не зная дали действително не са живели към Балтика известно време и след това са се завърнали на Балканите. Сърбите говорят с твърдо „е“.
   Не зная дали това би попречило „да се връже цялата теория“...

   Изтриване
  3. Думата хиляда е гръцка, навлязла е в речника ни по време на византийската окупация. Старобългарската дума е
   тысѩшти, а Ст.Младенов споменава за остаряло блг. тисеща-1000.

   Изтриване
  4. Анонимен23 юли 2018 г., 5:55

   Разликите между българските диалекти могат да бъдат десетина пъти по-големи от разликите между "сръбския" и "хърватския". Айде сега "интелигентните" хора да обявим българските диалекти за различни езици.

   Изтриване
 30. Моля,да бъда осветлен.Аматьор съм.Доколкото знам,наименованието славяни(словени-които боравят със словото) се появяват труд на Мавро Орбини през 17ти век.Киивская Русь е основана от викинкско племе руси и после приемат българската азбука.Московитите са от угро -фински произход.Заради имперските си интереси се наричат Россия,използвайки старобългарския език,като официален ,признат език в Европа,налагат панславянството.А ,дотогава славяни няма!И още нещо .Защо официално фразата"Не искаме чуждото,но и нашето няма да дадем"с
  е приписва на Й.Б.Тито,като е на Левски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-ранното споменаване на славени, или по-точно на личното име Славит е в надпис от Дакия - 2 век. По-късно, през 4 век, пак в същия регион, Псевдоцезарей локализира славените. След още два века, т.е. през 6 век, Пише за славени по долното течение на Дунава.

   Няма викингско племе руси. Топоним Мало росса е регистриран в Крим няколко века преди някой да чуе за викинги. По принцип руси, росси е име на украинците, а дедите на руснаците действително са наричани московити, но едва ли са угро-фини. Със сигурност са асимилирани доста угро-фини, но като цяло те са представени от венети, за които пише Клавдий Птолемей.

   Що се касае до панславизма - знаете ли изобщо какво означава това?

   Славени е новото име на гетите, а понеже те са най-известни на Римската Империя, то тяхното ново име бива използвано и за венетите - деди на поляци, руснаци, чехи. Докато това стане обаче минават повече от 1000 години.

   Изтриване
  2. Драги Павле,

   Удивлявам се на твоето търпение на просветител! Какво да се прави – всеки има право да узнае истината, докато още остава скрита за обществото. И всеки, който я търси, има щастието, че у теб са се събрали толкова човешки добродетели. Нямам изобщо за цел да те лаская, но ти заслужаваш поне това най-малко признание от наша страна. Благодаря!

   Изтриване
  3. Анонимен19 юли 2018 г., 1:29

   Господин Серафимов, мисля, че твърдението Ви за това, че украинците са руснаци е невярно. Украинците са смес от населението на Хазария, вижда се и от националните им облекла. Тогава в учебниците по история нашествието на Светослав Киевски и превземането на Преслав трябва да се пише украинско нашествие, не руско! Голяма част от населението на Полша също е с хазарски произход. Няколко съвременни хазара от Полша са Карол Войтила-папа Йоан Павел II, Збигнев Бжежински и Доналд Туск. Цялото днешно управление на Украйна се състои от етнически хазари, включително и боксьора Кличко. Семитите са хлъзгава материя, ненадейно изникват с претенции, винаги необосновани, но нагли.
   Вие многократно сте писали, че тюркските племена суоми (финландци) наричали руснаците "венелайнен", но същите тези финландци наричат шведите "руотси".На тази основа, можем да кажем, че е прав автора на Гетика-Йорданес за траките и остров Скандза. А земите населени със суоми, карели, чуд и други тюркси племена винаги са били разменна монета между Русия и Швеция. Финландия е била провинция на Руската империя и двореца в който се срещнаха Путин и Тръмп е бившата резиденция на руския император. Татаро-евреина Ленин-Бланк дава независимост на Финландия и за това в Хелзинки и до днес стои неговият паметник. Така, че остава открит въпроса за произхода на северните пирати наричани от едни викинги, от други варяги. Може да се окаже, че са траки. Все пак траките са споменати като едни от морските народи, което говори, че са имали уменията да се ориентират в морето. Интересно е и твърдението, че гетите са най-известни в Римската Империя, но мизите са най-многобройни и разпространени на голяма територия. Все пак София е била столица на римската провинция Дакия, не Гетия. Интересни паралели. А днес Дакия говори на език от романската група и има население което не се отличава с голям процент тракийски ген I2a. Ако руснаците са венети, като и словенци, словаци и чехи, то град Венеция който е създаден от венетите говори за техния голям ареал на разпространение и висока материална култура. Територия, много по-голяма от ареала на траките. Според мен има много неясни неща, не попълнени фрагменти от данни, получени от описания на враговете на траки и илири.

   Изтриване
  4. Уважаеми, фактът че еврейските търговци с помощта на наемна мюсулманска армия вземат властта в Хазария няма как да направи населението й еврейско. Няма как да е съществувала "хазарска" нация. Да, след Светослав евреите се разпръскват, но основното население на Хазария остава.Между другото голяма част от това население и военноплеменна аристокрация са българи, роднини на хазарите. Излиза, че българите са евреи по вашата логика?!

   Изтриване
  5. Когато се говори за територии и оттам се прави извод за големината на една човешка популация е необходимо да се провери каква е плътността на заселване на тези територии през съответния времеви период. През ранното сре3дновековие всички европейски северни територии са били много рядко населени. Затова северните страни имат огромни територии, защото през онова време не са представлявали интерес за европейците. Нефтът в Северно море, както и нефтът и титанът в днешните руски земи не са били открити. Нямало е и картофи, които днес са основна храна в северните страни. А за въпросния остров не е лошо да прочетете проф.Асен Чилингиров. Без статистически анализ не може да правите достоверни твърдения.

   Изтриване
 31. До Анонимен19 юли 2018 г., 1:29 ч.

  Бихте ли приложил точен цитат – моите думи, с които аз твъдя, че украинците са руснаци.

  Вие говорите за украинската традиционна носия като хазарска по произход. Дайте тогава исторически извор, в който да има подробно описание на хазаската носия.

  Ще се съглася обаче, че хората управляващи днес Украйна, са най-вероятно хазари. Имам приятели в Украйна, от тях получавам точна информация.

  Венетите са станали повече от траките защото са живели дълго време в изолация. С дедите ни са воювали египтяни, перси, гърци, римляни, а поне до ранното Средновековие венетите могат да растат на брой необезпокоявани от никого.

  От 7 до 12 век, ние сме постоянно във войни – с византийци, араби, сърби, печенеги, узи, хървати. Чак през 12 век се започват активните военни действия на германските народи срещу венетите.

  Сега разбирате ли защо те са станали повече, а ние сме намалели.

  ОтговорИзтриване
 32. До Богомил19 юли 2018 г., 12:09 ч.
  Кажете каква е народността на "козарите", какъв е езикът им? Данни няма! Няма данни и за наета мюсюлманска войска от "еврейски търговци". Още по-малко има данни за роднинство между българи и козари. Но, ако козарите са роднини на българите, както Вие пишете, тогава и българите са евреи. Аз пишех за семити, не за евреи, но Вие конкретизирахте. Знае се само, че вероизповеданието на хазарите е юдаизма. Благодаря за препоръката, да прочета книгите на Асен Чилингиров, чел съм ги и ги имам в библиотеката си. И никъде не съм правил "достоверни твърдения", като Вие пишете, а само репликирам неясни за мен моменти в някои твърдения на участниците в блога. И едно противоречие според мен, пишете "Няма как да е съществувала "хазарска" нация", тогава населението на Хазария, в което има и българи, както Вие пишете, не е ли нация? Но българите и козарите са отделни народи. Правите ли разлика между народ и нация. Не само, че Хазария е съществувала като държава, но и Каспийско море е наречено на хазарите Козе море. Конкретизирайте, за какви територии и от там извод за големината на човешката популация съм писал. Но, ако това което съм написал не Ви харесва, било по политически причини или по народностни или роднински причини е друг въпрос. А Вие потърсете данни за преселението на евреите на Естер от Персия в степите около Черно и Каспийско морета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не става въпрос за политика или роднински пристрастия. Този блог не е за това. Няма нации през ранното средновековие! Смятам, че България първа от европейските държави придобива повечето от характеристиките на една нация, но този процес завършва след 1878г. Конкретни данни за хазарите в момента не мога да ви дам защото нямам достъп до архива си. Написъл съм това, което съм чел преди години. Има сведения и на български език. Може да потърсите и книгите на Лев Гумильов. Не е достатъчно да се прочете една книга. Трябва да се анализира и осмисли. Много хора са имали достъп до сведенията на които стъпват правилните според мен твърдения на Спароток, но много малко хора ги осмислят по начина, по който той го прави. Сравнението между венети и траки в древността разбира се е в полза на траките. Затова венетите нямат такава историческа роля и влияние върху други народи, каквито имат траките и българите . Помислете и за ролята на българския език в Източна Европа и кой литературен език върху каква основа е възникнал. В днешният свят в много географски области се говори език различен от този в миналото. Много фактори за причина за това. Затова по днешния език не може винаги да се съди за етническия състав на населението в миналото.Румънският език се формира в края на 19-ти век, а руският в началото но същия век. Преди това и в двете държави книжовният език е бил българският.

   Изтриване
 33. Уважаеми господин Серафимов, може да е станало недоразумение в понятийността от моя страна, за което извинявайте. Имам пред вид ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK18 юли 2018 г., 21:57 ч.- "По принцип руси, росси е име на украинците, а дедите на руснаците действително са наричани московити, но едва ли са угро-фини."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Все още смятам, че руси, росси е изконното име на украинците. Фактът, че московитите го приемат, не означава, че в дълбока древност московитите са наричани росси.

   Ето още един пример - средновековните англичани са потомци и на англите, и на саксите, но това не ни дава право да наричаме саксите с името англи. Просто англи и сакси са два родствени народа, каквито са били россите и московитите, а в крайна сметка, при обединението, се е наложило едно име.

   Изтриване
  2. До Анонимен19 юли 2018 г., 18:13 ч.

   Разбирам, че въпросът с променянето на имената е объркващ, извинявам се, ако не съм го обяснил достатъчно добре!

   Лошото е, че тези, които са създавали кашата в историята, са си свършили работата перфектно, сякаш сам дяволът им е помагал...

   Изтриване
  3. Това, че Вие смятате "че руси, росси е изконното име на украинците" е Ваше право и Ваше мнение. Но един "украйнец" с юдейска кръв, Сергей Яковлевич Парамонов, познат като Сергей Лесной е на друго мнение. А хетман Богдан Хмелницки,в писмо до османския султан Мехмед IV, през 1651 година пише: ".....и вся русь, которая здесь живёт, которая с греками одной веры и от них своё начало имеет ....." По отношение на англите и саксите в примера който давате, няма племенна връзка между англи и сакси според мен, защото англите са евреите нормани. По приблизително същите причини цяла Западна Европа е със семитски корени. Вгледайте се в престолонаследника на Великобритания, принц Чарлз, прилича на близкоизночен арабин или еврей.

   Изтриване
 34. До Богомил19 юли 2018 г., 12:09 ч.
  По отношение на това, че населението на Хазария не е еврейско, ще спомена идеята изказана от палестинските араби на преговорите за създаване на държавата Израел. Явно, че те са имали някакви данни за хазарските преселници. Арабите твърдят, че и без друго в света съществуват достатъчно хазарски - еврейски държави. Те привеждат като примери Унгария, Турция, Азербайджан, Чувашката автономна област в СССР, Украйна, Еврейската автономна област Бирбиристан в СССР, Дегестан, Чечено-Ингушетската република в СССР. С това те се обосновават, че няма никаква реална необходимост да се създава още една еврейска-хазарска държава на територията на Палестина.

  ОтговорИзтриване
 35. Интересна статия. Понеже обаче виждам по-общи неща между сърби и хървати, може ли според вас да се твърди, че със сърбите също сме доста близки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сърбите също сме роднини, те като нас, в болшинството си са местен народ. При тях има ориенталски елементи, но те са проникнали по време на Средновековието.

   Изтриване
  2. Бихте ли обяснил за "ориенталските елементи", понеже аз нямам такива наблюдения. Виждам абсолютно сходство в език, обичаи, фолклор, народни носии...култура изобщо като цяло. От расова гледна точка може би виждам малка разлика в ръста, като те определено са по високи и може би една идея "по-светли" като цвят на коси и очи.

   Изтриване
 36. Хм..я да помислим малко...
  1.Аз все още не разбирам Траки и Илири братя ли са или братовчеди? Ако са братя, тогава Траките ли са Илири или Илирите са Траки; ако са братовчеди тогава кой е техният родител, дали са наследници на една и съща култура?
  И още Траки и Илири по едно и също време ли се появяват на Балканите? И двете групи са общности от много племена за които обаче ние не знаем как са се самоопределяли и дали са имали самосъзнание за общностна принадлежност. Ако погледнете картата, ще се окаже, че Сърбите са 'извънземно' малцинство незнайно как успяло да се вклини между тъй 'славните' и 'непобедими' тракийски и илирийски войни.
  2.Не разбирам ние Българите на кое Тракийско племе сме наследници, ако изобщо сме? Те много племена са участвали в състава ни, сред които и не толкова сродни, и не вярвам, че са се обединили на кръгла маса с гласуване чие име да приемат и чия воля да слушат. Наслояването и обогатяването на една култура може да стане само с приемането от чисто практична и рационална гледна точка на елементи от външна култура или чрез включването на значителна маса от население и асимилирането му в рамките на държавата. Българите, както и всички народи по света, са водели непрестанни войни за ВЛАСТ, а не за общото благо, най-малко пък на Траките, и никога не са водили политика за обединение на техните 'братя' Траките или измислен етнос и народ като Славяните. Смятам, че Българите винаги са били под ударите на външни сили и са постигали успехи след асимилирането или подчиняването на други племена по пътя си.
  3.Не мога да разбера как Българите са и Пелазги, и Мизи, и Гети, и Славяни, но никой не твърди, че Българите са Беси, да не говорим за Кимерийци или Боспорци, след като са владели и техните земи.
  4.Смятам, че тракийската теория с основа местно население, което сменило името и културата си без да знае, е необоснована и смешна. Вземете за пример наследниците на западноевропейците и балканите в Турция, днес те са милиони, някои са били принудени, други доброволно приемат чуждата култура и променят генетичният им фонд. Така и Траките са се размили в ИРИ и България, приемайки новата култура. Имало е обогатяване на българската култура, а на тракийската!
  Призовавам ви за насочваме на усилията си в откриване на първоизточника на българското самосъзнание и анализиране на първоначалната им култура, а не на присвояване и нагаждане на чужда история към нашата, защото е факт, че Българите не са се формирали като народ на Балканите и не са имали самосъзнание на тракийско племе, носител на тракийска култура и хора които се завръщат по бащините земи.
  Дерзайте, но не говорете глупости и не си нагаждайте историята
  Георги Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев, ще отговоря само на втория Ви въпрос. Вие питате - ние Българите на кое Тракийско племе сме наследници? Отговорът е - на всички.

   Та нима немците не са потомци на алемани, свеви, тунгри, хавки, хамави, херуски, франки? Няма ранносредновековен извор, в който немците да са наечени тунгри, но това не означава, че тунгрите не са част от дедите на немците.

   История и етнология са две различни дисциплини. Определени историци са споменавали само това, което ги е интересувало, или което им е отървало.


   За да разберете другите неща, Ви трябва време. На мен ми беше нужно много, много време.

   Изтриване
  2. Ако българите са чужд народ, който е асимилирал местния народ, как правят това за нула време, при положение, че римляните с цялата си мощ не са успели векове наред? Ако има асимилация, би трябвало местното население да приеме езика и културата на българите. Защо обаче езикът на българите е толкова близък с всички Източно-европейски езици? Отговорът може да е само един - защото българският език също е местен език. Следователно никаква асимилация не е имало, а обединение на местни племена под общо име - българи. Това не се е случва за пръв път през 7 век. Имаме и държава на Одрисите преди новата ера.
   Хронистите казват - пеоните са българи, мирмидонците са българи, мизите са българи и т.н. Означава, че тези племена са се присъединили към България и са приели името българи. Има ли въстания срещу Аспарух, срещу Тервел, срещу Крум, както има срещу абсолютно всички нашественици в нашите земи? Май няма. Защо? Защото не са нашественици.

   Изтриване
  3. Вие г-н Дойчев не сте чули за въстания на местното население срещу българите, аз пък не съм чул някое запазило своята 'тракийска' идентичност племе от ИРИ да се е присъединило към Аспаруховата армия срещу хазарите или да е подкрепило Аспарух във войната с ИРИ. Фронтът на тази война е един - какво правят по това време 'траките' в днешна Македония, Тракия, Странджа, Стара планина, Сърбия, Румъния, Гърция, около Константинопол...? Нищо, щото такива явно няма. И вие сте много прав като казвате, че тракийските племена са се присъединили към България, защото иначе са щели да бъдат избити. При завоюването на Балканите, както и всички други покорители, българите разселват местното населени, или някой ще го отрече? Никой не избива до крак звареното населени по икономически и политически причини - имая избор присъединяаваш се, бягаш или умираш.
   Относно езикът, руснаците тракийци ли са, щото говорят старобългарски, пък той бил 'тракийски'? Езикът е последният маркер за идентичност, изобщо не трябва да се взема под внимание, ако питате мен. Примерите са много - Румъния, Русия, Китай, Франция, Англия...и др., все места където езикът е бил подменен. Езиците се появяват, развиват и умират с хората или при смяна на тяхната идентичност. Ако Източноевропейците днес говорят на близки езици, бих казал е заради влиянието и разпространеннието на Българската (с главна буква) Култура, а не на 'тракийската'. Българската култура е самобитна, със сигурност е претърпявала влияния, но повече тя е повлиявала по политически причини - България е била Велика сила.
   Смятам, че има един много слаб момент в тракийскат теория и той е че всички гледат на траките като на племенно обединение с ясно самосъзнание и принадлежност, и най-вече изключителна чистота и за неподвласност на външни влияния - те само творят и 'изнасят' култура, и явно 'облагали' външната намеса и култура с високи мита, че да я откажат :). Хората променят мирогледа си и с това своята идентичност в повечето случаи доброволно, особено, когато са малцинсвто - вземете за пример съвременните емигранти, особено тези, които са достигнали висок социален статус. А в момента когато се смесят с друг народ, те изчезват. Траките са изчезнал вид!
   Георги Славеев

   Изтриване
  4. Г-н Славеев, ако в България имаше подмяна на населението, това щеше да стане ясно при мащабните атропологически и генетични проучвания. Антропологичните изследвания показват, че повечето българи спадат към понтийския тип, към него спадат и траките. Резултатът от генетичните изследвания бе още по-шокиращ за хора с вашето мислене - не може да се отрече, че повечето от българите носят гените на население обитавало земите ни преди повече от 10 000 години.

   Що се касае до езика - българският е уникален. Това, че е сроден на руски, сръбски и т.н. показва само, че траките са имали роднини на север, изток и запад.

   Ще прощавате за оценката ми, но въпросът Ви е глупав, Вие питате - руснаците тракийци ли са, щото говорят старобългарски, пък той бил 'тракийски'?

   На свой ред аз ще попитам - холандците викинги ли са, след като говорят език близък датския - този на старите викинги?

   Изтриване
  5. Това с изчезването на траките са полюции на покойния Божидар Димитров, лека му пръст. А кой храни римските легиони по нашите земи? Може би самите римски войници като отстъпят от пост, хващат мотиката? А кой вдига въстанията срещу ромеите?
   Ако тракийските племена са се присъединили към България и са се нарекли българи под угрозата от унищожение, защо не са направили това при римляните и защо не са се нарекли римляни?
   Г-н Славеев, вие вярвате на тотални измислици, които са в изгода на външни интереси. Теорията за чуждия произход на българите се създава и разпространява от ромеите след 12ти век. След това през 18 век до днес се разкрасява от учени с предимно "хазарски" произход и се приема с отворени обятия от нашите мили съседи - гърците и сърбите.
   Вместо това прочетете Паисий, Раковски, други наши възрожденци, прочете книгата, от която по-долу дава цицат Андрей. Те са от времето, когато още бай ти Иречек не е бил роден и не е сътворил тъпотиите си за нашето минало.

   Изтриване
 37. Г-н Славеев,
  добре е ,че се опитвате да осмислите нещата.Добре е човек да е критичен.
  Само ,че в мисленето ви има грешка.Поне според мен.Мисля ,че ако сте следели този блог поне малко от малко,то вече щяхте да имате отговорите на повечето въпроси които задавате.

  Не знам що за факти ползвате,но е факт ,че реално разполагаме с малки сведения относно българите от средновековието.Факт е ,че огромно количество документи са унищожени от гръцките свещеници. Като човек който обича да мисли,замислете се...при условие ,че гърците от доста време се мъчат да ни изкарат че сме дошли от азия, защо им е да горят документи на български,ако тези документи не са били в разрез с тази пропаганда.Още повече ако бяха в подкрепа на тази идея(че българите нямат нищо общо с местното балканско население),тогава защо им е да ги горят?

  Както предложих на една дама в предишен пост,така ще предложа и на вас да вземете от лекарството което препоръчвате,и да не нагаждате нещата според това което на вас ви се иска. Поне аз мисля,че г-н Серафимов ясно показва връзка между българите през средновековието,та дори и днес, с древните траки. Каква е цялата картина,може би ще разберем след време.

  ОтговорИзтриване
 38. През І век от новата ера днешните български земи били окончателно подчинени от Римската империя. Римляните разделили земите на юг от Дунав на няколко големи области, наречени провинции – Долна и Горна Мизия, Тракия, Македония, Далмация и др.
  Римското владичество донесло подобрения в живота на хората. Под ръководството на централната и местна римска власт, били издигнати множество градове, в римските провинции. Тези градове били с добра планировка, прави улици, настлани с камък, централни площади – форуми, жилищни и административни сгради, театри, бани и други удобства за населението. Извън градовете се появили множество крайградски имения, т.нар. вили, които представлявали големи земеделски владения – наричани още латифундии. Пътищата между отделните населени места били поддържани в добро състояние, което спомагало за развитието на търговията и съобщенията.
  Въпреки всичко това, римската власт била една чужда власт за местното население. Многото задължения, данъци, безплатен труд в полза на държавата, предизвиквали бунтове сред местните траки. Те били особено интензивни в края на първи век преди и началото на първи век след новата ера. Не били малко и опитите за освобождение на земите между Дунав и Бяло море от римска власт.
  Тази власт обаче продължила повече от шест века. В началото на 7 век, Източната римска империя била принудена на изостави северните граници при долното течение на река Дунав. Земите на днешна Северна България останали на практика незащитени и подложени на варварски нашествия. Жителите на провинция Мизия, потърсили защита от това тежко положение. Такава те намерили в лицето на княз Аспарух (наричан още Есперих или Испор).
  Историческите извори разказват, че първоначално българите на Аспарух живеели на днешния Тамански полуостров, между Черно и Азовско море. През втората половина на 7 век, част от живеещите там българи напуснали родните си земи и се придвижили на запад към делтата на Дунав. Това те направили под натиска на хазарите. Българите на княз Аспарух дошли на Балканите с готова управленска структура, войска и администрация. Първоначално те се заселили в днешна Северна Добруджа, в укрепен лагер или област, известна с името Онгъл.
  Всички запазени следи от езикът на аспаруховите българи показват, че това е език от славянската езикова група.
  Старославянски са наименованията Плиска (Плюска град), Онгъл, Преслав, Княз или Кнез, Бог и други. Местното тракийско население говорило на език, близък до езика на аспаруховите българи. Това е една от основните причини за трайното укрепване на българската държава в тази североизточна част на Балканския полуостров.
  Като установили контрол върху земите на днешна Северна България, част от Сърбия и южната част на Румъния, българите разположили своя административен и военен център в земите около Девня, Шумен, Нови Пазар, Добрич. По големите градове, разположени по бреговете на Черно море първоначално били под контрола на ромеите (византийците), но по късно преминали под управлението на българската държава. На запад държавата граничела с тази на аварите, които владеели земите по средното течение на река Дунав, а на юг държавата граничела с Източната римска империя – Византия.
  Княз Аспарух управлявал новоосвободените земи около двадесет години – от 680 до 700 година. Предполага се, че в самото начало на 8 век, той загинал в битка с хазарите, защитавайки източните граници на държавата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко е точно,само с едно не се съгласявам : Жителите на провинция Мизия, потърсили защита от това тежко положение. Такава те намерили в лицето на княз Аспарух (наричан още Есперих или Испор).....
   Как по-точно са потърсили защита?По-вероятно князът точно е преценил,че незащитената,отдалечена от Византия земя на мизите и др.сродни племена, може лесно да се завземе,още повече,че самите местни жители вероятно са го искали, за да се спасят от гнета на византийците и набези на враждебни племена -врагът на моя враг е мой приятел.Едва ли всички племена в новата земя са го посрещнали с хляб и сол,но явно Испор е имал талантът,опит,администрация( а и добра армия) да сложи нещата в ред и създаде силна държава.

   Изтриване
  2. Самата провинция България (Мизия) си е имала хора опитни в администрацията, точно те са станали гръбнакът на администрацията на новата държава. Фактът, че официалните ни надписи са на гръцки е силна индикация, че голяма част от държавните служители е говорила както древнобългарски (тракийски), така и гръцки.

   Аспарух е имал силна армия, но тя е станала още по-силна благодарение на присъединяването на тракийските конници напуснали византийската армия. Така и имперската войска е лишена от ударната си сила, и нашата войска е станала по-многобройна и способна да задържи голяма територия.

   Изтриване
  3. Спарток много си бос по история момко. В кой източник прочете, че България провинция по времето на Аспарух? Какви опитни хора в администрацията може да има в провинция Мизия, след като 130 г е много рядко населена? Къде ги откриваш тези тракийски конници напуснали византийската армия и присъединили се към българите, посочи източник, а не твоето си мнение?

   Изтриване
  4. Драги ми анонимни, Йоан от Никиу е пределно ясен - "Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria."

   http://www.tertullian.org/fathers/nikiu2_chronicle.htm

   Описани са събитията от 512-514 година, т.е. доста преди времето на Аспарух.

   Мизия е стратегическа провинция, тя не е оставя никога празна. По време на късната Античност, Римската Империя изгражда на Балканите 8 пъти повече крепости отколкото в цялата азиатска територия на империята. За справка - F.Curta, The Making of Slavs, Cambridge University Press, 2001, p.88.

   Вярно е, че Прокопий твърди, че много крепости във въпросния регион са напълно изоставени поради нападенията на славените, но в никакъв случай не може да се говори за тотална война, за пълно опустошаване. Има достатъчно извори, в които дори Гърция е наречена опустошена от варварите. Багренородни даже пише - ославянчи се цялата земя и стана варварска...но ето - не може да се говори за изчезване на гърците.

   В Мизия няма поява на ново население, просто от север са се завърнали хора, които в миналото са били прогонени от римляните. Легионерите и колонистите може да са били подложени на сеч, но не и местните хора, които делят един произход със северните траки.

   Изтриване
  5. Теорията за ненаселената Мизия наистина не е логична. За какво са им тези крепости на римляните тогава? Какво пазят те? Една държава печели от производство, търговия, данъци. Ако ги няма селяните, кой ще произвежда и кой ще плаща данъците?

   Изтриване
  6. 1.По времето, за което говорите, по тези земи е имало вече българи, поне така казва Манасиевата хроника, значи е логично и името да се промени, ако изобщо е станало официално.
   2.Защо готите=гетите, ако тъждеството е вярно, се бият с българите? Аха, за да докажат кой е по-по-най 'трак' и чия поитика да се следва - за освобождение или завладяване под чуждо име - хаха
   3.Французите германци лу са илу са келти, след като франките са германско племе?
   4.Кои са съвременните наследници на латинците, които създават Римската империя, все пак това е огромна държава, как така са изчезнали?
   5.Испанците траки ли са, след като вандалите и остроготите опустошават таьи земя и живеят на нея дълго? Даже и съпзът 'и' са оставили в съвременния испански, който е присъщ за 'славяните', сиреч 'тракийците', да си го кажем направо - българите
   6.То излиза, че за последните 5000 год българите са в постоянна гражданска война, шото са наследници на траките, а те видиш ли населявали земите от Алпите до Индия
   7.Траките не са наследници на местното балканско население, а унищожителите им!
   8.Вие явно се дразните от факта, че съвременните гърци са наследници на фалшива история и всички я приемат, защо тогава и ние да не си измислим?
   Георги Славеев

   Изтриване
  7. Гърците не са едиствените, които крадат история. Нека не забравяме, че Хитлер, а и други преди него, се опитаха да изкарат германците арийци.

   Франките, британците и др. са се опитали да се изкарат наследници на старите трояни.

   Дали една фалшфикация ще се приме, или не зависи от политическата ситуация. От 1933 до 1945 година, все повече европейци са вявали, че немците са арийци. По времето на Якоб Фалмерайер и Карл Крумбахер бяха изнесени повече от достатъчно данни, от които стана ясно, че гърците от ново време са мешавица от различни народи, но доказателствата не бяха приети. Просто родството на гръцките монарси с монарсите от Германия, Дания и т.н. си каза тежката дума.

   Колкото до това, че готи се бият с българи...трябва да четете повече, не знаете ли, че и роднини се бият :)
   Граждански, братоубийствени войни има в Персия, Рим, Гърция...

   Изтриване
  8. До Doychin Doychev26 юли 2018 г., 13:51 ч.

   Г-н Дойчев, аз се чудя на ума на тези учени, които твърдят, че Мизия е изоставена. Първо, Мизия е житницата на Балканите, след като губи Северна Африка, а и влиянието си в Черноморските степи, Римската Империя има тудности с изхранването на населението си.

   Мизия е пазена като ценицата на окото. Та нали, ако бе без стойност, римляните щяха да я дадат на дедите ни без бой, но ние виждаме обратното - всеки император води войни с България.

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов,
   и преди изказвахте мнение ,че германците в частност Хитлер са твърдели ,че са арийци или според това което вие казвате,че те едва ли не са единствените наследници на тези "арийци".Както ви казах тогава ,а и сега ще ви припомня,че това далеч не е така.Още повече тези твърдения са изразени във време когато арийци далеч не е било название ползвано за определен народ,а название ползвано за раса.Тоест по онова време научните среди са гледали на европейците като арийци.Лично мое предположение е ,че това е плод на близостта между санскрит и европейските езици.Всъщност терминът "индо-европейски" езици идва едва след края на втората световна война,заменяйки термина арийски.Следователно в научните среди по онова време а и от преди са направили заключението ,че щом има голяма близост в езиците,и щом арийската цивилизация е по-древна и от гръцката(а и оцелелите описания за арийците говорят за европеиден народ),то може да се предположи ,че пра-родителите на европейци вероятно са арийците.В този ред на мисли,за арийци са се смятали и французи,великобританци и тн. Както казах термина се е ползвал вместо европейци тоест за хората от бялата раса. Единственото в което можете да обвините Хитлер по-тази тема ,е че той твърди ,че германците са най-чистите арийци(тоест европейци). И ако отново поставим това твърдение във периода в който е казано,не можем да обвиним автора му в особена лъжа.Още повече по-онова време са нямали ДНК анализи и други научни методи.
   А за мнението на европейците относно германците в периода,е редно да припомним и пропагандните плакати от великобритания и САЩ например.Където германците са изобразявани като подивели животни,със заглавия от типа "да накажем варварските хуни" и тем подобни.А сам,не веднъж, сте изказвали мнение ,че хуните далеч не са били полу-човеците за които са ги представяли римляните.Тоест една част от европа не е гледала на германците като равен на тях народ.Излишно е може би да припомням за откритите реплики от страна на великобританци,французи,полаци и руснаци,че германския народ трябва да бъде унищожен, в периода 1-2-ра световна война.

   Разбирам ,че искате да илюстрирате твърденията си за по-масовата публика.Но нека това да не става за сметка на истината.

   Изтриване
 39. Имам удоволствието да ви представя един цитат от преиздадената наскоро книга на д-р Иван Селемински "Българския църковен въпрос". По времето когато е писана книгата българският народ се намира все още под османско владичество. И така:
  "Българският народ принадлежи на славянската раса, а историята на политическото му съществуване се отнася до 1000 години преди Христа и се свършва на 1460 година след Христа, т.е. в продължение на 2500 години.
  Ние като виждаме, че старите нрави, религията а особено езикът на сегашните жители на България, Дардания, Македония, Илирия, Херцеговина, Босна, Сърбия, Кроация, Далмация, Моравия, Чехия, Галиция, Полша, Русия... се схождат и че от незапомнени времена живеели и живеят в тези страни, заключаваме, че всички тези народи са туземни.
  Някой писатели, особено византийски, споменуват за нападенията на българите върху византийската империя през разни епохи след Христа и че най-сетне българите основали своето царство и прочее. Това е проста приказка, а не истинско изложение на събитията... Съвсем другояче стои истинската история на събитията... Тези походи ставали срещу византийската надменност, за възпиране размирието на империята, за отнемане част от доходите й и за освобождение на поробените техни братя."

  http://knigabg.com/index.php?page=book&id=48989

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простичко и ясно го е казал човекът, точно както и трябва!

   Изтриване
 40. Прочувствено-съдържателна реч на вицепрезидента Илияна Йотова в македонското село Смилево:

  http://news.bnt.bg/bg/a/yotova-v-makedoniya-blgariya-shche-prodlzhi-da-raboti-za-obshchite-proekti

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Анонимен22 юли 2018 г., 18:37 ч.
   Не разбирам с какво Ви умиляват нищо не значещите думи на госпожа Йотова! България беше употребена като мръсна носна кърпичка, по време на така нареченото "председателство" на Еврейския съюз, да се прокара военната доктрина на САЩ в региона. С Македония успяха предварително, със Сърбия не успяват все още, въпреки, че и сърбите са предатели като нас, българите, те още помнят бомбардировките на САЩ с обеднен уран и съдилищата в еврейска Хага.
   Апогея на българската политическа "импотентност" е в подписания договор между Гърция и БРЮМ за името Северна Македония! Къде е тук България? Какво общо има Гърция с Македония. Никой от "запада" и не мисли за населението, а на тях им е нужна територията срещу братска, както на нас българите, така и на сърби, черногорци и хървати Русия. Аз не вярвам на евреина, дори и когато носи дарове, а това не се случва никога-малка перифраза за данайците.
   Ако мине обнародването в Народното събрание на БРЮМ, за името Македония и тя стане член на НАТО и Еврейския съюз, край със всички надежди, че България ще обедини земите си.
   И всичките хвалебствия в блога, за великото минало се обезличават от унищожителното настояще. Това е последната грешка, след която вече България ще е географско понятие.
   С няколко думи, Еврейския съюз и НАТО не са нашето бъдеще, ако искаме да имаме силна държава. А как да стане държавата силна, днешните игнорати в политиката едва ли мислят, защото те изобщо не могат да мислят държавнически. Те са главатари на махаленски банди, случайно озовали се там не без "вещата" ръка на евреина, масон Андрей Луканов.

   Изтриване
  2. Господин Анонимен22 юли 2018 г., 18:37 ч.
   Не разбирам с какво Ви умиляват нищо не значещите думи на госпожа Йотова! България беше употребена като мръсна носна кърпичка, по време на така нареченото "председателство" на Еврейския съюз, да се прокара военната доктрина на САЩ в региона. С Македония успяха предварително, със Сърбия не успяват все още, въпреки, че и сърбите са предатели като нас, българите, те още помнят бомбардировките на САЩ с обеднен уран и съдилищата в еврейска Хага.
   Апогея на българската политическа "импотентност" е в подписания договор между Гърция и БРЮМ за името Северна Македония! Къде е тук България? Какво общо има Гърция с Македония. Никой от "запада" и не мисли за населението, а на тях им е нужна територията срещу братска, както на нас българите, така и на сърби, черногорци и хървати Русия. Аз не вярвам на евреина, дори и когато носи дарове, а това не се случва никога-малка перифраза за данайците.
   Ако мине обнародването в Народното събрание на БРЮМ, за името Македония и тя стане член на НАТО и Еврейския съюз, край със всички надежди, че България ще обедини земите си.
   И всичките хвалебствия в блога, за великото минало се обезличават от унищожителното настояще. Това е последната грешка, след която вече България ще е географско понятие.
   С няколко думи, Еврейския съюз и НАТО не са нашето бъдеще, ако искаме да имаме силна държава. А как да стане държавата силна, днешните игнорати в политиката едва ли мислят, защото те изобщо не могат да мислят държавнически. Те са главатари на махаленски банди, случайно озовали се там не без "вещата" ръка на евреина, масон Андрей Луканов.

   Изтриване
  3. За нищо не значещите празни думи на Йотова съм съгласен, но за всичко останало малко си се объркал. А какво ще стане ако Македония не стане член на НАТО и ЕС? Ще се опъне на Сърбия и Албания ли? С какво? Не разбираш ли,че това е начинът да презвемеш някого без калайчета и зелени човечета а със пари! Този който има по-силна икономика и повече пари ще има влияние над всички. Донякъде това прави Русия в бившия соц.блок. НАТО не е проблем а решение.

   Христослав
   Българин по род,
   и Тракиец по произход!

   Изтриване
 41. Здравейте г-н Серафимов!
  Наслаждавам се на публикациите Ви, от които научих наистина много неща.
  Една тема още не е достатъчно изяснена и тя е за взаимовръзката между Волжка България и Траките. Откриваме ли и там културно-историческите връзки (напр. мавзолей вместо погребална могила)?
  Поздрави, Стелиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Волжка България е сложна тема защото информацията е малко. По принцип, още в най-дълбока древност дедите ни са стигнали до средното течение на Волга, но в този регион са били малцинство. По време на Античността, дедите ни все още да обитавали Поволжието защото край с. Сосновка е намерен съд с посветителски надпис на Арес Блегур, а поне за мен това е Арес Български.

   Смятам обаче, че по време на Ранното Средновековие, поради действията на хазари и тюрки, дедите ни или са избити, или са асимилирани.

   Изтриване
 42. Господин Серафимов можете ли да кажете нещо за произхода на сърбите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като цяло сърбите са потомци на илирите, но при западните ни съседи има и силен ориенталски елемент, предполагам от периода 14-19 век.

   Изтриване
 43. Можете ли да кажете нещо за произхода на румънците,защото аз знам че до 18 те говорят на български, а до 1859 пишат на кирилица.Чувал съм теории че те са изкуствено отделени от българския народ в интерес на великите сили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За мен няма съмнение, че румънците са част от народа ни, който навремето е бил огромен. Хвърлени са много усилия съзнанието на румънците да бъде промито..

   Изтриване
 44. Господин Серафимов съгласен съм с това което казвате за румънците, но как ще обясните романо-езичното население на юг от Дунав ката арумъните и куцовласите, които винаги са говорели на романски език, откъде произхождат и каква е връзката им с румънците.Защото аз мисля, че те имат връзка с времето, когато балканите са били под власт на римската империя.Ако може бихте ли казали нещо за словенците защото не намерих никаква информация за тях и за връзката между сърби, хървати и словенци.Дали всички те произлизат от илирите и ако да значи ние имаме родственик връзка с всички тях, а не само с хърватите.Благодаря ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная как стигате до извода, че арумъните са говорили винаги романски език. Нямам сведения някой да е доказал, че речта на арумъните е продължение на латинския от времето на император Траян. Както арумъните, така и нашите каракачани без изключение са скотовъдци, а от дълбока древност скотовъдците менят пасбищата си.

   Смятам, че романския език на арумъните и гръцкия на каракачаните са наложени не по-рано от XVIII век. Ако разполагате със сведения за арумъни и каракачани говорещи респективно романски и гръцки език преди XVIII век, ще се радвам да се запозная с тях.

   Колкото до словенците, те са потомци на споменатите от Херодот енети, наречени още венети. През IV век император Юлиан Отстъпник описва венетския език и споменава, че те имат звук подобен на древната гръзка дигама, т.е. звук между У и В. До ден днешен това е една от най-характерните особености на словенския език.

   Словените получават новото си име чак след VII век. Когато княз Алцек е прераден от баварците, които са отговорни за клането на над 8000 българи, нашият благородник намира подслон при княза на венетите Валук. Тези венети са предци на словените, а самото име словени е възникнало ...заради дедите ни. Не случайно Алцек е известен като "Alcieco dux Sclavorum".

   Изтриване