14.02.2014 г.

БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА НА БОГ ДИОНИС


Етнолози и историци знаят много добре, че древните тракийски празници и ритуали не са отмрели изобщо. Те намират своето продължение в Коледата, Трифон Зарезан, Гергьовден, Кукерски и Русалийски игри, обредите по Сирни Заговезни, Лазаруване и т.н. На специалистите е известно също, че вилите и самодивите от нашия фолклор не са нищо друго освен тракийските нимфи. Увиването на дарове с пшеничена слама (в Пловдивско) е също древна тракийска традиция. За народ, който е бил дълги векове под чуждо подтисничество ние сме запазили удивително много от наследството на дедите ни.

Това за съжаление не се признава от всички учени. Според официалните теории през VІІ-ми век траките са едно незначително елинизирано и романизирано малцинство. Твърди се, че то е асимилирано напълно от дошлите от Припятските блата славяни и тюрко-алтайските българи*. 

Старата школа бе приела това за догма и тежко му на този, който се опитва да се усъмни в нея, или недай Боже се опита да я обори! Пряко, или чрез подставени лица такъв човек е обречен да бъде охулен и оплют. До ден днешен студентите ни са принудени да изучават лъжи във висшите учебни заведения.

Догматиците обясняват продължението на тракийската традиция при българите не като нещо изконно, а като влияние,  заети обичаи от друг народ...Същия този народ, който уж е едно малцинство забравило своя език и култура? Като по чудо, с идването на новите “нашественици” това тракийско население отново си припомнило езика и културата, предало ги на “нашествениците”, а после за пореден път ги забравило...Поне за мен подобни твърдения са пълна глупост. Това, че се преподават в учебните заведения не дава гаранция за правдивост.

До неотдавна траките бяха подценявани, а заслугите им премълчавани. Някои най-безсрамно лъжеха, че Арес, Зевс, Орфей, Лин и др. принадлежат на гърците. Това се твърдеше и за Дионис – един от най-почитаните богове в Античността. Култа към него бива възприет от гърци, римляни, индийци, гали и други народи.Дионис е наречен с много имена. Най-известните са Елеутерос, Либер и Сабадий (Сабазий). И трите имат смисъла освободител, като само последното е тракийско. Вл. Георгиев свързва Сабадий със стблг. свободъ- свободен. Фактът, че името на тракийския бог е обяснимо на български, не кара учените да признаят местните ни корени. Съвсем не, търси се някаква индо-европейска връзка в мъглите на времето. 

Друго интересно, а и слабо известно име на Дионис е Ванак. Така са го наричали мизите, наречени в по-късни времена българи. Езиковедите обясняват Fανακ, άναξ като цар, владетел, господар (В.Георгиев и др.). Фригийския цар Мидас е носил титлата Ванак, която според мен е по-старата форма на бан  управител, господар. А според Страбон мизийския език е смесица от фригийски и лидийски. Етнонима лидийци - Lydoi люди бива тълкуван с помощта на стблг. люди-хора, народ (В. Георгиев).

Бромий е поредното име на тракийския бог имащо обяснение на български език.Бромий означава бръмчащия, бучащия. От Луций Ариан знаем, че тракиецът Дионис е основателят на индийската цивилизация. Римския летописец разказва за това, как Дионис научава индийците на земеделие, как да строят, дава им религия, като поставя себе си начело на пантеона. В действитеност върховното божество на старите индийци носи името Брама, което де факто е вариант на Бромий-бръмчащия, бучащия.

Богът на виното и екстаза е наричан и Ιακχος-Якос. То се обяснява с българската дума якост, в смисъл на здравина, добро здраве, сила. Една интересна подробност е това, че в Уелс, там където дошлите от Тракия болги са имали царство, думата за наздраве е йекит да, като йекит означава як, силен, здрав.

Дионис е почитан и под името Загрей. Това название притежава значението силният, могъщият, този, който владее първичната сила. Не случайно Загрей е отъждествяван с бик – едро, силно животно. Загрей е сродно на санскр. сахас-сила, сагра-сила, мощ, келтската дума сегомо, сагро-силен и на стблг. шегор-бик.

Самото име Дионис е много древно. Документирано е през ХV-ти век преди Христа на документи с Линеар Б като Дивонусос (Дж.Чадуик). Обяснение може да се даде със стблг. диво-чудо, дивъ-удивление, дивньно-дивно, чудно, дивьнъ- удивителен, дивити сен  удивлявам се. Дионис означава дивния, чудния, светлия.

Дори и след приемането на християнството Дионис, или по-точно Дивния, чудния, е почитан у нас. Той е споменатия във фолклора ни Див, Диф, не случайно, на свещения огън, създаден с триене на две дръвчета се е давало и името Див огън, Божий огън (Н.Геров).

През Средновековието обаче, под влияние и настояване на чуждото духовенство, тези, които са почитали древния бог са станали обект на жестоко преследване. Те не са убивали никого, не са обирали никого, не са обиждали никого, но въпреки това са третирани като престъпници, обвинявани са в злодеяния и са избивани безжалостно. 

Презвитер Козма пише с неприкрит гняв в своята работа “Беседа против богомилската ерес” следното:Много хора тичат повече подир игри, отколкото в църква и обичат повече кощунците и басните, отколкото книгите. И наистина не е прилично да се наричат християни тези, които вършат зли дела. Защото не са християни, щом пият вино с гусли, с танци и бесовски песни.” (И.Венедиков, Златния стожер...).

Така наречените бесовски песни, танците и пиенето на вино не са изстъпления на морално упаднали индивиди, а продължение на култа към Дионис. Тази почит към тракийския бог живее днес в българския празник Трифон Зарезан. Слава Богу, днес никой няма да ни хвърли на кладата, ако през февруари пийнем вино и запеем песен...

Див (дивния), наречен още Дионис е важен за нашата история. Не само за това, че името му е обяснимо на български език, има и други важни неща. От старите автори знаем, че майката на Дионис е наречена Земела (Земла). Това име лингвистите обясняват със стблг. земля- земя (В.Георгиев, Езикът на Траките). Става доста интересно, не само Дионис (Див) носи българско име, но също и неговата майка. Тя от друга страна е дъщеря на Кадъм – основателя на Тива и създателя на древната азбука.

За Кадъм се твърди, че е финикиец, но пък не се обяснява как така дъщеря му и внука му (Земела и Дионис) са де факто тракийски божества? От рода на Кадъм са живелите на остров Крит цар Минос, Радамант и Сарпедон. Имената са тракийски, не претежават етомология в езиците на Ориента. Критските топоними Кносос, Пергам, Гординия и др. имат паралели в Ттракия, не във Близкия Изток. Не се обясняват и други важни факти. Тива, или по-точно Тева (Θηβα) няма смисъл на езиците на Ориента, но пък отговаря на тракийската дума дева- стан, обиталище (в Пулпудева, Муридева, Зиснудева, Кумидева). Самото име Кадъм се обяснява със санскр. дума kadru кестеняв, рижо-кестеняв. Санскритската kadru от своя страна отговаря на стблг.кадити –димя. Кадъм означава кестеняв, с рижо-кестенява коса. Точно този тип коса е типичен за траките. Има дори племе ксанти, като значението е – хора с рижо-кестенява коса.

За Кадъм –дядото на Дионис се казва, че донесъл азбуката в Европа. Тази азбука обаче си съществува в нашите земи хилядолетия преди Кадъм да се роди. Сред знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Осинчани, Винча, Тартария и др. има прототипи на така наречената финикийска писменост. Това обяснява защо Алкман нарича Орфей – създател на буквите...

Ето как са навързани нещата и ето защо е толкова необходимо да знаем истината. Историята се гради не от мнения, а от факти. Когато обаче много факти биват премълчани, то се получава една изкривена картина на действителността. Ние сме потомци на първия цивилизован народ на Европа, а не на късни пришълци. Дедите ни са оставали следи в почти всяка култура на нашия континент. Редно е заслугите им да бъдат признати. Редно е ние да се гордеем с произхода си и да спрем да се свиваме в тъмния ъгъл.

Приеме ли човек ролята на слабак и жертва, ще бъде третиран като слабак и жертва. Ние не заслужаваме тази съдба защото давахме светлина и свобода! Не сме ограбвали никого, не сме поробвали никого, не сме сме злословили по никого, но нас самите не ни пожалиха. Какво да се прави, по-лесно е да се прави зло...То обаче не е вечно. Злото е като болест, която убива слабия организъм, а прави силния още по-силен.

Вярвам в силата на народа ни защото ежедневно ставам свидетел на добрината и благородството на българина. Вярвам, че има бъдеще за нас, защото познавам народа си и зная, че дори и след най-тъмната нощ идва светло утро. То разбира се трябва да се заслужи. С труд, с промяна започваща в индивида, със стремеж към доброто, почтеното и положителното. Това са нещата, които правят човека по-здрав от стомана!

 ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН НА ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ!!!
Пояснения:

Понеже недобросъвестни личности злоупотребяват с и без това обърканото понятие славяни, е нужно да се дадат допълнителни разяснения. Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. Съвсем не, в далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди

Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а  на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

По времето на Прокопий, Йордан и Симоката предците на словени, словаци, руснаци и др. са били в земите на днешните Словения, Словакия, Русия...и не са взели абсолютно никакво участие в бойните действия на старите славяни срещу Римската Империя.

Гетите- славяни са били най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Рим, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, които не бива да се смесват! Това трябва да се осъзнае добре!


По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

51 коментара:

 1. Б.Павлов
  Брахман означава всъщност Върховният - връзката между "брах" и "връх" е очевидна.
  Между другото, богът на слънцето на санскрит е Сватри, което е близко до бълг. "светли"; богинята на огъня е Агни, бълг. "огън", а на вятъра е Ваю, бълг, вея, вятър. Самите свещени книги на идусите са Веди, "вид" на санскрит означава, зная, виждам.
  Според историците, племената, нахлули в индийския субконтинент през Хиндокуш, и говорещи на език толкова близък до нашия, са се появили там през второто хилядолетие преди Христа...

  Това, че названия на води, планини, божества и владетели (засвидетелствани в документи, датирани далеч преди "официалното" появяване на "славяните" на нашия полуостров) са обясними на родния ни, "славянски" език, означава, че между траки и "славяни" на практика няма разлика . "Траки" е просто названието на коренното население на Европа, дадено от гърците при миграцията им от Африка на Балканите.
  Без никакви претенции, точно траките по нашите земи да са родоначалниците на всички европейски народи, можем да кажем, че те са първите, исторически засвидетелствани носители на материална и интелектуална култура в Европа, равностойна на гръцката.

  Интересно е, че съвременните, руски популяризатори на идеята за древната, европейска култура на "славянството", макар да признават съществуването на различни "пра-славянски" племена с техните названия, разпръснати из цяла Европа, изобщо не споменават това, че същите народи са считани от гръцките и латински летописци за родствени с траките.
  Изглежда, че теорията за чудесното "изчезване" на траките и "вълшебното" появяването на "славяните" е изключително жизнена в Русия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Слънцето има много имена в религията на ведическите арийци. Бага, Митра, Дакса, Арияман, Сурия...са все названия за слънцето.

   Старите славяни наистина са траки, докато руснаците са потомци на венетите- родствен на траките народ, но имащ съвсем друга история, а и обиталища.

   Изтриване
 2. Браво, Павеле - отново поздравления!
  Дори и не всички имена на Дионис да се обясняват добре на български, то достатъчни са най-важните. Сабазий или Сабадий (което на латински значело Либер - Свободен) - съвсем очевидно думата Свобода! Семела - Земя, Земля (семе и т.н)
  Виждам че не си коментирал едно от най-известните названия на Дионис - Бакх - от където най-вероятно произлиза съвременното свещенно Бог ( руски Бох). Дионис - Део-Тео означава Бог и Бакх също означава Бог.
  Но и това не е толкова важно всъщност.
  Много ми хареса написаното от теб, че студентите и до ден днешен са принудени да изучават откровени лъжи в университета!
  И най-вече намирам за страшно чувството на безродност (подчертавам), което се формира у младите българи, след като са изучили всички тези глупости за оногундури, кутригури, морета от славяни, романизирани и елинизирани траки и т.н. Понеже в резултат на всичко това българинът не се чувства нито тракиец (потомък на древния балкански род), нито славянин (понеже руснаците са славяни, а ние не сме руснаци), нито българин (понеже кой иска да е оногундур?)
  Време е българите да разберат че са потомци на древен и славен род. Е действително народ, който предпочита понякога да пие вино с гусли и танци и бесовски песни, а не да ходи в църква, но никой не е съвършен... : )
  Все пак по добре е да се чувстваш някой, отколкото да се чувстваш никой!!!
  Весела вечер от мен!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, казал си го толкова хубаво, че няма друго какво да добавя освен - Наздраве!!!

   Изтриване
 3. BRAVO! MNOGO HUBAVO SI KAZAL VSICHKO V TAYA TEMA, NYAMA UVARTANE I SLOZHNA TERMONOLOGIYA OT KOYATO CHOVEK DA GO ZABOLI GLAVA.PRODULZHAVAY SAMO TAKA!

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте г-н Серафимов!Ако не бях прочел статията Ви нямаше да повярвам, че Дионис е име от нашия език, но сега съм напълно сигурен в това и съм Ви много благодарен.
  Сава Петров

  ОтговорИзтриване
 5. Ех пич, ти се мъчиш да обясняваш, ама мислиш ли, че на някои му дреме какъв бог е Дионис и какви сме ние?След 50 години няама да има българи изобщо и не виждам защо ти е да си губиш времето, борбата е загубена безвaзвратно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не господине, борбата за Майка България тепърва започва!

   Изтриване
  2. Спрете с тези негативизми, че България залязва! То не бяха изследвания, проучвания неизвестно от кого доказани, не беше анти българска атака от една съседна страна / която за свой срам сигурно изобщо не е наясно, че носи не малък процент бълг.кръв /. България започва да разцъфва, но това могат да го видят за съжаление много малко хора. Хиляди истини излизат на яве и нищо не може да ги спре. Хората с бълг.дух по света са достатъчно много, за да си мислим, че си отиваме. Бъдете смели и не се навеждайте на никой! Бъдете на по-високо ниво от тези, които ни засипват със стрели! Росица

   Изтриване
  3. Росица, негативни коментари за бъдещето на България правят предимно човечета, които не са от български произход...Кръвта вода не става, нали...

   Напук на враговете обаче България няма да загине, ще загинат гробокопачите й.

   Изтриване
  4. България е родила изключително много специални хора и дори сега, в момента, тук живеят хора, които няма да допуснат тя да залезе. Аз съм един такъв човек. Една птичка пролет не прави, но е закон, че след първата птичка долитат и другите. България е люлката на човешката цивилизация и всеки, който е роден тук, е важен и специален с нещо в световен мащаб. Ние сме единствения народ, който не може да бъде контролиран, защото в гените му има нещо като "антиконтрол" ген. В определен период от живота си, докато сме млади, системата успява да ни внуши, че сме послушно стадо, но по време на зрелостта ни нещата се променят и голяма част от нас ЗНАЯТ кои са. Знаят го интуитивно и неназовимо, но с нито един от тези осъзнати хора, никой не може да си прави шегички. Бъдещето на България започва сега, в този момент, с всеки един от нас, с всяко наше ежедневно решение и мисъл. Бог наистина е сложил десницата си над нас и ни пази!

   Изтриване
  5. Бог ни пази не само сега, винаги ни е пазил, но ние не винаги сме изпълнявали своята част - да се пазим сами. Слава Богу, това време дойде, доста хора проумяха, че срещу нас се води нов тип война и, ако не вземем мерки ще изчезнем като народ.

   Изтриване
  6. Пропуснах да се подпиша препод предишния пост. Казвам се Яна. Ние се пазим един друг. Не ни е в кръвта да пазим сами себе си. През последните 22 години аз и семейството ми оцеляхме само благодарение на други хора, които по един или друг начин ни пазеха и подкрепяха. От лично преживян опит знам, че българинът е винаги готов да подаде ръка на непознат, много често в ущърб на себе си дори. И веднъж спасил човешки живот или съдба, той остава отговорен за спасения от него, докато животът не ги раздели по категоричен начин. Срещу нас се води нов тип война - прав си. И тази война е насочена срещу точно тази наша черта - всеотдайността и жертвоготовността в името на другите - слабите и беззащитните. Не е лесно да се обясни с думи. Само преживявайки го, можем да го разберем истински. На системата не са и нужни хора, които мислят. А българинът е най-свободолюбивият човек на планетата и ако му отнемат правото да мисли с главата си, той въстава и нищо не може да го спре след това.

   Изтриване
  7. Точно от това ги е страх мошениците - българите винаги са трошили веригите!!!

   Изтриване
 6. Значи Загрей и Шегор са едно и също нещо, ама старобългарското име Шегор означава вол не бик, не знам ти как мислиш ама аз ги виждам тея животни като различни видове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Общото между бикът е волът е това, че са рогати, едри, силни мъжки животни.

   Изтриване
  2. Общото между вол и бик е това, че са едно и също животно, но на вола му липсват камбаните.

   Изтриване
 7. Много интересен постинг си пуснал, ама точно навреме за Трифон Зарезан и празника на виното.
  Наздраве Павка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като българин аз празнувам Трифон Зарезан, а не натрапения Св.Валентин. Влюбените имат празник всеки ден :)

   Наздраве!

   Изтриване
 8. Наздраве и мерси за хубавата статия!

  ОтговорИзтриване
 9. Темата за Дионис като цяло е супер, но мен ме заинтригува повече вашето обяснение за славяаните. До сега не съм срещал такава информация, разбирам защо обаче - истината за славяните е от изгода само за българите. Просветна ми вече защо Отец Паисии пише "От всите славяни българите бяха най славни и чуени"

  Благодаря ви г-н Серафимов!

  ОтговорИзтриване
 10. Da ti imam fantazijata samo, cjal svjat znae, che Dionis e grucki bog ama ti go izkarvash trakiiski, koi si ti be pich, kade prepodavash da doidem da se obrazovame malko.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само ниско образованите мислят, че Дионис е гръцки бог. Нито името му притежава гръцка етимология, нито пък има древно свидетелство за това, че Дионис е изконно гръцки бог. Майката на Дионис носи името Земела, което се обяснява със стблг. дума земля-земя, кореспондиращата гръцка дума е хтонос...

   Изтриване
 11. Здравейте г-н Серафимов! Вие пишете, че Дионис е споменат в някакъв линеар Б документ, но не давате подробности. Ще ви помоляа да уточните за кой документ става дума и по чие четене е името Дионис?
  Стоян Георгиев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, документът е регистриран като Ха 1419, може да проверите в работата на Дж.Чадуик "The Mycenaean World", Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.p.99-100.

   Изтриване
 12. Вазможно ли е балгарите в планината Имеон да са потомци на траките, които Дионис води в Индия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога нито да потвърдя, нито да отрека тази възможност. Знаем обаче и, че Александър Велики оставя траки в Азия през 4 век преди Христа. Този факт също не е за пренебрегване.

   Изтриване
  2. ИМЕОН на гръцки се пише ΗΜΕΩΝ. „Н ” в гръцката азбука е българското „И”.На латински се пише и изговаря HEMUS. На български е ХЕМ.
   ΗΜΕΩΝ= HEMUS= ХЕМ
   Хем планина всички знаят ,че е Стара планина

   Изтриване
  3. ΗΜΕΩΝ= НEMUS = ХЕМ е една и съща планина и това е Стара планина

   Изтриване
  4. Имеон и Хемус са два варианта на едно и също име, така е.

   Изтриване
 13. Кой е този Алкман, който е казал, че Орфей е създал азбуката? Да не се бъркате с Кадмос от Финикия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Алкман е живял в Спарта през 7 век преди Христа. Цитат от негова работа е даден в книгата на Д.Попов Гръцките интелектуалци и Тракийския свят.

   Изтриване
 14. Иво Иванов. Да ви кажа честно, вече ми се повръща от нашите тв псевдоисторици, направо побеснявам като гледам предаванията на Пламен Павлов и Божидар Димитров. Наистина уважавам ги като родолюбци, истински и достойни българи, но вече ми идва в по-вече това тяхното Иран, Иран, Иран... То не бяха гости и писатели, не беше едно и две предавания за връзката между българите и ,,прародината" някъде в полупустините на средна Азия. И то при положение, че и двамата са имали гости, които открито са заявявали, че 30-тина процента от съвременните българи имат ДНК сходно с обитателите на нашите земи отпреди няколко хиляди години (предаването ,,Час по България отпреди няколко години с водещ Пламен Павлов, който доста учудено заяви, че е изненадан), а при Б. Димитров имаше гост, който доказа, че траките не са изчезнали, а напротив - са най-многобройния елемент в съвременната бг нация. На което професора смотолеви нещо от рода на ,, така, ли, а аз мислех, че са изчезнали като народ още преди идването на славяните". Той има дори цели глави в книги, където на дълго и широко обяснява как траките няма как да са елемент от бг нацията, защото са изчезнали от историческата карта. Та въпроса ми към тях е - как е възможно подобно изопачаване на истината, такова твърдоглавие и циничност, направо не мога да намеря думи, дори не направиха едно предаване, поне да погледнат нещата от друг ъгъл, пък бил той и грешен, има толкова извори, компетентни гости. Явно си харесват Иран и им прави удоволствие да доказват по-трудните тези отколкото да видят очевадното...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз не мога да си обясня тази вманиаченост в Азия и фанатичното отричане на тракийските ни корени.

   Никой не е доказвал нито изчезването на траките, нито пък азиатския произход на старите българи. Жалко е, че тези господа, които се радват на уважение сред доста българи, поддържат несъстоятелни теории.

   Не смятам, че гореспоменатите господа някога ще променят виждането си. Прекалено дълго и прекалено настоятелно са поддържали иранската теза...която не е нищо друго освен заместител на тюрко-алтайската теза за произхода на народа ни.

   За тези господа ще е полезно да проучат скитската ономастика, скитските погребални обреди и скитската материална култура.
   Няма да е зле да попрочетат и сведенията на Ст. Византийски, че скитите са тракийски народ, твърдението на Аристофан, че източните скити-саките са траки, а и думите на Дион Касий, който определя тракийското племе даки като клон на скитите...

   Изтриване
 15. Той Божидар Димитров не беше ли агент на комунистическата държавна сигурност?Човека си кара по старому, за каква промяна говорим братя и за какъв преход, старите господари все още държат яко юздите.

  ОтговорИзтриване
 16. Поздрави на всички. Само да обърна вниманието ви върху резултатите от всички псевдотеории за българите и траките. Когато гърците получават свободата си от Османско, те получават наготово и цяла историческа концепция. Макар и с отвращение в началото, после те осъзнават каква стратегическа възможност получават и я прегръщат с такава страст, че днес светът не може да се откопчи от лъжливите и постулати. За траките-българи това е малшанс. Те биват "изтребени" прогонени, а българите пък докарвани последователно и настойчиво от Монголия, от задмонголските поселения на 'тюрките', от алтайско-тибетските снежни върхове, сякаш са размножили се снежни човеци, от ирано-пощунските камънаци...Започва се тотална атака за елинизиране на българите. Появяват се гръкоманите-продукт на смачканото културно самочувствие на българския народ. Това е първото късче живо месо откъснато от българския етнос в резултат от "безобидните" исторически измислици.После, българите "румъни" получават полу-, а после и държава, под условието да са "трако-римляни", контрабългари.. После получават свободата си сърбите-българско племе, станало държава в резултат от военна грешка на Симеон Велики. За да погълнат българите Шафарик им създава теорията за несъществуващо самостоятелно от българите минало, пак като траки - срибали, трибали, срби, сербои..все глупости на търкалета, но не и българи. А българите, Шафарик измъква от монголските степи само поради това, че не е могъл да измисли по-затънтен район и по-презрян и мразен по негово време етнос. И ги 'споил со словенете" за "развала" на великите срби..И сърбите биват отрязани. България получава държава почти последна.Историческите манипулатори са и оставили само трохи от разграбеното и тракийско минало. Тези трохи Иречек /Нали знаем, че е племенник на Шафарик?/ преписва от вуйчо си и на 20 годишна възраст оформя от трохите кашата, в която, уж българските, уж "наши" историци маршируват покорно вече над 100 години. Но и от тази постна каша е крадено и се краде и до ден днешен. Зад завесата на "монголските навлеци", се пръкват отровните иновации на Златарски за трите етноса - траки, мизи и македонци разположени в три държавни района Тракия, Мизия и Македония, по начин удобен на всеки желаещ да ги разкъса, като ги дари с държавност или просто като ги погълне.Така, от тия юдиотски недалновидни теории, ни идва на главите откъсването на нови български територии и население. После, юдиотите комунисти вземат че, полягайки на тюркските видения на Златарски, създават от чистите българи край Вардар новата нация "македонци", а сега ще ни се наложи да преглътнем и неизбежното - не само да я признаем официално, но и да я предоставим на србите за вечно ползване като върл враг на българите. Но и това не е краят. Отде се взеха тия тъпоумни хрумвания на Петър Добрев, Пламен Павлов и ония доценти по пантомима.., от къде получиха толкова пари.., от къде такава самоубийствена недалновидност ..да се чуди човек.! Като се видя, че монголи не сме, тюрки не сме, алтайци не сме, снежни тибетски човеци не сме..се навряха в Иран. Само за да не сме тукашни! Налагането на такава глупост, с такава упоритост и антибългарска слепота, може да е само злонамерено.. В крайна сметка, днес сме свидетели на отрязването с касапски нож на неразделима част от българския народ - помаците. Преиначавайки иранската теория на Добрев, един възпитаник на ислямско училище създаде т.н. "перска" теория за произхода на помаците. Тази"история" в момента е като позив сред българите мюсюлмани. И понеже българската държава и българските политици и историци са неграмотни - сега ще сме свидетели как братята ни българи -мохамедани ще бъдат превърнати в чужд нам "етнос".Ето ви резултатите от борбата срещу истината в историята на българите-траки...А всички българи, постепенно биват прогонени по чужди земи, досущ като нежелани натрапнци. Което бе и е целта на крадците на историята ни - да откраднат и земята ни. Да си жив и здрав Павка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С това, че разпокъсаха България, прогониха българите от родните си земи и съсипаха държавата ни, сами си вкараха автогол и един ден техните дела ще им се върнат бумеранг ако не се вразумят навреме и дано не е късно за всички:
   1.Българите, пръснати по целия свят, успяха да оцелеят, станаха по-силни, осъзнаха по-ясно предимствата си и преимуществата на духовното си и културно наследство
   2.Владеят много чужди езици, и която и книга да отворят, на който и да е език, намират купища доказателства за древната си цивилизация и за приноса на предците си, който е много по-мащабен, отколкото са си представяли и са учили дори и в най-патриотичните години от миналото
   3.Няма кой да пази Европа, няма кой да стимулира и учи на справедливост в този район на света - някога това е било дело на силните и достойни български владетели
   4.Вървят към самоунищожение
   5.Подиграха се с и съсипаха държавата и потомците на тези, които са им дали духовност, знание, култура, писменост, които са им помагали и са се отнасяли честно и достойно с тях - на такива нито властта, нито парите, нито "силата" ще им помогнат - те са до време, много кратко време, и краденото нито ще им донесе някакви облаги и преимущества, а и се губи много лесно
   6.Но истината и правдата са на наша страна - в което е силата ни
   7.И когато съумеем да реализираме добрите и духовните си заложби, ще си възвърнем обратно и Родината - силна, непобедима и справедлива

   Изтриване
  2. Аз също мисля, че българите в чужбина не само не са загубени за Родината, но са и едно от най-силните й оръжия...

   Изтриване
  3. Да, така е. Могат да видят, да сравнят, да си направят съответните изводи, да погледнат нещата от разстояние и не така, както се внушава, могат да осъзнаят от съществена важност неща. Имат възможност да избягнат натрапващите си липса на култура и морал, лансирани от някои медии в Родината. Враговете на народите много добре са изучили психологията на всеки един народ, и използват в страната му съответните психологични подходи, които биха довели максимално бързо и надеждно до желаните от тях резултати, а именно - обезличаване на хората, унищожаване на духовността, човещината и моралните устои на хората, стимулиране на негативизма и безперспективността, смъкване на човека на най-нисшето ниво на съществуване - физическото, създаване на консуматорски общества, живеещи само за да оцелеят физически, по всякакъв начин и с всякакви способи се стараят да блокират мисловната и аналитичната способност на хората... С други думи - умните, мислещите, справедливите и честните им пречат. От друга страна народите, "възпитавани" от медиите в дух омраза и страх от българите виждат и осъзнават, че нещата не са такива, каквито са и продължават да им ги втълпяват - просто идват и казват на българите, живеещи в тяхната страна: "Аз не вярвам на това, което говорят по телевизията или пишат по вестниците за българите." или "Ние имаме съседи българи и се разбираме много добре с тях, нямаме никакви проблеми." или "Аз имам приятел българин, много ми беше помогнал." Така малко по малко всички разбират, че са били лъгани и само който няма контакти с българи има опасност да остане все още подвластен на манипулациите и клеветите. И тези, които не са посещавали България. Защото се чуват много положителни отзиви от чужденци, посещавали България през последните години. Така че, действително осъществените им плановете за изселването на българите май вече започват да работят срещу тях!

   Изтриване
  4. Аз съм малко скептичен относно българите в чужбина.Имам не един познат който работи извън страната(както всеки българин за съжаление ).От тях слушам само колко са обидени от държавата ни,как сме най-зле и как българите сме най-големите будали.Интересното е,че по-добродушните от тях мечтаят да се завърнат в страната и да си живеят сред роднините и притаелите си.
   Това обаче за по-младите.Проблема ми е онези които пък създават семейства там(дори и помежду си).Те дори и да са българи,техните деца се идентифицират с държавата в която са родени и отгледани.Ето преди няколко години имаше наша актриса на гости на Шоуто на Слави,и сподели как нейните деца и казват " мамо ти си българка,ама ние сме американци" .
   Та иначе и аз не вярвам а и не искам да вярвам че България залязва.Както всяко семейство трябва да си има къща,така и всеки народ трябва да си има държава.Нашата си е тук,и не е редно да я раздаваме и разпродаваме просто защото някои от нас са готови и децата си да продадат в робство за няколко шекела.

   Изтриване
 17. Напълно подкрепям АРСЕН.Създаването на Гърциа като Държава става НАСИЛСТВЕНО и под Егидата на ВЕЛИКИТЕ СИЛИ/най вече Германия/Бавария/,Австрия,Франция....и използвайки Русия сключват ПАКТ срещу Турция и се провежда Руско Турската война 1828-1829год./французи и англичани подсигуряват "ТИЛА" в средиземно море и...СЕ ПОЯВЯВА най накрая.."ПРАРОДИНАТА на западната цивилизация-ГЪРЦИЯ".Първият Гръцки ИМПЕРАТОН "ОТОН" всъщност е баварския ПРИНЦ и знамето на гърция е в бяло и синьо като БАВАРСКОТо,но вместо на ромбове е на ивици...Даже Гръцки историци са изразявали недоволство от "НАТРАПЕНАТА ИМ ИСТОРИЯ"..но това е положението.. Но относно ОПОНИРАНЕТО:Всеки има право на мнение,но нека уважаваме ВИНАГИ мнението на другите/ако искаме да уважават нашето/.Няма една истина.Винаги има НЯКОЛКО:МОЯТА,ТВОЯТА/Вашата,Тяхната/ и ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ-това което наистина се е случило.Първите %истории са плод САМО НА НАШИТЕ "ОГРАНИЧЕНИ ПОЗНАНИЯ"/с извенение но за пореден път цитирам Фр.Бейкън:"Не трябва да превръщаме собственото си незнание в закони на природата"/.Затова всичко е СУБЕКТИВНО./АПРОПО:Даже за ФИЗИЧНИТЕ ЗАКОНИ твърденията са били различни и сега даже има теории и ШКОЛИ,но това не прече да съществуват "ОБЩО ПРИЕТИ" закони-докато се открият други факти и обстоятелства..ОТНОСНО БЛОГА/Не съм адвокат на автора НО:Даже академичните издания НЕ СА СИНОНИМ НИТО НА ИСТИННОСТ,НИТО НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ...НИТО НА ОБЕКТИВНОСТ....а блога не претендира за "ЛИЦЕНЗИОННА ОБУЧИТЕЛНА СИСТЕМА"...Който го харесва-го наблюдава и сподела...МОЕТО МНЕНИЕ въобще за споделянето на исторически факти,обстоятелства,теории и пр. ПРИ и по ПОВОД БЪЛГАРИЯ/Българите и ЗЕМИТЕ НИ от древността до наши дни...Ще перефразирам стара максима:"Историята/знанието/ е като ОГЪНЯ...има и фар,има и много пепел...но огъня се пренася със жар..колкото и малка да е тя..."/по Фр.Жорес/ НЕКА НЕ АКЦЕНТИРАМЕ НА ПЕПЕЛТА.../за нейното "количество и СИВ цвят" стотици години великите сили и техните пионки са се грижили и продължават да се грижат.Нека посетителите на този блог обменяме факти,идеи,теории КОИТО да импулсират нашето Родолюбие и да мотивират ПАТРИОТИЗМА на подрастващите.Мясля че това е целта и на всяка история.../Почти съм сигурен че в американските училища не се изучава статистика на ЖЕРТВИТЕ от и по време на гражданската братоубийствена война и кой и къде и защо е предал и не обобщават тези присъщи на всяко време действия и процеси...а акцентуват на ЦЕННОСТИТЕ които са дали на света и пр.На този принцип следва да се акцентува и в този блог..

  ОтговорИзтриване
 18. Не съм специалист,но ако се разсъждава чисто логически,трябва да се отчете,че цялото население на Земята по онова време,е било(може би)едва няколко милиона!Което означава,че няма как да няма чисто случайно -поради взаимно нерегламентирано езиково повлияване и препокриване на понятията между различните народностни групи!Дори си мисля,че едва ли е имало толкова рязка граница между отделните племена-точно тогава те са се оформяли и идентифицирали по обичаи,език и т.н.,но остатъците от предишния им единен произход са останали и до сега!Мисля,че може да се говори за доказани различия,само по расови белези-азиатска,монголоидна и т.н.В Европа е имало непрекъснато мигриране от едно място на друго и смесване,което донякъде е обезсмислило понятието нация,народност и т.н.Изобщо,онези времена са били такава"тъмна Индия",че сега е трудно да се разбере кой,откъде,накъде,защо е мигрирал!Ние по скоро намираме доказателства за обичаи и история на определено място,отколкото само на една народност ,живяла на това място!Някой живял на това място,оставил нещо след себе си и си заминал!Всичко е било по скоро на случаен принцип и сега за много малко места може да се каже(според това,което е открито),че това е родината само на на един народ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определено ние българите сме народът, който все още обитава своята най-стара територия.

   Изтриване
 19. Хей, знаете ли че индийския Буда се обяснява с българското буден?? Ето как стигнах до извода, че ние сме индийци.

  ОтговорИзтриване
 20. Поздравления за статията, Павел ! Много ценен изследователски материал ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване