9.02.2014 г.

ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГЕНДИ


Всеки от нас е чувал за Крум Страшни и неговите закони. Този владетел е известен не само със своята мъдрост и далновидност, но и със строгия си нрав. В една наша легенда се разказва за това, как той решава да изкорени всички лозя в земите ни, за да предпази народа от пиянство. Князът взема тази драстична мярка след като чува от аварите каква е причината за упадъка на държавата им. Пленените авари разказват, че крадците и измамниците станали съдружници на съдиите, всеки започнал да се занимава с търговия и се започнало взаимно мамене, но не на последно място било пиянството...

Според преданието почти всички лози в страната ни били изкоренени, но имало хора, които не послушали владетеля и тайно си правели вино. Един от тези хора бил млад воин. В страшна битка с гърците той се отличил със смелостта си и така привлякъл вниманието на княза. Запитан за причината за невероятната си смелост момъка откровено признал, че преди двете войски да се срещнат той пийнал вино...Тогава Крум решил да отмени забраната за отглеждане на лози...

Доколко преданието отговаря на истината е трудно да се каже. Най-вероятно то е ехо от една по-стара история, на която са добавени нови елементи. Основата на тази история намираме в един разказ за царят на северните траки Буребиста. Той е живял около хиляда години преди Крум в земите на север от Дунава. Страбон разказва, че Буребиста направил своят народ силен посредством физически упражнения, въздържание и желязна дисциплина. Пълното подчинение на траките става ясно от това, че след като им било заповядано да изкоренят лозята си, те го направили... Намерили са обаче хора, които се разбунтували...- Страбон, География, VII.iii-11.

Несъмнено в историята на тракийския цар Буребиста е произхода на легендата за Крум и заповедта да се изкоренят лозята. Най-интересното е, че владенията на Буребиста – на север от Дунава съвпадат с едно сведение от Именника на Българските Владетели. Там се казва, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали царство на север от река Дунав. Буребиста е живял преди 166 г. но точно в този период, на север от Дунава се слага началото на освободителното движение на Тракия.

В началото на II век император Траян покорява част от северните траки и ограбва техните богатства. В Карпатите и в блатистите региони на Черноморските степи обаче римляните не посмяват да стъпят. Там живят свободните траки, които през 161-165 извършват нападение над Римската Империя. Голяма част от колонистите са избити, а бунтовниците стигат чак до Термопилите в Гърция... В последвалите няколко века траките не спират своята борба против Рим. През III век римските колонисти са изритани от Дакия, по-късно дедите ни стигат с предводителя си Заберган чак до Константинопол, а в края на VII век римската власт в страната ни е напълно пречупена.

Тези събития обаче са изкривени от летописците, а и от учените от ново време, които не се посвениха да изкарат дедите ни ту угро-фини, ту тюрко-алтайци, а в последно време се пръкна и лъжата за иранските корени на народа ни...

Нека обаче да обърнем внимание и на друга легенда. Разказват, че на смъртният си одър Кубрат повикал синовете си, за да им каже нещо важно. Потомците на великият владетел се наредили около баща си и зачакали да чуят последния му съвет. Старият княз им показал сноп стрели и призовал  своите наследници да ги счупят. Колкото и усърдно да се опитвали да изпълнят заръката на никого от синовете това не се отдало.

Тогава Кубрат развързал снопа и започнал за чупи стрелите една по една. После вдигнал поглед към младите български благородници и им казал – Докато сте заедно и се поддържате ще сте като този сноп стрели, никой няма да може да ви победи. Разделите ли се, ставате слаби и ще бъдете покорени лесно от всеки враг, знайте, че силата се крепи на единството!...

Тази легенда подобно на крумовата също не идва от Азия, не принадлежи нито на тюрки, нито на иранци. От Плутарх знаем, че владетелят на царските скити – Скилур имал много синове. Предчувствайки смъртта си той ги повикал при себе си. Когато всички пристигнали Скилур им наредил да счупят сноп стрели. Разбира се въпреки усилените опити това не се отдало дори на най-силния. Тогава старият цар рекъл- Бъдете като този сноп стрели – винаги заедно, така никой няма да е ви пречупи!

Приликата с преданието за Кубрат и неговите наследници не може да се отрече, но нека обясним койе цар Скилур. Той е господар на царските скити- голям и могъщ народ, който според Херодот, Страбон и др. е обитавал Черноморските степи. Тези хора са били горди и войнствени, всички околни народи са им били подчинени. Когато побеждавали враг отрязвали главата му, позлатявали черепа от вътре и го превръщали в ритуална чаша, от която по време на тържества пиели вино. Подобен обичай срещаме при траките и разбира се при старите българи.  

Тези общи неща обясняват защо Стефан Византийски казва – скитите са тракийски народ. Дион Касий вижда нещата по друг начин. Той определя северните траки-даките като клон на скитите. Страбон определя саките като източни скити, а според Аристофан саките са траки...Изброените свидетелства са ценни, но са укривани дълго време от българския читател.

Връзката между траки и скити проличава и от друг факт. Легендата за Кубрат е за събития от VII век, легендата за Скилур е от II век преди Христа...Те обаче имат още по-стар прототип. Намираме го в една басня на фригиеца Езоп, който е живял през VII век преди Христа.  В баснята се разказва за децата на един човек. Те не били задружни и техния баща решил да им даде урок. Събрал ги край себе си и им показал сноп пръчки. После подканил наследниците си да счупят пръчките. Колкото и да се опитвали синовете, не им се отдало. Тогава бащата развързал снопа и дал на синовете си по една пръчка, която те лесно счупили. Поуката била, че ако братята са заедно те ще са неуязвими за враговете, а разделят ли се ще станат лесна плячка...

Eто къде е най-старият вариант на легендата за бащата желаещ да даде мъдър съвет на синовете си. Не в Памир, не в Тибет, а в златна Фригия. Самите фриги са колонисти от Балканите както знаем от Херодот, Страбон и др.

Не само в преданията ни е скрита истината за местните ни корени. Проф. Г.Ценов споменава за българска песен, в която се споменавя римският владетел Траян. Той е описан като цар латинь...т.е. римлянин. В друга народна песен от Пловдивско се пее за лоши хора галати... Това са несъмнено галатите, които през III век преди Христа нападат Тракия.

Ако ние българите не бяхме потомци на местен народ, то не би било възможно нашия фолклор да е така силно пропит с елементи от тракийската история. Освен в песните и легендите тракийското наследство се проявява в празници като Гергьовден, Трифон Зарезан, кукерски и русалийски игри, пълелиите, Тодоров ден, Сурва и др. Даже и триглавата ламя от народните приказки се среща в тракийската торевтика.Редно е да се запитаме – защо са хвърлени толкова много усилия, за да се заличи нашата памет? Защо са изречени толкова много лъжи за произхода на народа ни?
За тези, които познават историята отговорът е лесен. Когато дадена група хора бъде откъсната от традициите си, от своите корени, настъпва отслабване на духа. След това е лесно за мошениците да разграбят държавата и дори да я унищожат.

Често враговете ни са се опитвали да направят това. Благородниците са избивани, книжнината е изгаряна, а верните на старите традиции преследвани жестоко. Въпреки това обаче ние сме оцелели защото във вените на всички ни тече кръвта на благородници. Защото във всеки един от нас се крие народен будител. Защото свободата и справедливостта са в душата на всеки истински българин. Ето за това ще оцелеем и поредното зло!Използвана информация:


1.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
3.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
4.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
5.Plutarch. Plutarch's Morals. Translated from the Greek by several hands. Corrected and revised by. William W. Goodwin, PH. D. Boston. Little, Brown, and Company. Cambridge. Press Of John Wilson and son. 1874;
6.Езоп, Несговорните деца на земеделеца http://chitanka.info/book/4619-basni
7.SUIDAS: These same Bulgars utterly annihilated the Avars.[3] Krem[4] asked the Avarian captives "Why do you reckon your ruler and the whole people perished?" And they answered: "the number of mutual accusations increased and destroyed the bravest and the most prudent; and then the wrong-doers and the thieves became associates of the judges; and then [there was] the drunkenness -- for everyone became drunkards once the wine had become abundant; and then [there was] the bribery, and then the business dealings -- for everyone became traders and started cheating one another. And from these things came our doom." Having heard this [Krem] convened all the Bulgars and issued decrees as their lawgiver: if someone accused someone, he should not be listened until hе was tied up and interrogated; and if he was found to be a false accuser and a liar he was to be annihilated. It was not permitted to share food with a thief -- or the one daring to do it would be summarily deprived of his property. And he ordered that the legs of a thief be broken off, and that all grapevines be rooted out;40 коментара:

 1. Само така - продължавай в същия дух...!
  Това за приказката за снопите е напълно вярно...! За цар Крум и за Буребиста не съм го срещал досега, но добре че си го забелязал.
  За Траян има доста легенди сред българите и като цяло т.нар. южни славяни.
  За галатската отровена вода говори и Раковски. Даже дава пример с една народна песен, в която се пее за водата отровена от галатите (келтите), в два варианта...
  Време е българите да се осъзнаем, но също и да престанем да си вредим едни на други. Има много работа за вършене и то работа за всички...
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, прав си, не се ли обединим, не спрем ли да се делим и да си вредим, ще ни скършат един по един...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Поздрави за поредната вдъхновяваща статия! Дано запалим духа от човек на човек. Интересно е, че легендата за Кубрат, синовете му и снопа пръчки / стрели / се учи още в първи клас, а по късно в училище стана ясно, че народните мъдрости, поговорки и пословици са изживени и доказани истини. И въпреки всичко след цялото това богатство, не успяхме да почерпим от този извор. Неща, които са ни пред очите не ги виждаме, а позволяваме да ни заблудят със сладки приказки. Но нещата се променят и истината си излиза малко по малко. Вярвам във възродения български дух!
   Р.С. Онази "грешка" с картата на България в Сочи, я смятам за част от нещата, които ни тласкат напред към истината!
   Росица

   Изтриване
  3. Така наречената "грешка" с картата на България в Сочи е един признак, че звездата на България започва за изгрява наново!

   Поздрави!

   Изтриване
  4. За това трябва да се говори в семейството!!!! И най вече в училище- в началните класове където децата не помнят и свързват дати и събития да им се разказват легенди и митове НЕ гръцки а български!!!

   Изтриване
 2. Здравейте, специално за Крум Страшни сведенията идват от една малка книжка. Подготвена за малките наследници на императора. Някои бг. историк му се е сторило интересно и затова я е включил като любопитни факти. В нея пише че, Крум когато превзел София
  я подложил на разрушение и посипал земята със сол да не вирее никога вече там нещо "Но има голямо Но" Крум не само че не разрушава София а подсилва крепостта и защитните съоръжения на града. За изкореняване на лозета също е доста съмнително.
  Когато императора завзема столицата намира огромни количества вино.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също съм на мнение, че Крум не е заповядвал да се изкоренят лозята. Просто той е бил строг владетел като Буребиста и поради тази причина са му приписани някои от делата на Буребиста.

   Изтриване
 3. И все пак името Заберган е иранско ! Идва от авестийската дума - смел, здрав, твърд. Името Заберган се
  открива още в надпис на сасандския шах Шапур ІІ от 261 г. Заберкан (Zbrkn) е име на персийски
  военачалник, защитавал крепостта Хломарон във войната с Византия от 586 г. Заберган
  (Ζαβεργάνης) е министър на сасанидския шах Хосров І (531-579 г.). Сред памирците е разпространено името
  Забердаст, а алански вожд от 1 в. се е наричал Заваргос

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че името Заберган се ползва и от хора говорещи ирански език, не го прави автоматично иранско, тъй както факта, че много българи носят името Атанас не прави това име българско.

   Съществува авестийска дума завар-здрав, силен, но съществуват и тракийски думи и имена като Зобра, Зубра. Тракийският етникон збалени, збарени бива сравнен от Д.Дечев с авест. дума збара-хълм - Thrakischen Sprachresten, z.177. Това е само един пример, Томашек показва много паралели между тракийски и авестийски думи.

   Причината за тези прилики е тракийското влияние въху персите. Според Херодот най-старите арийци се мидийците, те са и тези, на които персите държат своята държавност и цивилизация. Плиний Стари определя мидийците като предци на сарматите, а сарматите от своя страна са причислени към семейството на гетите - Прокопий Цезарийски, История на Войните, III.ii.3.

   Надявам се, че тези неща са Ви известни.

   Изтриване
  2. Да не забравяме и следните важни подробности -

   1. Ария е древно име на Тракия според Стефан Византийски.

   2. За тракийски царе се говори още през 13 век преди Христа, персите си имат владетел около 700 години по-късно.

   3. Има около десет исторически извора за тракийски поход в Азия преди Троянската Война, Страбон и Плиний локалиризат траки като съседи на персите.

   Всичко това обяснява и потвърждава тракийското влияние върху персите.

   Изтриване
  3. "Ария е древно име на Тракия според Стефан Византийски."

   Може ли да споделите текста в който това е споменато?

   Изтриване
  4. Да, на с. 316 - http://books.google.nl/books?id=sZs-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

   Изтриване
  5. Благодаря, но за съжаление не мога да чета на Гръцки :)

   Изтриване
  6. Не зная дали Етника на Стфан Византийски е превеждана на български...

   Изтриване
 4. Димо Томов - Хубаво и увлекателно, както винаги!
  Относно кой има интерес да не се знае - поподнах на една интересна хипотеза. С няколко думи става въпрос за "повторното" ни покръстване от Борис I и създаването на кирилицата от Кирил и Методи. Ето и линковете към двете части ( за съжаление не е подписана) и със заглавие "Българското християнство и писменост":
  http://eklekti.com/българското-християнство-част-първа/
  http://eklekti.com/българското-християнство-3/

  Поздрави,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих препоръчал "Българската Църква" на проф-д-р А.Чилингиров.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Dimo Tomov - проф-д-р А.Чилингиров да е жив и здрав още неща да напише. Това не съм го чел от него, но ще го потърся.
   проф. Димитър Нанкинов - http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8404 - Относно МИСИРКА(Пуйка).

   Поздрави,

   Изтриване
  3. Мисля, че проф. Нанкинов е трябвало да провери по-обстойно материала си. Думата мисирка е свързана с Масър- Египет и мисир-царевица. Ако не се лъжа Египет е едно от първите места, в които се засява царевица през Късното Средновеконие. Що се касае до курбан, това е арабска дума.

   Може стари европейци да са посетили Америка преди Колумб, но първото, което се пренася обратно не са животни и птици, а семена. Те не се нуждаят от прясна вода и храна както птиците и животните.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Qurban = kurban e duma, koiato e izpolzvana v Bibliata, oznachava prinoshenie za Gospoda.

   Изтриване
 5. Действително написаното от Стефан Византийски е много интересно. Той казва - Тракийската земя Перке се нарича или Ария. По-ясно е какво означава Ария - Светла (от същия корен думата "заран" и много други). Какво означава Перке обаче... Дали не означава Тъмна, от старогръцкото "перкнос" - тъмни петна, възчерен, черен орел? В този случай ще е много интересно противопоставянето Светла-Тъмна...
  А може и Перке да е свързано с "петрос" - скала, Перкун- Перун и т.н.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, аз бих потърсил връзка с тракийския теоним Перкос, Перкон познат още и като Тракийския Конник.

   Коренът перк може да се свърже с блг. перкам, пера- бия, удрям. Предположението ти за връзката със скала е вярно.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Трябваше да добавя, че скала означава отломка, нещо отчупено, фрагмент от по-голяма част.

   По принцип и оронима Олипм означава отломка, място с отломки. Георгиев предложи етимология със санскр. лумпате- лупам, ломя, лупвам, олупвам...чупя. Най-старият вариант на името Олипм е О-ЛУ-ПИ-ЙО.

   Изтриване
  3. Всеки път когато споменете Олимп,и предполагаемите от вас значения все ми излиза една картинка в главата.Разбира се това са чисто мой недоказуеми предположения и фантазии.Но като чуя за отломки, и се сещам за друга дума която също описва нещо натрошено или счупено.А именно развалини.От тука ми изплуват ,как има някакви развалини в тази планина от предишна или по-напреднала ,за времето на древна гърция, цивилизация.Като не говоря за някакви си там фентъзи извънземни или пък летящи апарати.А и до колкото разбрах от вашите публикации е имало и тракийско племе което е пазело тази земя или се лъжа?
   Общо взето си фантазирам че на Олимп има развалини в които живеят малцината останали от тази велика цивилизация и си имат стражи които ги пазят.Както и да е това е просто фантазия.Просто исках да споделя че тълкуването ви на думата Олимп като отломки ми напомня всеки път на думата развалини.

   Изтриване
  4. Г-н Невенов, край селището Олимпия е имало няколко светилища, като някои са от Бронзовата Епоха. Възможно е действително името Олимп да е възникнало поради руините на някой от по-старите храмове.

   Изтриване
 6. г-н Серафимов, почитания.
  Това което ще ви пратя (тъй като нямам друга връзка с вас, а само тук)
  не е свързано с текущата статия, а с тази за Палестинците:
  http://www.dnevnik.bg/video/sviat/2014/02/11/2239077_video_statuia_na_2000_godini_izpluva_krai_ivicata_gaza/
  Мисля, че сте прав за Газа и тракийската връзка там. Аполон! :)

  ОтговорИзтриване
 7. Отговори
  1. Надценил си го Павеле. Че е жалък, жалък и даже много. Но не е коментар.
   А по темата възможно ли е Теофан да е объркал стара легенда с реалните събития около Аспарух. Между другото легендата за Fir Bolg е подобна- пак 5-има братя водят народа си в Ирландия

   Изтриване
  2. Да, възможно е Теофан да е предал неточни данни. За жалост стилът на този автор не е като този на Страбон, който често цитира изворите си.

   Това с разделянето на държавата на пет части се наблюдава и при пеласгите. Когато се заселват в Левант, те издигат пет големи града- Гет, Газа, Акрон, Аскалон, последния май бе Асдод.

   Изтриване
 8. Коренът Пер-Перк е доста сериозен и се среща в много важни понятия. Не по малко важен е от коренът Ар-Ария.
  Петр - скала, Перк - удрям, бия, Пер - Перун, Перкун - богът на мълнията, държи тризъбец (на гръцки мисля, че "перуники" означава вилица), Пер- Перо - истинското название на фараоните.
  Относно Олимп имаше една стара теория, която не знам доколко е вярна, че Олимп е думата Било, написана, по точно прочетена наобратно. Понеже Мп се чете Б на гръцки и оттам Било (планинско). Подобна теза има и за думата Орфей, че прочетена на обратно дава Евро... Тези два примера не знам дали да ги приемаме на сериозно или с усмивка... : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, това с Олимп-Било трябва да се посрещне с усмивка поради няколко причини.

   1. Комбинацията МВ за предаване на буква Б е непозната в Античността. Името Берисад е предадено като Перисад, а топонима Бистюрос, като Пистюрос.

   2. Най-старото изписване на Олимп е от 14 век преди Христа с Линеар Б - О-ЛУ-ПИ-ЙО.

   3. Дори да прочетем името на Орфей отзад напред няма да получим Евро, а ΣΥΕΦΡΟ.


   Що се отнася до корена ПЕР и пераа-дворец, владетел, да, връзката е интересна! По принцип в староегипетския има особени думи като вст-селище, това е и името на египетската Тива. Думата вст обаче е идентична на трако-пеласгийската васту-селище, която пък е еволюирала в стблг. вьсъ-селище.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Уважаеми г-н Серафимов, с огромен интерес следя вашите публикации, които са наистина сензационни и обръщат с краката нагоре цялата съвременна наука. Коментара ми не е съвсем по темата, за което моля да ме извините, но искам да коментирате тази интересна статия, на която попаднах преди малко, според вас информацията достоверна ли е?!
  http://bezpartien.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-681-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Огорелов, в тази статия освен заглавието й, а също и изтъкването на добрите качества на народа ни, няма нищо друго верно.

   Такива материали са изключително вредни защото смесват малко истина с много измислица и така вредят на истината.

   Глупаво е да се твърди, че е имало българска държава Идел преди 25 000 години.
   Глупаво е да се твърди, че иде има значение 7, а ел има значение род...без да се посочи българската етимолигия, а такава няма.

   Идел, или Ител е едно от имената на река Волга, по-старите са Ранка, Ра, Ател. От Ател се развива името Ител, Идел.
   Значението на Ател-Ител е течение, поток, движение, сроден хидроним е споменатата от Херодот тракийска река Атлас, за която Дуриданов смята, че е имала по-старо име Атулас...

   Идиотщините с разцепването на думата зороастризъм на срички и тълкуването на всяка от тях с определено значение не смятам да ги коментирам. Само ще спомена, че истинското име на Заратустра е Зартошт...

   Лъжите за тюрко-алтайския произход на българите нанесоха по-малко беди отколкото такива безогтоворни писания като това в статията, към която Вие предложихте линк...

   Изтриване
 10. Благодаря ти за тази полезна статия, просто съм потресен колко очевидни неща са непознати за нас, масовата част от населението!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иване, нас ни заблудиха в миналото защото огромно количество информация бе скрито. Точно поради това съм се заел да показвам укритото и слабо познатото.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Здравей,

  Ето какво пише Божидар Димитров относно Крум в " 12 мита в българската история ": http://chitanka.info/text/9703/6

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 12. Българи и траки - приемственост и сходство в начина на живот, в културата, в традициите, в легендите/народното творчество, във фолклора, в занаятите, в изкуството, в уменията, в талантливостта, в изобретателността, в строителните традиции и архитектурата, в бойните умения, в духовността, в ценностната система, във вярата, в езика, в имената, в генетичен план, свидетелствата в древните писмени източници... наистина незнам как е възможно все още да съществува и капка съмнение за това при всички очевидни доказателства и някои хора да търсят и под вола теле, за да докажат, че няма връзка!

  ОтговорИзтриване
 13. Ирена Янчева24 юни 2015 г., 1:20

  Благодаря за прекрасната статия. Свободата и справедливостта са съхранени в сърцето и душата на всеки истински българин - това е наи - важната връзка между нашето минало и настояще. Това виждам и в теб - една истинска личност, един истински българин. Дерзаи.
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване