18.02.2014 г.

ЗАЩО ИМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ СЕ СРЕЩА НА МНОГО МЕСТА, ИЛИ ПРЕМЪЛЧАНИТЕ МИГРАЦИИ НА ТРАКИТЕ

Една от причините да се крият дълго нашите тракийски корени се крие в селективното ползване на старите исторически извори. Някои автори превъзнесоха Михаил Сирйски в небесата, уверяваха ни, че трябва да слушаме него, него и само него. Нали той описва изването на българи от планината Имеон. Според Средновековният автор по времето на император Маврикий група скити дошла в Европа. По името на Болгий – един от водачите на тези скити възникнало и името българи.

Разказът е интересен, в това спор няма, но трябва да се обяснят доста неща, без които читателите ще останат заблудени. Император Маврикий властва в периода 582-603 година. По това време името на българите е отдавна познато. Няколко века по-рано Мизия е наречена България. Около век преди идването на скитите на Болгий има битка между българи и визиготи в Западните Балкани, а не край Памир и Тибет. Описвайки въстанието на превождащия българи тракиец Виталиан, Йоан Никиуски нарича земята ни Провинция България. Виталиан се вдига против Анастасий около осемдесет години преди идването на Болгий.

Да се вярва на Михаил Сирийски, че народностното ни име идва от това на скитът Болгий е несериозно. Освен това авторите подтикващи ни да вярваме само на Михаил Сирийски премълчават доста важни данни за скитите. За тях Стефан Византийски казва без увъртане, че са тракийски народ – Σκυθοί εθνος Θρακών. Пишейки за саките обитаващи Средна Азия, Страбон обяснява, че те са част от скитите, а около седем века по-рано Аристофан твърди, че саките са траки. Дион Касий също дава интересни свидетелства за родството между траки и скити. Римският летописец определя тракийското племе даки като клон на скитите.

За общият произход на траки и скити споменава Страбон предавайки сведението, че в дълбока древност гърците наричали всички свои северни съседи с името скити, т.е. в далечното минало и траките са носили името скити. Страбон добавя, че значението на скити е номади, т.е. скитащи хора. Това сведение помогна на проф. Ценов да докаже, че етнонима скити е обясним на български. Скити идва от скытати сен- скитам се. Траките са наричани с това име защото и те в дълбока древност са скитали и даже са извършвали големи миграции.

Народът на Орфей колонизира не само Мала Азия, но стига до Сър Даря и даже Индия. Йордан определя живеещите на изток от Каспийско и Аралско море масагети като клон на гетите. Според този автор царицата на маса-гетите Томира е тази, която основава град Томи в Мизия – Jord. De Origine Actibusque Getarum – 61. Тези гети обитаващи Мизия са наречени от Херодот най-храбрия тракийски народ – Hist. IV.93.

          на картата могат да се видят обиталищата на масагетите 

Плиний Стари локализира тракийското племе сарапари като съседи на бактрийците- Dribyces, quorum medios fines secat Oxus amnis, ortus in lacu Oaxo, Syrmatae, Oxyttagae, Moci, Bateni, Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes…”Древиките, чиято територия е пресечена от река Оксус, която извира от езерото Оаксус, сирматите, окситагите, моките, батените, сарапарите и бактрийците, чийто град носи името Зариаста по името на реката течаща през него - Pliny VI.xviii-48.

Луций Ариан пише за поход предвождан от тракиецът Дионис, на когото се приписва създаването на цивилизацията в Индия Индийците нямаха градове, нито храмове. Те се обличаха с кожи на животни и се хранеха с кора на дървета наричани от тях Тала...Индийците са хранеха също и с месо от дивеч, но го консумираха сурово преди Дионис да дойде при тях. Когато той дойде и стана господар на Индия, основа и градове, създаде им закони и даде вино на индийците, както преди това бе го дал и на гърците, научи хората на земеделие... Дионис бе и този, който пръв впрегна волове в Индия, и благодарение на него повечето от индийците се превърнаха в земеделци...той им даде и оръжия, научи ги да воюват. Освен това Дионис им показа как се почитат боговете, създаде им религия като разбира се постави себе си начело на пантеона…” – Anabasis Alexandri VII.viii.  


Ето как попадат тракийски названия на планини като Имеон в Азия, но определена група автори не желае да представи тези важни данни на българския читател. Вместо някои спекуланти впрягат каруцата пред коня и се опитват да сродят народа ни с пащуни, талишци и други ирански народи.

Да, наши деди са обитавали и земи край Хиндокуш, но какво от това. Англичаните са господари на Индия дълго време, това да не би да ни позволява да кажем, че прародината на старите англо-сакси е Индия. Едно е да произлизаш от даден регион, друго е да си го колонизирал за известно време. Разликата е голяма и всеки що годе образован човек трябва да е в състояние да я осъзнае...

Трябва да се обясни защо има сведения за българи и в Приазовието, в земите на север от Кавказ. Тази територия е обитавана от най-дълбока древност от траки и техните близки роднини скитите. Да не забравяме страбоновото свидетелство за мизи на север от Дунава. Някои учени даже правят връзка между синтите от Тракия и синдите от полуостров Крим (Д.Гергова, Цв.Лазова). Точно в Приазовието са регистрирани тракийски имена като Спароток, Котис, Рескупорис, Берисад, Реметалк, Мукос, Сефт и др. Там има и куполни гробници като тези от земите ни...

Самото име Кавказ е тракийско и няма смисъл в езиците на грузинци, арменци и др. Страбон свидетелства, че изконните обитатели на планината я наричали не Кавказ, а Каспиус (География ХІ-ІІ-15). От друга страна Луций Флор определя Кавказ като име на планина в Тракия, не далеч от Родопите (Римска История, Тракийската война, XXXVIIII). Топоним Кавкаланда е регистриран от А. Марцелин в земите на северните траки. Стария автор обяснява, че това е високо място (История, ХХХІ-4-13). От това следва, че тракийската дума каука, кавка  Кавказ и Каукаланда) е имала значениевисочина, възвишение,връх, планина. Развитият вариант на древната дума каука е чука- връх.

Специалистите (или поне тези, които си вършат работата добре) знаят, че тракийски племена са живели векове наред в близост до арменци, грузинци и др. Като съседи на арменците са споменати траките халиби (География, XI-XIV-5). Страбон съобщава също траките сарапари, които живеели в съседство с Армения (География, ХІ-ІV-14). На същото място са споменати и гураните. Тяхното име се обяснява с българската дума горяни  обитатели на гори, планини. За една доста древна тракийска миграция в Кавказ научаваме от “География”, XI-V-2.

Областта Иберия намираща се в Кавказ е добре известна.Връзката с българското речно име Ибър е очебийна, това не е случайност, Ибър е само друго предаване на древното тракийско име Хеброс. Може би изглежда странно, че област, или планина може да получи названието си от име на река, но и името Рила идва от река Рила (В. Георгиев, Траките и техния език, София 1977, стр.92).

Намиращите се в Иберия реки Пития (явно водата е използвана за пиене), Апсара  и Аракс са с тракийска етимология. Други тракийски хидроними от кавказкия регион са Остапа, Пароста, Рукуста, Салуста, Апака, Сибриапа, Тамураке ...и много други, за които някои автори хитричко премълчават. Щом траките обитават Приазовието и даже части от Кавказ, как няма да има българи там, щеше да е чудо, ако нямаше... Важно е да разберем, че във всички земи, в които дадени стари автори са локализирали българи и имало траки, чието мистериозно изчезване никой не успява да обясни.

Вперилите влюбен поглед в Азия изследователи избягват да споменат, че за човек с име Болгий говори не само Михаил Сирийски, но и авторът на Зографска История. В нея се казва, че в дълбока древност са съществували двама славни пълководци - Брем и Болг, като Болг е дал името на българите. Явно става дума за историческите личности Брен и Болгий, които идват от Галия. В Галия обаче живее народът белги, наричан в ирландските предания и болги.
За тях се твърди, че идват от Тракия по времето на Кир Велики - VI век преди Христа...

Тези сведения показват, че в Тракия е имало народ болги около 1100 години преди идването на скитът Болгий от Имеон, Хиндокуш. За някои автори 1100 години може да са дреболия, нещо, което не си заслужава да се спомене и поради това те премълчават важното сведение.

Истината обаче не може да се крие вечно. Доказателствата за местния произход на народа ни стават все повече и повече. С това все повече българи виждат колко несъстоятелни са тюрко-алтайската и иранската теза за корените на българите. Укритите данни излизат на бял свят и показват що за хора сме – не азиатци, не мелези, а потомци на първите благородници.


31 коментара:

 1. Непреодолим проблем пред т.нар. автохтонна ''тракийска'' теза е това, че прабългарите по археологически данни са сармати. Прабългарските ямни и нишови погребения са характерни именно за сарматите. Нишовите погребения се срещат на територията на Кушанската империя и са типични за тохарите юечжи. При траките няма подобни погребални традиции, Спароток да ме поправи ако греша. Древна тракийска миграция към Азия и Индия е напълно възможна. Такава миграция са извършили вероятно бригите - ведийските бхриги. Но това не променя факта, че по археологически данни прабългарите спадат към сарматските народи. Има ли при траките ямни и нишови погребения ? Поне на мен не са ми известни такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тезата поддържаща местния произход на народа ни няма проблеми, иранската теза обаче се поддържа само от лъжи.

   Ще се наложи да Ви поправя:

   1. Сарматите са определени като принадлежащи на семейството на тракийското племе гети - Прокопий Цезарийски, История на Войните, III.ii.3.

   2. Сарматите са описани като хора със светла коса от Клавдиан, с такава коса Св.Йероним и гетите, към които сарматите са причислени, народи като иранци и пащуни са мургави и с черна коса...

   3. Сарматите практикуват изкуствената черепна деформация, този обичай е познат в Тракия от времето на Неолита - Й.Йорданов, Антропология на Древните Българи, 2008, с. 125.

   4. Сарматите са конни стрелци, като конни стрелци са дефинирани и гетите от Тукидид.

   5. Сарматите ползват торквата като украшение, този тип украшение се среща най-рано в земите на Тракия.

   6. Сарматите жертват кон в гроба на боец, така правят и траките.

   8. Сарматите имат люспеста ризница, такава имат и траките.

   9. Сарматите имат ямни погребения, но такива имат и северните траки

   http://www.academia.edu/1434872/Ritual_Inhumations_andDeposits_of_Children_among_the_Geto-Dacians

   Това са фактите...

   Изтриване
  2. Нека да уточним:
   1. Прабългари е изкуствено създадено наименование, популяризирано за първи път от Петър Мутафчиев през 1943 г. ...
   2. Сарматите носят панталони, както и нашите предци в античността.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Аз лично предпочитам названието стари българи...

   Изтриване
 2. царица Томира - има пещера Томина дупка в България, с това име все още:
  http://caves.4at.info/index.php?cave_id=5114 (Мира, Тодора, Томина са едни български имена, чийто произход не може да бъде оспорен)
  Колкото до Кавказ - Александър Македонски пренася към Индия и този топоним:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlexanderConquestsInIndia.jpg
  гледайте за Alexander in the caucasus

  Поздрави за усилията и вярата която ни давате!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата! Верно е, че македонците разпространяват названието Кавказ от Европа към Азия - the Macedonians gave the name Caucasus to all the mountains which follow in order after the country of the Arians; Strabo, 11.8.1.

   Кавказ е тракийско име, което има смисъл на български.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. «...в дълбока древност ГЪРЦИТЕ НАРИЧАЛИ всички свои северни съседи с името скити, т.е. в далечното минало и траките са носили името скити. Траките са наричани с това име защото и те в дълбока древност са скитали и даже са извършвали големи миграции.»

  Ако е верно това, което твърдиш, че гърците са наричали северните на тях племена(включително траките) скити, понеже не водели като гърците уседнал начин на живот, то, от това твърдение следва, че гл. скитам се е гръцки по произход, тъй като под думата скити гърците разбирали именно племена, които непрекъснато се придвижвали от едно място на друго, тоест скитащи, сиреч номади. Но, същевременно твърдиш, че гл. скитам се има български произход. Кое от двете твърдения е верно?

  Казваш, че траките преди да бъдат наречени траки са наричани скити, защото «са извършвали големи миграции».Ами, защо тогава гърците не наричат данайците скити ,след като данайците са извършили не по-малка миграция от траките, като мигрират от Африка до Пелопонес. Когато данайците идват от Африка, не заварват ли на Балканите племена с уседнал начин на живот, за да твърдиш, че тези племена били наречени скити, пък след като се куртулисали станали траки?
  Ако траките преди да бъдат наречени траки са наричани скити, защото са скитали, то, по-късно са наречени траки, защото са тракали, ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Опитай се да четеш по-внимателно! Ето това са думите ми - За общият произход на траки и скити споменава Страбон предавайки сведението, че в дълбока древност гърците наричали всички свои северни съседи с името скити, т.е. в далечното минало и траките са носили името скити. Страбон добавя, че значението на скити е номади, т.е. скитащи хора.

   От думите на Страбон става ясно, че скити е самоназвание на народите траки и скити, докато преводът на гръцки е номади.

   Прочее, гърците също са скитали, за това споменава Тукидид, но някой трябва да си направи труда да прочете работите му.

   Траките не могат да нарекат гърците скити защото гърците са чужд народ...Немците назовават себе си дойчерс, това име идва от стгерм. тиутск-теод- народ. Немците са заобиколени от народи, но употребяват названието дойчерс-народ само за себе си.

   Всеки може да мисли, но явно не на всеки се отдава да може да разсъждава...


   Изтриване
 4. А-ха…Страбон бил казал…И, какво казал?-Че племената известни на Страбон като ‚скити‘, Омир нарича - хипемолги(доящи кобили), галактофаги(ядящи кисело мляко) и абии(хора без поминък) - или така, както ги знае, поради това, че дори не е чувал думата ‚скити‘. Също, от Омир знаем, че племената съседи на север на гърците са наречени траки, а не скити(както твърдиш ти, че бил казал Страбон). Ти как реши, че „Траките са наричани с това име(скити; д.м.) защото и те в дълбока древност са скитали и даже са извършвали големи миграции.“ – може би си чел писмени извори по-древни от „Илиада“ и там е посочена годината, когато траките са наричани ‚скити‘, но, по-късно това знание е вече загубено и, до Омир достига само наименованието траки, както той ги нарича.

  Прав си, че „Всеки може да мисли, но явно не на всеки се отдава да може да разсъждава...“, обаче има и такива, които понякога не мислят, а си измислят- въпрос на фантазия…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Установявам, че ти липсват елементарни знания.

   Галактофаги означава просто хранещи се с мляко...а не с кисело мляко.

   Абии не означава хора без поминък...без поминък не може да се живее :)

   Ето цитатът от работата на Страбон - I maintain, for example, that in accordance with the opinion of the ancient Greeks — just as they embraced the inhabitants of the known countries of the north under the single designation "Scythians" ("or "Nomads," to use Homer's term)

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/1B2*.html

   Названието скити е ползвано за траките преди Троянската Война. Страбон пише преди 2000 години, но говори за ancient Greeks ...

   Не случайно сред траките има хора с имена като Скитоток, не случайно съседите на траките халиби в Мала Азия са скитените, не случайно скитите притежават лични имена като Сефт, Абарис, Атей, Макент, те са тракийски.

   Не е фантазия, че скитите правят чаша от черепа на повален противник както правят и траките.

   Не е фантазия, че скитите жертват кон в гроба на благородник както правят траките.

   Не е фантазия, че скитите издигат могили над гробовете на царете си както правят и траките.

   Не е фантазия, че скитите почитат тракийския бог Арес.

   Не е фантазия, че скитското изкуство е в зверинен стил, както и това на траките.

   Не е фантазия, че най-изполваните върхове на стрели при скитите са с триълъглно сечение, както и при траките.

   Не е фантазия, че скитите използват кобилешкото мляко за пиене както правят и траките.

   Не е фантазия, че Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

   Не е фантазия, че Дион Касий нарича тракийското племе даки клон на скитите.

   Не е фантазия, че източните скити -саките са определени като траки от Аристофан.


   Това, че някой е слабо подготвен е не знае основни неща може да му изиграе лоша шега - такива хора често приемат истината за фантазия.

   Изтриване
 5. За, огромните територии в които са обитавали траките говори и пр. Овчаров с голямо неудобство. При разкопките на Перперикон открива дарове от доста далече. Видеото с интервюто му го има в http://www.youtube.com/ ако някои се интересува може да го потърси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още през Бронзовата епоха траките са контактували с египтяни, финикийци, а и с хора от Китай..

   Изтриване
  2. Овчаров има много видеа. Дайте линк, моля

   Изтриване
 6. Привет,

  като става въпрос за скити или още нар. в Средна Азия и Индия сака/шака искам да споделя интересно за мен впечатление. Индийците, с които имам контакти, единодушно и жарко опонират тезата, че Индийската цивилизация е плод на някакво "Нашествие от запад", може би дори е по-правилно да употребя "от север".
  Като нашественик те възприемат единствено Александър Велики и дори питат какво му е толкова великото като само е рушал и грабил по пътя си за разлика напр. от Дарий Велики, който включва всички покорени народи в империята си като сатрапи. А на надписа от Багастана, където са представени всички има няколко саки. Не означава ли това, че те са били добре уседнали по места, или може би греша?

  Скитите се възприемат от индийците като мигрирали по една или друга причина народи, които са намерили своето място и са създали дори и велики цивилизации като тази на Кушаните.

  А това ми напомня да попитам дали имате някаква информация по:

  - каквo е това питие "haumavarga" от където идва и името на саките, които го пият - Sakā haumavargā и може ли да приемем, че това е някакъв заместител на виното?
  - кога и как древните елини стават гърци?

  Благодаря
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем разбираемо е нежеланието на индийците да признаят, че арийците са друг народ. В Риг Веда обаче арийците прославят Агни, който с огън и меч унищожил черните...

   Ако арийците са били тъмнокожи индийци, то определението черни е безмислено.

   В по-късни документи се съобщава, че едно от важните качества на един брамин е да има руса коса...Отново проблем за индийците.

   Най-големият проблем обаче е това, че по отношение на генетическото наследство има огромни разлики в Индия. Говорещите арийски езици са носители на Р1а1, който пък е типичен за населението на Източна Европа...

   Хаома е староперсийското название на сомата - свещено питие на арийците. Това, че саките пият хаома-сома показва, че те са потомци на арийците, но саките не са индийци. Аристофан определя саките като траки.

   Елини по начало е име на коренно население. Елини идва от ели, сели - това са малка група пеласги обитаващи Додона. Понеже името на тези хора е престижно, то дошлите от Африка данайци си го присвояват, макар да нямат нищо общо като произход със селите -ели.

   По принцип дори името гърци - Graicoi e название на пелазгийско племе от Западен Епир...

   DODO´NA (Δωδώνη; sometimes Δωδών, Soph. Trach. 172: Eth. Δωδωναῖος), a town in Epeirus, celebrated for its oracle of Zeus, the most ancient in Hellas. It was one of the seats of the Pelasgians, and the Dodonaean Zeus was a Pelasgic divinity.

   The Selli, whom Homer describes as the interpreters of Zeus, “men of unwashed feet, who slept on the ground,” appear to have been a tribe. They are called by Pindar the Helli; and the surrounding country, named after them Hellopia (Ἑλλοπίη), is described by Hesiod as a fertile land with rich pastures, wherein Dodona was situated. (Strab. vii. p.328; Schol. ad Soph. Trach. 1167.) Aristotle places the most ancient Hellas “in the parts about Dodona and the Achelous,” adding that the Achelous has frequently changed its course,--a necessary addition, since the Achelous does not flow near Dodona. He likewise states that the flood of Deucalion took place in this district, which “was inhabited at that time by the Selli, and by the people then called Graeci, but now Hellenes.” (Aristot. Meteor. 1.14.)

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=C67E86DFFD389F104919AB785EEF2FEA?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DD%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Ddodona-geo

   Изтриване
 7. Всъщност няма две мнения по въпроса дали индийците са саки, дори и те се разграничават много ясно от саките.
  Проблема е, че никой не си прави труда да проучи от къде идват саките или скитите и всички се спират до Украйна. В момента Украйна представя културата на скитите като национално богатство, използвайки всички намерени златни съкровища на нейна територия с много интересни обяснения, от които човек остава с впечатление, че украинците са наследници на скитите.
  Така ли е наистина?

  Благодаря за отговора на другите въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също смятам, че украинците са потомци на част от скитите, които са били огромен народ. Друга част от скитите става важен елемент от нашия етнос. Това обяснява сходните обичаи на българи и украинци, а и близостта на езиците ни.

   Изтриване
 8. г-н Серафимов, не вярвам да е свързано с траките(макар и да е възможно), но как си обяснявате следната снимка:
  https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1779123_745720402116807_67928483_n.jpg
  Ценно ми е да чуя вашето мнение.

  Ако сметнете, че не му е мястото тук, моля изтриите поста.
  Поздрав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам никаква връзка с траките...това е изображение на асирийско божество. Орнаментиката е интересна, среща се по някои скитски съдове, ако не се лъжа от Солоха Курган.

   Скитите и медите са тези, които слагат край на Асийрската Империя, възможно е при контакта си си с асирийците скитите да са взаимствали определени неща.

   Изтриване
 9. Mnogo si gaden ama si i mnogo hitar kak samo gi uvartash neshtata ami pich ti si bash Gyobels be, nema labavo pri tebe batka lajesh-majesh esha se nemash.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обикновено, когато някой болно честолюбив анонимен изчерпа аргументите си , той започва да псува..
   За жалост, множество днешни българи все още вървят по инерцията да считат за вярно всичко, което са видели "черно на бяло".
   Не забелязват, че на бяло са изписани с черно повечето от лъжите, които съсипват живота ни.
   Поздрави от Вихрен Павка.

   Изтриване
  2. Точно когато някой започне да беснее, той доказва, че не е прав. Такива хора винаги е имало и винаги ще има.

   Слава Богу има и други, а това дава надежда, че има бъдеще за България и българите!

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Искам да споделя някои твърде интересни факти – сходства и съвпадения.
  В сп. Авитохол, бр.28, прочетох статия, в която се посочва, че в Библията се споменават имената Бела и Билган, които са сродни на някои наши наименования. Направих справка и се оказа, че действително в книга Битие, гл.36, се казва, че Исав (наречен още Едом), братът-близнак на Иаков (наречен още Израил), се отделил от брат си Иаков и се заселил в далечна земя на планината Сеир. Там, сред потомството на Исав и сред царете на живеещите в онази земя, се срещат имена като Бела, Билган, Миза: „17. Тия са пък синове на Рагуила, Исавов син: главатар Нахат, главатар Зерах, главатар Шама, главатар Миза. Тия са Рагуиловите главатари в земята на Едома; тия са синове от Васемата, Исавова жена.“; “27. Тия са синове на Ецера: Билган, Зааван, (Укам) и Акан.“, като Ецер е син на хорееца Сеир, живял в планината Сеир, където се заселил и Исав; „31. Ето царете, които царуваха в земята на Едома, преди да зацаруват царе у Израилевите синове: 32. в Едом царува Бела, Веоров син, а името на града му беше Динхава.“;
  В статията има и други интересни данни. Списанието може да се намери в интернет.
  При прочитането на Библията прави впечатление сходството в някои обичаи между българите и някои народи, описани в Библията – по-специално на някои места са споменати съвсем накратко хорото и биенето на тъпани, краденето на моми от хорото, пиенето от стомните на момите, пълнещи ги с вода на кладенеца, бойното снаряжение на войниците и др. Мой познат е присъствал на еврейска сватба в Америка, на която се играло хоро, много сходно на нашето, от който факт и моят познат, и евреинът младоженец останали много учудени. Друг интересен факт е високата интелигентност на представителите и на нашия, и на техния народ – някъде беше публикувано изследване за това. Като говорим за евреи обаче, трябва да уточним, че родоначалник на еврейския народ и баща на 12 сина, от които произлизат 12-те Израилеви колена е само братът-близнак на Исав – Иаков, наречен още Израил.
  Има и едно обстойно изследване на д-р Св. Попов: „Българското име в библейските времена“ - част от него също може да се намери в интернет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Библията е интересен документ, който обаче може да служи само за индикация на определени неща.

   Изтриване
 11. Здравей,

  Народи, които споменава Ксенофонт в своите "Спомени за Сократ", кн.втора, гл.първа, в която Сократ говори с Аристип за мярата на нещата и управлението:
  Сократ към Аристип: "Искаш ли да обсъдим и това кои по-приятно живеят - управляващите или подвластните" - "Разбира се" - "Най-напред, от народите, които познаваме в Азия, персите царуват, а сирийците, фригийците и лидийците им се подчиняват; в Европа пък скитите властвуват, а меотите им се покоряват, в Либия господари са картагенците, а либийците подвластни. Кои от тези народи кои смяташ, че живеят по-добре? А сред елините, от които си и ти, кои ти се струва, че живеят по-добре - които господствуват или които са зависими?" и т.н.

  кн.трета, гл.шеста, разговор между Сократ и Перикъл (син на Перикъл и Аспазия) за упадъка на Атина и какво трябва да прави един стратег:
  "Обърнал ли си внимание на това, Перикле - рече Сократ, - че пред нашата страна се простират големи планини чак до Беотия, а проходите през тях са тесни и стръмни и че самата тя е разделена на труднодостъпни възвишения?" - "Да, разбира се." - "И сигурно си чувал, че мизийците и писидците61 , владеещи труднодостъпни местности в страната на царя, и лековъоръжени могат да опустошават с набези твърде много земите му и при това сами да живеят като свободни?" и т.н.
  61 "Племена в Северозападна М.Азия, известни на Ксенофонт от участието му в похода на Кир Млади."

  Ксенофонт "Сократически съчинения", Народна култура, С., 1985, с.48, 86, 185

  Сократ (469 пр.н.е. - 399 пр.н.е.)

  скити - меоти (подчинени) - мизийци - това ми направи впечатление.

  Поздрав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В различни периоди различни народи са доминиращи...даже и по отношение на роднините си. Херодот говори за царските скити, на които са подчинени всички останали скитски народи. В Тракия най-силната група са одрисите. Те подчиняват пеони, агриани, крестони, асти, лееи...В Късната Античност обаче името на одрисите е почти забравено, а това на гетите изгрява отново.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. Браво, г-н Серафимов !!!
  За пореден път сритахте позорно, предателските носове на изменниците на родината, продали се за някой друг лев който ще им тежи, като камък на врата дори и след смъртта!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да разбера хората, които игнорират, или премълчават важни данни, на какво се надяват? Та днес всичко може да се провери, колкото и фанатично да се повтаря нещо, колкото и силни да са внушенията, ние българите сме умни хора, достатъчно е да имаме база за сравнение и лесно можем да отличим истината от заблудата.

   Изтриване
  2. Здравейте.За съжаление по цял свят се ползва историята от нашата античност и се правят много милионни кинопродукции.Примери много.Да вземем Властелинът на пръстена.История за народи в които забелязваме чисто Български имена потомнци на владетели.Както и скиталец потомък на крал.Всички знаем колко въздействащ може да е един пълнометражен филм.Въпросът е да се направи професионално и с историята си да привлече зрителя.З асъжаление всички родолюбци и потомци на велики крале сме много бедни и страхливи.Такива ли са били те?Можем само да мечтаем някой някога да направи филм,който да се гледа от цял сват в който всички герои да се наричат с истенските им имена и да се обясни на всички че са наши прадеди.

   Изтриване
 13. Само да попитам?До кога всички по цял свят ще крадат нашето минало и на негов гръб ще печелят милиони.Може и да не съм прав,но много кино продукции с безброй приходи постоянно използват истории произлезли точно от нашите региони.Дори във филм като Властелинът на пръстена се споменават чисто Български имена на владетели и на скиталец потомък на такива.Кога някой ще се заеме да разкаже история,която да се екранизира.Всички знаем колко въздействаща може да е една история,под формата на пълнометражен филм.Извинявам се за правописа!

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте.За съжаление по цял свят се ползва историята от нашата античност и се правят много милионни
  кинопродукции.Примери много.Да вземем Властелинът на пръстена.История за народи в които забелязваме чисто Български имена потомнци на владетели.Както и скиталец потомък на крал.Всички знаем колко въздействащ може да е един пълнометражен филм.Въпросът е да се направи професионално и с историята си да привлече зрителя.З асъжаление всички родолюбци и потомци на велики крале сме много бедни и страхливи.Такива ли са били те?Можем само да мечтаем някой някога да направи филм,който да се гледа от цял сват в който всички герои да се наричат с истенските им имена и да се обясни на всички че са наши прадеди.

  ОтговорИзтриване