16.02.2014 г.

В КОИ ДЪРЖАВИ СЕ СРЕЩА БЪЛГАРСКОТО ИМЕ ДУЛО?


Двадесет и първи век донесе доста нови неща важни за нас българите. Благодарение на генерал-майор Любен Пандев бяха популяризирани двете най-мащабни до този момент антропологични изследвания на нашия народ. От тях стана ясно, че ние сме потомци на европейци и нямаме нищо общо с азиатските етноси.

Излезе също проучване на швейцарския институт I-Genea, според което поне половината от българите носят тракийски гени. Не дълго след това бе установено нещо изумително. Оказа се, че всеки пети българин носи гените на хората обитавали Балканите още от Палеолита. След това успяхме да се запознаем с изследването на учени от БАН. То също хвърли светлина върху нашите корени показвайки, че голяма част от нас са потомци на народа на Орфей, че траките не са изчезвали както се твърди в учебниците.

За това, че траките не са се загубвали като народ има много доказателства. Голяма част от тях обаче остава скрита за широката публика. Често съм се удивявал колко много неща не са представени на българския читател. Вместо ценни, а и интересни данни, ние бяхме засипвани с унижаващи ни спекулации.

Като пример може да се посочи тълкуването на българското родово име Дуло.  За него в миналото са се изказвали доста учени. Те са придавали значение глупак, дебелак, глух, роб, прост. Някои даже сметнаха, че Дуло е предаване на тюркското родово име Ту-ку, или някаква незасвидетелствана тюрко-алтайска дума със значение стрела.

Фасмер и Грегоар не са съгласни с тюрко-алтайската етимология на Дуло и предполагат, че произхода на родовото име е ирански. Убедителна иранска етимология обаче не е предложена. Според Сгуста Дуло е от гръцки произход. Фехер и Моравчик търсят връзка с унгарския език (Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, с.108-113).

Всички тези изследователи пропуснаха важни подробности. Старите българи никога не са наричани тюрки, нито пък някой автор от Ранното Средновековие е споменавал, че дедите ни делят един произход с персите. Това показва, че е безмислено да се търси тюрко-алтайско, или иранско тълкуване на името Дуло.

Къде трябва да търсим смисъла подсказват историческите извори. От IV до XIV век българите биват отъждествявани с мизите и други тракийски народи. България е отъждествявана с Мизия, българският е наричан езика на мизите, владетелите ни са назовавани господари на мизите.

В такъв случай намирам да неуместно на родовото име Дуло да се търси иранска, или тюрко-алтайска етимология. Колко нагъл и мразещ българите трябва да е някой, за да ни унижава с предложения като прост, глух, роб, дебелак за значението на един от най-влиятелните български родове!

Най-важното за това име е това, че то е споменато още през XIV век преди Христа на микенски документи като ДУ-ЛО. В документи от същия период са споменати имената ВОКИЛО, ЕРМИ, а това са си старобългарските родови имена Вокил и Ерми. 

Пак в същия период се споменават и лични имена като Кармесий, Токеу, Винийо, Крумено, Исевериойо, Куберийо, които отговарят на имената на старобългарските владетели Кормесий, Токт, Винех, Крум, Севар, Кубер.

Фактите показват, че преди около 3350 години името Дуло, а и други старобългарски имена са документирани на Балканите, но никой не ни споменава за това! 

Никой не прави връзка между Дуло и тракийското божествено име Дула, Ямбадула. Знае се добре, че някои сгради от Плиска са градени с тухли от Античността, а на някои от тези тухли има печат Дулес

Това е име на богат тракиец, който е имал тухларска работилница, която е произвеждала строителни материали за първата Българска Столица! Никой обаче не свърза името на тракиеца Дулес със старобългарското Дуло. Може би някой се е страхувал от това да не се разбере, че Плиска е строена още през Античността, по времето на Константин Велики. За това свидетелства съвсем ясно Г. Кодин.

Преди повече от половин век Д.Дечев създаде обемна работа, в която той събра тракийските езикови остатъци. Сред споменатите тракийски лични имена бе и името Дулес. Дечев не го сравни със старобългарското Дуло, но спомена важни факти. Оказва се, че Дулес е едно от най-използваните и най-разпространените тракийски лични имена.

То се среща не само на територията на Тракия, но също и в Гърция, Лузитания (Португалия). Много често е ползвано в земите на Памфилия, Киликия, Ликаония, Писидия и разбира се Фригия. Документирано е даже в Черноморските степи, в град Танаис, който е разположен на река Дон. Тракийка с име Дула се среща в житията на ранните християнски светци. Като учник на Свети Бесарион е споменат човек с име Дулас.

Виждаме, че варианти на името Дуло се срещат от река Дон в Черноморските степи до едно от най-западните кътчета на Европа – Португалия. Най-на север, вариант на Дуло е документиран в Потависа – днешна Румъния – DULE NAT. BESSUS – Дуле, по народност от племето беси. На юг вариант на Дуло се среща в Атина.

Забележителна концентрация се забелязва в земите край Солун. Там са регистрирани тракийските имена Δυλαζενις, Δυλαριον, Δουλης, Δουλη, Dula, DulusНа запад от Солун, на територията на Македония се срещат Δυλαζενις, Δουλεους, Δουλης, Dulеs, Δουλει.

Особеното тракийско име, от което идва старобългарското Дуло е разпространено от траките, които са служели като легионери, или даже управители в Римската Империя.
Предците ни служещи на Вечния град са били стационирани на много места- Британия, Германия, Египет, а разбира се и Рим, където им е позволено да имат свое светилище на Есквилинския хълм (В.Бешевлиев, Проучване върху личните имена у траките).

Питам се обаче защо не са популяризирани тези важни неща? Защо бе позволено на чужденци да унижават народа ни с твърдения, че Дуло е тюрко-алтайско име със значение глупак, дебелак, прост..? 

Някой май се е страхувал да не се разбере, че името на старобългарския род е всъщност тракийско по произход и, че де факто българската държавност не започва през II век, а доста по-рано. През VII век се наблюдава само едно възраждане на северните траки. 

Няколко десетилетия по-рано те са победени от император Траян, но в средата на II век се засилват до такава степен, че не само всяват ужас у римските колонисти в Тракия, но провеждат и наказателна акция чак до Термопилите в Гърция. 

Малко по-късно, по времето на император Аврелиан всички римски колонисти и легионери са изгонени от Дакия. След време дедите ни дори обсаждат Константинопол, а в края на VII век се обединяват със своите роднини и създават Дунавска България - най-сериозният съперник на Римската Империя.

Благородниците организирали това са от рода Дуло. Той е много стар, както бе споменато, за първи път това име е споменато през XIV-XIII век преди Христа. Последният наш владетел от Дуло е княз Севар, чието име също се среща на микенски документи от XIV-XIII век преди Христа. 

От Бронзовата епоха, до времето на Севар се простира период от около 2100 години, в които името Дуло бива споменато. Никой народ не може да се похвали с подобно нещо, ние можем!

Това показва ясно какви качества притежава българския народ. Ние сме родени за господари, не за слуги. Днешните ни беди се дължат от части на това, че ние сме забравили идентичността си, или по-точно, че тя бе почти изтрита от добре огранизираните усилия на чужденци и сънародници чуждопоклонници. Да не забравяме обаче, че и заспалият лъв е лъв и когато се събуди ще потърси своето!


Изказвам благодарност на генерал-майор Любен Пандев, Мартин Константинов и Aislinn Blathnaid за ценните сведения!


Използвана литература и пояснения:

1.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988
3.Вл. Георгиев, Траките и техният език, Българска Академия на Науките, Институт за Български Език, София, 1977;
4.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, Археологически Институт, Епиграфска Поредица Nr. 8, София, 1965;
5.М.Славова, Диграфите в тракийските имена, Университетско Издателство, Св.Климент Охридски, София, 2007;
6.D.Detchev, Die Thrakischen Schprachreste, Ӧstenreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1957;
7.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
9.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

За желаещите да научат какво е значението на името Дуло препоръчвам следната статия:

ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕТО ДУЛО
“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите нитракийски корени, обяснява си го Гълъбов...” http://www.blitz.bg/news/article/117690

“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... “http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530


04.09.2013 11:54 - Авторитетно генетично изследване потвърди, че българите са тук от поне 10 000 г. Антибългарският мит за ‘смесения народ’ отива в небитието
67 коментара:

 1. Цитирам дословно Пра Баба ми която е Сердийка ( полянка ) София : Немой Владко да се пулиш у Дулото (слънцето) оти ке ти извади очите !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за сведението! Не ми бе известно, че Дуло е алтернативно име на слънцето.

   Възможно е в този случай да се търси връзка с дуло-тръба, нещо с кръгла форма като слънцето...

   Изтриване
 2. http://www.dnesbg.com/obshtestvo/akademik-angel-galabov-vgenetitchno-balgarite-nay-mnogo-si-prilitchat-s-naselenieto-na-severna-gartsiya-i-italiyav.html
  Това е извадка от интервю със Академик Ангел Гълъбов (линка е цялото интервю):
  "- Все пак кои са основните гени в нашата идентична характеристика?
  - В произхода на българите влизат три народа – траки, дошлите от север славяни и от изток – древни българи. Досега се твърдеше, че българите са монголи, тоест тюрки, но изследването ни показа, че нямат нищо общо с тях. За разлика от турците, които са тюрки.
  Специално проведохме изследване на народа на Татарстан, който се смята за български. Всъщност войските на Чингиз хан в Татарстан са разгромили българите на Волжко-Камска България и завладяват Русия. Затова сега там може да видите много руси хора с дръпнати очи. Искам да подчертая, че нямаме нищо общо с татарите."

  Академик Ангел Гълъбов , когато казва тук "славяни" би трябвало да има предвид "венди"?
  И ми е интерсно как става това отделяне на прабългари от траки в генетичното изследване?

  Как мислиш Спароток?

  И може ли да попитам за името Константин- как се тълкува според теб и от къде идва това име? Естествено знам , че constant означава постоянство на латински, но все пак Константин Велики е бил тракиец това е факт!
  И да не забравя само да спомена за нестинарството и танците върху огън...свърза ни са със Константин и Елена 21 май!- този обичай няма ли тракийски корен,също?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понякога учените не обичат подробностите, а точно подробностите могат да изяснят нещата.

   Р 1а1 е ген, който се среща в Индия, но само сред населението говорещо арийски езици, като хинди, урду, гуджарати.
   Смята се, че този ген е наследство от старите арийци и, че е типичен за кастата на брамините.

   The Indian origin of paternal haplogroup R1a1*
   substantiates the autochthonous origin of Brahmins
   and the caste system
   Swarkar Sharma1,2,4, Ekta Rai1,2,4, Prithviraj Sharma1,3, Mamata Jena1, Shweta Singh1, Katayoon Darvishi1,
   Audesh K Bhat1, AJS Bhanwer2, Pramod Kumar Tiwari3 and Rameshwar NK Bamezai1
   Many major rival models of the origin of the Hindu caste system co-exist despite extensive studies, each with associated genetic
   evidences. One of the major factors that has still kept the origin of the Indian caste system obscure is the unresolved question
   of the origin of Y-haplogroup R1a1*, at times associated with a male-mediated major genetic influx from Central Asia or Eurasia,
   which has contributed to the higher castes in India.

   http://jsarf.free.fr/palanthsci/jhg20082a.pdf

   Ако приемем, че старите българи са иранци, т.е. арийци и идват от района на Хиндокуш, то те също трябва да са носители на гена Р1а1. Той обаче е типичен за украйнци, поляци и сорби, при тези хора около половината от населението е носител на Р1а1.

   Ето какво става - хората наречени славяни носят същите гени както говорещите арийски езици индийци...
   Другото, което е интересно, че основните славянски думи са и арийски:

   СЛАВ. - АРИЙСКИ
   ОГЪН - АГНИ
   ЖАР - ЖВАРА
   ТОПЛО - ТАПАА
   МЕД - МАДУ
   ВОДА - УДА
   МЕСО- МАМСА
   ДЪРВО - ДАРУ
   ДОМ - ДАМА
   НЕБЕСА - НАБАСА
   ПАДАМ- ПАДАМИ
   СМЕЯ -СМАЯМИ
   ВЪРТЯ - ВРТАМИ
   ПИША-ПИСАМИ
   ПИЯ-ПААМИ
   СВЕКЪР- СВАСУРА
   СВЕКЪРВА-СВАСРИ
   ДЕВЕР-ДЕВАРА
   БРАТОВЧЕД-БРАТРВИЯ
   НЕВЕСТА-НАВОДХА
   ЖЕНА-ЖАНА
   ЖЕНЕН -ЖАНАТ
   РОД-РЕТАС   Иначе имаш право, поляците и сорбите са венди, те не са потомци на старите славяни - гетите. Вендите са роднини на старите славяни, но имат съвсем различна история. Старите славяни-гетите разгромяват Римската Империя и се прочуват. Поради това, че езикът им е близък до този на вендите, то след време и вендите биват наречени славяни, славянски е наречен и езика им.

   Изтриване
  2. Otnisno Indiycite koito spomenavate pi fire gn.Serafimov, imam oshte edin fakt.
   Jiveya v Canada, I sum vash pochitatel, ta tuk sum see sreshtal s razlichnite I'm kasti, I i sobenni belite Indiycite, koito mi e napravilo vpechatlenie che samo te otgivaryat za DA ( klimayki nastrani glavata kakto Nas)
   Moje I da nyama vruska mejdu nas tozi fact, no e fact.
   Pizdrave.

   Изтриване
  3. Нямам впечатления от представителите на висшите индийски касти, познавам само обикновени индийци, но това, което казвате е интересно.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Относно името Константин - то е латинско, нищо, че Константин е тракиец. Дедите ни, които са сядали на римския престол са променяли имената си. Истинското име на Юстиниан Велики е Петър Сабазий...

  Що се касае до нестинарството, да, някои учени смятат, че то има тракийски корени.

  ОтговорИзтриване
 4. Само да напомня, че Дулово, Thule, Тула са често срещани имена на населено места местности, водоеми и реки в арийските територии. Шведите направо си пишат за своя тракийски произход чрез Троя, аси, ази-те край АЗовско море, шотландците са записали, че са скити в нарочната Декларация до Папата от Абърдийн от преди 1000 години...Поздрави и благодарности за всичко което правиш Павка.!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скандинавските народи са повлияни от дедите ни както културно, така и генетически. Не случайно най-старото име на Дания е Кимбрийски, т.е Кимерийски полуостров. Пак в Скандинавия е древния хидроним Мори Маруза - Морето на Мраза...

   Изтриване
 5. Благодарим ви сърдечно за информацията, и въобще за всички статии! В Атина срещнах албанец, който носеше фамилно име Dullo. На въпроса ми дали има български произход ми отговори, че няма, но в неговия град живеели много българи. Но от реакцията му останах с впечатлението, че или не е бил наясно с връзката на това име с българската история или със своите корени, или просто не е искал да сподели нещо по въпроса.
  За всеки случай от всичко прочетено по въпросите от българската история и с фалшификациите й, става ясно, че срещу българския народ е водена политика на заличаване на българското име, самосъзнание, родова памет, потъпкване на светините му, на славното му минало и на героите му, може би не само по политически причини, но и по чисто духовни. В интернет попаднах на информация за едно пророчество от един апокриф “Сивилино пророчество“, в което пишело, че така наречените "словени" са всъщност българите и те са призвани да носят Благовестието (Евангелието) на Сина:
  "Първият род са словените, сиреч българите: гостолюбиви, смирени, честни, незлобиви, обичащи чуждите и християнството. Те ще предадат на Бога правата вяра, повече от всекиго на света.
  Вторият род са грузинците: кротки, любещи чуждите, незлобиви, любезни, почитащи попа, разпитващи за Бога.
  Третият род са елините, т. е. гърците, ...“, за които ще спестя посочените характеристики.
  Интересно е да се разгледа и въпросът за духовния принос на българите и България в Православието, защото най-вече високата духовност е била поставяна на прицел и подложена на гонение през хилядолетията. Интересни факти представя и древногръцкият географ Страбон, живял на границата между старата и новата ера, който в своя труд „География“ в глава 3 пише за мизите, които не се хранят с месо поради своята набожност, а някои от тракийците дори не се женят (може би това е ранна проява на възникналото по-късно монашество и отшелничество):
  „3.По-нататък Посидоний казва за мизите, че поради своята набожност се въздържат от ядене на живи същества, а заради това – включително и от стадата им. И че за храна използват мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и по тази причина са наричани „богобоязливи” и „капнобати” 65. И има някои от траките, които живеят без жена; наричат ги „ктисти”66 и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх. За всички тези народи поетът говори като за „горди хипемолги, галактофаги и абии, най-справедливи хора”.“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сред албанците живеят много наши роднини, а в миналото са били още повече. Днес обаче албанците са индоктринирани и са склонни да премълчат истината. Иначе повечето от тях са добри и работливи хора, особено тези от по-старото поколение.

   Изтриване
 6. Името на българското владетелско племе идва от етнонима на сарматското племе двали. А какво значи името на сарматското племе двали се разбира от осетинския език където дзы́ллæ значи народ, хора, множество, тълпа. В пущунски откриваме много близкото ddála - група, тълпа, ttol - всички, ttolgei - класа, прослойка. В индоарийски *tola – отряд, военна група. Тракийски dulo, dulos – дете, потомък, ирландски diulach - младеж. Също в кимвърски tylwyth – род, племе, teylu – семейство, род. Според мен най - удачни са сравненията с пущунската, осетинската и индоарийската форма. Най - вероятно българският род Дуло произлиза именно от сарматското племе двали.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно сарматско племе двали. Зная за алани, аорси, сираки, ареаки, удини, язиги, роксолани, серби, меланхени, лимнигати, хамаксобии, амадоки, саи, сабоки, дидури, олонди, агорити, вали, спали, стурни, идри, танаити, навари...но не и двали.

   Бихте ли посочили извора, в който се споменава за сарматско племе двали.

   По принцип най-близката дума до Дуло е хетската тулия / дулия-семейство, род.

   Изтриване
  2. Плиний мисля пише за народ наречен ''талос'' обитаващ Кавказ. Този народ дава името на кавказката област Двалетия, южните дигорци се наричат ''двал дигор''. В Hudud al-Alam са споменати народите TULAS, LUGH.R. Това са българи и дуласи/двали.
   Рассказ о стране хазар
   TULAS, LUGH.R ( ?), две области (страны) хазар. Народ воинственный и обладает оружием в большом количестве
   http://odnapl1yazyk.narod.ru/hud50.htm

   Дуло са сармато -алани. В маджарските легенди (SIMON OF KÉZA) се говори за това как маджарите отмъкнали жените на А Дулан - владетелят на аланите и Белар. Това 100% са аланите и българите.
   http://epa.oszk.hu/00000/00010/00003/myth.htm

   Личните имена - Дула, Дули се срещат сред днешните осетинци.
   http://iratta.com/index.php?newsid=2240

   Изтриване
  3. Не ми е известно Плиний да споменава народ с име талос, а и това, че този народ е обитавал територията на днешна Двалетия не ни дава право да дажем, че е имало древен народ двали.

   Що се отнася до аланите, те са сарматски народ, а самите сармати са причилени към тракийскотото семейство - Прокопий, История на Войните, III, ii.3.

   Дедите ни са колонизирали много територии и са повлияли много народи. Не можем обаче да поставим прародината на дедите ни там където е имало тяхно влияние. Все едно поради това, че английски се говори в Австралия да кажем, че аборигените са потомци на англо-саксите.

   Изтриване
  4. Спароток, признавам си откровено, че съм твърде скептичен по отношения на автохтонната ''тракийска'' теория за произход на прабългарите. По мое мнение генетичните изследвания са пълна спекулация, след като не са известни гените на траките. Коя халпогрупа е тракийска ? I2, R1a, R1b ? Никой не може да цитира поне едно научно изследване върху античен тракийски костен материал със съответните резултати и заключения ! Откъде дойдоха тези 49% тракийски гени при днешните българи ? За мен това е чиста спекулация.

   Изтриване
 7. Искам да добавя още нещо. Беше ми направило силно впечатление нещо, което прочетох в една книга, включена в една поредица на Ст. Гайд – „Книгата Арих - Хрониките на Авийла , верният Пастир, написани за Теларих). В бележките към Глава 1 пише, че: „преписът е направен за Светия Отец (и дописано с друг почерк:) Негово Светейшество - Папа Йоан VIII“. Едва ли е лесно да бъде проверена автентичността на тази книга, още повече, че авторът на поредицата е имал достъп до архиви, които са недостъпни за почти всички с малки изключения. Но това, което я прави да звучи твърде достоверно, са обширните познания по история, на важни моменти от българската история, на потеклото на нашите владетели, на силно православния дух на най-славните ни владетели, описани в нея, и който дълбоко православен дух лъха и от самото повествование на Авийла, на дълбокото познаване на българската народопсихология, като не са спестени и критичните забележки по отношение на отклоняващите се от високия морал и истинска духовност владетели, които ценности всъщност са били идеал за българите още от древни времена и досега са залегнали в основата на българското възпитание. Говори се също за това, че на българите са изповядвали християнството още когато все още се говори за траки и тракийски племена. В глава 25 и 26 се казва как по времето на Константин V (741-755 г.), яростен противник срещу култа към Христос, Богородица и иконопочитането, правят заговор срещу българите и България за нейното покоряване, използвайки слабостите на българите: „Господарю, тяхната сила е в рода им и в древното им име, с което се именуват, защото вярват непоколебимо, че са един богоизбран народ, който говори единия божествен език. Воювай срещу тяхното слово с мъдро и хитро слово, и ще ги удариш и сразиш първо в ума и сърцето. Тогава ще отслабнат мишците им и ужас от силата и славата ти ще ги порази. Така ще ги завладееш навеки. Защото силата е в Словото и в книгите, и в летописите, и в историята, царю, и остава да се помни само това, що се запише в книгите, и се опази и разпространи със силата на Империята. Затова сме велик народ и велика империя, защото това, което ние запишем в книгите, това вярват и следват всички племена, и това подчинява народите.“ По-нататък се дават подробности как да бъде постигнато това – като се разделят българите живеещи в различните области на Империята и извън нея и биват наричани с различни имена, като се дават титли, почести, привилегии и подкупи на някои от тях, като се настройват едни срещу други и се подстрекават да враждуват помежду си, като Империята влиза в съюз с някои от тях срещу други, като се фалшифицира историята и се променят имената им в летописите им. Книгата може да се намери в интернет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви призная най-откровено, че считам работите на Гайд за несериозни и ненаучни. Верно е, че той нарича българите потомци на траките, но за жалост вместо доказателствен материал Гайд представя спекулации.

   Изтриване
  2. Аз не съм негова почитателка, не познавам останалите му трудове, и също не възприех сериозно една от поредиците му за Тракийските царе, на която попаднах и която беше издадена от името на някакво тракийско дружество, след което повече не съм се занимавала с други негови книги. Но тези хроники ако са спекулация, са написани прекалено умело и професионално - в тях има много история, психология, писателски умения... много познания. И наистина звучи достоверно. Ако първо бях прочела останалите му книги, може би и аз не бих обърнала никакво внимание на тази.

   Изтриване
  3. Съгласен съм, че книгите на Гайд са написани много умело. Запознал съм се с няколко от тях, но във всяка намерих ужасяващи спекулации, които просто няма как да издържат научна проверка.

   Представяйки уж думи от езика на траките, Гайд дава турцизми, т.е. думи, които са навлезли в речника ни около 1100 след написването на Библия Бесика.

   Гайд прави тълкувания на знаците от Градешница сравнявайки с египетски йероглифи, но забравя това, че снимките на плочите от Градешница са леко променени в сравнение с оригинала. В такъв случай сравнение с йероглифи и предлагане на тълкуване е безпредметно.

   Изтриване
 8. Привет и от мен!

  Любопитно е че в софийско са наричали слънцето Дулото... Това най-вероятно има връзка с корена иул - жул - горещина, жега - прижулям... Оттам идва и името на горещия месец юли, а не от името на Юлий Цезар, както официалната теория се представя...
  В Родопите, както и Мартин е писал за това, на слънцето викат Райчо... : ) Но това е друга тема.
  Не е случайно, че сред Микенските имена са срещат и подобни на тези на ранните български владетели. Понеже ранните български владетели произхождат от ранни тракийски династии, които се заселват по северното и западното Черноморие. Нищо чудно, че там са се запазили много стари владетелски имена, които може би дори тук в Тракия вече не са били популярни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   По принцип фамилното име Юлий не е от латински произход. Юл трако-троянско име, така се казва сина на Асканий.

   Изтриване
 9. Джагфар Тарихи, епосът на волжките българи разказва, че името на рода Дуло идва от реката Дулосу в Централна Азия, покрай която основателите на рода живеели. Интересно, че в долината на река Талас, която тече в Казахстан и Киргизстан са намерени некрополи от прабългарски тип, датиращи от края на първото хилядолетие пр.н.е. и характеризиращи се с нишови гробове и брахикранни черепи, носещи следи от изкуствена деформация. Може би това е митичната река Дулосу, дала името си на рода Дуло. В Южен Казахстан, — град Шимкент (Шымкент), Тараз, Алмати, — до днес сред казахите съществува родът дулати, един от основните в района.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сведението от Джавгар Тарихи няма как да е верно понеже ние българите не сме азиатски народ нито от гледна точка на антропологията, нито от гледна точка на езика.

   Изкуствената черепна деформация се практикува в Тракия още от времето на Неолита...

   Изтриване
 10. Първата българска династия – Дуло
  Името на първата българска владетелска династия Дуло е известно от т.нар. Именник на българските владетели преведен на славянски език през ІХ в.

  Джагфар Тарихи, епосът на волжските българи разказва, че името на рода Дуло идва от реката Дулосу в степите на Централна Азия, покрай която основателите на рода живеели. В Южен Казахстан – град Чимкент до днес съществува род “дулаты”, един от основните в района.

  За основател на династията Именника сочи княз на име Авитохол, в когото повечето медиевисти виждат легендарния хунски завоевател Атила. Според Именника той живял 300 години и бил наследен от Ирник. Във втория владетел вероятно се крие любимия син на Атила – Ернак, на когото било съдено да продължи владетелския род.

  През първата половина на VІІ в. българите били подчинени на аварите и се управлявали от наместници. В Константинопол обаче пристигнал български аристократ от рода Дуло на име Органа, заедно със племенника си Кубрат (в Именника Курт, вероятно Курт’бат, т.е. Курт с добавка “бат” – по голям брат, старши съвладател). Те и свитата им приели християнството и заедно с него високите титли патриции и покровителството на императора. По-късно Кубрат повел въстание против аварите и се превърнал във фактическия основател на българската държава някъде около 632 г. В средището й на територията на днешна Украйна е открит гробът на Кубрат, идентифициран по три пръстена – два на самия владетел и един на чичо му Органа (Бат’Оркан).

  Кубрат имал няколко синове – първородния Бат’Баян, предводителя на котрагите Котраг, предводителя на оногундурите Аспарух (Испор, Еспор, Есперих, Аспар-хрук; вероятно Аспар с добавка готското “рих”, т.е. “крал”), Кубер и Алцег. Между тях още приживе на баща им възникнали противоречия, заради което му се наложило да ги призовавав към единство. След смъртта му обаче междуособиците все пак избухнали. В тях според Джагфар Тарихи ключова роля изиграл и братът на Кубрат и чичо на петимата му сина Шамбат.

  ОтговорИзтриване
 11. В междуособиците се намесили и хазарите, на които се подчинил Батбаян. Аспарух бил принуден да пренесе столицата си в делтата на река Дунав, непосредстевно до византийската империя. Това съседство се сторило нежелано на Константинопол и срещу българите бил организиран поход, който обаче претърпял неуспех. Така през 680-681 г. България за пръв път овладяла територия на юг от река Дунав. Въпреки това България запазила големи територии на север, за което говори и фактът, че гроба на Аспарух е намерен непосредствено до гроба на баща му Кубрат по течението на река Днепър.

  Братята на Аспарух Кубер и Алцек първоначално се подчинили на аварите, но по-късно навлезли във Византия и се заселили съответно край Солун и Битоля на Балканите и край Венеция в Италия. В днешна Албания е намерено съкровище на Кубер. Той продължил да поддържа връзки с владетелите в Плиска, за което говори един от надписите край Мадарския конник, в който Тервел говори за “моите чичовци в Солун”.

  Синът на Аспарух Тервел в началото на управлението си помогнал на детронирания византийски император да си върне властта в Константинопол, заради което получил титлата кесар, а вероятно и императорската дъщеря за жена. По-късно Тервел разбил арабската обсада на Константинопол и подобно на франския крал Карл Мартел спрял ислямската инвазия в Европа. Може би по тази причина българската църква дълги години поддържала култа към св. крал Тривелий, т.е. Тервел.

  След Тервел България била управлявана от още двама владетели от династията Дуло – Кормесий (Кормес, Курмис, вероятно Крум (І-?) и Севар. След това династията била детронирана.

  Съществуват няколко известия, които говорят, че и по-късно Дуло продалжили да играят роля в историята на Централна и Източна Европа. Така например през ХІ в. в Трансилвания управлявал унгарски аристократичен род от български произход на име Дюла. Една княгиня от този род на име Шаролта се омъжила за унгарския крал. За самата унгарска династия Арпад, както и за българската Крумова династия също съществуват хипотези, че са свързани с Дуло, но поне засега те остават непотвърдени.

  Може би последният представител на династията е византийски аристократ на име Георгий Цуло, който през ХІ в. управлява провинцията Херсонес (полуостров Крим в днешна Украйна).

  ОтговорИзтриване
 12. Много съжалявам! Сведението от Джавгар Тарихи е верно понеже ние българите сме найстина азиатски народ от гледна точка на антропологията и от гледна точка на езика, това че вие пишете каквото ви хрумне си е ваша лична работа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През 30-те и 50-те години на 20 век са изследвани 10 000 - 11 000 българи и е установено, че народът ни няма нищо общо с азиатските народи. Ето това са заглавията на научните работи

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Цитирам буквално:

   “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” [1] стр.111.

   Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” [1] стр.122.

   Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи – “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [2] стр. 260.

   Ако разполагате с данни от други по-мащабни антропологически изследвания, представете ги.

   По отношение на езика също сме си европейци, в старобългарския език няма дори 0,1 % чуждици от ирански, или тюркски език.

   Това са фактите, другото е лични желания и фантазии.

   Изтриване
 13. ''Джагфар Тарихи'' е фалшификат. Това е установено по безспорен начин.

  ОтговорИзтриване
 14. Да, Джагфар Тарихи е фалшификат. Имам българското издание и се опитах да го чета, но то просто не става за четене...! Четох навремето и Шан къзъ дастанъ, пак много трудно се чете този епос... Тогава преди 15 години имах все още някакви съмнения че българите може да се тюрки. Но това предположение бързо и необратимо беше оборено от историческите извори, от антропологически и археологически доказателства...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, аз също се опитах да чета Джавгар Тарихи, но не издържах...чудя се как се намират хора, които да имат търпението да прочетат тези небивалици, а и да им вярват.

   Изтриване
 15. Надявам се Тула и Тулча да не обягнат от вниманието ви. Припомням ви, че едно от имената на Пирин е Юлен - относно коментарите за Юлий...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тулъ е старобългаска дума за колчан, кух съд...тя е по-новата форма на пеласгийската дума тулак-кух съд.

   Юлен е само малка част от Пирин, а и името е наложено в ново време.

   Изтриване
 16. Приятели, спорът е дали Слънцето е по-жълто, отколкото кръгло :) Българи-Мизи-Траки-Скити-Сауромати....са имената на един и същ народ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, както добруджани, родопчани и странджалии принадлежат на един и същ народ.

   Изтриване
 17. Юлен е местност в Пирин над Банско.Пирин идва от Перун,бога на бесите и неговото светилище е доскоро наричаните езеро и връх Беси Бог, записано късно в картите като Безбог. Погрешно е и разбирането като древно име на Пирин Орбелус или Орбел.Това е името на днешната планина Славянка със старото турско име Алиботуш.Тя е продължение на геоложкият масив на Пирин след прохода Попски преслоб на юг към полето на Драма в днешна Гърция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Перун, или по-точно Перкун не е само бог на бесите, а на всички траки. Фактически Перкун е едно от имената на Тракийския Конник. Той е почитан както от южните, така и от северните траки.

   Изтриване
  2. Според мен тезата, че прабългарите са траки, а след това са се завърнали на Балканите, не е приемлива.
   От арменски и византийски източниците е известно, че прабългарите до преселението си на Балканския полуостров са населявали първоначално земите край Каспийско море, а след това северния бряг на Черно море. В тази връзка някои приемат, че хуно-монголите, идвайки от изток са се смесили с иранските племена край Каспийско море и по този начин се е получила прабългарската народност, в която иранците /алани, сармати/ са били преобладаващи /не случайно много от византийците ги наричат скити/.
   Още се спори и за езика, който са говорили прабългарите. Запазените надписи са на тюркски, но се изказват мнения, че тюркския бил официален език, докато населението говорило на ирански /в тази връзка се анализират и имената на българските ханове, много от които са от ирански произход – пр. Аспарух/. Ако ставаше дума за преселение на траки, логично би било, те все пак като една компактна общност, да са запазили езика си, като се има предвид, че няколко века не са период, достатъчен за асимилирането не един език, а също и религията си.
   Според мен трябва да се приеме, че прабългарите действително са ирански /скитски/ племена с минимален монголоиден примес, но техния брой при идването им на Балканите е бил незначителен и затова те не са оказали голяма следа при формиране на българската народност.
   Тук публикувам една таблица, изготвена от мен на базата на генегичните изследвания на проф. Драга Тончева с акад. А. Гълъбов и Еuropia, които са доста сходни като резултати, с тази разлика, че данните на проф. Тончева са по-подробни. Аз не съм специалист по генетика, но всеки що годе мислещ човек може да си направи съответните изводи на база информацията, която е достъпна по отношение на хаплогрупите и на местата, където те се срещат.


   Изтриване

  3. За голямо съжаление, текстовия редактор не позволяма публикуването на таблицата, което налага доста да я осакатя и да предстявя единствено резултатите на проф. Тончева.

   E-V13 /E1b1b1a1b/ - 18,1% - Западни Балкани
   I-M423 / I2a1b/ - 20,2% - Югоизточна Европа
   R- M17 /R1a1a/ общо - 17,5 % - славяни
   R1b /келти/ общо - 4,1% - келти
   R1b /анатолийци/ общо - 6,6% - анатолийци
   J 2 общо - 10,7% - минойци
   J1 общо - 3,4% - семити/араби
   G /кавказци/ общо - 1,6% - Кавказ, Югозападна Азия
   G общо /средиземноморие/ - 3,1% - Средиземноморие
   T-М70 /Т1а/ - 1,6% - финикийци
   C - M217 - 0,5% - монголи
   Q -M242 общо - 0,4% - монголи
   N - M231 - 0,5% - фино-угри
   L-М61 - 0,2% - монголи
   Н-М82 - 0,6% - цигани

   Изтриване
  4. Както е видно от горната таблица, монголско-финските гени са около 1,5%. Самата С. Карачанак, пряко ангажирана в проекта, сочи, че не се откриват генетични данни за присъствието на прабългари, но за да не се отклони от утвърдената традиция в нашата историография, веднага добавя, че все пак нямало как прабългарите да били незначителен брой, тъй като успели да разбият многобройната византийска войска на император Константин Погонат.

   Освен монголските гени, другият претендент по отношение на прабългарите, предвид иранския им произход, хипотетично би могла да бъде хаплогрупата R1b.
   Оказва се обаче, че при сравнително изследване със съседните на нас народи /по данни на Еuropia/, този вид хаплогрупа се среща със сходна честота, че дори и повече и в другите балкански страни.
   Напр.: Албания - 16%, Хърватия - 8,5%, Гърция - 15,5%, Кипър - 9%, Македония - 12%, Румъния - 12%, Сърбия - 8% и т. н.
   Тъй като таблицата на Еuropia не е подробна, въпросната хаплогрупа може да бъде „келтска” или „анатолийска”, но от друга таблица, изготвена от С. Карачанак е видно, че „анатолийската” R1b намалява от изток на запад, като в България, нейната честота е приблизително да речем, колкото в южна Гърция.
   Следващия претендент за „прабългарски ген” е хаплогрупа G . Приемам, че тя би могла да отразява иранския елемент в прабългарската народност, още повече, че е добре представена в България и Македония /в последната както се знае са се заселили прабългарите на Кубер/. Разбира се това е донякъде условно, защото макар че хаплогрупа G не е толкова застъпена в другите балканки народи, е със значителни стойности например в Кипър, Центрана и Южна Гърция и наличието й у нас, може да се обясни с древно анатолийско преселение.
   Ако пък приемем, че местните групи E-V13 и I-M423, които са най-добре представени сред българите отразяват не просто тракийския /местен/ елемент, който винаги е живял на Балканите, но и евентуални преселници от север с тракийски произход, обръщам внимание, че същите групи се срещат и в останалите балкански страни, напр. Румъния /E-V13 -15%, I-M423 - 26%/, Гърция /E-V13 - 21%, I-M423 - 9,5%/, Сърбия /E-V13 - 18%, I-M423 - 33%/, Босна и Херцетовина /E-V13 - 12%, I-M423 - 55,5%/, Албания /E-V13 -27,5%, I-M423 - 12%/, Македония /E-V13 - 21,5%, I-M423 - 23%/, Черна гора /E-V13 - 27%, I-M423 - 29,5%/ и др. Абсурдно е да приемем, че траките са намалели единствено на територията на България, а след това, техният брой се е „допълнил” с повторната им миграция от север под формата на прабългари. По същия начин няма логика да се смята, а и общо взето никой не го твърди, че прабългарите са се разселили сред всички балкански народи.
   Следователно се стига до извода, че прабългарите са били не особено многобройна група със скитски произход, която е поела властта върху местното население и върху заселилите се сред него славяни, формирайки държавно обединение, на което дава своето име. В тази връзка са и археологическите находки, видно от които типични следи от прабългари се откриват на ограничена територия – единствено в северозападна България.

   Изтриване
  5. И ако обобщим резултатите от генетичното изследване, се получават следните стойности :

   траки – 39,9%
   славяни – 17,5%
   минойци – 13,8%
   анатолийци – 6,7%
   германци – 6,4%
   прабългари – 3,2%
   келти – 4,1%
   араби/семити - 3,4%
   северноафриканци – 2,4%
   финикийци – 1,6%
   цигани – 0,6%

   Определянето на хаплогрупите Е и І като тракийски ми се струва очевидно. В тази връзка смятам, че траките следва да се определят като автохтонно население за Балканския полуостров. Към траките биха могли да се причислят анатолийците – хаплогрупи R1b и R2-М124 и в тази случай процентът траки сред българското население би достигнал 46,6%. Наличието на анатолийци сред днешните българи може да бъде обяснено с миграциите от Мала Азия към Балканите по време на неолита, а вероятно и след това.
   Или в обобщение може да се каже, че генетичното изследване на българите потвърждава известното от историята /като изключим мита за многобройността на прабългарите/.
   Основната част от населението е с местен произход – траки, следват славяните, минойците, келтите /които нахлуват около 4 – 3 в. пр. н. е. в Тракия и основават своя държава/, германците /от трети век до пети век готите нахлуват в българските земи и се заселват като федерати на Римската империя/, финикийци /самият Херодот съобщава, че финикийците имали поселища в днешна Северна Гърция и на остров Тасос/.
   Така че е крайно време да се приеме историята такава, каквато е и да се отърсим от предразсъдъците.   Изтриване
  6. Само ще спомена, че така наречения славянски ген R1a1 е и арийския ген, а негови носители на Балканите има поне от 11 500 преди Христа.

   Този ген R1a1 е типичен за скитите - създателите на Курганската култура, която възниква през трето хилядолетие преди Христа в Черноморските степи.

   Изтриване
  7. Принципно е така, той също така е харакгерен и за дорийскиге гърци, но понастоящем се среща най-вече в т.нар. славянски страни - Полша, Украйна, Беларус, Русия. Тъй като, надявам се, никой не оспорва, че на Балканския полуостров са се заселили и славяни /друг е въпросът колко е бил техния брой и дали наистина са били "славянското море"/, то най-логично е основната част от въпросният ген да се дължи именно на тях. Още повече, че в самото генетично изследване изрично е посочено, че по този ген българите са по-близо до поляците и чехите, отколкото, да речем, до руснаците.

   Изтриване
  8. Така нареченото славянско море е фактически тракийско море.

   Дедите на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. са носили името венети, а на славяни. Земите на Словения и Словакия са наричани Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. В Полша е локализиран Венетския залив, а дори и днес финландците казват Веная на Русия.

   Поради това, че езиците на венети и стари славяни са били близки, а славяните-траки са били най-добре познати, то след време и венетите получават името славяни.

   Съвсем нормално е да се различаваме от руснаци, украинци и др. по процентно съдържание на определени гени. Въпреки родството ние сме си отделни народи, формирали сме се на различни територии, имаме различни съседи, а и различни нашественици са ни оказали влияние.

   Изтриване
  9. Не знам какво имаш предвид под славяни-траки. Това, което се опитвам да покажа чрез обобщаването на резултатите от генетичните изследвания и опита генетичните показатели да се подведат към определени народности е, че основната част от българите /над 50%/сме потомци на най-старото население на Балканския полуостров /траки, анатолийци, минойци/. Този факт се потвърждава и в етнографски смисъл.
   Не може да се отричат и славянските нашествия през ранното средновековие, за което има и много писмени източници, но както казах, друг е въпросът колко "славянски гени" присъстват в днешните българи. Изследванията показват цифрата 17,5%, която е значително по-малко, отколкото се застъпва в традиционната историография. Тези славяни са дошли от север, т. е. те са пришълци, и макар и принципно да са сродни племена, имат някакви малки генетични различия помежду си. Мутациите на нашите гени са характерни за чехите и поляците, а не за източно-славянските нации.
   Що се отнася до името "славяни", според мен то е измислено от самите славяни и произхожда от думата "славни".

   Изтриване
  10. Вече съм дал обяснение, по-ясно и по-елементарно няма как да го кажа. Няма пришълци славяни, хората наречени през 6 век славяни са старите гети - тракийски народ живеещ от двете страни на Дунава. В последствие на римската агресия, през 1 век гетите се оттеглят на север, а през 2 век и на запад.

   Гетите са съседи на венетите, които са предци на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. Какво не му е ясното на това?

   R1a1 няма как да е донесен през 6-7 век защото негови носители са обитавали Балканите още през 11 500 преди Христа, а и този ген се среща на остров Крит.

   Paleolithic Y-haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau

   The most outstanding differences were observed in haplogroups J2 and R1, with the predominance of haplogroup R lineages in the Lasithi Plateau and of haplogroup J lineages in the more accessible regions of the island. Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete. In contrast, Cretan R1b microsatellite-defined haplotypes displayed more resemblance to those from Northeast Italy than to those from Turkey and the Balkans.

   http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n4/full/5201769a.html   Изтриване
  11. Е, аз няма как да се съглася с теб по отношение на славяните.
   Фактът, че двете разновидности, които се срещат в R1a1 при българите са такива, които фигурират и при т. нар западни славяни, при което, забележи, поляците са така да се каже "най-чистите" славяни с концентрация на въпросния ген - 57,5%, изключва възможността R1a1 да идва от гетите, които, както е известно, са тракийски племена. Разбира се, никой не може да каже със сигурност, че даден ген е тракийски, но при изготвяне на моите предложения, съм имала предвид, че това би трабвяло да са двата най-често срещани хаплогрупи E-V13 и I-M423 които са с местен произход, те са възникнали на Балканския полуостров и се откриват с най-голяма концентрация именно тук и донякъде в Средиземноморието заради миграциите в древността.
   Що се отнася до това, че въпросния ген се среща и на о-в Крит, първо, това не изключва възможността за макар и изолирани славянски групи там, но дори и да не е така, както казах този ген е характерен и за дорийските гърци, и изобщо за индо-европейците. Дали обаче става дума за славяни или за други, може да се разбере, само ако се изследват отделните подгрупи, което в нашето изследване е направено /установени са подгрупи R1-M73 и R1-M269*/, но в другите обобщени изследвания - не. Както казах, въпросните подгрупи се срещат най-вече сред западните славяни, което означава, че установените 17,5% се дължат именно на тях. В тази връзка не бива да се забравят и множеството писмени източници от онова време, които говорят за славянски нашествия, такива следи се откриват и при археологически разкопки.
   Все пак, си имаш право на собствено мнение.

   Изтриване
  12. Полша е обитавана не само от венетите, но и от сарматите. Тези сармати са определени като принадлежащи към семейството на гетите - Proc. Bello Gothico, III.ii.3.

   Самата Лужишка култура от земите на Полша - второто хилядолетие преди Христа, е създадена от стари балканци. Материалната култура доказва това убедително. Напълно логично е, че от всички траки най-добър кандидат за създаването на Лужишката култура са гетите, които са съседи на венетите.

   Сети дава и Даки дава са при изворите на реките Висла и Варта, т.е. в земите на днешна Полша.

   Лужишката култура се простира също в земите на Словакия. М. Душек е написал една прекрасна работа - Die Thraker im Karpatenbecken.

   Имайки предвид тези неща защо да се чудим, че гетския ген е доминантен в земите на Полша...

   Изтриване
  13. Този материал дава представа за тракийската материална култура в региона на Карпатите.

   http://www.academia.edu/6840824/Thraker_und_Kelten_beidseits_der_Karpaten_exhibition_catalogue_M._Rotea_T._Bader_eds_Cluj-Napoca_2000

   В STUDIA GOTHICA има също хубави статии за тракийското влияние в Северна Европа, но сборникът е труден за намиране.

   Изтриване
  14. Сарматите и скитите са родствени племена /Херодот/ и са населявали северната част на Черно море /над даките и гетите/, земите около Каспийско и Азовско море. Техни наследници днес са:чеченци, осетинци, башкири, т.е. кавказките народи, които биха могли да се идентифицират с гените R1b /в анатолийските му подгрупи/, J 2 /също в анататолийските подгрупи/ и G.
   Славяните или венети, както са ги наричали римляните, се намират по на запад, общо взето прародината им е на територията на днешна Полша. Хаплогрупата R- M17 или R1a1a с подгрупите R1- M198* и R1- M458 е с най-голяма концентрация именно там /а не на територията, която са обитавали скитите и сарматите според древните източници/. Следвателно R1a1a трябва да се приеме за славянска. Като такава тя е определена и в сайта на Eurpia - http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#Greek - където има и карти на разпространението на отделните хаплогрупи, които дават много добра представа за концентрацията по райони.

   Изтриване
  15. R1a1 е и арийски ген, среща се при висшата класа на говорещите арийски езици индийци.

   Саките са източни скити според Страбон, а пък по-рано негови сънародници твъдят, че саките са траки. В индийските летописи саките са описани като потомци на арийците кшатрия, т.е. воинската класа.

   J 2 е типична както за нас българите, така и за древното население на остров Крит и Мала Азия. Двата региона са били населени с траки и пеласги.

   Несериозно е да се твърди, че осентинците са потомци на сарматите. Имаме ясни сведения за сарматски селища на територията на България през 1 век, а три века по-късно около 200 000 сармати са заселени на Балканите. Това означава, че в края на 4 век сарматската популация на Балканите е била поне 250 000 души...а днес техните потомци в България са поне 2 500 000 души.

   Знаете ли колко са осетинците?

   Изтриване
  16. Поначало J2 е хаплогрупа, която се е зародила в Анатолия и по пътя на преселението на племена още през неолита е достигнала до Балканите. Тъй като става дума за древни преселения, то е възможно да бъде свързана и с траките /доколкото траките като местно население на Балканите очевидно са били наследници и на тези анатолийци/. Но макар че в България тази хаплогрупа се среща с добре изявен процент /10,7%/, общо и в двете й разновидности - J2a и J2b, тя е много по-добре представена в други кавказки и близкоизточни народи - пр. чеченци - 56%, грузинци - 27%, арменци - 22%, Крит - 34%, Кипър - 37%, Ливан - 26%, Турция - 24% и т. н. Затова J2 се определя като минойска, етруска, хатска, картагенска.
   Именно защото тази хаплоглупа се среща днес на територията на повечето кавказки народи, то може да се предположи, че част от скитите, които в древността също са населявали тези земи, са носили и въпросния ген. В тази връзка няма значение колко на брой са осетинците, тъй като очевидно хаплогрупата се среща и в други кавказки народи.
   Не мога да се съглася и с това, че днес в България потомците на сарматите трябва да са 2 500 000 души. Ами че J2 у българите се среща с честота около 10%, при население около 7 500 000 души /ако не и по-малко/, това са 700 000 - 750 000 човека, най-вероятно потомци на онези анатолийци, които през неолита са мигрирали на Балканите от Мала Азия.
   Що се отнася до R1a1 още в предния пост писах, че тази хаплогрупа има различни разновидности - образно казано: източна и западна. Нашата е от тези, които са характерни за славянските народи и по-точно за поляците, където тази хаплогрупа е и с най-голяма честота, следователно се дължи на славяните.

   Изтриване
  17. Предполагам не знаете за проучванията на К. Джаукян според когото тракийското влияние върху арменци и грузинци започва в средата на второто хилядолетие преди Христа. За тракийско влияние сред кавказките народи е писал и Р. Ходинот.

   Не бива да се смесват име на древен народ с понятие от лингвистиката. Като славяни, или славяноезични са определени около 300 000 000 души, но де факто старите славяни са гетите - тракийски народ, който говори същия език както и мизите наречени още българи.

   За донасяне на R1a1 на Балканите през 6-7 век не може да се говори защото носители на този ген са обитавали Балканите още преди 13 500 години, т.е. през Палеолита.

   Изтриване
  18. Виждате ли, аз не оспорвам това, че народите в древността са си влияели и макар да не съм чела въпросните проучвания, ми е известно, че в Мала Азия са живели фригите, които са твърде сродни с траките, както и мизите, които са си направо траки. Точно в подкрепа на това, и генетичните проучвания показват, че в съвременния български народ се срещат много древни генетични маркери, част от които са възникнали на Балканския полуостров, а други са внесени от Анатолия при преселение на големи групи хора още през древността. А че въпросните хаплогрупи са местни за Анатолия не е моя приумица, но се доказва от концентрацията им на определени места /напълно логично е, концентрацията на дадена генетична мутация, да се среща най-много там, където тя е местна, нали?/.
   Лошото на онези, които се занимават с нашата история било професионално, било като любители, е че в повечето случаи се стремят да нагодят фактите към тезите си, при което, съвсем естествено, ги изкривяват, а не обратното - да изградят тезите си според фактите. Науката вече не е на нивото на Паисий Хилендарски. Сега има възможност да се комбинират различни нейни дялове като: исторически извори, лингвистика, археология, антропология и генетика. Последната е сравнително точна наука и не позволява да бъде извращавана. Ето, например, на база генетични проучвания се установява, и това се подкрепя и от изворови данни, че 17,5% от българите имат славянска кръв. Че става дума за славяни, т.нар. венети, северен народ с прародина на територията на Полша, а не за траки, германци, скити и каквито и да било, се вижда от факта, че многократно коментираната хаплогрупа R1a1 в подгрупите, характерни за българите /а не принципно за всички възможни варианти на хаплогрупата/, се среща с най-голяма концентрация на територията на Полша. За какви индийци/арийци, дарданци, гети и т. н. може да става дума при това положение? Няма данни носители на тази хаплогрупа, да са се заселили през неолита на Балканите. Изобщо, в генофонда на българите няма друга подгрупа на R1a1, освен въпросните две, характерни на чехи и поляци. И всичко това се потвърждава от историческите извори, например от летописа от Моневмасия, където са описани областите, нападнати от славяни, в които те по-късно са се заселили, а също и от археологията - почти всички населени места и крепости към 6- 7 век са претърпели разрушения от славянските и аварски нашествия.

   Изтриване
  19. Като игнорираме въпросните 17,5%, които са славяни, без за това да се аргументирам с езика, който говорим, останалите 50-60%, а може би дори и повече, са местно средиземномолско население, което трябва да бъде отъждествено с траките, независимо от произхода му в генетичен план - възникнало на Балканите или преселило се от Анатолия. По принцип Балканите и Мала Азия са тясно свързани, както в древността, така и в по-ново време, за което говорят множеството еднакви обичаи. Че траките са в основата на сегашния български народ, доказва и етнологиягията. Но пак казвам, макар и основна част, не са единствената - малко по-малко от 1/5 от нас са по произход славяни.
   Изключително е дразнеща тезата, напоследък много популярна, че, видите ли, прабългарите всъщност били траки, мигрирали на север, за да се спасят от безчинствата на римляните, а после, след три-четири века се върнали в "Майката-родина”. Как ще са траки, като, първо, са ясни първоначалните им обиталища - а те са местата, общо взето населявани със скити, и второ, като прабългарите нямат нищо общо нито като език, нито като религия с траките, а религията, обичаите и езика, са нещата, които по принцип се запазват най-дълго в една общност. Прабългарите са скити, и не случайно византийците ги наричат именно така. А колко е бил броят им - очевидно не толкова, че да оставят кой знае колко значима генетична следа - да кажем, около 3-4% от днешните българи, и то при най-добрия вариант. На много хора мита за мъжествените прабългари им липсва, и затова се опитват да обяснят очевидната им генетична липса у нас с какви ли не фантасмагорични теории, но какво да се прави, истината е такава.
   Когато започнах да пиша по тази тема имах предвид именно това - да приемем историята, каквато е - с траките, със славяните, с германците и келтите, с минойците и с прабългарите, колкото и да са били. Да не я изкривяваме, защото сме славянофили, тракофили или прабългарофили.

   Изтриване
  20. Нека да не цитираме едностранчиво. Наричането на българите "скити" е едно от многото обозначения от страна на Византия, през средните векове. Едновременно с това едно от архаичните имена, често използвани от византийските автори за обозначаване на българите, е „мизи“ - наред със „скити“, „мирмидонци“, „траки“ и други. За пръв път това име се появява при Лъв Дякон през втората половина на Х век. В началото на XI век в „Похвално слово” на Фотий Тесалийски като „мизийски народ“ са определени поданиците на цар Самуил. В в „Историята” на Михаил Аталиат се твърди, че българите са мизи, които по-късно получили своето ново название. Ако това е така, тогава защо Ви дразни тази теза??

   Изтриване
  21. Скити и траки са близко родствени хора, това, че скитите са тракийски народ знаем от Стефан Византийски, Дион Касий и др. Тези сведения се потвърждават от сходствата в погребалните обреди, материалната култура и общите култове към Арес, Папайос и Гетосур-Сурегет.

   Изтриване
  22. Тезата, че прабългарите са мигрирали по времето на Римската империя траки, които след това са се върнали обратно по нашите земи, ме дразни с очевидната си глупост. Колко ли от тях трябва да са мигрирали и колко трябва да са се върнали, че от тях да произлезе цял един народ, включително и в Южна България, която, както е известно през Средновековието е била повече в пределите на Византия, отколкото в тези на България? И ако имаше такова масово преселение нямаше ли да останат данни в римските и гръцките извори? Аз поне досега не съм попадала на такива. След като Тацит и други римски историци пишат сравнително подробно за въстанията на траките, очевидно нямаше да пропуснат едно масово преселение. Всъщност е факт, че траките доста добре са се възползвали от предимствата на римската цивилизация, тъй като много от тях са служили успешно в армията, други са се домогнали до важни постове, като почти всички от т. нар. войнишки императори, вкл. и Константин Велики, са от местен за Балканите произход - тракийски или илирийски. От нумизматични данни става ясно, че е имало събрание на тракийските първенци, т. нар. Тракийски койнон, заседавал във Филипопол, който действал след превръщането на Тракия в римска провинция. От археологията са известни също така тракийкски погребения от времето след като тракийските земи са завладени от римляните, което показва, че местните хора са запазили своята самобитност и език, особено в по-малките населени места, като рзбира се, донякъде са били повлияни от гръко-римската цивилизация. Така че траките не са имали причина да напуснат земите си, още повече, че след завладяването на даден народ, римляните са се стремели да се отнасят толерантно с него и да запазват обичаите му.
   Що се отнася до родството между скитите и траките, по принцип наистина е имало взаимодействие, предвид факта, че все пак двата народа са били съседи. Древните източници обаче са категорични, че става дума за различни племена. Така например Херодот, разказва поотделно за обичаите на траките и скитите, които, между впрочем, не могат да се определят като еднакви, казва, да речем, тче траките нямали обичаи да се избиват един друг, но скитите - да, че скитите имали навик да режат главите на враговете си като трофеи, да ги дерат и да си правят кърпи от кожата им и т. н. т., което не сме чували за траките. В тази връзка можем да си припомним и съкровището от Наги Сен Миклош, където един от воините е изобразен с отрязана вража глава. Да не говорим, че в народите от Кавказкия регион, най-характерните гени за българите - ЕV-13 и І-М423 не се срещат или ако се срещат са в незначителни проценти /около 1%/.

   Изтриване
  23. Признавам,че генетиката много интересна като наука и трябва да се съобразим с изнесените резултати от госпожата анонимна,само,че ми се въртят наум едни въпроси,на които не ми се получава отговора от така подробните генетични изследвания.Някои от тях даже смятам да споделя с всички нас.
   1.Така и не успях да разбера иранци ли сме,турци ли сме,траки ли сме,монголци ли сме,скити,беси,поляци ли сме?
   2.Ако приемем,че идваме от Иран ,кога стана това-преди или след да оставим топоними като Балг,Балх,Мадара,Варна и какви ли не още ,чий Мадарски конник е по-стар-този у нас или предноазиатските,и какъв български език говорят там,за бога?
   3.Ако сме тюрко-монголи по произход,можем да получим сносно обяснение за имената на реки,хълмове и местности в Памир и Хиндукуш,а кой даде ипсилона с двете хасти на племето Кайъ и откъде го взе,в Таримската котловина ли го съчини,или го занесе оттук натам и кога се случи всичкото това?
   4.Кога се нарекоха тюрките българи-преди или след да пише за тях в китайските летописи,и колко конника трябва да нападнат една китайска империя,че да заповяда императорът да се строи Китайска стена?
   5.В коя от миналите епохи китайски воини са носели гъсти бради и мустаци ,а управниците им са рисувани като рижи и синеоки хора? Иранци или афганци ги научиха на керамика,езда,металолеене,как се прави държавност,философия,математика,календар? Или пък тюрките им подариха всичкото това?
   6.Волжка България кой я основа-славяни,тюрки,монголи,иранци,арменци,африканци? Защо се откриват ясни имена на Българска/и държава/и именно,а не на ...не знам вече чия да я нарека?
   7.Ако някой генетик ми обясни ясно и просто откъде в Европа,Азия,Австралия,Африка и двете Америки се намират хидро и топоними,както и поселения човешки,свързани с етнонимите Болгар,Булгар,Балгар,Боргар,Балкар,ще направя банкет в негова чест и ще викна телевизия да снима?
   8.Монголски ,тюркски или ирански обичай е да обкичваме лицата на жените с монети в Перу и Чили,да ги обличаме с буквално български народни носии с шевиците му и цветовете му,а те да се провикват като шопкини,докато пеят?
   9.С дръпнати очи,криви от яздене крака и доящи кобилите ли бяха дошлите от морето богове,дето научиха индианците да строят градове и пирамиди,да обработват злато,да тъкат и боядисват памук,да поливат посевите и така нататък?Или само се задоволиха да кръстят няколко местенца пулко,полкар,ей така ,да се знае,че са идвали и тука? Да ,но местните предания разказват за високи,едри, бели, рижи ,брадати хора,доплували от морето,дето са свършили тия неща,а после обещали да се върнат...в услуга на Кортес...за жалост?
   10.Не е ли време да се премисли кой кого предхожда-дали пък българите не са по-стари даже и от траките,че от толкова тракийски племена само едно остана с име и държава,познати на цялата нова ,дано не и последна цивилизация?
   11.На въпросите ми за Индия и българското присъствие там-или пък тракийско,тюркско,монголско или татарско,дали някой би могъл поне насока на отговор да даде,от кои точно племена дойде родът Бхара Кардама,управлявал Инд грубо хиляда години? Защо триста милиона индийци се определят като българи и до днес?
   За кого е написан митичният епос МахаБхарата,че каквито неща има вътре,току-виж сме излезли на повече и от тридесет хиляди години? Не ,това не е просто книга с приказки,просто заглавието ме обезпокоява силно,щом сложа звук Г на мястото на Х и един Ъ да ги разделя с Б-то?
   Тук даже и Дионисовите походи заедно с Александър Македонски-да се чете Скандер!-не помагат.
   Нека разбиращите от гени започнат сега...ама надали,след четири години :(

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 18. Съмнява ме да има истински генетици тука, но Шопов го каза:

  https://www.youtube.com/watch?v=3XAvX0ERwT0

  ето и текст файл писан преди това

  https://www.academia.edu/1262542/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8._%D0%AF._%D0%99._%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%82.1_2_%D1%81%D1%82%D1%80.3-47_2007_

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Шопов е културен човек, но методите му са всичко друго, но не и научни.

   Изтриване
 19. Ей,тази дискусия в коментарите е страхотна.Крайно време някой които е по-наясно с генетиката да обясни малко за какво иде реч.
  Обаче като гледам спора се въртеше повече около това дали славяните са траки или не,а не дали българите имат голям брой тракийски гени,и дали българите(и "пра българите" които според официалната история създават през 861г. българската държава) са с местен произход.
  Според това което разбирам от г-н Серафимов е че венетите произлизат от траките но се развиват като отделна група.Тук бих искал г-н Серафимов да направи може би по-подробно обяснение в някой пост,как така произлизат от траките и в същото време не са траки.
  Интересно ми е и също до колко келтските и германските гени са напълно келтски и германски.Ако приемем тезата за преселването на траки в тези земи,както споменава г-н Серафимов в тезите си за тракийските имена в земите на тези народи.Защото до колкото сам наясно...гените могат да мутират в зависимост от средата в която се намират.А може би и аз не съм напълно наясно.
  Обаче ако следваме тезите на г-н Серафимов за това кой народ от къде идва,то аз бих си позволил да събера траки,славяни,минойци,анатолци под един знаменател като произлизащи от югоизточна европа което прави към 64% сме си местно население.Като добавим и германците и келтите ,това прави кам 75% от гените ни са си на кореняк европейци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не никак сложно да се обясни как така венетите произлизат от траките, но не са траки. Така наречения славянски ген R1a1 има най-висока концентрация сред вендите и техните най-близки роднини поляците, но най-древния вариант на R1a1 е на Балканите, носители на този ген са обитавали земите ни преди около 13 500 години. В Русия носителите на R1a1 се появяват около 7500 години по-късно.

   Друг така наречен славянски ген е I2, той също се среща във висока концентрация сред всички славяноезични народи, но учените знаят, че носители на този ген са обитавали Балканите от най-дълбока древност, т.е. касае се за ген, който както R1a1 е типичен за траките.

   Смятам, че още през Палеолита е започнало смесване на хората носители на R1a1 и I2, тези хора са били съседи и принудени от сериозни климатични проблеми са живели заедно в една сравнително ограничена територия - на юг от Стара Планина. В последствие, със затоплянето на климата носителите на R1a1 и I2 започват за мигрират на север и стават основа етноса на венетите.

   Разбира се част носителите на R1a1 и I2 остава на Балканите и се смесват с носители на J2, R1b, EV-13, G. Ето така се оформят траките - те делят R1a1 I2 с венетите, при които J2 и EV-13 ги има в ниска концентрация - последствие на късни миграции на траките - през Бронзовата и Желязна Епоха.

   Най-вероятно доминантната група е била тази на носителите на R1a1 и това обяснява силната езикова прилика между тракийския и венетския, обяснява и смайващата близост на славянските езици със санскрит, който е амалгама от езика на арийците идващи от Тракия и местното население на Индия.

   Поради това, че в Тракия още по време на Ранния Неолит се смесват хора от пет различни хаплогрупи, то при нас носителите на R1a1 няма как да надхвърлят 20%. По време на Неолита териториите на Полша и Русия са били почти пустош, слабо населени с хора и това е допринесло за факта, че в тези региони носителите на R1a1 стават болшинство.

   Ето, няма нищо сложно, нали?

   Изтриване
  2. "Ето, няма нищо сложно, нали?"
   Всъщност никак даже!
   Точно това ми убягваше,за да разбера как така произлизат от един етнос а пък са различни.Но благодарение на вашето обяснение ми просветна за какво иде реч.
   Проблема ми беше,че си представях венетите произлизащи от траки ,а то било че и траките и венетите произлизат от тази "арийска" пра група.А аргументите на генетичката по-горе е че венетите има по-голямо наличие на този арийски ген,които тя нарича славянски.Понеже той е доминантен в страните които твърдят че са населени изцяло със славяни.

   Изтриване
  3. Верно е, че R1a1 се среща при индийците говорещи арийски езици хинди, урду, но има и една тънкост. Да говориш арийски език и да си потомък на арийците са две различни неща.

   При индийците само една малка част са потомци на старите арийци, става дума за брамините. Те не се смесват с хора от други касти и по този начин за запазили кръвта на предците си. Брамините са носители не само на R1a1, но също на J2, E и G2. Трите групи - J2, E и G2 са екзотични за Индия и Средна Азия като цяло, но ги има на Балканите и обитаваната в древността от траки Мала Азия.

   Най-интересното е, че точно при нас българите са наблюдава почти същата амалгама както и при арийците брамини, при нас има носители на R1a1, J2, E, G2...а точно при вендите и поляците, носители на J2, E, G2, или отсъстват, или са в нищожно ниско количество.

   Ето така става ясно, че предците на венди и поляци няма как да са старите арийци, ние сме наследниците на тези, които са покорили Индия в дълбока древност.

   R1a1 е само един от компонентите на генетичния коктейл на старите арийци. Поне на този момент, ние българите се явяваме най-добрите кандидати.

   Изтриване
  4. Ето това пояснение също е много важно.
   Понеже съм слушал много западни хора,които се интересуват от арийците,че те са онези арийци както в някогашна Индия.А според твоето обяснение точно комбинацията на тези няколко гени говори за "онези арийци" и че тук изглежда е родното място на тази комбинация.В този ред на мисли,тук ли е най-ранната поява на тази комбинация.И някой въобще изследвал ли е кости на арийци в Индия и колко назад във времето се простира тази комбинация.
   А иначе мисля че всички бели народи искат да се асоциират с арийците,понеже легендите говорят за богоизбрана раса,едва ли не.

   Изтриване
  5. Нямам сведения да е изследван скелетен материал от Желязната епоха на Индия, а и да има, съмнявам се, че някой ще тръби за резултатите, те не изнасят на индийската доктрина за арийците.

   Ако не се лъжа правено е ДНК изследване на костния материал от земите на Андроновската култура, която бива считана за принадлежаща на старите арийци. Споменава се R1a1, но дотам...

   Сигурно защото керамиката, а и оръжията типични за хората на Андроновската култура имат прототип в Тракия, по точно културата Бреница.

   Изтриване