8.06.2014 г.

ТРАКИТЕ В АРМЕНИЯ


Ще ви призная нещо за себе си. В края на 1989 година аз искрено вярвах, че е дошло време на промяна. Подобно на милиони българи се надявах, че ще настъпят времена, в които народът ни ще си възвърне старата гордост, а и самочувствие. Вярвах, че политиците бързо биха създали условия позволяващи на всеки да живее нормално.

За жалост това не се случи...Промяната се оказа премяна и господарите в сянка -тези, които държаха юздите по време на тоталитаризма запазиха властта си, макар някои да смениха убежденията си.

Не настъпи и промяна по отношение на теорията за произхода на народа ни. Със светкавична бързина бе скалъпена тезата за иранските корени на българите. Някои изследователи поставиха древните селища на дедите ни в земите край Армения позовавайки се на сведенията на Ананий Шикараци, Мойсей Хоренаци и др.

Няма нищо лошо в това да се ползват арменските извори. Лошото е това, че се укрива важна информация от българския читател. Става дума за два фрапиращи феномена. Според официалната историграфия траките от земите на юг от Дунава се стопяват като сняг под лятно слънце, а тяхното място е заето от дошлите от Азия българи. В Армения става същото, в древността тя е обитавана от траки. Те обаче мистериозно се изпаряват, сякаш погълнати черна бездна. За всеки нормален човек е ясно, че подобни твърдения са лишени от всякаква логика.


                        http://www.ancient.eu.com/uploads/images/565.png

Траките не са някакво малко, безпомошно племе, а огромен народ, на чиито качества са се възхищавали римляни и гърци. Римското нашествие в земите на юг от Дунава временно отслабва тракийския етнос. Няколко века по-късно дедите ни не само отново са многобройни, но заемат и важна роля в управлението на Римската Империя. Траки стават губернатори на провинции, траки стават главнокомандващи на легионите, траки стават и императори. Не за отслабване на тракийския етнос може да се говори през Късната Античност, а за подем.

Както няма причина да се говори за изчезване на траките на юг от Дунава, така също така няма причина и за изчезването на траките от земите край Армения. Първият автор свързал траки и арменци е Херодот. Според бащата на историята арменците произлизат от фригите- История, 7.73.

The Armenians were armed just like the Phrygians, being settlers from the Phrygians.В случая старият летописец навярно е имал предвид, че арменската аристокрация е от тракийски произход. Сравним ли арменски, фригийски и български, разбираме чий език е по-близък до тракийския.

Армен.    Фриг.        Бълг.

аствац    - багос          - бог
берел      - бер             - бера, забирам, нося
медз       - балайос     - болий =  по-голям стблг.
джур      - веду           - вода
дел         - дает            - дети = слагам, полагам, дявам стблг.
возни     - ексис         - еж, таралеж
дзерм     - гермас       - горещ, жарава, Герман-обичай при жега
калак      - гордо         - град, селище
маир       - матер         - матерь = майка стчсл. стблг.
аис         - сему           - сему = това, тази стблг.
гите нал - вит             - ведь = зная стблг.
теснел    - видето       - видетъ = той вижда стблг.
кагамб   - зелкия        - зелка
ерек        - три            - три
хог         - земело       - земя
чахич     - белте          - блато
пахел     - дарейос     - държащ, съдържател
егбаир    - братер        - братеръ = брат стблг.
ев           - ке               - же = също, също и стблг.
ов           - кос             - кой
аин         - си               - си = това, тази стблг.

(думите са взаимствани от Вл.Георгиев, Траките и техния език, БЕР,  А-З, 2007, O.Haas....)


Друг автор, който разполага траки като съседи на арменците е Страбон. Той пише за тракийското племе сарапари и пояснява, че тези хора са планинци със суров нрав, които обезглавяват и скалпират враговете си – Strab. 11.14.14.

It is also said that certain of the Thracians, those called "Saraparae," that is "Decapitators," took up their abode beyond Armenia near the Guranii and the  Medes, a fierce and intractable people, mountaineers, scalpers, and beheaders, for this last is the meaning of "Saraparae."


Халибите са друго тракийско племе обитавало земи в Северна Мала Азия. Плиний ги разполага в съседство с тибарените, мосиниките и генетите – Pliny VI.iv-11. На друго място, описвайки племената обитаващи Кавказ в близост до Армения Плиний споменава арменохалиби - Pliny VI.xi-29.

“Beyond these  are the deserts of Colchios, on the side of which that looks towards the Ceraunian Mountains dwell the Armenochalybes;  and there is the country of the Moschi, extending to the river Iberus.”


Явно тук става дума да смесване на траки и арменци, или път за траки живеещи на арменска територия. Речното име Ибер е много интересно понеже то е сродно на съвременното българско име Ибър, което пък идва от по-старото Ибриста/ХебросЗа да могат да наложат дедите ни речно име на друго място, то те трябва да са били доста голяма група.

http://www.karabach.se/maps/fenner-rest-persis-parthia-armenia-zoom-1400.jpg

От тези сведения става ясно, че поне три различни тракийски племена са живели в съседство с арменците. Фриги, халиби и сарапари са имената на нашите деди, които са потърсили нови земи край Кавказ и дори са успели да наложат свои хидроними далеч от Родината.

За тракийско присъствие в Армения пише Г.Б. Джаукян. Този автор споменава за три етапа на тракийски миграции – XV, XIII и VIII-VII век преди Христа. Джаукян пише и за силното влияние на траките върху арменците. До това заключение изследователят стига поради значителното количество тракийски антропоними и топоними в арменската ономастика.

Джаукян показва връзката между трак. Арисбос и арм. Арипша, трак. Арне и арм. Арния, трак. Бероя и арм. Парая, трак. Газа и арм. Газу, трак. Мару и арм. Марииа.
Джаукян споменава и други интересни факти, а именно това, че в урартските надписи се срещат не само лични имена притежаващи паралели в тракийската ономастика, но и явни тракизми – урартски заемки, или пък употребявани от тракийско население обитаващо Урарту (древна държава на арменска територия).

Най-фрапиращото е това, че има дори асирийски сведения за тракийски топоними от Урарту. В надписи от IX век преди Христа се споменава град Испили-брия, съдържащ типичната за тракийски селища наставка брия (като в Месем-брия, Полтим-брия, Селим-брия).

Още по-смайващо е откритието на Джаукян по отоншение на това, че в грузинския топоним Триалети се крие името на тракийското племе трери (точно в Триалети е открита керамика от тракийски тип). С името на тракийското племе скаи Джаукян свързва арменската дума скаи-великан, гигант.

Арменският учен заслужи моето уважение със своята работа. Макар да пише по времето на тоталитарния режим, Джаукян има смелостта да се отклони от шаблоните и общоприетите вярвания и да определи траките като народ разполагащ със силно влияние в Армения и земите край нея.  Дедите ни са оставили имена на реки и селища, някои документирани преди около 2800 години. Траките ни са успели да повлияят предците на арменци и грузинци езиково и културно, а ние трябва да вярваме, че след тези си деяния дедите ни са се изпарили без следа?

Както траките от земите на юг от Дунава не са изчезвали, така и тези от Армения не са се губили. С течение на времето те са станали познати под новото си име българи. Това, че народите променят имената си с времето не е нещо необикновено. Иранците са познати още под имената перси, артеи, кефени, хорсари – пет названия за един и същ народ...ето, няма никаква мистерия.

Няма мистерия и в това, че арменските автори споменават българи в своите писания. Дедите ни са обитавали Армения и земите край нея поне от началото на първо хилядолетие преди Христа. Чак през Ранното Средновековие обаче предците ни са наричани с най-попурянто си име за този момент – българи.

Тези неща трябва да се осъзнаят добре защото недобросъвестни индивиди се опитват да ни убедят, че нашата родина е в Кавказ. Това твърдение е смешно и абсурдно, но укрият ли се посочените тук сведения и затрупа ли се читателят с лъжи, рано или късно човек може да се заблуди.

Тази заблуда може да ни излезе скъпа. Живеем в напрегнати времена, постоянно се водят войни за природни ресурси. България е райско място, за което си точат зъбите мнозина. Нали не вярвате, че изкуственото поддържане на ниски заплати и превръщането на живота ни в ад е случайно. Нали не вярвате, че прогонването на милиони българи да си търсят прехраната в чужбина е просто непредвидено последствие...Няма случайни неща.

Днес ние фактически нямаме армия, нямаме страховитите ракетни войски, които караха враговете ни да треперят. Около два милиона способни българи са зад граница и стигне ли се до конфликт ние няма как да се защитим. Последните петнадесет години показаха съвсем ясно, че не е никакъв проблем да се анексират територии и да се създават нови държави.

Нашето най-силно оръжие на този момент е имиджа ни. Покажем ли на света, че ние сме потомци на създателите на европейската култура, ние ще спечелим симпатии и съюзници. В Гърция десетки години наред бяха наливани милиарди защото западняците искрено вярваха, че старите гърци са създали европейската култура. Истината е, че дедите ни направиха това.

Дедите ни не само просветиха Европа, но и я спасиха през VIII век когато арабските армии замалко не запалиха целия ни континент. Тези неща не са известни на повечето народи. Наш дълг е да направим истината обществено достояние. Наш дълг е да покажем на чужденците истинското лице на българите – потомци на първите благородници!
87 коментара:

 1. Мойсей Хоренски е прав, когато поставя българи на това място. Да има българи близо до Армения. Както по негово време така и днес те живеят още там. Това са кабардино-балхарците, които преди известно време поискаха автономия от Русия, но това е друга тема. Само, че има една малка подробност, която историците също премълчават. Те не са ходили никъде и нямат нищо общо с Аспарух. Живеят там, където ги е поставил старият автор и са запазили традициите си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доколкото ми е известно балкарците говорят тюркски език. Както лексиката, така и граматиката е тюркска.

   Изтриване
 2. Арменци съвсем официално се проследяват от Хайку син на Тограма, пра-пра внук на Яфет - син Т.е. арменците официално са евреи. Така че, ако арменско-говорящите гои наричат себе си "Арменци" ,то арменските евреи знаят, че арменско-говорещи народи - не са арменци! Но на езичник как да обясниш?Армения - това е географски липсващата брънка във веригата на трансформации еврейската крипто империя - междинна между Израел и хазарите.

  ОтговорИзтриване
 3. Арменци съвсем официално се проследяват от Хайку син на Тограма, пра-пра внук на Яфет - син Т.е. арменците официално са евреи. Така че, ако арменско-говорящите гои наричат себе си "Арменци" ,то арменските евреи знаят, че арменско-говорещи народи - не са арменци! Армения - това е географски липсващата брънка във веригата на трансформации еврейската крипто империя - междинна между Израел и хазарите. Двама тесалийски офицери(Страбон, ХІ. 14. 12. Офицерите се именували: Курсил и Мида), другари на Александър Велики в походите му, единият от Фера, другият от Лариса, пишат, че в Тесалия имало град Армения и в него живял
  някой си Армен, който заедно с Орфей и Ясон отишъл в Колхида да търси златното руно, с други думи, да разработва там златните рудници. Тук те завладели страната и Армен нарекъл своята област на името си.Сами арменците не знаят своето начало и са използвали само името(или еврейските хроногрфи са ги кръстили на Армен и така са си останали). Онова, което много късно е написано, е едно злополучно събрание на измислици. Родоначалникът им бил Хаик, син на Ной. Хаик имал син, който се наричал Арменак, и страната добила името му. Всичко това е извадено от многократно допълваната от-после книга на халдееца Мар Анас Катина, която по заповед на Александър Македонски била преведена на гръцки. Клиническите надписи на скалата край езерото Ван, които арменците не могли да четат, дали материали за нови басни, а именно, че тук била дошла като завоевателка Семирамида и основала край езерото град Семирамокерта).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да коментирам това понеже не познавам тези данни.

   Изтриване
  2. Милен Гроздев - Май изпадаш в прекомерно юдейска зависимост драги! Просто не може да има "арменски евреи" по ред културални, етнографски и антропологически основания! Сигурно и други основания има, ама не се сещам за тях! Първото и най-важно такова е - евреите, и особено т.нар. ашкенази - въобще не са семитски етнос!!!! Те са европеиди, бели хора от най-първите! И следователно всичките глупости, които се пишат за евреите, поне в таея си част, за ашкеназите, са си пълна глупост и фалшификация! Те са ездвропейски народ/етнос, който обаче е засегнат от някаква генетична мутация, по-точно е принуден от тая мутация да се обособи като отделна етническа общност и да почне да търси своята идентичност!! И накрая я намира в представянето си като едипн изцяло нов народ, създаден от бога на вселената (алоооо! - дръж ми шапката!) като негов избран народ! Тотална психопатия - комплекс за малоценност избиващ в комплекс за величие, сиреч тотално побъркани! Е, какво повече да говора по тая тема?!?!

   Изтриване
  3. Глупости от възрастен човек, ашкеназите били хора с генетична мутация и не знам си още кви глупости. Някога в Кавказ пристигат евреи бежанци от Персия, тези които бягали били на страната на грешния претендент за престола, загубил човека и им се наложило да бягат, отишли в Кавказ и там с местните започнали да съжителстват, обаче при тях има една особеност, за разлика от местните кавказци, евреите признават за евреин само ако майката е еврейка, и така децата от смесените бракове ашкеназите хем имали подкрепата на родата на кавказците, хем и на евреите, предполагам връзките им стигали доста на далече в еврейската общност, евреите са търговци и също предполагам са получавали доверие ашкеназите за пари на заем, както и да е, децата от смесените бракове са има ли подкрепа и на двата рода и са били силни, така се е родила Хазария.
   Бели хора са защото са се смесили с местните и отдава еврейското се е изгубило, и стига с тези първи хора, всички са първи, от нищото хора не се появяват, има стари култури.

   Изтриване
 4. Иван Попов8 юни 2014 г., 22:21

  Хората в Кабардино-Балкария определят ли се като Българи и потомци ли са на Българи Разбира се имам предвид тези, които се определят като Кабардинци и Балкарци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам данни населението на Кабардино-Балкария да говори език сроден на нашия, или да има култура близка до нашата.

   Изтриване
  2. Тези бивши съветски автономни републики са искуствени обединения. Балкарците са различен народ от кабардинците, които пък са известни като адыги/черкеси. Балкарците говорят на тюркски език, не е много далеч от турския, възприет е по време на монголските инвазии и все пак, езикът им е различен от татарския, на който говорят волжските българи. Балкарците и дигорците (част от сев. осетинците) са потомци на аланите, както и чеченците и част от дагестанските народи. В някои древни источници се среща понятието алано-булгари, хазарите са определени като българско племе, много преди да приемат иудаизма. Кабардинците имат много особен език, изцяло от шипящи гласни http://www.youtube.com/watch?v=SYIUrmXQZLw "Фи пщыхьэщхьэ ф1ыуэ, ныбжьэгъу лъап1эхэ" = Добър вечер, драги приятели))). С балкарците обаче имаме някои общи сватбени обичаи, някои фамилии и фенотип, близък до нашите южняци с по остри черти на лицето)))

   Изтриване
 5. Анонимен9 юни 2014 г., 0:08

  Павле мой, ти си един непоправим идеалист ! Това в никакъв случай не е упрек към теб. От една страна вярно преценяваш ситуацията в България, от друга се надяваш да омилостивиш ненаситните чифутски хиени, като повдигнеш „имиджа“ на Родината. Не си ли даваш сметка, че колкото повече израства България в исторически план, толкова повече ще расте тяхната злоба и завист. Никога светът няма да плесне с ръце и да отвори обятията си за България !
  Твоите стремежи са възвишени и благородни, но във време, когато се налага безогледно една световна диктатура на финансовата върхушка, те нямат никакви шансове. Злото, което в момента владее света, не може да бъде сразено с човешки сили, камо ли омилостивено от добри намерения.
  Бих искал преди да си носел името Савел, за да си запознат поне малко със Святото Писание. Намери възможност поне да се запознаеш с Откровението на Йоан, за да видиш накъде отива светът.
  Продължавай високопатриотичната си дейност, но не си прави илюзии, че това, което е написано, няма да се сбъдне !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Запознат съм с Откровението на Йоан още преди 30 години, а и съм вярващ човек.

   Дали идват послединте дни не зная, но това няма и значение. На всеки от нас е даден избор и този избор ще определи какво ще стане с нас - дали ще останем в светлината, или ще изтлеем.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юни 2014 г., 13:19

   Бях убеден, че си рядко срещан ЧОВЕК, но не знаех, че си вярващ. Сега вече съм напълно спокоен. Колко е нужен в момента на България един такъв водач, който да измете сегашните ИБРИКЧИИ. Но, ще кажеш, световната мафия ще направи чудо, но няма да допусне една такава промяна ...
   И отново ще повторя: сега съм спокоен за теб. Дерзай така, както те учи УТЕШИТЕЛЯТ – СВЯТИЯТ ДУХ ! Каквото и да се случи, то ще бъде БОЖИЯТА ВОЛЯ ! БОГ ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ И ДА ТИ БЪДЕ ПРЕДНА И ЗАДНА СТРАЖА !

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за добрите думи, но аз не ставам за водач. Готов съм обаче да подкрепя всячески и дори да дам живота си за този, който може и иска да поведе българите в правилна посока.

   Изтриване
  4. Анонимен9 юни 2014 г., 21:15

   Вярвам че казваш истината...както винаги.
   Аз също съм готов да отдам себе си...стига посоката да е вярна...и всичко да е за България и Българите.
   Така че и тук не си сам.
   Поздрав Българино !!!
   Bgwest

   Изтриване
  5. Поздрави и на теб стари приятелю! :)

   Изтриване
  6. Защо да не ставаш за водач?

   Изтриване
  7. Преценил съм, че не притежавам нужните качества.

   Изтриване
  8. Истинския водач не води хората, те го следват, вие сте такъв дори да не го искате и сте от наи истинските.

   Изтриване
 6. Анонимен9 юни 2014 г., 1:36

  Уважаеми Милен Гроздев, не познавам, а и нямам намерение да пиша за историята на Армения. Но зная, че руснаците наричат съществата от смесен еврейско-арменски произход "гърмяща смес". Такъв произход е имал и ръководителя на КГБ, Андропов, основната причина за събитията след 1989 година. Негов продукт е Горбачов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Господин Анонимен,
   Названието „гърмяща смес“, което руснаците са измислили, възбуди любопитството ми. Предполагам, че са имали в предвид крайна несъвместимост между едните и другите. Всичко, което знам до този момент за арменците от други или от личен опит е само най–положително: добри приятели, интелигентни, трудолюбиви. Някъде съм чел, че майката на цар Самуил била арменка. И този достоен народ е бил подлаган на геноцид както и българският.
   Що се отнася до Андропов не вярвам да мислите, че той е инициатор на събитията от 1989 година. И Андропов, и Горбачов, и Елцин са само изпълнители на поръчките на тези, които създадоха Октомврийската революция, но после я замениха с глобализма, като по целесъобразен съвременен път към световното им господство.
   Защо само дядо Маркс (Мордохай) е казал:„Световната революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано“ ? Има ли тук някакъв скрит духовен смисъл ? Но всички сме свидетели, че през последните години се работи много яко точно в тази посока !...

   Изтриване
 7. Анонимен9 юни 2014 г., 4:50

  Здрасти братко Павле и поздравления за прекрасният труд.Наричам те брат,защото едва когато всички Ние Българите осъзнаем,почувстваме и започнеме да се наричаме братя и сестри,само тогава ще сме добре.Любовта към Великият създател ,Господа наш Бог Исус Христос и стремежа към светлината се постигат с чисто сърце а не с пари.Парата е единственото оръжие на заклетите ни врагове.Парата носи лъжи,измами,войни,убийства и всички там дяволски творения.Докато не разберем това ,евреи,турци,цигани и комунисти ще продължават да ни ограбват и избиват.Осъзнаването,че Бог се проявява чрез Нас и е в Нас,приемането на любов и безпарични отношения в нашата социална система, е мисията на Българина и завръщане към корените му.Това е което аз съм разбрал, а дали съм прав времето ще каже.Видях те в едно предаване на пловдивската ТВ,а и следейки злобните коментари осъзнавам трудностие с които се сблъскваш,но за факела който продължаваш да носиш благодарности от сърце.Хиляди вече са със теб и другите които се трудят истината да изезе на бял свят. Говорейки за светлина, бих желал твоето мнение за Нуристаните,Берберите,Ганчите и Коптите и имат ли те връзка с Нас?
  Върви с Бога жив и здрав и не забравяй, от истината лъжа не става и от лъжата истина никога,нали така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата!

   Коптите са потомци на старото египетско население. В дълбока древност сред това население е имало и балканци, по време на Античността в Египет се заселват и траки, има писмени свидетелства за това. По времето на Константин Велики губернатор на Египет е тракиец...Дали обаче се е стигнало до смесване на траки и египтяни е трудно да се каже.

   Сред берберите има хора със светли очи и коса. Навярно това са потомци на гетулите обитавали Северна Африка в древността. За гетулите се е вярвало, че са клон на обитаващите Балканите гети.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Анонимен9 юни 2014 г., 13:58

  Господин Серафимов, никой не трябва да отдава живота си, напротив, всички трябва да сме живи и здрави и да победим. Това е основната задача. За другото след това ще търсим решение.

  ОтговорИзтриване
 9. Здравей Павеле,
  От около година, след като се запознах с няколко статии на Сена Карачанак (това е всъщност основния изследовател и писач на молекулярните изследвания за съвременните българи) изцяло подкрепям автохтонната теория за нашия произход. Казвам го, като молекулярен биолог с подобен опит.
  http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html
  https://www.researchgate.net/researcher/15428181_Sena_Karachanak

  Покрай туй-онуй попаднах и на твоите блогове и съм им вече голям ФЕН :).
  Искам да те питам, за твоята гледна точка за историята на сърби, хървати и словенци, украинци (казаци). Говорим един език, но не ги наричаме траки или българи, а само южни славяни. Водили сме няколко войни с тях и никога не сме ги чувствали като наши, а по-скоро като много близки народности (но чужди). Макар че, молекулярните изследвания за тези народи са все още частични, ясно се наблюдават разграничаване на източно от западно балкански генотипове (полулационни групи).

  С поздрав
  Георги Радославов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радославе, ние не говорим един език със сърби, украинци и др. Нашите езици са сродни, но има и значителни разлики.

   Немският език е сроден на норвежкия, но немците не са потомци на викингите каквито са норвежците. По същата тази причина е неуместно да наречем украинците траки само поради това, че езикът им е близък до нашия. Украинците са потомци на старите скити, част от които става част и от българския етнос. Всяка група обаче си е имала своя история.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Уважаеми Г–н Серафимов,

   Бих желал с моето скромно становище да подкрепя Вашия отговор. Всички т. нар. славяни имат помежду си прилики (предимно езикови), но и осезаеми различия. От личен опит мога да твърдя, че българската народопсихология е най– близка до хърватската, а не например до сръбската, въпреки че в момента с последните имаме обща граница. Струва ми се, че това съответствува и на вашето становище, според което хърватите са наследници на старите илири. А това например съвсем не може да се каже за сърбите. Логично е, както траките и илирите са били съседи в старо време, имали са подобен (или общ) език и обичаи, така също българи и хървати да си приличат най–много.
   Обяснете ми, моля Ви, езикът на тези стари народи не е ли било възможно постепенно да е бил възприет и от останалите „славянски“ народи.

   Изтриване
  3. Това е доста сложен въпрос понеже засяга етногенезиса не на един, а поне на 15 народа. Аз лично смятам, че през 5 хил. преди Христа на Балканите, Западна Мала Азия и в Черноморските степи е живял един и същ народ. Този народ след време бива наречен с името траки. През 4, 3, 2 и 1 хилядолетие преди Христа от този етнос се отделят отделни групи, които мигрират в различни посоки и се смесват с други народи. От тази амалгама са се зародили поляци, чехи, словени...

   Тази схема обяснява както приликата в езици, култура и обичаи, така и разликите между горе посочените народи.

   Изтриване
 10. Анонимен7 юли 2014 г., 11:17

  Както траките от земите на юг от Дунава не са изчезвали, така и тези от Армения не са се губили. С течение на времето те са станали познати под новото си име българи.

  Не бяха ли мизите наречени българи? Нещо се обърках

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма повод за объркване. Названията варненец, добруджанин, българин и т.н. може и да звучат различно, но са приложими за един и същи индивид.

   Така е и с названията траки, мизи, българи...

   Изтриване
  2. Хайде да уточним понятията.
   Траките е общото наименования на народа, нали? Докато мизи е само едно от племената на траките.
   Ваше е и твърдението, че българите са старите мизи, докато тракийското племе гети по-късно е наречено славяни.. Сега обаче твърдите друго, че други тракийски племена са българите.
   Последно кое от твърденията ви е вярно? Всички ли тракийски племена са приели името българи, само мизите ли, или пък тези, за които пишете в тази статия - Фриги, халиби и сарапари?
   И бъдете така добър да не смесвате етнически названия с географски. Българин е етническо, докато варненец и добруджанин са географски - жители на определена географска област. Добруджанин може и да не е българин, а етнически турчин, примерно.

   Изтриване
  3. Трябва да почетете повече и да се запознаете по-добре със старите исторически извори. Стримони е етноним, който е изведен от хидронима Стримон - Струма. Ето как едно географско име може да се превърне в етническо :)

   Изтриване
  4. Пак смесвате понятията.
   Варненец е жител на Варна, без значение от етническия му произход - българин, циганин или арменец. Това че е възможно понякога един топоним да се превърне в етноним е частен случай.
   Затова и примерът ви е неудачен.
   Но да се върнем на траките. Само мизите ли са наречени българи или всички траки? Мизите едно от тракийските племена ли е или е синоним на общото наименование траки?
   В статията си КОЛКО ДРЕВНО Е ИМЕТО БЪЛГАРИ? твърдите "След като нашите деди не спадат нито към латино, нито към гъркоговорящите, то следва, че предците ни са тези, които чуждите окупатори са наричали с името траки. Тук е мястото да се отбележи, че местното население – предците ни, не са се разпознавали под това название. Мизите са се считали за мизи, бесите за беси, гетите са смятали себе си за гети и нищо друго.

   Траки е гърцизирано име на едно палеобалканско племе. За добро или за лошо това название се е наложило върху всички местни балкански племена."
   От този цитат става ясно, че мизите не са се възприемали като траки, а като мизи, а траки е едно обобщено наименование за всички сродни племена. В същата статия обяснявате, "че етнонимът българи е съществувал на Балканите преди повече от 2500 години." Т.е. българи и мизи са съществували паралелно на Балканите. Има ли сведения от онази епоха, които отъждествяват мизи и българи, като две наименования на един и същ народ? Извеждайки произхода на българите от мизите, обикновено се позовавате на средновековни автори, които свидетелстват, че мизите са наречени по-късно българи. И това са онези мизи, които са изселени от Ал. Македонски и по-късно са се върнали в родината. (не ми се рови в старите ви статии за цитати)
   Тук обаче твърдите, че българи са наречени тракийски племена, обитаващи района на Армения.
   Затова, уточнете, ако обичате, всички ли мизи са траки или са просто едно от тракийските племена, всички траки ли са наречени българи или само мизите, всички мизи ли са българи или само изселените от Ал. Македонски, или само пък обитаващите района на Армения тракийски племена са наречени българи, съществували ли са паралелно в античността наименованията мизи и българи и тогава правена ли е разлика между тях, ако са съществували паралелно като два отделни тракийски народа, то защо твърдите, че други тракийски народи са наречени българи. Ще съм ви благодарен, ако отговорите конкретно на поставените въпроси, без да увъртате и без да ме пращате да чета нищо и да се ограмотявам.

   Изтриване
  5. Разбира се, че ще Ви отговоря конкретно, но при условие, че имате благоприличието да се ограничите с един въпрос.

   Изтриване
  6. На уловките ви не се хващам.
   Въпросите са изведени от различни ваши твърдения, затова, ако можете да отговорите, моля!
   Ако не можете... ще е ясно колко струват тезите ви

   Изтриване
  7. Аз също не се хващам на уловки :)

   Нищо не Ви пречи да зададете един въпрос, на който да изчакате отговора и след това да престъпите към задаване на втори.

   Прочее, не се влияя от мнението на анонимни относно това колко струват тезите ми :)

   Изтриване
  8. всички траки ли са наречени българи

   Изтриване
  9. Не, още преди римската окупация много траки напускат земите ни и се заселват край Армения, Бактрия, Индия. Тези хора първоначално са държали на старите си имена- халиби, сарапари, кикони, но в последствие са били асимилирани от по-многобройните местни народи.

   Изтриване
  10. Да разбирам ли, че халиби, сарапари, кикони не са наречени българи?

   Изтриване
  11. Това шега ли е?

   Да разбирам ли, че хавките, херуските, тунгрите са не са наричани Deutschers?

   Изтриване
  12. Хайде да оставим германските племена и да се съсредоточим само върху тракийските. Знам, че на автохондистите ви е любим подход да скачате от тема в тема, но все пак...
   Не, не е шега, а съвсем резонен уточняващ въпрос.
   След като отговорихте, че не всички траки са наречени българи, дадохте за пример изброените племена, като такива, които са претопени и асимилирани от други народи. От тук следва и въпроса. Ще отговорите ли конкретно на него?

   Изтриване
  13. Това започна да прилича на разпит, а в една култура дискусия въпросите текат към двете страни. От опита Ви да ме обидите с определението автохондист съдя, че смятате старите българи за чужд на Балканите народ.

   Ще съм Ви благодарен, ако изясните своята позиция. Дайте данни от областите на антропология, археология и ономастика, които да доказват азиатския произход на старите българи.

   След като представите своите аргументи дискусията може да продължи...иначе се превръща в разпит :)

   Изтриване
  14. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK8 август 2014 г., 16:52
   Аз също не се хващам на уловки :)

   Нищо не Ви пречи да зададете един въпрос, на който да изчакате отговора и след това да престъпите към задаване на втори.

   Тук се съгласявате да отговаряте на въпроси, ако са задени един по един. Е точно това правя. Смятате ли да отговаряте още на въпроси или ще избягвате отговорите?
   Знам, че няма да отговаряте. Но пък аз ще дам още малко цитати
   "Както траките от земите на юг от Дунава не са изчезвали, така и тези от Армения не са се губили. С течение на времето те са станали познати под новото си име българи."
   "Друг автор, който разполага траки като съседи на арменците е Страбон. Той пише за тракийското племе сарапари и пояснява, че тези хора са планинци със суров нрав, които обезглавяват и скалпират враговете си "
   "Халибите са друго тракийско племе обитавало земи в Северна Мала Азия. Плиний ги разполага в съседство с тибарените, мосиниките и генетите – Pliny VI.iv-11. На друго място, описвайки племената обитаващи Кавказ в близост до Армения Плиний споменава арменохалиби - Pliny VI.xi-29."
   "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK9 август 2014 г., 12:43
   Не, още преди римската окупация много траки напускат земите ни и се заселват край Армения, Бактрия, Индия. Тези хора първоначално са държали на старите си имена- халиби, сарапари, кикони, но в последствие са били асимилирани от по-многобройните местни народи."
   Последно - халиби и сарапари били са асимилирани или в последствие са наречени българи? Ще се радвам да заемете някаква позиция.

   Изтриване
  15. ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОВТОРЯ :)

   Това започна да прилича на разпит, а в една култура дискусия въпросите текат към двете страни. От опита Ви да ме обидите с определението автохондист съдя, че смятате старите българи за чужд на Балканите народ.

   Ще съм Ви благодарен, ако изясните своята позиция. Дайте данни от областите на антропология, археология и ономастика, които да доказват азиатския произход на старите българи.

   След като представите своите аргументи дискусията може да продължи...иначе се превръща в разпит :)

   Изтриване
  16. Вие поехте ангажимент да отговаряте на въпроси. Сега явно се отмятате от него.
   Всъщност не е разпит, а уточняващи въпроси, на които явно нямате отговор.
   А вината, че си противоречите не е моя. Ваши са си цитираните взаимно изключващи се твърдения, обяснявайте си, ако можете.

   Изтриване
  17. Аз отговорих на доста въпроси в продължение на няколко месеца. Един възпитан и културен човек би отговорил и на моите :)

   Изтриване
  18. Само, на които ви изнася. Неудобните въпроси или ги игнорирате, или почвате да шикалкавите, както в случая. Изключително "възпитано и културно".
   По същество, под тази статия преди няколко казахте, че ще отговаряте на въпроси, ако зададени един по един. Отговорихте само на първия. Съвсем коректно зададох и втория, както ме посъветвахте, но досега няма отговор. Няма и да има, разбира се.

   Изтриване
  19. Разбира се, че ще има отговор, но тогава когато общуването ни престане да бъде разпит и се превърне в дискусия.

   Все още чакам да дадете данни от областите на антропология, археология и ономастика, които да доказват азиатския произход на старите българи.

   Толкова ли Ви е трудно да подрепите своята позиция ?

   Изтриване
  20. Ще ме прощавате, но не съм изложил все още никаква теза, за да се налага да я защитавам.
   Вие излагате една позиция и аз се опитвам да я уточним. Но стигнахме до две ваши взаимно изключващи се твърдения и започнахте да ме карате аз да доказвам нещо, което не съм твърдял.

   Изтриване
  21. Както желаете, докато не представите данни от областите на антропология, археология и ономастика, които да доказват азиатския произход на старите българи, дискусия няма да има.

   Вие съвсем ясно определихте позицията си с израза - "вие автохондистите"...

   Нека най-сетне читателите да видят какви са аргументите на моите противници :)

   Изтриване
  22. Каква ми е позицията няма как да знаете, щом не съм я заявил. Може да смятам българите за пришълци от Северна Африка или Източна Европа или ... от някъде си. В такъв случай защо трябва да доказвам азиатски произход? Освен това трябва да уточните какво разбирате под израза "старите българи", за да може да получите адекватен отговор.
   Но, както ви казах, не се връзвам на уловки.
   Упорито искате някакви доказателства, за да започнете да ги оспорвате, аз да привеждам други, дискусията да се отнесе в съвсем друга посока и въпросите ми да останат без отговор. Прекалено елементарно се опитвате да се измъкнете и да манипулирате с призиви към феновете си.

   Изтриване
  23. Ако има някой който опитва да се измъкне по елементарен начин, това сте Вие. Аз съм Ви отговарял в продължение на няколко месеца, а Вие се изплашихте от един простичък и напълно логичен въпрос.

   От израза Ви - "вие автохтондците"...ми стана ясно, че сте противник на теорията за местния произход на старите българи. Хубаво, докажете, че поданиците на Аспарух нямат нищо общо като произход с палеобалканските народи. След като представите доказателствата си от областите на антропология, ономастика и археология, дискусията ни ще продължи.

   Изтриване
  24. Може, но първо да разберем българите според вас мизи ли са или халиби и сарапари.
   Ясно ми е, че по всякакъв начин ще отбягвате да отговорите на този въпрос.

   Изтриване
  25. Явно карате на принципа - С наглост към прогрес...
   Е, няма да стане, не Вие командвате парада :)

   Изтриване
  26. Нямам и претенции нищо да командвам
   Но на уловки не се връзвам.
   Каквито и доказателства да ви представя, то вие сте се презастраховал, разхвърляйки траки от Жълто до Балтийско море. За да ви отговоря на въпросите, първо трябва да уточним етногенезиса на българите, кога се появява това самоназвание и ред други въпроси, които да внесат малко яснота в хаоса от теории, който предлагате, но на тях няма да отговорите.
   Надявам се, че ще се съгласите, че няма как българите да са и мизи и халиби и сарапари едновременно.

   Изтриване
  27. Ще направя един компромис. Мизи, халиби, сарапари и т.н са различни названия на хора от един и същ произход. В древността всеки е държал на своето име, както обаче обяснява Дион Касий, с течение на времето много от старите племенни названия се губят...Това е така защото големите групи асимилират по-малките и им налагат своето име.

   Разбира се, че преди 3300 години сарапарите не са се самонаричали българи, а сарапари. Същото важи и за алеманите, те може да са деди на днешните германци, но определено за алеманите от преди 2000 години названието Deutscher е било напълно непонятно.

   Сега очаквам без увъртане да представите доказателства от антропология, ономастика и археология, за това, че старите българи не са местен народ :)

   Изтриване
  28. Поправка, сарапарите не са се самонаричали сарапари, това е персийска калка, чието значение е главорези :)

   Изтриване
 11. Дори и след компромиса ми не представяте поисканите от мен данни. Знаех си, че така ще стане - Vae victis :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никакви доказателства няма да ти дам, защото не играеш почтено. Вчера ти отговорих на коментара и написах, че доказателствата ще представя утре, т.е. днес, но ти не го пусна, а обясняваш как си очаквал, че няма да представя нищо. Може и този коментар да скриеш и да обясняваш на последователите си колко са безпомощни опонентите ти. Продължавай с евтините трикове и манипулации.

   Изтриване
  2. Аз не съм си правил илюзии, че доказателства ще бъдат представени. Знаех със сигурност, че ще се появят оправдания и обвинения, това бе лесно предсказуемо :)

   Изтриване
  3. Продължаваш с манипулациите. Вчера веднага след твоя коментар пуснах друг, в който, освен анализ на написаното от теб, ти заявих, че днес ще има доказателства. Само че го скри. Когато бъдеш достатъчно почтен да го пуснеш и ще получиш исканите доказателства.

   Изтриване
  4. Не мога да пусна нещо, което не е изпращано...прочее очаквах такава реакция :)

   Изтриване
 12. Добре, да приемем, че се е получил някакъв проблем при изпращането, макар че се появи надписа, че коментарът ще бъде показан след като бъде одобрен.
  Искате доказателства, че "поданиците на Аспарух нямат нищо общо като произход с палеобалканските народи".
  Така формулиран въпросът е некоректен.
  На първо място измествате тежестта на доказване и очаквате опонента да представя доказателства, че вие не сте прав, вместо вие да представяте доказателства за балкански произход. На второ място се касае за огромен времеви отрязък. Дори да приемем, че под "палео" нямате предвид палеолита, а неолитните култури на Балканите. Пак става дума за един огромен времеви период от няколко хиляди години, за който няма точни и конкретни сведения.
  Първото споменаване на българите е в Анонимния римски космограф от 364г н.е., т.е. по време на късната античност. Според Именника, държавността възниква някъде през ІІ в.н.е. В този времеви отрязък - края на ст. и началото на н.е. трябва да бъдат съсредоточени търсенията.
  В източниците българите се посочват като пришълци на Балканите. Споменатия космограф ги локализира в района на Кавказ. Подобни сведения имаме и в арменските източници. Хоренаци споменава българите в същи регион, а Шикараци в своите трудове също.
  В археологията са известни Покровската и появилата се след нея Сивашовска група погребания на територията на Източна Европа. Специално в Покровската са открити погребални практики, съответстващи на такива от Западен Сибир.
  по същество културата на българите от този период съответства на степните конни култури. Тук ще ме контрирате, че и траките са конен народ. Но, макар и конят при тях да е на почит, траките никога не се превръщат в конна култура. Прабългарският лък е типичен за конните народи. Сложно съставен-асиметричен. Развитието на този лък идва от азиатските степи. подобни лъкове са характерни за всички конни народи, идващи от изток.Друг момент е любимата ви ИЧД. Въпреки опитите ви да я припишете на траките, то такава не се наблюдава при тях. Имаме достатъчно тракийски изображения и погребения. Снимките от стенописите в Казанлъшката гробница всеки може да ги види в нета. На тях няма изобразени хора с ИЧД. В интересна истината следва да се отбележи, че този обичай е широко разпространен от Перу до Австралия и не е особено сигурен признак.
  Въпреки напъните ви да доказвате тракийски произход на известните ни прабългарски имена, по своята етимология те не са такива. Кубрат е споменат в Именника като Курт, което си е тюркса дума.
  Малкото известни прабългарски думи също имат небалкански произход. На първо място календарните термини в Именника. На второ запазените титли на прабългарите - таркан, ичергу, багатур и т.н. Дори и да приемем, че това са заемки, то заемането трябва да е станало някъде из Източна Европа или Средна Азия.
  Антропологията е малко хлъзгава материя. Да се говориш за чисти антропологични типове във времената на Великото преселение на народите е малко несериозно. Късната античност и ранното Средновековие са една невъобразима въртележка и движение на племена и народи. Миграции в една или друга посока, въвличане на един народ от друг, едни народи попадат под зависимост от други и т.н. Най вероятно тази човешка мелница не е подминала и българите и поданиците на Аспарух не са "чиста раса", а аналгама от много племена и народи. Съвсем не е изключено в тази смес да има и потомци на стари балканци.
  П.П. Компромисното ви обяснение е несериозно. След като сам заявихте, че не всички траки са приели името българи, логично е да уточним кои са приели това име. Споменавайки, че халиби и сарапари са претопени, то няма как те да са станали по късно българи. но вие категорично твърдите, че в последствие са познати под името българи. А никой не е оспорвал факта, че всички тракийски плевена имат общ произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, името на Кубрат е представяне също като Кроват, Кетрадес и т.н. Да се вади залючение за тюркския характер на старите българи по едно лично име, или двадесетина думи е несериозно.

   Дори в старолатинския има чужди заемки, но от тези келтски и гръцки заемки не можем да заключим, че старите римляни са келти, или гърци.

   Факт е, че няма нито тюркски, нито ирански субстрат в старобългарския език, просто няма, колкото и да го търсите, няма да го намерите.

   Факт е, че между 488 и 880 няма нито един регистриран тюркски топоним, или хидроним на територията на България. Сам Веселин Бешевлиев признава това и за него то е един парадокс. Това наистина е парадокс защото след 1400-1440 за около 450 години турците оставят в България десетки хиляди топоними и хидроними - нещо, което е напълно логично...

   За да няма тюркски топоними и хидроними на територията на България през Ранното Средновековие, това означава, че старите българи не са говорили тюркски език.

   Да се говори, че траките не са конен народ е несериозно. Не случайно за траките се упротребяват епитетите конелюбиви, а конете им се хвалят за невероятните си качества. Северните траки пък се славят с това, че са ипотоксоти - конни стрелци.

   За изкуствената черепна деформация при траките не сте добре информиран. Проверете в работата на Ст.Йорданов, Тракийският Воин, Фабер, Велико Търново, 2000р с. 223.

   За паралели между определени погребения от Европа и Сибир прочетете Л. Марсладов - Cimmerian Traditions of the Gordion Tumuli (Phrygia), c. 269.

   http://www.csen.org/BAR%20Book/06%20Part%204%20(0.2)Iron.Int.pdf

   Свалете си целия сборник, има неща, които ще Ви допаднат

   http://www.csen.org/BAR%20Book/BAR.%20Part%2001.TofC.html   Антропологията не бива да се подценява в никакъв случай. Ако дедите ми преди 1500 години са спадали към тюрко-алтайските, или иранските народи, то и аз ще съм от същия антропологически тип. Да не говорим, че генетичните изследвания от неотдавна показаха убедително липса на тюрски гени у българите.

   Изтриване
  2. Дълго изложение, в което по същество нищо не казвате.
   Първо никъде не съм твърдял, че езикът на прабългарите е тюркси. Споменах тюкския само по отношение на името Курт. Вярно, че се среща и в други форми, макар че за споменатия Кетрадес няма никакви податки в изворите, че е идентичен с Кубрат. Това е просто едно историографско заключение, но не и факт. Името се споменава от Йоан от Никиу, но това е друга тема. По интересно е защо в Именника, който е домашен извор, е използвано тюркско звучащо име.
   Разликата между прабългарския и латинския е, че втория е добре познат и проучен. Докато за прабългарския нямаме никакви данни, с изключение на няколко думи, които безспорно за чужди. Дали са ирански или тюркски, нека специалистите да кажат. Но да се правят генерални заключения от един неоспорен от никой факт - че в съвременния български има остатъци от езика на траките е несериозно. Никой досега не е оспорил този факт. Разбира се, че е нормално да има такива думи. Както и никой не оспорва факта, че траките са участвали в етнообразуването на днешните българи. Проблемът е, че няма как да се свържат траките с дошлите от изток българи, за които източниците твърдят, че са новопоявил се народ.
   За ИЧД, дори и да има данни за траките, макар че те самите се изобразяват без такава, то това е неособенно надежден признак, както вече посочих. ИЧД се наблюдава посъвместно по света.
   Траките не са конен народ, въпреки изброените епитети. Не съм оспорил, че при тях конете са на почит, че имат добри коне и т.н. Но това не ги прави конен народ. Конни народи са монголите на Чингиз хан или лакота в Сев. Америка. Това са народи, при които цялата им култура се развива на седлото на коня, образно казано. Основната военна сила е конницата. При траките нямаме такава култура.
   Показвайки паралели между погребални практики от Евпора и Сибир, трябва и да представите доказателства за тракийски влияние. А не само произволно да поставяте знак за равенство.
   Както и да е, наясно съм, че нищо няма да приемете, което противоречи на тезата ви.
   Но, след като отговорих на въпросите, за да не се откловяваме, ще бъдете ли така любезен да се върнем на поставените въпроси за мизи, траки, българи?

   Изтриване
  3. Не трябва да злоупотербявате с историческите източници. Част от средновековните летописци на Римската Империя със сигурност не са били обективни. Теофан, Никифор, Лъв Дякон и Михаил Сирийски дават съвсем различни версии за началото на Дунавска България.

   Лаодик Халкондил, Йоан Зонара, Йоан Цеца, Михаил Гавала, Михаил Аталиат, Фулко, Деметрий Хоматиан и др. определят старите българи като палеобалкански народ.

   Понеже както анропологическите, така и генетичните изследвания показват, че сме наследници на старо балканско население, то следва, че само тези автори, според които сме местни хора са прави...колкото и това да не ви допада.

   При северните траки основната бойна едница е конника, а старите българи принадлежат точно на групата на тези северни траки. Не случайно още Омир нарича северните траки ипомолги -конедоячи, пиещи кобилешко мляко.

   Да обърнем внимание и на нещо друго. Цялата българска ездаческа терминология не е нито тюркска, нито иранска. Кон, кобила, жребец, седло, юзда, езда, ездач, яздя не са нито тюркски, нито ирански думи. Ако един конен народ покори друг, който се занимава предимно със земеделие, не следва ли конния народ да наложи своята терминология.

   Та опитайте отново :)

   Изтриване
  4. Не следва. Това си е ваше предположение. Терминологията се променя. Днес в българския навлизат много чужди термини, които изместват вече приети и установени.
   Значи от източниците приемаме само тези, които ни изнасят? Добре, Теофан и Никифор не са обективни. Ами арменските източници?
   Май е време да спрете манипулациите с генетика и антропология. Това са изследвания на днешните българи и се отнасят за тях. Тези изследвания не могат да бъдат част от историческите изследвания.
   "Да не говорим, че генетичните изследвания от неотдавна показаха убедително липса на тюрски гени у българите."
   Само че имаме доказано 500 годишно тюркско владичество. Сериозно ли смятате, че не е имало междурасови връзки? Че няма изнасилени жени от турците или смесени бракове? И сега, заради това изследване, хайде да махнем турците от историята.
   Постоянно смесвате термините антропологически типове и език. Принадлежността на един език към дадена езикова група, не означава винаги, че носителите на този език непременно имат характерни антропологически белези. Понеже обичате аналогиите, днешните афроамериканци говорят английски, той е техен роден език, но това не ги прави представители на англосаксонците. Та, ако прабългарите са говорели тюркски език, не означава на всяка цена, че са имали монголоидни черти.
   Щом искате си причислявайте тракийската култура към конните култура, ама това няма да я направи такава.
   Но понеже споменахте "старите българи принадлежат точно на групата на тези северни траки", ще уточним ли най-сетне от кои траки са произлезли българите?

   Изтриване
  5. Манипулация е да не се използват антропологическите изследвания. Явно не познвате българската история и характера на българския народ. Да, имало е десетки хиляди изнасилени българки, но те са сложили край на живота си. Не случайно има толкова много топоними с име Момина Скала, Момин вир...В миналото анонимни господине на честта се е гледало различно, честта е била всичко и заради поругана женска чест хиляди мъже стават хайдути и отмъщават на турците.

   Ако кажете, че и това не знаете...значи просто лъжете.

   Що се касае за арменските извори, та нима в Армения не е имало траки? Защо премълчавате информация, която не Ви изнася? Съмнявам се, че не сте чел за армено-халибите, за сарапарите...

   За тракийско присъствие в Армения пише Г.Б. Джаукян. Този автор споменава за три етапа на тракийски миграции – XV, XIII и VIII-VII век преди Христа. Джаукян пише и за силното влияние на траките върху арменците. До това заключение изследователят стига поради значителното количество тракийски антропоними и топоними в арменската ономастика.

   Джаукян показва връзката между трак. Арисбос и арм. Арипша, трак. Арне и арм. Арния, трак. Бероя и арм. Парая, трак. Газа и арм. Газу, трак. Мару и арм. Марииа.
   Джаукян споменава и други интересни факти, а именно това, че в урартските надписи се срещат не само лични имена притежаващи паралели в тракийската ономастика, но и явни тракизми – урартски заемки, или пък употребявани от тракийско население обитаващо Урарту (древна държава на арменска територия).

   Най-фрапиращото е това, че има дори асирийски сведения за тракийски топоними от Урарту. В надписи от IX век преди Христа се споменава град Испили-брия, съдържащ типичната за тракийски селища наставка брия (като в Месем-брия, Полтим-брия, Селим-брия).

   Още по-смайващо е откритието на Джаукян по отоншение на това, че в грузинския топоним Триалети се крие името на тракийското племе трери (точно в Триалети е открита керамика от тракийски тип). С името на тракийското племе скаи Джаукян свързва арменската дума скаи-великан, гигант.

   Арменският учен заслужи моето уважение със своята работа. Макар да пише по времето на тоталитарния режим, Джаукян има смелостта да се отклони от шаблоните и общоприетите вярвания и да определи траките като народ разполагащ със силно влияние в Армения и земите край нея. Дедите ни са оставили имена на реки и селища, някои документирани преди около 2800 години.

   Изтриване
  6. Много емоция и толкова.
   За пореден път фактите се представят избирателно. Вярно, много от изнасилените българки се самоубиват. Но има и много продадени в харемите, има много българи и българки приели исляма и т.н. Да твърдите, че за 500 години няма потомци със смесен произход е несериозно.
   Споменах арменски източници от късната античност и ранното средновековие. Те локализират българите в района на Кавказ през този период.
   И отново се връщаме към същинския спор, който се опитахте да разводните.
   За споменатите тракийски народи в района на Армения, дадохте две обяснения. Един път казвате, че са станали известни като българи, после твърдите, че са асимилирани. Имате ли някаква крайна позиция какво се е случило с тази племена и кои от всички тракийски племена са станали известни като българи?

   Изтриване
  7. Много бърборене и толкова...:)

   Представете едно антропологическо и едно генетично проучване, от което да стане ясно, че сме тюрки, азиатци, или, че сме наследили гени от тюрките.

   Ето с какво разполагам аз.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;


   “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...”

   http://www.blitz.bg/news/article/117690

   “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... “

   http://www.vsekiden.com/102320/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8E/

   Категорично се опровергава теорията за тюркския произход на българите. Ние сме европейци, а не азиатци. В генетично отношение заемаме междинна позиция между славяните и средиземноморците. Близки сме до поляците, украинците и хърватите, но и до жителите на Северна Италия и до гърците. Най-типичните славяни са руснаците, но ние не сме плътно дотях. Славяни сме, но особен вид.

   http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1119034

   Изтриване
  8. Че кой оспорва тези изследвания от 20 век?
   "Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците..."
   Ще посочите ли в кой учебник се твърди нещо такова?
   Я един цитат от уикипедията, въпреки, че не е от най-достоверните източници на информация:
   "През следващите столетия българи, славяни, части от придошлите готи, хуни, авари и др. племена постепенно се смесили с оцелелелите след междуособните войни и варварските опустошения остатъци от антично население в тези земи най-вече съставено от византийци, които в по-голямата си част са потомци на елинизиран или романизирани траки, повечето от които са приели вече християнството."

   "Ние сме европейци, а не азиатци."
   Някой да е твърдял нещо друго за днешните българи? Ще посочите ли? Славяните са европейци, остатъците от романизираните и елинизирани траки, които участват в етногенезиса на българския народ - също. Спорът е за онези българи, които са дошли с Аспарух. За техния антропологичен тип няма достатъчно данни.
   И тук е вашата манипулация. От теорията за тюркския им език, вие извеждате заключението, че те са били от монголоиден антропологичен тип и почвате да развявате антропологични теории от 20 век.
   Ще се върнем ли на въпроса кои траки са наречени българи?

   Изтриване
  9. Мълчание...
   Въпреки че:
   "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK14 август 2014 г., 20:47
   Разбира се, че ще има отговор, но тогава когато общуването ни престане да бъде разпит и се превърне в дискусия.", досега няма отговор на поставените въпроси, дори и след като се получи дискусия, а не "разпит".
   Разбира се, не съм очаквал и друго:
   "Анонимен18 август 2014 г., 9:43
   Каква ми е позицията няма как да знаете, щом не съм я заявил. Може да смятам българите за пришълци от Северна Африка или Източна Европа или ... от някъде си. В такъв случай защо трябва да доказвам азиатски произход? Освен това трябва да уточните какво разбирате под израза "старите българи", за да може да получите адекватен отговор.
   Но, както ви казах, не се връзвам на уловки.
   Упорито искате някакви доказателства, за да започнете да ги оспорвате, аз да привеждам други, дискусията да се отнесе в съвсем друга посока и въпросите ми да останат без отговор. Прекалено елементарно се опитвате да се измъкнете и да манипулирате с призиви към феновете си."
   И точно това стана...

   Изтриване
  10. Всъщност Вие сте този, който се измъква и се опитва да дирижира дискусията. Ставате смешен, не усещате ли? Призовах Ви да се регистрирате и да направите свой блог, от който да представите личното си виждане, а Вие отговорихте, че нямате време за такива неща...

   Имате време да следите публикации няколко месеца, да коментирате няколко месеца, но нямате време за блог :) :) :)

   Как да ви взема на сериозно :) :) :)

   Изтриване
  11. Не мислите ли, че моето лично време си е мое лично време и мога да си го запълвам както реша? Все ми е едно как ще ме приемате. Вие пишете и представяте "истинската българска история". Ми щом го правите, защитавайте и тезите си. Не е моя вината, че не можете да обясните две свои противоречащи си твърдения.

   Изтриване
  12. Отвлечените българки в харемите на турците са изгубени за българския етнос. Те и техните деца и внуци стават османци с османско самосъзнание и наречени по късно турци. За това и днешните турци от България почти нямат нищо общо с османците, които преди 600 години ни завладяват и то само с армия! Да армия от мъже и са си заробили жени от българите и техните деца също са крали българки и т.н. Тоест генетично са повече българи отколкото турци. Това до известна степен се отнася и за турците в Турция.

   Изтриване
 13. На анонимния господин бих препоръчал да прочете генетичните изследвания, препоръчани с линкове в по-горен коментар, ето един цитат от там: "common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible.". Генетиката не може да бъде манипулирана за разлика от историята и нейните негенетични източници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Петре, генетиката казва истината, но ако истината не се популяризира, да се разпространи както е редно, то старите лъжи ще продължават да си господстват. Нашето съзнание е тровено с лъжи в продължение на хилядолетия, искат се доста усилия да се измие чернилката...и на това ще му дойде времето разбира се.

   Изтриване
  2. Май трябва да се повтарям, защото явно някои не четат.
   Ще посочите ли къде съм оспорвал посочените генетични изследвания на съвременните българи?
   Въпросите ми бяха съвсем прости и касаеха нещо друго. Но Серафимов предпочете да се измъкне от тях.

   Изтриване
 14. Отговори няма и да има, разбира се. А въпросите бяха съвсем елементарни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво нещо е регистрацията в Блогър, става по-лесно да се отговаря на въпроси, без човек да се допитва до гадачка кой анонимен какъв въпрос е задал.

   Изтриване
 15. Този анонимен,е малко досаден.Бих казал че неговите доводи за неговото разбиране за това от къде произлизат българите са много по-слаби от тези на г-н Серафимов.При условие ,че генетичния материал и антропологическите сведения категорично говорят за (както ги събрах в предишен коментар) към близо 60-70% местен произход,то би трябвало да се заключи,че ако е имало някакъв народ който наистина е с тюркски произход то той е бил ужасно малък и се е претопил в иначе огромния от траки и други.В един от постовете на г-н Серафимов, имаше коментар където генетикът си беше направил труда да обобщи данните, се разбра че въпросната група която предполагат че са онези "пра-българи" с тюркски произход, е едва 1.3% от генетичния материал. А той дали е от времето на Аспарух или по-късен не можем да знаем. А за онези идеи ,за изнасилените жени и между расовите бракове и тн. .Според мед едва ли някоя жена която е изнасилена ще иска да роди и да отгледа детето си с любов.Навярно или са се самоубивали,или ако са го раждали ,а всички от селото са я считали за омърсена и единствения и изход е или самоубийство или да се присъедини към някой друг етнос,тоест да спре да бъде българка.За смесени бракове по онова време за мен е абсурдно да се говори.Едва ли с мерак са търсени "турци" за съпруги и съпрузи,от етнос който е носил само смърт и страдание за месното балканското население.А и да е имало единици който в желанието си за власт и богатство са се оженили или омъжили за турци,то едва ли са могли или им е било позволено да запазят самосъзнанието си за българи. А за така наречените "бели робини" е просто смешно да се надяваме че евентуални деца от тези робини(който навярно са били красиви жени) са били давани на българите за отглеждане.По-скоро и те са били припознавани като "турски".
  Обаче накрая не мога да не се съглася с началните въпроси на анонимния.И бих призовал г-н Серафимов да направи пост където цяло и със някаква форма на визуализация,да се занимава със темата,какви тракийски племена е имало,къде са се намирали,как са се наричали и как,кога и евентуално защо са започнали да се наричат българи.Ако трябва бих помогнал,със създаването на някакви схематични картинки за по-добра визуализация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, тези неща съм ги обяснил отдавна. Не е по силите ми да давам едни и същи обяснения на всеки индивид.

   Изтриване
  2. Така е,прав сте.Но според мен една добре обяснена статия,със добре направени графики описващи(до колкото е възможно) различните тракийски племена, и разбира се пояснението кои се наричат българи,ще е много полезна както на нас по-незапознатите с всички тези племенна и това къде са и как са ги наричали във времето, така и на опонентите като анонимния по-горе. Забелязах че доста често използвате едни и същи изречения,което ме води на мисълта че навярно те са запазени някъде на някакъв текстов документ и ги копирате в постовете си и коментарите си.По същия начин можете да копирате линкът на евентуалната бъдеща публикация и да го изпращате всеки път когато някой анонимен започне да се държи като 7 годишно хлапе,и да пита въпроси от рода на "защо се казващ Иван,а защо са те нарекли Иван,а защо така са решили и тн.".Така мисля че ще си спестите нервите и постоянните коментари към заядливите анонимни поне на тази тема.

   Изтриване
 16. Халибите в представите на автора са били траки, но подобна хипотеза никъде и от никого не е аргументирана, дори изказана. В същите извори те са изписвани и като халиди, което за мнозинството авторитетни специалсти по темата е достатъчно основание да се предполага, че става дума за хети, остатъци от хетите, чийто главен бог се наричал Халди. Толкова по въпроса за манипулациите с траките, който преди да се появят са предшествани от пеласги и точно те са колонизирали бъдеща Елада чак до Вананд, който топоним ясно показва връзката с тях, а не с прабългарите! Част от халибите-халиди които не са били арменизирани и се преселили на север в земите на по-сетнешна Иберия. Названието Иберия наред с топоними и хидроними с подобен корен - ибер и дрън-дрън, та пляс няма нищо общо с траките или с Хеброс. Дори не е точно, не е оригиналното название, което звучи и трябва да се изписва Иверия. Това е арменски израз, фраза, означаваща "отгоре", "от север"... Когато един ентусиазиран неспециалист с великобулгарски национал-шовинистични амбиции седне да дращи нелепи щуротии, винаги се стига до пълна боза - имената на глупците висят по стените. Ще останат да висят и в Интернет като психопатологичните откровения на ши.ания социопат Милен Гроздев!!!
  Киркор Симонян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Симонян, ще Ви бъда благодарен ако представите някакви дори и скромни доказателства по отношение на това, че Халди е върховния бог на хетите. По мои сведения върховните богове на хетите са Истен/Истану, Кумарби, Тархун, Телепину, Арина. За мен е пълна загадка откъде черпите сведенията си.

   За халиди не съм чувал, Страбон пише за халдеи и халиби - The Chaldaei of to‑day were in ancient times named Chalybes; - Strab.XII.3.19

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/strabo/12c*.html


   Надявам се да представите някакви доказателства за съществуване на народ халиди, така както аз представих доказателства за съществуване на народите халиби, халдеи.

   Изтриване
  2. За похода на Дионис говорят много стари автори, В Северна Индия. Това обаче не е станало с летящо килимче за месец два. По вероятно е по пътя да са отсядали и правели държави. Археологията твърди че в Северн Хиндукуш и Памир преди 3100 години няма културни пластове. Изведнъж за няма 100 години страната е преобразена с висока, непозната материална култура - низините в подножията на планините са израстнали чудни градове, полята захранвани с вода от реките с безброй канали/мелиорация!/ Предпланините заети с животновъдство, а самите планини с рударство и металургия! Тази държава гърците нарекли Бактрия, Индийците Балши, китайците балхики..... А как ли са я наричали създателите? Преди Александър една част от размножилата се култура се мести в Северна Индия и създава държава със същото име просъществувала до 3 век след Христа..... Известна била със страшната си конница и продавала скопени коне на китайци и индийци, както и шагренова обработена кожа известна и досега като българска кожа.... Та многобройните индийски царства в междуособните си войни са търсели за съюзник именно тези балхики или балши заради непобедимата им конница.... Та траките нарезечи така от гърците "пияници и диваци пиещи виното неразредено" с високата си материална култура са се разраствали и разселвали от време на време във всички посоки и са създавали държави, култури и са повлиявали на тези народи. След време една част се е върнала на Балканите и братята им по произход и език са ги приели като освободители и са създали тогава съвременната България на Кубрат приемник на Стара Велика България...

   Изтриване