25.06.2014 г.

ВЕЛИКИТЕ БОГОВЕ И БЪЛГАРИТЕ


Балканите са уникално място. Не просто поради забележителният си релеф и природни красоти. Тук възниква най-древната европейска цивилизация. От тук тръгват към Средна и Западна Европа организираното земеделие и скотовъдство. В нашите земи се появяват най-древните европейски градове, дедите ни са най-старите златари. На наша територия се наблюдава най-ранното разслоение на обществото и появата на царска власт. Всички тези нещa обясняват защо в далечното минало гърците наричат предците ни богоравни.

В очите на другите хора нашите деди са били действително богове. Докато останалите народи на Европа са тънели в мрака на Каменната епоха, у нас са се произвеждали изящни златни украшения, медни сечива и оръжия. Майсторството на дедите ни в областта на ковачеството ще остане ненадминато в продължение на няколко хилядолетия. Знанията за обработка на злато, мед, бронз, а по-късно и желязо ни дават безспорно предимство. Това предимство позволява на нашите предци да станат голям и силен народ, който колонизира значителни територии в Европа и Азия.


http://www.briz15.com/wp-content/uploads/2012/10/Zlaten-nekropol.jpg?f22064

Не случайно ковачеството е считано за нещо свръхестествено в древността. Смятало се е, че тези, които могат да обработват металите са магьосници и демони. Преди около 6500 години предците на германи, келти, латини и др. са считали камъка за най-твърдата материя. Ползвали са сечива от кремък, дърво и рог. Срещайки се с дедите ни, предците на гърците, а и на западноевропейците са останали смаяни виждащи изделия от сияен метал. Чудели са се как от парчета скала предците ни са били в състояние да изработят нещо красиво и полезно.

Дори дедите ни са се удивявали от способностите на своите съплеменници ковачи. Благодарение на тях земеделецът е получавал по-ефикасни сечива, ловецът и боецът по-добри оръжия. Това удивление е станало причина за възникването на култа към Кабирите, които са познати още под името Великите богове.

За тях споменава Херодот в своите писания. Бащата на историята счита култът за пеласгийски, но споменава и това, че дори в египетския Мемфис има техен храм.Херодот добавя също, че статуите на Кабирите приличат на Хефест и това не е случайно, а идва от факта, че те са считани за негови деца.

Хефест е предгръцко, т.е. трако-пеласгийско божество. Омир определя Зевс като баща на богът-ковач, а на друго място съвсем ясно нарича Зевс бог на пеласгите. Остров Лемнос е мястото, което е посочено като резиденция на Хефест, а също така и на трако-пеласгите – най-древните жители на Южните Балкани.

Тези наши деди обитават също и намиращият се в Тракийско Море остров Самотраки. Там е установен култа към Кабирите. Диодор Сицилийски съобщава, че идвайки на Самотраки финикиецът Кадъм бива въведен в мистериите преди да се ожени за Хармония – дъщеря на тракийския бог Арес.  Диодор добавя и нещо интересно – вярвало се е, че Орфей става прочут и успява в делата си поради това, че е бил посветен в самотракийските мистерии и самите богове му се явавали.


http://1.bp.blogspot.com/-OwZu-WNw2p0/Tw7ycmOufdI/AAAAAAAAHIU/uHVbgNHmVa8/s400/cabeiri.jpg

За името на Кабирите се е вярвало, че идва от названието на планината Кабир във Фригия. Други легенди обаче разказват за разпространяването на култа към Великите богове от Самотраки към Мала Азия (Троя). Страбон признава, че хората от неговото време (I век) не знаят кои точно са Кабирите и често други божества са отъждествявани с тях. В ново време редица изследователи смятат, че названието Кабири е от език на Ориента.

Действително в арабския съществува дума кабир-велик, голям, но е пропусната възможността тази дума да е заемка в този език. В галския например съществува дума каваро/кабаро-велик, голям, едър. Има дори галски цар Кавар, който е сякъл монети през III век преди Христа...в Тракия.

Общото между келти и араби е това, че и двата народа са повлияни от траки. Иполит твърди, че галските друиди базират своята религия на учението на тракиеца Залмоксис. Страбон пък пише за култ към Дионис сред келтите живеещи край устието на Лоара. Алфред Холдер публикува епиграфски паметници, от които става ясно, че галите почитат тракийски богове като Белсурд/Сбелсурд, Кибела и др.

Колкото и странно да звучи арабите също са повлияни от предците ни. Херодот разказва, че в древността арабите са почитали бог Дионис. А Дионис безспорно е тракийско божество. В своя работа Плутарх споменава за обичая на траките абанти и мизи (наречени по-късно българи) да бръснат темето си и да оставят косата да расте свободно в задната част на главата. Плутарх добавя, че това се наблюдава и при арабите. Описвайки дрехите на тези хора Херодот споменава, че те са като на траките, с тази разлика, че дрехите на траките са пъстри, т.е. покрити с шевици.

Отново бащата на историята съобщава за бойци колесничари в Северна Африка, дава и името им – гараманти. То е тракийско по произход и е сродно на това на гареските споменати от Плиний. Херодот споменава и за народ в Северна Африка (Либия), който не е местен и все още помни, че е дошъл от земите край Троя (където е Мизия). Този народ е наречен от Херодот максии – явно калка на египетското мешуе – мизи.

От тези данни може да се отсъди, че в дълбока древност е ималo влияние на траки върху арабите. Това влияниe трябва да е продължило дълго време, за да могат арабите да копират тракийската дреха, прическа, а и временно на приемат тракийския култ към Дионис. Щом арабите приемат облекло, обичаи и богове от дедите ни, защо да не са заели и някоя друга дума?

Нека видим какво е значението на името Кабири-Великите богове. В работата си “Die Thrakischen Sprachreste” Димитър Дечев ги споменава и предлага тълкуване на името им. Въпреки, че този учен не смята траките за предци на българите, той дава българска етимология на името. Според Дечев името Кабири може да се изтълкува със стблг. дума кобъ- съдба, участ. Сродни са разбира се и думите кобение-пророкуване, гадаене, коба-орисия. Най-точната успоредица обаче е кобар-гадател, човек, който може да предсказва...

Кабири, кобъ, коба, кобение, кобар са свързани също с кова, ковач, а и коварен. Последната дума днес има негативно значение, по принцип отрицателно е и значението на кобар. Това е така понеже както бе споменато по-горе, ковачите са считани за хора със свърхестествени качества, хора способни да правят магии. Има и друга причина - с идването на християнството древните вярвания са обявени за езичество, нещо, което се свързва с тъмните сили. И без това още в древността за Кабирите е говорено със страхопочитание. Култът към тези божества е бил мистерия, т.е. предназначен само за една малка група хора. Това е допринесло за възникването на неприязън. Тези, които не са били допуснати до мистериите са се отнасяли с недоверие към изповядващите култа към древните богове-ковачи.

Всъщност причината за съществуване на мистериите е ясна. Кабирите са били носители на важни знания, които е трябвало да бъдат пазени. Поради тази причина до мистериите са допускани само малка група хора притежаващи определени качества. Орфей е бил без съмнение даровита личност. Друг посветен в култа към Кабирите е Филип Македонски – бащата на Александър Велики. Преди него в древните тайни е посветен и самия Херодот. Само хора с добродетели и силна воля са били въвеждани в култа към древните богове.

По начало Кабирите са били най-обикновени простосмъртни. Със сигурност са се занимавали с ковачество както показва и името им. Благодарение на своите знания и умения Кабирите успяват да извоюват уважението и дори страхопочитанието на своите съплеменници. Все пак ковачът не е само носител на важни знания, но и човек притежаващ значителна физическа сила. Всекидневната употреба на чука способства за изграждане на здрава мускулатура.


http://www.magialuna.net/heph.jpg

Тези фактори са помогнали на древните ковачи да станат и първите благородници, първите царе. Най-ранните символи на царска власт са скептрите. Тези от Варненския некропол са с формата на чук и на бойна брадва. Това показва достатъчно красноречиво, че първите царе по земите ни, а и в цял свят са ковачите – тези, които са разгадали тайната на топенето на медта и златото и тяхната по-нататъшна обработка.


 http://www.omda.bg/public/images_more/varna_necropolis_applique_object_gold.jpg


http://www.inestravel.bg/resize_image_max/800/600/0BG/GoldenTreasures/Varna2.jpg


Обществото на дедите ни е било здраво защото е било управлявано от хора притежаващи с необикновена физическа сила, а и важни знания. Хиляди години наред предците ни живеят на Балканите в невиждани и непознати на друго място хармония и благоденствие. С течение на времето част от дедите ни мигрират в различни посоки и се смесват с други народи. Важните знания биват предадени на други хора наготово...

Без миграциите на нашите предци, без знанията, които те дават нямаше да има нито Рим, нито Атина, а историята на Европа щеше да е доста по-различна. Най-вероятно още през Античността останалите народи на Европа щяха да са покорени и асимилирани от пришълци дошли от Ориента.

Като че ли нашата съдба е да пазим континента носещ тракийското име Европа. В най-дълбока древност дадохме знания на дедите на латини, германи, келти. С помощта на траките Александър Велики смаза Персийската Империя. По-късно дедите ни под водачеството на княз Тервел спряха страшното арабско нахлуване през Босфора. 

Благодарение на това, че през XIV век забавихме турците на Балканите, останалите европейци получиха време да се подготвят и пред стените на Виена да отблъснат нападението на фанатизираните ориеналци. Прочее, при битката край Виена, заедно с австрийци, поляци и др. са се сражавали и българи показващи невероятно мъжество.

Време е Европа и света да научат за тези неща. Време е да се разбере, че благодарение на реки от българска кръв европейците живяха свободни и изградиха големи държави.
Време е да ни бъде оказана благодарност, а и признателност за деянията на дедите ниНие трябва да настояваме за това, трябва да разпространяваме неуморно истината за миналото си и да живеем с гордо вдигната глава, знаейки, че сме потомци на велики хора.55 коментара:

 1. Sparo, ti kakto taka gi narejdash da ne si masonin bre? Ili shte kajesh: az sam kovaq, a te sa zidari, ha,ha,ha!

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен26 юни 2014 г., 0:25

  Neshto si se obarkal be pich na arabski velik e akbar ne kabir, kakvi gi pleshtish edni takiva bezmislici na enta stepen.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че съм се объркал - Kabir is an Arabic name which translates literally to big, although it suggests greatness, someone who is very wise, someone who will do great/ big things, someone with a great aura, etc. Kabir also has strong links with someone who is mystical and other worldly.

   http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kabir


   kabeer (كبير)word- Big or large.

   http://www.islamic-dictionary.com/index.php?word=kabeer

   Изтриване
  2. Всъщност, пич, أكبر (акбар) е превъзходна степен от كبير (кабиир), което означава голям, велик. Аман от разбирачи.

   Изтриване
  3. Добре, че има Wikipedia :) The form akbar is the elative of the adjective kabīr, meaning "great", from the Semitic root k-b-r. As used in the Takbīr it is usually translated as "greatest", but some authors prefer "greater".

   https://en.wikipedia.org/wiki/Takbir

   Изтриване
 3. Анонимен26 юни 2014 г., 0:37

  Павле, ти да не мислиш, че истината ти е наемателка? Ако кабир е тракийска заемка в арабския защо кова, коб и др. да не са някакви заемки в българския? Стига с това еднолинейно мислене бе моченце, огледай се около себе си, на тоя свят има и други неща освен автохтонстото.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, посочи от кой език са дошли в българския думите кова, кобъ...Аз лично ги смятам за български, ако ти разполагаш с други сведения моля те представи ги!

   Изтриване
  2. Бе моченце анонимно, огледай се около себе си, на тоя свят има и други неща освен твойто еднолинейно мислене.Стига вече с някакви заемки от истината ,да нети е наемателка ? Ти да не мислиш НАТРАПЧИВО за АВРОХОНСТВОТО НА "СОБСТВЕНИТЕ" РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ ЗАЙО защото иглеждат на финансирани

   Изтриване
 4. Анонимен26 юни 2014 г., 0:40

  Значи така, тук критични коментари не се допускат? Много си нагъл бе спаро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че се допускат критични коментари. Просто не винаги мога да ги одобря веднага. Сложил съм модерация понеже има индивиди, които биха избълвали сума ти простотии, ако коментарите не се одобряваха преди да бъдат показани.

   Изтриване
 5. Анонимен26 юни 2014 г., 6:38

  Kak sa ne umori be shemet, na nas v America ni omruznaha glupostite ti, ha zemi ta se pospri malko da otduhnem kato hora, koremite ni zabiliaha ot smiah kato te chtem.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как така хем ти е омръзнало да четеш работите ми, хем те заболява корема от смях четейки :)

   Изтриване
  2. Вас в Америка (въпреки че се съмнявам че пишете от Америка) би трябвало да ви омръзва от американските тъпотии, на които ставате свидетели там. Българите, които учат в Америка в престижни университети, са сред най-уважаваните и най-добрите студенти, давани за пример на състудентите си от преподавателите им, отчитайки пред всички високата степен на средно и висше образование, получавани в България, в сравнение с много много други страни, включително Америка и европейски страни.

   Изтриване
  3. Ще Ви цитирам г-н Серафимов: "O, sancta simplitas.."
   Как може да четете неща, които не Ви харесват, да ги коментирате, а после сигурно и чакате отговор на коментара си, а дори не ви се плаща за това (може и да ви се плаща), иначе бихте изглеждали жалко - чак в Америка, а си губите времето с такива неща, които ви се струват нелепи - в някаква форма на "злобна" носталгия ли сте изпаднали?
   Г-н Серафимов има право да използва същите похвати, каквито и тези, които всячески пречат и не искат да се знае за нашата история каквото и да било, освен бълвочите в учебниците и насажданата ни с години доктрина за славяните....и други тъпизми, за които не ми се пише. Дори и да изопачава, дори да ги стъкмява, това не го ли правят хилядолетия нашите погубители, защо не и нашите будители и ТО БЕЗПЛАТНО!
   Плюйте го, защото иска да сте горди, плюйте го, защото иска да имате бъдеще като българи. Дори не ми трябва да съм историк, нужно е само да съм българка, за да му благодаря, че го прави.

   Изтриване
  4. Бихте ли се опитали да се изразите по-ясно. Трудно ми е да схвана посланието Ви...

   Изтриване
  5. Анонимен27 юни 2014 г., 2:24

   Ама чакай сега бе брато, какви са тия страшни приказки за българите в Америка, ние боклук ли сме? Кво, само похвали ли да се пускат на спарко? Който не може да се справи с малко критика, по-добре да не се захваща с писане, с клакиори кариера не се прави, ами със знания и умения да мачкаш потивника по всички фронтове.
   Greatings :)

   Изтриване
  6. Противникът, или по-точно опонентът не трябва да се мачка, а да се обори с аргументи. Такива обаче могат да представят само подготвени хора.

   Изтриване
  7. Анонимният "американец" изписа една дума на английски и я сбърка.
   Greetings to u lobotomite..

   Изтриване
 6. Анонимен26 юни 2014 г., 8:37

  Скоро четох за "Колобрите", някакви предполагаеми български шамани. Съществували ли са подобни личности? И една малка забележка, когато човек посъбере факти, той формира хипотеза! Вие излагате факти, колкото за хипотеза, г-н Серафимов. Не отричам,че е възможно всичко това да е вярно, но някак са прекалено малко , за да правим генерални изводи. Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Четейки блога на Спароток, аз лично не мисля че фактите са малко. Но независимо от брайката им, самото им наличие би трябвало да светне една лампичка в главите на българските учени и те да започнат сериозни и безпристрастни проучвания. Това, странно, но не се случва. Пътуват се десетки хиляди километри в снимане на документални поредици, от които нищо не се разбира, а никой няма пари да отскочи на две крачки тук, на Балканския полуостров, за да обясни - потвърди или отрече - изложените от г-н Серафимов факти? Или не пари липсват, а желание?

   Изтриване
  2. Точно желанието е проблема г-н Загоров. Нито европейците, нито американци, или пък азиатските народи знаят историята на траките. Ако нашето минало бе популяризирано можехме да печелим милиарди от културен туризъм.

   Да обаче, ако хазната е пълна няма да има нужда от поробващи заеми, а това е зле за лихварите. Зле е и за тези, които искат да опразнят земята ни от българи и да я купят на безценица.

   Ясно се вижда на кого служат "нашите" политици.

   Изтриване
  3. Факти има достатъчно. И те са отдавна известни
   Относно "боколобрите" "колобрите" и т.н. има един отдавна скриван факт:
   Теофилакт Симоката описва скит, които е бил "боколобър", което означавало според Симоката божи служител, като думата е двусъставна - Бог + лобър (служба на латински)
   Защо произхода на тази дума се търси в Азия и се замесват разни шамани е лесно обяснимо - ако скитите наричат Бог с думата "Бог", кои са скитите тогава?
   Няма азиатщина, няма шамани
   Богуслужител = боколобър
   Отдавна известна истина, скривана както много други

   Изтриване
 7. Господа анонимни нима не разбрахте че усилията Ви удрят на камък и че не се гаси туй що не гасне!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мнозина са опитали да угасят огъня в сърцата на българите, но никой не е успял...

   Изтриване
  2. По повод снимките на най-старото злато в Европа от Варненския некропол, има едно издание по темата, което е много ценно. Книгата е издадена в Западна Германия, на немски, през далечната 1986 година със заглавие
   "Der erste Gold der Menschheit" и подзаглавие "Die aеlteste Zivisation in Europa"
   Verlag: Karl Schillinger, Freiburg i.Br.
   Schirmherrschaft der Ausstellung
   Dr.Lothar Spaeth (Ministerpraesident des Landes Baden Wuerttemberg)
   Georgi Yordanov (Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates und Vorsitzender des Komitees fuer Kultur der Volksrepublik Bulgarien)

   Изтриване
  3. Моля за извинение - "Die aеlteste Zivilisation in Europa"

   Изтриване
  4. Де да можеха нашите учени да популяризират историята ни както подобава...

   Изтриване
 8. За ковачите.
  Според турските данъчни регистри данъкът на Самоков е бил под формата на кораби за империята. Същите са били с кован железен кил и са пренасяни до морето в разглобен вид от волски кервани. В крайбрежието на сегашния град Дебелт са сглобявани.
  Поздравление за вдъхновението с което работиш "на ползу роду".

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 9. Спри да пускаш коментари на шльокавица. Някой беше писал, че писането на български език с латински букви е като писано с лайна по стената, чете се но не е приятно.
  И да, предците ни са били приемани като богове. Дошлите по нашите земи данайци първоначално са изпитали културен шок хе-хе.
  Но както си писал по-нагоре, липсва желание. А доказателства необорими има много и на всички нива. Не само глаголицата показва прилика с линеарните писмености. Във българската музика има дорийски лад, в гръцката няма. Задачка закачка за неспециалисти: Кой е наследник на дорийците(пеласги) ние или гърците?
  Привет.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези важни подробности за музиката, които споделяте, са много интересни... А и по много други неща си личи кой от двата народа е приемник и продължител на уменията и познанията в занаятите, културата, изкуството, науката на славните траки... Но е логично да се оспорва "наследствеността", след като част от траките/българите са влизали в състава на Източната Римска Империя, а впоследствие - българи в състава на Гърция след освобождението от турско робство през 1822 до ден днешен... Затова на националните си празници гърците представят тракийски носии и играят български хора, свирят на гайда, представяйки всичко за... гръцко... Но всичко това е само на любителски начала... Добре, че в България има професионални фолклорни състави, които показват на цял свят коя е родината на българския/тракийския фолклор. Повече такива инициативи са необходими, за да се формира общественото мнение.

   Изтриване
  2. Съгласен съм че трябват повече инициативи. Сега всичко се обрича на забвение. Живея в Пловдив в Кичук Париж, съвсем близо до сградата на ансамбъл "Тракия", която е в период на полуразпад. Всеки път като минавам от там ми се плаче.

   Бриг.

   Изтриване
  3. Не просто инициативи са нужни, а прелом в мисленето. Не се решаваме да вземем юздите в свои ръце защото се страхуваме, че няма да се справим. Този страх е ненужен, само като види човек какви жалки индивиди са влезли в политиката, трябва да му стане ясно, че със сигурност ще се справим, ако сме заедно и силно мотивирани.

   Изтриване
 10. Добре де, нека Кабири да се тълкува на български, какво от това, да не би да се запълни държавния бюд жет, да намалее безработицата, или българите от чужбина да се приберат? Фантазии, приказки и сладки мечти продаваш ти спаро, храниш народа c химери, но с тях не се живее, лозето иска мотика не молитва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине как да се се хване човек за мотиката като му е черно пред очите като живее в мрак,мрак които виси над народа ни около 70 години и резултатите са налице празна хазна,безработица и емиграция. Спароток се опитва да се пребори с мракобесието и аз мисля че това правилно и затова го подкрепям с двете си ръце.

   Изтриване
  2. Колега кибик анонимка, точно ти ако зърнеш човек с мотика на полето, ше му обясниш, че нема никъв смисъл от работа щот вече няма държава!!
   Професия мрънкач-не е доходно ама ти е сладко да си бучиш и да пречиш. Щото ако не пречиш на комшията утре ше има повече от тебе. Ето ти я болката ква е!
   Павел е запретнал ръкави оре, сее и полива, а дришльо му вика недей така, а копай.
   Най-обичам с едно леке да общувам, дето щом види, че съм свършил нещо веднага идва да ми обясни коооолко съм сгрешил и че не е требало така!!! А кат му задам простичкия въпрос Бе дай акъл как да го направя правилно? Мълчи кат комунист на разпит!

   А на читателите от Америка искам да кажа, че у наше село като пуснаха интернет и ние в чатя викахме, че сме от Дубай.

   Изтриване
 11. Верно е, че лозето иска мотика, а не молитва. Популяризирането на българската история обаче ще напълни хазната защото от културен туризъм се печелят милиарди и то през цялата година, а не само през определен сезон.

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен27 юни 2014 г., 8:36

  До господа защитниците - Това ,че нещо Ви звучи достатъчно или не, не значи ,че е! Тезата е много неиздържана и без да се атакува от всички възможни страни и да се защити достатъчно обосновано, няма да мине. Един автор трябва да е достатъчно "атакува" за да не развива така нареченото "бащинско чувство" към идеите си, т.е. това ,че той е техен автор , го карат да си мисли ,че са идеално верни. Забелязвам ,че тук сте много чувствителни на тема критика, ама без критика няма развитие. Повечето сте се хванали за автора като за новия месия и въобще сте си изключили главите, четете труда като митове и легенди и се радвате по детски. Не ,че и аз не се радвам ,но все пак изпускаме момента, че говорим за исторически труд, който трябва да се защити. Ако искаме да помогнем, трябва да атакуваме всеки пропуск в тезата, за да може обосновано да ги защитим. Слепите последователи на теории и хипотези НЕ помагате в развитието на идеята. Даже според мен вредите повече. Всеки труд се развива с критика, а тук се бяга от нея, реагира се като ощипана госпожица, когато някой не е на мнението на автора. НЕ говоря за тъпанарите, които пишат на шльоковица, нито за ония тъпанар, който без да познава автора , се обръща към него , като към махленски съратник и му вика - спаро! Критикувайте градивно, дискутирайте и подлагайте всичко на проверка и съмнение, иначе правим на автора "меча услуга"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично благославям критиката, но тя трябва да е градивна и културна. Твърде малко са тези, които го могат това.

   Отричането на нещо, охулванего на нещо не е критика. Този, който критикува е длъжен да подаже грешката е да предложи правилния вариант на четете на надпис, тълкуване на събитие и т.н.

   Изтриване
  2. До господа нападателите. Тезата на Спароток е издържана и може да бъде защитена дори при проверка по метода на критичния анализ. Само за сравнение сегашната ни официална история и дори Библията не издържат проверка по този метод.

   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Господине това че ми звучи достатъчно за мен означава че е така!Дали е издържана тезата или не, не е в моите компетенции,не съм учил древногръцки,латински или арабски.Този който е чел изворите в оригинал може да си позволява да критикува тезата на автора и пак няма гаранция че критиката ще е градивна защото има и други източници наши,индийски,китайски и други, които не са взети под внимание от съвременната ни историография.А относно слепите последователи смея да твърдя че историята познава много случаи в които са променяли статуквото.

   Изтриване
 13. Кой ви каза, че не се критикуват статиите? Следя ги отдавна, и критики много съм чела, но впоследствие са били оборвани от фактите, предоставени от автора... Вие защо не критикувате обосновано, ако има нещо, с което не сте съгласен, ако откривате нещо нередно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смислена критика на автохтонната теория не съм чул. Чел съм един нескопосан опит на един гимназиален учител в някакъв форум да обори Ганчо Ценов. Но дори и за труд, публикуван преди близо 100 г не се намират оборващи аргументи, та човека беше писал безсмислици.
   А от времето на Ценов има много нови факти и цели научни дисципилини (като генетиката) които предоставят железни факти, срещу които се поставят най-често анонимни обиди.
   "Българска наука" както казва Ценов

   Изтриване
 14. Много критични коментари нещо. Предлагам да си изложите тезите във ваш собствен блог. Учудвам се как хората не пестят време и енергия да оборват ентусиасти който просто имат свой прочит и проучват данните. Аз пък съм зад всичко написано в този блог. И тук ще дам най - добрия си довод. Да, вярно е че би ми се искало тази теория да е вярна. Но нещо вповече убеден съм че трябва да стане ДЪРЖАВНА политика. Който не разбира защо, най - вероятно живее в някаква друга реалност. Мое мнение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също не мога да разбера някои анонимни критици. Защо наистина не направят свой блог и чрез него да популяризират своята гледна точка...Защо с такъв фанатизъм от сянката на анонимността се опитват да оборят една теория, която е добра за България и нейното население...

   Изтриване
 15. Защото са платени яничари, и са от много страни без да изброявам, ама ги е страх да излязат наяве. Аз съм ги виждал лично по исторически конференции в чужбина, като разберат обаче, че има и българи ентусиазма им спира веднага и се държат нормално. МНОГО ГИ Е СТРАХ ОТ БЪЛГАРИТЕ!!!

  ОтговорИзтриване
 16. Това което прави Г-н Павел Серафимов е това което ни трябва.Животът е като една стълба.Четейки повече и знаейки повече се изкачваме стъпало по стъпало и виждаме все по назад-кои сме,какво се случва сега и можем да виждаме какво ни предстои утре.

  ОтговорИзтриване
 17. Според мен всичките злобни коментари ги пише един човек, но просто пише един път на латиница, а друг път на кирилица, че да изглежда все едно са няколко човека...Като ги прочетеш по стила се разбира, че един човек ги е писал.

  Александър Петков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Петков, имате право, повечето от злобните коментари са писани от един и същ човек. Той се изживява под различни имена в различни блогове и форуми, като целта му е да мърси името на българите.

   Изтриване
 18. ирена чнчева1 февруари 2016 г., 20:48

  Здравей Павле ! Чудесна статия, много интригуваща тематика ! Сега, от теб научавам за нашите тракийски влияния върху арабската етническа общност - благодарности за ценната информация в детайли ! Бих споделила, че в редица култури ковачите са били винаги една общност издигната в почит, изпълнена с привилегии, защото притежава значима сила, високо положение и влияние в йерархията на обществото като цяло. По всяка вероятност тяхното могъщество се изразява в притежанието на знания, сложни и чужди за останалите; познание, което сякаш е в допир с боговете - огъня, светлината, прозрението !!! Поздрави и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
 19. ЗлоКобен .... зла орисия...

  ОтговорИзтриване