6.09.2014 г.

ТРАКИТЕ В АРМИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ


Преди около 2320 години се случва нещо удивително. Един син на малката до това време Македoния решава да покори познатия свят. За осъществяване на своята цел Александър Велики събира опитни и калени  бойци. Най-добрите разбира се са нашите предци. В редиците на амбициозният владетел влизат смелите одриси, пеони, агриани и др.


http://www.svobodata.com/images/others/image/alexandar.jpg

Според Кристофър Уебър общият брой траки във войската на Александър е около 13500 – едно доста внушително число, като се има предвид, че цялата армия в началото е 32 000 души. Спокойно може да се каже, че без приноса на синовете на Арес войните с могъщите армии на перси и индийци биха завършили с неуспех...

За жалост както преводачи, така и учени омаловажават ролята на предците ни в завоеванията на славния пълководец. Поради тази причина е наложително старите летописи да се разгледат отново. Истината е скрита в работите на Луций Ариан, Дион Касий, Плутарх и Квинт Курций Руф. Внимателното разлеждане на техните хроники ще допринесе за придобиването на ясна представа за приноса на нашите деди в завоеванията на македонския владетел. 

Още преди кампанията си в Азия, Александър Велики търси подкрепата на някои тракийски племена като агрианите. Приятелските отношения между двете групи стари балканци започват по времето на цар Филип II- Arr. 1.5.2. Поради оказаната помощ от страна на агрианският владетел Лангар, Александър Велики обещава да му даде за съпруга сестра си Куна. Този план бива осуетен поради преждевременната смърт на Лангар причинена от някакво заболяване- Arr. 1.5.2-5. 

С идването си в Азия Александър знае, че го чакат много изпитания. Още преди да е започнал конфликта, македонския пълководец е изковал стратегия, която ще му помогне да победи. В битката при река Граник агрианите са в дясното крило, а останалите траки биват разположени на лявото крило. Заедно с пеоните, а и част от конницата си Александър прекосява река Граник и атакува персите. Естествено първите достигнали до армията на Дарий търпят и най-големите загуби, но битката е спечелена въпреки численото превъзходство на азиатците- Arr. 1.14-16. 

http://assets.chitanka.info/content/img/6b/27637/aleksandyr_makedonski_karta_2.png

Първата победа е факт, но Александър знае, че без редовно снабдяване на войската му с продоволствия, кампанията ще завърши безславно и печално. Не е никак лесно да се изхранят над 30 000 човека. Осъзнавайки стратегическата важност на малоазийския град Милет, македонският пълноковец се отправя към него придружаван от агрианите, тракийската конница и други подразделения. Персите също не спят, те изпращат свои кораби, но тяхното акостиране е предотвратено от 4000 траки, които са достигнали остров до град Милет по-рано- Arr. 1.18-5.  С тяхна помощ селището е превзето бързо и с това е осигурен не само тила на Александровата армия, но и едно важно пристанище, без което похода в Азия би бил немислим. Благодарение на дедите ни, македонския пълководец успява за стабилизира и заздрави своята позиция.

Не след дълго идва битката при Гавгамела. Този път персите са решени твърдо да удържат победа. За тях това не е просто сблъсък на две армии, а въпрос на живот и смърт. Цар Дарий подготвя елитни части, чиято вярност е пословична. Със светкавичен удар на кавалерията персийския владетел се надява да разгроми напълно противника си. Персийските сили са по-многобройни, те напредват като бърза морска вълна способна да помете всичко по пътя си, но не могат да се сравняват с по-твърдите по характер балканци. Ето как Кристофър Уебър описва действията на дедите ни в този жескок сблъсък- Дивата и необуздана тракийска конница и пехота помогнаха да бъде спряна атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница... - “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11.

Трудно е да си представи човек как дедите ни са отблъснали армия, която ги е превъзхождала сериозно по брой, а и се е сражавала на свой, познат терен. Синовете на Арес обаче не са обикновени хора. Ариан ги нарича един от най-мъжествените народи. Със сигурност траките са били физически по-силни от персите, със сигурност и бойната им тактика е била по-съвършена. Ако не бе така те не биха могли да удържат победа над азиатската армия...

Битката при Гавгамела не привършва с неуспешното нападение на персийсикте конници. Цар Дарий е опитен стратег, той вкарва едно страшно оръжие – сто масивни колесници по чиито оси са прикрепени остри коси, способни да разполовят човешко тяло. Персийският владетел храни надежда, че необикновеният начин на атака ще смути враговете му и ще допринесе за техния край.


http://1.bp.blogspot.com/_zMxS5C1DumY/SnRwIBGCttI/AAAAAAAAAJU/7plLsqRtrXM/s1600-h/Achaemenid+Scythed+Chariot.jpg

Безспорно психологическият ефект от грохота на колелата и свистенето на железните коси е бил силен. Подредени в близост една до друга колесниците наближават със зашеметяваща скорост македоската фаланга и тракийските й съюзници. Един пробив в редиците би бил равностоен на поражение. Тук траките отново доказват качествата си посрещайки предизвикателството на Дарий с дъжд от копия. После безстрашно се втурват напред, хващат юздите на конете, събарят колесничарите на земята и ги пронизват с копията си - Arr.3.13.5.Дарий е втрещен, той дори не си е помислял, че ще срещне хора, които да не се разбягат от вида на страшното му оръжие. До този момент той вярва, че нито щит, нито копие, или меч може да спре движещите се бясно колела с коси. Персийският владетел не знае, че израсналите край Балкана и Родопите мъже не се страхуват от смъртта, и вместо да бягат, те я гледат дръзко в очите. Атаката, която е трябвало да прати в небитието Александър Велики и армията му е спряна за пореден път от траките.

Следващият сблъсък е при Иса, мястото е недалеч от днешния турски град Искендерун. Разказвайки за приготовленията преди битката, Ариан споделя следното – Траки, пеони, илири и агриани – най-мъжественните и храбри народи на Европа, бяха изправени през най-женствените и изнежени народи на Азия” -Arr. 2.7.5. Отново, с помоща на синовете на Арес, Дарий е разбит...

С краят на персийския цар не идва край на изпитанията на Александър Велики. Персия може да е на колене, но след нея е Индия. Тя разполага с огромни човешки ресурси. Климатът е топъл и влажен – точно противоположното на Балканите. Само най-упоритите и най-калените войници намират сили да останат в армията на Александър.

Дедите ни разбира се са сред тях. За да осигури тила си македонският пълководец оставя 3000 тракийски копиеносци и 500 конника в региона край съвременния индийски град Равалпинди. Някои смятат, че тези траки остават в Индия и по-късно техните потомци се завръщат на Балканите под името българи. Дали е така е трудно да се каже, ясно е само, че предците ни следват Александър Велики на изток чак до река Ганг.

В Индия траките не просто охраняват тила, но спомагат за удържането на още една победа. Край река Хидасп балканците са изправени пред армията на цар Пор. Сблъсъкът на двете сили става по време на дъждовния сезон. Реката е бурна и пълноводна и индийците не очакват тя да бъде премината. Това обаче става въпреки лошото време и за пореден път земята е напоена не само с вода, но и с човешка кръв.

И двамата пълководци осъзнават, че сблъсъкът ще е страшен. Цар Пор се е приготвил добре включвайки тренирани слонове, за да елиминира с тях конницата на противника си. Ето думите на Квинт Курций Руф - “За кратко време не само видът на големите животни, но и външният вид на Пор възпря македонците. Животните, които се движеха между войниците, изглеждаха като кули, а Пор надвишаваше ръста на обикновен човек. Изглежда, че слонът, на който той се намираше, допринасяше ръстът му да се издига над останалите толкова, колкото неговият слон се издигаше над останалите животни. Александър огледа царя и войската на индите и каза: „Най-после виждам опасност, достойна за храбростта ми. Едновременно ще се бия и с диви зверове, и с отлични мъже.”

Първоначално атаката на слоновете предизвиква суматоха сред войската на македонския пълководец. Както хора, така и коне са объркани от страховитите ревове на огромните животни. Положението е спасено от агрианите и останалите траки. Те се втурват стремглаво срещу слоновете сякаш това е нещо най-обикновено. Докато другите треперят, дедите ни засипват слоновете и водачите им с копия и стрели. После безстрашно се врязват в редиците на индийците и започват да секат краката на огромните животни с тежките си мечове, показвайки, че Ариан не е преувеличил наричайки траките най-храбрия и най-мъжествен народ на Европа. Изгубвайки ударната си сила, цар Пор губи и битката...Това е последното голямо сражение, но не и последната битка на смелия син на Филип II.  Агриани, одриси и др. продължават да следват македонския пълководец при покоряването на други територии, като Гедросия (област обхващаща Пакистан и Северен Иран) например. Ариан споменава дедите ни винаги край Александър – Arr. 5.20.3, 5.20.7, 6.22.1.
Не дълго след това Александър Велики е покосен от болест, или отрова и умира. С него умира и идеята му за един обединен свят. Наследниците му започват да воюват един срещу друг, а един от тях – Лизимах дори се опитва да покори Тракия. В Добружда, в земите на гетите той е пленен, но вместо да го изтезават и убият, дедите ни се държат с него като с гост. Дават му дарове и го пускат да си тръгне с обещание, че повече няма да ги напада. Смаян от невероятната сила и благородства на траките, Лизимах удържа думата си.

Голяма част от тези данни не са известни на широката публика. Ролята на дедите ни не само е омаловажена, в доста случаи тя е напълно премълчана. За това няма причина понеже траките съставляват една трета от армията на македонския пълководец. Без смелите агриани, пеони, одриси и т.н. светът никога нямаше да чуе за Александър Велики. Персия със сигурност щеше да продължи своята екcпанзия и би погълнала не само Гърция, но и незначителния по това време Рим. Историята на света би била доста по-различна...

Не са особено известни и важни данни относно произхода на Александър Велики. Той смята себе си за потомък на Ахил Пелеев (по майчина линия). Ахил от своя страна е предводител на мирмидоните, които той води по време на Троянската Война. Същите тези мирмидони са наречени българи от Йоан Малала.
За Олимпия, майката на Александър Плутарх казва, че тя била посветена в орфическите дионсиеви мистерии, а свещенодействията й приличали много на тези на траките от Едония и земите край Хемус (Стара Планина). Олимпия произлиза от епирското племе молоти, а те са трако-пеласги. Името им е сродно на тракийското божествено име Молодас- младият, изпълненият със сили.

За тракийският елемент в Македония пише Страбон – As for the Thracians, the Pieres inhabited Pieria and the region about Olympus; the Paeones, the region on both sides of the Axius River, which on that account is called Amphaxitis; the Edoni and Bisaltae, the rest of the country as far as the Strymon. Of these two peoples the latter are called Bisaltae alone, whereas a part of the Edoni are called Mygdones, a part Edones, and a part Sithones. But of all these tribes the Argeadae, as they are called, established themselves as masters”. Strab.7. fr. 11.


Тракийския етнически елемент в Македония е регистриран и от Херодот - Mysians and Teucrians, before the Trojan war, who passed over into Europe by the Bosphorus and not only subdued all the Thracians, but came down also as far as the Ionian Sea and marched southwards to the river Peneios- Her.7.20.Траки и македонци са де факто хора от един и същ произход. По времето на Александър Велики жителите на Тракия и Македония са се разбирали прекрасно, докато гръцкия език им е бил непонятен. Не само физическата сила на траките и тяхната храброст е накарала Александър да вземе синовете на Арес в армията си, но и факта, че езиците на двата народа са били почти идентични, същото важи и за религията. Много по-лесно е да се сплоти армия от свои хора, отколкото от разнородни и изповядващи друга религия.

Ето каква е историята за взаимоотношенията на Александър Велки с траките. Опитът на Александър да завладее гети и трибали не е нашествие на чужденец, а вътрешна борба, подобна на тази на атиняни и спартанци по време на Пелопонеските Войни.Одрисите също покоряват роднините си крестони, лееи, пеони. Това не означава, че одрисите не са роднини на крестони, лееи, пеони...

Истината е проста, но в миналото са направени много манипулации и фалшификаци с цел някой друг да си присвои заслугите на дедите ни. Този процес продължава и в днешно време. Ако ние не предявим претенции за признаването ни за местен народ, ще бъдем напълно заличени. Народ без корени и етническо самосъзнание не може да оцелее.

Историята ни бе съзнателно объркана от чужденци, които прекрасно познават качествата ни и се боят от тях. Когато българинът е вдъхновен, той е способен на чудеса. Ние не само можем да върнем старата си слава, но и старото величие. За това е нужна осъзнатост и решителност, силата я имаме. Само трябва да си спомним за нея.


Използвана литература:

1.Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
2.Квинт Курций Руф, История на Александър Велики Македонски, превела от латински Н.Бакърджиева, Военно издателство, София 1985;
3.PLUTARCH'S LIVES. A. Stewart, Vol.III, GEORGE BELL & SONS, London, 1892;
4.Chr. Webber, The Thracians, 700BC-AD46 (Men at Arms), Osprey Publ. 2001; 
5.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herfordshire, 1996;
6.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
 
7. Diodorus Siculus, Book XVII  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/17B*.html

8.Chr. Webber, Odryssian Cavalry Arms, Equipment and Tactics.

http://www.iianthropology.org/ChristopherWebber.pdf

9.Herodotus, Histories 

http://www.sacred-texts.com/cla/hh/

10. Strabo, Geography

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0198:book=7:chapter=fragments


84 коментара:

 1. *Трябва да се кажат още няколко неща за тракийските съюзници на Александър Велики. От авторите описали деянията на македонския пълководец, само Ариан е най-обективен и дава най-много данни за приноса на траките. Квинт Курций Руф представя сведения за дедите ни в Индия, а споменава и един много интересен етноним – балагри. Заедно с останалите траки те вземат участие в битките.

  Повечето автори считат балагрите за грешка, това не било име на хора, а на личност. Обърквания могат да станат, съществуват лични имена, които са изведени от народностни. Като пример могат да се посочат Пеон, Тюнос, Дардан, те идват от пеони, тюни, дардани. Странното е обаче, че около 1700 години никой не е знаел, че балагрите са грешка, но явно приликата на този древен етноним с името българи смущава здраво доста хора.

  Мизите наречени още българи са били винаги съседи на старите македонци. Според Н. Грегора от древността в Македония са живели мизи и гърци. Описвайки мизийско преселение от преди Троянската Война, Херодот споделя, че мизите се заселват до река Пеней, а тя не само тече в Южна Македония, но и името й е българско. Защо да не приемем, че балагрите принадлежат на групата на мизите и са взели участие в похода на Александър Велики...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко писано има субективен характер – то зависи от възпитанието и обучението на автора, от обстановката и др. Знаците имат обективен характер – използваните знаци по време на Александър Македонски показват, че Македония е била управлявана от български родове, а участието на гърците е пренебрежително малко:
   http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-Sadarjanie.html
   А войната между Македония и Персия е война между два български владетелски рода:
   3.5.91.Връзки-1: - http://www.za-balgarite.com/3.5.91.Vrazki-1.html

   Изтриване
 2. 18.08 15:40 - Реквием за траките.
  Очевидно е, че траките са алитературен народ. Дори и да са имали писменост, за тях литературата и изящното слово са имали малко значение.
  Защо е било така?
  Откритието на много артефакти от материалната култура на траките по днешните бълг...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нищо не е очевидно, просто Кирил Милчев е изключително слабо подготвен :)

   Изтриване
 3. Иво Иванов. Всичко е точно така, както си го описал, Павка, дори може да се каже, че не всичко е пълно и траките са големите губещи в лицето на историята. Древните македони са сродни с трако пеласгите, но тяхната аристокрация, бавно започва да се елинизира след 8-ми в.пр.Хр. Преди това време НЯМА НИКАКВИ СВЕДЕНИЯ за наличието на гърци в древна Македония. Това го пише дори в гръцките енциклопедии, доказват го и археологическите разкопки. Но за съжаление. Александър Велики става разпространител на гръцката култура в Азия, периода след неговата смърт в земите, които е завладял, се нарича елинистически, самия той се е смятал за грък. Това за голямо съжаление обезличава подвига на целия тракийски корпус под негово командване, и за пореден път вадим картофите с голи ръце от огъня, а други се кичат с лаврите на победители.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, Александър Велики никога не се е считал за грък. Той дори заповядва да бъдат екзекутирани всички гърци, които са се сражавали на страната на Дарий.

   Гърцизацията на завоюваните от Александър територии започва след смъртта му и е дело на тези, които са го отровили.

   Прочее, името елини принадлежи на пеласгите, които са най-древните обитатели на Македония.

   Изтриване
  2. "самия той се е смятал за грък." - тук следва да зададем въпроса ЗАЩО?

   Изтриване
  3. Бихте ли дали цитат на някой стар автор, който твърди, че Алексанрър се е наричал грък ?

   Изтриване
  4. Трябва да попитате Иво Иванов,твърдението е негово.Нещо сте се объркал....

   Прочее,това:Но за съжаление. Александър Велики става разпространител на гръцката култура в Азия, периода след неговата смърт в земите, които е завладял, се нарича елинистически, самия той се е смятал за грък. Това за голямо съжаление обезличава подвига на целия тракийски корпус под негово командване, и за пореден път вадим картофите с голи ръце от огъня, а други се кичат с лаврите на победители.

   .....също трябва да бъде доказано.

   Тъй че,ако има разпространители на" лични мнения",неподкрепени доказателствено - те произлизат от приятеите Ви.Още по - лошото е,че тези мнения имат тенденциозно злонамерен характер и са чиста пропаганда.От опит знам,че с такива люде е безсмислено да се води научен диалог..

   Изтриване
  5. "Елини" не е равно на "гърци". Елини са били наричани всички културни народи в този период на Балканския полуостров.

   Изтриване
 4. Извинете,не знаех,че в дискусията се допускат мнения само на приятелите Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Допускат се всички коментари, с изключение на неприличните. Ще Ви бъда благодарен, ако подкрепите мнението си с аргументи. Всеки има право на лично мнение, но личното мнение не е доказателство.

   Изтриване
  2. Напълно побъркан сте, не заслужавате дори елементарно внимание, много съжалявам!

   Изтриване
  3. Да, но Вие ми оказахте внимание :)

   Критиката е хубаво нещо, но само когато се критикува по същество. Да отричаш нещо, просто защото не ти допада, или не познаваш материята е неразумно.

   Изтриване
  4. Съгласна съм с Павел. Просто не му оказвайте внимание, щом смятате, че не заслужава такова:), а Вие точно обратното...

   Изтриване
 5. Чудесни приказки за деца. Повече усмивки, писателю – фантаст! Нещо си изнервен май?

  ОтговорИзтриване
 6. Бившите европейски велики сили са тези, които са решили да станат наследници на гръцката култура. Така те са могли и да станат съдии, и да казват на другите 'кой е крив и кой е прав'. За това са измислили, че всичко древно без значение на кой е става гръцко. В Италия е имало същия проблем с тяхната древна култура на етруските, братя и сестри на траките, която се приписва на гърците. На тях, обаче, това им бе компенсирано с Римската империя и всичко е ок, поне до неотдавна...
  Преди няколко години присъствах на една историческа конференция в град Манчестер, където един млад учен, англичанин, доказа че Александър Македонски не е грък и естествено присъстващите гърци извадиха като аргоменти освирквания, хули и обиди... Да това е положението, а забравих да добавя, че като разбраха, че имаше и българи... веднага спряха, и не обелиха дума до края!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английският учен заслужава уважение! Не е никак лесно да тръгнеш срещу течението.

   Изтриване
  2. На мен ми стига като аргумент факта, ако е факт де, че сестрата на Александър Македонски се казва Куна. Защото само в моя край, който е в Тракийската равнина има стотици Куни (българки), докато не съм чула някой гъркиня с такова име....сигурно не е модно:) вече.....Има и една дума - не знам от къде се е взела "кунки", която ние си я използваме да назоваваме "ръце" в умалителна форма, дори си имаме и нецензурни изрази, който означават "някой, който не може да прави нищо свястно с ръце", т.е. "несръчен":)))

   Изтриване
  3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС8 септември 2014 г., 15:40

   АЗ НАЛИ НАПИСАХ .ЖУЖАНА.

   ПЪЛНИ ПРОСТОТИИ.

   НЯМА ТАКИВА РАБОТИ..КУНА..:))) ПАВЕЛ..ПИТАИ НЕГО.

   СЕСТРА МУ СЕ КАЗВА ТЕСАЛЛОНИКЕ..БАЩА И ФИЛИП Я КРЪЩАВА ТАКА !

   Изтриване
  4. Куна е интересно име, но още по-интересно е и името на една от съпругите на Филип II - Меда :)

   Изтриване
  5. В интернет се срещат и имената Кина и Кинана, та кое е вярното?
   То и Кина, и Куна ги има при нас, но все пак май са различни като значение.

   Изтриване
  6. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС - ти си много неграмотен. Поне да беше прочел малко.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Macedon#Marriages
   Audata, the daughter of Illyrian King Bardyllis. Mother of Cynane. - Куна или Кина - едно чисто българско име.
   Olympias of Epirus, mother of Alexander the Great and Cleopatra - майката на Александър, се казва Олимпиа - едно пак българско име. Да българско. Най-старото име на Олимп е Олюмпий - от българския глагол - лумпать
   Meda of Odessa, daughter of the king Cothelas, of Thrace. - една от жените му се казва Меда - едно супер медно българско име. Дъщеря на българския цар на Тракия - Котела.(Имаме си още град Котел в негова чест)

   Изтриване
 7. Траки, пеони, илири и агриани – най-мъжественните и храбри народи на Европа, бяха изправени през най-женствените и изнежени народи на Азия”

  Твърде некоректно от твоя страна е опита за омаловажаване на персите. Сега би трябвало да обясниш на твоята публика как женствените и изнежени перси превръщат Тракия в тяхна сатрапия без да срещнат никаква съпротива (някои тракийски племена се предават доброволно) от мъжествените наследници на Арес - могъщите траки. Май целта е да се очернят иранските народи (чиято връзка с прабългарите е твърде вероятна) за сметка на траките.

  ОтговорИзтриване
 8. Твърде некоректно е от твоя страна да правиш опити за манипулация:

  1. Персите никога не завладяват цяла Тракия, а само малка област от нея.

  2. Персийското владичество е кратко и не оставя следи в тракийската култура и топонимия.

  3. Персийското присъствие в Тракия е свързано с зверски жестокости: 114. Having done this and many other things in addition to this, as charms for the river, at the Nine Ways in the land of the Edonians, they proceeded by the bridges, for they had found the Strymon already yoked with bridges; and being informed that this place was called the Nine Ways, they buried alive in it that number of boys and maidens, children of the natives of the place. Now burying alive is a Persian custom;

  http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7110.htm

  Персите са смачкани от много по-малката армия на Александър Велики, в по-късни времена това правят и хуните, които са де факто скити.

  4. Ето и нещо за пороците и по-точно педерастията сред персите : 135. The Persians more than any other men admit foreign usages; for they both wear the Median dress judging it to be more comely than their own, and also for fighting the Egyptian corslet: moreover they adopt all kinds of luxuries when they hear of them, and in particular they have learnt from the Hellenes to have commerce with boys. They marry each one several lawful wives, and they get also a much larger number of concubines.

  http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

  ОтговорИзтриване
 9. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС7 септември 2014 г., 15:32

  ПЪЛНИ ПРОСТОТИИ, ПАВЛЕ.

  ИСКАХ ДА СЪМ ТВОЯИ ПРОЯТЕЛ, ВИДЯХ ТЕ В ПРЕДАВАНЕТО В Ю ТУБАТА..ИМАШ ЗНАНИЕ..НО..
  ЯВНО Е И, ЧЕ ИМАШ ПСИХИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ... И НЕ ЗНАМ. ПАВКА. НЕ ТЕ ВИЖДАМ.

  СМЕХУРИИ И ФЕНТЪЗИ.


  ПАВКА, ..ОО ГОЛЕМИ ТРАКАНЕ...ПОСПРИ СЕ МАЛКО БЪДИ.

  ЗАЩО НЕ ГОСТУВАШ НА БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПО ТВ +....ТОИ Е НАШЕ МОМЧЕ ОТ СОЗОПОЛ, И МИСЛЯ ЧЕ, ЩЕ БЪДЕ ХИПЕР ГР. = СУПЕР ЛАТ. ПРЕДАВАНЕТО С ВАС ДВАМАТА.

  ПАВЛАКОС, ИСКАМ ДА ТЕ ВИДЯ В ЕДНО ПРЕДАВАНЕ С ПРОФЕССОР ДИМИТРОФ = АГЕНТ ТЕЛЕРИГ.

  ПАВЕЛЕ, КАК БЕШЕ ТВОЕТО АГЕНТУРНО ИМЕ, И В КОЙ ОТДЕЛ БЕШЕ.. 1 - ДО 7-И ? В КОЙ ?? ИЛИ В КОИ ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако уредиш публичен дебат между мен и д-р Димитров, ще те почерпя здраво :)

   Изтриване
  2. Щеше ми си Павлос да посочи кое точно е"простотии" и да покаже някакви доказателства.
   А ако можеше и да не пише с главни букви... но гръцката зараза е поразила доста от крехкия му интелект. Поне някое евро пада, гърците плащат и за писане на глупости

   Изтриване
  3. Аз също ще го почерпя !!!

   Изтриване
  4. Хайде да видим сега, дали господин каракачанина ще устои на обещанието за двете почерпки и ще организира дебат с д-р Димитров :)

   Изтриване
  5. Павле, не му се хващай на гръцките обещания. Той иска да ти става приятел нарочно, има си някакви гръцки цели. Давай напред и не се безпокой, то който иска да спори той да те търси. Правдата е на твоя страна, не им давай възможност да те спират!
   'Timeo Danaos et dona ferentes' Virgilio

   Изтриване
  6. Няма да се стигне до дискусия, това го зная със 100% сигурност :)

   Изтриване
 10. Рим е над всички!Не случайно са мачкали абсолютно всички народи и държави.Битка при Пидна през 168 пр.н.е. цар Персей и Котис 4 са усетили какво е мощ, а също така и царя на даките Децебал(105-106 г.).Царя на Одриското царство Ситалк пише че разполагал с 150 хилядна армия с която предприел поход срещу Македония и не е успял да постигне успех.Херодот също така пише че траките били огромен народ, а защо нищо не са постигнали?!

  "Без смелите агриани, пеони, одриси и т.н. светът никога нямаше да чуе за Александър Велики. Персия със сигурност щеше да продължи своята екcпанзия и би погълнала не само Гърция, но и незначителния по това време Рим. Историята на света би била доста по-различна..."
  Незначителния Рим вече е владеел Апенинския полуостров с всичките му племена и народи и въобще огромен "човешки потенциал"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рим не е над всички...с идването на Северите идва и краят на господството на латините. Септимий Север издига статуя на Ханибал, този Ханибал, който поколения римляни проклинат, но по времето на Север са принудени да преглътнат унижението.

   Галия е покорена за около 5 години, Гърция е премазана за месеци, докато с Тракия римляните не могат да се преборят два века. Траките в Източна Дакия, а и тези в Черноморските степи остават непокорени и през 170 година подлагат римските легиони на такова клане, че до Термопилите няма кой да ги спре.

   Изтриване
  2. Казваш, че траките не били постигнали нищо...Какво е тогава Одриската Империя от 5 век преди Христа? Какво е Рим по това време...едно нищо...

   Изтриване
 11. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС7 септември 2014 г., 17:10

  ПАВЕЛЕ, ОДЕВЕ НАПИСАХ КОМЕНТАР--НО БЛОГА ТИ ГО ИЗЯДЕ...ИЗПИСА МИ ЧЕ СТАНАЛА НЕЛЯ.. БЛОГГЕР ЕРРОР.

  ЗНАИЧ НАКРАТКО ЩЕ ПОВТОРЯ :

  ПАВЕЛКА, ИСКАМ ДА ТЕ ВИДЯ В ПРЕДАВАНЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПРОФЕССОР БОЗИДАР ДИМИТРОФ ПО ТВ+...МИСЛ1, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ИНТЕРЕСНО..

  ПРОФЕССОРА Е НАШЕ МОМЧЕ ОТ СОЗПОЛИС, И ЩЕ ТИ СКРИЕ КАПАТА, ПАВЕЛЕ. ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СМЕШЕН .

  ЗНАМ, ЧЕ ИМАШ ЗНАНИЯ, ГЛЕДАХ ТЕ Ю ТУБАТА..ИМАШ ДАННИ...НО БОЖО ЩЕ ТЕ ПОСТАВИ НА МЕСТОТО ТИ.

  ИСКАМ СИЛНО ДА ВИ ВИДЯ ДВАМАТА ТОЧНО ЗА ...ВУЛГАРСКИЯ АВТОХТОНИЗАМ. :)))))

  ПРОФЕСОРА Е СТАР АГЕНТ НА ДС---ОТ 4-И ОТДЕЛ - АГЕНТ ТЕЛЕРИГ..ЛЮБИМИЯ ХАН НА ПРОФЕССОРА.

  СПАРАТОКО, КАК Е БИЛО ТВОЕТО АГЕНТУРНО ИМЕ, И В КОЙ ОТДЕЛ СИ БИЛ ??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С удоволствие бих влязъл в дискусия с д-р Б. Димитров, ще уредиш ли това :)

   Изтриване
  2. Абе ей ! Гръцки циганин от покрайнините на Египет! Да се разкараш от форума и да не мърфолиш тук с глупостите си! Да, Божо е много ваше момче- виж му само антропологията на мутрата! Лика прилика с всички гръцки цигани и данайци!

   Изтриване
 12. Просто на човек драго да му стане от толкова смешно поднесени приказки!

  ОтговорИзтриване
 13. Figurines From Ancient Greek Tomb Called Major Discovery

  http://www.voanews.com/content/figurines-from-ancient-greek-tomb-called-major-discovery/2441726.html

  ОтговорИзтриване
 14. Marble female figurines unearthed in vast Alexander the Great-era Greek tomb

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/11080463/Marble-female-figurines-unearthed-in-vast-Alexander-the-Great-era-Greek-tomb.html

  ОтговорИзтриване
 15. Много хубава статия, поздравления! Мен обаче ме подразни картата, която сте приложили в началото. Гръцки колонии от 6 век BCи старa Гърция от 450год. BC - на картата са отбелязани с два цвята, които са близки ( а може моят комп. да ги показва така). Така както е направена картата не става ясно кое къде се намира. От картата излиза, че всичко с изключение на империята на Александър е гръцко. Освен това картата е от някаква читанка, При това положение, нищо чудно, че нашите деца нищо не знаят. А може би този който е правил картата е имал точно това за цел. И една поправка град Равалпинди се намира в Пакистан.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, но Пакистан е нова държава, до средата на ХХ век територията на Пакистан е известна като Индия.

   Изтриване
 16. Рожденното име на т. н. Александър е Искандар=Искан дар, защото от древните источници се знае, че майка му се е молила на Зевс да я дари с мъжка рожба. Когато се възкачва на царския престол, добавя към името си прадставката Бал=Ал – голям,велик, при което се е получило Алискандар. Маляките са го погърчили на Александар, което име, с много условности, го извеждат от гръцката дума за мъж. В арабските документи и до ден днешен е Ал-Исканда(е)р.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги съм търсел етимология за Александър и по лични причини,...по- логично определение не съм чел!
   Атина и Татина ми звучи също толкова логично. Отговорите са пред нас трябва само да си отворим очите.
   ПАВЕЛЕ, НЕ СПИРАЙ ДА ДРАЗНИШ ТЪПАЦИТЕ С ИСТИНА!!!

   Изтриване
  2. Името Атина е сродно на отьцъ, чиято древна форма е ать-къ. Атина е от същи корен както и Атис, Атила...

   Изтриване
 17. Господин ИМПЕРИАЛИСТ, това е Ваше тълкуване, може би? Турците, които ползват голям дял арабска лексика, както и албанците, наричат Александър, Скендер. Говорният апарат на семитите е така устроен, че те не могат да произнесат дума, започваща с звука "с", без да поставят пред нея звука "и". Пример, вместо Станбул, изговарят Истанбул. Така е и със Скендер, изговарят го Искендер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Любезни ми мнениетаделю, бихте ли ми изяснили като какво точно означава това "Скендер" или беше "Искендер", с което име джагалите наричат великият ни предшественик бАЛ-ИСКАНДАР. Дали и башкирците са с "Говорният апарат на семитите", защото съм чел за един техен Искандар Мулдашев.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Турците не са семити, поне белите са яфети.
   Гърците, а те са семити, имат по-големи и дебели езици и затова физически им е невъзможно да произнесат някои български букви. Като 'Ч' например, иска се отдръпване на езика навътре в усната кухина, и те дърпат, драпат ама не става, няма място.

   Последния Блъгарин.

   Изтриване
 18. http://society.actualno.com/Kraj-Sozopol-izvadiha-naj-starata-moneta-otkrivana-v-Bylgarija-news_49034.html

  ОтговорИзтриване
 19. Поздрав за прекрасните блогове ,които пишеш имформацията може да ти е от полза.The Thracians, a Hidden History - HD 2013

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за линка към филма за траките!

   Изтриване
  2. Изключително приятна изненада от румънците!
   Но там май от отдавна е широко разпространено да се унифцират с даките, а тук...
   А секретарят на Камарата на депутатите на румънския парламент е от българското малцинство. Преди време имаше интервю с него по нова тв или бтв.

   Изтриване
  3. Румънците са наши братя, чието етническо самосъзнание е промито. Техните учени знаят прекрасно, че най-древните дакийски топоними се тълкуват в помощта на българския език. Същото важи и за имената на дакийските царе.

   Изтриване
 20. На няколко места съм чел ,че Олимпия е тракийка ( гъркините са били много грозни ....и още са такива) а и друго доказателство за това е ,че е била просветена във Орфеизма ! А истинският баща на Александър е египетски зрец ! Доказателства за това са мирните му посещения по тракийските светилища , посещава храма на баща си във горен Египет където го просвещават във култа към Амон - монетите му започват да се секат със рога ,символ на прасвещаване към Амон ...и никога не се е смятал за грък.... Ако имаше нещо дори малко гръцко във кръвта му ,нигога нямаше да постигне такива успехи ! Поздрави от Троян !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че Олимпия е била посветена в дионисиевите мистерии е засвидетелствано в старите извори, но нямам данни истинския баща на Александър да е египтянин.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Псевдо Калистен във неговата книга " Живота на Александър Македонски " описва как върховният египетски зрец ,като вижда ,че звездата на египетската мощ загасва а нова звезда се ражда и вещае мощ и господство ,без да се чуди много хваща пътя за тракия ...там става близък със Олимпия ... Филип често отсъствал заради военните действия ...книжката е интересна и я препоръчвам на всички ! Естествено всичко може да е пълна измислица но има и други сведения за това ,че Александър е посещавал най далечният храм във египет за да види баща !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За тази работа ли става дума? http://rbedrosian.com/Tales/Tales_Alexander_Wolohojian_trans.pdf

   Изтриване
 22. Павел Серафимов поздравления за поредната професионална публикация ! Преставена по начин , и виждане което само ти можеш да притежаваш ! Със хора като теб , Тракиѝската култура няма да бъде забравена никога ! Виждам доста противници на България да "лаят" срещу нея коментираѝки, твоите виждания и писания , вместо да подкрепят родната слава ! Траките от Севера те поздравяват !
  We salute you good-man !!!

  ОтговорИзтриване
 23. Преди изтичането от тракииските полета на Сарматко море ,то е миело бреговете на река ЕЛИ дере на село Дорково,над Цепинската долина по пътя за селищата Костандово и Велинград,Долната на пълноводната река,която постепено след топенето не ледовете образували сегашните фиорд на север, е залята от пълноводните реки като Дунав ,Волга,Днепър,Днестър,носещи буйни и пълноводни потоци, вливащи се в долината на сегашното Черно море .Тези реки три пъти са заливали долината предизвиквайки грандиозни потопи пробили сегашните Босфора и Дарданелите.От където се е напълнила с вода долината на сегашното Средиземно море.Река Нил се е гърчила в китната градина наречена Сакар(захар) -Рай (божи благодат) и се е вливала сегашното подобие на устие на брега на Средиземно море на Алжирското крайбрежие.Постепено Средиземно море и Атлантика са измили бреговете на Гиралтар до сегашните 14км. Та населението което сега наричаме Траки ,което е дадено от Егюптите Данайци обединили се с гоното за кражба циганско племе Греки от Персите, като уж обиждайки ги като билкари ,буренари сушещи корени и цветя за да лекуват болни и стари хора.Тези хора са владеели земите по цялата долина на сегашните Черно и Средиземно море та чак до Северно море и сегашната Англия и то отпреди 35000 години Като следите на тази уж изчезнала цивилилизация се намират по долините на тези две морета.Техните жреци са се наричали Болги,болки,балки-бяло облечени хора с маска на вълк на главите си,втората им каста е на Словените -можещите да четат и пишат,Третата каста е на войните -гордоста на племената ,на нацията им и четвъртата каста е на земеделците и животновъди -отглеждащи храна и коне за войската на войните иза населението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная къде сте прочели това, на мен тази информация не ми е известна.

   Изтриване
 24. защо Анонимен? Напиши си името, покажи си лицето. Започни първо с това, а после може да спориш с чест и достойнство. Не съм компетентна като вас, но това ми прави впечатление веднага..... правиш нападки от типа" агент, агентурство".. а ти си се скатал нещо.....:)

  ОтговорИзтриване
 25. защо Анонимен? напишете си името, покажете си лицето, започнете първо с това пък след това може да спорите с чест и достойство... и да правите нападки към останалите от типа "агент" :) май Анонимен се е скатал нещо :) аз не съм компетентна като Вас, но това ми прави впечатление веднага :)

  ОтговорИзтриване
 26. Благодаря ти Павел за светлината която даваш ! Бог е стеб.....IYI

  ОтговорИзтриване
 27. ирена янчева5 декември 2015 г., 16:22

  Здравей Павле, поздравления за добрия материал ! Впечатлена съм от факта, че траките съставляват една трета от армията на Александър Велики - един внушителен брой от силна конница, копиеносци и други пехотинци. Благодаря за имената на всички тракийски племена, които споделяш като участници в походите - информация неизвестна до сега; и най - вече за историческите хроники на луций ариан, Плутарх, Дион Касий, Квинт Курций Руф. Победата над персийският цар Дарий звучи направо празително - тракойската конница е била наистина велика ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, дедите ни са били велики хора, без тях Александър Велики в никакъв случай нямаше да успее, а историята на Европа щеше да изглежда доста по-различно.

   Изтриване
 28. Браво Павле! Дерзай българино! Мачкай тъпите промити гръцки и други мозъци! А на диспут с крадливия Божо от Созопол внимавай много, че е дърта гръцка шаврантия и той!

  ОтговорИзтриване
 29. Здравей Павел.благодаря за полезната информация. В чужд форум прочетох, че Македония била част от Гърция, в нея се говорело на гръцки език, както и в армията на Александър и че монетите, които се секли по времето на Александър Македонски също са на гръцки език. Има ли истина в това и до колко? И изобщо... не мога да си обясня логически как така гърците са успели да наложат своя език и да оставят толкова много написано. Макар че евреите (какъвто се твърди, че е произхода на гърците) са известни крадци на история и богове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците са виртуози на инфилтрацията и асимилацията. Верно е, че дори и в древността в Македония е говорен гръцки, но се касае за едно незначително малцинство. Народът си е говорил своя македонски език, който не се е различавал много от тракийския.

   Изтриване
  2. Михаиле, едва ли някога ще има диспут между мен и Б.Димитров. А за това, че той е цар на полемиката не се и съмнявям.

   Изтриване
 30. Всичко писано има субективен характер – то зависи от възпитанието и обучението на автора, от обстановката и др. Знаците имат обективен характер – използваните знаци по време на Александър Македонски показват, че Македония е била управлявана от български родове, а участието на гърците е пренебрежително малко:
  http://www.za-balgarite.com/3.5.2.Makedonia-Sadarjanie.html
  А войната между Македония и Персия е война между два български владетелски рода:
  3.5.91.Връзки-1: - http://www.za-balgarite.com/3.5.91.Vrazki-1.html

  ОтговорИзтриване
 31. Обобщавайки прочетеното, всички народи на балканския полуостров и още... са имали сходен език да речем както сега наречените славянски народи. Нещо повече, аз си правя извод, че " завоюваните земи" от Ал. Македонски и множеството "царства" не би трябвало да са вражески настроени. Защото такава огромна територия няма как да подчиниш, още по малко да задържиш в подчинение със 30000 смели войни повече от 10години. Приемаме че по целия път на армията е имало братски настроени народи, но въпреки толкова много братско население въпреки дяволското майсторство на гърци и др. да променят миналото, как сега а и през вековете сме толкова разединени вражески настроени, забравили и сами изтрили спомена. Дали сме много глупави? Като сме имали и множество римски императори как не се е запазило нещо от тях за народа от който произлизат? Дори и от нашето славно минало от времето на св. Климент, на цар Симеон или от второто българско царство, как не са си направили труда да " залеят " културното пространство със примерно: "тези, тези и тези народи са наши братски, че Александър македонски е завоювал земите със хора от нашия народ и още мн. др?

  ОтговорИзтриване
 32. Вярно, има много извори но в тях се намират само капчици...

  ОтговорИзтриване
 33. Браво Павка! Продължавай така по тази антибългарска сган, която е прогречка или прославянска. От дълбоката древност когато е нямало закони за авторско право, елините са окрали всички достояния в тази епоха и заслугата им е че са ги разпространили за да ги знаем и днес. Но са ги представяли като свое дело, а не като кражба. Пример и Питагоровата теорема който Питагор след 25 г.дейност в Египет донася от там. Тези егюпци-данайци крадат всичко по света и представят за свое и до днес. Всичко за траките представят за свое дело. На съвременните пазари в днешна Гърция като надписи на фланелки виждате с изумление как великия тракиец Спартак вече е Спартакос - а той никога не е бил грък. Същото е с Орфеос - който никога не е бил грък. Същото е и с Ахил - Ахилеос. Така и Александър Велики е присвоен за грък. Всичко в онази епоха го гърцезират и представят за гръцко. Всичко от траките целенасочено са унищожавали и представяли за гречко. Камък от камък не останал от траките и после твъддението че били безписмен народ. Запитвали ли сте се, ако древните гърци /елини/ са били толкова велики оратори, философи, математици или военни, защо след тях повече от две хиляди години няма известен поне един грък с изключение на Микос Теодоракис- измислил гръцкия фолк. Няма защото вече има авторски права и няма как да крадат. Както в автобиографиите на Аристотел- стария учител на Александър Велики, така и в автобиографията на Курций Руф никаде не пише че Александър Велики е бил грък или македонец или марсеанец. Нито че се е гърчеел. И двете автобиографии обаче липсват 2,3 и 12,13 страница-навярно където е описано от какъв произход е бил. Ясно е кой е успял да ги скъса. Но са останали отделни ключови фрази за Александър Велики. Стария грък Аристотел описва как Александър се явил на една Олимпияда, а в тази епоха можели да се яват само етнически елини. Александър се явил и те го спрели с думите "Ти по произход не си грък и нямаш право да се явиш на Олимпиадата". Александър отговорил- "Аз по произход не съм грък, но по душа съм грък" и така го допуснали. В тази епоха да се наречеш елин значело да твърдиш че си образован и грамотен. Във връзка с тази статия виждам как гърчеещи се елементи бълват обиди и квалификации по тебе Павка. Което значи че си на правилен път. Самия Паисий Хилендарски освен че заклеймява българите които се срамът и са се погърчили е влизал във физически двубой в манастира Зограф с гречки монаси които изгаряли старобългарска книжнина. Факт е че Александър Велики не е грък. Но според мен не е и македонец, тъй като в тази епоха няма такъв народ или племе. Името "Македония" възниква близо 400 и повече години след смъртта на Ал.Велики, като име на завоювана АДМИНИСТРАТИВНА област, която във времето е била на различни места на Балканите. Най-интересното е, че има момент когато днешната територия на Македония е ТЕМА БЪЛГАРИЯ, а тема Македония е около Одрин. Преди и по времето на Александър Велики има само три основни етноса на Балканите- траки, илири и елини. Най-вероятно е с произход от древните ПЕЛАСГИ- тракийско племе живяло на границата с елините и голяма част от тях асимилирана от дошлите дядовци на елините- данайци, ахейци и дорийци- които са истинските пришълци на Балканите, а не българите. Българите са част от наследниците на траките. По тракийска линия сме братя с много от балканските народи. Жалко е че тракийското племе гети, наименувани по-късно готи и наричани в по-късен етап СКЛАВИНИИ основни български историци приемат за германи и славяни, но не и за траки. На проф.Златарски "склавинии" звучало че били славяни, без да се сети че на латински "склави" значи "роби". Българската история се нуждае от нов прочит и анализ. Вярвам че на бял свят ще излязат и скривани от т.нар. славянски народи и най вече от Русия летописи, включително и наши старобългарски. Но отделно трябва изследователи да работят в Турция, Иран, Афганистан, арабските страни, кавказките народи и особено в библиотеките на Багдат, Александрия, дори в далечен Китай и Корея.

  ОтговорИзтриване
 34. Браво Павка!Невероятна статия!Напълно съм съгласен с теб!!!Поздрави Приятелю!����♥️����
  Винаги от дете съм казвал,че няма Румънска нация.Те са наши братя,Българи!

  ОтговорИзтриване
 35. Не претендирам да съм познавач на историята.Но някои неща ме карат наистина да си мисля че ние произлиза ме от траките. Последните генетични изследвания го показват ясно и научни че генът ни основно е като на жителите на Балканският полуостров. И е разпределен точно във зони където има или е имало българско присъствие. Другата точка също много важна е че войската на Александър Македонски е създадена в голяма част от тракийски племена които водят военните действия в територия от която се търси че произхождат пра българите.Тези тракийски войни в даден период от време се завръщат и както е описано войните са се жени ли За жени от тези територии. За жалост голяма част от писмените документи са унищожени от държавите които имат интерес да не се знае.Но винаги истината излиза на яве.


  ОтговорИзтриване