13.09.2014 г.

БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ СТОЛИЦИ


Херодот, Тукидид, Страбон, Плиний, Ливий и др. са описали доста тракийски градове. Благодарение на работите на старите автори ние знаем за Визия, Гордион,  Ямворина и Била Зора. Това са столиците на племената асти, фриги, меди и пеони. На нашите траколози, историци и езиковеди би трябвало да е известно, че названията на тези важни селища са лесно обясними на български език, но поради една, или друга причина по този въпрос се мълчи упорито. Може би защото, ако връзката с езика ни бъде показана веднага ще стане ясно, че митът за късното идване на дедите ни ще рухне като пясъчна кула...

Невъзможно е да си нашественик в дадени земи и същевременно топонимите в тях да са обясними на твой език. В този случай има само едно логично обяснение – ние българите сме местен народ част, от който е била принудена от чужденци да се пресели на север от Дунавa. След време, когато дедите ни набират достатъчна военна мощ те се завръщат и прогонват завоевателя от Родината...

Нека сега да обърнем внимание на имената на тракийските столици. Била Зора  (Bylazora) е спомената от Тит Ливий като седалище на пеонските царе. Била отговаря на нашата диалектна дума била- бяла, а зора си е...зора, т.е. Била Зора означава Бяла Зора. Няма нищо сложно нали? Българското име на пеонската столица показва, че Йоан Цеца е знаел много добре какво говори наричайки българите от своето време пеони.  

Визия (Vizya, Bισυα) е столица на астите, техен цар е бил Терей. Визия показва ясна връзка с названията на други тракийски градове като Висанте, Визоне, Висмара, Патовиса, Берзовис...Частицата вис (виз) отговаря на старобългарската дума вьсъ селище, село, имение, т.е. Визия означава  селище, имение.

Тракийските топоними от този тип ( съдържащи частица вис-селище) са изключително широко разпространени. От Дакия ( днешна Румъния)  до бреговете на Мраморно море. Това показва, че река Дунав не е била граница на различни етноси. Всъщност доказателство за това намираме и в думите на Страбон, който твърди, че мизи и гети обитават както северния така и южния бряг на пълноводната река, а част от мизите дори и Мала Азия... 

Живеещите на юг от Дунава понякога са бягали на север ( както по време на нашествието на Александър Македонски и след римското нахлуване в Тракия). След преминаването на заплахата (или след събиране на достатъчна военна мощ ) траките са се завръщали в старите си селища на юг от Дунава. За подобно явление говори Д.Хоматиан, който пише, че в древността мизите, наречени по-късно българи са били прогонени на север, но векове по-късно се завърнали и със страшна сила отвоювали земята си...

Ямворина ( Jamphorina ) е столица на тракийското племе меди. Те са известни със своята войнственост и разбира се с това, че от тях произлиза Спартак- смелият гладиатор, чийто бунт разтърси могъщият Рим до основи и показа, че дедите ни са горди и свободолюбиви хора.

Ямворина е лесно обяснимо с името на вид дърво, което се среща често в Пирин планина, там където са живели медите. Става дума за явора, Ямворина е  гърцкото и латинско предаване на Явор, Яворина, т.е. място, в което има много яворови дървета. Сродно на Яворина са имената на днешните български селища Явор, Яворово, Яворица. Последното е в същата област като и столицата на медите. Има и други тракийски селища, чието название е свързано с дума за вид дърво. Такива са Бор брега (бор), Берзо вис (бреза), Керасус ( череша)... Тракийската традиция да се наричат градове по име на дърво продължава и днес. Имената на българските селища Борово, Брезово, Дряново, Дъбене, Крушево, Зелениково и др. са доказателство за това.

Гордион ( Gordium, Gordion) е перлата на Фригия. Разкопките показват, че постройките са били величествени, украсени с мрамор и изкусно изработена мозайка. Гърци и римляни ще издигнат подобни сгради чак дълги векове чак след като тракийският град е смаял всеки, който е преминал по улиците му. Намерените в гробниците мебели превъзхождат по качество и красота дори и египетските. Фреските и декоративните керамични плочици украсявали стените на просторни домове са от изключително високо качество.

Смята се, че фригийската столица е получила името си от Гордий – богат и мъдър владетел. Легендите разказват, че той бил от обикновено потекло. Един ден докато пътувал с каруцата си орел орел кацнал на нея, а това било знак, че младият тракиец е избранник на боговете и ще стане цар. В същото това време фригите били изпаднали в бедствие и имали нужда от владетел. Оракулът предсказал, че първият човек, който влезе в храма на Сабазий с волска кола трябва да бъде провъзгласен за цар. Понеже това бил Гордий, сънародниите му го направили свой властелин. Каруцата, с която тракиецът дошъл, била запазена в храма и била завързана с особен възел. Който успеел да го развърже щял да стане господар на цяла Азия. Ариан разказва как Александър Велики се опитал да развърже възела, но не му се отдало, тогава той извадил меча си и го разсякъл...

Гордий не е някакво екзотично и непознато на нас българите име, а само стара форма на българските лични имена Гордей, Горди, Гордьо...

Това не би трябвало да ни учудва, фригите идват в Азия от региона между  Беласица (дом на древните балагри българи ) и долното течение на река Струма (Strymon). Фригите както и старите българи са практикували изкуствената черепна деформация.  Както и дедите ни, фригите са жертвали коне в гробовете на благородниците си и са ползвали криви сложносъставни лъкове.

Не само имената на тракийските столици притежават българска етимология. Това важи и за названията на други селищни места като Водас, Загора, Бела, Баба, Дебри, Коне, Вир, Листи? Тези древни имена са обясними с българските думи вода, гора, бял, баба, дебри, вир, листи. Как би било възможно това, ако дедите ни не говореха езика на Залмоксис и Орфей?

За нахлулите в Британия англо-сакси названията на келтските селища Камулодунум, Ебуракум и др. са били непонятни, тъй както за турците са звучели странно имената на нашите градове Плиска, Преслав, Търново... За всеки преселник, или агресор имената на населените места в завладяната територия са чужди и непонятни. Да обаче, при нас българите се наблюдава един смайващ феномен – тракийските топоними и са обясними на български език.

Къде е прекъсването на тракийската традиция и къде е началото на някаква нова традиция? Няма такова нещо. Разглеждайки средновековната топоними от земите ни, Веселин Бешевлиев се чуди защо не е регистриран нито един тюркски  топоним. Вярваше се, че старите българи са загубили езика си някъде към IX век, но никой не отричаше българското присъствие на Балканите между V и VIII век. Как е възможно преди за сменят езика си, старите българи да не оставят нито един екзотичен топоним за три века? Не показва ли логиката, че езикът говорен от бойците на Аспарух е от същия произход както и на населението подтисканата от римляните Тракия?

Не са ли в такъв случай старите вярвания едно наложено погрешно мнение? Та нима може човек да върви против здравия разум? Фактите, а и логиката показват, че през 681 година не е имало идване на нов народ в земите ни. През 681 година не се създава нова държава, а се обединяват териториите на свободните траки и тези на братята им под римска власт.

Без подкрепата на местното население Аспарух никога не би могъл да заздрави властта си до такава степен, че да изисква данък от Константин Погонат. Рекордно бързата консолидация на България може да се обясни с това, че се обединяват роднини. Близостта на език, бит и култура помага да се отстранят определени различия, които са неизбежни във всяко общество и всеки период от време.

Различия между групи българи има и днес. Едни гледат с вяра на изток, други вперват поглед на запад, а единствената правилна посока е родното огнище. Не е грешно да симпатизираш на чужди хора, но е наивно да си мислиш, че всеки чужденец мисли като теб, и, че на чужденеца му пука за теб. Нима е разумно за нагрубиш братя и сестри заради чужди хора?

Всеки има право на лични убеждения, но не бива да прекалява в защитата им. Често хората разбират, че са грешили не един и два пъти. Заслужава ли си тогава да употребим лоши думи да тези, с които делим една кръв само поради това, че не са съгласни с нас?

През VIII век дедите ни са били заплашени от асимилация. Това е бил основния мотив за обединението, което де факто действа спасяващо. Ако предците ни не бяха сложили различията настрана, днес ние нямаше да съществуваме и никой нямаше да е чул за България.

Днес опасността не е от асимилация, а от заличаване, от пълно физическо унищожение.
Не ви се вярва ли? Над 2 000 000 българи са принудени да си търсят прехраната извън Родината. От рак умират повече сънародници отколкото от военни действия в други страни. Българските майки са дискриминирани, старците унижавани и забравени. Правят се фанатични опити за изтриване на националната ни гордост, преиначава се миналото ни. Чужденци диктуват какво да се пише в учебниците ни.

В такъв момент тези, които се смятат за истински българи трябва да покажат българското от себе си. Да покажат, че са способни да обичат братята и сестрите си, а и да им простят. Това го може само благородния, това го прави само благородния, а ние сме потомци на благородници. Нека да не предаваме дедите си, нека вместо с омраза да общуваме с любов и да направим така, че един ден новите поколения да говорят с възхищение за нас, за тези, които са пречистили душата си от отровата на злото и са възродили България.
32 коментара:

 1. Спарадок, с Вашите виртуални публикации ще улесните българофобите да затрият и последните ИСКРИЦИ от истинската Българска идентичност, като ги посочите и систематизирате.
  Смятам, че ликвидирането на великата Българска култура е правено целенасочено и систематично от могъща организация. Колкото повече навлизам в тази тема, толкова повече се натъквам на потресаващи факти. За да успее делото по разкриване на истината за нас Българите, трябва да сме по-мъдри от мъдрата змия и по-хитри от хитрата лисица.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна не бях чел такова необмислено изказване..Хайде пояснете как с работите си аз улеснявам българомразците?

   Изтриване
  2. Какво има необлисмено? Много правилно се е изказал г-н Империалист.
   Проф.Сиктиридис

   Изтриване
  3. г-н Империалист,
   доскоро и аз мислех, че трябва да крием знанието вътре, да не би някой да го ползва срещу нас.
   Но замислете се - какви са методите на тези, за които говорите -
   Премахване на данните за нашата гледна точка - или чрез иземване на архиви, или горене на патриаршески библиотеки, заличаване на надписи.
   Подхвърляне на отвличащи от истината истории.
   Стимулиране на раздори и среда на присмех, раздори и конспирации. За всеки човек би било трудно да се ориентира в тази среда за истината.
   Замислете се, ако постъпваме както тях - да се крием и спасяваме на малки групи, никога няма да успеем.
   Не можеш да победиш дребните души с дребните им методи. Те са най-добри в тях.
   г-н Серафимов прави точно обратното - разрушава основите на техните методи - лъжите за нас, обединява българите (да ще кажете, че сее раздори сред историците, но не винаги е лесно да се приеме истината, особенно когато звучи толкова невероятно)
   Поздрави

   Изтриване
  4. „Брат“ Павле, ама ти май започна да криеш коментари, когато те настъпят по мазола. Досега не ми се беше случвало !

   Изтриване
  5. Коментарът ти е бил толкова скрит, че даже не съм го забелязал...Гледай следващия път да натиснеш бутончето - публикуване...:)

   Изтриване
  6. Драги Павле,
   Благодаря ти, че отговори на задявката ми. Прощавай, ако липсата на коментара ми се е получила по моя вина. Ако понякога изразявам несъгласие с теб, не го правя с лошо чувство както мнозина други.
   Основното в коментара ми беше въпросът:„АКО СМЕ ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ ПРИЕЛИ ХРИСТИЯНСТВОТО И ТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ АПОСТОЛИТЕ, КАКВО НИ ПОЛЗВА ТОВА ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДОСЕГА НЕ СМЕ ДАЛИ НИКАКВО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТАЗИ ВИСША ПРИВИЛЕГИЯ. ДА НЕ СПОМЕНАВАМЕ ИЗОБЩО ЗА КАЗАНОТО В БОБЛИЯТА, ЧЕ МНОЗИНА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПЪРВИ !

   Изтриване
  7. Чак сега се запознах със статията ти. Страшно е вълнуваща, чак се просълзих. Във връзка с частицата „вис“ – в Хърватия има един голям остров с името Вис.

   Изтриване
  8. Спароток, ето за какво става въпрос. Може би, ако малко се замислиш ще разбереш целта на мероприятието.................

   Копи-Пейст: "Учените от Кирило-Методиевския център при БАН създават интернет платформа, която ще бъде в помощ на тези, които изучават средновековна литература и история, съобщи днес директорът на научното звено доц. Славия Бърлиева……..Идеята е информацията да е достъпна и от полза за всеки ученик и учител, посочи Бърлиева………………..платформата дава възможност за обратна връзка с потребителите,което ще им позволи да задават въпроси, а научните работници да им отговарят.
   Доц. Бърлиева участва в международна научна конференция завръзката между писменото наследство и информационните технологии, която се провежда в САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС"КАМЧИЯ" край Варна.
   Организатори на форума са Кирило-Методиевският научен център, Фондация "Устойчиво развитие за България", ИЖЕВСКИЯТ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, РУСКОТО НАУЧНО СДРУЖЕНИЕ "ПИСМЕНО НАСЛЕДСТВО" и френското научно сдружение "Диджитал Медиевалист". В дискусиите вземат участие75 учени от 11 държави."


   Read more: http://sciencelogy.actualno.com/Syzdavat-internet-platforma-za-srednovekovna-istorija-v-pomosht-na-uchenicite-news_50089.html#ixzz3DSLv25kp

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 2. Една лека добавка към идеята със старобългарската дума "вьсъ" ... Спароток, може и да съм пропуснал нещо написано някъде в статиите ти, но да добавя, че определено смятам за очеизвадна връзката между "вьсъ" и наставката "-вица" в имената на доста селища в днешно време по територията на целите Балкани- даже там, където в момента не са български земи.
  Примери:
  Кутловица, Ковачевица, Горна Оряховица, Долна Оряховица, Берковица, Дреновица, Вракуповица, Дъбовица, Сливовица, Бряговица, Боровица, Динковица, Ярловица, Толовица, Тишевица, Горна Бешовица, Моравица, Крушовица, Мечковица, Яковица, Островица, Нановица, Садовица, Полска Скакавица и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бих искал да добавя и още две:
   1. с. Визица - в Странджа (има и Стара Визица, на километър от настоящата, изоставена е и е с прилежаща крепост)
   2. с. Вис - намира се в Родопите между Крумовград и Ивайловград.

   Изтриване
 3. Благодаря за линка към книгата на Чандра! Трябва да намеря тази работа!

  ОтговорИзтриване
 4. Уважаеми господин Серафимов. Оценявам усилията, обичта и желанието с което извършвате своите изследвания. В тази връзка е добре, да се изследват някои неуточнени или непубликувани данни. Вие пишете "Фактите, а и логиката показват, че през 681 година не е имало идване на нов народ в земите ни. През 681 година не се създава нова държава, а се обединяват териториите на свободните траки и тези на братята им под римска власт." Възниква въпросът докъде са се простирали териториите на свободните траки. Какъв е приблизителният им брой. Включват ли се към тях скитите и кимерите. Влиянието на Хазария и какво е това Хазарски каганат. И още нещо, не го приемайте като провокация: пишете "Нима е разумно за нагрубиш братя и сестри заради чужди хора? ". Да таке е. Но нашите братя и сестри само на сегашната територия на България ли са или продължават да живеят по тези места на които са били от векове. И ако това е така, т.е., те продължават да живеят на тези територии, разумно ли е да ги нагрубяваме заради чужди хора искащи унищожението на траките. Не искам да конкретизирам, защото ще бъда обвинен в етническа нетолерантност и политическа пропаганда.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изконните български земи цар Симеон с "присъщото му скитско безумство" (по думите на средновековен гръцки историк) е успял до голяма степен да обедини от Северното Черноморие (родината на мирмидонеца-българин Ахил, прибрала и костите му на о. Левка или Певка, където гробът му е бил място за почит) до Бяло море. Вижте картата на Българската империя от времето на цар Симеон в "Уикипедия":
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Empire
   Само от тези кратки факти се вижда връзката мирмидони-траки-скити-българи. Малала през 6 в. нарича Ахил българин и мирмидонците българи, а по-късно друг византийски историк нарича цар Симеон-скит.
   Преди цар Симеон Атила (от род Дуло) е обединил тракийския народ (наричан по онова време с различни имена според авторите- хуни, готи-гети, скити, сармати, българи) в огромна империя, а след смъртта му най-малкият му син Ирник , записан в Именника на българските князе, а и другите му синове продължават същата борба за обединение на народа ни в Мизия , Тракия, Македония. Това е била борбата на българите през вековете- за обединение.
   .

   Изтриване
 5. Павка, имам едно въпросче малко извън темата - търся нещо като герб или тотем на Волжките българи.

  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 6. Ай стига бе, настръхнах!

  ОтговорИзтриване
 7. Благодаря за прекрасната статия. Древните имена, били те на селища, реки, планини, богове или просто нарицателни, споменати от античните , а и средновековни автори, са разбираеми за нас българите. Дори човек без никаква подготовка ако започне да чете Страбон отгръщайки случайно някъде ще се натъкне на наименование, което ще си обясни на български. Примерно за стариците и старците, за които Страбон казва, че ги наричали „пелиай” и „пелиой” българският читател веднага ще разбере защо са наречени така- защото са остарели и са побелели, станали са "бели", а името на град Скотуса ще си обясни с думата "скот"- добитък и страната Пеласгиотида- пак с корена бял и ще направи връзка с планината Беласица и десетките други български "бели" селища и реки. В "Wiki" пък ако българския читател прочете, че не е неясен произходът на името на върховния келтски бог Белен, ще се чуди, защото и за малките деца това име е ясно- Белият, Светлият, Ясният като деня Дин и като Слънцето.

  По-долу: пълният цитат от Страбон
  "В по-ранни времена прорицалището се намирало в района на Скотуса, град в Пеласгиотида; но когато дървото било подпалено от някои, прорицалището било преместено в съгласие с оракула, който Аполон дал при Додона. Той обаче дал оракула не с думи, а с определени символи, както било и в прорицалището на Зевс-Амон в Либия. Навярно е било нещо особено в полета на трите гълъбици, което трите жрици наблюдавали и прорицавали. По-нататък се казва, че на езика на молосите и теспротийците стариците били наричани „пелиай”467, а старците „пелиой” . И може би прословутите Пелейади не са били птици, а трите старици, посветили се на храма."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За още по–голяма яснота можем да уточним, че при гърците не съществува звукът „Б“, който бива заместен с „П“.

   Изтриване
  2. Ай стига бе, настръхнах!

   Изтриване
 8. http://balkani.actualno.com/Hyrvatskijat-ezik-izostavja-srybskija-i-se-orientira-kym-slovenskija-news_49456.html

  ОтговорИзтриване
 9. интересното че нашето фолклорно меме е толкова силно, че примерно японците го репликират и дори в условията на глобализацията и масова приматизация все пак човек си остава гладен за вкусна и полезна духовна храна.

  ОтговорИзтриване
 10. Васил Дамянов - билколечител26 февруари 2016 г. в 18:28

  ИНТЕРЕСНО МИ Е , КОГАТО НЯКОИ ОПОНИРАТ НА ПАВЕЛ СЕ ПИШАТ С РАЗНИ АНОНИМИ ! ДА НЕ СТЕ ОТ "АНОНИМНИТЕ " , С МАСКИ НА ЛИЦАТА ? ГОРДЕЯ СЕ , ЧЕ ИМА МЛАДИ ХОРА , КАТО ТОВА МОМЧЕ !БЪЛГАРСКОТО НЯМА ДА ИЗЧЕЗНЕ ! ПАВКА , НЕ ОБРЪЩАЙ ВНИМАНИЕ НА АНОНИМНИЦИ !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дамянов, повечето от анонимните даже не са българи. Преди време някои от тях, в изблик на ярост и безсилие се изпуснаха за небългарските си корени и за причината да мразят народа ни.

   Изтриване
 11. Здравей, Павле ! Благодаря за интересно разработената тема. Най - много ме впечатли факта, че фригите идват в Азия от региона между планина Беласица и река Струма - винаги съм знаела, че те са наши кръвни роднини / траки, но тяхното първоначално место-обитаване е било забулено в тайна. Напълно подкрепям тезата, че тракийските имена на селища, градове и столици, се обясняват на български език - факт, който доказва, че няма прекъсване в традицията на Балканите и че от Дакия до Босфора живее един народ - български ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По времето на Херодот част от бригите все още обитават старите си земи на Балканите. От протофригийски надписи намерени в Сакар Планина става ясно, че дори и този фригите са живели и в този регион.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. В кюстендилско до неотдавна имаше село на име " Ямборано ", което заедно със село " Перивол " сега се нарича " Драговищица". Не знам дали съм прав но виждам връзка с града на пеоните " Яворина " - Димитър

   Изтриване
 12. Вижте и това http://hatkarresearchboardindia.blogspot.com/2014/06/connnections-between-ancient-india-with.html

  ОтговорИзтриване