9.09.2014 г.

ДЪЛГАТА СТЕНА И БЪЛГАРИТЕ


Казват, че няма ненаказано добро. Проследявайки съдбата на проф.д-р Ганчо Ценов виждаме, че това отговаря на истината. Макар да е високо образован човек и да обича истински Родината, той е охулен от повечето наши учени. Наречен е шовинист, приписват му множество грешки, а заслугите му биват бързо забравени. Ценов бе един от първите, които доказаха, че ние българите сме европейски народ, че сме потомци на траките и, че дедите ни са първите европейски християни.

Вярно е, че този способен изследовател е допуснал и някои неточности, но те са неволни, такива прави всеки учен, който изследва огромно количество исторически извори. От друга страна, голяма част от хората заели се с написването на нашатаистория, изтъкаха безброй заблуди. Иречек твърдеше, че старите българи са носели чалми, Златарски внушаваше, че сме тюрки, в същото ни убеждаваха и Б.Симеонов, П. Петров сложили смело прародината ни в далечния Алтай.

Никой не искаше да вярва на Ценов, че сме местен народ, обитавал земите на юг от Дунава дълги векове преди княз Аспарух. Никой не се интересуваше, че има достатъчно доказателства за това. Средновековния летописец  Йоан Зонара разказва как император Анастасий (491 -518 г.) изградил така наречената Дълга Стена – Μακρά Τείχη της Θράκης.

Предназначението на това укрепление е да спре атаките на мизите, наречени още българи. Дългата Стена е разположена на около 64 км от Константинопол – столица на Римската Империя. Съоръжението е завършено през 512 г.  - малко преди бунта на предвождащия българи Виталиан.На картата може да се види Дългата Стена - в червено и черно, от Селимбрия до Черно Море. На север от защитното съоръжение има множество топоними от български характер.

Никой от учените ни не се е заел да обясни ясно и подробно защо император Анастасий ще гради стена недалеч от Константинопол, за да се предпази от българите, които според официалните теории по това време трябва да на на територията на Украйна? 

Вярно е, дедите ни са наречени – страшните за целия свят българи – Bulgares toto  orbe terribiles, но, за да могат да дойдат от Крим до Константинопол, предците ни трябва да прекосят няколко големи реки. И не е само това, през VІ-ти век долното течение на Дунава е опасано от значителен брой римски укрепления. Добре защитени са и старопланинските проходи, а и земите на юг от тях.

Няма никаква логика да се влагат огромно количество средства в построявянето на Дългата Стена за защита от противник, който е на няколко хиляди километра разстояние. 

Ако обаче българите са обитавали територията на Тракия, то дунавските и старопланинските крепости не могат да предпазят Константинопол изобщо. Щом има българи в близост до столицата на империята, то Дългата Стена е едно напълно разумно решение.

Нека видим дали съществуват сведения за присъствие на наши предци в най-южните части на Тракия през V-ти и VІ-ти век...а и по-рано. В своите летописи Комес Марцелин разказва за жестока битка през 499 г. между българи и римска войска край река Цурта. Това е днешното Чорлу Дере, то се намира до град Чорлу – древния  Цурулум.Селището е на около 80 -100 км. от Константинопол. Край Цурта (Чорлу Дере) дедите ни успявят да разбият напълно цяла римска армия, като елиминират дори генералите. Това означава, че българите не са били някакъв малък, промъкнало се мистериозно отряд, а сравнително голяма група хора, която е живяла в Южна Тракия. 

Потвърждение за това получаваме и от Теофан Изповедник, който споделя следното:  "В тази година- 494 така наречените   българи,   които   живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек..."

Теофан си казва без увъртане, че през 494 г. дори на юг от Стара Планина живеят българи, а от сведенията на Марцелин разбираме, че те са били многобройни. Толкова многобройни, че земите на юг от Дунава са наречени България. На картата на Свети Йероним (ІV-ти век) областта Мизия е отъждествена с България.

В хрониката на Йоан от Никиу, описваща събитията от 513-515 г. нашите земи са наречени Провинция   България.  Анонимният равенски космограф твърдящ, че е получил сведение от Йордан (550 г.)  пише, че  в земите на Мизия, Македония и Тракия живеят само българи 
Inter  vero  Traciam  vel  Macedoniam  et  Mysiam inferiorem    modo   Bulgari habitant. *

От тези живеещи в Тракия българи се е страхувал император Анастасий, а не от братята им в Черноморските степи

Дедите ни живеещи в Тракия са представлявали реалната опасност защото са можели да стигнат до столицата на империята за часове. Другите българи, обитаващи земи на север от Дунава** са били не по-малко мъжествени и силни, но пред тях са стояли както препятствията на реките, така и множеството добре изградени укрепления.

Разгледаме ли топонимите, хидронимите в близост до Дългата стена, ще установим, че в Южна Тракия са живели хора говорещи древен вариант на езика ни. Селищното име Купсела се обяснява с думата купче, копа (И.Дуриданов, Езикът на траките). Хубаво, но Купсела е спомената от Херодот, повече от 1000 години преди Аспарух.

Още по-стар топоним е Висия (Визия), това е столицата на цар Терей, който е живял преди Троянската Война. Вл. Георгиев обясни, че частицата вис в тракийския език означава селище и отговаря на стблг.  вьсъ – селище (Траките и техния език). Ако вярваме на старите автори, то този типично български топоним е на около 3300 години.

Със значение подобно на Висия е Висанте, името му отговаря на старобългарската дума вьсънъ- градче. Друго селище - Бурдипта, Бурдапа е на север от Дългата Стена, а значението на топонима е брод над вода. Бурд бродапа вапа –вода ст.блг. 

В Тарподиза намираме частицата тарпо, за която В.Георгиев счита, че е сродна на българската трап-яма. Споменатата от Марцелин река Цурта, край която дедите ни смазват римската армия, си има чисто българско име. 

Цурта
 се обяснява с църтя, църкам- течение на слаба струя, явно реката е била малка и вместо ромолене се е чувало църтене. Щом едни от най-древните топоними на Тракия се тълкуват с помощта на български език, това означава, че от Античността до днес няма сериозна промяна на етническия облик на населението. 

Да не забравяме и многобройните исторически извори, в които в продължение на 1100 години българите са отъждествявани с мизите. Не трябва да забравяме, че редица етнолози счисат кукерството, нестинарството, русалийските игри, Трифон Зарезан, Гергьовден и др. празници за тракийски по произход.  

Узнавайки истината за себе си, ще осъзнаем също потенциалната си сила и възможности. В нашите вени тече същата кръв като на тези, които покориха обширни земи в Европа и Азия. Носим същите гени като предците си, които за ужас на враговете  след всяко падение се изправяха по-силни и готови за нови подвизи. Ние никога не сме се кичили с чужда слава, други хора си присвоиха нашите заслуги. Добре ще е да си поискаме своето, а и да го пазим. Упадъка и величието са понякога въпрос на избор. Използвана литература и пояснения:

1.Г.Ценов, Праотечеството и Праезика на Българите;
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите;
3.И.Дуриданов, Езикът на траките;
4.В.Георгиев, Траките и техния език;


пълният текст е - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modoBulgari habitantqui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt. – В същинска Тракия, Македония и Долна Мизия живеят само българи, които както вече бе казано са дошли от Скития...

На пръв поглед сведението изглежда противоречиво – твърдим, че българите са местен народ, а същевременно се споменава и извор, в който се казва, че дедите ни идват от Скития. Всъщност няма нищо странно, ако сме запознати със сведението на Д. Хоматиан: - ...европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия....

Какво научаваме тук – българите са потомци на мизите, това е най-голямото тракийско племе. Те са обитавали земи както в Европа, така и в Азия. Тези, които са били в Азия, край Мизийския Олимп са били прогонени от Александър Велики на север...в Скития, после обаче се завръщат и се присъединяват към братята си в същинска Тракия, Македония, Илирия. Това е причината Анастасий Библиотекар да каже, че българите съединили двата Епира, Илирия, Македония...по силата на родовото право. Израза –родово право показва красноречиво, че дедите ни са считани за изконни обитатели на Балканите.
** Страбон и Херодот обясняват, че мизите обитават огромни територии – в Мала Азия до Троада, от Босфора до Адриатическо Море, като южната граница е рекаПеней в Тесалия, мизи е имало още в най-дълбока древност и на север от Дунава. При тях биват приютени азиатските мизи прогонени от Александър.
Now the Greeks used to suppose that the Getae were Thracians; and the Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi; from these Mysi sprang also the Mysi who now live between the Lydians and the Phrygians and Trojans.


Mysians and Teucrians, which was still earlier, wherein these nations crossed the Bosphorus into Europe, and, after conquering all Thrace, pressed forward till they came to the Ionian Sea, while southward they reached as far as the river Peneus.(История“ VІІ-20). 60 коментара:

 1. Точно така Павел, Римската империя, а не Византия!

  ОтговорИзтриване
 2. В подкрепа на Вашата статия за делото на Г.Ценов и истината за произхода ни има важни материали , чиито места в Интернет може би е добре да се посочат тук, за да са събрани на едно място.
  1. http://bgistoria.jimdo.com/%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
  По-горе е публикувано стихотворение от 6-7в. за родството между мизи, скити, българи и еднаквия им език.
  2. "ОЩЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ВИЗАНТИЯ Е ДЕЛО НА БЪЛГАРИТЕ" от Здравко Даскалов (мисля, че е зет на Г. Ценов)
  https://www.facebook.com/notes/451655540408/
  3. От кога сме на Балканите (сайт маркиран като зловреден- ясно защо- не трябва да сме оттогава на балканите)
  http://web.hit.bg/bgsviat/avtohtonnateza.html
  4. Филм за Веркович и Веда Словена, от който става ясно, че Веркович като Раковски и другите възрожденци е знаел за местния и много древен произход на българите и е пожертвал едва ли не живота и този на семейството си да докаже това пред официалните историци в Русия и Европа.
  https://www.youtube.com/watch?v=TrgrTH681RY

  ОтговорИзтриване
 3. Поздрав, Павле!
  Получава се нещо много интересно, което обаче е напълно възможно. Една част от нашите деди отиват да воюват с Александър, а друга част „били изселени от военната сила на Александър от разположения край БРУСА Олимп към Северния океан“ и Балтика, където дават името и на старите ПРУСИ. А след много време се завръщат със страшна войска под името ГОТИ (старите автори свидетелстват, че това са предишните ГЕТИ) и като преминават Дунава извършват много велики дела не само на Балканите, а и в цяла Южна Европа чак до Северозападна Африка.
  Не е ли възможно тогава, една част от тези изселени траки да са се отправили към река Ател и след като са дали ново име на реката – Волга, пребивавайки известно време там, се завръщат подобно на тези от Балтика в старата си родина под името българи, както свидетелства Дуклянската хронока ?
  С интерес очаквам мнението ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип и трите имена на Волга имат смисъл на български.

   Ра, или по-точно Ранка е насализирана форма на Рака- Ряка- Река.
   Атил е сродно на тракийското речно име Атлас, значението е течение.
   Волга е сродно на южнотракийското речно име Олган, чието значение е влага.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Точно така и във италианските средновековни истории, пише че българите живеят от тази страна на Дунав а и във Панония много преди 681 година. През 678 година се сключва договор между българите и Източната Римска Империя, богато платен за да се спрат постоянните нападения на българите.
  'Annali d'Italia dal principio dell'era volgare' - Lodovico Antonio Muratori e Giuseppe Catalano - 1827 (MDCCCXXVII)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нападения не е точна дума, това си е борба за независимост, борба да освобождение на едно окупирато Отечество.

   Изтриване
 5. Ако найстина вярвате на всичко това което пишете тогава спешно се нуждаете от психиатър! Пожелавам ви от сърце скоростно духовно оздравяване, въпреки ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз вярвам още много други неща и те ще бъдат публикувани каквото и да става :)

   Изтриване
  2. Браво! Продължавай в същия Дух! Създай школа,Будителю!!!

   Изтриване
  3. Аз ще съм доволен ако поне 10% от читателите на този блог решат сами да започнат да търсят, проверяват. Някои вече са започнали :)

   Изтриване
 6. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС10 септември 2014 г., 11:58

  Здрасти Павел.
  Харесва ми новата тема, и картите също.. Виж, и аз съм се питал за този момент от ранното средновековие..За Анастасис Тихон - Стената, която прави.
  Обяснението е просто---ВИЕ ВУЛГАРИТЕ СТЕ ПРАВИЛИ БАНДИТСКИ НАБЕЗИ И СТЕ ТОРМОЗЕЛИ НАШИТЕ КРЪВНИ РОДНИНИ - ТРАКИОТИТЕ-ЕЛЛИНИ, КАДЕТО СТЕ МИНАЛИ--ОТ БУРГАЗ ДО ДНЕШНА ТУРСКА ТРАКИА. НО НЕ СТЕ БИЛИ МЕСТЕН УСЕДНАЛО ПЛЕМЕ..А СТЕ ЯХВАЛИ УДОБНИЯ МОМЕНТ, КОГАТО ВАСИЛЕВСА Е ИМАЛ ГРИЖИ НЯКАДЕ ДРУГАДЕ. И КАТО СТИХИА (гръцка дума), и СТИХИИНО КАТО БУРЯ СТЕ МИНАЛИ И ПРЕМИНАЛИ.
  БИЛИ СТЕ КОННИ БАНДИТИ. НО СМЕ ВИ ИЗГОНЕЛИ ОТ НАШИТЕ БАЩИНИ РОМЕИСКИ ЗЕМИ.

  Я ДА ПИТАМ ДРУГО----ЗАЩО ТОГАВА СЛЕД 300 ГОДИНИ ОТ ВРЕМЕТО НА АНАСТАСИОС--ПО ВРЕМЕТО НА ХАН КРУМ И ОМУРТАГ, ВИЕ ВУЛГАРИТЕ ПРАВИТЕ ПЪК ОБРАТНОТО--ГРАНИЧЕН РОВ. ДЪЛБОК 3 МЕТРА. ШИРОК НЯКАДЕ ДО 5 МЕТРА И ДЪЛЪГ 130 КМ---ОТ ПИРГОС ДО СТЕНИМАХОС = ХАСАНОВГРАД ДНЕС.
  ЗНАЕШ ЛИ КАК СЕ Е НАРИЧАЛ = ЕРКЕСИЯТА..КЕСИЯ - ХУБАВА ТРАКИИСКА ДУМА.

  ВЪВ СТРАНДЖА И САКАР ВИНАГИ Е ИМАЛО САМО ГЪРЦИ--ГРАНИЧАРИ И МОНАСИ--ЧАААК ДО НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК- 1925 Г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Монаси да, ама граничари никога то е много работа бе. Аз още трябва да видя грък да работи, а ако има то той не е грък.

   Изтриване
  2. Елинът Страбон живял малко преди и малко след настъпването на новата ера казва друго в своя труд "География", г-н Георгиадис - прочетете сам за да се убедите. Казва, че ако се съди от наименованията/имената и от нравите и обичаите на хората, населяващи Елада от неговото време, чиито граници описва подробно, то цяла Елада в древността е била населена от варвари, т.е. НЕ-ЕЛИНИ. Така че кой измисли, че гърците са коренно население на Елада? Ако имате предвид погърчените българи, живеещи на територията на днешна Гърция, и тези от тракийско/българско потекло - да, тогава може да се приеме отчасти вашето твърдение, но тогава трябва да смените и терминологията - да замените "гърци" с "потомци на българи/траки".

   Изтриване
  3. Вие пък гърците,изобщо нямате право да говорите.откраднахте тракийската митология и я нарекохте тракийска,откраднахте какво ли не,но няма да е все така.някой ден ще си платите надути бездарни прости расисти!

   Изтриване
 7. Отговори
  1. Павеле, защо обръщаш внимание на такива примитивни люде и си хабиш нервите с безработни анонимни търтеи, които харчат пенсиите на родителите си

   Изтриване
  2. Тези хорица са наистина жалки, но и забавни. Те не са в състояние да представят нещо, което поне малко да прилича на някакъв аргумент и със злобните си подмятания само показват безсилието си.

   Изтриване
 8. Винаги съм се учудвал, защо полуострова на който живеем се нарича "балкански". Турската дума за планина е "балкан". Някои приемат названието Балкан за име на Стара планина. Но и Стара планина не е истинското име. Древното име, доказващо и от къде е произхода ни е "Маторни гори", в сегашен изказ Майчини планини, т.е., родни планини. Обичайно, псевдо научните работници търсят ефектни названия, не звучащи на роден език, за да покажат голямата научна стойност на публикацията си. Научна примитивност и слаб интелект.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Турският език е осеян с чуждици, Балкан е само една от тях.

   Балкия е древен топоним от Скития.

   Балкея е древен топоним от Мизия.

   Тези топоними са регистрирани около 1300 години преди идването на турците в Европа, но явно Вие не знаете това.

   Нямам сведения Стара Планина да е наричана Маторни гори, ще съм Ви благодарен, ако представите в кой домашен извор може да се намери тази информация...ако не се касе за фантазия разбира се.

   Изтриване
  2. BALKANSKI spored tova koeto sam 4el ozna4ava bal ot drevniat balgarski ezik ozna4ava goliam KANSKI ILI XANSKI POLUOSTROV ili prosto kazano golemiat poluosrov na kanovete ili xanovete na BALGARITE

   Изтриване
  3. Аз също мисля, че Балкан означава голям, масивен....виж, за хановете не съм съгласен, имали сме князе.

   Изтриване
 9. Поздравления за статията и да ви попитам има ли нещо общо името на града Бургас с градовете Бургос в Италия и Испания?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, значението на имената на всички тези населени места е крепост, височина. Burgus, Pyrgos са свързани с хет. паркуи-висок, санскр. brh -връх, височина и разбира се българските праг, бряг.

   Изтриване
 10. Да ясно! В една ваша статия бяхте написали за именника на Йордан Заимов и откъде мога да си го купя и кой именник е по-качествен,защото видях,че са два сигурно второ издание е по-обработено и пълно и поздравления отново за вашата работа за представяне на истината и продължавайте напред с интерес чета вашите публикации и това пътя за осъзнаване на всички и да разберем и да се отърсим от ниското си самочувствие и разкрием истината за произхода си и ИСТИНАТА да влезе най-после в учебнците!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-богат на особени имена е речника на Заимов. Купих си го в книжарницата на БАН в Пловдив преди няколко месеца. За жалост книжарницата вече не съществува. Може да търсите в антиквариатите - Йордан Заимов, Български Именник, БАН, София, 1994, Второ издание.

   Изтриване
 11. ирена янчева30 януари 2016 г., 16:12

  Павле, поздравления ! Споменаването на името б ъ л г а р и от Теофан Изповедник през 494 е поразителен факт ! Дългата стена маркира българските етнически територии чак до 20 век - Люлебургас. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не намираш ли за фрапиращо, че същия този Теофан описващ събитията от 680 година, нарича българите непознат народ :) Напълно е възможно фрагмента за непознатите на империята българи да е добавен по-късно от някой преписвач на Теофан.

   Изтриване
 12. "апа" на ст.блг. език е вода ?! и "дада" е майка?! .....това ме шокира и как си го обяснявате това? А иначе поздрави за това ,което вършите! Бъдете жив и здрав, Павле

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вапа е вода, блато на старобългарски, думата дада-майка не е засвидетелствана в старобългарския, но там срещаме доити-кърмя.

   Изтриване
 13. "апа" = вода и "дада" = майка , е било на ст.блг. език ?! Как го обяснявате това? ....А иначе поздрави за това което правите!

  ОтговорИзтриване
 14. ирена янчева31 януари 2016 г., 5:45

  Здравей, Павле. По всяка вероятност - да, това е така и ти си прав !; една по - късна добавка от анонимен преписвач. Можем да го наречем още напълно осъзнато фалшифициране. Българите няма как да бъдат " непознат народ ", след като за тях има данни и свидетелски позовавания в ръкописите на толкова много антични автори, / които ти самият посочваш - Димитър Хоматиан, Анастасий Библиотекар, Страбон, Херодот, Йоан Зонара, Комес Марцелин, Свети Йероним, Йоан от Никиу, Анонимен Равенски космограф, оригиналното съчинение на Теофан изповедник !!! Но това е позната практика от времето на Късната Античност и Средновековието: една оригинална ръкописната книга често получава множество преписи в манастирските скриптории и царските библиотеки - така книгата пътува и реализира своето традиционно разпространение, често оригиналът изчезва и ние познаваме творбата само от някои достигнали до нас късни преписи ( напр. Йоан Екзарх и др.). Всичко това се извършва в повечето случаи от анонимни лица, които понякога си позволяват корекции, някои страници се вмъкват, а други изчезват, добавят се и приписки в страничните полета. Поради тази причина изследователите винаги посочват коректно по какъв начин е заведен в архива един ръкопис, дали е оригинал или не, кой по ред е неговия препис. При историческите хроники отсъства строгата норма на канона така, както той господства при агиографията ( жития, похвални слова и др.). Те са по - светско четиво и тези корекции / добавки се вмъкват по - безпрепятствено / допустимо. Бих добавила накрая, че пример за подобна Д ъ л г а С т е н а, построена като защита от опасен противник и неговите чести нападения може да бъде даден от Античната история в Южна Британия - А р и а н о в и я в а л, на името на Римския император Адриан ( по чиято инициатива е издигнат ). Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 15. Едва ли някой нормален човек може да се съгласи с това ,че дойде Аспарух заби меча и създаде държава от нищо. За да се създаде една държава първо трябва да се създаде благоприятна за нея среда (инфраструктура) а по онова време с Империи като римска и византийска това не става за ден или за 10 . Нормално е да е имало Българи по тези земи които да направят това доста по рано..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, невъзможно е един беглец да успее да победи Римската Империя, че и държава да основе на ново място.

   Изтриване
 16. Александър Чамурджиев9 септември 2017 г., 9:47

  Поредна много интересна статия, поздрави!

  ОтговорИзтриване
 17. Всъщност, сведението на Комес Марцелин показва, че авторът на статията, грешно локализира р. Цурта, както, и че в южна Тракия живее голяма група българи, която ще опустошава поселищата си и евентуалният си поминък. ЛИБИ,Т.1, 1958,308-318.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виталиан е местен жител, но водените от него българи също извършват опустошения. Тънкостта е да разберем кой е нападан и най-вече защо е нападан???

   По времето на Анастасий, местните хора представляват болшинството от населението на страната, но това население е подвластно и подтискано от чужденци. Да се говори, че българите са опустошавали своите селища по времето на Анастасий е все едно да се каже, че по време на Априлското въстание българите са подпалили България.

   Изтриване
  2. Това с грешната локализация на р. Цурта, трябва ли да го подминем господин фалшификатор?

   Изтриване
  3. По времето на Анастасий, както и по-рано по времето на любимецът ви Константин I (който загубил Мизия и Скития и данъците от тях), г-н Серафимов, на север от Хемус живеят предимно варвари федерати. Именно началник на федерати и българи е Виталиан, чийто баща е бил на длъжност комес на федератите в М. Скития, и по тази причина съвременниците на събитията го изписват скитът Виталиан.

   Изтриване
  4. Константин I не губи изобщо Мизия и Скития, а им дава известна автономност, като от тези провинции той получава военна подкрепа. Най вече тази подкрепа е причината да бъде отпусната огромната сума от 600 златни кентинария за строежа на Плиска, Преслав и т.н.

   Българите спадащи към мизите са също федерати, а не наемна войска. По времето на Виталиан 512-513 г. се говори за провинция България, а по времето на Константин I и Св. Йероним има област България, която е отъждествена с Мизия.

   Изтриване
  5. Няма такъв филм в какъвто се вкарвате. Апокрифния български летопис много ясно сочи, кога и от кого са строени нашите столици. А тези 600 кентенария са за материали при строежа на Константинопол. Разбирам, че ви е трудно да интерпретирате, анализирате и систематизирате поради липса на историческо мислене, но сте много далеч от истината.

   Изтриване
  6. Апокрифната литература не случайно е наречена апокрифна :)

   Изтриване
  7. Така е, но и вашият източник е анонимен и забележете компилация с често използване на името Константин и е с разлика от събитията със 700 г. Така че по правдоподобен и близо до събитията си остава нашият си домашен апокрифен източник. Не случайно 600 кентенария се отнасят за строежа на Константинопол.

   Изтриване
  8. Бъркате се, в летописа не се споменава Константинопол, а Констанция - град в Северна Добруджа.

   Изтриване
  9. По времето на Константин този град се казва Томи и е административен център на провинция М. Скития, а Марцианопол е на Мизия въпреки, че е много по-малък от Плиска, което красноречиво показва, че нашата Плиска не е съществувала все още.

   Изтриване
  10. Прокопий определя Томи и Констанция като два различни града. Единият е до Пулхра Теодора, а другия до Ресидина.

   Marcianopolis
   Scythias
   Grapsô
   Nonô
   Trosmês
   Neaïodunô
   Residina
   Constantiana

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/4C*.html


   Axiopa
   Carsô96
   Gratiana
   Preïdis
   Argamô
   Paulimandra
   Tzasclis
   Pulchra Theodora
   Tomis97
   97 Tomi, the place of Ovid's banishment.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/4C*.html


   CONSTANTIA´NA (Κουσταντιανά: Kostendsje), a town in Moesia, on the coast of the Euxine, southeast of Istropolis. (Procop. De Aedif. 4.11. p. 307; Hierocl. p. 637.


   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DC%3Aentry+group%3D20%3Aentry%3Dconstantiana-geo


   Изтриване
 18. Поздрави за хубавата статия!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спароток пак цензурираш? Ласкателния коментар си го публикувал, а моя от вчера го няма. Не обичаш да допускаш коментари, в които глупостите ти се изобличават показно, а?

   Изтриване
  2. В случай, че си прекалил и си преминал границата на приличието, то е съвсем естествено коментара ти да не бъде допуснат.

   Има и друго, старая се да не си губя времето с тролове, т.е. хора, които нямат смелостта да се регистрират и да коментират под свое име.

   Изтриване
  3. Ако за теб, да скриеш разобличаващата те информация е нормално и обвиняваш читателите си, че са тролове, нямам повече какво да чета, твоите фантазии. Ще чета в една друга група, където ти ги разобличават. Както гледам нямаш материал, който да не е умишлено фалшифициран и по запознатите направо с показване на източниците които си дал те оборват и се вижда начинът по-който целенасочено го правиш в ущърб на историята.

   Изтриване
  4. Специалистите твърдяха, че старите българи са тюрки, оказа се, това не е вярно, натрапвани са ни умишлено лъжи дълго време.

   Специалистите твърдяха, че старите българи са почитали Тангра и са били монотеисти, но няма нито един византийски летописец, който да е дал такива сведения.

   Специалистите твърдяха, че титлата на старобългарските владетели е била хан, но и за това доказателства няма.

   Специалистите подтискаха неудобни материали на свои колеги, а някои не се свеняха да укриват и унищожават археологически материали. Ето думите на свидетел:

   “Въпреки потисканата научна мисъл, през 60-те и 80-те години на нашия век истината за Плиска и Преслав успя да се промъкне в някои изследвания за Плиска и Преслав. Късноантични и ранновизантийски археологически материали недобросъвестно се укриваха или унищожаваха при провежданите археологически разкопки в Плиска и Преслав…” – А. Милчев, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.


   Та кой казваш умишлено работи в ущърб на историята?

   Изтриване
  5. Защо да не е вярно г-н Серафимов, кой доказа обратното?

   Изтриване
 19. Аз съм привърженик на историята за Атлантите, преселили се по наще земи след потъването на Атлантида и нарекли се Траки! А също така логиката показва, че са създали Египет и пирамидите, Индийската, Китайската и Японската цивилизации! По техните стъпки е вървял и Александър Македонски за да събере знанията от древността, които е съхранил в Александрия! За жалост библиотеката е била изгорена...

  ОтговорИзтриване
 20. Винаги четено с интерес ..... Въпрос: Има ли археологичеки доказателства за Голямата Стена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, известна част от Анастасиевата стена е все още запазена.

   Изтриване