27.09.2014 г.

БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ НА РУМЪНСКИЯ НАРОД


Рядко се замисляме върху това, че дори и в XXI-ви век съществуват определени догми. Доста неща казани в миналото просто  не подлежат на обсъждане. Сякаш сме длъжни да се правим на слепи и да приемаме лъжи само защото някой с авторитет е решил, че това е правилно и точно.

Аз отказвам да вярвам на измислици и ви моля да ми съдействате при разкриването на една измама, която ощетява сериозно нас българите. Става дума за румънския език. Той е квалифициран като принадлежащ на романската езикова група. Твърди се, че е сроден на италиански, френски, португалски, испански, реторомански.

Смятам, че критериите за подобно твърдение са меко казани странни. Езиковедите знаят добре, че латинските елементи в румънския език са едва 25% от речниковия състав (В.Георгиев, И.Дуриданов, Езикознание, 1972, стр. 311). Това разбира се не е никак малко, но поне според мен не доказва абсолютно нищо. Не доказва, понеже има друг език, чието присъствие в румънския речник е два пъти по-голямо. Този език е българския. Няма шега, не е и грешка, в румънския език думите с български произход са 50%   (V.  Stеvenson,  Woorden, 1998, с.171).

По която и изчислителна система да го смятам 50% е повече от 25%....цели два пъти повече! И все пак някои са имали наглостта да определят румънския език за принадлежащ на романската езикова група. Как са смятали, каква аритметика са ползвали, или може би не са считалия българския за език? Фактът, че в румънския изкуствено са вкарани голямо количество думи от латински произход, не би трябвало да го прави автоматично романски език.

Едва 15% от речевият запас на англичаните идва от староанглийския (V.Stеvenson,  Woorden, 1998, с.133).   В английския броя на думите от старофренски и латински произход е огромен. Различни изследователи дават различни проценти- 56%, 58%. Във всеки случай се касае за повече от половината от речниковия състав, но на никой не му идва на ум да нарече английския романски език, нали?

Защо е тази дискриминация спрямо българския език, който фактически до XIX-ти век е бил гръбнака, основата на румънския? Някои господа просто казват: В румънския се наблюдава силно българско влияние...Това е глупост, за влияние може да се говори, ако по начало в земите на север от Дунава се е говорил език съвършено различен от нашия и българските елементи са започнали да проникват едва в Средновековието. Дали е така обаче?

Няма спор, че през Средновековието, на север от Дунава е ползвана кирилицата и българския език. Ето един пример-  грамота на Мирчо Войвода, владетел на земите на север от река Дунав между 1386 и 1418-та година:

“+ Азъ иже въ Христа Бога благоверный и благочестивый и христолюбивый и самодръжавный Мирча великий войвода и господин, милостион Божион и Божиемъ дарованиемъ....

Текстът е на около 600 години, но въпреки това е разбираем за нас българите.  Най-важното е, че в документите на влашките владетели от XIV-ти и XV-ти век няма нито една латинска дума. Не намирате ли това за странно?  За какво влияние да говорим, като езика си е чист български!

Ако се върнем още по-назад във времето ще се натъкнем и на други неудобни за официалната историграфия факти. През 448 година Приск Панийски прекосява Дунава оглавявайки имперска делегация опълномощена да преговаря с Атила.

Приск съобщава, че на север от река Дунав се говори хунски, или готски, а латински съвсем рядко и то само от тези, които търгуват с римляните.

Това е лесно обяснимо, като се има предвид, че по времето на император Аврелиан, през 273 година римските легионери и колонисти напускат панически Дакия. От страх да не би свободните траки да ги последват, бегълците разрушават мостта на Дунава. На юг от голямата река е създадена Аврелианова Дакия, чиято столица е Сердика (София).

Сега парадоксът е пълен – след като на север от Дунава няма римски легионери и колонисти, които да разпространяват латинския език, как може да се твърди, че основите на румънския език са положени от римски колонисти? Не е ли това гавра с логиката? Чак 1300 години след Аврелиан, в езика на северните ни съседи започват да се появават думи с латински корени.

Едва през XVI-ти век във влашките документи се срещат думи като тоте-всички,  востри-ваши, но българските изрази продължават да бъдат използвани. В писмо (на благородника Някшу) от 1521 година намираме следното: Мудрому, племенитому и чистому и Богом дарованиму жупан Ханаш Брегнер от Брашов, много здраве от Някшу от Длагополе!.. Бог те веселит!”

Това, че българският език е говорен на север от Дунава  дълги векове се вижда и от значителното  количество на български топоними и хидроними в Румъния. Като пример могат да се посочат: Луда Бара, Бистра, Стража, Липова, Остров, Габри, Пещера, Корабия, Подгория, Гарван,    Пригорие,    Падина, Богати, Потлоги, Родна, Видра, Златна, Соходол, Извору, Глина, Салище, Куки,  Мирчa вода, Добромир, Драгомирещи, Негомиру, Добра. Тези названия, а и още и много други звучат пределно ясно за всеки наш сънародник защото са дадени от българи.

 Още по-старите данни от дакийската ономастика показват убедително, че най-древното  население на земите между Добруджа и Карпатите е говорило архаичен вариант на българския език. Названия на древни реки, планини, селища, имена на хора са разбираеми за нас българите, но са непонятни за французи, италианци и др.

Да започнем с антропонимите, те са изключително интересни. Личните имена на гето-дакийските царе Золтес, Скорило, Косон, Орол, Буребиста, Котела не само, че  са успоредици на българските Злат, Скорил, Косан, Орльо, Бурьо, Когил, но и притежават смисъл на български. Това за жалост не пречи на учените да затворят очи пред този важен факт и да го отминат най-небрежно...

Оронимите – названията на планини също са обясними на български. Карпатите са голяма планинска верига, чието име се обяснява лесно с нашата дума карпа- скала. Тя е все още в употреба в някои области, среща се и в художествената ни литература (работите на И.Вазов), но поради една, или друга причина езиковедите ни я изхвърлят от модерните речници.

Описаните в Античността дакийски селища Потависа и Берзовис съдържат частицата вис(а), а това е всъщност старобългарската дума вьсъ (вис) - село, селище. Берзо вис означава буквално Брезово село...

Името на дакийския топоним Друвета бе изтълкувано от езиковеда В.Георгиев като дървета.

Диерна, Тиерна, Тсиерна е древно име на дакийска река, което се обяснава с българското прилагателно черна. В стария латински не е имало нито звук, нито буква Ч и поради това е направен опит за заместване с Д, Т, ТС.

Дакийската река Напарис е описана от Херодот през V-ти век преди Христа. Напари се само гръцкото предаване на На бари (на реката –местен падеж).В по-късни времена Клавдий Птолемей регистрира друго подобно название, а именно Зуро Бара...а днес в Румъния срещаме Луда Бара.

Десетки гето-дакийски селища съдържат частицата дава, имаща вариант дева. Като пример могат да се посочат Реки Дава, Тамаси Дава, Бури Дава... Езиковедите са установили отдавна, че дава, дева  се обясняват с глагола дявам, девам, т.е. полагам (основи на селище). Не само, че обяснението е на български, но вариациите дава, дева свидетелстват за българска диалектна особеност. Това е така нареченото екане и якане.

Не доказва ли това, че на север от река Дунав, в Дакия са живели хора, чийто език може да се нарече български диалект? Да не забравяме, че в румънския език има задпоставен определителен член както в българския. Това е нещо чуждо и напълно непознато на французи, италианци и др.

За мене е ясно едно, голяма част от румънците са наши роднини. Не мога да разбера само какъв грях са извършили нашите деди, за да може някой да ги мрази така неистово, че да раздели народа ни на части и да отнеме идентичността на голяма група хора. Ето как изчезна най-големия народ на Европа-траките. Той бе разкъсан на части и всяка част бе подложена на геноцид. Това е нещо чудовищно! Най-страшното е, че по този план се работи векове наред...направо тръпки ме побиват...

Дали причината за извършването на това престъпление няма да е в това, че ако на Балканите същесвуваше една единна държава, обхващаща земи от Карпатите до Бяло Море и от Висла до Черно Море, дори и великите сили трябваше да се съобразяват с хората живеещи в тези територии

Или може би народът, наричан от старите автори най-праведен и благороден пречи на някого. Дали някой не се е страхувал, че жажадата на дедите ни за свобода и справедливост може да зарази и други хора? Тази жажда, която чрез Спартак разтърси Рим и за малко не го събори...тя е опасна за подтисниците...

Трудно е да се разгадае причината за печалната съдба на дедите ни, превърнали се от най-големият европейски етнос в настроени и отчуждени една от друга групи. Не зная кой стои зад плана на разделяне траките и промиването на съзнанието им. Процесът може да е започнал дори преди идването на римляните на Балканите.
Едно е ясно обаче – ние сме особени хора. Въпреки безбройните страдания и неволи сме успели да запазим езика, културата и духа си. Суровите изпитания са ни правили по-силни. Колкото и да са опитват да ни унищожат, невидимите злодеи няма да успеят. Пет века черно подтисничество не бяха достатъчни да убият нашата борбеност.
Будители като Вазов имаха вяра в българския дух и неговата неизтощима сила. Съвсем оправдано великия поет написа -  Тирани, всуе се морите! Не се гаси туй, що не гасне! Лучата, що я днес гасите, тя на вулкан ще да порасне....И ако слънцето изчезне от тия небеса приветни, то някой в ада ще да влезне, главня да вземе, да ни светне!


86 коментара:

 1. Mисля ,че е естествено никой голям играч в геополитиката ,да не иска възстановена българгарска империя ,която да им обърква сметките. Вероятно това са причините да романизират езика на българите на север от Дунав и да ги обявят за друг етнос ,да разделят прясно създадената държава на Източна румелия и Княжество България ,да отнемат Западните покрайнини ,западна и южна Македония и Беломорска тракия. Наша е задачата да намираме и казваме истината ,точно както правиш. Благодаря ти господин Серафимов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината вече излиза на бял свят и се надявам, че когато тя блесне с пълната си сила, нашите братя с промито съзнание ще се върнат при корените си.

   Изтриване
  2. Българи, Господ е с нас. Вярвайте в това!
   И иже аще совет совещаваете, разорит Господь: Яко с нами Бог.
   И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас: Яко с нами Бог.
   Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: Яко с нами Бог.
   Господа же Бога нашего, Того освятим, и Той будет нам в страх: Яко с нами Бог.
   И аще на Него надеяся буду, будет мне во освящение: Яко с нами Бог.
   И уповая буду на Него и спасуся Им: Яко с нами Бог.
   Се аз и дети, яже ми даде Бог: Яко с нами Бог.
   Людие ходящии во тме видеша свет велий: Яко с нами Бог.

   Изтриване
 2. Според Вас с хърватите делим ли един и същ корен като с румънците или сме просто близки роднини ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен хърватите са старите арвиати, които Плиний Стари локализира преди около 2000 години точно на мястото където днес е Хърватско.

   Считам хърватите за илири понеже и арвиатите са илири. Траки и илири са сродни народи, които обаче имат различна история.

   Изтриване
  2. Благодаря за отговора :)

   Изтриване
  3. 147- Draus per Serretes, Serapillos, Iasos, Andizetes, Saus per Colapianos Breucosque.
   148 populorum haec capita; praeterea Arviates - eто ги хърватите :)

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Изтриване
 3. „Тази жажда, която чрез Спартак разтърси Рим и за малко не го събори...тя е опасна за подтисниците...“

  А готите - гети после го събориха.
  А Атила се поразходи из цяла Европа...
  Затова ли и Маркс и Енгелс искали да смачкат балканските „славяни“, че им пречели за победата на световната революция ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Енгелс източноевропейците са врагове на революцията и за тях той предвижда само унищожение...Уж комунизмът загуби, но Европейската Комисия следва виждането на Енгелс.

   Изтриване
  2. Глобализмът не е нищо друго освен нова форма на комунизма. Целта е същата: СВЕТОВНА ВЛАСТ НА УОЛСТРИЙТ („пролетариатът“ беше само за маскировка) !

   Изтриване
 4. Драги Павле,
  Статията ти е много навременна и много тъжна. Защо само не става ясно по какъв начин е извърешен музувирлика с братята румънци ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как е извършено промиването на съзнанието ли? Бавно, упорито, методично...

   Имате ли представа колко чуждици са набутани в българския език само последните 20 години - джипи, рейнджър, екшън, трилър, линк, сървър. Дори основни български думи като приятел започнаха да се заменят с...френд...

   Ние не се усещаме, но променят и нас, бавно, методично, упорито...

   Изтриване
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
   Romania emerged within the territories of former Roman Empire province Dacia as the principalities of Moldavia and Wallachia formed in 1859 a personal union. It gained independence from the Ottoman Empire in 1877, and at the end of World War I, Transylvania, Bukovina and Bessarabia united with the sovereign Kingdom of Romania. At the end of World War II, territories which today roughly correspond to Moldova were occupied by the Soviet Union.

   Изтриване
 5. Привет родолюбецо-просветител !!! На въпроса ти , кой има за цел и сметка,всичко това да се случва,отговарям моменталически : хилядолетните ни кръвни врагове,самозвали се за Богоизбранници са тези, желаещи унищожението ни !!! В по предна статия беше загатнал,че за да покори тъмата света,първо светлината трябва да угасне ! Ние,преките потомци на славните траки сме тази светлина,а те- чифутите тъмата !!! Нека започнем назоваването на проблема с истинските му имена,защото...............когато даден проблем съществува,и не бъде елиминиран първоизточника му,то той ще се явява отново и отново,макар и мутирал под други форми и......названия !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбрал съм едно нещо отдавна - лесни отговори няма, а и злото винаги прикрива пътя си. Когато нещо изглежда лесно за разгадаване, най-вероятно то изобщо не е разгадано.

   Хубаво е да се назове проблема, но човек трябва да е 100% сигурен, че е на прав път.

   Изтриване
  2. Казано им е:„Не можете да служите и на Бога, и на Мамона“(бога на парите), но те не се впечатляват от това !

   Изтриване
  3. Какво да говорим, дори партиите на християн-демократите в Западна Европа служат ревностно на мамона...

   Изтриване
 6. Компонентите на думите не са само думите . Как стоят нещата с другите компоненти - граматики , словореди , ...

  Излиза така, че сменяш езика - думите , другите компоненти на езика, с това се променя мисленето и се появява друг народ, друга държава.
  Както казах в една друга тема , за българският език , така и тук . За да има държава , за да се разбират различните племена , трябва да се измисли един сборен език
  Те така. Това обикновено е ставало , след войни,когато победителят е определял сферите си на влияние. Така може би е станали и с тракийския език. Станал е после български. Така изчезват траките и се появяват българите.
  Така е и днес.ЕС имаше един лозунг , Европа на регионите. Падането на желязната завеса е своего рода войната на 21 век . След нея става разделението. Но на нашето Народно събрание пише . " Обединението/ съединението/ прави силата. "
  По едно време ЕС, постави България и Румъния в една кошница. Тогава България водеше. Сега е обратното и забравиха. Може би това беше обединението на Балканския регион.Ние трябва да се определим на къде да се обединяваме? На север, с Румъния или с Русия, на юг с Македония, Гърция или с Турция..На запад със Сърбия , Хърватия, на изток с кого. ... ?

  Лошото е че сме си изпуснали държавата и тънем в мизерия.
  Политици спрете да крадете България! Никой в обкръжението ни не си краде държавата, народа си така , както го правят нашите. Търпелив е бългаският народ. Търпи фалит , след фалит. Фалираха народа си,и пак искат да го правят и го правят..Пак народа трябва да им плаща кражбите.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 7. Освен съжаление друго не мога да питая към вас.....Жалко за неимоверните ти усилия,Спароток!Все пак ,все някога истината излиза наяве.Твоята "истина" никак не е лицеприятна.
  Колкото до "истинската"ти българска история,ти подарявам един цитат на един"Трак" - Сократ:
  АЗ ЗНАМ,ЧЕ НИЩО НЕ ЗНАМ,НО ИМА ХОРА,КОИТО И ТОВА НЕ ЗНАЯТ!
  Без уважение:Пешо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пешко!
   Нещо никак не ми звучиш убедително! Освен злобно хвърчене на плюнки, нищо друго не откривам. Ако „истината“ на Павел не ти е „лицеприятна“, това какво касае останалите участници в блога ? Или подкрепи раздразнението си с аргументи, или недей да досаждаш !

   Изтриване
 8. ---хилядолетните ни кръвни врагове,самозвали се за Богоизбранници са тези, желаещи унищожението ни ----

  Г-н , Анонимен27 септември 2014 г., 22:24, те за това съм на друго мнение.

  В една по предна тема , някой имаше това пораженско мислене , та сега използвам този цитат да изкажа мнението си.

  Значи, през вековете ние сме били част все от някоя империя. И сме имали не малко влияние върху развитието на тези империи.
  Когато сабили царствата на траките , те са се водили войни помежду си. Следва Римската империя. Свободните траки са се били с Римската империя - Атила , Спартак, ..началото на края. на Римската империя. . Някои изказват предположението си че в римските легиони, не малко траки , споменавани вече като българи са били водачи . Не малко траки са били императори и в Рим и в Константинопол.Не малко от първенците на народа ни са се учили в школите на империята - справка .Симеонсъс златния век. Когато се разделят Рим и ИРИ ,която в 17-18 век наричат Византия, ние попадаме в така нареченото византийско робство , защото водещите в управлението са били гърците , на които и до днес наричаме византийци.После идват турците - къде насилствено , къде доброволно за хляб ,българите пращат децата си в турската армия. Предполагам не малко българки отвлечени на сила ,са били жени на Султана.и в султанския двор.Българите са били основата в обличането на османската армия.Няма как българите с ограничени права да не са оказали влияние в живота на Османската империя. Българин е откривателя на компютъра. .По времето на комунизма , същото. През България за Русия минаваха всички стоки , които не бяха разрешени за търговия на Русия. Минаваха от мерцедесите , до компонентите за електронно изчислителните машини. България имаше завод за електроника в силициевата долина на Америка. Българи измислиха и постъпателния двигателя който и сега ви се върти в твърдия диск на компютъра ви.Днес е същото.Цвета на нацията ни която издържа на конкуренция се запиля по американските и европейските институти и работят по проблемите на света.
  УУУ, ние сме роби. Това е плача ни. Ууу ние сме духовни,ония служат на Мормона. Ние сме роби на Римската , на Византийската , на Турската , на Рруската ная Европейската , на Американската империи. Възхищаваме се на предците си че са имали държава. Да те са имали държава която е влияела на развитието , но 6те са създали условия , читавите ни хора да се завърнат и да развиват държавата. Ние какво сме направили за 25 години? За сега имаме един успех , защитихме си азбуката. Няма да се очудя , ако Русие се върне в Европа , че сега е тръгнала на майната си и я чака завеса към Европа поне най малко за четвърт век , защото няма да и се размине., не каже че тя е направила това.Кристалина разпределя парите ба ЕС . Що така тия служители на Мормона поставиха българка да им разпределя капиталите? Ние създадохме ли условия най конкурентните ни чада да се завърнат и да организират възраждането на България, както това е станало , след откъсването ни от Турция?
  Ние това искаме , това имаме. Искаме си крадците ,имаме си ги. През цялото си развитие явно сме се борили срещу нашите си крадци ,които мислят за собствения си джоб , а не за държавата , за народа. Другите водачи на другите народи мислят за народа си. Нищо не направихме 25 г. Не можем да се справим , с липсата на справедливост в държавата си и крадците къде явно , къде задкулисно управляват държавата. Има ли в Европа , по-мизерни заплати? Крадат паритеот нас и инвестират в други държави и не връщат лев в държават. Другите инвестират , но спечеленото си връщат в държавата си. Това сме . Кой да уважава такъв народ? Кой ни е крив?

  Рорик . .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кривославен

   Чичко Рорик,
   Ти спомена, че си възрастен човек, но получавам усещането, че прекаляваш и с броя на ракиите, когато пишеш ! Казано е, че е добре на думите да бъде тясно, а на мисълта – широко. Понеже при тебе се получава точно обратното, моля те или промени маниера си, или се въздържай да споделяш мисли, защото все пак има хора,чието време е скъпо. Благодаря ти, ако си ме рзбрал какво имам в предвид !

   Изтриване
 9. Браво Спарадок , продалжажай да отваряш очите на хората

  ОтговорИзтриване
 10. Истината си излиза, но пак се намират такива, които да се опитат да я изкривят...

  ОтговорИзтриване
 11. Както казва Спароток , на територията на днешна Румъния са живяли свободните траки.От тази територия е дошъл и Аспарух. Някъде по нагоре е намерен гроба и сокола на Аспарух. В този филм казват че битката е била между Новгородци и Московци.
  Някои историци упорито говорят че Новгород ли , Киев ли е основан от чичото на Аспарух.Там има няколко Новгород , та май не е уточнено за кой се говори.Руските учени по малко откриват завесата на българските архиви , които са в Русия. Пак тия историци казват че Московската Расия е с начало Романови. Преди това са Рюрикови. Последния Рюрик е Иван Грозни.Москва не е била расийска преди Романови.Романови са били в Петровия град и после са дошли в Москва .запалили са всички книги които са намерили в Московския Кремъл и е започнала експанзията им на юг. .Та те май са измислили татарското иго. Да чувате от тях за съществуването на траки? Находките, които намират ,са много близки на тракийската култура , но за това упорито се мълчи.Били славянски и те съществували от незапомнени времена.Така че Романовите от запад минават през Петроград ,завземат Москва и тръгват на юг.
  Та едно такова предполагам че е станало. Така нарекли местната култура татарска. Предполагам че старите църкви са различни от византийските. Сменят иконите с византийски и се обявяват за наследници на Византия и се наричат Третия Рим. Звучи ми като третия Райх. Управлението на Москва има много общо с немците. Те просто колонизират Източна Европа и тръгват към Южна.
  Ноо докато историята не стане чиста наука, а средство за манипулация ще е така.Като тръгнем от Романови,минем през договорките на Хитлер и Сталин , та чак до днес, как делят Украйна , всичко става ясно. Това определено доказва че украинците не са руснаци. Тия "руснаци-" са дошли , когато англичанина е инвестирал в Донбас , и разработил мините , и когато немците са развили земеделието в Крим.Че и Полша семанесва. Управлявала е в Москва,стигала е и до Крим. Много актуално е разделението и днес.Жалко за обикновения човек.

  Бий камбаната , г-н Серафимов.! Това можеш, да палиш свещичката на истината. . Възраждането ще се състои , когато децата ни се върнат. Там по западните институти , те ще прочетат още нещо за историята ни .
  Рорик.
  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само Украйна има правото на името Рус, Русия. Жителите на Украйна са наши роднини, но за жалост и те като нас са позволили в миналото на чужденци да ги покварят. Както казваше един умен човек - Никоя голяма цивилизация не е завладяна отвън, преди тя самата да започне да се саморазрушава отвътре.

   Изтриване
  2. Името на тези чужденци приятелю,отново се явяват чифутите - Хазарски кагант !!! Както тогава,така и сега пипалата им са разпрострени навсякъде из славянските народи !!! Събудете се от летаргията и започнете да назовавате проблема с истинкото му име !!!

   Изтриване
  3. Няма да навреди и това да се изразяваме с културни изрази, а и аргументирано. Няма да навреди също вместо криене в сянката, всеки да излезе напред и да сподели вижданията си в своя платформа - блог, страница, стена във Фейсбук.

   Изтриване
  4. Винаги съм бил за културният изказ,но в даденият случай,нашенската поговорка : "с техните камъни,по техните глави",напълно е подходяща !!! Не допостимо е в религията им, да бъдем назовавани ГОИ,а ние да търпим това му унижение с наведени глави,или по съвремнните фразеологии,просто да сме толерантни ! Родолюбеца Хайтов,много точно го е формулирал : " В една зверилница,толерантността е равносилна на смърт" ! И тъй като Павле си траколог,би трябвало да знаеш,че името траки на древногръцки означава : див,суров,варварин ! И тук излиза отново въпроса,кои са тез двулични твари,дали подобно прозвище на дедите ни и с каква цел ??? А относно анонимността ми не се тревожи,тез в които съм посял семето и е покълнало,знаят кой съм ;) !!! Всичко с времето си :) !!!

   Изтриване
  5. До някъде имате право, но не става въпрос за покорно търпене, съвсем не. Ако ние правим така както правят враговете ни, то по какво се различаваме от тях? Ето това имам предвид.

   Дедите ни не са се самоназовавали траки. Траки е гърцицирания вариант на дерзики-дръзките. В по-късни времена на този етноним се предават различни значения. По същия начин англичаните опорочават народностното ни име и го ползват за синоним на нещо мръсно...

   bugger (n.) Look up bugger at Dictionary.com
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite."

   http://www.etymonline.com/index.php?l=b&p=46&allowed_in_frame=0

   Изтриване
 12. "Бавно, упорито, методично." ... и целенасочено !
  Онуй дравидско племе (Godfrey Higgins) посяло семената на окултното си вярване в богоизбранност и сред нашите далечни роднини хазарите,
  да станат те нашите сатрапи.
  ЖИДОВ ГРОБ
  Иван Вазов

  Издайство, измяна позорна
  пропусна врага в крепостта
  и Царевец як след упорна
  отбрана потъна в кръвта.

  Бранители храбри паднaха
  под турския мстителен нож,
  палатите царски пламнаха,
  огряха зловещата нощ.

  На утрешний ден пред пашата
  евреин се мръсен яви,
  целуна му рабски полата
  и с вид горделив заяви:

  – Преславний войводо, сполучих
  услуга да сторя на вас:
  аз портата таз нощ отключих
  и Царевец в твойта е власт.

  Паша милостиви: награда !
  – А, ти ли бе хитрия жид ?
  Велика награда се пада
  на подвига твой бележит.

  Без теб тез гявури корави
  не бих ги тъй лесно сломил,
  пред техните зидове здрави
  свят много йощ бих потрошил.

  За туй якоглавство земята
  с телата им мръсни покрих;
  сега и на Юда отплата
  достойна да дам аз реших.

  И викна на двама войника:
  – Убийте туй куче сега! –
  Изви се ханджар над мръсника,
  отфръкна глава от снага.
  ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рано или късно всеки си получава заслуженото. Ние трябва да си караме по нашия път.

   Изтриване
 13. Евреите действително са били „богоизбрани“ заради родоначалниците си, които са живели по Божиите правила. В последствие се отдалечават от Бога до изпадане в положение на богопротивници. Ние трябва да си даваме сметка за техните безобразия, но да знаем, че има Кой да ги съди за тях! За нас, които се считаме също като „богоизбрани“, е важно да не вървим по техния път!
  Не зная какво „далечно роднинство“ имаме с хазарите, но ако това е истина, бих се срамувал, че съм българин!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Евреите , действително НЕ СА богоизбрани . Ако утре те решат , че са марсианци повтаряйки тази лъжа всеки ден след 1000 години някой може да каже , че това е самата истина .

   Поздрави Павле за статията . Бъди здрав .

   Изтриване
  2. Бог може да избере някого, но избраникът трябва да следва определени житейски правила...иначе не става. Всеки може да е Богоизбран - евреи, африканци, японци, българи. Един Бог ни е създавал все пак.

   Изтриване
 14. Процесът с разкъсването на народа ни продължава. Загубихме Македония съвсем скоро (сравнено с древната ни история - все едно преди миг) , но НАШИТЕ УПРАВНИЦИ първи се навираха да я признават за отделна държава, признаха и отделен език - ПРИЗНАХА БЪЛГАРСКИЯ ЗА МАКЕДОНСКИ!!!, като всички знаем как е измислен този език от Коминтерна, като имаме свидетели за този процес, имаме документи, филми. Какво се случи с Македония и коя е следващата част от родината, която ще опитат да откъснат. Този процес го наблюдавахме отблизо, затова няма нищо чудно и откъсването на т.н. румънци от нас. Но генът си е ген - "Кръвта вода не става", затова е достатъчно да погледнеш отношението на ЕС към Румъния и България:). Третират ни еднакво, защото сме еднакви. Сякаш, че двете страни на Дунава нарочно се държат "отделени и чужди", непознати една за друга, освен в пограничните градове, където си се разбират чудесно. За приблизително 70 години промиха мозъка на Западните българи, дали толкова са им били необходими и за Северните?

  ОтговорИзтриване
 15. Моля Ви, Маркс не съм чела в оригинал, но доколкото съм гледала лекции върху трудовете му, той просто анализира капитализма и стига да извода, че той прави света по-лошо място за живеене, както се и случва в момента, но не дава алтернатива за нова система на разпределение на благата. За тези, които не знаят и все още си мислят, че е имало социализъм или комунизъм по нашите земи ще напиша,че нашите дядовци, бащи и ние живеехме в диктатура, а не в комунизъм, живеехме в държавен капитализъм!!! поддържан от строга и безконтролна полицейщина, където държавата (в случая тези, които стояха зад "т.н. комунисти" ограбваха народа ни и го държаха в страх и сляпо подчинение, промиха мозъка на 2- 3 поколения и избиха цвета на нацията (за кой ли път в нашата история), ограбиха земята и голяма част направиха негодна, интелигенцията прогониха по света.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно Маркс и Енгелс трябва да се четат, също и Ленин, за да се разбере напълно колко порочна е системата, която те пропагандират.

   Социални движения е имало и преди Маркс, а и след него. Става дума за социални движения, в които няма призоваване към терор, към пълна реорганизация на обществото, към изчезване на индивида и семейството.

   Изтриване
  2. Опознай врага, за да можеш да го разобличиш. Точно така, Павле !

   Изтриване
 16. Преди време в Гърция излезе една книжка, в която се твърдеше, че английския е произлязъл от старогръцкия, преминавайки през латинския. Като доказателство, автора посочваше 17 000 английски думи с гръцки произход. След време наш учен (за съжаление не помня имена), доказваше 60 000 български думи в съвременния румънски език. Как би могъл човек да коментира това? Какво можем да кажем след такава публикация? Ами чисто и просто, ако се забранят българските думи в румънския, нашите северни събратя не би трябвало да говорят. Някъде съм чел, че до 1865 г. българския се е явявал като официален език на север от Дунав,а и до ден днешен в семинарията в Румъния старобългарския е задължителен. Като за край бих казал на всички наши съседи - гърци, турци, сърби, румънци и албанци (македонците са българи първа класа) - ДРАГИ СЪСЕДИ, КОГАТО ГОВОРИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ПО КАКЪВ ПОВОД, ТРЯБВА ДА СИ ЖАБУРИТЕ УСТАТА. ТОВА Е СВЕЩЕННА ДУМА, СВЕЩЕННА СТРАНА, НА КОЯТО ВСИЧКИ ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН, ВОЛНО ИЛИ НЕВОЛНО. ВИЕ СТЕ ТЕЗИ, КОИТО ПОД ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ, КЪСАХТЕ ЖИВО МЕСО ОТ СНАГАТА НА ТАЯ СВЕЩЕНА СТРАНА И СМУЧЕТЕ КРЪВТА НА РОЖБИТЕ НА ТАЯ ЗЕМЯ.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква книга на гръцки, че английския от там идвал? Отдавна английските лингвисти знаят, че идва от българския, дори и българите знаят това най малко от 40 години, аз го знам от тогава, но англичаните не искат да го принзават. Ето я и статията на Англичаните и Американците от преди месец в NY Times :

   http://www.nytimes.com/2015/02/24/science/new-light-on-the-roots-of-english.html?_r=0

   Дори без да се чете всичко, само от определени примери и дори малко знание по история, кой сме ние, и каква е историята на модерния Българин и българския език веднага се правят правилните връзки...

   - езикът им е дошъл от Прото-Индо-Европейски език. Свързан с езици от Балканска Европа, Иран и Индия (само по този довод ние българите виждаме, че това е нашия език)

   - 2те главни теорий са Степна над черно море и Анатолска под Черно море. В БАН се знае, че Българите са били и на двете места, след потопа, доказано е с редица излесдвания и открития последните 20тина години.

   - Знае, се че английския е повлият от германския и е показа една дъщерна система кой език от къде идва, макар в изследването да са вкарани и данни за създаване на писмености от исторически учебници, който не са правилни, но на тяхната таблица се вижда, че High Герман и OLD Norse, който идва от Готик, т.е езика на готите-гетите, който пък е дъщерен не на кого да е а на Old Church Slavonic, който пък е грешно написан и грешно показан в години на създаване (явно ползвани исторически документи от време, когато тук е нямало България, а Османската/Турска Империя), защото това е официалния език на Първото Българско Царство, което пък ни води на логическо заключение, ако гетите са били тук през 2-3век и езика им идва от "Старо Българския", как пък сме дошли по късно тук?!?
   Дори ЛАТИНСКИЯ език е дъщерен на "Старо Българския"! и е правилна връзката на "старо Български с Ведическите Езици, Авестанските и Точариан Б, това което липсва е ТочАриан А.

   - Не на последно място, се изследват не думи, който може да са излезли през средновековието, а думи от най старите времена, като ВОДА и Измислянето на КОЛЕЛОТО... Фигурки с колела са намерени както в региона на Троя така и в региона на черно море от Старата Дунавска Цивилазия. Най вече фигурки на Бикове и Коне с колела.

   Учените дават, че най стара дума за вода, била WODR oт най първия прото-индопевропейски, не само вече е доказано, че това са траките и българите, но и думата WODR на модерен български е ВОДА, на старобългарски ВОДЪ, на рунен старобългарски е точно WODR, като в българските руни W- се чете У-О , а руната Ъ се чете Ър, Ар.. веднага излиза и произношението на английски Уотър, където Д е преминало в Т...

   -Друго доказателство е че гените на Бритонците всъщност са почти идентични с Българите,

   - Доказателсва други много, историята на България е една разкрадена мозайка, която ние просто трябва да съберем, за да видим цялостната картина и да си върнем Мощната История, като Хегемон в света.

   Изтриване
 17. Павка, коментар си загубих тук да си го намирал?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес имаше някакви технически проблеми, дори аз не бях в състояние да коментирам.

   Изтриване
 18. Аз съм Любомир Лозанов и се извинявам за неволната пропаганда! Не съм агитатор, просто изразих гражданска позиция. Както и да е, голямо Браво!!! за положения труд на автора!
  Моята идея беше Единението, идея, която винаги съм поддържал. Единението на народа ни идва едва в тежки мигове. Мигове, в които стенем под тежестта да бъдем роби в собственият си дом. На кого сме роби? За всички тия хилядолетия не са ни владеели гърци, не са били римляни, не са били ни турци, ни евреи... Били сме роби сами на себе си. Защото няма сила, способна да пороби българина, освен неговата собствена. Ние, аз, вие - поробени сме в главите си - като хора, заставени да вярват, чрез хипноза, че крайниците им са в окови - и се държим така, като оковани... Всеки път като напсуваме политиците, като посегнем към чашката или наркотика, като се уплашим от скъпия ток и избягаме при терапевта с хаповете, гледаме Вип брадърс и т.н - ние (или поне аз) чувстваме срам и гняв. Кръвта на предците закипява и зове за бунт. Но не на улицата, не сред лумпените и не сред хаоса и анархията... Зове за бунт в умовете ни! Зове да престанем да се делим на отбори, партии, племена, класи и т.н. Зове да не допускаме повтарянето на старите грешки, правени от дедите ни, защото и те имаха държави, но ги губеха, затворили духовете си в клетките на братоубииството. Те имаха държави, но ги губеха. После техните деца без време си отидоха, за да изкупят наследените грехове. От нас зависи дали децата ни ще бъдат дадени в жертва, отишли си без време, или ще бъдат лидери на народите, лидери, каквито можеха да бъдат Левски, Ботев и Раковски.
  Този блог отдавна е стъпил в блатото на политиката. Блато, което ние си направихме, и от, както разбирам , ние изпитваме неистов ужас. Парламентът не е нечии друг - то е е Наш, там е изписан Нашият девиз. Г-н Серафимов, вашето героично дело, показва не просто историята на вашите съмишленици, не само на нас, българският народ, но и на Народното събрание. Ние сме едно!
  Идва време разделно! Българофобите ще бъдат разпиляни като глухарчета от вятъра на промяната. Гневът на предците ни ще се надигне и всеки, който таи у себе си злоба, страх и съмнения към България и към самия себе си, ще бъде смачкан.
  Може и да говоря като някой, който не си е пил хаповете, хахах, но това е истина, изпитана от времето - няма спасители , освен Божия син, - всеки е спасител, брат, сестра, майка и баща за себе си.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 19. Ето как става отродяването на Българите:
  Джаз фестивалът в Банско беше 6 /шест/ дни, а фолклорният - само 2.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 20. Уважаеми господин Серафимов, скоро слушах по една от българските телевизии, изказване на историк и лингвист, че всички славянски езици са наречия на българският език. Във всички славянски страни, без Полша са ме разбирали когато съм говорил на български и аз съм ги разбирал, когато говорят на местния език. А този, "неизвестен пакостник" е явен и днес. Но защо не искаме да го видим или да го наречем направо. Имаме очи но не го забелязваме, имаме уши но не го чуваме! Той е и в религията, която е наложена неизвестно защо от Борис-Михаил, той е и в "народа" от който произтичат много религии, "божият народ". Този октопод е обхванал и днес страната ни така, че българската народност е доведена до биологичен минимум при който е невъзможно възпроизводството, той под благовидни предлози ни вкарва семити от Близкият Изток и негри от Африка. Разни хомосексуални образования като Хелзингски комитет и подобни, финансирани от унгарския семит Дьорд Шорош рушат страната ни. Един психопат с "комунистическо" потекло, Соломон Паси ни вкара в терористичната организация НАТО, понеже готите гети са били и в Испания и в Албиона, а те са на Атлантическия океан. А румънски войски са стигали до София. Ако трябва да съм по конкретен, вгледайте се в аркадийските овчари. Може би, всичко тръгва от Аркадия, полуостров Пелопонес. Някакви етиопци пристигат там. Но те са поданици на Савската царица, една от съпругите на Соломон, с една дума, евреи.

  ОтговорИзтриване
 21. Господин Серафимов, за Украйна и названието Рус, изобщо не сте прав. Първо Полша и Балтите са "превзети" от хазарите, които българинът Светослав Киевски е предполагал, че е унищожил. В "Украйна" е свърталището на мнозинството ашкенази или хазари. Те не са дошли от небитието, а са били в Персия, заедно с Естер, тази, която унищожава, елита на персите. Затова е и празника Пурим у евреите. Паразитният хазарски каганат, контролиращ пътя на коприната и търговията с арабите семити е пречел на Светослав. Може би имате някакви пристрастия по отношение на религията или идеологиите, но ако не се абстрахирате от тях, трудно ще стигнете до истината. Ето и един труд на големият българин, професор Георги Сотиров "ELEMENTA NOVA
  PRO HISTORIA
  MACEDONO - BULGARICA
  Г. Сотиров
  1986

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много са ви разхвърляни мислите, господа анонимни колеги, всеки кълве на дребно, без да се търси една обща цел. Може би това е естествено, когато липсва обединителен център, но вие пропагандирате единство и същевременно го убивате. Вероятно причината за това е липса на водач. Докато не се намери такъв, ситуацията ше е такава, каквато я описвате!

   Изтриване
  2. Пак питам, за какъв лидер става дума, колега анонимен? По време на Възраждането Идеята е предхождала лидерите. Идеята, че българите са стар и славен народ. Всичко е започнало с нашата история, истинска история. Сетне борбата е станала политическа - затова казвам, че този блог е стъпил в блатото на политиката.Ако не беше "История Славнобългарска", лидерът Васил Левски нямаше да е това, което е днес... Но също така е факт, че без лидерската фигура на Левски нямаше да се стигне до Априлското въстание. Именно след неговата смърт, обаче, всичко пропада. Защо? Защото масите са свикнали да бъдат водени за носа, да тичат след този, който държи пържолата, а когато нещата не вървят те заклеймяват някой, който да отнесе пешкира. Хората прекланят глава пред две неща: силата и обещанията за битие, пълно с изобилие и щастие. Тези две неща никога не зависят от масите - те ТРЯБВА да бъдат осигурени от лидера... Ето защо пропадат освободителни борби. Защото човек, според мен, трябва да мисли и да се държи като лидер, първо, най-първо на своя собствен живот. После ще дойде и политическия лидер. Лидерът не чака да се появи лидер. Той не казва: "Докато не се намери такъв, ситуацията ше е такава, каквато я описвате!". Пораженческо мислене, отново отговорността е отхвърлена и предадена на някой или нещо друго. Но лидерът не прави така. Той СТАВА лидер. И нека уточня, че ние имаме погрешното мислене, че някои хора се раждат лидери. Те се създават, и то сами. Не прехвърлят отговорността на някои друг...
   Реално погледнато, всички искаме едно и също, но го изразяме по различен начин, в зависимост от възпитанието, средата ни и т.н. Всички искаме нормален живот, сигурна работа, нормални цени и данъци, възможности за реализация, строги закони и т.н. Но не трябва да чакаме да дойде Нео от Матрицата или Тайлър Дърдън, ако щете, да ни оправи живота. Ние сме тези, които трябва да обърнат нещата. В този ред на мисли, Спароток, и екипът зад него, се явяват лидери, защото не просто си чешат езиците, но и правят нещо. Всеки може да бъде лидер на собствения си живот и на живота на хората, които зависят от него. Всичко е въпрос на отговорности и правилни решения.

   Поздрави от Любо Лозанов!

   Изтриване
  3. Уважаеми Г-н Лозанов,
   Благодаря за изчерпателното разяснително послание, което сте ми посветили.
   Като начало позволете ми да Ви коригирам, че никъде не съм споменал чуждицата „лидер“ ! Употребата на чуждици според Г-н Серафимов е твърде опасна, защото според него това е довело до промяната на езика на братята румънци.
   И така, Вие ме упреквате, че чакам някакъв „лидер“ от типа на „Нео от Матрицата или Тайлър Дърдън“, но за съжаление не притежавам толкова развита обща култура и тези понятия нищо не ми говорят.
   Аз бих бил щастлив с един скромен български Виктор Орбан например. Казвам „скромен“, но в сравнение с него досегашните наши политически водачи изглеждат като карикатури. При това не ми е известно някой в Унгария да е пропагандирал величието на унгарския народ и колко всепобеждаващ е бил Атила!
   Никога не съм отричал дейността на Г-н Серафимов и се възхищавам от него. Но в момента българската държава е тежко болна и не съм убеден, че аспиринът е най-надеждното лекарство за нея.
   След два дни избираме тези, които ще излекуват България или окончателно ще я погубят. Наистина надеждите са твърде крехки, но съм шокиран от безразличието в блога по този въпрос. Наистина блогът не е политически, но нали сега се решава съдбата на България !!!
   И вместо „да си чешеме езиците“ ние, почитателите на блога би трябвало да излезем с едно общо становище. Само да гледаме сеир – това със сигурност е в интерес на враговете на България !

   Изтриване
  4. Приемам Вашата корек... пардон... ааа така де - поправка... Не съм ви упрекнал Вас, точно, а просто се възползвах от въпроса, който зададохте, защото много други българи си го задават, за да изразя мнение. Извинете, ако съм Ви засегнал.
   Съгласен съм с мнението ви и искам да попитам какво виждате под това "общо становище"? Иначе, аз смятам, че вече имаме някой като Орбан и дори гласувах за него, но от уважение към правилата на блога, ще кажа, само, че нашият Орбан е белокос, защитава местната теория за произхода на българите, уповава се на православието, настоява за независима външна и вътрешна политика, и е смачкват от медиите. Спирам дотук.
   С уважение, Любомир Лозанов!

   П.С: Рядко пиша някъде , дори нямам скайп или фейсбук, но този блог наистина ме развълнува...

   Изтриване
 22. Господине , Анонимен30 септември 2014 г., 0:08,
  Поне аз не вярвам във великото преселение на народите. Не вярвам че Аспарух е дошъл тук с 10 000 войни, жени и деца и те са основателите на България. Не вярвам че тук е било обезлюдено. Не може такава плодородна земя да бъде обезлюдена. Може хората да са изгонени от войната , но при първия удобен момент са се върнали.Така и "хазарите", просто са минали и заминали.Гледах един съвременен руски филм, днешните руснаци казват на афганистанците , "хазари"
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм Анонимен30 септември 2014 г., 0:08. Господине, никой не вярва във това преселение на тюрко-българи към Дунав. Тази измислица също е хазарско дело. И хазарите не са "просто са минали и заминали". Къде са отишли? Освен този руски филм, потърсете и други сведения за хазарите. През периода 652-1016 години е съществувал Хазарският каганат, който е включвал част от днешна южна Русия, Украйна и Казахстан. Абрахам Поляк, израелски професор по средновековна еврейска история пише "До каква степен може да се счита хазарското ядро в европейското заселване в Източна Европа? Наследниците на тези мигранти днес представляват огромното мнозинство от световната еврейщина." Откъде са се взели крипто-евреите в Турция? Това става след нашествието на Чингиз Хан, когато много хазари са се насочили към Турция и са се включили във формирането на Отоманската империя и в постоянните и опити да покори Европа през Черно море и Балканите. Днешна Чечня е била в Хазарския каганат. Това е и причината за двете чеченски войни на Русия през последните 20 години. Ингушетия също е била част от Хазария, което обяснява постоянното напрежение през последните години в този район. Дегестан също е бил част от Хазария. И там днес САЩ и Израел водят тайни операции за да завладеят района. САЩ също са хазарска държава. Днес районът на някогашна Хазария съвпада с конфликтите които се изострят с участието не само на САЩ, но и на Израел, където все по-често се споменава някогашна Хазария.

   Изтриване
 23. Анонимен1 октомври 2014 г., 17:09,
  Не трябва да убеждаваме никой в нищо. Просто трябва да развиваме себе си. Да настаним по земите си справедливостта , да не позволяваме затваряне на групи хора в отделни общности, да дадем условия на човека да се развива свободно, да защитаваме живота му, имуществото му, да направим законите едни за всички. .
  Към тази същност трябва да се върнем , която в днешни времена я няма.

  Рорик ,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чичко Рорик,
   Тия лозунги се издигат още откакто свят светува! Но явно не е открит начин за тяхното осъществяване !

   Изтриване
 24. Съученичка на съпругата и кръстница на брака ни, която живее над 40 г. в Букурещ и работеше в Националната им библиотека има дисертация /докторат/ именно по тази тема. Защото имаше пряк досег в хранилището с тях. Още преди десетилетия знаехме от нея за наличието на безброй писменни паметници, доказващи, че сме части от общ етнос. При неколкократните ни пътувания с нея из Румъния се убедихме в това. Поздрави от Djani !

  ОтговорИзтриване
 25. Интересно четиво за румънския език - http://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=29579.65;wap2 !!! (Началния пост на "MunteAlb")

  ОтговорИзтриване
 26. Също така Букурещ - столицата на Румъния е с български произход - БУК!

  ОтговорИзтриване
 27. Я погледнете старото име на Букурещ първо както и връзката с Будапещ нейде из коментарите в някой от темите бе написано.

  ОтговорИзтриване
 28. Само долното течение на Дунав дели "два" народа :) Никъде другаде го няма това! Нима река Нил дели Египтяни с Араби, река Волга дели Руснаци с Казаци, река Амазонка дели Бразилци с Амазинци.

  ОтговорИзтриване
 29. Много интересен пост.Спомням си че ми беше много трудно да си представя как се е появила Румъния.От смътните ми спомени по история и за това кога и как се създава това което днес наричаме Румъния,си спомням че след някакви кръстоносни походи които се провалят,кръстоносците остават на балканите и извоюват земите на днешна Румъния.Може и да греша,но ми беше трудно да си представя с детския си ум,как земи в които е имало българи и то столетия наред,изведнъж стават на коренно различен етнос.Беше ми чудно и защо много българи са бягали в Румъния,по време на отоманското робство.Признавам ,че докато не започнах да чета този блог и коментарите в него,тази тема ми беше неясна.Благодарение на коментаторите тук а и на г-н Серафимов разбрах че Румънците са както Македонците с промити мозъци.Интересното е че, вечно търсещия истинната дух далеч не отсъства в северните ни братя.В едно шведско радио предаване,имаше Румънски гост,който сподели че в училище ги учат от идването на тези кръстоносци на балканите.Тоест тогава се появява и етносът "Румънци" а за това какви хора е имало преди това,нищо не се казва.Сподели че работи да популяризира тезата че изконното население на Румъния са били траките.Според мен е излишно да се опитваме да убеждаваме съседите ни македонци ,румънци и северни гърци,че са всъщност българи.Просто трябва да се работи за разкриването на истинната.Когато тя стане ясна, и те самите осъзнаят какво са им сторили,сами ще искат да се обединим.Ако им позволят де.
  По-горе с спомена за тези "чифути".Макар всички тук да са на ясно с делото на въпросната група.Бих искал да помоля г-н Серафимов малко да моли за цензура на подобни изказвания.Последното нещо което искам е блогът на г-н Серафимов да бъде свален поради "анти-семитски" коментари.Вярно е,че този етнос може би е в ядрото на проблема.Но според мен в този блог, г-н Серафимов цели да въздигне гордостта и духът на българите а не да насажда омраза към някоя група(дори и заслужена).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, поради прекомерна заетост оставям други хора да одобряват коментарите. Те обаче също са натоварени и поради това от време на време допускат и коментари, които аз не бих допуснал.

   Някои коментари са просто повокация, както казвате Вие - цели се да бъда дискредитиран.

   Изтриване
 30. ирена янчева15 юни 2016 г. в 16:45

  Здравей, Павел ! Благодарности за изчерпателните данни от ономастиката и древните ръкописи ! Винаги научавам полезни неща от теб. В този аспект на разделение на Българския етнос и напълно съзнателни , зловредни външни намеси, които протичат с векове, какво би казал по отношение на анклавите от " власи " и " куцовласи " ( румъни. арумъни ), които са локализирани разпръснато из Южна , Югозападна България ( особено граничните области на Македонския край ) през епохата на Българското Възраждане ? Мисля, че те са създадени изкуствено, с ясната цел на раздробяване и разединение на Българската общност , объркване и разпокъсване, в крайна сметка отцепване и присвояване на наши територии към Гърция с помощта на Цариградската Патриаршия - една нечистоплътна стратегия, продължила повече от два века. приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! От доста време съм се уверил, че външните намеси в разделянето на българския народ не са нещо спонтанно, а е по-споко добре обмислен и следван с фанатизъм план.

   Изтриване
 31. ирена янчева16 юни 2016 г. в 0:32

  Благодаря, Павел! Да, прав си ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 32. Хубава статия Павка.Може би е време да се замислим какво внушително влияние са имали предците ни и културно,религиозно и административно и военно,та толкова години да се пази това влияние по един или друг начин.
  Е тази малка България,както ни учеха и продължават да ни учат е дала пре много,но за това не се говори много.Защо???Ами как иначе ще ни промиват мозъците с това,че сме малки и нищожни.
  Дали ние осъзнаваме какво се крие в езика ни?До преди да си купя и почета Джагфар тарихи,никога не ми е идвало на ум ,че в езика ни има толкова истини за произхода ни.Ето и пример,българите наричали Рим-Рум,от там Източна РУмелия,а като се замислим от латинското Romania до нашето РУМъния...Естествено Румъния е ново име за власите,които до средата на 18-ти век използват като официален българския език.Срещал съм твърдения-не съм сигурен в достоверността на твърдението,но бяха споменати над 10 000 български думи подменени с западни думички.Бас ловя,че ако Източна Румелия беше останала разделена ,то по подобие на румънци и турци щеше да бъде заменена Кирилицата с Латиница,а от там и подменен и езика.Срещал съм и други тези за произхода на румънците,че само 15% от населението са някакви роднини или останки от така наречените ''ромеи'',а останалите 85% се делят 60% с български произход и 25% унгарци.И докато за унгарците се знае ,то за българите се мълчи.Чувал съм от познати от Силистра,че на времето е било да се наречеш българин,колко е истина това не съм сигурен,но не виждам причини да си измислят подобни твърдения.Пък и да не забравяме и нашите Хъшове,не малко българи са бягали във Влашко,всички сме учили за хъшовете,но така и никой не ни обясни защо точно там бягат тези хора.
  Както има една приказка-задай правилните въпроси,за да получиш и правилните отговори.
  Е въпроси има много,а хора които да се осмелят да отговорят с чисто сърце и съвет,е те са прекалено малко...


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-важния въпрос е този - защо няма войни между власи и българи в периода 680-1380 година??? Със сърби, маджари, хървати, руси имаме военни сблъсъци, с Византия войните са много, но ето - докато власите се управляват от свои хора, няма агресия срещу България. Не е ли това индикация, че власи и българи са един и същ народ?

   Изтриване
 33. Отговор на въпросът защо големият тракийски народ от Урал , до Одер и от Северно море до Бяло море и на запад до Бохемия се раздробява и изчезва е следният: още от Соломоново време а може и преди това е създадена тайна структура подобна на днешното масонство. В него са били повечето евреи създали т.н. Синедрион същият дето разпъна Христа. Тъй като те служат на Сатаната, идол за тях е робството. Те не могат да търпят свободолюбиви народи. Българският разбирай тракийският народ едно и също е винаги е бил трън в очите им / още от троянската война / Нашите племена понякога са воювали помежду си но общо взето са живели самостойно и не са можели да търпят царе. Пример за Одриското царство но и то не било задълго. Това е поради факта за изключително свободолюбивия дух на предците ни да търпят някой над главата им. Така е и до ден днешен имаме строг иддивидуализъм.......... от рода ти ще ми кажеш ... я си гледай работата и затова не успяваме това е наша много лоша черта ,водеща след себе си дълги векове робства: около 400 години римско владичество, 200 отново римско познато като византийско, и накрая турското. За ционизма и неговия ръководител Сатаната може да се говори много но той е съществувал още от времето на персийските царе. Ционистите присъстват там къдетоима влас те са там на първо място. Това е техният шанс. Изобретателни са няма спор. Днес те са в Кремъл,Белият дом във всички правителства в Европа и деистват неуморно за разрушаването на Огромният тракииски народ. Пример : събитията в Сирия,Украйна,разпада на Югославия и т. н. . Каква е борбата срещу това зло 1/ опознаване на истинската история 2/ възраждане и укрепване на духа пред парите и материализма 3/ изчистване на проциониската политическа олигархия и замяната и с български национална народна такава. 4/ даване на хората пълна иконоимическа и социална свобода , другото ще дойде от самосебеси .

  ОтговорИзтриване
 34. Здравей, Павел ! В подкрепа на статията искам да спомена, че има налице съхранени документи - търговски писма на български език ( 16 - 17 век ), публикувани в сп. " Палеобългаристика ". Мисля, че те бяха от Брашов или Браила. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 35. Tемата е непрекъснато актуална, за което да благодарим на Спароток,за поставянето и.Шо се отнася до изчезването на големия някога ,,тракииски''народ считам коментара от 25 08.'16год. за брилянтно точен.Според волжските българи-различните руски и съветски правителства след това/от 17-ти век насам/ са получавали достатъчно много пари от ционистите за да заличат, всичко българско в огромната империя.Те също твърдят,че самата Ител е от 7 ..тракииски''/български/ племена и ,че Тракия е прародината на всички българи по света включително и на Дунавските българи и ,,новите римляни''/румънците.

  ОтговорИзтриване
 36. "Истината за нашата История иде и никой не маже да я спре!" - Дънов! Даки, Готи - /Румъни/, Гети,Хети, Илири, Беси, Одриси,Миди,Мирмидони, Етруси, Арамеи, Копти, Бохари,Финики...Они, Пеони, Оногури,Куутригури,Каушави, Кушии, Хони, Хуни, Брити, Келти, Франки, Ахейци, Едони - Македони, Мизи, Белазги - Пелазги, Болги, Богари, Болхари, Богри, Болгари, Балхи, Бактри, Балхики, Скити,Авари, и т.н...над 80 названия на Трако-Болгарите! Стара Велика България е включвала: Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Косово, Сърбия, Далмация, Македони, Румънци,Бавария,Чехия - Велико-Моравия, Австрия, Словакия, Словения, Украина, Русия,Татарстан - Болгаристан, Кабардино-Балкария, Молдова, Унгария - се е управлвала от Българите над 30% в страната, Югоизточна Франция, Югоизточна и централна Германия, Белгия,Южна Испания, Баските и в Планините над тях, Средна и Северна Италия... и т.н... Преди нахлуването на Юдейо-данайците - наречени "циганите от Африка"Преди 2500г! , Цяла Европа и около днешното Черно Море е била населявана от Траки!

  ОтговорИзтриване
 37. Страхотна публикация, право в целта. Наистина перверзията е жестока. Това да се симпатизираме на западни и чужди за нас народи и да не харесваме кръвни братя като румънци, сърби, албанци, а макетата хич не ги броя. И мен тръпки ме побиват като се замисля как перфидно се унищожава народа ни и то от хилядолетия. Казвам унищожава, защото това продължава и линията се продължава неотклонно и днес независимо каква религия(християнство, ислям) или идеология(комунизъм,капитализъм) е на власт. Макар и привидно противоположни една на друга, но винага действащи в една посока. Що за адска сила подържа това? Братоубийството и предателството ако преборим, ще имаме бъдеще. Преди това обаче трябва да разберем кои сме.

  ОтговорИзтриване
 38. Страхотна публикация, право в целта. Наистина перверзията е жестока. Това да се симпатизираме на западни и чужди за нас народи и да не харесваме кръвни братя като румънци, сърби, албанци, а макетата хич не ги броя. И мен тръпки ме побиват като се замисля как перфидно се унищожава народа ни и то от хилядолетия. Казвам унищожава, защото това продължава и линията се продължава неотклонно и днес независимо каква религия(християнство, ислям) или идеология(комунизъм,капитализъм) е на власт. Макар и привидно противоположни една на друга, но винага действащи в една посока. Що за адска сила подържа това? Братоубийството и предателството ако преборим, ще имаме бъдеще. Преди това обаче трябва да разберем кои сме.

  ОтговорИзтриване
 39. Много се радвам да видя по този въпрос твоето мнение тук, Спаро! Столицата на даките - Сармизеджетус. Имам свое тълкуване на това име на столицата им. И днес Цара на румънски означава царство или селище. Нататък е лесно. Получава се: "Царство на мизийските гети". Поздрави! Константин Топалов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има логика Сармисегетуса да се свърже с мизите и гетите обитаващи земи на север от Дунава. Частицата Сар може да е сродна на срещащата се по-късно по старобългарски надписи саракт, докато мисе и гетуса да е представянето на мизи и гети.

   Поздрави!

   Изтриване
 40. Поздравления за предоставанета информация, Спароток. :)) Половината румънска лексика е била българска, не е шега!
  Въпроса ми е Относно: "Няма шега, не е и грешка, в румънския език думите с български произход са 50% (V.Stеvenson, Woorden, 1998, стр.171)." Може би имате предвид следната книга: "woorden: Een geïllustreerde geschiedenis van de westerse talen"?

  Питам Ви, защото с един румънец спорихме и той се съмнява, че това пише в книгата и ви обвинява в измама. Ще ми бъде много приятно да цитирате 171 страница или да я снимате и да я постнете, защото да имаш книга от чужденец, който казва, че речниковия състав на румънския е 50% български си е велико доказателство не само за пред румънците а и за самите нас. Какво се казва в тази книга - че 50% от цялата лексика, 50% от домашна лексика и т.н., или 50% от лексиката към някоя дата е българска? Може ли да цитирате въпросната страница? Ще ви бъда много благодарен, Спароток!

  Аз цитирах следния "румънски" източник на румънеца, в който се казва че думите от влашкия език са около 40% славянски. Проблема е, че под "славянски" не се включва само български. За това търся източник, в който се казва в прав контекст 40-50% от румънския речников фонд е български. Ще ви бъда много благодарен ако цитирате на "холандски" какво се казва книгата на 171 стр. за българската лексика в "румънския". Аз намерих подобна статистика от 19 век за "влашкия" език от "Alexandru Cihac Słownik Etymologiczny" и речниковия фонд е следния, Александру смята че се състои от около 40% славянски думи:
  "славянски" думи – 2350
  латински – 1150
  турски – 950
  гръцки – 650
  унгарски – 600
  албански – 50

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Препоръчвам - Е. Fischer, Die Herkunft Der Rumanen: Eine Historisch-Linguistisch-Etnographische Studie. Там съотношенията са съвсем разични, а колкото до "холандската" книга, за жалост тя не е на мое разположение.

   Книгата на Фишер може да си свалите безплатно от тук

   https://ia802606.us.archive.org/10/items/bub_gb_IrI2AQAAIAAJ/bub_gb_IrI2AQAAIAAJ.pdf

   Колкото до славянските думи и черковнославянския, правилното наименование е старобългарски език.

   В книгата на Фишер, на страница 132-133 е дадена интересна класификация:

   Alfred de C i h a c schätzt in der rumänischen Sprache
   die Zahl der lateinischen Wörter auf (bloss) 1/5
   der slavischen Wörter auf 2/5
   der türkischen Wörter auf (fast) 1/5
   der magyarischen Wörter auf 1/10

   T i n k t i n gibt nach Cihac's Lexikon die folgenden Zahlen:

   slavische Wörter 3800
   vulgär-lateinische Wörter . . 2600
   türkische Wörter 700
   griechische Wörter .... 650
   magyarische Wörter .... 500
   albanesische Wörter .... 50

   Ha c. 136 Фишер е дал едно добро уточнение, а именно това, че славянските думи са реално български думи, а и че са запазили първоначалния си акцент.

   Die slavischen Lehnwörter behalten (bis auf einige Ausnahmen) ihren ursprünglichen Accent.
   Slavisch (bulgarisch) ist die Art der Zahlenbildung

   Да, има други автори, които са на друго мнение, най-вече тези автори, които са спомогнали за изкуственото латинизиране на нашите братя отвъд Дунава. Техните аргументи не са нищо друго освен опит да се прикрие и оправдае страшния геноцид извършен над народа ни.

   Изтриване
  2. Прочетете и тази литература, от полза ще Ви е: Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

   СЪ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 84 ВЛАХО-МОЛДАВСКИ СЛАВЯНСКИ ГРАМОТИ И 3 ФОТОТИПИЧЕСКИ СНИМКИ

   Отъ Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура

   http://macedonia.kroraina.com/lm_da/lm_da_dako-romyni_3a.htm


   Езикътъ на славяно-ромънската писменость

   http://macedonia.kroraina.com/lm_da/lm_da_dako-romyni_2.htm

   БЪЛГАРИ И РУМЪНИ В ТЕХНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   http://www.promacedonia.org/dobr1917/dobr1917_2_3.htm

   Изтриване
 41. Оригинално писмо на Йоан Влад III Цепеш Дракула:

  https://trud.bg/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0/#google_vignette

  Представителите на влашката и молдовската знат се назовават с българската титла “болярин”
  Ето я и голямата болка на историци и езиковеди в Румъния.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ники Орлов8 септември 2021 г., 14:03 ч.

   Тази болка се лекува лесно - просто трябва да се каже истината :)

   Изтриване