17.01.2016 г.

БЪЛГАРИТЕ И АКАДСКАТА ИМПЕРИЯ – ЕДНА “НЕВЪЗМОЖНА” ВРЪЗКА


Историята на акадците е много интересна.Този народ е обитавал земите на днешен Ирак и през трето хилядолетие пр. Христа става най-голямата сила в Близкия Изток. Първата цивилизация в този регион обаче принадлежи на друг народ – шумерите. Те са хора от различен произход и са говорили съвсем различен език. Първоначално акадците са били на доста по-ниско ниво на развитие, но за сметка на това са се отличавали с хитрост, търпение и жестокост.

Бавно, но сигурно шумерската държава бива инфилтрирана от акадците. Те навлизат във всяка сфера на обществото и поради това за Саргон - слуга на шумерския цар Урзабаба, не е трудно да извърши преврат и да сложи началото на акадското владичество. Започва се ера на агресивна политика и неописуема жестокост.  От господари шумерите се превръщат в безправни подчинени на бившите си слуги. http://quatr.us/westasia/art/pictures/sargon.jpg
Саргон Велики

За Саргон – човека, който елиминира шумерската аристокрация се знае малко, но легендата да произхода му намира отражение в преданията за Мойсей, Ромул и Рем, а и в българското предание за детето-юнак. Бащата на първия цар на акадците е неизвестен, а майка му е жрица. По неизвести причини тя ражда сина си тайно, слага го в кошница и го пуска в реката. Детето е намерено от водоносец, който го отглежда все едно е негов син. Саргон израства като слуга на шумерския владетел и успява да изучи добре държавната организация. След време, възползвайки се от отсъствието на царя, младия акадец вдига бунт, избива шумерската аристокрация и слага началото на Акадската империя.

Следват векове на терор, чийто край идва с появата на народа гутеи, познати още като кутии. Тези дошли от север страховити бойци сломяват моща на Акад, но въпреки това акадския запазва статута си на  международен език на дипломацията в Близкия Изток, като се ползва дори от египтянитe. Хетите записват значителна част от договорите си на акадски, от акадците е заета и хетската клиновидна писменост. Карта на Акадската Империя, изт. Укипедия

Каква обаче е връзката с българите? Не е ли странно древния народ от Месопотамия да бъде свързван с нас – жителите на Балканите? Официално никога не е имало контакт между българи и акадци, но въпреки това в езика ни има думи, които се срещат и в акадския. Такива са шакуру отговаряща на секира и кануку отговаряща на книга.

Ако се касаеше само за тези две успоредици спокойно бихме могли да приемем, че или става дума за случайни съвпадения, или пък се касае за заемки с посредничество на друг народ като арменците например. Реално погледнато обаче българо-акадските успоредици са доста. Ето един кратък списък:

АКАДСКИ-БЪЛГАРСКИ

абарту-обрат(но)
араду-радя, трудя се
балиу-былia-господар, големец
балу-болии-по-голям
бару-бърица, брица, бяла пшеница
берату-бара, рекичка
беру-бера, избирам
битку-бия, удрям, режа
дуру-дур-двор (диал.) ограждение
думу-дымъ-дим, тъмен
едену-един, сам
гириш-горящ, като огън, жар
гуру-гора, лес
казу-коза, козел
касату-късам, разкъсвам
курумату-кръмити-кърмя, храня
кушару-кошара, плет
кусату-кошуля, риза
кушу-кожа
кушраху-кожен ремък
маршу-мърся
марушту-мръсотия
палху-плах, уплаха
патаку-поток, пия
каду-кадя, димя
калу-цѣлъ-цял
капу-копа, връх
купу-капка, поток
кусапу-къс, късче
русум-рус, червеникав
самну-осем
сарпу-сребро
сахату-сакам, искам, желая
сету-свѣтъ-светлина
табу-добро
табиш-добрина
уруду-руда, медна руда


Паралелите са интересни не само поради това, че според официалната историография те изобщо не би трябвало да съществуват, но и поради ред други неща. Да вземем акадската дума балиу-господар, тя е свързана с балу-голям, силен, която пък отговаря на старобългарската болии-по-голям. Едно, че в акадския балиу и балу нямат убедителна етимология, друго, че същата постройка на думата за господар, владетел се среща в езика на траките. Бален означава господар, владетел, а балайос означава голям.

Не може да се касае за акадски заемки в тракийския защото както бе посочено вече, в акадския балиу и балу нямат обясение в семитските езици. Още повече, че думи корен бал и със значение голям, силен, господар, командир и т.н. се срещат в индо-арийския. Това са бала-сила, бален-силен, балиян-по-силен, балеша- командващ войската, баламукия-вожд, водач.

Сродни думи срещаме и в шотландски гаелски, това са bolanta-прекрасен, добър, adhbhal-огромен, да не забравяме също гръцката βέλτερος-по-добър и долнонемската pallяк, здрав. Тези данни показват убедително, че просто няма как акадците да са повлияли траките езиково. По-скоро се касае за обратното – стари балканци са оказали влияние върху народите на Ориента в дълбока древност, а кога е това ще разберем след малко.

До неотдавна се смяташе, че шумерската цивилизация е най-стара. Вярваше се, народите на Месопотамия са създали колелото и първата писменост. Благодарение на откритията на Петър Детев, Богдан Николов  и др. Стана ясно, че както колелото, така и най-старата писменост са открития на нашите деди, които в далечното минало са били познати под името траки. 

Както знанията за направата на колелото, така и тези за писмеността трябва да са донесени от балкански преселници в Шумер. Кои обаче са тези мистериозни хора?

http://proel.org/img/alfabetos/protosu2.jpg
знаци от протошумерската писменост имащи успоредици с по-старите писмени знаци от Балканите

Изучавайки езиците на народите на Месопотамия и други места, лингвистите Иванов и Гамкерлидзе стигат до заключението, че гутеите сложили край на акадското господство ca говорили индоевропейски език. Тази теория е привлекателна защото точно във времето когато се започва борбата на гутеи и акадци – трето хилядолетие преди Христа, се наблюдава и началото на разпространението на особен вид керамика.

Най-рано тя се среща в земите на България, Румъния и Украйна, като с течение на времето се разпространява в различни региони, а на изток достига чак до Иран, Индия и Китай. Имаме пълното право да предположим, че по време на Бронзовата Епоха гутеите са дошли от Балканите и са успели да оставят отпечатък в езика и културата на местното население на Месопотамия. Имаме ли обаче данни свидетелстващи за присъствие на стари балканци край Тигър и Ефрат освен екзотичните думи в акадския език?

Индикации за това, че в съседство с шумери и акадци са живели и хора от Балканите има, но информацията е неудобна понеже показва убедително, че общоприетите теории не са верни. В документи от древната Месопотамия се срещат списъци на имена на пленници носещи екзотични, чужди за региона имена. Става дума за Атуе, Баба, Балания, Будула, Галаби, Гана, Гиза, Ела, Лала, Маа, Мама, Мена, Медауе, Неба, Яна. Те отговарят на тракийските Атия, Баба, Балей, Ганос, Лала, Меда, Менда и др. Излишно е да се споменава, че някои от тези имена се срещат до ден днешен в България.

Освен данните, които получаваме от екзотичните имена, съществуват и други неща, които показват, че преди около 4500 години, край Тигър и Ефрат са живели наши предци. По акадските паметници са изобразени хора имащи различни черти от населението на Ориента. На няколко монумента от времето на Саргон Велики могат да се видят пленници с особена прическа – бръсната глава и кика

Нито шумерите, нито акадците практикуват оставянето на кика. За сметка на това Плутарх свидетества за този обичай сред траките абанти и мизите (наречени в по-късни времена българи).


Съвсем логично е да се предположи, че хората наречени от акадците гутеи/кутии,са част от същия народ, който Херодот, Страбон, Плиний и др. нарича гети, масагети, докато автори като Прокопий, Павел Орозий и Изидор Севилски наричат готи. Гетите са най-храбрия тракийски народ, a както се оказва е и най-големия, понеже намираме следи не само на Балканите но също така в Месопотамия и дори на север от Иран (там са земите на масагетите).

Едни от предците ни са останали на Балканите, други са мигрирали на изток и са се установили в земите на Ирак, Иран, Индия, Китай. Такива преселения са били нещо нормално за силните народи в древността. Един многоброен етнос разполагащ с революционни знания и добри средства за предвижване, е в състояние да колонизира огромни територии.

За дедите ни знаем, че са били най-многолюдните след индийците. Знаем също, че колелото е изобретено в земите на България, а коня е опитомен в черноморските степи. Всички фактори определящи предимуществото на един народ са налице при дедите ни, които по време на Античността са наричани траки.

Нашият език е развита форма на речта на мизи, гети, трибали, одриси. Ако в миналото не бе създаден умишлено хаос в понятията и не бяха укрити планини от данни, отдавна щяхме да знаем, че дедите ни са колонизирали Азия няколко хилядолетия преди англичаните, а също така и са събаряли зли империи не едва във вековете след Христа, а хилядолетия по-рано. Щяхме да знаем, че във вените ни тече кръвта на хора способни да променят както историята, така и съдбата на много народи.

Човек расте и се оформя като индивид не само с примера на родителите си, но и с този на далечните си предци. В случай, че ние българите знаехме истинската си история не само не бихме позволили на посредствени хора да ни управляват, но бихме поставили на място и тези, които отново се опитват да ни сложат хомот и дори да ни заличат от лицето на земята.

Гордият човек се бори, объркания е слаб и лесно се подчинява независимо от таланта съхранен в гените му. На каквито дарби и заложби да сме носители, не развием ли тези дарби и заложби, те ще си останат в спящо състояние. Жалко е да разполагаш с оръжие, което може да ти помогне и да не го ползваш.

За да пробудим спящото в нас трябва да следваме примера на предците си. С лаене и викане не се постига нищо, вина може да се хвърли върху всеки, но и това не помага.
Промяната на обществото започва с промяна на индивида и то във всяко отношение – духовно, мисловно, телесно. Борбата с пороците, любовта към братята и сестрите, стремежа към постигане на здраво тяло – ето това е пътя, който трябва да се следва.Използвана литература:

1.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
2.A Concise Dictionary of Akkadian, ed.J.Black, A.George, N.Postgate, with assistance of T.Breckwoldt, G.Cunningham, M.C.Ludwig, K.Reichel, J.B.Smith, J.Taniguchi, C.Wunsch, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2000;
3.O.R.Gourney, The Hittites, Penguin Books, Harmondsworth, 1952;
4.В.В.Струве, Лагерь военнопленных женщин в Шумере конца III тысячелетия до н. э."Вестник древней истории". 1952. 4. С. 12-25; 
5.Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАРОДИНА И РАССЕЛЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ: ПОЛВЕКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЙ, Вопросы языкового родства. - № 9. - М., 2013. - c. 110-136;
6. Т. В. Гамкрелидзе Вяч. Вс. Иванов, Первые индоевропейцы на арене истории: прототохары в Передней Азии // Вестник древней истории. 1989. № 1; 
7.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Наука и Изкуство, София, 1987;
8.Сказание за Саргон


83 коментара:

 1. Интересно! Още като малък от пра-баба си съм слушар приказките за зайката и детето в кошницата, което става цар, а тя пък го знаела от пра-баба си( нищо чудно, защотот пра-бабите са отглеждали децата в здравите български родове, че бабите и снахите им са работели , ако) Това не енаУчен довод, а спомен от родова история. Поздрав за интересната статия, Павел! Юри.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, народната памет е едно от малкото неща, които не могат да бъдат фалшифицирани. Един ден всичко ще си дойде на мястото.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Тази родова памет най-вероятно се отнася за Парис Приямов. Той е най-близкият до нас захвърлен в кошница принц...:-) В географски смисъл и по Кръв.

   Изтриване
  3. Доста интересен е този феномен на подхвърленото дете, чудя се какъв точно е бил замисъла...

   Изтриване
  4. Култов, както винаги...Парис е сънуван като гибел за Троя, Приям и Хекуба са го захвърлили. Спасен от съдбата, родителите са искали нов шанс, уви неуспешен. Замисълът е жертвата... Какво бихме пожертвали, за да наклоним везните към триумф? Боговете искат почест, хората искат просто кръв... Изобщо не е лесно да си Бог, Павка! Сирмиус.

   Изтриване
  5. Наистина съдбата на определени хора е свързана с тази на цял народ. Каквото е писано да стане, става, независимо от действията на тези, които се опитват да предотвратят определено събитие.

   Изтриване
 2. Здравейте! Бих искал да попитам дали е възможно днешните язиди в Ирак да са потомци на траки? Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност част от язидите кюрди имат тракийска кръв, но като цяло те принадлежат към древното население на Източна Анатолия - хуритите.

   Изтриване
  2. Поздрави. Дано и нашата официозна историография да се заеме с изследване на наши следи в Близкия Изток.
   До началото на последната четвърт на 19ти век акадски не е имало - имало е само шумерски. Но някакси са успели да го наложат. Според мен - пресилено :) Това е само шумерски диалект....
   А нашите народни песни - Мома се надгрява със Слънцето, Слънчева женитба на мома Грозданка и тн са си коментари на стелата на НарамЗин https://classconnection.s3.amazonaws.com/514/flashcards/517514/jpg/naramsin1328666396761.jpg Пожелавам ти да кОпаш по-нататък на Близкоизточната нива..... там има безброй неща, които ни чакат ...
   Косю Беличев

   Изтриване
  3. Ще копая аз, дано само не ме закопаят преди време :)

   Изтриване
  4. Правилно сте предположил,че язидите кюрди имат общо с траките.Самата религия на язидите е с дуалистичен характер и много напомня на идеологията на богомилите.Освен това в езика на кюрдите,и в двете му форми,съдържа доста думи много подобни на българските и то до такава степен,че даже не се налага човек да търси много.Едно отваряне на някой английско-кюрдски речник в Интернет е достатъчно да се забележи приликата.Кюрдите имат обичаи,които много напомнят на българските(примерно ритуала за дъжд вайдуду).И най-накрая,кюрдите се считат потомци на мидийците,т.е. на мизийците.Тъй като мизите често са отъждествявани с българите в ранното средновековие не е чудно,че има толкова прилики между двата народа.

   Изтриване
  5. На една стара карта публикувана тук имаше тракийско племе "язиги"
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
  6. Язигите не са наричани никога директно траки, но язигите спадат към сарматите, а те са определени като част от гетското семеайство.

   Изтриване
 3. Точно така Павка, дедите ни колонизилари Европа и Азия, те са им дали и имената на тези два контитента, и със сигурност са смъквали всякакви зли империй, и освобождавали роби, където ги видят. Нашите деди са се борили не само за своето, но и за чуждото, няма как да направиш Рай на едно място и около него да гледаш АД и Пепелища и Робство и тн...

  ОтговорИзтриване
 4. Интересно ми е как се определят две думи се определят като успоредици. За много от примерите ви за успоредици във ваши статии съм съгласен, но тук някак си не намирам особени прилики между акадските и българските думи.
  Не ме разбирайте погрешно, плътно зад вас съм и ви подкрепям в това, с което сте се заели да правите. Обичам да подлагам на съмнение всичко, което чета и търся логично обяснение за него.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е да има разлика във сродни думи документирани през различни периоди от време, в случая дистанцията е около 4500 години. В такъв случай приликите са даже смайващи...само преди около 500 кодини думи като кума, здраве са имали формата къмотра, съдраве...

   Изтриване
  2. В тия спорове що не включите някой ЧИТАВ лингвист ,а си чешете напразно Язиците!?

   Изтриване
 5. Браво! Поздравления, Павчо!
  Траките, т.е. Българите сме първият народ на земята. Ние сме Божият народ. Нашата родина е тук в БългАрия на Балканския/БългАрския п-в. От тук е започнало разселването на Българите по света. Пътували сме по света, градили сме градове, селища, крепости, светилища, пътища, цели държави и империи. Имали сме князе, царе. Много императори на Римската, Византийската и др, империи са били Българи по произход. Създали сме няколко азбуки, образовали сме много народи.

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте г-н Серафимов ! Статията е чудесна.Какво е мнението Ви за веда словена?

  ОтговорИзтриване
 7. Здравейте г-н Серафимов и благодаря за чудесната статия. Какво е мнението Ви за веда словена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм проучвал Веда Словена и не мога да Ви дам отговор.

   Изтриване
 8. Само едно не ми е ясно. Според гореописаната легенда,момчето е намерено от шумер,израснало и възпитано в шумерско общество.Как така става акадското в него да се пробуди и покори с жестокост народа,дал му всичко
  !?!?!? Това поведение е типично за евреите и в НИКАКЪВ случай за траки,или техни родственници !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно какъв е произхода на Саргон можем само да гадаем. Акадският език е от същата група както и еврит, евреите са обитавали Месопотамия, но дали са играли роля в ранната й история не зная.

   Изтриване
 9. ирена янчева17 януари 2016 г., 17:42

  Здравей Павле! Невероятно силна статия; прилагаш данни, които могат спокойно да се нарекат почти сензационни, защото скоро те ще променят хода на събитията в различни научни направления: в съседство с шумери и акадци са живели и хора от Балканите преди около 4 500 години - траките абанти и мизите,( г у т е и / к у т и и = г е т и / м а с а г е т и ). От теб винаги има какво да се научи - благодаря за езиковите паралели, данните от керамиката и особено каменния релеф. Впечатлиха ме успоредиците със старобългарския език и женските тракийски имена от Месопотамия, някои от които се срещат и днес по българските земи - Гана, Лала, Яна, Менда. Мисля, че тези анализи трябва да се появят в публичността не само у нас, но и в чужбина, за да се преборим с манипулациите и лъжите, които тровят човешкото мислене. Напр. днес арменците са царе да разпространяват артефакти, за да доказват постоянно как те са опитомили първи коня, как те са измислили или въвели първи това или онова в човешките общества в Близкия Изток или Леванта ( имала съм разговори в нета с някои от тях, които не признават никакви аргументи и си настояват само на своето ). Книгите, които срещам в чужбина на английски за Шумеро - Акад са почти фалшифицирани - нашите културни влияния напълно отсъстват от региона. Истината трябва да пребъде ! Приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е всеки да дърпа чергата към себе си, нормално е и всеки да защитава своето. Ние трябва да си припомним как се прави това.

   Изтриване
 10. Спароток, интересно дали Българското фамилно име ШУМАРОВ има връзка с етнонима ШУМЕРИ или последното е по-нова транскрибция.
  За много години, да сте жив и здрав!
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Шумерите са наричали себе си саггига - черноглави, чернокоси. Името Шумаров най-вероятно е свързано с шума.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. В книгата "Календар и слово" на Йордан Вълчев става дума за много и изключителни съвпадения между думи, които и да днес употребяваме с ирански думи - като чердак, кокиче, мама, книга и прочие...
  Иран и Ирак са съседни държави - какво пречи да има съвпадения и на иракски думи с българските.
  Първото, което ме порази в книгата (всъщност точно тогава се връщах от пл. Славейков и четях както вървя по учицата към къщи, та щях да падна в една прясно издълбана от ВиК дупка докато съм обикаляла площада...), а именно думите, които е казал домакинът, когато е посрещнал автора и един иракчанин: "А! Я те познам!?"...
  Поинтересувайте се! Ще намерите вероятно още много важни неща.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В езика ни има иранизми, но те са навлезли доста късно, едва след 14 век, с турско посредничество.

   Изтриване
 12. ирена янчева18 януари 2016 г., 3:53

  Здравей Павле. Казваш, че е нормално всеки да дърпа чергата към себе си и да защитава своето. Мисля, че това е така само когато се спазват принципите на честност и справедливост, лоялност и коректност. Човек трябва да търси и доказва само истината, да се ръководи от определени правила и норми, независимо от темите, които анализира, иначе той едва ли ще бъде качествен професионалист. До скоро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стремежът към престиж е нещо естествено, лошото е когато се съчиняват лъжи, а още по-лошо е когато се краде и от историята на други народи. Ние за жалост сме от потърпевшите.

   Изтриване
 13. Павка, това е велико!
  Сега българите са не само траки, ами може и да са акадци?!
  Дали пък неандерталците не са българи?
  Павка, стига с тия лингвистични навръзвания. Ще ни направиш още малко и семити.
  А относно бръснатите глави и т. нар. кика. Нея я има и при някои монголски племена, а и при североамериканските индианци: ирокези, поуни, отава и др. Дали и тия не са българи?
  Привет от Хаджи Иванчо(от няколко дни в отпуск и ще влизам от време на време в блога на Спароток)
  И още нещо за някои, които ме мислят за евреин, да подчертая, че не съм евреин! Не всички, които са ходили в Йерусалим са евреи. Най-малкото ако съм евреин няма да се наричам хаджия. Хаджии при евреите няма!А това, че някои фенове на Павката са антиеврейски настроени си е техен проблем!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста си нагъл, държиш се като ориенталец и после се чудиш защо някой те определя като такъв, или онакъв.

   Никъде в работата ми няма твърдение, че акадците са траки, обяснил съм само, че между траки и акадци е имало контакт в дълбока древност. Даже и човек с елементарно ниво на интелигентност би разбрал това...

   Що се отнася до киката, поледнато глобално тя не може да служи като етнически белег, но разгледаме ли строго определен регион, нещата вече са различни. Помоли някой от твоя приятелски кръг да ти обясни това :)

   Изтриване
 14. Спароток, стига с тая глупост на чичко Херодот, че траките били най-многолюдните след индийците. Кога Херодот е броил траките. Къде има изобщо сведения, че някога през античността е имало преброяване на тракийското население. 2/3 от това дето е писал Херодот са си чисти приказки. То сега не се знае с точност колко са индийците и китайците, защото едва ли всички паланки в Тибет и Хималаите се обхващат от статистиците, пък особено тогава в миналото когато информацията е пристигала доста по-трудно и препредавана от уста на ухо и т.н. и т.н. Мислете критично бе хора! Не всичко дето е писано преди векове е истина. Като баснята за 15 000 ослепени Самуилови войници. Странно тогава с какви войници, след това синът и племенникът на Самуил продължават близо четири години борбата с Византия. Сигурно с ония, които са останали с по едно око...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди човек да започне да си чеше езика е хубаво да попрочете това-онова. Херодот не е единствения, който определя траките като огромен народ.

   Римския писател Плиний също потвърждава кaзаното oт другите стари автори, споменавайки в книгата си “Естествена История”, че “Tраките са един от най-могъщите народи на Европа” -Thracia sequitur, inter validissimas Europae gentes...HN, IV-XI.

   Пет века след Херодот Страбон също споделя това, че траките са силен и многоброен народ като даже дава конкретни цифри: „Днес (I –ви век) има 22 племена в Тракия и макар страната да е пообезлюдена (от римляните) тя е в състояние да изправи армия от 200 000 пехотинци и 15 000 конника” (“География” фрагмент 47-48).

   За това, че дедите ни са били голям народ и след времето на Страбон свидетелства Павзаний, който твърди: „Лизимах управлявал над съседните с македонците траки...това ще да е била малка част от тях, понеже по-многоброен народ от траките няма, ако не броим келтите”. ( “Описание на Гърция” - I-IX-5 ).

   Доста по-късно, през IV-ти век в “Totus Orbis Descriptio” се твърди, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници (цитирано от Веселин Бешевлиев, “Проучвания върху личните имена у траките”, стр.62). Съвременни изследователи смятат, че тракийското население само през първите три века на римската власт е възлизало вероятно общо на 3 250 000 души (В. Бешевлев, Проучваня...стр. 51).

   За да можеш да критикуваш, трябва да притежаваш някакви познания, само с мрънкане не става.

   Изтриване
 15. Павле,
  кажи ми, моля те, къде намери в изброената литература, която си посочил в края на статията си, акадско-български речник, част, от който си приложил в статийката си. Някой учен правил ли е подобно нещо или това са си твои заключения, по отношение на акадските думи и българските им паралели.
  Стоян Загоров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приликите намерени от лингвисти съм ги посочил, посочил съм и това, което съм открил аз. Ето и речника, от който са извлечени повечето от думите - A Concise Dictionary of Akkadian, ed.J.Black, A.George, N.Postgate, with assistance of T.Breckwoldt, G.Cunningham, M.C.Ludwig, K.Reichel, J.B.Smith, J.Taniguchi, C.Wunsch, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2000;

   Изтриване
 16. Павка, преди време беше писал, че чакаш важна информация около богомилите. Не знам докъде я докара, но мога да ти препоръчам да прочетеш една книга за тях. Не всичко ми се навърза, но определено ще получиш ценна информация и различен поглед по въпроса с богомилите. Книгата е на Дамян Попхристов и се казва "За Богомилите /от уста на ухо/".
  Искам и да коментираш последния роман на академик Антон Дончев "Сянката на Александър Велики" и написаното на гърба от автора за връзката ни с траките.
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 17. ирена янчева19 януари 2016 г., 19:14

  Павле, благодаря за отговора ! Всичко най - добро ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 18. Здравей Sparotok, ако трябва да съм честен, съм в ранния пубертет (прави сметка на колко съм). Едва ли ще обърнеш внимание на едно хлапе, но бих се радвал ако прочетеш коментара ми. Искам да изкажа моите адмирации към блога и към твоята дейност, като "будител" на българския народ. Гледал съм те в шоута (не искам да правя непоискани реклами) и се радвам. Бих искал да засегнеш темата за Бактрия, ако вече си имал публикация, моля те да ми я изпратиш. Макар, че съм младичък, знам много относно Стара Българска История. Моята историчка(учителката ми по история) ме мисли за луд поради причината, че "няма" Стара Българска История. Забележи, че такова племе българи, траки няма поне до 632г. AD. Аз бедния се опитвам да променя това измъчено българско съзнание, което от към история няма нищо. Явно старото правило " Един прави история, друг я пише." още важи. Нашите деди докато са създавали цивилизации на базата на ,които други държави се създават. Например гърците, те не са нищо повече от племе което създава история на гърба на други, който действително са я създавали, дори името "гърци" не е употребявано до 19в.AD. Ще се радвам ако си го прочел, защото не ми се иска да съм писал толкова изчерпателно напразно. Ако видиш друг мой коментар, той ще е с едно " -AD- накрая. Всичко хубаво. -AD-

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името гърци е употребявано доста преди XIX век. Поне преди 2000 години римляните пишат за Graeci, Graeculus, в наши средновековни надписи пък се среща ГPIKI.

   Бактрия е територия, която е обитавана от много и то различни по произход народи. Плиний Стари локализира тракийското племе сарапари в близост до бактрийците. Съседи на бактрийците са и саките, за които стари гръцки автори твърдят, че са траки. Други съседи на бактрийците са масагетите, за които Йордан казва, че са гети, а гетите са определени като тракийски народ от Херодот.

   Какви по народност са изконните бактрийци не смея да кажа, но поне част от тях могат да бъдат наречени предци на паштуните от Афганистан. Във всеки случай корените на Българите не са в Бактрия, тя може да е колонизирана от определени наши предци, но нашата Прародина е на Балканите.

   Изтриване
  2. Етимология на името "Гърци"

   Името „Гърция“ на старогръцки и катаревуса е Еллас, а на димотики – Еллада, но старият номинатив Еллас и днес може да се срещне върху документи или марки. Името Гърция идва от названието на едно беотийско(днешна Виотия) гръцко племе от град Граеа, което колонизира южна Италия през 8 век пр.Хр. Местните италийски племена наричат заселниците Граи — от това име произлиза общоиталийското название на елините Graeci (Греци). Европейците използват имена, производни на Graecia, но персийците, турците и арабите използват името Yunans, т.е. йонийци (гръцки "Ионес"). Интересното е уникалната форма, използвана от грузинците за гърците – "berdzeni", което на грузински означава мъдри.

   Изтриване
 19. "Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio" (Победената Гърция победи своите покорители и цивилозава латинските селяци). Разбира се не всички римляни са били почитатели на гърците. Цицерон например използва подигравателното име "Graeculi" - също идващо от Греки. Аристотел (384 - 322г.пр.н.е.) в своята "Метеорология" говори за природни катаклизми в Епир, страна чийто хора били наричани по-рано Греки), но по-късноизвестни като Елини (Aristotle "Meteorologica, I, 352a"). Омир в Илиада споменава за град на име Graea (Homer, "Iliad", II, 498). Павзаний също споменава за този град и посочва че това е било древното име на град Танагра (северно от Атина). Хора от този град участват в през 8 в.пр.н.е. в основаването на гръцка колония - град Куме в Италия. И според някои учени именно заради контакта с тези Греа-нци (Greans) римляните почнали да наричат всички елини говорещи гръцки (или както точно се е наричал тогава езика им) с името Греци Graeci) . Това е интересно, тъй като друго едно малко племе живяло в областа Калабрия пък ни дава името Италия. И в този случай гърците са тези които почват първи да използват това име като общо за хората шивеещи в по-обширна територия и така по времето на завоеванията на Рим с името вече се наричат всички живеещи на "ботуша".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. The word Graeci first occurs in Aristotle, who states that the most ancient Hellas lay about Dodona and the Achelous, and that this district was inhabited by the Selli, and by the people then called Graeci but now Hellenes. (Aristot. Meteor. 1.14.)

   In consequence of the statement of Aristotle it has been inferred that the name of Graeci was at one period widely spread on the western coast, and hence became the one by which the inhabitants were first known to the Italians on the opposite side of the Ionian sea. (Thirlwall, vol. i. p. 82.) After the conquest of Greece by the Romans the country was reduced into the form of a province, under the name of Achaia, and did not bear the name of Graecia in official language.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=A0274C28A2D10AE688E9141B20D910E7?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DG%3Aentry+group%3D6%3Aentry%3Dgraecia-geo

   Изтриване
 20. Павка, понекога си мисля колко европейски народи са взели хитър аванс от Историята и ловко в самозванство са генерирали самочувствие... Галите са се нарекли Франки, а държавата Франция. Даките, след никак недружелюбен контакт с Рим, и то за неколко години, са се нарекли Романия. Най-веселите са т.н. македонци, които се обявяват за наследници на Филип, Александър, Рамзес и Новоходуносор... :-)) При нас е точно обратното - непотърсена, истинска История... Имаме историята на Троя, Хектор, Парис, Енео, Рим, после Август, Клавдий, Нерон, Халес, Ситалк, Резос, Сирм, Котис, Спароток, Констанции, Константин, Флавий Клавдий Юлиан, Аеций, Велизарий, Юстиян и стотици други вождове. Те се определят за троянци, дардани, траки, римляни, мизи, одриси и трибали... но нито един за българин! Очевиден проблем с името... Възможно ли е Борис I Българоубиец да е наложил гръкоудобното име?! Както религията, писмеността и геноцидът. Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Е защо пък трябва да наричаме Борис I "българоубиец"?
   Присъединяването към Цариградската патриаршия може да се окаже, че е далновиден ход. Нека да си представим как ще изглеждаме заобиколени от държави, които църковно са подчинени на Рим или на Цариград. Ами вероятно ще ни атакуват от всички страни едновременно и накрая ще ни смачкат.

   Изтриване
  2. Съвсем точно, ако Борис I не бе направил този компромис, то щяха да ни смачкат със сигурност. Често хората забравят, че царската корона е тежка, а вземането на важни решения често е свързано с жертви.

   Изтриване
  3. Аз мисля като Сирмиус. Движещите сили в човешката история съвсем не се коренят в религиите. Даже и в момента, бежанския проблем не се корени в исляма, а е предизвикан от глада в Северна Африка, от бързорастящото население, недостига на вода, необходима за производството на храни в региона, вследствие на настъпващите климатични промени. Даже войната и другите събития в Близкия Изток не са причина за бежанската война, а само повод. Причината е в нарушения баланс, в недостига на жизнени ресурси. След времв ще има конфликт между Етиопия и Египет за разпределението на водата от р. Нил, основното количество вода идва от притока Сини Нил, от Етиопия. Естествено в този конфликт ще се проявят и религиозните различия, но не те са олределящите. Религиите се използват за мотивация и опрадание на човешките действия в борбата за ресурси и за решение на собствените проблеми зя сметка на другите. Пушечното месо трябва да бъде манипулирано, как иначе да го пратиш на война? Защо в продължение на 200 години, различията в символа на вярата, между българите и другите християни не е довело до "смачването" на българите. Но Борис е слаб владетел, който е седнал на престола с помоща на Исбул, днес това наричаме военен преврат. За да е таиа, той е нмал широка подкрепа на българската аристокрация. Затова се опитва с терор и убийства да укрепи авторитета и власта си. Покръстването е неговото оправдание за действията му и днес знаем, че е една лъжа. Така борейки се за своята влавт и направения от него избор да се откаже от българския(сирмиумския) символ на вярата, той приема "православния" символ-верую, практически се съюзява с противниците и убийците на българската идентичност и история, с православните, водили 200 годишна битка срещу българската доминация в империята, от 4-ти до края на 6-ти век. Това е борба на другите народи в империята против българите. Това е причината Аспарух да откъсне нашите земи от империята, в опит да ги защити. Затовя Сирмиус правилно нарича Борис "българоубиец". Заради неговите лични амбиции, българите продължават да се обезличаат и отслабватми след век губт независимостта си.
   П.П. Защо когато Юстиниан Велики създава независима българска църквя, нито Рим, нито Комстантинопол са пречка за това?
   Димитър Дикитров - Д3

   Изтриване
  4. И аз мисля така. Но Борис прави една врътка, която запазва българщината, запазва Охридската Юстиниана Прима като независима(а тя е Илирийската църква изповядваща Сирмианския символ верую) и затова в последствие завладяването ни Македония е наречена тема България, а северна България - придунавие.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  5. Бриг, съгласен съм с Вас. Няма такъв владетел, който е способен сам да направи такива големи промени. Друго положително е признаването на българския език и писменост за канонични, но цената за това е много голяма. Българоубийствена цена. С Борис се поставя началото на унищожението на духовното ни наследство още от времето на Орфей, което води и до унищожаването на духовния ни елит(богомилите, които считам за продължители на орфизма и българското първохристиянство) с което България забавя развитието си, а идеите на богомилите, нашата традиция, помагат на Западна Европа, за ускоряване на нейното развитието. Съпътстващи явления са фалшификацията на историята ни и загубата на историческата ни памет, на самочувствието и загубата на вяра в собствените сили. Затова работата на Спароток и останалите родолюбци е жизненоважна за новото ни възраждане.
   Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
  6. Димитър Димитров - ДЗ, Бриг, приятели... Понеже не съм християнин, бих искал само да ви припомня предсмъртната реч на Флавий Юлиан, последният Римски Император, без коментар:
   „Приятели, напускам този свят твърде навреме и със задоволство връщам този живот на създателя, по негово искане, както всеки честен човек посреща задълженията си, когато дойде да ги плати. Не тъгувам при мисълта, че ви напускам, защото от философията научих, че душата е по-щастлива от тялото и затова, когато по-добрата част от нас се откъсва от по-лошата, човек трябва да се радва, а не да скърби. Не трябва да забравяме, че на най-великите хора боговете даряват смъртта като върховна награда. Уверен съм, че този дар ми се поднася, за да не отстъпя пред известни трудности и да не понеса един ден позора на поражението. В края на краищата скръбта може да поеди само слабостта, тя бяга пред силата. Не съжалявам за нищо сторено от мен. Не ме измъчват угризения за големи злодеяния. Както преди да бъда издигнат до принципата, така и след това, запазих собствената си дарена от бога душа и не я опетних с никакво тежко престъпление или поне така ми се струва. Не проявих крайности при управлението на империята. Водех война и сключвах мир само след дълго обмисляне, като съзнавах, че успехът и грижливата подготовка не вървят непременно ръка за ръка, тъй като боговете имат последната дума и те определят крайния изход на нашите начинания. И все пак, вярвайки, че целта на справедливото управление е благоденствие на народа и сигурност на държавата, аз винаги както знаете, съм бил склонен към мирно разрешение на въпросите, като никога не съм се отдавал на онази невъздържаност, която похабява делата и благодеянията ни.
   Радвам се, че държавата подобно на строг родител толкова често ме излагаше на опасност. Бях принуден да бъда силен, да не отстъпвам, да устоявам на бурите на съдбата, макар, че знаех какъв ще бъде краят ми: отдавна един оракул ми предсказа, че ще умра на бойното поле. Благодаря на Хелиос за тази добра смърт, тъй като хора в моето положение се борят да не умрат позорно от ножа на заговорници или още по-лошо, от дълга и бавна болест. Щастлив съм, че умирам победител, че съм почетен боговете, които са ме намерили достоен за такава благородна смърт. Защото човекът, който не желае да умре тогава, когато се налага, или се опитва да избяга когато настъпи часът му, е слаб и страхлив...” Поздрави на всички! Сирмиус.

   Изтриване
  7. Димитър Димитров ДЗ, Бриг, приятели... Аз не съм християнин, но искам да ви припомня пресмъртната реч на един велик дарданец, Флавиус Юлиан: „Приятели, напускам този свят твърде навреме и със задоволство връщам този живот на създателя, по негово искане, както всеки честен човек посреща задълженията си, когато дойде да ги плати. Не тъгувам при мисълта, че ви напускам, защото от философията научих, че душата е по-щастлива от тялото и затова, когато по-добрата част от нас се откъсва от по-лошата, човек трябва да се радва, а не да скърби. Не трябва да забравяме, че на най-великите хора боговете даряват смъртта като върховна награда. Уверен съм, че този дар ми се поднася, за да не отстъпя пред известни трудности и да не понеса един ден позора на поражението. В края на краищата скръбта може да поеди само слабостта, тя бяга пред силата. Не съжалявам за нищо сторено от мен. Не ме измъчват угризения за големи злодеяния. Както преди да бъда издигнат до принципата, така и след това, запазих собствената си дарена от бога душа и не я опетних с никакво тежко престъпление или поне така ми се струва. Не проявих крайности при управлението на империята. Водех война и сключвах мир само след дълго обмисляне, като съзнавах, че успехът и грижливата подготовка не вървят непременно ръка за ръка, тъй като боговете имат последната дума и те определят крайния изход на нашите начинания. И все пак, вярвайки, че целта на справедливото управление е благоденствие на народа и сигурност на държавата, аз винаги както знаете, съм бил склонен към мирно разрешение на въпросите, като никога не съм се отдавал на онази невъздържаност, която похабява делата и благодеянията ни.

   Радвам се, че държавата подобно на строг родител толкова често ме излагаше на опасност. Бях принуден да бъда силен, да не отстъпвам, да устоявам на бурите на съдбата, макар, че знаех какъв ще бъде краят ми: отдавна един оракул ми предсказа, че ще умра на бойното поле. Благодаря на Хелиос за тази добра смърт, тъй като хора в моето положение се борят да не умрат позорно от ножа на заговорници или още по-лошо, от дълга и бавна болест. Щастлив съм, че умирам победител, че съм почетен боговете, които са ме намерили достоен за такава благородна смърт. Защото човекът, който не желае да умре тогава, когато се налага, или се опитва да избяга когато настъпи часът му, е слаб и страхлив...” Сирмиус.

   Изтриване
 21. Драги Павка,
  аз съм този дето е скептично настроен за цифрите през античността и средновековието. Искам да те разочаровам, че всички тия извори, дето ми ги посочваш, съм ги чел и не им вярвам. А и доста от учените ги поставят под съмнение. Дадох ти един показателен пример с баснята за 15 000 ослепени Самуилови войници, нищо че един куп хронисти ги повтарят тия цифри. Това, че една лъжа се повтаря от няколко хронисти, не я прави истина. Защото ако беше истина България мигновено след битката при Ключ да е капитулирала. А още на следващата година синът на Самуил разбива една значителна армейска част на Византия. Понеже Ключ е генерално сражение както за византийците, така и за българите, е логично Самуил да е използвал елита на армията си. И след като тази елитна войска е извадена от строя, с кои войници българите продължават сраженията, а освен това имат и победи! Още един пример с битката при Термопилите. Според чичко Херодот армията на персите били 2 000 000!!! То за съвременния свят тази цифра е плашеща, а пък какво да кажем за тогавашния, когато населението на земята е било значително по-малко. А спартанците, колко били? 300 души!!! А Диодор Сицилийски и той преписал от Херодот, и повтаря същите глупости. Абе това е чиста пропаганда. Сега и аз да те светна малко в науката. Има един италиански професор Ливио Стечини, който прави много добра критика на това: що значат цифрите през античността и доколко може да им се вярва. Нашият професор Фол, колкото и да беше вманиачен на тема траки, също изказваше съмнения относно цифрите за войските на траките. От Херодот, че чак до Евлия Челеби, хронистите и пътеписците послъгват. Извинявай, но само с едни цифри, Гърция, години наред лъжеше Европейския съюз какви добри показатели има гръцката икономика. И още нещо: на цифри България има 15-20 бойни изтребителя. Това е официална информация на Министерството на отбраната! Мисля че, си слушал или чел изказването на командващия военновъздушните ни сили, когато каза че тези цифри са нереални и към момента България може да защити небето си с един изтребител Миг 29, а ако не се ремонтира скоро и него няма да го има. Така че моля те не ми говори за цифри! Особено за цифри отпреди няколко хиляди години.
  Без лоши чувства,
  Иван Колев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иване ,Иване .....Поздрави от Бай ти Стоян /Пък може и ти да си ми Бай / .

   За да разбереш мащаба на тракийската популация в древността , трябва да започнеш от каменната епоха .Имам предвид праисторията - не Омировата , а истинската. В България паметниците от този и по-късните периоди можем да свържем с праисторическите/тракийските/селищни могили (НЕ ГОВОРИМ ЗА ТРАКИЙСКИТЕ НАДГРОБНИ МОГИЛИ , КОИТО СА ДРУГО НЕЩО) .
   Има данни ,че когато в западна Европа се появяват първите селищни образувания от този тип , вече са изминали 3000 години от първите селищни могили възникнали на територията на България , където само в Тракийската низина , досега са локализирани близо 400 .Най-старите от тях датират от преди 8000-7000 г.пр.н.е.
   Всяко от тези селища си има потомци и потомци на по-първите и така хиляди години наред.
   5500 години ,преди гръцката паплач да се появи в южната точка на Балканския полуостров са много нещо и много челяд може да се народи .Много челяд все роднини - едни заминали на север ,
   други още по на север и т.н.във всички посоки.
   Какво става ,когато 50 семейства се отделят от племенното си селище и се преместят на 500-1000 км по брега на Черно море ,да речем на северозапад и после изминат 1000 години. Ами следното : след 1000 години ще съществува ново племе , със език твърде близък до този на своите прадеди.
   Писанията на най-старите историци ,са твърде близки до истината - логиката ми е свидетел .

   Без лоши чувства - Стоян Шопов

   Изтриване
  2. Бай Стояне, искаш да кажеш, че хората от каменната ера по нашите земи са траки?! Иди се прегледай!

   Изтриване
  3. Петър Боев и Славчо Чолаков доказаха, че тракийското население от Желязната и Бронзова епоха е наследник на по-старото население от Халколита и Неолита. От друга страна Методи Попов и др.негови колеги доказаха, че по-голямата част от българите принадлежат на същия антропологичен тип както и траките.

   Трябва да се чете специализирана литература, не евтини книжки с още по-евтини писания.

   Изтриване
  4. Павка , да добавим и изследванията на археолога-праисторик ,Проф.Петър Детев .

   "От средния неолит насетне селищата ( в Долината на Марица ) били обитавани непрекъснато ,напускани само по форсмажорни причини.Няма данни как са се наричали тези хора. ...В създадените от тях селищни могили обаче,в течение на повече от шест хилядолетия , има културна приемственост.Най -младите поколения , през Омирово време,известни като траки, населявали селищни могили и в Мала Азия, където се преселили някои тракийски племена.Това означава ,че появилите се писмени данни се отнасят за потомците на местното население,за неговите най-млади поколения .Техните прадеди ,са носители на неолитната , енеолитната , бронзова и желязна култури в днешна Тракия.Тези култури са сравнително добре проучени. "
   "Прародината на траките" 2002г.Петър Детев и Йордан Детев - стр.55-56
   Поздрави Стоян Ш.

   Изтриване
  5. Брех тоя Спароток, поне на няколко пъти съм чел негови коментари, че много-много не вярва на българската антропология. Особено когато му цитирах заключенията за монголоидни черти в гробовете в Девня на проф. Йорданов, който между другото е ученик на Петър Боев, хич не му беше удобно и взе да замазва положението с това: "до голяма степен антропологията е субективна наука, а като се има предвид, че нашите антрополози са се учили от съветските..."Горе -долу такива ти бяха думите. И всичко в тоя дух. Даже ако си спомняш те пратих в Антропологическия музей в София да се убедиш, че хората от Девня са с монголоидни черти, ако се съди по възтановките разбира се.А пък за Боев изобщо не ми говори, защото човека на няколко пъти си сменяше мнението през научната си кариера. Сега обаче наш Спорчо, взел че повярвал на антрополозите. А що се отнася до евтините книжки - ти си техен почитател. Аз чета книгите на БАН, които ти в повечето случаи отричаш, но когато ти е угодно се домогваш до тях.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  6. До Стоян Ш.,
   известна ми е хипотезата на Детев. За щастие той е малцинство сред праисториците-археолози. Откъсът, който си подбрал е доста витиеват и неясен и по никакъв изследователят начин не се аргументира. Ако питаш проф. Васил Николов и други праисторици дали праисторическото население по българските земи е тракийско, то неизменно ще ти кажат, че това не се знае и не може да се докаже. А пък траколозите ще бъдат доста по крайни и ще те пратят да се прегледаш. Между другото ако говорим за културна приемственост съм съгласен. Но, това не означава непременно един етнос от халколита да наши дни. Само ако един народ живее на остров и е в пълна изолация може да твърди, че в него не са се влели други култури и други народи. Но аз не познавам такъв народ.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  7. А бре Иванчо ,ти не си ли чувал ,че преди 1990 г. в БАН над "главите" на водещите учени по всички науки имаше политически ангажирани "историци" ,които следяха за отклонения от комунистическите догми и такива не се допускаха.
   Чел съм книгата "Прародината на траките " на Проф.Петър Детев за ,която говори Стоян Ш.-(Анонимен25 януари 2016 г., 11:18) - В книгата професорът с болка говори за престореното неразбиране от страна на негови колеги и тихия отказ на българската историческа наука да въведе в
   "обращение" резултатите от неговите открития , които са сензационни и променят из основи не само българската ,но и световната история.
   А бре Иванчо , тъй като си напълно наясно за цензурата за която говоря ,се питам ти наивен ли си или си от цензорите "под прикритие" .

   Изтриване
  8. Не е под прикритие човека, или поне прикритието му не е особено добро :)

   Изтриване
  9. Веднага отговарям на Анонимен, 19:41
   Драги Анонимнико, напиши си поне някакъв псевдоним за да те наричам, някак си!
   Преди 1989 г. цензура имаше, но едва ли за такава става въпрос за каквато си мислиш ти в случая с Детев. Между другото през 80-те всеки един учен-историк можеше, стига да знае как, да си пробута хипотезата, стига да не е силно политически ангажирана и да не става въпрос за партизани. Иначе партията слабо я вълнуваше праисторията или Античността. Говоря за 80-те години! Нещата в академичните среди доста се бяха поотхлабили. Бутваш някоя мисъл на Живков или на Д. Благоев, може и да не е точно към темата и нещата се получават. Сега не ме карай да ти цитирам маса учени, които успяха да си прокарат хипотезите, въпреки цензурата. Само един кратък пример: Антонина Желязкова публично прочете, преди 10 ноември, доклада си за доброволната ислямизация на българското население в Родопите и колко са измислени филма и книгата "Време разделно". В доклада имаше и намеци колко несръчно се прави правителствената пропаганда. Това беше в момент, когато течеше възродителния процес. Веднага отварям една скоба - няма да влизам в спор с никого дали тезата на Желязкова е вярна или не. Просто давам пример как преди 10 ноември можеше да се каже нещо скандално и то публично. Никой не прекъсна доклада на Желязкова в залата, макар, че имаше ДС слухари. После имаше някакви закани от страна на партийните босове, но така и не й се случи нищо лошо.
   Ако беше вярна тезата на Детев щеше да си прокара път, но очевидно не е била. А пък днес никой не пречи на споделящите подобни хипотези да си пишат и публикуват. Имаш си парички, публикуваш си книжки.
   Хаджията

   Изтриване
  10. хаджи ивачно, тезата на Петър Детев бе приета не от кой да е, а от сър Колин Ренфрю :)

   Изостанал си с повече от половин век човече:

   Детев получава международно признание още
   през далечната 1957 година. Тогава трудът му е забелязан
   от световноизвестния археолог и изкуствовед Гордон В.
   Чайлд. След изследователска обиколка из българските
   музеи, същият заявил на конференция на археолозите в
   София:
   „Ние, учените на Запад, сме свикнали с мисълта,
   че европейската цивилизация се е зародила в източното
   Средиземноморие и оттаам, през вашите земи, минала
   в Централна и Западна Европа. Но от проучванията на
   Детев, Миков и изследванията на антрополога Петър
   Боев се уверих, че Тракия е била забележителен център,
   от който започва зората на Европейската цивилизация”

   http://bulgarianfilms.com/expo_Petur_Detev.pdf

   Изтриване
  11. Колин Ренфрю е пълен аутсайдер и сам не може да се оправи с многобройните критики на Анатолийската му фантасмагория. Джеймс Мелори го прави на пух и прах! Сред англосаксонските академични среди Ренфрю е майтап. А виж Гордън Чайлд е голямо име, но от неудобство пред микрофоните и да не обиди някои свои български колеги може и да е казал горния цитат. Ако обаче срещнеш в някой труд на Чайлд да се цитира съчинение на Детев, ела и ми се обади!
   Хаджията

   Изтриване
  12. И друга пропуснах да отбележа! Гордън Чайлд е голям учен, но и голям марксист. Дошъл на посещение в комунистическа България, е как очакваш да критикува колегите си марксисти.

   Изтриване
  13. Петър Детев нито е бил член на БКП, нито има някакъв уклон към марксическата теория. Пак говориш глупости :)

   Изтриване
  14. Чайлд е марксист друже! Идва по покана на комунягите. Плащат му престоя, пътя. Преди това е ходил и в СССР! Правителството с гордост му представя учените от Комунистическа България!Да не мислиш, че е питал всеки поотделно, кой е член на БКП и кой не е! Той трябва да си изпълни ролята на пропагандатор: "Вижте западняци, каква наука се кове в соц. страните". Но пак ти казвам, едно е какво е казал пред микрофоните - от него се очаква да похвали домакините и съвсем друго е какво е написал Чайлд в книгите си. Ако срещнеш цитирания на съчинения на Детев в някоя от книгите на Чайлд, непременно да ми се обадиш! Айде лека нощ, че стана много късно, а и тая тъмна бира леко ме хвана - по-силна е от светлата!
   Хаджията

   Изтриване
  15. А бре Хаджия , ти си предубеден , но все пак един въпрос : кое е по правилно тюркобългари или тракобългари ?
   Стоян Ш.

   Изтриване
  16. Благодарности за г-н ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK! Не знам как намира време да пише, защото поддържането на такъв активен блог не е лесно, а за да се пише без много фантазии, с точно и ясно посочване на източници и факти, трябва да се събере "купчина" информация, което иска страшно много време.

   А сега за тези, които пишат коментари тук. Този блог ми стана любим, защото ми хареса стила на автора на статиите - много качествена информация, подплатена с патриотизъм и оптимизъм, въпреки че за последния има много малко поводи днес. Освен това в "плявата" на коментарите, често намирам и добри "зрънца" на информация нова за мен. Умолявам пишещите коментари да намалят емоциите и да пишат по-грамотно на български (нали повечето се мислят за истински българи). Просташкото изразяване не е начин да се изявиш, а по-скоро да те прескочат и да не ти обърнат внимание. Тези, които отговарят на такива писания, също слизат на нивото на простаците, скрити зад анонимността в мрежата.
   А сега по съществото на спора: според мен в блога понятието "траки" се използва за означаване на народите, по-скоро - народа, разпръснат в отделни общности със свои князе (царе), тъй като за сега това наименование е получило статут на научен термин. По тази причина този блог не може да се причисли към някакъв "тракедонизъм". Моето виждане на база информацията, до която съм имал достъп, е че в края на ледниковия период климатичните промени са били много бързи. Още преди това най-добрите условия за живот са били на дъното на дн. Средиземно море и Северна Африка. Това по-развито население и то доста многобройно за времето си бързо се пренася на север и североизток в тогавашните планински райони (спрямо дъното на Средиземно море), където се климата е бил по-добър. При бързото и голямо затопляне най-добри условия за живот (много животни и плодородна земя) се създават в централните части на Балканския п-в и около сладководното езеро (от четирите страни на дн. Черно море). Ето защо през XI - VII хил. пр. Хр. тук номадите успяват да опитомят коня и др. животни, да открият колелото, а тези около езерото - да започнат уседнал живот и да открият земеделието. Тези условия създават демографски бум, като и наченки на култура - занаяти, изкуство и наченки на религия (система от вярвания и обреди)и религиозна философия. Това население поради общия си произход и постоянни контакти между групите е имало един език. Това, заедно с развитието на взаимоотношенията и увеличаване на контактите, е създало предпоставки за развитие на протописменост. Тогава населението е открило, че може да обработва и дори добива злато и сребро. Когато в V хил. пр. Хр. големи катаклизми довеждат до свързване на езерото със Средиземно море и в кратък исторически период Черно море увеличава два пъти площта си, част от това население измира, а други части се пръскат на северо-запад, север, северо-изток и юг. Тези, които остават около реките и близо до Черно море са запазили и продължават да развиват културата си. Днес ние се удивляваме на Варненското съкровище. При тези, които са напуснали Балканите, попадайки в нови условия и като малцинство сред по-диви племена, настъпва регрес. Разбира се сред тях остава спомена за Рая ("ария") и това, че са божите хора (Бал ари, или нещо подобно). Малкото останало население на Балканите трудно устоява на промените на климата и на дивите пришълци от горите, затова се насочва на юг и заселва Пелопонес и островите. Това е една от причините златните и сребърни мини да не се обработват през периода края на V - II хил. пр. Хр.

   АКК (следва продължение)

   Изтриване
  17. (продължение от АКК)

   Спомените на "избягалите" карат някои от тях да се връщат през различни периоди към корените си, но вече леко променени поради смесване с други племена. Аз лично мисля, че в началото на II хил. пр. Хр. части от новообособили се народи далече от родните си места (дори в Средна Азия и Северна и Западна Европа) като се връщат като скитски племена се свързват отново с останалите на Балканите и се обособяват "новите народи", които имат общ език, но вече с много наречия, които по-късно постепенно получават обобщаващото име "траки". Името "траки", няма значение дали като обидно или по името на определена общност (племе, в смисъл на държава), е дадено от сформиращата се елинска държавност от полисите от средата на VIII и началото на VII век пр. Хр. Тогава Омир и др. автори са пренаписани по подходящ начин, доколкото е било по силите им, като Омир е обявен за елин. Тогава започва и краденето на митология и история, изграждане на нова религиозна система и нова народност на основата на данайците и др., и от поробените местни племена (общности). Така наречените "траки" са били с много демократични разбирания без робство, търпими към чужденците и това довежда до по-лесното им поглъщане от хитрите елини и налагане на тяхното влияние.
   Мисля, че името "българи", "българ" е сакрално за народа, живял в древността и запомнен в народната памет, се появява от време-навреме в името на отделни племена и след II хилядолетие пр. Хр. Затова през III-V век сл. Хр. е имало няколко държави "България" (около Солун и сред скитите - Великата). Това е и причината оформящата се в противовес на ИРИ държава на тези народи да се нарече България. Това е след като от края на IV - началото на V век започва да се засилва влиянието на елините в ИРИ чрез църквата, дотогава доминирана от траки поради мнозинството си, и влошаване на положението на тракийските автономни княжества и тракийското население с различно от елинското самосъзнание.
   Изложих схващането си, че през целия този дълъг период населението има един произход (автохтонен), но се е развивало и претопявало дребните чужди примеси в своето "море", създало се благодарение на високата материални и духовна култура. Първото различно население, появило се на Балканите, е данайците и др. семитски племена, което не се е претопило, защото е със съвсем различна култура и морал - лъжа, хитрост, измама, кражба са нещо в реда на нещата (виж взаимоотношенията между техните богове).

   Още веднъж благодаря на SPAROTOK за този блог.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  18. Аз от своя страна благодаря за приноса!!!

   Изтриване
 22. Защото е избил 2/3 от собствения си народ, вкл. първородния си син. Защото е приел религията на нашите исторически "приятели" данайците, вместо на тези с които имаме обща кръв. Защото е направил новата религия ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (вместо равноправна, както мъдро е направил Рим преди ок 550 г.) Това е било началото на края, според мен. Оставаме без история, с насилствено наложена религия, в гръцко владичество... След гръцките почести Борис полудява. Сирмиус

  ОтговорИзтриване
 23. Спаротокчо,
  моля те да не излизаш от релсите на добрия тон. Не съм нагъл, просто се изумявам на хипотезите ти. Някои от тях са толкова смехотворни, че даже се чудя дали да ги титулувам като хипотези или по-скоро са ХИПНОТЕЗИ. Нито една световна историографска школа не споделя разсъжденията ти. И днес гуруто ти Ганчо Ценов предизвиква само кисели усмивки сред академичните среди. Даже тюркската теория, колкото и да е неточна, изглежда по-правдоподобна от твоята формула траки=българи. Има едни люде наричащи себе си мормони. И те имат горе-долу подобни хипотези. Били потомци на изгубеното израилево коляно?! А това израилево племе били ...индианците. Та те имат следната формула евреин=индианец=мормон. Не казвам, че траките не са се влели в българската общност, но да се твърди, че съвременните българи са едно към едно с древните траки е направо лудост! И разбира се за да се докаже всичко това се почват едни лингвистични натаманявания, едни свободни съчинения, едни много съмнителни ДНК анализи в швейцарски лаборатории(за справка вижте с другарчетата ти, какви се изкараха съвременните македонци с подобно ДНК изследване - според него нямали нищо общо с българите?!)...Айде нема нужда!
  Хаджи Иванчо, който се радва на отпуската си :)
  П.П. А като толкова хулиш официалната историография, защо ползваш и цитираш съчиненията на Бешевлиев и Венедиков. Нали според теб официалната ни историография за нищо не става. Гледам цитираш и Порожанов. Аз се познавам с проф. Порожанов и трябва да ти кажа, че той съвсем не мисли, че траките и съвременните българи като етнос са едно към едно, нито че българският и тракийският език са едно и също нещо. Порожанов също спада към официалната историография!

  ОтговорИзтриване
 24. Тоя Хаджи Иванчо пак се появи по-нагъл отвсякога. Сега какво, като е отпуска и трябва да си чеше езика с хората. Такива като него не трябва да излизат в отпуска за да им е зает акъла с други неща. Абе хаджи, няма ли за тебе някаква екскурзия до Йерусалим, че да ни се махнеш от главата? Я се огледай из офертите в нета?

  ОтговорИзтриване
 25. Я ти оратим Павеле дека ни сме Арни - Добри - ( научени ) ! Създарели на пътищата на копринара ! Мизи Гети - се ГОТИНИ копелета - Над 100 племена Арни ! А ШоПе сме най - паметни :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, над сто племена сме били, някъде към сто и четиридесет:)

   Поздрави!

   Изтриване
 26. Извинявайте за моя безкрайно дълъг отговор на коментар, но изложих на кратко моята лична хипотеза, която не налагам никому. Публикувах я, понеже това, което г-н Серафимов публикува не й противоречи. Въобще не ме интересуват писанията и мнението на Хаджи Иванчо, тъй като напоследък официалната ни историография със Сизифовски мъки се стреми да напасне новите открития в археологията и др. науки (често ги и отрича) към нейната доктрина, която нарича призната от цял свят теория за древната и стара българска история.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте г-н Серафимов,

  "Нито шумерите, нито акадците практикуват оставянето на кика. За сметка на това Плутарх свидетества за този обичай сред траките абанти и мизите (наречени в по-късни времена българи)."

  Не разбирам кои по-точно ще бъдат наречени българи.Не го разбрах и при гостуването ви във "Въпрос на гледна точка".И аз съм останал с впечатленито ,че мизите също са "тркийци",но ги слагате в отделна графа.Пояснете ако обичате.

  Поздравления за труда който хвърляте в защита на истината.Хора като Вас,г-н Пламен Пасков,Христо Маджаров и др. ми отвориха очите и ме подтикнаха сам да започна да чета и търся информация за самите нас . Правя го вече почти две години и за мен няма съмнение вече кои сме . Най-трудното тепърва предстои , а именно да събудим и останалите заспали сънародници .

  Благодаря Ви !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално народите да променят имената си с течение на времето. Днес никой не говори за мизи, но това не означава, че старите мизи са се изпарили без следа. Просто с течение на времето имената мизи и българи стават тъждествени, а в последствие българи става по-известно и се налага.

   Изтриване
 28. Извинете , забравих да добавя и името си !

  Поздрави,

  Емилиян Стойков

  ОтговорИзтриване
 29. Без да съм искал разрешение от г-н Серафимов, ще си позволя да го допълня. Той си служи с кратки пояснения, когато са извън основната му статия. Има обаче доста хора, които нямат съответната теоретична подготовка и трудно могат от няколко думи да разберат отговора.
  На първо място хората, които четат този и подобни блогове (и исторически публикации), трябва да знаят значението на термините, които се употребяват. Всеки народ в древността е означавал с някаква дума по определен признак чужд, не родствен нему, народ. Обикновено народ, който бързо е развил своята култура (знания, език, изкуство) за сметка на заимстване от други народи, започва да се самовеличае, за да си повдигне самочувствието и по-силно да се сплоти. Такива са например гърците (след като започват да се наричат елини), които са няколко племена, както и римляните по-късно. Та те започват да наричат другите народи с понятието "варвари". То не е обидно, но просто изразява собственото превъзходство над варварите.
  Когато е трябвало гърците да опишат по-подробно някой народ, те са използвали неговото самоназвание, ако са го знаели, или са му "лепвали" име, както казах по-горе, изразяващо някакъв определен признак (например: "русите", "пиещите кобилешко мляко" и др.). Така от старите извори научаваме самоназванията на множеството племена (пеласги, одриси, пеони, мизи, фриги и др.), живеещи от незапомнени времена на балканите от най-южната до много по на север от най-северната точка на полуострова, както и в западната част на Мала Азия, преди идването на гърците. За първите стотина и повече години гърците са разбрали, че тези заварени народи са по-малко или повече родствени помежду си - приличат си външно, говорят един език (с малки разлики - диалекти), имат много общи обичаи и почитат едни и същи богове, и следователно те са части от един народ. Исторически този общ народ получава от гърците общото име "траки" около края на IX - началото на VIII в. пр. Хр., когато гърците започват да се консолидират като един народ с един език и обща култура под името "елини". Дали името "траки" е било обидно сред гърците още тогава или по-късно е станало такова, е без значение. Но това име се среща много често в древните писмени източници и по-късно - чак до ранното Средновековие.
  По тази причина името "траки" е възприето и от днешната историческа наука за обозначаване на народите живеещи на Балканите в древността, когато не се посочва конкретна държава или племе. Тъй като ние в този блог приемаме, че българите произлизат от някои от тези племена (мизи, пеони и др.), казваме, че сме наследници на траките. По-подробно съм писал по този въпрос в други мои коментари.
  Една голяма глупост на противниците на тази хипотеза е измисленото от тях понятие за нас "тракедонисти" по подобие на понятието "македонисти". Докато последните си измислят и крадат исторически факти, ние се обосноваваме на конкретни исторически източници и на такива, доскоро скрити от света, които с усилия SPAROTOK успява да издири и ни ги представи, което изисква много време и усилия и за което сме му благодарни.
  Още веднъж се извинявам на г-н Серафимов, както за това просто обяснение, което излезе и доста дълго.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване