16.06.2017 г.

ИЗЛЕЗЕ “ИСТОРИЯ НА СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ”


След дълга подготовка, днес най-сетне излиза от печат “История на Славните Българи”. Тя е плод на труда на доста хора. Моят принос бе в написването на голяма част от текста, Цвета Кирилова, Яна Трендафилова, Велислав Петров, Антон Кирилов, Николай Георгиев и др. допринесоха за оформлението, редакцията, събирането на средства за отпечатването и т.н.  
Заслуга имат също фотографите Асен Великов и Евгени Динев. Подкрепа за осъществяването на проекта оказаха също д-р Милен Врабевски, основател и председател на Фондация "Българска Памет", "Трежър България" и други дарители. Принос има и фолклорния изпълнител Веселин Василев и екипа му - Гроздан Грозев, Райко Севов, Йовко Йовчев, Галена Воротинцева. Те създадоха уникалната песен „Аспарух“. Музикалният диск придружава „История на славните българи", благодарност заслужава и Боян Петров.


Уведомиха ме, че първите бройки са излезли от печаницата, искрено се надявам вече да е дошъл края на проблемите и книгата да стигне до читателите безпрепятствено. Книгата се разпространява от "Сдружение Азбукари" и може да се поръча на този линк

Създадох тази работа по молба на Цвета Кирилова, която преди две години сподели с мен своята загриженост за младото поколение. Няма съмнение, че още много хора са притеснени от начина, по който се преподава история на децата ни. От една страна липсва стимул за насаждане на родолюбие и национална гордост у подрастващите, от друга страна все още царстват остарелите догми. Така още едно поколение българи ще израстне със заблуди и объркано съзнание.

Подобно нещо не можем да си позволим в днешно време. Ако няма възпитание в любов към Родината, сънародниците, традициите и историята, то държавата е обречена да загине. При условие, че имаме минало, с което можем да се гордеем, история, за която други народи могат само да си мечтаят, е неразумно да бъдат премълчавани важни неща, само и само да не се накърни авторитета на определени хора. Истината така или иначе ще излезе, но излезе ли късно, щетите ще са големи. Това не бива да допускаме!

В едно свободно и демократично общество всеки има право на лично мнение и личен избор. Аз се възползвам от моето право и отказвам да вярвам на официалните теории. Посочил пределно ясно защо в работата си. Надявам се тя да накара прочелите я да търсят сами, да сравняват и да проверяват. Надявам се също творбата ми да даде заслуженото самочувствие на българите, да бъде като противоотрова неутрализираща нихилизма и чуждопоклонничеството.

Понеже бяха включени голям брой цветни илюстрации, изданието се оскъпи, също поради технически и др. проблеми не всичко, което бе предвидено да бъде отпечатано ще излезе. Някои неща обаче аз считам за доста важни и поради това ги представям сега в блога си. Посещенията тук са повече отколкото е тиража на книгата и така информацията ще достигне до много хора.

Съветвам заинтересованите да свалят информацията от интернет изворите и дори да я отпечатат. Често определени страници престават да съществуват, а така се губят ценни данни. В изворите от интернет има важни интервюта и ценни, но слабо познати данни.

Приятно четене!КОЕ Е ПРАВИЛНОТО - ХАН, КАН, ИЛИ КНЯЗ?


Историята е наука, която се гради от факти, не от желания и предположения. Факт е, че в най-ранните български летописи, споменатата владетелска титла е княз, като изписването е  кьнѧsь, кънѧзъ, кнѧзъ. Никога и никъде в нашите стари документи няма споменаване на думи като хан, кан, или кхан.

Вярването, че старите българи са имали титла хан, бе наложено от хора, според които дедите ни са тюрки, а те както и монголците, действително ползват титлата хан за своите владетели.

Реално, няма нито едно старо свидетелство, не съществува нито един летопис, в който да се твърди, или поне загатва, че българите са тюрски народ, или пък са се смесили с тюрки. Това вярване бе наложено под натиска на чужди сили. За да бъдат спрени безсрамните спекулации, още през 1938 г., под ръководството на д-р Методи Попов, бяха извършени мащабни антропологични проучвания на българския народ. Доказано бе убедително, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия. По-късно, през 1959 г. бе направено още едно проучване, което потвърди, че  сред нас няма потомци на хора, чиято прародина е Средна Азия. И това не е всичко, неотдавна, при изследване на ДНК от костите  на старите българи, бе установено, че те нямат нищо общо с тюрките, а и са твърде различни от популациите на Индия, Кавказ и т.н.  

За жалост, въпреки убедителните резултати, понастоящем все още се правят опити за налагане на неверни неща. Става дума за титлата кан, като заместителка на хан, а и твърдението, че старите българи са ирански народ, чиято прародина е Памир. Вярно е, че писалия  през XII век Михаил Сирийски говори за идване на българи от земите край планината Имеон, която е в Средна Азия, но е вярно и това, че има още много други сведения за това, че българи и траки са имена на едни и същи хора.

В продължение на 1100 години, дедите ни биват наричани мизи, а мизите са най-големия и най-разпространен тракийски народ. Някои групи от мизите са обитавали и Средна Азия. Това разбира се, не е причина, на всички българи да се припише азиатски произход.

Не би ли било налудничаво да твърдим, че дедите на англичаните идват от Индия, понеже има свидетелства за вековно английско присъствие в тази страна? Също така, би било налудничаво, да твърдим, че дедите на португалците идват от африканската държава Мозамбик, понеже днес там се говори португалски.

Хората, които се опитват да ни убедят, че старите български владетели са носили титла кан, явно не знаят доста неща. Нито при старите индийци, нито при старите перси, согдийци, бактрийци, или пък при друг ирански народ, не е засвидетелствана никога владетелска титла кан, кхан.

При тези обитаващи Средна Азия хора срещаме следните владетелски титли: rā́ja, rā́jan, xšāyaθiya, framātarxšaya, γwβ, chakir, rajatiraja, ašto-walgo, shah, khar, šauo,  šaurabo, oazarko fromalaro. Срещаме дори basileus basileōn при иранския народ кушани, но реално, при никой ирански народ не е документирана титла khan-кан, кхан.

Това са фактите, всичко останало, което не почива на факти, не е нищо друго освен фантазия. Пак напомням – историята е наука на фактите, ако нещо не е документирано, ако сведения за определено твърдение не могат да се намерят в нито един летопис, то това твърдение е просто желание на определена група хора да наложи своето виждане.

Нека да помислим логично. Защо в книгите на дедите ни няма нито веднъж споменаване на титла кан? За сметка на това, титлата княз е се среща многократно и то в различни варианти- кьнѧsь, кънѧзъ, кнѧзъ. Редно ли е да заменим реалното и истината, с фантазията и желанията на определени индивиди?

Преди да бъде записана с кирилически букви, титлата княз е записвана с гръцки букви, като са познати два варианта KANAC и KANEС. Около 1600 години по-рано, на тракийски надписи е документирана титлата АКЕNAC. По този въпрос обаче сякаш има забрана да се говори,  сякаш надписа с регистрация W-07 изобщо не съществува, а за този паметник още през 1988 г. е писал известния лингвист Александър Люботски

За титлата КАНАС,  и нейният с 1600 години по-стар вариант АКЕНАС има прекрасно обяснение на български език. Коренът кан, кен притежава значението начало, началник. Това не е ново виждане, още през XIX век монахът Григорий Дяченко предава виждането на учени от своето време – акад. И.Стрезневски, че коренът в титлата княз притежава значението –начало.

В келтските езици срещаме думата CEANNAS-княжество, власт, владение. Тя има други сродни думи като ceannasai, ceannrodai, ceannard, ceannfine, ceannaire, ceann, ceannrodai-княз, господар, владетел, водач.

Подлагайки на анализ корена на думата за владетел, Александър Макбейн смята, че значението е начало, първи. Както Макбейн, така и Стрезовски, Дяченко споменават ceud-първи, начален, кън, конь-начало, като основа на думите ceannas, ceannard, кнѧзъ...

Смисълът на княз като първи, водач, е напълно логичен, а фактът, че подобна титла АКЕНАС, е засвидетелствана още през Желязната епоха в тракийски надписи, се явава поредното доказателсво за това, че авторите, които в продължение на повече от едно хилядолетие са отъждествявали българи и траки, са били прави.

Защо келтите, които живеят на другия край на Европа, имат титла подобна на нашата, предстои тепърва да се отговори. Най-вероятно се касае за влияние на нашите предци, част от, които са колонизирали Британските острови.

В ирландските предания се говори за идване на народ болги от Тракия по времето на Кир Велики, т.е. преди около 2500 години. До неотдавна, на ирландските предания не се гледаше сериозно, но последните генетични проучвания показаха, че част от дедите на ирландците са дошли в древността от Източна Европа, а и Мала Азия. Тази област е била обитавана от тракийските племена фриги, витини, халиби, а край малоазийския Олимп са живели мизите, които Димитри Хоматиан определя като предци на българите от неговото време.

Как точно стоят нещата, ще разберем след време. На този момент е важно да се запомни, че титлата на старобългарските владетели е княз и, че тя е много древна. Документирана е по-рано от която и да била титла за владетел на друг европейски народ. Това си е повод за гордост.

Извори от интернет:On Kings and Nomads: New Documents in Ancient Bactrian Reveal Afghanistan’s Past http://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL27_1213.pdf


Old Iranian Online, Old Persian: Master Glossary

Old Iranian Online, Avestan: Master Glossary https://lrc.la.utexas.edu/eieol_master_gloss/aveol/16

Kamoliddin Sh., Babajar G. SOME NOTES ON THE TITLES OF THE PRE-ISLAMIC RULERS OF CHACH // Archivum Eurasiae Medii Aevi, Tom 15 (2006/2007), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2008, pp. 71-92 http://www.academia.edu/27665523/Kamoliddin_Sh._Babajar_G._SOME_NOTES_ON_THE_TITLES_OF_THE_PRE-ISLAMIC_RULERS_OF_CHACH_Archivum_Eurasiae_Medii_Aevi_Tom_15_2006_2007_Harrasowitz_Verlag_Wiesbaden_2008_pp._71-92

BUKHARA i. In Pre-Islamic Times http://www.iranicaonline.org/articles/bukhara-i

Bactrian Historical Inscriptions of the Kushan Period Nicholas Sims–Williams http://silkroadfoundation.org/newsletter/vol10/SilkRoad_10_2012_simswilliams.pdfПолный церковнославянский словарь. Cоставил священник магистр Григорий Дьяченко. (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений).  http://ksana-k.ru/dict/diach/0255.png

A.M.Lubotsky, The Old Phrygian Areyastis-inscription https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/2660/299_011.pdf

П.Беринда, Леξíконъ Славено-рωсскiи http://litopys.org.ua/berlex/be03.htm

Ptolemy’s Geography publ.by New York Public Library, 1932, Book III, ch.5

Г.Сотиров, Чие писмо е Линеар Б?; http://www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf

Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective

Bulgarian Genetics: Abstracts and Summaries

Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry, Sena Karachanak ,Viola Grugni , Simona Fornarino, Desislava Nesheva, Nadia Al-Zahery, Vincenza Battaglia, Valeria Carossa, Yordan Yordanov, Antonio Torroni, Angel S. Galabov, Draga Toncheva , Ornella Semino 


 Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians, S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2; 1Department of Medical Genetics, Medical Faculty, Medical University, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Università di Pavia, Pavia, Italy, Pavia, Italy, 3Human Evolutionary Genetics, CNRS URA 3012, Institut Pasteur, Paris, France, Paris, France, 4Institute of Experimental Morphology and Anthropology with Museum-Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 5The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 6Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria.

Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes, Zhongming Zhao, Faisal Khan,  Minal Borkar,  Rene Herrera, and Suraksha Agrawal  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/

“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...” http://www.blitz.bg/news/article/117690

“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... ““Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... “http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530


За селищната могила „Юнаците” и най-старата европейска цивилизация


Явор Бояджиев: Първият град в Европа е бил край Пазарджик

Явор Бояджиев: Край пазарджишкото село Юнаците е възникнал първият, открит от археолозите, град в Европа
31 октомври 2009 | 14:40
Снимка: Радио "Фокус"-Пазардж

Провадия - най-старият град в Европа


Би Би Си: Най-старият град в Европа е открит при разкопки в България

 Откриха плочка с най-старата писменост в света край Плевен

Копирано от
 https://www.24chasa.bg/novini/article/5724388
©
www.24chasa.bg

Писмо на 7 хиляди години

НАЙ-СТАРАТА ПИСМЕНОСТ В СВЕТА
Posted by peniashkiplashkoff on декември 25, 2012   Най-старата писменост в света 


ПАМЕТ ЗА ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАСЕЛНИЦИ, проучвания на археолога П. Детев (1900 - 1980) http://bulgarianfilms.com/expo_Petur_Detev.pdf

Доц. Руслан Костов: Нефритена свастика пише нова история, в Кърджали обработвали скъпоценния камък преди китайците http://rodopi24.blogspot.nl/2013/04/blog-post_3932.html

Първата цивилизация е по нашите земиLinear A script from the Eastern Rhodopes? http://www.kroraina.com/thracia/ovcharov/

Линеар А тест върху глинена „макара” от Драма, Югоизточна България?P. Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 13 (1959), pp. 23-44 Published by: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University;


П.Серафимов,  БАЛКАНСКИЯТ ПРОИЗХОД НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛ IYI

КОЙ СЪЧИНИ МИТА ЗА ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ТРАКИТЕ?


КОЙ УНИЩОЖИ ТРАКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ ?


ПРОИЗХОД НА ГЛАГОЛИЦАТА – НАЙ-ДРЕВНАТА АЗБУКА


Андрей Киряков, Откъде идват българите на Аспарух?


Андрей Киряков, Спомени за времето на цар Константин Велики

Андрей Киряков, Тракийските топоними брия, дева, пара, виза, от древността до днес

Андрей Киряков, За славянското произхождение на дунавските българи http://andorey.blog.bg/history/2012/11/13/za-slavianskoto-proizhojdenie-na-dunavskite-bylgari.1019784

Андрей Киряков, Плочката от Виница с надпис БОЛГАР

Мартин Константинов, Надпис с древнобългарски букви край Първомай свързва Тракия, Крит и Египет http://prarodinata.blog.bg/history/2015/10/21/nadpis-s-drevnobylgarski-bukvi-krai-pyrvomai-svyrzva-trakiia.1401307

Мартин Константинов, Авторитетно генетично изследване потвърди, че българите са тук от поне 10 000 г. Антибългарският мит за ‘смесения народ’ отива в небитието

Мартин Константинов, Крали Марко, Мадара, Тракийският конник и тракийските ‘икони’ на св. Георги. Ценни снимки и факти

F.Ch.Woudhuizen THE ETHNICITY OF THE SEA PEOPLES DE ETNICITEIT VAN DE ZEEVOLKEN Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 28 april 2006 om 13.30 uur door Frederik Christiaan Woudhuizen geboren te Zutphen


George Montagu Duke of Manchester, The Times of Daniel, Chronological and Prophetical: Examined with Relation to the point of contact between sacred and profane chronology, Publ. James Darling, London, MDCCCXLV;
N.K.Sanders, The Sea Peoples, Warriors of the Ancient Mediterranean, revisited edition, Ancient Peoples and Places, Thames & Hudson, London, 1985;
Д.Иванова-Мирчева, А.Давидов, Малък Речник на Старобългарския Език, Изд. Слово, Велико Търново, 2001;
F.Curta, The Making of Slavs, History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500-700, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
The First Nine Books of Danish History of Saxo Gramaticus, transl. O.Elton, David Nutt, London, 1894, c. 185, 301, 314.
Vl. Georgiev, La Toponymie Ancienne de la Peninsule Balkanique et la These Mediterraneenne, Puble a l’occation du VIIe Congress International des Sciences Onomastique a Florence –Pise du 4 au 8 Avril, 1981, Academie Bulgare des Sciences, Linguistique Balkanique, III, Fasc. 1, Sofia, 1961;
V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, BAS, Sofia, 1981;
Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
P.van Soesbergen, Thracian Personal, Ethnic and Topographic Names in Linear A and B. – Kadmos, 18, 1979;
H.Haarman, Einführung in die Donauschrift, Helmut Buske Verlag Gmbh, Hamburg, 2010;
H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011;
Р.Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999
M.Ventris, J.Chadwick, Documents of Mycenaean Greek: Three hundred sellected tablets from Knossos, Pylos and Mycenae with commentary and vocabulary, Cambridge University Press, 1956;
Lebor Gabhala Éren, The Book of Taking of Irland, part I, trasnl.R.A.Stewart Mcalister, Educational Company of Ireland, Dublin, 1938;
Л.Дончева-Петкова, Знаци върху археологически паметници от Средновековна България VIII-X век, БАН, София, 1980;
Ю.В.Откупщиков, Догречейский Субстрат, У истоков европейской цивилизации, ЛГУ, Ленинград, 1988;
Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299 - “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs
Материали на краеведите Стоян Каленски, Енчо Eнев, Красимир Кръстев;63 коментара:

 1. Goliam praz kato si pusnal kniga ama to si nikoi be pitch, koi te znae izob6to a?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хора, за вас почивка няма ли? Какво му е лошото на това - българите да имат самочувствие и да знаят истината за корените си?

   Ценя труда си, но не пиша за слава. Може да ме знаят малко хора, но след като проверят твърденията ми, читателите ще разберат, е казвам истината и ще я разкажат и на други сънародници.

   Изтриване
  2. Павле, голяма работа си! Ти не пишеш за слава, но никой не може да ти я отнеме! Но действително скромността е свойствена само за най-големите!
   Благодаря ти от името на всички българи, които се гордеят с това име!

   Изтриване
  3. Анонимен17 юни 2017 г., 1:07

   " koi te znae izob6to a" Аз го знам! Аз, моето семейство и моите приятели! Хиляди други, техните семейства и техните приятели! Сега още хиляди ще го знаят и ще го четат! Ние него го знаем добре кой е!!! А ти кой си? Анонимен Кирияк Стефчовец, съзиращ в далечината тичащата към него мизерия и завъртане на финансовото кранче! А може би Alwais на някоя "доброжелателна" фондация! Дори големия праз е нужен, докато такива като теб просто не принадлежат на българския род и са нему непотребни!

   Поздрави г-н Серафимов за тази статия и за книгата! Ще си я закупя в най-скоро време! Отново яка работа сте свършили!
   Титлата Кнез мисля че я е имало дори до края на 19 век, един вид като кмет на населено място! Положителен съм че е била факт през турското робство!Това е изконна българска титла!
   Владимир Иванов

   Изтриване
  4. Викаш, друго си е да си анонимен. Всички те знаят. :)

   Изтриване
  5. Колко ти плаща Спорчо да го хвалиш?

   Изтриване
  6. До Владимир Иванов

   Да, кнез е дума за селски първенец, кмет, така е споменато и в Български Етимологически Речник. Кнез действително е ползвана през XIX век вместо кмет, но пък няма титла кан и хан.

   Изтриване
  7. Донка Василева17 юни 2017 г., 16:08

   Напиши си името ако си изобщо българин! Пиши на български! Братята Св.св.Кирил и Методий не са написали за мен и още неколцина българи Светата азбука!
   Пък ако не си българин най-добре си мълчи и не се обаждай!

   Изтриване
  8. До Анонимен от 16 юни 2017 г., 21:04

   Пиши и ти! Всеки може да напише нещо, но по-важно е да бъде прочетено, а още по-важно е да бъде харесано! Но като гледам как пишеш на "шльокавица", съм сигурен, че никой няма да те прочете.

   За разлика от много, които пишат, г-н Серафимов представя известни нему факти и чрез популярно предадени тълкувания, помага на много БЪЛГАРИ да затвърдят вътрешното си убеждение за автохтонния ни произход. Ето защо, и без да си го поставя като цел, г-н Серафимов ще става все по-известен и ще има все повече последователи.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 2. Може ли да дадете насока къде мога да прочета повече за тракийските гени в ирландския народ. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. T.Radford, Irish DNA originated in Middle East and eastern Europe https://www.theguardian.com/science/2015/dec/28/origins-of-the-irish-down-to-mass-migration-ancient-dna-confirms

   Steven C. Bird, Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin

   http://www.jogg.info/32/bird.pdf

   The "Celtic" Irish people of the emerald isle of Ireland are closely related to the Scottish people of nearby Scotland, and Irish and the partly Frisian-Anglo-Saxon English people from England are also significantly related. This shows the limitations of assuming we know everything about somebody's ancestry merely based on what language their ethnic group traditionally spoke (in this case, Irish Gaelic versus English). Also, some Irish people moved to Iceland and are thus partly related to modern Icelanders.

   R1b, which originated in western Europe, is the most common Y-DNA haplogroup among Irish men, at a frequency of about 81.5%. I1 is the second most common with 6%, followed by I2b at 5%, R1a at 2.5%, and E1b1b at 2%. G2a is found in only about 1%. Also rare are I2a (1%) and J2 (1%).

   http://www.khazaria.com/genetics/irish.html


   Изтриване
 3. Здравейте, има ли информация за влияние на дедите ни в прибалтийските страни (Литва, Латвия, Естония), скоро бях по работа във Вилнюс и древната им архитектура (крепости) приличат много на тези по нашите земи. Ангелов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За влиянието на дедите ни в Северна Европа не съм писал в тази работа. Просто няма как да се каже всичко в една книга. Разгледал съм събитията до времето на Симеон Велики.

   Изтриване
  2. Ясно, благодаря за отговора.Ангелов

   Изтриване
  3. Г-н Ангелов, за присъствието на дедите ни в Северна Европа е писала Юлия Хаджи Димитрова в работата си Gothi, qui et Getae -Готи сиреч Гети.

   Изтриване
 4. Никога не е късно да станеш за резил а ти даже го правиш постоанно бе спорчооо :) Не се прави на специалист щото много не ти достига момченце зализано самовлюбено,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, никога не е късно някой да стане за смях, но в случая това не съм аз.

   Изтриване
 5. Благодарност за книгата. Има ли предвиден електронен вариант. С обич о Африка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа дали издателите са предвидили и електронен вариант, ако такъв бъде създаден, ще пусна съобщение.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. До 17 06 17 г.,12:19ч.
  Дай адрес и час за среща , тук или в чужбина.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Милев, въпросния анонимен се прави на някой, който живее близо до дома ми и се опитва да ми окаже натиск, но без резултат. Ако въпросния индивид наистине живееше в близост до дома ми, той щеше да знае, че имам много приятели и то не какви да е хора. При това положение, анонимния или е доста неразумен, или само има претенции, че ме наблюдава отблизо.

   Изтриване
 7. Анонимен18 юни 2017 г., 0:15

  Neznayko
  При поръчка от посочения сайт, чрез браузъра Опера се получава това -> http://i.imgur.com/QfD8eQY.jpg
  Хубаво ще е да предупредите админите на azbukari.org да вземат мерки защото по-неопитните потребители напразно ще се наплашат. Ползващите Firefox и Chrome също може да споделят и при тях ли е така. Важно е да се отбележи и вида на използваните добавки - adblock plus, ublock origin и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за сигнала! Пишете директно на Азбукари, обяснете им по-подробно как стоят нещата, аз не се занимавам с поръчки и дистрибуция.

   Изтриване
  2. С Мозила Няма проблем.
   "За титлата КАНАС, и нейният с 1600 години по-стар вариант АКЕНАС има прекрасно обяснение на български език. Коренът кан, кен притежава значението начало, началник. Това не е ново виждане, още през XIX век монахът Григорий Дяченко предава виждането на учени от своето време – акад. И.Стрезневски, че коренът в титлата княз притежава значението –начало.

   В келтските езици срещаме думата CEANNAS-княжество, власт, владение. Тя има други сродни думи като ceannasai, ceannrodai, ceannard, ceannfine, ceannaire, ceann, ceannrodai-княз, господар, владетел, водач.

   Подлагайки на анализ корена на думата за владетел, Александър Макбейн смята, че значението е начало, първи. Както Макбейн, така и Стрезовски, Дяченко споменават ceud-първи, начален, кън, конь-начало, като основа на думите ceannas, ceannard, кнѧзъ..."
   В случая не разбрах откъде точно произлиза връзката Къназ - началник. Бихте ли пояснили началната дума, значението и произхода и.
   В. Янков

   Изтриване
  3. По-ясно не съм в състояние да обясня, дал съм достатъчно подробности.

   Изтриване
 8. Тая книга и да ми я подарят, няма да я взема

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен19 юни 2017 г., 0:27

   И аз, защото предпочитам да си я купя, и то няколко, за да раздам на приятели.

   Изтриване
  2. Анонимен19 юни 2017 г., 8:03

   Анонимен18 юни 2017 г., 14:25 - Правилно ще постъпите! Имайки предвид кой финансира това сдружение...и крайните му политически цели! СКАРАБЕЙ

   Изтриване
  3. Скарайбей, хубаво е да помислиш малко преди да наклеветиш някого. Пиша за местните корени на българите повече от 10 години преди за се запозная с някого от Азбукари. А и не виждам нищо лошо в дейносттта им да образоват и дават самочувствие на младото поколение. Не зная кой ги финансира, за мен са важни действията им, а не финансите им.

   Човек се познава по делата, а не по мнението на другите за него.

   Изтриване
  4. До Анонимен18 юни 2017 г., 14:25

   Щом не желаете да се запознаете с книгата, така да бъде. Всеки има право да реши какво да чете, на какво да вярва и на какво да се уповава. Както е казано - За всеки влак си има пътници. Продължавайте да вярвате в Тангра, юртите, шаманите, идването на старите българи от Азия...

   Изтриване
  5. До Анонимен 19 юни 2017 г., 8:03, СКАРАБЕЙ. Господине, Вие и преди сте взимали отношение в блога, като по написаното от Вас се разбира, че имате турски произход, каквото и да означава това, защото народ турци няма. Понеже, не всички сме толкова осведомени като Вас, то моля, напишете кое е сдружението, кой го финансира и кои са крайните му политически цели? Може би абревиатурата на псевдонима Ви е СКАРА БЕЙ? Доколкото зная, бей на турски е господин. В този случай е разбираемо, че написаното от господин Серафиммов е неприятно за Вас. Но това е блог за българи. Това е блог за България. Вие възразявате без да предоставяте данни, само защото написаното е неприятно за Вас. И да Ви кажа още нещо, столицата на Турция, Анкара няма смисъл на турски език. Тя е създадена от траки, както и Константинопол, наричан днес Истамбул. По същност народът на Турция би трябвало да е с монголоидна външност, каквато външност имат всички тюркски народи. Но това така ли е? Кажете Вие.

   Изтриване
  6. Анонимен20 юни 2017 г., 0:18

   Предполагам, че мнението за турския произход на СКАРАБЕЯ е заблуждение.

   Изтриване
  7. Анонимен20 юни 2017 г., 8:14

   За нивото на исторически познания на участващите в дискусиите съдя по много дребни детайли, убягващи на лаици....Най - елементарното, което можехте да направите е да попитате "чичко гугъл" за значението СКАРАБЕЙ, преди да пустословите.И, да, демагозите много лесно заместват една лъжа с друга точно сред папагалски повтаряши хора - без достатъчно знания и невъзможност да свържат детайлите....Затова не вземам насериозно това, което пишете тук - в 99% от написаното!А някои са си направо за психиатър - в главите им е каша от теории на конспирацията. Спароток също се възползва от такива.За него мисля, че го прави умишлено..СКАРАБЕЙ - (не се измъчвайте в тълкувания, няма да достигнете до значението, прекалено сложно е... )

   Изтриване
  8. Скарабей, трудно ми е да те разбера. Смяташ ме за манипулатор, смяташ 99% от написаното за несериозно, но идваш редовно. Не е ли по-добре да четеш неща, които ти допадат и да коментираш там където хората имат виждания сходни на твоите?

   Изтриване
  9. Напротив! Всеки уважаващ себе си учен трябва да изчита подробно противниците си .Правиш го и ти.Все пак, проявявам такт и не те атакувам директо и няма да го направя, това е твоята страница и си в правото си ди си пишеш каквото ти сърце иска.Теб съм те преценил отдавна, но все се надявам да прочета нещо интересно от някой от коментиращите.Случват се и такива, за радост.На останалите от лагера на конспирациите вече им свикнах - болни хора - Орфей и Христос са едно и също лице, или прераждания някакви ги тресат хорицата.Е, понякога човек има нужда и от смях, нали?А пропо, къде остана "враждата" с Милчев? Обединиха ви парите на азбукарите! И заплахи на мен не действат.Имам имунитет Свише...

   Изтриване
  10. забравих да се подпиша - СКАРАБЕЙ!

   Изтриване
  11. Е СКАРАБЕЙ, защо нервничиш от висотата на своя интелект! Остави нас невежите в свещената простота, ти свещения скарабей. И при все това си оставаш торен бръмбар, с развитие ларва, какавида бръмбар. Не се срамувай, все пак фекалите са твоята родина и храна.

   Изтриване
 9. ирена янчева18 юни 2017 г., 19:29

  Здравей, Павле ! Истински поздравления за книгата - плод на дългогодишен труд и усилията на един значим екип от съмишленици ! Вярвам в успеха на това благородно начинание. Вече си поръчах книгата, очаквам я с интерес и след това ще имам повече впечатления в детайли, които да споделя. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена!!! Доста важни, а и нови неща са споменати в книгата, аз те съветвам да си свалиш и този материал, както и ползваната литература. Има доста ценни неща, които за жалост ще останат в неведение когато страниците, на които са публикувани вече не се поддържат. Аз опечатвам на хартия всичко важно.

   Изтриване
 10. Поздравления за книгата.Не е толкова скъпа в сравнение с повечето подобни издания.Ще ви подкрепя за идеята за възстановяване на гордостта на българите.Голям проблем е точно родолюбието и гордостта в младежта.Ама това е политика навсякъде.Във всички европейски страни,най-омразното нещо е да се гордееш от историята си и народа си.А от другата страна пък всички пришълци им дават огромни овации когато споменат ,че идват от някъде.Даже наскоро чух един родител в западна европа,който сподели свое наблюдение.Когато децата в един клас им дават задача да говорят за това от къде идват.Изреждат се всички "мигранти" да казват от кое кътче на светът идват.При което получават огромни ръкопляскания и потупване по гърба.Когато идва ред на детето което е от местното население,като го питат да разкаже то от къде идва,то казва само "Не знам". Реално детето се е срамува ,че е от местното население.Понеже вижда как чуждоземците са на пиедестал.Та и при нас има едно такова течение.И то ,от всякъде бълва тази пропаганда..."ако си българин срамувай се".Така ,че подобни издания...ще са от полза на будните българи.

  Ако имате материал и ако ви се занимава...ще ми е интересно да разгледате точно тези Fir Bolg които постоянно споменавате от само един източник.Имаше един дебат в коментарите преди време,където ви оборваха с наименованието на копие(или меч) на един от тези ирландски владетели.Тогава останах с впечатлението ,че FirBolg се споменават и в други източници.А и дори да е само в този...мисля ,че на всички ще е интересно да му направите един бърз обзор за нас по-не запознатите.

  Интересен факт който чак сега споменавате...а именно за липсата на всякакво присъствие в старите български летописи на титлата Хан или Кхан.Набиването на такава гледна точка(хан-кхан) ми намирисва на идеята за присъствието на исляма на Балканите и в България още от 6-7 век(май беше концепцията).

  Също споменавате за това как титлата княз е била изписвана с гъцки букви.Редно ли е да ги наричаме гръцки при условие,че всички факти говорят за не-гръцкия им произход.В предишни постове говорехте за легенди където Орфей(и още един) им дава азбуката,от официалната история се говори за взимането на финикийската азбука и добавянето на няколко символа.Така ,че редно ли е да казваме гръцка азбука при условие ,че се твърди ,че гърците добавят само няколко символа.Ако Канеас е изписано с тези символи...може би...Но примерно имах подобен проблем с един онлайн подкаст в който се разглеждат различни моменти от европейската история.Говореше се за Александър Македонски.Но въпреки ,че изредиха че огромна част от неговата войска....включително самите македонци,са били смятани от гърците като не-гърци и варвари.Те постоянно говореха за тази армия като "гръцка".При което коментирах,че не би било редно да е така...и ми отговориха ,че по-коректно става дума за гърцка военна култура.Понеже методът на бойни действия е гръцки.Но дори и така да е...да казваш в едно изречение(едва ли не),че във въпросната армията гърците са малцинство,но тя е гръцка...е един вид неистина.Та в този дух...ми е интересно вашето мнение г-н Серафимов...редно ли е да наричаме гръцката азбука гръцка,при условие ,че на няколко места се намеква ,че те просто адаптират някаква вече готова.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, имате право, названието гръцка азбука е неточно защото гърците никога не са създавали азбука. Те просто ползват писмеността на нашите деди траки и пеласги. Няма френска, испанска и английска азбука, защото въпросните хора не са изобретявали писмените знаци, които ползват, но уви - за гърците се прави изключение.

   Що се касае до войската на Александър Македонски, в неговата войска е имало по-малко гърци, отколкото във войската на персийския цар Дарий. За този факт обикновено не се говори, нито за това, че при разгромяването на Дарий, въпросните гърци биещи се на страната на персите са наказани.

   Относно името Калад Болг, да то е неудобно защото е етническо. Някои специалисти си затварят очите пред имената на особени видове оръжия - гладиус хиспаникус (испански гладий), култер гетикус (гетски меч, ксифос трейкио (тракийски меч)...

   Има и друго неудобно име - Гае(са) Болга...превеждат го като - копие в торба...само и само да не е Българско копие защото присъствие на хора наречени българи в Британия по време на Античността, не пасва на официалните теории.

   Изтриване
  2. Господин Невенов,

   Абсолютно прав сте за манипулирането на детското съзнание от най-ранна възраст, което се извършва в унисон с генералната линия на световната мафия и е метаморфоза на предишния комунистически интернационализъм в днешния глобализъм.
   Колкото до идеята за присъствието на исляма на Балканите, мисля че не сте изчерпателен, понеже става въпрос за настоящото впрягане на исляма за унищожаването на християнска Европа в интерес на световната олигархия!

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен ,за исляма на Балканите,не мога да бъда изчерпателен понеже не знам нищо.Само някакви подхвърляния.Но мюсюлманите,дори и българите мюсюлмани се хващат като удавник за клечка за тази идея.И според мен става въпрос за поредното подправяне на история с цел приобщаване на територии като изконни на мюсюлманските държави на Балканите.Все пак последния път ни изкараха ,че не сме от бълканите сега ще изкарат и траките - мюсюлмани.

   Изтриване
 11. Сега вече ще те скапеме Спорчо защото ти мина границата и се правиш на това което не си писател на остория. Като нямаш ценза къде се буташ там където не ти е мястото?????????????????????? Наблюдаваме те от близо ти го знаеш нали Спорчо ?????????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ставаш смешен драги ми анонимни :) Ако наистина ме наблюдаваш отблизо, то знаеш какви хора идват в дома ми. Да отправяш заплахи е меко казано неразумно :)

   Изтриване
 12. Здравей, Спароток,
  Най-искрени поздрави за книгата! Благодаря ти. Поръчах я и с нетърпение я очаквам.

  Хубав ден и успех във всичко за в бъдеще!

  ОтговорИзтриване
 13. Нищо няма да променят твоите драсканици защото никои не те признава и даже в научните среди те мислят за луд, които е финансиран с газо рубли.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, възможно е определени учени да ме мислят за луд, тяхна си работа, времето ще покаже кой какъв е.

   За газо рублите, ами това е направо смешно, но пък ако някой отправи обвинението официално, на въпросния индивид ще му се приплаче от последствията. Лично мнение и клеветене са две различни неща, за второто се предвиждат санкции.

   Изтриване
 14. Ако Серафимов е финансиран с " Газо-рубли ", то бих казал, че "Истинската Българска история" вече я знаят и нашите духовни деца - руснаците. Това разбира се би било прекрасно, но за съжаление не е истина.Именно руснаците в имперските си стремежи са укривали и преиначавали много от данните за нашата история. Бих бил силно впечатлен от такъв подвиг на г-н Милер!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българите са определени като учители и наставници на Русия от Юрий Венелин, а с това аз съм напълно съгласен:)

   Що се отнася до деянията на представителите на руската историческа школа, да, голяма част учени от тази школа са допринесли за изкривяването на истината. Някои са го направили съзнателно, други несъзнателно, а при трети е трудно са се определи как стоят нещата.

   Във всеки случай, Шльцер, Хилфердинг, Успенский и др. не са единствените допринесли за създаването на химери. Не трябва да забравяме дейнията на византийските летописци и на по-късните фанатиоти, които реално са отговорни за ислямизирането на голяма част от българското население на Родопите, а са отговорни и за унищожаването на старата българска литература.

   Не бива да си затваряме очите и за лъжите изречени от Енгел, Тунман, Гибон, Вамбери, Шафарик, Фехер. Не е редно и да се престорим, че не знаем за чия история беше нужно гетите да бъдат обявени за изчезнали, а алтернативното им име готи да бъде определено като германско.

   Не считам, че е редно да бъдат насочвани погледите само към един противник на истината за българите, докато престъпленията на другите противници се премълчават.

   Изтриване
  2. Ние, българите, поради пословичната ни чистосърдечност и благонамереност страдаме от една наивна представа в междудържавните отношения – делим останалите държави на братски и небратски. Докато не проумеем, че в политиката няма приятели и неприятели, а само интереси, ще продължаваме и занапред да бъдем лъгани и ограбвани!

   Изтриване
  3. Да, изявеното мнение е вярно, но едностранчиво.
   Организацията „Globsec“ е извършила проучване сред натовските държави от Източна Европа за симпатии към Тръмп или към Путин. Повечето от населението в тези държави е било определено на страната на Путин, като начело е България – 70% за Путин, 37% за Тръмп. Само Полша е изразила предпочитание към Тръмп (за политическите причини можем да се досетим) и Чехия е почти наполовина.
   Глобалната политическа ситуация в момента е далеч от тази по времето на Съветския съюз!

   Изтриване
 15. Съгласен съм с Вас, просто ставаше въпрос за " Газо-рубли ", което звучи на руски, та се опитах по логически път да изведа несъстоятелността на подобно твърдение. Иначе сте напълно прав, много учени от най-различни народности са преиначавали историческите извори и следващите им се данни и изводи.Но пък това му е интересното на света, съществуващ в контекста на древно-българските вярвания, изповядвани от нашите предци - гети/готи,траки,славяни/, че в света има добро и зло и че тези два аспекта са в постоянна борба. Кой ще надделее ? Фактът, че света и хората са оцелели, показва, че това е доброто, което можем да предадем и като тържество на истината, ако ми позволите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По отношение на вярванията „не бих Ви позволил“, ако позволите. Първо, не зная какво конкретно е останало до нас от вярванията на предците. Второ, може и да има, но не се сещам за религия, в която да няма и добро, и зло. Много лековато е казано, че „понеже светът и хората са оцелели“ – това е доказателството, че доброто ще победи. Доброто ще победи, защото Непобедимият е любов и добро. Светът върви към една развръзка, придружена със световна война и небивало тежко време. Когато това време настъпи, ще кажем ли тогава, че злото е победило?! То ще дойде, защото човеците все повече се отдалечават от Бога и си въобразяват, че могат да превъзмогнат над злото със собствени сили. А то може да бъде победено единствено от Божия Син, Който ще установи Божието царство на Земята.
   Не зная Вие какво сте чели от старите вярвания на предците, но всичко по-горе можете безпроблемно да намерите и да прочетете.

   Изтриване
  2. До Анонимен22 юни 2017 г., 11:43

   Истината побеждава, но това никога не е лесно защото злото никога не се предава доброволно. То може да се оттегли временно и да чака удобен момент, хубаво е да осъзнаем това и винаги да сме подготвени.

   Изтриване
 16. Поръчах си я веднага книгата !
  и...Благодаря Павка за огромния труд,за самочувствието и за надеждата,за Истината...развълнуван съм и се радвам , че вече имаме Книга Първа! Ще чакаме още;)
  Успех...и отново Благодаря!
  Милен Диков (Миленски;)
  п.п. Понеже не съм коментирал досега,е възможно да съм пратил още един коментар преди този - подобен е,но ми "изчезна" нещо.Ама като всеки българин,като решиме нещо - правим го,независимо колко време и опита ще отнеме ;)))

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте г-н Серафимов,
  Поклон пред труда, който влагате за просвещаването на всички Българи.Наистина, цялата истина за произхода ни е много добре манипулирана, а там където е било възможно - е унищожена.Благодарение на Вас, г-н Асен Чилингиров и други радетели за България, истината за произхода ни рано или късно ще се възстанови.
  Поздравления за книгата. Поръчал съм я и очаквам доставката, като това, ще бъде моя малък принос към общата кауза.
  Сърдечни поздрави: ИСС

  ОтговорИзтриване
 18. Благодаря Ви за добрите думи г-н Станчев! Истината за миналото ни ще излезе и ще бъде възприета от сънародниците ни, това е само въпрос на време. Цензура и заплахи няма да спрат процеса.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Процеса няма да се спре, защото то няма процес. "Истината" представена в този си вид, сам авторът не вярва в нея. Действителната истина не се разпространява срещу определена сума "приятел". Все едно видях - хайде на торбата с картофииии, нищо че не са много читави, но пък срещу само 27 лв са ваши. Той, за без пари не пишел, абе байо, ти по принцип не пишеш а преписваш с леко видоизменяне на почерпената информация и тотална подмяна на контекста. Поне разбрах, че и в този ви колектив не те имат за капацитет (явно са те напазарили като магаре за определена работа), противно на твоите писаници как ще издадете диск с песен в която се пее за ХАН, нали уж българите нямаха ханове? Но пък ви признавам, вече стана ясно, че хип-хопа е тракийско творение......хехех...ГОУЕМИ СТЕ...

   Изтриване
  2. А така, начеса ли си крастата ? :)

   Изтриване
 19. Помагалото ми е вече в ръцете, анонимни и си заслужава всеки лев. В него не пише нито за ханове, нито за кръчми, но пък е 10 пъти по-полезно от съвременните помагала в началните училища!
  Пък и да, гоуеми са, особено в очите на дребното тролче, припечелващо центчета и копейките тук-там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата и положителната оценка на труда ми!!!

   Изтриване
 20. Сопри се, бре, Спаро! В използваните източници Спаро цитирал сам себе си! Толкова за "истинската" история.

  ОтговорИзтриване