9.12.2018 г.

ЕТО КОЛКО Е ЛЕСНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ ИСТИНАТА ЗА ПРОИЗХОДА НИКогато сме в процес на търсене на нещо важно, трябва да изберем методика, която е проста и дава малка вероятност за грешки. Хубаво е да се работи с ясни данни, с информация, която може сравнително лесно да се провери. В миналото, учените ни използваха често недобре проверени сведения, а и залагаха толкова много на мнения на авторитети, че от прехласване по виждането на чужди изследователи, пренебрегнаха факти, способни да доведат до промяна на общоприетото виждане за произхода на народа ни.

Понастоящем ние можем да запълним пропуските, можем дори да определим със сигурност кои сме и колко древна е цивилизацията ни. Не са ни нужни никакви пазени в тайните архиви на Ватикана документи, не са ни нужни и евентуално запазени като по чудо наши древни летописи. Ние притежаваме доказателства, които никой не може нито да ни ги отнеме, нито пък да ги потули.

Нещата , които определят етническия облик на един народ са антропологичния тип (също и най-често срещаните генетични маркери), езика и културата. Древните летописи често са манипулирани, мненията на чуждите специалисти са пък повлияни и оформени от разполагащи с власт и финансови средства политици. От друга страна, гените, езика и културата са най-добрите доказателства за това кой къде е живял и най-вече от коя епоха обитава дадена територия.

Нека приемем за момент, че не знаем абсолютно нищо за своето минало. Нека забравим за тюрко-алтайската теория, нека забравим и за иранската теория, а дори и тази за местния ни произход. Да започнем начисто, без предразсъдъци, без предпочитания, без да се опираме на авторитета на този и онзи.

Благодарение на антропологичните изследвания може да се определи дали един народ се е оформил на мястото, което обитава в момента на изследването, или прародината му е на друго място. Най-широкообхватните проучвания са тези извършени под ръководството на д-р Методи Попов – през 1938 и 1959-та година.

И в двата пъти е публиквана интересна информация, но през 1959-та година е споменато следното: Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип.” - М.Попов, Антропология на българския народ, Том I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.

Сведенията от работата на д-р Попов и колегите му са толкова убедителни, че през 1971-ва година, проф. Димитър Ангелов, макар да е последовател на теорията на Васил Златарски, споделя революционните за времето думи: “…погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” - Д .Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971, с.190.

Въпреки това, че свидетелствата на антропологията да биват считани за решаващи, доста по-солидни доказателства можем да получим от генетиката. Тази наука предлага много повече подробности, като най-важни са тези - колко стари са определени генетични маркери при дадено население.

В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за особеностите на няколко хаплогрупи типични за българите:

(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя).

(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години  бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.

(iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.

(iv) Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие.

(v) Xаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя), до по-скорошните разселвания на славяните.”


Тези сведения не само потвърждават заключението на Методи Попов относно това, че доминантният антропологически тип от нас е понтийския (т.е. същият този тип, който е доминантен и балканското население от Античността, бел.моя), но излиза и, че поне по отношение на иследването на Y-ДНК, повече от 80% от българите са потомци на най-древното население на Балканите.

Колкото и да не им се иска на определена група хора, фактите са красноречиви – в никакъв случай не може да се говори за изчезване на населението създало най-ранната цивилизация на Европа - хората наричани по време на Античността с името траки. Ние сме техни пълноправни наследници, носим кръвта на древните герои, музиканти и мъдреци.

Гените са важни, в тях за заключени нашите сила и дарби, но важна е и културата. Трябва да се провери дали освен кръвта, ние сме носители и на културата на старите балканци. По този въпрос има предостатъчно информация, за това са се погрижили цяла плеяда даровити български учени.

Етнолози като Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Николай Колев, Иван Венедиков и др., са установили, важни празници като Сирни Заговезни, Коледа, Трифон Зарезан, Гергьовден, Еньовден, Атанасовден и т.н. са ехо от култовете към божествата Залмоксис, Дионис, Хероса (Тракийския Конник).Смята се също, че под християнските образи на Св. Марина, Св. Модест и Св. Илия, се крият древните Бендида, Хермес и тракийския Зевс. Изследователи като Борис Илиев и Ангел Сарандлиев са уверени, че в Североизточна България и Родопите са запазени култовете към Семела (Земела) и Пан.

Трябва да се добави и това, че Кукерските и Русалийските игри, Ладуването, обредът Герман, поманата, жертвоприношението при строеж на нов мост или къща, са продължение на древните тракийски ритуали. Не можем да забравим нестинарството, сурвачката и мартеницата - те също са наследени от най-старото балканско население.Тези, а и ред други неща карат проф. Евгений Теодоров да възкликне: “…това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ - “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

Въпреки няколко страшни чужди потисничества, въпреки усилията на чужденците, древната ни традиция, принадлежаща на хората от времето на Орфей, е оцеляла до ново време. Вижда се от ясно поясно, че ние не само носим кръвта на старите балканци, но сме опазили и ритуалите им от незапомнени времена.

Освен духовната култура, доказателства за произхода на един народ дава и материалната култура. Въз основа на сериозно проучване, проф. Николай Колев стига до интересни изводи, които представя на читателите си  в своя труд “Българска Етнология”, с. 58-59: “Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

1. Тип рала I, II и IV за обработка на земята.
2.Вършитбата с диканя.
3.Култивирането на лозята и направата на вино.
4.Трансхуматното (подвижно) животновъдство.
5.Носенето на опинци и ямурлук от пастирите.
6.Грънчарското колело.

Същият автор споделя още интересни факти: “В българското народно облекло се явяват елементи, които могат да се приемат като наследство от старите траки, дако-мизийци и др. Едни от тях са наследени по силата на местното производство на текстилни материали за облекло, други поради изискванията, на географската среда и климатичните условия в новите поселища, на българските славяни.“ - c.169.

Това, което иначе талантливият проф. Колев не е забелязал, е важната подробност, че основните шарки от традиционната българска носия имат прототипи в орнаментиката на балканската керамика и идоли от Каменната, Медно-Каменната и Бронзовата епоха.


Възстановка на женска носия въз основа на орнаментика и кройки на дрехите на древните идоли от земите ни
От Каменната и Меднокаменната епоха е и свещеният за дедите ни символ IYI. Архелогът Стамен Михайлов цитира работи на учените Тодорович и Церманович, които са намерили този особен знак върху керамика от Винча - пето хилядолетие пр. Хр. В интервю за сп.8, археологът Александър Чохаджиев спомена и за друга локация, в която е намирана древна керамика със знака IYI, това е тази от Хотница.

Като имаме предвид, че IYI се използва до ново време като орнамент върху ритуални хлябове, можем да кажем, че при нас се наблюдава традиция от около 7000 години. Това не е странно като имаме предвид, че доминиращите генетични маркери при българското население са наследени от хора, които са живели на Балканите преди 13 000-8000 години.

Не на последно място са и доказателствата от лингвистиката. Различни специалисти са открили изключително важни паралели между българския и речта на Орфей.Става дума за това, че в тракийския език се наблюдават абсолютно същите  диалектни особености както и в българския. 

Както отбеляза акад. Владимир Георгиев  (Въпроси на българската етимология, с.115) колебанието между а (я) от една страна и е (ие) от друга е засвидетелствано не само в античността (в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

Владимир Георгиев подчерта също, че в късния тракийски, гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти: зилен-зелен (Διντιπορις-Δεντουπορις). Това няма как да е случайност. Един нашественик може да наследи определени думи от коренното население, но няма как да наследи диалектна особеност.

Важните неща по отношение на древния характер на езика ни не свършват тук. Тракийската умалителна наставка ИНТ е определена от  Владимир Георгиев и Иван Дуриданов като идентична на старобългарската ѦТЕ - ЕНТ(E). Тя се среща в стари думи като осленте, козленте, теленте.

Тук е мястото да се спомене, че частицата ИНТ се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други. Тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани от нашите деди траки и пеласги.

В работите на Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Кирил Влахов, Вилхелм Томашек, Ото Хаас и др. намираме интересни тракийски думи. За жалост те не са събрани на едно място, нито пък са систематизирани по категории, иначе би станало ясно, че основният тракийски речник не се различава от българския. Ето кратко сравнение, от което проличава, че тракийският е само по-старата форма на езика, който говорим днес:


ТРАКИЙСКИ          БЪЛГАРСКИ

КОЗА             КОЗА
ЗАЙКУС       ЗАЕК
ОРОЛ             ОРЕЛ
ЗУМ                ЗМИЯ
БЕБЕР           БОБЪР, БЕБЕР диал.
ДРАЗД           ДРОЗД
ЗЕР                 ЗВЕР, ЗВЯР
ЗОМБРОС     ЗУБЪР, ЗОМБРЪ
УДРА             ВИДРА
ЗЕРВА           ЖЕРАВЪ-жерав
БЕРГАС         БРЕГ, БРЯГ
КАЛАС         КАЛ
ИЛ                  ИЛЪ-тиня, глина
ЛУГ(ИН)       ЛУЖА-лъг, блатисто място
МУСАС         МЪХ
ОСТАС          УСТИЕ НА РЕКА
МАРИ            МОРЕ
ОЛГОН          ВЛАГА, ВЛАЖЕН
ЗЕМЕЛА       ЗЕМЛIА-земя
СТУРИЯ        СТРАНА
ГОРДО          ГРАД
ВИСА            ВЬСЪ-село
БУРД              БРОД
СТРАМБЕ     СТРЪН-стърнище
КАРПА          КАРПА-скала
ТАРПО          ТРАПЪ-трап, яма
ДРУМЕ          ДРЪМА-горичка
ГАЛТИС        ГОЛОТЪ-поледица
РУМБА          РЪБ
КАПАС         КОПА
БРИЗА           БРИЦА-вид житно растение
ЗЕЛКИЯ        ЗЕЛКА
БЕРЗА            БРЕЗА
БРУЗАС         БЪРЗ
СКАРАС       СКОРЪ-бърз
ДАРЗАС        ДЪРЗ, ДЪРЗЪК
САБАЗИАС  СВОБОДЪ-свободен
ДАБА             ДОБЪР
ПРИАНТ       ПРИЕНТЪНЪ-приятен, желан
СВИТУЛ       СВЕТЪЛ
ДУМАС         ДЫМЪ-дим, тъмен
БАЛ                БЯЛ
КЕРСАС        ЧЕР, ЧЕРЕН
СТАРА          СТАРЪ-стар
ЗАЛТАС        ЗАЛТЪ, ЗЛАТЪ-златен
ПРАС             ПРЪСКАМ
ДЕРЗ             ДЪРЖА
ДЕГ               ЖЕГѪ, ДАЗ-ДЕЩИ-разпалвам
СВИТ            СВЕТЯ
ТРАУС           ТРОША
ВЕР                ВЕРИѬ-извирам, вра
ДАЕТ             ДѢТИ-слагам, полагам, поставям
ВИТЕТО        ВИДЕТЪ-вижда, той види
ВАЙРАС       ВЪРТЯЩ
БРЮНХОС   БРЪНЧА, БРЪМЧА
КЕНТАС       ЧѦДО-чедо
ТРИ               ТРИ
КЕТРИ           ЧЕТРИ, ЧЕТИРИ
КУПСЕЛА    КУПЧЕ
ПИНОН         ПИЕНЕ
ДИН               ДЕН
ТАЛКАС       ТЛЪКЪ-тълкуване, обяснение


Държа да отбележа, че това не са мои тълкувания, а на професионални учени. Те са тези, които посочват българските успоредици на тракийските думи. Няма да споменавам пропуските на лингвистите, няма да добавям забравените думи, но дори и без тях, за всеки непредубеден човек е ясно, че езикът на Орфей никога не е изчезвал.

Щом по отношение на език, култура и гени ние сме наследници на древен балкански народ, нищо друго не е в състояние да докаже, че идваме от Средна Азия, или земите край Припятските блата.

Някой може да възрази, че историческите извори разказват различна история, но реално това не е така. Не съществува нито един летопис, в който да е казано, че местното население е изчезнало. Около 150 години преди Аспарух, император Юстиниан Велики казва следното:  Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си .’’(превод на цитирано от Веселин Бешевлиев изказване на Юстиниан , “Проучвания върху личните имена у траките”,  с.62).

Живелият по времето на император Юстиниан Прокопий пише за гърците, че те са страхливи и негодни за военна служба. Нека се запитаме тогава – как огромният тракийски народ, който е прочут със своята сила и храброст изчезва, а малобройните и слаби гърци оцеляват? 

Както виждаме – не историческите извори, а неправилното им тълкуване довежда до насаждането на заблудата, че народът на Орфей е изчезнал.

Неправилното тълкуване на историческите извори доведе и до още една заблуда, а именно това, че дунавските славени и старите българи нямат нищо общо с древното балканско население. Теофилакт Симоката е пределно ясен твърдейки, че старото име на дунавските славени е гети, т.е. те са стар тракийски народ. Старите българи пък са отъждествявани с тракийския народ мизи в продължение на огромен период от време.

В началото I на век, Страбон казва за гетите и мизите, че те обитават земи както на юг, така и на север от Дунава, а езикът им е като този на останалите траки. След римската агресия, известна част от гетите и мизите остават на север от Дунава и от тези земи непрестанно правят опити за изгонят окупаторите от Родината.Тези опити се увенчават с успех през 680-та година когато носещият тракийско име Аспарух обединява различни групи стари балканци и успява да победи легионите на Римската Империя.

Приемем ли, че през 680-та година се обединяват три групи роднини, веднага става ясно защо държавата ни се консолидира смайващо бързо, защо в старобългарския език няма тюркски, или ирански субстрат. Става ясно и защо у нас няма етнически анклави какви са налице във Франция (бретонците), Испания (баските), Германия (вендите).

Историята ни е заличена от нашите враговете и много от подвизите на дедите ни са заменени с лъжи. Дълго време ние вярвахме в създадените от бездушни хора заблуди, сега вече можем да се отърсим от отровната омая. За да приемем новото знание, трябва да се простим със старото, защото то пречи, задушава ни, замъглява погледа ни, а и позволява на новите ни врагове да ни разединяват.

Можем да оцелеем само, ако останем верни на дедите си и бъдем като тях – горди, смели и справедливи хора, които не се отклоняват от пътя на доброто, способни да простят, но и способни да защитят Род и Родина дори с цената на живота си.

Повече от 10 000 години обитаваме земята си, нека не я губим заради идеологии наложени от чужденци! Истинският българин не е нито червен, нито син, нито ляв, нито десен. Истинският българин е родолюбец и следва само интересите на България.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ,  ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=yXwQXv67o7g
154 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират под истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие пишете”Историята ни е заличена от нашите враговете и много от подвизите на дедите ни са заменени с лъжи.”
   А кой са враговете ни?
   Трябва да си изясним най-вече това. За да се пазим и да не позволяваме отново заличаване на историята

   Изтриване
  2. Еми то е ясно като бял ден. Гърците са откраднали най-много, или по-точно всичко от Българите, а после презрително ги наричат траки. Те са нация без чест, и с никакви заслуги било то военни или просветителни.
   Банда без команда, както би казал дядо ми. Педерасти и педофили, които лежат на лаврите на чужда цивилизация, като смело твърдя, че такова нещо като древна гърция никога не е имало!

   Изтриване
  3. До Unknown 18 януари 2021 г., 15:49 ч.

   Не мога да се съглася с думите Ви. Просто няма как гърците да са "банда без команда". Те може да нямат нашата сила и храброст, но си имат хора, които да ги организират и командват умело.

   Перарастията и педофилията са познато на Гърция явление, но това не може да се каже за цялото население, още повече, че голяма част от това население са реално наши братя и сестри, които са асимилирани в различни периоди.

   Изтриване
  4. Съгласен съм с написаното, с изключение на твърдението за ледников период преди 13 хиляди години. Тогава не само че не е имало такъв, а Европа и България са били на екватора и тук са живели лъвове. Великият Ноев потоп е станал преди 14400 години и българите са от първите заселници на Земята, тук на Балканите.

   Изтриване
  5. Лъвовете живеят в буша/саваната/, а не на екватора...

   Изтриване
 2. Антропологията и генетиката се появиха късно бе Павле, това са модерни науки от края на 20 век. Иначе си го надиплил добре материала, ясно е, логично и кратко. Сам разбираш, че едно поколение трябва да си отиде, за да може истината да се приеме от всички българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През 30-те години на ХХ век антопологията е добре развита наука, с ясно определени методи. Изследванията под ръководството на д-р Методи Попов са ясни, но на не пасвали на общоприетите теории. Поради тази причина, проф. Ангелов дава само част от изводите на по-късните изследвания на Попов - това, че повечето от нас са наследници на траките.

   Другият извод - този, че нямаме нищо общо с тюрките, е пропуснат...и е бил прав човекът да се страхува да тръгне срещу течението. Дори и във времето на демокрацията, старите виждания се защитават от някои хора с невиждан бяс...

   Изтриване
  2. Казвате, че повечето от вас, сте надледници на траките. Вие лично правил ли сте си ДНК изследване? А останалите, по-малкото, какви са? И колко на колко е % сътношение, според вас? Критика, защо не допускате?
   Иванов

   Изтриване
  3. Дали сме средно, като народ, 60% траки/балканци или 80%, какво е значението?

   Това, което е важно, е че като народ като че ли винаги търсим "от къде идваме, колко от нас са такива и онакива и с кого принадлежим" и никога не сме си позволявали да кажем "ние сме това, което сме, и само от нас зависи какво ще бъдем от тук нататък". Малко здрава гордост би ни дошла добре. Не пъчене и гледане на какво прави съседа и някакво глупаво задоволство, че ако се изкараме по-велики от съседа, значи сме достатъчно велики.

   Генетиката си е генетика, културата си е култура. По мое време ни учеха, че траките и славяните се смесили и по някаква неясна причина следите от "месните" се заличили от "пришълците." Без в историята да има записана болест или природно бедствие, които да са съсипали местните. (това беше когато искахме да се изкараме нечии "братя")

   В същото време, необразованата ми баба от забутаното й село ми разказваше как нейният род дошли от Балкана две поколения преди нейното (по мойте сметки, по време на Освобождението, или каквото го наричаме в този час) и как това си било нещо, което се прави от панти века. Лоши времена с пришълци, бегом в Балкана. Успокоят се нещата, хайде пак в низините. Тракийка ли е била баба ми? Не съм си правила ДНК изследване, но и не мисля, че ще се почувствам повече българка, ако знам, че 80% от генетиката ми е балканска. Ами ако се окажа само 10% "местна"? Означава ли това, че съм по-малко българка?

   Хайде да престанем, като народ, да търсим гордост във вторични детайли. Да, историята ни е важна. Истината е важна. Най-вече, не бива да си казваме лъжи за да се чувстваме велики независимо от трудностите (и гадостите) в животите ни, или за да се харесваме на този и онзи (и да, разбирам, че политиката си е политика, и без политика малко държави отцеляват, но има политика на угаждане и има политика на съдействие без загуба на самоуважение).

   Хайде да се хванем с първичните детайли. Какви са принципите ни? Колко добре се придържаме към тях, от политиците ни до хлапето на улицата? Кои сме като народ, култура и образование, държава, и кои искаме да бъдем? И нека да не използваме големите думи. Забрави гордост. Когато имаме буклуче в ръката си, какво правим с него? Когато някой се блъсне в нас в магазина, как реагираме? Когато ни е но-лесно да излъжем, кои думи изричаме? Уважение към себе си, един към друг, и към общия ни дом. Гордостта ще дойде като последствие. Даже няма да трябва да си правим ДНК изследвания.

   Ирина Иванова

   Изтриване
  4. Ирина Иванова, принципите и това, колко добре се придържаме към тях, са от изключително значение и много по-важни от историята, но... във времена на мир. Във времена на войни, конфликти и кризи, когато се пренареждат границите, много често именно историята и "изконното" право над земята е оправданието един народ да тръгне срещу друг. Имаме чудесен пример за това през последните години, когато полуостров Крим се оказа "изконна" руска територия, а в наши дни напрежението още не е утихнало, имайки предвид флотилиите в Черно море. Без да коментирам кой крив и кой прав в случая, за мен единствените изконни руски територии са тези около Москва, Санкт Петербург и Велики Новгород.
   Ако споменем и плахите (и не толкова плахи) изказвания на Ердоган и негови приближени към "изконните" турски територии в България (Разград, Кърджали), Гърция, Сърбия и Босна, ще се окаже, че непознаването на историята и (в критична степен) произхода ни може да е от решително значение не за нас като отделни граждани, а за териториалната цялост на Родината ни, която и сега е твърде окастрена.

   Изтриване
 3. Г-н Серафимов възхищавам се на работата ви,вътре в себе си аз знам,че в ДНКто ни са заложени гените не само на най-старара европейска цивилизация а на най-старата цивилизация в целия свят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, реално на наша територия се появява най-ранната писменост в цял свят. Тук е и най-ранния модел на колело, да не забравяме и най-старото обработено злато.

   Изтриване
  2. Павеле , харесва ми тезата ти , интересна е , но според мен абсолютно не вярна, съгласен съм с това ,че сме се претопили с траките тук спор няма как да има > Но веднага идва следващия въпрос , как ще обясниш Волжските българия - имам честа да живея от 3 годи ни в изконните земи на Волжска България ,а именно Урал-Екатеринбург , та какво да кажа на братята ми българи в Казан , тьй като постоянно контактувам с Българи тук но не от Дунавска България а от тези наши Българи които са останали на територията на днешна Русия , Чуваши , Башкири - какво Павеле да им река вие братя мои сте по-не българи щото сте с друга кръвна група или що да им река , Чуваши не ходете да почитате Фанагория щото не сте българи като нас !???

   Изтриване
  3. До Unknown18 юни 2020 г., 15:29

   Не зная на какъв език общувате с хората от мястото, в което живеете, но едва ли е български. След като тези хора не говорят български, не са носители на традицията на българския фолклор, а и реално от гледна точка на генетиката се различават от нас, то какво ги прави българи???

   Ако хора от Китай, или Зимбабве поискат да се наречат българи, ние трябва ли да приемем, че са българи?

   С чуваши и башкирци българите нямат нищо общо, освен може би влиянието оказано от дедите ни в древността, но да повлияеш един народ и да имаш общ произход с въпросния народ са две напълно различни неща.

   Що се касае до Фанагория, там в края на късната Античност живеят евреи, не българи. Ако някой Ви е казал, че Фанагория е столица на Стара Велика България, то сте станал жертва на лъжа.

   The Jewish Community of Phanagoria https://brill.com/view/journals/acss/3/2-3/article-p133_2.xml

   Изтриване
 4. Ще се постарая да разпространя този постинг защото е уникален! Те за това казват - Истината е проста като колумбовото яйце, ами точно така трябва да се казват нещата - без много дъра-бъра и без усукване и изкривяване на думите на античните хроникьори. Не вярвам да се намерят хора с нормално мислене, които след като прочетат горния материал, да не осъзнаят как стоят нещата, но дано се стреснат като разберат как са водени за носа толкова дълго време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Непредубедените хора ще разберат всичко, но проблемът е, че повечето от нас са обременени със знанията от миналото. Дори да усещаме, че нещо е невярно, все пак, остава си трудно да приемем новото.

   Изтриване
  2. Вие сте предубеденият, даже направо си лъжете. Може би не е съзнателно, а от неистовото желание да се изкарате местен. Траките и българите не са едни и същи хора, а гените отговарят само за външния вид и за телесни неща. Иначе ще се окаже, че сме генетично дефектни, след като нямаме никакви дарби и таланти, и това е очевидно. Влияние на народи току-така не се оказва, не говорете глупости. Не е възможно тъмнооки и тъмнооси хора да са еднакво местни с хората, котио са русокоси и свелооки и живеят в Южна България.

   Изтриване
  3. Тези стари българи, които се обединили с траки и славяни, какви са и от къде са?


   Аспарух? Намеренит   артефакти там със
   българските символи?


   на

   Изтриване
 5. Абе, то за интересите на България и българския народ сме участвали и в двете световни войни на страната на Германия, пък ... ей на. Та знае ли човек ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бяхме принудени да вземем страната на Германия, нека не забравяме, че България е управлявана от чужденци...

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов,
   идеята ,че сме били крайно принудени от Германия(или чужди елементи в управляващата класа) е малко глупава според мен.И другаде съм го споменавал,че реално в първата световна война,ако бяхме на страната на Антантата, съюзени със Сърбия,Гърция и Румъния, няма как нашите предци да използват войната за да придобият мечтата на българския народ - обединението на всички бащини земи.
   Във втората световна война, не сме били особено боеспособни,затова заставаме на страната на тази сила, която ще ни даде тези територии. Сам човек може да се сети,че щом Сърбия и Гърция са против Германия,то е логично ние да се съюзим с Германия за тези територии,особено при условие ,че Германия е военната супер сила в Европа по това време.При което Германия се оказва верен съюзник и след края на балканската кампания тези територии се дават на България безвъзмездно,с думите на Хитлер "смятам ,че германския народ,със силата на своето оръжие откупи този дълг който имаше към България и българския народ.Които бяха верни съюзници във Великата Война"(не точен цитат но нещо такова беше).

   Според мен ,чест им прави на българските управници да използват политическата ситуация,и да не се крият като мишки зад "политическия интерес" на административната територия "България",и вместо това да следват волята на народа за обединение на всички българи.По-добре да ни бият във войната но за достойна кауза,от колкото да сме страхливци който дори своето не смеят да поискат.

   Разбирам защо не заставате на страната на фактите и истината покрай първата и втората световна война,но поне не коментирайте,като говорите неистини като комунистическата глупост ,че Германците са ни извили ръцете за да се присъединим към тях.Не сме чак толкова велики и неповторими,че западно европейците да се карат към кой пръв да се присъединим.

   Изтриване
  3. Г-н Невенов, всеки от нас изразява вижданията си въз основа на информацията, която притежава. Ето какво ме накара да кажа, че България е управлявана от чужденци и е принудена да участва във войните изгодни на Германия (и Австрия):

   1. Фердинанд ни бе наложен за княз от чужди сили.
   2. Фердинанд обезсилва България по два начина - не се възползва от победите на българския войник, а същевременно сключва заеми срещу неизгодна за България лихва. Точно поради тези заеми, Капитан Петко Войвода прави черно знаме с надпис "Погребаха България".
   3. Фердинанд е отговорен за смърта на Стефан Стамболов, неслучайно малко преди да бъде убит, Стамболов казва на съпругата си - "Пази се от двореца!"
   4. По време на Балканската и Междусъюзническата Война, България дава над 170 000 жертви.
   5. По време на Първата Световна Война, България дава над 115 000 жертви.

   Неслучайно по време на управлението на Фердинанд се манифестират Първа и Втора Национална Катастрофа. В новата ни история, страната ни никога не е губила толкова много хора за толкова кратко време.

   Българските войници показват невиждан героизъм, но Фердинад проиграва всичко, като същевременно вкарва страната ни в огромни задържения към австрийските банкери, че дори и премахва наши способни политици като Стефан Стамбулов.

   Нека обърнем внимание и на това, че Негово Царско Височество Борис III, с всички сили се опитва да пази неутралитет. Той знае много добре, че Германия няма как да спечели войната.

   Прочее, Адолф Хитлер също е знаел, че шансът да спечели войната е почти нула, но избор не е имал, заложил е на чудо и е загубил. Просто САЩ и Великобритания са се подготвили за ВСВ по-отрано и доста по-добре, а все пак подготовката определя победата.

   Ако имате време, моля Ви да си набавите "Дневник" на Богдан Филов. Книгата е редактирана, но въпреки това поне за мен е ясно, че Негово Царско Височество Борис III е осъзнавал какви ще са последиците за България след поражението на Вермахта.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов,напълно съм съгласен че, всеки от нас формира възгледите си въз основа на познанията си.Но,с цялото ми уважение не виждам как информацията предоставена от вас оспорва това което казах аз.Може би я допълва до известна степен но не е и против нея.Ето защо:

   по.1 : Неоспорим факт е ,че царете след совобождението са чужденци наложени ни от големите сили. Несъмнено германската принадлежност на владетеля е имала някаква рола.Но каква е тя?Дали той е използвал каквато и власт да е имал да агитира за присъединяване към Гермяния и Австрия?Дали пък нашите политици не са ползвали неговата принадлежност с цел надеждата ,че при една победа ще имат един коз в повече?Реално аз не мога да кажа...но едно е със сигурност и това е ,че въпреки ,че е чужденец едва ли можем да кажем ,че ВСИЧКИ управници са били чужденци.Още повече,до колкото знам България е била светска монархия.Самия факт ,че е имало правителство и парламент е повече от очевидно ,че царя няма такава тотална власт с каквато го окрасявате.

   по.2: Признавам не съм много запознат,за делата на Фердинанд.Но реално дали ще е пропилаване постиженията на войниците или пък някакъв неизгоден заем(сякаш днешните политици не правят такива),то нито едното нито другото няма общо с въвличането на България във тази или онази война. Макар,че едното е в следствие на войната ,а другото може да е причина за война.

   по.3:Няма да се учудя за това което казвате.Не съм запознат дълбоко с личността на Стамболов.Но малкото което знам е ,че е либерал. А нека не забравяме ,че либералите са анти монархисти.Все пак,либерализма се заражда и е основния двигател на френската революция.Същия този либерализъм от който в последствие ще произлезнат капитализма и по-късно болшевизма и следователно комунизма. Несъмнено бих предположил ,че Стамболов също е имал план за ликвидиране на царя.Просто единия е надиграл другия.А за предсмъртните му думи,аз тълкувам като предупреждение на един либерал покосен от монарх,към друг либерал.Може би си е мислил,че като са почнали с него ,другите либерали също ще ги очистят.

   по.4 и 5 Отново не виждам как една статистика на загиналите е довод за чужда намеса за навлизането на българия във война. Сякаш,част от договора за съюзничество е ,че непременно трябва да се дадат минимум Х жертви.Ако твърдите такова нещо то това е направо смешно.

   За Борис и втората световна война,ще се съглася с вас за това ,че Великобритания, Франция, СССР и Америка са се готвили за втора световна още със подписването на версайския договор.Но немога да се съглася ,че всички са знаели още от 38-ма едва ли не,че Германците ще загубят.Ако беше така, Русвелт нямаше да прави всичко възможно да въвлече САЩ във войната. Никой не е знаел как ще завърши войната докато Америка не влиза във нея и главно докато не се разбере през 1942-43 ,че ще се съсредоточи почти изцяло в Европа. След това Хитлер не се е надявал на чудо,а това че здравия разум ще надделее и Великобритания и САЩ ,ще приемат множеството примирия които Германия им предлага.Нека не забравяме ,че Чърчил по-късно ще каже “Мисля,че заколихме погрешното прасе“.С което намеква ,че са сгрешили заставайки срещу Германия във войната. Както казах,влизането на САЩ във войната решава и нейния край.Цар Борис едва тогава можем да кажем ,че бил сигурен какъв край ще има тази война.

   Изтриване
  5. Здравейте г-н Невенов!
   Минававам веднага по същество. По т.1 - Съгласен съм с твърдението Ви – “едва ли можем да кажем ,че ВСИЧКИ управници са били чужденци.” Това е така, реално обаче не е нужно всички управници да са чужденци, за да се прокарат чужди интереси. Знаете за принципа – Точните хора на точното място. Фердинанд не е абсолютен автократор, но се е обградил с послушни хора и успява да премахне своите противници (като например националиста Стамболов) и то така, че да му се размине. За такова нещо се искат както доверени хора, така и добра организация.

   По т.2. За да може една държава да води война има две важни основни условия. Първото е тази държава да има здрава икономика защото без средства водене на война е невъзможно. Второто условие е държавата да има достатъчно голямо количество боеспособни мъже.По времето на властването на Фердинанд, България губи близо 300 000 души, а това е огромен брой хора. Вярно е, че от 1918-та до 1941-ва година се появава ново поколение, вярно е и, че ние имаме над 400 000 войници по това време, но представете си колко биха били тези войници, ако България не бе въвличана във войните от времето на Фердинанд и не бе обезкървена с бремето на външните дългове.
   По отношение на военна техника, през 1914-та година българската армия не остъпва твърде много на армията на Англия и др., но през 1941-ва година, както западноевропейските държави, така също и СССР разполагат както с по-добра техника, така и с несравнимо по-голямо количество военна техника.
   По времето на Негово Царско Величество Борис III, способностите на българската армия са само сянка на това, което са били през 1914-та. Нужно е лавиране и добре обмислена политика, като Негово Царско Величество Борис III се справя доста добре и извлича ползи за България, но пак повтарям – нашият цар е знаел, че Хитлер просто няма как да победи.

   Във война побеждава този, който се е подготвил най-добре. Ако Англия и Франция не бяха обявили война на Германия, то САЩ щяха да ликвидират Англия, която по-това време дори изпреварва Германия в технологично отношение, имам предвид радарната система.
   Зная, че звучи абсурдно твърдението ми за това, че Рузвелт се е подговвял дълго време да нападне Англия, но ето линк
   How America planned for an attack on BRITAIN in 1930 with bombing raids and chemical weapons
   • Emerging world power feared British reaction to its ambitions
   • Plan Red was code for massive war with British Empire
   • Top-secret document once regarded as 'most sensitive on Earth'
   • $57m allocated for building secret airfields on Canadian border - to launch attack on British land forces based there
   https://www.dailymail.co.uk/news/article-2039453/How-America-planned-destroy-BRITAIN-1930-bombing-raids-chemical-weapons.html
   Ето това е най-важният фрагмент - However, on June 15, 1939, the same year as the German invasion of Poland, an internal U.S. memo states these plans for an invasion were 'wholly inapplicable', but nevertheless 'should be retained' for the future.

   Изтриване
  6. г-н Серафимов,за съжаление си изгубих коментара благодарение на компютъра, но дано пък съм по-кратък този път.
   1. Несъмненно Фердинанд е имал и свой хора в правителството но се чудя колко ли би имал един монарх в правителство съставено от либерали.Още повече че и вие и аз признаваме,че дори и да е имал свой хора, той няма пълната власт.Така ,че едва ли автономно е взето решението за навлизането на страната във тази или онази война.
   Да наричате Стамболов националист е малко глупаво.От Wiki:"Стефан Стамболов е сред най-активните привърженици на Либералната партия.".При условие ,че либерализма е в директна опозиция на национализма,разбираме ,че Стамболов не е националист а либерал.Разбира се има така наречения граждански национализъм,но той е също толкова абсурден и малоумен както и либерализма от който произлиза. Следователно Стамболов не е националист(или не такъв какъвто ви се иска) а либерал.А при условие ,че е имал добри отношения с руския цяр и е работил за сближаването на България със Руската империя(по онова време),говори че е и лицемер.

   2.Отново казвам...загубата на популация не е причина за война.Може би, е признак на лоши решения - както казвате,за да стане българия силна държава,то тя има нужда от популация и от там и капитал.Само ,че вие как бихте постъпили?При условие ,че една война дава възможност за териториална експанзия.А знаем,че още от освобождението такава експанзия се желае за освобождение и обединение с другите българи от македония,беломорието,Добруджа и тн. Извинете но останах с впечатлението ,че смятате тези територии за населявани от Българи още от древността,или греша? Редно ли е други народи да се разпореждат с тези територии? Според мен е взето правилно решение за влизането във война,дали това е автономно решение на царя или на правителството е без значение.Имаме си причина за войните.Както казах,чест им прави на управниците - либерали или не - за тази постъпка.А това ,че Фердинанд пропилява военните успехи е друг въпрос.
   И отново казвам...Борис III е нямало как да знае изходът на войната от самото и начало.Освен ако е знаел за въпросните секретни документи на САЩ,които уж показвате, и е знаел,че САЩ строи бази на границата със Канада за да нападне Канада от там да прекъсне Великобритансия поток на ресурси от колониите ,че пък после да използват тези нови територии за война срещу СССР,пък сега като Хитлер е във война с Великобритания,САЩ няма да използват това за да осъществят този свой план,ами ще се съюзят със Вританската империя(която искат да унищожат ), ще я въоръжат,и от друга страна ще се съюзят със СССР(която също искат да унищожат) пък и ще я въоръжат само и само за да спрат Германия. Съжалявам ама вие сериозно ли?Освен ако Борис не е бил някакъв екстрасенс и е виждал всичко това тогава бих казал "да,прав сте" .Но уви едва ли.
   А представената от вас информация дори няма връзка със войната.Показва някакъв военен проект нямащ нищо общо със войната.
   По добре прочетете това:
   http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p135_Weber.html
   тук поне се говори за документ който е автентичен.А не разните там интерпретации на богоизбраните от dailymail.

   Изтриване
  7. Тук говорите почти за едно и също и се зачепквате в подробностите.

   Дали България е могла да си върне загубените земи, ако се присъедини към Съглашението. Да, и е имало опити за такова решение. Сърбие се разширява за сметка на А-У, Гърция добива нови земи в османска Мала Азия. За сметка на това Сърбия ни връща Македония, Гърция - Беломорска Тракия (без Солун), че дори и Кавала. Воювайки срещу Турция бихме си взели и Източна Тракия до Мидия-Енос. Съюзниците са обещали да съдействат в преговорите с Румъния да ни се върне Южна Добруджа. Сърбите сериозно са се дърпали, но са били на косъм да се съгласят. Все пак от Македония им идват проблеми (оставят войска да им пази жп линията, наборът от Македония е тотално ненадежден ...), докато в Босна и Херцеговина и Хърватско са почти сънародници. Именно А-У е насочила вниманието на Сърбия към Македония, след като им отнема БиХ. А-У е една от подбудителките на войната през 1885. А-У има сериозна полза от кавгите между Сърбия и България. За Русия Сърбия е преграда за А-У към Солун, а България се превръща в пречка на самата Русия да се сдобие с Цариград. Това определя руската политика през ХХ век. Гърците също са се дърпали, но са били склонни на изложената размяна. Проблемът е бил, че нашите, след като са напарени през 1913, отчасти и от абдикацията на Великите сили в опазването на Лондонския договор, са искали сериозни гаранции. Такива са давали немците, а англичаните са се замотали в мъгливите си английски увъртъния. Допълнително македонските организации са налели масло в общественото мнение. И така се стига до влизането ни на страната на Централните сили.

   Да, през 1941 българската войска е бледо копие на тази от 1912.

   Изтриване
 6. Здравей. Павеле ! Много довре синтезирана и аргументирана защита за произхода и характера на Българския народ ! Една от древните тракийски думи се съхранява и като название на обичай, който се практикува през зимата в домашна среда и се е сехранил чак до края на 19 в. и периода на Балканските войни - нарича се "т л а к а" - ТАЛКАС/ТЛЪКЪ-тълкуване, обяснение. Названието "тлака" като традиционен обичай, както и неговото изпълнение в традиционна среда е разказано от Иван Вазов в неговия роман "Под игото" ("Тлака в Алтъново"). Едно семейство кани у дома близки приятели, комшии или сродници за извършване на помощна работа, като успоредно с това се извършва раздумка, опознаване, социализиране.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм присъствал на такива тлаки :) Събираха се по десетина-петнаседет семейства, за да помогнат на хора гледащи фъстъци, буби...Неповторими преживявания!!!

   Изтриване
 7. Някои от тракийските думи до скоро са се изговаряли по подобен начин в някои селела, баби е от село Студена в Сакар, за конкретни думи не мога да се сетя сега, но говореха по звучащ подобно за мен начин, мари-море ми се струва сякаш подобен на техния диялект, но дори да греша в случая съм убеден, че в близкото минало когато селата все още са съществували и са били в някаква степен изолирани, предвид транспорта и пътищата които имаме в по ново време, та мисълта ми е, че много от думите са били използвани до скоро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност някои наши диалекти са успели за запазят архаизми. Родопските диалекти са едни от най-консервативните, там могат да бъдат намерени ценни неща.

   Изтриване
 8. Сигурен съм ,че някъде из вашите постове по тая тема го има отговорът на въпросът ми , но просто ас не съм го прочел още - та въпросът > Защо Аспарух който е трак по произход и самосъзнание не основава държавата Тракия , а България ? Разбирам че отговорът ви не може да е с две думи , затова ще съм доволен и на някакъв линк към ваша статия .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракия е наименование за нашите предци използвано от римляни и данайци , а те самите никога не са се наричали така .Имаме различни групи(племена) , които са приели името си в зависимост от района , който обитават или някой характерни за тях черти . По-късно след , като се обединяват с цел създаване на държави те приемат общо название или на предводителя(владетеля) им или на най-благородното(високо йерархично) племенно название . Така първо се появяват Одрисите , по името на създателя ,а по късно Българите , чието име означава сияйни,светли,бели и отговаря перфектно за всички обитатели на територята . Ще допълня, че територията обитавана от Мизи(Българи) поне 300 години преди освобождаването на Българите от ИРИ е била позната и като областта България (има я обозначена на древна карта) и поради този факт след освобождаването през 680-681г се приема благородното име на областта .

   Изтриване
  2. Да, Тракия е название ползвано от чужденци, тъй както Niemcy, Germany, Alemania са екзоними, докато Deutschland е названието използвано от изконното население.

   Изтриване
 9. Пак ще има лай и вой :) Бюрократите с титли ще се тресат от яд че им изкарваш на показ кирливите ризи и показваш колко чинят дипломите им :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно казано! Бюрократите от БАН! Феодалните старци! Това се доказа по-блестящ начин с проблемите които те създадоха във връзка с желанието на Института по метереология да се отдели от БАН. Те са против отделянето на този институт и стремежа му към повече свобода на действие! Типични бюрократи стремящи се да задържат и увеличат държавната "баница", която те разпределят! Повече преразпределяне=повече социализъм=повече бюрокрация=повече мързел=повече ограничаване на свобода= повече феодализъм=повече власт на "старците"! Резултатът е налице! Нищожни резултати, с изключение на няколко института! Мъртво родена, неестествена структура, ограничаваща инициатива и стимула за развитие! Институтът по история е сред "отличниците" в това отношение. Ретроградна структура, задушаваща истината за нашата история. Политиците ряпа да ядят в сравнение с нашите "академици"- историци! Богове на живуркането, за сметка на бъдещето на България!

   Изтриване
  2. На някои хора се чудя как спят нощем, как могат да потънат в сън знаейки добре, че удължават заблудите заслепяващи народа им. Дали изобщо тези индивиди са българи???

   Изтриване
 10. Много ми хареса ! Българите трябва вече да осъзнаят кои са и да се спре с тази разруха. .....разруха в образуването, вярата и живота ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, крайно време е да се сложи край на заблудите, нихилизма и апатията. Трябва да знаем кои сме и да се държим както подобава.

   Изтриване
 11. Хубаво е този постинг да го има и на поне няколкото най-популярни езика.
  Така на живеещите в чужбина българи няма да им се налага да преразказват
  историята на нашия народ, а ще им пращат препратки към поста, да си го четат
  и осмислят сами. Така всеки българин може да стане посланник на страната ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано се намерят будни българи, които да се заемат с превеждане, на мен време не ми остава за такива неща.

   Изтриване
  2. Един мои кратък принос по темата, на английски език - http://andorey.blog.bg/history/2018/12/10/.1596468
   Ако се намерят пари и време, може да организираме нещо по сериозно в тази посока.

   Изтриване
  3. За мен това е изненада Андрей, не си ми споменавал :)

   Поздравления!!!

   Изтриване
  4. Хубавото на блога е, че горе в дясно може да се избере преводач. От време на време преводът не е перфектен, но по-добре от нищо. Аз съм го ползвал за подкрепа при спорове с някои съседи.

   Изтриване
  5. Това беше една моя лекция пред Ротъри клуб Пловдив, от миналата зима, придружена разбира се и с много картинки, за илюстрация.

   Изтриване
 12. Добър материал! Напоследък чета доста подобни и е наложително "историците" да спрат да лижат гръцки дупета, а да сглобят истинската ни история!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещата вървят в добра посока, колкото повече знаят истината, толкова по-силен ще става обществения натиск и ще надделее над влиянието (и финансовите облаги ?) на чуждите лобита.

   Изтриване
 13. Чудесна статия,г-н Серафимов,браво! Имам малка забележка не по същество,само по повод първите две приложени илюстрации.Става въпрос за голотата в гръцкото и тракийско изкуство(по тази тема не сте писали:-).В тракийските могили никъде няма да видим изобразени голи тела( само с едно изключение,но това е друга тема ),траките винаги са изобразявани с дрехи.Гърците са обожавали голотата,красивите тела,на Олимиадите са се съревновавали голи и т.н. и това е било нормално за тях. Но за траките не е така,не защото не са били естети,а защото изобразяване на гол човек за тях е значело друго,доколкото знам има връзка с техните възгледи за смъртта,задгробното и т.н.
  Имаче се хващам на бас,че пред гол грък и гол тракиец/българин в 99 случая от 100 бих избрала тракиеца :-)
  Извинете ,ако наруших малко добрия тон на блога

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип доста от народите в древността са считали голотата за нещо нормално. Голият тракиец, за който споменавате е навярно от фреските на Александровската гробница, но не мисля, че това е изключение. След време, когато бъдат проучени повече могили, ще разберем повече за възгледите на далечните ни предци.

   Изтриване
  2. Относно култа към голотата. Проверете дали в родните земи на гърците е имало такъв култ. Но при условие, че ако голотата се дължи на климатични причини, не може да се говори за култ към голотата. Иначе напримир повечето африканци също трябва да са ценители на голото тяло, те обожават голите женски гърди. Големи естети са. При гърците това може да се дължи на традицията от родните им земи/африкански/ или на тракийско влияние след тяхната миграция. Като отчетем всестранното влияние, което тракийската култура им е оказала, не трябва да изключваме и тази възможност. Особено като имаме предвид свободолюбието на траките, изразено и в отношението им към жената, както и откровенно "бохемското" им отношение към живота и смъртта. Най-голяма е вероятността все пак отношението към голотата да се дължи на климатичните особеностти, както е навсякъде по света! Нали не може да обявим ескимосите, че не са естети само поради факта, че никога не се събличат?! Как да стане това в техните условия? Доста често отговорите на такива въпроси са удивително прости и очевидни, но трябва да се отчетат всички главни фактори. Между другото какво е отношението ви към поговорката "хубава жена род нямя"? Считате ли я за сексистка и трябва ли да се цитира на нашите деца?

   Изтриване
  3. Изобщо не става въпрос за естетика,климатични условия и женски гърди.
   Платон казва, че единствено по което се различават от варварите е че не се срамуват от голотата си и че са хомосексуални.
   Аполодор в "Пир":
   „Погледнете варварите, там въобще не се смята за правилно да има любов между мъже, както е у нас, в Гърция. При тях единственото нормално е любовта между мъж и жена; което показва, че това са хора, които не ценят приятелството, защото живеят в едни тиранични общества, където управляващите се боят от това, да има приятелства между гражданите.”

   Изтриване
  4. Да, става въпрос колко е относително и в същото време несъстоятелно, да се търсят дълбоки философски/естетически/ корени в културата на народите, дължащи се на отношението им към голотата, което всъщност се определя от климатичните условия, като основен фактор. Възвишените естети робовладелци, пренаситени от достъпността на секса с жена/робиня, а не "приятел"/ , са станали хомосексуалисти и даже се гордеят с това, считайти го за израз на свобода?! Свобода за кого? И кое общество е тиранично? Това на робовладелците гърци или на свободолюбивите траки? Но кой съм аз, за да се съмнявам в Платон или Аполодор, че свободата е само за гражданите, а робите и "варварите" .......? Демокрацията на древните гърци е като икономиката на днешните.Порочна!

   Изтриване
  5. Ако хората бяха в състояние какъв ад е било старогръцкото общество, те биха изтрили Гърция от лицето на земята...

   Изтриване
 14. Благодаря за изчерпателната информация.Изпълва ме с гордост и едновременно с гняв.Гордост за това,че съм един от тази неумираща нация и гняв за това,че сме предоставили определянето на битието ни на чужди и далечни хора с неопределен и в много случаи съмнителен произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гневът Ви е разбираем, аз също съм гневен за извършените несправедливости спрямо народа ни. Гневен съм и на тези, които имат времето, подготовката и средствата да намерят и представят истината, но не го правят и вместо това защитават с фанатизъм лъжите обслужващи чужди интереси.

   Изтриване
 15. Интересна статия, искам само един въпрос да задам,съседите ромънци имат почти същите обичаи, мартеници и др. Значи са откраднали от нас🙄

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не са открадвали нищо румънците, напротив, от тях е откраднато - българският им език и самосъзнание. С румънците, ние почти не се различаваме по отношение на хаплогрупите, а и колкото по-назад се връщаме във времето, толкова повече български е езика им. Иронията е, че в Румъния има повече икони с надпис на кирилица отколкото у нас.

   Изтриване
  2. Това не значи ли, че щом обичаите им са като нашите, езика и писмеността ни е била една и съща, че те също са хуни и авари?

   Изтриване
  3. Първо ние не сме хуни, нито авари. Хуни и авари са раннотюркски племена, със свои език и култура, различни от нашата.
   Второ да се каже че едни обичаи са крадени е неправилно. Те или са наследени, или са заимствани.
   Трето, румънците наистина са доста близо до нас, поради това че участието на дакийско (тракийско) и славянско (или скитско) население при тяхното формиране е в доста голям процент. Все пак да не забравяме, а и виждам че често се пропуска този факт, в основата на румънското, влашко население, стоят докараните и заселените тук от Римската империя колонисти. Те са били заселени още около първи век на новата ера, докарани от различни части на империята, но вече говорещи латинки език, а може би част от тях са били и собствено италийци. При консолидирането на този латински елемент на север от Дунав, възникват румънците, с много силна примес от т.нар славяни. Това е накратко за румънците.

   Изтриване
  4. Аз пък предлагам да преименуваме държавата ни на Тракия.Няколко хиляди души и малко славяни освободили няколко милиона траки от римско робство?!?!
   Господин Киряков,изобщо не ми дреме дали това ще бъде публикувано или не.Без тия хуни,авари и малкото там славяни сега щяхте да говорите гръцки език за майчин и турски за бащин.Славянин държава не е правил,няколко милиона траки...освободени...знаете ки колко пъти Аспарук е получавал помощ от Стара Велика България???Знаете и редите простотии една след друга..
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  5. Г-н Добрев, точно славяни, или по-точно славени имащи по-старо название гети, са тези хора, с които Аспарух се съюзява и побеждава Римската Империя (Византия).

   Зная, че понастоящем някои хора като чуят славяни мислят за руснаци, но това е просто първосигнална реакция. Човек трябва да говори за това, което е проучил и проверил, а не за това, което диктува политическата конюнктура.

   Аз съм проверил десетки пъти твърденията на д-р Ганчо Ценов, който цитирайки египетския летописец Теофилакт Симоката обяснава, че славени е новото име на гетите.

   По времето когато Аспарух воюва с Рим, славени на друго място няма. В земите на Словения, Полша, Русия живеят венетите, за които са писали Тацит, Плиний, Йордан и др. Може би не знаете, но до ден днешен финландците казват на Русия Веная, а на руснаците венелайнен-венетски народ.

   Изтриване
  6. Специално за Вас,господин Серафимов,правя превод на цитат,приемете го като знак на искрено уважение,не се чувствайте длъжен да го публикувате.И така:
   В Хазаро-Българската епоха Велика България достигнала колосални успехи в подобряване благосъстоянието на народа и във военно-политическата област.Реформираната 600 000-дна ! българска армия започнала да постига впечатляващи победи над противници от най-висока класа-араби и ромеи.През 672 г.ромеите предложили на Кир-Багул да изведе от Кара-Бурджан(Дунавска България!) 60 000-дния корпус на Котраг и да разположи на негово място който и да е друг български корпус:) Кир-Багул извел корпуса на Котраг и около 200 000 мизийци(миджани:):),пожелали да тръгнат с него от Дунавска България и заповядал на Аспарух и 300 000-дната му войска!!! да заемат освободеното място.Ромеите обаче не искали да пропуснат всички, а само 20 000 Аспарухови бойци -за патрулна служба в Мизия.Кър-Багул,сериозно зает с войната с арабите,преглътнал тази обида от ромеите...Калин-Бан,който сразил арабските армии и сам бил зает с настъпление към Ак-Албан(Азърбайджан) и Аряк(Армения),решил да се заеме с ромеите по-обстойно.Петстотин хилядна!!! хазаробългарска армия с поддръжката на могъщия български флот,изграден от Урус-Дебер на Азовско море, през 681 г. форсирала Дунав.Поразени от вида на прииждащата българска армия,400 000-дна ромейска войска направила само няколко изстрела и в панически бяг се спряла чак до Дългата Стена на Константинопол.След войските си Аспарух прехвърлил в Мизия и Македония още 300 000 кавказки и волжки българи и още 300 000 българи-авари.Милион и сто хиляди българи заемат Ахил(Балканите) със загуба само на петнайсет души!Загубите на ромеите възлезли на петима убити и 100 000 пленници! Но,обидите са си обиди,а Тухчи(Токту)винаги си оставали верни ромейски съюзници,което ромейските императори високо оценявали.По заповед на Калин-Бан всички ромейски пленници били освободени,а ромейският император изпратил на българския император топло писмо,пълно рицарско въоръжение от злато и скъпоценни камъни и изумително красив златен трон.В отговор Калин-Бан изпратил триста първокласни туркменски (абдалски) коня със златни седла и сбруи,украсени със златни изображения на птици,животни,дракони и ездачи.Както виждаме, "великата дружба" на ромейските императори и Токту(Тухчи,Тукта) ни най-малко не се разколебала...Аспарух се възползвал от нея в най-пълна степен и създал Васалното владение на Хазар-България-мощно Българско царство от устието на Дунав до Солун! Западните летописци пишат единодушно как от Волга,от Българските планини(Урал) дошъл Атила(Аспарух!) и заел Балканите.С фактите как да спориш,казват хората.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  7. Г-н Добрев, не знаят откъде черпите информацията си, но тя е напълно непозната на мен, а и на всички мои познати - историци и любители.

   За пръв път чувам, че Дунавска България по времето на княз Аспарух, е била васална на хазарите. Няма абсолютно никакви сведения за такова нещо, а и няма логика.

   Ако черпите знанията си само от книги съдържащи елемент "тарихи", моля Ви да потърсите друга платформа за изява. Не ми се губи време с коментиране върху фалшификатите тиражирани от Нутрудинов и сие...

   Изтриване
  8. Господин Серафимов,предлагам Ви да попитате Вашите приятели -историци и любители-откъде се появиха хазарите като народ,кои са,какви са,имат ли нещо общо със Стара Велика България и как един принц решава да си устрои държава,без да се подчинява някому и без някой да му помага с нищо.
   Бях си обещал да не пиша повече тук.Желая Ви успехи от сърце.Вие си вършите Вашата работа отлично,аз ще си досвърша моята.Благодаря за всичко научено-без Вас нямаше изобщо да се интересувам от Българската история.
   С най-добри чувства-все пак Вие не лъжете,само попремълчавате някои неща:)
   За последно:Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  9. Г-н Добрев, хазарите са херодотовите агатирци, акацирите на Марцелин и козарите от староруските хроники. Странното е, че винаги са били наши врагове и съперници...

   Не зная за какво премълчаване става дума, аз пиша за това, което съм проверил, няма как да започна тема, за която зная, че са нужни още много проучвания.

   Изтриване
  10. Данни за нещо като румънски език имаме едва от 16-17в.- един единствен текст. Но дори до 19-20в. този език е над 70% български, като към тези проценти спада цялата първична лексика, най-важните думи в един език. Другите 30% в голямата си степен са гърцизми, турцизми, маджаризми, романизми и нищожен брой неопределими. Най-забавното е, че романизмите не са от латинския период, а от съвременни романски езици. Българският има далеч повече древна латинска лексика от ромънещето. Различно стоят нещата със съвременния румънски език, чието канцеларско претворяване е добре известно. Цитирам данни от сериозно изследване на италиански университет, не ми се търсят препратки сега. Що се отнася до етническата и народностна принадлежност на влашките княжества отсам Карпатите, потърсете работата на Пл. Павлов за сев. граница на България, а може да пробвате и с влашките грамоти, събрани и анализирани от Милетич.

   Изтриване
  11. Точно това е важното - романизмите в румънския са твърде отдалечени от речта от времето на Траян, а от лексиката на въвременните романски езици. Това се знае прекрасно, но уви - някой бие здраво дайрето и не дава на разума да проговори.

   Изтриване
  12. аз прочетох една статия за хазарите,макар там да не пишеше такова нещо, мисля, че хазарите са влизали в състава на Стара Велика България, когато еврейски бежанци отиват при тях, мисля, че знаете историята от каде идват, та когато отиват притях, започват да създават деца от смесен произход, те са хем евреи,хем хазари, защото при евреите майката е носител на фамилната връзка, а при хазарите като при нас, и се създава една прослойка която е много мощна, и естествено искат да стават царе, и стават, имат финасова подкрепа от евреите, имат силова подкрепа от хазарските фамилии и така, после какво се случва с хазарите, зимат им тока по подобие на нашите политици сега, гледат кот могат да исмучат от норода които управлява, за да трупат богатсва и така на татък, така, че истинските хазари може би не са били врагове на българия, чисто обективно и без пристрастия хазарските юдеи със моща която са придобили са пожелали да си направят държава и да държът пътищата на коприната защото са носили много пари.

   Изтриване
 16. Съществуват ли антропологични изследвания, които ни изкарват от друг тип, не понтийски?
  По същия начин стои въпроса и за културата.
  За езика знам, че има напъни да свържат нашия език с иранския. За генното инженерство също така има различни тълкования на резултатите.
  Но за антропологията и културата не съм срещал все още.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, дори чужди учени като Арис Полянис свързва доминантния антропологичен тип при нас българите с траките. Представете си - един грък има смелостта честно и откровено да каже истината, а нашите скъпи учени бягат от ценната информация като дявол от тамян.

   По-лошото е това, че работите на Полянис се намират трудно у нас, а и не ги дават на случайни хора...иначе живеем в свобода и демокрация...

   Изтриване
  2. Да добавя и това, правилното име на антрополога би трябвало да е Пулянос. Ето и едно от неговите заключения:

   "Болгары представляют собой высокорослую средиземноморскую популяцию.Преобладающий морфологический тип - Атланто-средиземноморский, а также во многих регионах заметно динарское влияние, а на Северо-Западе - альпийское."

   Няма нито намек за Алтай, Памир и Тибет.

   Изтриване
  3. Въпросът ми беше има ли и други мнения. Защото ако 100% от антропологичните изследвания върху нашия народ дават едни и същи резултати, а именно - понтийски тип, то тогава теориите за чужд произход на българите веднага се превръщат в чиста натъкмистика. Ако обаче има антрополози, които дават различни изводи, трябва да разгледаме и техните изследвания.

   Изтриване
  4. Г-н Дойчев, в работата си "Кои сме ние българите", Галик, София, 2000, c.31, г-н Петър Добрев прави следното твърдение: "Следващият блок от данни, по който може да се съди къде се намирала прародината на древните българи, са антропологичните изследвания, проведени в България най-вече през последните десетилетия. Направените досега краниологични анализи доведоха до един твърде интересен резултат. От тях личи, че в антропологично отношение древните българи са се делили на три основни разновидности, между които на първо място стои памиро-ферганския антропологичен тип."

   Хубаво, но цитат няма, не е посочена научната литература, нито автор, нито година, нито страница. Бивайки учен с дългогодишен опит, г-н Добрев знае отлично, че за сериозни твърдения са нужни цитати.

   Аз се опитах да намеря въпросните изследвания, но без успех. Има изследвания на руски учени, които са проучили идентифициани като старобългарски погребения, но в Русия, не в България. Такова е изследването на М.С. Акимова. "Материалы к антропологии ранних болгар", като става дума за некрополи от средното течение на река Волга.

   Източник: http://www.hagahan-lib.ru/library/rannie-bolgari-na-volge25.html

   Г-н Добрев дори не е благоволил да обясни на своите читатели какви са особеностите на памиро-ферганската раса.Съветските учени дават следната характеристика:

   "Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/

   Какво излиза - представителите на памиро-ферганската раса се отличават с тъмна пигментация на кожата, голям, изпъкнал нос и брахикефалия, т.е. къс череп.

   При нас доминират индивидите с лека пигментация на кожата, прав нос и мезокефален череп...та нищо общо с памиро-ферганците нямаме.

   Изтриване
  5. Поне това към коя раса принадлежим, е лесно доказуемо и не подлежи на фалшификация.
   Пък разни "колхозници" :) може да си съчиняват глупости на воля.

   Изтриване
  6. Тя расата е видимо европеидна г-н Дойчев. В науката дори и при тоталитаризма нямаше спор по този въпрос.

   Изтриване
  7. Да, европеидна е, типът - понтийски, но група съветски учени продължават да търсят следите ни в Азия. :)

   Изтриване
  8. Точно, понтийският тип е типичен за старите обитатели на Балканите, а не за населението край Памир, това е важното.

   Изтриване
  9. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/

   Какво излиза - представителите на памиро-ферганската раса се отличават с тъмна пигментация на кожата, голям, изпъкнал нос и брахикефалия, т.е. къс череп.

   Тука имате преводаческа грешка за "узким " :
   узким, сильно выступающим носом ..- ТЕСЕН ,силно изпъкнал нос ,а не "голям" нос,както сте превели

   Изтриване
 17. Добре де, щом всичко може да се каже така ясно, защо аджеба трябваше да се изпишат томове, в които единствената истина май са имената на владетелите? Чуждите учени лъжат и мажат в полза на държавите си, нашите хубавци лъжат и мажат във вреда на майка България, а ние даже им плащаме заплатите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За съвестните хора е непонятно как някой може да загърби интересите на народа си и да работи за чужди интереси, но нека бъдем реалисти - не всички хора са съвестни. Сред учените ни има всякакви - и такива, които въпреки всичко се опитват да покажат поне частица от истината, а има и такива, които със зъби и нокти пазят статуквото.

   Изтриване
  2. О, има много сериозни проблеми около имената на владетелите също. Изобщо неразбориите, фалшификациите, манипулациите са навсякъде.

   Изтриване
 18. Влезте в ФБ групата Археолози и Историци, за да видите как плюят по Вас някакви студентчета, които хал хабер си нямат от наука, но се подмазват на преподавателите си. Ако това е новото поколение учени, с България е свършено!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те са близо 10 000 в тази ФБ група, всичките ли са студенти?

   Изтриване
  2. Xa-xa-xa :) ето ги дежурните слухтящи :) Ей, Ама нахъсани сте бе момчета ;) Но защо съскате против човек, който работи за България? Толкова ли е важно подмазването на доцентите? Толкова ли нямате силици да си заслужите дипломите с труд? Некадърни сте, това е :) Вечни студенти с колхознически физиономии :)

   Изтриване
  3. Ясно ми е за кого става дума, като чух - "вечният студент с колхозническа физиономия" и веднага разбрах кой е той :)

   Нещо му има на това момче, вместо да се хване на мъжка работа и да се грижи добре за семейството си, постоянно мрънка, че аз съм живял охолно...Излиза, че на него не му е до истината, а просто завижда за това, че аз имам прилични доходи. Да, но аз работя здраво, хубаво е и той да се научи да прави това :)

   Изтриване
 19. Гледах в Тубата едно предаване в което се изказваше хипотезата че изображенията в египетските пирамиди на хора с различни животински и птичи глави всъщност е изображение на звуци с различни честоти.Така контактували помежду си . С езика на животните . Сетих се и как питахме децата които още не могат да говорят , как кукурига петела, как блее агънцето , ...Казват че всъщност хората се обучавали на тези звуци и пирамидите, могилите всъщност са били усилватели на звуците. Вълнообразните украшения по съдовете всъщност били изображения на честотата на звуците .За това сигурно казват че и канатицата била стара азбука.

  Затова не им била нужна азбука да пишат.
  Сетих се за Орфей дето можел да си говори със животните.Сетих се и за един човек от съседното село дето имитираше звуците на животни , толкова добре , че като се качваше в автобуса , развеселяваше всички.
  В последно време египетците не позволявали да се снима в пирамидите , както и у нас разбира се в могилите.Нали знаете че един петел се разкукурига се разкукуригат всички в селото, че като куче се разлае на лисица , се разлайват всиките кучета в селото , та се чува чак в съседното??Не ти требе телефон , часовник. :) Траките са били последните които не са си изгубили тази способност и за това ли не са имали писменост??Освен това да прибавим и телепатията ,съновиденията с тяхния символизъм , .. които повечето хора са имали едно време , а и сега не са малко хората с такива способности . . Просто начинът им на живот притъпява тези способности.
  Ще разберем че всъщност хората живели преди нас , изобщо не са били прости. Просто са контактували по различен начин и са устройвали вивота си не по зле от днес.

  Казаха и че всъщност честотата на трептене на земята била 7,8 херца. Сетих се занашата ръченица 7/8 - ми. За няколко години всъщност щяла да се повиши към 13 херца. Сетих се че и честотата на сърцето е някъде към 7-8 Херца и е забранено да се прилагат такива честоти на хората защото могат да умрат .
  Със звуци са рязали дори камъни.

  Така че откриват се все нови и нови неща и е мнооого глупаво да се робува на закостенялост и отхвърляне на всякакви хипотези и да вярваме че динствено нашата е най вярната за всички времена.

  А може би и физическите закони са били различни както ние днес строим небостъргачи с лекота , така едно време са повдигали огромни блокове с лекота. Просто различни цивилизации с различни физически закони.
  Гледах тия дни едни генетически тестове на росияни , ами те почти всики са с произход прибалтика.
  Та за какво преселение на народите се приказва??
  Има и нещо друго. Може да имаш 1 процент , от някой ген , нотой да дреме и да се прояви след 1-2 поколения.Склонноста към самоубийство например се предава генетично.
  Това че една ФГ били 10 000 не значи нищо.
  По важно е хората да не са закостенели в разбиранията си а да се възпитава у тях търсенето . Нищо не е вечно нали??/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Просто различни цивилизации с различни физически закони"?! Вие сте новият Айнщайн госпожо! Как мога да получа автограф?

   Изтриване
 20. ==Добре де, щом всичко може да се каже така ясно, защо аджеба трябваше да се изпишат томове, в които единствената истина май са имената на владетелите? Чуждите учени лъжат и мажат в полза на държавите си, нашите хубавци лъжат и мажат във вреда на майка България, а ние даже им плащаме заплатите.==

  Нека си пишат , а как ще разбереш колко са закостенели в мисленето си ако не пишат книгите , трудовете си . ??

  ОтговорИзтриване
 21. Не съм поклонник на световната коспирация,но е тъжно да гледаш ,как ??? са ни унищожавали и заличавали през вековете,аз дори спрях да се питам защо ....просто искат да я погубят тази планета и за съжление ще го направят.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Откакто човекът е станал доминантен вид войните не са спирали. Войни прочее има и в животниския свят, както при лъвовете, така и при маймуните. Колкото и ужасно да звучи, войната е стимул към прогрес, защото този, който иска да оцелее, трябва да намери начин да стане по-умен, по-изобретателен от своите врагове.

   Изтриване
  2. Леа, и аз не съм поклонник на световната конспирация, но тъкмо тя е повече склонна да погуби това човечество, отколкото да изостави претенциите си за световен диктатор. „Планетата“ няма да погубят, но все по-извратеното развитие на това общество няма да бъде толерирано още дълго време!

   Изтриване
  3. Има известни истини във всичко това, но означава ли, че трябва да възприемем закона на джунглата за наша идеология?

   Изтриване
  4. Не, не е нужно, но е хубаво да осъзнаем, че сме заобиколени от хищници и единствения начин да оцелеем е като сме единни и си помагаме.

   Изтриване
  5. Добре казано, но ще успеем ли да постигнем това, след като висшите ни политици демонстрират тъкмо обратното?

   Изтриване
  6. Дали ще успеем да постигнем единство зависи от това колко усилено опитваме, иначе няма как.

   Изтриване
  7. Госпожо Леа Терзиева, какво е това "световната коспирация" и кои искат да "погубят тази планета"? Отново това е нещо неопределено, неясно и....загадъчно! А така ли е в действтелност. Имате интересно име, Леа! Да сте чели нещо за левитите и кои са те. Една "българска" политичка се наричаше Леа Коен. Един режисьор Леон Даниел. Все лъвове. Ако и Вие имате същата народност както Леа Коен и Леон Даниел би трябвало да знаете повече за "световната конспирация" и "новият световен ред".

   Изтриване
 22. Хубаво е да знаем кои сме, но е още по хубаво да покажем кои сме. Иначе всичко е вятър работа. Дрън,дрън и каква полза от това ? Наградил се Илия пак в тия !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че имате предвид поговорката: "Пременил се Илия, огледал се, пак тия"

   Иначе да - важно е не само да се говори, но и да се действа, да се дава положителен пример.

   Изтриване
 23. Аха когато бъде одобрен . Браво.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги госодине, нямам толкова свободно време, че да превърна блога си в място за чат, в което да се дава мигновен отговор. Ако желаете подобно нещо, трябва да се ориентирате към Фейсбук, там това е възможно, поне при хората с много свободно време.

   И не забравяйте - търпението е добродетел.

   Изтриване
 24. Отговори
  1. "Вместо да проклинаш тъмнината, по-добре запали свещ" - китайска поговорка.

   Не е нужно някой чужденец/ци да ни одобряват, нужно но е подобаващо да възпитаваме себе си и децата си в Истината!
   Но първо е нужно да я знаем и най-добре лично да я проверим!

   Г-н Серафимов, може ли да споделите след няколко дни, броя на уникалните посещения на настоящата Ви публикация.
   Предполагам, ще имате нов рекорд, поздравления.

   Станимир.

   Изтриване
  2. Здравей Станимире! Оказа се пророк - тази работа бе прочетена почти 9000 пъти за два дни, какъв ще е окончателният брой посещения не зная. На този момент не е рекорд, някои мои неща имат около 10 000 прочита за два дни, но все пак броят на посещенията си е голям.

   П.С. Благодаря за увлекателната беседа в Сопот, трябва да се виждаме по-често на същото място, където бяхме отседнали :)

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Станимире, виждам, че и ти предлагаш рецепта за намиране на пътя. „Истината“, добре, но всеки българин си има своя собствена истина. А съществуват както малки, така и големи истини. А може би и една супер истина. Аз вече съм „проверил лично“, както казваш, една такава Истина. А ти как си, имаш ли твоя Истина?

   Изтриване
  4. Истината винаги е една анонимни господине. Различни са вижданията на хората, като това е продиктувано от знания, личен интерес, а понякога и етническа принадлежност.

   Изтриване
  5. За твоята истина, Павка, гласувам с две ръце! Измъчва ме въпросът само, достатъчна ли е тя, за да се установи правда върху тази изтерзана планета...

   Изтриване
  6. Войната за правдата е вечна, така е устроен света. За мен е повече от достатъчно ние да знаем истината за себе си и вдъхновени от примера на предците, да се опитаме да повторим деянията им.

   Изтриване
 25. tova e istina samo 6te dopalnia 4e traki e naimenovanie na edna grupa rodstvenni plemenaot iuznite balkani zafiksirano v gracki izto4nici no samite te ne sa se nari4ali taka

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Действително траки не е самоназвание, най-вероятно се касае за гърцизирания вид на дерзеи, дерзики.

   Изтриване
 26. Въпросът ми е:
  А самите мизи дали са се наричали така?
  Според Флор,писал за римския предводител Марк Крас и войните му срещу тракийското племе мизи , казва че всички наоколо ги наричат така, а самите те - не.
  хърцои,полянци ...ерлии ?
  * ерово - диалект. - пъстро,шарено
  ** ерчи се - перчи се, пъчи се

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към мизите спадат много племена, като разбира се мизи е самоназвание само на едно племе. Това, че е имало мизи, или дори племенно образувание от гети и мизи разбираме от името Гетомиз. Според проф. Влахов то е етническо, т.е. от същия вид както Пеон, Тюнос, Дакос, Одрис.

   Изтриване
 27. На вниманието на Станимир:
  Този постинг е прочетен 10206 пъти, а това е рекорд за сайта на Павел, имам предвид посещения за период от няколко дни. Басирам се, че до Нова Година ще има 15000 прочита този постинг.

  ОтговорИзтриване
 28. И какво от това колко пъти е прочетен, хората обичат сеир да гледат, не да учат! И колко от тези са уникални и не са на тролове с различни IP, и колко от тези са се отчели с коментари? Какво тук значат някакви си ... цифри? (Перефразиран Вапцаров) И колко от тях одобряват или не одобряват написаното? Дайте пълна картина!

  ОтговорИзтриване
 29. Ако въпросът е към мен, не мога да дам точен отговор, а и не ме вълнува особено колко са троловете и колко са редовните читатели. Фактът, че от началото на публикациите ми има неспирни и злобни тролски атаки, показва, че някой се страхува от истината.


  Никой не е мразен така, както този, който казва истината. Тези, които пишат глупости са удобни :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност.
   Артур Шопенхауер

   Изтриване
  2. Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност.
   Артур Шопенхауер

   Изтриване
 30. За другите думи не знам, но това с числата е несериозно. Четири е почти същото на снаскрит и останалите индийски езици, а три е еднакво горе-долу на всички европейски езици. Това нищо не доказва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трако-скитите в Индия -

   http://andorey.blog.bg/history/2016/03/08/trako-skitskite-koreni-na-buda.1435746
   http://andorey.blogspot.com/2018/05/blog-post.html

   Изтриване
  2. Интересна тема Андрей! Буда наистина е от саките, които Страбон определя като източни скити, но по-рано, в схолия на Аристофан се казва, че са траки.

   Изтриване
  3. До Анонимен13 декември 2018 г., 0:30 ч.

   Две думи нищо не доказват, точно за това съм представил повече и то точно такива, които са изолирани от учени.

   Изтриване
 31. Истинският българин не е нито червен, нито син, нито ляв, нито десен. Истинският българин е родолюбец и следва само интересите на България.

  Браво Павка . Чудесна статия с перфектен финал .
  Бъди здрав .

  ОтговорИзтриване
 32. Bravo, mnogo mi haresa tazi vasha statya. Cvetan

  ОтговорИзтриване
 33. =="Просто различни цивилизации с различни физически закони"?! Вие сте новият Айнщайн госпожо! Как мога да получа автограф?==

  О не съм само аз, всички хора са.
  Изгледайте този филм.
  https://www.youtube.com/watch?v=_wXMbUC3zwE

  Просто аз учих електричество. Вълнова теория , после фотоните, сега и квантовата теория/ бизоните - бузонът де. .Ето ви го и квантовия компютър ,прилича на строежа в Плиска например и иии от него не можеш да се скриеш. Така както не можехме да се скрием от Бог , даже в помислите си , не можем и от него
  Представяте ли си , баба ми беше неграмотна и се подписваше с палец. А аз учих електричество и работех още на 20 г , на изчислителна машина??!!
  И понеже идва Коледа , баба ми неграмотната ни плашеше с караконджули , и ние се обличахме като тях да ги гоним . Тя неграмотната знаеше за тях.
  Е , ето ги в това филмче.
  Аз учих че звука може да се предава по проводниците с високо, ниско напрежение , даже имах колежка която работеше с такива устройства .Смеехме се че може да ни подслушва , даже у дома от контакта .
  В това филмче ни казват че могат да ни подслушват и мислите . Могат да ни "квантоват"/раздробят / и пренасят и наново сглобяват , могат да ни направят безсмъртни , като ни произвеждат органи, точно за теб. .
  И представяте ли си това е само за някакви си 200-тина години??
  Като изменяме един звук от една дума изменяме същността на думата , като изменяме думата изменяме и миналото и бъдещето. А се оказва че даже думите в старите книги, библията могат да се изменят , а???

  Земята вече трепти не със 7,8 Херца , а с цели 16 Херца.Ще играем ръченица вече не със 7/8 а с 16/0???
  Какво правим?Коя е истината? Докато я открием и и тя се изменя?? Става като миналото с караконджулите на баба??
  Бог ни е вдъхнал частица от себе си и сега си я прибира???
  Бог дал , Бог взел???
  ОтговорИзтриване
 34. ===Не съм поклонник на световната коспирация,но е тъжно да гледаш ,как ??? са ни унищожавали и заличавали през вековете,аз дори спрях да се питам защо ....просто искат да я погубят тази планета и за съжление ще го направят.....==
  Даже в тази сфера работят българи.
  Някъде към 94-та година имаше едно предаване по БНТ , за един българин, работещ за един институт в Чикаго.Пратили го по света , да събира разсекретени , засекретени материали.Порази ме видеоматериал на един немец с фуражка в една ракета , който ходил до Луната за час и се връщал за час???!!!
  Каза че целия свят работи за тези секретни проекти.
  Така че нищо чудно , да ни вземат ДНК на всичко живо на Земята , като на кораба на Ной , и ни пренесат нанякъде.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано да умрем преди да са ни взели ДНК-то! Бъдещите поколения не заслужават да наследят глупостта на увредените си предци!

   Изтриване
 35. ==Дано да умрем преди да са ни взели ДНК-то! Бъдещите поколения не заслужават да наследят глупостта на увредените си предци!==
  Тук ние търсим произхода си от това кой какво е писал , какво е казал за народа ни ,в езика , думите , . Ето тук Дейвид Айк има друго виждане.

  Май не им е необходимо да ни вземат ДНК , те са го внедрили в нас. Задачата им сега е да ни включат третата нишка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Госпожо Рорик, предавам се! Вие победихте! Никак не мога да си представя света на караконджулите и как те ще ни помогнат в търсене на произхода ни. Не мога да настроя резонатора си на вашата честота на вибрация и да премина в друго измерение и цивилизация с различни физични закони. Явно вие можете. Да не ви удрял електрически ток, когато сте го изучавали и това да е отключило феноминалните ви възможности? Както и да е, аз се предавам! Останете със здраве.

   Изтриване
 36. Ясно и достъпно послание, към което се присъединявам напълно! Поздравления отнови.
  Имам само едно питане, малко странично, но определено ме гложди от доста време. Първа Юлия Х. Димитрова и брат й ми обърнаха внимание на тази "подробност". Въпросът е около името на гетския жрец по-широко известен като Залмоксис, но нерядко изписван и като ЗаМолксис, което може да се окаже далеч по-вярно и близко до оригиналното име на този велик човек. Има немалка вероятност според мен то да е звучало като Замолчис. Това има и смисъл и възможно тълкование на езика на наследниците на З. - според Юлия в името е скрит коренът Зъм-Зам - змия, аз смятам, че и далеч по-очевидното замълчи, мълчание не е изключено да има пряка връзка с името. Още повече предвид вероятния хтоничен характер на обожествения З. А и в известна степен посвещението е свързано с мълчание, както и преходът от живот към смърт.
  Да спомена още, че някои западни автори го изписват именно като Zamolchis в англ. и фр. текстове, макар че не виждам необходимост от това- можеха да запазят вариантите от латино и гръкоезичните паметници. И още, че нито лат., нито гр. дават възможност за изписване на вероятно Ч, греките дори не могат да го изговорят.
  Та ще ми е много интересно да чуя твоето мнение, ако имаш такова и ако въпросът е смислен за теб.
  Отново най-сърдечен поздрав
  Дес

  ОтговорИзтриване
 37. Деси, няколко века преди Страбон да предаде варианта Замолксис, Херодот, Платон и др. пишат Залмоксис. Аз съм склонен да приема варианта Залмоксис поради приликата с други тракийски имена като Залмоней/Салмоней, Зелмутас, Месту-зелмис, Аве зелмис, Авлу-зелмис, Зи-зелмис, а и глосата залмос-меча кожа.

  Ако името Залмокис бе свързано с глагола мълча, това би дало древна форма Замулксис, Замьлксис, като гръцкото предаване би било Ζαμουλξις, Ζαμωλξις.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 38. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown18 ноември 2019 г., 18:34

   Не зная как стигате до извода, че определени хора се отдръпват от моите идеи ли теории за нашия произход. Това не личи по нищо - нито по броя на посещенията в блога, нито по броя на последователите. И в двата случая мога да говоря само за растеж, т.е. за увеличаване на броя на привържениците.

   Колкото до Стара Велика България - дал съм предостатъчно информация за това, че населението от територията на Крим и Черноморските степи дели един произход с хората от Балканите.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 39. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 40. Привет и благодаря за интересната статия.
  Бих се радвал на някаква система, при която тракийските се променят до днешните им варианти. Слагането на две думи една до друга, не е достатъчен аргумент. Също така, защо със сравнителна лекота четем Черноризец Храбър и Йоан Екзарх, а имаме сериозни затруднения с тракийските текстове? Трябва да проуча повече за тракийския език.
  Също така, питате се как големият и силен тракийски народ е изчезнал пред малките и страхливи елини. Без да обиждам циганите, но имате ли идея как ще изглеждата нашите земи след 30-50 години? На какъв език ще се говори? Възможно ли е да се получи смяна на етноса?
  Венелин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен19 ноември 2019 г., 18:46 - Венелин

   Има една хубава поговорка - На каквото си постелеш, на такова ще легнеш. Тя важи и за днешното положение, за проблема с ромите. Не мисля, че Българи ще се превърне в ромска държава, но се боя от кървави, подкладени отвън конфликти.

   Изтриване
  2. Много ми хареса критичния Ви поглед. Всемирните "истини" е хубаво да се четат с едно на ум.
   Аз лично не смятам, че изброените думички и картинките на орнаменти доказват, че сме най-вече траки. Дори е някак смешно да вярваме, че го правят. Често очите виждат именно, това което искат да видят.
   Смятам така, защото и думите и орнаментите ги има в други народи, които не са имали тракийски корени (например всички държави, които сега говорят на славянски език имат сходни носии...хм).
   Например последният знак от българските, дето бил тракийски - ами е това си е чист Коловрат /най-свещения символ за славяните/. И ако тези славяни са взаимствали соларния си символ от траките, как тогава ще разберем от кои точно сме го взаимствали ние? Ами няма как! :)

   Изтриване
  3. До Анонимен 20 април 2021 г., 17:22 ч.

   Пърноначално името славени се ползва само за гетите, от тях то преминава при венените - деди на словени, чехи, поляци и др. Преди мислех, че има големи културни разлики между венети и траки, но сдобивайки се с нова информация, виждам, че нещата са по-различни. Все пак смятам, че ние сме коренът на славянската езикова група и благодарение на културното влияние на дедите ни тя е възникнала.

   Изтриване
 41. Вие казвате. “Историята ни е заличена от нашите враговете”
  Кои са те? Нека да ги посочим да се знае и да се пазим.

  ОтговорИзтриване
 42. "Невероятната мъжественост и страховитата войнствуващ"приключха отдавна.

  ОтговорИзтриване
 43. Г-н Серафимов, ето - за Вас и за Вашите читатели - .pdf вариант на книгата "Корените на българския произход" от адв. Пламен Вълов.

  https://www.academia.edu/34586602/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%A5%D0%9E%D0%94._%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%9C%D0%95._The_Bulgarian_origin_and_ethnonym_

  Приятно четене!

  ОтговорИзтриване
 44. Когато се създава института па "тракология" той е оглавен от Александър Фол - хем агент на 1 главно на ДС и същевременно масон. Явно "службите" имат интерес от този съществуванието на този институт, след каторедица известни имена на агенти на дс,и същевременно - масони, витаят в "тракедонизма" - Иван Маразов, Николай Овчаров... Институтът и онова, което ще бълва през годините е по-скоро произведение на "службите", отколкото на науката. Легитимирането на "тракедонизма" вдъхва живот на редица конспиративни тайни общества като "илюминати" - създателят им се е наименовал с конспиративното име "Спратак", а това обещава излимването на "едни пари" в България по линия на сътворяване на История. В Конспиративните общества е дълбоко залегнала духовността и морала на древните траки - особено в Дионисиевите мистери, където има много кръв, човешки жертвоприношения, секс-оргии под въздействието на вино, опиатни "треви" и прочие. Македонизацията на българите не даде добри резултати в ликвидирането на българщината, та сега идва ред да ни "тракедонизират"...Г-н Серафимов още не е оапровергал обвиненията, че е агент на същите служби , ама защо ползва псевдонима "Спароток", префасонирания конспиративен псевдоним на Адам Вайсхаупт - Спартак, създателя на "илюминати", от която организация се пръкват по-късно кремълските болшевики, наричащи себе си още "спартаковци"...

  ОтговорИзтриване
 45. Анонимен8 юли 2021 г., 10:20 ч., авер, геносе, я намали малко оборотите :) Такива бръщолевиници като твоите ги ръсят стари ченгета, които сега избиват комплекси, или пък комплексари, които копират думите на старите ченгета, защото нямат свои мисли :)

  ОтговорИзтриване
 46. Но не така Димитър, аз искам да зная от анонимния едно: в кой лист с агенти на ДС е Ал. Фол, защото не беше ли агентът на ДС, комунистът и ираноманиак Божидар Димитров този, който наклевети Фол?

  ОтговорИзтриване
 47. Много трябва да се внимава националната идея да не се окаже просто един високопарен егоизъм.
  Ако чиято и да е национална идея не е на основата на общочовешките ценности, ще донесе за всички ни, в крайна сметка, плач и скърцане със зъби!

  ОтговорИзтриване
 48. Да говориш със 100%ова сигурност за неща станали преди хиляди години е несериозно. Можеш да си сигурен за нещо само ако си бил очевидец, в противен случай можеш само да предполагаш с определен процент вероятност че нещо е било така. Отново забелязвам че автора копае само в една посока за да докаже това което си е наумил да доказва и да оборва.

  ОтговорИзтриване
 49. Бих искал да попитам защо не се обръщаме към единствените оцелели стари източници, писани от българите за българите преди османското робство, а именно "Именникът на българските князе" и преводът на Манасиевата хроника по поръчка на цар Иван Александър. И в двата текста изрично е споменато преминаването на хан Аспарух през Дунава за централно събитие във формирането на държавата ни, в българската добавка на Манасиевата хроника се казва, че Аспарух е завоювал, отнел земите от гърците. Това са дословните думи. Не става никакъв въпрос за освобождаване на поробени от римляните българи, сливане със себеподобни и т.н. В тези древни български текстове нашите прадеди се определят като уникални българи. Защо не се вслушваме в техните писания, а си съчиняваме нови тоеории?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие, Анонимен22 март 2023 г. в 2:17 ч. сте човекът, който съчинява. Нито в Именника пише за ханове, нито в Манасиевата хроника, но Вие ханосвате на воля. Да вземете да започнете да ползвате мозъка си ли, какво ще кажете? Константин Манасий е грък, откъде накъде ще чакаме той да ни каже истината за събитията от ранното средновековие?

   Изтриване
 50. Информирайте се! Първо правилната титла е княз, не съм споменавал нищо за хан и второ- става дума за превода на хрониката на български с допълнения за българската история от самия български преписвач, поръчана рично от Иван Александър. И двата документа са писани българи ЗА българи. Преминаването на княз Аспарух през Дунава е преломен момент и в двата документа, не се споменава нищо за освобождение или сливане със себеподобни, а за отнемане на земи от "гърците". И да, тази добавка е писана по поръчка на цар Иван Александър! Стъкмистиката Ви не работи тук. Ще се радвам, ако г-н Павел Серафимов също изкаже мнението си по темата.

  ОтговорИзтриване
 51. През 1988,,,1989 съпруга ми пътуваше с межд.превози ,тогава кюрди се качваха по тировите по ферибодовите да се предвижат до Гърция после до Италия нещото което го е впечатлило че те са шарени като нас ,с тъмни коси с пъстри очи и употребявали много български думи ,това от къде идва .

  ОтговорИзтриване
 52. Кюрдите по произход, както и ние, са по проидход от най-древните индоевропейци. Едва по-късно се омесват с араби, тюрки и т.н. Ако теорията, че сме се формирали около Кавказ илили Ирансщото плато е вярна, то това значи, че можи би имаме много много далечен общ корен с кйрдите. Те за разлика от нас са се поомешали с арабите. Оттам и общите думи.

  ОтговорИзтриване
 53. Защо велики наши учени историци не кажат ,коя е силата ,която принуждава от Владивосток до Сицилия да говорят език с който се разбираме та той е българският език , коя е силата ,която прави българинът адаптивен към всички земи, но той има сетива с ,които точно ще ти покаже кой от кои е ,защото времената се менят, земите, събитията, границите, имената ,но душите битта ,погледа и мисълта те са ДНК то и то вече се мени но е едно за всеки народ досега. Сега идват тежки времена пазете историческите книги в дълбоки и незнайни хранилища ще са нужни за следващата цивилизация

  ОтговорИзтриване
 54. Владимир Въжаров10 декември 2023 г. в 22:39

  Имам въпрос към ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK относно първото изображение кой е изобразен?

  ОтговорИзтриване