6.04.2023 г.

“ИДВАНЕТО” НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СРЕДНА АЗИЯ – РАЗКРИТИЕ НА МАНИПУЛАЦИИТЕ

От доста време у нас се води война между два различни лагера. Единият принадежи на родолюбци като Христаки Павлович, Цани Гинчев, Данаил Юруков, Кирил Рилски, Д. П. Даскалов, Ганчо Ценов, Иван Селимински, Георги Сотиров, Васил Бакърджиев и др. Тези родолюбци пледират за балканския произход на българите, а също така поднасят информация за високата култура на предците ни наричани от гърците с името траки, култура, която облагодетелства значително ранните общества на различни други хора.

 

Вторият лагер е представен от чуждопоклонници, които обаче благодарение на няколко велики сили са успели да се загнездят в нашите научни среди. Радвайки се на престижа на позицията си, тези професионални историци съзнателно, или несъзнателно, стават проводници на вредни за страната ни чужди интереси. Малко по малко, от началото на ХХ в. насам, съзнанието на българите бива тровено с поредица от лъжи.

 

На милиони сънародници бива внушавано, че народа на Аспарух е представен от хора, чиято прародина се намира в Средна Азия. Налага се грозната манипулация, че величествените градежи на Плиска не са дело на дедите ни, а на чужди майстори, на които е платено със средства събрани от грабежи над мирни византийци. Дали историците и археолозите защитаващи това безумие са осъзнали каква гавра извършват с паметта на дедите ни?

 

Явно не, защото никой от професионалистите не обръща внимание на труда на Георги Сотиров, който успешно доказва, че старите българи принадлежат на тракийското семейство и, че строежите на Плиска и Преслав са започнали по времето на Константин Велики. Този император е от мизийски произход и това обяснява защо отпуска огромната сума от 600 златни кентинария за строежите. Това са около 4 300 000 златни солида.

 

Сравнение на строежите на Плиска с крепостите на северните траки

Теорията на Сотиров е издържана и добре аргументирана, а и е отражение на историческата реалност. Плиска и Преслав не са се появили в резултат на труда на арменски, сирийски или др. чужди майстори, на които е платено с пари от грабежи. Двата величествени града са строени от българи за българи, като средствата са дадени от произлизащият от средите на траките Константин I. Същият император построява и мост над Дунава, за да могат неговите роднини да търгуват с мизите и дако-гетите живеещи на север от голямата река.

 

Фрагмент от труда на автора на Старините на Константинопол. Посочени са дори служителите, които са отговорни за надзираването на градежите на Плиска, Преслав и др. в началото на IV в.


По времето на Константин Велики областта, в която се намират Плиска и Преслав носи името Мизия, но на картата съставена по сведения на живелия през IV в. Св. Йероним е употребено и името България [Vulgaria]. Авторът на Старините на Константинопол твърди, че император Константин Велики [305 – 337 г.] докарал водопроводни тръби от България [GIBI, V, c.322]. Свидетелството е кратно и ясно, но пък неудобно на защитниците на статуквото. Такива са и други подобни исторически извори.

 

За това, че българи има на юг от Дунава и то още през IV в., и не само в Мизия, но и в граничещата с нея Панония съобщава също Касиодор [цитиран от Орбини]. Според този автор българите воюват с легионите на император Теодосий I [през 390 г.] край град Сирмиум [Сремска Митровица]. Пак в Панония, но на север от Сирмиум българите се сблъскват с лангобарди [420 г. ?]. За това разказва Павел Дякон в своята Лангобардска История. Малко по-късно [към 480 г.], по сведения на Йоан Антиохийски българите са отново край Сирмиум, но този път сражавайки се срещу готи.

 

Последните събития са 200 г. преди времето на княз Аспарух, а описания от Касиодор сблъсък между българи и римляни в Панония е около 300 г. преди времето на благородника, за когото се смята, че е основал България. Съществува още един исторически извор, който е от още по-голяма важност. Става дума за написания на старобългарски език документ, познат като Именник на българските владетели.

 

Там се казва пределно ясно, че 515 г. преди княз Аспарух хората от неговия род са властвали над княжество от другата страна на Дунава. Това е географската територия, която е позната под името Дакия. Тя е дом на даки, гети, мизи, беси, сармати, карпиани, костобоки и др. Домашният исторически извор е потвърден от още един от същия характер. Касае се за старобългарския превод на Флавиевата История на Юдейските войни. Там се казва, че българите са наричани даки в миналото. Тук имаме едно важно свидетелство за това като какви се определят дедите ни.

 

Те от една страна локализират най-старата си държава в земите на северните траки. А от друга страна преводачът на труда на Флавий е ясен – българите са назовавани и даки.

Дакийското царство на Декебал е разорено от император Траян в началото на II в. Събитието е отбелязано от възрожденци като Поп Йовчо от Трявна, Отец Спиридон Габровски, а и Христаки Павлович. Те свързват император Траян с агресията срещу предците ни.

 

Не можем да пренебрегнем и факта, че в самия български фолклор са запазени спомени за римския владетел Траян. Д-р Ценов отбелязва, че този император е наречен в нашите песни цар латин. Отново със северните траки, но този път с техен владетел от по-ранна епоха е свързана една българска легенда за изкореняването на лозите от княз Крум. Реално са описани действията на дакийския цар Буребиста, който е живял по времето на Гай Юлий Цезар [I в. пр. Хр.]. За Буребиста Страбон разказва, че, за да премахне пиянството и да създаде дисциплина, заповядал да изкоренят всички лози.

 

Ако старите българи не бяха част от северните траки, то би било невъзможно във фолклора ни да се запазят спомени за събития от преди 2070 – 1900 г. Имайки предвид тази информация да се говори за усядане на българите на Балканите след Аспарух е крайно несериозно. Въпреки това вече няколко поколения историци се надпреварват да сложат корените на народа ни възможно най-далеч от Балканите. От една страна тези учени пренебрегват посочените тук ценни исторически извори, а от друга представят сведения, които им отърват, макар да е ясно, че информацията е недостоверна.

 

Ярък пример е фантастичния разказ на Михаил Сирийски. Този автор твърди, че по времето на император Маврикий [582 – 602 г.], от Вътрешна [Голяма] Скития, от земите край планината Имеон [Хиндокуш] потеглят трима братя водещи 30 000 скити. Те пътували през зимата, а до река Дон стигнали за 65 дни. При достигането на границата на ромеите [византийците], един от братята на име Булгарий взел 10 000 човека, проводил пратеници при Маврикий да му даде земя и да живее като съюзник на ромеите. Молбата била удовлетворена и новодошлите хора получили Горна, Долна Мизия и Дакия, укрепени места, които аварите били напуснали. По името на водача си Булгарий преселниците получили народностното си име българи.

 

Всеки трезво мислещ човек би захвърлил сведенията на Михаил Сирийски в кошчето за боклук – точно там където им е мястото. Вярно е, че никой стар автор не представя перфектни данни, всеки прави грешки повече или по-малко, но в нашия случай става дума за не просто за грешки, а за груби манипулации. В миналото климатът в Средна Азия е суров, да се тръгне на дълъг поход през зимата е самоубийство. Да, но скитите на Михаил Сирийски не само оцеляват, но дори стигат до река Дон за рекордно кратко време от 65 дни. По права линия разстоянието от река Дон до Хиндокуш е над 5000 км., а когато хората се преселват, още повече когато пътуват през зимата, пътуването е бавно. Описаната дистанция би била премината не за 65 дни, а за няколко години.

 

Сериозен проблем за вярващите на Михаил Сирийски се явяват многото исторически извори, в които се говори за българи в Дакия, Мизия, Панония, Тракия много преди времето на император Маврикий. Разбира се има и други автори, които пишат за идването на българите от Голяма Скития, но и там има важни подробности, които повечето от учените ни избягват. Става дума за свидетелството на равенския космограф, създадено към 700 г.

 

Текстът от труда на ранносредновековния автор е следния: “Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt.” [Rav. Cosm. IV. 6]. Смятам, че това може да се преведе като: “В пределите на същинска Тракия,  Македония и Долна Мизия живеят само българи, излезли от гореспомената Голяма Скития.” [Rav. Cosm. IV. 6].

 

Авторът не споменава в коя епоха са дошли българите от Голяма Скития, а това реално е най-същественото. Има пристигане на голяма група хора в Долна Мизия през VI в. пр. Хр. За него разказва Йордан, според който гетите, над които властва царица Томира побеждават персийския цар Кир и след военния конфликт те се завръщат в Мизия и там гетската царица основава град Томи [Jord. De origine actibusque Getarum, 62].

 

Въпросните гети са познати като масагети. Споменати са от Херодот, който ги нарича скити, знае ги и Прокопий, обясняващ, че хуните от неговото време са носили името масагети. Според д-р Васил Бакърджиев масагетите са обединение на тракийски племена, които са се отделили от родината си и са се установили в Средна Азия. Д-р Бакърджиев е прав, масагетите или по-точно меса-гетите са амалгама от мизи и гети.

 

Тези хора спадат към северните траки, най-старата им земя е Долнодунавката равнина. От този регион в дълбока древност едни мигрират на юг, а други на изток. Става дума обаче за ограничени групи, а не за цялостно изнасяне на гетите и мизите от старите им територии. През VI в. пр. Хр. мизо-гетите водят кръвопролитна война с персите, и отслабвайки във военно отношение поради многото жертви, решават, че е рисковано да останат в региона, в който са и враговете им.

 

Преди около 2500 г. царица Томира предприема преселнически поход обратно към прародината край Дунава. Там мизо-гетите са заобиколени от роднини и имат по-голям шанс за оцеляване. Понеже мизо-гетите са наричани и хуни, а хуните са набедени за азиатски народ [въпреки, че има сведения за това, че са светлокоси], въз основа на отъждествяването на българи с хуни, учени от ново време съчиняват манипулации.

 

Реалността е изкривена по ужасен начин. Ползват се само фрагменти от сведения, а важни подробности биват пропуснати. Повече от ясно е, че писанията на Михаил Сирийски са фантазия. Част от дедите ни наистина обитават Средна Азия, но не там е родината ни, а на Балканите. Освен това идването от земите край Персия е всъщност завръщане и това завръщане е на една група, която търси сигурност при своите роднини, защото е пострадала от страшна война. Ето за това завръщане говори равенския космограф, като хитро пропуска да отбележи кога е станало описаното от него събитие.

 

Поведението на анонимния римски автор е разбираемо. Той има причина да мрази българите, защото те отнемат богата земя от ръцете на неговите предци. Тракия дава войници за легионите, зърно и животни за изхранване на римското население, доставя също желязо, злато, дървен материал. Равенският космограф има интерес да изкара българите нашественици в земите, които някога римляните са владени и експлоатирали.

 

Поведението на чуждите учени също е разбираемо. Все пак, по данните от Именника излиза, че през II в. в Европа има две държави: Римската Империя и Българското Княжество на север от Дунава. През 681 г. въпросното княжество се разширява на юг от Дунава. Това е само експанзия, а не основаване на държава, както ни внушаваха дълго време.

 

Франките ще основат държава чак пред [V в.] и то благодарение на това, че Атиловите хуни, отслабват Рим до такава степен, че вече не е в състояние да се противопостави на германските племена. Англосаксите успяват да се консолидират едва при Алфред Велики [IX в.]. В същия период [IX в.] се появява и Киевска Рус. Началото на германската държава започва с Отон I [X в.].

 

През XVIII и XIX в. обаче историята на Европа се съчинява от германски, английски, френски и руски учени. Те следват политическите интереси на своите владетели и нагласят фактите така, че да паснат на доктрините им. Да се даде на българите заслужената от тях слава и уважение, не влиза в сметките на никоя велика сила. Дори напротив, тези от така наречените велики сили, отговорни за появата на филелинизма, правят всичко възможно да очернят името ни и същевременно да облагодетелстват своето отроче Гърция.

 

Редица български родолюбци оказват сериозна съпротива на създадените от чужденци манипулации, но обичащите България и истината хора нямат благословията на политиците, на която се радват учени като В. Златарски и неговите съмишленици.  Дали скоро ще улучим на управляващи, които притежават далновидност да осъзнаят каква е ползата от истината за всички ни? Времето ще покаже.

 

89 коментара:

 1. Пак ще те подпукат онези шебеци от Шумен, бъркаш им в паницата с попарата и ги ядосваш :) Не може Плиска и Преслав да са градове от Античността, просто не може, не разбра ли това вече, а не може защото не може :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може може що да не може!!!

   Изтриване
  2. Ами не може защото макар само 5% от територията на археологически резерват Плиска да е проучена, нашите учени са на ниво и от откритите до този момент артефакти, монети, сгради, надписи, може да се извади само един извод, а той е, че Плиска е средновековен град от времето на Омуртаг.

   Изтриване
  3. До Анонимен 6 април 2023 г. в 21:04 ч.

   Омуртаг е известен като владетел-строител, но няма доказателства, че градежите на Плиска са започнати по негово време.

   Изтриване
 2. Само се моля един ден всичките ваши постижения да намерят място в учебниците по история,защото продадохме не само държавата ни,но нашата история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 април 2023 г. в 19:50 ч.

   Ще си позволя да Ви поправя, не ние продадохме държавата и историята си, това го сториха шепа недалновидни хорица, поставени на власт от чужди сили.

   Изтриване
 3. Ама моля висе не така, откога блогърите заместват доцентите и професорите?Я всяка жаба да си знае !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ми ко прайш тука

   Изтриване
  2. До Анонимен 7 април 2023 г. в 9:50 ч.

   Не се чудете, Анонимен 6 април 2023 г. в 20:23 ч. е тук, защото си пази хляба [кокала] :) Ако лъжите, с които са получени титли и пари от писане на учебници се срутят, спират и доходите. Та нищо лично - просто бизнес :)

   Изтриване
 4. Малко по-късно [към 480 г.], по сведения на Йоан Антиохийски българите са отново край Сирмиум, но този път сражавайки се срещу готи.

  Моля за пояснение! Нали готите са гети ,това гражданска война ли е ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 април 2023 г. в 20:53 ч.
   Какво му е чудното две групи роднини да се сражават? По време на Пелопонеските войни гърци се бият с гърци. Участниците в гражданската война в Рим са също сънародници. В битката при Каталонските полета се сражават роднини.

   Съвсем нормално е българите, които са позвластни на императора да му предоставят войска.

   Изтриване
  2. Е как така гърци се бият с гърци, нали спартанаците не бяха гърци в други ваши статии, а някаква малагама от стари пеласги, траки и кви още..

   Изтриване
 5. Не четете тъпи блогове бе хора, това ще ви увреди трайно и ще ви направи фанатизирани сектанти на течението тракедонизъм. Ние имаме учени от класа - хора с престиж и умствен багаж, на който авторът на този пасквил може да завижда. Всички данни сочат, че прабългарите са оформени като отличителен етнос в степите на Украйна, Приаовието, Прикакаспието и северен Кавзаз.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Млъкни ,бе смешник

   Изтриване
  2. А защо трябва да няма друга гледна точка ??? На мен не ми се струва , че българите са тюрки ,че така

   Изтриване
  3. До Анонимен 7 април 2023 г. в 2:40 ч.

   И аз това се чудя - защо определени хора ги е страх народът ни да не научи и за друга гледна точка. Ако някой е сигурен в правотата си и в почтеността на тезата, която защитава, то страха е напълно ненужен.

   Изтриване
  4. Аз така четях нашите "учени от класа" и сляпо вярвах че сме татаро-монголи дошли от майната си на балканите. Даже в един момент вярвах че сме се натрапили тук и сме откраднали земите на някой местен народ. Да, ама ДНК иследванията поевтиняха и тази лъжа се срина, защото категорично се доказа че нямаме общо с татари и монголи. По същото време вярвах и че шепа прабългари дошли тук и направили на пух и прах цяла империя, дето била мобилизирала цялата си налична армия барабар с флота. После повярвах че не били шепа, щото все пак имперската армия не била никак малка. Обаче изведнъж се появи противоречие, ако тия прабългари са били много, къде изчезнаха ? Как пък наложиха името си на тая държава а не можаха да наложат езика си ? И така още щях да си вярвам на нашите "учени от класа", добре че ДНК иследванията поевтиняха а се появиха и хора, като г-н Серафимов та да видя истината такава каквато е. Така че гарантирано четенето само на "учени от класа" води до трайни увреждания и фанатизирани сектанти. Умните хора четат всичко, задават въпроси и най-вече използват мозъка в главата си да размишляват и да правят логически заключения. А останалите са обикновенни вярващи......

   Изтриване
  5. До Димитър Терзиев 7 април 2023 г. в 11:45 ч.

   Преди време и аз вярвах на професионалистите, но обичам да проверявам и когато проверих разбрах, че някои хорица са лъгали здраво.

   Изтриване
  6. Източниците са виновни. А кой да ти каже на кого да се довериш? И сега е така...

   Изтриване
  7. Четейки слушайки многописания ,стигам до заключение ,че поради първичността на произхода на българите ,те са разположени през много векове в много широк диапазон на земята . С времето различни клонове на родовете се отделят и се формират нови етноси и народи с времето българите намаляват териториите които обхващат . И се водят битки за защитата им. Затова българите са твърдо стъпили със своите родове и на север и юг и на запад и на изток. Много доказателства са изляЛи за даденото твърдение. И най : първото е ,е българите никога не водят завоевател а битка а отбранителна. Второ всички като Русия и западни страни Англия са в незащитаващите
   международни договори против интересите България. Трето много от археологическите доказателства се скриват или открадват но няма разпространение и изучавана. Четвърто много от фолклорните дадености са твърде широко разпространени Пето музиката е също широко разпространена и е доказателство. Големи територии са с почти български говор и разбиращ се между местните народи. Морала на древните българи е бил на изключително високо ниво. Търсете всичко в корена а той е туй в днешна България

   Изтриване
  8. ... на мене

   Изтриване
  9. "на мен ми се струва", че баба вади ряпа... Какво ви се струва, си е ваш проблем. Нямам нужда от куратор на блогове! Сам избирам какво да чета.
   Като ученик, единствено историята не ми вървеше, а то се оказа, че е инструмент за манипулация и дезинформация. Вижте сега с войната... няма ги братушките. Маските падат...
   А Серафимов се чете на един дъх и нещата, които споделя с нас, си пасват по местата. Сега вече историята е интересна.
   Все се чудех за тия тюрки, те като са азиатци, са чувствителни към алкохола, а вижте ни нас, потомците на траки... във всеки двор - кюмбе за дестилат... Кой българин не се гордее с неговото вино... (По едно време се чудех, защо ракиите от магазина са боклук)

   Изтриване
 6. До анонимен 6 април, 20:23 ч.

  Блогарите може и да не могат да заместят доцентите и професорите, но има един блогар, пред когото продажните доценти и професори са гола вода и той се нарича Павел Серафимов!
  Също като продажните ни политици и един единствен между тях, който има предопределението да спаси България от чуждата зависимост! Ха сети се кой е той!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да се въздържа да не разкажа!

   Педи около месец ми се случи да си поговоря с високопоставен член от ръководството на ПП (няма да споменавам името). Сред останалите теми, които обсъдихме беше и тази на Sparotok! Като, искам да отбележа, не беше повдигната от мен. Отношението беше изключително положително, но ми беше казано, че "не е на дневен ред, защото не е възможно да бъде променено статуквото в тази сфера, преди други промени".

   Разказвам само това! Не ми се иска повече да обсъждаме политика тук.

   Изтриване
  2. Много моля, не сравнявайте г-н Серафимов с варненския ром Копейкин. Благодаря!

   Изтриване
  3. До Ники Орлов 7 април 2023 г. в 21:18 ч.

   И сред политиците има свестни хора, но са малко, та и аз като Вергилий ще кажа: Страхувам се от политиците, дори ако обещават полезни за Родината неща :)

   Вярвам на тези, които с дела са доказали намеренията си.

   Изтриване
 7. Благодарим г-н Серафимов за труда, за разкриването и систематизацията на източниците, благодарим за истината, с която дарявате толкова много българи! Вашите усилия са значим национален напредък!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 април 2023 г. в 23:11 ч.
   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
 8. Проф. Васил Златарски е руски възпитаник и по-малък брат на офицера-превратаджия Асен Златарски. Руската имперска идеология е пропита с елинофилство от времето на цар Иван Василиевич(15в), така че фалшификациите на Златарски са лесни за обяснение. Следват 45 год под пряката диктовка на Кремъл, д-р Ценов е обявен за фашист и шовинист, и така... Лустрация не проведохме(законът "Панев" никога не влезе в сила) т.е. предателите продължават да се подвизават в удобните си кресла, откъдето унищожават нашето минало, настояще и бъдеще. В хора като Вас ни е надеждата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 април 2023 г. в 23:39 ч.

   Лустрацията би помогнала навремето, а сега е вече късно, отдавна са подготвени заместници...

   Изтриване
  2. Наистина е късно за лустрация и това усложнява задачата. Струва ми се, че и сред народа ни цари значително опростачване. Не само, че не познаваме историята си, но и не се вълнуваме от нея. Във всичко се търси капитализация, материална облага. Историята изглежда все по-непрактична за днешния човек. Мой приятел наскоро ме попита: "Какво значение има дали си внук на Васил Левски?"(образно). Идеята му беше, че това няма да увеличи благосъстоянието ми по никакъв начин. И така мислят много наши съвременници. Да, една инфлуенсърка в Инстаграм или онлифенс модел печелят в пъти повече от един историк или учител. Вижте кои са идолите - Тошо Куката, Чеченеца, "Ергенът", т.н. Също така през последните години политическите "националисти" превърнаха думата "патриотизъм" в синоним на чалга т.е. на продукт за маса(май това им беше и целта). Забелязвам и как някои уж българи започват да се обръщат срещу националните ни герои, защото последните са казали лоша дума за Русия или за друга тяхна любима страна. Един от малкото наши държавници, на които се възхищавам, е Стефан Стамболов, но той е рожба на романтична и идеалистична епоха, където българите сме имали усещане за общност. Сега живеем в абсолютен материализъм - всичко е продукт за консумация в т.ч. родолюбието и дори обикновените човешки взаимоотношения. В нравствено отношение сме ударили дъното и засега не се виждат изгледи за нещо по-добри. А на идеалистите животът ни преминава...

   Изтриване
  3. До Анонимен 8 април 2023 г. в 3:42 ч.
   Всеки народ минава през някакви кризи, от тях най-страшна е духовната. Да, днес новите идоли са нещо кошмарно, но нека не забравяме, че до там сме стигнали не по собствено желание. Народът ни инстинктивно знае кое си струва и кое не, но няма народ без слаби звена. А тези, които желаят да ни изстискат и ограбят знаят как да привлечат слабите и да ги представят като мнозинство, а те не са мнозинство.

   Изтриване
  4. Честно казано, и не защото съм българин, не се сещам за друг народ, който да е преминал през повече несправедливости и нещастия от нашия. Може би донякъде арменците(което би обяснило състраданието, което изпитваме едни към други). Събрал съм и съм прочел хиляди страници литература, касаеща историята ни (особено последните 200 години), и всеки път ми се къса сърцето като си представя какво е МОГЛО да бъде, съпоставяйки го с това, което Е. Обаче понастоящем аз съм никой, влиянието ми е нулево и цялата тази информация остава несподелена. Чудех се дали да не започна блог и просто да пиша без значение дали някой ме чете или не. Така или иначе борбата трябва да се води, дори и когато изглежда напълно обречена.

   Изтриване
  5. Имаш подкрепа от мен. Давай, човек, блог се създава бързо и лесно и вече може на много места. Пускай информация да има, все някой ще я прочете. Капка по капка вир става.
   Ето ние толкова години пишем и се борим, много бавно стават нещата, но се случват постепенно и хората се осъзнават.
   Поздрави!

   Изтриване
  6. До Андрей К

   Благодаря! :)

   Изтриване
 9. Има данни, че главно българи зидари са участвали в сроителството на Света София от Юстиниан през 535 г. Изобщо строителството на базиликите в Белово, Ракитово, Червената църква, Еленската базилика, които са от 4- 5 век са свидетелство за ненадминатите строителни умения на местните майстори. Бих казал, че под византийска архитектура може да се разбира тракизирането на източната римска архитектура. Технологията на т.н. Розов хоросан не е познат на Витрувий в неговите Десет книги за архитектурата писани през 27 г. преди Хр. Тухленото строителство е традиционно за нашите земи, като те навлизат в Рим и стават "голям бизнес" около времето на строителството на Пантеона точно в 1 век, когато Одриската държава е присъединена към империята. Тухлените превръзки, които аз наричам структурна зидария не са познати на римляните нито в Остия, нито на други места на запад. Пандантива като структурен елемент, който позволява стъпването на купола върху квадратна основа също е местно изобретение следствие на многогодишен строителен опит. Спокойно може да се каже, че арменската, грузинската, сирийската архитектура са повлияни от тук, а не обратно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Jaram 7 април 2023 г. в 1:41 ч.

   Проучванията на археоложката Мария Чичикова доказват, че траките строят с тухли дълго преди римляните да се запознаят с този метод. По сведения на Китов и Агре траките строят с квадри, също преди римляните да започнат това.

   Изтриване
 10. И ти ли си на хранилката бе!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Аааааа, как так Алтай или Кавказ, Украйна или Хинфпкуш, а.оже и от оная Таримска долин Откъде сме бе хора? Нали проф.Овчаров отиде до Монголия и намери там роднини на нашите тюркски шамани.Толкова тезисе оплитате в лъжите си, че дори една свястна лъжа не можете да редактирате. И по нито един въпрос нямате едно общо мнение. А вече 150 години ядете български хляб, но се облажвате и с чужди грантове
  Даже приказката, как Аспарух победил Погоната, не може да направите.за деца от 8 до 10 години и върви само в детските ясли. И за какво ви са дипломите? Какво прикривате с тях? Интелигентност, честност, морал и патриотизъм не се получават даже с харвардска диплома, даже най- малкото с нея, както ни показа животът.Не може лош човек да е добър историк, ако и 200 дипломи да има. Имали били дипломи, пък един елементарен мултидисциплинарен анализ не могат да направят. Но има и по- зле от вас
  Преди години един многотитулован и разбира се димломиран гръцки професор говореше, как за богатите тракийски аристократи,. гръцките майстори по държавна поръчка изработвали златни ритони за тези варвари, пиещи виното неразрешено, но за. гърците видите ли, същите майстори въртели на грънчарското колело глинени съдове, щото гръцките земи били каменисти и бедни и хората нямали злато. Еее, гъркът не обясни къде тези майстори са се учили да обработват злато, като са нямали злато, но аз се досетих, че сигурно са имали майсторски свидетелства. Макар, че като си помислих реших, че наистина на гърците не сам трябвали златни ритони, щом пият виното разредено с 5 части вода. Горките етиопци, господ не им е дал нито злато, нито алкохолдехидрогеназа и се мъчат с тези глинени чаши да пият червеникава вода, а не като ония пияници, варварите траки. Май не са разбрали урока на гетския цар Дромихета, моя комшия от Свещари. Ама то и Лизимах не бил грък, а варварин според Демостен. Но Демостен бил малките рецидивист, но имал диплома и врещял непрекъснато, че оня варварин Филип нямал диплома, щото е варварин, но на Филип не му пукало и скоро варварите скрили дипломите на Демостен и другите учени. Тогава връчили на филиповото синче голяма диплома в златна рамка и му дали гръцко гражданство, без да му искат документ за гражданството на баща му.Абе, широкоскроени демократи били тези дипломирани демократи-робовладелци
  Аййй, пак се обърках нещо? Като нямам диплома?! Абе, кой ми сви златния ритон бе, комшии? Какво, да го търся при милиардите от ЕС ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен7 април 2023 г. в 2:40 ч.

   Оригинално и впечатляващо! Поздравления!!!

   Изтриване
  2. И на мене мисълта ми беше за тоя ензим у черния дроб на тюрките...

   Изтриване
 12. https://dnaconsultants.com/scythian-gene/

  ОтговорИзтриване
 13. https://dnaconsultants.com/scythian-gene/

  ОтговорИзтриване
 14. Като продължение към предния коментар. Някакъв индиец беше направил клип в ютуб за скитите. Опитах се да коментирам деликатно, само да намеквам за българите. Че траки и българи, славяни са хора от един произход. Но то скочиха турци, индийци, шотландци, евреи, унгарци, да викат ние сме, ние сме скитите. Те са иранци, тюрки, индийци. Казвам не. И така 2 седмици се вихриха. Накрая реших да им разваля купона и постнах линка с ДНК. След всеки постинг индиеца ми триеше линка. Е, кажете, не се ли води война. Доста се ядосах. Но то е ясно, никой не обича да чуе, че цивилизацията им не е тяхна, а привнесена отвън.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 7 април 2023 г. в 12:49 ч.
   Напълно съм съгласен с Вас.

   Изтриване
  2. Да, исках да допринеса с нещо по темата, чрез този линк. Ако историята лъже, то генетиката не може. Това е все пак чужда компания. То цял свят да ни признае, явно не стига.

   Изтриване
  3. Не индиеца Ви е трил линка! YouTube не разрешава поставяне на линкове, освен няколко сайта (нпр. Wikipedia). Останалите автоматично се изтриват. Пише го в правилата за коментиране.
   Ако искате да кажете нещо там - трябва да е написано с думи, копиран текст или линк от позволен източник!

   Просто копирайте изводите на ДНК резултатите и заглавието на изследването. Всеки може да потърси и намери след това.😉🔬📡

   Изтриване
  4. Много благодаря за това пояснение! Че доста се заучудих... Защото до момента не ми се беше случвало...

   Изтриване
  5. До Ники Орлов 8 април 2023 г. в 0:32 ч.

   Така е, просто всяка платформа има свои правила.

   Изтриване
  6. До Анонимен 7 април 2023 г. в 14:54 ч.

   Генетиката не лъже, но с резултатите може да се спекулира. Наличие на данни и правилната интерпретация на тези данни са две различни неща.

   Изтриване
  7. Да, абсолютно. В същата група слагат и турци и татари, но то ако са Волжките "татари" или турци с европейски гени, е обяснимо. За аборигените няма да коментирам😃

   Изтриване
  8. Не мога да се сдържа😆. Един индиец каза, че съм се объркала. Те били скитите, завладели цяла Европа, ние сме били техни роби, те си взели европейски жени и научили децата на индо- европейски език, който в последствие еволюирал в гръцки, немски и латински. А де... Да, те яли сурово месо и кора от дърветата, а пък ни дали езика. Ама то верно като обявиха санскрита за най-древен и че са 1 милиард. Защо да не си го мислят. Така е, като си мълчим, диваците излизат господари. А преди него друг каза, че според древни сведения, техните Арийци дошли от област около Украйна! Изчислили са според описанието и в километри.

   Изтриване
  9. До Анонимен 8 април 2023 16.58

   За такива случаи е измислена поговорката Храни куче да те лае.

   Първият химн на Риг Вера е посветен на бог Агни. В един стих се казва: Агни, ти съкруши черните меч...Арийците са били европейски народ .

   Изтриване
  10. Абсолютно! Имаме и "Веда Словена".... Да иранците още се хранят и спят на земята на персийските си килими, индийците ядат с ръце, но те облагородили нас....

   Изтриване
  11. До Анонимен8 април 2023 г. в 17:57 ч.

   Живи и здрави да са! Кучето колкото и да лае и дори да хапе, лъв няма да стане.

   Изтриване
  12. Трако-скити, Буда, индийци :) - https://andorey.blog.bg/history/2016/03/08/trako-skitskite-koreni-na-buda.1435746

   Изтриване
 15. И като заключение: виждам, че Encyclopedia Brittanica е в час и е махнала тюркския ни произход. Но иначе на всички други места си стои. Кой е отговорен за тези промени и може ли нещо да се направи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом българските истоици, а и тези от МОН не протестират срещу лъжите, значи са съгласни с тях и ги поддържат.

   Изтриване
  2. Има логика във вашето недоволство, но от друга страна да замениш една илюзия с друга е също толкова вредно. Не ги защитавам нашите скъпи Банаджии, но когато си между чука и наковалнята, не елесно да намериш изход. Вредите са нанесени и според мен ще отнеме време, след достатъчно отделни книги и изследвания да се завърши една цялостна теория на институционално и световно ниво, която да е приемлива от гледна точка на наличните доказателства, която и в момента циркулира, а именно, че българите са се оформили като общност извън пределите на Балканския полуостров или поне извън пределите на днешна България. Несъмнено българите са европеиди, но това няма никакво отношение към мястото на консолидация, зараждане и раздвижване на тази общност. Белите Европейци не са еволюирали в Европа, а извън нея, така че всички европейци са пришълци. Не е лесно, но се надявам да видим по-скоро една приемлива хипотеза за нашето начало. Аз лично съм привърженик на митологичното начало от Именника на Българките Владетели, вместо каквото и друго недоказано и недоказуемо понастоящем.
   Г.Славеев

   Изтриване
  3. Благодаря за отговора!
   Разбирам, че отнема време и е свързано с много неща..
   Аз не съм запозната с именника, ще погледна. Придържам се към Библията като исторически документ(отделен от религията) и там е ясно. Корабът на Ной засяда в планините Арарат, дори е открит и от там тръгват във всички посоки потомците на Ной, според Божия план. Към определените ни земи. Това е единственото преселение. Не разбирам защо усложняваме и защо този народ ще обиколи света да стигне до крайната дестинация, а не най-прекия път. А и не само да стигне, а и да се засели необезпокояван. Тоест Арарат, Турция, Балканите.
   (Но това са мои неакадемични размишления😃 Не ангажирам никой да вниква в тях.)
   Не поддържам и теорията, че сне се обособили в Африка.
   Да, имало е преселения, примерно от Европа към Иран преди 3000 г, но то е повлияло част от населението, не цялото. Даже и скитите се оказа, че не са иранци. Ако Аспаруховите българи са скити. Но да, навсякъде пише, че са иранци, хората отварят и четат и го приемат за истина и кашата е пълна. Фактите сочат едно, книгите пишат друго.
   Да се надяваме на положителни промени!

   Изтриване
  4. Баняджии

   Изтриване
 16. Славейко Величков В българския народ много сериозно е залегнал така наречения НИХИЛИЗЪМ !! Не зная от кога е залегнал в душите на българина , но последните години от освобождението е в пълна сила ! Нашите по големи братя се стараят и до ден днешен да подхранват това чувство у българите ,като малък незначителен и нищо не зависещо от тях народ !!!Голяма пречка за осъзнаване на истината за произход , род и Родина. Истината рано или късно излиза наяве !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен7 април 2023 г. в 18:02 ч.

   Нихилизмът е от сравнително скоро, но имате право за това, че угодническото отношение на управляващите към разични големи братя изигра важна роля в процеса. Според един приятел, различните гореми братя, влияли на политиката и съдбините ни, са управлявани задкулисно от една малка, но силна група хора, явяваща се наши врагове в древни времена.

   В това твърдение, колкото и странно да е има логика. То обяснява защо при различни видове управление и различни идеологии у нас не се променя нищо. Явно всички идеологии са различни глави на един и същи звяр.

   Изтриване
  2. Аз мисля, че знам техния произход, но ще замълча. То е вече публична тайна, вие се досещате....

   Изтриване
  3. Този същия звяр даже наскоро разви теория за произхода ни, уж хвалебствен, да замаже очите, но според мен изобщо не е в наша полза или е истина.
   Засега най-вярната и чиста теория за мен е на Павел Серафимов. Както е казал и поета: "ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас"

   (това може да не го публикувате, ако прецените)

   Изтриване
 17. И бих добавила чуждопоклонство! Когато съм в чужбина, съм винаги чужденка, тоест нямам приоритет. Даже второ и трето качество. Това мога да го преживея. Но то е така и в България!
  Известно време работих за чужда компания в България. За същия труд, а и повече и за същото ниво на език, на чужденците се плащаше значително повече! А те повечето събрани от кол и въже , докато българските ми колеги бяха често с по няколко магистратури.
  То наистина българите сме немили-недраги. И у нас и по света...Докато не си вдигнем главите, няма да стане. Турското робство мина, а ние още с наведени глави. Жалко...
  А тези от МОН явно не са чисти българи. Това е предателство.
  Като се сетя за баба ми и дядо ми от Жеравна и Котел, техните предци са бягали от турците и се заселили чак в Северна Добруджа. Да съхранят българското! Нали сме "тюрки" защо са бягали? Чисти българи , по-бели от скандинавци, сини очи. Повечето от рода им руси. Къде е монголското, питам? Че то в скандинавските държави има повече монголско/татарско в сините им, но дръпнати очи. То няма лошо, но като не е вярно, че сме от тях, защо ни лъжат!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 април 2023 г. в 12:27 ч.

   Ако липсата на съвест водеше до смърт, в МОН и БАН нямаше да има много живи хора...

   Изтриване
 18. Изображенията от Тракийските гробници са на хора, които приличат на днешните българи, някои тъмно кестеняви, други по-светли, други направо руси и червенокоси, но такива са източно европейците днес, нищо монголско и Алтайско няма там. Чертите им са европейски.
  Та така, няма да спамя темата, ще се включвам от време на време, ако имам да кажа нещо ново и съществено!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен8 април 2023 г. в 13:10 ч.

   За културни коментари винаги има възможност.

   Изтриване
  2. Благодаря! Ще се възползвам да попитам, защо унгарците казват, че са истинските скити, познавали били всички скитски символи. От малки ги учели, че са скитска нация. Не можело други да претендират. Отговорих, че връзката между нас и тях е вероятно чрез хуните и Атила. Те мислят, че са тюркска нация, в положителен смисъл и понеже скитите са европейци и говорят индоевропейски език, а те не са, казаха, че не можело да им крадем скитската култура заради това. Винаги ми е било интересно какво точно ни свързва с тях. Уж европейци като нас, а не точно, но определено имаме общо скитско минало. А и те винаги са били по-добре от нас икономически. Намерих статия от унгарец за хуни, българи и унгарци, където пише за българите, че са непобедим народ, който е имал всичко. Който връщайки се в Дунавска България е точно, за да помогне на народа си. Унгарците много добре знаят явно, че българите имат роля в тяхната история. Съответно и те в нашата скитска история.
   То се оказа, че и тях се опитват да изкарат пришълци. Това някъде ми попадна, но не задълбах, то ние нашата история не знаем, камо ли чуждата. Тоест номера се използва масово, не само ние сме жертва. Явно работи.

   Изтриване
  3. Да, унгарците знаят, че българите са ги цивилизовали и управлявали до14-,ти век. Следите са много. Те са хуни дотолкова, доколкото са ги управлявали хуни, българи. Но техният известен шовинизъм им пречи да признаят истината. Тя е ограничена в. кръга на изследователите и се манипулира когато се представя пред обществото. Иначе и Орбан беше борец против СССР, но сега..?

   Изтриване
 19. Поредната хленчеща статия, която по никакъв начин не накланя везните, напротив, прави лошо впечатление за клеветене и мрънкане, нагаждане и пожелания! Докога, г-н Серафимов? Едно е да имаш доказателства, друго пристрастия като вас! Кога ще приемете факта, че европейците не са възникнали в Европа, а са пришълци? Белият човек не е продукт на Европейската екосистема, а е неин завоевател! И кога най-накрая ще приемете факта, че местоположението на една родина няма никакво отношение към расовите характеристики на населението, нито последните към език, култура и самоопределение? Не е имало в миналото и мяма да има в бъдеще! Нито руснаците са само славяни, нито китайците са само китайци, нито американците са англичани, нито африканците са еднакви! Но едно е сигурно, че българите са ЗАВОЕВАТЕЛИ на тази земя, по същия начин като турците, руснаците, англичани, германци, французи, испанци, по същия начин по който аборигените "имат право" да са "коренно" население Австралия! Всички знаят, че човешката еволюцията никога не е засягала Австралия, за разлика от революцията - културна, езикова, расова...Ако разбирате всичко това, а няма причина да не го разбирате от писано и изказано през годините от вас, звучите като образован човек, та, ако го разбирате, остава впечатлението, че пишете на инат или за пари, и в двете няма лошо, но първото е безмислено дело, а второто неправилно. Ако търсите печалба или внимание, вероятно сте успели, но ако търсите истината, много сте далеч. Ваш избор, успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 април 2023 г. в 17:36 ч.

   Кучетата си лаят, керванът си върви :)

   Изтриване
  2. То ако го правеше за печалба, щеше да е някъде другаде, а не да си губи времето да просвещава такива като вас... Друга национална черта, причина за тежката ни съдба. Да плюеш по своите, а да вярваш на чуждите. Затова сме били подчинени на диви варвари, като гърци, турци и монголи и още. Траките ако са били единни, щели са да бъдат непобедими. Всеки народ заслужава съдбата си, уви.

   Изтриване
  3. Ти май не си от печелившите, щото не знаеш какво хората правят за печалба. А дали той е или не, не е важно, а това че лае, но керванът си върви, както сам казва, а той не намира сили да го стигне, щото егото е по-голямо от човека и не може да си признае грешките, късно е..

   Изтриване
  4. Да, не съм от печелившите и затова може би имам усет за хората, които са или не са като мен. А кой говори истината за нашата история, ако не Павел Серафимов? На кого да вярваме? Аз до момента не намирам по-смислено обяснение за събитията в нашата история от неговото. Ако намеря, ще споделя лично тук. Не го познавам, от 2 месеца чета блога. Не ми е в стила да хваля и хората рядко ме впечатляват. Но така мисля.

   Изтриване
  5. Аз следя Сароток от 13 години и съм възхитен от от труда му да изрови, анализира и подреди нашата история. Благодарен съм за това невероятно усилие за съставянето на тази непротиворечива и логично последователна картина на истинската ни история. Като човек с опит в изследването на многофакторни процеси, търсещ движещите сили на случващото се, съм удивен от как мозайката на нашата история се подрежда изключително добре. Разбира се има и някои второстепенни неизяснени събития, но всеки от нас трудно и бавно преодолява собствените си предразсъдъци , наследени от средата, в която сме израснали. А Серафимов също е човек. Но , това са бели кахъри. Главното е, че с помощта на Спароток А.Чилингиров, Г. Сотиров и т.н.,подредих пъзела в главата си и знам кой съм.

   Изтриване
 20. Няма съмнение, че следи от предците ни се срещат в различни части на територията на Европа, Азия и Африка, а за да сме по точни от изток на запад от Тихия океан до Атлантическия океан, а от север на юг от Севрния ледовит океан до Индийския океан. Това обаче показва до къде са стигнали в разселването си, а не, че произхода им може да бъде навсякъде, където са намерени техни следи. Първото изказано мнение изобщо за произхода на българите е в 1709 г. от шведският изследовател Йохан Филип фон Страленберг, който попада в руски плен, заточен в Сибир, свързва етнонима „българи“ с р. Волга и гр. Булгар, като и с казанските татари. . Дотогава никой не се е занимавал с тази тема. Без никакво съмнение обаче това се отнася конкретно за Волжка България, където наистина имало различни племена от тюркски произход, доброволно присъединили се към българите. Разбираема е заблудата на Страленберг, който явно е бил слабо подготвен, но неговият съвременник Василий Татишчев възприема тази идея и започва да я популяризира. Това допада на руските и австроунгарските политически среди, като с тяхно съдействие се затвърждава и разпространява в политическите и научни среди. По късно механично тази теза се пренася и на дунавките българи. Всичко това, за да бъде наложено, изисква време за заличаване и фалшифициране на неудобни сведения и не се осъществява за особено кратък период. Колкото обаче и да са успяли да изкривят представата за истината, в днешното време на информационни технологии стана трудно, че даже и невъзможно да скриеш налична информация от широката публика, както това ставаше само до преди десетилетия. Така достъпната информация само "за избрани", както преди се пазеше зад заключени врати, стана лесно достъпна по целия свят. Как по друг начин бихме стигнали до исторически сведения, описани в средата на XIX век от Захарий Княжески, в неговия труд " Вхождане въ исторiя на болгарските славяне отъ 5-я вѣкъ до 1396-та година"
  http://digilib.nationallibrary.bg:8082/show-sk/?id=125
  Освен друга информация, това което не съм срещал преди е на стр. 4: " Iорнандъ опомянува за страва, угощаване при погребоване кога заровяха царъ Аттила." Ако е прав, ще се окаже, че погребението е извършено типично по български обичай, като същия термин "струване" ползваме и днес при почитане на мъртвите. Възможно най-добрия първоизточник за всеки изследовател на историческите събития и взаимоотношения на Атила със Западната и Източната римски империи е Приск Панийски, който лично е посетил стана на хуните и се е срещал с Атила. Твърде оскъдни са сведенията за да добием ясна представа за хуните, но при анализиране на неговите описания от „Сказание на Приск Панийски” забелязваме, че използвал три наименования: „хуни”, „варвари” и „скити”. Наименованието „хуни” е използвано 29 пъти; наименованието „варвари” – 55 пъти; а наименованието „скити” – 92 пъти. Не е ли смущаващо? Защо Приск, като участник в посолството на Източната римска империя отивайки на среща с царя на хуните Атила, вместо да пише „хуни”, три пъти повече е използвал наименованието „скити”. От друга страна Амиан Марцелин пише за хуните: „Те никога не се подслоняват в сгради, а ги избягват, като че ли са гробници, ненужни за всекидневния живот. У тях не може да се намери дори покрита с тръстика колиба… те не влизат под покрив, освен ако крайна нужда не ги застави да сторят това, защото мислят, че не могат да бъдат в безопасност под покрив” Атила и неговото обкръжение имали поселения от дърво с ограда, къщи и бани. Тогава възниква въпроса какъв е Атила и неговата империя. Хунска империя с участие на българи или българска империя с участието на хуни? И това е само малка част от всички възможни изводи, но няма да ми стигне мястото ако продължа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Великов

   Общността на скитите е огромна, благородническата прослойка е представена от европейци от Балканите, а сред простолюдието е имало различни народи: фини, тюрки, германи.

   Прочее, Йордан описва погребението на Атила, ако някой е чел внимателно История на Херодот и История на Елада на Ксенофонт, със сигурност му е направило впечатление, че това, което хуните правят, е сторено по-рано от траки и скити.

   Изтриване
  2. Аз също не се съмнявам, че скити, не е самоназвание, а обобщаващо наименование от чужденци на общност или по скоро обединение от множество сродни племена със свои имена и общи или близки традиции, обичаи и вероятно език или други обединяващи елементи. Също както траки, готи (гети), сармати и други. Имам дори известни съмнения, че и самоназванието българи се е появило малко по рано отколкото са достигналите до нас писмени сведения, но е било някакси за вътрешна употреба между общност разпръснати на голяма територия,

   Изтриване
  3. Leo VI The Wise Emperor of Byzantium (886–912) described the Hungarians this way (Book: The Taktika of Leo VI):

   “The Scythian nations are one, so to speak, in their manner of life and their organization; they have a multitude of rulers, and they have done nothing of value, living for the most parts as nomads. Only the nation of the Bulgarians, and also that of the Turks [Hungarians], give thought to a similar military organization, which makes them stronger than the other Scythian nations as they engage in close combat under one commander.”

   Излиза, че българите не са тюрки.

   Изтриване
  4. Аз също не се съмнявам, че скити е обобщено название на съюз между родствени общности, наричани всяка със свое име и с различни имена от другите. Също както траки, гети (готи), сармати, масагети и други. За себе си те са били наясно с родствените си връзки и това, че някои от тях са по близки, а други малко по далечни роднини. Затова в последствие някои се обединяват, а други се разделят. Не изключвам вероятността същото да се е получило и с българите, които съдбата е била разпръснала на голяма територия, от Пелопонес до Кавказ, че и по далеч, но са били наясно с произхода си. Това може да обясни лавинообразното преименуване на различни племена на българи в началото на новото летоброене, при това обитаващи различни територии както на Балканите така и в черноморските степи. Възможно е дори това да е започнало и по рано, но минава време докато станат популярни с общото си име за другите.
   Колкото до връзката на хуни с българи сведенията на Приск са само бегъл намек и не могат да послужат за категорично становище, а иначе има достатъчно други автори, които по завоалирано или доста по директно ни го съобщават.

   PROCOPIUS, HISTORY OF THE WARS
   https://topostext.org/work/666
   § 8.4.7 Above the Saginae are settled numerous Hunnic tribes.... Now the people who are settled there were named in ancient times Cimmerians, but now they are called Utigurs...
   § 8.5.1 In ancient times a vast throng of the Huns who were then called Cimmerians ranged over this region which I have just mentioned, and one king had authority over them all. And at one time the power was secured by a certain man to whom two sons were born, one of whom was named Utigur and the other Cutrigur. These two sons, when their father came to the end of his life, divided the power between them, and each gave his own name to his subjects; for the one group has been called Utigurs and the other Cutrigurs even to my time....

   JORDANES, THE ORIGIN AND DEEDS OF THE GOTHS (V.37)
   Farther away and above the Sea of Pontus are thea abodes of the Bulgares, well known from the wrongs done to them by reason of our oppression. From this region the Huns, like a fruitful root of bravest races, sprouted into two hordes of people. Some of these are called Altziagiri, others Sabiri; and they have different dwelling places. The Altziagiri are near Cherson, where the avaricious traders bring in the goods of Asia. In summer they range the plains, their broad domains, wherever the pasturage for their cattle invites them, and betake themselves in winter beyond the Sea of Pontus. Now the Hunuguri are known to us from the fact that they trade in marten skins. But they have been cowed by their bolder neighbors.

   Тук Йордан без никакво колебание говори за българте, че живеят в къщи (abodes), а не шатри или фургони, както други автори описват номадите, a от техния район (не от Хиндукуш, Памир или Татария) произизат две орди хуни.

   Захари Ритор също ни съобщава, че българите имат градове, а не катуни.

   Zachariah the Rhetor
   The land Bazgun ... extends up to the Caspian Gates and to the sea, which are in the Hunnish lands. Beyond the gates live the Burgars (Bulgars), who have their language, and are people pagan and barbarian. They have towns.

   Изтриване
 21. До г-н Великов, смущаващо не защо Приск е написал нещо, а как четящ човек, като вас, задава подобни въпроси - "Защо Приск... използва наименованиеето "скити"?"
  Смущаващо е и по какъв точно критерии заключихте, че страва=струване е типично български обичай? Не забравяйте, че Великден и Рождество Христово са също типично български обичаи, както напоследък Хелоуин, а скоро вероятно и 4-ти юли!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Г. Славеев

   Защо погребалното угощение да не е типично български обичай? Ако сме дали писменост и религия на други народи, защо да не сме им дали и обичаи? Кой друг народ е така често идентифициран с европейските скити?

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов имам въпрос.Малко ми е странно как народ на 10 000 години (по вашите думи) ще се запази така еднородно?Това е страшно много време и тук на Балканите са идвали какви ли не народи.Смятам, че сме траки, но има някои неща, които не ми се връзват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен9 април 2023 г. в 13:25 ч.
   Обърнете внимание на няколко подробности: наличие на основните етнически елементи в даден регион, начало на етногенезиса и вече оформен народ са различни неща, това са просто различни стадии на един процес.

   Ще се опитам да го обясня и по друг начин: наличието на брашно, мая и вода, месенето на хляб и изпичането на хляба са все различни неща, които обаче са стадии на един и същ процес - приготвянето на хляб :)

   Изтриване
  2. Според различни източници по близка кръвна връзка имаме по конкретно със севрна Гърция, с което съм по съгласен. Северна Гърция всъщност са Македония и Беломорска Тракия, а за произхода на населението там не мисля, че са нужни пояснния.
   Това с чумата не ми звучи и на мен много убедително, включително и мнението на Фалмерайер, което е точно обратното, че масово от чумата са пострадали най вече гърците.
   https://web.archive.org/web/20170101201952/http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/J_Falmeraer_Dn_GR.pdf
   Някой от древните хронисти беше казал, че гърците и преди да стъпят на Балканите са се доказвали с уменията си да асимилират други народи. Това ми звучи малко по приемливо, а освен това те са го доказали по безспорен начин при римската, а и после при турската окупация на Балканите, като и в двете империи са успели да заемат твърде сериозни позиции в управленските структури. На Балканите се заселват с позволението на местните, а постепенно колонизират морските крайбржия без войни и без много шум, като си докарват родата и асимилират местните. С търговията бързо натрупват капитали и си осигуряват влияние. По подобен начин се развиват нещата и по късно при двете окупации, където отново да си грък става престижно. В еазлични периоди много от местните започват доброволно да се погърчват за да се включат в схемата. Имаше мнение от древни хронисти, че физическата структура на етиопските гърци е напълно неподходяща за войници. Войни водят доста по късно, когато финансовото им състояние вече позволява да наемат войска от местен произход. Турците по същия начин едва в начлото на XIV век обявяват самостоятелност на един малък Османски бейлик на брега на Мраморно море, където има не малобройно тракийско население.. Площта му е колкото един наш окръг в района на днешния турски град Измит, с добре организирана собствена войска. ИРИ по това време е в упадък , а същевременно има проблеми на Балканите с българи и сърби. Така вместо да пресекат още в зародиш появата на нова самостоятелна единица на територията си, те наемат армията за съюзник и я довеждат на Балканите, като не им поставят никакви ограничения, а по скоро им съдействат. Така от новозавладените територии турците набират все по голяма нова войска от местен произход и за по малко от век превземат целите Балкани, превръщат се в могъща империя и по ирония на съдбата унищожават завинаги съюзниците си. Чак след това се връщат обратно в Мала Азия и едва тогава започват да разширяват териториите си със завладяване на съседни земи. Според Катерина Венедикова в района на днешните градове Кония и Бейшехир е съществувала друга българска държава с владетел кралица Катерина, която е превзета повече от век след Дунавска България, през 1516г. от войските на Селим, преди похода му до Египет и Арабия.
   https://ansya.ru/health/katerina-venedikova-istoriyata-na-karaman/pg-1.html
   Мъжете, които са набирани като войска от Балканите и Мала Азия остават турски граждани, докато останалите турци в България и другите страни са значително по малко и дори все още се избягват смесните бракове. Така сериозна част от населението на Турция е с произход от балкански или малоазийски траки, а в България с тюркски произход са минимално количество.

   Изтриване
 23. Всичко тече и се променя... Даже човешкото гень'я...

  ОтговорИзтриване
 24. Може би е обсъждано, но не мога да намеря информация. Ако може някой да даде линк.
  Напоследък се замислих за връзката и сходството между санскрит, литовски и тракийски. Кой език от къде произлиза? Едва ли е случайно сходството. Тракийци ли са по произход литовците и поради отдалечеността си от славянските народи, са запазили архаичната форма на езика. Санскрит идва ли от арийското нашествие или просто в прото формата си езиците много са си приличали, вкл. Авестан.

  ОтговорИзтриване