21.05.2014 г.

КОЕ Е НАЙ-СТАРОТО ИМЕ НА СТРАНАТА НИ?


Ние българите имаме с какво да се гордеем. От дълбока древност до ново време чужденците са били смаяни от смелостта на мъжете, от духовната чистота, а и красота на жените. Не случайно няма пленено българско бойно знаме. Не случайно името българка е станало синоним на необикновена красота.

Има още много други неща благодарение на които ние имаме право да вървим с вдигнато чело. Дедите ни създадоха и разпространиха писменост, която не само просвети, но и запази националната идентичност на милиони наши роднини. Докато други горяха книжнина и вадеха очи на пленници, българите разнасяха светлина и се отнасяха благородно към тези намиращи се под тяхна власт. Докато други подлагаха по-слабите на геноцид, предците ни пробудиха и цивилизоваха мнозина и ги превърнаха в огромни народи. С пълно право ние можем да се наречем потомци на титана Прометей, подобно на него ние бяхме наказани за своята доброта.

Не малка причина за гордост е и името на Родината ни България. Няма друга държава, която да е запазила своето име толкова дълго време. На всеки разумно мислещ човек е ясно, че нашата държавност започва не през 681, а поне половин хилядолетие по-рано. В Именника на Българските Владетели съвсем ясно е казано, че 515 години преди Аспарух наши князе са властвали на север от Дунава “ сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. (515) остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и доселѣ”.

През II век в Европа има само две държави – налагащата робството Римска Империя и чупещата веригите на подтиснатите България.

Преди време споменах, че името на народа ни е много древно. Ирландските предания разказват за народ болги, който е обитавал Тракия по времето на Кир Велики – VI век преди Христа. Потвърждение на това че народностното ни име е съществувало в Източна Европа по време на Античността получаваме и от тракийската ономастика.

В древно посвещение към върховно тракийско божество (надпис от село Дъждец, Ивайловградско) се среща епитета Блегур*. Вл. Георгиев сравнява името с гр. φλεγυρος. Трябва да се уточни и това, че едни от най-ранните запазили се изписвания на името българин и определението български с кирилица, са във формите бльгаринъ (в надписа на Иван-Владислав) и блъгарьскъ (IX век, Черноризец Храбър)

Коренът бльг  е идентичен на тракийското определение блег(ур), който пък има значение блестящ, сияен, светъл. Благодарение на тракийската дума блегур, ние можем най-сетне да разгадаем истинския смисъл на етнонима българи, а именно – светли, сияйни хора.

Това е нещо доста интересно защото то съвпада по смисъл с едно още по-старо название на страната ни. Стефан Византийски свидетелства, че Тракия е носила имената Перке и Ария. 

Перке е сродно може би с епитета на Хероса – Перкон, но за Ария учените мълчат. Не ми е известно някой наш езиковед, или историк да е предложил подробно и ясно тълкуване на това особено име.
Аз лично смятам, че Ария означава страна на арийците – народът, който покорява Индия в дълбока древност. Луций Ариан свидетелства, че преди идването на тракиеца Дионис в Индия, местното население било примитивно. Хората се хранели с кора на дървета и сурово месо, а дрехите им били кожи от животни. Тракиецът Дионис научил индийците на земеделие, занаяти, строителство, дал им религия, като поставил себе си начело на пантеона. Това е интересно подробност защото един от епитетите на Дионис, а именно Бромий е почти идентичен с върхоното индийско божество Брама.

 “But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself” Anabasis Alexandi, VII.viiТова едва ли е случайност, както не е случайност това, че тракийските погребални обреди се срещат и при индийците Ритуалното самоубийство на съпругата при смърта на мъжа й (сати) е арийски обичай. Той е описан добре от Херодот при траките История, V-5:  Самото име на ритуала сати, или сути притежава значението истина, истинност. Т.е. последвайки своя съпруг жената е оставала истински верна. Думата сати, сути е най-близка до старобългарската суть- истина, същина.

На север от Индия са живели саките. Индийците ги смятат за потомци на старите арийци, или по-точно считат ги за военната аристокрация наречена кшатрия. Тези саки Аристофан ги определя като траки. Това, че траките са старите арийци разбираме и от свидетелството на археологията. Учените смятат Андроновската култура от Средна Азия за принадлежаща на арийците. Това е така, но никой не си е направил труда да обясни, че керамиката, а и сечивата от Андроново имат по-стар прототип не къде да е, а в земите на България.


 находки типични за Андроновската култура на арийците

                                                             брадви и копия от Тракия 


 тракийска керамика имаща същите орнаменти като арийската от Андроново


 тракийска керамика имаща същата форма както арийската от Андроново

След като исторически извори, обичаи, а и археологически находки свързват траките със старите арийци, то е съвсем логично да приемем, че Ария наистина означава земя на арийците. Самото име арии означава светли, сияйни хора. То е сродно на санскр. арка-слънчев лъч, тохар. арки-светъл и разбира се българската ярък,т.е. светъл. Ярък е йотизираната по-нова форма на арь-к – светъл, сияен.

Това, че най-старото название на земята ни е Ария не бива да ни учудва. Тук са се появили първите благородници. Тук, на Балканите е първото златно съкровище и първите символи на царска власт – златна диадема и златен жезъл. В нашата земя има около 50 000 тракийски надгробни могили. В никоя друга територия не са живели толкова благородници!

http://bulgariansights.net/uploaded_files/pics/articles/varna2.JPG

Понеже част от дедите ни са мигрирали за Средна Азия в дълбока древност обяснява защо те са наложили там най-старото име на Тракия, а именно Ария. 

Ария Варта е държавата на арийците в Индия. Частицата варта означава буквално ограждение, собсвеност. Варта идва от арийската дума вартате-въртя, т.е. ограждам, заобикалям и е сродна на стблг. врьтъ-двор, ограда, градина.

Фактът, че траките са арийците, които повлияват дедите на перси и индийци обяснява защо в нашия език има думи сродни с други от санскрит и авестийски. Тези прилики се тълкуват от някои изследователи като доказателство за азиатския произход на старите българи. Както видяхме обаче това не е така. Дедите ни са се оформили като народ не някъде в Афганистан, а на Балканите – люлката на цивилизацията, там където за първи път е блеснала искрата на познанието.

Колкото и да се опитват някои хора да укрият тази истина, тя все по упорито си намира път. Често бях критикуван, че свидетелството на Луций Ариан за походът на Дионис в Индия е само легенда. Може, да, но не само Ариан говори за идването на Дионис в Индия, това правят Плиний, Страбон, Ноний и др.

Освен това, в съседство със саките и бактрийците Плиний Стари разполага племето сарапари, на които Страбон  дава тракийски произход. В Средна Азия Плиний разполага и етносите туни, кикони, брисари, а в Тракия имаме тюни, кикони, брисеи

Да не забравяме и свидетелствата на археологията показващи, че арийците идват от Тракия. Всички тези данни са премълчани от хората опитващи се да ни изкарат роднини на афганистанци, талишци и иранци.

Това е подигравка с науката, а и с паметта на дедите ни,  които са най-древните цивилизовани обитатели на Балканите. Хайде да помислим, англичаните колонизират Австралия и повлияват езиково аборигените, но това не прави аборигените роднини на старите англо-сакси, нали? Португалците налагат своя език над африканското население на Мозамбик, но от фактът, че хора от негроиден антропологичен тип говорят португалски не може да заключим, че народът на Мозамбик е от един произход с португалците.

Манипулаците на българската история няма да спрат скоро, прекалено много е инвестирано в лъжи и манипулации. Те доведоха не само до объркване, но и до дистанциране от истинските ни роднини. За да не попадаме в плен на измамата е нужно да се пазим от негативните емоции, които са лош съветник и могат да  ни отведат не където трябва.

Разсъждавайки хладно и логично, търсейки приятелство с всички, рано, или късно ще стигнем до истината. Нашето съзнание е като огледалната повърхност на планинско езеро, ако тя е спокойна, то и отразяващият се образ е чист и ясен, лесен за възприемане. Гневът и омразата размътват всичко и създават порочен кръг, от който е трудно да се измъкнем. Озлобеният търси отмъщение и ще се покрие неминуемо със страдание.

Благородникът владее себе си, той е волеви и силен, умее да прощава и да гради щастливо бъдеще. Съдбата ни е в нашите ръце приятели, тя се оформя от изборите, които правим в живота. Една преуспяваща България може да се изгради само от  благородници, дедите ни бяха такива.


201 коментара:

 1. Анонимен22 май 2014 г., 7:46

  POSPRI SA BE, UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще спра да пиша, когато вече съм изнесъл достатъчно данни за нашата история. Ако написаното от мен не Ви допада просто избягвайте този блог. Просто е, нали :)

   Изтриване
  2. Пиши, брато, аз те чета с голям интерес и поствам в различни групи в ФБ. Браво на теб!!!

   Изтриване
  3. Това са пьлни глупости .за бьлгари че са народ от траките.вие знаете ли от каде идват бьлгарите.и не пишете глупости...

   Изтриване
  4. Да, аз зная какъв е произходът на българите, но за теб не съм сигурен, че знаеш да пишеш на български.

   Изтриване
  5. Ти се поспри бе малоумен анонимен!!!!!!!!!!!!!!
   Аз съм изключително щастлив, че най-накрая се появиха хора като Павел Серафимов, които да изнасят умишлено скривани данни за моята Българска Истинска История!!!!!!
   А ти малоумнико Анонимен с промит мозък и нагло поведение не си пъхай гагата след като не си канен, а и никой няма и да те покани!!!!

   Изтриване
  6. Преди много години по-умни хора са измисли Българската азбука, на която пишем. Измислени са също малки и главни букви...

   Изтриване
  7. Не чети, като не разбираш. Възмущаваш се, защото не се отнася до тебе. Продължавай към себе си, дано се намериш....

   Изтриване
  8. Желая Би успех в това начинание.Наистина историята на България е заличена и пренаписана не веднъж от враговете ни,някои от които сега граничат с нас. По-унищожителни за нас, съвременните българи, са групата дуржави, които ние сега наричаме условно " Големият Брат". Пълното заличаване на всичко българско, както и самите българи е в основата на този план. Сега сме двама+ българи, които се интересуват от истинската история на България, а тя е част от бъдещето ни. Благодаря за усилията Би г-н Серафимов!

   Изтриване
  9. Prodalgavaj da pi6e6 i kojto ne se interesuva ili ne se smjata za balgarin prosto da mal4i!

   Изтриване
  10. този анонимен дори няма достоинство да си напише името,начина по които напада говори само за простотията му и ограничения му мутирал от кренвиршите и хляба мозък
   ....даи информация и доказателства че статията не е вярна.

   Изтриване
  11. "Критиците" използващи груб език никога не показват имената си. Това е признак за гузна съвест, все пак някои си докарват допълнителни доходи с чернене на неудобни за определени среди хора.

   Би било хубаво, ако се появат истински критици, които са се регистрирали с истинското си име и с достойнство, аргументирано отстояват позицията си.

   Изтриване
 2. Анонимен22 май 2014 г., 7:50

  Алоо, големия откривател, слезте на земята, има други хора, които пишат по-стойностни и по-интересни неща, дайте им шанс и на тях да се изяват във виртуалното пространство, то не е ваша собственост, ясно ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лична изява, но този блог е мой. Защо трябва да спирам да пиша, та това е мое право. Създайте си свой блог и представете в него своето виждане, идеи, размисли...Аз няма да Ви преча изобщо.

   Изтриване
  2. Благородниците често запазват мълчание Павел особено след нещо като това по-горе или по-долу, което трудно може да се нарече коментар. Не пилейте безценното си време за това, а и безкрайно дълго бяхме толерантни. Нека си бъдем името , което носим, нека сияем и ако някой иска нека засияе и той. Не можете да си представите колко много са читателите ви и каква нужда изпитват от вашия труд и от труда на други светли хора като вас, защото светлите хора в България са толкова много. Само ако знаеха тези дето не сияят, само ако знаеха.....

   Изтриване
  3. Да, но те не знаят, а и не искат да знаят, това е лошото. Всичко, което съм написал е простичко и ясно, може лесно да се провери. За това обаче трябва да има желание.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Явно този анонимния който оплюва всичко свързано с България е или циганин или българомохамеданин от тези дето баба им не е устояла на турският ятаган и е заела колянолакетна поза за да я онодат и съответно се ражда получовек с някаква измислена вяра наречена Мюсулманство и самият той се оприличава като турчин без да има нищо общо с тази държава освен продажната му прабаба.

   Изтриване
  5. На който не му харесва да не чете. А който смята , че знае повече и може да пише добре , да си направи един блог и да пише.

   Изтриване
  6. Да, така е, но както виждате винаги ще се намерят хора, които да недоволстват. А разрешението е толкова лесно.

   Изтриване
 3. Анонимен22 май 2014 г., 8:46

  Ti ne razbra li che nokoj ne te chete be sparo kade si tragnal da pliampash, vrashtaj se vav blog.bg, tam tvojata shajka shte ti rakopliaska, tuka ne te shteme.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори и един човек да прочете работите ми пак е добре. Аз си мисля, че читателите ми са повече от един :)

   Изтриване
  2. Лъжете се господине. Достатъчно хора четат този блог за да се притесните, че се излагате. Трябват научни доказателства срещу тезите на г-н Серафимов за да бъде оборен.

   Изтриване
  3. Григор Павлов15 декември 2014 г., 17:01

   Не бих приел за сериозно мнението на някой, който дори не си прави труд да пише на кирилица. Дерзайте г-н Серафимов, блогът Ви се чете от много хора. Дори трябва да се замислите дали да не се превърне в нещо повече от блог :).

   Изтриване
  4. Блогът ми наистина има приличен брой посетители, за днес те са 2130, вчера бяха 2400, това не е никак зле. Надявам се тези, които са съгласни с вижданията ми да помагат за разпространяването на истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. mnogo interesno, molya vi, produljavaite da pishete....blagodarya

   Изтриване
 4. Анонимен22 май 2014 г., 9:53

  Спарчо, ти не разбра ли, че никой ама наистина никой не се интересува от твойте глупави измишлиотини, не е историятя лъжица за твойте уста бе келеш, остави тая работа на професионалистите, комплекси ли избиваш, какво правиш не те знам, ама нещо не ти е наред в главата, земи се прегледай дано ти помогнат лекарите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой лекар бихте ми препоръчали, по поведението Ви съдя, че познавате доста :)

   Изтриване
  2. Интересът към разработките ви, който показват дори вашите противници (опоненти не бих могла да ги нарека, защото това не са разумни мисли, нито доводи, които излагат, освен опозоряващи ги нападки към вас), би трябвало да ви даде голям стимул за по-нататъшните ви усилия и още по-голяма увереност, че сте уцелили Ахилесовата им пета - истината. Явно се чувстват много застрашени... Успех!

   Изтриване
  3. Благодаря Ви! Верно е, че когато нечий престиж е застрашен, този, който има какво да губи..първо губи културния си тон...

   Свят голям, хора всякакви.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Сещам се за един много стар френски политически виц. Дмитрий Иванов го беше казал преди ... много време по телевизията.

   "Имало двама стари политически врагове.
   Една вечер, единия умрял.
   На сутринта, асистента на другия, докато му поднасял кафето и вестника му съобщил за случилото се.
   Втория се замислил, замислил, след което погледнал асистента в очите и попитал:
   "Интересно: С каква ли цел го е направил?""

   Интересно, с каква ли цел се леят обиди по автора? Ако е наистина така, както казват "негативно настроените", защо се занимават с него?
   И в такова странно време 07.46h, ... сън не са спали, че да станат и да пишат ... :-)

   Хаххахахахах!

   Изтриване
  5. Чак сега обърнах внимание на часа, в който са коментирали. Доста са чакали и надничали за одобрението на коментарите им :)

   Изтриване
  6. Анонимен-чо ,няма да повярваШ колко много българи четем написаното от Павел Серафимов и се гордеем с него. Щастлива съм, че го прави и се надявам да не обръща внимание на "хора" , като вас. БЛАГОДАРЯ ПАВЕЛ И ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ. С нетърпение очакваме следващите статии. Честит празник -24.05 . Ти ни правиш по-щастливи и по - горди българи. (не там някакви си теории за ирано - тюркски -мангалски корени) И пак Благодаря , че те има.

   Изтриване
  7. Благодаря за подкрепата! Нападките няма да спрат, но е по-лесно когато има подкрепа на съмишленици.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Ha-ha-ha, cql svqt znaj, che germancite sa arijci samo sparo ne znae, ha-ha-ha :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Германците не са арийски народ, може да са имали претенции, то да имаш претенции за нещо и да си това, са две напълно различни неща.

   Изтриване
  2. Анонимен,ти глупав ли си? Чувал ли си за индоевропейски народи ,за арийци и т.н.?? Че на хитлер му се иска да е ариец е друго и хич не му се е нравило,че германците произлизат от диви и мръсни племена,които ако не беше римската империя щеше да са още на дъното на цивилизацията!

   Изтриване
  3. По принцип няма нито един исторически извор, който да идентифицира германците като арийци, или земята им като Ария.

   Езиково немците също са доста далеч от старите арийци в сравнение с нас българите, ето кратко сравнение:

   БЪЛГАРСКИ - АРИЙСКИ - НЕМСКИ

   ЗЕМЯ КСАМА ERDE
   ПРЪСТ ПУРУТ STAUB, ERDE
   ЕЗЕРО САРА SEE, TEICH
   РЕКА РЕТАС FLUSS
   ПЯНА ПАНА SCHAUM
   РОСА РАСА TAU
   КАПКА КАПХА TROPFEN
   ОГЪН АГНИ FEUER
   ЖАР ЖВАРА GLUT
   СУША СУШКА TROCKNEN
   ДИМ ДУМА RAUSCH
   НЕБЕСА НАБАСА HIMMEL
   СВЕТЛИНА СВИТА LICHT
   ЗОРА СУРИЯ МОRGENROTE
   ЖИВ ЖИВА LEBEND
   ЖИВОТ ЖИВИТА LEBEN
   БОГАТ БАГИАТА REICH
   ДЪРЗЪК ДРСАТ MUTIG
   МЪРТЪВ МРТА ТОТ
   ТОПЛО ТАПАА WARM
   СТУД СИТА КALT
   ЗИМА ХИМА WINTER
   ГРАМАДА ГРАМАА HAUFEN
   ДЪРВО ДАРУ BAUM
   ДОМ ДАМА HAUSE
   КЪЩА КОСТА HAUSE
   ДВОР ДВАРА HOF
   СОБА, СТАЯ САБА ZIMMER, RAUM
   ХРАМ ХАРМИЯ TEMPEL
   СТАН СТАНА LAGER
   ПРОСТОР ПРАСТИРА WEITE, RAUM
   ТАТЕ ТАТА VATER

   Изтриване
  4. Като са арийци германците, защо Хитлер е организирал масови сватби със славянки , за да облагороди "чистата си арийска раса" ? Като е чиста и арийска, защо и е облагородяване? И защо така е поругал древния свещен символ на българите- свастиката?

   Изтриване
  5. Хитлер е бил само пионка в една голяма игра, играна от хора, чиито имена не знаем...

   Изтриване
  6. Браво...изключително! Връзка с арийците може да се види и в сборника "Веда Словена" - песни от Родопите, събирани и записвани от българина Иван Гологанов (1839-1895). Широко възхваляван и същевременно силно оспорван, този сборник изобилства от следи за далечна наша връзка с арийците. Във вековете след 2000 г. пр. Хр. на индийския полуостров започват да нахлуват номадски индоевропейски племена, известни като арийци. Продължителният им контакт със завареното население формира нова индийска култура. Езикът на арийците е санскрит. На него са записани четирите сборника (самхити) с химни, образуващи свещения канон на индуизма – Ведите. 
   Очевидна прилика имат и множество български думи с думи от санскрит. Още някои от тях: патх - път, девара - девер, мри - умирам, будх -будя мн др. Малко повече информация за "Веда Словена" може да се прочете тук: http://www.spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8/1968-%D0%BF%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0.html

   Успех ви желая! :)

   Изтриване
 6. Чорапът се разплита все повече и повече ...

  Павле, ти си страхотен ! За броени месеци ти изриваш калта, която векове наред е трупана върху истината за България ! Това може да бъде извършено само от човек, надарен с необикновен дух.
  Позовавам се на това, което казваш:„...прекалено много е инвестирано в лъжи и манипулации. Те доведоха ... и до дистанциране от истинските ни роднини.“
  Имам добър познат в Хърватия, който се интересува откъде „са дошли“ хърватите. Казва, че много им пречат да разберат истината за себе си. Искат да ги убедят, че били дошли от Иран.
  Твоята статия отново потвърждава мнението ти. Има област в Хърватия, където фам. име Перков се среща много често. Имат и някакъв закон с име „Lex Перкович“ (Тракия=„Перке“). Не съм чувал в България да има това фам. име.
  В хърватия рядко казват „двор“ или „градина“, а най–често „врът“(както е в статията). По–преди вече писах, че в Хърватия понастоящем се употребяват мнго повече стари български думи, отколкото в България.
  Техният вече покоен академик Л. Маргетич изложи хипотезата, че името на хърватите произлиза от Кроват – кроватовци, която никой още не е оборил, но те продължават да търсят нататък откъде „са дошли“.
  Павле, както казваш вече имаш много приятели, които горещо те обичат и уважават. Но не зная дали враговете ти не са и повече. Пази се, Павле ! И великият Карузо е казал:„Кокошката, която снася златни яйца, трябва гижливо ДА СЕ ПАЗИ !
  БОГ ДА ТЕ БЛАГОСЛОВИ !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кажете на Вашия приятел от хърватско, че хърватите са споменатите преди около 2000 години арвиати. Значението на хървати е бойци, разрушители, страховити. Както ние, така и хърватите са местен народ, те са потомци на старите илири.

   Eто цитат от Плиний Стари споменаващ арвиатите -

   147 -Draus per Serretes, Serapillos, Iasos, Andizetes, Saus per Colapianos Breucosque.
   148 populorum haec capita; praeterea Arviates,

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Чудно ми е как никой не е направил връзката между хървати и арвиати...

   Колкото до враговете...да, не са малко, но приятелите са повече, а са и със сигурност по-силни и с повече възможности. Аз може да отричам насилието но твърдо вярвам в самозащитата :)

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Браво Павка!!!
   Невероятен си!!!Гордея се с тебе!
   Аз също имам много какво да кажа по темата,но сега съм фокусирам върху писането на книга за Александър Велики!Изключително много се радвам на твоите трудове,защото са самата Истина и си на прав път!Благородно е това което правиш и аз съм много щастлив,че още има достойни Българи търсещи Истината за нашият произход!Това е моята мисия също!Живи и здрави,с Бог напред до Победата Павка!Приятелски поздрави от Канада!♥️🇧🇬♥️

   Изтриване
  3. Щом пишеш за Александър Велики, ще ти трябват книгите на Квинт Курций Руф, Плутарх и Луций Ариан. Тези хора са дали важни и интересни подробности за живота и деянията на Александър.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Искам да ви обърна внимание, че името Блегур се среща като лично и фамилно име сред доста хора от Индия - стана ми интересно и проверих във фейсбук.

  Направих една справка и намерих следния сайт за индийски имена:
  http://www.behindthename.com/names/usage/indian

  Освен Агни и близостта мъ с Оген/Огин, Буда, Мая ... има и други интересни съвпадения.

  Акхил - със значение завършен.
  Ариа - със значение знатен, благороднически
  Баладева (със произлизащото от него Балдев - има такава българска фамилия) - със значение бог на силата.
  Дев(със произлизащо от него Део ) - със значение бог, все се сещам за Деос, Теос, както и българското Девол.
  Деваража - със значение управителя, краля на боговете - (Деварекс за мен)
  Девадан - дар от боговете, божидар със значение (Дан от боговете за мен)
  Динеш - със значение дневния господар (бог Дин)
  Говинда - със значение намиращия крави (Говеда)
  Джаганат/а - като джаган значи свят, нат - господар, правя успоредица с Хаганат
  Мира - със значение море, океан.

  Мисля, че и за вас ще е интересно.
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност могат да се намерят и повече съвпадения, но само при индийците говорещи арийски езици като хинди. В дравидическия тамилски едва ли ще намерите нещо, което да го свържете с българския език.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. V KIMERIA NIAMA MIASTO ZA SPAROTOKOVCI, IZCHEZNI VEDNAGA PREDATEL, SPRI DA MARSISH BULGARSKATA ISTORIA!!!!!!!!! !!! !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, че не живея в Кимерия...или във Вакарел :)

   Изтриване
  2. за коя '' Българска история '' говориш Анонимен ? Русофилската или Туркменофилската ? доста са ти безвкусни коментарите приятел . гушни си Сърпа и Чука ,
   па дома - североизточна посока !

   Изтриване
 9. Ако не беше дал цитат от Стефан Византийски нямаше да ти повярвам, че Тракия е наричана с името Ария и си мисля, че винаги трябва да процедираш по същия начин - око да види, ръка да пипне.Не мозеш да се сърдиш на хората, че някога са недоверчиви, нали знаеш, че днес всеки се прави на историк и разбирач на всяка тема, не че е така де, ама неийсе.Готов съм да ти вярвам, но само ако даваш някакво видимо доказателсто, за всеки ше е по-добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори и да не давам сканирано изображение от дадена работа, представям достатъчно данни, които лесно могат да се проверят. Разбирам, че е по-добре текстът да се даде директно, но от друга страна не всеки е запознат с гръцки, латински и т.н.

   Изтриване
  2. По принцип Вие, анонимният, сте прав. Не останах с впечатление обаче, че всички ония разпенявени файтонджии, които с такава злоба се нахвърлят върхо Павел, са доктори по история ! Колкото повече доказателства им представяш – толкова повече ще пръскат слюнки !

   Изтриване
  3. Истината е неудобна за тези, които имат какво да крият. Как ще се чувства човек с титла изградена на основата на лъжи...Такива хорица ще защитават старите си лъжи не само със злоба, но и с фанатизъм.

   Изтриване
 10. Браво Павле, не се дразни от невежеството, продажността и злобата на някои "българи", явно във вените им не тече чиста българска кръв, защото БЪЛГАРИТЕ са благородни и ако не са запознати с нещо, то те със сърцето си усещат дали е правилно или грешно, дали е добро или зло. Браво още веднъж е продължавай смело напред !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти, добре си го казал - БЪЛГАРИТЕ са благородни и ако не са запознати с нещо, то те със сърцето си усещат дали е правилно или грешно, дали е добро или зло.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да, така е, и аз съм стигнала до този извод! Усетът на сърцето към истината и доброто си е характерна черта за българите! Както и стремежът към търсене и откриване на истината и непримиримостта към несправедливостта! С признателност и благодарност на Павел Серафимов! Бог да е с вас!

   Изтриване
 11. Павеле,смело напред.Много хора се възхищават на твоята упоритост при подреждането на историческия ни пъзел.
  Бъди жив и здрав и не обръщай внимание на закостенелите "мозъци" из форума.Един ден този труд ще бъде възнаграден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека си викат хората, колкото повече шум вдигат, толкова по-ясно ми става, че съм по-близо до истината :)

   Изтриване
 12. Здравей , Павле . Здраве за теб и близките ти .
  На древните "гърчоля" , които се пръкнаха през 19-ти век по нашата родна земя искам да кажа , че сме повече от пясъка в морето .

  Специален поздрав за теб : http://www.youtube.com/watch?v=qzQkDgLCqFA

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен23 май 2014 г., 9:40

  Господа Анонимни, първо тази платформа позволява да се следи колко човека дневно посещават страницата, второ, ако сте такива родолюбци пишете на български език и трето, вероятно сте изпуснали един от най-ценните уроци в живот, когато няма какво да кажеш е по-добре да си мълчиш. Навлизаме в доста интересна тема, г-н Серафимов. Факт е ,че единствения човек , пред когото Хитлер е навел глава е цар Борис 3. Някой автори извън историческата рамка свързват понятието Ариа/Ария с Орион. Друго тълкуване е ARI - AN - Небесните господари. Разбира се, това са неща, които никой няма да приема като историческа истина за момента, но дават поводи за размисъл. А и Вие самия, може би без да усещате дърпате завесата между историята, митологията и легендите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви, че ми напомнихте за възможностите на тази платформа! Ето и резултатите

   Показвания вчера
   1 427
   Показвания предишния месец
   30 364
   Показвания за цялото съществуване
   601 803

   България
   6239
   САЩ
   500
   Великобритания
   379
   Нидерландия
   334
   Германия
   262
   Украйна
   241
   Кипър
   148
   Гърция
   112
   Канада
   111
   Испания
   90

   Изтриване
 14. Анонимен23 май 2014 г., 9:51

  Takaaa, stadoto e mobilizirano i standartnite havebstviq valqt, ama konstruktivna kritika yok :) Ya mi kaji ti kak de te vzema na seriozno shtom puskash samo tiya deto te hvalqt, ili namirash tova za normalno?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна чакаме конструктивната ти критика, но от тръни смокини не се раждат !

   Изтриване
  2. Аз съм чела в този блог и конструктивна критика - беше удоволствие за мен за разлика от неоснователните нападки и обиди! Но направо падам от коня когато виждам някои да си мислят, че Хитлер е откривател (измислил) свастиката! :)

   Изтриване
  3. Дано пак дочакаме конструктивна критика.

   Изтриване
 15. И какво като Ария е най-старото име на страната ни, голяма работа, все едно това ше ни оправи положението и ще отвори един милион нови работни места,така ли да разбирам?Не самочувствие а тояга му трябва на българина, прът даже, нека се учи да не чака на правителството за работа ами да действа,инак не става,чатакш ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината господине, истината е важна. Без тази истина българина няма да добие полагащото му се самочувствие. Без самочувсвие не става нищо, нито се гради икономика, нито култура.

   Разбирате ли това?

   Изтриване
 16. Значи Ария е било най-старото име на страната ни, така ли?Сега ако кажеш, че думата свастика има смисъл на български ще падна от коня :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужно да падаш от коня макар свастика да има смисъл на български.

   Коренът в свастика е свасти, а -ка е умалителна съставка, която е типична за българските съществителни.

   Санскр. свасти е сродна на авест. шаишта и на стперс. шата-щастие.

   1 svasti n. f. (nom. %{svasti4} , %{-ti4s} ; acc. %{svasti4} , %{-ti4m} ; instr. %{svasti4} , %{-tyA4} ; dat. %{svasta4ye} ; loc. %{svastau4} ; instr. %{svasti4bhis} ; also personified as a goddess , and sometimes as Kala1 cf. %{svasti-devI}) , well-being , fortune , luck , success , prosperity RV. VS. S3Br. MBh. R. BhP. ; (%{i4}) ind. well , happily , successfully (also = `" may it be well with thee! hail! health! adieu! be it! "' a term of salutation [esp. in the beginning of letters] or of sanction or approbation) RV. &c. &c.

   svastika m. a kind of bard (who utters words of welcome or eulogy) R. ; any lucky or auspicious object , (esp.) a kind of mystical cross or mark made on persons and things to denote good luck (it is shaped like a Greek cross with the extremities of the four arms bent round in the same direction ; the majority of scholars regard it as a solar symbol ; that is , as representing a curtailed form of the wheel of the Solar Vishn2u , consisting of four spokes crossing each other at right angles with short fragments of the periphery of the circle at the end of each spoke turning round in one direction to denote the course of the Sun ; accord. to the late Sir A. Cunningham it has no connexion with sun-worship , but its shape represents a monogram or interlacing of the letters of the auspicious words %{su@asti4} [%{svasti}] in the As3oka characters ; amongst Jainas it is one of the 24 auspicious marks and is the emblem of the seventh Arhat of the present Avasarpin2i1)

   Изтриване
  2. "Сега ако кажеш, че думата свастика има смисъл на български ще падна от коня"- да му помогнем, да не "падне от коня" :)
   http://prarodinata.blog.bg/history/2012/12/01/kosmicheskata-svastika-na-bylgarite.1026373

   Изтриване
  3. Статията на Мартин за свастиката е много добра!

   Изтриване
  4. Анонимен2 юни 2016 г., 2:00

   Съединението прави силата . (български)

   Изтриване
 17. Кирил Милчев те направи луд нали смотано тракедонистче, видя ли каква е силата на логическата мисъл на истинските експерти?Още малко остана и Милчев ще ти вземе продажната тракедониска душица, харчи си газорублите докато можеш шибаняк грозен!!! ... !!! ...!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съжденията на Кирил Милчев могат да подлудят всеки разумен човек :)

   Колкото до газорублите...Милчев е този, който е посещавал Москва и Милчев е този, който редовно цитира руски автори :)

   Изтриване
  2. Много са се разстроили хората... какво ли им коства откриването на истината, щом се излагат така публично, та чак и "експертите" им стигат до това позорно положение...?

   Изтриване
 18. Не зная кой е този злодей Кирил Милчев, с който плашат троловете, но 100% е някоя политическа подлога! ОТ името на всички анонимни читатели, призовавам да спрете да публикувате коментарите на тия господа. Наистина разваляме идеята на блог-а с тия коментари. Никой, никога, никъде не започна градивен спор, само плюнки и заплахи. Ако всичко, което г-н Серафимов пише е лъжа, докажете обратното, аргументирайте се! Всичко друго е ала-бала. Заплахи на ниво 4ти клас. Въобще не ги публикувайте тия душици жалки!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От всички тия коментари се излъчва безкрайна лична омраза към Павел и към българския народ. Може би затова ги публикува, защото вместо да му напакостят, те показват, че той е на прав път. Но поне да не се унижава да отговаря на тия примитивци !

   Изтриване
  2. Имате право, злите хора не се гневят току така, те правят това когато виждат, че изобличението им е близо...

   Изтриване
  3. Кирил Милчев е бивш милиционер, който бързо се преориентира към СДС...След като СДС изгубиха властта Милчев се насочи към НДСВ, на кого е предложил услугите си след това не зная, но като се види как този човечец сменя своята вярност, става ясно колко струва.

   Милчев изпитва ненавист към хората, които доказват, че ние българите сме потомци на траките. Според този човечец нашите корени са ...някъде в Кавказ. Това за мен е идиотщина и пълно безумие. Поради това, че му казах тези неща в очите Милчев се закани да ме довърши и вече три години ме клевети и мърси името ми...

   За всяко нещо обаче си има възмездие...

   Изтриване
 19. Не , не бива да се спират слово-блудствата на тези безродници , за да могат всички да ги видят "милите" до какви душевни низини могат да достигнат . Четейки хилядите коментари под статиите на г-н Серафимов не съм видял и едно доказателство , показан извор или факти оборвайки показаното от него .

  Поздрави Павка .

  ОтговорИзтриване
 20. Ари равно на ора,хора! С всички последствия от това!Самото понятие означава различие и повече от останалите!Не случайно Раковски казва "Богарин е производан от Бог! БогАри-Божи хора! Оттам имаме названия на хора занимаващи се с различни занаяти,включващи названието на занаята и след това хора!Хора занимаващи се с нещо.ОвчАРИ,хлебАРИ,градинАРИ,книжАРИ и това продължава и до днес! АРИ е хора!Може и светли,одухотворени,защото това е смисъла на думата-светли и благородни! Та всичко,включително и следващият материал,който прочетох по-напред, е прекрасно! Дано Истината да заеме полагащото и се място в Историята на Българите! Ник.

  ОтговорИзтриване
 21. Павка, на прав път си, Само че опитите ти да се противопоставяш на опонентите ти, са те довели до неприемане на най важнита съставка на БЪЛГАРЩИНАТА, което е ТАНГРИЗМА, което мисля, че трябва да преосмислиш. Търси в смисъла на ТАНГ РА, а то идва от ДЕЙНГ или ДАНГ. А РА е както при АМОН РА, или ИНД РА, т.е. СЛЪНЧЕВОТО БОЖЕСТВО, което след това се проявява като ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР. Потърси сливането на двете теорий за произхода на БЪЛГАРИТЕ, и ще видиш, че те взаимно се допълват. А троловете ви нападат, защото очакват да се появите с някакъв политически проект, и им е наредено да ви атакуват от време на време. Отделно и някои от твоите приятели се занимават с политики в различни формаций. И една такава възрожденска идея, каквито са идеите на ТЕОРИЯТА ти, може да събере доста привърженици. Но това може да стане след като се поуспокоят пенливите води породени от спорещите, и се намерят още Археологически доказатесства. Желая ти успехи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм готов да променя вижданията си, но само след като представиш доказателства, че дедите ни са имали бог с име Тангра и обясниш защо нито един стар летописец не е споменал за неговия култ в България...

   Изтриване
  2. Болги, Блегури, Блъгари, Благари.... Благородници :)
   Поздрави и само така!

   Изтриване
 22. Еххх този К Милчев. Защо не го поканите на публична дискусия та всички да го видим колко е велик. Тази негова Кимерия почна много да прилича на Кимелия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Четири пъти съм канил Милчев на публична дискусия, но той изпада в панически страх и отказва. Вместо да се яви и да поспорим културно, той започва да отправя заплахи и да скалъпва клевети...Странен човек е това, много странен.

   Изтриване
 23. Благодаря Ви ,че ми отворихте очите както на мен и семейството ми и мой познати,четем всяка публикация с интерес . .
  Благодаря Ви още веднъж ,да сте жив и здрав-продължавайте ,за да се събуди нашия Велик български дух

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Българският дух вече се пробужда и скоро ще станем свидетели на поредното възраждане!

   Изтриване
 24. Браво Павка! Продължавай по същия начин и Те(троловете) ще се разкрият. Ще изпълзят от мрака в който седят и се опитват да контролират всички!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои от троловете ги познавам, доста странни хора са - на живо са тихи като мишлета, но във виртуалното пространство, мислейки, че са неведими, те се правят на зверове...

   Изтриване
 25. Благодаря ви за това,че ви има!С гордост и радост чета на детето си вашите публикации.Така ги преразказвам и на близки и познати.Вие сте съвременен български будител,човек подържащ духа ни!!!Тъжно е,че някой си позволява да ви обижда така,но това са малцина души,а всички останали ви се радваме и се гордеем с вас!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Винаги ще се намерят хора, които да не се съгласят с мен, това не е проблем. Лошото е, че опонентите ми не уважават дори себе си.

   Важното е друго - ние истинските българи да се държим културно и достойно.

   Поздрави!

   Изтриване
 26. Анонимен28 май 2014 г., 1:37

  Всяка статия на Автора поражда възхищение с интерпретацията и релациите между данните и фактите. Ако оставим настрана ползата за масовия читател от новия и родолюбив поглед върху историята, то налице остават творческата смелост и ерудиция на Павел. Може би именно те пораждат завистта на някои от коментаторите, непритежаващи таланта на Павел, а не любовта им към историческата истина. Колкото повече негови опоненти коментират тук, толкова по-добре за непредубедения читател - така разбираме, че освен с хапливост и скодоумие, те не разполагат с доказателства, оборващи новаторските теоретични постановки на Автора. Този блог ни е нужен . Поздравления, уважение и благодарност към Автора му!

  ОтговорИзтриване
 27. Анонимен29 май 2014 г., 1:27

  по повод на свастиките искам да припомня,че една от най-древните в света е открита на територията на гр.кърджали. пак там е окрито и най-древното селще с улици в приличен вид. моите поздралния за автора! наел се е с много трудна мисия,но вярвам,че ще успее!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Свастиката от Кърджали е уникален артефакт! Жалко е, че нашите учени не правят връзка между нея и други древни находки от нефрит от Троя.

   Изтриване
 28. В света май има само 3 държави съдържащи в името си -ариа- Германия, Иран и България. Отдавна съм наясно,че древната история е
  изопачена още от древните гърци-много добре са знаели, че има по-древни от тях и много по-развити. Лошото е, че никъде не мога да
  намеря от къде идва ариа- навсякъде пълно мълчание и идиоти които твърдят че такова животно нема. Ама има.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност държавите са две - Бълг-ариа и Хунг-ариа, областта Бавария в Германия надали има отношение към темата.

   Изтриване
  2. Има също и Джунг-ария, но не всичко, което завършва на -ария има нещо общо със старите арийци. Немското название на Бавария е Байерн, а на Унгария е Маджар.

   Изтриване
  3. http://www.makedonskatribuna.com/FRITZLER.pdf
   Относно Бавария - смятам че има отношение към темата. И едва ли това ще се хареса на някои ботове в блога. Карл Фритцлер Развива теза, че баварците са Българско племе, при това доста издържано/ според мен/.
   И поздравления за хубавите статии в блога Ви, г-н Серафимов.

   Изтриване
  4. Благодаря Ви за добрите думи!

   Относто днешните баварци мога да кажа, че са германски народ, който е запазил германския си език доста чист. Не ми е известно в баварския да има български думи, нито пък самите баварци да считат българите за свои роднини. Аз лично съм живял в Бавария и познавам лично баварци от Хайденхайм, Розенхайм, Гармиш Партенкирхен, Фюсен и др.

   Преди в територията на Бавария да дойдат германите, там са живели боите. Те дават името Бавария, но са народ, който е напълно различен от германите. Възможно е сред боите да е имало балкански преселници понеже А. Стоукс тълкува името им с бояти се- тези, които карат другите да се боят, страхуват.

   Трудно е да се прецени какъв процент от тези балкански преселници са представени в етноса на боите. Трудно е да се прецени и колко от боите са останали в старата си територия след идването на германите.

   Изтриване
  5. Николай Пенчев25 февруари 2018 г., 11:18

   Ария идва от светлина -АУРА тя е знание просвета .Ария е свелина от дъгата !

   Изтриване
  6. Хубаво, но aura не е българска дума, а латинска, свързана е с aurum и aurora.

   Изтриване
 29. арменците имат имена Варта и Вартан. Това в контекста на Ария Варта - държавата на арийците в Индия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арменците може да имат още много интересни имена, но дали те имат връзка с арийския език, или се касае само за омоними, това е вече отделен въпрос.

   Изтриване
 30. Според мен текстовете на автора са до голяма степен интерпретации на факти пречупени през призмата на вътрешни желания и фантазии. Нека автора не забравя, че в общи линии древната история на човека минава през палеолит, мезолит, неолит, медно-каменна, бронзова, желязна и т.н. епохи. Първото златно съкровище споменавате (проверете от кога е датирано и да видим дали е релевантно на тезата), някакви символи на царската власт се споменават (дайте да видим от кога се говори за царе и къде защото зависи от епохата и географията, а и ако е във връзка с първото златно съкровище съвсем издиша), свастики въртите (свастиката е наистина древен символ и го има по керамика от неолита още, така че оставете свастиката на мира) и арийци о боже мой. Та ще помоля автора да напише с големи букви най-горе на блога си: "Текстове на този блог с малки изключения са интерпретации основани на непотвърдени факти и доказателства и не претендират да са исторически коректни." Иначе много хора могат да се заблудят, а това не ти прави чест.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважавам хората умеещи да критикуват, но ти не си от тях.

   Критиката се изразява не в това да кажеш, че нещо не е верно, а да представиш доказателства за това. Такива в коментара ти не успях да видя :)

   Изтриване
  2. Да прав си, че не ти представих доказателства директно, но в коментара си ти давам насоки какво да търсиш по конкретни въпроси за да се образоваш, пък ти ако щеш. Аз изказвам мнението си базирано на знанията, които имам, а не на това, че някои неща ми се ще да са били така или друго яче. Това го казвам защото си мисля, че си падаш един вид патриот или де да знам, а понякога това може неусетно да те накара деформираш нещата заради страстта ти. Също така, знам, че ти е готино и се кефиш, че някакви незапознати с въпросната материя хора тук се прехласват по писанията ти, но да знаеш, че те не са критерий ако имаш за цел някаква научна стойност.

   Изтриване
  3. Нека погледнем реално на ситуацията. Ти не ме познаваш изобщо, но веднага ми даваш характеристика :)

   Именно това е wishful thinking :)

   Пак казвам - уважавам критиката и критиците, но за жалост те са малко.

   Изтриване
  4. Да пак си прав, аз дори не си направих труда да прочета какво си написал, но се почувствах длъжен да коментирам. Не се надявам да се съгласиш с мен ей така просто, но някак ми липсват в отговорите ти признаци за това, че можеш да подложиш себе си и творенията си на съмнение. Отговорите ти са генерични и по-скоро отклоняващи темата, типични за хора неспособни да приемат "критика". Сега пак можеш да кажеш, че това е wishful thinking, и да кажеш нещо за критиците... но пак няма да е свързано с това, за което говоря. Провери ли нещата за най-древното злато и другите работи? Казвам ти го пак защото откъм timeline имаш много пропуски, да не кажа фундаментални за идеите ти.

   Изтриване
  5. Казваш, че държанието ми е типично за хората неспособни да приемат критика. Хубаво, но ти до този момент не си предложил критика, а само лично мнение, съвети.

   Критика би било, ако кажеш, че само Стефан Византийски е споменал за Ария като алтернативно название на Тракия. По принцип е хубаво когато някой дава поне два извора за своите твърдения, а аз съм дал само един. Разбира се, аз разполагам с достатъчно аргументи, за да защитя използвания извор, ако не бе така, изобщо нямаше да го ползвам.

   Надявам се да съм бил ясен.

   Изтриване
 31. Браво Павле! , не обръщай внимание на простите и заблудени хора, ако имат аргументи нека ги изложат и всеки сам да прецени за себе си кой е прав и не спори с тях," защото искат да те приравнят на тяхното ниво и да те бият с опит".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих се радвал, ако противниците ми представят аргументи, но уви, те не го правят. Те го карат през просото - ами не е така, защото не е така. Спорът с такива хора е загуба на време.

   Изтриване
 32. Здравейте! Казвам се Атанас. Имате още един нов активен привърженик в мое лице!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Атанасе! Не отказвам приятелство от хора, които милеят за България.

   Изтриване
 33. Битката за истината няма да бъде лека! Продължавайте в същия дух! Лично за мен тази теза ми е малко в повече, но утрото е по-мъдро от вечерта. Лека вечер на всички!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази теза наистина звучи странно, но знаеш ли, че преди време тракийския е бил класифициран като арийски език? Вярвало се е, че е от една група със санскрит и авестийски. Приликите с тези езици наистина са доста, но причината не е общ корен, а влияние на стари балканци върху населението на Средна Азия.

   Помисли - защо в Индия се говорят две коренно различни групи езици - арийски и дравидски. Защо само говорещите арийски езици показват генетична близост с народите на Източна Европа?

   Поне за мен отговорът е лесен - стари балкански жители са мигрирали на изток и са се установили в Северна Индия, там където се говорят арийски езици. След време тези балканци са асимилирани от доста по-многобройното местно население и това обяснява защо говорещите арийски езици са генетично по-близки до нас, отколкото до индийското население говорещо тамилски.

   Изтриване
 34. Продължавай благородното дело ,Благородни Българино ! Благодаря,че има хора като теб ! Ние те следваме ! Успехи !

  ОтговорИзтриване
 35. Здравейте, г-н Серафимов! С огромен интерес чета статиите ви и се радвам, че съмишлениците ви стават все повече и повече. Истината не може да се крие още дълго, затова продължавайте смело напред да будите българския народ.
  А на злобните нападки не обръщайте внимание. И с поведението и с грозния език, с който си служат, враговете ви показват, че има от какво да се страхуват. :)

  Ваня Генчева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ваня, това, че хората, които са видели истината стават все повече и повече може само да ме радва. Имаш право и за хорицата, които с грозния си език само показват, че се страхуват от истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 36. Спароток, бях чувал, че от съвременните езици най-близкия до тракийския е латвийския или литовския (не знам кой от двата точно). Интересно защо се е получило така? Поздрави и дръж здраво фронта!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И латвийски и литовски са близки до тракийския, но също и до старобългарския. Днес казваме ръка, но дедите ни са казвали ронка, ранка, а roka е ръка на латвийски, ranka е ръка на литовски.

   Днес казваме, свет, свят, но дедите ни са казвали свентъ. Същата дума на литовски е sventas, а на латвийски е svets.

   Днес казваме пет, пети, но старите българи са казвали пентъ. Същата дума на литовски е penki, а на латвийски pieci.


   Докато българският език се е развил, то балтийските се оказват доста консеративни и поради това са запазили повече особености от древния вариант на речта си.

   Това е причината балтийските езици да показват близост с най-древната реч на дедите ни познати в далечното минало като траки.

   Възможно е също дедите ни да са оказали културно и езиково влияние върху балтийските народи.

   Изтриване
 37. Благодаря Спароток Чета с голям интерес и интуитивно усещам,че сте прав. и ни Дерзайте и продължавайте да ни просветлявате за истината.

  ОтговорИзтриване
 38. Прекрасна статия! Продължавай в същия дух. Такива неща отнемат много години да бъдат доказани и след това да бъдат разпространени и приети от обществото и света.

  Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 39. Прекрасна статия! Продължавай в същия дух. Такива неща обикновено отнемат много години да се докажат, а след това още много за да се разпространят и приемат от обществото и света.

  Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 40. Анонимния, да го наречем аньо, е вложил доста време за клавиране, позиция, присъствие...
  За съжаление (мое), не е направил същото, за да се идентифицира. Не гадая за причината, изразявам само досадата си.

  Докато преглеждах дискусията имаше моменти, в които се удивлявах на търпението на автора.
  Приемам го като етична позиция, която одобрявам, без да съм в състояние да реализирам.
  Моите уважения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гневният господин може да бъде оневинен до известна степен. Така са го учили, така си мисли той - българите са пришълци, гърците са местни хора.

   Днес фактите показват точно обратното - българите са потомци на най-древният цивилизован народ, а южните ни съседи са късни пришълци в Европа.

   Макар истината да не може да се обори, старите вярвания са упорити, те са се налагали с векове и няма да е лесно да бъдат премахнати.

   Жалко е само, че гневният господин не пожела в миналото да се срещне с мен очи в очи и да поговорим като културни хора. Ако това бе станало, то ексеците със сигурност биха били избегнати. Никой няма сметка от тях, никой.

   Поздрави!

   Изтриване
 41. Ехе, Фоменко ги съчинява неговите небивалици къде-къде по интересно...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казвам се Димитър Вълков, историята ми е Хоби да речем, особенно древнобългарската. Математик съм, а се интересувам и от Астрономия. Чета и Фоменко и Добрев и г-н Серафимов. И от всичко това си градя сам заключения. Мисля, че Фоменко е доста прав в случаите когато датира събития използвайки астрономически събития и асторномически таблици. "Четете Фоменко" е добре написано от г-н Серафимов, стига да не беше употребена в малко саркастичен стил. Всъщност и г-н Серафимов има прекрасен стил и доста истина и факти в статиите си и го приветствам. Не мога да водя спор с него по никоя от темите, защото математик трудно ще спори с историк, освен ако има нещо общо с хронология и датиране на исторически събития на базата на астрономически добре описани и хронологизирани събития от древните автори-пример Тукидид в история на Пелопонеските войни, в които той лично е участвал и описал подробно, включително 2-те слънчеви и 1 пълно лунно затъмнение, като е дал разликите в годините между трите. Ползвайки астрономическите таблици, решенията са 2 и те са 12 и 14 век от новата ера (за много от вас звучи абсурдно нали), ЗА КОЕТО ФОМЕНКО Е АБСОЛЮТНО ПРАВ. Колкото и да ви се струва странно. Опитайте се и вие да приемате поне малко мненията, които са коренно различни от официално приетата история. Само да допълня, че съвременната Историческа Хронология е въведена (измислена) от Скалигери и Дионисий Петавиус 16 и 17 век по поръчка на Католическата църква. Получава се една история разтеглена в 2000 г., а всъщност се е случвала в рамките само на 800 г. Самия Исак Нютон е написал 2 книги на тази тема, че Хронологизирането на Историческите събития е разтеглен фалшификат, и църквата-Аха да го отлъчи и той взел, че починал...уважавайте Фоменко и се опитайте и вие да го прочетете.

   Изтриване
 42. ЗНЯНИЕТО Е СИЛА.Да си жив и здрав, СВЕТЛИНА да даваш на заблудените ни сънародници.

  ОтговорИзтриване
 43. Браво.Много, много добра работа.Дори да има догадки и предположения в работите ви предпочитам да вярвам в тази история, която разказвате отколкото в съчинени откровени глупости от ,,силните'' на деня чиято единствена мисия е да ни набиват колко сме зле,колко сме жалки, бедни и немощни.Браво

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Ацев, със сигурност съм направил грешки, но те са по-малко от тези на хората, които нарекоха дедите ни тюрки, а за титла на дедите ни сложиха хан. Аз съм готов да призная грешките си, но дали тези, които ни лъгаха години наред ще направят същото...

   Поздрави!

   Изтриване
 44. Nikak ne e losho fa se prosvetiat niakoi jora ds moje da poviarvat che balgaria e edna stara darjava na koiato sa skriti mnogo istini za da moje lasnat nekoi istoritzi koito niamat ni puta idea za istoria statiata si e mnogo dobre napisana i da sklonen da viarvam che sme velika natzia s mnogo dreven proizjod. Ama za jalost sme s potapka duj i za tova sme na tova jalko polojenie saludos de españa

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние българите винаги сме доказвали, че можем да възродим духа си. Правили сме го често в миналото, ще го направим пак.

   Поздрави!

   Изтриване
 45. От доста време чета Вашите статии. От стила на писане и грамотността на повествованието, веднага става ясно, че сте високообразован човек! Тъй като, по една или друга причина, съм прочел доста научна литература, смея да твърдя, че нивото на Вашия труд е доста високо!! Ако имах тази власт, незабавно щях да Ви присъдя докторска степен по история и назнача за завеждащ катедра в С.У "Св.Кл.Охридски "! Разбира се, аз напълно подкрепям Вашите твърдения и изводи.Не защото сте ми симпатичен (не, че не сте!), а защото са много добре научно аргументирани и логически свързани.
  Така че, искам да изразя своя възторг и пълна подкрепа за титаничното дело с което сте се захванали - да разкриете цялата истина за нас българите! Ние го заслужаваме, защото сме наистина благороден народ (склонни към самопренебрегване, което доказва нашето благородство)!!! Не може вечно да чакаме недобросъвестни небългари да пишат нашата история! Ние имаме въпиюща нужда от това самочувствие, което ни дават вашите разработки, за да можем спокойно, с вдигната глава, да оборваме купищата небивалици написани по наш адрес от знайни и незнайни, титулувани и нетитулувани псевдоучени!
  Нашите деди го заслужават! Тези които проляха кръвта си и оставиха костите си в тази свещенна земя!
  Нашите деца го зазаслужават - да познават великата си история!
  Така че дерзайте и продължавайте в същия дух!!! Мисля, че всеки честен и непредубеден българин трябва да Ви подкрепи!
  Владо Настев

  ОтговорИзтриване
 46. От доста време чета Вашите статии. От стила на писане и грамотността на повествованието, веднага става ясно, че сте високообразован човек! Тъй като, по една или друга причина, съм прочел доста научна литература, смея да твърдя, че нивото на Вашия труд е доста високо!! Ако имах тази власт, незабавно щях да Ви присъдя докторска степен по история и назнача за завеждащ катедра в С.У "Св.Кл.Охридски "! Разбира се, аз напълно подкрепям Вашите твърдения и изводи.Не защото сте ми симпатичен (не, че не сте!), а защото са много добре научно аргументирани и логически свързани.
  Така че, искам да изразя своя възторг и пълна подкрепа за титаничното дело с което сте се захванали - да разкриете цялата истина за нас българите! Ние го заслужаваме, защото сме наистина благороден народ (склонни към самопренебрегване, което доказва нашето благородство)!!! Не може вечно да чакаме недобросъвестни небългари да пишат нашата история! Ние имаме въпиюща нужда от това самочувствие, което ни дават вашите разработки, за да можем спокойно, с вдигната глава, да оборваме купищата небивалици написани по наш адрес от знайни и незнайни, титулувани и нетитулувани псевдоучени!
  Нашите деди го заслужават! Тези които проляха кръвта си и оставиха костите си в тази свещенна земя!
  Нашите деца го зазаслужават - да познават великата си история!
  Така че дерзайте и продължавайте в същия дух!!! Мисля, че всеки честен и непредубеден българин трябва да Ви подкрепи!
  Владо Настев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за добрите думи г-н Настев! Не мисля, че заслужавам докторска степен, а и не това е целта ми. Старая се да покажа това, което други са премълчали, или пък са пропуснали да обърнат достатъчно внимание.

   Прав сте, че дедите ни дали кръвта си за защитата на земята ни заслужават истинската ни история да бъде показана на света. Прав сте и за това, че децата ни заслужават да знаят истината, иначе не биха могли да растат като горди личности, които сами да коват бъдещето си.

   Поздрави!

   Изтриване
 47. Продължавай, Павле! Време е пак да се прави държава. Защото на тези, на които сме им дали да я правят, се подпичкосват с нас, а ние трябва напук да се върнем и да си я направим - всички заедно - кой, както и с каквото може. А ти именно поставяш нужната основа - увереността, че можем! В момента не съм в България.

  Да споделя, че като дойдох тука в Чехия, се учудих колко общи думи имаме особено от българските северозападни диалекти. Това е първият език, който не учих по книга и го проговорих ей така - със свикване. Аз си "измислям" думи и ги използвам а те ме разбират и ме питат откъде знам тия стари думи, и се чудят колко лесно разбирам в сравнение с други чужденци, включително други "славяни". Не говоря "правилно" (според наложената норма в съвременния чешки език) в падежите им не намирам никаква логика, но в някои случаи ми идва отвътре правилното окончание.
  Искам да кажа, че за нас българите е въпрос на "свикване" да проговорим някой от другите "славянски" езици, докато за тях не е така. Очевадно е, поне за мен, че българският е в основата на всички тях. А за сведение на плюещите тука, съм поучил езици колкото са ми трябвали.
  Излиза, че по времето на Светите Братя на практика се е говорел един общ език. Отклоних се от темата но не можах да не изтъкна видимите връзки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Красимире! По времето на Кирил и Методий на територията на Словакия, а и Чехия са живели значителен брой от потомците на гетите. Те от своя страна са роднини на венетите - дедите на словени, словаци, чехи, поляци. По времето на Светите братя е имало разлика в езиците, макар да е била по-малка от днешната. За тази разлика знаем благодарение на регистрираните славянски топоними в Гърция. Техните особености са типични само за българския език.

   Пак повтарям - с чехи и словаци сме роднини, но историята ни е различна. Дедите на чехите и словаците са носили името венети по времето на Аспарух. Когато Аспаруховия брат бяга от баварците и отива в Карантания, той намира подстлон при княза на венетите Валук. Тези венети са деди на словени, словаци, чехи.

   Поздрави!

   Изтриване
 48. Комплименти! Чета с интерес всяка Ваша публикация. Образовам се. Искам да попитам обаче каква е синификата на Спароток, защото на италиански ,, спаро,, е стрелям или гърмя. Зная, че Алцековите българи са отседнали за дълго та чак са се претопили и не си помнят корените, но срещам имена като Никола, Еньо, Илия, даже на юг от Милано в Чочария.В Салерно има и други по-късни преселения на българи и въпреки това ми е интересно да разбера повече. Ще ви бъда благодарна, ако споделите сведения

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че тракийското име Спароток означава способен потомък.
   Спар се обяснява със стблг. спорити, а ток със стблг. токъ-течение, в смисъл на потекло, потомък.

   Българските преселения в Италия са доста и то не само на север, но в момента не мога да си спомня кой точно е писал за това.

   Поздрави!

   Изтриване
 49. Поклон!
  Надявам се, че нещо от това което пишеш ще бъде изучавано в часовете по история!
  Мислил ли си защо тракийските племена мигрират към Азия, през Малаазия и днешна Русия, създавайки редица цивилизации - /напр. Шумерската/?
  Дали не е имало адско земетресение, което образува Босфора, пълни с вода и превръща съществуващото езеро в Черно Море, като това е описано в Библията като "Потоп"-а?.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека се поклоним пред дедите си! Колкото до тракийските миграции, да дедите ни са се установили в Месопотамия, Иран, Индия, Китай.

   Някъде са положили основите на цивилидацията, на други места са дали силен тласък на вече появилите се местни цивилизации.

   За потопа не смея да спекулирам.

   Изтриване
 50. Приятно е да чете човек културни коментари. Информацията извира в изобилие. Склонен съм да приема почти всичко от споделеното Павле. Онова което остава не че не го приемам но оставям времето да го доошлайфа. Във връзка с отрицателните реакции и коментари е очевадно само едно.Никой от тях не е постнат с име - всички са "Анонимен". От тук си правя извода въобще какво е собственото му мнение за самия него. Той/те е/са никой/никои дори в собствените си очи. Някои пишат на латиница, други на частична кирилица но с такива "меродавни" изказвания че чак "да им се върже човек". Особено що се отнася до това че никой не те бил четял. Той обаче те чете. Ха-ха-ха. Чалгари с празни тикви наместо глави с мозък. Поствам ти някои от статиите от този блог в моя Facebook профил надявайки се че няма да имаш нищо против. Ако обаче имаш претенции ще ги премахна от там. Благодаря ти за това което правиш. Бъди здрав! Не спирай да си така полезен за нацията ни като не спираш да пробваш да отваряш хорските очи и съзнание - поне на тези, които са отворени към знания и имат желание да се развиват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Нико! Поствай каквото намериш за добре! С каквото не си съгласен проверявай, питай, критикувай! Това е пътят към откриването на истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Учителят Петър Дънов казва, че българите са най-древния народ на земята и че траките са се наричали българи,

   Изтриване
 51. Писане на езици различни от български, на азбука различна от кирилица би следвало да се трият. Както и всички некултурни коментари.
  Имам една молба- изследван ли е въпросът колко азбуки сме имали, колко сме измислили и колко сме използвали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да караме от края към началото

   1. Кирилица

   2. Глаголица

   3. Средновековна руническа писменост

   4. Линеар Б - документирани са старобългарски родови имена като Дуло, Вокил, Ерми, а също и имена като Курум-Крум, Карамесий- Кормесий, Исевер- Севар,

   5. Линеар А - документирани са имена като Питак, Арей...

   6. Дунавска-Балканска писменост - пето хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
  2. А шумерските клинописи? Руните на "тюрките" ?
   Ако правилно се ориентирам под Дунавска-Балканска писменост разбирате писмеността на Варненската ( или ако искате Кимерийската цивилизация)?
   Съвпадение на имена има чак до индианците в Перу. Имена като Айяна и Якоака доказват ли нещо? Подобни съвпадения има и в авестите.

   Изтриване
 52. ирена янчева8 ноември 2015 г., 19:23

  Павле. поздравления !!! Напълно подкрепям - " Блъгарин "( надпис на Иван Владислав ), " Блъгарски " ( Черноризец Храбър, 9 век ) са равнозначни на " Б л ъ г " = " Б л е г ( у р ) " ( тракойски епитет ) и всичко това означава блестящ, сияен, светъл; Етнонимът Българи има смисъл на светли,сияйни хора !!! Благодаря за ценната информация - народностното име Б о л г и е съществувало още епохата на Античността, 6 век пр. Хр. и то почти съвпада с името на Родината ни ! Благодарности и за ценните снимки на артефакти от културата на арийците / траките - керамиа с красиви геометрични орнаменти, сечива и др. ! Най - сърдечни прияелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 53. В надписа на Асеновградската крепост пише "...Асен...БЛЪГАРИН"

  ОтговорИзтриване
 54. Някъде из статиите ви четох за Бълг-ари или блъг-ари,(може би в коментарите)
  възможна ли е връзка между названието българи и арийци или ариани
  Дали още от дълбока древност нашите предци не са се наричали така,но това да не е запазено до днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Окончанието -ари в Българи няма връзка с арии. Наставката -ари в етнонимите мадж-ари, хаз-ари, сарап-ари, хорс-ари също няма връзка с ариите.

   Българи и арии имат едно и също значение - светли, сияйни, благородни, но са си отделни думи.

   Изтриване
  2. Привет Павка
   Защо мислиш че арии няма връзка със изброените от теб племена? Аз бих добавил още швеицари бавари магуари

   Изтриване
 55. човек като тебе не трябва да спира да пише

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моята задача е почти завършена, скоро други трябва да поемат щафетата.

   Изтриване
 56. Павеле, Павеле ! Пътят ти е чист и правилен! Когато се изчисти миналото и всичко е ясно, тогава ще влезем в бъдещето и ще имаме правилните основи ....това че сме най-стара цивилизация е доказано и от кръвта ни ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доказателствата са много, само да спрат да ни пречат и да се сложи край на манипулациите, всичко ще се изясни много бързо.

   Изтриване
 57. ирена янчева9 ноември 2015 г., 19:57

  Павле, продължавай да пишеш, твоята подготовка, изследователска и научна работа е незаменима !!! Очаквам с нетърпение и чета всичко, научавам много нови неща от теб - достоверни, интересни и добре аргументирани ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако е рекъл Господ ще излезат още интересни неща.

   Поздрави!

   Изтриване
 58. С интерес чета написаното върху изследванията по тази тема, ограничавани дълги години от "светилата" на историческата наука. Нерядко погледът отстрани дава по-вярна представа, още повече че дава свободата да се излезе извън поставените вече рамки. Приветствам и подкрепям трудът Ви и пожелавам успех в това, с което сте се захванали! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 59. Ария ! Благодаря ти за виделината която даваш Павеле ! IYI

  ОтговорИзтриване
 60. Не следя този блог и случайно попаднах тук; не успях да изчета повече от 3-4коментара/ бяха негативни/.
  Написаното ми хареса и ме заинтригува! Доколко фактите са достоверни ...това ще кажат други, но не липсва логика !
  Това, което се учи по история донякъде подкрепя написаното, но само до някъде...така, че беше интересно да прочета различното виждане, различното мислене .
  Благодаря Ви , така се прави!!!!! Кр.Стойчева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви и аз г-жо Стойчева! Това, което съм представил може да се провери. Ако направите това ще се уверите, че фактите не са подправени. Проверите ли обаче твърденията в учебниците ни, ще се разберете, че фантазии са представяни като факти.

   Поздрави!

   Изтриване
 61. Най- после има някой, който да казва истината!!! ВСЕ ТАКА

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има достатъчно хора, които казват истината, хубавото е, че броя им се увеличава.

   Изтриване
 62. Железен си! А дали те четат, то си личи по коментарите под всяка от статиите ти. :-)
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Коментари дал Господ, но би било хубаво, ако тези, които не са съгласни с мен спореха с аргументи.

   Изтриване
 63. Здравейте, чета с интерес Вашия блог! Негативните коментари, написани от анонимни (даже ги е срам явно да си напишат името) само подтикват към представянето на още и още доказателства за истината за нашата история, която явно на тях не им се нрави. Бих ги посъветвала като знаят толкова много да четат повече литература, особено книгите на д-р Ганчо Ценов. Но, съдейки по правописа им най-вероятно няма да имат капацитета да се преборят с трудовете на гореспоменатия автор. Поне Вашият блог е лесно разбираем и е написан достъпно, та тези анонимните трябва са благодарни на хора като Вас, че ни образовате всеки ден с нова информация, факти, документи. Уверявам Ви, че много хора Ви четат и споделят написаното от Вас. Благодаря! Продължавайте!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата г-жо Иванова! Книгите на Ганчо Ценов показват добре как и защо е обезобразена историята ни, но трябва да се четат търпеливо и внимателно поради огромното количество нова информация. Точно поради тази причина аз се опитвам да представям новото на малки порции, така се избягва до известна степен и пораждането на съмнения. Разбира се за някои хора новите данни са без значение, страха от новото надделява над желанието да се научи истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Истината за всеки е индивидуална, за вас това е споделената хипотеза на Ценов, за други на Златарски.За момента повече издържани аргументи има втората, колкото и да не ви харесва г-н Серафимов. Всички извори преди 680 г. локализират страната България отвъд Истър. Второ всички столнини на българските владетели след тази година са на север от Хемус и остатъците от местното население на Долен Дунав за пореден път се покорява на поредния завоевател. Дали Херодот с термина траки не е искал да обозначи това население като роби?

   Изтриване
  3. Бихте ли споделили поне пет издържаниаргумента в полза на тезата на Златарски?

   Аз от своя страна веднага давам пет аргумента против:

   1. Две мащабни антропологични изследвания доказват, че всички елементи на българския етнос принадлежат на европейските раси, като доминантен е понтийския тип, т.е. този на местното население.

   2. Няма дори и един тюрски топоним и хидроним, който да е споменат от ранновизантийските летописци. Учените ни знаят прекрасно, че това е доказателство за нетюрския език на старите българи и се опитват да пробудат Абоба и Тухтнон като прабългарски названия, но те не са регистрирани в ранното Средновековие, а през 15-16 век.

   3. Няма нито един летописец от късната Античност и ранното Средновековие, в чиято работа да намерим дори едно твърдение, че старите българи са тюрки.

   4. Стопанските методи на старите българи, като например съхраняването на житото в ями, са напълно непознати на тюрките, но за сметка на това са типични за местното население - траките.

   5. Строителните методи на старите българи са напълно непознати на тюрките, но за сметка на това имат дълга традиция на Балканите.

   Херодот е казал добре какво мисли за траките, добри обяснения е дал и съвременника му Тукидид, според когото Одриското Царство е най-богатото в Европа, а цар Ситалк е разполагал с войска от 150 000 души, като една трета от тях са били конници...Това са фактите, а дали ви харесват или не, си е ваш проблем.

   Изтриване
 64. ирена янчева19 януари 2016 г., 20:58

  Павле, поздравления !!! Напълно подкрепям - "Разсъждавайки хладно и логично, търсейки приятелство ще стигнем до истината." ! До скоро !

  ОтговорИзтриване
 65. Един съвет анонимен,приятелю поинтересувай се защо английските и френските крале са се клели в библия чиито букви не разбират и едва тогава са ставави крале,говоря за така нареченото лондонско четвероевангелие.Поинтересувай се за името Готи и Гети.Абе общо взето вземи прочети малко история,ама не от учебника.А анонимен е за да спазя ритуала!

  ОтговорИзтриване
 66. Izvinqvam se,che ne pisha na kirilica. No na vsqkude se govori za istoricheski fakti, bez da se da se ima predvid biblejskata istina. Az ne se sumnqvam v preciznite izsledvaniq na Pavel Serafimov, no i bogomilstvoto e "plod" na biblejska istina, a imenno protest sreshty politiziraneto na xristiqnstvoto ot Rim. Bulgarite sa Simovo potomstvo i spored men sa ot Aram, i ot negoviq sin Geter, kojto se e zaselil v zemite, koito pokazva za purvo obitalishte Petar Dobrev. Ne izklyucheno otdelni rodove da sa se predvizhvali prez Bosfora do Balkanite. Znam, che na Sim e blagoslovenieto na Noj. Toj e dyhovniq vodach, no vinagi ima hora, koito iskat da otnemat vodachestvoto. Tova stava qvno sega, a imenno ot Jafetovite potomci... Suzhalqvam, no sigyrno tova e razbiraemo samo za hora, koito sledvat mudrosta na Bibliqta. Zatova i ydara i otklonenieto ot Slovoto stava vurhy Bulgarite. Tqhnata misiq e bila, kato na Lidiq, da bude duhoven vodach. Deqniq 17:26 26. направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; S dulboko yvazhenie kum Vas. Pozdravqvam Vi. She Vi cheta oshte po-zadulbocheno.

  ОтговорИзтриване
 67. Поздрави!
  Изчел съм почти всичко публикувано от вас и сродните сайтове и лутература от 1910,1938г. Освен това държа да поясня, че съм ревн. Християнин, но по пр. неук човек интересуващ се от миналото и търсещ истината в бъдещето:-) Изказвайки благодарност за труда, който вие и др. сте употребили за разкриване на истината бих ви помолил да насочите усилие за връзване на няколко доста важни нишки в миналото на човечеството. Молбата ми е от такъв род защото аз се чувствам неспособен, а мисля, че би трябвало да се обърне внимание на това:
  Има доста трудове, в които библейските събития съвпадат плътно с реално доказаните от сухата история;
  едно от най важните е твърдение на много очевидци дори,че осанките на Ноевия ковчег са някъде около вр. Арарат намиращ се от другата страна на Черно море. Изследвайки родословието на Ной се стига твърде далеч, като аз съм открил за себе си много истини съвпадащи с вашите(имам в пред вид историята която излиза сега).
  Няма да посочвам източници. Вие можете да потърсите и като по способен да изкажете мнение по този въпрос. А аз искам само да изкажа нещо, което ми е направило впечатление в края на Светото Писание в посланията. Посланията са отправяни до: Филипяни, Солуняни, Ефесяни и мн. др. Разсъждавайки все до хора от Нашия свят и ако някой зачете поне началото ще се разбере с какво отношение се отнася св. Ап. Павел до тях... Чувал съм че на други места не в посланията, св. Ап. Павел упреква друг народ заварил тук на балканите, който се слави с най-християнските си качества сега!
  С това искам да посоча единния благ характер на заварения тук народ и другия вироглав, който се е намирал в покрайните острови и др. Части край брежието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Добрев, не е никак случайно, че Климент Александрийски нарича Христос втория Орфей. Климент Александрийски е един от ранните църковни отци -II-III век и е знаел какво говори.

   Изтриване
 68. Изключително интересно! Комплименти! Да знаеш кой си е полезно, защото знаейки от где идеш, знаеш и на къде да се отправиш. Бих искала да задам един въпрос във връзка с това, но извинете ме, че е извън вашата тема... Да ви говори нещо името Сонк или Сонг, не съм сигурна точно как се пише, макар да предполагам първият вариант?

  ОтговорИзтриване
 69. Силно съм Ви благодарен, че попълвате дупките от нашата история които имам.
  Бях 5 клас когато една моя учителка сподели, че цялата ни история е събрана по информация на нашите съседи. В този момент аз разбрах, че нищо не е истинко и не пожелах да се напрягам с този предмет.
  Но откакто Ви открих с блага душа чета всяко едно Ваша дума.
  Благодаря Ви най-дълбоко.

  ПП
  Това за Ария винаги съм качакл да фо прочета, а за Бльг аз лично го исещам като (благ)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви и аз за подкрепата г-н Белчев!

   Най-ранното значение на благ е светъл, сияен, а това означава, че благ и българин имат един и същ смисъл.

   Поздрави!

   Изтриване
 70. Траките като етнос, ако интерполираме свидетелствата на римските и древногръцките автори, всъщност са изградили най-голямата конфедерация в световната история. Тракийските племена са владели земите от Балканите до Централна и Южна Азия.
  Отделните племена не са формирали истинска империя, тъй като са били автономни едно от друго. В същото време обаче, те са общували помежду си активно, понякога са събирали обща армия.
  В тази връзка, траките са били изключително демократични, т.е. те изграждат нещо подобно на сегашните конфедерации, на два континента... нещо, с което дори Римската империя и Ченгиз хан не са могли да се похвалят.

  ОтговорИзтриване
 71. Павка, току що се завръщам от Индия. Намерих книга, в която индийски учени пишат за произхода на културата си от древната Ария, която те разполагат далеч на запад, много години преди създаването на Ведите, които са част от тези древни знания. Не напразно Александър Македонски е тръгнал натам по следите на Дионисии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста интересно приятелю! Повечето индийски учени отказват за приемат, че арийците не са от един и същ прооизход с местното население. Май има и съвестни учени!

   Изтриване
 72. Това е абсолютната истина!Тази страна Аркария (обетована земя)за която се носят легенди и предположения,страна на изобилието,благоденствието,любовта и т.н. е страната на дедите на Траките!Сега ние я населявана и доказателствата за това са навсякъде!

  ОтговорИзтриване